Vi har i år valgt at sætte fokus på temaet Vækst gennem investering. Fordi vi som erhverv har en central rolle at spille.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har i år valgt at sætte fokus på temaet Vækst gennem investering. Fordi vi som erhverv har en central rolle at spille."

Transkript

1 Forsikring & Pensions årsmøde 15. maj 2014 Formandens tale - v/ adm. direktør Christian Sagild, Topdanmark. Kære minister, gæster og deltagere. Velkommen til Forsikring & Pensions årsmøde Vækst Det er forår. Ikke kun i naturen, men også i dansk økonomi er der tegn på spirende vækst. Vi er på vej ud af den samfundsøkonomiske krise, der har præget udviklingen i de sidste 5-6 år. Hvad skal der til for, at der igen kommer gang i investeringerne? Vi har i år valgt at sætte fokus på temaet Vækst gennem investering. Fordi vi som erhverv har en central rolle at spille. Et godt og velfungerende forsikringssystem er en forudsætning for snart sagt al økonomisk aktivitet i et moderne samfund. Hvad enten det er investering i nye bygninger, investering i nyt produktions-apparat, i udvikling af nye produkter eller i samhandel og transport. Et moderne forsikringssystem giver den tryghed og den sikkerhed, der skal til, for at virksomheder og husholdninger tør disponere og sætte gang i aktiviteter. På linje med velfærdsstatens sikkerhedsnet. Vi er måske ikke den vigtigste del. Men vi er en nødvendig forudsætning for vækst.

2 Vi har også en vigtig rolle som investorer. Forsikringsselskaber og ikke mindst pensionsselskaber administrerer store summer, som investeres i en bred vifte af aktiviteter. Vi vil gerne i dag sætte pensionsopsparingens bidrag til vækst til debat. Nogle efterlyser endnu større investeringslyst i små og mellemstore virksomheder. De virksomheder, som ikke længere kan opnå finansiering via bankerne. Regeringen har i sidste uge offentliggjort en vækstpakke. Den har også elementer, der bejler til pensionskundernes penge. Vi vil diskutere, om der er et reelt finansieringsproblem, eller om det lave investeringsniveau snarere er udtryk for et konjunkturproblem. Og så vil vi sætte fokus på, hvordan vi i samarbejde med det offentlige kan bidrage til at udbygge infrastrukturen og højne produktiviteten i samfundet. Vi glæder os til nogle interessante diskussioner. Men først vil jeg knytte nogle kommentarer til den aktuelle situation i vores branche. Forsikring I forsikringsselskaberne har vi været nogenlunde upåvirket af krisen. Selv om den lave vækst sætter sig spor i præmieindtægterne, så er vi i langt højere grad afhængige af skadesomfanget og af omkostningsstyringen. I de seneste par år har vi haft en gunstig indtjening trods stagnation i indtægterne og trods parret, Allan og Bodil,den 3. og 4. største storm nogensinde. Forklaringen er, at vi har formået at holde omkostningerne helt i ro og sikret fornuftig genforsikring. Når det går godt, er der straks nogen, der siger: Mangel på konkurrence. Også denne gang. Men det er ikke rigtigt. Side 2

3 Der er mange indikatorer, der peger på effektiv konkurrence i markedet: Kunderne har mange selskaber at vælge imellem, mobiliteten på markedet er høj, blandt de højeste i Europa og vi har de mest tilfredse kunder i Norden. Og så er vores branche præget af høj produktivitet og innovation. Det fremgår blandt andet af produktivitetskommissionens analyse af servicebranchen. Skadeselskaberne udbetaler hvert eneste år over 40 mia. kr. i erstatning til danskerne. Og alene for bygningsskader behandler vi omkring skader om året. Men det er især 3000 sager, der har vakt opmærksomhed. Nemlig dem fra stormfloden i december Stormflodsordningen er en offentlig ordning. Den administreres efter regler fastsat af Folketinget, men det os, der har stået for skadesbehandlingen. Stormfloden viser, at politikerne lader sig påvirke, når der er borgere, der er kommet i nød. Det er jo et politisk valg, hvordan borgerne skal dækkes. Vi administrerer blot reglerne i stormflodsordningen. Begivenheden illustrerer flere ting: Den viser, at klimaforandringerne i stigende grad påvirker os gennem spektakulære vejrfænomener. Vi rammes tilsyneladende af naturkatastrofer som aldrig før, og vi bør sætte kraftigt ind med forebyggelse, så skaderne minimeres. Derfor har vi også indgået en partnerskabsaftale med miljøministeriet og et samarbejde med 70 af landets kommuner om klimaforebyggelse. Og så viser stormfloden endnu en gang, at vi som forsikringsbranche er i stand til at klare opgaven. Vi skal ikke underkende generne for de husejere, der er blevet ramt af stormflod. Men vi har det nødvendige beredskab til at håndtere disse situationer og bidrage til at løfte den samfundsopgave, det er, at rydde op efter naturkatastrofer. Side 3

4 Pension Pensionsmarkedet var i 2013 præget af tre ting: den lave rente, bevægelsen væk fra de traditionelle garantier og ændrede skatteregler. Så derved adskiller 2013 sig såmænd ikke så meget fra de seneste år. Det er en udfordring for pensionsselskaberne at skaffe stabile og høje afkast til kunderne i et marked, hvor den risikofrie rente er afløst af en rentefri risiko. Alligevel lykkedes det også nogenlunde i Resultatet var båret af pæne aktieafkast, mens der var tab på obligationer og på afdækningsinstrumenterne. Det lave renteniveau er medvirkende til, at interessen for markedsrenteprodukter er stigende. Kunderne har opdaget, at sikkerheden ved garantierne også kan have en pris, nemlig lavere forventet pension. I 2013 oplevede vi for første gang, at indbetalingerne til markedsrenteprodukter oversteg indbetalinger til de traditionelle garantiprodukter. Målt på formuen hvor mange penge, der er hensat til pension - fylder de garanterede produkter dog stadig 3 gange så meget som markedsrenteprodukterne. Side 4

5 Bevægelsen i retning af markedsrenteprodukter har også skærpet opmærksomheden om vilkårene ved omvalg. Vi har fået ny lovgivning, der fremover giver kunderne ret til omvalgsbonus ud over den aftalte flytteværdi hvis omvalget sker på selskabets initiativ. Præcis hvad det betyder, er ikke altid klokkeklart. Men det er godt, hvis selskaber og kunder ved, hvad de har at rette sig efter. Det forebygger konflikter. Vi skal blot huske på, at værdien af en garanti svinger meget og påvirkes af mange ting, fx ændringer i rentekurven og i anden offentlig regulering. Så vi må nok desværre stadig forudse, at journalister og såkaldte eksperter også fremover kan lave historier, hvor det havde været bedre at vælge anderledes. Bagklogskabens lys er som bekendt altid det klareste. Det tredje, der har påvirket markedsudviklingen i 2013 er skattereglerne. De samlede pensionsindbetalinger er faldet en smule, godt nok ikke hos os, men hos bankerne. Det skyldes uden tvivl afskaffelsen af kapitalpensioner og indførelsen af aldersopsparing. Kunderne reagerer på de mange ændringer i skattereglerne. Samspilsproblemerne Vi har stadig et godt pensionssystem i Danmark. Det nyder international anerkendelse, og det har bred opbakning i befolkningen. Pensionssystemet er robust og bæredygtigt. Men danskernes støtte må ikke tages for givet. Det skal kunne betale sig at spare op til pension. Det stiller krav - ikke alene til skattesystemet, men også til modregningsreglerne for offentlige ydelser. For en bred gruppe borgere kan det ikke betale sig at spare op, når de kommer tilstrækkelig tæt på pensioneringstidspunktet. Der er ikke noget incitament til at spare op. Tværtimod kan det betale sig at fremskynde pensionen og trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Begge dele er i lodret strid med erklærede regeringsmålsætninger. Side 5

6 Kun svigtende tillid til folkepensionen og reglernes kompleksitet er skyld i, at danskerne endnu ikke har skiftet adfærd. Og det er vel at mærke ikke vores pensioner, der gør det kompliceret. Det er de offentlige tilskudsregler. De mere gennemgribende løsninger kræver lange overgangsordninger. Fx obligatorisk opsparing for restgruppen. Her tager det år, før problemet er løst. Det kan vi ikke vente på. Allerede dem, der er år i dag, har problemet. Det er ikke rimeligt, at folk med almindelige indkomster, der sparer op til pension, i realiteten betaler en væsentlig højere skat end de højstlønnede på topskat. Og løsningen er jo ikke, at de holder op med at spare op eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor er vi nødt til at se på modregningsreglerne i det offentlige system. Løsningerne er ikke simple. Vi har i F&P gennem det sidste års tid arbejdet med problemstillingen, analyseret problemet og arbejdet med forskellige løsninger. I den meget positive - dialog vi har haft med fx en lang række politikere, herunder de centrale ministre, har vi klart understreget, at der ikke var nogle lette snuptagsløsninger. Det her kræver grundige overvejelser. Derfor er jeg glad for, at skatteministeren i går annoncerede, at der vil blive nedsat et udvalg en pensionskommission der skal se på problemet. Det er et vigtigt område. Og det er vigtigt at det gennemtrevles grundigt. Derfor er en kommission, der kommer hele vejen rundt og får gennemanalyseret forskellige løsningsmodeller præcis det vi har brug for. Vi ser frem til arbejdet og medvirker gerne. Side 6

7 Forbrugerværktøjer I F&P har vi igennem en del år arbejdet målrettet for at give forbrugerne bedre værktøjer til at forstå og overskue deres forsikringer og pensioner. Vi er kommet rigtig langt i det arbejde. Både på forsikringsområdet og på pensionsområdet. Vi er i øjeblikket ved at forbedre Forsikringsguiden, så forbrugerne kan få et endnu lettere overblik over selskabernes tilbud. Både på pris, dækning, selvrisiko og andre parametre. Det er ikke seriøst kun at fokusere på prisen, når det drejer sig om forsikring. Det er ikke god forbrugervejledning. Og det er skidt for samfundet, hvis ensidig priskonkurrence fører til dårligere forsikringsdækning, sådan som man har set det i andre lande. På pensionsområdet har vi har vi fået gennemført en ekstern evaluering af vores forbrugerværktøjer på foranledning af Erhvervs- og Vækstministeriet. Vi har ikke noget at skamme os over og så er det sagt på jysk. Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen områder, hvor forbrugerne ikke bliver hjulpet enten af branchens initiativer eller af de oplysninger, som kunderne får direkte fra selskaberne. Der er ikke nogen grundlæggende kundebehov, der ikke er dækket. I sammenligning med andre lande, ligger vi i front i Danmark. Vi har udviklet unikke løsninger som PensionsInfo og Fakta om Pension, som er enestående og som andre lande henter inspiration fra. Faktisk ved danskerne mere om deres pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser og føler sig bedre informeret om vores ordninger end om offentlige ordninger, herunder også folkepensionen. Side 7

8 I dag er udfordringen ikke, at danskerne mangler information. Informationen kan gøres lettere tilgængelig, og det arbejder vi på. Men den største udfordring er danskernes generelle finansielle forståelse og deres interesse i at bruge tid på de her ting. Det er en udfordring, som vi ikke kan løse alene. Vækst gennem investering Nu til temaet! Vækst gennem investering. Meget er de senere år blevet sagt om investeringer samt pensionsbranchens rolle og ansvar. Og ikke alt er lige rigtigt, noget er decideret forkert! Jeg vil derfor godt kridte banen op for diskussionen, som jeg ser den. Danmark lav vækst og ikke attraktiv som investeringsland Vi er ved at have overstået den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig målt ved faldet i BNP. Der er små og spirende tegn på optimisme blandt forbrugerne navnlig positive forbrugerforventninger og pæne boligprisstigninger i de større byer. Men når det er sagt, er hovedindtrykket stadig en økonomi i slæbegear. Især serviceerhvervene og byggeriet, der står for ¾ af den private beskæftigelse, holdes i et jerngreb af lav indenlandsk efterspørgsel. Derfor er det ikke overraskende, at investeringerne er på et lavt niveau. Mange har hæftet sig ved, at nettoinvesteringerne investeringerne fratrukket afskrivninger er negative. Vi tærer mao. på vores kapitalapparat! Men investeringerne er ikke specielt lave i forhold til niveauet for produktionen. Og når den indenlandske efterspørgsel begynder at vokse igen, vil investeringerne stige. Side 8

9 Det er imidlertid ikke mit budskab, at øget efterspørgsel løser alle problemer. Der er tegn på alvorlige og grundlæggende problemer for investeringsklimaet i Danmark. Det er bekymrende, at danske virksomheder i stor stil investerer i produktion og arbejdspladser i udlandet. Mens Danmark stagnerer. En nyere undersøgelse omtalt i Berlingske Tidende - ser på de 23 største danske selskabers omsætning samt beskæftigelse i Danmark og udlandet i årene Vi taler om virksomheder som Carlsberg, Danfoss, Danish Crown osv. De 23 selskaber har skabt ekstra arbejdspladser i udlandet. Mens danske job er forsvundet i selskaberne siden Konklusionen er velkendt og gentaget mange gange men den er ikke desto mindre rigtig: Omkostningsniveauet har i en globaliseret verden betydning for, hvor virksomheder placerer deres produktion. Og dermed også betydning for, hvilke lande og regioner, der vil opleve vækst og beskæftigelse. Og hvilke der stagnerer som Danmark. Det kan sammenfattes kort og præcist: Problemet er, at økonomien vokser for langsomt; men også, at Danmark ikke er et attraktivt investeringsland. Ikke tegn på kreditklemme Flere har talt om kreditklemme som årsag til de lave investeringer. Intet tyder på, at der er en generel kreditklemme de gode projekter kan typisk få finansiering i bankerne. Det indtryk bekræftes, når Danmarks Statistik spørger virksomhederne om årsagen til evt. begrænsninger i produktionen. De anfører typisk lav efterspørgsel og sjældent mangel på kredit. Side 9

10 Pensionsformuen arbejder allerede for dansk vækst og beskæftigelse og vi vil gerne forstærke indsatsen Krisen har været hård ved bankerne og ikke så meget os. Derfor er der også forslag om, at pensionsselskaberne skal investere i små og mellemstore virksomheder. Især dette segment er afhængig af fremmedkapital, og historisk er det formidlet via pengeinstitutterne. Men Tilsynets skrappe krav til bankernes hensættelser på erhvervsudlån kan have ramt her. Allerede her blinker alle advarselssignaler. Hvorfor skal pensionsselskaber investere i de virksomheder og brancher, som Tilsynet opfatter som særligt risikable og derfor straffer bankerne for at investere i? Logikken er ikke helt klar. Når det er sagt, skal hovedbudskabet ikke misforstås: Forsikrings- og pensionsbranchen bidrager allerede til investeringer og vækst i Danmark. Og vi vil gerne forstærke indsatsen, hvis afkastet matcher risikoen, og der er den fornødne transparens eller sagt på dansk: Vi vil rigtig gerne vide, hvad vi investerer i. Pensionsformuen er investeret direkte i danske virksomheder, især investeringer i aktier, erhvervsobligationer, Dansk Vækstkapital og direkte långivning til virksomheder. Vores bud er, at ca. 220 mia. kr. er investeret direkte i danske virksomheder og byggeri. Jeg forstår godt politikernes ønske om flere pensionsmidler i danske virksomheder. Politikerne skal så også forstå pensionsselskabernes verden. Vi er i kraft af 158 i lov finansiel virksomhed forpligtet til først og fremmest at varetage pensionsopsparernes interesse. Det er deres penge, og vi skal sikre dem de størst mulige pensioner. Side 10

11 Jeg vil godt fremhæve to andre måske lidt oversete - områder, hvor pensionsformuen også før en forskel. OPP får langsomt større og større betydning i Danmark. Senest har region Syddanmark og 3 pensionsselskaber tegnet kontrakt om at bygge, vedligeholde og drive et psykiatrisk hospital. Her leverer pensionsselskaberne ikke kun kapital, men også risikostyring, projektering og vedligeholdelse. Nøgleordet er totaløkonomi. En havnetunnel i København kunne blive det næste større OPP-projekt.. Indirekte arbejder pensionsformuen for dansk vækst og beskæftigelse ved, at de store beholdninger af danske statsog realkreditobligationer sikrer lavt renteniveau. Det var især mærkbart, da finanskrisen var på sit højeste. Da holdt de lave danske renter hånden under den skrøbelige økonomi. Mine konklusioner om temaet vækst og investeringer som jeg gerne ser udfordret og trykprøvet resten af formiddagen er: i) Muligheden for at tegne forsikringer er en forudsætning for mange investeringer i både erhvervsliv og husholdninger. ii) Det lave investeringsniveau i dansk økonomi afspejler konjunkturerne og et højt omkostningsniveau, ikke mangel på risikovillig kapital iii) Pensionsformuen arbejder allerede for dansk vækst og beskæftigelse. Og vi vil gerne investere endnu mere, hvis betingelserne er de rigtige. Tak! Side 11

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere