Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld"

Transkript

1 Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

2 Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at sikre kvaliteten, og dermed skabe tryghed for bygherrerne, der engagerer de entreprenører, der er tilsluttet kontrolordningerne. Desuden opnår de tilsluttede firmaer og kunderne værdifuld videndeling, fordi krav, deklarationer og standarder har det med at inspirere og give ny viden på tværs af virksomhedsskel og faggrænser. Dermed er landets kontrolordninger på dette område også med til at optimere udnyttelsesgraden af de investerede midler fra kommuner, forsyningsselskaber, boligforeninger og entreprenører. Hvem leder kontrolarbejdet? De tre kontrolordninger ledes og administreres hver for sig af et kontroludvalg, der er udpeget af kunde- og rådgivergrupperne indenfor vej-, vand- og afløbsområdet, forsikringsselskaberne samt Dansk Ledningsejerforum. Det daglige kontrolarbejde varetages af tekniske kon sulenter, der er ansat af kontroludvalgene. Klageadgang en vigtig mulighed Kundeklager kan indbringes for kontroludvalget i de tre respektive kontrolordninger. Du er velkommen til at kontakte kontrolordningernes sekretariat for yderligere information. Ved fremsendelse af en klage kan der være krav om betaling af et gebyr, der naturligvis tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

3 Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning DTVK sikrer kvaliteten det betyder tryghed for kunderne Formålet med Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning er, dels at sikre at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde af høj kvalitet, dels at virksonhederne udnytter den teknologiske udvikling. DTVK, som er en frivillig kontrolordning etableret i 1986, giver kunderne sikkerhed for høj troværdighed i de TV-rapporter, de modtager fra TV-inspektionsfirmaerne. Du kan læse mere om kravene til TV-inspektioner i Fotomanualen, i Særlige Bestemmelser for TV-inspektion og i DTVKs Tekniske Bestemmelser. Ønsker du mere information, kan du i DTVKs Tekniske Bestemmelser finde information om udstyr, indberetninger, kontrol, certificering, uddannelse, kundehenvendelser, betingelser for optagelse mv. Kontakt DTVK, hvis du har brug for Vedtægter og Tekniske Bestemmelser, eller få dem på Der er mange fordele for dig, der vælger at samarbejde med virksomheder tilknyttet DTVK Medlemsvirksomheder er velorganiserede Kun uddannede TV-operatører udfører inspektion Løbende efteruddannelse af TV-operatører Certifikater skal fornyes hvert år Minimumskrav til udstyr Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion Alvorlige fejl rapporteres til kunden Mulighed for kvalitetstjek Klagemulighed DTVK er en veletableret kontrolordning De fem grundlæggende kravsområder til medlemsvirksomhederne Virksomhedens udstyr Uddannelse/certificering af TV-operatører Rapportering Kvalitetssikring af eget arbejde Indberetning af udført arbejde DTVK s tilsluttede virksomheder skal desuden kunne levere en digital afrapportering til kommuners og forsyningsselskabers databaser.

4 KONTROLORDNING FOR LEDNINGSRENOVERING Højere sikkerhed for godt arbejde Når det gælder opgravningsfri ledningsrenovering, som omfatter strømpeforing og stram foring med tilhørende overgangsprofiler samt udskiftning af ledninger ved brug af rørsprængning, er der i Danmark etableret en kontrolordning, der administreres af et uafhængigt kontroludvalg. Formålet med ordningen er at sikre, at entrepriser, udført af de tilsluttede firmaer, gennemføres i overensstemmelse med den af firmaet udarbejdede deklaration, som er godkendt af kontroludvalget i henhold til de tekniske bestem melser. Resultatet er højere kvalitet og mere tryghed for firmaernes kunder. Hvad omfatter kontrolordningen? Der er tale om en omfattende ordning, der blandt andet dækker en lang række forhold omkring de velkendte ledningstyper. For renoveringssystemer, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver systemet på fire parametre: Materialeegenskaber Produktegenskaber Systemegenskaber Anvendelsesområder / begrænsninger Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring, til udarbejdelse af kontrolplaner samt anvendelse af særlige dimensioneringsregler. Til sikring heraf gennemføres der hvert år et kontrolbesøg på firmaets adresse og en besigtigelse af et igangværende arbejde, hvor der for visse tilsluttede systemer også udtages prøver af det udførte arbejde til en kontrol af deklarerede værdier. Endelig skal firmaer med tilsluttede strømpeforingssystemer løbende gennemføre en egenkontrol af deres installationer og indrapportere resultaterne heraf til kontroludvalget. Hvem kan blive tilsluttet? Alle virksomheder med systemer, der matcher kontrolordningens krav, og en defineret brugererfaring, kan ansøge om optagelse. Og på kan du læse mere om alle kravene. Her kan du også finde oversigten over de optagne systemer. Som et led i optagelsesproceduren gennemfører kontroludvalget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere brugen af kvalitetsstyringssystemet.

5 KONTROLORDNING FOR STYRET BORING OG GENNEMPRESNING Kvalitetskontrol på kundernes vegne Når en bygherre skal vælge blandt nye og utraditionelle metoder, er det naturligt at stille krav om uvildig kvalitetskontrol. Det er baggrunden for etableringen af Kontrolordning for styret boring og gennempresning, der giver bygherren sikkerhed for kvalitet, og tryghed i samarbejdet med de tilsluttede firmaer under kontrolordningen. Hvem kan blive tilsluttet? Alle firmaer med relevante systemer og bruger erfaring kan ansøge om optagelse. Forud for optagelse aflægger Kontroludvalget et virksom heds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere brugen af kvalitetssikringsystemet. Hvad omfatter kontrolordningen? Desuden stilles der krav til de tilsluttede firmaers kvalitetssikring, boreplaner, kontrolplaner mv. Firmaet skal dokumentere overholdelsen heraf gennem kontrolordningens standard borerapport, der skal udfyldes for hver eneste sag. Kontroludvalget gennemfører halvårligt eksterne kontrolrunder, hvor man fra en oversigt over udførte sager rekvirerer et antal borerapporter til en gennemgang og afrapportering. Der gennemføres også årlige kontrolbesøg på kontoradressen og i marken. Du kan læse meget mere om disse emner på hvor du også finder den omtalte deklaration samt en oversigt over alle optagne metoder. Der er flere fordele ved at samarbejde med virksomheder tilsluttet NO DIG Kontrolordningerne Bygherren får direkte besked ved alvorlige fejl Mulighed for kvalitetstjek Klagemulighred Velorganiserede virksomheder Veletableret kontrolordning

6 Kontrolordningernes sekretariat Kontrolordningerne har sekretariat i Dansk Byggeri, der besvarer forespørgsler og videresender indbragte sager til kontroludvalgene. I Sekretariatet kan der rekvireres kopier af kontrolordningernes regler og af de under NO DIG-kontrolordningerne godkendte deklarationer af systemer og metoder. Alle disse dokumenter kan også udskrives direkte fra kontrolordningernes hjemmesider. Kontrolmærkerne er registrerede og må kun anvendes af tilsluttede firmaer Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning c/o: Dansk Byggeri Nørre voldgade 106 Postboks København V Telefon Telefax Kontrolordning for Ledningsrenovering Kontrolordning for Styret boring og gennempresning c/o: Dansk Byggeri Nørre voldgade 106 Postboks København V Telefon Telefax

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere