din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014

2 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde 2) Aage Højbjerg, Dyrlæge Skovhegnet 9, 8500 Grenaa Jeg stiller op til NRGì`s repræsentantskab igen efter at have siddet i repræsentantskabet i én periode. Det har været en meget spændende og givende tid. Det har også været muligt at få indflydelse på NRGi`s funktioner. Se herom på I en evt. kommende periode vil jeg fortsætte med mine kernepunkter nemlig forsyningssikkerhed og en sund økonomi i selskabet, der skal sikre en årlig udbetaling til andelshaverne. Et godt og konstruktivt samarbejde mellem repræsentantskab og bestyrelse er helt afgørende for at opnå resultater. Det vil jeg arbejde for (se Knud Saaby, Pens. vicekriminalkommissær Liljebakken 7, 8500 Grenaa Jeg er privat forbruger af NRGi s ydelser, har siddet i repræsentantskabet i 8 år og fulgt udviklingen med interesse. For mig er det vigtigste forsyningssikkerhed og lave forbrugerpriser, at selskabets stærke økonomi skal komme forbrugerne til gode, og at andelshaverne får udbytte af den formueandel, der er bundet i selskabet. Jeg vil i repræsentantskabet være med til at påvirke og vurdere nye forretningsområder, hvor alternative energiformer kræver nytænkning i distributionen. Jeg ser fjernaflæsning som rigtig og nødvendig, da det vil åbne nye og vigtige perspektiver for forbrugerne. Lars Møller Djursgade 26, 8500 Grenaa Jeg vil arbejde for: Borgernes i Grenaa og på Anholts interesser. Erhvervslivets og arbejdspladsernes interesser. Forsyningssikkerhed og sikker drift. Ny teknologi som gør det nemmere at være forbruger. Øget fokus på klimapolitik og brug af vedvarende energikilder. Et godt samarbejde, om brede og fremtidssikrede beslutninger, er vigtige for gode resultater for forbrugerne. Med erfaring som tidligere tillidsrepræsentant og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sapa Profiler A/S kan jeg bidrage til dette. Lars Østergaard Skovsvinget 22, 8500 Grenaa Det vil jeg arbejde for hos NRGi: Billigst muligt el til forbrugerne. Væk med unødige forretningsområder, markedsføring og diverse tiltag der koster den enkelte andelshaver ekstra penge som el-forbruger. Sådan vil jeg arbejde: Jeg vil samarbejde og argumentere sagligt for mine synspunkter. Hvem er jeg? Lars Østergaard Gift og tre hjemmeboende børn Uddannet civiløkonom med specialerne HD(Afsætningsøkonomi) og HD(Organisation og Ledelse) Medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse, næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget, medlem af bestyrelsen i Kattegatcentret og Kulturhuset Pavillonen. Lars Ry Jørgensen, Skoleleder Åparken 37, 8500 Grenaa NRGi er blevet meget stort efter seneste fusion. Der kommer nye fusioner. Derfor er det vigtigt, at Djursland fortsat bliver hørt! Jeg har erfaring gennem to valgperioder og vil arbejde for, at der også fremover er sikkerhed for stabil elforsyning i vort område, at modernisering af elnettet i vort område ikke lægges bag i køen, og at vi hurtigt får tilbud om ægte bredbånd i vort område. Jeg går ind for fortsat udlodning af rabatcheck, men ser gerne omdannelse af NRGi til A/S og er for mere grøn energi på et forretningsmæssigt forsvarligt grundlag. Jeg vil passe på vores penge!

3 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt B (Norddjursland) (Valgområde 2) Jens Peter Jellesen Mastrupvej 4, 8500 Grenaa Jeg har siddet i NRGi`s repræsentantskab siden valget i Jeg stiller op med ønsket om at blive valgt for en ny periode, og dermed være med til at påvirke NRGi`s fremtidige udvikling. Det vigtigste for mig er, at selskabet leverer billig strøm til forbrugerne og med en høj leveringssikkerhed. I landområderne og ikke mindst på Djursland har vi tidligere været uden strøm i længere tid. Jeg vil fortsat have fokus på landområderne. NRGi har en stor formue som skal forvaltes med omhu og kun initiativer med forretningsmæssig fornuftig afkast bør iværksættes. NRGi skal agere forretningsorienteret. Sigrid Bluhme Skindbjergvej 45, 8500 Grenaa Som genvalgt repræsentant vil jeg arbejde for at bevare NRGi som et forbrugerejet andelsselskab. Jeg har arbejdet indgående med elområdet, herunder elloven og kabelhandlingsplaner og har som mærkesag at få fjernet alle 60 kv- højspændingsmaster og erstatte dem med jordkabler. NRGi skal have mere fokus på sin kerneydelse elforsyning med henblik på at sikre en billigst mulig elpris. Alle sideordnede virksomheder afvikles til det private erhvervsliv og nettariffen nedsættes i takt med rationaliseringerne. Forbrugerne skal have provenuet fra salget af Elsam-aktierne udbetalt. Lars Kofoed Gl. Rimsøvej 41, 8585 Glesborg Mit navn er Lars Kofoed 45 år. Jeg har arbejdet 10 år i vindmølleindustrien og arbejdet med energi optimering. Jeg har brugt fritiden på alternativ energi som bla. mini møller, solvarme, solceller og stirling motorer. Jeg vil arbejde for: Investeringer I den grønne energiforsyning til gavn for miljø og økonomi. Indførelse af differentieret prisstruktur. En forretningmæssig sund investeringspolitik. At sikre andelshavernes indflydelse i selskabet.

4 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt C (Ebeltoft m.m.) (Valgområde2) Astrid Søe Nordmandsvej 13, 8400 Ebeltoft I en tid hvor både klima og finanskrise ruller over verden bliver det Danmarks rolle at gå foran, med krav om energi på miljøets præmisser. Vi har tradition for alternativ og grøn tankegang, og NRGi kan som andelsselskab bane vejen med ekspertise og blande sig i den politiske dagsorden. Vor tidsalder udvider kravene til energi, i hverdagen og på job. Vi har et stigende behov for kommunikation og brug af internet, webtv etc. Som udkantskommune bør vi fremtidssikre tilflytning og erhvervsdelen med optimalt fibernet. Det betaler sig, helt konkret, at være både ansvarlige og oplyste forbrugere. Ole Bjerregaard Mosesvinget 4, 8400 Ebeltoft Jeg har været aktiv i elsektoren siden 1986, bl.a. bestyrelsesmedlem i Midtkraft, en del år bestyrelsesmedlem i NRGi og nu medl. af repræsentantskabet. Jeg vil med glæde fortsat være med til at synliggøre og udvikle NRGi, bl.a. gratis enerigirådgivning til ejere/ brugere med besparelser og bedre udnyttelse af energien til følge. NRGi skal fortsat være teknologisk og driftsøkonomisk et af de bedste elselskaber i Danmark, og selskabet skal fortsat være et forbrugerejet andelsselskab, og hovedformålet er bl.a. med en grøn profil at sikre billig strøm og forsyningssikkerhed til forbrugerne. Jan Baarup Jensen, Registreret revisor Skansebakken 5, 8400 Ebeltoft Som forbrugervalgt til selskabets højeste myndighed vil jeg kontrollere at selskabet opfylder sit primære vedtægtsbestemte formål, som er energiforsyning. Jeg ønsker at driften skal yderligere effektiviseres med vægt på høj forsyningssikkerhed, miljøhensyn og lavest mulig pris. Der skal tilbydes intelligente målere, med mulighed for at vælge grøn og billig strøm. Jeg vil fortsat være kritisk overfor de kommercielle aktiviteter bla fibernet der er forbundet med store investeringer og som nok aldrig vil generere overskud. Endelig vil jeg arbejde for at Elsamkapitalen udbetales til andelshaverne. Sven Arne Vallentin Bækhøjen 3, 8400 Ebeltoft HVEM ER JEG? Uddannet som ingeniør og merkonom. Ansat 30 år i energibranchen. Leder i internationalt energiselskab. Helårsbosat i Ebeltoft. HVAD VIL JEG ARBEJDE FOR? NRGi skal drives som en forretning. Flere erfarne forretningsfolk i ledelsen. NRGi skal have fokus på billig/sikker el. Irelevante forretningsområder afvikles. Stor pengetank skal komme os til gode. El-regningen skal være til at forstå. Kristian Herget Søskrænten 1, 8400 Ebeltoft Som ny kandidat til NRGi s repræsentantskab vil jeg arbejde for at styrke og udbygge den grønne linje i NRGi. Ved at udbygge den vedvarende energiforsyning, kan vi sikre en uafhængig, prisbillig og sikker energiforsyning. Samtidig er de vedvarende energikilder med til at mindske forureningen og nedbringe udslippet af CO 2. Desuden vil jeg arbejde for at NRGi udbygger rådgivningen omkring energibesparelser hos den enkelte forbruger, så der kan spares både penge og CO 2 udslip. Jeg finder det vigtigt at bibeholde NRGi som et moderne forbrugerstyret andelsselskab.

5 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt D (Mols) (Valgområde 2) Anita Søholm Skovgårdevej 31, 8420 Knebel Det er fremtiden vi bør satse på i NRGi. En fremtid der skal sikre os selv og vore efterkommere en energiforsyning, der baseres på de teknologiske muligheder, som er mest rentable for forbrugerne, samt mest fordelagtige for klimaet og miljøet. Derfor vil jeg i NRGi bruge min mangeårige viden indenfor natur- og miljøområdet, til at arbejde for løsninger, der giver det bedste afkast på lang sigt og samtidig tilgodeser vedvarende energiløsninger, hvor det er muligt. Det forudsætter, at jeg forholder mig konstruktivt til nye projekter som fibernet og havvindmøller, og arbejder for de beslutninger, jeg mener tilgodeser andelshaverne bedst muligt! Kurt Birkedal, Ingeniør miljø og energi Molsvej 116, 8400 Ebeltoft Jeg stiller op, fordi jeg mener, at mine mere end 30 års erfaring med miljø og energi kan være til nytte i repræsentantskabet. Jeg er senior energikonsulent hos Teknologisk Instituts internationale afd. Jeg har arbejdet som leder af miljø- og energiprojekter i Østeuropa, Afrika og Asien. Som konsulent har jeg arbejdet for Miljø og Energiministeriet samt DANCED, DANIDA, ADB, UNDP og World Bank. Jeg er tilhænger af vedvarende energi og har deltaget i opførelsen af sol-, vind- og biomasseanlæg verden over. Jeg går ind for at anvende miljø- og klimavenlig energi overalt, hvor det er realistisk. Jens Arne Sørensen, Smed og fritidslandmand Stabelbjergvej 2, 8420 Knebel Jeg har været repræsentant i 8 år. Jeg er opvokset i Tved sogn, hvor jeg altid har haft bopæl. Jeg vil bevare NRGi som a.m.b.a., så vi stadigvæk kan få en efterbetaling af overskudet fra datterselskaber og den store formue, der er oparbejdet i generationer. Der er ikke andre elselskaber i Dk, der betaler abonnement og netafgift tilbage til sine medlemmer. På længere sigt skal vi have Fibernet, da det vil give enorme muligheder med bl.a. it og intelligente målere, så kan vi styre forbruget af miljøvenlig el, når der bl.a. er overskud af vindkraft. Derfor vil jeg gerne fortsat være talerør for Mols og opland. Verner Damm, Efterlønner/selvstændig Dybdalvej 26, 8420 Knebel Jeg genopstiller til repræsentantskabet. Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi s store kapital forvaltes til gavn for andelshaverne. Aktiviteterne i selskabet skal være koncentreret om energi og kommunikation. Energibesparelser og vedvarende energi skal have høj prioritet. Dette kan ske ved, at der lægges mere vægt på rådgivning og tilbud om anlæg til vedvarede energi til privatkunder. Det skal være helt klart, om NRGi står som rådgiver eller sælger af produkter. Snakken om omdannelse til aktieselskab er forstummet, men jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi forbliver et forbrugerejet selskab.

6 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt E (Midtdjursland) (Valgområde 2) Christine Viemose Glentehøj 20, 8410 Rønde Både som privat el-kunde og som chef for en virksomhed med et af landets største jordvarmeanlæg, er jeg dybt interesseret i at købe el fra vedvarende energikilder. NRGi skal accelerere udviklingen indenfor både solceller og vindenergi og fortsætte det fine arbejde med at opmuntre til elbesparelser og miljøvenlige el-vaner. Det vil jeg bidrage til både med nye idéer og gennem erfaringsudveksling. Grøn el skal være billigere end anden el, og både NRGi og andelshaverne skal derhen, hvor der går sport i at spare på strømmen og sport i at gøre grøn energi til det mest attraktive også økonomisk. Geert Hallberg, Tidl. kommunaldirektør i Rønde Baunevænget 41, 8410 Rønde Som bestyrelsesmedlem i NRGi er jeg blevet bekræftet i vigtigheden af at bevare de kvaliteter, der ligger i, at forbrugerne ejer energiselskabet, og at der sættes endnu mere ind på en styrkelse af den grønne profil i alle selskabets aktiviteter til gavn for vores klima. NRGi skal stå for effektiv drift af elnet og datterselskaber, så der fortsat kan udbetales rabat til forbrugerne. Forsyningssikkerhed er et kerneområde. Vi skal have fiberbredbånd, intelligente målere og en differentieret prisstruktur, så den enkelte forbruger får indflydelse på energirigtigt forbrug og el-regningens størrelse Karen Andreasen Baunevænget 2, 8410 Rønde Jeg vil arbejde for at NRGi bevares og udbygges som et moderne, forbrugerstyret selskab, der har orden på økonomien og kan sikre kunderne energi til en konkurrencedygtig pris. NRGi skal satse på ny teknologi og på vedvarende energi, så effektivitet og miljøhensyn går hånd i hånd og fremtidssikrer energiforsyningen. NRGi bør være førende mht. rådgivning om energibesparelser, så forbrugerne kan spare penge og mindske CO 2 udslip. Udbredelsen af fibernet, der bl.a. kan modvirke at landdistrikter hægtes af udviklingen og affolkes, betragter jeg som et vigtigt indsatsområde. Peter Krog-Meyer, Avlschef Smouenvej 13, 8410 Rønde Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat skal være blandt de mest effektive el-distributionsselskaber i Danmark og tillige have de laveste omkostninger. Jeg vil arbejde for, at NRGi er sit ansvar bevidst og anvender de teknologiske udviklingsmuligheder, som viser sig i de kommende år. Henning Rasmussen Gåsebakken 18, Ugelbølle, 8410 Rønde Jeg vil arbejde for at NRGi: Forbliver et andelsselskab, hvor forbrugerne bestemmer Investerer formuen i vedvarende energi til fordel for naturen og billigere el i fremtiden Er effektiv så rabatcheck bliver en årlig begivenhed. Ruller fibernettet ud i hele forsynings-området bl.a. til fordel for skole- og velfærdsområdet. Er aktiv i udformningen af, at ikke bare Aarhus by men hele Aarhus regionen herunder Djursland gøres CO 2 neutral i Jeg er cand. merc. i strategi og ledelse og i bestyrelsen for bl.a. LAG Djursland, Ugelbølle Landsbyråd og Energi- og Miljøcenter Midtjylland.

7 De 2 valgte kandidater i valgdistrikt G (Samsø/ Tunø) (Valgområde 2) Jens J. Øster-Mortensen, Fotojournalist Nørreskiftevej 9, 8305 Samsø At Samsø er en VE_Ø, er et must, og her må NRGi meget gerne være mere på banen og eventuelt kunne investere mere i energiforsøg på øen. Det andelsejede selskab er unikt på den måde, at alle med en måler ejer en del, men stærke kræfter vil gerne prøve at omdanne selskabet til et aktieselskab, og dermed ved man egentlig ikke, hvem som løber med det store overskud. Så jeg vil kæmpe for, at selskabet bevares på andelsbasis ved for eksempel at kæmpe med åben pande, hvis A/S er på banen. Spændende, at der kunne dannes lokale grupper, som i NRGi regí (støtte) kunne arbejde med alternativ energi. Jens Ove Vadstrup, Tømrer Vesterløkken 22, 8305 Samsø Jeg genopstiller, fordi jeg vil bevare NRGi som et veldrevet andelsselskab, der giver andelshaverne bonus sidst på året i år udbetales 315 mio kr. Omdannes NRGi til et aktieselskab, vil overskuddet gå til aktieejere, der evt. ikke deler el-kundernes ønske om billig strøm og forsyningssikkerhed. Jeg ønsker at udvikle NRGi miljørigtigt via CO 2 - reduktion, el-besparelser og overgang til miljøvenlig offentlig belysning. Jeg går ind for ændring af el-nettet, så vindmøllestrøm fremover udnyttes helt. Derfor støtter jeg nye elmålere, så andelshaverne kan få billig strøm, når el-forbruget er lavt.

8 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 NRGi s historie Det NRGi, der kendes i dag, er et produkt af flere fusioner gennem tiderne. Det gennemgående selskab er andelsselskabet ARKE, og derfor

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere