Dato: Dansk Træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 02-11-2009 Dansk Træ"

Transkript

1 Dato: Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer Nuværende tekst : 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som Dansk Byggeri i København. Landsforeningen er tilknyttet Træsektionen i Dansk Byggeri. Ny tekst: 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som Dansk Byggeri i København. Landsforeningen er tilknyttet Dansk Byggeri. Nuværende tekst : 3 Optagelse Ethvert firma, der er medlem af Træsektionen i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen. Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages til følge. Ny tekst : 3 Optagelse Ethvert firma, der er medlem i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen. Servicekontor Agerbæksvej 17 Telefon Århus 8240 Risskov Telefax

2 Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer. Nuværende tekst : 7 Afstemning På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger: Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer 5,0-8,2 mill. - 3 stemmer over 8,2 mill. - 4 stemmer Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes af Træsektionen og i Dansk Byggeris bestyrelse. Firmaer, der ikke giver møde, kan lade sig repræsentere ved et andet firma ved skriftlig fuldmagt. Ny tekst : 7 Afstemning På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger: Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer 5,0-8,2 mill. - 3 stemmer over 8,2 mill. - 4 stemmer Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse. Mødedeltagere Firma: AJ Byggeservice A/S AJ Byggeservice A/S Deltager: Jens Arne Pedersen Thomas Christensen Arne Brunholm Brian Kej Per Tougaard Louis Depping Jensen Knud Fjord Fra sekretariatet Holger Jørgensen Side 2/6

3 ASON Andersen, Sandbeck og Nielsen Jørn Pilegaard A/S A/S Botica Entreprise John Nolsøe Beatræ A/S Ole Thorgersen BNS Per Starck BNS Michael Ø. Nielsen BT Gulve Michael L. Kristensen C. C. Brun Entreprise A/S Kristian Lind C. C. Brun Entreprise A/S Thomas Ginsbo C. C. Brun Entreprise A/S Nils Rønnebek Carsten Knudsen tømrer & snedker Carsten Knudsen Carsten Knudsen tømrer & snedker Claus Damgård Nielsen DEKO loft + væg a/s, Kolding Yvonne Hviid DEKO loft + væg a/s, Kolding Niels Kristensen DEKO loft + væg a/s, Kolding Ebbe Brøns DEKO loft + væg a/s, Taastrup Karl Kristensen DEKO loft + væg a/s, Taastrup Torben Rytter EBK Huse A/S Jesper Keinicke Egil Rasmussen a/s Jesper Jeppesen Egil Rasmussen a/s Christian Duus Egil Rasmussen a/s Otto Henriksen Steen Justesen Henrik Skriver Poul Jørgensen Mikael Hesselø Hans Jørgensen & Søn Lars Chr. Jensen Hansson & Knudsen A/S Lars V. Larsen Hansson & Knudsen A/S Frede M. Jensen Intern Niels Henrik Rasmussen Planet Huse A/S Torben Basse Planet Huse A/S Jørn Friis Pedersen RTS A/S Kurt Christoffersen RTS A/S Jes Jespersen SB Entreprise A/S Torben Eriksen SB Entreprise A/S Klaus Kristoffersen S. Guldfeldt Nielsen A/S Søren Winther S. Guldfeldt Nielsen A/S Ulrik Damsted S. Guldfeldt Nielsen A/S Jens Ibsen Scandi Byg A/S Jesper Hoffmann Skandi Bo Indoor a/s Kurt Dahlstrøm Skandi Bo Indoor a/s Palle L. Jensen Store-Hedebyg Entreprise A/S Per Lauridsen Store-Hedebyg Entreprise A/S Ole Lund Store-Hedebyg Entreprise A/S Lasse Grønn TMK Hans Sørensen TMK Morten Egeriis-Maj Tømrer- & Snedkerfirma Frede West Lars West A/S Tømrer- og Snedkerfirmaet Peter Ellegaard Peter Ellegaard A/S Villy Jønsson A/S Jan Birch Nielsen Dansk Byggeri Torben Liborius Dansk Byggeri Holger Jørgensen Dansk Byggeri Børge Elgaard Dagbladet Licitationen Claus Michael Nielsen Tømrer- og Snedkerfirmaet Kolster A/S Carsten Thorsager Side 3/6

4 Kristian Lind, næste punkt på dagsordenen en den ekstraordinære generalforsamling og jeg vil straks gå til punkt 1 Ad.1 Valg af dirigent Kristian Lind, er der nogen der har andre forslag til dirigent end Børge Elgaard? Det er der ikke, så vil jeg give ordet til dirigenten Børge Elgaard. Dirigenten, jeg takker for valget og vil starte med at konstatere at i.h.t. vedtægternes 6 skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 dages varsel, og det må siges at være overholdt. Det eneste punkt på dagsordenen er vedtægtsændringer, og her skal vi se på vedtægternes 7, hvoraf det fremgår, at for at vedtægtsændringer kan vedtages skal mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemme for ændringerne. Hvis vi når til afstemning skal vi være opmærksomme på, at ikke alle firmaer har samme stemmetal, men vi har fordelingsnøglen klar, hvis det skulle blive aktuelt. Vi har stemmesedler med, og det er ikke ment som en oplysning men mere som en trussel, for skal vi ud i 3 afstemninger, kan det blive en langsommelig affære. Der er i Dansk Træ 195 stemmer til rådighed. Af de 195 er de 124 til stede her i dag. Stemmerne er fordelt på 28 firmaer der er med her i dag, de bærer 95 af stemmerne, og 8 fuldmagter der bærer 29 stemmer. Med disse få bemærkninger skal vi så ikke gå over til punkt 2. Ad. 2 Vedtægtsændringer Kristian Lind, som I har læst inden I kom, er I helt klar over, hvad det går ud på. Emnet blev også debatteret på forårets generalforsamling i april. Ændringerne er foreslået for, at vi kan optage medlemmer der, ikke er med i Træsektionen. Der kan udmærket være firmaer i andre sektioner, der kunne være med i Dansk Træ. Dialogen i foråret gik også på, at det ikke var leverandører, der skulle komme rendende og bestemme i vores forening. Som det fremgår af det materiale I har fået tilsendt, har associerede medlemmer ikke stemmeret, men de kan selvfølgelig deltage i vore arrangementer på lige fod med de nuværende medlemmer. Det er selvfølgelig bestyrelsen, der beslutter hvem der kan optages. Vi mener, der findes nogle kolleger i branchen, som udmærket kan være med her. Hvis det ikke lykkes at få flertal for forslagene, vil vi tage det op igen på forårets generalforsamling. Dirigenten, jeg vil foreslå, at vi tager dem én ad gangen, jeg tror nok bestyrelsen mener det er en helhed, men lad os tage det første forslag her. Lad mig lige forklare, alle virksomheder i Dansk Byggeri skal være med i en sektion, men der kan udmærket være virksomheder i andre sektioner, som kan have glæde af at være med i Dansk Træ. Den nuværende tekst er: Landsforeningen er tilknyttet Træsektionen i Dansk Byggeri. Ændringen i 1 er alene at slette navnet Træsektionen, så der fremover Side 4/6

5 står følgende: Landsforeningen er tilknyttet Dansk Byggeri. Andet punkt der ønskes ændret er afsnit 1 i 3, hvor det også er tilknytningen til Træsektionen der skal slettes. Andet afsnit i 3 ønskes ændret fra: Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages til følge. Det nye afsnit ser således ud: Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer. Næste forslag er 7, der ønskes ændret således, at ordet Træsektionen slettes, således at godkendelsen af vedtægterne kun skal ske i Dansk Byggeri. Dirigenten, er der nogen kommentarer til de fremlagte ændringsforslag? Det er der ikke, så er teksterne accepteret. Nu kommer det spændende spørgsmål, er der nogen det ikke kan stemme for de fremlagte forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vil jeg hermed konstatere at vedtægtsændringerne er vedtaget. Kristian Lind, så må I gerne komme med nogle navne, som I mener kunne være medlemmer i Dansk Træ. Har I dem ikke lige i hovedet, så er I velkomne til at sende navnene til bestyrelsen eller sekretariatet. Ad. 3 Eventuelt Dirigenten, er der nogle der har noget til eventuelt? Otto Henriksen, nu har vi fået dig på besøg herovre i Jylland. Vi er på det sidste blevet meget voldsomt generet af Arbejdstilsynet. Det er bl.a. gipsplader på 90 x 240 cm., hvor de giver os påbud om at anvende tekniske hjælpemidler ved opsætningen. Jeg håber Dansk Byggeri vil gå ind i sådanne sager. Der var flere eksempler på påbud, som firmaerne ikke kunne løse ved hjælp af tekniske hjælpemidler, både ved vinduer, ovenlys, stilladser m.m. Børge Elgaard, Arbejdstilsynet jagter den lille mester. Og ikke de projekterende, som skulle sikre, at det projekterede kan udføres forsvarligt. Det er et problem, vi for nylig har været fremme med. Arbejdstilsynet skaber problemer, idet de har den holdning, at de blot giver et påbud, uagtet de godt ved, at der ikke findes tekniske hjælpemidler til opgaverne, så forventer de, at der iværksættes nye opfindelser. Side 5/6

6 Børge Elgaard fortsatte, jeg vil gerne have en kopi af de påbud, I her taler om, så vil jeg gå dem igennem og se, om der er sket fejl i det. Vi ser også, at de giver påbud på arbejde, der er udført efter gældende montagevejledninger, det mener jeg også er meget uheldigt. Kristian Lind, så er der vist ikke mere til eventuelt. Og jeg vil gerne takke dirigenten for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen. Så er der kaffe i pejsestuen, og vi fortsætter her kl Generalforsamlingen sluttede kl Afsender og referent Holger Jørgensen Børge Elgaard (sign.) Dirigent Side 6/6

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere