Ringsted Herred Braaby Sogns Kirkebog Indhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold."

Transkript

1 Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog Indhold. Pag : Daab : Forloverattest : Series pastorum... ca : Fortegnelse over Sognedegne [1847] : Gravskrifter i Braaby Kirke : Vielse Trolovelse Forloverattester : Begravelse : Offentlig Absolution : Konfirmation : Visitatsbemærkning : Fortegnelse over Kassebørn (24) [1]

2 (Pag.1) Anno 1719 d: 2.April. Er denne Kirchebog gifferid til Braabye Meenighed, for deri at indføres af Sognepræsten, de som fødes, i ægteschab indlades, ved døden afgaar, og offentlig absoloeris, af Gieselfelt ut supra Braaby Kirkebog No. II Indhold: Døbte og Fødte s1-136 Præstererene i Ulsøe 137- (Frersløv og Braaby) Gieselfelt Eijere Dorothea de Ahlefeldt Ved Visitatzen d. 20 Maji 1747 er denne Kircheboeg for Braabye Kirche mig forviest tillige med en elder fra 1645 fuldskrefvet, og er her rigtig, ichun at den ifølge af ritualet skulle være forsiglet,* som endnu letterlig * kand ske. Hasle d. 20 Maji 1747 S Herslev Vidi d. 6. August 1751 Vidi Dom.d. IV p. Trinit 1754 Sp. Harboe Sp. Harboe Vidi d: 10 Sept: it: d: 30 Junii ibid 18 Junii 1797, ibid 21 Octb: Dr. Nic. Edinger Balle Vid: d. 29. Octobr item. d. 19. Novbr Si. Heiberg Vidi d. 27. Marts 1820 Mau Vidi d. 6 Septemb D. Frederik Münter it.. 5 Sept 1827 (24) [2]

3 Anno 1723 Pag. 1 Pernille Peders Daatter Johann Ibssen Toftegaard Hans Stephanssen Bodil Cathrine Lars Daatter Johanna Oles Daatter Anno 1724 Else Peders Daatter Dominica 4 p. Trinit. (20. juni) confirmerit Daaben over Pernille Peders Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Karen Hans Hansens fra Ulsøe bar det. Faddere: Jørgen Jensen, Jeppe Olufssen af Søe Toerup, Madtz Pederssen af Nielstrup, Ingeborg Lars Hanssens af Søe Toerup, Lisbeth Niels Nielssens i Braabye.- Onsdagen d.8 d Sept. confirmerit Daaben over Johan Ibssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Jeppe Toftegaard Ridefoged og Elisabeth JohannsD. Riis Sal. Major Weltzmanns Frue af W.Egede bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Marck, Sognepræst til Herlufmagle og Tybjerg Sogne. Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter ved Gisselfeld, Jacob Jørgenssen af Nedre Brødebecks Mølle, Sophia Amalia Jørgen Hanssens fra Assendrup og Jacobi Meülen Gracht fra samme Gaard. Dominica 20 p. Trinit (10. oktb.) døbt Hans Stephanssøn barnfød i Duelund. Forældre: Stephan Larssen og Karen HansD. Kirsten Erlands fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Olssen og Lars Dire fra W. Egede, Hans Nielssen, Bodil Niels Daatter og Mette JensD: Alle fra Gisselfeld. Samme dag (10. oktb) døbt Bodil Cathrine Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Lars Ericssen Huusmand og Anna Niels Daatter. Sara Cathrine Evens fra Gisselfeld bar det. Faddere: Rasmus Jenssen og Rasmus Larssen fra Gisselfeld, Frideric Fridericssen Skrædder, Ottilia Christian Doblers, Waldborrig Niels Daatter alle af Braabye. Dominica 22 p. Trinit (24. oktb.) døbt Johanna Oles Daatter barn fød i Søe-Toerup. Forældre: Ole Ottessen Inderste ibid: og Karen RasmusD. Bodil OttersD. af Søe-Toerup bar det. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hanssen Gaardmænd, Jeppe Olssen, Mette NielsD. alle af Toerup. Den 2 dn. Januar. som var Dominica a Festo Circumcisio Christi. confirmerit Daaben over Else Peders Daatter barnfød i Annex gaarden udi Braabye. Forældre: Peder Boesen og Anna OlesD. Mette Apollone Hr: Ludvig Herforts bar det. Faddere: Christian Dobler, Henric Madtzen af Braabye, Lars Jacobssen af Hasle, Inger Jens Olssens ibid. Dorthe Anders Daatter, Gl. Niels Nielssens Kone i Braabye Lisbeth. [3]

4 Note vedlagt Pag. 2: Ombedes vedkommende at vilde meddele mig disse tvende afdøde Personers Døbeseddel nemlig Peiter Sigvardsen som skal være født A o 1691 d. 23 Julij og Birthe Magrethe Sigvardsdaatter hvis Forældre skal have boet paa Hesede Pag. 2 Niels Rasmussøn Inger Jens Daatter Rasmus Hanssen Karen Jens Daatter Eet Uægte Barn Niels Knudsøn Dominica 3 tia Epiphan. (23. jan.) døbt Niels Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Jacobssen Skoemager og Bodil Niels Daatter Anna Maria Christians ibm. bar det. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Rasmussen, Karen Willads Daatter, Karen Hans Daatter, Karen LarsD. alle af Duelund. Dominica 4 ta (30. jan.) confirmerit Daaben over Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Jens Henricssen Inderste hos Madtz Kieldssen og Bente Niels Daatter Maren Anders Knudsens fra W.Egede bar det. Faddere: Peder Boesen i Braabye, Knud Nielssen i Søe-Toerup, Niels Henricsen da tienende i Dobler Huuset. Johanna NielsD. Fra W.Egede, Mette LarsD. i Troelstrup. Festo Purificat Mar. (2. febr.) døbt Rasmus Hanssen barnfød i Braabye Kroe Forældre: Soldat Hans Pederssen og Karen Rasmus Daatter. Sophia Carstans Daatter fra W.Egede bar det.. Faddere: Madtz Kristenssen, Peder Hanssen Gaardm., Gl. Peder Hanssen Huusmand, Povel Carstansen af W.Egede, Leene Rasmus Daatter og Birte JørgensD. samptl. af Braabye. Dominica Sexagesima (20. febr.) døbt Karen Jens Daatter, barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Huusmand Jens Christenssen og Birte Niels Daatter. Mette Niels Daatter af Søe-Toerup bar Barnet. Faddere: Christen Anderssen, Ole Ibssen, Gaardmænd Jørgen Jenssen, Ingeborg Lars Hanssens, alle af Søe Toerup. Dominica Invocavit (5. marts) døbt eet Uægte Barn barnfød i Braabye, Niels Knudsen. Udlagt til Barnfader, Knud Rasmussen af Braabye, Moderen Karen JoensD. Ellen Peders Daatter fra Hirset bar det. Faddere: Sophie Peder Hanssens, og Inger Olle Jørgenssens begge af Braabye. [4]

5 Hans Adolph Christianssøn Boe Nielsøn Pag. 3 Pernille JørgensD. Hans Adolph Ibssøn Toftgaard Hans Pederssøn Anno 1725 Maren Olufs Daatter F. 3. Pentecoste. (6. juni) døbt Hans Adolph Christianssøn barnfød i Braabye. Forældre: Christian Dobler Muurmester og Ottilia HansD. Lisbeth Jeppe Toftegaards fra Gisselfeld bar det. Faddere: Jørgen Hanssøn Muurmester Svend, Lars Jenssen og Henric Madtzen i Braabye, Madtz Boesen i Troelstrup, Anna Christina NielsD. fra Hirset, Margrete Lisbeth ValentinsD. Gram fra Hasle, Dorthe AndersD. i Braabye Dominica 2. p. Tr. (25. juni) døbt Boe Nielsen, barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larssen og Birte JørgensD. Karen Niels Jenssen Rhodes fra Troelstrup bar det. Barnets Faddere: Jørgen Pederssen, Christian Dobler, Peder Boesen i Braabye, Anders Hanssen af Hasle, Karen Hans Pederssens, Maren Lars Bødkers* i Braabye. Dominica 1 ma Adventus (3. dec.) døbt Pernille JørgensD. barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jørgen Jenssen og Johanna PedersD. Margrete Peder Madtzens af Søe-Toerup bar det. Faddere: Ole Jespers,* Jeppe Olssen, Lars Larssen, Anna PedersD. Ingeborg Lars Hanssøns alle af Søe-Toerup. Mandag d. 4 Decembr. døbt Hans Adolph Ibssøn barnfød paa Gisselfeldt. Forældre: Ridefoged Jeppe Toftegaard, Lisbeth Johanij* Daatter Riis. Cammer Pigen Anna Sophia Dalmanns bar det. Faddere: Hr. Matthias Sigvardsen Medtiener i Ordet ved W. og Øster Eggede Sogne, Birche Dommeren, Peder Toftegaard fra W.Eggede, Forpagteren paa Gisselfeld Jacob Jacobsen, Sophia Catharina Eschenberg Cammer Pige fra Gisselfeld. Dominica 2 da Adventus (10. dec.) døbt Hans Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssøn, Karen Lars Daatter. Karen Stephans af Duelund bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn, Rasmus Pederssen, Christian Rasmussøn fra Ulsøe, Citzel Nielsses, hun med de øvrige Faddere af Duelund. Dominica Oculi (4. marts) døbt Maren Olufs Daatter, barnfød ved Gisselfeld Forældre: Ole Olssen Udrider og Bodil Biørns Daatter Ridefogdens Hustrue Elisabeth Toftgaards bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Anders Pederssen Staldkarl, Johan Pederssen tienende Mogens Hachsen, Christen Madtzen tienende Gartneren, Maren IvarsD. Anna JensD. tienende ved Gisselfeld. [5]

6 Anna Lars Daatter Kirstine Jacobsdaatter Pag. 4 Marie Catrine Hans Daatter Margrete PedersD. Eet Uægte Barn Navnlig* Hans Eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter Feria 3 tia Pentecoste (22. maj) døbt Anna Lars Daatter barnfød i Braabye Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittløws bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen, Matthiis Christophersen fra Gisselfeld, Christian Dobler i Braabye, Morten Andersen Kandestøber Svend, Anna Jørgen Pederssens og Lisbeth Niels Nielsens begge fra Braabye. Onsdagen d.30 Maij døbt Kirstine Jacobsdaatter barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobssen og Anna Maria JohannsD. Friis. Maria Mogens Hachsens fra K.hafn bar det. Faddere: Ridefogden J.Toftegaard, Johann Jacob Evens fiskeriets Forpagter begge fra Gisselfeld, Rasmus Friis Kiøbmand fra Nestved. Jacob Jørgensen fra N. Brødebæks Mølle, Mette Apollone Hr. Ludvig Herforts fra Præstegaarden, Mette Rasmus Drachards, Degnens Hustrue. Dominica 7 tima p. Trinit. (15. juli) døbt Maria Catrine Hans Daatter barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Rytter Hans Drave og Maren Niels Daatter Kirsten Sørens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Christen Andersen, Gaardmand Lars Hanssen, Ole Ibssen, Anders Rasmussen, Kirsten Peders Daatter, Margrete Peder Madtzens, alle af Søe Toerup. Dominica 11.p. Trinit. (12. aug.) døbt Margrete PedersD. barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Peder Hanssen og Johanna Oles Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Christian Nielssen, Dorthe Lars Jenssen alle af Braabye, Karen OlesD. fra Troelstrup. F. Michaelis (29. sept.) døbt eet Uægte Barn barnfød i Søe-Toerup kaldet Hans. Moderen Mette Niels Daatter af Toerup. Barne Faderens Navn vidstes icke eftter Moderens Udsigende. Kirsten Søren Andersens af Nielstrup bar det. Faddere: Christen Andersen, Jens Christensen, Maren Hans Drawes alle af Søe Toerup, Maren SørensD. af Nielstrup. F. oium Santorum (1. nov.) døbt eet Uægte Barn Maren Sørens Daatter, barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Søren Sørenssøn, da tienende i Nye Mølle i Tyebjerg Sogn, Moderen Mette Madtz Daatter. Inger Ole Jørgensens i Braabye bar det. Faddere: Ole Jørgensen, Anders Christophersen, Madtz Olssen, Anna Jørgen Pederssens, alle af Braabye. [6]

7 Catrine NielsD. Karen Rasmus Datter Anno 1726 Rasmus Jockumssøn Pag. 5 Peter Christianssøn Else Peders Daatter Lauritz Nielssøn Uægte Barn Anna Sophia Dominica 24 p.trinit (11. nov.) døbt Cathrine Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Niels Nielsen og Lisbeth Simons Daatter Apollone Lars Hansens af Nielstrup bar det. Faddere: Madtz Boesen af Troelstrup, Christian Dobler, Peder Boesen, Niels Larsen, Lisbeth Lars Madtzens, Dorthe Lars Jenssens, alle af Braabye. Dominica a f. Nativit Christi (25. dec.) døbt Karen RasmusD. barnfød i Duelund. Forældre: Inderste Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Madtz Fridericsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Johan Petersen tienende i W.Egede Præstegaard, Jochum Rasmussen, Bodil Rasmussens, Anna Rasmus Bødkers, alle af Duelund, Cathrine Niels Datter af W.Egede Præstegaard. Dominica 3 p. Epiphan. (20. jan) døbt Rasmus Jockumssøn barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussøn og Karen Villads Daatter Anna Sal. Jens Sibrentdsens, tienende i Præstegaarden bar Barnet. Faddere: Niels Smed i Troelstrup, Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmussen, Kield Larsen alle af Duelund, Inger * Datter af Taagerup, Bodil Oles af Dobler Kroen.* Samme Dag (20. jan.) døbt Peter Christiansen barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Inderste Christian Nielsen og Citzel Peders Daatter. Forpagterens Kone paa Hirset Lisbeth Dittlows bar det. Faddere: Peder Hanssen i Aabro Huuset, Anna Cathrine Friis, Birte Niels Daatter, Anna Anders Daatter, Anna Johanns Daatter alle fra Hirset Gaard, Maren Jens Nielsens i Braabye. Dominica 5 ta p. Epiphan. (10. febr.) confirmerit Daaben for Else Peders Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar Barnet. Faddere: Christian Dobler og Peder Hanssen af Braabye, Madtz Boesen og Hans Boesen af Troelstrup, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle. Dominica Sexagesima (24. febr.) døbt Lauritz Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Larsen og Birte Jørgens Daatter. Maren Anders Hanssens af Hasle bar Barnet.. Faddere: Jørgen Ross af Hasle, Christian Dobler, Peder Boesen, Lauritz Madtzen, Maren Lars Daatter, Karen Sigvards Daatter alle af Braabye. Dominica Esto Mihi (3. marts) døbt eet Uægte Barn Anna Sophia barnfød i Duelund. [7]

8 Oles Daatter Inger Jens Daatter Anders Larssøn Pag 6. Hans Christensøn Rasmus Jesperssøn Christopher Hanssøn Dorthe Niels Daatter Udlagt til Barnfader ere Ægtemand Ole Steensen af Hasle, Moderen Karen Svends Daatter. Bodil Abrahams tienende Forpagteren paa Gisselfeld bar det. Faddere: Christen Pederssen Duelund, Christian Jenssen, Kirsten Niels Daatter, Ellen Peders Daatter alle fra Gisselfeld. Dominica Invocavit (10. marts) døbt Inger Jens Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Hugger Jens Henricsen og Bente Niels Daatter. Gunnhild Peder Larssens af Rhode bar Barnet. Faddere: Henric Pederssen, Jens Jenssen Soldat af Braabye, Lauritz Madtzen af Troelstrup, Mette Lars Daatter tienende i Præstegaarden, Dorthe Peders Daatter af Brentved-Mølle. Dominica Oculi (24. marts) døbt Anders Larssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lauritz Hanssen og Ingeborg Hans Daatter. Anna Maria Claus Johannsens i Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen, Jørgen Jenssen, Maren Hans Drave alle af Søe Toerup, Birte Madtz Jenssens af Annex Gaarden i Braabye. Dominica Lætare, (31. marts) Daaben confirmerit for Hans Christensen barnfød i Duelund. af Forældre: Christen Pederssen og Maria Hans Daatter Dobler. Bodil Ole Olssens af Dobler Huuset bar det. Faddere: Christian Dobler Muurmester af Braabye og hans Brødre Jørgen Dobler, Jochum Dobler, Anna Maria Claus Johansens af Bechs Mølle, Margrete Niels Daatter af Gisselfeld, Bodil Niels Daatter af Boeserup. Dominica Rogate (26. maj) døbt Rasmus Jesperssøn barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jesper Nielssen og Kirsten Peders Daatter. Ottilia Christian Doblers i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen af Wartou Huuset, Jørgen Pederssen af Braabye, Christian Pederssen af Boerup, Anna Peder Boesens og Birte Madtz Jenssens af Braaby. Dominica Exaudi (2. juni) døbt Christopher Hanssøn barnfød i Braabye. Forældre: Soldat Hans Pederssøn og Karen Rasmus Daatter. Forpagterens Kone fra Hirset Gaard Lisbeth Dittlows bar Barnet. Faddere: Niels Pederssen, Peder Hanssen, Lisbeth Niels Jydes, Lene Rasmus Daatter alle af Braabye, Anna Niels Daatter og Karen Hans Daatter, tienende paa Hirset. Samme Dag (2. juni) døbt Dorthe Niels Daatter, barnfød i Duelund. Forældre: Niels Larssen og Citzel Peders Daatter. [8]

9 Mette Lars Daatter af Giødstrup bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen, Karen Rasmusses, Anna Rasmusses, Karen Jochums alle af Duelund. Marie NielsD. Jacob Jacobsen Pag. 7 Rasmus Olssøn Lauritz Pederssen Mette Niels Daatter Peder Lauritzøn Dominica 6.p. Trinit. døbt Maria Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørenssøn og Karen Joens Daatter. Lisbeth afgangne Peder Sørenssens fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen, Lars Dire, Niels Pederssen, alle af Braabye, Karen Niels Daatter fra Hirset. Onsdagen d. 21 Aug. døbt Jacob Jacobsen barnfød Ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen Lübke* og Anna Maria Johans Daatter Friis. Hendes Høje Naades Cammer Pige Anna Sophia Dalman bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen, Ridefogden J. Toftegaard, Forpagter Dittløw Johannsen fra Hirset, Sophia Cathrine Eschenberg Hendes Høje Naades Cammer* Pige. Dominica 11 p. Trinit. (1. sept.) døbt Rasmus Olssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Ole Olssen, Citzel Anders Datter. Barbara Rasmus Daatter af Troelstrup bar Barnet. Faddere: Dieteric Pederssen. Maren Jens Jydes fra Braabye, Kirsten Rasmus Daatter og Barbara Lars Daatter af Troelstrup. Dominica 13 p. Trinit. (15. sept) døbt Lauritz Pederssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Peder Madtzen og Margrete Jacobs Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibm. bar Barnet. Faddere: Jørgen Jenssen ibm. Hans Hanssen af Ulsøe, Madtz Pederssen i Nielstrup, Anna Anderses i Rønnede, Birte Jensses i Søe Toerup. Dominica 14 p. Trinit. (22. sept.) døbt Mette Niels Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Niels Pederssen, Anna Oles Daatter. Anna Anders Daatter forne Pige fra Hirset bar Barnet. Faddere: Ole Hanssen af Kalbye, Dieteric Pederssen, Hans Pederssen, Anders Christophersen, Eric Pederssen, Bente Jens Henricsens, Johanne PedersD. alle af Braabye. Dominica 17 p. Trinit. (13. oktb.) døbt Peder Lauritzen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen, Lisbeth Peders Daatter. Anna Maria Claus Johannsens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Frideric Fridericsen Skrædder af Braabye, Lars Madtzen af Troelstrup, Ole Madtzen af Størlinge, Lars Rasmussen af Boeserup, Ottilia Christian Doblers, Birte Hans Pederssens, Mette Lars Datter alle af Braabye. [9]

10 Mette Oles Daatter Lauritz Rasmussøn Pag. 8 Anno 1727 Jens Larssen Elisabeth Ips Daatter Toftgaard Else Peders Daatter Madtz Knudsen F. oium Sanctorum (1. nov.) døbt Mette OlesDaatter, barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Ole Olssen og Bodil Biørns Daatter. Forpagterens Kone ved Gisselfeld Anna Maria Jacob Jacobsens bar det. Faddere: Rasmus Jenssen Skriver, Jens Ladefoged fra Gisselfeld, Mathiis Christophersen fra Hirset, Christian Dobler af Braabye, Maren Joens Daatter fra Gisselfeld. Dominica 4 ta Adventus (22. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larssen og Karen Rasmus Daatter. Anna Hans Daatter tienende i W.Egede Præstegaard bar det. Faddere: Rasmus Rasmussøn af Duelund, Jens Pederssen af W.Egede Præstegaard, Citzel Niels Larsens af Duelund. Dominica 2 p. Epiphan. (19. jan.) døbt Jens Larssen barnfød i Braabye. Forældre: Lars Nielsen og Margrete PedersD. Maren Jens Nielssens til huuse i Braabye bar Barnet. Faddere: Niels Nielsen af W. Egede, Dieteric Pederssen, Niels Sørenssøn, Anna Niels Pederssens, Kirsten NielsD. Alle af Braabye. Tirsdagen d. 4 Martij confirmeret Daaben over Elisabeth IpsD. Toftgaard, barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Ridefogden ibm Ip Toftgaard og Elisabeth JohannsD. Riis. Maria Forpagter Mogens Hachsen bar Barnet Faddere: Hr. Jens Jørgenssen Tharch Sognepræst for Herlufmagle og Tyeberg, Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Andreas Toftgaard fra Assendrup, Mette Apollone Hr: Ludvig Nicolaj Herforts af Hasle Præstegaard, Marie Jacob Jacobsens fra Gisselfeld. Dominica Judica (30. marts) døbt Else Peders Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Peder Boesen og Anna Oles Daatter. Inger Jens Olsens af Hasle bar det.. Faddere: Madtz Boesen fra Troelstrup, Madtz Jenssen i Annexe Gaarden, Barbara Mortens og Johanna Anders Mortenssens af Hasle, Inger Niels Boesen af Troelstrup. F 2 Paschat. (14. april) døbt Madtz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter. Lisbeth Lars Madtzens i Braabye bar Barnet. Faddere: Peder Jørgenssøn af Boeserup. Christian Dobler og Henric Madtzen af Braabye, Anna Elschen* Hans Jenssens af [10]

11 Aabroe-Huuset, Citzel Oles Daatter og Ellen Niels Daatter i Braabye. Jørgen Pederssen Niels Ipssen Pag. 9 Eet Uægte Barn Margrete Anders Daatter Margrete PedersD. Maren Lauritz Daatter Anno 1728 Rasmus Andersen Eet Uægte Barn Hans Frideric Dominica 2 da p.trinit. (22. juni) døbt Jørgen Pederssen barnfød i Duelund. Forældre: Peder Anderssen og Karen Lars Daatter Karen Anders Daatter, tienende paa Gaunøe bar Barnet. Faddere: Rasmus Pederssen, Rasmus Larsen, Anna Rasmusses, Karen Jochums, alle af Duelund. F. Joh. Baptistæ. (24. juni) døbt Niels Ipsen barnfød i Søe-Toerup. Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Karen Niels Daatter, tienende i Bechs Mølle, bar Barnet. Faddere: Ole Ipsen, Lars Hansen, Margrete Peder Madtzens, Johanna Jørgen Jensens, Birte Jenses, alle af Søe-Toerup. Dominica 3 p. Trinit. (29. juni) døbt eet Uægte Barn fra Søe- Toerup Margrete Anders Daatter. Udlagt til Barnefader én Kræmmer ved Navn Daniel, men siden vedstaaet Barnefaderen at være eén Karl i Vester Egede navnlig Anders Hansen. Moderen Kirsten Ips Daatter. Maren IpsDaatter af Søe-Toerup bar det Faddere: Jørgen Jenssen, Margrete Peder Madtzens, Kirsten PedersDaatter, Maren Anderses alle af Søe-Toerup. Dominica 10 p. Trinit. (17. aug.) døbt Margrete Peders Daatter barnfød i Duelund. Forældre: Huusmand Peder Pederssen og Margrete Anders Daatter. Karen Rasmusses af Duelund bar Barnet. Faddere: Lars Larssen, Rasmus Pederssen af Duelund, Maren Boe Hansses af V. Egede. Dominica 18 p. Trinit.(12. oktb.) døbt Maren LarsD. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jenssen og Dorthe Anders Daatter. Maren Hans Fugls af Herlufmagle bar Barnet. Faddere: Hans Jenssen og Niels Jensen i Atterup, Christian Dobler, Anders Christophersen, Anna Peder Boesens, Birthe Madtz Jensens, alle af Braabye. Dominica Reminiscere (22. febr.) døbt Rasmus Anderssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Anders Rasmussen og Anna Rasmus Daatter Kirsten Ole Pederssens af Nielstrup bar Barnet. Faddere: Kirsten Jep Oles af Søe Toerup, Dorthe Peders Daatter af Becks Mølle. For dette Barns Daab er taget behørig Attest. Langfredag (26. marts) confirmeret Daaben over Hans Frideric eet Uægte Barn, barnfød i Braabye. [11]

12 Barnfader udlagt éen Rytter af Hr. Rittmester Hohlenbergs Compagnie liggende paa Brentved, navnl. Peder Hanssen Sadelmager, Moderen Karen Lars Datter. Maren Niels Jenssen i Braabye bar det. Faddere: Jens Jenssen Ladefoged ved Gisselfeld, Rasmus Larssen, Johanna Lisbeth AndersD. Kirsten Peders Daatter alle af Braabye. Karen ChristiansD. Dobler Pag. 10 Inger Nicolais Daatter Anna Margareta FridericD. Ellen Knuds Daatter Lauritz Rasmussøn Dominica Cantate (25. april) confirmeret Daaben over Karen Christians Daatter Dobler, barnfød i Braabye Forældre: Christian Hanssen Dobler Muurmester og Ottilia Hans Daatter Anna Hans Pederssens i Braabye bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Jørgen Hanssen og Jockum Hanssen Doblers, Rasmus Jenssen Skriver, Maria Claus Johannssens af Becks Mølle, Citzel NielsD. tienende paa Gisselfeld. Dominica 5 ta p. Trinit. (27. juni) døbt Inger Nicolais Daatter barnfød i Tinghuuset ved Gisselfeld. Forældre: Nicolai Hartvicsen og Margrete Niels Daatter Berthe Kirstine Berthels Hustrue af V.Egede bar det. Faddere: Haagen Pederssen og Ole Steensen tienende paa Gisselfeld, Knud Pederssen i Wartou Huuset, Bodil Niels Daatter af Ravnstrup, Ellen PedersD. og Lucia NielsD. tienende ved Gisselfeld. Dominica 17 p. Trinit. (19. sept.) confirmeret Daaben over Anna Margareta Friderics Daatter, barnfød i Braabye Smedde Huus. Forældrene: Frideric Hanssen Smed og Kirsten J* Christians Daatter. Anna Margareta Sal. Niels Larssens fra Juellund bar Barnet. Faddere: Christian Dobler Muurmester, Frideric Fridericsen Skrædder, Anders Christophersen alle af Braabye, Maria Niels Daatter fra Juellund. Dominica 2 da Adventus (5. dec.) confirmeret Daaben over Ellen Knuds Daatter, barnfød i Braabye. Forældrene: Kircheværge Knud Pederssen og Kirstine Madtz Daatter Anna Maria Claus Johannssens af Becks Mølle bar Barnet. Faddere: FiskeMester Johan Jacob Evens paa Gisselfeld, Morten Andersen Kandestøber af Nestved, Christian Dobler, Frideric Fridericsen Skrædder, Birte Henric Madtzens, Maren Niels Daatter, Kirsten Niels Daatter, Mette Lars Daatter, alle af Braabye. Dominica 4 ta Adventus (19. dec.) døbt Lars Rasmussøn barnfød i Hirset Huuset. Forældre: Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Else Hans Daatter tienendes Christian Dobler i Braabye bar Barnet. [12]

13 Faddere: Reinholdt Larssen af Kongsted, Peder Boussen* i Hirset Huuset, Hans Andersen, Johanna Christians Daatter, Kirsten AndersD. alle tienende paa Hirset. Eet Uægte Barn Mette Hans Daatter Pag. 11 Anno 1729 Dorthe Cathrine Peters Daatter Anders Jørgenssen Karen Lars Daatter Jacob Jacobssen Ole Ibssen Samme Dag (19. dec.) døbt eet Uægte Barn Mette Hans Daatter barnfød i Duelund. Udlagt til Barnefader éen Rytter paa Tuurebyholm, Hans Jenssen, Moderen Marie Sørens Daatter Anna Sørens bar Barnet. Kirsten Christophers i Braabye Vidne ved Daaben. Tirsdagen d. 8 de Februar. døbt Dorthe Cathrine Peters Daatter, barnfød i Dobler Huuset Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birgitte Oles Daatter. CammerPigen fra Gisselfeldt Cathrine Sophia Eschenback bar Barnet. Faddere: Ole Knudsen fra Holmegaard, Claus Johannssen Møller i Bechs Mølle, Rasmus Jenssen Skriver paa Gisselfeldt, Karen Michels Datter fra Hirset Gaard. Dominica Palmar. (10. april.) døbt Anders Jørgenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jørgen Jepssen og Johanna Peders Daatter Corporal Bohn-Hauses* Kone Kirstine fra Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Ole Ibssen af Søe Toerup, Hans Hanssen fra Ulsøe, Ingeborg Lars Hanssens, Kirsten Peders Daatter, begge af Søe-Toerup. Dominica Exaudi (29. maj) confirmeret Daaben over Karen Lars Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Apollone, Hr. Ludvig Hertorts bar Barnet. Faddere: Jægeren ved Gisselfeld Peter Schmidt, Claus Johannsen af Bechs Mølle, Niels Ursin* Studiosus, Jørgen Hansen Dobler, Ottilia Christian Doblers af Braabye, Valgorrig Boe Pederssens og Maren Anders Olsens af Frersløv. Onsdagen d 22 Junij døbt Jacob Jacobsen barnfød ved Gisselfeld. Forældre: Forpagter Jacob Jacobsen og Anna Maria Johanns Daatter Friis. Abigail Jacobs Bagers fra Kiøge bar Barnet. Faddere: Forpagter Mogens Hachsen paa Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Claus Johannsen Kamp af Bechs Mølle, Birchefogden Peder Toftgaards Hustrue fra V.Egede. Anna Catrine Jacobs, D. Faber af Hasle Præstegaard, Sophia Amalia Valentins Daatter Gram af Degneboligen. Dominica 5 ta p. Trinit (17. juli) døbt Ole Ipssen barnfød i Søe Toerup. [13]

14 (Pag. 12) Peder Hanssen Inger Nicolajs Daatter Anna Maria Christians Daatter Dobler Eet uægte Barn Margareta Sara Catharina Niels Daatter (Pag. 13.) Karen Peders Daatter Forældre: Jeppe Olsen og Kirsten Niels Daatter. Catrine Thade Mentzons* af Brentved bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Lars Hansen, Johanna Jørgen Jenssens, Karen Niels Daatter, alle af Søe Toerup. Samme Dag (17. juli) confirmerid Daaben over Peder Hanssen, barnfød i Aabroe Huuset. Forældre: Hans Jensen og Anna Gidske* Erics Daatter. Anna Maria Claus Johanssens af Bechs Mølle bar Barnet. Faddere: Fiskemester Johan Evens ved Gisselfeldt, Peder Hanssens i Hirset Huuset Dorthe Lars Jensens, Kirstine Knud Pederssens begge af Braaby, Inger Jens Jenssens af Ulsøe. Dominica 8tava p. Trinit (7. aug.) døbt Inger Nicolajs Daatter barnfød i MarckHuuset. Forældre: Nicolaj Hartvicsen og Margrete Niels Daatter. Maren Peders Daatter tienende Fiskeriets Forpagter bar Barnet. Daniel Kalchlager af V. Egede Sogn, Haagen Pederssen ved Gisselfeld, Peder Olsen Gad* i Markhuuset, Kirstine Carlos Svans* af Hasle, Birte Niels Daatter tiennende ved Gisselfeld. Dominica 14 p. Trinit. (18. sept.) confirmered Daaben over Anna Maria Christians Daatter, barnfød i Braabye. Forældre: Muurmester Christian Dobler og Ottilia Hans Daatter. Anna Sophia Jep Toftgaards paa Assendrup bar Barnet. Faddere: Peder Brasch Ridefoged paa Assendrup, Anders Toftgaard Ridefoged paa Gisselfeld, Peder Hanssen Seijer i Hasle Degneboelig, Niels Vincentz Lund SkovRider i Oeren, Anna Catharina Peder Skibsteds i det Huus ved Thurebyholm kaldet det Røde Huus, Karen Michels Daatter paa Hirset. Dominica 17 p. Trinit. ( 9. okt.) døbt eet uægte Barn barnfød i Braaby angivet* Margareta. Udlagt til Barnefader een Skibskarl i Kiøbenhavn navnl. Hans Henricssen, Moderen Anna Jespers Daatter. Maren Jespers D. tiennende i Thersløv bar Barnet. Faddere: Mette Lars Daatter, Karen Hans Daatter og Thyre Mortens Daatter, alle af Braabye Dominica 19 p. Trinit. (23. okt.) confirmeret Daaben over Sara Catharina Niels Daatter barnfød i Braabye. Forældre: aftacket Soldat Niels Sørensen og Karen Joens Daatter værende til Huuse hos Knud Pederssen i Braabye. Maren Peders Daatter tiennende Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Knud Pederssen, Anders Henricsen begge af Braaby.* Dominica 3tia Adventus (11. dec.) døbt Karen Peders Daatter barnfød i Marckhuuset. Forældre: Peder Olssen og Maren Niels Daatter. Karen Jens D. Høg tiennende Ridefogden paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Lars Andersen paa Gisselfeldt, Søren Nielsen af Toerup, Citzel Nielses, Kirsten Nielsses og Mette Jensses alle af Nielstrup. [14]

15 Anno 1730 Anders Hanssen Henric Rasmussen Catharine Margrete Peters Daatter Karen Lars Daatter Peder Rasmussen (Pag. 14.) Dominica Lætare (19. marts) døbt Anders Hanssen barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Kirsten Poul Madtzens af Theestruppe bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen af Theestruppe, Niels Nielsen, Eric Pederssen, Anders Henricsen, Lars Jenssen, Mette Niels Daatter, alle af Braabye. Samme Dag (19. marts) døbt Henric Rasmussen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Rasmus Larsen og Maren Lars Daatter. Maren Jens Nielsens af Braabye bar Barnet. Faddere: Jens Henricsen, Lars Andersen, Lisbeth Lars Madtzens, alle af Braabye. Dominica Judica (26. marts) døbt Cathrine Margrete Peters Daatter barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt Jæger ved Gisselfeld og Birte Oles Daatter. Karen Ole Knudsens fra Holmegaard bar Barnet. Faddere: Forpagter Jacob Jacobsen ved Gisself. Jeremias Michelsen fra Hirset, Christian Dobler og Frideric Fridericsen Skredder af Braabye, Sara Catharina Fiskeriets Forpagter Johan Jacob Evens Hustrue. Skiærtorsdag (6. april) døbt Karen Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Jensen og Dorthe Anders D. Kirstine Morten Kandetøbers fra Nestved bar Barnet. Faddere: Claus Johannsen af Becks Mølle, Christian Dobler Muurmester, Lars Madtzen, Anders Henricsen af Braabye, Maren Niels Fugels af Herlufmagle, Maren Niels Daatter og Dorthe Hans D. af Braabye. D 2da Paschat (10. april) døbt Peder Rasmussen barnfød i Duelund. Forældre: Rasmus Larsen og Karen Rasmus D. Karen Michels D. paa Hirset bar Barnet. Faddere: Povel Madtzen og Christen Thomesen fra Hirset, Christian Pederssen og Christian Rasmussen af Duelund, Maren Christens D. og Kirsten Bendts Daatter fra Hirset Gaard. Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen Hans Fridericsen Dominica Rogate (14. maj) døbt Eet Uægte Barn Christopher Matthiisen barnfød i Braabye. Udlagt til Barnefader Matthiis Christophersen, Ladefoged ved Gisselfeld, Moderen Karen Jens Daatter. Mette Anders D. tiennende Gartner Bender ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Jens Christensen i Søe Toerup, Niels Hansen i Braabye, Kirsten Jørgens Daatter og Else Hans Daatter paa Gisself. Kirsten Peders D. af Søe Toerup. F. Asæns. Christi (18. maj) døbt Hans Fridericsen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Frideric Hanssen Smed og Kirsten Jons Daatter. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Peder Hanssen i Hirset Huuset, Peder Hanssen og Lars [15]

16 Madtzen i Braabye, Anna Maria Claus Johannsens i Becks Mølle, Anna Jons D. og Birte Oles Daatter af Naabye* Niels Sørensøn Dorthe Jochums Daatter Maria Elisabeth Christians D. Kolbe Karen Jens Daatter (Pag. 15.) F. 2. Pentec. (29. maj) Daaben confirmeret over Niels Sørensen, barnfød i Braabye. Forældre: GaardMand Søren Olsen og Mette Niels D. Ottilia Christian Doblers bar Barnet. Faddere: Ole Jørgenssen og Anders Henricsen i Braabye, Jep Anderssen af Thersløv, Mette Lars D. og Maren Niels Daatter af Braabye. Dominica 13 p. Trinit. (3. sep.) døbt Dorthe Jochums D. barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villads Daatter. Birgitte Peter Jægers i Doblerhuuset bar Barnet. Faddere: Christian Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Jeppe Andersen, Karen Rasmus D. Karen Peder Andersens alle af Duelund. Mandagen d. 11. Sept. døbt Maria Elisabeth Christians D. Kolbe. barnfød i Duelund Forældre: Christian Kolbe Muurmester Svend og Christine Rasmus Daatter. Maria Christian Pederssens bar Barnet. Faddere: Madtz Simonsen, Skriver ved Gisself. Christian Dobler Muurmester i Braabye, Jørgen Dobler Muurmester Svend, Christen Pederssen af Duelund. Dominica 22 p. Trinit. (5. nov.) døbt Karen Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Jens Henricssøn og Bente Niels Daatter. Johanna Hans Nielsens af Engelstrup bar Barnet. Faddere: Peder Larsen af Rhode, Lars Madtzen, Knud Nielsen, Johanna Christian Rasmussens, Mette Lars D. alle af Braabye. Ulric Olssen F. Johanns Evangel. (27. dec) døbt Ulric Oelsen barnfød i Bircheholms Huuset. Forældre: Ole Olsen og Bodil Biørns Daatter. Birte Peter Schmidts af Dobler Huuset bar Barnet. Faddere: Christian Dobler af Braabye, Peder Pederssen af Vartou Huuset, Peder Hanssen af Hirset Huuset. Maria Christen Pederssens af Duelund, Dorte Lars Jenssens af Braabye. Anno 1731 Søren Christophersen F. Annunciat. M. (25. marts) døbt Søren Christophersen barnfød i Duelund. Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens D. Kirsten Niels D. tienende paa Hirset bar Barnet. Faddere: Peder Anderssen og Christen Rasmussen af Duelund, Niels Pederssøn af Dobler Huuset, Ellen Christens Daatter af Egede, Karen Jochum Rasmussens af Duelund. [16]

17 Karen Lars Daatter Jochum Dobler Christensen Karen Hans Datter (Pag. 16.) Niels Jochumsøn Berthel Nielsen Anno 1732 Mette Ips Daatter Sophia Erics Daatter F. 3. Paschat (27. marts) døbt Karen Lars D. barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Lars Madtzen og Lisbeth Peders Daatter. Mette Drachards Dægnens Hustrue bar Barnet, Faddere: Johan Frideric Schupp af Bechs Mølle, Christian Dobler, Knud Pederssen af Braabye, Anders Christophersen tiener i Præstegaarden, Dorthe Lars Jensens, Birte Madtz Jenssens, Mette Lars Daatter alle af Braabye. Dominica 15 p. Trinit. (2. sept.) confirmeret Daaben over Jochum Dobler barnfød i Duelund. Forældre: Christen Pederssen og Marie Hans Daatter Dobler. Anna Margrete Berthels D. Kølbye tienende Fiskeriets Forpagter ved Gisself. bar Barnet. Faddere: Johan Frideric Schup Møller i Bechs Mølle, Jens Pederssen i Ting Huuset, Bodil Ole Olsens i Ellebechs Huuset, Birte Hans D. af Giødstrup. Samme Dag (2. sept.) døbt Karen Hans Daatter barnfød i Braaby. Forældre: Huusmand Hans Pederssen og Mette Madtz D. Berte Christine Berthels fra Lysholm bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Madtsen og Povel Madtzen fra Theestruppe, Kirsten Peders Daatter fra Søe Toerup, Ellen Bendts D. og Anna Maria Jørgens D. fra Gisselfeld. F Omium Sanctor. (1. nov.) døbt Niels Jochumsen barnfød i Duelund. Forældre: Jochum Rasmussen og Karen Villadtz Daatter. Bodil Abrahams i Duelund bar Barnet. Faddere: Christen Pederssen, Christopher Pederssen, Maria Christen Rasmussens, samptl. fra Duelund. Dominica 2da Adventus (9.dec.) døbt Berthel Nielsen barnfød i Braabye. Forældre: Inderste Niels Sørensen og Karen Joens Daatter. Anna Margrete Berthels Daatter tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Søren Nielsen tienende i Hasle Degneboelig, Peder Pederssen Jyde Tiener paa Gisself. Rasmus Larsen i Braabye, Lars Henricsen, Maren Anders D. Bodil Erich* D. Maren Jens Nielsens alle af Braabye. Dominica Sexages. (17. febr.) døbt Mette Ips Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Jeppe Olsen og Kirsten Niels D. Birte Andreas Daatter bar Barnet. Faddere: Eric Pederssen, Ingeborg Lars Hanssens, Johanna Jørgen Jenssens alle i Søe Toerup. Dominica Reminiscere (9. marts) døbt Sophia Erics Daatter barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Eric Pederssen og Kirsten Peders Daatter. Ingeborg Lars Hanssens ibid. bar Barnet. Faddere: Peder Madtzen, Jørgen Jenssen, Niels Nielsen, Birte Jens Nielsens alle af Søe Toerup, Mette Hans Pederssens i Braaby. [17]

18 Anna Knuds Daatter Dominica Palmar (6. april) confirmeret Daaben over Anna Knuds Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Huusmand Knud Nielsen og Kirsten Peders Daatter. Maren Anders Knudsens fra V. Egede bar Barnet. Faddere: Peder Pederssen i Vartou Huuset, Jens Hendricsen og Ole Larsen i Braabye, Mette Lars Pedersens fra Vester Egede, Kirsten Lars D. og Anna Lars Daatter i Braabye. Dorothea Peders Daatter Skiærtorsdag (10. april) døbt Dorothea Peders Daatter barnfød i Markhuuset ved Gisselfeld. Forældre: Peder Olsen og Maren Niels Daatter. Anna Lars Daatter Helt tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen i Braabye, Peder Pederssen tienende Gartneren ved Gisself. Søren Nielsen af Hasle Dægneboelig, Maren Hans* Pederssens i Braabye. (Pag. 17.) Ole Christophersen Dominica Cantate (11. maj) døbt Ole Christophersen barnfød i Duelund, Forældre: Christopher Pederssen og Kirsten Sørens Daatter. Ellen Christens Daatter tienende i V. Egede bar Barnet. Faddere: Hans Pederssen i Braabye, Jep Andersen, Bodil Abrahams og Karen Jochums af Duelund, Mette Niels D. af Dobler Huuset. Eet uægte Barn Rasmus Anderssen Johan Jacob Jenssen Jens Christianssen Eet uægte Barn Henric Madtzen Citzel Lars Daatter Samme Dag (11. maj) døbt eet uægte Barn kaldet Rasmus barnfød i Braabye. Barnefaderen udlagdes Anders Hansen tienende paa Hirset Moderen Mette Dorthe Rasmus Daatter. Mathias Nielsis Kone bar Barnet som var af Braabye. Faddere: Christen Rasmussen, Johanna Christen Rasmusses, Maren Rasmus Larsses alle af Braabye. F Ss Trinit (8. juni) confirmerit Daaben over Johan Jacob Jensen barnfød i Hirset huuset. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics Daatter. Anna Christine Peders Daatter tienendes hos Fiskemesteren paa Gisselfeld bar Barnet Faddere: Matthiis Jørgenssen Smed i Braabye. Michel Pederssen af Ulsøe, Niels Hanssen af V. Egede, Morten Pederssen og Maren Christens Daatter fra Hirset, Karen Niels Sørenssens af Braabye. Dominica 10 p. Trinit (17. aug.) døbt Jens Christiansen barnfød i Duelund. Forældre: Christian Rasmussen og Maria Jens Daatter. Anna Oluf Nielsens fra Dysted bar Barnet. Faddere: Jochum Rasmussen, Bodil Abrahams, Karen Peder Andersens alle af Duelund, Karin Niels Nielsens af Dysted. Dominica 17 p Trinit (5. okt.) døbt eet uægte Barn fra Duelund kaldet Henric. Til Barnefader udlagt Madtz Henricssen tienende efter Berettningen paa Næsbyeholm for * Moderen Karen Svends Daatter. Karen Peder Anderssens fra Duelund bar Barnet. Faddere: Niels Sørenssen, Ole Christensen af Braasbye, Maren Madtz Jenssens af Duelund. Dominica 3 Adventus (14. dec.) døbt Citzel Lars Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Sogne Foged Lars Jepsen* og Dorothe Anders [18]

19 Daatter. Anna Lisbeth Vilhelms i Braabye bar Barnet. Faddere: Lars Madtzen, Ole Jacobsen, Søren Olufsen, Anders Henricsen, Kristine Knud Pederssens, Catharine Christian Doblers alle af Braabye Maren Hans Nielsis af Herlufmagle. Karen Olufs Daatter Christopher Nicolajsen (Pag. 18.) Anno 1733 Dorothea Agnete Peters Daatter Henric Matthiisen Margarete Sørens D. Hans Abrahamssøn Dom 4 Adventus (21. dec.) confirmeret Daaben over Karen Olufs Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmd. Ole Jacobsen og Mette Lars Daatter. Catharina Christina Doblers bar Barnet. Faddere: Madtz Boesen i Troelstrup, Lars Jenssen, Søren Olsen, Anders Henricsen, Lisbeth Lars Madtzens alle af Braabye, Maren Ole Pederssens af Frersløv, Karen Niels Jensens af Troelstrup. Samme Dag (21. dec.) døbt Christopher Nicolajsen barnfød i Duelund. Forældre: Nicolaj Hartvigsen og Margrete Niels D. Moderen døde i Barselsseng før Barnets Daab. Maren Frans* D. tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Abraham Isaacsen, Hans Bødker i Duelund, Niels Knudsen i Braabye, Else Hans D. i Dobler Huuset. Fredagen d 13de Februar confirmerit Daaben over Dorothea Agnete barnfød i Dobler Huuset. Forældre: Peter Schmidt, Jæger ved Gisselfeld, og Birte Oles Daatter. Charlotta Fuchs tienende paa Gisselfeld bar Barnet. Faddere: Johan Jacob Evens Fiskeriets Forpagter og Anders Toftegaard Forvalter ved Gisselfeld, Michel Rasmussen Forpagter paa Hirset, Herman Andreasen Smidt Skytte paa Brentved, Christian Dobler af Braabye, Christen Hanssen Møller i Becks Mølle og hans Kone, Anna Maria Jacob Jacobsens paa Brentved. Dominica Lætare (15. marts) døbt Henric Matthiisen barnfød i Braabye Smeddehuus. Forældre: Matthiis Jørgensen Smed og Anna Jens D. Johanna Magdalena Christen Hanssens i Becks Mølle bar Barnet. Faddere: Madtz Jensen i Atterup, Christen Jenssen i Hejede Gaarden, Ingeborg Frideric Skredders og Bente Jens Henricssens af Braabye, Bodil Jens Pederssens af Søe Toerup. Dominica Palmar (29. marts) confirmeret Daaben over Margrete Sørens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Søren Olsen og Mette Niels Daatter. Anna Helt tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Madtz Thomæsen, Ole Jørgensen, Ole Christensen, Mette Ole Jacobsens alle af Braabye, Ellen Madtz D. af Troelstrup. Fer 2. Paschat (6. april) døbt Hans Abrahamsen barnfød i Duelund. Forældre: Abraham Isaacsen og Bodil Niels Daatter. Karen Peder Anderssens i Duelund bar Barnet. Faddere: Daniel Pederssen af V.* Egede, Christian Rasmussen, Hans Andersen og Kirsten Christophers af Duelund. [19]

20 Hans Larsen Dominica Miserecord (19. april) confirmeret Daaben over Hans Larsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Gaardmand Lars Hansen og Ingeborg Hans Daatter. Christine Schytz* Cammerpige paa Gisself. bar det. Faddere: Jørgen Jenssen og Niels Hanssen af Søe Toerup, Niels Hanssen og Jens Hanssen af Hasle, Bodil Jens Pederssens og Kirsten Eric Pederssens af Søe Toerup. Maren Christens Daatter Dominica Jubilate (26. april) confirmeret Daaben over Maren Christens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Christen Rasmussen og Johanna Oles Daatter. Karen Jens Daatter tienende paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Anders Christophersen tienende i Hasle Præstegaard, Lars Henricsen og Anna Jørgen Pederssens af Braabye, Karen Jørgens af Nielstrup. (Pag. 19.) Hans Adolph Henricsen Otthilia Jens Daatter Lauridtz Knudsøn Hans Nielsen Peder Jenssen Fredagen d 26. Juni døbt Hans Adolph Henricssen barnfød paa Gisselfeld. Forældre: Henric Mortensen og Margrete Magdalene Anders Daatter. Frøileine Annette Kragh paa Gisselfeld bar Barnet, Faddere: Oberstleutenant Belefeld til Lystrup, Hr. Matthias Sigvardt, Sogne præst i Vester Egede, Frøileine Anna Joachimine paa Gisselfeld, Hans Excellence Hr. Gehejme Raad von Ahlefeldts Daatter. Dominica 9 p Trinit (2. aug.) døbt Otthilia Jens Daatter barnfød i Braabye. Forældre: Jens Henricsen Huusmand og Bente Niels Daatter. Johanna Christians D. Dobler bar Barnet. Faddere: Lars Henricsen og Knud Nielsen af Braabye Niels Henricsen af Boeserup, Lisbeth Lars Madsens, Mette Hans Pederssens Kirsten Matthiis Jørgensens alle af Braabye. Dominica 10 p Trinit (9. aug.) confirmeret Daaben over Lauritz Knudsen barnfød i Braabye. Forældre: Gaardmand Knud Pederssen og Christine Madtz Daatter. Ursula Peders D. Falenkamp tienende Fiskeriets Forpagter paa Gisself. bar Barnet. Faddere: Jørgen Pederssen, Lars Jenssen af Braabye, Jens Pederssen af Søe Toerup, Anders Anderssen tienende i Bechs Mølle, Lisbeth Lars Madsens og Johanna Christians D. Dobler af Braabye. Dominica 16 p Tr. (20. sep.) confirmerit Daaben over Hans Nielsen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Niels Hanssen og Marie Hans D. Karen Rasmus Clemmenssens af Hadstrup bar Barnet. Faddere: Jens Pederssen, Lars Hanssen og Johanna Jørgen Jenssens alle af Søe Toerup. Dom. 24 p Tr. (15. nov.) confirmerit Daaben over Peder Jenssen barnfød i Søe Toerup. Forældre: Jens Pederssen og Bodil Erics D. Catharina Peders D. tienende ved Gisself. bar det. Faddere: Anders Hanssen Hugger af Freersløv, Matthiis Jørgenssen Smed af Braabye, Niels Hanssen, Lars Hanssen, Johanna Jørgen Jenssens og Christine Eric Pederssens alle af Søe Toerup. [20]

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Fødte piger 1812-1943

Fødte piger 1812-1943 Fødte piger 1812-1943 Fødte kvinder 1812-1824 Nr: Født: Navn Forældre: Kirkeaaret 1812-1813 1. 2. nov. Maren Christensen Boelsm. Christen Mattiasen, Marie Nielsen, Bjerndrup 2. 4. feb. Johanne Marie Jensen

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sørup Kirkebog register 1795-1849

Sørup Kirkebog register 1795-1849 Sørup Kirkebog register 1795-1849 Viede 1795-1839 Fødte 1795-1834 Døde 1795-1846 Forkortelser: ~ betyder gift med. Viet og dato betyder viet i Sørup Kirke. d = døbt * = født b = begravet = død Kvinder,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Konfirmation Borgerlig Viet Død - Anna Maria Juliana Aabenraa

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890

HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890 HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890 Notat fra Ørbæklunde Godsarkiv - ligger sammen med kgl. bevilling af 1784 til at måtte nedlægge en grd. imod at oprette to husmandssteder: ØRBECH

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere