HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)"

Transkript

1 HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Vand, total Mio.kr. Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Omsætning 181,3 3,2 7,4 0,2 10,9 0,3 4,2 0,1 11,0 1,0 16,5 1,1 10,8 0,1 3,3 0,1 245,5 5,5 Vareforbrug 4,3 1,7 2,0 0,1 2,9 0,0 0,6 0,0 3,4 0,4 5,3 0,4 2,4 0,2 0,8 0,1 21,7 1,3 Dækningsbidrag 177,0 4,9 5,5 0,3 8,0 0,3 3,6 0,1 7,7 0,6 11,2 0,7 8,4 0,1 2,4 0,1 223,8 6,8 Kapacitetsomkostninger 91,1 10,0 2,5 0,8 3,8 0,0 2,3 0,2 3,1 0,3 5,3 0,5 4,5 0,8 0,9 0,2 113,4 9,2 Resultat før afskrivninge 85,9 14,9 3,0 1,1 4,2 0,4 1,4 0,3 4,5 0,3 5,9 0,3 3,9 0,7 1,6 0,1 110,4 16,0 Afskrivninger 60,1 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 2,1 0,0 0,7 0,0 74,8 0,0 Resultat før renter 25,8 14,9 1,2 1,1 0,8 0,4 0,1 0,3 2,7 0,3 2,4 0,3 1,8 0,7 0,9 0,1 35,7 16,0 Renter, netto 14,4 0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 15,2 1,1 Resultat før skat 11,5 15,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,1 0,3 2,5 0,5 2,1 0,2 1,7 0,6 0,8 0,1 20,5 17,2 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 18,2 2,5 0,9 0,3 1,1 0,5 1,0 0,9 Resultat før skat er 17 mio. kr. bedre end budgetlagt. Detailsalget er på budget. Engrossalget fra København er 2,1 mio.kr. bedre end budgetteret, heraf internt mersalg til bl.a. Herlev og Hvidovre på samlet 0,6 mio.kr. Herudover er der et øget antal tilslutningsbidrag i København på 2,6 mio.kr. samt a conto faktureringer vedr. sprinklereffekt på 0,8 mio.kr. Der er en positiv afvigelse på vareforbruget på 1,9 mio.kr., som primært er forårsaget af færre omkostninger til el i København pga. faldende elpriser samt installation af solcelleanlæg i foråret Kapacitetsomkostningerne er 9,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette er primært forårsaget af færre omkostninger i København, som fordeler sig på 4,6 mio.kr. vedr. Grundvandspuljen, forsinkelser ift. budget på nedrivningspuljen 4,0 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Den positive afvigelse på renteudgifter i København skyldes renteomkostning, der er budgetteret i juni, men realiseres i juli. Alle selskaber overholder deres prislofter. 1

2 HOVEDTAL OG AFVIGELSER SPILDEVANDSKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Spildevand, konsolideret Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Mio.kr. Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Omsætning 243,9 12,8 21,5 0,7 26,2 1,1 10,2 0,1 20,1 1,3 40,8 5,4 16,0 0,0 8,5 1,3 387,2 19,9 Vareforbrug 126,5 0,5 4,1 1,1 8,1 0,1 0,6 0,1 5,5 0,6 11,0 1,1 5,7 1,4 2,5 0,0 164,2 4,6 Dækningsbidrag 117,4 13,3 17,4 1,7 18,1 1,3 9,6 0,2 14,6 1,9 29,8 6,5 10,3 1,4 5,9 1,3 223,0 24,6 Kapacitetsomkostninger 42,4 9,9 4,1 1,9 2,7 0,1 3,4 0,2 3,9 0,3 7,2 0,1 4,9 0,1 1,6 0,3 70,5 12,8 Resultat før afskrivninger fk 74,9 23,2 13,2 3,7 15,3 1,3 6,2 0,0 10,7 2,2 22,6 6,6 5,4 1,3 4,3 0,9 152,5 37,3 Afskrivninger 66,1 0,0 8,5 0,0 11,1 0,0 4,4 0,0 7,9 0,0 16,4 0,0 6,2 0,0 6,0 0,0 126,6 0,0 Resultat før renter 8,8 23,2 4,7 3,7 4,3 1,3 1,8 0,0 2,8 2,2 6,2 6,6 0,8 1,3 1,7 0,9 25,9 37,3 Renter, netto 18,9 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 0,4 2,5 1,7 0,0 0,2 0,1 0,1 23,0 2,8 Resultat før skat 10,1 23,5 4,2 3,8 4,1 1,4 1,4 0,0 2,3 2,6 3,7 8,3 0,8 1,5 1,7 1,0 2,9 40,1 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 16,5 1,0 0,3 0,4 1,7 1,7 0,4 0,8 Resultat før skat er 40 mio. kr. bedre end budgetlagt. Den positive afvigelse på omsætning 19,99 mio.kr., fordeler sig på øgede indtægter vedr. vandafledning 11,4 mio.kr., oppumpet grundvand 3,6 mio.kr., øget antal tilslutningsbidrag 3,4 mio.kr., samt større opkrævning vedr. vejafvanding 1,3 mio.kr. Vareforbruget er 4,6 mio.kr. mindre end budgetteret. Hovedparten af afvigelsen skyldes en årsafregning for 2014 vedr. rensningsydelser på 3,6 mio.kr., som vedr. alle forsyninger. Kapacitetsomkostningerne ligger 12,8 mio.kr. under budget, hvilket skyldes forsinkelser af oprensning af bassiner på 7 mio.kr., besparelser på leje af spulevogne 1,8 mio.kr., mindre indkøb vedr. gravearbejder 1,5 mio.kr., forsinket ansættelse af medarbejdere 1,4 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Afvigelsen på renteudgifter vedr. primært en afvigelse på renteomkostninger i Hvidovre på 1,7 mio.kr., som skyldes lavere renter. Alle selskaber overholder deres prislofter. 2

3 RISIKOKORTLÆGNING I HOFOR Risikokortlægningen indgår i årshjulet som input til forretningsplaner og budgetprocessen og forelægges bestyrelserne i september Risikokortlægningen er en metode, hvor de væsentligste risici for HOFOR identificeres og analyseres. Hvert forsyningsområde forestår kortlægning, opdatering og scoring af egne risici i i med afsæt i en fælles metode, der er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Marsh På baggrund af fælles stillingtagen til tværgående risici tilrettelægger ledergruppen risikostyringen med henblik på at forebygge eventuelle problemstillinger 3

4 PRIORITERINGSKRITERIER - SKALA HOFOR HOLDING HOFOR VARME HOFOR VAND HOFOR SPILDE V HOFOR BYGAS HOFOR VIND HOFOR FJERNKØLIN G AMV IMAGE LIV & SUNDHED MILJØ KATASTRO FAL >200 MDKK - - >100 MDKK Vedvarende national mediedækning Dødsfald eller permanent invalidering Længerevarende miljøskade >5 år af større område eller større forurening af følsomt område KRITISK >25 >150 >75 > >25 MDKK >25 MDKK Vedvarende lokal Alvorlige Mellemlang miljøskade (1- MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK mediedækning arbejdsulykke med fravær 5 år) af et betydeligt område eller mindre forurening af et følsomt område MODERAT Enkeltstående MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK national mediedækning Mindre arbejdsulykke med fravær Kortvarig miljøskade af et betydeligt område eller et større punktudslip til et følsomt område BESKEDEN 5-10 MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK 5-10 MDKK 5-10 MDKK MDKK Enkeltstående lokal mediedækning Mindre arbejdsulykke uden fravær Længerevarende miljøskade af et begrænset område eller et mindre punktudslip p til et følsomt område UBETYDELI G <5 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <5 MDKK <5 MDKK <10 MDKK En el. flere klager fra kunder eller borgere Nærved ulykke Kortvarig miljøskade af et begrænset område eller et ubetydeligt punktudslip til et følsomt område FREKVENS OFTE Min. 1 gang/år SANDSYNLIGT 1-5 år MULIGT 5-10 år SJÆLDENT år MEGET SJÆLDENT Sjældnere end hvert 25. år

5 RISIKOKORT TIL BESTYRELSEN 2015 KONSEKVENS Katastrofal Kritisk Moderat Tab af gastryk medfører at gasnettet bliver ubrugeligt CAPEX/OPEX for havmøller risiko for finansielle tab BIO 4 forsinkes eller fordyres Varmepris ikke konkurrencedygtig ift. alternative Skybrud opvarmningsmuligheder wpd og HOFOR s bud på kystnære mølleudbud er ikke konkurrencedygtigt der vindes ingen koncessioner Eksplosion i tildeler/ mølle (AMV) Bakteriel forurening giver kogepåbud for over kunder Borgermodstand mod landbaserede vindmøller bevirker færre muligheder for at realisere onshore projekter Stigende grundvandsstand/ vand på terræn ved nedlæggelse af indvinding Manglende grundlast Faldende elpris Lille styring/kontrol Nogen styring/kontrol Stor styring/kontrol Beskeden Rekruttering af kritiske kompetencer [HR] Ubetydelig Meget sjældent Sjældent Muligt Sandsynligt Ofte SAND- SYNLIGHED 5

6 BESTYRELSESPORTAL På bestyrelsesmødet i maj var der opbakning til at undersøge mulighederne for at overgå til papirløse bestyrelsesmøder Undersøgelserne har koncentreret sig om to portaler admincontrol anvendes i en del danske bestyrelser i dag edagsorden anvendes især i mange kommunalbestyrelser, men efterhånden også i flere bestyrelser i forsyningssektoren Begge portaler Lever op til HOFOR krav til sikkerhed/fortrolighed, oppetid, backup, dokumentation mv. Print af materiale er muligt, men kun via browser/pc (ikke via ipad) Ikke afgørende forskel på brugervenlighed og funktionalitet (kommentering, markering mv. i dokumenter på ipad) men det er en forandring (kræver en indsats/tilvænning) at erstatte papiret med ipad en Væsentlig forskel admincontrol er både en møde- og dokumentportal, hvor edagsorden alene er en mødeportal Økonomi admincontrol kr./år ubegrænset benyttelse edagsorden kr./år 75 brugere og kr./år ved antal brugere svarende til nuværende deltagere i bestyrelsesmøder Anvendelsesmulighederne er større med admincontrol, både i bestyrelserne og i HOFORs organisation i øvrigt (fx materialetunge ledermøder) 6

7 BESTYRELSESPORTAL Portalen, som bestyrelserne måtte vælge, bør være den samme i alle fire HOFOR bestyrelser Forslag til videre proces (faseinddelt implementering) I forbindelse med overgang til portal stiller HOFOR ipads til rådighed for dem, der ikke har i forvejen Portal introduceres først i følgende tre af HOFORs fire bestyrelser HOFOR Forsyning Holding bestyrelsen HOFOR A/S bestyrelsen Bestyrelsen i HOFORs vand- og spildevandsselskaber I disse tre bestyrelser introduceres portalen på bestyrelsesmødet i november Materialet til november bestyrelsesmødet lægges på portalen Til dette møde vil materialet ligeledes blive fremsendt på papir Der vil blive tilbudt undervisning i den nye portal hos HOFOR. Undervisningen vil ligge i tidsrummet efter, at materialet er gjort tilgængeligt på portalen og inden bestyrelsesmødet Konstaterer t bestyrelsen på november bestyrelsesmødet, t at den nye portal fungerer, vil bestyrelsesmateriale t l fremover alene blive lagt på denne (dog med den undtagelse at formandskabet af hensyn til mødeledelsen fortsat vil modtage materiale til bestyrelsesmøderne på papir) I bestyrelsen for HOFOR Vand og Spildevand Holding tages spørgsmålet om overgang til papirløse møder op på ny, når der er opnået erfaring med portalen 7

8 NY VANDSEKTORLOV Vi har fået et nyt Energi-, Forsynings- og Klimaministerium Og en ny minister, Lars Chr. Lilleholt Forslag til ny vandsektorlov forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret med henblik på lovens ikrafttræden 1. marts 2016 Vandsektorforliget giver en indikator af, hvad vi kan forvente Flerårige prislofter En ny resultatbaseret tb t benchmarkingmodel Højere omsætningsgrænse for tilknyttede aktiviteter Mulighed for at understøtte eksport og teknologiudvikling Tydeligere adskillelse mellem myndighed og drift Bedre rammer for fusioner 8

9 NY VANDSEKTORLOV Vi arbejder målrettet for, at rammerne for vores aktiviteter bliver fleksible og administrerbare DANVA har nedsat fem Task Forces, som vi deltager i Prislofter Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter Kommunens rolle som myndighed Performancebenchmarking TOTEX Benchmarking Vi indgår i 3VAND sammen med Vandcenter Syd, Aarhus Vand og BIOFOS, hvor vi har særligt fokus på at få de rette rammer for teknologiudvikling og innovation 9

10 MEDIERAPPORT Indhold: Medieanalyse for 2. kvartal Vand og spildevand: - Ministerbesøg ved Marbjerg - Blødt vand - Medvind til Damhusledningen - Store prisforskelle på vand - Sommerråd: spar på vandet - Sæson for skybrud - Regnvandsbassin i Vallensbæk - Andre skybrudsprojekter - Modstand mod indvinding af vand Forsyningssvigt Gravearbejder Amagerværket: designkonkurrence Sluk for varmen om sommeren Fastpris på bygas Vindmøller Fjernkøling Bredbånd i kloakken 10

11 MANGE POSITIVE OMTALER I 2. KVARTAL Nøgletallene fra Infomedia, der overvåger medieomtalen af HOFOR, viser for 2. kvartal, at den positive udvikling fra årets start fortsætter: Antallet af omtaler er større end målsat. PR-scoren, der på en skala fra -100 til +100 vurderer, hvor negativ/positiv omtalen generelt har været, er ligeledes mere positiv end målsat. Og endelig er visionsscoren, der måler i hvilken udstrækning medieomtalen understøtter HOFORs vision og mission, bedre end ventet. Se tallene på næste side. 11

12 MEDIEANALYSE 2. KVARTAL 2015 Alle Nøgletal: KPI målopfyldelse: KPI Antal PR-Score Vision-score Primære Medier % KPI 1:SYNLIGHED Sekundære Medier % Perifære Medier % Budskaber Billigt Grønt Sikkert Primære Medier 3% 34% 17% Sekundære Medier 0% 16% 18% Perifære Medier 2% 16% 2% 363 Omtaler i primære medier (Mål: 225) KPI 2: PR-SCORE +37 I primær medier (Mål: +20) KPI 3: VISION +45% I primær medier (Mål: +25%) 12

13 MINISTERBESØG PÅ VANDVÆRKET VED MARBJERG I maj måned besøgte den kinesiske vandminister og den danske miljøminister vandværket ved Marbjerg, som er HOFORs nye fuldautomatiske og miljøvenlige vandværk i Roskilde. Hensigten med besøget var at vise kineserne den nyeste teknologi inden for vandbehandling. HOFORs specialister viste værket frem og talte med både kinesere og de mange medier, som dækkede besøget. Besøget blev godt dækket af både TV og den skrevne presse. Kinesisk minister besøger vandværk i Marbjerg, TV 2 Nyhederne og 22, mandag 11. maj 2015 Kinesisk minister lun på vandværk i Roskilde, TV2 Lorry, Regionale Nyheder 12.30, mandag 11. maj 2015 Miljøminister får besøg af Kinas vandminister,, TV 2 News, Finans, mandag 11. maj 2015 Eksport af vandteknologi til Kina er fordoblet, Licitationen - Byggeriets Dagblad, tirsdag 12. maj

14 BLØDT VAND Sammen med BOLIUS lykkedes det i juli for HOFOR at få medierne til at interessere sig for beslutningen om frem mod 2024 at blødgøre postevandet i HOFORs forsyningsområde. Historien om HOFORs afkalkningsplan blev omtalt i mere end 50 medier, der alle fortalte, at vandet godt nok bliver lidt dyrere, men at forbrugerne alligevel kommer til at spare, fordi sliddet på vaskemaskiner mv. bliver mindre, og de skal bruge mindre sæbe og afkalkningsmidler. Blødere vand til københavnerne, Politiken, søndag 19. juli 2015 Københavnerne får blødere vand, Berlingske, lørdag 18. juli 2015 Københavnere 'afkalkes', Ekstra Bladet, lørdag 18. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, TV2 Lorry, fredag 17. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, Ritzaus Bureau, fredag 17. juli

15 MEDVIND TIL DAMHUSLEDNINGEN I HVIDOVRE Den store nye kloaktunnel langs Vigerslevparken fik i denne periode pæn omtale i lokalavisen Hvidovre Avis, som har bragt flere af vores historier om dette store og vigtige projekt. Bl.a. historien om tunnelmaskinens dramatiske krydsning af flere store forsyningsledninger, herunder den store vandledning fra vandværket ved Regnemark, og historien om navngivningen af den nye tunnelmaskine, der har fået navnet Gro. Tunnelmaskine fik navnet Gro, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 18. juni 2015 Tre dramatiske døgn i Hvidovre blev heldigvis godt overstået!, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 07. maj 2015 Eva Arler, projektleder på Damhusledningen: Kvinden under den grønne hjelm,, Lokalavisen Hvidovre Weekend, torsdag 13. august

16 STORE PRISFORSKELLE PÅ VAND Der er store prisforskelle på drikkevand kommunerne imellem, viser en opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Frederiksberg har landets billigste drikkevand, efterfulgt af Københavns Kommune, mens Ærø Kommune har det dyreste drikkevand. Som helhed ligger HOFORs vandpriser (inklusive spildevand) pænt omkring landsgennemsnittet eller bedre. Flere medier forfulgte historien, og Jan Kauffmann sagde bl.a. til Lorry, at investeringer og klimatilpasninger spiller en stor rolle i prisen på vand og spildevand, samt at investeringer i klimatilpasninger i de kommende år vil påvirke prisen på vand i Danmark, måske specielt i hovedstadsområdet. Store kommunale prisforskelle på vand, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Konkurrencedygtige vandpriser i Herlev, Herlev Bladet, onsdag 15. juli

17 SOMMERRÅD: SPARPÅ PÅ VANDET Hvert år, når sommervarmen sætter ind, minder HOFOR forbrugerne om at spare på vandet, idet et øget vandforbrug kan føre til udtørring af åer og vandløb. Trods færre solskinstimer end normalt udsendte HOFOR også denne sommer en pressemeddelelse med gode råd til vandbesparelser. Og flere lokalaviser viderebragte opfordringen og de god råd til deres læsere. Sommerråd. Spar på vandet, Amager Bladet, tirsdag 07. juli 2015 Vand fra hanen: Til maven - og ikke til haven, Sydkysten, onsdag 08. juli 2015 Vand fra hanen: Til ganen - og ikke til haven, Hvidovre Avis, tirsdag 21. juli

18 SÆSON FOR SKYBRUD Risikoen for skybrud er stor om sommeren, og vi udsendte derfor i forsommeren en række gode råd til, hvordan man bedst sikrer sig mod oversvømmelser. Ligeledes har vi de foreløbig fire gange, hvor DMI denne sommer har udsendt varsel om skybrud gældende for Storkøbenhavn, udsendt pressemeddelelse med en række sidste-øjebliks-råd og passe-på-retningslinjer. Både lokale og regionale medier har hen over sommeren hjulpet os med at viderebringe informationerne til borgerne. Sæsonen for skybrud starter nu, TV2 Lorry, torsdag 25. juni 2015 DMI udsender d skybrudsvarsel, TV2 Lorry, lørdag 25. juli 2015 Skybrud: Tjek din grund, og undgå oversvømmelse, Søndagsavisen, søndag 02. august 2015 Forbered dig på skybrud, Gladsaxe Bladet, tirsdag 28. juli 2015 HOFOR giver råd forud for muligt skybrud, DR P4 København Nyheder 17.30, tirsdag 05 maj

19 REGNVANDSBASSIN I VALLENSBÆK Store dele af Vallensbæk har været ramt af oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn i de senere år. For at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden har kommunen i samarbejde med HOFOR lavet et forslag om etablering af en regnvandsledning under jorden langs Ringvejen på strækningen fra Højstrupparken til Vejleå ved Gammel Køge Landevej. Her skal den kommende letbane alligevel anlægges i årene, der kommer. Samtidig fjernes et grimt og udskældt regnvandsbassin i Højstrupparken. Planen generede en positiv historie i lokalavisen: Udskældt regnvejrsbassin fjernes, Sydkysten Nord, onsdag 08. juli 2015 Udskældt regnvejrsbassin fjernes fra Højstrupparken, Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk, onsdag 22. juli

20 ANDRE SKYBRUDSPROJEKTER Perioden har generelt været præget af mange omtaler af de skybrudsløsninger, som HOFOR sammen med kommunerne arbejder på at realisere i hovedstadsområdet: Enghaveparken, skybrudstunnel på Østerbro, Kongsholmparken i Albertslund, Tåsinge Plads m.fl. Østerbro får skybrudstunnel, Minby.dk/oesterbro-avis, b i fredag 17. juli 2015 Østerbro bliver skybrudssikret, Lorry.dk (TV2 Lorry), mandag 29. juni 2015 Arkæologerne rykker snart ind i Kongsholmparken, Albertslund.dk (Albertslund Kommune), tirsdag 28. juli

21 MODSTAND MOD INDVINDING AF VAND Flere af de kommuner, hvor HOFOR indvinder drikkevand, ønsker selv at bestemme over kommunens grundvandsressource og har i den forbindelse flittigt brugt medierne som talerør for deres argumenter. I juli måned rettede Lejre Kommune fokus mod problemerne med udtørring af Ledreborg Å. Fra HOFORs side var meldingen, at vi føler os trygge ved de tilladelser, vi får fra naturstyrelsen samt styrelsens miljømæssige vurderinger. Københavnere tørlægger å i Lejre, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Igen strid om vand til København, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli 2015 Vandsugning: g Å i risikozonen,, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli

22 FORSYNINGSSVIGT Perioden har budt på flere forsyningssvigt primært i København. Havariet af en stor vandledning til Amager medførte en større oversvømmelse på Islands Brygge og gav omtaler i stort set alle landsdækkende medier (mere end 60 omtaler i alt). Men også et uheldigt spildevandsudslip i Svanemøllehavnen, havari af en fjernvarmeledning og vandafbrydelse i Dragør m.m. tiltrak medieinteresse. Til gengæld var der i forbindelse med Kulturhavn 2015 i august positiv omtale af HOFORs indsats for at holde havnen ren og skabe forudsætning for byens mange havnebade. Kloakvand strømmede ud i Svanemøllehavnen, TV2 Lorry, Regionale Nyheder (resumé), torsdag 11. juni 2015 Vandkaos i København: Derfor gik det galt, EkstraBladet.dk, mandag 06. juli 2015 Københavnsk bydel er tørlagt efter oversvømmelse, Ritzau Fokus, mandag 06. juli

23 GRAVEARBEJDER HOFOR har i perioden fortsat haft fokus på at informere om igangværende gravearbejder, og lokalaviserne bringer fortsat informationen videre til borgere, trafikanter og erhvervsdrivende. På nær et enkelt gravearbejde i Århusgade på Østerbro, hvor gaden blev gravet op to gange som følge af en nyopstået lækage på et vandrør, har omtalen været neutral. Natarbejde i Store Kongensgade-krydset, Minby.dk/Cityavisen, onsdag 08. juli 2015 Gaden gravet op igen, Østerbro Avis, onsdag 08. juli 2015 Aftale skal give færre genedage i trafikken, Valby Bladet, onsdag 08. juli 2015 Nye vandledninger til villaveje i Valby, Valby Bladet, onsdag 08. juli

24 AMAGERVÆRKET: DESIGNKONKURRENCE Da vinderen (danske Gottlieb Paludan Architects) af arkitektkonkurrencen om design af den nye biomasseblok på Amagerværket blev kåret, genererede det naturligt en del positiv medie-omtale: Grøn energi i hjertet af København, Byggeri.dk, tirsdag 05. maj 2015 Sådan kommer det nye Amagerværk til at se ud, Mx.dk (MetroXpress), tirsdag 05. maj 2015 Gottlieb Paludan Architects 24

25 SLUK FOR VARMEN OM SOMMEREN Forår og sommer har HOFOR (igen) med stor succes fået videreformidlet budskabet om at sommerlukke for fjernvarmen. Både landsdækkende, regionale og lokale medier har hjulpet danskerne med at spare på varmen, den varme vand og pengene. Lars Therkildsen bidrog med debatindlæg om nødvendigheden af intelligent energistyring: VIDEO Sådan sommerlukker du for varmen - og sparer penge, DR.dk, torsdag 14. maj 2015 Kampagne: Luk for varmen om sommeren, DR1 TV-Avisen 18.30, torsdag 14. maj 2015 Københavns Kommune lukker for varmen, Byggeri.dk, mandag 18. maj 2015 HOFOR: Ofte er energistyring den rette medicin, debatindlæg af Lars Therkildsen i Altinget onsdag 20. maj 2015 Tjek temperaturen på dit brugsvand og spar en tusse, Farsø Avis (m.fl.), onsdag 12. august

26 FASTPRIS PÅ GAS TIL KØBENHAVN De københavnske gaskunder vil snart blive tilbudt at få gassen til gaskomfuret til en fast lav pris. Det genererede en positiv historie i gratisavisen metroxpress. Gratis gas til København, Metroxpress København, tirsdag 09. juni

27 VINDMØLLER Energistyrelsen prækvalificerede i juni tre vindudviklere, her i blandt HOFOR wpd, til at byde på de kystnære vindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud. Det gav en del omtale i fagmedier, landsdækkende medier og lokale medier landet over. Desuden gav en ny aftale om opførelse af seks vindmøller på Vestlolland anledning til lokal medieomtale på Lolland: Tre klar til kystnære vindmøller, Dagbladet Roskilde, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber udpeget til at bygge havvindmøller, TV2Nord.dk, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber klar til at byde på opførelsen af havvindmøller, Berlingske Nyhedsbureau, tirsdag 09. juni 2015 HOFOR overtager lokalt vindmølleprojekt, Extra Posten, tirsdag 07. juli

28 FJERNKØLING I juni måned blev HOFORs fjernkøling udvalgt til Sustainia100- listen, der viser de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden. Fjernkøling er valgt i kategorien " byer", sometudafblot 10 eksempler på, hvordan man skaber bæredygtige byer. Den flotte placering på top 100 listen skabte forståeligt nok positiv omtale: Dansk køling blandt de grønneste, Licitationen - Byggeriets Dagblad, fredag 12. juni 2015 Fjernkøling fra HOFOR blandt verdens grønneste, Altomteknik.dk, torsdag 11. juni 2015 Six outstanding sustainable Danish ideas, Cphpost.dk (Copenhagen Post), torsdag 11. juni

29 BREDBÅND I KLOAKKEN Ny lov betyder, at udbydere af kommunikationsnet som bredbånd med fiberkabler kan anmode om placering af deres ledninger i kloakrør. Loven trådte i kraft i juli og gav fin omtale til HOFORs pilotprojekt: Dit hurtige internet går gennem kloakken, Ritzaus Bureau, torsdag 30. juli 2015 Nyt hurtigt internet kan komme fra kloakken, DR.dk, fredag 31. juli 2015 Dit hurtige internet kommer fra kloakken,, EkstraBladet.dk, fredag 31 juli 2015, Ritzau 29

30 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER OG VED DRIFTSFORSTYRRELSER 30

31 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER BAGGRUND OG FORBEREDELSE Kommunikativ projektleder Kommunikationsrådgiver kobles på alle store anlægsprojekter Kommunikationsplaner Bruges som forberedelse til projektet Fastlægger budskaber og vælger kanaler ift. interessenterne i det pågældende projekt Presseberedskaber Udarbejdes, når der er potentiale for kritiske historier i pressen og/eller ved konkrete henvendelser fra medierne Bruges som forberedelse til at afværge eller mindske kritiske vinkler og til at samstemme budskaber, der kommunikeres eksternt Indeholder primære budskaber, Q&A, aftaler med talspersoner mv. samt eventuelt kommunikationssparring/-træning med talspersoner Kommunikationsplaner og presseberedskaber bruges også jævnligt i forbindelse med gravearbejder, når de f.eks. har et vist omfang eller foregår i et område, hvor der er en forhistorie, der skal håndteres. 31

32 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER Hofor.dk Foldere, flyers, informationsbreve og postkort Bannere og anden information på byggepladsen SMS-tjeneste Nyhedsbreve e Pressemeddelelser med faktuel information Opsøgende pressearbejde med fokus på branding via positive historier Borger- / beboermøder Kaffemøder på vejen Fremvisninger i og andre mere eventbaserede indslag Besvarelse af læserbreve typisk i lokalpressen >> 32

33 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER (fortsat) HOFORs byggeledere banker på Tilgængelige li projektledere og øvrige medarbejdere på byggepladserne Klagehåndtering (besvarelser, registrering, statistik, opfølgning) Intra (HOFORs medarbejdere som ambassadører) Intern information f.eks. orientering af Kundecentrets medarbejdere ved udsendelse af pressemeddelelser, så de er klædt på til at besvare opkald Kundecenter, som kan besvare spørgsmål fra kunderne i dagtimerne. Pressevagt, så vi kan modtage og håndtere henvendelser fra pressen døgnet rundt Døgnbemandet Vagtstation, der kan tage opkald fra borgerne/kunderne døgnet rundt 33

34 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER TILTAG DER ER I GANG MED AT BLIVE UDVIKLET / IMPLEMENTERET Teknisk løsning til optimering af driftsinfo på hofor.dk Entrepriseportal og beredskabshændelsessystem (C3) Kundekanalstrategi Konkretisering af mere kunderettet hjemmeside Optimering af information ved akutte driftsforstyrrelser Social medie strategi LinkedIn bruges i dag målrettet ift. (employer) branding. Facebook og Twitter er mere oplagte medier ift. anlægsprojekter o.a. PPL+ Udvikling af nye kommunikationsværktøjerne målrettet type 1-projekter Bliver en del af undervisningsmaterialet på HOFORs projektlederuddannelse Pressetræning Træning af centrale talspersoner 34

35 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER Planlagte Pressemeddelelse / nyhedsbrev Information direkte til kunderne Information på hofor.dk Større akutte Nyhed på hofor.dk Evt. nyhedsbanner på hofor.dk Presse Udsendelse af sms Beredskabssituation 35

36 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER 36

37 Program for Ejerdagen Ankomst. Kaffe og kage i Vejlandshusets atrium Velkommen til HOFOR Ekskursion til Energi- & Vandværkstedet Besøg på Lørenskogvej - Klimatilpasset villavej i Rødovre HOFOR netop nu og i fremtiden v/ administrerende direktør Lars Therkildsen samarbejde Fremme af global bæredygtighed gennem offentligt/privat v/ Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i KR Fonden, tidl. EU kommissær og minister Eksport af vandteknologi og know-how v/ administrerende direktør Lars Therkildsen Spørgsmål og debat Middag i HOFORs kantine 37

38 EJERDAG 2015 HOFOR netop nu og i fremtiden Oplæg ved Lars Therkildsen, administrerende direktør

39 HOFOR Koncernoversigt HOFOR Spildevand Brøndby A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S 39

40 mio. DK KK Udviklingen i drifts- og investeringsomkostninger g Driftsomkostninger 300 Investeringsomkostninger Alle vand og spildevandsselskaber overholder prislofterne

41 VI GÅR I VEJEN 41

42 VI KOMMER TÆT PÅ BORGERNE 42

43 BORGERNE OG DET BLØDE VAND 75% af forbrugerne ser flest fordele ved at implementere blødt vand Alle oplever de gængse gener ved meget kalk i vandet. Tilkalkede elkedler, kalk på badeværelset, tilsætning af afkalkningsmidler i vaskemaskine og opvaskemaskine og stort forbrug af rengørings- og afkalkningsmidler. Det varierer, hvor stort forbrugerne mener, problemet er. De fleste vil dog gerne være fri for disse gener og spare tid på rengøring. Desuden er besparelser for samfundet og hensynet til miljøet også vigtigt for de fleste. Generelt er forbrugerne parate til at betale ekstra for at få blødt vand, f.eks. 1 kr. ekstra pr. kubikmeter vand. Nogle få er betænkelige ved selve kalkfældningsprocessen (6%), men når de informeres om processen, forsvinder de flestes betænkeligheder. Resultater af en undersøgelse gennemført med københavnske forbrugere af Analyse Danmark for HOFOR i

44 KOMMUNIKATIONSINDSATSEN FØR, UNDER OG EFTER IMPLEMENTERING AF BLØDT VAND Før-måling for at etablere et billede af folks vaner Implementering af blødt vand Måling af om informationen er blevet bredt tilstrækkeligt ud, og om der er behov for at gentage/ supplere kampagnen Generel folder om blødt vand udgives. Kan anvendes af myndigheds- og høringskommuner til information af politikere, borgere, boligselskaber, institutioner og erhvervsvirksomheder Informationskampagne, der indeholder målrettet information til de forskellige typer af vandforbrugere, etableres

45 OVERORDNET STATUS FOR VANDOMRÅDET Evaluering af vandsektorloven forlig indgået før sommerferien Evaluering af klimatilpasningsordningen - medfinansiering Uhensigtsmæssig opgavefordeling Uhensigtsmæssig i finansieringsordningi i i Udgør barrierer for effektive løsninger HOFOR er i dialog med alle relevante parter for at opnå mere hensigtsmæssige og fleksible rammer med mulighed for synergier og effektiv opgaveløsning Vi vil gerne tage ansvar for hele vandkredsløbet 45

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Martin Rygaard Lene Alsbjørn Morten Ejsing Berit Godskesen René Hansen (DTU Miljø) (Aalborg Universitet København) (Københavns

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere