Informationssikkerhed på ledelsens agenda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationssikkerhed på ledelsens agenda"

Transkript

1 Informationssikkerhed på ledelsens agenda - Ledelsesengagement omkring informationssikkerhed Allan Fabricius, It-sikkerhedschef, Dansk Supermarked A/S 1

2 Kan man sælge sand i Sahara? 2

3 Dansk Supermarked Nøgletal Omsætning mia kr Resultat 2,4 mia kr Markedsandel Danmark 34% Antal medarbejdere: Danmark: Udland: (Sverige, Tyskland, Polen)

4 Kæder, stormagasiner og storcentre ITS It-sikkerhed 88 føtex varehuse, heraf 7 føtex Food 18 Bilka varehuse 1170 Netto butikker Danmark: 438 Tyskland: 340 Polen: 246 Sverige Salling stormagasiner 1 A-Z varehus 2 Storcentre Storcenter Nord Næstved Storcenter 4

5 Informationssikkerhed på ledelsens agenda Ledelsesengagement omkring informationssikkerhed

6 Hvordan får informationssikkerhed ledelsesengagement?

7 Hvordan ser topledelsen på it-sikkerhed? Antal af åbne revisionsfindings? Styr på antivirus og patch management (ingen malware = ingen risici) Styr på hvem der har adgang til systemer og data? Styr på Business Continuity management? Intet nyt er godt nyt IT-sikkerhed opfattes som et it-anliggende og ikke et forretningsanliggende Hvad motiverer ledelsen? Afhænger i høj grad af situation/branche Lovmæssige krav Mediefokus på specifikke sårbarheder (f.eks. DDos, Java) Virksomheden/naboen rammes af en sårbarhed (hacking) Gennem dialog med ligesindede eller gennem netværk Hotte emner (Nets/Se&Hør, kreditkortsvindel) Overbevisende argumenter fra sikkerhedsansvarlige

8 Hvordan ser topledelsen på it-sikkerhed? Udfordringen Topledelsen forstår ikke it den ved bare at it skal virke Svært at få foretræde for topledelsen Svært at få midler til forebyggende it-sikkerhed for at forhindre noget som ikke er sket endnu Svært at måle effekten af forebyggende tiltag Svært at forklare komplekse problemstillinger til topledelsen Svært at kommunikere i tekniske termer til topledelsen It (og dermed it-sikkerhed) opfattes ofte som et cost center, og ledelsen har megen fokus på at minimere omkostninger It-sikkerhed opfattes som et nødvendigt onde (paranoide) og ikke som en business enabler

9 Forskellige interessenter har forskellige syn på it-sikkerhed - Lignelsen om de 6 blinde mænd En af mændene finder elefantens ben og beskriver det som værende rundt og ru som et træ. En anden rører ved stødtanden og beskriver elefanten som et spyd. En tredje tager fat i halen og insisterer på, at elefanten er som et reb. En fjerde opdager snablen og insisterer på, at elefanten er som en stor slange. Hver beskriver sandhed, og fordi deres sandhed kom af personlig erfaring, holdt de hver især på, hvad de vidste.

10 Udfordringer ved forskellige organisatoriske placeringer af it-sikkerhedsfunktionen CEO CEO CEO Information Security CIO CFO CFO CIO CFO CIO Information Security Information Security Dansk Supermarked It-sikkerhedsudvalg CEO CEO CIO CFO CIO CFO CIO It-driftschef Itdriftschef CFO CEO CISO ITdriftschef Revisionschef Information Security

11 Forskellige interessenter har forskellige interesseområder og taler forskellige sprog Board Vækststrategi Bundlinje Markeder /markedsandele Nøgletal (EBIT/ROIC) Forrentning af egenkapital Pengestrøm O.m.a. Security ISO 27xxx Risk management Disaster recovery Business continuity management Firewalls, IPS, IDS, WAF DDos, patch OWASP risici AD, SSO, IP, Legal and contractual requirements PCI, PAN numbers Segregation of duties O.m.a.

12 Gode historier i medierne hjælper

13 Forstår ledelsen og dig hinanden? - Der skal mindst 2 til en misforståelse og den går begge veje Dig: Topledelsen forstår ikke, hvilke it-risici den står over for Topledelse: It-sikkerhed forstår ikke, hvad der er væsentligt for forretningen

14 Forstår ledelsen og dig hinanden? Hvordan øges chancerne for at få en investering igennem, og hvad har ledelsens fokus? Ledelse Ledelse Ledelse Ledelse Ledelse Er investeringen nødvendig? Hvilke fordele giver det os? Compliance krav Forretningsmæssige fordele Lavere omkostninger ved færre incidents Optimering af forretningsgange (klare ansvar og roller) Passer investeringen ind i virksomhedens strategi? Hvordan kan løsningen understøtte virksomhedens strategi Hvordan nedbringer investeringen omkostningerne? Incidents forekommer ofte pga. menneskelige fejl, ikke tekniske, og investering kan muligvis klares med nye procedurer, awareness o.l. Kræver løsningen tekniske investeringer, laves evt. en ROSI Hvordan kan vi være sikre på, at målet nås? Sæt klare mål for, hvad der skal nås, evt. gennem KPI er Hvilke risici er forbundet med løsningen? Mulige risici og dermed manglende målopfyldelse. Problemet er ikke, at ledelsen ikke ønsker at investere i it-sikkerhed, men at den enten ikke er informeret om risici, eller at du ikke kan tale samme sprog som ledelsen.

15 Informationssikkerhed er ledelsens ansvar! It-anvendelsen er blevet en strategisk enabler, og dermed også en forudsætning for at nå forretningsmæssige og organisatoriske mål. Dertil kommer udfordringer med øgede regulatoriske og juridiske krav, behov for at sikre integritet og kontinuitet af forretningsprocesser. CIA er stadig fundamentet for it-sikkerhed (Confidentiality, Integrity, Availiblity), men boardet skal forstå, at informationssikkerhed er kritisk for virksomheden og stille krav om løbende opdateringer om status på itsikkerheden. It-anvendelsen er blevet kritisk, og der står mere på spil end CIA, med friske eksempler fra eksempelvis Se&Hør og den amerikanske detailkæde Target, hvor kortdata og personlige data på over 100 mio. kunder blev lækket. En vellykket implementering og håndtering af informationssikkerhed kræver, at ledelsen forstår, og erkender ansvaret for it-sikkerhed at en stabil og sikker drift er en forudsætning for at drive forretning at der er risici forbundet med at drive it at manglende sikkerhed kan ramme forretningen at manglende sikkerhed kan ramme personligt. 15

16 Informationssikkerhed er ledelsens ansvar! Ledelsen bestemmer sikkerhedsniveauet og risikovillighed Ledelsen skal sikre, at der er udarbejdet retningslinjer til sikring af, at virksomhedens informationsaktiver er tilstrækkeligt beskyttede Kun ledelsen kan prioritere og udstikke retningslinjer for investeringer til informationssikkerhed Informationssikkerhed omfatter hele organisationen, men ledelsen skal sikre, at der er etableret et kontrolapparat der integrerer teknologi, procedurer og menneskelig adfærd på en måde som sikrer, at målene nås Hele organisationen står over for en risiko i tilfælde af et sikkerhedsbrud. Ledelsen er ansvarlig i forhold til omdømme, indtjening og overlevelse og skal derfor sikre, at virksomheden kender og håndterer informationsrisici Ledelsen bærer ansvaret for, at virksomheden lever op til lov- og kontraktlige krav, eksempelvis Persondataloven PCI SOX EU data Privacy Regulation (på vej) Pligt til offentliggørelse af brud på it-sikkerhed Krav om Data Protection Officer Store bøder Hæfte Outsourcingbekendtgørelsen (i.f.m. Cloud computing) Lov om finansielle virksomheder

17 Informationssikkerhed er ledelsens ansvar! CEO Dårlig styring af it-sikkerhed kan give dig problemer Med det nye EU direktiv på vej, kan det også sende ledelsen i fængsel (EU Data Privacy Regulation) 17

18 Informationssikkerhed er ledelsens ansvar! Vil pressen gerne have en udtalelse fra ledelsen Bliver virksomheden kompromitteret 18

19 Senior management er ikke it-sikkerhedsfolk De føler sig måske ofte lidt ukomfortable ved os sikkerhedsfolk, og taler vi til dem i tekniske termer, forstår de os måske ikke. Ledelsen er interesseret i, hvad der får forretningen til at køre ikke i teknikken bag den. Sæt dig ind i hvordan forretningen fungerer Sæt dig ind i deres måde at arbejde på Tal deres sprog 7% 38% 55% Anvend ikke Ja/Nej spørgsmål. Er I interesseret i mit forslag om en IDS løsning? Hvilke fordele ville vi kunne opnå hvis vi kunne stoppe hackere, før de kom ind i vores netværk? Når du stiller et spørgsmål, så ti stille og vent på et svar. Undgå retoriske spørgsmål. Vil vore aktionærer ikke ønske at vi var beskyttet mod hackere? Brug øjne og ører for at få styr på, hvor du har dine tilhørere, og husk på, at kun 7% af meddelelser er relateret til selve meddelelsen. 38% vedfører dit tonefald, og 55% vedrører dit kropssprog. 19

20 Få ledelsen i tale Hvad får ledelsen til at kunne lide dig? Ingen Tech-Talk, ingen buzz-words (imponerer ikke ledelsen, men irriterer i stedet) Mød dem i deres uniform Hav fokus på forretningsmæssige aspekter ikke tekniske Formuler dig kort og præcist og hold dig til faktuelle/reelle emner Fat dig i korthed ledelsen har travlt med vigtigere ting på dagsordenen 20

21 Topledelsen har fokus på forretning Topledelsen er interesseret i forretningen, ikke i informationssikkerhed. Det er ikke sikkert at du hver gang får en investering igennem, men ledelsen er nødt til at vide, hvilken risiko den løber ved ikke at investere i et givet projekt. Hvor stor ledelsens risikoappetit er afhænger bl.a. af, hvad ledelsen vil acceptere for at nå de strategiske mål. Fortæl om benefits ikke om features. En benefit er værdien af en feature, en feature er en egenskab ved et produkt/service. Folk køber benefits, ikke features. Det sælger bedre at fortælle, at bilen kan accelerere hurtigere end de fleste biler, end at den har 200 HK. Få indsigt i, hvordan ledelsen er sammensat: Beslutningsprocedurer Hvem bestemmer Centraliserede beslutninger (formanden bestemmer) Gruppebeslutninger Lær ledelsen at kende og find dine sympatisører 21

22 Boardet har et governance ansvar i relation til it-sikkerhed. Det handler om styring og kontrol Boardet har forpligtelser over for forskellige interessenter, både interne og eksterne, og skal sikre, at virksomhedens informationer er tilstrækkeligt beskyttede. Manglende it-sikkerhed kan sætte virksomheden ud af spillet i lang tid, eller i værste fald lukke den helt. Derfor skal it-anvendelsen styres og afdækkes gennem veldefinerede strukturer og processer, og boardet skal beslutte, hvem der træffer beslutninger, hvem der er involveret i beslutningerne, og hvordan beslutningstagerne bliver holdt ansvarlige. Det handler mere om risk management end om compliance Ledelsen skal være strategisk vejviser og sikre, at målene nås, herunder at risici håndteres hensigtsmæssigt, at virksomhedens ressourcer anvendes på en forsvarlig måde, og at sikkerhedsstrategien er i overensstemmelse med forretningsmål og regulativer. It-sikkerhed er kommet på dagsordenen. Informationssikkerhed er ledelsens ansvar Håndtering af informationssikkerhed kræver governance fremfor management Det handler mere om at fokusere på de rigtige ting end at gøre tingene rigtigt. Vær proaktiv og synlig også overfor ledelsen. 22

23 Tak for i dag 23

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE RISK MANAGEMENT November 2007 Strategisk risikostyring er værdiskabende En struktureret tilgang til risikostyring i alle led af virksomheden

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

Risk Management i danske virksomheder

Risk Management i danske virksomheder Risk Management i danske virksomheder Ledelseidag.dk og journalist Lone Nyhuus spurgt om i virksomhederne Vestas, Novo Nordisk, LEGO og Danfoss. Vi har også spurgt om, hvordan de forholder sig til balancen

Læs mere