Undervisning. Verdens bedste investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning. Verdens bedste investering"

Transkript

1 Undervisning Verdens bedste investering

2 Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen

3 The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing opportunities for young people to learn by themselves. This in turn calls for high levels of professionalism among teachers The Nature of Learning, OECD

4 Forskning, viden, udvikling og praksis Bestræbelserne på at skabe den bedst mulige folkeskole understøttes af international forskning. Når den internationale forskning peger på betydningen af, at arbejdet med sociale og kreative kompetencer skal styrkes, så er det en anbefaling om, at vi skal udvikle en af de væsentligste styrker i undervisningen i den danske folkeskole. Den nyeste viden om, hvad der kendetegner dygtige lærere, giver os på samme måde et afsæt til at fremme og udvikle de kompetencer, der allerede kendetegner folkeskolens lærere. Der har i de seneste års internationale skoledebat været en øget opmærksomhed på, at fokus i skolens arbejde skal være på elevernes læring. Dette fokus er nødvendigt, for at lærerne kan udvikle undervisningen. God undervisning er den aktivitet, som læreren tager ansvar for, og som fremmer elevernes læring. Hensigten med denne pjece er at lægge op til debat om, hvordan vi kan bruge den nationale og internationale uddannelsesdebat og forskning til at gøre vores folkeskole endnu bedre. 4

5 En endnu bedre folkeskole - et fagligt løft for alle Vi kan i dag ikke vide præcist, hvilke udfordringer fremtidens unge vil blive stillet overfor.derfor er det afgørende, at vi kvalificerer alle elever, så de kan bruge deres viden og færdigheder i en nytænkende, kreativ og innovativ sammenhæng. Denne erkendelse danner baggrund for OECD s anbefalinger i The nature of learning, hvor der opstilles syv principper for, hvordan elever bedst lærer: 1. Eleven skal i centrum 2. Læring er social den skal ske i samarbejde og i fællesskab 3. Følelser er en integreret del af læring 4. Anerkendelse af individuelle forskelle 5. Alle elever skal lære mest muligt 6. Evaluering med henblik på bedre læring 7. Sammenhæng i elevernes læring på tværs af fag. Læring skal organiseres, designes og struktureres. Man kan ikke regne med, at eleverne blot lærer af sig selv under de rette forhold. Det kræver et højt professionelt niveau hos lærerne. 1 Det, OECD beskriver, er det, vi i Danmark forstår som god undervisning. 1 The Nature of Learning, Centre for Educational Research and Innovation, OECD,

6 Fasthold fokus Vi har i Danmark et godt afsæt for at bruge internationale erfaringer og forskning til at gøre for folkeskole bedre. Vi kan gøre det ved at holde fokus på det, der betyder noget for elevernes læring nemlig lærernes undervisning. God skoleudvikling kræver, at fokus er på undervisningens form og indhold. Som professor Ben Levin, ledende uddannelsesrådgiver for Ontarios regering, udtrykker det: Struktur- og organisationsændringer kan ikke være bærende for skoleudvikling. Det er støtten til lærerne i at lave god undervisning og erkendelsen af, at der er mange veje til at nå målet, der er grundlaget for den canadiske succes. 2 2 Ben Levin: How to change 5000 schools, Hovard Education,

7 Læreren i Ny Nordisk Skole Arbejdet med Ny Nordisk Skole vil give os et godt afsæt for at udvikle vores uddannelsessystem i tråd med OECD s anbefalinger, hvis vi bygger på lærerrollen i den nordiske skoletradition. I den nordiske skoletradition uddanner vi lærere med vægt på deres fagdidaktiske kvalifikationer, så lærerne besidder den komplekse, professionelle kompetence indeholdende såvel viden om faget som pædagogiske, psykologiske og didaktiske kompetencer. Lærerprofessionen i Danmark og i Norden bygger på den nordisk-tyske tradition med fokus på læreren som den veluddannede nøgleperson, der træffer de faglige, didaktiske valg på baggrund af overordnede undervisningsmål samt elevernes behov og forudsætninger. I modsætning hertil står den angelsaksiske tradition, som bygger på kontrol og ikke tillid. Læreren er ikke selvstændig ansvarlig, men underlagt et stramt curriculum, der kontrolleres via test mv. I Danmark er det vigtigt, at vi udvikler og kvalificerer lærernes professionalisme yderligere i tråd med vores eksisterende tradition for at styrke elevernes læring 7

8 En faglig stærk folkeskole kræver dygtige lærere Professor John Hattie fra Auckland Universitet i New Zealand har samlet over 800 metaanalyser af forskellige undersøgelser af skoleelevers læring. Hans undersøgelse er verdens største, som ser på, hvilke faktorer der bidrager til at forbedre elevernes præstationer. Undersøgelsen viser, at den mest afgørende faktor for, hvor godt eleverne lærer, er lærerens kvalifikationer. 3 Der er således god grund til, at det var lærerprofessionen og lærernes mulighed for at lave god undervisning, der var på dagsordenen, da repræsentanter for de bedst præsterende skolesystemer i verden i foråret mødtes i New York for at drøfte, hvad vi forstår ved styrket faglighed i det 21. århundrede. Men hvad ER god undervisning, og hvad er de nødvendige kvalifikationer hos læreren, når det nu er det mest afgørende? De kvaliteter, der kendetegner lærere, hvis elever opnår gode læringsresultater, identificeres af uddannelsesforskningen som en kompleks, professionel kompetence, i hvilken forskellige vidensformer, indstillinger og personlighedstræk er integreret. Gennem et omfattende review har Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning fundet frem til, hvilke kvalifikationer, der er afgørende for en undervisning, der fremmer elevernes læring. 5 3 John Hattie: Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, International Summit on the Teaching Profession, OECD og EI, Svend Erik Nordenbo et al: Teacher competences and pupil achievement in pre-school and school, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, AU,

9 De tre vigtigste lærerkvalifikationer Relationskompetence at kunne skabe gode forhold for det, som OECD kalder the gatekeepers of learning, nemlig emotions og motivation. Læreren skal kunne skabe så gode relationer til eleverne som individ og som klasse, at eleverne ønsker at følge læreren i dennes undervisning. Når læreren underviser, så er det at vise undere at lade eleven opleve ting, som eleven ikke på forhånd vidste, var interessante. Det kræver tillid til læreren at lade sig lede til læring. Klasserumsledelse at lede elevernes læring og at sikre regelledelse. Læreren skaber en kultur i klassen, hvor læring sker gennem fællesskab og samarbejde. Det betyder også, at eleverne i fællesskab sikrer samværsreglernes overholdelse. Faglige og fagdidaktiske kompetencer at læreren brænder for sit fag og kan smitte med lysten til at lære. Læreren kender ikke blot sit fag men til fagets kulturelle og demokratiske sammenhæng, og læreren ved via sine pædagogiske, psykologiske og didaktiske kompetencer, hvad der skal til, for at eleverne lærer faget. 9

10 Sagt på en anden måde Den nordiske skoletradition har et godt afsæt for det 21. århundrede set i relation til OECDs anbefalinger. Den særlige styrke ligger i lærerrollen, som er skabt af vores demokratiske kultur, hvor samarbejde og fællesskab går hånd i hånd med anerkendelse af individet og vores individuelle forskelligheder. I Danmark og Norden kan lærere designe og strukturere læringsforløb i samarbejdende fællesskaber, som motiverer eleverne på baggrund af deres individuelt forskellige forudsætninger og egenskaber, og som stræber efter, at alle elever lærer mest muligt, og vi evaluerer og planlægger i samarbejde med kollegaer og ledelse. Det er det, vi kalder undervisning 10

11 Danmarks Lærerforening Copyright oplag 2012 Layout og fotos: Stig Nielsen 11

12 Den nordiske skoletradition har et godt afsæt for det 21. århundrede set i relation til OECDs anbefalinger. Den særlige styrke ligger i lærerrollen, som er skabt af vores demokratiske kultur, hvor samarbejde og fællesskab går hånd i hånd med anerkendelse af individet og vores individuelle forskelligheder. I Danmark og Norden kan lærere designe og strukturere læringsforløb i samarbejdende fællesskaber, som motiverer eleverne på baggrund af deres individuelt forskellige forudsætninger og egenskaber, og som stræber efter, at alle elever lærer mest muligt, og vi evaluerer og planlægger i samarbejde med kollegaer og ledelse. Det er det, vi kalder undervisning Danmarks Lærerforening Vandkunsten København K

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel en Læringsgenerator for opfyldelse af Fælles Mål? Kirsten Hyldahl Pedersen Cand.mag. Læring og forandringsprocesser. Institut for Læring

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi talentrapport af Arbejdsgruppen til talentudvikling

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup INDHOLD Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4 Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup Gennemførelse i uddannelsessystemet hvilke barrierer er der? 8 Niels Egelund

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere