En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede"

Transkript

1 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse. Materiale og metode I alt 51 konsekutive patienter blev af tandlægestuderende behandlet med 55 enkelttandsimplantater. Behandlingen blev udført under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMK-kirurgi, alle med særlig viden om oral implantologi. Overlevelsen af implantatkronen, overlevelsen af implantatet, pochedybde, blødning ved pochemåling og periimplantært marginalt knogletab blev evalueret efter 10 år. Derudover blev biologiske og tekniske komplikationer i den 10-årige opfølgningsperiode registreret. Resultater I alt var 45 patienter med 49 implantater tilgængelige for 10-års kontrol. Overlevelsen af både implantatkroner og implantater var 94 %. Den gennemsnitlige pochedybde på patientniveau var 4,8 mm. Pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm på det enkelte målested. Den gennemsnitlige score for blødning ved pochemåling var 0,57 på patientniveau, og fravær af blødningen ved alle flader af et implantat blev sjældent observeret. Det gennemsnitlige marginale knogletab et år efter montering af kronen var 0,14 mm (variationsbredde: 1,2 til 1,1 mm) på patientniveau. Det marginale knogleniveau var stabilt efter et år. Der blev registreret fem tilfælde af periimplantær inflammation, som blev tilskrevet cementoverskud. Endelig var der fem tekniske komplikationer i fem patienter. Konklusion Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse var kendetegnet ved høj overlevelse af såvel implantat som krone samt få biologiske og tekniske komplikationer. Det synes derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen, forudsat at der udvælges ukomplicerede patienttilfælde, og at behandlingen udføres under supervision af velkvalificerede kliniske lærere. Artiklen er baseret på et arbejde, som tidligere er publiceret i European Journal of Oral Implantology 2010; 3: Emneord: Dental implants; dental implants, single-tooth; students, dental; retrospective study; complications 10-års klinisk og radiologisk evaluering af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende Mikael Juul Bonde, forskningsårsstuderende, Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi samt Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Rie Stokholm, afdelingstandlæge, ph.d.-studerende, Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Flemming Isidor, professor, ph.d., dr.odont., Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Søren Schou, professor, ph.d., dr.odont., Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede på resultatet af behandling med enkelttandsimplantater (1). Det blev konkluderet, at femårs overlevelsen af kroner og implantater var henholdsvis 95 % og 97 %. Det er karakteristisk, at de inkluderede patienter blev behandlet af tandlæger med særlig erfaring inden for oral implantologi. Det er diskuteret, om implantatbehandling bør indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen (2-4). Viden om resultatet af implantatbehandling udført af tandlægestuderende er imidlertid begrænset (5-8). På Tandlægeskolen i Århus har oral implantologi været indeholdt i såvel den teoretiske som den kliniske del af tandlægeuddannelsen siden Følgelig var formålet med den foreliggende undersøgelse at vurdere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse. Materiale og metode Denne undersøgelse er udført i overensstemmelse med STROBE Statement (www.strobe-statement.org) (9). Patienter Patienterne, der indgik i undersøgelsen, var konsekutivt be-

2 VIDENSKAB & KLINIK 517 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende handlet med et enkelttandsimplantat som erstatning for enten en incisiv, hjørnetand eller præmolar. Behandlingen blev udført af tandlægestuderende ved Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi og Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, i perioden 1996 til 1999 som en del af den odontologiske kandidatuddannelse. Udelukkelseskriterierne var: Tidligere bestråling af hoved-hals-regionen. Tidligere kemoterapi. HIV-infektion. Stofmisbrug. Autoimmune sygdomme. Knoglemetaboliske sygdomme. Ukontrolleret diabetes. Dårlig mundhygiejne. Progressiv parodontitis. Gravide kvinder. Ammende kvinder. Immunosuppressiv behandling. I alt 51 patienter (22 kvinder og 29 mænd) med en gennemsnitlig alder på 43 år (variationsbredde: år) blev inkluderet i undersøgelsen (Tabel 1). På tidspunktet for implantatindsættelsen var seks (12 %) patienter rygere (to røg < 10 cigaretter, to røg cigaretter og to røg > 20 cigaretter dagligt). Årsagen til tandtabet blev registreret for hver region (Tabel 2). De fleste tænder var tabt som følge af rodfraktur eller traume. Beskrivelse af procedurer Alle behandlingsprocedurer blev udført af tandlægestuderende på 9. og 10. semester under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMK-kirurgi, og alle med særlig viden om oral implantologi. Når knogleopbygning var indiceret, blev denne del af behandlingen dog udelukkende udført af specialtandlæger i TMK-kirurgi. Knogleopbygning Knogleopbygning blev udført på 16 patienter (31 %) med 17 (31 %) implantater. Den regenerative procedure blev udført før implantatindsættelsen på 11 patienter (22 %) med 12 implantater Patienter og implantater Antal % Køn Kvinder Mænd Rygere Total 6 12 < 10 cigaretter om dagen cigaretter om dagen 2 33 > 20 cigaretter om dagen 2 33 Antal indsatte implantater Implantatlængde 10 mm ,5 mm mm mm mm 8 15 Implantatbredde Smal (3,3 mm) 4 7 Normal (3,75 mm) Implantatlokalisation, overkæbe Centrale incisiv Laterale incisiv 7 13 Hjørnetand 6 11 Første præmolar Anden præmolar 0 0 Implantatlokalisation, underkæbe Centrale incisiv 2 4 Laterale incisiv 1 2 Hjørnetand 1 2 Første præmolar 2 4 Anden præmolar 0 0 Tabel 1. Inkluderede patienter og anvendte implantater. Table 1. Patients characteristics and implants used.

3 518 VIDENSKAB & KLINIK Tandtabsårsager Antal % Rodfraktur Traume Agenesi 5 9 Parodontitis 5 9 Caries, herunder pulpapatologi 3 5 Forkert præparation til rodstift 1 2 Ukendt 2 4 Tabel 2. Årsag til tandtab. Table 2. Reasons for tooth loss. (22 %), samtidig med implantatindsættelsen på fire patienter (8 %) med fire implantater (7 %) eller såvel før som samtidig med implantatindsættelsen på en patient (2 %) med et implantat (2 %). Knogleopbygning inkluderede: 1) Autolog knogle fra mandiblens symfyse: seks patienter med syv implantater, 2) Autolog knogle fra ramus mandibulae: fire patienter med fire implantater, 3) Lokal knogle fra implantatlejets naboområde: seks patienter med seks implantater og 4) Expanded polytetrafluoroethylenmembran (e-ptfe) (Gore-Tex Regenerative Materiale, Gore and Associates, Flagstaff, Arizona, USA): en patient med et implantat. Autolog-knoglen blev brugt som et blok-transplantat på 10 patienter med 11 implantater eller som et partikulært transplantat på seks patienter med seks implantater. Implantatindsættelse I alt 51 patienter blev behandlet med 55 Brånemark-implantater (Brånemark, Mk. II, Nobel Biocare, Göteborg, Sverige). Implantaterne, der havde en drejet overflade, blev indsat efter fabrikantens rekommandationer ved hjælp af en totrins procedure. I alt 47 patienter blev behandlet med et implantat, mens fire patienter blev behandlet med to implantater. Implantaternes længde, platform og lokalisation er opsummeret i Tabel 1. Helingsabutment og protetisk behandling Helingsabutment blev monteret efter en helingsperiode på i gennemsnit syv måneder (variationsbredde: 3-17 måneder). Efter 3-4 uger, når det periimplantære blødtvæv var helet, blev helingsabutmentet udskiftet med det endelige CeraOne abutment (Nobel Biocare) med en individuelt bestemt højde. Et aftryk blev taget på abutmentniveau, og en CeraOne keramisk krone blev fremstillet. Alle kroner blev provisorisk cementeret i 1-3 uger og derefter permanent cementeret med fosfatcement (DeTrey Zinc, Dentsply, Konstanz, Tyskland) (n = 29) eller TempBond (Kerr Corporation, Orange, CA, USA) (n = 22). En krone blev temporært cementeret med Momax (Svedia Dental-Industri, Enköping, Sverige), og da fjernelse var umulig, blev Momax ikke udskiftet med permanent cement. Plakkontrol, antibiotikum og analgetikum Alle patienter fik penicillin (2 mio. IE) eller erythromycin (500 mg) en time før knogleopbygning eller implantatindsættelse. Antibiotikumbehandlingen (penicillin 1 mio. IE, 3 x dagligt eller erythromycin 500 mg, 3 x dagligt) fortsatte i en uge. Ibuprofen (600 mg, 3 x dagligt) blev ordineret til alle patienter, så længe der var behov for smertekontrol, efter knogleopbygning og implantatindsættelse. Desuden blev patienterne bedt om at skylle munden med 0,12 % chlorhexidin digluconat 2 x dagligt indtil suturfjernelse. Systematisk kontrol- og efterbehandlingsregime Ikke alle patienter indgik i et systematisk kontrol- og efterbehandlingsregime ved Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Nogle patienter blev fulgt af egen tandlæge, men biologiske og tekniske komplikationer blev behandlet på Tandlægeskolen. Imidlertid blev alle patienter indkaldt til etårs kontrol. Desuden blev alle patienter som en del af den nærværende undersøgelse indkaldt til undersøgelse efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 10 år (variationsbredde: 7½-12 år). Vedligeholdelsesprogrammet udviste derfor betydelig variation imellem patienterne. Parametre De anvendte parametre til at evaluere behandlingsresultat var: Overlevelse af implantatkronen. Svigt af implantatkronen blev defineret som tab af implantatkronen uanset årsag. Overlevelse af implantatet. Svigt af implantatet blev defineret som implantatmobilitet eller fjernelse af et stabilt implantat pga. progressivt periimplantært marginalt knogletab. Et implantat, der ikke blev forsynet med krone, blev ligeledes defineret som et svigt. Pochedybde. Blødning ved pochemåling (Bleeding on probing BOP). Radiologisk periimplantært marginalt knogletab. Biologiske komplikationer i observationsperioden. Tekniske komplikationer i observationsperioden. Pochedybde til den nærmeste hele mm og blødning ved pochemåling blev målt med let sonderingskraft (ca. 25 g) med pochemåler på seks steder pr. implantat (mesio-bukkalt, medio-bukkalt, disto-bukkalt, mesio-lingvalt, medio-lingvalt og disto-lingvalt). Intraorale røntgenbilleder blev taget med parallelteknik på det tidspunkt, hvor CeraOne abutmentet blev monteret, og efter et år samt efter en gennemsnitlig observationsperiode på 10 år. Røntgenbillederne blev digitaliseret med en dias-scanner (Nikon Super Coolscan, 5000, Nikon, Tokyo, Japan) med en konstant scanningindstilling (600 dpi-opløsning og 256 gråtoner). Billederne blev gemt i TIFF-format (Tagged Image File Format) uden komprimering. Afstanden fra implantatabutmentforbindelsen til niveauet, hvor den marginale knogle var i kontakt med implantatoverfladen, blev målt mesialt og distalt parallelt med implantatets læng-

4 VIDENSKAB & KLINIK 519 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende deakse (PorDiosW, Institute of Computer Science, Middelfart, Danmark) (10). Korrektion af forstørrelsen var baseret på den kendte afstand mellem implantatets gevindskæringer. Lysstyrke, kontrast og gammajustering kunne anvendes til billedforbedring. Repræsentativ patient Klinisk relevans Det er blevet diskuteret, om implantatbehandling bør indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen. Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres kandidatuddannelse, forudsat at behandlingen bliver udført på nøje udvalgte patienter, og at velkvalificerede lærer superviserer dem. 10 år efter behandlingerne var enkelttandsimplantaterne kendetegnet ved høj overlevelse af både implantatet og kronen og havde samtidig få biologiske og tekniske komplikationer. Hver patients journal blev grundigt gennemgået, og alle biologiske og tekniske komplikationer opstået i observationsperioden blev registreret. Databehandling og -analyse, herunder beregning af den beskrivende statistik, blev udført vha. Excel (Microsoft, Redmond, Washington, USA) og SPSS (Version 13,0 til Windows, Chicago, Illinois, USA). Alle registreringer blev udført af den samme person. Resultater Tre patienter med hver et implantat døde efter henholdsvis 6, 9½ og 9½ år. Et repræsentativt patienttilfælde efter 10-års opfølgning vises i Fig. 1. Overlevelse af implantatkrone Tre af de oprindeligt 52 indsatte implantatkroner gik tabt hos tre patienter. Således var 46 ud af de oprindelige 49 implantatkroner (94 %) stadig til stede efter 10 år. To kroner gik tabt på grund af traume efter henholdsvis syv og ni år. Derudover blev en krone tabt efter otte år på grund af en komplet fraktur af kronen. Disse tre kroner blev erstattet af nye kroner. Fig. 1. En repræsentativ patient set ved 10-års opfølgningen. Patienten var en 27-årig mand, der mistede 1+ pga. rodfraktur. Fig. 1. A representative case after a 10-year follow-up. The patient was a 27-year-old male with loss of the right maxillary central incisor due to root fracture. Overlevelse af implantat Tre af de oprindeligt 55 indsatte implantater gik tabt hos tre patienter. Således var 49 ud af 52 implantater (94 %) til stede efter 10 år. De tre implantater gik tabt inden montering af kronen. Et implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 13 mm) blev fjernet pga. mobilitet ved montering af abutmentet. Implantatet blev placeret i overkæben sv.t. den laterale incisiv. Indsættelsen skete i kombination med en Gore-Tex membran pga. facial atrofi af processus alveolaris. Det andet implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 15 mm) blev fjernet pga. mobilitet ved aftrykstagningen. Implantatet var placeret svarende til den centrale incisiv i overkæben. Der var udført knogleopbygning med en blok autolog knogle fra ramus mandibulae. Det tredje implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 15 mm), der blev placeret svarende til den centrale incisiv i overkæben, blev fjernet pga. malposition. Det

5 520 VIDENSKAB & KLINIK Resultater Overlevelse af implantatkrone * 94 % Overlevelse af implantat ** 94 % Pochedybde (mm): Gennemsnit, patientniveau (n = 45) Gennemsnit, implantatniveau (n = 49) Gennemsnit, målestedsniveau (n = 294) Blødning ved pochemåling (BOP): Gennemsnit, patientniveau (n = 45) Gennemsnit, implantatniveau (n = 49) Gennemsnit, målestedsniveau (n = 294) % patienter med BOP (n = 45) % implantater med BOP (n = 49) % målesteder med BOP (n = 294) Periimplantært marginalt knogleniveau, ændring *** (mm): 1 år: Gennemsnit, patientniveau (n = 23) Gennemsnit, implantatniveau (n = 23) Gennemsnit, fladeniveau (n = 46) 10 år: Gennemsnit, patientniveau (n = 27) Gennemsnit, implantatniveau (n = 29) Gennemsnit, fladeniveau (n = 58) Biologiske komplikationer: Periimplantær inflammation Fistel Tekniske komplikationer: Porcelænsfraktur Løsning af abutmentskrue 4,8 (2,7 til 8,7) 4,8 (2,7 til 8,7) 4,8 (2,0 til 10,0) 0,57 (0 til 1) 0,55 (0 til 1) 0,55 (0 til 1) 96 % 94 % 55 % 0,14 (1,20 til -1,11) 0,14 (1,20 til -1,11) 0,14 (1,73 til -1,71) 0.16 (1,38 til -1,76) 0.15 (1,38 til -1,76) 0.15 (2,03 til -2,17) n = 5 (10 %) n = 2 ( 4 %) n = 2 (4 %) n = 3 (6 %) Blødning ved pochemåling BOP vises i Tabel 3 for patienter, implantater og målested. Gennemsnitlig BOP-score på patientniveau var 0,57 varierende mellem 0 og 1 på det enkelte målested. BOP blev observeret svarende til 55 % af målestederne. Fravær af BOP ved alle målesteder på et implantat blev kun registreret svarende til tre implantater. Periimplantært marginalt knogletab Det gennemsnitlige periimplantære marginale knogletab efter et og 10 år ses i Tabel 3 for patienter, implantater og implantatflade. På grund af manglende røntgenundersøgelse ved monteringen af abutmentet eller ved etårs undersøgelsen eller pga. af utilstrække- Dybt placeret implantat * 52 kroner blev indsat på 48 patienter. Tre kroner på tre patienter gik tabt i den 10-årige opfølgningsperiode. Desuden døde tre patienter med tre kroner i observationsperioden. Følgelig overlevede 46 af 49 kroner. ** 55 implantater blev indsat på 51 patienter. Tre implantater på tre patienter gik tabt i den 10-årige opfølgningsperiode. Desuden døde tre patienter med tre implantater i observationsperioden. Følgelig overlevede 49 af 52 implantater. *** Negativ værdi angiver tab af marginal knogle. Tabel 3. Oversigt over resultater. Table 3. Summary of results. blev vurderet, at implantatet var placeret for langt facialt, så det var umuligt at fremstille en æstetisk acceptabel krone. Alle mistede implantater blev erstattet af nye implantater efter en helingsperiode på 3-6 måneder. Pochedybde Pochedybde er vist i Tabel 3 for patienter, implantater og målested. Den gennemsnitlige pochedybde var 4,8 mm på patientniveau. Pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm for de enkelte målesteder. Dog blev kun et implantat med en pochedybde på 10 mm observeret. Implantatet var placeret meget dybt i processus alveolaris svarende til den centrale incisiv i overkæben (Fig. 2). Fig. 2. En 45-årig mand, der mistede +1 pga. traume. Implantatet blev placeret dybt i vævet sandsynligvis pga. omfattende atrofi af processus alveolaris. Pochedybden var 10 mm ved den afsluttende undersøgelse. Fig. 2. A 45-year-old man with loss of the left maxillary central incisor due to trauma. The implant was placed deeply within the tissues apparently due to extensive atrophy of the alveolar process. The probing depths were 10 mm at the final examination.

6 VIDENSKAB & KLINIK 521 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende Cementoverskud Fistel Fig. 4. En fistel blev observeret ved den afsluttende undersøgelse. Det tilsvarende røntgenbillede ses i Fig. 2. Fig 4. A fistula was observed at the final examination. Radiograph presented in Fig. 2. Fig. 3. En 42-årig kvinde med agenesis af +3. Et begyndende knogletab forårsaget af cementoverskud blev observeret fire måneder efter cementering af kronen. Fig. 3. A 42-year-old female with agenesis of the left maxillary canine. Initial bone loss due to peri-implant inflammation caused by excess cement was observed 4 months after placement of the crown. lig teknisk kvalitet af røntgenbilledet kunne 26 og 20 implantater ikke evalueres efter henholdsvis et og 10 år. Det gennemsnitlige marginale knogletab et år efter montering af kronen var 0,14 mm (variationsbredde: 1,2 til 1,1 mm) og 0,16 mm (variationsbredde: 1,4 til 1,8 mm) på patientniveau. Biologiske komplikationer De observerede biologiske komplikationer er opsummeret i Tabel 3. I den 10-årige opfølgningsperiode blev fem episoder af periimplantær betændelse observeret på fem patienter. Fire af episoderne blev observeret 2-4 måneder efter montering af kronen, mens én blev observeret efter tre år. Alle episoder var forårsaget af cementoverskud og ikke relateret til én bestemt cementtype (Fig. 3). Det var i alle tilfælde nødvendigt at foretage lap-procedure for at fjerne den overskydende cement og derved etablere sundt periimplantært væv. En fistel blev observeret ved to implantater på to patienter ved 10-års undersøgelsen (Fig. 4). Begge fistler var forårsaget af cementoverskud. Cementoverskuddet blev fjernet på den ene patient, mens den anden ikke var interesseret i behandling. Tekniske komplikationer De observerede tekniske komplikationer er opsummeret i Tabel 3. I løbet af den 10-års opfølgningsperiode opstod to porcelænsfrakturer på to patienter (Fig. 5). Det præcise tidspunkt for frakturerne var ukendt for begge patienter, og ingen behandling var nødvendig. Tre abutmentskruer på tre patienter løsnede sig efter henholdsvis tre måneder samt 5½ og 6½ år. Alle tre skruer kunne strammes, således at den oprindelige krone kunne bevares. Diskussion Nærværende undersøgelse fokuserede på behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af tandlægeuddannelsen. Hele behandlingen blev udført under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMKkirurgi, og alle med særlig viden om oral implantologi. I alt 45 patienter med 49 implantater var tilgængelige for 10-års opfølgning. Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende var kendetegnet ved høj overlevelse af implantatkroner (94 %) og implantater (94 %). I en nyligt offentliggjort systematisk oversigtsartikel blev det konkluderet, at implantatretinerede kroner havde en femårs

7 522 VIDENSKAB & KLINIK Porcelænsfraktur Fig. 5. En 54-årig mand mistede 3+. En porcelænsfraktur, der involverede den mesiale del af incisalkanten på implantatkronen, blev observeret ved den afsluttende undersøgelse. Fig. 5. A 54-year-old male with loss of the right maxillary canine. A porcelain fracture involving the mesial part of the incisal edge of the implant crown was observed at the final examination. overlevelse på 95 % (1). Derudover var femårs overlevelsen af implantaterne 97 %. Oversigten var baseret på 26 undersøgelser, der omfatter i alt implantater. Det skal understreges, at de inkluderede patienter blev behandlet af tandlæger med særlig erfaring inden for oral implantologi. I modsætning hertil blev patienterne i nærværende undersøgelse behandlet af tandlægestuderende under supervision. På trods af denne betydelige forskel synes behandlingsresultatet evalueret ved overlevelsen af implantatkrone (94 %) og implantat (94 %) sammenligneligt med tidligere offentliggjorte undersøgelser. Den gennemsnitlige BOP-score på patientniveau var 0,5. Faktisk blev BOP observeret ved 55 % af målestederne, og fravær af BOP ved alle målesteder på et implantat blev kun observeret på tre implantater. Måling af pochedybde viste, at den gennemsnitlige pochedybde var 4,8 mm på patientniveau, mens pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm, når de enkelte målesteder blev vurderet. Selv om 10 mm pochedybde kun blev observeret ved et implantat, synes pochedybden generelt at være større end angivet i tidligere publicerede undersøgelser (11-15). Årsagen til denne forskel er ukendt, men i nærværende undersøgelse blev de fleste implantater indsat i områder med høje æstetiske krav og forventninger fra patienten. For at opnå et tilfredsstillende æstetisk resultat, blev implantaterne således ofte indsat relativt dybt i processus alveolaris for at opnå en tilfredsstillende kroneform. Dette er formentlig årsagen til den forøgede pochedybde. Desuden fulgte ikke alle patienter et systematisk vedligeholdelsesprogram efter behandling på Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Nogle patienter blev fulgt af deres egen tandlæge. Et usystematisk ved- ligeholdelsesprogram kan sandsynligvis være en væsentlig årsag til den store andel af implantater med blødning ved pochemåling. Det er tidligt blevet påvist, at et periimplantært marginalt knogletab på mindre end 1 mm opstår det første år, implantatet er i funktion, mens knogletabet efter det første år i de fleste tilfælde er begrænset (16,17). Et minimalt knogletab på 0,14 mm blev observeret det første år efter montering af kronen i nærværende undersøgelse, og knogleniveauet forblev herefter stabilt. Knogletabet efter 10 år oversteg ikke 2,17 mm på fladeniveau. Knogletabet i nærværende undersøgelse synes lavere end i tidligere publicerede undersøgelser (18-23). Årsagen til den tilsyneladende gennemsnitlige knoglegevinst på 0,16 mm efter 10 år kan være, at de fleste implantater blev indsat dybt i processus alveolaris og derved påvirkede muligheden for evalueringen af knogleniveauet ved baseline. Derudover var vurdering af det marginale knogletab kun muligt på ca. halvdelen af implantaterne. Mange røntgenbilleder optaget ved etårs kontrollen kunne ikke anvendes, fordi parallelteknik ikke var blevet brugt. Forøget knogletab kan muligvis forekomme i fremtiden på grund af den høje andel af implantater med BOP. Et systematisk vedligeholdelsesprogram er påkrævet for at mindske risikoen for marginalt knogletab og periimplantitis i fremtiden. I overensstemmelse med den tidligere nævnte systematiske oversigtsartikel (1) blev få biologiske og tekniske komplikationer observeret. Den hyppigste komplikation var periimplantær inflammation, der kunne tilskrives cementoverskud. Det er for nylig blevet påvist, at overskydende cement i de fleste tilfælde er associeret med periimplantær inflammation (24). Cement-

8 VIDENSKAB & KLINIK 523 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende overskud blev hovedsageligt observeret svarende til implantater indsat dybt i processus alveolaris i nærværende undersøgelse. En nøje instruktion af de tandlægestuderende bør derfor være obligatorisk for at mindske risikoen for overskydende cement i den periimplantære poche. Omhyggelig kontrol er også vigtig efter cementering, især på implantater placeret dybt i processus alveolaris. Overskydende cement kan i mange tilfælde iagttages på intraorale røntgenbilleder taget med parallelteknik, når cementen er lokaliseret mesialt eller distalt, mens cement bukkalt eller lingvalt normalt ikke kan ses på røntgenbilleder. Det kan derfor være indiceret at tage et intraoralt røntgenbillede efter cementering, når implantatet er placeret dybt i processus alveolaris for at sikre, at der ikke er cementoverskud mesialt eller distalt. Cementoverskuddet blev oftest diagnosticeret kort tid efter cementering i nærværende undersøgelse. Derfor blev kun et begrænset periimplantært marginalt knogletab observeret, og sunde periimplantære væv blev genetableret efter fjernelse af den overskydende cement. Sammenlignelige behandlingsresultater er blevet rapporteret for nylig (24). Gennem den 10-års opfølgningsperiode forekom to porcelænsfrakturer på to patienter, hvor ingen behandling var nødvendig. Desuden løsnede tre abutmentskruer sig på tre patienter. Alle tre skruer kunne strammes, og de oprindelige kroner kunne således bevares. Der var derfor kun få tekniske komplikationer i denne undersøgelse, hvilket er i overensstemmelse med resultatet fra den tidligere nævnte systematiske oversigt (1). Det er diskuteret, om implantatbehandling skal indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen (2-4). Implantatbehandling er i flere år blevet doceret på tandlægeuddannelserne på forskelligt niveau (25,26). Et struktureret klinisk curriculum indeholdende behandling af patienter med implantater er ualmindeligt. Den stigende anvendelse af implantater indicerer, at det er nødvendigt at forbedre de teoretiske og kliniske færdigheder på det prægraduate niveau for at øge kompetencerne vedrørende implantatbehandling (2-4). Resultatet af implantatbehandling udført af tandlægestuderende er kun blevet evalueret i begrænset omfang (5-8). Der er blevet rapporteret høj overlevelse af suprastrukturer og implantater. Behandlingerne har omfattet forskellige typer implantatbehandlinger, herunder enkelttandsimplantater, små broer og overdentures. Siden 1996 har implantatbehandling været indeholdt i den teoretiske og kliniske undervisning ved Tandlægeskolen i Århus. Den kliniske undervisning fokuserer på implantatretinerede enkelttandserstatninger. I overensstemmelse med de ovennævnte undersøgelser blev en høj overlevelse af implantatkroner og implantater dokumenteret i nærværende undersøgelse med 10-års opfølgning, selvom nogle få komplikationer også blev observeret. Det synes derfor både acceptabelt og relevant at inkludere implantatbehandling i den kliniske del af tandlægeuddannelsen. Det skal dog understreges, at denne undersøgelse er en retrospektiv undersøgelse, og at det ikke var muligt at undersøge alle implantater røntgenologisk pga. manglende røntgenbillede ved udgangspunktet eller ved etårs opfølgningen eller på grund af mangelfuld teknisk kvalitet af røntgenbilledet. Det var hensigten kun at inkludere ukomplicerede patienttilfælde i den kliniske undervisning. Det var imidlertid vanskeligt udelukkende at udvælge ukomplicerede tilfælde, hvorfor avancerede og komplicerede implantattilfælde ofte blev medtaget i studenterundervisningen. Flere implantater blev rent faktisk indsat i områder med høje æstetiske krav og forventninger fra patienten. Derfor blev et implantat fjernet på grund af alvorlig malposition, der ville kompromittere mulighederne for fremstilling af en kosmetisk acceptabel krone. Desuden var knogleopbygning ofte nødvendig før eller samtidig med implantat indsættelsen. Selv om resultaterne af den foreliggende undersøgelse indikerer et generelt set tilfredsstillende behandlingsresultat, kan inddragelse af avancerede og komplicerede patienttilfælde i den kliniske del af tandlægeuddannelsen ikke anbefales, da behandlingens kompleksitet synes at kompromittere udbyttet af undervisningen. Derudover er betydelige ressourcer til supervision nødvendige. Vurderingen af de udførte behandlinger bør også inkludere evaluering af patienttilfredshed og det æstetiske resultat, før en endelig konklusion om implantatbehandling udført af tandlægestuderende kan foretages. Disse undersøgelser er under gennemførelse på nuværende tidspunkt. Konklusioner På patienter behandlet med enkelttandsimplantater af tandlægestuderende under supervision blev der observeret en høj overlevelse af både implantatkroner (94 %) og implantater (94 %). Endvidere blev kun få biologiske og tekniske komplikationer registreret. Det synes derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen, forudsat at der udvælges ukomplicerede patienttilfælde, og at behandlingen udføres under supervision af velkvalificerede kliniske lærere. Taksigelser Vi er meget taknemmelige over for E. Gotfredsen, Afdeling for Oral Radiologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, for uvurderlig hjælp til evaluering af det periimplantære marginale knogleniveau, herunder databehandling og -analyse. Undersøgelsen blev delvis støttet af Nobel Biocare, Danmark. Faktaboks Enkelttandserstatninger udført af tandlægestuderende: 94 % af både implantater og kroner er til stede efter 10 år. Kun få biologiske og tekniske komplikationer blev observeret. Det er derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen på nøje udvalgte patienter.

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract RB-RB/LB-LB-huskeregel til røntgenoptagelser af implantater Introduktion Optimale periapikale røntgenbilleder er en forudsætning for at kunne kontrollere knogleforholdene

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Danmark. Straumann Education

Danmark. Straumann Education Danmark Straumann Education 2015 Øget faglig viden giver styrke og arbejdsglæde på tandklinikken. Velkommen til 2015 kursuskatalog fra Straumann. Vi kan tilbyde omfattende kurserprogrammer af høj kvalitet

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Litteraturen indeholder ganske mange rapporter om medicinske

Litteraturen indeholder ganske mange rapporter om medicinske 46 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Implantater på den medicinsk kompromitterede patient Der mangler stadig megen viden om, hvordan en række medicinske tilstande påvirker implantat-behandling.

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose. Sundhedsudvalget (2. samling) B 19 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING RTG +4 136,36 0,00 68,00 0,00 Isættelse af Astra Implantat 1. 7.305,64 0,00 4.590,32 2.250,00* Healingabutment isat 5+ 2.100,00 193,89 400,00 400,00 Healingabutment isat +4 1.537,00 193,89 400,00 400,00

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere