Solide resultater i et udfordrende marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater i et udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig udvikling i dagsværdireguleringer Equity free cash flow (EFCF) steg med 11% pga. færre nettorentebetalinger og en anden timing af skattebetalinger Rentebærende gæld/ebitda på 2,0x Forventet udbytte for : DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august Stærk vækst inden for betalings-tv både i YouSee og TDC TV; produktudbuddet yderligere styrket med en række produktlanceringer i 3. kvartal Antallet af mobilabonnementer steg med plus på taletidskort med øgede markedsandele i såvel mobiltale (+1 pp) som mobilbredbånd (+1 pp) sammenlignet med 2. kvartal Vellykket migrering af Onfones kunder med lav kundeafgang (churn) og stærk nettotilvækst i 3. kvartal Tocifret EBITDA vækst ÅTD i alle TDC Nordics forretningsenheder TDC Erhverv på rette vej til at fastholde sin førerposition i den offentlige sektor efter SKI-udbuddet -forventningerne fastholdt TDC Koncernen, hovedtal 2010 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,3 Bruttoavance (1,0) EBITDA ,5 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,6 Periodens resultat ,5 Frit cash flow Frit cash flow fra driften (1,4) EFCF ,0 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 2,58 1,58 63,3 Bruttomargin % 73,5 74,4 - EBITDA-margin % 41,6 41,1 - Anlægsinvesteringer (2.396) (2.459) 2,6 Anlægsinvesteringer/omsætning % 12,2 12,6 - Rentebærende gæld, netto (21.297) (31.051) 31,4 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,0 2,9 - For ordliste og definitioner, se For yderligere data se TDC Dataark 3. kvartal på TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 34

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC fortsatte sine solide resultater i 3. kvartal trods makroøkonomisk usikkerhed og faldende forbrug i Danmark 1. I 3. kvartal ÅTD steg omsætningen med 0,3% og EBITDA med 1,5%. EFCF steg 11,0% sammenlignet med Kombineret med vores forventninger til 4. kvartal fastholder vi forventningerne til hele året. TDC styrkede sit produktudbud på de danske markeder for betalings-tv yderligere i 3. kvartal. Først lancerede vi en række nye funktioner til vores triple IP-produkt HomeTrio, herunder fem nye tv-apps, som giver forbrugerne adgang til nyheder, 100 gratis film, indhold samt musikfiler i TDC Play direkte på deres tv-skærme. Forbrugerne har taget disse nye muligheder til sig, og vi har oplevet en opadgående stigning i salget af TDC TV i kølvandet på kampagnen og efter lanceringen af HomeTrio Mini. Dernæst lancerede YouSee den 3. oktober et nyt produkt, der giver kunderne mulighed for at kombinere grundpakken med et frit valg af ekstra tv-kanaler. Dette er et vigtigt skridt, der giver vores kunder yderligere fleksibilitet til at sammensætte de tvpakker, der bedst opfylder deres behov. I de seneste tre kvartaler pressede en intens priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni til privatkunder indtjeningen fra indenlandske mobiltjenester. Det lykkedes os i 3. kvartal at fastholde ARPU for privatkunder ekskl. ankommende trafik og taletidskunder på niveau med 2. kvartal, men dog 6% lavere end i 3. kvartal Samtidig voksede antallet af private mobilkunder, og kombineret med de gode resultater i TDC Erhverv og Wholesale, resulterede det i en stigning i vores indenlandske mobilbase på (inkl taletidskort) i 3. kvartal. Således steg markedsandelen inden for mobiltale fra 44% i 2. kvartal til 45% i 3. kvartal, og markedsandelen for mobilbredbånd steg fra 35% til 36%. Vi ser dog stadig en tendens til, at nettotilvæksten i mobiltelefoni til privatkunder sker inden for de billige online-brands, og at operatør-brands fortsat mister markedsandele. Vi forventer, at denne tendens vil fortsætte i de kommende kvartaler. Den 19. september fuldendte vi migreringen af Onfones kunder til TDC's netværks- og faktureringsplatforme. Migreringen var vellykket og den afledte kundeafgang var begrænset. Onfone havde ultimo 3. kvartal mobilabonnenter, og brandet fortsætter med at vokse. Nu, hvor migreringen er gennemført, vil Onfone have en positiv indvirkning på indtjeningen i 4. kvartal og fremover. I 3. kvartal lykkedes det TDC at standse udhulingen af bredbåndsforretningen til detailkunder. Nettotilvæksten på tværs af brands udgjorde i alt i 3. kvartal, hvilket er det bedste kvartalsresultat siden 2. kvartal Der var forbedringer i alle forretningsenheder, hvor YouSee og Fullrate begge havde en solid positiv nettotilvækst, og hvor 1 Forbrugertilliden i 3. kvartal var gennemsnitlig -2,1 sammenlignet med 2,5 i 2. kvartal (kilde: Danmarks Statistik). den negative nettovækst for TDC-brandet blev væsentligt reduceret. Tabet af accesslinjer udgjorde i 3. kvartal, hvilket var betydeligt bedre end i 2. kvartal og på linje med det gode resultat i 3. kvartal Tabet af accesslinjer i detailforretningen i forretningsenhederne Privat og TDC Erhverv blev forbedret styret af resultaterne fra dual- og triple-ip-tjenester og begrænset PSTN-churn. I 3. kvartal var det endvidere positivt at se et fortsat aftagende fald i bruttoavancen inden for fastnetforretningen (taletelefoni). Efter SKI-udbuddet har TDC gjort en stor indsats for at sikre sig kontrakter inden for den offentlige sektor. Vi har gode muligheder for og er på rette kurs til at fastholde vores førende position i den offentlige sektor. Vi fastholder det estimerede EBITDA fra 2. kvartal vedrørende den negative år-til-år indvirkning i 2012 (DKK 100m) pga. faldende priser under den nye SKI-rammeaftale. TDC Nordic fortsatte med at præstere høj vækst i 3. kvartal, hvilket betød en ÅTD stigning i korrigeret 2 omsætning på 5% og EBITDA-vækst på 12% som følge af stærk vækst i EBITDA i alle TDC Nordics forretningsenheder. Set fra en driftsmæssig synsvinkel har 3. kvartal været mærket af usædvanlige nedbørsmængder i løbet af sommeren. Oversvømmelser forårsagede omfattende skader på infrastrukturen og kundeinstallationer. Vi har nu styr på efterslæbet, og leveringstiderne er kortere efter en periode, der krævede en ekstraordinær indsats af installationsforretningen og kundeservice. Retableringsprogrammet påvirkede driftsomkostningerne for 3. kvartal. Den stigende interesse for smartphones med tilhørende datamoduler stiller store krav til vores infrastruktur, men vi ser ingen tegn på for megen trafik på nettet. Forventninger til de kommende år forsikrer os om, at vi vil kunne fortsætte med at tilbyde vores kunder den bedste mobiloplevelse på markedet. Driftsomkostninger i alt var 3,9% lavere end i 2010 ÅTD pga. øget produktivitet i vores kerneprocesser, reducerede fejlprocenter, færre omkostninger til it og facility management, samt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger som følge af TDC Rate. I 4. kvartal forventer vi yderligere effektivitetsforbedringer, herunder de første resultater af tre outsourcing-projekter, der er under implementering. I lyset af de meget udfordrende markedsbetingelser er TDC's resultater yderst tilfredsstillende, og vi tilslutter os fortsat de strategier og forventninger, der blev opstillet ved TDC's børsnotering sidste år. 2 Korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af reguleringer. Side 2 af 34

3 Gennemgang af finansielle og operationelle forhold i kvartal Omsætning TDC Koncernens omsætning steg i de første ni måneder af med DKK 61m eller 0,3% til DKK m sammenlignet med kvartal 2010, mens korrigeret omsætning faldt med 0,3%. 3 Stigningen i omsætningen kan primært henføres til vækst i den indenlandske tv-forretning, TDC Nordic og salg af terminaludstyr, hovedsageligt smartphones. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes flere RGU'er og højere ARPU for YouSees kabel-tv samt TDC IP-tv. Omsætningen i TDC Nordic (inden for alle forretningsenheder og produktområder) steg som følge af øget aktivitet i mobiltjenester, fastnettelefoni, IP-VPN og hosting. Omsætningsvæksten blev også påvirket af gunstige valutakursudviklinger. Den betydelige vækst i salget af terminaludstyr skyldtes primært salg af smartphones eksklusive finansiering af kundeakkvisitionsomkostninger. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal bidrog ligeledes positivt til den stigende omsætning. Stigningen i koncernens omsætning blev delvist opvejet af mindre omsætning i indenlandsk fastnettelefoni og bredbånd både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Faldet i indenlandsk fastnettelefoni kan henføres til migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, hvorimod intens konkurrence var hovedårsagen til den faldende omsætning i bredbåndsforretningen, hvilket afspejledes af et fald i RGU er og ARPU sammenlignet med 3. kvartal Endvidere havde hård priskonkurrence og regulering af priserne på mobilterminering (MTR) for tale og SMS'er, samt international roaming en negativ indvirkning på omsætningen fra indenlandske mobiltjenester. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i kvartal med DKK 141m eller 1,0% til DKK m sammenlignet med kvartal Bruttomarginen faldt fra 74,4% til 73,5%. Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-marginområder, såsom tv, terminaludstyr og TDC Nordic, blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-marginområder såsom fastnettelefoni og fastnetsbredbånd. Selvom den organiske omsætning fra indenlandske mobiltjenester faldt, var der en mindre stigning i 3 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, salg af aktiver, valutakurseffekter samt indvirkningen af reguleringer. bruttoavancen korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone. EBITDA TDC Koncernens EBITDA steg med DKK 120m eller 1,5% til DKK 8.166m sammenlignet med kvartal Det medførte en forbedring af EBITDA-marginen fra 41,1% til 41,6%. Korrigeret EBITDA steg med 1,5%. 3 EBITDA-væksten kan henføres til lavere eksterne omkostninger pga. generelle besparelser i hele koncernen, hvilket afspejler sig i færre omkostninger til it og facility management samt reducerede fejlprocenter. Lanceringen af TDC Rate har ændret salg fra at være baseret på kundeakkvisitionsomkostninger til afbetalingskontrakter, hvilket har resulteret i færre omkostninger til akkvisition af mobilabonnenter. Forbedrede processer og den fortsatte migrering fra fastnet til mobiltelefoni har ligeledes resulteret i lavere personaleomkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Besparelserne i driftsomkostninger blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som resultat af den øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Driftsomkostningerne blev endvidere påvirket negativt af en engangsnedsættelse af forventede omkostninger i 3. kvartal 2010 vedrørende langsigtede bonusordninger (DKK 28m). Periodens resultat Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.628m, hvilket er en stigning på DKK 732m eller 38,6% sammenlignet med kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger samt færre omkostninger fra finansielle poster primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal. Periodens resultat inklusive særlige poster steg med DKK 540m eller 34,5% til DKK 2.104m fra DKK 1.564m i kvartal Resultat af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv pga. færre omstruktureringsomkostninger og gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Side 3 af 34

4 Pengestrømme Det frie cash flow fra driften faldt med DKK 69m eller 1,4% sammenlignet med kvartal Dette skyldtes, at det forbedrede EBITDA blev mere end opvejet af en mere negativ ændring i nettodriftskapitalen i kvartal end i kvartal Udviklingen i nettodriftskapitalen omfattede et år-til-år fald i 1. kvartal hovedsageligt pga. den særdeles favorable udvikling i 4. kvartal 2010 samt en mindre årtil-år forbedring i kvartal. Udviklingen i kvartal blev opnået trods pres fra reducerede driftsomkostninger og anlægsinvesteringer samt større tilgodehavender fra lanceringen af TDC Rate afdragsaftaler. EFCF steg med DKK 403m eller 11,0% til DKK 4.079m hovedsageligt pga. færre nettorentebetalinger. Nettorentebetalinger faldt med DKK 362m eller 35,6% til DKK 654m. Dette kan henføres til virkningen af refinansieringen samt to engangseffekter. Realiserede dagsværdigevinster i 3. kvartal pga. lavere rentesatser på fast-til-variabelt forrentede swapaftaler, indgået i forbindelse med refinansieringen i februar i år, udgjorde ca. DKK 150m. Provenuet vil blive brugt til at reducere udestående skyldig selskabsskat i 4. kvartal. Denne effekt blev delvist opvejet af en delvis førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen (DKK 127m) i 1. kvartal 4. Endvidere skyldtes stigningen i EFCF en anden timing af skattebetalinger, da TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat i kvartal. Anlægsinvesteringer I kvartal udgjorde anlægsinvesteringerne DKK 2.396m svarende til en ratio på 12,2% for anlægsinvesteringer målt i forhold til omsætningen. TDC har planlagt omfattende investeringer i opgradering og udvidelse af højhastighedsmobilnettet, og udrulningen af optiske fibre forventes at tage til i 4. kvartal. Derudover forventer vi betydelig aktivitet vedrørende ADSLinstallationer som følge af flere HomeTrio-installationer, når TV2 bliver en betalings-tv-kanal, hvilket vil udvide markedet for betalings-tv. TDC forventer således at nå den ratio på ca. 13%, som er målsætningen for hele. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. september heraf i Danmark. Dette er et fald på 5,6% eller 598 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere årtil-år. 4 Ikke alle renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlånene er opsagt. De resterende aftaler vil udløbe eller blive opsagt i løbet af med en forventet ekstra negativ pengestrøm på ca. DKK 0,12 mia. Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen 2010 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.667) (2.820) 5,4 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (3.030) (2.676) (13,2) Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter ,1 Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter (66) 268 (124,6) Frit cash flow fra driften (1,4) EFCF ,0 Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (486) (446) (9,0) Øvrige (130) (129) (0,8) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (616) (575) (7,1) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (524) (574) 8,7 Side 4 af 34

5 Korrigeret for erhvervelserne af DIR, Onfone og it-aktiviteter fra Zitcom faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere år-til-år med 6,9% eller 740. TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i de seneste år pga. tilbagegang i fastnetaktiviteterne samt produktivitetsgevinster. TDC har i de første tre kvartaler af reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 527 medarbejdere. RGU-udvikling Ultimo 3. kvartal havde TDC 9,0m RGU er, en stigning på 2,5% sammenlignet med 3. kvartal Antallet af RGU er i Danmark steg fra i 3. kvartal 2010 til i 3. kvartal, svarende til en stigning på 2,2%. 8,3% færre fastnet-rgu er (tale) pga. et 14,3% fald i PSTN/ISDN som følge af fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobil og VoIP. Den negative udvikling blev delvist opvejet af en stigning i antallet af VoIP-RGU er på 13,0%, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplay-kombinationsprodukter. Antallet af danske mobil-rgu er steg med 8,9%. Det lykkedes TDC at øge antallet af mobiltaleabonnementer (kun inklusive Onfones RGU er opnået i 3. kvartal) med 1,3% både til erhvervskunder og privatkunder i det meget konkurrenceprægede mobilmarked hovedsageligt pga. en stigning i M1. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald i TDC-brandet, hvilket viser den fortsættende trend væk fra operatør-brands over til billige online-brands. Erhvervelsen af Onfone og en stigning i Wholesale bidrog ligeledes positivt til udviklingen. Taletids-RGU'er steg med 17,4% som følge af et øget antal startpakker. Mobilbredbånds-RGU er steg 24,5% som følge af vækst i stort set alle brands. Kun inklusive Onfones RGU er opnået i 3. kvartal steg mobilbredbånds-rgu er med 22,0%. 2,0% færre internet-rgu er hovedsageligt pga. et fald i xdsl, der er karakteriseret af intens konkurrence. Ikkebredbånd-RGU'er (internetforbindelse gennem modem) bidrog negativt. Udviklingen blev delvist opvejet af stærke resultater for bredbånd-rgu er i Fullrate og YouSee og en mindre stigning i Wholesale 2,9% flere tv-rgu er som følge af HomeTrios 5 fortsatte succes og fortsat vækst for YouSee Plus. I TDC Nordic steg antallet af RGU er med 13,1%, hvilket skyldtes tocifret vækst inden for både fastnettelefoni og mobiltjenester. 5 Som følge af succesen med TDC HomeDuo og TDC HomeTrio steg dual play- og triple play-kombinationsprodukterne med henholdsvis 26,4% og 17,6%. RGU-base ( ultimo perioden) 30. sep. 30. jun. 30. sep Ændring i % 3K vs. 3K 2010 Ændring i % 3K vs. 2K Danske RGU'er, detail- og engrossalg: Fastnet (tale) (8,3) (1,9) Mobil (tale)¹ ,9 1,1 Telemetri ,6 0,2 Mobilbredbånd ,5 7,0 Internet, fastnet (2,0) (0,4) Andre netværks- og dataforbindelser (8,8) 1,6 Tv i alt ,9 0,5 Danske RGU'er i alt ,2 0,3 Dual play-bundles ,4 5,5 Triple play-bundles ,7 1,6 TDC Nordic Fastnet ,3 6,8 Mobil ,8 4,9 Internet, fastnet (1,1) TDC Nordic RGU'er i alt ,1 3,3 TDC koncernen, RGU'er i alt ,5 0,4 ¹ Inklusiv Telmore/M1, og fra 2K Onfone. Side 5 af 34

6 Totalindkomst Totalindkomsten i alt udgjorde DKK 1,259m mod DKK 1.630m i kvartal Faldet på DKK 371m omfattede en stigning i periodens resultat (DKK 540m), som blev mere end opvejet af den negative udvikling i anden totalindkomst fra DKK 66m i kvartal 2010 til et tab på DKK 845m i kvartal. Udviklingen i anden totalindkomst kan hovedsageligt henføres til betydelige gunstige valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder i kvartal 2010, mens TDC s pensionstilsagnsordninger var årsag til aktuarmæssige tab i begge år. og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. De aktuarmæssige tab på DKK 1.104m i kvartal skyldtes primært korrigerede dødelighedsforudsætninger samt utilfredsstillende afkast på pensionskassens aktiver forårsaget af de nuværende vilkår på de finansielle markeder. De aktuarmæssige tab på DKK 1,664m i 1. til 3. kvartal 2010 kan primært henføres til en faldende diskonteringsfaktor 6. Forventninger til TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. TDC fastholder sine forventninger til efter erhvervelsen af Onfone den 18. maj : omsætningen for vil stige med 0-1% sammenlignet med 2010 EBITDA for vil stige med ca. 2% sammenlignet med 2010 TDC forventer, at anlægsinvesteringer/omsætning vil være ca. 13% Udbytte For regnskabsåret forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august, og resten vil blive udloddet i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, 6 Diskonteringsfaktoren, der var gældende for TDC s danske ydelsesbaserede pensionsordninger faldt fra 5,00% pr. 31. september 2009 til 3,97% pr. 30. september Side 6 af 34

7 Regnskabsberetning for forretningsenhederne TDC Koncernen 2010 Ændring i % Omsætning ,3 Privat (2,6) TDC Erhverv (3,7) TDC Nordic ,7 Wholesale (2,6) YouSee ,8 Operations & hovedkontoret (7,4) Elimineringer (1.044) (1.041) (0,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.207) (5.005) (4,0) Bruttoavance (1,0) Privat (6,3) TDC Erhverv ,4 TDC Nordic ,4 Wholesale (0,8) YouSee ,9 Operations & hovedkontoret (11,0) Elimineringer (8,6) Eksterne omkostninger (3.198) (3.384) 5,5 Personaleomkostninger (3.186) (3.260) 2,3 Andre indtægter og omkostninger ,7 EBITDA ,5 Privat (7,2) TDC Erhverv ,8 TDC Nordic ,8 Wholesale ,4 YouSee ,8 Operations & hovedkontoret ,1 Elimineringer 5 (1) - Bruttomargin (%) 73,5 74,4 - EBITDA-margin (%) 41,6 41,1 - Korrigeret omsætning¹ (0,3) Korrigeret EBITDA¹ ,5 ¹ Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulatoriske justeringer. Side 7 af 34

8 Privat I 3. kvartal lancerede Privat opgraderinger til Home entertainment-universet i form af nye tv-apps, der giver kunderne adgang til nyheder, indhold og musikfiler fra TDC Play på deres tv. Disse populære nye features har allerede bidraget positivt til TDC TV's salg. Brugen af Video on Demand fortsætter med at vokse, specielt efter kampagnen "100 gratis film". Kunderne har taget godt imod TDC Rate og den nye mobilportefølje, og attraktive afbetalingskontrakter med væsentligt lavere kundeakkvisitionsomkostninger understøtter den fortsat øgede udbredelse af smartphones. Pr. 19. september var migreringen af Onfones kunder til TDC's net gennemført med succes. Onfone har fortsat udnyttet sit stærke momentum i markedet til at få flere kunder, og har øget sin kundebase med ca RGU'er i 3. kvartal. Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 179m eller 2,6% til DKK 6.695m i kvartal. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 255m eller 14,8%. Antallet af RGU'er faldt med 9,1% pga. PSTN/ISDN som følge af migrering fra fastnet til udelukkende mobiltelefoni og blev kun delvist modsvaret af flere VoIP-RGU'er. PSTN-ARPU faldt 1,6% til DKK 179 pr. måned. Ligeledes faldt VoIP-ARPU. Omsætningen fra mobiltjenester faldt med DKK 124m eller 3,8% pga. et fald i ÅTD ARPU ekskl. ankommende trafik og taletidskort som følge af intens priskonkurrence på privatmarkedet. Omsætningen blev endvidere negativt påvirket af regulering af roaming og MTR (inkl. SMS). Faldet i omsætningen blev delvist opvejet af vækst i M1 og den gunstige indvirkning af erhvervelsen af Onfone. En stigning i antallet af mobiltale-rgu er på 1,2% og en 20,5% stigning i mobilbredbånds-rgu er (begge eksklusive Onfone) havde en gunstig indvirkning på udviklingen. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 37m eller 3,1%. Udviklingen kan henføres til et fald i både RGU er og ARPU i TDC-brandet pga. intens konkurrence, som dog blev delvist opvejet af en fortsat stigning i RGU er i Fullrate-brandet. Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) steg med DKK 170m eller 83,7% hovedsageligt pga. salg af smartphones uden kundeakkvisitionsomkostninger. Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 81m eller 27,0% hovedsageligt pga. en betydelig stigning i RGU er og højere ARPU fra DKK 331 til DKK 340 pr. måned, hvilket primært kan henføres til øget efterspørgsel efter supplerende tv-produkter. Udvalgte hovedtal Privat Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (2,6) Fastnettelefoni (14,8) Mobiltjenester (3,8) Internet og netværk (3,1) Terminaler, installationer mv ,7 Servicetelefonitjenester (15,7) Tv ,0 Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.226) (2.103) (5,8) Bruttoavance (6,3) Eksterne omkostninger (1.161) (1.249) 7,0 Personaleomkostninger (599) (607) 1,3 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (7,2) Bruttomargin % 66,8 69,4 - EBITDA-margin % 40,5 42,4 - Korrigeret omsætning² (3,3) Korrigeret EBITDA² (7,1) ¹Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske justeringer. Bruttoavance Bruttoavancen i kvartal i Privat udgjorde DKK 4.469m, hvilket er et fald på DKK 302m eller 6,3%. Bruttomarginen faldt i til 66,8% sammenlignet med 69,4% i Faldet i fastnettelefoni, internet og nettjenester samt mobiltjenester havde en stor indvirkning på bruttoavancen og blev kun delvist opvejet idet indvirkningen fra reguleringer ikke havde nogen indvirkning på bruttoavancen. Terminaludstyr har en lav overskudsgrad, og den store stigning i omsætningen havde kun en lille positiv afsmittende effekt på bruttoavancen. Privats bruttoavance blev positivt påvirket af færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA EBITDA i kvartal udgjorde DKK 2.709m, hvilket er et fald på DKK 209m eller 7,2% og EBITDA-marginen faldt fra 42,4% i 2010 til 40,5% i. Faldet i bruttoavancen blev delvist opvejet af færre omkostninger til kundeakkvisitioner pga. TDC Rate og færre it-omkostninger. Øgede markedsføringsomkostninger pga. intens priskonkurrence i begyndelsen af havde en ugunstig indvirkning. Side 8 af 34

9 TDC Erhverv Erhvervsmarkedet har været præget af hård konkurrence i, især inden for internet- og mobiltjenester. Trods dette er det lykkedes TDC Erhverv at øge EBITDA gennem en højere bruttomargin og effektivitetsforbedringer. En væsentlig del af TDC Erhvervs aktiviteter omfatter langtidskontrakter, der med regelmæssige mellemrum (2-4 år) udbydes i licitation. I 3. kvartal fortsatte TDC Erhverv med at vinde en række store kontrakter, der implementeres i de kommende måneder. Rammeaftalen med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) udvikler sig som forventet, og forretningsenheden er på rette kurs til at fastholde sin førende position i den offentlige sektor. Generelt har operatørforretningen med succes forsvaret sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og er fortsat i fremdrift inden for bl.a. mobilbredbånd. Endvidere har TDC Erhverv fortsat succes med VoIP-konvergensløsningen Scale, der klarer sig godt. NetDesign blev påvirket af vigende markeder, men der er udpeget en ny administrerende direktør, som skal tackle de nuværende udfordringer. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (3,7) Fastnettelefoni (8,3) Mobiltjenester ,8 Internet og netværk (6,8) Terminaler, installationer mv (0,3) Øvrige¹ ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.578) (1.808) 12,7 Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (513) (545) 5,9 Personaleomkostninger (611) (643) 5,0 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,8 Bruttomargin % 72,1 69,2 - EBITDA-margin % 52,2 48,9 - Korrigeret omsætning² (2,6) Korrigeret EBITDA² ,8 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for indvirkningen af regulatoriske justeringer. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 214m eller 3,7% til DKK 5.648m. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 112m eller 8,3% som følge af et fald i antallet af PSTN/ISDN- RGU er på 12,6%, som kun delvist blev opvejet af en stigning på 35,3% i VoIP-RGU'er. Faldet afspejler den fortsatte migrering fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, og blev kun delvist kompenseret af en 0,6% stigning i månedlig PSTN/ISDN-ARPU. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 15m eller 0,8% hovedsageligt pga. en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m), som blev indregnet i 1. kvartal. Omsætningen blev påvirket negativt af regulering, hvilket blev modsvaret af en stigning inden for mobilbredbånd som følge af flere RGU'er. I det konkurrenceprægede mobilmarked lykkedes det TDC Erhverv at øge ARPU for mobiltale (ekskl. ankommende trafik) samt mobiltale- og, telemetri-rgu'er. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 121m eller 6,8%, hvilket primært kan henføres til et fald i salg af bredbåndsprodukter resulterende i et fald i xdsl- RGU'er på 5,1% samt et fald i xdsl-arpu på 7,3% pga. prisudhuling på et meget konkurrencepræget marked. Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 16m til DKK 4.070m. Bruttomarginen steg fra 69,2% i 2010 til 72,1% i. Den gunstige udvikling for bruttoavancen afspejlede, at indvirkningerne fra regulering ikke havde nogen indvirkning på bruttoavancen, samt derudover færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. Disse indvirkninger bidrog til den store stigning i bruttomarginen. EBITDA I kvartal udgjorde TDC Erhvervs EBITDA DKK 2.946m, hvilket var en stigning på DKK 80m eller 2,8%. EBITDA-marginen steg fra 48,9% i 2010 til 52,2% i pga. den øgede bruttomargin og omkostningsbesparelser. EBITDA steg pga. den højere bruttoavance og besparelser på kundeakkvisitionsomkostninger, IT samt personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 9 af 34

10 TDC Nordic I 3. kvartal fastholdt TDC Nordic en stærk organisk vækst i såvel omsætning som EBITDA. Væksten blev opnået ved en fortsat stor ordretilgang, hovedsageligt i den offentlige sektor og inden for IP-VPN og terminalsalg samt Communication As A Service (CAAS - kommunikation som en serviceydelse). I 3. kvartal erhvervede TDC Nordic endvidere nogle store kunder såsom Logica/Region Syd inden for hostingområdet, samt Stockholm läns landsting, der valgte at udvide deres samarbejde med TDC Sverige. Det potentielle kundegrundlag er fortsat stærkt især i den offentlige sektor og specielt i Finland. De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar Omsætning Omsætningen i TDC Nordic i kvartal steg med DKK 316m eller 10,7% til DKK 3.282m, hvoraf DKK 136m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Ses der bort fra denne udvikling og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i TDC Nordic 5,1%. I TDC Sverige steg omsætningen med 8,3% opgjort i lokal valuta. Væksten er fordelt over alle forretningsområder især inden for direkte salg, og TDC Sverige har stor vækst i den offentlige sektor. Opgjort i lokal valuta var TDC Norges omsætning relativt uændret pga. lavere termineringspriser, hvorimod mobiltale og IP-VPN fortsatte med at vokse. TDC Finlands omsætning steg med 3,5% i lokal valuta hovedsageligt pga. vækst inden for datarelaterede produkter genereret af nye kundekontrakter. Erhvervelsen af AinaCom i februar 2010 bidrog ligeledes positivt til omsætningsvæksten. I TDC Hosting steg omsætningen med DKK 37m eller 14,2%. Øget fokusering på forretningsområdet managed hosting med en stor ordretilgang var den primære årsag til væksten sammen med et positivt bidrag til omsætningen fra erhvervelsen af DIR A/S fra og med marts. Udvalgte hovedtal TDC Nordic Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning ,7 TDC Sverige ,5 TDC Norge ,6 TDC Finland ,6 TDC Hosting ,2 Øvrige, inkl. elimineringer (104) (97) (7,2) Fastnettelefoni ,6 Mobiltjenester ,6 Internet og netværk ,7 Terminaler, installationer mv ,6 Øvrige¹ (0,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.898) (1.735) (9,4) Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (234) (203) (15,3) Personaleomkostninger (666) (619) (7,6) Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA ,8 Bruttomargin % 42,2 41,5 - EBITDA-margin % 15,0 14,0 - Korrigeret omsætning² ,1 Korrigeret EBITDA² ,8 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver. Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 153m eller 12,4% til DKK 1.384m. Bruttomarginen steg fra 41,5% i kvartal 2010 til 42,2% i kvartal. Den primære årsag til øget bruttoavance i TDC Norge og TDC Finland var optimering af infrastruktur. Især TDC Norge har iværksat en teknologiændring fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret transport for DSLbitstream access og har dermed reduceret omkostningerne. EBITDA EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 78m eller 18,8% til DKK 492m, hvoraf DKK 18m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg TDC Nordics EBITDA med 11,8% som følge af den stærke GP vækst og at de eksterne omkostninger blev holdt nede. EBITDAmarginen steg fra 14,0% i kvartal 2010 til 15,0% i kvartal. Side 10 af 34

11 Wholesale Wholesale fortsatte i 3. kvartal med at holde sine driftsomkostninger nede og dermed opnå EBITDA-vækst. Wholesale er godt positioneret til at tackle de vanskelige markedsbetingelser gennem fortsat at arbejde med transformationsprogrammet, TDC 2.0, og en gennemført omorganisering. Den 30. august lancerede Netto mobilproduktet Nettalk gennem Wholesales datterselskab Companymobile. Forventningerne til den fremtidige kundebase er store, og tidlige resultater viser, at produktet er blevet godt modtaget af kunderne. Wholesale havde i 3. kvartal fortsat stor vækst på 21% i efterspørgslen efter fællesnordiske kapacitetsprodukter. På markedet for salg af kapacitet måtte Wholesale dog konstatere en stagnation i den indenlandske efterspørgsel efter fiber. Omsætning Omsætningen fra Wholesale i kvartal var DKK 1.622m, et fald på DKK 43m eller 2,6%. Faldet skyldtes hovedsageligt 3,0% færre RGU er. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 15m eller 3,8% pga. et fald i PSTN/ISDN. Dette skyldes ny regulering af priser på PSTN/ISDN fra juli, og kundemigrering fra traditionel fastnettelefoni til udelukkende mobiltelefoni samt lavere omsætning fra international samtrafik trods et gunstigt engangsforhold i 3. kvartal. Den negative indvirkning blev delvist opvejet af øget omsætning fra indenlandsk samtrafik. Mobiltjenesterne havde vækst på DKK 15m eller 3,4% primært som følge af øget MVNO-omsætning pga. en stigning i indenlandsk trafik (minutter). Udviklingen blev delvist opvejet af lavere omsætning fra international roaming pga. prisregulering og lavere omsætning fra udbydere af mobiltjenester som følge af presset ARPU pga. mobilpriskrigen. Antallet af mobiltale-rgu er steg med 2,7%. Omsætningen fra internet og netværk i kvartal faldt med DKK 49m eller 6,9% til DKK 658m. Faldet skyldtes lavere ARPU på BSA og DSL som følge af regulering, en overførsel af kunder med høj ARPU til Privat samt lavere omsætning fra samhusningsaktiviteter. Faldet blev delvist opvejet af flere BSA- og DSL-RGU'er. Bruttoavance Wholesales bruttoavance for kvartal udgjorde DKK 997m, hvilket er et fald på DKK 8m eller 0,8%. Bruttomarginen steg fra 60,4% til 61,5%. Udvalgte hovedtal Wholesale Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (2,6) Fastnettelefoni (3,8) Mobiltjenester ,4 Internet og netværk (6,9) Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (625) (660) 5,3 Bruttoavance (0,8) Eksterne omkostninger (144) (170) 15,3 Personaleomkostninger (74) (81) 8,6 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,4 Bruttomargin % 61,5 60,4 - EBITDA-margin % 48,1 45,3 - Korrigeret omsætning² ,4 Korrigeret EBITDA² ,2 ¹ Omfatter udleje af mastepositioner. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske justeringer. Faldet i bruttoavancen kan henføres til en ændret produktsammensætning lavere omsætning fra produkter med højere avance (fastnettjenesteudbydere og bredbånd) og højere omsætning fra produkter med lavere avance (MVNO). Endvidere havde prisreguleringer vedrørende international roaming og tab af omsætning fra TDC's interne overførsel af fiberkunder fuld negativ indvirkning på bruttoavancen. Denne udvikling blev delvist opvejet af færre netværksomkostninger som følge af forbedret effektivitet og diverse engangsforhold i 3. kvartal, hvilket påvirkede enten omsætning eller transmissionsomkostninger og havde en samlet positiv indvirkning på bruttoavancen på DKK 38m. EBITDA EBITDA udgjorde i kvartal DKK 780m, hvilket var en stigning på DKK 26m eller 3,4%, og EBITDAmarginen steg fra 45,3% til 48,1%. Faldet i bruttoavancen blev opvejet af besparelser på personaleomkostninger på DKK 7m eller 8,6% grundet færre FTE er. Eksterne omkostninger faldt med DKK 26m eller 15,3% hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger i mobilforretningen og færre markedsføringstilskud i Companymobile. Side 11 af 34

12 YouSee YouSee havde i en god udvikling på alle forretningsområder med vækst i såvel omsætning som EBITDA. Dette blev primært opnået gennem en ARPUstigning på YouSee Clear. Trods den øgede aktivitet forblev de eksterne omkostninger på et stabilt niveau. YouSee lancerede den 3. oktober et nyt "frit valg"-produkt, Ekstra Kanaler, der giver kunderne mulighed for at vælge mellem 70 forskellige kanaler udover grundpakken. Fra januar 2012 bliver TV2 en betalingskanal, men YouSee har besluttet at fastholde TV2 som en del af YouSees grundpakke. Dog vil abonnementsprisen stige på alle pakker som følge af de øgede omkostninger til indhold. I et forsøg på hele tiden at forbedre og udvide udbuddet til Plus-kunder lancerede YouSee kampagnen "100 gratis film", der giver kunderne gratis adgang til 100 forskellige film. Det har været en succes med ca film vist i løbet af den første måned. Kundeafgang for Plus-kunder fortsætter med at falde. Omsætning Omsætningen i YouSee steg med DKK 202m eller 6,8% til DKK 3.192m i kvartal sammenlignet med kvartal Omsætningen fra YouSee Clear steg med DKK 138m eller 6,9% til DKK 2.125m pga. en stigning på 6,9% i ARPU pga. høje abonnementsindtægter fra det større udbud af tv-kanaler og øgede indholdsomkostninger. Udvalgte hovedtal YouSee Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning ,8 YouSee Clear ,9 YouSee Plus ,0 Internettjenester ,1 Fastnettelefoni Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.292) (1.245) (3,8) Bruttoavance ,9 Eksterne omkostninger (346) (344) (0,6) Personaleomkostninger (417) (403) (3,5) Andre indtægter og omkostninger 2 3 (33,3) EBITDA ,8 Bruttomargin % 59,5 58,4 - EBITDA-margin % 35,7 33,5 - Korrigeret omsætning² ,0 Korrigeret EBITDA² ,3 ¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg. YouSee realiserede en bruttoavancestigning trods de stigende omkostninger til indhold, idet marginen pr. tvkunde steg. EBITDA EBITDA i YouSee steg med DKK 138m eller 13,8% til DKK 1.139m sammenlignet med kvartal EBITDAmarginen steg fra 33,5% til 35,7%. Omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 20m eller 15,0% til DKK 153m primært pga. den fortsatte stigning i antallet af RGU er på 12,3% til Endvidere steg omsætningen fra VoD. Højere copyrightafgifter og færre supplerende tv-pakker havde en negativ indvirkning på omsætningen fra YouSee Plus. Øgede personaleomkostninger som følge af et øget gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i perioden havde en lille negativ indvirkning på EBITDAstigningen. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 19m eller 3,1% til DKK 632m pga. en stigning på 2,4% i ARPU. Denne stigning skyldtes succesfuld markedsføring af højere båndbredde-produkter. Omsætningen fra TDC TV steg som følge af flere RGU'er i Privat, der køber indhold fra YouSee. Bruttoavance Bruttoavancen i YouSee udgjorde i kvartal DKK 1.900m, hvilket var en stigning på DKK 155m eller 8,9%. Bruttomarginen steg fra 58,4% til 59,5%. Side 12 af 34

13 Operations og hovedkontoret Operations og hovedkontoret fortsatte med at reducere omkostningerne betydeligt, og der fokuseres fortsat på at optimere procedurer og eliminere kompleksiteten gennem de målrettede transformationsprogrammer, TDC PRO, TDC 2.0 og TAK-programmet. Programmerne forventes at bidrage til yderligere produktivitetsgevinster i resten af og efterfølgende år. Tre outsourcingaktiviteter er bekræftet - offshoring af dele af økonomistyringen til Indien, outsourcing af reparation af mobiltelefoner i Supply & Logistics til en dansk samarbejdspartner, og primo oktober meddelte Operations endvidere, at aktiviteterne vedrørende etableringen af fibernet vil blive outsourcet til Fiber & Anlæg. Til trods for at kundetilfredsheden har været presset i kvartalet pga. skybrud, der resulterede i flere fejlhåndteringer, fortsætter de fleste nøgle-kpi'er for kundetilfredshed med at udvikle sig positivt. Udvalgte hovedtal Operations & hovedkontoret Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (7,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (63) (61) (3,3) Bruttoavance (11,0) Eksterne omkostninger (1.518) (1.663) 8,7 Personaleomkostninger¹ (820) (910) 9,9 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (9,1) Andre indtægter og omkostninger ,8 EBITDA ,1 Korrigeret EBITDA² ,2 ¹ Inklusive indtægter relateret til danske ydelsesbaserede pensionsordninger på DKK 251m i og DKK 245m i ² EBITDA er korrigeret for salg af materielle aktiver. TDC investerede fortsat i LTE-mobildækning, og dækkede ultimo 3. kvartal de ti største byer i Danmark med tophastigheder på 100 Mbit/s. Dermed leverer TDC pt. således mobildækning med tophastigheder til 26% af den danske befolkning og 3G-dækning (42 Mbit/s) til de 20 største byer i Danmark. Driftsomkostninger I kvartal faldt eksterne omkostninger med DKK 145m eller 8,7% til DKK 1.518m. Installationsforretningens timer for fejlhåndtering faldt med timer eller 1,9% i kvartal sammenlignet med kvartal Dette blev opnået trods ekstra fejlhåndteringstimer i forbindelse med skybrud, der resulterede i oversvømmelser i Københavnsområdet i juli. Lønomkostningerne faldt med DKK 90m eller 9,9% til DKK 820m i kvartal. De lavere lønomkostninger kan henføres til 447 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Operations og i hovedkontoret pga. det fortsatte fald i fastnetforretningen og fortsatte effektivitetsforbedringer. Operations omallokerer effektivitetsforbedringer til andre forretningsenheder, hvilket medførte, at driftsomkostninger allokeret til andre forretningsenheder faldt med DKK 215m eller 9,1%. Side 13 af 34

14 Væsentlige koncernbegivenheder Refinansiering af TDC s sikrede EUR 2,4 mia. seniorlån Den 15. februar udstedte TDC usikrede obligationer for et samlet beløb af EUR 2.250m under selskabets nye EUR4 mia. s EMTN-program, der er noteret på Luxemborgs Fondsbørs. Størrelse Valuta Udløb Kuponrente 800m EUR 23. feb ,500% 800m EUR 23. feb ,375% 550m 1 GBP 23. feb ,625% 1 GBP-udstedelsen er omlagt til fast EUR-rente (beregningsmæssig hovedstol på EUR 658m) til en årlig kuponrente på 5,0624%. Obligationerne blev tildelt en investment grade rating af Moody s, S&P og Fitch på henholdsvis Baa2, BBB og BBB. Provenuet fra obligationerne på EUR 2.250m og den til rådighed værende likviditet i TDC blev brugt til fuldt ud at indfri hele det samlede udestående beløb under TDC s sikrede seniorlåneaftale. Med gennemførelsen af ovennævnte forudbetaling af de sikrede seniorlån var refinansieringen af TDC tilendebragt. TDC har endvidere forhandlet sig til og underskrevet nye kreditfaciliteter på EUR 700m med TDC s primære bankforbindelser med en gennemsnitlig løbetid på 4,4 år. Refinansieringen sænker TDC s gennemsnitlige finansieringsomkostninger med ca. 1 procentpoint. Generalforsamling Generalforsamlingen vedtog den 9. marts forslaget om at reducere selskabets aktiekapital med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalnedsættelsen blev effektueret den 14. april ved at annullere aktier af de egne aktier, som TDC erhvervede i forbindelse med aktietilbagekøbet medio december Endvidere blev Angus Porter og Stine Bosse valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Ændringer i TDC s ledelse Den 21. marts meddelte TDC, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Pernille Erenbjerg som ny finansdirektør pr. 1. maj og Anders Jensen som ny direktør for TDC s forretningsenhed TDC Privat pr. 1. april. Begge er indtrådt i selskabets direktion. Pernille Erenbjerg afløste selskabets finansdirektør Jesper Ovesen, der efter eget ønske fratrådte sin stilling pr. 1. maj. Jesper Theil Eriksen fratrådte som direktør for TDC Privat og som direktionsmedlem. Wholesale, der sælger adgang til TDC s net til eksterne operatører og tidligere var sammensluttet med Operations, blev en selvstændig forretningsenhed med Eva Berneke som direktør. Endvidere tiltrådte Inger Ørum Kirk som ny HR- og Kommunikationsdirektør pr. 4. april. Inger Ørum Kirk har reference til administrerende direktør Henrik Poulsen og er pr. samme dato blevet medlem af koncernledelsen. Pr. 31. oktober blev Kommunikation udskilt fra HR og lagt sammen med Jura & Regulering i en ny enhed benævnt Stakeholder Relations, og Miriam Hvidt blev udnævnt vicedirektør for Stakeholder Relations. Miriam Hvidt har reference til den administrerende direktør og er pr. samme dato blevet medlem af koncernledelsen. Samtidig skiftede HR navn til People & Culture. Inger Ørum Kirk er fortsat som direktør for People & Culture og som medlem af koncernledelsen med reference til den administrerende direktør. Leif Illum Hartmann, der er valgt af medarbejderne, fratrådte den 1. juli som medlem af bestyrelsen og blev afløst af Lotte Broder Jørgensen som nyt medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Samtidig fratrådte Lotte Broder Jørgensen som medarbejdervalgt suppleant til bestyrelsen. Prisafgørelse om bredbåndsengrosprodukt via kabel-tv-net mv. Den 15. april offentliggjorde IT- og Telestyrelsen sin beslutning om prisfastsættelse af det engrosprodukt bit stream access (BSA) som TDC i henhold til Styrelsens afgørelse af 22. december 2009 er forpligtet til at udbyde via kabel-tv-net (coax). Priserne er fastsat efter Long Run Average Incremental Cost (LRAIC) metoden, og der er fastsat priser for en lang række delelementer, der vil skulle sammensættes for at alternative operatører kan udbyde bredbåndsprodukter over coax. De fastsatte priser består af en kunderelateret del og en kapacitetsafhængig del, men den gennemsnitlige pris forventes at blive ca. 13% lavere end den gennemsnitlige pris for BSA over kobber inklusive linjeleje. Afgørelsens konsekvenser for TDC vil afhænge af en række faktorer ud over den fastsatte pris, herunder tekniske Side 14 af 34

15 forhold og systemer hos alternative operatører og udvikling af andre teknologier. I henhold til afgørelsen af 22. december 2009 vil TDC skulle udbyde BSA-produktet over coax til de fastsatte priser senest 6 måneder efter modtagelse af en anmodning fra en alternativ operatør. Der er pt. ikke modtaget nogen anmodninger, og afgørelsen forventes ikke at få nogen indvirkning på TDC s forventninger til årsresultat for. Der vil ved offentliggørelse af forventninger til årsresultat for 2012 blive taget højde for de på det tidspunkt forventede konsekvenser af afgørelsen. Erhvervelse af Onfone ApS TDC erhvervede Onfone i maj. Selskabets primære aktivitet er at sælge mobiltjenester til danske forbrugere som den førende leverandør af abonnementspakkeløsninger. Købsprisen for Onfone udgjorde ca. DKK 300m på kontant- og gældfri basis. Udlodning af foreløbigt udbytte fra TDC Den 22. juni meddelte TDC, at bestyrelsen havde besluttet at udnytte den i vedtægterne 5a tildelte bemyndigelse til at udlodde foreløbigt udbytte. Udbytte udloddes med DKK 2,18 pr. aktie á nominelt DKK 1 i alt DKK 1,781m eksklusive udbytte på egne aktier. Udbyttet blev udloddet den 10. august. Lock-up-perioden for ledelsens aktier udløber I forbindelse med NTC's udbud af aktier i TDC A/S i november 2010 modtog deltagerne i ledelsens tidligere investeringsprogram aktier i TDC A/S og/eller kontanter. Aktier modtaget i forbindelse med udbuddet er omfattet af en lock-up. For de deltagere i ledelsens investeringsprogram, som er direktionsmedlemmer gælder ledelsens lock-up for 50% af aktierne i 12 måneder og 50% af aktierne i 18 måneder fra den 25. november Onfone fortsætter som selvstændigt selskab i TDC Koncernen, og Onfones ledelse fastholder deres nuværende stillinger i selskabet. Medlemmerne af direktionen har desuden aftalt med NTC, at ledelsens lock-up gælder for alle de TDC aktier, som de ejer eller har erhvervet på anden måde end ved omlægningen af ledelsens investeringsprogram og buyout i en periode på 18 måneder fra den 25. november Side 15 af 34

16 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC Koncernen Note 2010 Ændring i % 3K 3K 2010 Ændring i % Omsætning , ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.207) (5.005) (4,0) (1.680) (1.644) (2,2) Bruttoavance (1,0) (0,6) Eksterne omkostninger (3.198) (3.384) 5,5 (991) (1.055) 6,1 Personaleomkostninger 3 (3.186) (3.260) 2,3 (1.029) (1.035) 0,6 Andre indtægter og omkostninger , (8,6) EBITDA , ,3 Afskrivninger (2.017) (1.991) (1,3) (650) (696) 6,6 Amortiseringer (1.857) (1.997) 7,0 (612) (664) 7,8 Nedskrivninger for værdiforringelse (34) (58) 41,4 (5) (36) 86,1 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 4 (3.908) (4.046) 3,4 (1.267) (1.396) 9,2 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster , ,0 Særlige poster 5 (654) (918) 28,8 (195) (370) 47,3 Resultat af primær drift (EBIT) , ,5 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (2) (2) - Heraf særlige poster Dagsværdireguleringer 270 (131) - 52 (37) - Valutakursreguleringer 38 (46) 182,6 75 (17) - Finansielle indtægter , ,1 Finansielle omkostninger (1.562) (1.446) (8,0) (536) (489) (9,6) Finansielle poster 6 (622) (1.332) 53,3 (171) (421) 59,4 Resultat før skat , ,3 Skat af periodens resultat før særlige poster (1.008) (768) (31,3) (383) (279) (37,3) Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster (28,9) (29,7) Skat af periodens resultat i alt 7 (873) (578) (51,0) (338) (215) (57,2) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter , ,2 Periodens resultat af ophørte aktiviteter 8 (5) 386 (101,3) (9) 263 (103,4) Heraf særlige poster (5) (19) 73,7 (9) (2) - Periodens resultat , ,5 Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet , ,5 Minoritetsinteresser Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster , ,5 Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 2,58 1,58 63,3 1,03 0,65 58,5 Udvandet resultat pr. aktie 2,58 1,58 63,3 1,03 0,65 58,5 Side 16 af 34

17 Totalindkomstopgørelse TDC Koncernen K 3K 2010 Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (17) (19) 422 Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - (706) - (222) Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter vedrørende pengestrømme 1 - (67) - Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger (1.104) (1.664) (1.368) (1.588) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst (845) 66 (1.096) (990) Totalindkomst i alt ,630 (257) (347) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (257) (347) Minoritetsinteresser (257) (347) Side 17 af 34

18 Balance TDC Koncernen Note 30. september 31. december september 2010 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver¹ Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (637) (621) 672 Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser¹ Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedr. ophørte aktiviteter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt ¹ Pensionsaktiver og Pensionsforpligtelser vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger og opgøres netto, defineret som pensionsaktivernes dagsværdi minus nutidsværdien af de forventede pensionsbetalinger. Pensionsaktiver vedrører TDC's danske ydelsesbaserede pensionsordninger og Pensionsforpligtelser vedrører TDC's udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger. Side 18 af 34

19 Pengestrømsopgørelse TDC Koncernen 2010 Ændring i % 3K 3K 2010 Ændring i % Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) , ,3 Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (258) (236) (9,3) (95) (98) 3,1 Pensionsbidrag (117) (118) 0,8 (34) (36) 5,6 Betalinger vedrørende hensættelser (84) (6) - (4) (2) (100,0) Pengestrømme vedrørende særlige poster (616) (575) (7,1) (178) (168) (6,0) Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (584) (442) (32,1) (78) 4 - Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat (2,4) (2,1) Rentebetalinger, netto (654) (1.016) 35,6 44 (216) 120,4 Realiserede valutakursreguleringer (3) 26 (111,5) (11) 20 (155,0) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat , ,7 Betalt skat (8) (118) 93,2 (7) 37 (118,9) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt (6,8) (15,2) Investering i virksomheder (267) (286) 6,6 (13) (5) (160,0) Investering i materielle aktiver (1.836) (1.913) 4,0 (620) (574) (8,0) Investering i immaterielle aktiver (651) (659) 1,2 (227) (248) 8,5 Investering i øvrige anlægsaktiver (27) (23) (17,4) (13) (2) - Investering i værdipapirer Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver 9 43 (79,1) 3 7 (57,1) Salg af immaterielle aktiver Salg af joint ventures og associerede virksomheder Salg af øvrige anlægsaktiver ,7 Salg af værdipapirer Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder 3 5 (40,0) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (2.667) (2.820) 5,4 (860) (818) (5,1) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (66) (417) 84,2 - (139) - Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (2.733) (3.237) 15,6 (860) (957) 10,1 Provenu ved langfristet lånoptagelse Afdrag på langfristede lån (17.909) (652) - (17) (25) 32,0 Ændring i kortfristede banklån (19) (1.954) 99,0 42 (1.219) 103,4 Ændring i rentebærende gæld Kapitalindskud Betalt udbytte (1.780) (70) - (1.780) - - Køb og salg af egne aktier, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (3.030) (2.676) (13,2) (1.755) (1.244) (41,1) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter - (21) - - (12) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (3.030) (2.697) (12,3) (1.755) (1.256) (39,7) Pengestrømme i alt (76,3) (157) 685 (122,9) Likvider primo , ,6 Likvider ultimo (17,0) (17,0) Side 19 af 34

20 Koncernegenkapitalopgørelse TDC Koncernen Aktionærernes andel af egenkapitalen Aktie kapital Andre Overført Foreslået reserver resultat udbytte I alt Minoritets interesser I alt Egenkapital pr. 1. januar (644) 26,730-27,078-27,078 Periodens resultat - - 1,564-1,564-1,564 Valutakursregulering af udenlandske virksomheder - 2, ,022-2,022 Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder (706) - - (706) - (706) Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger - - (1,664) - (1,664) - (1,664) Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt - 1, ,630-1,630 Udbetalt udbytte Egenkapital pr. 30. september ,044-28,708-28,708 TDC Koncernen Aktionærernes andel af egenkapitalen Aktie kapital Andre Overført Foreslået reserver resultat udbytte I alt Minoritets interesser I alt Egenkapital pr. 1. januar 992 (621) 20,484-20,855-20,855 Periodens resultat - - 2,104-2,104-2,104 Valutakursregulering af udenlandske virksomheder - (17) - - (17) - (17) Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter vedrørende pengestrømme Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger - - (1,104) - (1,104) - (1,104) Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt - (16) 1,275-1,259-1,259 Udbetalt udbytte - - (1,799) - (1,799) - (1,799) Udbytte af egne aktier Annullering af egne aktier (167) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. september 825 (637) 20,158-20,346-20,346 Side 20 af 34

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere