En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede"

Transkript

1 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse. Materiale og metode I alt 51 konsekutive patienter blev af tandlægestuderende behandlet med 55 enkelttandsimplantater. Behandlingen blev udført under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMK-kirurgi, alle med særlig viden om oral implantologi. Overlevelsen af implantatkronen, overlevelsen af implantatet, pochedybde, blødning ved pochemåling og periimplantært marginalt knogletab blev evalueret efter 10 år. Derudover blev biologiske og tekniske komplikationer i den 10-årige opfølgningsperiode registreret. Resultater I alt var 45 patienter med 49 implantater tilgængelige for 10-års kontrol. Overlevelsen af både implantatkroner og implantater var 94 %. Den gennemsnitlige pochedybde på patientniveau var 4,8 mm. Pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm på det enkelte målested. Den gennemsnitlige score for blødning ved pochemåling var 0,57 på patientniveau, og fravær af blødningen ved alle flader af et implantat blev sjældent observeret. Det gennemsnitlige marginale knogletab et år efter montering af kronen var 0,14 mm (variationsbredde: 1,2 til 1,1 mm) på patientniveau. Det marginale knogleniveau var stabilt efter et år. Der blev registreret fem tilfælde af periimplantær inflammation, som blev tilskrevet cementoverskud. Endelig var der fem tekniske komplikationer i fem patienter. Konklusion Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse var kendetegnet ved høj overlevelse af såvel implantat som krone samt få biologiske og tekniske komplikationer. Det synes derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen, forudsat at der udvælges ukomplicerede patienttilfælde, og at behandlingen udføres under supervision af velkvalificerede kliniske lærere. Artiklen er baseret på et arbejde, som tidligere er publiceret i European Journal of Oral Implantology 2010; 3: Emneord: Dental implants; dental implants, single-tooth; students, dental; retrospective study; complications 10-års klinisk og radiologisk evaluering af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende Mikael Juul Bonde, forskningsårsstuderende, Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi samt Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Rie Stokholm, afdelingstandlæge, ph.d.-studerende, Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Flemming Isidor, professor, ph.d., dr.odont., Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Søren Schou, professor, ph.d., dr.odont., Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede på resultatet af behandling med enkelttandsimplantater (1). Det blev konkluderet, at femårs overlevelsen af kroner og implantater var henholdsvis 95 % og 97 %. Det er karakteristisk, at de inkluderede patienter blev behandlet af tandlæger med særlig erfaring inden for oral implantologi. Det er diskuteret, om implantatbehandling bør indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen (2-4). Viden om resultatet af implantatbehandling udført af tandlægestuderende er imidlertid begrænset (5-8). På Tandlægeskolen i Århus har oral implantologi været indeholdt i såvel den teoretiske som den kliniske del af tandlægeuddannelsen siden Følgelig var formålet med den foreliggende undersøgelse at vurdere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af deres kandidatuddannelse. Materiale og metode Denne undersøgelse er udført i overensstemmelse med STROBE Statement ( (9). Patienter Patienterne, der indgik i undersøgelsen, var konsekutivt be-

2 VIDENSKAB & KLINIK 517 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende handlet med et enkelttandsimplantat som erstatning for enten en incisiv, hjørnetand eller præmolar. Behandlingen blev udført af tandlægestuderende ved Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi og Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, i perioden 1996 til 1999 som en del af den odontologiske kandidatuddannelse. Udelukkelseskriterierne var: Tidligere bestråling af hoved-hals-regionen. Tidligere kemoterapi. HIV-infektion. Stofmisbrug. Autoimmune sygdomme. Knoglemetaboliske sygdomme. Ukontrolleret diabetes. Dårlig mundhygiejne. Progressiv parodontitis. Gravide kvinder. Ammende kvinder. Immunosuppressiv behandling. I alt 51 patienter (22 kvinder og 29 mænd) med en gennemsnitlig alder på 43 år (variationsbredde: år) blev inkluderet i undersøgelsen (Tabel 1). På tidspunktet for implantatindsættelsen var seks (12 %) patienter rygere (to røg < 10 cigaretter, to røg cigaretter og to røg > 20 cigaretter dagligt). Årsagen til tandtabet blev registreret for hver region (Tabel 2). De fleste tænder var tabt som følge af rodfraktur eller traume. Beskrivelse af procedurer Alle behandlingsprocedurer blev udført af tandlægestuderende på 9. og 10. semester under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMK-kirurgi, og alle med særlig viden om oral implantologi. Når knogleopbygning var indiceret, blev denne del af behandlingen dog udelukkende udført af specialtandlæger i TMK-kirurgi. Knogleopbygning Knogleopbygning blev udført på 16 patienter (31 %) med 17 (31 %) implantater. Den regenerative procedure blev udført før implantatindsættelsen på 11 patienter (22 %) med 12 implantater Patienter og implantater Antal % Køn Kvinder Mænd Rygere Total 6 12 < 10 cigaretter om dagen cigaretter om dagen 2 33 > 20 cigaretter om dagen 2 33 Antal indsatte implantater Implantatlængde 10 mm ,5 mm mm mm mm 8 15 Implantatbredde Smal (3,3 mm) 4 7 Normal (3,75 mm) Implantatlokalisation, overkæbe Centrale incisiv Laterale incisiv 7 13 Hjørnetand 6 11 Første præmolar Anden præmolar 0 0 Implantatlokalisation, underkæbe Centrale incisiv 2 4 Laterale incisiv 1 2 Hjørnetand 1 2 Første præmolar 2 4 Anden præmolar 0 0 Tabel 1. Inkluderede patienter og anvendte implantater. Table 1. Patients characteristics and implants used.

3 518 VIDENSKAB & KLINIK Tandtabsårsager Antal % Rodfraktur Traume Agenesi 5 9 Parodontitis 5 9 Caries, herunder pulpapatologi 3 5 Forkert præparation til rodstift 1 2 Ukendt 2 4 Tabel 2. Årsag til tandtab. Table 2. Reasons for tooth loss. (22 %), samtidig med implantatindsættelsen på fire patienter (8 %) med fire implantater (7 %) eller såvel før som samtidig med implantatindsættelsen på en patient (2 %) med et implantat (2 %). Knogleopbygning inkluderede: 1) Autolog knogle fra mandiblens symfyse: seks patienter med syv implantater, 2) Autolog knogle fra ramus mandibulae: fire patienter med fire implantater, 3) Lokal knogle fra implantatlejets naboområde: seks patienter med seks implantater og 4) Expanded polytetrafluoroethylenmembran (e-ptfe) (Gore-Tex Regenerative Materiale, Gore and Associates, Flagstaff, Arizona, USA): en patient med et implantat. Autolog-knoglen blev brugt som et blok-transplantat på 10 patienter med 11 implantater eller som et partikulært transplantat på seks patienter med seks implantater. Implantatindsættelse I alt 51 patienter blev behandlet med 55 Brånemark-implantater (Brånemark, Mk. II, Nobel Biocare, Göteborg, Sverige). Implantaterne, der havde en drejet overflade, blev indsat efter fabrikantens rekommandationer ved hjælp af en totrins procedure. I alt 47 patienter blev behandlet med et implantat, mens fire patienter blev behandlet med to implantater. Implantaternes længde, platform og lokalisation er opsummeret i Tabel 1. Helingsabutment og protetisk behandling Helingsabutment blev monteret efter en helingsperiode på i gennemsnit syv måneder (variationsbredde: 3-17 måneder). Efter 3-4 uger, når det periimplantære blødtvæv var helet, blev helingsabutmentet udskiftet med det endelige CeraOne abutment (Nobel Biocare) med en individuelt bestemt højde. Et aftryk blev taget på abutmentniveau, og en CeraOne keramisk krone blev fremstillet. Alle kroner blev provisorisk cementeret i 1-3 uger og derefter permanent cementeret med fosfatcement (DeTrey Zinc, Dentsply, Konstanz, Tyskland) (n = 29) eller TempBond (Kerr Corporation, Orange, CA, USA) (n = 22). En krone blev temporært cementeret med Momax (Svedia Dental-Industri, Enköping, Sverige), og da fjernelse var umulig, blev Momax ikke udskiftet med permanent cement. Plakkontrol, antibiotikum og analgetikum Alle patienter fik penicillin (2 mio. IE) eller erythromycin (500 mg) en time før knogleopbygning eller implantatindsættelse. Antibiotikumbehandlingen (penicillin 1 mio. IE, 3 x dagligt eller erythromycin 500 mg, 3 x dagligt) fortsatte i en uge. Ibuprofen (600 mg, 3 x dagligt) blev ordineret til alle patienter, så længe der var behov for smertekontrol, efter knogleopbygning og implantatindsættelse. Desuden blev patienterne bedt om at skylle munden med 0,12 % chlorhexidin digluconat 2 x dagligt indtil suturfjernelse. Systematisk kontrol- og efterbehandlingsregime Ikke alle patienter indgik i et systematisk kontrol- og efterbehandlingsregime ved Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Nogle patienter blev fulgt af egen tandlæge, men biologiske og tekniske komplikationer blev behandlet på Tandlægeskolen. Imidlertid blev alle patienter indkaldt til etårs kontrol. Desuden blev alle patienter som en del af den nærværende undersøgelse indkaldt til undersøgelse efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 10 år (variationsbredde: 7½-12 år). Vedligeholdelsesprogrammet udviste derfor betydelig variation imellem patienterne. Parametre De anvendte parametre til at evaluere behandlingsresultat var: Overlevelse af implantatkronen. Svigt af implantatkronen blev defineret som tab af implantatkronen uanset årsag. Overlevelse af implantatet. Svigt af implantatet blev defineret som implantatmobilitet eller fjernelse af et stabilt implantat pga. progressivt periimplantært marginalt knogletab. Et implantat, der ikke blev forsynet med krone, blev ligeledes defineret som et svigt. Pochedybde. Blødning ved pochemåling (Bleeding on probing BOP). Radiologisk periimplantært marginalt knogletab. Biologiske komplikationer i observationsperioden. Tekniske komplikationer i observationsperioden. Pochedybde til den nærmeste hele mm og blødning ved pochemåling blev målt med let sonderingskraft (ca. 25 g) med pochemåler på seks steder pr. implantat (mesio-bukkalt, medio-bukkalt, disto-bukkalt, mesio-lingvalt, medio-lingvalt og disto-lingvalt). Intraorale røntgenbilleder blev taget med parallelteknik på det tidspunkt, hvor CeraOne abutmentet blev monteret, og efter et år samt efter en gennemsnitlig observationsperiode på 10 år. Røntgenbillederne blev digitaliseret med en dias-scanner (Nikon Super Coolscan, 5000, Nikon, Tokyo, Japan) med en konstant scanningindstilling (600 dpi-opløsning og 256 gråtoner). Billederne blev gemt i TIFF-format (Tagged Image File Format) uden komprimering. Afstanden fra implantatabutmentforbindelsen til niveauet, hvor den marginale knogle var i kontakt med implantatoverfladen, blev målt mesialt og distalt parallelt med implantatets læng-

4 VIDENSKAB & KLINIK 519 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende deakse (PorDiosW, Institute of Computer Science, Middelfart, Danmark) (10). Korrektion af forstørrelsen var baseret på den kendte afstand mellem implantatets gevindskæringer. Lysstyrke, kontrast og gammajustering kunne anvendes til billedforbedring. Repræsentativ patient Klinisk relevans Det er blevet diskuteret, om implantatbehandling bør indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen. Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres kandidatuddannelse, forudsat at behandlingen bliver udført på nøje udvalgte patienter, og at velkvalificerede lærer superviserer dem. 10 år efter behandlingerne var enkelttandsimplantaterne kendetegnet ved høj overlevelse af både implantatet og kronen og havde samtidig få biologiske og tekniske komplikationer. Hver patients journal blev grundigt gennemgået, og alle biologiske og tekniske komplikationer opstået i observationsperioden blev registreret. Databehandling og -analyse, herunder beregning af den beskrivende statistik, blev udført vha. Excel (Microsoft, Redmond, Washington, USA) og SPSS (Version 13,0 til Windows, Chicago, Illinois, USA). Alle registreringer blev udført af den samme person. Resultater Tre patienter med hver et implantat døde efter henholdsvis 6, 9½ og 9½ år. Et repræsentativt patienttilfælde efter 10-års opfølgning vises i Fig. 1. Overlevelse af implantatkrone Tre af de oprindeligt 52 indsatte implantatkroner gik tabt hos tre patienter. Således var 46 ud af de oprindelige 49 implantatkroner (94 %) stadig til stede efter 10 år. To kroner gik tabt på grund af traume efter henholdsvis syv og ni år. Derudover blev en krone tabt efter otte år på grund af en komplet fraktur af kronen. Disse tre kroner blev erstattet af nye kroner. Fig. 1. En repræsentativ patient set ved 10-års opfølgningen. Patienten var en 27-årig mand, der mistede 1+ pga. rodfraktur. Fig. 1. A representative case after a 10-year follow-up. The patient was a 27-year-old male with loss of the right maxillary central incisor due to root fracture. Overlevelse af implantat Tre af de oprindeligt 55 indsatte implantater gik tabt hos tre patienter. Således var 49 ud af 52 implantater (94 %) til stede efter 10 år. De tre implantater gik tabt inden montering af kronen. Et implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 13 mm) blev fjernet pga. mobilitet ved montering af abutmentet. Implantatet blev placeret i overkæben sv.t. den laterale incisiv. Indsættelsen skete i kombination med en Gore-Tex membran pga. facial atrofi af processus alveolaris. Det andet implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 15 mm) blev fjernet pga. mobilitet ved aftrykstagningen. Implantatet var placeret svarende til den centrale incisiv i overkæben. Der var udført knogleopbygning med en blok autolog knogle fra ramus mandibulae. Det tredje implantat (diameter: 3,75 mm, længde: 15 mm), der blev placeret svarende til den centrale incisiv i overkæben, blev fjernet pga. malposition. Det

5 520 VIDENSKAB & KLINIK Resultater Overlevelse af implantatkrone * 94 % Overlevelse af implantat ** 94 % Pochedybde (mm): Gennemsnit, patientniveau (n = 45) Gennemsnit, implantatniveau (n = 49) Gennemsnit, målestedsniveau (n = 294) Blødning ved pochemåling (BOP): Gennemsnit, patientniveau (n = 45) Gennemsnit, implantatniveau (n = 49) Gennemsnit, målestedsniveau (n = 294) % patienter med BOP (n = 45) % implantater med BOP (n = 49) % målesteder med BOP (n = 294) Periimplantært marginalt knogleniveau, ændring *** (mm): 1 år: Gennemsnit, patientniveau (n = 23) Gennemsnit, implantatniveau (n = 23) Gennemsnit, fladeniveau (n = 46) 10 år: Gennemsnit, patientniveau (n = 27) Gennemsnit, implantatniveau (n = 29) Gennemsnit, fladeniveau (n = 58) Biologiske komplikationer: Periimplantær inflammation Fistel Tekniske komplikationer: Porcelænsfraktur Løsning af abutmentskrue 4,8 (2,7 til 8,7) 4,8 (2,7 til 8,7) 4,8 (2,0 til 10,0) 0,57 (0 til 1) 0,55 (0 til 1) 0,55 (0 til 1) 96 % 94 % 55 % 0,14 (1,20 til -1,11) 0,14 (1,20 til -1,11) 0,14 (1,73 til -1,71) 0.16 (1,38 til -1,76) 0.15 (1,38 til -1,76) 0.15 (2,03 til -2,17) n = 5 (10 %) n = 2 ( 4 %) n = 2 (4 %) n = 3 (6 %) Blødning ved pochemåling BOP vises i Tabel 3 for patienter, implantater og målested. Gennemsnitlig BOP-score på patientniveau var 0,57 varierende mellem 0 og 1 på det enkelte målested. BOP blev observeret svarende til 55 % af målestederne. Fravær af BOP ved alle målesteder på et implantat blev kun registreret svarende til tre implantater. Periimplantært marginalt knogletab Det gennemsnitlige periimplantære marginale knogletab efter et og 10 år ses i Tabel 3 for patienter, implantater og implantatflade. På grund af manglende røntgenundersøgelse ved monteringen af abutmentet eller ved etårs undersøgelsen eller pga. af utilstrække- Dybt placeret implantat * 52 kroner blev indsat på 48 patienter. Tre kroner på tre patienter gik tabt i den 10-årige opfølgningsperiode. Desuden døde tre patienter med tre kroner i observationsperioden. Følgelig overlevede 46 af 49 kroner. ** 55 implantater blev indsat på 51 patienter. Tre implantater på tre patienter gik tabt i den 10-årige opfølgningsperiode. Desuden døde tre patienter med tre implantater i observationsperioden. Følgelig overlevede 49 af 52 implantater. *** Negativ værdi angiver tab af marginal knogle. Tabel 3. Oversigt over resultater. Table 3. Summary of results. blev vurderet, at implantatet var placeret for langt facialt, så det var umuligt at fremstille en æstetisk acceptabel krone. Alle mistede implantater blev erstattet af nye implantater efter en helingsperiode på 3-6 måneder. Pochedybde Pochedybde er vist i Tabel 3 for patienter, implantater og målested. Den gennemsnitlige pochedybde var 4,8 mm på patientniveau. Pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm for de enkelte målesteder. Dog blev kun et implantat med en pochedybde på 10 mm observeret. Implantatet var placeret meget dybt i processus alveolaris svarende til den centrale incisiv i overkæben (Fig. 2). Fig. 2. En 45-årig mand, der mistede +1 pga. traume. Implantatet blev placeret dybt i vævet sandsynligvis pga. omfattende atrofi af processus alveolaris. Pochedybden var 10 mm ved den afsluttende undersøgelse. Fig. 2. A 45-year-old man with loss of the left maxillary central incisor due to trauma. The implant was placed deeply within the tissues apparently due to extensive atrophy of the alveolar process. The probing depths were 10 mm at the final examination.

6 VIDENSKAB & KLINIK 521 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende Cementoverskud Fistel Fig. 4. En fistel blev observeret ved den afsluttende undersøgelse. Det tilsvarende røntgenbillede ses i Fig. 2. Fig 4. A fistula was observed at the final examination. Radiograph presented in Fig. 2. Fig. 3. En 42-årig kvinde med agenesis af +3. Et begyndende knogletab forårsaget af cementoverskud blev observeret fire måneder efter cementering af kronen. Fig. 3. A 42-year-old female with agenesis of the left maxillary canine. Initial bone loss due to peri-implant inflammation caused by excess cement was observed 4 months after placement of the crown. lig teknisk kvalitet af røntgenbilledet kunne 26 og 20 implantater ikke evalueres efter henholdsvis et og 10 år. Det gennemsnitlige marginale knogletab et år efter montering af kronen var 0,14 mm (variationsbredde: 1,2 til 1,1 mm) og 0,16 mm (variationsbredde: 1,4 til 1,8 mm) på patientniveau. Biologiske komplikationer De observerede biologiske komplikationer er opsummeret i Tabel 3. I den 10-årige opfølgningsperiode blev fem episoder af periimplantær betændelse observeret på fem patienter. Fire af episoderne blev observeret 2-4 måneder efter montering af kronen, mens én blev observeret efter tre år. Alle episoder var forårsaget af cementoverskud og ikke relateret til én bestemt cementtype (Fig. 3). Det var i alle tilfælde nødvendigt at foretage lap-procedure for at fjerne den overskydende cement og derved etablere sundt periimplantært væv. En fistel blev observeret ved to implantater på to patienter ved 10-års undersøgelsen (Fig. 4). Begge fistler var forårsaget af cementoverskud. Cementoverskuddet blev fjernet på den ene patient, mens den anden ikke var interesseret i behandling. Tekniske komplikationer De observerede tekniske komplikationer er opsummeret i Tabel 3. I løbet af den 10-års opfølgningsperiode opstod to porcelænsfrakturer på to patienter (Fig. 5). Det præcise tidspunkt for frakturerne var ukendt for begge patienter, og ingen behandling var nødvendig. Tre abutmentskruer på tre patienter løsnede sig efter henholdsvis tre måneder samt 5½ og 6½ år. Alle tre skruer kunne strammes, således at den oprindelige krone kunne bevares. Diskussion Nærværende undersøgelse fokuserede på behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende som en del af tandlægeuddannelsen. Hele behandlingen blev udført under supervision af tandlæger og specialtandlæger i TMKkirurgi, og alle med særlig viden om oral implantologi. I alt 45 patienter med 49 implantater var tilgængelige for 10-års opfølgning. Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende var kendetegnet ved høj overlevelse af implantatkroner (94 %) og implantater (94 %). I en nyligt offentliggjort systematisk oversigtsartikel blev det konkluderet, at implantatretinerede kroner havde en femårs

7 522 VIDENSKAB & KLINIK Porcelænsfraktur Fig. 5. En 54-årig mand mistede 3+. En porcelænsfraktur, der involverede den mesiale del af incisalkanten på implantatkronen, blev observeret ved den afsluttende undersøgelse. Fig. 5. A 54-year-old male with loss of the right maxillary canine. A porcelain fracture involving the mesial part of the incisal edge of the implant crown was observed at the final examination. overlevelse på 95 % (1). Derudover var femårs overlevelsen af implantaterne 97 %. Oversigten var baseret på 26 undersøgelser, der omfatter i alt implantater. Det skal understreges, at de inkluderede patienter blev behandlet af tandlæger med særlig erfaring inden for oral implantologi. I modsætning hertil blev patienterne i nærværende undersøgelse behandlet af tandlægestuderende under supervision. På trods af denne betydelige forskel synes behandlingsresultatet evalueret ved overlevelsen af implantatkrone (94 %) og implantat (94 %) sammenligneligt med tidligere offentliggjorte undersøgelser. Den gennemsnitlige BOP-score på patientniveau var 0,5. Faktisk blev BOP observeret ved 55 % af målestederne, og fravær af BOP ved alle målesteder på et implantat blev kun observeret på tre implantater. Måling af pochedybde viste, at den gennemsnitlige pochedybde var 4,8 mm på patientniveau, mens pochedybden varierede mellem 2 og 10 mm, når de enkelte målesteder blev vurderet. Selv om 10 mm pochedybde kun blev observeret ved et implantat, synes pochedybden generelt at være større end angivet i tidligere publicerede undersøgelser (11-15). Årsagen til denne forskel er ukendt, men i nærværende undersøgelse blev de fleste implantater indsat i områder med høje æstetiske krav og forventninger fra patienten. For at opnå et tilfredsstillende æstetisk resultat, blev implantaterne således ofte indsat relativt dybt i processus alveolaris for at opnå en tilfredsstillende kroneform. Dette er formentlig årsagen til den forøgede pochedybde. Desuden fulgte ikke alle patienter et systematisk vedligeholdelsesprogram efter behandling på Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Nogle patienter blev fulgt af deres egen tandlæge. Et usystematisk ved- ligeholdelsesprogram kan sandsynligvis være en væsentlig årsag til den store andel af implantater med blødning ved pochemåling. Det er tidligt blevet påvist, at et periimplantært marginalt knogletab på mindre end 1 mm opstår det første år, implantatet er i funktion, mens knogletabet efter det første år i de fleste tilfælde er begrænset (16,17). Et minimalt knogletab på 0,14 mm blev observeret det første år efter montering af kronen i nærværende undersøgelse, og knogleniveauet forblev herefter stabilt. Knogletabet efter 10 år oversteg ikke 2,17 mm på fladeniveau. Knogletabet i nærværende undersøgelse synes lavere end i tidligere publicerede undersøgelser (18-23). Årsagen til den tilsyneladende gennemsnitlige knoglegevinst på 0,16 mm efter 10 år kan være, at de fleste implantater blev indsat dybt i processus alveolaris og derved påvirkede muligheden for evalueringen af knogleniveauet ved baseline. Derudover var vurdering af det marginale knogletab kun muligt på ca. halvdelen af implantaterne. Mange røntgenbilleder optaget ved etårs kontrollen kunne ikke anvendes, fordi parallelteknik ikke var blevet brugt. Forøget knogletab kan muligvis forekomme i fremtiden på grund af den høje andel af implantater med BOP. Et systematisk vedligeholdelsesprogram er påkrævet for at mindske risikoen for marginalt knogletab og periimplantitis i fremtiden. I overensstemmelse med den tidligere nævnte systematiske oversigtsartikel (1) blev få biologiske og tekniske komplikationer observeret. Den hyppigste komplikation var periimplantær inflammation, der kunne tilskrives cementoverskud. Det er for nylig blevet påvist, at overskydende cement i de fleste tilfælde er associeret med periimplantær inflammation (24). Cement-

8 VIDENSKAB & KLINIK 523 Enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende overskud blev hovedsageligt observeret svarende til implantater indsat dybt i processus alveolaris i nærværende undersøgelse. En nøje instruktion af de tandlægestuderende bør derfor være obligatorisk for at mindske risikoen for overskydende cement i den periimplantære poche. Omhyggelig kontrol er også vigtig efter cementering, især på implantater placeret dybt i processus alveolaris. Overskydende cement kan i mange tilfælde iagttages på intraorale røntgenbilleder taget med parallelteknik, når cementen er lokaliseret mesialt eller distalt, mens cement bukkalt eller lingvalt normalt ikke kan ses på røntgenbilleder. Det kan derfor være indiceret at tage et intraoralt røntgenbillede efter cementering, når implantatet er placeret dybt i processus alveolaris for at sikre, at der ikke er cementoverskud mesialt eller distalt. Cementoverskuddet blev oftest diagnosticeret kort tid efter cementering i nærværende undersøgelse. Derfor blev kun et begrænset periimplantært marginalt knogletab observeret, og sunde periimplantære væv blev genetableret efter fjernelse af den overskydende cement. Sammenlignelige behandlingsresultater er blevet rapporteret for nylig (24). Gennem den 10-års opfølgningsperiode forekom to porcelænsfrakturer på to patienter, hvor ingen behandling var nødvendig. Desuden løsnede tre abutmentskruer sig på tre patienter. Alle tre skruer kunne strammes, og de oprindelige kroner kunne således bevares. Der var derfor kun få tekniske komplikationer i denne undersøgelse, hvilket er i overensstemmelse med resultatet fra den tidligere nævnte systematiske oversigt (1). Det er diskuteret, om implantatbehandling skal indgå i den kliniske del af tandlægeuddannelsen (2-4). Implantatbehandling er i flere år blevet doceret på tandlægeuddannelserne på forskelligt niveau (25,26). Et struktureret klinisk curriculum indeholdende behandling af patienter med implantater er ualmindeligt. Den stigende anvendelse af implantater indicerer, at det er nødvendigt at forbedre de teoretiske og kliniske færdigheder på det prægraduate niveau for at øge kompetencerne vedrørende implantatbehandling (2-4). Resultatet af implantatbehandling udført af tandlægestuderende er kun blevet evalueret i begrænset omfang (5-8). Der er blevet rapporteret høj overlevelse af suprastrukturer og implantater. Behandlingerne har omfattet forskellige typer implantatbehandlinger, herunder enkelttandsimplantater, små broer og overdentures. Siden 1996 har implantatbehandling været indeholdt i den teoretiske og kliniske undervisning ved Tandlægeskolen i Århus. Den kliniske undervisning fokuserer på implantatretinerede enkelttandserstatninger. I overensstemmelse med de ovennævnte undersøgelser blev en høj overlevelse af implantatkroner og implantater dokumenteret i nærværende undersøgelse med 10-års opfølgning, selvom nogle få komplikationer også blev observeret. Det synes derfor både acceptabelt og relevant at inkludere implantatbehandling i den kliniske del af tandlægeuddannelsen. Det skal dog understreges, at denne undersøgelse er en retrospektiv undersøgelse, og at det ikke var muligt at undersøge alle implantater røntgenologisk pga. manglende røntgenbillede ved udgangspunktet eller ved etårs opfølgningen eller på grund af mangelfuld teknisk kvalitet af røntgenbilledet. Det var hensigten kun at inkludere ukomplicerede patienttilfælde i den kliniske undervisning. Det var imidlertid vanskeligt udelukkende at udvælge ukomplicerede tilfælde, hvorfor avancerede og komplicerede implantattilfælde ofte blev medtaget i studenterundervisningen. Flere implantater blev rent faktisk indsat i områder med høje æstetiske krav og forventninger fra patienten. Derfor blev et implantat fjernet på grund af alvorlig malposition, der ville kompromittere mulighederne for fremstilling af en kosmetisk acceptabel krone. Desuden var knogleopbygning ofte nødvendig før eller samtidig med implantat indsættelsen. Selv om resultaterne af den foreliggende undersøgelse indikerer et generelt set tilfredsstillende behandlingsresultat, kan inddragelse af avancerede og komplicerede patienttilfælde i den kliniske del af tandlægeuddannelsen ikke anbefales, da behandlingens kompleksitet synes at kompromittere udbyttet af undervisningen. Derudover er betydelige ressourcer til supervision nødvendige. Vurderingen af de udførte behandlinger bør også inkludere evaluering af patienttilfredshed og det æstetiske resultat, før en endelig konklusion om implantatbehandling udført af tandlægestuderende kan foretages. Disse undersøgelser er under gennemførelse på nuværende tidspunkt. Konklusioner På patienter behandlet med enkelttandsimplantater af tandlægestuderende under supervision blev der observeret en høj overlevelse af både implantatkroner (94 %) og implantater (94 %). Endvidere blev kun få biologiske og tekniske komplikationer registreret. Det synes derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen, forudsat at der udvælges ukomplicerede patienttilfælde, og at behandlingen udføres under supervision af velkvalificerede kliniske lærere. Taksigelser Vi er meget taknemmelige over for E. Gotfredsen, Afdeling for Oral Radiologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, for uvurderlig hjælp til evaluering af det periimplantære marginale knogleniveau, herunder databehandling og -analyse. Undersøgelsen blev delvis støttet af Nobel Biocare, Danmark. Faktaboks Enkelttandserstatninger udført af tandlægestuderende: 94 % af både implantater og kroner er til stede efter 10 år. Kun få biologiske og tekniske komplikationer blev observeret. Det er derfor acceptabelt at udføre implantatbehandling som en del af tandlægeuddannelsen på nøje udvalgte patienter.

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 110 15 Flemming Isidor og Søren Schou Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter På kort sigt ses en høj overlevelse af både

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling Implantatoverlevelse hos patienter med reduceret parodontium Birgit Ellegaard og Vibeke Bælum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 08.30-09.00 Registrering, kaffe og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 09.15-10.00 Autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer Ved Simon Storgaard Jensen Autolog knogle

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Oral Reconstruction Symposium Denmark 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Kære tandlæge/specialtandlæge Det har længe været vores ønske at afholde et symposium med fokus på implantatbehandling

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret Forebygger implantatretineret helprotese knogletab i underkæben? En femårskontrolundersøgelse Nina von Wowern og Klaus Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Temanummer om agenesi

Temanummer om agenesi 1162 VIDENSK & KLINIK Forord Temanummer om agenesi I forrige nummer af Tandlægebladet blev de første tre artikler af temanummeret om agenesi bragt. Der blev fokuseret på, hvor hyppigt forskellige typer

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract RB-RB/LB-LB-huskeregel til røntgenoptagelser af implantater Introduktion Optimale periapikale røntgenbilleder er en forudsætning for at kunne kontrollere knogleforholdene

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse 1146 SYMPOSIUM 2010 Oral implantologi Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific, San Francisco, USA

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Odontologisk æstetik og etik Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvinkel, især

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

ATLANTIS abutmentsgaranti

ATLANTIS abutmentsgaranti ATLANTIS abutmentsgaranti ATLANTIS original TITANIUM GULDFARVET TITANIUM ZIRCONIA LIVSTID LIVSTID 5-ÅR DENTSPLY Implants tilbyder tandlægerne ATLANTIS patientspecifikke, cement- og skrueretinerede abutments

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Danmark. Straumann Education

Danmark. Straumann Education Danmark Straumann Education 2015 Øget faglig viden giver styrke og arbejdsglæde på tandklinikken. Velkommen til 2015 kursuskatalog fra Straumann. Vi kan tilbyde omfattende kurserprogrammer af høj kvalitet

Læs mere

Mål. De 6 vigtigste ting! Uddannelse. Fabrikskurser 4/10/2011. Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater?

Mål. De 6 vigtigste ting! Uddannelse. Fabrikskurser 4/10/2011. Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater? Hvordan kommer jeg godt i gang med implantater? nders Nattestad Professor, Ph.D. University of The Pacific, an Francisco øren chou Professor, Dr. Odont. arhus Universitet one Nyhuus fdelingstandlæge arhus

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling

Mange faktorer kan medføre at en implantatbehandling Undersøgelse og vedligeholdelse af orale implantater Birgit Ellegaard og Flemming Isidor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af

Parodontalbehandling sigter primært mod kontrol af 70 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Parodontalbehandling bør tilrettelægges efter den individuelle sygdomsrisiko Risikovurdering af parodontitispatienter i klinikken Parodontalbehandling bør

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Parodontal sygdom er en af hovedårsagerne til tandtab,

Parodontal sygdom er en af hovedårsagerne til tandtab, Marginalt knogleniveau i en voksen dansk population Golnosh Bahrami, Flemming Isidor, Lise-Lotte Kirkevang, Michael Væth og Ann Wenzel Prævalens og udbredelse af et reduceret marginalt knogleniveau blev

Læs mere