Lokalpianer ~ ~ kawtf Rg*u9. jo4r ~ )/(.~ ~.r - -:7- Rh~1. c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ Ves~4. Q Lwiqh I~~hIk,o.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalpianer ~ ~ kawtf Rg*u9. jo4r ~ )/(.~ ~.r - -:7- Rh~1. c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ Ves~4. Q Lwiqh I~~hIk,o."

Transkript

1 - -,~- Ar~1nr j ~ j ~I 1V7 :tdi~t ~ 14v f ~: Rh~ : ~\ Nar Fs m~ ~ _ ~ t b 4 ~~.~~//Jeb~tiI~ ~ Skç~fr ~ ~ ~ y~. r. ~ rakt c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ ~ Ç ~ I.Ç&~iI7~~.i-~ \ d~i~d~tlf - AÀ~.f - ek r e~4 ~- - ~?~7 iiar#j9jt1:~~_ll.~l (lai ~- Q Lwiqh I~~hIk,o.d - -:~ -«~ I Miwndai -. ~ ~ r ha.~77~,i~ ~Il~~~L» ~ ~ i / -_ ~-~9 ~----~_~ Muqlehl --~ - -.}]I~ j kawtf Rg*u9 Hal Niaa,d M.lIee nq ~ 9 -. ~$ a rr 4/\ p - - I ~ ~- ~ Farqiqd~ ~ 4/& wh e 1b~_~~ t~ ~ / 19 ~ - C ~~Rtu9 P ~ ~ -- -lpof.k r~ S Hoo~ 0 ~5Å ~~Ptt~7 jo4r ~ )/(.~ ~.r - -:7- I v 4 I L~ ~j~ndsqd ~ I - ~.Sa~t ~ / -22 I ~ ~ - Sl L J~- ~Ç~- ~ - ~ Ves~4 ~ ~ S~-~*~Ç, - ~Am.. - ~ ~ qd ~ _ ~ i~~i_~~,ik~qdr~.~~adrrrip ~ - ~ b1 rq -. / c~1k 2? -- - ~q,e~y -,- b Lokaiplan ~ ~ h 4bj - - -~ =& 8agenkop hv/ ~åm~ )UVÇ7I i.. 1I Ut.? Område/nddef ing Lokalpianer

2 - - SYDLANGELAND KOMMUNE BEDD~ENGSAREAL PA LOKALPLAN 4.05 BAGENKOP / 0 3c) Jøo /~ 2~ 2ôo I- i I I [/ctc~~ Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for anvendelse af en havnearealet på Bagenkop havn til beddingsplads. del al Védtagelsen betyder, at området nu er udlagt til havneformål, ophalerbedding m. tilhørende faciliteter. primært Planen er uændret i forhold til det forslag kommunalbestyrelsen offentliggjorde den 16. september BINDENDE Vedtagelsen af planen betyder, at hvis ~der f.eks. skal bygges nyt, omgivet i bygges eller ændres anvendelse, skal det ske som an iil-anen. HER KAN DE SE PLANEN Planen kan De se på: Teknisk forvaltning Vågebjergvej Humble Aben: Mandag fredag kl~ torsdàg desuden kl Planen kan købes ved henvendelse til teknisk forvaltn~tng, tlf ~ Planen koster ktv 15,. ~ - Sydlangeland kommunalbestyrelse

3 / SYDLANGELAND KOMMUNE BEDDTNGSAREAL PA BAGENKOP 0 So /ao /t,~) lac ~ - I 44 ro,~e.s 4L,*,6~ Th_ ~O~LA~,4J Forslag til anvendelse al en del af havnearealet til beddingsplads, hvor reparation og vedligeholdelse al både kan foretages. FORSLAGET BETYDER Arealet anvendes i dag delvis som ophalerplads og delvis som stejleplads, der er placeret enkelte fiskerhytter på området. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at arealet udelukkende skal benyttes til beddingsplads. HER KAN DE Forslaget kan De se på: SE FORSLAGET Teknisk forvaltning åben: mandag fredag kl Vågebjergvej 5 torsdag desuden kl Humbie. - 8 UGER Forslaget er fremlagt i to måneder fra d~n 16. september FRA [DAG Derefter vil kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. DERES MULIGHED Hvis De har synspunkter på eller ændringer til forslaget, skal De sende dem til teknisk forvaltning, vågebjergvej 5, 5932 H umble inden den 11. november Svdlangeland kommunalbestyrelse, 16. september 1986 def~l

4 z LOKALPLAN NR Beskrivelse al lokalplanens indhold. Lokalpianen tflsigter at fastholde et areal al havnens område til den nødvendige reparat-4on og vedligeholdelse af fiskerierhvervets kuttere. Området er beliggende i byzone og er i kommuneplanens rammedel optaget som område 6.E.l og 6.E.2 der ifølge planen er fastlagt til havneformål. Lokalplanen indeholder bestemmelser vedrørende områdets anvendelse, vejforhold, bebyggelse og hegning. Arealet ejes al kommunen, hvorfor der ikke pålægges nogen lodsejer direkte rå dighedsindskrænkninger. Vedrørende lokaiplanens retsvirkninger, henvises til lov om kommuneplanlægning bekendtgørelse nr. 391 al 22. juli 1985 kap. 4. Humbie, den 2. september 1986 Eric K. Oahlgård kommuneingeniør

5 LOKALPLAN 4.05 Sydlangeland kommune Lokalplan 4.05 for et område ved Bagenkop havn. I henhôld til kommuneplànl-oven (lovbekendtgørelse nr. 391 al 22. juli 1985) fastsættes herved følgende for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål. Det er lokaiplanens formål at sikre: at området benyttes til anbringelse al installationer,der er nødvendige for at foretage en sikker bétjening al de både,der skal tages på land for reparation eller almindelig vedligeholdelse. 2. Lokalpianens område. Lokalpianen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter en del al matr.nr. k 34 Bagenkop by, Magleby. 3. Områdets anvendelse. 3.1 Området måkun anvendes til optagning og isætning al både, samt henstillen al både for vedligehold~lsë og/ellér reparation I området må kun indrettes èller opføres bebyggelse, som al kommunalbestyrelsen (efter indhentet udtalelse fra havneudvalget) skønnes at have en naturlig tilknytning til betjening al beddingsområdet. 3.3 Allerede eksisterende fiskerhytter indenfor området, vil kun blive krævet flyttet, i det omfang de arilægsmæssige installationer i forbindelse med bed dingsanlægget nødvendiggør dette. 4. Udstykninger. Der må ikke foretages udstykning indenfor lokalplanområdet. 5. Veje, stier og parkering. Vejadgang til lokalpianområdet sker via Værftsvej. I forbindelse med indhegning al lokalplanområdet vil der blive placeret låger i hele vejens bredde. Værftsvej bibeholdes over lokaiplanområdet, men lågerne vil blive lukket for u vedkommende færdsel over lokaiplanområdet.

6 6. Bebyggelsens omfang og placering. 6.1 Beddingsânlægget opføres som vist på bilag Bebyggelse må ikke opføres med større højde end 8,5 m over det omgivende terræn. Skorstene m.v. kan dog opføres i indtil 22 meters højde. 7. Hegning. Langs lokalplanområdets ydre afgrænsning etableres fast hegn i en højde al 1,6 1,8 m. Hegnet vil blive brudt al de på bilag 3 viste portåbninger. 8. Ubebyggede arealer. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, bel æstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring al materialer og lignende skal overholdes. Således vedtaget al Sydiangeland kommunalbestyrelse den 2. september 1986 Arne Larsen borgmester Eric K. Dahigård kommuneingeniør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Sydlangeland kommunalbestyrelsen den 2. december Arne Larsen borgmester Eric K. Dahlgård kommuneingeniør

7 SU / y 75 Originaltegning i mål 1: meter SYDLANGELAND KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING HUMBLE - TLF. (09) Projekt OKQ44P6~eÆ~Js IU,IOtÇ~ I Tegnet af: 93;Q Måh Kontrolleret af: Sag nr. j:jooo

8

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere