HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.)"

Transkript

1 HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Vand, total Mio.kr. Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Real Afv. til budget Omsætning 181,3 3,2 7,4 0,2 10,9 0,3 4,2 0,1 11,0 1,0 16,5 1,1 10,8 0,1 3,3 0,1 245,5 5,5 Vareforbrug 4,3 1,7 2,0 0,1 2,9 0,0 0,6 0,0 3,4 0,4 5,3 0,4 2,4 0,2 0,8 0,1 21,7 1,3 Dækningsbidrag 177,0 4,9 5,5 0,3 8,0 0,3 3,6 0,1 7,7 0,6 11,2 0,7 8,4 0,1 2,4 0,1 223,8 6,8 Kapacitetsomkostninger 91,1 10,0 2,5 0,8 3,8 0,0 2,3 0,2 3,1 0,3 5,3 0,5 4,5 0,8 0,9 0,2 113,4 9,2 Resultat før afskrivninge 85,9 14,9 3,0 1,1 4,2 0,4 1,4 0,3 4,5 0,3 5,9 0,3 3,9 0,7 1,6 0,1 110,4 16,0 Afskrivninger 60,1 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 2,1 0,0 0,7 0,0 74,8 0,0 Resultat før renter 25,8 14,9 1,2 1,1 0,8 0,4 0,1 0,3 2,7 0,3 2,4 0,3 1,8 0,7 0,9 0,1 35,7 16,0 Renter, netto 14,4 0,8 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 15,2 1,1 Resultat før skat 11,5 15,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,1 0,3 2,5 0,5 2,1 0,2 1,7 0,6 0,8 0,1 20,5 17,2 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 18,2 2,5 0,9 0,3 1,1 0,5 1,0 0,9 Resultat før skat er 17 mio. kr. bedre end budgetlagt. Detailsalget er på budget. Engrossalget fra København er 2,1 mio.kr. bedre end budgetteret, heraf internt mersalg til bl.a. Herlev og Hvidovre på samlet 0,6 mio.kr. Herudover er der et øget antal tilslutningsbidrag i København på 2,6 mio.kr. samt a conto faktureringer vedr. sprinklereffekt på 0,8 mio.kr. Der er en positiv afvigelse på vareforbruget på 1,9 mio.kr., som primært er forårsaget af færre omkostninger til el i København pga. faldende elpriser samt installation af solcelleanlæg i foråret Kapacitetsomkostningerne er 9,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette er primært forårsaget af færre omkostninger i København, som fordeler sig på 4,6 mio.kr. vedr. Grundvandspuljen, forsinkelser ift. budget på nedrivningspuljen 4,0 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Den positive afvigelse på renteudgifter i København skyldes renteomkostning, der er budgetteret i juni, men realiseres i juli. Alle selskaber overholder deres prislofter. 1

2 HOVEDTAL OG AFVIGELSER SPILDEVANDSKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret Juni 2015 København Albertslund Brøndby Dragør Herlev Hvidovre Rødovre Vallensbæk Spildevand, konsolideret Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Afv. til Mio.kr. Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Real budget Omsætning 243,9 12,8 21,5 0,7 26,2 1,1 10,2 0,1 20,1 1,3 40,8 5,4 16,0 0,0 8,5 1,3 387,2 19,9 Vareforbrug 126,5 0,5 4,1 1,1 8,1 0,1 0,6 0,1 5,5 0,6 11,0 1,1 5,7 1,4 2,5 0,0 164,2 4,6 Dækningsbidrag 117,4 13,3 17,4 1,7 18,1 1,3 9,6 0,2 14,6 1,9 29,8 6,5 10,3 1,4 5,9 1,3 223,0 24,6 Kapacitetsomkostninger 42,4 9,9 4,1 1,9 2,7 0,1 3,4 0,2 3,9 0,3 7,2 0,1 4,9 0,1 1,6 0,3 70,5 12,8 Resultat før afskrivninger fk 74,9 23,2 13,2 3,7 15,3 1,3 6,2 0,0 10,7 2,2 22,6 6,6 5,4 1,3 4,3 0,9 152,5 37,3 Afskrivninger 66,1 0,0 8,5 0,0 11,1 0,0 4,4 0,0 7,9 0,0 16,4 0,0 6,2 0,0 6,0 0,0 126,6 0,0 Resultat før renter 8,8 23,2 4,7 3,7 4,3 1,3 1,8 0,0 2,8 2,2 6,2 6,6 0,8 1,3 1,7 0,9 25,9 37,3 Renter, netto 18,9 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 0,4 2,5 1,7 0,0 0,2 0,1 0,1 23,0 2,8 Resultat før skat 10,1 23,5 4,2 3,8 4,1 1,4 1,4 0,0 2,3 2,6 3,7 8,3 0,8 1,5 1,7 1,0 2,9 40,1 Overholdelse af prisloft ( overskridelse) 16,5 1,0 0,3 0,4 1,7 1,7 0,4 0,8 Resultat før skat er 40 mio. kr. bedre end budgetlagt. Den positive afvigelse på omsætning 19,99 mio.kr., fordeler sig på øgede indtægter vedr. vandafledning 11,4 mio.kr., oppumpet grundvand 3,6 mio.kr., øget antal tilslutningsbidrag 3,4 mio.kr., samt større opkrævning vedr. vejafvanding 1,3 mio.kr. Vareforbruget er 4,6 mio.kr. mindre end budgetteret. Hovedparten af afvigelsen skyldes en årsafregning for 2014 vedr. rensningsydelser på 3,6 mio.kr., som vedr. alle forsyninger. Kapacitetsomkostningerne ligger 12,8 mio.kr. under budget, hvilket skyldes forsinkelser af oprensning af bassiner på 7 mio.kr., besparelser på leje af spulevogne 1,8 mio.kr., mindre indkøb vedr. gravearbejder 1,5 mio.kr., forsinket ansættelse af medarbejdere 1,4 mio.kr., samt en række mindre afvigelser bl.a. pga. ekstra aktivering. Afvigelsen på renteudgifter vedr. primært en afvigelse på renteomkostninger i Hvidovre på 1,7 mio.kr., som skyldes lavere renter. Alle selskaber overholder deres prislofter. 2

3 RISIKOKORTLÆGNING I HOFOR Risikokortlægningen indgår i årshjulet som input til forretningsplaner og budgetprocessen og forelægges bestyrelserne i september Risikokortlægningen er en metode, hvor de væsentligste risici for HOFOR identificeres og analyseres. Hvert forsyningsområde forestår kortlægning, opdatering og scoring af egne risici i i med afsæt i en fælles metode, der er udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Marsh På baggrund af fælles stillingtagen til tværgående risici tilrettelægger ledergruppen risikostyringen med henblik på at forebygge eventuelle problemstillinger 3

4 PRIORITERINGSKRITERIER - SKALA HOFOR HOLDING HOFOR VARME HOFOR VAND HOFOR SPILDE V HOFOR BYGAS HOFOR VIND HOFOR FJERNKØLIN G AMV IMAGE LIV & SUNDHED MILJØ KATASTRO FAL >200 MDKK - - >100 MDKK Vedvarende national mediedækning Dødsfald eller permanent invalidering Længerevarende miljøskade >5 år af større område eller større forurening af følsomt område KRITISK >25 >150 >75 > >25 MDKK >25 MDKK Vedvarende lokal Alvorlige Mellemlang miljøskade (1- MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK mediedækning arbejdsulykke med fravær 5 år) af et betydeligt område eller mindre forurening af et følsomt område MODERAT Enkeltstående MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK national mediedækning Mindre arbejdsulykke med fravær Kortvarig miljøskade af et betydeligt område eller et større punktudslip til et følsomt område BESKEDEN 5-10 MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK 5-10 MDKK 5-10 MDKK MDKK Enkeltstående lokal mediedækning Mindre arbejdsulykke uden fravær Længerevarende miljøskade af et begrænset område eller et mindre punktudslip p til et følsomt område UBETYDELI G <5 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <10 MDKK <5 MDKK <5 MDKK <10 MDKK En el. flere klager fra kunder eller borgere Nærved ulykke Kortvarig miljøskade af et begrænset område eller et ubetydeligt punktudslip til et følsomt område FREKVENS OFTE Min. 1 gang/år SANDSYNLIGT 1-5 år MULIGT 5-10 år SJÆLDENT år MEGET SJÆLDENT Sjældnere end hvert 25. år

5 RISIKOKORT TIL BESTYRELSEN 2015 KONSEKVENS Katastrofal Kritisk Moderat Tab af gastryk medfører at gasnettet bliver ubrugeligt CAPEX/OPEX for havmøller risiko for finansielle tab BIO 4 forsinkes eller fordyres Varmepris ikke konkurrencedygtig ift. alternative Skybrud opvarmningsmuligheder wpd og HOFOR s bud på kystnære mølleudbud er ikke konkurrencedygtigt der vindes ingen koncessioner Eksplosion i tildeler/ mølle (AMV) Bakteriel forurening giver kogepåbud for over kunder Borgermodstand mod landbaserede vindmøller bevirker færre muligheder for at realisere onshore projekter Stigende grundvandsstand/ vand på terræn ved nedlæggelse af indvinding Manglende grundlast Faldende elpris Lille styring/kontrol Nogen styring/kontrol Stor styring/kontrol Beskeden Rekruttering af kritiske kompetencer [HR] Ubetydelig Meget sjældent Sjældent Muligt Sandsynligt Ofte SAND- SYNLIGHED 5

6 BESTYRELSESPORTAL På bestyrelsesmødet i maj var der opbakning til at undersøge mulighederne for at overgå til papirløse bestyrelsesmøder Undersøgelserne har koncentreret sig om to portaler admincontrol anvendes i en del danske bestyrelser i dag edagsorden anvendes især i mange kommunalbestyrelser, men efterhånden også i flere bestyrelser i forsyningssektoren Begge portaler Lever op til HOFOR krav til sikkerhed/fortrolighed, oppetid, backup, dokumentation mv. Print af materiale er muligt, men kun via browser/pc (ikke via ipad) Ikke afgørende forskel på brugervenlighed og funktionalitet (kommentering, markering mv. i dokumenter på ipad) men det er en forandring (kræver en indsats/tilvænning) at erstatte papiret med ipad en Væsentlig forskel admincontrol er både en møde- og dokumentportal, hvor edagsorden alene er en mødeportal Økonomi admincontrol kr./år ubegrænset benyttelse edagsorden kr./år 75 brugere og kr./år ved antal brugere svarende til nuværende deltagere i bestyrelsesmøder Anvendelsesmulighederne er større med admincontrol, både i bestyrelserne og i HOFORs organisation i øvrigt (fx materialetunge ledermøder) 6

7 BESTYRELSESPORTAL Portalen, som bestyrelserne måtte vælge, bør være den samme i alle fire HOFOR bestyrelser Forslag til videre proces (faseinddelt implementering) I forbindelse med overgang til portal stiller HOFOR ipads til rådighed for dem, der ikke har i forvejen Portal introduceres først i følgende tre af HOFORs fire bestyrelser HOFOR Forsyning Holding bestyrelsen HOFOR A/S bestyrelsen Bestyrelsen i HOFORs vand- og spildevandsselskaber I disse tre bestyrelser introduceres portalen på bestyrelsesmødet i november Materialet til november bestyrelsesmødet lægges på portalen Til dette møde vil materialet ligeledes blive fremsendt på papir Der vil blive tilbudt undervisning i den nye portal hos HOFOR. Undervisningen vil ligge i tidsrummet efter, at materialet er gjort tilgængeligt på portalen og inden bestyrelsesmødet Konstaterer t bestyrelsen på november bestyrelsesmødet, t at den nye portal fungerer, vil bestyrelsesmateriale t l fremover alene blive lagt på denne (dog med den undtagelse at formandskabet af hensyn til mødeledelsen fortsat vil modtage materiale til bestyrelsesmøderne på papir) I bestyrelsen for HOFOR Vand og Spildevand Holding tages spørgsmålet om overgang til papirløse møder op på ny, når der er opnået erfaring med portalen 7

8 NY VANDSEKTORLOV Vi har fået et nyt Energi-, Forsynings- og Klimaministerium Og en ny minister, Lars Chr. Lilleholt Forslag til ny vandsektorlov forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret med henblik på lovens ikrafttræden 1. marts 2016 Vandsektorforliget giver en indikator af, hvad vi kan forvente Flerårige prislofter En ny resultatbaseret tb t benchmarkingmodel Højere omsætningsgrænse for tilknyttede aktiviteter Mulighed for at understøtte eksport og teknologiudvikling Tydeligere adskillelse mellem myndighed og drift Bedre rammer for fusioner 8

9 NY VANDSEKTORLOV Vi arbejder målrettet for, at rammerne for vores aktiviteter bliver fleksible og administrerbare DANVA har nedsat fem Task Forces, som vi deltager i Prislofter Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter Kommunens rolle som myndighed Performancebenchmarking TOTEX Benchmarking Vi indgår i 3VAND sammen med Vandcenter Syd, Aarhus Vand og BIOFOS, hvor vi har særligt fokus på at få de rette rammer for teknologiudvikling og innovation 9

10 MEDIERAPPORT Indhold: Medieanalyse for 2. kvartal Vand og spildevand: - Ministerbesøg ved Marbjerg - Blødt vand - Medvind til Damhusledningen - Store prisforskelle på vand - Sommerråd: spar på vandet - Sæson for skybrud - Regnvandsbassin i Vallensbæk - Andre skybrudsprojekter - Modstand mod indvinding af vand Forsyningssvigt Gravearbejder Amagerværket: designkonkurrence Sluk for varmen om sommeren Fastpris på bygas Vindmøller Fjernkøling Bredbånd i kloakken 10

11 MANGE POSITIVE OMTALER I 2. KVARTAL Nøgletallene fra Infomedia, der overvåger medieomtalen af HOFOR, viser for 2. kvartal, at den positive udvikling fra årets start fortsætter: Antallet af omtaler er større end målsat. PR-scoren, der på en skala fra -100 til +100 vurderer, hvor negativ/positiv omtalen generelt har været, er ligeledes mere positiv end målsat. Og endelig er visionsscoren, der måler i hvilken udstrækning medieomtalen understøtter HOFORs vision og mission, bedre end ventet. Se tallene på næste side. 11

12 MEDIEANALYSE 2. KVARTAL 2015 Alle Nøgletal: KPI målopfyldelse: KPI Antal PR-Score Vision-score Primære Medier % KPI 1:SYNLIGHED Sekundære Medier % Perifære Medier % Budskaber Billigt Grønt Sikkert Primære Medier 3% 34% 17% Sekundære Medier 0% 16% 18% Perifære Medier 2% 16% 2% 363 Omtaler i primære medier (Mål: 225) KPI 2: PR-SCORE +37 I primær medier (Mål: +20) KPI 3: VISION +45% I primær medier (Mål: +25%) 12

13 MINISTERBESØG PÅ VANDVÆRKET VED MARBJERG I maj måned besøgte den kinesiske vandminister og den danske miljøminister vandværket ved Marbjerg, som er HOFORs nye fuldautomatiske og miljøvenlige vandværk i Roskilde. Hensigten med besøget var at vise kineserne den nyeste teknologi inden for vandbehandling. HOFORs specialister viste værket frem og talte med både kinesere og de mange medier, som dækkede besøget. Besøget blev godt dækket af både TV og den skrevne presse. Kinesisk minister besøger vandværk i Marbjerg, TV 2 Nyhederne og 22, mandag 11. maj 2015 Kinesisk minister lun på vandværk i Roskilde, TV2 Lorry, Regionale Nyheder 12.30, mandag 11. maj 2015 Miljøminister får besøg af Kinas vandminister,, TV 2 News, Finans, mandag 11. maj 2015 Eksport af vandteknologi til Kina er fordoblet, Licitationen - Byggeriets Dagblad, tirsdag 12. maj

14 BLØDT VAND Sammen med BOLIUS lykkedes det i juli for HOFOR at få medierne til at interessere sig for beslutningen om frem mod 2024 at blødgøre postevandet i HOFORs forsyningsområde. Historien om HOFORs afkalkningsplan blev omtalt i mere end 50 medier, der alle fortalte, at vandet godt nok bliver lidt dyrere, men at forbrugerne alligevel kommer til at spare, fordi sliddet på vaskemaskiner mv. bliver mindre, og de skal bruge mindre sæbe og afkalkningsmidler. Blødere vand til københavnerne, Politiken, søndag 19. juli 2015 Københavnerne får blødere vand, Berlingske, lørdag 18. juli 2015 Københavnere 'afkalkes', Ekstra Bladet, lørdag 18. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, TV2 Lorry, fredag 17. juli 2015 Storkøbenhavn får mindre kalk i drikkevandet, Ritzaus Bureau, fredag 17. juli

15 MEDVIND TIL DAMHUSLEDNINGEN I HVIDOVRE Den store nye kloaktunnel langs Vigerslevparken fik i denne periode pæn omtale i lokalavisen Hvidovre Avis, som har bragt flere af vores historier om dette store og vigtige projekt. Bl.a. historien om tunnelmaskinens dramatiske krydsning af flere store forsyningsledninger, herunder den store vandledning fra vandværket ved Regnemark, og historien om navngivningen af den nye tunnelmaskine, der har fået navnet Gro. Tunnelmaskine fik navnet Gro, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 18. juni 2015 Tre dramatiske døgn i Hvidovre blev heldigvis godt overstået!, Hvidovre.lokalavisen.dk, torsdag 07. maj 2015 Eva Arler, projektleder på Damhusledningen: Kvinden under den grønne hjelm,, Lokalavisen Hvidovre Weekend, torsdag 13. august

16 STORE PRISFORSKELLE PÅ VAND Der er store prisforskelle på drikkevand kommunerne imellem, viser en opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Frederiksberg har landets billigste drikkevand, efterfulgt af Københavns Kommune, mens Ærø Kommune har det dyreste drikkevand. Som helhed ligger HOFORs vandpriser (inklusive spildevand) pænt omkring landsgennemsnittet eller bedre. Flere medier forfulgte historien, og Jan Kauffmann sagde bl.a. til Lorry, at investeringer og klimatilpasninger spiller en stor rolle i prisen på vand og spildevand, samt at investeringer i klimatilpasninger i de kommende år vil påvirke prisen på vand i Danmark, måske specielt i hovedstadsområdet. Store kommunale prisforskelle på vand, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Konkurrencedygtige vandpriser i Herlev, Herlev Bladet, onsdag 15. juli

17 SOMMERRÅD: SPARPÅ PÅ VANDET Hvert år, når sommervarmen sætter ind, minder HOFOR forbrugerne om at spare på vandet, idet et øget vandforbrug kan føre til udtørring af åer og vandløb. Trods færre solskinstimer end normalt udsendte HOFOR også denne sommer en pressemeddelelse med gode råd til vandbesparelser. Og flere lokalaviser viderebragte opfordringen og de god råd til deres læsere. Sommerråd. Spar på vandet, Amager Bladet, tirsdag 07. juli 2015 Vand fra hanen: Til maven - og ikke til haven, Sydkysten, onsdag 08. juli 2015 Vand fra hanen: Til ganen - og ikke til haven, Hvidovre Avis, tirsdag 21. juli

18 SÆSON FOR SKYBRUD Risikoen for skybrud er stor om sommeren, og vi udsendte derfor i forsommeren en række gode råd til, hvordan man bedst sikrer sig mod oversvømmelser. Ligeledes har vi de foreløbig fire gange, hvor DMI denne sommer har udsendt varsel om skybrud gældende for Storkøbenhavn, udsendt pressemeddelelse med en række sidste-øjebliks-råd og passe-på-retningslinjer. Både lokale og regionale medier har hen over sommeren hjulpet os med at viderebringe informationerne til borgerne. Sæsonen for skybrud starter nu, TV2 Lorry, torsdag 25. juni 2015 DMI udsender d skybrudsvarsel, TV2 Lorry, lørdag 25. juli 2015 Skybrud: Tjek din grund, og undgå oversvømmelse, Søndagsavisen, søndag 02. august 2015 Forbered dig på skybrud, Gladsaxe Bladet, tirsdag 28. juli 2015 HOFOR giver råd forud for muligt skybrud, DR P4 København Nyheder 17.30, tirsdag 05 maj

19 REGNVANDSBASSIN I VALLENSBÆK Store dele af Vallensbæk har været ramt af oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn i de senere år. For at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden har kommunen i samarbejde med HOFOR lavet et forslag om etablering af en regnvandsledning under jorden langs Ringvejen på strækningen fra Højstrupparken til Vejleå ved Gammel Køge Landevej. Her skal den kommende letbane alligevel anlægges i årene, der kommer. Samtidig fjernes et grimt og udskældt regnvandsbassin i Højstrupparken. Planen generede en positiv historie i lokalavisen: Udskældt regnvejrsbassin fjernes, Sydkysten Nord, onsdag 08. juli 2015 Udskældt regnvejrsbassin fjernes fra Højstrupparken, Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk, onsdag 22. juli

20 ANDRE SKYBRUDSPROJEKTER Perioden har generelt været præget af mange omtaler af de skybrudsløsninger, som HOFOR sammen med kommunerne arbejder på at realisere i hovedstadsområdet: Enghaveparken, skybrudstunnel på Østerbro, Kongsholmparken i Albertslund, Tåsinge Plads m.fl. Østerbro får skybrudstunnel, Minby.dk/oesterbro-avis, b i fredag 17. juli 2015 Østerbro bliver skybrudssikret, Lorry.dk (TV2 Lorry), mandag 29. juni 2015 Arkæologerne rykker snart ind i Kongsholmparken, Albertslund.dk (Albertslund Kommune), tirsdag 28. juli

21 MODSTAND MOD INDVINDING AF VAND Flere af de kommuner, hvor HOFOR indvinder drikkevand, ønsker selv at bestemme over kommunens grundvandsressource og har i den forbindelse flittigt brugt medierne som talerør for deres argumenter. I juli måned rettede Lejre Kommune fokus mod problemerne med udtørring af Ledreborg Å. Fra HOFORs side var meldingen, at vi føler os trygge ved de tilladelser, vi får fra naturstyrelsen samt styrelsens miljømæssige vurderinger. Københavnere tørlægger å i Lejre, TV2 Lorry, Regionale Nyheder Igen strid om vand til København, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli 2015 Vandsugning: g Å i risikozonen,, Dagbladet Roskilde, onsdag 15. juli

22 FORSYNINGSSVIGT Perioden har budt på flere forsyningssvigt primært i København. Havariet af en stor vandledning til Amager medførte en større oversvømmelse på Islands Brygge og gav omtaler i stort set alle landsdækkende medier (mere end 60 omtaler i alt). Men også et uheldigt spildevandsudslip i Svanemøllehavnen, havari af en fjernvarmeledning og vandafbrydelse i Dragør m.m. tiltrak medieinteresse. Til gengæld var der i forbindelse med Kulturhavn 2015 i august positiv omtale af HOFORs indsats for at holde havnen ren og skabe forudsætning for byens mange havnebade. Kloakvand strømmede ud i Svanemøllehavnen, TV2 Lorry, Regionale Nyheder (resumé), torsdag 11. juni 2015 Vandkaos i København: Derfor gik det galt, EkstraBladet.dk, mandag 06. juli 2015 Københavnsk bydel er tørlagt efter oversvømmelse, Ritzau Fokus, mandag 06. juli

23 GRAVEARBEJDER HOFOR har i perioden fortsat haft fokus på at informere om igangværende gravearbejder, og lokalaviserne bringer fortsat informationen videre til borgere, trafikanter og erhvervsdrivende. På nær et enkelt gravearbejde i Århusgade på Østerbro, hvor gaden blev gravet op to gange som følge af en nyopstået lækage på et vandrør, har omtalen været neutral. Natarbejde i Store Kongensgade-krydset, Minby.dk/Cityavisen, onsdag 08. juli 2015 Gaden gravet op igen, Østerbro Avis, onsdag 08. juli 2015 Aftale skal give færre genedage i trafikken, Valby Bladet, onsdag 08. juli 2015 Nye vandledninger til villaveje i Valby, Valby Bladet, onsdag 08. juli

24 AMAGERVÆRKET: DESIGNKONKURRENCE Da vinderen (danske Gottlieb Paludan Architects) af arkitektkonkurrencen om design af den nye biomasseblok på Amagerværket blev kåret, genererede det naturligt en del positiv medie-omtale: Grøn energi i hjertet af København, Byggeri.dk, tirsdag 05. maj 2015 Sådan kommer det nye Amagerværk til at se ud, Mx.dk (MetroXpress), tirsdag 05. maj 2015 Gottlieb Paludan Architects 24

25 SLUK FOR VARMEN OM SOMMEREN Forår og sommer har HOFOR (igen) med stor succes fået videreformidlet budskabet om at sommerlukke for fjernvarmen. Både landsdækkende, regionale og lokale medier har hjulpet danskerne med at spare på varmen, den varme vand og pengene. Lars Therkildsen bidrog med debatindlæg om nødvendigheden af intelligent energistyring: VIDEO Sådan sommerlukker du for varmen - og sparer penge, DR.dk, torsdag 14. maj 2015 Kampagne: Luk for varmen om sommeren, DR1 TV-Avisen 18.30, torsdag 14. maj 2015 Københavns Kommune lukker for varmen, Byggeri.dk, mandag 18. maj 2015 HOFOR: Ofte er energistyring den rette medicin, debatindlæg af Lars Therkildsen i Altinget onsdag 20. maj 2015 Tjek temperaturen på dit brugsvand og spar en tusse, Farsø Avis (m.fl.), onsdag 12. august

26 FASTPRIS PÅ GAS TIL KØBENHAVN De københavnske gaskunder vil snart blive tilbudt at få gassen til gaskomfuret til en fast lav pris. Det genererede en positiv historie i gratisavisen metroxpress. Gratis gas til København, Metroxpress København, tirsdag 09. juni

27 VINDMØLLER Energistyrelsen prækvalificerede i juni tre vindudviklere, her i blandt HOFOR wpd, til at byde på de kystnære vindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud. Det gav en del omtale i fagmedier, landsdækkende medier og lokale medier landet over. Desuden gav en ny aftale om opførelse af seks vindmøller på Vestlolland anledning til lokal medieomtale på Lolland: Tre klar til kystnære vindmøller, Dagbladet Roskilde, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber udpeget til at bygge havvindmøller, TV2Nord.dk, onsdag 10. juni 2015 Tre selskaber klar til at byde på opførelsen af havvindmøller, Berlingske Nyhedsbureau, tirsdag 09. juni 2015 HOFOR overtager lokalt vindmølleprojekt, Extra Posten, tirsdag 07. juli

28 FJERNKØLING I juni måned blev HOFORs fjernkøling udvalgt til Sustainia100- listen, der viser de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden. Fjernkøling er valgt i kategorien " byer", sometudafblot 10 eksempler på, hvordan man skaber bæredygtige byer. Den flotte placering på top 100 listen skabte forståeligt nok positiv omtale: Dansk køling blandt de grønneste, Licitationen - Byggeriets Dagblad, fredag 12. juni 2015 Fjernkøling fra HOFOR blandt verdens grønneste, Altomteknik.dk, torsdag 11. juni 2015 Six outstanding sustainable Danish ideas, Cphpost.dk (Copenhagen Post), torsdag 11. juni

29 BREDBÅND I KLOAKKEN Ny lov betyder, at udbydere af kommunikationsnet som bredbånd med fiberkabler kan anmode om placering af deres ledninger i kloakrør. Loven trådte i kraft i juli og gav fin omtale til HOFORs pilotprojekt: Dit hurtige internet går gennem kloakken, Ritzaus Bureau, torsdag 30. juli 2015 Nyt hurtigt internet kan komme fra kloakken, DR.dk, fredag 31. juli 2015 Dit hurtige internet kommer fra kloakken,, EkstraBladet.dk, fredag 31 juli 2015, Ritzau 29

30 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER OG VED DRIFTSFORSTYRRELSER 30

31 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER BAGGRUND OG FORBEREDELSE Kommunikativ projektleder Kommunikationsrådgiver kobles på alle store anlægsprojekter Kommunikationsplaner Bruges som forberedelse til projektet Fastlægger budskaber og vælger kanaler ift. interessenterne i det pågældende projekt Presseberedskaber Udarbejdes, når der er potentiale for kritiske historier i pressen og/eller ved konkrete henvendelser fra medierne Bruges som forberedelse til at afværge eller mindske kritiske vinkler og til at samstemme budskaber, der kommunikeres eksternt Indeholder primære budskaber, Q&A, aftaler med talspersoner mv. samt eventuelt kommunikationssparring/-træning med talspersoner Kommunikationsplaner og presseberedskaber bruges også jævnligt i forbindelse med gravearbejder, når de f.eks. har et vist omfang eller foregår i et område, hvor der er en forhistorie, der skal håndteres. 31

32 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER Hofor.dk Foldere, flyers, informationsbreve og postkort Bannere og anden information på byggepladsen SMS-tjeneste Nyhedsbreve e Pressemeddelelser med faktuel information Opsøgende pressearbejde med fokus på branding via positive historier Borger- / beboermøder Kaffemøder på vejen Fremvisninger i og andre mere eventbaserede indslag Besvarelse af læserbreve typisk i lokalpressen >> 32

33 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER KANALER (fortsat) HOFORs byggeledere banker på Tilgængelige li projektledere og øvrige medarbejdere på byggepladserne Klagehåndtering (besvarelser, registrering, statistik, opfølgning) Intra (HOFORs medarbejdere som ambassadører) Intern information f.eks. orientering af Kundecentrets medarbejdere ved udsendelse af pressemeddelelser, så de er klædt på til at besvare opkald Kundecenter, som kan besvare spørgsmål fra kunderne i dagtimerne. Pressevagt, så vi kan modtage og håndtere henvendelser fra pressen døgnet rundt Døgnbemandet Vagtstation, der kan tage opkald fra borgerne/kunderne døgnet rundt 33

34 KOMMUNIKATION I STORE ANLÆGSPROJEKTER TILTAG DER ER I GANG MED AT BLIVE UDVIKLET / IMPLEMENTERET Teknisk løsning til optimering af driftsinfo på hofor.dk Entrepriseportal og beredskabshændelsessystem (C3) Kundekanalstrategi Konkretisering af mere kunderettet hjemmeside Optimering af information ved akutte driftsforstyrrelser Social medie strategi LinkedIn bruges i dag målrettet ift. (employer) branding. Facebook og Twitter er mere oplagte medier ift. anlægsprojekter o.a. PPL+ Udvikling af nye kommunikationsværktøjerne målrettet type 1-projekter Bliver en del af undervisningsmaterialet på HOFORs projektlederuddannelse Pressetræning Træning af centrale talspersoner 34

35 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER Planlagte Pressemeddelelse / nyhedsbrev Information direkte til kunderne Information på hofor.dk Større akutte Nyhed på hofor.dk Evt. nyhedsbanner på hofor.dk Presse Udsendelse af sms Beredskabssituation 35

36 KOMMUNIKATION VED DRIFTSFORSTYRRELSER 36

37 Program for Ejerdagen Ankomst. Kaffe og kage i Vejlandshusets atrium Velkommen til HOFOR Ekskursion til Energi- & Vandværkstedet Besøg på Lørenskogvej - Klimatilpasset villavej i Rødovre HOFOR netop nu og i fremtiden v/ administrerende direktør Lars Therkildsen samarbejde Fremme af global bæredygtighed gennem offentligt/privat v/ Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i KR Fonden, tidl. EU kommissær og minister Eksport af vandteknologi og know-how v/ administrerende direktør Lars Therkildsen Spørgsmål og debat Middag i HOFORs kantine 37

38 EJERDAG 2015 HOFOR netop nu og i fremtiden Oplæg ved Lars Therkildsen, administrerende direktør

39 HOFOR Koncernoversigt HOFOR Spildevand Brøndby A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S 39

40 mio. DK KK Udviklingen i drifts- og investeringsomkostninger g Driftsomkostninger 300 Investeringsomkostninger Alle vand og spildevandsselskaber overholder prislofterne

41 VI GÅR I VEJEN 41

42 VI KOMMER TÆT PÅ BORGERNE 42

43 BORGERNE OG DET BLØDE VAND 75% af forbrugerne ser flest fordele ved at implementere blødt vand Alle oplever de gængse gener ved meget kalk i vandet. Tilkalkede elkedler, kalk på badeværelset, tilsætning af afkalkningsmidler i vaskemaskine og opvaskemaskine og stort forbrug af rengørings- og afkalkningsmidler. Det varierer, hvor stort forbrugerne mener, problemet er. De fleste vil dog gerne være fri for disse gener og spare tid på rengøring. Desuden er besparelser for samfundet og hensynet til miljøet også vigtigt for de fleste. Generelt er forbrugerne parate til at betale ekstra for at få blødt vand, f.eks. 1 kr. ekstra pr. kubikmeter vand. Nogle få er betænkelige ved selve kalkfældningsprocessen (6%), men når de informeres om processen, forsvinder de flestes betænkeligheder. Resultater af en undersøgelse gennemført med københavnske forbrugere af Analyse Danmark for HOFOR i

44 KOMMUNIKATIONSINDSATSEN FØR, UNDER OG EFTER IMPLEMENTERING AF BLØDT VAND Før-måling for at etablere et billede af folks vaner Implementering af blødt vand Måling af om informationen er blevet bredt tilstrækkeligt ud, og om der er behov for at gentage/ supplere kampagnen Generel folder om blødt vand udgives. Kan anvendes af myndigheds- og høringskommuner til information af politikere, borgere, boligselskaber, institutioner og erhvervsvirksomheder Informationskampagne, der indeholder målrettet information til de forskellige typer af vandforbrugere, etableres

45 OVERORDNET STATUS FOR VANDOMRÅDET Evaluering af vandsektorloven forlig indgået før sommerferien Evaluering af klimatilpasningsordningen - medfinansiering Uhensigtsmæssig opgavefordeling Uhensigtsmæssig i finansieringsordningi i i Udgør barrierer for effektive løsninger HOFOR er i dialog med alle relevante parter for at opnå mere hensigtsmæssige og fleksible rammer med mulighed for synergier og effektiv opgaveløsning Vi vil gerne tage ansvar for hele vandkredsløbet 45

BESTYRELSESMØDE 12. NOVEMBER 2015. HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S

BESTYRELSESMØDE 12. NOVEMBER 2015. HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S BESTYRELSESMØDE 12. NOVEMBER 2015 HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S PERIODENS RESULTAT Q3 2015 HOVEDTAL OG AFVIGELSER VAND (MIO. KR.) Akkumuleret September 2015 København Albertslund

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Forbruger valg. Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg

Forbruger valg. Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg Forbruger valg Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg 1 furesø HOFORs forsyningsområde Herlev Vand- og spildevandsselskaber Vandselskaber København Albertslund rødovre Brøndby Vallensbæk

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&% )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( , "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " # $$%%

! # $%&% ' (!  # $%&% )! $%&% $%&% * + # +( , - + (. ! + ( + !. ( +$%&% + + + $,% ' # $$%% 34135198!" # $$%% &''%$(! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&%" )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( $%&%, "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " 8 9*)! : '*;) - 6 "3/%!"!! #$%& ' ( ' )& *#%%& )* ' *

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Nyt fælles forsyningsselskab 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Politisk beslutning Den xx dato vedtog Kommunalbestyrelsen/byrådet, at vores forsyningsselskab(er) bliver en del af Nyt Fælles Forsyningsselskab

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 7. APRIL HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S

BESTYRELSESMØDE 7. APRIL HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S BESTYRELSESMØDE 7. APRIL 2016 HOFOR Vand Holding A/S HOFOR Spildevand Holding A/S ÅRETS RESULTAT OG ÅRSRAPPORTER 2015 HOVEDTAL OG AFVIGELSER VANDKONCERN (MIO. KR.) Akkumuleret December 2015 København Albertslund

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 DISPOSITION Forsyningsstrukturen i HOFOR Vandkredsløbet i byerne Fælledparken Afslutning HOFOR er en fusion

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

HOFOR DIT FORSYNINGSSELSKAB

HOFOR DIT FORSYNINGSSELSKAB DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Velkomst og præsentation 2. Kort om HOFOR 3. Den aktuelle situation 4. Rundvisning på Energi & Vand 5. Temaer i arbejdsgrupper 6. Opsamling på temaer, Sandwich mv. 7. Fremtidig dialog

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald Om Fors A/S 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3 Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område:

Læs mere

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand KONFERENCE OM SEKUNDAVAND HOFOR`s erfaringer med sekundavand Maj-Britt Poulsen, Planafdelingen 28 januar 2013 KORT OM OS Vi er kommunalt ejet Københavns Kommune ejer 73 procent af selskabet Vores forsyninger

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S

HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S HOFOR VAND HOLDING A/S HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S DAGSORDEN 1. Meddelelser fra formanden 2. Referat af seneste bestyrelsesmøde 3. Indførsler i revisionsprotokollerne 4. Periodens resultat 5. Andre projekter

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68. Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Spildevand A/S 08.02.2013 68 Referat Bestyrelsesmøde nr. 18 Den 08.februar 2013 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 14-10-2011 Sag nr.: ØU 225 Sagsbehandler: Richard Pape Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere