Ny chance for solceller i dansk byggeri?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny chance for solceller i dansk byggeri?"

Transkript

1 Ny chance for solceller i dansk byggeri? Af Ivan Katic, Teknologisk Institut, april 2005 Denne artikel er et forsøg på at gøre status for udviklingen indenfor bygningsintegrerede solcelleanlæg der er inde i en kraftig udvikling internationalt. Det diskuteres hvordan det kommende bygningsreglement kan være et incitament til at inddrage solceller i kommende byggeprojekter. Markedet Mens Tyskland, Spanien og flere andre lande har kick-startet solcellemarkedet ved at indføre klækkelige tilskud til strøm produceret fra solceller, har der herhjemme ikke været de store økonomiske incitamenter til at investere i denne teknologi, hverken for private eller erhvervsliv. Den udvikling der trods alt har været, er båret frem af lokale ildsjæle eller fremsynede energiselskaber som Energi Midt eller Københavns Energi, som via projekter og kampagner har overbevist en række boligejere om at solceller er fremtidssikker energi. Der skønnes i dag i Danmark at være installeret ca. 2 MW solcelleeffekt, mens der til sammenligning alene i 2004 blev installeret over 300 MW i Tyskland. På verdensplan er solcelle-området en af de hurtigst voksende sektorer med en vækst på over 30 % årligt. Desværre har en (dansk) bygherre i dag ikke nogen umiddelbart gevinst ved at indtænke solceller i forbindelse med nybyggeri eller renovering fordi: - Man ikke kender afregningsforholdene indenfor anlæggets levetid - Solcellemoduler er dyrere pr kvadratmeter end de fleste andre byggematerialer - Der er usikkerhed omkring driftsomkostninger og levetid - Det er lettere at bruge standardløsninger i tag og facade - Solceller indgår ikke i beregning af bygningens energiforbrug i henhold til BR Det er derfor ikke så mærkeligt at der i Danmark ikke findes flere nettilsluttede solcelleanlæg, trods en generel positiv holdning til grøn strøm hos den almindelige forbruger. EU direktiv fastlægger nye regler Der er imidlertid uventet hjælp på vej fra EU, som har vedtaget et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, gældende for alt nybyggeri samt ved større renoveringsarbejder. Ifølge Energistyrelsen bliver direktivet implementeret i et kommende dansk bygningsreglement fra Direktivet er yderst interessant derved at elforbrug til faste installationer, samt energi produceret lokalt med vedvarende energi, tæller med i bygningens tilladte energibehov, eller energiramme: Energibehov = Nettoimport af varme + 2,5 * Nettoimport af el Hvor varme skal forstås som energiindholdet af fjernvarme, olie, gas, eller anden energikilde som føres ind på grunden. Eventuel eksport af varme eller el skal være baseret på vedvarende energi som høstes indenfor grunden, herunder solvarme, solstrøm eller biobrændsler. I beregning af elforbrug i ovenstående formel indgår elforbrug til pumper, ventilation og fast belysning (samt elvarme?), men ikke løse forbrugsgenstande.

2 Som det ses af formlen tæller el 2,5 gange mere med end varme, og der er derfor et stort incitament til at se på elbesparelser og evt. lokal elproduktion med VE. Faktoren er et forsøg på at regne tilbage til primært energiforbrug, ved elproduktion i det danske system som et gennemsnit. Fra og med januar 2006 vil kravene gælde for alle nybyggerier, inden starten på større byggerier (over m2) skal det desuden vurderes grundigt, om det vil være rimeligt at installere alternative opvarmnings- og energiforsyningssystemer Som det fremgår, er der direkte krav om at overveje forsyning fra VE når det drejer sig om større bygninger, og det vil i sig selv få udbredt kendskabet til de forskellige muligheder bredere i byggesektoren end tilfældet er i dag. For solcelleanlæg betyder det en ny chance for at blive taget seriøst ved nybyggeri eller renovering, fordi andre måder at opfylde energirammen på kan vise sig dyrere. Man kan for eksempel tænke sig en bygning som er blevet efterisoleret, men som stadig ligger over forbrugsgrænsen i det nye reglement. Her vil effekten af yderligere isolering være begrænset og ofte dyr. Er der til gengæld en tilpas tagflade til rådighed kan den samme investering få en større effekt ved at indgå i energirammen som lokal elproduktion. Som tommelfingerregel kan en investering på kr. række til et anlæg på 2,5 kw spidseffekt, som årligt kan producere kwh. Det vil så indgå som kwh i energirammeberegningen. I tabellen nedenfor er det indikeret hvilken effekt forskellige byggemæssige tiltag kan have på energiramme-beregningen. Typisk Produktion/besp. Effekt på energiramme Effekt pr. krone pris/m2 kwh/m2 pr. år PV Krystallinsk ,06 PV Tyndfilm ,04 Udv. efterisolering ,05 Brugsvandssolfanger ,08 Glasfacade Evt. negativ hvis sol medf. kølebehov -? Stenfacade Vejledende tabel, der vil være store individuelle udsving fra projekt til projekt. Hvis solcellerne virker som solafskærmning kommer der en yderligere effekt på grund af besparelser på kølebehovet. Elgenerator eller bygningskomponent? Det er i disse år populært at bygge med store glaspartier i kontorfacader, noget der bestemt vil give problemer i forbindelse med det kommende bygningsreglement, særligt hvis det medfører behov for aktiv køling. Elforbruget til ventilation og køling vil jo tælle voldsomt med i energibehovet. Solceller kan her være er mulig løsning ved på én gang at erstatte de normale glas og derved afskærme en del af solen, dels ved at levere en del af bygningens elforbrug. Der findes allerede mange veludviklede systemer til facadeintegration eller integration i udvendig solafskærmning. SolenergiCentret deltager i øvrigt et EFP projekt kaldet PV-Shade solafskærmning med solceller, som omfatter

3 design af en bevægelig solskærm med solceller, som på en gang skal producere el og skabe bedre indeklima og besparelser på kølesiden. I forbindelse med renovering af facader og tage kan der ligge en gevinst i at spare den oprindelige passive beklædning væk til fordel for et energiproducerende solenergianlæg. Ved nybyggeri kan det være interessant at kunne markedsføre et hus efter de nye lavenergihusklasser, ja man kan sågar uden større problemer komme ned på negative energibehov hvis det er det man vil: Energibehov for lavenergihus, varmebehov kwh/år: Elforbrug til pumper og ventilation m.v kwh 6 kw solcelleanlæg, produktion kwh Energibehov = ,5*( ) = -750 kwh Valg af system Hvis man vil videre med at projektere et tag eller en facade med solceller er der i dag et utal af produkter at vælge imellem. Særligt til det tyske og det japanske marked, hvor der findes en betydelig hjemmeindustri, er der udviklet specialprodukter tilpasset byggeriet. Der bliver udvist stor fantasi, men ikke alle produkter er lige godt egnet til dansk byggestil. Tendensen er klart at modulerne bliver større, og der dermed bliver færre samlinger og tilpasninger på stedet, modsat de første forsøg med solcelletegl. Mange tagfirmaer har nu solceller som en integreret del af deres program, for eksempel Thyssen, Terra Piatta og Rheinzink. Enkelte byggefirmaer leverer komplette, præisolerede elementer med solceller som en del af klimaskærmen, ligesom systemer til flade tage nu også kan leveres i ruller, der som tagpap til slut svejses sammen til en tæt tagmembran På facadeområdet er mulighederne større, idet de fleste solcellefirmaer kan levere rammeløse moduler, som direkte kan erstatte almindeligt glas. Figur 1 Integreret tag- og facadeløsning fra tyske BioSol

4 Solceller findes med mange farver og forskellig tekstur, og på det seneste er der kommet celler på markedet som kun har ledningsbaner på bagsiden. De fremstår derfor som ensartet sorte, hvad der nok vil tiltale mange arkitekter. Rustfri stål Glasfacade Solceller Natursten Poleret sten IEA studie over solceller i bygninger Kvadratmeterpris i 1000 kr Priseksempler fra IEA Task 7 rapport (2002) Grafikken herover viser priser for forskellige beklædninger og skal illustrere at de billigste solceller kan konkurrere med eksklusive beklædningsmaterialer allerede i dag helt uden at være sluttet til. Britiske Ove Arup har i et studie for BP Solar beregnet at en typisk erhvervsbygning vil blive 2-5% dyrere end standard såfremt facaden består af PV moduler. Sammenlignet med eksklusive materialer er solceller ikke dyrere, nærmest tværtimod. ELTRA projekt om tagintegration. En projektgruppe med bl.a. Teknologisk Institut og Esbensen A/S har netop påbegyndt et PSO projekt med titlen Rationel montage og planlægning af solcelleanlæg i tagflader som har til formål at udvikle velfungerende og billige standardløsninger for integration af solceller i danske tage. Hidtil har man ofte opfundet den dybe tallerken forfra, med store projekteringsomkostninger til følge, på trods af at solcellemoduler må betegnes som et meget veldokumenteret industrielt produkt. Ved at indtænke solceller fra starten af byggeprocessen vil projektgruppen rationalisere arbejdsgangen og opnå mere driftssikre og æstetisk vellykkede resultater. Det vil blandt andet blive set på fleksibel og skjult elektrisk sammenkobling og prisgunstige profilsystemer fra industridrivhuse. Sammen med en dansk modulfabrikant vil det blive udviklet moduler som er specielt egnede til denne montageform, og som uden videre kan erstatte traditionelle tagbeklædninger. Man vil fremover kunne læse om projektet på

5 Figur 2 Montage af 17 m tagelementer fra Thyssen (Tyndfilm) Figur 3 SmartRoof tyndfilm på rulle til store arealer Usikker fremtid Solceller er en meget langsigtet investering, ligesom bygninger i øvrigt er det, og finansieringsmæssigt er det derfor logisk at køre de to udgifter sammen. Det helt afgørende for solcellernes udbredelse er dog at der er en vis sikkerhed for at man kan få lov til at bruge eller sælge strømmen til en pris der får merinvesteringen til at balancere over anlæggets levetid. Foreløbig er der for mindre anlæg åbnet for nettoafregning, dvs. måleren må køre baglæns i tilfælde af eloverskud, men ordningen udløber i Der er p.t. ingen signaler fra myndighederne om hvad der derefter sker, og det er naturligvis uholdbart når man taler om en investering over 20 år eller mere. Nettoafregningsprincippet vil sammen med den nuværende prisudvikling betyde at solceller vil kunne balancere privatøkonomisk indenfor en overskuelig årrække, mens det for erhvervsformål ser mere sort ud uden en form for tilskudsordning. For erhvervsbyggeri er det derfor de andre effekter, så som solafskærmning, æstetik eller grønt image, der skal satses på.

6 Under alle omstændigheder er solceller i byggeriet ved at finde sin egen niche, og flere arkitekter begynder at turde bruge PV moduler som et naturligt udtrykselement. Hvordan kommer jeg videre? Uden forhåndskendskab til solcelleområdet kan det virke ret uoverskueligt at tænke på grøn elproduktion oven i de mange andre beslutninger i byggeprocessen. Der findes heldigvis en del vejledninger samt rådgivere med speciale i solcelleanlæg. På nettet er det også hjælp at hente, for eksempel på eller Her kan man beregne anlægsydelsen hvis man kender bygningens orientering og det tilgængelige areal. Hvis man har brug for en mere grundig analyse af placeringen kan Solenergicentret tilbyde fotografering af horisonten med henblik på analyse af skyggeforhold, som kan have en væsentlig indflydelse på produktionen. Hvis man er interesseret i at opføre et anlæg med henblik på salg af grøn strøm til andre elforbrugere har Københavns Energi og det nystiftede SolarCity Copenhagen mulighed for at formidle kontakt mellem brugere og investorer. Der er i den forbindelse etableret det første danske solcellelaug efter samme model som de velkendte vindmøllelaug. Nyttige links: SolEnergiCentret: SolarCity Copenhagen Københavns Energi International portal (blandt andet database over etablerede anlæg)

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring Bygningsintegreret solenergi - Løbende barriere- og mulighedsafklaring 3. udgave, december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 3 3 Solcelleanlæg... 4 Barriere 1: Fremtoning... 4 Barriere

Læs mere

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM

NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM NETTILSLUTTEDE SOLCELLE ANLÆG - EN LILLE HÅNDBOG FOR PROJEKTUDVIKLERE PUBLIKATION I EU-PROJEKT RES-E FOR REGIONS TIL FREMME AF GRØN STRØM Udarbejdet af Søren Poulsen, Teknologisk Institut, maj 2006 INDHOLD

Læs mere

Notat om solcelleteknologi

Notat om solcelleteknologi Notat om solcelleteknologi Foto: EnergiMidt A/S 1 PA Energy Ltd. Indholdsfortegnelse 1. Solcelleteknologi karakteristika... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Solcelleteknologier... 3 1.3 Ressourcen orientering

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Solceller. stedbarn på vej ind i familien. tema solceller

Solceller. stedbarn på vej ind i familien. tema solceller tema solceller TEMA SOLCELLER Solceller stedbarn på vej ind i familien Copenhagen Towers får installeret sol celler på denne fløj. Dermed får 1. etape så mange solceller, at det lever op til kravene i

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere