Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014"

Transkript

1 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

2 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling 7 Sagsbehandlingstid 8 Offentliggjorte konkrete mål 9 Gebyrstørrelse 10 Betalingsmodel 11 Skatter og afgifter 11 Dækningsafgift 12 Skattetrykket 13 Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver 13 Udlicitering på vej- og parkområdet 14 Udvikling i udlicitering på vej- og parkområdet 15 Kommunale entreprenør- og materielgårde 16 Erhvervsaffald 16 Tilgængelighed og åbningstider 17 Gebyrer 18 Administrationsgebyr 19 Udbudspolitik 19 Udbudspolitik 20 Arbejdsgaranti 21 Dialogmøder 22 Arbejdsklausuler 23 Kædeansvar 24 Kontrol af arbejdsklausuler og kædeansvar 25 Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler 26 Arbejdsmarked og uddannelse 26 Antal erhvervsuddannede 27 Erhvervsfrekvens 28 Langtidsledighed 29 Manglende samtale og tilbud fra jobcenter 31 Kommunale kendetegn 30 Udviklingen i befolkningen 31 BNP i kommunerne 32 Kommunale investeringer 33 Byggetilladelser 34 Udviklingen i antallet af virksomheder Vil du vide mere? 35 Kontaktoplysninger Kommunerne og erhvervslivet: Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Lea Stentoft og Andreas Fernstrøm Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto: Arkil A/S fotoarkiv, Ricky John Molloy. Dat0: Juni

3 Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør Kommunerne har stor indflydelse på de rammevilkår, som danske virksomheder møder i hverdagen. Med kommunernes store betydning for rammevilkårene er det vigtigt at tage temperaturen på deres erhvervsvenlighed. Og gør man det, viser det sig, at der er stor forskel på, hvor erhvervsvenlige kommunerne er. Det betyder i mange tilfælde ekstra arbejde for virksomhederne og derved tabt produktivitet for hele samfundet. Der er altså over en bred kam behov for, at kommunerne opper sig endnu mere, og at de i højere grad lader sig inspirere af hinanden og gør som de bedste. I starten af juni kom det frem, at der er stor forskel på sygehusbehandlingen mellem regionerne. Det førte straks til krav om, at patienterne skal behandles ens landet over. Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved det rimelige og naturlige i dette krav. Pointen med denne analyse er, at erhvervslivet efterlyser det samme. Vi efterlyser ensartet og høj kvalitet i den kommunale administration og myndighedsudøvelse uanset geografi. Og hertil er dialog vejen frem. Det gælder dialog om, hvordan vi kommer yderligere i mål med erhvervsvenligheden. Heldigvis står det klart, at der er kommet øget opmærksomhed på området i mange kommuner, og det fortjener stor ros! Langt de fleste af vores data er som hidtil produceret af offentligt anerkendte producenter: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL m.fl. eller hentet direkte på kommunernes hjemmesider. Endelig er en række parametre belyst gennem et spørgeskema udsendt til kommunaldirektørerne. 94 har svaret på dette spørgeskema, og jeg vil gerne sige stor tak for de mange besvarelser. De bidrager nemlig i høj grad til analysens værdi. Og den meget høje svarprocent viser tydeligt, at dialogen tillægges stor betydning i kommunernes ledelser. Jeg vil også gerne takke for den konstruktive dialog, vi har haft med en lang række kommuner - både om analysen, og naturligvis også om, hvordan den enkelte kommune kan forbedre sit erhvervsklima. Det har ført til både små og store forbedringer, og forhåbentligt ser vi endnu flere fremskridt til næste år. Hos Dansk Byggeri ser vi i hvert fald frem til at forsætte arbejdet og dialogen med alle interesserede. 2 Dykker man ned i dette års analyse, som er den tredje i rækken fra Dansk Byggeri, så fremgår det, at en række kommuner bevæger sig en del pladser op eller ned på ranglisten. Det er helt naturligt, når kommunerne arbejder med erhvervsvenligheden, og når nye krav og procedurer introduceres, som det er sket i år med kædeansvar, arbejdsklausuler mv. Også her ser vi store unødvendige og uhensigtsmæssige forskelle I lighed med de to foregående års analyser indeholder analysen syv temaer, som i år er opdelt på 30 parametre. Da analysen er en dynamisk størrelse, er der jævnfør ovenfor sket tilpasninger i parametre-valget, men hovedvægten er fortsat på parametre, som kommunerne aktivt kan påvirke. Torben Liborius, erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri 3

4 Overordnet resultat Den mest erhvervsvenlige kommune i 2014 er Billund Kommune. Billund er rykket frem fra en andenplads i sidste års analyse. På andenpladsen kommer Vejen Kommune, som i dette års analyse efterfølges af Holbæk på en tredjeplads. Holbæk lå sidste år nummer 43, så her er der tale om en stor forbedring. Det skyldes blandt andet, at Holbæk har fjernet dækningsafgiften. Årets højdespringer er Odsherred, som er gået 61 pladser frem. Odsherred er gået fra plads nummer 82 til nummer 21. Odsherred har forbedret sig inden for udbudspolitikken og jobcentret er også blevet bedre. Samtidig er byggesagsgebyreret afskaffet. Dansk Byggeri har indsamlet 30 forskellige indikatorer for, hvor nemt det er at drive virksomhed i kommunerne landet over sidste år havde vi 31 indikatorer. Der er således enkelte indikatorer, der er bortfaldet, nogle er tilføjet, og herudover er metoden ændret visse steder. Vi anvender i videst mulige omfang data fra Danmarks Statistik eller andre offentlige kilder. For nogle indikatorer er det dog ikke muligt, og her har vi i stedet indhentet oplysninger via de kommunale hjemmesider eller via et spørgeskema, som er sendt til kommunaldirektørerne. Vi har desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer, hvor vi har spurgt til, hvor væsentlige de synes, at de forskellige parametre er. Vi har ikke spurgt til medlemmernes tilfredshed med, hvordan deres egen kommune opfylder parametrene. Ud fra denne undersøgelse er vægtningen af parametrene beregnet. Selvom Dansk Byggeri i analysen kårer den mest erhvervsvenlige kommune, skal man være opmærksom på, at det ikke er alle indikatorer, som kommunerne selv er herre over. Nogle kan naturligvis styres direkte, mens andre ikke direkte kan påvirkes. De parametre, som kommunen ikke kan styre og påvirke direkte, vægter kun halvt i forhold til parametrenes "reelle" vigtighed. På den måde afspejler analysen bedre kommunernes aktive beslutninger. Placer- Kommune 1 (2) Billund 2 (8) Vejen 3 (43) Holbæk 4 (1) Herning 5 (3) Holstebro 6 (18) Solrød 7 (17) Stevns 8 (15) Varde 9 (14) Vordingborg 10 (9) Aabenraa 11 (6) Lemvig 12 (32) Gribskov 13 (4) Ikast-Brande 14 (47) Faaborg-Midtfyn 15 (12) Horsens 16 (13) Struer 17 (10) Skive 18 (5) Odense 19 (41) Favrskov 20 (7) Ringkøbing-Skjern 21 (82) Odsherred 22 (38) Esbjerg 23 (73) Kolding 24 (63) Køge 25 (25) Thisted 26 (22) Faxe 27 (30) Roskilde 28 (16) Slagelse 29 (33) Høje-Taastrup 30 (27) Mariagerfjord 31 (84) Skanderborg 32 (40) Tønder 33 (29) Brøndby 34 (34) Morsø 35 (66) Greve 36 (74) Rebild 37 (52) Vesthimmerland 38 (62) Vallensbæk 39 (54) Jammerbugt 40 (26) Hedensted 41 (49) Norddjurs 42 (21) Syddjurs 43 (42) Næstved 44 (39) Guldborgsund 45 (75) Odder 46 (19) Silkeborg 47 (48) Frederikssund 48 (57) Lejre 49 (71) Rudersdal Placer- Tallet i parentes angiver placeringen i De fremhævede kommuner er årets højdespringere. Kommune 50 (59) Hjørring 51 (36) Assens 52 (67) Fanø 53 (61) Furesø 54 (53) Middelfart 55 (35) Randers 56 (31) Gladsaxe 57 (55) Ishøj 58 (11) Vejle 59 (60) Svendborg 60 (88) Ringsted 61 (51) Kalundborg 62 (96) Egedal 63 (56) Viborg 64 (46) Herlev 65 (20) Aarhus 66 (89) Fredericia 67 (80) Ærø 68 (45) Sorø 69 (37) Haderslev 70 (64) Nordfyn 71 (95) Bornholm 72 (85) Brønderslev 73 (28) Sønderborg 74 (65) Hillerød 75 (77) Nyborg 76 (83) Frederikshavn 77 (78) Lyngby-Taarbæk 78 (44) Allerød 79 (93) Halsnæs 80 (81) Ballerup 81 (24) Aalborg 82 (50) Glostrup 83 (23) Gentofte 84 (86) Helsingør 85 (70) Albertslund 86 (69) Læsø 87 (58) Frederiksberg 88 (98) Samsø 89 (87) Lolland 90 (68) København 91 (79) Rødovre 92 (76) Kerteminde 93 (91) Hørsholm 94 (97) Hvidovre 95 (94) Fredensborg 96 (92) Tårnby 97 (90) Dragør 98 (72) Langeland 4

5

6 Virksomhedernes prioritering DET ER MEDTAGET OG SÅDAN VÆGTES DET Offentliggjorte konkrete mål Gebyrstørrelse Betalingsmodel Skatter og afgifter Dækningsafgift Udviklingen i dækningsafgiften Grundskyld Indkomstskat Byggesagsbehandling Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Erhvervsaffald Udlicitering på vej- og parkområdet Udvikling i udlicitering på vej- og parkområdet Kommunale entreprenør- og materielgårde Tilgængelighed og åbningstider Gebyrer Administrationsgebyr Udbudspolitik Udbudspolitik Arbejdsgarantier Dialogmøder Arbejdsklausuler Kædeansvar Kontrol af arbejdsklausuler og kædeansvar Arbejdsmarked og uddannelse Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler Erhvervsuddannede * Erhvervsfrekvens * Langtidsledighed * Manglende samtaler med ledige Kommunale kendetegn Manglende tilbud til ledige Udviklingen i befolkningen * BNP i kommunerne * Kommunale investeringer Byggetilladelser * Udviklingen i antallet af virksomheder * 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Anm.: De parametre, som kommunerne ikke har en direkte indflydelse på, har fået halv vægt i forhold til, hvad respondenterne har angivet i spørgeskemaundersøgelsen. Parametrene er angivet med *. Virksomhederne spørges kun til vægtningen af parametrene og ikke til opfattelsen af de enkelte kommuner. Ændringer i parametre i forhold til 2013-analysen Nye parametre Udgåede parametre Kædeansvar Klimahandlingsplaner Kontrol af arbejdsklausuler og kædeansvar Byggesagsbehandlingstid (da der ikke er offentliggjort nye tal) Erhvervsfrekvensen Potentielt marked Beskæftigelse 6

7 Sagsbehandlingstid Byggesagsbehandling Adgangen til at bygge nyt, om, til eller ud er vigtig for både erhvervslivet og boligdynamikken i et område. Dansk Byggeris årlige undersøgelse af den kommunale erhvervsog byggevenlighed har derfor byggesagsbehandling som et væsentligt parameter. Både sagsbehandlingstiden, kompetencer, gebyrer og den generelle fremkommelighed i sagsbehandlingen er vigtige elementer. En lang sagsbehandlingstid udgør en uheldig stopklods hos de borgere, der venter og hos de virksomheder, der gerne vil tilpasse eller udvide. Derfor er det vigtigt med en hurtig, kompetent og forudsigelig sagsbehandling. Belysningen af sagsbehandlingstiden er hidtil sket ved at anvende tal for bruttotiden, som kommunerne indberetter til Energistyrelsen. Disse tal har i år ikke været tilgængelige ved rapportens udgivelse, og parametret er derfor taget ud af analysen i år. Fra 1. januar 2015 vil gebyropkrævningen ske efter det antal timer, som sagsbehandlingen tager. Der er derfor anledning til at foretage en ændring af belysningen af sagsbehandlingstiden, og fremadrettet vil analysen blive baseret på oplysninger om gebyrgrundlaget. Uanset opgørelsesmetode er sagsbehandlingstiden vigtig, og vi vil fortsat have fokus på den. Men ét er den faktiske tid, et andet aspekt er, om sagsbehandlingen er forudsigelig. I år har vi derfor valgt at se på, hvordan det går med forholdet mellem den realiserede tid og den tid, som kommunerne har oplyst som forventet. Her har vi taget udgangspunkt i 2013-listens Top10 og Bund10. Her viser det sig, at der også er forskel. Mens Top10 generelt leverer en hurtigere sagsbehandling, end de stiller i udsigt, er det omvendt i bunden af listen. Det viser, at der fortsat vil være brug for, at både kommunerne og Dansk Byggeri holder fokus på sagsbehandlingen, at der er en åben dialog herom, og at kommunerne overholder de mål for sagsbehandlingstiden, som regeringen har lagt op til i sit udspil i foråret Dansk Byggeri kvitterer for, at der har været fokus på sagsbehandlingen i kommunerne, og at denne er blevet forbedret mange steder. Det fortjener ros. Og de steder, hvor der fortsat er behov for forbedringer, vil dette være tydeligt. 2, at der er stor spredning - ikke alene i kommunernes faktiske byggesagsbehandlingstider men også i de forventninger, som de oplyser og i forholdet mellem forventning og det realiserede. GENNEMSNITLIG BYGGESAGSBEHANDLINGSTID I DAGE Forventet Faktisk byggesagsbehandlingstid (marts 2012-marts 2013) Denne opgørelse tæller ikke med i den samlede rangorden i årets analyse, da datagrundlaget ikke var opdateret ved rapportens udgivelse. Den viste analyse er foretaget ved at sammenligne den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra sidste år i de 10 bedste og de 10 dårligste kommuner med deres oplyste forventede sagsbehandlingstid. Kommuner i Top 10 Kommuner i Bund 10 Kilde: Energistyrelsen, kommunale hjemmesider og Dansk Byggeri Anm.: Det har kun været muligt at finde data for otte kommuner i både Top10 og Bund10 7

8 Offentliggjorte konkrete mål Byggesagsbehandling Reglerne for byggesagsbehandling er reguleret i bygningsreglementet, men der er ikke fastsat endelige krav til, hvor lang tid det maksimalt må tage kommunen at behandle en byggesag. Dette er dog en del af regeringens udspil til vækstplanen "Danmark helt ud af krisen", hvor kravet vil være 40 til 50 dage. Dansk Byggeri bakker op om, at der indføres et krav om maksimal sagsbehandlingstid for en byggesag. Til gengæld skal kommunerne i dag offentliggøre servicemål for sagsbehandlingstiden. Det er en ændring set i forhold til sidste år, hvor det var op til kommunerne selv at bestemme, om de ville sætte sig konkrete mål for at nedbringe sagsbehandlingstiden. 2 Fra 1. juli 2013 har kommunerne haft til opgave at offentliggøre konkrete servicemål for, hvor lang tid det må tage at behandle en byggesag. Det er et godt redskab, der vil give kommunerne et mål at arbejde hen imod, og ansøgere vil i den forbindelse opleve en større forudsigelighed omkring ventetid., at halvdelen af kommunerne har opstillet servicemål for byggesagsbehandlingstiden på deres hjemmeside. Derudover har fire kommuner en målsætning for nogle typer af byggerier. Det er en forbedring set i forhold til 2013, hvor ca. en tredjedel af kommunerne havde en målsætning for sagsbehandlingstiden. ANTAL KOMMUNER MED NEDFÆLDET MÅLSÆTNING FOR BYGGESAGSBEHANDLINGSTIDEN Har målsætning Har målsætning for en enkelt kategori Ingen målsætning Selve målsætningerne varierer fra en uge til op mod 16 uger. I de fleste kommuner er målsætningen dog fire til fem uger. Kilde: Kommunernes hjemmesider og Dansk Byggeri "Konkrete og ambitiøse mål for, hvor lang tid det må tage at sagsbehandle en byggetilladelse, er godt, fordi det giver noget at arbejde hen imod, og det viser, at området er højt prioriteret." - Claus Larsen, formand, Dansk Byggeri Fyn Kommunernes servicemål for sagsbehandlingstiden er indhentet fra kommunernes hjemmesider. Der skelnes mellem to kategorier "Enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse og tilbygninger hertil, samt garager, carporte og udhuse og lignende småbygninger" og "Erhvervs- og etagetilladelser". For de to indhentede tider har vi beregnet et gennemsnit og rangordnet kommunerne efter dette. Kommuner, hvor der kun er en målsætning for nogle typer byggerier, er placeret efter kommuner, hvor der er målsætninger for alle typer byggerier. Kommuner uden en målsætning, eller hvor målsætningen ikke er fundet, placeres på sidstepladsen. 8

9 Gebyrstørrelse Byggesagsbehandling Ifølge Byggelovens 28 stk. 1 og Bygningsreglementet BR10 er det i dag kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal opkræves gebyrer, og hvordan gebyrerne skal beregnes. De fleste kommuner beregner gebyret ved hjælp af kvadrat- eller kubikmeterpris, mens en mindre del af kommunerne benytter sig af en timepris, hvor der faktureres for medgået tid. Fra 1. januar 2015 er alle kommuner forpligtet til at opkræve byggesagsgebyr for medgået tid. Det vil sige, at alle kommuner fra næste år skal fastsætte og opkræve en timepris for byggesagsbehandlingen. 2 Dansk Byggeri anbefaler, at alle kommuner benytter den samme opgørelse for tidsforbruget, når de skal anvende timepris. Det vil skabe mest mulig ensartethed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Gennemsnitsprisen for byggesagsbehandling for fabriksbygninger er knap kr. Dette dækker dog over store regionale og kommunale forskelle. Hvor nogle kommuner helt har fjernet gebyret, opretholder andre kommuner en pris i omegnen af kr. Det er især i region Hovedstaden, at der opkræves store gebyrer. For enfamiliehuse er det maksimale gebyr kr., for landbrugsbygninger er det kr., mens det for etagebyggeri er kr. Dette skal sammenlignes med, at flere kommuner i den anden ende af skalaen helt har afskaffet byggesagsgebyret. GENNEMSNITLIGT BYGGESAGSGEBYR FOR FABRIKKER FORDELT PÅ REGIONER kr Gennemsnit for hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Kommunernes hjemmesider og Dansk Byggeri Der udarbejdes en rangorden for hver af de bygningstyper, som Energistyrelsen anvender (der ses bort fra garager) på baggrund af byggesagsgebyrerne fra kommunernes hjemmesider. I kommuner med en timepris beregnes gebyret ud fra et kvalificeret skøn for den anvendte tid på en typisk byggesag baseret på erfaringer fra Faxe Kommune. Herefter udarbejdes den samlede rangorden, som anvendes i analysen. 9

10 Betalingsmodel Byggesagsbehandling I Vækstplan DK fra foråret 2013 har regeringen med støtte fra de borgerlige partier besluttet, at kommunerne fra den 1. januar 2015 skal afregne gebyr efter medgået tid. Det har Dansk Byggeri arbejdet for, og vi ser frem til, at lovændringen træder i kraft. Det er samtidigt vigtigt, at lovændringen bliver ledsaget af en klar vejledning til kommunerne. Blandt andet med krav om, at kommunerne skal lave en udspecificeret regning for gebyret, så der sikres ensartede procedurer i kommunerne. 2 En timepris for byggesagsgebyrer vil sikre gennemsigtighed og rimelighed i sagsbehandlingen. Det vil også give ansøgere et incitament til at aflevere en fyldestgørende ansøgning i kommunerne, hvilket mange kommuner har efterlyst, da det vil effektivisere sagsbehandlingen. OPKRÆVNINGSMETODE I KOMMUNERNE Hvordan gebyret for byggesagsbehandlingen fastsættes varierer på tværs af kommunerne. Langt de Intet gebyr fleste kommuner opkræver et gebyr, som afhænger af antallet af m², mens seks kommuner helt eller delvist har afskaffet gebyret. 10 kommuner anven- 10 Timebaseret Enhedstakst der et gebyr pr. anvendt time i sagsbehandlingen. 64 m²-baseret m³-baseret Kilde: Kommunernes hjemmesider og Dansk Byggeri "De store gebyrforskelle er alt for markante på landsplan. Derfor er det rigtig positivt, at alle kommuner fra næste år skal beregne gebyret ud fra en timepris. Det sikrer en fair løsning under forudsætning af, at kommunerne selvfølgelig er effektive, når taxameteret er slået til." På baggrund af de offentliggjorte byggesagsgebyrer fra kommunernes hjemmesider opdeles kommunerne i grupper efter deres primære metode til at beregne byggesagsgebyret. Bedst vurderes de kommuner, som har afskaffet gebyret, og herefter foretrækkes betaling for anvendt tid og derefter kommuner med en enhedspris. Værst vurderes kommunerne, som har gebyrer, der er m²-baseret og m³-baseret. - Torben Liborius, erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri 10

11 Dækningsafgift Skatter og afgifter Her beskrives to indikatorer dækningsafgiften og udviklingen i dækningsafgiften. Dækningsafgiften kan generelt betragtes som skatten på private forretningsejendomme. Den kan pålægges ejendomme, som anvendes til eksempelvis kontor, fabrik, værksted eller lignende. Det er kommunerne selv, der beslutter, om de vil opkræve afgiften, som kan være mellem 0 og 10 promille kommuner opkræver dækningsafgift i Ud af de 46 kommuner opkræver 14 kommuner den maksimale afgift på 10. Disse er alle placeret i Region Hovedstaden, mens den fulde opkrævning er langt mindre udbredt i resten af landet. 72 kommuner har den samme sats som i Fra 2013 til 2014 har hele 19 kommuner sænket satsen, mens ingen har hævet den. OVERSIGT OVER DÆKNINGSAFGIFT I PROMILLE Ingen afgift Op til Kilde: Danmarks Statistik "Det er rigtig positivt, at dækningsafgiften er på vej retur. Forhåbentligt ser endnu flere kommuner muligheder i den retning. På den måde kan virksomhederne nemlig i stedet bruge pengene på at investere, så vi kan få skabt mere aktivitet og flere arbejdspladser." - Jørgen Simonsen, formand, Dansk Byggeri Nordsjælland KOMMUNER MED ÆNDRINGER I DÆKNINGSAFGIFTEN FRA 2007 TIL 2014 Ændring i promillepoint Frederikssund Odense Nyborg Frederiksberg Sønderborg Furesø Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Horsens Vejle Kerteminde Allerød Faxe Roskilde Middelfart Høje-Taastrup Randers Kolding Fredericia Gladsaxe København Brøndby Helsingør Ringsted Silkeborg Næstved Fredensborg Gentofte Der er set på satsen for dækningsafgiften i 2014 og på udviklingen i promillepoint fra 2007 til I analysen er kommuner uden dækningsafgift blevet placeret bedre end kommuner med et fald i dækningsafgiften. 11

12 Skattetrykket Skatter og afgifter Her beskrives to indikatorer grundskylden og indkomstskatten. Man betaler ejendomsskat (grundskyld) ud fra sin ejendoms grundværdi. Kommunen fastsætter grundskyldspromillen, som må udgøre mellem 16 og 34 promille. Indkomstskatten opkræves af borgernes indkomst. 2 Niveauet for grundskyld er fastsat meget forskelligt på tværs af kommunerne. Syv kommuner benytter den højest mulige sats på 34, mens kun en enkelt kommune benytter den lavest mulige sats på 16. Gennemsnitligt ligger grundskyldpromillen på 26,27. Skattetrykket er med til at bestemme omkostningsniveauet for erhvervslivet. For eksempel er det med til at bestemme, hvor dyrt det er for de potentielle ansatte i virksomheden at bo i kommunen. Udskrivningsprocenten varierer også på tværs af landet. I hovedstadsområdet ligger en stor del af kommunerne under 24,5 %, mens de fleste kommuner på Fyn har en udskrivningsprocent over 26 %. Den dyreste kommune har en udskrivningsprocent på 27,8 %, mens den laveste udskrivningsprocent er på 22,5 % - det er 0,2 procentpoint lavere end sidste år. Forskellen mellem top og bund er altså mere end fem procentpoint. INDKOMSTSKATTEN FORDELT PÅ KOMMUNER GRUNDSKYLDSPROMILLEN I KOMMUNERNE, ANTAL KOMMUNER Op til 22 promille promille promille Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Medianen er 25 promille Mindst 31 promille promille Op til 24,5 % 24,5-25 % 25-25,5 % 25,5-26 % Mere end 26 % Kilde: Danmarks Statistik Der er anvendt udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen for Disse er fundet på Danmarks Statistiks hjemmeside 12

13 Udlicitering på vej- og parkområdet Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Kommunerne varetager en række driftsopgaver på vej- og parkområdet, som de kan vælge at udlicitere til en privat leverandør. Opgaverne på vej- og parkområdet dækker eksempelvis over vejvedligeholdelse, vejdrift, drift af parker og grønne anlæg samt snerydning, som er en naturlig del af byggeog anlægsbranchens aktiviteter, og som derfor let kan udliciteres til private virksomheder. Anvendt Kommunal Forskning (i dag en del af KORA) har i en rapport fra 2011 fundet videnskabeligt belæg for, at gevinsten ved udlicitering på de tekniske områder oftest er i størrelsesordenen 5-15 procent. I en analyse fra Udbudsrådet fra 2012 fremgår det, at syv ud af ni kommuner har oplevet en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte opgaverne på vejserviceområdet. Besparelserne svinger mellem 3 og 28 procent. 2 "Det er oplagt at gøre brug af de muligheder, der er i udlicitering på vej- og parkområdet - især når man tænker på det innovationspotentiale og de mulige besparelser, udlicitering indebærer for kommunen." - Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri Der er stor forskel, på hvor meget kommunerne udliciterer på vej- og parkområdet. Mens nogle kommuner stort set udliciterer alt, er der andre, der udliciterer mindre end 20 % af opgaverne. Kommunerne udliciterer i dag for 4,8 mia. kr. inden for vej- og parkområdet men den samlede aktivitet er på 11,8 mia. kr. Det betyder, at kommunerne i gennemsnit udliciterer opgaver for 40,3 %. Vej- og parkområdet er et kommunalt område, som er meget egnet til udlicitering, da der allerede findes et velfungerende marked for opgaverne. KOMMUNAL TOP OG BUND I UDLICITERINGSGRADEN PÅ VEJ- OG PARKOMRÅDET 100 % 80 % 60 % Gennemsnit for hele landet 40 % 20 % 0 % Holstebro Frederikssund Gribskov Favrskov Svendborg Rødovre Greve Vallensbæk Lejre Bornholm På baggrund de kommunale regnskaber er den Private Leverandør Indikator (PLI) for udvalgte funktioner på vej- og parkområdet beregnet, således at kommunerne er rangordnet efter, hvor meget kommunen udliciterede i Definitionen på PLI'en bestemmes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri 13

14 Udvikling i udlicitering på vej- og parkområdet Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Udover at måle, hvor mange opgaver kommunerne udliciterer til private virksomheder på vej- og parkområdet, måler vi også, hvordan udviklingen har været de seneste år. 2 Dansk Byggeri foreslår, at den forpligtende målsætning for kommunernes konkurrenceudsættelse genindføres og hæves til, at kommunerne i 2016 skal konkurrenceudsætte mindst 50 % af deres tekniske driftsopgaver. Udliciteringsgraden har udviklet sig meget forskelligt på tværs af kommunerne siden Seks kommuner har haft en tilbagegang i udliciteringsgraden på mere end 10 procentpoint og i alt 26 kommuner har sænket omfanget af deres udlicitering. Kommunen med størst fremgang i udliciteringsgraden udliciterer 41 procentpoint mere i dag end i Samlet set er udliciteringen blandt kommunerne steget. Siden 2007 er udliciteringsgraden på vej- og parkområdet steget med 5,5 procentpoint fra 35 % til 40 %. UDVIKLINGEN I PLI PÅ VEJ- OG PARKOMRÅDET FRA 2007 TIL 2013, ANTAL KOMMUNER UDVIKLING I PLI PÅ VEJ- OG PARKOMRÅDET FOR ALLE KOMMUNER < til til -5 0 til 5 5 til til 20 > 20 %-point 41 % 39 % 37 % 35 % 33 % 36,4 % 36,6 % 34,8 % 35,5 % 35,9 % 38,0 % 40,3 % Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri På baggrund af de kommunale regnskaber er den Private Leverandør Indikator (PLI) for udvalgte funktioner på vej- og parkområdet beregnet. Derefter er udviklingen i procentpoint fra 2007 til 2013 anvendt til at rangordne kommunerne. Definitionen på PLI'en bestemmes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. "Det er meget positivt, at så mange kommuner har haft fremgang i udlicitering på vej- og parkområdet i de seneste år. Det viser, at det er et yderst velegnet område at udlicitere inden for og ikke mindst, at kommunerne ser private virksomheder som en del af løsningen på at få skattekronerne til at række længst muligt." - Michael Stisen, formand for interessegruppen for konkurrenceudsættelse i Dansk Byggeri 14

15 Kommunale entreprenør- og materielgårde Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Her måler vi, hvor mange ansatte kommunerne har på materielgårdene. En stor entreprenør- eller materielgård er i sig selv bekymrende, da det kan give kommunerne incitament til at søge flere opgaver og dermed få en uigennemsigtig økonomi i de enkelte områders drift. 2 Kommunerne bør i højere grad skelne mellem kommunale kerneopgaver og randopgaver. De kommunale randopgaver, som det tekniske område tilhører, bør udliciteres til private virksomheder, der har disse som deres kerneopgaver. Landets kommuner har tilsammen ca ansatte inden for tekniske vej- og parkafdelinger. Der er spredning kommunerne imellem på graden af udlicitering af kommunaltekniske driftsopgaver, og hvor mange ansatte de har til opgaverne. Nogle kommuner har mere end tre kommunalt ansatte pr indbyggere, mens flere kommuner slet ikke har nogen ansatte. Gennemsnitligt har kommunerne 1,2 ansatte i vej- og parkafdelingen pr indbyggere. KOMMUNALE MEDARBEJDERE PR INDBYGGERE I ENTREPRENØR- OG MATERIELGÅRDE Mindre end 1 medarbejder 1-1,5 medarbejdere 1,5-2 medarbejdere Mere end 2 medarbejdere Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Antallet af ansatte i de kommunale entreprenør- og materielgårde i februar 2014 er sat i forhold til befolkningen pr. 1. januar I forhold til analysen i 2013 er kilden for antallet af ansatte skiftet fra Danmarks Statistik til Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, hvilket giver mere præcise tal. 15

16 Tilgængelighed og åbningstider Erhvervsaffald Kommunen har pligt til at sikre adgang til genbrugspladser, så virksomheder kan bortskaffe deres affald til en fair pris i arbejdstiden. GENBRUGSPLADSERNES ÅBNINGSTID MELLEM KL , ANTAL KOMMUNER Kommunernes aktivitet sker i konkurrence med private virksomheder, og det er vigtigt, at den kommunale aktivitet på den ene side opfylder lovens krav og udgør et tilbud til mindre virksomheder men samtidig også sikrer, at der ikke skabes konkurrenceforvridning til private affaldsvirksomheder Mindre end 5 5 til mindre end 6 6 til mindre end 7 7 til mindre end 8 8 til mindre end 9 9 Timer Kilde: Kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider samt Dansk Byggeri, at der er stor forskel på tilgængeligheden af de kommunale genbrugspladser. I 31 kommuner kan virksomheder aflevere deres affald i hele peakperioden (mellem kl og 16.00). Der er endda mulighed for at aflevere affald døgnet rundt i nogle kommuner. Modsat har syv kommuner åbent mindre end fem timer i peakperioden. Samtidig betjener nogle forsyningsselskaber flere kommuner. Fx er det muligt for virksomheder i 24 kommuner at benytte flere end 20 forskellige affaldspladser fordelt på kommunerne i fællesskabet. MULIGE AFLEVERINGSSTEDER, ANTAL KOMMUNER Mere end 20 affaldspladser 11 til 20 affaldspladser 6 til 10 affaldspladser 5 eller færre affaldspladser Kilde: Kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider samt Dansk Byggeri "Det er vigtigt for den daglige planlægning, at virksomhederne ikke skal køre spildkilometre eller vente foran genbrugspladserne for at komme af med deres affald. Derfor er det at foretrække, hvis genbrugspladserne holder åbent hver dag mellem kl og " - Steen Koch Rasmussen, formand, Dansk Byggeri Lolland-Falster For at vurdere tilgængeligheden og åbningstiderne på de kommunale genbrugsstationer har vi set på fire indikatorer: 2 Hvor tidligt og hvor sent kan man aflevere sit affald (her er det vigtigst, at der er åbent i tidsrummet mellem kl og 16.00) 2 I hvor mange kommuner kan man aflevere sit affald inden for samme ordning 2 Det samlede antal timer, der er åbent på pladserne set i forhold til antallet af kommuner, der deltager i samarbejdet 2 Det gennemsnitlige antal genbrugspladser pr. kommune Rangordnerne for disse fire parametre er vægtet sammen til én rangorden, hvortil parametrene står i prioriteret rækkefølge. 16

17 Gebyrer Erhvervsaffald Den 1. januar 2012 trådte en ny organisering af affaldssektoren vedrørende virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser i kraft. Ændringen indebar en ny tilmeldeordning, hvor virksomheder kun skal betale affaldsgebyr, hvis de tilmelder sig den kommunale genbrugsplads. Kommunerne kan overordnet vælge mellem tre tilmeldemodeller: Bom og vægt, klippekort eller en abonnementsmodel. Efterfølgende har det fra den 1. januar 2013 ligeledes været muligt for virksomheder at krydse kommunegrænsen for at aflevere affald. Det har Dansk Byggeri arbejdet hårdt for, og Dansk Byggeri ser meget positivt på, at det lykkedes at få den fornødne fleksibilitet til virksomheder, som arbejder på tværs af kommunegrænser. Med de nye regler er det vigtigt, at kommunerne sikrer en effektiv kontrol med betaling af affaldsgebyret, så der Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne opkræver efter vægt, og at virksomhederne kan betale per gang. Det sikrer den nødvendige fleksibilitet i forhold til de virksomheder, der afleverer affald i flere kommuner. En pris pr. gang kan sagtens kombineres med en abonnementsmodel, så virksomheden har valgmuligheden. sikres fair vilkår. Både mellem de virksomheder, der producerer affald og de virksomheder, der driver affaldshåndtering. 2 Der er meget store forskelle på priserne for at aflevere affald, og hvordan gebyrsystemet er skruet sammen. Nogle kommuner har en abonnementsmodel, i andre kommuner afhænger prisen af det køretøj, man anvender eller også betales der efter vægt. Samtidig er der en del kommuner, som har kombinationer af disse. Det fremgår af analysen, at virksomheder i lidt under halvdelen af landets kommuner kan betale pr. besøg, mens de i yderligere 30 kommuner både kan betale pr. besøg og via en abonnementsordning. De fleste kommuner giver derfor allerede i dag virksomhederne mulighed for fleksibilitet, når de skal aflevere deres affald. Der er dog stadig 19 kommuner, som kun har en abonnementsmodel, og det kan være en dyr løsning, hvis virksomheden kun skal anvende genbrugspladsen få gange. BETALINGSMODEL PÅ GENBRUGSPLADSER, ANTAL KOMMUNER Pris pr. gang Både pris pr. gang og abonnement Abonnement Ingen oplysninger Kilde: Kommuners og forsyningsselskaber hjemmesider samt Dansk Byggeri Da gebyrstrukturen på genbrugspladserne er meget forskellig, er der opstillet tre cases for virksomheders brug af genbrugspladserne. Casene dækker over en lille, mellemstor og lidt større virksomhed. For hver af disse cases er gebyret beregnet (hvis der er flere afregningsmetoder i den enkelte kommune, så er den billigste valgt). Derefter er kommunerne rangordnet efter pris, hvor det dog gælder, at kommuner, som kun tilbyder en abonnementsmodel, bliver placeret efter kommuner, hvor man kan betale pr. gang (ligegyldigt om det er via biltype eller vægt). Kommuner, som ikke opgiver deres gebyrer, er placeret på sidstepladsen. 17

18 Administrationsgebyr Erhvervsaffald Med den nye organisering af affaldssektoren er virksomhederne ikke længere tvunget til at betale affaldsgebyr til den kommunale genbrugsplads. De skal kun betale, hvis de tilmelder sig. Jævnfør den nye affaldsbekendtgørelse har kommunerne dog stadig mulighed for at opkræve et såkaldt administrationsgebyr for alle virksomheder, uanset om de er tilmeldt den kommunale genbrugsplads eller ej. Administrationsgebyret er selvom beløbet er relativt lavt et irritationsmoment og uforståeligt for virksomhederne. Gebyret er i dag en skat, der kun burde betales, når man benytter den kommunale affaldsplads. Gebyret dækker administrationsudgifterne vedrørende til og frameldte virksomheder og andre udgifter til opgaver, der ifølge lovgivningen skal udføres i forbindelse med erhvervsaffald. Det betyder, at de virksomheder, der tilmelder sig en affaldsordning i flere kommuner, skal betale administrationsgebyr i hver kommune. 2 Omfanget af administrationsgebyret varierer markant mellem kommunerne. I den billigste kommune koster det godt 30 kr. om året, mens det i den dyreste kommune koster næsten kr. om året at administrere ordningen. Gennemsnitsprisen for alle kommuner er knap 430 kr. pr. år. Det ses også, at hele 15 kommuner ikke oplyser størrelsen på det obligatoriske administrationsgebyr på deres hjemmesider. En del kommuner angiver dog, hvad administrationsgebyret var i ADMINISTRATIONSGEBYR FOR AFFALDSHÅNDTERING, ANTAL KOMMUNER Mindre end 250 kr kr. Kilde: Kommunale hjemmesider og Dansk Byggeri kr. 10 Mere end 750 kr. 15 Ingen oplysninger Gebyrerne for 2014 er indhentet på kommunernes og forsyningsselskabernes hjemmesider. Hvis gebyret ikke er til at finde på hjemmesiden, er kommunen placeret på sidstepladsen. 18

19 Udbudspolitik Udbudspolitik Efter ændringen i den kommunale styrelseslov fra 2012, er det ikke længere et krav, at kommunerne formulerer en udbudspolitik eller en udbudsstrategi. Selvom udarbejdelse af en udbudspolitik ikke længere er et lovkrav, er det en rigtig god idé, at kommunalbestyrelsen udarbejder en udbudspolitik og derved tager stilling til de overordnede retningslinjer vedrørende udbudspolitikken i kommunen. Det bør ske i kombination med en udbudsstrategi, der med fordel kan indeholde: 2 En angivelse af de områder, hvor kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver 2 Konkrete mål for konkurrenceudsættelse - herunder for særligt udbudsegnede opgaver 2 Strategi for at nå kommunalbestyrelsens mål for øget konkurrenceudsættelse 2 UDBUDSPOLITIK I KOMMUNERNE 100 % 80 % En udbudspolitik er en vigtig del af det politiske og strategiske arbejde med udbud og konkurrenceudsættelse. Udbudspolitikken fungerer både som et internt arbejdsredskab, der fastlægger kommunens principper og retningslinjer, og som et eksternt redskab for tilbudsbudsgivere og andre aktører, der får indblik i kommunens politik på området. 75 kommuner har en opdateret politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver, mens 55 kommuner har formuleret en langsigtet strategi for kommende udbud, og 64 har udarbejdet en vejledning eller lignende om sin udbudsproces til mulige interesserede. Det svarer til ca. to tredjedele af kommunerne. Fire kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen. 60 % 40 % 20 % 0 % Ja Politik Strategi Information, vejledning, håndbog eller lignende Nej Kilde: Dansk Byggeri Ingen svar Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet tre spørgsmål til deres udbudspolitik, som danner baggrund for deres placering. Hvis kommunen ikke har deltaget i undersøgelsen, er den blevet placeret på sidstepladsen. "Det er vigtigt, at udbud sker på det bedst mulige grundlag. Til det formål kan en opdateret udbudspolitik og udbudsstrategi spille en vigtig rolle. Derfor opfordrer vi fortsat til, at kommunerne formulerer rammerne også selvom det ikke længere er lovpligtigt." - Niels Moestrup, formand, Dansk Byggeri Sjælland 19

20 Arbejdsgaranti Udbudspolitik En kommune kan anvende flere forskellige metoder til juridisk og økonomisk at sikre sig i en udbudskontrakt. En af metoderne handler om garantistillelse, hvor kommunen stiller krav om økonomisk formåen hos leverandøren, og hvor banken stiller garanti for, at leverandøren opfylder sin aftale og påtager sig at "lægge ud" for leverandøren, hvis denne misligholder aftalen. Det er vigtigt, at kommunerne er bevidste om, at man med et urimeligt garantikrav i virkeligheden risikerer at forværre situationen, fordi det kan afholde potentielle leverandører fra at byde på en opgave. Garantier i den nuværende finansielle situation er vanskelig, og den samlede udgift til garantier vokser sig større end det, som indtjeningsmulighederne kan bære. 2 "Kreditklemmen har været en stor udfordring for erhvervslivet. Den har også ramt muligheden for at stille arbejdsgaranti. Det er derfor vigtigt, at kommunerne kun bringer garantierne på banen ved bygge- og anlægsopgaver på over kroner." - Michael Ancher, formand, Dansk Byggeri Østjylland Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne arbejder systematisk med garantier og kun anvender dem i større bygge- og anlægsopgaver. Der bør tages hensyn til, at garantistillelse er omkostningsfuldt for leverandøren, og at alle garantier under derfor bør undgås. På tværs af kommunerne er der stor variation i, hvorvidt de stiller krav om arbejdsgaranti, og hvor høj beløbsgrænsen er, før dette krav træder i kraft. Halvdelen af kommunerne stiller først krav, når beløbet overstiger kr. fire kommuner stiller aldrig krav. I den anden ende af skalaen stiller otte kommuner krav om arbejdsgaranti ved alle byggeprojekter. BELØBSGRÆNSE FOR ARBEJDSGARANTI, ANTAL KOMMUNER Stiller aldrig krav Kilde: Dansk Byggeri 8 37 Over Over kr kr. 24 Over kr. 13 Over kr. 8 Ved alle projekter 4 Ikke deltaget Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet et enkelt spørgsmål om arbejdsgaranti. Jo højere grænsen er, des bedre er kommunen placeret. Hvis kommunen ikke har deltaget i undersøgelsen, er den blevet placeret på sidstepladsen. 20

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2013

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2013 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2013 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat Byggesagsbehandling 7 Sagsbehandlingstid 8 Offentliggjorte

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 04.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere