Produktivitet i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitet i byggeriet"

Transkript

1 Januar 2014

2 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til den svage produktivitetsudvikling i en række brancher. På trods af betydelige problemer med at måle produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægsbranchen skønner kommissionen alligevel, at der blandt andet i byggeriet er potentiale for produktivitetsforbedringer. Ingeniørforeningen har spurgt 398 erhvervsaktive medlemmer af IDA Byg (byggepanelet), som er beskæftiget indenfor alle typer af bygge-anlægsaktiviteter, om deres vurdering af potentialet for produktivitetsforbedringer, samt hvad der skal til, for at potentialet realiseres. Hovedresultater Fagfolkene i Ingeniørforeningens byggepanel vurderer, at produktiviteten i sektoren kan forbedres med mellem procent Byggeriet udgør 6 procent af den samlede markedsøkonomi og havde i 2012 en bruttoværditilvækst på 75 milliarder kroner. Fagfolkenes vurdering svarer til, at der ligger en årlig effektiviseringsgevinst på mellem 11 og 15 milliarder i byggeriet. De største potentialer vurderes at ligge i nybyggeri og renovering af erhvervsbygninger og offentlige institutioner. Mindst potentiale ligger der i renovering af enfamiliehuse I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvordan effektiviseringspotentialet kan realiseres. Der er dels tale om de forslag Produktivitetskommissionen er kommet med, og dels en række tiltag som Ingeniørforeningen har lagt frem. Blandt de forhold, som er inddraget i undersøgelsen, vurderes de tre vigtigste at være: At få etableret et bedre samarbejde på byggepladserne mellem de forskellige faggrupper. At der i højere grad indføres Lean i byggesektoren. 2

3 At der i højere grad bruges industrielt byggeri, hvor en større del af byggeriet produceres i moduler, inden det ankommer til byggepladsen. Det fremhæves især, at det er lettere at gennemføre såkaldt tørt byggeri ved industrielt byggeri, samt at byggeprocessen er hurtigere og mere effektiv pga. bedre planlægning. Også de øgede eksportmuligheder for byggevirksomhederne vurderes som en fordel. Blandt de anbefalinger Produktivitetskommissionen er kommet med, vurderes det største forbedringspotentiale at ligge i indførelse af en maksimalgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. Også kommissionens anbefaling om at ansøgning om byggetilladelse skal ske efter et kvikskrankeprincip, så virksomhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen for at indhente alle fornødne tilladelser, vurderes som et område, hvor der er et potentiale. 3

4 Byggeriets delsektorer De største potentialer for produktivitetsforbedringer vurderes at ligge i nybyggeri og renovering af erhvervsbygninger og offentlige institutioner. 55 procent af deltagerne i IDAs byggepanel vurderer, at der her er et stort potentiale, mens yderligere 32 procent vurderer, at der er et mellemstort forbedringspotentiale. Også i forbindelse med anlægsarbejder og nybyggeri af etageejendomme vurderes der at være betydelige potentialer for effektivisering og produktivitetsfremgang. Mindst potentiale vurderes der at ligge i renovering af enfamiliehuse. Figur 1: Hvordan vurderer du potentialet for produktivitetsforbedringer i byggeriet i følgende delsektorer? Stort potentiale Lille potentiale Anlægsarbejder 3 Renovering af eksisterende byggeri (erhverv/offentlige institutioner) 3 30% Renovering af eksisterende byggeri (etageejendomme) 11% 35% 3% Renovering af eksisterende byggeri (enfamiliehuse) 9% 23% 25% Nybyggeri af erhverv/offentlige institutioner 38% 9% Nybyggeri af etageejendomme Nybyggeri af enfamiliehuse 7% 22% 26% 30% Potentialer ved forbedrede arbejdsprocesser og opblødning af faggrænser Ved siden af Produktivitetskommissionens anbefalinger, som kredser om offentlig regulering, har Ingeniørforeningen afprøvet en række andre områder, hvor der kunne ligge potentiale for produktivitetsforbedringer. 4

5 Klart størst potentiale vurderes der at ligge i at få etableret et bedre samarbejde på byggepladserne mellem de forskellige faggrupper. Der vurderes også at ligge store forbedringspotentialer i øget brug af Lean i byggesektoren samt øget brug af industrielt byggeri, hvor en større del af byggeriet produceres i moduler, inden det ankommer til byggepladsen. Figur 2: Hvordan vurderer du potentialet for produktivitetsforbedringer i byggeriet ved ændrede arbejdsprocesser og opblødning af faggrænser Stort potentiale Lille potentiale Øget brug af internationale standarder for byggeri Øget brug af nationale standarder for byggeri 11% Øget brug af industrielt byggeri, hvor en større del af byggeriet produceres i moduler inden det ankommer til byggepladsen 39% 3% Øget brug af Lean i byggesektoren 36% 6% Bedre samarbejde mellem faggrupper på byggepladserne 40% 6% 2% Sæsonudjævning og bedre udnyttelse af udstyr og maskiner 3 Udvikling af modulopbyggede håndværkeruddannelser med henblik på at opbløde faggrænser 9% Industrielt byggeri Meget byggeri bygges i dag som elementbyggeri, hvor betonelementer støbes på fabrikken og samles på byggepladsen. Der er imidlertid mulighed for i endnu højere grad at færdiggøre elementer inden de kommer til byggepladsen. Hele eller halve lejligheder kan bygges under tag på fabrik, hvor der for eksempel på forhånd er lagt gulv og monteret inventar. På byggepladsen skal lejlighederne efterfølgende monteres, tilkobles vand, kloak og lignende. 5

6 Tilhængere af en højere grad af industrielt byggeri vil hævde, at det er muligt at lave billigere byggeri af en højere kvalitet. Skeptikere vil derimod blandt andet fremhæve, at det giver et kedeligt ensartet byggeri af lavere kvalitet. Medlemmerne af byggepanelet peger på, at der kan ligge store potentialer for produktivitetsforbedringer, hvis en større del af byggeriet produceres i moduler, inden det ankommer til byggepladsen. Det fremhæves især, at det er lettere at gennemføre tørt byggeri ved industrielt byggeri samt at byggeprocessen er hurtigere og mere effektiv pga. bedre planlægning. Også de øgede eksportmuligheder for byggevirksomhederne vurderes som en fordel. Figur 3: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om industrielt byggeri i forhold til traditionelt byggeri? Slutbrugerne oplever færre forstyrrelser da dele af byggeprocessen foregår på fabrik ved industrielt byggeri Helt enig 39% Helt uenig 3% Der er øgede eksportmuligheder for byggevirksomhederne ved industrielt byggeri 4 10% Byggeprocessen er hurtigere og mere effektiv pga. bedre planlægning ved industrielt byggeri 4 7% 2% Det er lettere at gennemføre tørt byggeri ved industrielt byggeri 29% 46% 5% 3% Prisen er lavere ved industrielt byggeri 42% 28% 10% 2% Kvaliteten er bedre ved industrielt byggeri Produktiviteten kan øges ved industrielt byggeri 28% 45% 21% 6% 0% Som ulemper eller barrierer for industrielt byggeri peges der især på byggetraditioner, og at arkitekterne synes, at det er umoderne. Også manglende kendskab hos kunderne udgør en barriere. Derimod bliver hverken høj pris eller lav kvalitet i forhold til traditionelt byggeri fremhævet som store barrierer. Samtidig efterlyser byggepanelet mere udvikling og forskning på området for industrielt byggeri. 6

7 Figur 4: Hvilke årsager/barrierer ser du til, at industrielt byggeri ikke er mere udbredt i Danmark? Meget stor betydning Ingen betydning Traditioner 36% 40% 6% Arkitekter syntes industrielt byggeri er umoderne 3 5% Kvaliteten er lavere end traditionelt byggeri 6% 39% Det er for dyrt i forhold til traditionelt byggeri 3% 37% 23% Udbudsform favoriserer traditionelt byggeri 29% Manglende kendskab hos kunderne 40% 29% 11% 9% Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om virkemidler til at fremme industrielt byggeri m.m.? Helt enig Helt uenig Der er behov for nye udbudsformer eller lignende 21% 9% Der er behov for ny regulering 28% Der er behov for ny forskning og udvikling 36% 35% 8% 5% Potentialer i produktivitetskommissionens anbefalinger Produktivitetskommissionens er kommet med 5 anbefalinger til at effektivisere og styrke produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægsbranchen via forbedret regulering. Ingeniørforeningen har afprøvet forslagene hos byggepanelet. 7

8 Størst forbedringspotentiale vurderes der at ligge i anbefalingen om indførelse af en maksimalgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. Grænsen sættes lavere for ukompliceret byggeri, fx parcelhuse, og højere for kompliceret byggeri, fx erhvervsbyggeri. Godt halvdelen vurderer, at der her er et stort potentiale. Også anbefalingen om, at ansøgning om byggetilladelse skal ske efter et kvikskrankeprincip, så virksomhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen for at indhente alle fornødne tilladelser, vurderes som et område, hvor der er et potentiale for produktivitetsforbedringer. Lavest ratet af de 5 anbefalinger fra Produktivitetskommissionen er forslaget om at fleksibiliteten for autorisationer på el, vvs- og kloakområdet øges, så der åbnes op for delautorisationer til mere snævre og rutineprægede opgaver. Figur 6: Hvordan vurderer du potentialet for produktivitetsforbedringer i byggeriet i den offentlige sagsbehandling (anbefalinger givet af Produktivitetskommissionen) Stort potentiale Lille potentiale Fleksibiliteten for autorisationer på el, vvs- og kloakområdet øges, så der åbnes op for delautorisationer til mere snævre og rutineprægede opgaver 10% 23% 20% Åbning for, at Fødevarestyrelsens og Beredskabsstyrelsens godkendelser af byggeplaner kan gives på forhånd på baggrund af plantegninger 28% 29% Indførelse af en maksimalgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. Grænsen sættes lavere for ukompliceret byggeri, fx parcelhuse, og højere for kompliceret byggeri, fx erhvervsbyggeri 20% 26% 11% Indførelse af et "indre marked" for dansk byggeri: Hvis en bestemt type byggeri er blevet godkendt til opførelse i én kommune, så er den automatisk godkendt til opførelse i en anden kommune, forudsat den ikke strider mod de relevante lokalplaner mv. 25% Ansøgning om byggetilladelse efter et kvikskrankeprincip, så virksomhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen for at indhente alle fornødne tilladelser 30% 21% 8

9 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent René Flege Højmark ( ), presserådgiver Ole Haun ( ) eller chefanalytiker Klaus Jørgensen ( ). Metode Undersøgelsen er gennemført blandt 398 medlemmer af IDA-Byg som er beskæftiget indenfor alle typer af byggeanlægsaktiviteter. Undersøgelsen er afsluttet januar

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd Samlede anbefalinger 1 HOVEDANBEFALINGER 3 KONKURRENCE, DYNAMIK OG INTERNATIONALISERING 5 INFRASTRUKTUR

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Produktivitetskommissionen konkluderede i deres indledende analyser af nationalregnskabet, at tidsserierne for bygge og

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder.

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder. 1. Byggeriets vægt i økonomien Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i dansk økonomi. Derfor er det også relevant at beskæftige sig med sektorens produktivitetsudvikling. Bruttoværditilvæksten

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter BYGHERREFORENINGEN OG GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Udarbejdet for Bygherreforeningen

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere