Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3."

Transkript

1 5. udgave, juni 2008 Kultur på kajen Side 3 Side 4 5 Få hjælp til juraen Side 6 7 Langebækskolen Værdierne ind på Arbejdspladsen Side 8 9 Nye personaletilbud Side Nyuddannede stressvejledere er klar Vordingborg Kommune tilbyder nu Danmarks største vifte af personalegoder til sine fastansatte medarbejdere. Tilbuddene er blandt andet aviser, bredbånd, massageordning, fi tness, gps og pc-ordning. For en lang række af tilbuddene gælder det, at udgiften kan trækkes i din løn, før der trækkes skat, hvilket typisk vil give dig en pæn besparelse. Den skattefrie ordning gælder dog kun for den del af din løn, som er aftalt lokalt. De mange tilbud præsenteres for medarbejderne på to Personaletilbudsmesser i starten af juni. Læs mere på bagsiden.

2 Leder Det gik jo ellers så godt også blevet gjort til skamme. Nogle af de biblioteksbrugere, der var med til at samle underskrifter mod en fl ytning, hører i dag til Kulturarkadens ivrigste fortalere. Men vi må da også erkende, at biblioteket har mistet nogle af sine trofaste lånere med bopæl i midtbyen, men til gengæld er nye er kommet til. I dag er det altså nogle andre, der er så heldige, at de bor i nærheden af Kulturarkaden i det hastigt voksende Masnedsund. Og ja, det går faktisk godt i Vordingborg Kommune. Også selv om vores økonomi desværre viste sig ikke helt at holde i forhold til de lagte budgetter. For ikke at overskride servicerammen, og dermed blive modregnet i bloktilskud, betyder det, at vi allerede i indeværende budgetår er nødt til at fi nde steder, hvor vi enten kan udskyde udgiften eller sørge for mindre udgifter. Det er en stor udfordring, men det er en udfordring, som vi nok skal klare, og vi kan da glæde os over, at det beløb, vi skal fi nde, ikke er så stort, som blev offentliggjort for nylig. Sammen er vi ved at opbygge en god og attraktiv arbejdsplads. En så stor sammenlægning som vores tager tid at gennemføre og kræver noget af os alle. Det kræver tålmodighed, men det kræver også vilje til hele tiden at være åben og fl eksibel over for, hvordan vi kan udvikle og forbedre tingene. Det gælder både de store linjer i vores organisation dem er vi ved at se på i øjeblikket med hjælp fra en konsulent - og det gælder i dagligdagens rutiner og kollegiale samvær. Vi arbejder videre med det værdibaserede samarbejde, som jeg både håber og tror, løbende vil give muligheder for at udvikle fælles forståelse og fælles måder at gøre tingene på. Indtil nu har omkring halvdelen af os ansatte været på kursus om værdierne, og kurserne VorNyt juni 2008 Ansvh. redaktør: Konst. kommunaldirektør Søren Hovmand Redaktion: Anette Nøddelund, John Nielsen og Thomas Uhlenfeldt fra Kommunikationsafdelingen samt Ulrik Jensen fra Biblioteket. Layout og grafi sk produktion: Pihl - grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, CyclusPrint papir. Oplag: stk. fortsætter i efteråret. Det føles måske kort at være på et 1-dags kursus, men det skulle gerne give inspiration til at gå videre med værdiarbejdet på de enkelte arbejdspladser. I dette nummer af Vor- Nyt kan du læse om en metode til at få vendt værdierne med dine kolleger. Siden sidste VorNyt har to nye spændende tiltag set dagens lys. Vi har fået en gruppe stress-vejledere, som kan hjælpe med at forebygge stress. Vi kender alle til at have en travl hverdag, men det er værd at vide, hvad der gør forskellen på at have travlt (uden stress) og at have stress. Nu er muligheden der for at tilkalde en stressvejleder, inden det tager overhånd. Det andet spændende tiltag er vores nye udbud af personalegoder, et udbud som er Danmarks bredeste. Personalegoderne er mere grundigt præsenteret i den brochure, som alle medarbejdere får i den nærmeste fremtid. Her kan man nå at se på tilbuddene inden vores to messe-dage den 2. og 3. juni. Nu står sommeren for døren, og den bliver forhåbentlig både solrig og varm. Inden længe er det også tid til ferie, og jeg vil benytte denne lejlighed til at ønske alle Vordingborg Kommunes medarbejdere en rigtig god og velfortjent sommerferie. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Søren Hovmand Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 8. august Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i september Et nyt bibliotek ved vandet - under samme tag som musikskole og lokalhistorisk arkiv. Det blev virkelighed, da Kulturarkaden i Vordingborg blev bygget for et par år siden. Da Vordingborg Bibliotek i sommeren 2006 åbnede i Kulturarkaden på byens sydlige havnefront, var der stadig en del skeptiske røster omkring placeringen. Forude var gået en heftig debat, som i usædvanlig grad havde sat biblioteket på dagsordenen. Der blev samlet underskrifter til fordel for, at biblioteket skulle forblive på Algade i midtbyen. Politikerne stod fast, og Vordingborg fi k sit nye kulturhus på Sydhavnen, hvor bibliotek, musikskole og lokalarkiv blev samlet under samme tag. Skepsis gjort til skamme Den generelle tendens i biblioteksvæsenet er, at bibliotekernes brede vifte af tilbud samles i større enheder, som de fl este brugere altså skal bevæge sig hen til for at få del i. Tiden er løbet fra de små biblioteksfi lialer med begrænset åbningstid. Overalt i biblioteket er der siddegrupper, hvor man kan slå sig ned. At satse på et nyt stort hovedbibliotek på Sydhavnen var således helt i overensstemmelse med tidens trend, og de fl este kritikeres skepsis er da Højt til loftet Der er i bogstaveligste forstand højt til loftet i Kulturarkaden, og der er plads til fordybelse med udsigt over vandet, gode forhold til arrangementer og udstillinger osv. osv. Vi har virkelig fået gode rammer, og stort set alle synes, at Kulturarkaden er et dejligt sted at komme. At der skal være rart at komme er netop et af målene, og tilbuddene skal være, så man har lyst til at bevæge sig efter dem. Vi hører med mellemrum stadig, at vi ligger langt væk, men det bliver stadig sjældnere. Vi oplever som ansatte, at Kulturarkaden er blevet det kulturelle omdrejningspunkt i den ny storkommune, som huset er tænkt som og samtidig det naturlige centrum for udviklingen af havnefronten. Der er højt til loftet i Kulturarkaden. Som lidt reklame kan jeg nævne, at vi har et alsidigt arrangementsprogram med blandt andet teater, foredrag, udstillinger og musik. Det gør Kulturarkaden til et levende sted, hvor der sker en masse. Også i det daglige er der meget at komme efter. Kulturarkaden er indrettet med IT-værksted, trådløst nedværk og så mange internet-pc ere, at der altid er plads. Kulturarkaden set fra vandet. Kultur på kajen Godt naboskab Musikskolen og lokalhistorisk arkiv er kommet under samme tag som bibilioteket, og naboskabet fungerer godt. De mange musikskoleelever og forældre, der henter og bringer, har givet ekstra liv på biblioteket. Skeptikere siger måske endda for meget liv, men biblioteket er stort og indrettet, så man altid kan fi nde et sted i fred og ro. Vi ansatte deler en række fælles faciliteter, og derudover er der fx et tæt samarbejde om arrangementer i salen. Det er her Musikskolen holder sine koncerter, biblioteket sine foredragsaftener plus en hel masse mere. Som et nyt tiltag samarbejder biblioteket med Vordingborg Kunstforening om udstillinger af høj kvalitet. Dermed er de skiftende udstillinger, som mange benyttede sig af i Biblioteksgalleriet på Algade, også vendt tilbage. Er der ingen men er? Er det hele så lyserødt, og er der da slet ingen minusser ved det nye kulturhus, vil nogle nok spørge. De fl este skeptikere overgiver sig, når de kommer ind i Kulturarkaden og nærmest oplever fornemmelsen af at befi nde sig på en færge. Nærheden til vandet er til daglig glæde for både brugere og os ansatte. De kritikpunkter, der er omkring Kulturarkaden, handler overvejende om omgivelserne. Parkeringsforholdene er ringe og til voldsom irritation for brugerne. På budgettet er der heldigvis i år afsat penge til forbedringer. Havnekajen, der har været afspærret pga. af fare for sammenbrud, er nu ved at blive omdannet til en havnepromenade. Forhåbentlig fi nder man også en plan for den sidste industrihal, som enten skal rives ned eller renoveres og tages i brug til et eller andet formål, der kan supplere husets øvrige tilbud. Et ømt punkt er den kollektive trafi k. Godt nok kører bybusserne i timedrift det meste af dagen til hverdag, men i weekenden er det så godt som umuligt at komme til arrangement i Kulturarkaden, hvis man ikke er selvtransporterende. Ulrik Jensen, Vordingborg Bibliotekerne 2 3

3 Læserindlæg Tak Jeg vil godt takke mine to ledere Ingrid Eriksen og Nis Hansen, samt medarbejderne på min arbejdsplads i Socialpsykiatrien for deres store opbakning til mig, under mit livs værste krise. Uden jer var jeg gået ned med fl aget. Tak for jeres hjælp og opbakning da en psykisk syg person tæt på mig begyndte at forfølge og chikanere mig. Tak for at jeg kunne ringe 24 timer i døgnet, hvis det var nødvendigt hvilket det heldigvis ikke blev. Tak for at I holdt øje med, om jeg mødte om morgenen, og ville reagere, hvis min bil ikke holdt på parkeringspladsen til normal tid. Det var uvurderligt, at I gav mig tid til at komme ud med det, og at I ledere dagligt brugte tid på mig og også gav mine kolleger tid til at snakke med mig. Når jeg mødte om morgenen, var min rygsæk fyldt med dårlige oplevelser, når jeg gik hjem, var den fyldt op med positive ting. Selvom jeg tit var bange, gav jeres store opbakning mig tryghed. Jeg vidste, at jeg havde en livline, hvis noget skulle ske. I gjorde, at jeg havde overskud til at komme igennem krisen. På den måde var I min medicin. Oringe Gartneri en lille økologisk perle På den smukke halvø Oringe fi nder du Oringe Gartneri, som drives af Det Beskyttede Værksted Vordingborg. Gartneriet består af 400 m 2 drivhuse, ca. 3 ha frugtplantage og 1,5 ha friarealer, der hovedsageligt bruges til produktion af grøntsager. De 10 medarbejdere og de to værkstedsassistenter har i denne tid travlt med at hyppe kartofl er, nippe sommerblomster og tynde ud i rækkerne af gulerødder, løg og de mange andre grøntsager de har sået og sat, og snart skal der plukkes jordbær. Alt laves fra frø, og alt er økologisk uden brug af pesticider. Gartneriet sælger til både offentlige institutioner og til private. Du kan læse mere om Oringe Gartneri på vordingborg.dk Læserindlæg må højst være på 300 ord. Til næste VorNyt skal indlæg sendes senest 1. august til vordingborg.dk. Jeg har oplevet, hvor meget det betyder at have forstående og fl eksible arbejdsgivere og kolleger, samt hvor meget det betyder at have en givende arbejdsplads. I dag er jeg ovenpå igen og har mod på livet. Til alle jer kolleger i Vordingborg Kommune, uanset hvilket job I bestrider, har jeg lyst til at sige, at det er godt at åbne op. Fortæl om dine problemer, når du har det svært. Ellers er det svært for din arbejdsgiver og dine kolleger at forstå og hjælpe, og du ender måske med en langtids-sygemelding. Inger Margrethe Jensen Rengøringsassistent, Ritas Corner og Bøgehuset Sif, som har været på Oringe gartneri i 10 år, plejer krydderurterne i mistbænken Løsning på stavning: a x, b 1, c 2, d 1, e 1, f 1, g x, h 2, i 1, j 2, k 1, l 2, m 1 Hvad betyder ordene i økonomien? I denne tid skrives og tales der meget om økonomi, forbrug og budgetter både her i vores kommune og i de landsdækkende medier. Vi skal i kommunen fi nde besparelser på servicerammen, og vi har anlægsstop. Derfor er det måske på sin plads at sætte lidt fl ere ord på nogle af de begreber, som kan virke temmelig indforståede for mange mennesker. Det er tørt stof, men ikke desto mindre af stor betydning for kommunen og dermed for os ansatte. Tre af de overordnede begreber i kommunens budgetter: Servicerammen er det beløb, som kommunen på forhånd har sat af til direkte service overfor borgerne. Det vil sige for eksempel til børnepasning, skoler, ældrepleje, udsatte børn, Juridisk Kontor i kommunen her kan du få hjælp til paragrafferne Med ansættelsen af Kismet Kouyoumdjian har Administrativt Sekretariat fordoblet det juridiske personale. Der er så mange jurister nu, at Kismet og den gamle jurist Martin Vestergaard synes, at de nu skal skifte navn fra den juridiske funktion eller bare juristen til Juridisk Kontor. Spørg og få svar Det er meningen, at man som medarbejder i Vordingborg Kommune skal kunne kontakte Juridisk Kontor om alt mellem himmel og jord, når det gælder juridiske problemer, udtaler Kismet og Martin. Det kan godt være, at vi ikke selv kan løse problemet, men som regel kan vi så vejlede folk om, hvor man kan få svar på sine spørgsmål. Det kan være hos en advokat - f.eks. med speciale inden for det pågældende grønne områder og meget andet, som kommunen står for i det daglige. I vores kommune er servicerammen i 2008 på netto 1,6 mia. kr. Servicerammen må ikke overskrides ifølge aftalerne mellem kommunerne og regeringen. Det vil sige, at man ikke kan spare på andre ting og så putte pengene over i service-budgettet. Drift er et bredere budget, som blandt andet omfatter servicerammen, men også sociale ydelser som pension, kontanthjælp mm. De totale driftsudgifter i år er 2,9 mia. kr., og indtægterne 9 mia. kr. Netto er driftsbudgettet dermed ca. 2 mia. kr. område - eller hos et ministerium eller en styrelse med viden om området. Kontorets specialer Selv har Kismet og Martin hver deres stærke områder inden for juraen. Kismet er navnlig stærk på området for handel med fast ejendom, persondataloven og arkivloven, men arbejder også med kommunestyrelsesloven. Styrelseslovgivningen er heller ikke et ukendt felt for Martin, som især dyrker alt inden for miljøret og forvaltningsret. Begge kan de yde bistand ved formulering af aftaler og vedtægter samt forhandlinger i forbindelse hermed. Bliver Vordingborg Kommune trukket i retten, kan de også bistå med at fi nde frem til den rette advokat og klare kontakten til advokaten, frem til sagen Anlæg drejer sig om engangsudgifter til at bygge nyt, renovere bygninger og så videre. Også til anlæg må kommunen nu kun bruge det beløb, som oprindeligt er afsat i budgettet for året. Det betyder, at de penge, vi overførte fra 2007 til 2008 for at udføre tingene i dette år i stedet, nu ikke må bruges alligevel. Derfor er en hel del projekter udsat til næste år. Juristerne Kismet og Martin er afsluttet. Endelig kan de vejlede om, hvordan man som medarbejder håndterer de efterhånden mange begæringer om aktindsigt, som kommunen får. Det kan være om de frister, der gælder, og hvilke dokumenter, som skal udleveres. Undervisning Kismet og Martin tilbyder desuden undervisning i forvaltningsret og sagsbehandling, samt i reglerne i persondataloven. Du kan kontakte Juridisk Kontor på tlf / Søren Hovmand

4 Langebækskolen Når tre skoler bliver til én Hvad er vigtigt, når man lægger flere kulturer sammen? Mange af os har prøvet det i forbindelse med kommunesammenlægningen sidste år. Men allerede i sommeren 2005 blev Mern-, Kalvehave- og Stensved skoler lagt sammen til én ny skole. VorNyt har besøgt skoleleder Torben Folke Månsson på Langebækskolen for at høre, hvordan sammenlægningen er forløbet her. Langebækskolen er ikke en helt almindelig skole. Skolen består af fi re skoleafdelinger, tre SFO er og tre serviceafdelinger. De ti afdelinger er placeret på de tre gamle skoler i Kalvehave, Mern og Stensved. Det er vanskeligt at tale om sammenlægninger uden også at berøre det lidt abstrakte begreb kultur. Da Torben Folke Månsson i efteråret 2006 blev leder af Langebækskolen, Leder af Langebækskolen Torben Folke Månsson. havde skolen formelt fungeret som en samlet enhed i lidt over et år med én økonomi og én bestyrelse. Torbens mål var, at der også blev skabt en fælles kultur, som kunne bidrage til at de 115 medarbejdere, som arbejder på Langebækskolen kunne få en fælles tilgang til, hvordan man bør agere i forhold til børnene og til sine kolleger. De har i stedet valgt deres egen tilgang til processen. En tæt dialog og samarbejde mellem personalet og skoleledelsen samt en synlig ledelse er blandt de nøgleord, som Torben fremhæver, når han bliver bedt om at beskrive, hvordan ledelsesteamet har grebet tingene an. Vi har fra start fokuseret meget på at have tæt kontakt til alle medarbejderne i de forskellige afdelinger. Det er meget naturligt, at så stor en omvæltning kan skabe usikkerhed blandt personalet. Det er derfor ledelsens opgave at imødekomme denne usikkerhed ved først og fremmest at respektere, at den er der. Det betyder, at vi skal være lyttende og hele tiden sørge for at informere medarbejderne om, hvad der sker eller skal ske i nærmeste fremtid, fortæller han. Torben har også valgt at arbejde på skift i de tre afdelinger. Han har derfor tre faste kontordage i Stensved og en i henholdsvis Kalvehave og Mern. Det giver ham en god mulighed for at holde tæt kontakt til alle medarbejderne i de tre afdelinger. Selvom børnene på Langebækskolen er en del af en større enhed, foregår deres dagligdag i overskuelige rammer ude i de mindre afdelinger. Torben er meget bevidst om, at det er en lang proces at skabe en ny fælles kultur. Man plejer vist at sige, at sammenlægninger af kulturer på arbejdspladser tager mindst 5-6 år. Vi har arbejdet målrettet med det i cirka 1½ år, så vi har stadig meget arbejde foran os, erkender han. Ordet sammenlægning er ikke helt tilfældigt valgt. Det har hele tiden været meget vigtigt for Torben og personalet på de tre gamle skoler, at der har været tale om en reel sammenlægning af de tre skoler, så Kalvehave og Mern skoler ikke blot blev lagt ind under den gamle Stensved Skole. Ledelsen skal lytte, informere og være synlige Torben og resten af ledelsesteamet på Langebækskolen har ikke brugt en bestemt teoretisk model i deres arbejde med at lægge de tre skoler sammen. Når det velkendte nedbrydes Da sammenlægningen af de tre gamle skoler blev en realitet, besluttede ledelsesteamet, at de ikke ville holde fast i eksisterende politikker og retningslinjer fra en af skolerne og lade dem gælde for den nye Langebækskole. Vi valgte at bryde alt ned og være fælles om at bygge det op igen, så vi var sikre på at få opbygget noget, som vi alle kunne stå inde for og føle medejerskab for. Når alt det velkendte brydes ned på denne måde, så giver det et tomrum. Det har jo også betydet, at vi har haft en periode uden gældende nedskrevne politikker og retningslinjer, hvilket selvfølgelig midlertidigt har skabt forvirring og usikkerhed hos medarbejderne. Men det var et bevidst valg fra vores side, fordi vi mener, at det et vigtigt, at vi ikke bare fortsætter med eksisterende politikker og retningslinjer fra en af de gamle skoler uden at tænke det ind i vores nye sammenhæng, fortæller Torben. Fælles kultur kræver fælles symboler Da Torben blev leder af Langebækskolen, begyndte han med det samme at arbejde med de synlige dele af kulturen. Han har for eksempel fra første dag insisteret meget på, at personalet altid bruger navnet Langebækskolen, når de skriver breve og publikationer, og når de tager telefonen. Jeg er nok lidt berygtet for at rette medarbejderne, hvis de kommer til at bruge et af de gamle skolenavne, fortæller Torben med et smil på læben. Men det er vigtigt, at personalet identifi cerer sig med at arbejde på Langebækskolen og ikke fastholder de gamle skoler som referenceramme. Her er der ikke plads til at slingre, hvis vi virkelig vil skabe os et fælles udgangspunkt. Nye samarbejder på tværs af afdelingerne Selvom Langebækskolen nu er én enhed, så har personalet fra de tre gamle skoler ikke skullet skifte arbejdssted. De er fortsat tilknyttet én afdeling i enten Kalvehave, Stensved eller Mern, som i dagligdagen fungerer Langebækskolens fælles ledelsesteam samlet i skolegården i Kalvehalve-afdelingen. Langebækskolen har i dette skoleår cirka 735 elever fordelt på de fire skoleafdelinger. som selvstændige afdelinger med egen afdelingsleder. Ledelsen og de forskellige personalegrupper gør meget for, at medarbejderne kan lære hinanden at kende og skabe et godt fagligt samarbejde på tværs af afdelingerne. Der bliver afholdt fælles pædagogiske dage og pædagogiske rådsmøder, hvor personalet fra de forskellige afdelinger kan udveksle faglige erfaringer og diskutere pædagogisk udvikling. Faglærerne kan også mødes i fagudvalg på tværs af afdelingerne, hvor de kan udvikle deres faglige ekspertiser. Der er også et tæt samarbejde mellem afdelingernes ledelsesteams. SFO erne diskuterer blandt andet, hvordan de bedst muligt udnytter deres normeringer. Servicelederne fra de tre afdelinger hjælper hinanden med praktiske ting som for eksempel at udskifte vinduer. De fem IT-folk fra de tre afdelinger laver fælles investeringsplaner og har sammen udviklet skolens hjemmeside. Så der foregår meget faglig udvikling på tværs af afdelingerne. Men vi mangler stadig at tage den store debat om vores værdier og visioner her på skolen, fortæller Torben. Det har vi sat som indsatsområde i næste skoleår. Indtil da betragter jeg os som en supertanker, som kender den overordnede retning, men stadig ikke ved præcis, hvilken havn vi skal lægge til, slutter Torben af. Thomas Uhlenfeldt 6 7

5 Værdierne ind på Arbejdspladsen Mange har nu været på kursus i værdibaseret samarbejde, og måske er I allerede i gang med at diskutere værdierne på din arbejdsplads. Få mere inspiration til arbejdet her. Nu gælder det om at få værdierne til at give mening på de enkelte arbejdspladser. Vi har alle vore egne værdier, som ligger dybt forankret i personligheden. Det er en væsentlig del af vores identitet. Udfordringen, som ledelse og medarbejdere i fællesskab står over for, er at fi nde arbejdspladsens værdigrundlag med respekt for den enkeltes personlige værdier. Kunsten er at gøre det svære enkelt at gøre arbejdet til en leg. Vi kan lige så godt vælge at have det sjovt, når vi er på arbejde. Det frigiver energi, og når vi får mere energi, yder vi bedre resultater. Måske har nogle af jer set fi lmen FISH på kurset i værdibaseret samarbejde. Filmen handler om en virkelig arbejdsplads, som er et fi skemarked i Canada. Arbejdet indebærer, at personalet skal starte kl. 5 om morgenen og håndtere iskolde, klamme fi sk dagen igennem. Samtidig skal de have den rette mine over for kunderne. Gutterne dér har indset, at vilkårene er, at de skal være på arbejdspladsen 8 timer hver eneste hverdag år efter år. Derfor er de blevet enige om et værdigrundlag på deres arbejdsplads, som lyder: Fish-ideologien: Vælg din holdning Vær nærværende Grib energien og slip kræfterne løs Gør arbejdet til en leg Gør dem glade (kunder og kolleger) Der er et væld af muligheder for at arbejde med værdier - næsten kun fantasien sætter grænser. Én ting er imidlertid vigtig. Det er, at det skal foregå på en anerkendende og værdsættende måde. Det kan anbefales, at I aftaler et sæt spilleregler for arbejdet med værdier inden I går i gang. Et eksempel på spilleregler (fra den irske mytologi om den 5. provins): Eksempel på spilleregler: Her hersker nysgerrighed derfor spørges der Her hersker ligeværd Våben må ikke bringes ind i rummet (ej såre andre) Uenighed er velkommen jo fl ere synspunkter jo bedre Alle skal forsøge at forstå den andens synspunkter Her skal ikke øves kritik hverken af andres tanker eller handlinger Her luftes utraditionelle ideer og nye måder at gøre tingene på Her undersøges, hvorfor andre siger og gør, som de gør Intet af det, der bliver sagt, vil blive brugt imod nogen senere Et kortspil, hvor alle er vindere Man kan tænke tanker på en afslappet måde ved at tage et spil kort. Her er et forslag til en metode til arbejdet med værdier. Erfaringer viser, at også stille personer kommer til orde her. Metoden kommer rundt om egen refl eksion, egen præsentation, fælles drøftelse og fælles opsamling med synligt resultat for alle. Vordingbog Kommunes værdier: Dialog, respekt, synlighed, dynamik og udvikling er indeholdt i processen med kortspillet. Dialog Respekt SynlighedUdvikling Dynamik Gruppearbejde på kursus i værdibaseret samarbejde. Forberedelse: Der dannes grupper på 4-6 deltagere. En i hver gruppe udnævnes til spilleleder. Hver spiller får udleveret 5 tomme kort. Kortene udfyldes med forventninger/værdier/forslag ud fra spørgsmål om værdier se eksemplerne. Spillerne skriver ét udsagn på hvert kort. Det kan være et meget konkret udsagn eller det kan være noget helt overordnet. Spillerne får ca. 15 minutter til at udfylde kortene. Udsagnene på kortene behøver ikke være helt færdige. Det er nok at præsentere en væsentlig overvejelse. Når alle spillere har udfyldt kortene, starter spillet. Hvis en spiller ikke kan fi nde anvendelse for alle kort, er det i orden at nøjes med nogle af dem. Eksempler på spørgsmål til kortspil om værdier: Hvad betyder ordet dialog for dig? Hvad er vigtigt for dig i forhold til værdien respekt? Hvordan viser det sig i vores hverdag på arbejdspladsen, når vi udviser synlighed? Giv eksempler fra arbejdsdagen. Spillet ved bordene: Spil ud: Spil-lederen beder en af spillerne om at spille et kort ud. Forklar kortet: Spilleren læser og forklarer kort om forventningen/ værdien/forslaget. Bekend kulør: Andre spillere, som har et kort der minder om, spiller deres kort ud og forklarer, hvad de har tænkt på. Saml stikket: Kort med parallelle, enslydende eller sammenfaldende udsagn samles i et stik og lægges på bordet. Næste udspil: Den, der sidder til højre for ham/hende, der sidst spillede sit kort ud, spiller næste kort ud. Afslutning: Spillet er slut, når alle kort er spillet (ca. 1 time). Det kan godt forekomme, at der er en række kort, der står alene. Hvordan viser det sig i vores hverdag på arbejdspladsen når vi ikke efterlever værdien dynamik? Giv eksempler fra arbejdsdagen. Hvilket udbytte og fordele giver det os, når vi efter lever værdien udvikling? 1. Internt på arbejdspladsen 2. Over for vores borgere/brugere Disse udsagn bruges til at supplere de fælles forventninger/værdier/forslag. Opsamling i fællesskab Når alle kort er spillet og alle stik taget hjem, samler gruppen op i fællesskab. På et papir (gerne fl ip-over) skrives de forventninger/værdier/forslag, der er fremkommet under spillet også udsagn, som kun har stået på et kort (ca. 15 minutter). Der må gerne sættes yderligere ord på stikkene. Resultatet præsenteres for resten af deltagerne i lokalet (ca. 15 minutter til hver gruppe). Resultatet afl everes efterfølgende til de respektive ledere, som er ansvarlige for, at drøftelserne fortsætter på kommende personalemøder. Måske får I lyst til at prøve god fornøjelse! Har I brug for mere inspiration til arbejdet med værdier på jeres arbejdsplads, er I velkomne til at kontakte HR-afdelingen for sparring. Eva Rasmussen, HR-afdelingen 8 9

6 1x Få 13 rigtige i stavning! Her er en lille test med nogle af de ord, som kan drille. Hvor mange rigtige får du? a 1 ørering X 2 ørenring b 1 af sted X 2 afsted c 1 rutschebane X 2 rutsjebane d 1 pct. X 2 proc. e 1 vanilje X 2 vanille Kryds af på denne måde: Ny-uddannede stressvejledere er klar f 1 i øvrigt X 2 iøvrigt 1 = første stavemåde er korrekt g 1 stuntmand X 2 stuntman X = begge stavemåder er korrekte Oplever du, at det ind imellem er Følgende er blevet uddannet: I kan fra en arbejdsplads også kontakte h 1 linie X 2 linje 2 = anden stavemåde er korrekt svært at undgå stress eller vil du Ældreområdet jeres stressvejleder for at få vejlederen i 1 konference X 2 konferance gerne gøre noget, for at I undgår Connie Bendtsen (område Vest), Vinnie til at komme på et møde og fortælle om stress i jeres afdeling? Poulsen og Ulla Birk Johansen (område stress, håndtering af stress samt om j 1 abonement X 2 abonnement Nu er der hjælp at hente hos kolleger, der har en særlig viden om Johansen (område Øst). Maj-Britt Otto, Midt) og Pernille Jørgensen og Majbritt vejlederrollen. k 1 tjekke X 2 checke l 1 priviligeret X 2 privilegeret stress. HR-afdelingen Handicapområdet m 1 i alt X 2 ialt Der er nu uddannet 22 stressvejledere Vivi Juul og Robert Handberg. En stressramt medarbejder er her i kommunen. Stressvejlederne er En person, hvor adfærden ændres; blevet uddannet af Center for Stress Daginstitutioner, skoler og kultur man spiser for eksempel hurtigere, Løsningen fi ndes nederst på side 4. A/S. Lena L. Fenger, Gudrun Vestergaard, man holder ikke længere pauser, man Anna Jensen, Tim Larsen, Anders H. drikker fl ere kopper kaffe, spiser mere Stressvejlederne har fået redskaber til at: Andersen, Linda Larsen Carl Ishøj, slik og kage og har meget, der skal nås på kort tid. rådgive en stressramt medarbejder/ Rasmus Welling og Kim Leider Olsen. leder gennem personlige afklarende Symptomerne kan være meget forskellige, for eksempel hjertebanken, øget Nyt samtaler Natur, vej og plan irritabilitet, utålmodighed, aggressivitet, Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til vejlede og rådgive internt i kommunen på de enkelte arbejdspladser om navne til det lønteam, I hører under. Carsten Olesen. tics, hyperaktivitet, indre uro, hovedpine, træthed, søvnforstyrrelser, øget pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed stille spørgsmål samt vejlede i Fagsekretariater og stabe appetit samt tørhed i hals og mund. løsningsmuligheder på de enkelte Betty S. Andersen, Karen Holm, Nina 25 års jubilæum Fratrådte på grund af pension/efterløn arbejdspladser Andersen, Maj-Britt Otto og Randi Navn Arbejdssted Navn Arbejdssted medvirke til at målrette indsatsen Jakobsen. 5 gode råd Gerda Annette Hansen Hjemmeplejen, Distrikt Rosenvang Elly Isaksen Hjemmeplejen, Distrikt Fjordgården mod stress i Vordingborg kommune Start dagen med at skabe overblik Inge-Lise Themsen Hjemmeplejen, Distrikt Fjordgården Grethe Kirsten Rasmussen Hjemmeplejen, Distrikt Fjordgården indgå i stress-afklarende samtaler Stressvejlederne vil inden sommerferien over, hvad du skal arbejde med. Lise Ørregaard Bøgebjerg Børnehave Hans-Ole Therkildsen Kommunale Værker med kolleger og ledelse udarbejde en pjece om, hvornår og Gør én ting ad gangen. IngerMargrethe Hansen Egely børnehave hvordan de kan kontaktes. Udgangspunktet er, at du/i kontakter en af de Lis Hemmingsen Hjemmeplejen, Distrikt Solhøj Lær at sige fra og sætte grænser. Ingrid Andersen Vordingborg Rådhus, kantinen Hold pauser. Det er ikke spild af tid 40 års jubilæum Stressvejlederne er ikke behandlere. men giver energi. Navn Arbejdssted Marianne Schacke Hjemmeplejen, Distrikt Ulvsund Er der brug for behandling, skal man stressvejledere, der tilhører jeres eget Rør dig pas på din krop, det er den, Inge-Lise Themsen Hjemmeplejen, Distrikt Fjordgården Morten Ulrik Uldall Verdich Synscentralen henvende sig i HR-afdelingen, som område. Dette kan selvfølgelig allerede det hele handler om. henviser til Falck Healthcare. ske fra i dag

7 Messer med personaletilbud Hvilke personaletilbud vil du vælge? I sommer får alle fastansatte medarbejdere mulighed for at vælge blandt nogle nye personaletilbud, som træder i kraft til september. Tilbuddene går ud på, at du kan få en lavere pris på et produkt eller et abonnement via storkøbsrabat eller skattefordel. Vær dog opmærksom på, at du kun kan vælge skattebegunstigede goder for den del af din løn, der er lokalt aftalt. Personaletilbuddene dækker aviser bredbånd og bredbåndstelefoni offentlig transport massageordning sundhedsforsikring rygestopprodukter personlig udvikling coaching fi tness gps og pc-ordning Alle tilbuddene går på bestemte produkter. Det kan du læse mere om i den brochure, som alle ansatte får tilsendt. Nogle af tilbuddene bliver trukket i lønnen før skat, hvilket betyder, at tilbuddet bliver væsentligt billigere for dig, fordi du får en skattebesparelse. Andre af tilbuddene er billigere for dig, fordi Vordingborg Kommune har lavet en aftale om rabatordning. Du kan fremover vælge personalegoder en gang årligt. Valget vil være bindende og gælder for et år. Randi Jakobsen, HR-afdelingen Mandag den 2. juni 2008 kl i Medborgerhuset, Skovvej i Vordingborg og Tirsdag d. 3 den juni 2008 kl i Mønshallen, Platanvej 40 i Stege På messerne kan du og din familie komme og høre nærmere om, hvordan Vordingborg Kommune som arbejdsgiver kan være med til at sikre dig lavere priser på en række produkter. De forskellige leverandører vil have stande, hvor de informerer om produkterne. Der vil også være praktisk information om tilmelding, betaling via løntræk, skattefordele og meget andet. Ordningen med personalegoder kaldes fl eksible lønpakker. Du kan læse Vordingborg Kommunes politik for fl eksible lønpakker på intranettet under personaleforhold og personalepolitikker. Intro-dag for nye medarbejdere Direktionen har besluttet, at alle nye medarbejdere og ledere skal på introduktionsdag for at introducere dem til Vordingborg Kommune. Her fortæller borgmesteren om det politiske liv, kommunaldirektøren om organisationen, og direktørerne om de forskellige fagområder. Deltagerne bliver også introduceret til med-systemet, personalepolitikker samt kommunikationspolitikken. Første intro-dag løb af stablen fredag den 23. maj. I resten af 2008 er der planlagt to intro-dage henholdsvis den 14. august og den 13. november. Det er kl Tilmelding sker efter aftale med ens nærmeste leder og sendes pr. mail til Du kan se mere om intro-dage på Intranettet under Personaleforhold. Yderligere oplysninger fås hos HR-afdelingen, Eva Rasmussen, tlf eller

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Ny kommunaldirektør. Yes! Så tager vi cyklerne frem... lægger vægt på billeder. Side 4 5. Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege

Ny kommunaldirektør. Yes! Så tager vi cyklerne frem... lægger vægt på billeder. Side 4 5. Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege 6. udgave, september 2008 Skovhuset Side 3 lægger vægt på billeder Side 4 5 Ny kommunaldirektør Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege Yes! Side 8 9 Vi har lavet en hjemmeside! Høsttid

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper.

anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper. Indkomne ideer fra medarbejderne på Insites anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper. Askebægeret Rygerne skal flexe

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale.

Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale. 8. udgave, marts 2009 Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design på vores hjemmesider Side 4 5 Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Ny stab samme motto... Side 8 9 Forår på vej Side 10

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere