HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)"

Transkript

1 HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Vand, total Mio.kr. Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Omsætning 181,3 3,2 7,4 0,2 10,9 0,3 4,2 0,1 11,0 1,0 16,5 1,1 10,8 0,1 3,3 0,1 245,5 5,5 Vareforbrug 4,3 1,7 2,0 0,1 2,9 0,0 0,6 0,0 3,4 0,4 5,3 0,4 2,4 0,2 0,8 0,1 21,7 1,3 Dækningsbidrag 177,0 4,9 5,5 0,3 8,0 0,3 3,6 0,1 7,7 0,6 11,2 0,7 8,4 0,1 2,4 0,1 223,8 6,8 Kapacitetsomkostninger 91,1 10,0 2,5 0,8 3,8 0,0 2,3 0,2 3,1 0,3 5,3 0,5 4,5 0,8 0,9 0,2 113,4 9,2 Resultat før afskrivninge 85,9 14,9 3,0 1,1 4,2 0,4 1,4 0,3 4,5 0,3 5,9 0,3 3,9 0,7 1,6 0,1 110,4 16,0 Afskrivninger 60,1 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 2,1 0,0 0,7 0,0 74,8 0,0 Resultat før renter 25,8 14,9 1,2 1,1 0,8 0,4 0,1 0,3 2,7 0,3 2,4 0,3 1,8 0,7 0,9 0,1 35,7 16,0 Renter, netto 14,4 0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 15,2 1,1 Resultat før skat 11,5 15,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,1 0,3 2,5 0,5 2,1 0,2 1,7 0,6 0,8 0,1 20,5 17,2 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 18,2 2,5 0,9 0,3 1,1 0,5 1,0 0,9 Resultat før skat er 17 mio. kr. bedre end budgetlagt. Detailsalget er på budget. Engrossalget fra København er 2,1 mio.kr. bedre end budgetteret, heraf internt mersalg til bl.a. Herlev og Hvidovre på samlet 0,6 mio.kr. Herudover er der et øget antal tilslutningsbidrag i København på 2,6 mio.kr. samt a conto faktureringer vedr. sprinklereffekt på 0,8 mio.kr. Der er en positiv afvigelse på vareforbruget på 1,9 mio.kr., som primært er forårsaget af færre omkostninger til el i København pga. faldende elpriser samt installation af solcelleanlæg i foråret Kapacitetsomkostningerne er 9,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette er primært forårsaget af færre omkostninger i København, som fordeler sig på 4,6 mio.kr. vedr. Grundvandspuljen, forsinkelser ift. budget på nedrivningspuljen 4,0 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Den positive afvigelse på renteudgifter i København skyldes renteomkostning, der er budgetteret i juni, men realiseres i juli. Alle selskaber overholder deres prislofter. 1

2 HOVEDTAL OG AFVIGELSER SPILDEVANDSKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Spildevand, konsolideret Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Mio.kr. Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Omsætning 243,9 12,8 21,5 0,7 26,2 1,1 10,2 0,1 20,1 1,3 40,8 5,4 16,0 0,0 8,5 1,3 387,2 19,9 Vareforbrug 126,5 0,5 4,1 1,1 8,1 0,1 0,6 0,1 5,5 0,6 11,0 1,1 5,7 1,4 2,5 0,0 164,2 4,6 Dækningsbidrag 117,4 13,3 17,4 1,7 18,1 1,3 9,6 0,2 14,6 1,9 29,8 6,5 10,3 1,4 5,9 1,3 223,0 24,6 Kapacitetsomkostninger 42,4 9,9 4,1 1,9 2,7 0,1 3,4 0,2 3,9 0,3 7,2 0,1 4,9 0,1 1,6 0,3 70,5 12,8 Resultat før afskrivninger fk 74,9 23,2 13,2 3,7 15,3 1,3 6,2 0,0 10,7 2,2 22,6 6,6 5,4 1,3 4,3 0,9 152,5 37,3 Afskrivninger 66,1 0,0 8,5 0,0 11,1 0,0 4,4 0,0 7,9 0,0 16,4 0,0 6,2 0,0 6,0 0,0 126,6 0,0 Resultat før renter 8,8 23,2 4,7 3,7 4,3 1,3 1,8 0,0 2,8 2,2 6,2 6,6 0,8 1,3 1,7 0,9 25,9 37,3 Renter, netto 18,9 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 0,4 2,5 1,7 0,0 0,2 0,1 0,1 23,0 2,8 Resultat før skat 10,1 23,5 4,2 3,8 4,1 1,4 1,4 0,0 2,3 2,6 3,7 8,3 0,8 1,5 1,7 1,0 2,9 40,1 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 16,5 1,0 0,3 0,4 1,7 1,7 0,4 0,8 Resultat før skat er 40 mio. kr. bedre end budgetlagt. Den positive afvigelse på omsætning 19,99 mio.kr., fordeler sig på øgede indtægter vedr. vandafledning 11,4 mio.kr., oppumpet grundvand 3,6 mio.kr., øget antal tilslutningsbidrag 3,4 mio.kr., samt større opkrævning vedr. vejafvanding 1,3 mio.kr. Vareforbruget er 4,6 mio.kr. mindre end budgetteret. Hovedparten af afvigelsen skyldes en årsafregning for 2014 vedr. rensningsydelser på 3,6 mio.kr., som vedr. alle forsyninger. Kapacitetsomkostningerne ligger 12,8 mio.kr. under budget, hvilket skyldes forsinkelser af oprensning af bassiner på 7 mio.kr., besparelser på leje af spulevogne 1,8 mio.kr., mindre indkøb vedr. gravearbejder 1,5 mio.kr., forsinket ansættelse af medarbejdere 1,4 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Afvigelsen på renteudgifter vedr. primært en afvigelse på renteomkostninger i Hvidovre på 1,7 mio.kr., som skyldes lavere renter. Alle selskaber overholder deres prislofter. 2

3 RISIKOKORTLÆGNING I HOFOR Risikokortlægningen indgår i årshjulet som input til forretningsplaner og budgetprocessen og forelægges bestyrelserne i september Risikokortlægningen er en metode, hvor de væsentligste risici for HOFOR identificeres og analyseres. Hvert forsyningsområde forestår kortlægning, opdatering og scoring af egne risici i i med afsæt i en fælles metode, der er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Marsh På baggrund af fælles stillingtagen til tværgående risici tilrettelægger ledergruppen risikostyringen med henblik på at forebygge eventuelle problemstillinger 3

4 PRIORITERINGSKRITERIER - SKALA HOFOR HOLDING HOFOR VARME HOFOR VAND HOFOR SPILDE V HOFOR BYGAS HOFOR VIND HOFOR FJERNKØLIN G AMV IMAGE LIV & SUNDHED MILJØ KATASTRO FAL >200 MDKK - - >100 MDKK Vedvarende national mediedækning Dødsfald eller permanent invalidering Længerevarende miljøskade >5 år af større område eller større forurening af følsomt område KRITISK >25 >150 >75 > >25 MDKK >25 MDKK Vedvarende lokal Alvorlige Mellemlang miljøskade (1- MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK mediedækning arbejdsulykke med fravær 5 år) af et betydeligt område eller mindre forurening af et følsomt område MODERAT Enkeltstående MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK national mediedækning Mindre arbejdsulykke med fravær Kortvarig miljøskade af et betydeligt område eller et større punktudslip til et følsomt område BESKEDEN 5-10 MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK 5-10 MDKK 5-10 MDKK MDKK Enkeltstående lokal mediedækning Mindre arbejdsulykke uden fravær Længerevarende miljøskade af et begrænset område eller et mindre punktudslip p til et følsomt område UBETYDELI G <5 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <5 MDKK <5 MDKK <10 MDKK En el. flere klager fra kunder eller borgere Nærved ulykke Kortvarig miljøskade af et begrænset område eller et ubetydeligt punktudslip til et følsomt område FREKVENS OFTE Min. 1 gang/år SANDSYNLIGT 1-5 år MULIGT 5-10 år SJÆLDENT år MEGET SJÆLDENT Sjældnere end hvert 25. år

5 RISIKOKORT TIL BESTYRELSEN 2015 KONSEKVENS Katastrofal Kritisk Moderat Tab af gastryk medfører at gasnettet bliver ubrugeligt CAPEX/OPEX for havmøller risiko for finansielle tab BIO 4 forsinkes eller fordyres Varmepris ikke konkurrencedygtig ift. alternative Skybrud opvarmningsmuligheder wpd og HOFOR s bud på kystnære mølleudbud er ikke konkurrencedygtigt der vindes ingen koncessioner Eksplosion i tildeler/ mølle (AMV) Bakteriel forurening giver kogepåbud for over kunder Borgermodstand mod landbaserede vindmøller bevirker færre muligheder for at realisere onshore projekter Stigende grundvandsstand/ vand på terræn ved nedlæggelse af indvinding Manglende grundlast Faldende elpris Lille styring/kontrol Nogen styring/kontrol Stor styring/kontrol Beskeden Rekruttering af kritiske kompetencer [HR] Ubetydelig Meget sjældent Sjældent Muligt Sandsynligt Ofte SAND- SYNLIGHED 5

6 BESTYRELSESPORTAL På bestyrelsesmødet i maj var der opbakning til at undersøge mulighederne for at overgå til papirløse bestyrelsesmøder Undersøgelserne har koncentreret sig om to portaler admincontrol anvendes i en del danske bestyrelser i dag edagsorden anvendes især i mange kommunalbestyrelser, men efterhånden også i flere bestyrelser i forsyningssektoren Begge portaler Lever op til HOFOR krav til sikkerhed/fortrolighed, oppetid, backup, dokumentation mv. Print af materiale er muligt, men kun via browser/pc (ikke via ipad) Ikke afgørende forskel på brugervenlighed og funktionalitet (kommentering, markering mv. i dokumenter på ipad) men det er en forandring (kræver en indsats/tilvænning) at erstatte papiret med ipad en Væsentlig forskel admincontrol er både en møde- og dokumentportal, hvor edagsorden alene er en mødeportal Økonomi admincontrol kr./år ubegrænset benyttelse edagsorden kr./år 75 brugere og kr./år ved antal brugere svarende til nuværende deltagere i bestyrelsesmøder Anvendelsesmulighederne er større med admincontrol, både i bestyrelserne og i HOFORs organisation i øvrigt (fx materialetunge ledermøder) 6

7 BESTYRELSESPORTAL Portalen, som bestyrelserne måtte vælge, bør være den samme i alle fire HOFOR bestyrelser Forslag til videre proces (faseinddelt implementering) I forbindelse med overgang til portal stiller HOFOR ipads til rådighed for dem, der ikke har i forvejen Portal introduceres først i følgende tre af HOFORs fire bestyrelser HOFOR Forsyning Holding bestyrelsen HOFOR A/S bestyrelsen Bestyrelsen i HOFORs vand- og spildevandsselskaber I disse tre bestyrelser introduceres portalen på bestyrelsesmødet i november Materialet til november bestyrelsesmødet lægges på portalen Til dette møde vil materialet ligeledes blive fremsendt på papir Der vil blive tilbudt undervisning i den nye portal hos HOFOR. Undervisningen vil ligge i tidsrummet efter, at materialet er gjort tilgængeligt på portalen og inden bestyrelsesmødet Konstaterer t bestyrelsen på november bestyrelsesmødet, t at den nye portal fungerer, vil bestyrelsesmateriale t l fremover alene blive lagt på denne (dog med den undtagelse at formandskabet af hensyn til mødeledelsen fortsat vil modtage materiale til bestyrelsesmøderne på papir) I bestyrelsen for HOFOR Vand og Spildevand Holding tages spørgsmålet om overgang til papirløse møder op på ny, når der er opnået erfaring med portalen 7

8 NY VANDSEKTORLOV Vi har fået et nyt Energi-, Forsynings- og Klimaministerium Og en ny minister, Lars Chr. Lilleholt Forslag til ny vandsektorlov forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret med henblik på lovens ikrafttræden 1. marts 2016 Vandsektorforliget giver en indikator af, hvad vi kan forvente Flerårige prislofter En ny resultatbaseret tb t benchmarkingmodel Højere omsætningsgrænse for tilknyttede aktiviteter Mulighed for at understøtte eksport og teknologiudvikling Tydeligere adskillelse mellem myndighed og drift Bedre rammer for fusioner 8

9 NY VANDSEKTORLOV Vi arbejder målrettet for, at rammerne for vores aktiviteter bliver fleksible og administrerbare DANVA har nedsat fem Task Forces, som vi deltager i Prislofter Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter Kommunens rolle som myndighed Performancebenchmarking TOTEX Benchmarking Vi indgår i 3VAND sammen med Vandcenter Syd, Aarhus Vand og BIOFOS, hvor vi har særligt fokus på at få de rette rammer for teknologiudvikling og innovation 9

10 MEDIERAPPORT Indhold: Medieanalyse for 2. kvartal Vand og spildevand: - Ministerbesøg ved Marbjerg - Blødt vand - Medvind til Damhusledningen - Store prisforskelle på vand - Sommerråd: spar på vandet - Sæson for skybrud - Regnvandsbassin i Vallensbæk - Andre skybrudsprojekter - Modstand mod indvinding af vand Forsyningssvigt Gravearbejder Amagerværket: designkonkurrence Sluk for varmen om sommeren Fastpris på bygas Vindmøller Fjernkøling Bredbånd i kloakken 10

11 MANGE POSITIVE OMTALER I 2. KVARTAL Nøgletallene fra Infomedia, der overvåger medieomtalen af HOFOR, viser for 2. kvartal, at den positive udvikling fra årets start fortsætter: Antallet af omtaler er større end målsat. PR-scoren, der på en skala fra -100 til +100 vurderer, hvor negativ/positiv omtalen generelt har været, er ligeledes mere positiv end målsat. Og endelig er visionsscoren, der måler i hvilken udstrækning medieomtalen understøtter HOFORs vision og mission, bedre end ventet. Se tallene på næste side. 11

12 MEDIEANALYSE 2. KVARTAL 2015 Alle Nøgletal: KPI målopfyldelse: KPI Antal PR-Score Vision-score Primære Medier % KPI 1:SYNLIGHED Sekundære Medier % Perifære Medier % Budskaber Billigt Grønt Sikkert Primære Medier 3% 34% 17% Sekundære Medier 0% 16% 18% Perifære Medier 2% 16% 2% 363 Omtaler i primære medier (Mål: 225) KPI 2: PR-SCORE +37 I primær medier (Mål: +20) KPI 3: VISION +45% I primær medier (Mål: +25%) 12

13 MINISTERBESØG PÅ VANDVÆRKET VED MARBJERG I maj måned besøgte den kinesiske vandminister og den danske miljøminister vandværket ved Marbjerg, som er HOFORs nye fuldautomatiske og miljøvenlige vandværk i Roskilde. Hensigten med besøget var at vise kineserne den nyeste teknologi inden for vandbehandling. HOFORs specialister viste værket frem og talte med både kinesere og de mange medier, som dækkede besøget. Besøget blev godt dækket af både TV og den skrevne presse. Kinesisk minister besøger vandværk i Marbjerg, TV 2 Nyhederne og 22, mandag 11. maj 2015 Kinesisk minister lun på vandværk i Roskilde, TV2 Lorry, Regionale Nyheder 12.30, mandag 11. maj 2015 Miljøminister får besøg af Kinas vandminister,, TV 2 News, Finans, mandag 11. maj 2015 Eksport af vandteknologi til Kina er fordoblet, Licitationen - Byggeriets Dagblad, tirsdag 12. maj

14 BLØDT VAND Sammen med BOLIUS lykkedes det i juli for HOFOR at få medierne til at interessere sig for beslutningen om frem mod 2024 at blødgøre postevandet i HOFORs forsyningsområde. Historien om HOFORs afkalkningsplan blev omtalt i mere end 50 medier, der alle fortalte, at vandet godt nok bliver lidt dyrere, men at forbrugerne alligevel kommer til at spare, fordi sliddet på vaskemaskiner mv. bliver mindre, og de skal bruge mindre sæbe og afkalkningsmidler. Blødere vand til københavnerne, Politiken, søndag 19. juli 2015 Københavnerne får blødere vand, Berlingske, lørdag 18. juli 2015 Københavnere 'afkalkes', Ekstra Bladet, lørdag 18. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, TV2 Lorry, fredag 17. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, Ritzaus Bureau, fredag 17. juli

15 MEDVIND TIL DAMHUSLEDNINGEN I HVIDOVRE Den store nye kloaktunnel langs Vigerslevparken fik i denne periode pæn omtale i lokalavisen Hvidovre Avis, som har bragt flere af vores historier om dette store og vigtige projekt. Bl.a. historien om tunnelmaskinens dramatiske krydsning af flere store forsyningsledninger, herunder den store vandledning fra vandværket ved Regnemark, og historien om navngivningen af den nye tunnelmaskine, der har fået navnet Gro. Tunnelmaskine fik navnet Gro, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 18. juni 2015 Tre dramatiske døgn i Hvidovre blev heldigvis godt overstået!, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 07. maj 2015 Eva Arler, projektleder på Damhusledningen: Kvinden under den grønne hjelm,, Lokalavisen Hvidovre Weekend, torsdag 13. august

16 STORE PRISFORSKELLE PÅ VAND Der er store prisforskelle på drikkevand kommunerne imellem, viser en opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Frederiksberg har landets billigste drikkevand, efterfulgt af Københavns Kommune, mens Ærø Kommune har det dyreste drikkevand. Som helhed ligger HOFORs vandpriser (inklusive spildevand) pænt omkring landsgennemsnittet eller bedre. Flere medier forfulgte historien, og Jan Kauffmann sagde bl.a. til Lorry, at investeringer og klimatilpasninger spiller en stor rolle i prisen på vand og spildevand, samt at investeringer i klimatilpasninger i de kommende år vil påvirke prisen på vand i Danmark, måske specielt i hovedstadsområdet. Store kommunale prisforskelle på vand, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Konkurrencedygtige vandpriser i Herlev, Herlev Bladet, onsdag 15. juli

17 SOMMERRÅD: SPARPÅ PÅ VANDET Hvert år, når sommervarmen sætter ind, minder HOFOR forbrugerne om at spare på vandet, idet et øget vandforbrug kan føre til udtørring af åer og vandløb. Trods færre solskinstimer end normalt udsendte HOFOR også denne sommer en pressemeddelelse med gode råd til vandbesparelser. Og flere lokalaviser viderebragte opfordringen og de god råd til deres læsere. Sommerråd. Spar på vandet, Amager Bladet, tirsdag 07. juli 2015 Vand fra hanen: Til maven - og ikke til haven, Sydkysten, onsdag 08. juli 2015 Vand fra hanen: Til ganen - og ikke til haven, Hvidovre Avis, tirsdag 21. juli

18 SÆSON FOR SKYBRUD Risikoen for skybrud er stor om sommeren, og vi udsendte derfor i forsommeren en række gode råd til, hvordan man bedst sikrer sig mod oversvømmelser. Ligeledes har vi de foreløbig fire gange, hvor DMI denne sommer har udsendt varsel om skybrud gældende for Storkøbenhavn, udsendt pressemeddelelse med en række sidste-øjebliks-råd og passe-på-retningslinjer. Både lokale og regionale medier har hen over sommeren hjulpet os med at viderebringe informationerne til borgerne. Sæsonen for skybrud starter nu, TV2 Lorry, torsdag 25. juni 2015 DMI udsender d skybrudsvarsel, TV2 Lorry, lørdag 25. juli 2015 Skybrud: Tjek din grund, og undgå oversvømmelse, Søndagsavisen, søndag 02. august 2015 Forbered dig på skybrud, Gladsaxe Bladet, tirsdag 28. juli 2015 HOFOR giver råd forud for muligt skybrud, DR P4 København Nyheder 17.30, tirsdag 05 maj

19 REGNVANDSBASSIN I VALLENSBÆK Store dele af Vallensbæk har været ramt af oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn i de senere år. For at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden har kommunen i samarbejde med HOFOR lavet et forslag om etablering af en regnvandsledning under jorden langs Ringvejen på strækningen fra Højstrupparken til Vejleå ved Gammel Køge Landevej. Her skal den kommende letbane alligevel anlægges i årene, der kommer. Samtidig fjernes et grimt og udskældt regnvandsbassin i Højstrupparken. Planen generede en positiv historie i lokalavisen: Udskældt regnvejrsbassin fjernes, Sydkysten Nord, onsdag 08. juli 2015 Udskældt regnvejrsbassin fjernes fra Højstrupparken, Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk, onsdag 22. juli

20 ANDRE SKYBRUDSPROJEKTER Perioden har generelt været præget af mange omtaler af de skybrudsløsninger, som HOFOR sammen med kommunerne arbejder på at realisere i hovedstadsområdet: Enghaveparken, skybrudstunnel på Østerbro, Kongsholmparken i Albertslund, Tåsinge Plads m.fl. Østerbro får skybrudstunnel, Minby.dk/oesterbro-avis, b i fredag 17. juli 2015 Østerbro bliver skybrudssikret, Lorry.dk (TV2 Lorry), mandag 29. juni 2015 Arkæologerne rykker snart ind i Kongsholmparken, Albertslund.dk (Albertslund Kommune), tirsdag 28. juli

21 MODSTAND MOD INDVINDING AF VAND Flere af de kommuner, hvor HOFOR indvinder drikkevand, ønsker selv at bestemme over kommunens grundvandsressource og har i den forbindelse flittigt brugt medierne som talerør for deres argumenter. I juli måned rettede Lejre Kommune fokus mod problemerne med udtørring af Ledreborg Å. Fra HOFORs side var meldingen, at vi føler os trygge ved de tilladelser, vi får fra naturstyrelsen samt styrelsens miljømæssige vurderinger. Københavnere tørlægger å i Lejre, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Igen strid om vand til København, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli 2015 Vandsugning: g Å i risikozonen,, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli

22 FORSYNINGSSVIGT Perioden har budt på flere forsyningssvigt primært i København. Havariet af en stor vandledning til Amager medførte en større oversvømmelse på Islands Brygge og gav omtaler i stort set alle landsdækkende medier (mere end 60 omtaler i alt). Men også et uheldigt spildevandsudslip i Svanemøllehavnen, havari af en fjernvarmeledning og vandafbrydelse i Dragør m.m. tiltrak medieinteresse. Til gengæld var der i forbindelse med Kulturhavn 2015 i august positiv omtale af HOFORs indsats for at holde havnen ren og skabe forudsætning for byens mange havnebade. Kloakvand strømmede ud i Svanemøllehavnen, TV2 Lorry, Regionale Nyheder (resumé), torsdag 11. juni 2015 Vandkaos i København: Derfor gik det galt, EkstraBladet.dk, mandag 06. juli 2015 Københavnsk bydel er tørlagt efter oversvømmelse, Ritzau Fokus, mandag 06. juli

23 GRAVEARBEJDER HOFOR har i perioden fortsat haft fokus på at informere om igangværende gravearbejder, og lokalaviserne bringer fortsat informationen videre til borgere, trafikanter og erhvervsdrivende. På nær et enkelt gravearbejde i Århusgade på Østerbro, hvor gaden blev gravet op to gange som følge af en nyopstået lækage på et vandrør, har omtalen været neutral. Natarbejde i Store Kongensgade-krydset, Minby.dk/Cityavisen, onsdag 08. juli 2015 Gaden gravet op igen, Østerbro Avis, onsdag 08. juli 2015 Aftale skal give færre genedage i trafikken, Valby Bladet, onsdag 08. juli 2015 Nye vandledninger til villaveje i Valby, Valby Bladet, onsdag 08. juli

24 AMAGERVÆRKET: DESIGNKONKURRENCE Da vinderen (danske Gottlieb Paludan Architects) af arkitektkonkurrencen om design af den nye biomasseblok på Amagerværket blev kåret, genererede det naturligt en del positiv medie-omtale: Grøn energi i hjertet af København, Byggeri.dk, tirsdag 05. maj 2015 Sådan kommer det nye Amagerværk til at se ud, Mx.dk (MetroXpress), tirsdag 05. maj 2015 Gottlieb Paludan Architects 24

25 SLUK FOR VARMEN OM SOMMEREN Forår og sommer har HOFOR (igen) med stor succes fået videreformidlet budskabet om at sommerlukke for fjernvarmen. Både landsdækkende, regionale og lokale medier har hjulpet danskerne med at spare på varmen, den varme vand og pengene. Lars Therkildsen bidrog med debatindlæg om nødvendigheden af intelligent energistyring: VIDEO Sådan sommerlukker du for varmen - og sparer penge, DR.dk, torsdag 14. maj 2015 Kampagne: Luk for varmen om sommeren, DR1 TV-Avisen 18.30, torsdag 14. maj 2015 Københavns Kommune lukker for varmen, Byggeri.dk, mandag 18. maj 2015 HOFOR: Ofte er energistyring den rette medicin, debatindlæg af Lars Therkildsen i Altinget onsdag 20. maj 2015 Tjek temperaturen på dit brugsvand og spar en tusse, Farsø Avis (m.fl.), onsdag 12. august

26 FASTPRIS PÅ GAS TIL KØBENHAVN De københavnske gaskunder vil snart blive tilbudt at få gassen til gaskomfuret til en fast lav pris. Det genererede en positiv historie i gratisavisen metroxpress. Gratis gas til København, Metroxpress København, tirsdag 09. juni

27 VINDMØLLER Energistyrelsen prækvalificerede i juni tre vindudviklere, her i blandt HOFOR wpd, til at byde på de kystnære vindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud. Det gav en del omtale i fagmedier, landsdækkende medier og lokale medier landet over. Desuden gav en ny aftale om opførelse af seks vindmøller på Vestlolland anledning til lokal medieomtale på Lolland: Tre klar til kystnære vindmøller, Dagbladet Roskilde, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber udpeget til at bygge havvindmøller, TV2Nord.dk, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber klar til at byde på opførelsen af havvindmøller, Berlingske Nyhedsbureau, tirsdag 09. juni 2015 HOFOR overtager lokalt vindmølleprojekt, Extra Posten, tirsdag 07. juli

28 FJERNKØLING I juni måned blev HOFORs fjernkøling udvalgt til Sustainia100- listen, der viser de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden. Fjernkøling er valgt i kategorien " byer", sometudafblot 10 eksempler på, hvordan man skaber bæredygtige byer. Den flotte placering på top 100 listen skabte forståeligt nok positiv omtale: Dansk køling blandt de grønneste, Licitationen - Byggeriets Dagblad, fredag 12. juni 2015 Fjernkøling fra HOFOR blandt verdens grønneste, Altomteknik.dk, torsdag 11. juni 2015 Six outstanding sustainable Danish ideas, Cphpost.dk (Copenhagen Post), torsdag 11. juni

29 BREDBÅND I KLOAKKEN Ny lov betyder, at udbydere af kommunikationsnet som bredbånd med fiberkabler kan anmode om placering af deres ledninger i kloakrør. Loven trådte i kraft i juli og gav fin omtale til HOFORs pilotprojekt: Dit hurtige internet går gennem kloakken, Ritzaus Bureau, torsdag 30. juli 2015 Nyt hurtigt internet kan komme fra kloakken, DR.dk, fredag 31. juli 2015 Dit hurtige internet kommer fra kloakken,, EkstraBladet.dk, fredag 31 juli 2015, Ritzau 29

30 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER OG VED DRIFTSFORSTYRRELSER 30

31 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER BAGGRUND OG FORBEREDELSE Kommunikativ projektleder Kommunikationsrådgiver kobles på alle store anlægsprojekter Kommunikationsplaner Bruges som forberedelse til projektet Fastlægger budskaber og vælger kanaler ift. interessenterne i det pågældende projekt Presseberedskaber Udarbejdes, når der er potentiale for kritiske historier i pressen og/eller ved konkrete henvendelser fra medierne Bruges som forberedelse til at afværge eller mindske kritiske vinkler og til at samstemme budskaber, der kommunikeres eksternt Indeholder primære budskaber, Q&A, aftaler med talspersoner mv. samt eventuelt kommunikationssparring/-træning med talspersoner Kommunikationsplaner og presseberedskaber bruges også jævnligt i forbindelse med gravearbejder, når de f.eks. har et vist omfang eller foregår i et område, hvor der er en forhistorie, der skal håndteres. 31

32 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER Hofor.dk Foldere, flyers, informationsbreve og postkort Bannere og anden information på byggepladsen SMS-tjeneste Nyhedsbreve e Pressemeddelelser med faktuel information Opsøgende pressearbejde med fokus på branding via positive historier Borger- / beboermøder Kaffemøder på vejen Fremvisninger i og andre mere eventbaserede indslag Besvarelse af læserbreve typisk i lokalpressen >> 32

33 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER (fortsat) HOFORs byggeledere banker på Tilgængelige li projektledere og øvrige medarbejdere på byggepladserne Klagehåndtering (besvarelser, registrering, statistik, opfølgning) Intra (HOFORs medarbejdere som ambassadører) Intern information f.eks. orientering af Kundecentrets medarbejdere ved udsendelse af pressemeddelelser, så de er klædt på til at besvare opkald Kundecenter, som kan besvare spørgsmål fra kunderne i dagtimerne. Pressevagt, så vi kan modtage og håndtere henvendelser fra pressen døgnet rundt Døgnbemandet Vagtstation, der kan tage opkald fra borgerne/kunderne døgnet rundt 33

34 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER TILTAG DER ER I GANG MED AT BLIVE UDVIKLET / IMPLEMENTERET Teknisk løsning til optimering af driftsinfo på hofor.dk Entrepriseportal og beredskabshændelsessystem (C3) Kundekanalstrategi Konkretisering af mere kunderettet hjemmeside Optimering af information ved akutte driftsforstyrrelser Social medie strategi LinkedIn bruges i dag målrettet ift. (employer) branding. Facebook og Twitter er mere oplagte medier ift. anlægsprojekter o.a. PPL+ Udvikling af nye kommunikationsværktøjerne målrettet type 1-projekter Bliver en del af undervisningsmaterialet på HOFORs projektlederuddannelse Pressetræning Træning af centrale talspersoner 34

35 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER Planlagte Pressemeddelelse / nyhedsbrev Information direkte til kunderne Information på hofor.dk Større akutte Nyhed på hofor.dk Evt. nyhedsbanner på hofor.dk Presse Udsendelse af sms Beredskabssituation 35

36 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER 36

37 Program for Ejerdagen Ankomst. Kaffe og kage i Vejlandshusets atrium Velkommen til HOFOR Ekskursion til Energi- & Vandværkstedet Besøg på Lørenskogvej - Klimatilpasset villavej i Rødovre HOFOR netop nu og i fremtiden v/ administrerende direktør Lars Therkildsen samarbejde Fremme af global bæredygtighed gennem offentligt/privat v/ Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i KR Fonden, tidl. EU kommissær og minister Eksport af vandteknologi og know-how v/ administrerende direktør Lars Therkildsen Spørgsmål og debat Middag i HOFORs kantine 37

38 EJERDAG 2015 HOFOR netop nu og i fremtiden Oplæg ved Lars Therkildsen, administrerende direktør

39 HOFOR Koncernoversigt HOFOR Spildevand Brøndby A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S 39

40 mio. DK KK Udviklingen i drifts- og investeringsomkostninger g Driftsomkostninger 300 Investeringsomkostninger Alle vand og spildevandsselskaber overholder prislofterne

41 VI GÅR I VEJEN 41

42 VI KOMMER TÆT PÅ BORGERNE 42

43 BORGERNE OG DET BLØDE VAND 75% af forbrugerne ser flest fordele ved at implementere blødt vand Alle oplever de gængse gener ved meget kalk i vandet. Tilkalkede elkedler, kalk på badeværelset, tilsætning af afkalkningsmidler i vaskemaskine og opvaskemaskine og stort forbrug af rengørings- og afkalkningsmidler. Det varierer, hvor stort forbrugerne mener, problemet er. De fleste vil dog gerne være fri for disse gener og spare tid på rengøring. Desuden er besparelser for samfundet og hensynet til miljøet også vigtigt for de fleste. Generelt er forbrugerne parate til at betale ekstra for at få blødt vand, f.eks. 1 kr. ekstra pr. kubikmeter vand. Nogle få er betænkelige ved selve kalkfældningsprocessen (6%), men når de informeres om processen, forsvinder de flestes betænkeligheder. Resultater af en undersøgelse gennemført med københavnske forbrugere af Analyse Danmark for HOFOR i

44 KOMMUNIKATIONSINDSATSEN FØR, UNDER OG EFTER IMPLEMENTERING AF BLØDT VAND Før-måling for at etablere et billede af folks vaner Implementering af blødt vand Måling af om informationen er blevet bredt tilstrækkeligt ud, og om der er behov for at gentage/ supplere kampagnen Generel folder om blødt vand udgives. Kan anvendes af myndigheds- og høringskommuner til information af politikere, borgere, boligselskaber, institutioner og erhvervsvirksomheder Informationskampagne, der indeholder målrettet information til de forskellige typer af vandforbrugere, etableres

45 OVERORDNET STATUS FOR VANDOMRÅDET Evaluering af vandsektorloven forlig indgået før sommerferien Evaluering af klimatilpasningsordningen - medfinansiering Uhensigtsmæssig opgavefordeling Uhensigtsmæssig i finansieringsordningi i i Udgør barrierer for effektive løsninger HOFOR er i dialog med alle relevante parter for at opnå mere hensigtsmæssige og fleksible rammer med mulighed for synergier og effektiv opgaveløsning Vi vil gerne tage ansvar for hele vandkredsløbet 45

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S

HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S DAGSORDEN 1. Meddelelser fra formanden 2. Referat af seneste bestyrelsesmøde 3. Indførsler i revisionsprotokollerne 4. Periodens resultat 5. Andre projekter

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015

Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015 Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015 Drikkevand Miljømål/servicemål Godkendt Andelsselskabet Ejby Vandværk DDS/kvalitetssikringssystem 1 Andelsselskabet Haarlev Vandværk Vandanalyser 1 Andelsselskabet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere