Ringsted Herred Braaby Sogns Kirkebog Indhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold."

Transkript

1 Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog Indhold. Pag : Daab : Forloverattest : Series pastorum... ca : Fortegnelse over Sognedegne [1847] : Gravskrifter i Braaby Kirke : Vielse Trolovelse Forloverattester : Begravelse : Offentlig Absolution : Konfirmation : Visitatsbemærkning : Fortegnelse over Kassebørn (24) [1]

2 (Pag.1) Anno 1719 d: 2.April. Er denne Kirchebog gifferid til Braabye Meenighed, for deri at indføres af Sognepræsten, de som fødes, i ægteschab indlades, ved døden afgaar, og offentlig absoloeris, af Gieselfelt ut supra Braaby Kirkebog No. II Indhold: Døbte og Fødte s1-136 Præstererene i Ulsøe 137- (Frersløv og Braaby) Gieselfelt Eijere Dorothea de Ahlefeldt Ved Visitatzen d. 20 Maji 1747 er denne Kircheboeg for Braabye Kirche mig forviest tillige med en elder fra 1645 fuldskrefvet, og er her rigtig, ichun at den ifølge af ritualet skulle være forsiglet,* som endnu letterlig * kand ske. Hasle d. 20 Maji 1747 S Herslev Vidi d. 6. August 1751 Vidi Dom.d. IV p. Trinit 1754 Sp. Harboe Sp. Harboe Vidi d: 10 Sept: it: d: 30 Junii ibid 18 Junii 1797, ibid 21 Octb: Dr. Nic. Edinger Balle Vid: d. 29. Octobr item. d. 19. Novbr Si. Heiberg Vidi d. 27. Marts 1820 Mau Vidi d. 6 Septemb D. Frederik Münter it.. 5 Sept 1827 (24) [2]

3 Anno 1723 Pag. 1 Pernille Peders Daatter Johann Ibssen Toftegaard Hans Stephanssen Bodil Cathrine Lars Daatter Johanna Oles Daatter Anno 1724 Else Peders Daatter Dominica 4 p. Trinit. (20. juni) confirmerit Daaben over Pernille Peders Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Karen Hans Hansens fra Ulsøe bar det. Faddere: Jørgen Jensen, Jeppe Olufssen af Søe Toerup, Madtz Pederssen af Nielstrup, Ingeborg Lars Hanssens af Søe Toerup, Lisbeth Niels Nielssens i Braabye.- Onsdagen d.8 d Sept. confirmerit Daaben over Johan Ibssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Jeppe Toftegaard Ridefoged og Elisabeth JohannsD. Riis Sal. Major Weltzmanns Frue af W.Egede bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Marck, Sognepræst til Herlufmagle og Tybjerg Sogne. Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter ved Gisselfeld, Jacob Jørgenssen af Nedre Brødebecks Mølle, Sophia Amalia Jørgen Hanssens fra Assendrup og Jacobi Meülen Gracht fra samme Gaard. Dominica 20 p. Trinit (10. oktb.) døbt Hans Stephanssøn barnfød i Duelund. Forældre: Stephan Larssen og Karen HansD. Kirsten Erlands fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Olssen og Lars Dire fra W. Egede, Hans Nielssen, Bodil Niels Daatter og Mette JensD: Alle fra Gisselfeld. Samme dag (10. oktb) døbt Bodil Cathrine Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Lars Ericssen Huusmand og Anna Niels Daatter. Sara Cathrine Evens fra Gisselfeld bar det. Faddere: Rasmus Jenssen og Rasmus Larssen fra Gisselfeld, Frideric Fridericssen Skrædder, Ottilia Christian Doblers, Waldborrig Niels Daatter alle af Braabye. Dominica 22 p. Trinit (24. oktb.) døbt Johanna Oles Daatter barn fød i Søe-Toerup. Forældre: Ole Ottessen Inderste ibid: og Karen RasmusD. Bodil OttersD. af Søe-Toerup bar det. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hanssen Gaardmænd, Jeppe Olssen, Mette NielsD. alle af Toerup. Den 2 dn. Januar. som var Dominica a Festo Circumcisio Christi. confirmerit Daaben over Else Peders Daatter barnfød i Annex gaarden udi Braabye. Forældre: Peder Boesen og Anna OlesD. Mette Apollone Hr: Ludvig Herforts bar det. Faddere: Christian Dobler, Henric Madtzen af Braabye, Lars Jacobssen af Hasle, Inger Jens Olssens ibid. Dorthe Anders Daatter, Gl. Niels Nielssens Kone i Braabye Lisbeth. [3]

4 Note vedlagt Pag. 2: Ombedes vedkommende at vilde meddele mig disse tvende afdøde Personers Døbeseddel nemlig Peiter Sigvardsen som skal være født A o 1691 d. 23 Julij og Birthe Magrethe Sigvardsdaatter hvis Forældre skal have boet paa Hesede Pag. 2 Niels Rasmussøn Inger Jens Daatter Rasmus Hanssen Karen Jens Daatter Eet Uægte Barn Niels Knudsøn Dominica 3 tia Epiphan. (23. jan.) døbt Niels Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Jacobssen Skoemager og Bodil Niels Daatter Anna Maria Christians ibm. bar det. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Rasmussen, Karen Willads Daatter, Karen Hans Daatter, Karen LarsD. alle af Duelund. Dominica 4 ta (30. jan.) confirmerit Daaben over Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Jens Henricssen Inderste hos Madtz Kieldssen og Bente Niels Daatter Maren Anders Knudsens fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Boesen i Braabye, Knud Nielssen i Søe-Toerup, Niels Henricsen da tienende i Dobler Huuset. Johanna NielsD. Fra W.Egede, Mette LarsD. i Troelstrup. Festo Purificat Mar. (2. febr.) døbt Rasmus Hanssen barnfød i Braabye Kroe Forældre: Soldat Hans Pederssen og Karen Rasmus Daatter. Sophia Carstans Daatter fra W.Egede bar det.. Faddere: Madtz Kristenssen, Peder Hanssen Gaardm., Gl. Peder Hanssen Huusmand, Povel Carstansen af W.Egede, Leene Rasmus Daatter og Birte JørgensD. samptl. af Braabye. Dominica Sexagesima (20. febr.) døbt Karen Jens Daatter, barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Huusmand Jens Christenssen og Birte Niels Daatter. Mette Niels Daatter af Søe-Toerup bar Barnet. Faddere: Christen Anderssen, Ole Ibssen, Gaardmænd Jørgen Jenssen, Ingeborg Lars Hanssens, alle af Søe Toerup. Dominica Invocavit (5. marts) døbt eet Uægte Barn barnfød i Braabye, Niels Knudsen. Udlagt til Barnfader, Knud Rasmussen af Braabye, Moderen Karen JoensD. Ellen Peders Daatter fra Hirset bar det. Faddere: Sophie Peder Hanssens, og Inger Olle Jørgenssens begge af Braabye. [4]

5 Hans Adolph Christianssøn Boe Nielsøn Pag. 3 Pernille JørgensD. Hans Adolph Ibssøn Toftgaard Hans Pederssøn Anno 1725 Maren Olufs Daatter F. 3. Pentecoste. (6. juni) døbt Hans Adolph Christianssøn barnfød i Braabye. Forældre: Christian Dobler Muurmester og Ottilia HansD. Lisbeth Jeppe Toftegaards fra Gisselfeld bar det. Faddere: Jørgen Hanssøn Muurmester Svend, Lars Jenssen og Henric Madtzen i Braabye, Madtz Boesen i Troelstrup, Anna Christina NielsD. fra Hirset, Margrete Lisbeth ValentinsD. Gram fra Hasle, Dorthe AndersD. i Braabye Dominica 2. p. Tr. (25. juni) døbt Boe Nielsen, barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larssen og Birte JørgensD. Karen Niels Jenssen Rhodes fra Troelstrup bar det. Barnets Faddere: Jørgen Pederssen, Christian Dobler, Peder Boesen i Braabye, Anders Hanssen af Hasle, Karen Hans Pederssens, Maren Lars Bødkers* i Braabye. Dominica 1 ma Adventus (3. dec.) døbt Pernille JørgensD. barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jørgen Jenssen og Johanna PedersD. Margrete Peder Madtzens af Søe-Toerup bar det. Faddere: Ole Jespers,* Jeppe Olssen, Lars Larssen, Anna PedersD. Ingeborg Lars Hanssøns alle af Søe-Toerup. Mandag d. 4 Decembr. døbt Hans Adolph Ibssøn barnfød paa Gisselfeldt. Forældre: Ridefoged Jeppe Toftegaard, Lisbeth Johanij* Daatter Riis. Cammer Pigen Anna Sophia Dalmanns bar det. Faddere: Hr. Matthias Sigvardsen Medtiener i Ordet ved W. og Øster Eggede Sogne, Birche Dommeren, Peder Toftegaard fra W.Eggede, Forpagteren paa Gisselfeld Jacob Jacobsen, Sophia Catharina Eschenberg Cammer Pige fra Gisselfeld. Dominica 2 da Adventus (10. dec.) døbt Hans Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssøn, Karen Lars Daatter. Karen Stephans af Duelund bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn, Rasmus Pederssen, Christian Rasmussøn fra Ulsøe, Citzel Nielsses, hun med de øvrige Faddere af Duelund. Dominica Oculi (4. marts) døbt Maren Olufs Daatter, barnfød ved Gisselfeld Forældre: Ole Olssen Udrider og Bodil Biørns Daatter Ridefogdens Hustrue Elisabeth Toftgaards bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Anders Pederssen Staldkarl, Johan Pederssen tienende Mogens Hachsen, Christen Madtzen tienende Gartneren, Maren IvarsD. Anna JensD. tienende ved Gisselfeld. [5]

6 Anna Lars Daatter Kirstine Jacobsdaatter Pag. 4 Marie Catrine Hans Daatter Margrete PedersD. Eet Uægte Barn Navnlig* Hans Eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter Feria 3 tia Pentecoste (22. maj) døbt Anna Lars Daatter barnfød i Braabye Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittløws bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen, Matthiis Christophersen fra Gisselfeld, Christian Dobler i Braabye, Morten Andersen Kandestøber Svend, Anna Jørgen Pederssens og Lisbeth Niels Nielsens begge fra Braabye. Onsdagen d.30 Maij døbt Kirstine Jacobsdaatter barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobssen og Anna Maria JohannsD. Friis. Maria Mogens Hachsens fra K.hafn bar det. Faddere: Ridefogden J.Toftegaard, Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter begge fra Gisselfeld, Rasmus Friis Kiøbmand fra Nestved. Jacob Jørgensen fra N. Brødebæks Mølle, Mette Apollone Hr. Ludvig Herforts fra Præstegaarden, Mette Rasmus Drachards, Degnens Hustrue. Dominica 7 tima p. Trinit. (15. juli) døbt Maria Catrine Hans Daatter barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Rytter Hans Drave og Maren Niels Daatter Kirsten Sørens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Christen Andersen, Gaardmand Lars Hanssen, Ole Ibssen, Anders Rasmussen, Kirsten Peders Daatter, Margrete Peder Madtzens, alle af Søe Toerup. Dominica 11.p. Trinit. (12. aug.) døbt Margrete PedersD. barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Peder Hanssen og Johanna Oles Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Christian Nielssen, Dorthe Lars Jenssen alle af Braabye, Karen OlesD. fra Troelstrup. F. Michaelis (29. sept.) døbt eet Uægte Barn barnfød i Søe-Toerup kaldet Hans. Moderen Mette Niels Daatter af Toerup. Barne Faderens Navn vidstes icke eftter Moderens Udsigende. Kirsten Søren Andersens af Nielstrup bar det. Faddere: Christen Andersen, Jens Christensen, Maren Hans Drawes alle af Søe Toerup, Maren SørensD. af Nielstrup. F. oium Santorum (1. nov.) døbt eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter, barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Søren Sørenssøn, da tienende i Nye Mølle i Tyebjerg Sogn, Moderen Mette Madtz Daatter. Inger Ole Jørgensens i Braabye bar det. Faddere: Ole Jørgensen, Anders Christophersen, Madtz Olssen, Anna Jørgen Pederssens, alle af Braabye. [6]

7 Catrine NielsD. Karen Rasmus Datter Anno 1726 Rasmus Jockumssøn Pag. 5 Peter Christianssøn Else Peders Daatter Lauritz Nielssøn Uægte Barn Anna Sophia Dominica 24 p.trinit (11. nov.) døbt Cathrine Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Niels Nielsen og Lisbeth Simons Daatter Apollone Lars Hansens af Nielstrup bar det. Faddere: Madtz Boesen af Troelstrup, Christian Dobler, Peder Boesen, Niels Larsen, Lisbeth Lars Madtzens, Dorthe Lars Jenssens, alle af Braabye. Dominica a f. Nativit Christi (25. dec.) døbt Karen RasmusD. barnfød i Duelund. Forældre: Inderste Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Madtz Fridericsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Johan Petersen tienende i W.Egede Præstegaard, Jochum Rasmussen, Bodil Rasmussens, Anna Rasmus Bødkers, alle af Duelund, Cathrine Niels Datter af W.Egede Præstegaard. Dominica 3 p. Epiphan. (20. jan) døbt Rasmus Jockumssøn barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussøn og Karen Villads Daatter Anna Sal. Jens Sibrentdsens, tienende i Præstegaarden bar Barnet. Faddere: Niels Smed i Troelstrup, Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmussen, Kield Larsen alle af Duelund, Inger * Datter af Taagerup, Bodil Oles af Dobler Kroen.* Samme Dag (20. jan.) døbt Peter Christiansen barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Inderste Christian Nielsen og Citzel Peders Daatter. Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittlows bar det. Faddere: Peder Hanssen i Aabro Huuset, Anna Cathrine Friis, Birte Niels Daatter, Anna Anders Daatter, Anna Johanns Daatter alle fra Hirset Gaard, Maren Jens Nielsens i Braabye. Dominica 5 ta p. Epiphan. (10. febr.) confirmerit Daaben for Else Peders Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Christian Dobler og Peder Hanssen af Braabye, Madtz Boesen og Hans Boesen af Troelstrup, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle. Dominica Sexagesima (24. febr.) døbt Lauritz Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larsen og Birte Jørgens Daatter. Maren Anders Hanssens af Hasle bar Barnet.. Faddere: Jørgen Ross af Hasle, Christian Dobler, Peder Boesen, Lauritz Madtzen, Maren Lars Daatter, Karen Sigvards Daatter alle af Braabye. Dominica Esto Mihi (3. marts) døbt eet Uægte Barn Anna Sophia barnfød i Duelund. [7]

8 Oles Daatter Inger Jens Daatter Anders Larssøn Pag 6. Hans Christensøn Rasmus Jesperssøn Christopher Hanssøn Dorthe Niels Daatter Udlagt til Barnfader ere Ægtemand Ole Steensen af Hasle, Moderen Karen Svends Daatter. Bodil Abrahams tienende Forpagteren paa Gisselfeld bar det. Faddere: Christen Pederssen Duelund, Christian Jenssen, Kirsten Niels Daatter, Ellen Peders Daatter alle fra Gisselfeld. Dominica Invocavit (10. marts) døbt Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Hugger Jens Henricsen og Bente Niels Daatter. Gunnhild Peder Larssens af Rhode bar Barnet. Faddere: Henric Pederssen, Jens Jenssen Soldat af Braabye, Lauritz Madtzen af Troelstrup, Mette Lars Daatter tienende i Præstegaarden, Dorthe Peders Daatter af Brentved-Mølle. Dominica Oculi (24. marts) døbt Anders Larssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lauritz Hanssen og Ingeborg Hans Daatter. Anna Maria Claus Johannsens i Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen, Jørgen Jenssen, Maren Hans Drave alle af Søe Toerup, Birte Madtz Jenssens af Annex Gaarden i Braabye. Dominica Lætare, (31. marts) Daaben confirmerit for Hans Christensen barnfød i Duelund. af Forældre: Christen Pederssen og Maria Hans Daatter Dobler. Bodil Ole Olssens af Dobler Huuset bar det. Faddere: Christian Dobler Muurmester af Braabye og hans Brødre Jørgen Dobler, Jochum Dobler, Anna Maria Claus Johansens af Bechs Mølle, Margrete Niels Daatter af Gisselfeld, Bodil Niels Daatter af Boeserup. Dominica Rogate (26. maj) døbt Rasmus Jesperssøn barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jesper Nielssen og Kirsten Peders Daatter. Ottilia Christian Doblers i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen af Wartou Huuset, Jørgen Pederssen af Braabye, Christian Pederssen af Boerup, Anna Peder Boesens og Birte Madtz Jenssens af Braaby. Dominica Exaudi (2. juni) døbt Christopher Hanssøn barnfød i Braabye. Forældre: Soldat Hans Pederssøn og Karen Rasmus Daatter. Forpagterens Kone fra Hirset Gaard Lisbeth Dittlows bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Peder Hanssen, Lisbeth Niels Jydes, Lene Rasmus Daatter alle af Braabye, Anna Niels Daatter og Karen Hans Daatter, tienende paa Hirset. Samme Dag (2. juni) døbt Dorthe Niels Daatter, barnfød i Duelund. Forældre: Niels Larssen og Citzel Peders Daatter. [8]

9 Mette Lars Daatter af Giødstrup bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen, Karen Rasmusses, Anna Rasmusses, Karen Jochums alle af Duelund. Marie NielsD. Jacob Jacobsen Pag. 7 Rasmus Olssøn Lauritz Pederssen Mette Niels Daatter Peder Lauritzøn Dominica 6.p. Trinit. døbt Maria Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørenssøn og Karen Joens Daatter. Lisbeth afgangne Peder Sørenssens fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen, Lars Dire, Niels Pederssen, alle af Braabye, Karen Niels Daatter fra Hirset. Onsdagen d. 21 Aug. døbt Jacob Jacobsen barnfød Ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen Lübke* og Anna Maria Johans Daatter Friis. Hendes Høje Naades Cammer Pige Anna Sophia Dalman bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen, Ridefogden J. Toftegaard, Forpagter Dittløw Johannsen fra Hirset, Sophia Cathrine Eschenberg Hendes Høje Naades Cammer* Pige. Dominica 11 p. Trinit. (1. sept.) døbt Rasmus Olssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Ole Olssen, Citzel Anders Datter. Barbara Rasmus Daatter af Troelstrup bar Barnet. Faddere: Dieteric Pederssen. Maren Jens Jydes fra Braabye, Kirsten Rasmus Daatter og Barbara Lars Daatter af Troelstrup. Dominica 13 p. Trinit. (15. sept) døbt Lauritz Pederssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibm. bar Barnet. Faddere: Jørgen Jenssen ibm. Hans Hanssen af Ulsøe, Madtz Pederssen i Nielstrup, Anna Anderses i Rønnede, Birte Jensses i Søe Toerup. Dominica 14 p. Trinit. (22. sept.) døbt Mette Niels Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Niels Pederssen, Anna Oles Daatter. Anna Anders Daatter forne Pige fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Hanssen af Kalbye, Dieteric Pederssen, Hans Pederssen, Anders Christophersen, Eric Pederssen, Bente Jens Henricsens, Johanne PedersD. alle af Braabye. Dominica 17 p. Trinit. (13. oktb.) døbt Peder Lauritzen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen, Lisbeth Peders Daatter. Anna Maria Claus Johannsens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Frideric Fridericsen Skrædder af Braabye, Lars Madtzen af Troelstrup, Ole Madtzen af Størlinge, Lars Rasmussen af Boeserup, Ottilia Christian Doblers, Birte Hans Pederssens, Mette Lars Datter alle af Braabye. [9]

10 Mette Oles Daatter Lauritz Rasmussøn Pag. 8 Anno 1727 Jens Larssen Elisabeth Ips Daatter Toftgaard Else Peders Daatter Madtz Knudsen F. oium Sanctorum (1. nov.) døbt Mette OlesDaatter, barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Ole Olssen og Bodil Biørns Daatter. Forpagterens Kone ved Gisselfeld Anna Maria Jacob Jacobsens bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Jens Ladefoged fra Gisselfeld, Mathiis Christophersen fra Hirset, Christian Dobler af Braabye, Maren Joens Daatter fra Gisselfeld. Dominica 4 ta Adventus (22. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Hans Daatter tienende i W.Egede Præstegaard bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn af Duelund, Jens Pederssen af W.Egede Præstegaard, Citzel Niels Larsens af Duelund. Dominica 2 p. Epiphan. (19. jan.) døbt Jens Larssen barnfød i Braabye. Forældre: Lars Nielsen og Margrete PedersD. Maren Jens Nielssens til huuse i Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Nielsen af W. Egede, Dieteric Pederssen, Niels Sørenssøn, Anna Niels Pederssens, Kirsten NielsD. Alle af Braabye. Tirsdagen d. 4 Martij confirmeret Daaben over Elisabeth IpsD. Toftgaard, barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Ridefogden ibm Ip Toftgaard og Elisabeth JohannsD. Riis. Maria Forpagter Mogens Hachsen bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Tharch Sognepræst for Herlufmagle og Tyeberg, Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Andreas Toftgaard fra Assendrup, Mette Apollone Hr: Ludvig Nicolaj Herforts af Hasle Præstegaard, Marie Jacob Jacobsens fra Gisselfeld. Dominica Judica (30. marts) døbt Else Peders Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar det.. Faddere: Madtz Boesen fra Troelstrup, Madtz Jenssen i Annexe Gaarden, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle, Inger Niels Boesen af Troelstrup. F 2 Paschat. (14. april) døbt Madtz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter. Lisbeth Lars Madtzens i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Jørgenssøn af Boeserup. Christian Dobler og Henric Madtzen af Braabye, Anna Elschen* Hans Jenssens af [10]

11 Aabroe-Huuset, Citzel Oles Daatter og Ellen Niels Daatter i Braabye. Jørgen Pederssen Niels Ipssen Pag. 9 Eet Uægte Barn Margrete Anders Daatter Margrete PedersD. Maren Lauritz Daatter Anno 1728 Rasmus Andersen Eet Uægte Barn Hans Frideric Dominica 2 da p.trinit. (22. juni) døbt Jørgen Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssen og Karen Lars Daatter Karen Anders Daatter, tienende paa Gaunøe bar Barnet. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Larsen, Anna Rasmusses, Karen Jochums, alle af Duelund. F. Joh. Baptistæ. (24. juni) døbt Niels Ipsen barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Karen Niels Daatter, tienende i Bechs Mølle, bar Barnet. Faddere: Ole Ipsen, Lars Hansen, Margrete Peder Madtzens, Johanna Jørgen Jensens, Birte Jenses, alle af Søe-Toerup. Dominica 3 p. Trinit. (29. juni) døbt eet Uægte Barn fra Søe- Toerup Margrete Anders Daatter. Udlagt til Barnefader én Kræmmer ved Navn Daniel, men siden vedstaaet Barnefaderen at være eén Karl i Vester Egede navnlig Anders Hansen. Moderen Kirsten Ips Daatter. Maren IpsDaatter af Søe-Toerup bar det Faddere: Jørgen Jenssen, Margrete Peder Madtzens, Kirsten PedersDaatter, Maren Anderses alle af Søe-Toerup. Dominica 10 p. Trinit. (17. aug.) døbt Margrete Peders Daatter barnfød i Duelund. Forældre: Huusmand Peder Pederssen og Margrete Anders Daatter. Karen Rasmusses af Duelund bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen af Duelund, Maren Boe Hansses af V. Egede. Dominica 18 p. Trinit.(12. oktb.) døbt Maren LarsD. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter. Maren Hans Fugls af Herlufmagle bar Barnet. Faddere: Hans Jenssen og Niels Jensen i Atterup, Christian Dobler, Anders Christophersen, Anna Peder Boesens, Birthe Madtz Jensens, alle af Braabye. Dominica Reminiscere (22. febr.) døbt Rasmus Anderssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Anders Rasmussen og Anna Rasmus Daatter Kirsten Ole Pederssens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Kirsten Jep Oles af Søe Toerup, Dorthe Peders Daatter af Becks Mølle. For dette Barns Daab er taget behørig Attest. Langfredag (26. marts) confirmeret Daaben over Hans Frideric eet Uægte Barn, barnfød i Braabye. [11]

12 Barnfader udlagt éen Rytter af Hr. Rittmester Hohlenbergs Compagnie liggende paa Brentved, navnl. Peder Hanssen Sadelmager, Moderen Karen Lars Datter. Maren Niels Jenssen i Braabye bar det. Faddere: Jens Jenssen Ladefoged ved Gisselfeld, Rasmus Larssen, Johanna Lisbeth AndersD. Kirsten Peders Daatter alle af Braabye. Karen ChristiansD. Dobler Pag. 10 Inger Nicolais Daatter Anna Margareta FridericD. Ellen Knuds Daatter Lauritz Rasmussøn Dominica Cantate (25. april) confirmeret Daaben over Karen Christians Daatter Dobler, barnfød i Braabye Forældre: Christian Hanssen Dobler Muurmester og Ottilia Hans Daatter Anna Hans Pederssens i Braabye bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Jørgen Hanssen og Jockum Hanssen Doblers, Rasmus Jenssen Skriver, Maria Claus Johannssens af Becks Mølle, Citzel NielsD. tienende paa Gisselfeld. Dominica 5 ta p. Trinit. (27. juni) døbt Inger Nicolais Daatter barnfød i Tinghuuset ved Gisselfeld. Forældre: Nicolai Hartvicsen og Margrete Niels Daatter Berthe Kirstine Berthels Hustrue af V.Egede bar det. Faddere: Haagen Pederssen og Ole Steensen tienende paa Gisselfeld, Knud Pederssen i Wartou Huuset, Bodil Niels Daatter af Ravnstrup, Ellen PedersD. og Lucia NielsD. tienende ved Gisselfeld. Dominica 17 p. Trinit. (19. sept.) confirmeret Daaben over Anna Margareta Friderics Daatter, barnfød i Braabye Smedde Huus. Forældrene: Frideric Hanssen Smed og Kirsten J* Christians Daatter. Anna Margareta Sal. Niels Larssens fra Juellund bar Barnet. Faddere: Christian Dobler Muurmester, Frideric Fridericsen Skrædder, Anders Christophersen alle af Braabye, Maria Niels Daatter fra Juellund. Dominica 2 da Adventus (5. dec.) confirmeret Daaben over Ellen Knuds Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter Anna Maria Claus Johannssens af Becks Mølle bar Barnet. Faddere: FiskeMester Johan Jacob Evens paa Gisselfeld, Morten Andersen Kandestøber af Nestved, Christian Dobler, Frideric Fridericsen Skrædder, Birte Henric Madtzens, Maren Niels Daatter, Kirsten Niels Daatter, Mette Lars Daatter, alle af Braabye. Dominica 4 ta Adventus (19. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Else Hans Daatter tienendes Christian Dobler i Braabye bar Barnet. [12]

13 Faddere: Reinholdt Larssen af Kongsted, Peder Boussen* i Hirset Huuset, Hans Andersen, Johanna Christians Daatter, Kirsten AndersD. alle tienende paa Hirset. Eet Uægte Barn Mette Hans Daatter Pag. 11 Anno 1729 Dorthe Cathrine Peters Daatter Anders Jørgenssen Karen Lars Daatter Jacob Jacobssen Ole Ibssen Samme Dag (19. dec.) døbt eet Uægte Barn Mette Hans Daatter barnfød i Duelund. Udlagt til Barnefader éen Rytter paa Tuurebyholm, Hans Jenssen, Moderen Marie Sørens Daatter Anna Sørens bar Barnet. Kirsten Christophers i Braabye Vidne ved Daaben. Tirsdagen d. 8 de Februar. døbt Dorthe Cathrine Peters Daatter, barnfød i Dobler Huuset Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birgitte Oles Daatter. CammerPigen fra Gisselfeldt Cathrine Sophia Eschenback bar Barnet. Faddere: Ole Knudsen fra Holmegaard, Claus Johannssen Møller i Bechs Mølle, Rasmus Jenssen Skriver paa Gisselfeldt, Karen Michels Datter fra Hirset Gaard. Dominica Palmar. (10. april.) døbt Anders Jørgenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jørgen Jepssen og Johanna Peders Daatter Corporal Bohn-Hauses* Kone Kirstine fra Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen af Søe Toerup, Hans Hanssen fra Ulsøe, Ingeborg Lars Hanssens, Kirsten Peders Daatter, begge af Søe-Toerup. Dominica Exaudi (29. maj) confirmeret Daaben over Karen Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Apollone, Hr. Ludvig Hertorts bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Claus Johannsen af Bechs Mølle, Niels Ursin* Studiosus, Jørgen Hansen Dobler, Ottilia Christian Doblers af Braabye, Valgorrig Boe Pederssens og Maren Anders Olsens af Frersløv. Onsdagen d 22 Junij døbt Jacob Jacobsen barnfød ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen og Anna Maria Johanns Daatter Friis. Abigail Jacobs Bagers fra Kiøge bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Claus Johannsen Kamp af Bechs Mølle, Birchefogden Peder Toftgaards Hustrue fra V.Egede. Anna Catrine Jacobs, D. Faber af Hasle Præstegaard, Sophia Amalia Valentins Daatter Gram af Degneboligen. Dominica 5 ta p. Trinit (17. juli) døbt Ole Ipssen barnfød i Søe Toerup. [13]

14 (Pag. 12) Peder Hanssen Inger Nicolajs Daatter Anna Maria Christians Daatter Dobler Eet uægte Barn Margareta Sara Catharina Niels Daatter (Pag. 13.) Karen Peders Daatter Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Catrine Thade Mentzons* af Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hansen, Johanna Jørgen Jenssens, Karen Niels Daatter, alle af Søe Toerup. Samme Dag (17. juli) confirmerid Daaben over Peder Hanssen, barnfød i Aabroe Huuset. Forældre: Hans Jensen og Anna Gidske* Erics Daatter. Anna Maria Claus Johanssens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Fiskemester Johan Evens ved Gisselfeldt, Peder Hanssens i Hirset Huuset Dorthe Lars Jensens, Kirstine Knud Pederssens begge af Braaby, Inger Jens Jenssens af Ulsøe. Dominica 8tava p. Trinit (7. aug.) døbt Inger Nicolajs Daatter barnfød i MarckHuuset. Forældre: Nicolaj Hartvicsen og Margrete Niels Daatter. Maren Peders Daatter tienende Fiskeriets Forpagter bar Barnet. Daniel Kalchlager af V. Egede Sogn, Haagen Pederssen ved Gisselfeld, Peder Olsen Gad* i Markhuuset, Kirstine Carlos Svans* af Hasle, Birte Niels Daatter tiennende ved Gisselfeld. Dominica 14 p. Trinit. (18. sept.) confirmered Daaben over Anna Maria Christians Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Muurmester Christian Dobler og Ottilia Hans Daatter. Anna Sophia Jep Toftgaards paa Assendrup bar Barnet. Faddere: Peder Brasch Ridefoged paa Assendrup, Anders Toftgaard Ridefoged paa Gisselfeld, Peder Hanssen Seijer i Hasle Degneboelig, Niels Vincentz Lund SkovRider i Oeren, Anna Catharina Peder Skibsteds i det Huus ved Thurebyholm kaldet det Røde Huus, Karen Michels Daatter paa Hirset. Dominica 17 p. Trinit. ( 9. okt.) døbt eet uægte Barn barnfød i Braaby angivet* Margareta. Udlagt til Barnefader een Skibskarl i Kiøbenhavn navnl. Hans Henricssen, Moderen Anna Jespers Daatter. Maren Jespers D. tiennende i Thersløv bar Barnet. Faddere: Mette Lars Daatter, Karen Hans Daatter og Thyre Mortens Daatter, alle af Braabye Dominica 19 p. Trinit. (23. okt.) confirmeret Daaben over Sara Catharina Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: aftacket Soldat Niels Sørensen og Karen Joens Daatter værende til Huuse hos Knud Pederssen i Braabye. Maren Peders Daatter tiennende Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Knud Pederssen, Anders Henricsen begge af Braaby.* Dominica 3tia Adventus (11. dec.) døbt Karen Peders Daatter barnfød i Marckhuuset. Forældre: Peder Olssen og Maren Niels Daatter. Karen Jens D. Høg tiennende Ridefogden paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Lars Andersen paa Gisselfeldt, Søren Nielsen af Toerup, Citzel Nielses, Kirsten Nielsses og Mette Jensses alle af Nielstrup. [14]

15 Anno 1730 Anders Hanssen Henric Rasmussen Catharine Margrete Peters Daatter Karen Lars Daatter Peder Rasmussen (Pag. 14.) Dominica Lætare (19. marts) døbt Anders Hanssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Kirsten Poul Madtzens af Theestruppe bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen af Theestruppe, Niels Nielsen, Eric Pederssen, Anders Henricsen, Lars Jenssen, Mette Niels Daatter, alle af Braabye. Samme Dag (19. marts) døbt Henric Rasmussen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Jens Henricsen, Lars Andersen, Lisbeth Lars Madtzens, alle af Braabye. Dominica Judica (26. marts) døbt Cathrine Margrete Peters Daatter barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birte Oles Daatter. Karen Ole Knudsens fra Holmegaard bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen ved Gisself. Jeremias Michelsen fra Hirset, Christian Dobler og Frideric Fridericsen Skredder af Braabye, Sara Catharina Fiskeriets Forpagter Johan Jacob Evens Hustrue. Skiærtorsdag (6. april) døbt Karen Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jensen og Dorthe Anders D. Kirstine Morten Kandetøbers fra Nestved bar Barnet. Faddere: Claus Johannsen af Becks Mølle, Christian Dobler Muurmester, Lars Madtzen, Anders Henricsen af Braabye, Maren Niels Fugels af Herlufmagle, Maren Niels Daatter og Dorthe Hans D. af Braabye. D 2da Paschat (10. april) døbt Peder Rasmussen barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larsen og Karen Rasmus D. Karen Michels D. paa Hirset bar Barnet. Faddere: Povel Madtzen og Christen Thomesen fra Hirset, Christian Pederssen og Christian Rasmussen af Duelund, Maren Christens D. og Kirsten Bendts Daatter fra Hirset Gaard. Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen Hans Fridericsen Dominica Rogate (14. maj) døbt Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Matthiis Christophersen, Ladefoged ved Gisselfeld, Moderen Karen Jens Daatter. Mette Anders D. tiennende Gartner Bender ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Jens Christensen i Søe Toerup, Niels Hansen i Braabye, Kirsten Jørgens Daatter og Else Hans Daatter paa Gisself. Kirsten Peders D. af Søe Toerup. F. Asæns. Christi (18. maj) døbt Hans Fridericsen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Frideric Hanssen Smed og Kirsten Jons Daatter. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Peder Hanssen i Hirset Huuset, Peder Hanssen og Lars [15]

16 Madtzen i Braabye, Anna Maria Claus Johannsens i Becks Mølle, Anna Jons D. og Birte Oles Daatter af Naabye* Niels Sørensøn Dorthe Jochums Daatter Maria Elisabeth Christians D. Kolbe Karen Jens Daatter (Pag. 15.) F. 2. Pentec. (29. maj) Daaben confirmeret over Niels Sørensen, barnfød i Braabye. Forældre: GaardMand Søren Olsen og Mette Niels D. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen og Anders Henricsen i Braabye, Jep Anderssen af Thersløv, Mette Lars D. og Maren Niels Daatter af Braabye. Dominica 13 p. Trinit. (3. sep.) døbt Dorthe Jochums D. barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villads Daatter. Birgitte Peter Jægers i Doblerhuuset bar Barnet. Faddere: Christian Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Jeppe Andersen, Karen Rasmus D. Karen Peder Andersens alle af Duelund. Mandagen d. 11. Sept. døbt Maria Elisabeth Christians D. Kolbe. barnfød i Duelund Forældre: Christian Kolbe Muurmester Svend og Christine Rasmus Daatter. Maria Christian Pederssens bar Barnet. Faddere: Madtz Simonsen, Skriver ved Gisself. Christian Dobler Muurmester i Braabye, Jørgen Dobler Muurmester Svend, Christen Pederssen af Duelund. Dominica 22 p. Trinit. (5. nov.) døbt Karen Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jens Henricssøn og Bente Niels Daatter. Johanna Hans Nielsens af Engelstrup bar Barnet. Faddere: Peder Larsen af Rhode, Lars Madtzen, Knud Nielsen, Johanna Christian Rasmussens, Mette Lars D. alle af Braabye. Ulric Olssen F. Johanns Evangel. (27. dec) døbt Ulric Oelsen barnfød i Bircheholms Huuset. Forældre: Ole Olsen og Bodil Biørns Daatter. Birte Peter Schmidts af Dobler Huuset bar Barnet. Faddere: Christian Dobler af Braabye, Peder Pederssen af Vartou Huuset, Peder Hanssen af Hirset Huuset. Maria Christen Pederssens af Duelund, Dorte Lars Jenssens af Braabye. Anno 1731 Søren Christophersen F. Annunciat. M. (25. marts) døbt Søren Christophersen barnfød i Duelund. Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens D. Kirsten Niels D. tienende paa Hirset bar Barnet. Faddere: Peder Anderssen og Christen Rasmussen af Duelund, Niels Pederssøn af Dobler Huuset, Ellen Christens Daatter af Egede, Karen Jochum Rasmussens af Duelund. [16]

17 Karen Lars Daatter Jochum Dobler Christensen Karen Hans Datter (Pag. 16.) Niels Jochumsøn Berthel Nielsen Anno 1732 Mette Ips Daatter Sophia Erics Daatter F. 3. Paschat (27. marts) døbt Karen Lars D. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Drachards Dægnens Hustrue bar Barnet, Faddere: Johan Frideric Schupp af Bechs Mølle, Christian Dobler, Knud Pederssen af Braabye, Anders Christophersen tiener i Præstegaarden, Dorthe Lars Jensens, Birte Madtz Jenssens, Mette Lars Daatter alle af Braabye. Dominica 15 p. Trinit. (2. sept.) confirmeret Daaben over Jochum Dobler barnfød i Duelund. Forældre: Christen Pederssen og Marie Hans Daatter Dobler. Anna Margrete Berthels D. Kølbye tienende Fiskeriets Forpagter ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Johan Frideric Schup Møller i Bechs Mølle, Jens Pederssen i Ting Huuset, Bodil Ole Olsens i Ellebechs Huuset, Birte Hans D. af Giødstrup. Samme Dag (2. sept.) døbt Karen Hans Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Berte Christine Berthels fra Lysholm bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Madtsen og Povel Madtzen fra Theestruppe, Kirsten Peders Daatter fra Søe Toerup, Ellen Bendts D. og Anna Maria Jørgens D. fra Gisselfeld. F Omium Sanctor. (1. nov.) døbt Niels Jochumsen barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villadtz Daatter. Bodil Abrahams i Duelund bar Barnet. Faddere: Christen Pederssen, Christopher Pederssen, Maria Christen Rasmussens, samptl. fra Duelund. Dominica 2da Adventus (9.dec.) døbt Berthel Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørensen og Karen Joens Daatter. Anna Margrete Berthels Daatter tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Søren Nielsen tienende i Hasle Degneboelig, Peder Pederssen Jyde Tiener paa Gisself. Rasmus Larsen i Braabye, Lars Henricsen, Maren Anders D. Bodil Erich* D. Maren Jens Nielsens alle af Braabye. Dominica Sexages. (17. febr.) døbt Mette Ips Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jeppe Olsen og Kirsten Niels D. Birte Andreas Daatter bar Barnet. Faddere: Eric Pederssen, Ingeborg Lars Hanssens, Johanna Jørgen Jenssens alle i Søe Toerup. Dominica Reminiscere (9. marts) døbt Sophia Erics Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Eric Pederssen og Kirsten Peders Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibid. bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Jørgen Jenssen, Niels Nielsen, Birte Jens Nielsens alle af Søe Toerup, Mette Hans Pederssens i Braaby. [17]

18 Anna Knuds Daatter Dominica Palmar (6. april) confirmeret Daaben over Anna Knuds Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Knud Nielsen og Kirsten Peders Daatter. Maren Anders Knudsens fra V. Egede bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen i Vartou Huuset, Jens Hendricsen og Ole Larsen i Braabye, Mette Lars Pedersens fra Vester Egede, Kirsten Lars D. og Anna Lars Daatter i Braabye. Dorothea Peders Daatter Skiærtorsdag (10. april) døbt Dorothea Peders Daatter barnfød i Markhuuset ved Gisselfeld. Forældre: Peder Olsen og Maren Niels Daatter. Anna Lars Daatter Helt tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Pederssen tienende Gartneren ved Gisself. Søren Nielsen af Hasle Dægneboelig, Maren Hans* Pederssens i Braabye. (Pag. 17.) Ole Christophersen Dominica Cantate (11. maj) døbt Ole Christophersen barnfød i Duelund, Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens Daatter. Ellen Christens Daatter tienende i V. Egede bar Barnet. Faddere: Hans Pederssen i Braabye, Jep Andersen, Bodil Abrahams og Karen Jochums af Duelund, Mette Niels D. af Dobler Huuset. Eet uægte Barn Rasmus Anderssen Johan Jacob Jenssen Jens Christianssen Eet uægte Barn Henric Madtzen Citzel Lars Daatter Samme Dag (11. maj) døbt eet uægte Barn kaldet Rasmus barnfød i Braabye. Barnefaderen udlagdes Anders Hansen tienende paa Hirset Moderen Mette Dorthe Rasmus Daatter. Mathias Nielsis Kone bar Barnet som var af Braabye. Faddere: Christen Rasmussen, Johanna Christen Rasmusses, Maren Rasmus Larsses alle af Braabye. F Ss Trinit (8. juni) confirmerit Daaben over Johan Jacob Jensen barnfød i Hirset huuset. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics Daatter. Anna Christine Peders Daatter tienendes hos Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet Faddere: Matthiis Jørgenssen Smed i Braabye. Michel Pederssen af Ulsøe, Niels Hanssen af V. Egede, Morten Pederssen og Maren Christens Daatter fra Hirset, Karen Niels Sørenssens af Braabye. Dominica 10 p. Trinit (17. aug.) døbt Jens Christiansen barnfød i Duelund. Forældre: Christian Rasmussen og Maria Jens Daatter. Anna Oluf Nielsens fra Dysted bar Barnet. Faddere: Jochum Rasmussen, Bodil Abrahams, Karen Peder Andersens alle af Duelund, Karin Niels Nielsens af Dysted. Dominica 17 p Trinit (5. okt.) døbt eet uægte Barn fra Duelund kaldet Henric. Til Barnefader udlagt Madtz Henricssen tienende efter Berettningen paa Næsbyeholm for * Moderen Karen Svends Daatter. Karen Peder Anderssens fra Duelund bar Barnet. Faddere: Niels Sørenssen, Ole Christensen af Braasbye, Maren Madtz Jenssens af Duelund. Dominica 3 Adventus (14. dec.) døbt Citzel Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Sogne Foged Lars Jepsen* og Dorothe Anders [18]

19 Daatter. Anna Lisbeth Vilhelms i Braabye bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen, Ole Jacobsen, Søren Olufsen, Anders Henricsen, Kristine Knud Pederssens, Catharine Christian Doblers alle af Braabye Maren Hans Nielsis af Herlufmagle. Karen Olufs Daatter Christopher Nicolajsen (Pag. 18.) Anno 1733 Dorothea Agnete Peters Daatter Henric Matthiisen Margarete Sørens D. Hans Abrahamssøn Dom 4 Adventus (21. dec.) confirmeret Daaben over Karen Olufs Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmd. Ole Jacobsen og Mette Lars Daatter. Catharina Christina Doblers bar Barnet. Faddere: Madtz Boesen i Troelstrup, Lars Jenssen, Søren Olsen, Anders Henricsen, Lisbeth Lars Madtzens alle af Braabye, Maren Ole Pederssens af Frersløv, Karen Niels Jensens af Troelstrup. Samme Dag (21. dec.) døbt Christopher Nicolajsen barnfød i Duelund. Forældre: Nicolaj Hartvigsen og Margrete Niels D. Moderen døde i Barselsseng før Barnets Daab. Maren Frans* D. tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Abraham Isaacsen, Hans Bødker i Duelund, Niels Knudsen i Braabye, Else Hans D. i Dobler Huuset. Fredagen d 13de Februar confirmerit Daaben over Dorothea Agnete barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt, Jæger ved Gisselfeld, og Birte Oles Daatter. Charlotta Fuchs tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Johan Jacob Evens Fiskeriets Forpagter og Anders Toftegaard Forvalter ved Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Herman Andreasen Smidt Skytte paa Brentved, Christian Dobler af Braabye, Christen Hanssen Møller i Becks Mølle og hans Kone, Anna Maria Jacob Jacobsens paa Brentved. Dominica Lætare (15. marts) døbt Henric Matthiisen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Matthiis Jørgensen Smed og Anna Jens D. Johanna Magdalena Christen Hanssens i Becks Mølle bar Barnet. Faddere: Madtz Jensen i Atterup, Christen Jenssen i Hejede Gaarden, Ingeborg Frideric Skredders og Bente Jens Henricssens af Braabye, Bodil Jens Pederssens af Søe Toerup. Dominica Palmar (29. marts) confirmeret Daaben over Margrete Sørens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Søren Olsen og Mette Niels Daatter. Anna Helt tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Madtz Thomæsen, Ole Jørgensen, Ole Christensen, Mette Ole Jacobsens alle af Braabye, Ellen Madtz D. af Troelstrup. Fer 2. Paschat (6. april) døbt Hans Abrahamsen barnfød i Duelund. Forældre: Abraham Isaacsen og Bodil Niels Daatter. Karen Peder Anderssens i Duelund bar Barnet. Faddere: Daniel Pederssen af V.* Egede, Christian Rasmussen, Hans Andersen og Kirsten Christophers af Duelund. [19]

20 Hans Larsen Dominica Miserecord (19. april) confirmeret Daaben over Hans Larsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lars Hansen og Ingeborg Hans Daatter. Christine Schytz* Cammerpige paa Gisself. bar det. Faddere: Jørgen Jenssen og Niels Hanssen af Søe Toerup, Niels Hanssen og Jens Hanssen af Hasle, Bodil Jens Pederssens og Kirsten Eric Pederssens af Søe Toerup. Maren Christens Daatter Dominica Jubilate (26. april) confirmeret Daaben over Maren Christens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Christen Rasmussen og Johanna Oles Daatter. Karen Jens Daatter tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Anders Christophersen tienende i Hasle Præstegaard, Lars Henricsen og Anna Jørgen Pederssens af Braabye, Karen Jørgens af Nielstrup. (Pag. 19.) Hans Adolph Henricsen Otthilia Jens Daatter Lauridtz Knudsøn Hans Nielsen Peder Jenssen Fredagen d 26. Juni døbt Hans Adolph Henricssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Henric Mortensen og Margrete Magdalene Anders Daatter. Frøileine Annette Kragh paa Gisselfeld bar Barnet, Faddere: Oberstleutenant Belefeld til Lystrup, Hr. Matthias Sigvardt, Sogne præst i Vester Egede, Frøileine Anna Joachimine paa Gisselfeld, Hans Excellence Hr. Gehejme Raad von Ahlefeldts Daatter. Dominica 9 p Trinit (2. aug.) døbt Otthilia Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Jens Henricsen Huusmand og Bente Niels Daatter. Johanna Christians D. Dobler bar Barnet. Faddere: Lars Henricsen og Knud Nielsen af Braabye Niels Henricsen af Boeserup, Lisbeth Lars Madsens, Mette Hans Pederssens Kirsten Matthiis Jørgensens alle af Braabye. Dominica 10 p Trinit (9. aug.) confirmeret Daaben over Lauritz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Knud Pederssen og Christine Madtz Daatter. Ursula Peders D. Falenkamp tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Jørgen Pederssen, Lars Jenssen af Braabye, Jens Pederssen af Søe Toerup, Anders Anderssen tienende i Bechs Mølle, Lisbeth Lars Madsens og Johanna Christians D. Dobler af Braabye. Dominica 16 p Tr. (20. sep.) confirmerit Daaben over Hans Nielsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Niels Hanssen og Marie Hans D. Karen Rasmus Clemmenssens af Hadstrup bar Barnet. Faddere: Jens Pederssen, Lars Hanssen og Johanna Jørgen Jenssens alle af Søe Toerup. Dom. 24 p Tr. (15. nov.) confirmerit Daaben over Peder Jenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics D. Catharina Peders D. tienende ved Gisself. bar det. Faddere: Anders Hanssen Hugger af Freersløv, Matthiis Jørgenssen Smed af Braabye, Niels Hanssen, Lars Hanssen, Johanna Jørgen Jenssens og Christine Eric Pederssens alle af Søe Toerup. [20]

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder,

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Vielser 1812-1943 Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted Kirkeaaret 1812-1813 1. 28. feb. Jeppe Mikkelsen, 45 år, inds.

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Ministerialbok for Liknes 1710 1788 (Bok A1)

Ministerialbok for Liknes 1710 1788 (Bok A1) 2.3 Leehnys= Hofret= Kierches Boeg fra Anno 1710. Bestaaende af 95 numererede Blader Fer: 3.Nativ : copulered Odne Sobmunndss Rønnis= dahl med Pig. Else Madzd. Motland idz. Tore Hanss fra Gylands bygd

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde.

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde. Piletgård Piletvej Nr.5. Matr.Nr.1a. (PI-A) Piletgård Matr.Nr.1a. Ejendommen Fæstegård. Ifl. Ldbr. Min: Skv 9-9-1927 udgør Matr.Nr.3c og 7f i forening med Matr.Nr.1a, 2, 3a, 7i og 7h et Landbrug Kl.1.

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam

Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam Tranquebar Registers Organised by P. S. Ramanujam 2013 1 Indeholdsfortegnelse Table of Contents 1. Zionskirkebøger (Zion church Registry) 1767-1845 8 2. Folketælling (Census) fra Tranquebar 1790 328 3.

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere