Ringsted Herred Braaby Sogns Kirkebog Indhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold."

Transkript

1 Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog Indhold. Pag : Daab : Forloverattest : Series pastorum... ca : Fortegnelse over Sognedegne [1847] : Gravskrifter i Braaby Kirke : Vielse Trolovelse Forloverattester : Begravelse : Offentlig Absolution : Konfirmation : Visitatsbemærkning : Fortegnelse over Kassebørn (24) [1]

2 (Pag.1) Anno 1719 d: 2.April. Er denne Kirchebog gifferid til Braabye Meenighed, for deri at indføres af Sognepræsten, de som fødes, i ægteschab indlades, ved døden afgaar, og offentlig absoloeris, af Gieselfelt ut supra Braaby Kirkebog No. II Indhold: Døbte og Fødte s1-136 Præstererene i Ulsøe 137- (Frersløv og Braaby) Gieselfelt Eijere Dorothea de Ahlefeldt Ved Visitatzen d. 20 Maji 1747 er denne Kircheboeg for Braabye Kirche mig forviest tillige med en elder fra 1645 fuldskrefvet, og er her rigtig, ichun at den ifølge af ritualet skulle være forsiglet,* som endnu letterlig * kand ske. Hasle d. 20 Maji 1747 S Herslev Vidi d. 6. August 1751 Vidi Dom.d. IV p. Trinit 1754 Sp. Harboe Sp. Harboe Vidi d: 10 Sept: it: d: 30 Junii ibid 18 Junii 1797, ibid 21 Octb: Dr. Nic. Edinger Balle Vid: d. 29. Octobr item. d. 19. Novbr Si. Heiberg Vidi d. 27. Marts 1820 Mau Vidi d. 6 Septemb D. Frederik Münter it.. 5 Sept 1827 (24) [2]

3 Anno 1723 Pag. 1 Pernille Peders Daatter Johann Ibssen Toftegaard Hans Stephanssen Bodil Cathrine Lars Daatter Johanna Oles Daatter Anno 1724 Else Peders Daatter Dominica 4 p. Trinit. (20. juni) confirmerit Daaben over Pernille Peders Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Karen Hans Hansens fra Ulsøe bar det. Faddere: Jørgen Jensen, Jeppe Olufssen af Søe Toerup, Madtz Pederssen af Nielstrup, Ingeborg Lars Hanssens af Søe Toerup, Lisbeth Niels Nielssens i Braabye.- Onsdagen d.8 d Sept. confirmerit Daaben over Johan Ibssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Jeppe Toftegaard Ridefoged og Elisabeth JohannsD. Riis Sal. Major Weltzmanns Frue af W.Egede bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Marck, Sognepræst til Herlufmagle og Tybjerg Sogne. Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter ved Gisselfeld, Jacob Jørgenssen af Nedre Brødebecks Mølle, Sophia Amalia Jørgen Hanssens fra Assendrup og Jacobi Meülen Gracht fra samme Gaard. Dominica 20 p. Trinit (10. oktb.) døbt Hans Stephanssøn barnfød i Duelund. Forældre: Stephan Larssen og Karen HansD. Kirsten Erlands fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Olssen og Lars Dire fra W. Egede, Hans Nielssen, Bodil Niels Daatter og Mette JensD: Alle fra Gisselfeld. Samme dag (10. oktb) døbt Bodil Cathrine Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Lars Ericssen Huusmand og Anna Niels Daatter. Sara Cathrine Evens fra Gisselfeld bar det. Faddere: Rasmus Jenssen og Rasmus Larssen fra Gisselfeld, Frideric Fridericssen Skrædder, Ottilia Christian Doblers, Waldborrig Niels Daatter alle af Braabye. Dominica 22 p. Trinit (24. oktb.) døbt Johanna Oles Daatter barn fød i Søe-Toerup. Forældre: Ole Ottessen Inderste ibid: og Karen RasmusD. Bodil OttersD. af Søe-Toerup bar det. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hanssen Gaardmænd, Jeppe Olssen, Mette NielsD. alle af Toerup. Den 2 dn. Januar. som var Dominica a Festo Circumcisio Christi. confirmerit Daaben over Else Peders Daatter barnfød i Annex gaarden udi Braabye. Forældre: Peder Boesen og Anna OlesD. Mette Apollone Hr: Ludvig Herforts bar det. Faddere: Christian Dobler, Henric Madtzen af Braabye, Lars Jacobssen af Hasle, Inger Jens Olssens ibid. Dorthe Anders Daatter, Gl. Niels Nielssens Kone i Braabye Lisbeth. [3]

4 Note vedlagt Pag. 2: Ombedes vedkommende at vilde meddele mig disse tvende afdøde Personers Døbeseddel nemlig Peiter Sigvardsen som skal være født A o 1691 d. 23 Julij og Birthe Magrethe Sigvardsdaatter hvis Forældre skal have boet paa Hesede Pag. 2 Niels Rasmussøn Inger Jens Daatter Rasmus Hanssen Karen Jens Daatter Eet Uægte Barn Niels Knudsøn Dominica 3 tia Epiphan. (23. jan.) døbt Niels Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Jacobssen Skoemager og Bodil Niels Daatter Anna Maria Christians ibm. bar det. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Rasmussen, Karen Willads Daatter, Karen Hans Daatter, Karen LarsD. alle af Duelund. Dominica 4 ta (30. jan.) confirmerit Daaben over Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Jens Henricssen Inderste hos Madtz Kieldssen og Bente Niels Daatter Maren Anders Knudsens fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Boesen i Braabye, Knud Nielssen i Søe-Toerup, Niels Henricsen da tienende i Dobler Huuset. Johanna NielsD. Fra W.Egede, Mette LarsD. i Troelstrup. Festo Purificat Mar. (2. febr.) døbt Rasmus Hanssen barnfød i Braabye Kroe Forældre: Soldat Hans Pederssen og Karen Rasmus Daatter. Sophia Carstans Daatter fra W.Egede bar det.. Faddere: Madtz Kristenssen, Peder Hanssen Gaardm., Gl. Peder Hanssen Huusmand, Povel Carstansen af W.Egede, Leene Rasmus Daatter og Birte JørgensD. samptl. af Braabye. Dominica Sexagesima (20. febr.) døbt Karen Jens Daatter, barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Huusmand Jens Christenssen og Birte Niels Daatter. Mette Niels Daatter af Søe-Toerup bar Barnet. Faddere: Christen Anderssen, Ole Ibssen, Gaardmænd Jørgen Jenssen, Ingeborg Lars Hanssens, alle af Søe Toerup. Dominica Invocavit (5. marts) døbt eet Uægte Barn barnfød i Braabye, Niels Knudsen. Udlagt til Barnfader, Knud Rasmussen af Braabye, Moderen Karen JoensD. Ellen Peders Daatter fra Hirset bar det. Faddere: Sophie Peder Hanssens, og Inger Olle Jørgenssens begge af Braabye. [4]

5 Hans Adolph Christianssøn Boe Nielsøn Pag. 3 Pernille JørgensD. Hans Adolph Ibssøn Toftgaard Hans Pederssøn Anno 1725 Maren Olufs Daatter F. 3. Pentecoste. (6. juni) døbt Hans Adolph Christianssøn barnfød i Braabye. Forældre: Christian Dobler Muurmester og Ottilia HansD. Lisbeth Jeppe Toftegaards fra Gisselfeld bar det. Faddere: Jørgen Hanssøn Muurmester Svend, Lars Jenssen og Henric Madtzen i Braabye, Madtz Boesen i Troelstrup, Anna Christina NielsD. fra Hirset, Margrete Lisbeth ValentinsD. Gram fra Hasle, Dorthe AndersD. i Braabye Dominica 2. p. Tr. (25. juni) døbt Boe Nielsen, barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larssen og Birte JørgensD. Karen Niels Jenssen Rhodes fra Troelstrup bar det. Barnets Faddere: Jørgen Pederssen, Christian Dobler, Peder Boesen i Braabye, Anders Hanssen af Hasle, Karen Hans Pederssens, Maren Lars Bødkers* i Braabye. Dominica 1 ma Adventus (3. dec.) døbt Pernille JørgensD. barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jørgen Jenssen og Johanna PedersD. Margrete Peder Madtzens af Søe-Toerup bar det. Faddere: Ole Jespers,* Jeppe Olssen, Lars Larssen, Anna PedersD. Ingeborg Lars Hanssøns alle af Søe-Toerup. Mandag d. 4 Decembr. døbt Hans Adolph Ibssøn barnfød paa Gisselfeldt. Forældre: Ridefoged Jeppe Toftegaard, Lisbeth Johanij* Daatter Riis. Cammer Pigen Anna Sophia Dalmanns bar det. Faddere: Hr. Matthias Sigvardsen Medtiener i Ordet ved W. og Øster Eggede Sogne, Birche Dommeren, Peder Toftegaard fra W.Eggede, Forpagteren paa Gisselfeld Jacob Jacobsen, Sophia Catharina Eschenberg Cammer Pige fra Gisselfeld. Dominica 2 da Adventus (10. dec.) døbt Hans Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssøn, Karen Lars Daatter. Karen Stephans af Duelund bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn, Rasmus Pederssen, Christian Rasmussøn fra Ulsøe, Citzel Nielsses, hun med de øvrige Faddere af Duelund. Dominica Oculi (4. marts) døbt Maren Olufs Daatter, barnfød ved Gisselfeld Forældre: Ole Olssen Udrider og Bodil Biørns Daatter Ridefogdens Hustrue Elisabeth Toftgaards bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Anders Pederssen Staldkarl, Johan Pederssen tienende Mogens Hachsen, Christen Madtzen tienende Gartneren, Maren IvarsD. Anna JensD. tienende ved Gisselfeld. [5]

6 Anna Lars Daatter Kirstine Jacobsdaatter Pag. 4 Marie Catrine Hans Daatter Margrete PedersD. Eet Uægte Barn Navnlig* Hans Eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter Feria 3 tia Pentecoste (22. maj) døbt Anna Lars Daatter barnfød i Braabye Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittløws bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen, Matthiis Christophersen fra Gisselfeld, Christian Dobler i Braabye, Morten Andersen Kandestøber Svend, Anna Jørgen Pederssens og Lisbeth Niels Nielsens begge fra Braabye. Onsdagen d.30 Maij døbt Kirstine Jacobsdaatter barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobssen og Anna Maria JohannsD. Friis. Maria Mogens Hachsens fra K.hafn bar det. Faddere: Ridefogden J.Toftegaard, Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter begge fra Gisselfeld, Rasmus Friis Kiøbmand fra Nestved. Jacob Jørgensen fra N. Brødebæks Mølle, Mette Apollone Hr. Ludvig Herforts fra Præstegaarden, Mette Rasmus Drachards, Degnens Hustrue. Dominica 7 tima p. Trinit. (15. juli) døbt Maria Catrine Hans Daatter barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Rytter Hans Drave og Maren Niels Daatter Kirsten Sørens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Christen Andersen, Gaardmand Lars Hanssen, Ole Ibssen, Anders Rasmussen, Kirsten Peders Daatter, Margrete Peder Madtzens, alle af Søe Toerup. Dominica 11.p. Trinit. (12. aug.) døbt Margrete PedersD. barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Peder Hanssen og Johanna Oles Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Christian Nielssen, Dorthe Lars Jenssen alle af Braabye, Karen OlesD. fra Troelstrup. F. Michaelis (29. sept.) døbt eet Uægte Barn barnfød i Søe-Toerup kaldet Hans. Moderen Mette Niels Daatter af Toerup. Barne Faderens Navn vidstes icke eftter Moderens Udsigende. Kirsten Søren Andersens af Nielstrup bar det. Faddere: Christen Andersen, Jens Christensen, Maren Hans Drawes alle af Søe Toerup, Maren SørensD. af Nielstrup. F. oium Santorum (1. nov.) døbt eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter, barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Søren Sørenssøn, da tienende i Nye Mølle i Tyebjerg Sogn, Moderen Mette Madtz Daatter. Inger Ole Jørgensens i Braabye bar det. Faddere: Ole Jørgensen, Anders Christophersen, Madtz Olssen, Anna Jørgen Pederssens, alle af Braabye. [6]

7 Catrine NielsD. Karen Rasmus Datter Anno 1726 Rasmus Jockumssøn Pag. 5 Peter Christianssøn Else Peders Daatter Lauritz Nielssøn Uægte Barn Anna Sophia Dominica 24 p.trinit (11. nov.) døbt Cathrine Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Niels Nielsen og Lisbeth Simons Daatter Apollone Lars Hansens af Nielstrup bar det. Faddere: Madtz Boesen af Troelstrup, Christian Dobler, Peder Boesen, Niels Larsen, Lisbeth Lars Madtzens, Dorthe Lars Jenssens, alle af Braabye. Dominica a f. Nativit Christi (25. dec.) døbt Karen RasmusD. barnfød i Duelund. Forældre: Inderste Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Madtz Fridericsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Johan Petersen tienende i W.Egede Præstegaard, Jochum Rasmussen, Bodil Rasmussens, Anna Rasmus Bødkers, alle af Duelund, Cathrine Niels Datter af W.Egede Præstegaard. Dominica 3 p. Epiphan. (20. jan) døbt Rasmus Jockumssøn barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussøn og Karen Villads Daatter Anna Sal. Jens Sibrentdsens, tienende i Præstegaarden bar Barnet. Faddere: Niels Smed i Troelstrup, Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmussen, Kield Larsen alle af Duelund, Inger * Datter af Taagerup, Bodil Oles af Dobler Kroen.* Samme Dag (20. jan.) døbt Peter Christiansen barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Inderste Christian Nielsen og Citzel Peders Daatter. Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittlows bar det. Faddere: Peder Hanssen i Aabro Huuset, Anna Cathrine Friis, Birte Niels Daatter, Anna Anders Daatter, Anna Johanns Daatter alle fra Hirset Gaard, Maren Jens Nielsens i Braabye. Dominica 5 ta p. Epiphan. (10. febr.) confirmerit Daaben for Else Peders Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Christian Dobler og Peder Hanssen af Braabye, Madtz Boesen og Hans Boesen af Troelstrup, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle. Dominica Sexagesima (24. febr.) døbt Lauritz Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larsen og Birte Jørgens Daatter. Maren Anders Hanssens af Hasle bar Barnet.. Faddere: Jørgen Ross af Hasle, Christian Dobler, Peder Boesen, Lauritz Madtzen, Maren Lars Daatter, Karen Sigvards Daatter alle af Braabye. Dominica Esto Mihi (3. marts) døbt eet Uægte Barn Anna Sophia barnfød i Duelund. [7]

8 Oles Daatter Inger Jens Daatter Anders Larssøn Pag 6. Hans Christensøn Rasmus Jesperssøn Christopher Hanssøn Dorthe Niels Daatter Udlagt til Barnfader ere Ægtemand Ole Steensen af Hasle, Moderen Karen Svends Daatter. Bodil Abrahams tienende Forpagteren paa Gisselfeld bar det. Faddere: Christen Pederssen Duelund, Christian Jenssen, Kirsten Niels Daatter, Ellen Peders Daatter alle fra Gisselfeld. Dominica Invocavit (10. marts) døbt Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Hugger Jens Henricsen og Bente Niels Daatter. Gunnhild Peder Larssens af Rhode bar Barnet. Faddere: Henric Pederssen, Jens Jenssen Soldat af Braabye, Lauritz Madtzen af Troelstrup, Mette Lars Daatter tienende i Præstegaarden, Dorthe Peders Daatter af Brentved-Mølle. Dominica Oculi (24. marts) døbt Anders Larssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lauritz Hanssen og Ingeborg Hans Daatter. Anna Maria Claus Johannsens i Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen, Jørgen Jenssen, Maren Hans Drave alle af Søe Toerup, Birte Madtz Jenssens af Annex Gaarden i Braabye. Dominica Lætare, (31. marts) Daaben confirmerit for Hans Christensen barnfød i Duelund. af Forældre: Christen Pederssen og Maria Hans Daatter Dobler. Bodil Ole Olssens af Dobler Huuset bar det. Faddere: Christian Dobler Muurmester af Braabye og hans Brødre Jørgen Dobler, Jochum Dobler, Anna Maria Claus Johansens af Bechs Mølle, Margrete Niels Daatter af Gisselfeld, Bodil Niels Daatter af Boeserup. Dominica Rogate (26. maj) døbt Rasmus Jesperssøn barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jesper Nielssen og Kirsten Peders Daatter. Ottilia Christian Doblers i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen af Wartou Huuset, Jørgen Pederssen af Braabye, Christian Pederssen af Boerup, Anna Peder Boesens og Birte Madtz Jenssens af Braaby. Dominica Exaudi (2. juni) døbt Christopher Hanssøn barnfød i Braabye. Forældre: Soldat Hans Pederssøn og Karen Rasmus Daatter. Forpagterens Kone fra Hirset Gaard Lisbeth Dittlows bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Peder Hanssen, Lisbeth Niels Jydes, Lene Rasmus Daatter alle af Braabye, Anna Niels Daatter og Karen Hans Daatter, tienende paa Hirset. Samme Dag (2. juni) døbt Dorthe Niels Daatter, barnfød i Duelund. Forældre: Niels Larssen og Citzel Peders Daatter. [8]

9 Mette Lars Daatter af Giødstrup bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen, Karen Rasmusses, Anna Rasmusses, Karen Jochums alle af Duelund. Marie NielsD. Jacob Jacobsen Pag. 7 Rasmus Olssøn Lauritz Pederssen Mette Niels Daatter Peder Lauritzøn Dominica 6.p. Trinit. døbt Maria Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørenssøn og Karen Joens Daatter. Lisbeth afgangne Peder Sørenssens fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen, Lars Dire, Niels Pederssen, alle af Braabye, Karen Niels Daatter fra Hirset. Onsdagen d. 21 Aug. døbt Jacob Jacobsen barnfød Ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen Lübke* og Anna Maria Johans Daatter Friis. Hendes Høje Naades Cammer Pige Anna Sophia Dalman bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen, Ridefogden J. Toftegaard, Forpagter Dittløw Johannsen fra Hirset, Sophia Cathrine Eschenberg Hendes Høje Naades Cammer* Pige. Dominica 11 p. Trinit. (1. sept.) døbt Rasmus Olssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Ole Olssen, Citzel Anders Datter. Barbara Rasmus Daatter af Troelstrup bar Barnet. Faddere: Dieteric Pederssen. Maren Jens Jydes fra Braabye, Kirsten Rasmus Daatter og Barbara Lars Daatter af Troelstrup. Dominica 13 p. Trinit. (15. sept) døbt Lauritz Pederssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibm. bar Barnet. Faddere: Jørgen Jenssen ibm. Hans Hanssen af Ulsøe, Madtz Pederssen i Nielstrup, Anna Anderses i Rønnede, Birte Jensses i Søe Toerup. Dominica 14 p. Trinit. (22. sept.) døbt Mette Niels Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Niels Pederssen, Anna Oles Daatter. Anna Anders Daatter forne Pige fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Hanssen af Kalbye, Dieteric Pederssen, Hans Pederssen, Anders Christophersen, Eric Pederssen, Bente Jens Henricsens, Johanne PedersD. alle af Braabye. Dominica 17 p. Trinit. (13. oktb.) døbt Peder Lauritzen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen, Lisbeth Peders Daatter. Anna Maria Claus Johannsens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Frideric Fridericsen Skrædder af Braabye, Lars Madtzen af Troelstrup, Ole Madtzen af Størlinge, Lars Rasmussen af Boeserup, Ottilia Christian Doblers, Birte Hans Pederssens, Mette Lars Datter alle af Braabye. [9]

10 Mette Oles Daatter Lauritz Rasmussøn Pag. 8 Anno 1727 Jens Larssen Elisabeth Ips Daatter Toftgaard Else Peders Daatter Madtz Knudsen F. oium Sanctorum (1. nov.) døbt Mette OlesDaatter, barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Ole Olssen og Bodil Biørns Daatter. Forpagterens Kone ved Gisselfeld Anna Maria Jacob Jacobsens bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Jens Ladefoged fra Gisselfeld, Mathiis Christophersen fra Hirset, Christian Dobler af Braabye, Maren Joens Daatter fra Gisselfeld. Dominica 4 ta Adventus (22. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Hans Daatter tienende i W.Egede Præstegaard bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn af Duelund, Jens Pederssen af W.Egede Præstegaard, Citzel Niels Larsens af Duelund. Dominica 2 p. Epiphan. (19. jan.) døbt Jens Larssen barnfød i Braabye. Forældre: Lars Nielsen og Margrete PedersD. Maren Jens Nielssens til huuse i Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Nielsen af W. Egede, Dieteric Pederssen, Niels Sørenssøn, Anna Niels Pederssens, Kirsten NielsD. Alle af Braabye. Tirsdagen d. 4 Martij confirmeret Daaben over Elisabeth IpsD. Toftgaard, barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Ridefogden ibm Ip Toftgaard og Elisabeth JohannsD. Riis. Maria Forpagter Mogens Hachsen bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Tharch Sognepræst for Herlufmagle og Tyeberg, Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Andreas Toftgaard fra Assendrup, Mette Apollone Hr: Ludvig Nicolaj Herforts af Hasle Præstegaard, Marie Jacob Jacobsens fra Gisselfeld. Dominica Judica (30. marts) døbt Else Peders Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar det.. Faddere: Madtz Boesen fra Troelstrup, Madtz Jenssen i Annexe Gaarden, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle, Inger Niels Boesen af Troelstrup. F 2 Paschat. (14. april) døbt Madtz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter. Lisbeth Lars Madtzens i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Jørgenssøn af Boeserup. Christian Dobler og Henric Madtzen af Braabye, Anna Elschen* Hans Jenssens af [10]

11 Aabroe-Huuset, Citzel Oles Daatter og Ellen Niels Daatter i Braabye. Jørgen Pederssen Niels Ipssen Pag. 9 Eet Uægte Barn Margrete Anders Daatter Margrete PedersD. Maren Lauritz Daatter Anno 1728 Rasmus Andersen Eet Uægte Barn Hans Frideric Dominica 2 da p.trinit. (22. juni) døbt Jørgen Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssen og Karen Lars Daatter Karen Anders Daatter, tienende paa Gaunøe bar Barnet. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Larsen, Anna Rasmusses, Karen Jochums, alle af Duelund. F. Joh. Baptistæ. (24. juni) døbt Niels Ipsen barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Karen Niels Daatter, tienende i Bechs Mølle, bar Barnet. Faddere: Ole Ipsen, Lars Hansen, Margrete Peder Madtzens, Johanna Jørgen Jensens, Birte Jenses, alle af Søe-Toerup. Dominica 3 p. Trinit. (29. juni) døbt eet Uægte Barn fra Søe- Toerup Margrete Anders Daatter. Udlagt til Barnefader én Kræmmer ved Navn Daniel, men siden vedstaaet Barnefaderen at være eén Karl i Vester Egede navnlig Anders Hansen. Moderen Kirsten Ips Daatter. Maren IpsDaatter af Søe-Toerup bar det Faddere: Jørgen Jenssen, Margrete Peder Madtzens, Kirsten PedersDaatter, Maren Anderses alle af Søe-Toerup. Dominica 10 p. Trinit. (17. aug.) døbt Margrete Peders Daatter barnfød i Duelund. Forældre: Huusmand Peder Pederssen og Margrete Anders Daatter. Karen Rasmusses af Duelund bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen af Duelund, Maren Boe Hansses af V. Egede. Dominica 18 p. Trinit.(12. oktb.) døbt Maren LarsD. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter. Maren Hans Fugls af Herlufmagle bar Barnet. Faddere: Hans Jenssen og Niels Jensen i Atterup, Christian Dobler, Anders Christophersen, Anna Peder Boesens, Birthe Madtz Jensens, alle af Braabye. Dominica Reminiscere (22. febr.) døbt Rasmus Anderssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Anders Rasmussen og Anna Rasmus Daatter Kirsten Ole Pederssens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Kirsten Jep Oles af Søe Toerup, Dorthe Peders Daatter af Becks Mølle. For dette Barns Daab er taget behørig Attest. Langfredag (26. marts) confirmeret Daaben over Hans Frideric eet Uægte Barn, barnfød i Braabye. [11]

12 Barnfader udlagt éen Rytter af Hr. Rittmester Hohlenbergs Compagnie liggende paa Brentved, navnl. Peder Hanssen Sadelmager, Moderen Karen Lars Datter. Maren Niels Jenssen i Braabye bar det. Faddere: Jens Jenssen Ladefoged ved Gisselfeld, Rasmus Larssen, Johanna Lisbeth AndersD. Kirsten Peders Daatter alle af Braabye. Karen ChristiansD. Dobler Pag. 10 Inger Nicolais Daatter Anna Margareta FridericD. Ellen Knuds Daatter Lauritz Rasmussøn Dominica Cantate (25. april) confirmeret Daaben over Karen Christians Daatter Dobler, barnfød i Braabye Forældre: Christian Hanssen Dobler Muurmester og Ottilia Hans Daatter Anna Hans Pederssens i Braabye bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Jørgen Hanssen og Jockum Hanssen Doblers, Rasmus Jenssen Skriver, Maria Claus Johannssens af Becks Mølle, Citzel NielsD. tienende paa Gisselfeld. Dominica 5 ta p. Trinit. (27. juni) døbt Inger Nicolais Daatter barnfød i Tinghuuset ved Gisselfeld. Forældre: Nicolai Hartvicsen og Margrete Niels Daatter Berthe Kirstine Berthels Hustrue af V.Egede bar det. Faddere: Haagen Pederssen og Ole Steensen tienende paa Gisselfeld, Knud Pederssen i Wartou Huuset, Bodil Niels Daatter af Ravnstrup, Ellen PedersD. og Lucia NielsD. tienende ved Gisselfeld. Dominica 17 p. Trinit. (19. sept.) confirmeret Daaben over Anna Margareta Friderics Daatter, barnfød i Braabye Smedde Huus. Forældrene: Frideric Hanssen Smed og Kirsten J* Christians Daatter. Anna Margareta Sal. Niels Larssens fra Juellund bar Barnet. Faddere: Christian Dobler Muurmester, Frideric Fridericsen Skrædder, Anders Christophersen alle af Braabye, Maria Niels Daatter fra Juellund. Dominica 2 da Adventus (5. dec.) confirmeret Daaben over Ellen Knuds Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter Anna Maria Claus Johannssens af Becks Mølle bar Barnet. Faddere: FiskeMester Johan Jacob Evens paa Gisselfeld, Morten Andersen Kandestøber af Nestved, Christian Dobler, Frideric Fridericsen Skrædder, Birte Henric Madtzens, Maren Niels Daatter, Kirsten Niels Daatter, Mette Lars Daatter, alle af Braabye. Dominica 4 ta Adventus (19. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Else Hans Daatter tienendes Christian Dobler i Braabye bar Barnet. [12]

13 Faddere: Reinholdt Larssen af Kongsted, Peder Boussen* i Hirset Huuset, Hans Andersen, Johanna Christians Daatter, Kirsten AndersD. alle tienende paa Hirset. Eet Uægte Barn Mette Hans Daatter Pag. 11 Anno 1729 Dorthe Cathrine Peters Daatter Anders Jørgenssen Karen Lars Daatter Jacob Jacobssen Ole Ibssen Samme Dag (19. dec.) døbt eet Uægte Barn Mette Hans Daatter barnfød i Duelund. Udlagt til Barnefader éen Rytter paa Tuurebyholm, Hans Jenssen, Moderen Marie Sørens Daatter Anna Sørens bar Barnet. Kirsten Christophers i Braabye Vidne ved Daaben. Tirsdagen d. 8 de Februar. døbt Dorthe Cathrine Peters Daatter, barnfød i Dobler Huuset Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birgitte Oles Daatter. CammerPigen fra Gisselfeldt Cathrine Sophia Eschenback bar Barnet. Faddere: Ole Knudsen fra Holmegaard, Claus Johannssen Møller i Bechs Mølle, Rasmus Jenssen Skriver paa Gisselfeldt, Karen Michels Datter fra Hirset Gaard. Dominica Palmar. (10. april.) døbt Anders Jørgenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jørgen Jepssen og Johanna Peders Daatter Corporal Bohn-Hauses* Kone Kirstine fra Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen af Søe Toerup, Hans Hanssen fra Ulsøe, Ingeborg Lars Hanssens, Kirsten Peders Daatter, begge af Søe-Toerup. Dominica Exaudi (29. maj) confirmeret Daaben over Karen Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Apollone, Hr. Ludvig Hertorts bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Claus Johannsen af Bechs Mølle, Niels Ursin* Studiosus, Jørgen Hansen Dobler, Ottilia Christian Doblers af Braabye, Valgorrig Boe Pederssens og Maren Anders Olsens af Frersløv. Onsdagen d 22 Junij døbt Jacob Jacobsen barnfød ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen og Anna Maria Johanns Daatter Friis. Abigail Jacobs Bagers fra Kiøge bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Claus Johannsen Kamp af Bechs Mølle, Birchefogden Peder Toftgaards Hustrue fra V.Egede. Anna Catrine Jacobs, D. Faber af Hasle Præstegaard, Sophia Amalia Valentins Daatter Gram af Degneboligen. Dominica 5 ta p. Trinit (17. juli) døbt Ole Ipssen barnfød i Søe Toerup. [13]

14 (Pag. 12) Peder Hanssen Inger Nicolajs Daatter Anna Maria Christians Daatter Dobler Eet uægte Barn Margareta Sara Catharina Niels Daatter (Pag. 13.) Karen Peders Daatter Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Catrine Thade Mentzons* af Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hansen, Johanna Jørgen Jenssens, Karen Niels Daatter, alle af Søe Toerup. Samme Dag (17. juli) confirmerid Daaben over Peder Hanssen, barnfød i Aabroe Huuset. Forældre: Hans Jensen og Anna Gidske* Erics Daatter. Anna Maria Claus Johanssens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Fiskemester Johan Evens ved Gisselfeldt, Peder Hanssens i Hirset Huuset Dorthe Lars Jensens, Kirstine Knud Pederssens begge af Braaby, Inger Jens Jenssens af Ulsøe. Dominica 8tava p. Trinit (7. aug.) døbt Inger Nicolajs Daatter barnfød i MarckHuuset. Forældre: Nicolaj Hartvicsen og Margrete Niels Daatter. Maren Peders Daatter tienende Fiskeriets Forpagter bar Barnet. Daniel Kalchlager af V. Egede Sogn, Haagen Pederssen ved Gisselfeld, Peder Olsen Gad* i Markhuuset, Kirstine Carlos Svans* af Hasle, Birte Niels Daatter tiennende ved Gisselfeld. Dominica 14 p. Trinit. (18. sept.) confirmered Daaben over Anna Maria Christians Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Muurmester Christian Dobler og Ottilia Hans Daatter. Anna Sophia Jep Toftgaards paa Assendrup bar Barnet. Faddere: Peder Brasch Ridefoged paa Assendrup, Anders Toftgaard Ridefoged paa Gisselfeld, Peder Hanssen Seijer i Hasle Degneboelig, Niels Vincentz Lund SkovRider i Oeren, Anna Catharina Peder Skibsteds i det Huus ved Thurebyholm kaldet det Røde Huus, Karen Michels Daatter paa Hirset. Dominica 17 p. Trinit. ( 9. okt.) døbt eet uægte Barn barnfød i Braaby angivet* Margareta. Udlagt til Barnefader een Skibskarl i Kiøbenhavn navnl. Hans Henricssen, Moderen Anna Jespers Daatter. Maren Jespers D. tiennende i Thersløv bar Barnet. Faddere: Mette Lars Daatter, Karen Hans Daatter og Thyre Mortens Daatter, alle af Braabye Dominica 19 p. Trinit. (23. okt.) confirmeret Daaben over Sara Catharina Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: aftacket Soldat Niels Sørensen og Karen Joens Daatter værende til Huuse hos Knud Pederssen i Braabye. Maren Peders Daatter tiennende Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Knud Pederssen, Anders Henricsen begge af Braaby.* Dominica 3tia Adventus (11. dec.) døbt Karen Peders Daatter barnfød i Marckhuuset. Forældre: Peder Olssen og Maren Niels Daatter. Karen Jens D. Høg tiennende Ridefogden paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Lars Andersen paa Gisselfeldt, Søren Nielsen af Toerup, Citzel Nielses, Kirsten Nielsses og Mette Jensses alle af Nielstrup. [14]

15 Anno 1730 Anders Hanssen Henric Rasmussen Catharine Margrete Peters Daatter Karen Lars Daatter Peder Rasmussen (Pag. 14.) Dominica Lætare (19. marts) døbt Anders Hanssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Kirsten Poul Madtzens af Theestruppe bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen af Theestruppe, Niels Nielsen, Eric Pederssen, Anders Henricsen, Lars Jenssen, Mette Niels Daatter, alle af Braabye. Samme Dag (19. marts) døbt Henric Rasmussen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Jens Henricsen, Lars Andersen, Lisbeth Lars Madtzens, alle af Braabye. Dominica Judica (26. marts) døbt Cathrine Margrete Peters Daatter barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birte Oles Daatter. Karen Ole Knudsens fra Holmegaard bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen ved Gisself. Jeremias Michelsen fra Hirset, Christian Dobler og Frideric Fridericsen Skredder af Braabye, Sara Catharina Fiskeriets Forpagter Johan Jacob Evens Hustrue. Skiærtorsdag (6. april) døbt Karen Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jensen og Dorthe Anders D. Kirstine Morten Kandetøbers fra Nestved bar Barnet. Faddere: Claus Johannsen af Becks Mølle, Christian Dobler Muurmester, Lars Madtzen, Anders Henricsen af Braabye, Maren Niels Fugels af Herlufmagle, Maren Niels Daatter og Dorthe Hans D. af Braabye. D 2da Paschat (10. april) døbt Peder Rasmussen barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larsen og Karen Rasmus D. Karen Michels D. paa Hirset bar Barnet. Faddere: Povel Madtzen og Christen Thomesen fra Hirset, Christian Pederssen og Christian Rasmussen af Duelund, Maren Christens D. og Kirsten Bendts Daatter fra Hirset Gaard. Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen Hans Fridericsen Dominica Rogate (14. maj) døbt Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Matthiis Christophersen, Ladefoged ved Gisselfeld, Moderen Karen Jens Daatter. Mette Anders D. tiennende Gartner Bender ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Jens Christensen i Søe Toerup, Niels Hansen i Braabye, Kirsten Jørgens Daatter og Else Hans Daatter paa Gisself. Kirsten Peders D. af Søe Toerup. F. Asæns. Christi (18. maj) døbt Hans Fridericsen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Frideric Hanssen Smed og Kirsten Jons Daatter. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Peder Hanssen i Hirset Huuset, Peder Hanssen og Lars [15]

16 Madtzen i Braabye, Anna Maria Claus Johannsens i Becks Mølle, Anna Jons D. og Birte Oles Daatter af Naabye* Niels Sørensøn Dorthe Jochums Daatter Maria Elisabeth Christians D. Kolbe Karen Jens Daatter (Pag. 15.) F. 2. Pentec. (29. maj) Daaben confirmeret over Niels Sørensen, barnfød i Braabye. Forældre: GaardMand Søren Olsen og Mette Niels D. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen og Anders Henricsen i Braabye, Jep Anderssen af Thersløv, Mette Lars D. og Maren Niels Daatter af Braabye. Dominica 13 p. Trinit. (3. sep.) døbt Dorthe Jochums D. barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villads Daatter. Birgitte Peter Jægers i Doblerhuuset bar Barnet. Faddere: Christian Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Jeppe Andersen, Karen Rasmus D. Karen Peder Andersens alle af Duelund. Mandagen d. 11. Sept. døbt Maria Elisabeth Christians D. Kolbe. barnfød i Duelund Forældre: Christian Kolbe Muurmester Svend og Christine Rasmus Daatter. Maria Christian Pederssens bar Barnet. Faddere: Madtz Simonsen, Skriver ved Gisself. Christian Dobler Muurmester i Braabye, Jørgen Dobler Muurmester Svend, Christen Pederssen af Duelund. Dominica 22 p. Trinit. (5. nov.) døbt Karen Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jens Henricssøn og Bente Niels Daatter. Johanna Hans Nielsens af Engelstrup bar Barnet. Faddere: Peder Larsen af Rhode, Lars Madtzen, Knud Nielsen, Johanna Christian Rasmussens, Mette Lars D. alle af Braabye. Ulric Olssen F. Johanns Evangel. (27. dec) døbt Ulric Oelsen barnfød i Bircheholms Huuset. Forældre: Ole Olsen og Bodil Biørns Daatter. Birte Peter Schmidts af Dobler Huuset bar Barnet. Faddere: Christian Dobler af Braabye, Peder Pederssen af Vartou Huuset, Peder Hanssen af Hirset Huuset. Maria Christen Pederssens af Duelund, Dorte Lars Jenssens af Braabye. Anno 1731 Søren Christophersen F. Annunciat. M. (25. marts) døbt Søren Christophersen barnfød i Duelund. Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens D. Kirsten Niels D. tienende paa Hirset bar Barnet. Faddere: Peder Anderssen og Christen Rasmussen af Duelund, Niels Pederssøn af Dobler Huuset, Ellen Christens Daatter af Egede, Karen Jochum Rasmussens af Duelund. [16]

17 Karen Lars Daatter Jochum Dobler Christensen Karen Hans Datter (Pag. 16.) Niels Jochumsøn Berthel Nielsen Anno 1732 Mette Ips Daatter Sophia Erics Daatter F. 3. Paschat (27. marts) døbt Karen Lars D. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Drachards Dægnens Hustrue bar Barnet, Faddere: Johan Frideric Schupp af Bechs Mølle, Christian Dobler, Knud Pederssen af Braabye, Anders Christophersen tiener i Præstegaarden, Dorthe Lars Jensens, Birte Madtz Jenssens, Mette Lars Daatter alle af Braabye. Dominica 15 p. Trinit. (2. sept.) confirmeret Daaben over Jochum Dobler barnfød i Duelund. Forældre: Christen Pederssen og Marie Hans Daatter Dobler. Anna Margrete Berthels D. Kølbye tienende Fiskeriets Forpagter ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Johan Frideric Schup Møller i Bechs Mølle, Jens Pederssen i Ting Huuset, Bodil Ole Olsens i Ellebechs Huuset, Birte Hans D. af Giødstrup. Samme Dag (2. sept.) døbt Karen Hans Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Berte Christine Berthels fra Lysholm bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Madtsen og Povel Madtzen fra Theestruppe, Kirsten Peders Daatter fra Søe Toerup, Ellen Bendts D. og Anna Maria Jørgens D. fra Gisselfeld. F Omium Sanctor. (1. nov.) døbt Niels Jochumsen barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villadtz Daatter. Bodil Abrahams i Duelund bar Barnet. Faddere: Christen Pederssen, Christopher Pederssen, Maria Christen Rasmussens, samptl. fra Duelund. Dominica 2da Adventus (9.dec.) døbt Berthel Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørensen og Karen Joens Daatter. Anna Margrete Berthels Daatter tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Søren Nielsen tienende i Hasle Degneboelig, Peder Pederssen Jyde Tiener paa Gisself. Rasmus Larsen i Braabye, Lars Henricsen, Maren Anders D. Bodil Erich* D. Maren Jens Nielsens alle af Braabye. Dominica Sexages. (17. febr.) døbt Mette Ips Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jeppe Olsen og Kirsten Niels D. Birte Andreas Daatter bar Barnet. Faddere: Eric Pederssen, Ingeborg Lars Hanssens, Johanna Jørgen Jenssens alle i Søe Toerup. Dominica Reminiscere (9. marts) døbt Sophia Erics Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Eric Pederssen og Kirsten Peders Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibid. bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Jørgen Jenssen, Niels Nielsen, Birte Jens Nielsens alle af Søe Toerup, Mette Hans Pederssens i Braaby. [17]

18 Anna Knuds Daatter Dominica Palmar (6. april) confirmeret Daaben over Anna Knuds Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Knud Nielsen og Kirsten Peders Daatter. Maren Anders Knudsens fra V. Egede bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen i Vartou Huuset, Jens Hendricsen og Ole Larsen i Braabye, Mette Lars Pedersens fra Vester Egede, Kirsten Lars D. og Anna Lars Daatter i Braabye. Dorothea Peders Daatter Skiærtorsdag (10. april) døbt Dorothea Peders Daatter barnfød i Markhuuset ved Gisselfeld. Forældre: Peder Olsen og Maren Niels Daatter. Anna Lars Daatter Helt tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Pederssen tienende Gartneren ved Gisself. Søren Nielsen af Hasle Dægneboelig, Maren Hans* Pederssens i Braabye. (Pag. 17.) Ole Christophersen Dominica Cantate (11. maj) døbt Ole Christophersen barnfød i Duelund, Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens Daatter. Ellen Christens Daatter tienende i V. Egede bar Barnet. Faddere: Hans Pederssen i Braabye, Jep Andersen, Bodil Abrahams og Karen Jochums af Duelund, Mette Niels D. af Dobler Huuset. Eet uægte Barn Rasmus Anderssen Johan Jacob Jenssen Jens Christianssen Eet uægte Barn Henric Madtzen Citzel Lars Daatter Samme Dag (11. maj) døbt eet uægte Barn kaldet Rasmus barnfød i Braabye. Barnefaderen udlagdes Anders Hansen tienende paa Hirset Moderen Mette Dorthe Rasmus Daatter. Mathias Nielsis Kone bar Barnet som var af Braabye. Faddere: Christen Rasmussen, Johanna Christen Rasmusses, Maren Rasmus Larsses alle af Braabye. F Ss Trinit (8. juni) confirmerit Daaben over Johan Jacob Jensen barnfød i Hirset huuset. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics Daatter. Anna Christine Peders Daatter tienendes hos Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet Faddere: Matthiis Jørgenssen Smed i Braabye. Michel Pederssen af Ulsøe, Niels Hanssen af V. Egede, Morten Pederssen og Maren Christens Daatter fra Hirset, Karen Niels Sørenssens af Braabye. Dominica 10 p. Trinit (17. aug.) døbt Jens Christiansen barnfød i Duelund. Forældre: Christian Rasmussen og Maria Jens Daatter. Anna Oluf Nielsens fra Dysted bar Barnet. Faddere: Jochum Rasmussen, Bodil Abrahams, Karen Peder Andersens alle af Duelund, Karin Niels Nielsens af Dysted. Dominica 17 p Trinit (5. okt.) døbt eet uægte Barn fra Duelund kaldet Henric. Til Barnefader udlagt Madtz Henricssen tienende efter Berettningen paa Næsbyeholm for * Moderen Karen Svends Daatter. Karen Peder Anderssens fra Duelund bar Barnet. Faddere: Niels Sørenssen, Ole Christensen af Braasbye, Maren Madtz Jenssens af Duelund. Dominica 3 Adventus (14. dec.) døbt Citzel Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Sogne Foged Lars Jepsen* og Dorothe Anders [18]

19 Daatter. Anna Lisbeth Vilhelms i Braabye bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen, Ole Jacobsen, Søren Olufsen, Anders Henricsen, Kristine Knud Pederssens, Catharine Christian Doblers alle af Braabye Maren Hans Nielsis af Herlufmagle. Karen Olufs Daatter Christopher Nicolajsen (Pag. 18.) Anno 1733 Dorothea Agnete Peters Daatter Henric Matthiisen Margarete Sørens D. Hans Abrahamssøn Dom 4 Adventus (21. dec.) confirmeret Daaben over Karen Olufs Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmd. Ole Jacobsen og Mette Lars Daatter. Catharina Christina Doblers bar Barnet. Faddere: Madtz Boesen i Troelstrup, Lars Jenssen, Søren Olsen, Anders Henricsen, Lisbeth Lars Madtzens alle af Braabye, Maren Ole Pederssens af Frersløv, Karen Niels Jensens af Troelstrup. Samme Dag (21. dec.) døbt Christopher Nicolajsen barnfød i Duelund. Forældre: Nicolaj Hartvigsen og Margrete Niels D. Moderen døde i Barselsseng før Barnets Daab. Maren Frans* D. tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Abraham Isaacsen, Hans Bødker i Duelund, Niels Knudsen i Braabye, Else Hans D. i Dobler Huuset. Fredagen d 13de Februar confirmerit Daaben over Dorothea Agnete barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt, Jæger ved Gisselfeld, og Birte Oles Daatter. Charlotta Fuchs tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Johan Jacob Evens Fiskeriets Forpagter og Anders Toftegaard Forvalter ved Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Herman Andreasen Smidt Skytte paa Brentved, Christian Dobler af Braabye, Christen Hanssen Møller i Becks Mølle og hans Kone, Anna Maria Jacob Jacobsens paa Brentved. Dominica Lætare (15. marts) døbt Henric Matthiisen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Matthiis Jørgensen Smed og Anna Jens D. Johanna Magdalena Christen Hanssens i Becks Mølle bar Barnet. Faddere: Madtz Jensen i Atterup, Christen Jenssen i Hejede Gaarden, Ingeborg Frideric Skredders og Bente Jens Henricssens af Braabye, Bodil Jens Pederssens af Søe Toerup. Dominica Palmar (29. marts) confirmeret Daaben over Margrete Sørens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Søren Olsen og Mette Niels Daatter. Anna Helt tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Madtz Thomæsen, Ole Jørgensen, Ole Christensen, Mette Ole Jacobsens alle af Braabye, Ellen Madtz D. af Troelstrup. Fer 2. Paschat (6. april) døbt Hans Abrahamsen barnfød i Duelund. Forældre: Abraham Isaacsen og Bodil Niels Daatter. Karen Peder Anderssens i Duelund bar Barnet. Faddere: Daniel Pederssen af V.* Egede, Christian Rasmussen, Hans Andersen og Kirsten Christophers af Duelund. [19]

20 Hans Larsen Dominica Miserecord (19. april) confirmeret Daaben over Hans Larsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lars Hansen og Ingeborg Hans Daatter. Christine Schytz* Cammerpige paa Gisself. bar det. Faddere: Jørgen Jenssen og Niels Hanssen af Søe Toerup, Niels Hanssen og Jens Hanssen af Hasle, Bodil Jens Pederssens og Kirsten Eric Pederssens af Søe Toerup. Maren Christens Daatter Dominica Jubilate (26. april) confirmeret Daaben over Maren Christens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Christen Rasmussen og Johanna Oles Daatter. Karen Jens Daatter tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Anders Christophersen tienende i Hasle Præstegaard, Lars Henricsen og Anna Jørgen Pederssens af Braabye, Karen Jørgens af Nielstrup. (Pag. 19.) Hans Adolph Henricsen Otthilia Jens Daatter Lauridtz Knudsøn Hans Nielsen Peder Jenssen Fredagen d 26. Juni døbt Hans Adolph Henricssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Henric Mortensen og Margrete Magdalene Anders Daatter. Frøileine Annette Kragh paa Gisselfeld bar Barnet, Faddere: Oberstleutenant Belefeld til Lystrup, Hr. Matthias Sigvardt, Sogne præst i Vester Egede, Frøileine Anna Joachimine paa Gisselfeld, Hans Excellence Hr. Gehejme Raad von Ahlefeldts Daatter. Dominica 9 p Trinit (2. aug.) døbt Otthilia Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Jens Henricsen Huusmand og Bente Niels Daatter. Johanna Christians D. Dobler bar Barnet. Faddere: Lars Henricsen og Knud Nielsen af Braabye Niels Henricsen af Boeserup, Lisbeth Lars Madsens, Mette Hans Pederssens Kirsten Matthiis Jørgensens alle af Braabye. Dominica 10 p Trinit (9. aug.) confirmeret Daaben over Lauritz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Knud Pederssen og Christine Madtz Daatter. Ursula Peders D. Falenkamp tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Jørgen Pederssen, Lars Jenssen af Braabye, Jens Pederssen af Søe Toerup, Anders Anderssen tienende i Bechs Mølle, Lisbeth Lars Madsens og Johanna Christians D. Dobler af Braabye. Dominica 16 p Tr. (20. sep.) confirmerit Daaben over Hans Nielsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Niels Hanssen og Marie Hans D. Karen Rasmus Clemmenssens af Hadstrup bar Barnet. Faddere: Jens Pederssen, Lars Hanssen og Johanna Jørgen Jenssens alle af Søe Toerup. Dom. 24 p Tr. (15. nov.) confirmerit Daaben over Peder Jenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics D. Catharina Peders D. tienende ved Gisself. bar det. Faddere: Anders Hanssen Hugger af Freersløv, Matthiis Jørgenssen Smed af Braabye, Niels Hanssen, Lars Hanssen, Johanna Jørgen Jenssens og Christine Eric Pederssens alle af Søe Toerup. [20]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT Afskrevet af Vivi Fæster Renati el Nati = Fødte. Denati = Døde. Supulti = Døde. Desponsavit = Trolovede. Copulavi = Viede. Forkortelser: Q. = Qverndrup. T. = Tronderup. Eg. = Egeshof. G. = Guldtved. F.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1] Fødte Mandkiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjennemstrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministerialbog for Thestrup Sogn.- Ringsted d 1 August 1850. Stienberg. Vidi

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Braaby Kirkebog 1814-1841. Braaby Kirkebog

Braaby Kirkebog 1814-1841. Braaby Kirkebog Braaby Kirkebog 3 1 Nærværende Protocol, der bestaar af 481, skriver Fire Hundrede, Firesindtive og Et paginerede, gjennemdragne og af mig for sejlede schematiske Lister, menes* herved i Overeensstemmelse

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere