HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade"

Transkript

1 Husorden afd. 9

2 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for synsvidde og ikke i murværket, navneskilte, reklamer og lamper må ikke anbringes på bygningerne. Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele. Hærværk og bevidste ødelæggelser vil medføre erstatningskrav. 2 Kælderen Stk. 3 Cykelrum: Cykler og knallerter skal anbringes i cykelstativerne. Reparation af cykler i kælderen er tilladt, dog skal enhver rydde op og gøre rent efter sig. Knallertreparation må ikke finde sted i kælderen. Alle beboerne har fået tildelt et kælderrum, hvor beboerne kan anbringe diverse genstande. Det er ikke tilladt at opbevare benzin, gasflasker o. lign. brændbare stoffer i kælderrummene. 3 Parkering. Stk. 3 Der er opført udlejningsgarager. Opskrivningen sker via boligorganisationens administration. Garager kan kun lejes ud til ejer af motorcykel og bil mod fremvisning af registreringsattest eller brugerattest. Motorcykler placeres på parkeringspladsen. Lastvogne, campingvogne og trailere må ikke parkeres på boligorganisationens område, der henvises til udlejningspladser til campingvogne og trailere 2

3 Området er P-zone hvor færdselsloven er gældende og der kan påregnes p-bøde ved overtrædelse. Stk. 4. Stk.5. I gågaden, på gangstier og græsarealer er al kørsel med personbiler og varevogne forbudt af hensyn til børns og andres sikkerhed. Der må i forbindelse med indflytning og fraflytning køres op til boligen, dog ikke på græsset. Ligeledes er det forbudt på ovennævnte områder at køre på cykel og knallert, dog tillades cykelkørsel indtil syvårsalderen. 4 - Leg m.v. Boldspil må ikke forekomme i gågaden, men henvises til de grønne områder. Det er forbudt at lege med flitsbuer, slangebøsser, softgun, kastepile og lignende farligt legetøj i bolig-området. Leg med benzindrevet fjernstyret bil på multibanen samt gågade område er ikke tilladt. 5 Haver Stk. 1 Stk. 4 Stk. 5 Træer og buske må ikke genere naboerne. Der må ikke henstilles affald i haverne. Det er tilladt at opføre redskabs / cykelskur. Byggevejledning vedrørende opførelsen udleveres af varmemester eller afdelingsbestyrelsen. Det er ikke tilladt at opføre legehuse, galgebakker (voliere) og lign. Træ terrasse skal rottesikres og brønde skal være synlige efter regulativ Overdækket terrasse er tilladt ifølge tegning (se tegning). Kontakt bestyrelsen ang. materialer og byggevejledning. 3

4 6 Affald Køkkenaffald skal være godt indpakket, inden det kastes i affaldssækkene. I containergården skal affald i de respektive containere haveaffald, brændbart, jern og elektronik. Der er opstillet flaskecontainere og papircontainere i området. Ved større mængder bedes beboerne bruge storskraldsordningen tal evt. med viceværten om dette. 7 Husdyr Det er ikke tilladt at have hund eller kat i afd Vis hensyn Stk. 4. Stk. 5. Boremaskiner og andet støjende værktøj m.v. må benyttes mellem kl på hverdage og lørdage. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj på søndag og helligdage, er ikke tilladt. Musik og anden støjende adfærd skal undgås efter kl og skal altid foregå for lukkede vinduer og døre og under hensyn til naboer m.v. Knallert- og anden unødig motorlarm er forbudt i boligområdet. Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. 4

5 9 Fælleshuset Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk.10. Fælleshuset drives af afdeling 9 afdelingsbestyrelsen, der har ansat en bestyrer. Der betales 200 kr. ved indgåelse af lejemål. Hvis lejemålet opretholdes, bliver beløbet fratrukket lejen. Ved tvivlsspørgsmål er det bestyreren der afgør sagen. Leje af Fælleshuset af beboerne i afd. 9 koster 800 kr. for tidsrummet fra kl til For leje i 2 døgn er prisen kr. Der udfærdiges lejekontrakt. Senest aflysning af det lejede er 1 måned før brugen. Nøgle til Fælleshuset udleveres senest kl den dag, hvor man har lejet det. Der betales et depositum på 600 kr. Ved aflevering af Fælleshuset gennemgås huset med bestyreren og hvis alt er ok, udbetales depositum tilbage til lejeren. Bemærk, at nøglen ikke udleveres før, der er betalt depositum. I Fælleshuset er der faciliteter til 80 personer. Husk selv at medbringe viskestykker og karklude. Efter endt brug og slutrengøring, skal borde og stole stå på samme plads, som ved lejemålets begyndelse. Inden man afleverer nøglen til huset, skal følgende gøres: Alt bestik, service, gryder og termokander vaskes af og sættes på plads. Komfurer og ovne skal være rengjorte. Spande på toiletterne skal være tømt. Alt andet affald skal være fjernet. Musik fra stereoanlæg eller levende musik skal dæmpes fra kl af hensyn til omkringboende lejere. Der skal gøres opmærksom på, at afdelingens husorden også er gældende for Fælleshuset herunder afsnittet om ro og orden, samt ansvaret for gæsterne. Stk.11. Husk at aflevere Fælleshuset i den stand, som du modtog det i derfor skal der siges til, hvis ikke tingene er i orden ved lejemålets start. Stk.12. Fælleshuset kan lejes til begravelseskaffe samt til børnefødselsdage op til 14 års alderen i dagtimerne mandag til torsdag og søndag. Prisen er 500 kr. 5

6 Stk.13. Stk.14. Stk.15. Hvis en beboer ønsker at leje huset i forbindelse med et nærtstående familiemedlems festdag (eks. datters 30 års fødselsdag, søns bryllup o. lign.) kan Fælleshuset efter bestyrerens vurdering lejes for kr. Dette gælder i tidsrummet fra kl til Fælleshuset er forbeholdt for egne beboere. Disse har fortrinsret ved udlejning til konfirmationer gældende dagen før. Leje af fælleshuset kan foregå ved henvendelse til bestyrer. Navn, telefon, mail og tider er beskrevet i velkomstfolderen. 3 stk. 1 er ændret på beboermødet den 17. marts 2010 Husordenen er vedtaget på beboermødet d. 15. maj

7 Bilag til husordenen Overdækning