MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA"

Transkript

1 MARINEFORENINGEN TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING OKTOBER 2010 NR ÅRGANG A561 GUNNAR SEIDENFADEN eskorteret af MHV 803 ARIES på vej gennem Masnedsund Broen. Forude ligger tre festdage som gæster i Vordingborg Kommune. Besøget var en del af de officielle arrangementer i forbindelse med Søværnets 500 års jubilæum (Foto: Flyverhjemmeværnet) for SØVÆRN og SØFART TEMA SØVÆRNETS HAVARIKURSUS

2 KOMMENTAR Porten til Danmarks Marineforening Karrieren i Søværnet starter, uanset senere beskæftigelse og rang, på Søværnets Sergent og Grundskole i Frederikshavn. Bestyrelsen i Frederikshavn Marineforening har påtaget sig den vigtige opgave at orientere alle eleverne på Grundskolen om fordelene ved et medlemskab i Danmarks Marineforening. Vi har bedt afdelingsnæstformand Torben Madsen knytte en kommentar til dette unikke tiltag. -Vi er i Frederikshavn Marineforening rigtig glade for, at vi har fået mulighed for at åbne marinestuen for de afgående hold værnepligtige fra Grundskolen i Frederikshavn. Vi har 8 hold inde om året i forbindelse med at de bliver hjemsendt dog er der altid nogle på hvert hold, der har tegnet kontrakt efterfølgende med Søværnet. Vores mål er at give de unge mennesker en bred indføring i Marineforeningens virke på landsbasis, og om hvordan livet former sig i en lokal afdeling som Frederikshavn. Udover at de fremadrettet kan blive gode ambassadører for Marineforeningen, så er målet, at de, nu eller senere, kan blive nye medlemmer i Marineforeningerne, der hvor de nu bor rundt omkring i landet. Vi har selv gode oplevelser ved at fortælle om Marineforeningen og være i dialog med de unge værnepligtige. Der er altid en ivrig spørgelyst. Så vi gamle marinere får også nye indgangsvinkler til mange af de ting, som interesserer de unge mennesker i dag. Så i Frederikshavn Marineforening er vi glade for opgaven og den opbakning, der har været fra dels Grundfonden og Soldat- og orlogsgastens fond, så vi også med skindet på næsen kan gennemføre møderne, uden at økonomien løber løbsk. Traktementet er ikke overdådigt, men falder i de værnepligtiges smag. Det er hotdogs med det hele og dertil sodavand eller fadøl. Og ankeret plejer at være tomt, når stuen forlades, skriver Torben Madsen. Bred orientering Inden fadølsankeret slås an giver medlemmer fra bestyrelsen, samt landsbestyrelsesmedlem Charley Pedersen, en almen orientering om forholdene i organisationen. Programpunkterne er: 1: Velkomst. 2: Hvem kan blive medlem af Danmarks Marineforening. 3: Beretning om Frederikshavn Marineforening og marinestuen. 4: Livets gang i marinestuen. 5: Samarbejdsrelationer. 6: Orientering om Danmarks Marineforening som landsdækkende organisation. LEDER Æresprojekt Afdelingsnæstformand Frederikshavn Marineforening Torben Madsen Danmarks Marineforenings øverste beslutningsforum, Sendemandsmødet, udtrykte på Sendemandsmødet i Faaborg opbakning til Landsbestyrelsen beslutning om at bygge en kanonjolle replika som gave til det museale Danmark i forbindelse med Marineforeningens 100 års jubilæum den 30. april Projektet er nu sat endeligt på skinner. Fregatværftet i Ebeltoft er booket, træet er lagt til tørring, tegningerne er hittet frem fra gamle gemmer og Nyborg Kommune har sat projekt Kanonbådsmuseum i gang. Hermed er det et ufravigeligt krav, at Danmarks Marineforenings medlemmer står sammen og i fællesskab rejser de nødvendige økonomiske midler. Det indgår selvfølgeligt i Landsbestyrelsens finansieringsoplæg at søge økonomisk støtte ved relevante fonde. Dette i såvel Danmark som hvorfor ikke i Storbritannien. Morten 2 UNDER DANNEBROG

3 PERSONALIA Hendes Majestæt Dronningen har, efter Forsvarsministeriets indstilling, den 26. juli 2010 resolveret som følger: Kommandørkaptajn i Søværnet, oberstløjtnant i Hæren og oberstløjtnant i Flyvevåbnet Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark udnævnes fra den 10. august 2010 at regne til kommandør i Søværnet, oberst i Hæren og oberst i Flyvevåbnet. Kronprins Frederik er efter sin udnævnelse stadig tilknyttet Forsvarsakademiet. Flotilleadmiral Christian Rune og SNMG1-besætningerne har som de første modtaget NATOs Afrikamedalje. Medaljen er en påskønnelse for indsatsen mod pirateri. Overrækkelsen fandt sted den 7. juli 2010 under en ceremoni om bord på ABSALON. Flotilleadmiral Christian Rune og SNMG1-besætningerne er de første modtagere af medaljen, der tildeles alt personel, der har tjent i NATOs indsats mod pirateri i Adenbugten. De blev dekorerede for deres deltagelse i Operation Ocean Shield, der løb fra januar til marts Afrikamedaljen tildeles al personel, der har været 30 dage eller derover i missionsområder, hvor der bliver bekæmpet pirateri. Kontreadmiral Nils Christian Wang er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsakademiet som chef fra den 1. september Kontreadmiral Finn Hansen blev pr. 1. september 2010 chef for Søværnets Operative Kommando. Finn Hansen er 53 år og kommer fra stillingen som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han har desuden en bred og alsidig baggrund i Forsvarsministeriet og Forsvaret, og har tidligere været chef for en række af Søværnets sejlende enheder. Orlogskaptajn Lars Georg Stage Christensen er den 1. juli 2010 udnævnt til kommandørkaptajn. Fra samme dato at regne er han beordret til midlertidig tjeneste ved 1. Eskadre som chef THETIS-klassen. Kommandørkaptajn Lars Hjulgaard er uden ansøgning beordret til midlertidig tjeneste ved Søværnets Operative Kommando som chef for Policy- og Strategiafdelingen den 1. juli Kommandør Niels Friis er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Joint Force Command Brunssum, Holland, som Synchronisation & Execution Team Leader 2 fra den 1. juli Niels Friis tillægges i forbindelse med tjenesten tillige beføjelser og pligter som Ældste Danske Officer fra den 1. august Kommandør Niels Erik Sørensen indgår aftale om individuel højere pligtig afgangsalder end 60 år for tjenestemænd i perioden 1. november 2010 til 30. november Kommandørkaptajn Søren Rugaard-Larsen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsakademiet som leder af stabskursus fra den 2. august Kommandør Per Bigum Christensen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste som Kapacitetsansvarlig Maritim ved Forsvarets Materieltjeneste fra den 1. juli Kommandør Aage Buur Jensen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste som chef for Søværnets Taktiske Stab fra den 1. juli Kommandøren tillægges midlertidig højere grad af flotilleadmiral fra samme dato, og så længe ovennævnte tjeneste varetages. Kommandør Karsen Riis Andersen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsstaben som chef for den Nationale Planlægnings og Programafdeling fra den 1. juni Kommandør, midlertidig flotilleadmiral Christian Rune beordres uden ansøgning til varig tjeneste ved 2. Eskadre som chef fra 1. januar Kommandøren tillægges fortsat midlertidig grad som flotilleadmiral i forbindelse med virket som chef for Standing NATO Maritime Group 1 i perioderne 1. januar til 31. januar Kommandør Frank Trojahn er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsstaben som chef for Planlægningsafdelingen fra den 1. juli Kommandørkaptajn Per Hesselberg er uden ansøgning beordret til midlertidig tjeneste som fungerende chef 2. Eskadre fra den 1. juli 2010 til 31. januar Kommandørkaptajn Kim Bo Meier er uden ansøgning beordret til midlertidig tjeneste ved Forsvarets Materieltjeneste som chef for PDB, men henblik på at fungere som chef for Projekt Maritime Helikoptere fra den 1. juli Kommandørkaptajn Andres Beck Jørgensen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsstaben som chef for National planlægnings- & øvelsessektion (OPP2) fra 14. juni Kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen stilles fra den 15. december 2010 til rådighed for HOK med henblik på udsendelse som MLO ved UNMIK fra ultimo december Kommandørkaptajn Martin la Cour-Andersen udnævnes til kommandør den 1. december Martin la Cour-Andersen beordres uden ansøgning fra samme dag at regne til varig tjeneste ved Den Kgl. Ambassade i London som forsvarsattaché. Kommandøren udsendes af udenrigsministeriet. Kommandørkaptajn Dan Brømsøe Termansen er pr. 15. juli 2010 beordret til gennemgang af Naval Command College ved U. S. Naval War College, Newport. Rhode Island samt efterfølgende Defence Ressource Management Course. Orlogskaptajn Søren Thinggaard Larsen er uden ansøgning beordret til varig tjeneste ved Forsvarsstaben fra den 1. august Fra samme dag at regne er Søren Thinggaard Larsen udnævnt til kommandørkaptajn. UNDER DANNEBROG 3

4 SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET MARINEFORENINGEN Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet. Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik MARINEFORENINGEN TRONDHJEMSGADE 5, KLD KØBENHAVN Ø Tlf fax Postgirokonto: til Landskontoret Hjemmeside: Kontortid: Mandag og fredag kl Lukket hele juli måned Landsformand: Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen Stenvænget 5, 2640 Hedehusene Landsnæstformand: Fuldmægtig Kurt Flatau Solhøj 14, 2990 Nivå Landskasserer: Erhvervsboligchef Elo Henriksen Helgasvej 5, 2970 Hørsholm Landssekretær: Seniorsergent Søren Konradsen Torvegade 21, 2.th, 1400 København K Skytteudvalgsformand: Salgsingeniør Jørgen Kjeldsen Gadevænget 12, 3320 Skævinge Telefon: Under Dannebrog: ISSN: Udkommer februar, april, juni, august, oktober, december. Oplag dette nummer: Redaktør Leif Mortensen Par No. 1 als Vesterbrogade 8, Postboks 140, 8800 Viborg Telefon: Telefax: Mobiltelefon: Medlem af Tilmeldt Statsminister Lars Løkke Rasmussen på sejlads med Inspektionsskibet TRITON Kilde: Færøernes Kommando I fortsættelse af sit første officielle besøg på Færøerne havde den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykt ønske om at besøge inspektionsskibet TRITON. I selskab med sin vært, den færøske lagmand Kaj Leo Johannesen, gik han lørdag den 21. august klokken 0915 i Tórshavn om bord på TRITON sammen med sin hustru Sólrun Løkke Rasmussen og en delegation af embedsmænd herunder også Rigsombudsmanden på Færøerne, Dan M. Knudsen. I overensstemmelse med søværnets traditioner havde TRITON opstillet en skansevagt på 8 gaster og en søofficer. Skansevagten er ifølge gammel skik en slags livvagt, der skal beskytte gæsten. Gasterne var udpeget blandt TRITON s hold af værnepligtige, og de var i fineste paradeuniform med hvidt I forbindelse med fejringen af flådens 500 års jubilæum er marinehjemmeværnet repræsenteret med både fartøjer i flådeparaden og indsatte bevogtningsenheder Tekst og foto Jesper Svenningsen Under flådeparaden for Dronning Margrethe hjalp BON-enhederne med at holde nysgerrige private sejlere på afstand af paraden, hvor de mange skibe sejlede forbi Kongeskibet. Søværnets 500 års jubilæum blev skudt i gang med manér tirsdag, hvor der blev gennemført en flådeparade for Dronning Margrethe. bælte, gamacher og en karabin. Eskorteret af chefen for Færøernes Kommando kommandør Per Starklint, der i dagens anledning havde hejst kommando om bord på TRITON, inspicerede statsministeren skansevagten, og herefter gik turen op til broen. Efter planen skulle statsministeren og resten af delegationen sidst på formiddagen have været sat i land med gummibåd ved Mykines for en vandretur og frokost i det naturskønne område. Det færøske vejr viste sig imidlertid ikke fra sin bedste side, og udflugten måtte desværre aflyses. I stedet sejlede TRITON forbi Hestur og Koltur til Vestmannasund med flot udsigt til den legendariske klippe Troldkonefingeren. Undervejs blev statsministeren briefet om skibet, forsvarets opgaver i Nordatlanten og støtten til det færøske samfund. Alle gæsterne fik en rundvisning om bord i skibet og lejlighed til at hilse på besætningen. Marinehjemmeværnet bidrager til sikker havn Marinehjemmeværnet deltog med fem fartøjer, og bevogtning- og nærforsvarsenheder (BON) er i løbet af hele ugen indsat for at bidrage til en sikker havn. I alt er 70 marinehjemmeværnssoldater fra forskellige enheder indsat i løbet af ugen med skiftende vagter, og i havnen patruljerer tre BON-speedbåde. Specielt under flådeparaden sail past var der nok at gøre med at holde private sejlere væk fra både Kongeskibet DANNEBROG og fartøjerne, der deltog i flådeparaden, for at få afviklet paraden bedst muligt. Det blev den, blandt andet på grund af vejret og de mange begejstrede tilskuere på begge sider af kanalen. Amerikansk deltagelse Ved Amagerværket ligger en stor amerikansk fregat ved kaj. Den er kommet for at 4 UNDER DANNEBROG

5 deltage i fejringen af den danske flådes jubilæum, men deltog dog ikke i flådeparaden. Skibet stikker simpelthen for dybt og kan derfor ikke gå ind i Københavns Havn, fortæller public affairs officer Lynn Bovard fra USS TAYLOR. Godt samarbejde Marinehjemmeværnets BON-enheder er også indsat ved Amagerværket for at bidrage til sikkerheden omkring det amerikanske skib. I samarbejde med Amagerværkets sikkerhedsfolk er der folk placeret i adgangskontrollen, i kontrolrummet med videoovervågnnig og i en speedbåd, der skal holde nysgerrige lidt på afstand af USS TAYLOR. - Vi har et virkelig godt samarbejde med Amagerværkets folk, siger flotillechef Frank Maynthusen fra flotille 201 i Korsør. - De har en stor vilje til at hjælpe os, så vi kan udføre vores opgaver bedst muligt. Den amerikanske fregat USS Taylor ligger ved kaj ved Amagerværket. Bagved ses et dansk olieskib, der forsyner den amerikanske gæst med nyt brændstof. Søværnet demonstrerede operationer for beslutningstagere Som en del af forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus var en række samarbejdspartnere fra erhvervslivet og forsvaret den 26. august 2020 på rundtur i søværnet. Dagens program begyndte i søværnets operationsrum i Århus, hvor kursisterne først fik en briefing om søværnets opgaver og mission, inden de blev vist rundt, skriver SOKs site. Herefter fik de en dagsaktuel rapport fra den danske indsats imod pirateri. Det skete via en direkte tv-opkobling til ESBERN SNARE, der er indsat som kommandoskib for NATOs stående maritime styrke, SNMG1, som lige nu opererer i Adenbugten. Først på eftermiddagen stak kursisterne til søs. Ombord på inspektionsskibet THETIS og standardflex-fartøjerne VIBEN, MAKRELEN og GLENTEN fik deltagerne levende demonstrationer af blandt andet angreb fra luften med F16-fly og bortsprængning af miner fra havbunden. Sidstnævnte gav et dundrende brag og sendte kaskader af vand op i luften, så skibenes skrog vibrerede. Inden skibene gik i havn i Hundested, nåede kursisterne at få en tempofyldt opvisning i, hvilke opgaver søværnets frømandskorps kan løse. Det var et spektakulært syn, da sværtbevæbnede frømænd i lyset fra en smuk solnedgang firede sig ned på dækket på THETIS fra en lavtflyvende helikopter. Da kursisterne blev sat i land ud på aftenen, gav flere udtryk for, at de var meget imponerede af den motivation og professionalisme, hvormed søværnets personel løser opgaverne. Forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus drejer sig om dansk sikkerhedspolitik og om det danske forsvar. Kurset gennemføres én gang om året og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere i det danske samfund. FARVANDSVÆSENET ORIENTERER På farvandsinspektion i det Sydfynske Farvandsvæsenet er nu nået til farvandet syd for Fyn i den landsdækkende farvandsrevision, en revision som engagerer mange lokale brugere Farvandsvæsenets landsdækkende farvandsrevision vurderer om den eksisterende afmærkning er nødvendig, og det er langt fra en støvet sagsbehandling. Det er derimod et emne som engagerer mange lokale havne og kommuner, som har ansvaret for den del af afmærkningen. På den måde skal Farvandsvæsenets inspektørteam under ledelse af Morten Brix Laursen også navigere i et politisk landskab, når ansvaret skal fordeles. Der er tale om ansvar for økonomi og vedligeholdelse, og af den grund har havne og kommuner i området selvfølgelig haft en mening om emnet. Annemette Knagaard, overstyrmand og del af inspektørteamet, fortæller derfor at det har været vigtigt hele tiden at have en god dialog med de folk fra området, UNDER DANNEBROG 5

6 som skal overtage afmærkningen: når vi har lavet en nautisk vurdering af afmærkningen og skrevet og fortalt dem om proceduren, så holder vi orienterings og debatmøder for at sikre at de også får indflydelse på processen og at de får en ordentlig rådgivning. Farvandsvæsenet har ansvaret for gennemsejlingsfarvande og lokale brugere som havne og kommuner har ansvaret for anden afmærkning. Selvom vi ikke nødvendigvis er enige, forklarer Annemette Knagaard, så synes jeg alligevel at vi har et godt samarbejde med de lokale interessenter. Farvandsrevision vedligeholder afmærkningen og fastsætter ejerskabet Farvandsvæsenet gennemfører med ca. 10 års mellemrum en fuldstændig revision af afmærkningen i de indre danske farvande. Revisionen af afmærkningen dækker både de statslige og de private afmærkninger, og i alt er der tale om ca. 660 lystønder, 3650 vagere, 1400 båker og ca fyr. Fordi Farvandsvæsenet er ansvarligt for sejladssikkerheden, er det altid den myndighed som afgør hvilken afmærkning der er nødvendig. Det økonomiske ansvar for afmærkningen er fordelt sådan at Farvandsvæsenet betaler for den afmærkning, som er nødvendig for den internationale sejlads, og for den afmærkning som er nødvendig for sejladsen mellem forskellige hovedfarvande og i gennemsejlingsfarvande. Hvis der ikke er tale om hoved- eller gennemsejlingsfarvande, så er det den som ved sin tilstedeværelse (havne, broer m.v.) eller sin handling (forlis, dumpning, udgravning af sejlrende m.v.) skaber et behov for afmærkning, der betaler for afmærkningen. En afmærkningsrevision omfatter altså på den ene side en fastsættelse af ejerforholdene i forbindelse med afmærkningen, og på den anden side en nautisk beskrivelse for den enkelte afca. 660 lystønder, 3650 vagere, 1400 båker og ca fyr tjekkes løbende af Farvandsvæsenet. Senest på et togt med Poul Løwenørn den august 2010 i farvandet syd for Fyn. mærkning, hvor man klarlægger den funktion en bestemt afmærkning skal have. Farvandsinspektionen skal også klarlægge afmærkningens beskaffenhed, om den er relevant og hvordan et afmærkningsområde fungerer i forhold til sejladssikkerheden. Poul Løwenørn på inspektionstur I august måned begyndte inspektionsskibet Poul Løwenørn på farvandsinspektionen syd for Fyn. Det var Farvandsvæsenets afmærkningsinspektionsteam, overstyrmand Peter Dam, overstyrmand Annemette Knagaard og skibsinspektør og projektleder Morten Brix Laursen, der stod for arbejdet med at registrere og vurdere afmærkningen. I alt identificerede teamet mere end 25 sager, hvor afmærkningen enten skal suppleres, renoveres, udskiftes eller helt kan fjernes, hvis man fx vælger at udskifte den eksisterende afmærkning til en større og mere moderne afmærkningstype. Inspektionen afdækkede også sager, hvor havbrug er nedlagt, hvor de nuværende afmærkningsejerforhold skal ændres, og sager hvor lodsejere skal fjerne bevoksning der dækker for afmærkningen så de sejlende ikke kan se den. Farvandsvæsenets næste afmærkningsinspektion er planlagt til at foregå i Lillebæltsområdet. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO ORIENTERER Virkelighedstro DANEX-øvelse Scenariet for årets DANEX-øvelse lå tæt på den virkelighed, som de danske kommandoskibe ABSALON og ESBERN SNARE opererer i, når de er udsendt til Aden Bugten ud for Afrikas østkyst Fokus for DANEX 2010 var operationer i ustabile områder, herunder minerydningsoperationer. Scenariet var selvfølgelig opdigtet, men havde mange lighedspunkter med den virkelighed, som danske enheder møder, når de udsendes på internationale missioner, for eksempel til Aden Bugten ud for Afrikas Horn. Øvelsens formål var at træne skibenes samarbejde i kystnære operationer fjernt fra hjemlige farvande. Ifølge scenariet havde FNs sikkerhedsråd udsendt en resolution på grund af en voksende konflikt mellem to lande. Derfor var der sendt en multinational flådestyrke til regionen, der var plaget af både terroraktiviteter og pirater. Kommandocenter til søs og på land DANEX-øvelsen var planlagt og blev gennemført af Søværnets Taktiske Stab, der i den første del af øvelsen var om bord på kommandoskibet THETIS. I øvelsens anden uge 6 UNDER DANNEBROG

7 gik staben i land og ledede øvelsen fra operationsrummet i Bornholms Marinedistrikt. Om det landbaserede kommandocenter siger stabschef for Søværnets Taktiske Stab, kommandørkaptajn Jens Bjørnsteen: I staben kan vi egentlig bedst lide at være til søs. Det giver os en bedre føling med, hvordan skibene har det, og hvordan arbejdet skrider frem. Men vi både kan og skal være fleksible, og når bare vi har de nødvendige kommunikations- og kommandosystemer, kan vi i princippet lede en flådestyrke fra et hvilket som helst sted. mandskorpset med stab og støttefunktioner i felten. Staben øvede i operativ planlægning og i at indhente efterretninger. Herefter planlagde og indhentede specialstyrkernes patruljer taktiske efterretninger ved at overvåge målet, inden de nedkæmpede målet. Herefter indhentede de efterretningsmæssige spor, som blev analyseret og bearbejdet i staben med henblik på at planlægge den næste mission. Chef for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Mogens Christens, siger om Frømandskorpsets erfaringer fra DANEX-øvelsen: Samarbejdet med de udenlandske enheder var meget tilfredsstillende. Der var en rolig og sund stemning i staben, hvilket indikerede, at staben havde styr på operationerne. Under øvelsen identificerede vi områder, som vi fremover kan optimere, men overordnet set holdt vores indsættelseskoncept. Øvelsen foregik til søs fra den 16. til den 26. august i Østersøen omkring Bornholm, i Kattegat og i Skagerak. Der deltog godt 20 enheder fra 11 nationer, herunder den ene af NATOs stående minerydningsstyrker, SNM- CMG1. Til søs blev øvelsen i den første uge brugt til en lang række træningsforløb blandt andet med luftforsvar, brandbekæmpelse, ubådsjagt, farvandsovervågning og boarding af handelsskibe. I øvelsens sidste fase kom der tryk på, da skibene deltog i rollespillet i det stort opsatte øvelsesscenarie. I denne fase af øvelsen vidste skibene ikke på forhånd, hvilke udfordringer de ville møde. Også specialstyrker Også Frømandskorpset deltog i DANEXøvelsen sammen med specialstyrker fra det tyske kampsvømmerkompagni, det engelske Royal Marine Corps, det svenske Special Boat Unit og hjemmeværnets særlige støtte- og rekognoseringskompagni. De multinationale specialstyrker holdt til i en lejr med over 60 telte på Flådestation Korsør. Målet var at simulere en indsættelse af Frø- De multinationale specialstyrker, der deltog i DANEX, holdt til i en lejr med over 60 telte på Flådestation Korsør. HANDELS OG FISKERIFLÅDEN Dansk f iskemel på vej til Kina Fødevareminister Henrik Høegh underskrev i starten af uge 35 en aftale med Kina om eksport af danske fødevarer og ingredienser til det kinesiske marked, skriver Fiskeri Tidende. Et led i aftalen er, at Kina er på vej til at genåbne for import af dansk fiskemel og fiskeolie efter mere end ti års pause. Det forudsætter dog godkendelse fra de kinesiske veterinærmyndigheder. Der forligger i skrivende stund ikke oplysninger om hvordan en kinesisk inspektion af de danske fiskemelsfabrikker i slutningen af september er forløbet. Importen til Kina blev forbudt i 1990 erne, da der var frygt for overførsel af sygdommen kogalskab. Nu kan der skelnes mellem fiskemel og kød- og benmel, hvilket skulle give mulighed for åbningen. Rimelige regnskabstal i den danske værftsindustri Det skyldtes mestendels kvalificerede medarbejdere, mener værftsdirektør De danske skibsværfter, som nu primært beskæftiger sig med reparationsarbejde, har ifølge fagbladet Dansk Metal haft et rimeligt driftsresultat i Søby, Marstal og Assens UNDER DANNEBROG 7

8 Værfter fik mindre underskud, men er alle fortrøstningsfulde med hensyn til resultat for Selv om resultaterne var dårligere end året før, var der hos Karstensens Skibsværft i Skagen, Orskov Yard i Frederikshavn og Fredericia Værft plus på bundlinjen. Jeppe Ørskov, direktør i Orskov Yard, vurderer at værfterne har nået et positivt vendepunkt. Dansk Metal skriver, at Jeppe Ørskov er af den mening, at det især skyldes værftets kvalificerede medarbejdere, at Orskov Yard stadig klarer sig godt i konkurrencen. Danske Metalarbejdere tænker selvstændigt og løser problemerne kreativt, når de har fået en opgave, siger han til blandet. Containerfremgang i Århus Havn Halvdelen af trafikfaldet i 2009 er tilbageerobret Første halvår 2010 gav en containeromsætningsfremgang på 20 % i forhold til samme periode kvartal gav isoleret en fremgang på 25 %. Til magasinet Århus Havn siger havnedirektør Bjarne Mathiesen, - Det er godt, at det er eksporten, der vækster mest, da det er det marked, der har det største vækstpotentiale. Bjarne Mathiesen er også tilfreds med, at der ser ud til, at de nye ruter, der er begyndt at anløbe Århus, giver vækst på stort set alle geografiske markeder. Der er således ikke kun tale om en flytning mellem de enkelte aktører, men også om en reel vækst, hvilket er positivt, lyder det fra havnedirektøren. Det er Bjarne Mathiesens vurdering, at Århus Containerhavn har de nødvendige faciliteter til at håndtere væsentligt større omsætning. Der skal derfor ikke investeres i nyt udstyr, med blot skrues på skruerne i den interne organisation for at havnen fortsat kan være et konkurrencedygtigt alternativ til de større kontinentale havne. Den samlede godsomsætning i Århus Havn udgjorde i 1. kvartal ,6 mio. tons. Containeromsætningen på Århus Havn er stigende. Blandt havnens brugere er rederiet Unifeeder, der her har en enhed på vej til den østjyske storhavn. (Foto: Ole Brikner) M/S Sagafjord på nye hænder Udflugtsskibet M/S Sagafjord er overgået til en ny ejerkreds på mere end 500 anpartshavere. Ifølge sitet Standby.dk The Scandinavia Travel Trade Journal er Sagafjord nu sikret som en fremtidig del af Roskildes turist og eventattraktioner. Det var direktør Kim Hansen, der i september 2009 reagerede, da den nu forhenværende ejer, Erik Hansen, satte skibet til salg. En række anpartshavere har indskudt beløb fra kr. til 1 million. Samtidig er Sparekassen Sjælland trådt til med lånekapital, så ejerskiftet har kunnet realiseres. Sagafjord har i godt 20 år besejlet Roskilde Fjord. Skibet er bygget i 1957 på Holmens Verft, Risør Norge. Bruttotonnagen er 305 tons, længden 38,3 m, brede 7 m. dybgangen 2,6 m. Sagafjord er godkendt af Søfartsstyrelsen som passagerskib med tilladelse til kystsejlads. (Kilde: Dansk Illustreret Skibsliste) Den nye direktør, Kim Hansen, er uddannet skibstømrer, skibsfører og kommer senest fra en stilling som revisor i KPMG. 8 UNDER DANNEBROG

9 LANDSBESTYRELSEN Godt samarbejde Af landsformand Jens Ole Løje Jensen Fra Chefen for Søværnets Operative Kommando har vi modtaget følgende brev, hvori CH SOK takker Danmarks Marineforening for indsatsen i forbindelse med Flådens 500 års jubilæum. I forlængelse af CH SOK tak vil jeg på egne og landsbestyrelsens vegne gerne rette en meget stor tak til alle fra Marineforeningen, der har medvirket til, at de opgaver som Marineforeningen havde fået pålagt i forbindelse med Flådens 500 års jubilæum, er løst på en meget tilfredsstillende måde. Det gælder alle de afdelinger der deltog i kranselægningerne den 10. august, alle afdelinger der stillede med flag til Højmessen i Holmens Kirke den 15. august, Slupkoret og Korsør Marineforenings sangkors optræden i Tivoli, de frivillige på udstillingsstanden på Kvæsthusbroen, samt de mange der hjalp til på Holmen såvel den 10. som den 14. august. Herudover har det været en stor glæde at høre om de utallige arrangementer der har været afholdt rundt omkring i landet i forbindelse med Rejseudstillingen. En utrolig kreativitet er blevet udvist i forbindelse med denne opgave, lige fra meget store arrangementer som Navy Days i Dragør, arrangementet på Slotø i Nakskov til mindre arrangementer på biblioteker, museer, rådhuse mv. Arrangementer og aktiviteter som også har vist, at når alle gør en indsats, kan Danmarks Marineforening med sine ca medlemmer gøre en forskel - tak for det. I øvrigt fortsætter rejseudstillingen året ud i distrikterne. Otto Lichtenberg fylder 75 år Marineforeningens Æresmedlem og tidligere landsformand, kommandørkaptajn Otto Lichtenberg, kan den 18. november 2010 fejre sin 75-års fødselsdag Af landsnæstformand Kurt Flatau Otto Lichtenberg påbegyndte sin karriere i Søværnet i 1956 og blev i 1958 udnævnt til søløjtnant. I 1960 påbegyndte han, som en af de første i Søværnet, uddannelsen til helikopterpilot. Denne uddannelse blev tilendebragt med Helicopter Pilot Training på U.S. Naval School i Florida fra december 1961 til december 1962, hvorefter han gjorde tjeneste ved Søværnets Flyvetjeneste i perioden 1962 til En stor del af Otto Lichtenberg s tjeneste er foregået i Nordatlanten bl.a. som chef for FYLLA og BESKYTTEREN. Otto Lichtenberg sluttede sin aktive tjeneste i 1995 som kommandørkaptajn og stationschef på Flådestation Frederikshavn. I 1993 blev han kontaktet af den daværende landsformand Preben Heise med henblik på at afløse denne på den vigtige post som Danmarks Marineforenings landsformand. Da Otto efter sin pensionering havde planlagt at flytte til Nordsjælland, indvilligede han i at overtage posten. Kommandørkaptajn Otto Lichtenberg. Landsformand i Danmarks Marineforening i 11 år. På sendemandsmødet i 1994 i Korsør blev Otto således valgt som Marineforeningens 8. landsformand, og dette samtidig med at man efter mange års forhandlinger - vedtog at optage kvindeligt personel af Søværnet i foreningen på lige fod med mændene. Otto Lichtenberg overtog en velfungerende forening, der i hans formandstid fortsatte den gode og stabile udvikling med stigende medlemstal og gode aktiviteter rundt om i afdelingerne. I landsbestyrelse og forretningsudvalg fortsatte Otto den linie, der var udstukket af hans forgænger, og han videreførte det gode og kammeratlige samarbejde til gavn for foreningen, dens afdelinger og medlemmer. Ligeledes fulgte Otto sin forgængers gode eksempel ved sammen med fru Lizzie at besøge mange afdelinger - ikke mindst til søs ombord i LIBRA. Efter 11 år på landsformandsposten blev Otto Lichtenberg på sendemandsmødet i Brøndby i 2005 afløst af kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, og blev samtidig udnævnt til ÆRESMEDLEM AF DANMARKS MARINE- FORENING. På Danmarks Marineforenings vegne skal der således udtrykkes de hjerteligste lykønskninger med de 75 år, samt ønsker om god vind fremover. UNDER DANNEBROG 9

10 Chefskifte ved Søværnets Operative Kommando Af landsformand Jens Ole Løje Jensen Ved kontreadmiral Nils Wangs fratræden som CH SOK den 1. september skal der fra Danmarks Marineforening lyde en stor tak til admiralen, for det gode samarbejde der har været i hans embedsperiode, og vi ønsker admiralen god vind fremover i den nye stilling som chef for Forsvarsakademiet. Samtidig ønsker vi kontreadmiral Finn Hansen tillykke med stillingen som CH SOK og ser frem til et forsat godt samarbejde mellem Søværnet og Danmarks Marineforening. Frost er gået fra borde Af landssekretær Søren Konradsen På Flådens 500 års fødselsdag trådte Knud Frost fra borde efter længere tids svær sygdom, 76 år. 32 års medlemskab af Frederiksberg afdelingen, heraf samtlige år som formand for Skyttelavet, æresmedlem af afdelingen og mangeårig deltagelse i både De Nordiske Orlogsstævner og Nordiske Militære Kammeratforeningsstævner blev det til. Frost markerede sig overalt med sin fremragende fornemmelse for godt kammeratskab, sin imponerende militær- og royalhistoriske viden, og med sin ligefremme humor skabte Frost sig et utal af venner - ikke alene i Marineforeningen, men også i nordiske og britiske militære veteransammenhænge. For sit store engagement blev Knud fortjent dekoreret adskillige gange. Også hans aktive mangeårige medlemskab af De Allieredes Danske Vaabenfæller skal fremhæves. Vi er mange, der vil huske Frost som en trofast kammerat, og med hans bortgang har Marineforeningen mistet én af vore fornemmeste ambassadører i Det Nordiske Orlogs- & Soldaterforeningsarbejde. Æret være Knuds minde. Knud Frost BOGANMELDELSER Motortorpedobådene af FLYVEFISKEN-klassen Hæfterne om Flådens skibe behandler i den syvende udgivelse de seks motortorpedobåde i FLYVEFISKEN-klassen, der fra 12. november 1954 til 30. august 1974 udgjorde en vigtig del af det danske Søforsvar Forfatter Tom Wismann kommer i denne udgave af Flådens skibe godt omkring de faktuelle data i de seks motortorpedobådsenheder FLY- VEFISKEN, HAJEN, HAVKATTEN, LAXEN, MARKRELEN og SVÆRFISKEN. Enhederne udgjorde gennem 1950erne, 1960erne og frem til midten af 1970erne et spændende og drengedrømsagtig islæt i det danske Søværn. Forlaget gør opmærksom på, at nr. 6 udkommer efter nr. 7 om Ubådene af DELFINENklassen. Det skyldes 100 års jubilæet for den første ubåd, der fandt sted i efteråret Det betød at DELFINEN rykkede et nummer frem i udgivelsesrækken. Ud over de mange tekniske oplysninger indeholder hæftet en lang række personel- og begivenhedshistorik fra skibenes ca. 20 år i Flådens tal. Det hele bindes sammen med en lang række foto og avisudklip. Motortorpedobådene af FLYVEFISKEN-klassen. Forfatter: Tom Wismann. Udgiver: STEEL & STONE PUBLISHING. 48 siders hæfte i A4 overformat. Rigt illustreret. Hæftet er nr. 6 i række n af hæfter om Flådens skibe. Pris. Kr. 120,00. Kan bestilles på eller tlf ISBN: UNDER DANNEBROG

11 Søren Norby - en handlingens mand på Christian 2.s tid Her er en bog om en international orienteret sømand og hans mange meritter Statens Forsvarshistoriske Museum har udgivet Forsvarshistoriske skrifter nr. 10. Den flotte hardcover bogs forfatter, Niels H. Kragh-Nielsen giver et fyldestgørende, og formodentligt retvisende, billede af lavadelsmanden og admiralen Søren Norby, der i århundredeskiftet tallet tjente Kong Hans og fra 1513 Kong Christian den 2 på godt og ondt. I Søren Norbys års lange livsbane (født mellem 1475 og 1480) er der megen politisk uro i det meste af Europa. Kong Hans forsøg på at genoplive Kalmar Unionen giver Søren Norby mulighed for at agere med den politiske og sømilitære dygtighed, der som en rød tråd følger ham til hans død i Firenze, Italien i Forfatteren, biblioteksleder Niels H. Kragh- Nielsen har gennem en årrække beskæftiget sig indgående med historien omkring Søren Norby. Søren Norby en handlingens mand på Christian 2.s tid er den første større danske fremstilling af adelsmanden, kaperen og admiralen, fynboen Søren Norbys spændende liv og levned. En god bog om en stor personlighed der levede og agerede i én for Danmark spændende periode. Søren Norby en handlingens mand på Christian 2.s tid. Forsvarshistoriske skrifter nr. 10 Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum Skrevet af Niels H. Kragh-Nielsen Redigeret af Hans Christian Bjerg og Ole L. Frantzen 304 sider hardcover illustreret Pris kr. 268,00 ISBN: For 21ende gang mønstrede en fuld bus på sømilitær og historisk læserrejse med Marineforeningen Tidsskriftet Under Dannebrog og fagtidsskriftet Søfart. Fokus på rejsen var regionerne Skåne, Blekinge samt Østersø øen Gotland. Under besøget i Karlskrona blev der tid til et succesfyldt hyggearrangement i byens afdeling af Flottans Mäns hyggelige marinehus. Her er gruppen fotograferet på en strand ved Gotlands nordøstlige hjørne. Destinationen for læserrejsen 2011 er allerede planlagt det bliver Holland og Belgien. UNDER DANNEBROG 11

12 TEMA Søværnets Havarikursus anno 2010 Søværnets Specialskole omfatter i alt fem kurser. Her sætter vi fokus på Søværnets Havarikursus der fysisk er placeret i den nordjyske landsby Hvims. Måske husker nogle kommandoen overgreb-svanehals-slange ved slukning af brand i 19-kvadratmeterkaret på Margretheholm, ligeledes vil nogle sikkert kunne huske øvelsen i dækshuset, hvor branden skulle slukkes uden røgdykkerapparat, hvor man i stedet skulle ånde ved at suge luft ind ved strålerøret. Foto og tekst: Seniorsergent Peter Jørgensen Søværnets Havarikursus Dengang som nu er det stadig helt grundlæggende for Søværnets Havarikursus (SHK) at uddanne og træne personellet i først og fremmest at overleve, men også i at holde skibet flydende, sejlende og kæmpende, efter et havari eller et angreb. Ved SHK s udflytning i 1995 fra Margretheholm til Hvims i Nordjylland, blev der mulighed for at bygge nye træningsfaciliteter, der modsvarer nutidens behov for at kunne uddanne og træne personellet i ekstreme, ukendte og stressede miljøer og situationer, så tæt på virkeligheden som muligt. En af de store nyheder, der blev bygget i forbindelse med udflytningen, var den nye DCU (Damage Control Unit). DCU en, som den hedder til dagligt, er et specielt konstrueret skibsskrog, hvor der kan laves en kontrolleret vandindtrængen gennem huller i skroget og utætte rør og luger. Hele skibsskroget kan vandfyldes op til hovedhøjde og vippe 15 grader fra side til side, for på den måde at simulere et havareret skib på havet. 12 UNDER DANNEBROG

13 Øvelse på Margretheholm i København. Damage Control Unit (DCU). Søværnets Havarikursus øvelsesenhed. Der øves havari med efterfølgende vandindtrængning på DCU øvelsesenheden. UNDER DANNEBROG 13

14 Brandøvelse er hårdt arbejde. Så er der pause. Brand ombord. 14 UNDER DANNEBROG

15 Udover en ny stor brandbygning til træning af røgdykkerne er uddannelsen som skibsrøgdykker også blevet STCW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping) certificeret, så alle bliver uddannet efter samme IMO (International Maritime Organisation) standarder, der blandt andet gør uddannelsen civil kompetencegivende. Alt personel, der starter i Søværnet, gennemgår den grundlæggende røgdykkeruddannelse, dette inklusiv alle værnepligtige (Søværnets Basisuddannelse). Effekter fra Marineforeningens slopkiste SHK uddanner personel på alle niveauer, fra værnepligtige til officerer, og tilbyder tillige enhedsuddannelser, hvor hele skibets besætning uddannes og trænes, ofte efter ønske fra skibsledelsen i forhold til skibets generelle status og opgaver. I dag har SHK fagspecialister indenfor alle kompetenceområder brand/røgdykning, lækstopning, miljø, redning, skibsrelateret sanitet og CBRN, som de fleste nok bedre husker som ABC-tjeneste. Brandbekæmpelse, røgdykning og indsatsledelse er stadig den del der kræver de største ressourcer ved SHK, især nu hvor alle værnepligtige skal have den grundlæggende uddannelse som skibsrøgdykker. Udover almene havariuddannelser indenfor militær og civil skibsfart, også kaldet Almen-D, (D for Damage), er uddannelse af værnepligtige indenfor redning og olieforurenings-bekæmpelse, i relation til totalberedskabet, blevet en væsentlig del af SHKs kompetenceområde. Derudover gennemfører SHK regelmæssige uddannelser for den del af Hærens personel, der skal udsendes til internationale operationer. SWEATSHIRT. Marineblå str. 48/S-60/4XL. 50 % bomuld og 50 % polyester med kendingstegnet broderet i gylden og rød silketråd. WINDBREAKER. Marineblå str. 50/M-56/2XL. 100 % nylon med kendingstegnet på brystet samt lynlås og hætte i kraven. Varerne kan ses på under Landskontoret varekatalog. BESTILLES OG KØBES I DIN AFDELING FÅ PLADSER TILBAGE Med næsten 2000 kursister årligt, fordelt på alle niveauer, er SHK i dag den kursusvirksomhed i Søværnet der har det største antal kursister, ofte med holdstørrelser, hvor antallet af kursister overstiger SHKs nuværende kapacitet. Dette har medført et behov for udvidelse af faciliteterne, såsom klasselokaler og cafeteria, og en længe ventet udvidelse ser endelig ud til at blive en realitet. SHK har i dag 29 ansatte, hvoraf 12 udgør ledelse, administration, udvikling og støttefunktioner. Selve uddannelserne varetages af 17 fagspecialister, faglærere og hjælpeinstruktører. SHK bliver i dag drevet som en moderne virksomhed, hvor den nuværende chef, Kommandørkaptajn Steen Petersen lægger stor vægt International markedsføring af systemer udviklet til familien af Standard Flex fartøjer BureauLIST.dk på udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de til enhver tid har det nødvendige uddannelsesniveau inden for deres speciale. Medlemmer: Odense Staalskibsværft A/S Det er vigtigt at Søværnets Havarikursus til enhver tid kan opfylde sin mission, som er at sikre alt personel og alle enheder kompetencer i forebyggelse og bekæmpelse af skader forårsaget af angreb eller havari i forbindelse med forsvarets nationale og internationale operationer. Saab Danmark A/S Terma A/S RESON A/S NORDIC DEFENCE INDUSTRIES A/S Logimatic For at opfylde missionen skal SHK medarbejderne til stadighed være Lyngsø Marine A/S motiverede og arbejde målrettet hen imod SHK vision om at SHK nationalt og internationalt vil være den vigtigste samarbejdspartner i uddannelser, specialviden, udvikling og rådgivning indenfor kompetenceområderne. Derfor har alle medarbejderne ved SHK været med til at definere det værdigrundlag der skal sikre at SHK, gennem udvikling, engagement og professionalisme, kan levere ydelser på højeste tekniske og faglige niveau, af stolte og tilfredse medarbejdere. HEEDS A/S EIVA a/s TENCATE-Advanced Armour Karstensens Skibsværft A/S DANISH YACHT A/S Affilieret medlem: SAAB UNDERWATER SYSTEMS AB Naval Team Denmark Axeltorv 6, København V Tel.:

16 Ca. 300 deltog i Søværnets jubilarstævne Danmarks Marineforening har på vegne af Søværnet arrangeret de årlige jubilarstævner siden 1913 SÆNK FLÅDEN så markant indledte orlogsprovst Egil Bank Olesen andagten ved starten af dette års jubilarstævne. - Med ordene Sænk Flåden sagde han senere, indledte jeg denne korte andagt. Det er ikke en morsom bemærk fyret af over brætspillet RISK, det strategiske spil, hvor man opbygger flåder, hærtropper og eskadriller med henblik på at jorde sine modstandere, så man ender med rent militært at beherske hele verden. Nej Sænk Flåden, det var den navnkundige viceadmiral Vedels ordre tidligt om morgenen den 29.august Dristigt, modigt, skelsættende og knuende ensomt var det og vi kender alle billederne af de sænkede og krængede skibe ved mastekranen her på Holmen. Handlingen betød at Danmark på trods af samarbejdspolitikken med tysker i krigens første år, blev en del af det gode selskab og danskerne kunne sammen med de allierede ranke ryggen også internationalt fordi tyskerne sammen med forsvaret, flåden, modstandskampen og politiet mødte trods og kamp. Sænk flåden, vi kan være stolte af vor flådes historie og vi kan være taknemmelige for de der med deres liv som indsats bød overmagten trods dengang og også i dag, lød det blandt andet fra orlogsprovsten. nets hilsen til jubilarerne. Inden han ridsede Søværnets stilling op, som den ser ud pr. 2. halvår 2010, sendte han en speciel tak til Danmarks Marineforening, for den store støtte organisationen har ydet Søværnet over hele jubilæumsåret. Senere sagde han, at det der også glædede ham, var det faktum, - at går jeg hen til en hvilket som helst person i eksempelvis Lemvig, og spørger hvad Søværnet står for, så vil denne person nogenlunde retvisende kunne beskrive de vigtigste elementer i Søværnets daglige virke. Mindebæger Kontreadmiral Carstensen var fra 1926 til sin død i 1940 landsformand for Danmarks Marineforening. Kontreadmiral Carstensen var en usædvanlig dygtig og vellidt søofficer, der også i sin tid som landsformand havde gennemslagskraft til at vinde forståelse i befolkningen for Flådens betydning for Danmark og ikke mindste derigennem forståelse for Søværnets tarv. Så hvad var mere naturligt, efter hans død, at Søværnets og Danmarks Marineforening i fællesskab stiftede et legat, Landsformand Jens Ole Løje Jensen lægger sammen med 75 års jubilaren Svend Bjørneboe krans ved mindestenen ved Nyholmsporten. Marineoverkonstablerne MP Kevin Sørensen th. og Thomas Holk Nielsen giver Søværnets honnør. Efter andagten lagde landsformand Jens Ole Løje Jensen, bistået af ældste jubilar: årgang 1935 Svend Bjørneboe, kransen ved Mindestenen inden for Nyholmsporten. Fra 1935 til 1985 Årets jubilarer repræsenterede årgangene, 1935, 1940, 1945, 1950, 1960, 1970 samt Landsformand Jens Ole Løje Jensen kurserede i sin tale over de markante begivenheder, der national og international kendetegnede den enkelte årgang. Som et gennemgående forløb satte han navne på specifikke enheder, der det pågældende år blev enten ind- eller udfaset af Flådens tal. Søværnets hilsen Kontreadmiral Nils Wang overbragte Søvær- Kontreadmiral Nils Wang taler til jubilarerne. 16 UNDER DANNEBROG

17 Admiral Tim Sloth Jørgensen (th.) og kontreadmiral Nils Wang afslører jubilæumsgaven til Søværnet, der på vegne af Danmarks Marineforening overdrages af landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen. Marinemaleriet er udført af den franske marinekunstner Pierre Auzias. der hvert år skulle uddele et mindebæger til en værnepligtig og en konstabel for eksemplarisk tjeneste og god skydning. Mindebægeret uddeltes for første gang i 1942, fortalte Jens Ole Løje Jensen, inden han kaldte marinekonstabel MP, Christian Kjær Tilsted, Frederikshavn frem for at han af admiral Tim Sloth Jørgensen kunne modtage mindebægeret anno Bag indstillingen stod sergent ved Søværnets Militærpolitiuddannelse Kim Markussen. Kaptajnløjtnant Jens Chr. Lundsgaard fra Søværnets Sergent- og Grundskole havde indstillet hjemsendte værnepligtig Mathias Bach Madsen, Brønderslev. På grund af ferie kunne han ikke være til stede, og modtager derfor hæderen i Aalborg Marinestue ved en senere lejlighed. Marinekonstabel MP Christian Kjær Tilsted med admiral Carstensens mindebæger. Tv. Jens Ole Løje Jensen, Tim Sloth Jørgensen og yderst th. jubilarstævneansvarlig Edward Jelen. Gave til Søværnet Jubilarstævnet blev også brugt til den officielle overrækkelse af jubilæumsgaven fra Danmarks Marineforening til Søværnet. Admiral Tom Sloth Jørgensen og kontreadmiral Nils Wang fik til opgave at afdække det smukke marinemaleri udført af den franske kunstner og marinemaler Pierre Auzias. Medaljer til Kvindelige Mariners Musik Korps For en sublim og trofast indsats var der inden jubilarerne gik over til fri manøvre, fotografering og skafning tildeling af 5 års medalje til Ina Rubeksen Weihe samt Marineforeningens fortjensttegn for 25 års musiks indsats til Jytte Kirk Poulsen, Birgitte Nøhr, Anita Skov Jensen, Anette Jensen og Kirsten Petersen. Jubilargæsterne fyldte op i aulaen på Søværnets Officersskole. UNDER DANNEBROG 17

18 Jubilæumsholdene UNDER DANNEBROG

19 Søværnets jubilæum blev fejret med maner Med kulmination i uge 32 har Flådes 500 års jubilæum året igennem skabt landsdækkende fokus på Søværnet. Gennem utallige tiltag af enhver art er danskerne blevet gjort opmærksom på det traditionsrige værn. Danmarks Marineforening har været med hele vejen Flåden 500 år Permanent Flådeudstilling i Århus Aarhus Søfarts Museum åbnede i forbindelse med jubilæet en afdeling for Søværnet - set gennem lokale briller Det relativt nye museum, Aarhus Søfarts Museum, var ifølge formand og daglig leder Karl Nøhr Sørensen utrolig stolte over, at flotilleadmiral Jan Leisborch på vegne af Søværnets Operative Kommando fredag den 6. august forestod den officielle åbning af museets udstilling om Flåden gennem 500 år. Tovholder på udstillingen er orlogskaptajn Bruno K. Hansen, der gennem museets egne effekter suppleret med lånte rariteter, med udgangspunkt i søfartsbyen Århus, belyser Flådens historie. Sammenlignet med resten af museets udstillinger, er Flåden 500 år den bedste strukturerede, siger Karl Nøhr Sørensen. Vi vil derfor lade den fortsætte som en permanent afdeling, hvorved vi bliver i stand til løbende at fortælle vore gæster om Flåden og Søværnet samt Søværnets Operative Kommando, der har til huse i Århus Kommune. Orlogskaptajn Bruno K. Hansen orienterer flotilleadmiral Jan Leisborch om udstillingen på Aarhus Søfarts Museum. Holmens Kirke og Flådeparade 128 gæster, med grev Ingolf af Rosenborg og grevinde Sussie i spidsen, deltog i Selskabet Danske Tordenskiold-Venners jubilæumsarrangement Med de to LYNX i front gør ABSALON og THETIS klar til passage af Kongeskibet DANNEBROG. Højtrykket over det østlige Sjælland gjorde forholdene for de udendørs jubilæumsaktiviteter på selve jubilæumsdagen den 10. august optimale. Det drog Selskabet Danske Tordenskiold-Venner stor nytte af ved selskabets velbesøgte jubilæumsarrangement. Dagens startede med morgenandagt og kranselægning i og ved Holmens Kirke. Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, organist og kantor Jakob Lorentzen, operasanger Jens-Christian Wandt samt medlemmer af Holmens Kan- UNDER DANNEBROG 19

20 tori tog sig af andagten. Den efterfølgende kranselægning ved Tordenskiold statuen i Tordenskioldgården blev foretaget af Norges ambassadør H.E. Jørg Willy Bronebakk, landsformand Danmarks Marineforening kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen samt formand for Tordenskioldselskabet kontreadmiral Lars Kragelund. Efter et kort men fyndigt musisk indslag ved Jakob Lorentzen og Jens-Christian Wandt afgav Sundby Sejlforenings Salutkanon Laug Dansk Løsen (tre skud). Med L 16 ABSALON om styrbord Efter frokost stak selskabet til søs. Med fru viceadmiral Borck og Lars Kragelund som cruiseguider fik de ombordværende en fyldestgørende information om København Havns skyline, om de udenlandske militærenheder, der på det tidspunkt var ankommet til Københavns Havn, samt om de danske enheder der deltog i flådeparaden forbi kongeskibet DANNEBROG. Tordenskioldselskabets fartøj lagde sig i Havneindsejlingen og fulgte derefter Støtteskibet ABSALON og Kommandoskibet THETIS ind gennem havnen op til DANNEBROG. DELTAGENDE ENHEDER VED FLÅDEPARADEN DEN 10. AUGUST 2010: Støtteskibet ABSALON Inspektionsskibet THETIS Skolefartøjet ERTHOLM Skolefartøjet ALHOLM Sejlkutteren THYRA Sejlkutteren SVANEN MHV BOPA MHV BRIGADEN MHV HVIDSTEN MHV FÆNØ MHV KUREREN Indsatsfartøjet LCP1 Indsatsfartøjet LCP2 Frømandskorpsets gummibåd Missilfartøjet VIBEN Missilfartøjet GLENTEN Minerydningsfartøjet HAVKATTEN Minerydningsdronen MSF 1 Minerydningsfartøjet MARKRELEN Minerydningsdronen MSD5 Patruljefartøjet DIANA Søopmålingsfartøjet FYRHOLM Miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN Transportfartøjet SLEIPNER Støtteskibet UUSIMAA (Finland) Minerydningsfartøjet HIINOY (Norge) Korvetten STOCKHOLM (Sverige) 2 LYNX Helikoptere Veloplagte og velsyngende mandskaber fra Danmarks Marineforenings afdelinger i Korsør og Ebeltoft tog de københavnske tivoligæster med storm Kvaliteten af de lokale marineforeningers sangkor er i disse år stærkt stigende. Bevisførelsen ligger lige for. Da projektgruppen bag Søværnets 500 års jubilæumsarrangementer (PG500) fik mulighed for at sætte Søværnet på landkortet i forhold til Danmarks formodentligt bedst kendte underholdningssted Tivoli i København blev det besluttet, at ud over den opmærksomhed de mange udenlandske flådebesætninger ville få, når de uniformeret lagde vejen forbi Tivoli, Museumsskibet fregatten PEDER SKRAM blev af mange tilskuer brugt som udkigsplatform under Flådeparaden. Sangkorene fra Korsør og Ebeltoft Marineforeninger underholdt på plænen i Tivoli Slupkoret fra Ebeltoft Marineforening havde stor succes på den store scene i Københavns Tivoli skulle der sømandsshanty og sømandsviser på programmet. Valget faldt på korene fra Ebeltoft og Korsør Marineforeninger. 20 UNDER DANNEBROG

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

16. juni 2015 på Suðuroy

16. juni 2015 på Suðuroy 16. juni 2015 på Suðuroy Programpunkt Tid og sted Detaljer for programpunktet/besøgsstedet Pools Pressens mødetid og mødested Pressebus Kongeskibet Dannebrog ankommer og lægger til ved Drelnes på den sydlige

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vordingborg Marineforening

Vordingborg Marineforening Vordingborg Marineforening Bestyrelsen: Telefonliste Formand Jes Hansen 55 37 56 53 Kasserer Ole Nielsen 25 46 10 08 Best. Medlem Henning G. Nielsen 55 98 41 38 Best. Medlem Jørgen Olesen 28 89 25 12 Best.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Fire enkle regler Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø.

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Kontreadmiral Lars Kragelund Østerled 1 1.tv. 2100 København Ø. 1. april 2014 Referat af Selskabet Danske Tordenskiold-Venners 23. ordinære generalforsamling. Selskabet

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for MARINEFORENINGEN tidsskriftet under dannebrog medlemsblad for danmarks marineforening APRIL 2010 nr. 2 97. årgang Forsvarets Mediecenters fotograf Alex Berg f ilmede Sirius Patruljen i næsten to år Fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere