Solide resultater i et udfordrende marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater i et udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig udvikling i dagsværdireguleringer Equity free cash flow (EFCF) steg med 11% pga. færre nettorentebetalinger og en anden timing af skattebetalinger Rentebærende gæld/ebitda på 2,0x Forventet udbytte for : DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august Stærk vækst inden for betalings-tv både i YouSee og TDC TV; produktudbuddet yderligere styrket med en række produktlanceringer i 3. kvartal Antallet af mobilabonnementer steg med plus på taletidskort med øgede markedsandele i såvel mobiltale (+1 pp) som mobilbredbånd (+1 pp) sammenlignet med 2. kvartal Vellykket migrering af Onfones kunder med lav kundeafgang (churn) og stærk nettotilvækst i 3. kvartal Tocifret EBITDA vækst ÅTD i alle TDC Nordics forretningsenheder TDC Erhverv på rette vej til at fastholde sin førerposition i den offentlige sektor efter SKI-udbuddet -forventningerne fastholdt TDC Koncernen, hovedtal 2010 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,3 Bruttoavance (1,0) EBITDA ,5 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,6 Periodens resultat ,5 Frit cash flow Frit cash flow fra driften (1,4) EFCF ,0 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 2,58 1,58 63,3 Bruttomargin % 73,5 74,4 - EBITDA-margin % 41,6 41,1 - Anlægsinvesteringer (2.396) (2.459) 2,6 Anlægsinvesteringer/omsætning % 12,2 12,6 - Rentebærende gæld, netto (21.297) (31.051) 31,4 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,0 2,9 - For ordliste og definitioner, se For yderligere data se TDC Dataark 3. kvartal på TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 34

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC fortsatte sine solide resultater i 3. kvartal trods makroøkonomisk usikkerhed og faldende forbrug i Danmark 1. I 3. kvartal ÅTD steg omsætningen med 0,3% og EBITDA med 1,5%. EFCF steg 11,0% sammenlignet med Kombineret med vores forventninger til 4. kvartal fastholder vi forventningerne til hele året. TDC styrkede sit produktudbud på de danske markeder for betalings-tv yderligere i 3. kvartal. Først lancerede vi en række nye funktioner til vores triple IP-produkt HomeTrio, herunder fem nye tv-apps, som giver forbrugerne adgang til nyheder, 100 gratis film, indhold samt musikfiler i TDC Play direkte på deres tv-skærme. Forbrugerne har taget disse nye muligheder til sig, og vi har oplevet en opadgående stigning i salget af TDC TV i kølvandet på kampagnen og efter lanceringen af HomeTrio Mini. Dernæst lancerede YouSee den 3. oktober et nyt produkt, der giver kunderne mulighed for at kombinere grundpakken med et frit valg af ekstra tv-kanaler. Dette er et vigtigt skridt, der giver vores kunder yderligere fleksibilitet til at sammensætte de tvpakker, der bedst opfylder deres behov. I de seneste tre kvartaler pressede en intens priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni til privatkunder indtjeningen fra indenlandske mobiltjenester. Det lykkedes os i 3. kvartal at fastholde ARPU for privatkunder ekskl. ankommende trafik og taletidskunder på niveau med 2. kvartal, men dog 6% lavere end i 3. kvartal Samtidig voksede antallet af private mobilkunder, og kombineret med de gode resultater i TDC Erhverv og Wholesale, resulterede det i en stigning i vores indenlandske mobilbase på (inkl taletidskort) i 3. kvartal. Således steg markedsandelen inden for mobiltale fra 44% i 2. kvartal til 45% i 3. kvartal, og markedsandelen for mobilbredbånd steg fra 35% til 36%. Vi ser dog stadig en tendens til, at nettotilvæksten i mobiltelefoni til privatkunder sker inden for de billige online-brands, og at operatør-brands fortsat mister markedsandele. Vi forventer, at denne tendens vil fortsætte i de kommende kvartaler. Den 19. september fuldendte vi migreringen af Onfones kunder til TDC's netværks- og faktureringsplatforme. Migreringen var vellykket og den afledte kundeafgang var begrænset. Onfone havde ultimo 3. kvartal mobilabonnenter, og brandet fortsætter med at vokse. Nu, hvor migreringen er gennemført, vil Onfone have en positiv indvirkning på indtjeningen i 4. kvartal og fremover. I 3. kvartal lykkedes det TDC at standse udhulingen af bredbåndsforretningen til detailkunder. Nettotilvæksten på tværs af brands udgjorde i alt i 3. kvartal, hvilket er det bedste kvartalsresultat siden 2. kvartal Der var forbedringer i alle forretningsenheder, hvor YouSee og Fullrate begge havde en solid positiv nettotilvækst, og hvor 1 Forbrugertilliden i 3. kvartal var gennemsnitlig -2,1 sammenlignet med 2,5 i 2. kvartal (kilde: Danmarks Statistik). den negative nettovækst for TDC-brandet blev væsentligt reduceret. Tabet af accesslinjer udgjorde i 3. kvartal, hvilket var betydeligt bedre end i 2. kvartal og på linje med det gode resultat i 3. kvartal Tabet af accesslinjer i detailforretningen i forretningsenhederne Privat og TDC Erhverv blev forbedret styret af resultaterne fra dual- og triple-ip-tjenester og begrænset PSTN-churn. I 3. kvartal var det endvidere positivt at se et fortsat aftagende fald i bruttoavancen inden for fastnetforretningen (taletelefoni). Efter SKI-udbuddet har TDC gjort en stor indsats for at sikre sig kontrakter inden for den offentlige sektor. Vi har gode muligheder for og er på rette kurs til at fastholde vores førende position i den offentlige sektor. Vi fastholder det estimerede EBITDA fra 2. kvartal vedrørende den negative år-til-år indvirkning i 2012 (DKK 100m) pga. faldende priser under den nye SKI-rammeaftale. TDC Nordic fortsatte med at præstere høj vækst i 3. kvartal, hvilket betød en ÅTD stigning i korrigeret 2 omsætning på 5% og EBITDA-vækst på 12% som følge af stærk vækst i EBITDA i alle TDC Nordics forretningsenheder. Set fra en driftsmæssig synsvinkel har 3. kvartal været mærket af usædvanlige nedbørsmængder i løbet af sommeren. Oversvømmelser forårsagede omfattende skader på infrastrukturen og kundeinstallationer. Vi har nu styr på efterslæbet, og leveringstiderne er kortere efter en periode, der krævede en ekstraordinær indsats af installationsforretningen og kundeservice. Retableringsprogrammet påvirkede driftsomkostningerne for 3. kvartal. Den stigende interesse for smartphones med tilhørende datamoduler stiller store krav til vores infrastruktur, men vi ser ingen tegn på for megen trafik på nettet. Forventninger til de kommende år forsikrer os om, at vi vil kunne fortsætte med at tilbyde vores kunder den bedste mobiloplevelse på markedet. Driftsomkostninger i alt var 3,9% lavere end i 2010 ÅTD pga. øget produktivitet i vores kerneprocesser, reducerede fejlprocenter, færre omkostninger til it og facility management, samt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger som følge af TDC Rate. I 4. kvartal forventer vi yderligere effektivitetsforbedringer, herunder de første resultater af tre outsourcing-projekter, der er under implementering. I lyset af de meget udfordrende markedsbetingelser er TDC's resultater yderst tilfredsstillende, og vi tilslutter os fortsat de strategier og forventninger, der blev opstillet ved TDC's børsnotering sidste år. 2 Korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af reguleringer. Side 2 af 34

3 Gennemgang af finansielle og operationelle forhold i kvartal Omsætning TDC Koncernens omsætning steg i de første ni måneder af med DKK 61m eller 0,3% til DKK m sammenlignet med kvartal 2010, mens korrigeret omsætning faldt med 0,3%. 3 Stigningen i omsætningen kan primært henføres til vækst i den indenlandske tv-forretning, TDC Nordic og salg af terminaludstyr, hovedsageligt smartphones. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes flere RGU'er og højere ARPU for YouSees kabel-tv samt TDC IP-tv. Omsætningen i TDC Nordic (inden for alle forretningsenheder og produktområder) steg som følge af øget aktivitet i mobiltjenester, fastnettelefoni, IP-VPN og hosting. Omsætningsvæksten blev også påvirket af gunstige valutakursudviklinger. Den betydelige vækst i salget af terminaludstyr skyldtes primært salg af smartphones eksklusive finansiering af kundeakkvisitionsomkostninger. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal bidrog ligeledes positivt til den stigende omsætning. Stigningen i koncernens omsætning blev delvist opvejet af mindre omsætning i indenlandsk fastnettelefoni og bredbånd både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Faldet i indenlandsk fastnettelefoni kan henføres til migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, hvorimod intens konkurrence var hovedårsagen til den faldende omsætning i bredbåndsforretningen, hvilket afspejledes af et fald i RGU er og ARPU sammenlignet med 3. kvartal Endvidere havde hård priskonkurrence og regulering af priserne på mobilterminering (MTR) for tale og SMS'er, samt international roaming en negativ indvirkning på omsætningen fra indenlandske mobiltjenester. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i kvartal med DKK 141m eller 1,0% til DKK m sammenlignet med kvartal Bruttomarginen faldt fra 74,4% til 73,5%. Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-marginområder, såsom tv, terminaludstyr og TDC Nordic, blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-marginområder såsom fastnettelefoni og fastnetsbredbånd. Selvom den organiske omsætning fra indenlandske mobiltjenester faldt, var der en mindre stigning i 3 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, salg af aktiver, valutakurseffekter samt indvirkningen af reguleringer. bruttoavancen korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone. EBITDA TDC Koncernens EBITDA steg med DKK 120m eller 1,5% til DKK 8.166m sammenlignet med kvartal Det medførte en forbedring af EBITDA-marginen fra 41,1% til 41,6%. Korrigeret EBITDA steg med 1,5%. 3 EBITDA-væksten kan henføres til lavere eksterne omkostninger pga. generelle besparelser i hele koncernen, hvilket afspejler sig i færre omkostninger til it og facility management samt reducerede fejlprocenter. Lanceringen af TDC Rate har ændret salg fra at være baseret på kundeakkvisitionsomkostninger til afbetalingskontrakter, hvilket har resulteret i færre omkostninger til akkvisition af mobilabonnenter. Forbedrede processer og den fortsatte migrering fra fastnet til mobiltelefoni har ligeledes resulteret i lavere personaleomkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Besparelserne i driftsomkostninger blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som resultat af den øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Driftsomkostningerne blev endvidere påvirket negativt af en engangsnedsættelse af forventede omkostninger i 3. kvartal 2010 vedrørende langsigtede bonusordninger (DKK 28m). Periodens resultat Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 2.628m, hvilket er en stigning på DKK 732m eller 38,6% sammenlignet med kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger samt færre omkostninger fra finansielle poster primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal. Periodens resultat inklusive særlige poster steg med DKK 540m eller 34,5% til DKK 2.104m fra DKK 1.564m i kvartal Resultat af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv pga. færre omstruktureringsomkostninger og gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Side 3 af 34

4 Pengestrømme Det frie cash flow fra driften faldt med DKK 69m eller 1,4% sammenlignet med kvartal Dette skyldtes, at det forbedrede EBITDA blev mere end opvejet af en mere negativ ændring i nettodriftskapitalen i kvartal end i kvartal Udviklingen i nettodriftskapitalen omfattede et år-til-år fald i 1. kvartal hovedsageligt pga. den særdeles favorable udvikling i 4. kvartal 2010 samt en mindre årtil-år forbedring i kvartal. Udviklingen i kvartal blev opnået trods pres fra reducerede driftsomkostninger og anlægsinvesteringer samt større tilgodehavender fra lanceringen af TDC Rate afdragsaftaler. EFCF steg med DKK 403m eller 11,0% til DKK 4.079m hovedsageligt pga. færre nettorentebetalinger. Nettorentebetalinger faldt med DKK 362m eller 35,6% til DKK 654m. Dette kan henføres til virkningen af refinansieringen samt to engangseffekter. Realiserede dagsværdigevinster i 3. kvartal pga. lavere rentesatser på fast-til-variabelt forrentede swapaftaler, indgået i forbindelse med refinansieringen i februar i år, udgjorde ca. DKK 150m. Provenuet vil blive brugt til at reducere udestående skyldig selskabsskat i 4. kvartal. Denne effekt blev delvist opvejet af en delvis førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen (DKK 127m) i 1. kvartal 4. Endvidere skyldtes stigningen i EFCF en anden timing af skattebetalinger, da TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat i kvartal. Anlægsinvesteringer I kvartal udgjorde anlægsinvesteringerne DKK 2.396m svarende til en ratio på 12,2% for anlægsinvesteringer målt i forhold til omsætningen. TDC har planlagt omfattende investeringer i opgradering og udvidelse af højhastighedsmobilnettet, og udrulningen af optiske fibre forventes at tage til i 4. kvartal. Derudover forventer vi betydelig aktivitet vedrørende ADSLinstallationer som følge af flere HomeTrio-installationer, når TV2 bliver en betalings-tv-kanal, hvilket vil udvide markedet for betalings-tv. TDC forventer således at nå den ratio på ca. 13%, som er målsætningen for hele. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. september heraf i Danmark. Dette er et fald på 5,6% eller 598 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere årtil-år. 4 Ikke alle renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlånene er opsagt. De resterende aftaler vil udløbe eller blive opsagt i løbet af med en forventet ekstra negativ pengestrøm på ca. DKK 0,12 mia. Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen 2010 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.667) (2.820) 5,4 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (3.030) (2.676) (13,2) Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter ,1 Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter (66) 268 (124,6) Frit cash flow fra driften (1,4) EFCF ,0 Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (486) (446) (9,0) Øvrige (130) (129) (0,8) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (616) (575) (7,1) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (524) (574) 8,7 Side 4 af 34

5 Korrigeret for erhvervelserne af DIR, Onfone og it-aktiviteter fra Zitcom faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere år-til-år med 6,9% eller 740. TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i de seneste år pga. tilbagegang i fastnetaktiviteterne samt produktivitetsgevinster. TDC har i de første tre kvartaler af reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 527 medarbejdere. RGU-udvikling Ultimo 3. kvartal havde TDC 9,0m RGU er, en stigning på 2,5% sammenlignet med 3. kvartal Antallet af RGU er i Danmark steg fra i 3. kvartal 2010 til i 3. kvartal, svarende til en stigning på 2,2%. 8,3% færre fastnet-rgu er (tale) pga. et 14,3% fald i PSTN/ISDN som følge af fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobil og VoIP. Den negative udvikling blev delvist opvejet af en stigning i antallet af VoIP-RGU er på 13,0%, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplay-kombinationsprodukter. Antallet af danske mobil-rgu er steg med 8,9%. Det lykkedes TDC at øge antallet af mobiltaleabonnementer (kun inklusive Onfones RGU er opnået i 3. kvartal) med 1,3% både til erhvervskunder og privatkunder i det meget konkurrenceprægede mobilmarked hovedsageligt pga. en stigning i M1. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald i TDC-brandet, hvilket viser den fortsættende trend væk fra operatør-brands over til billige online-brands. Erhvervelsen af Onfone og en stigning i Wholesale bidrog ligeledes positivt til udviklingen. Taletids-RGU'er steg med 17,4% som følge af et øget antal startpakker. Mobilbredbånds-RGU er steg 24,5% som følge af vækst i stort set alle brands. Kun inklusive Onfones RGU er opnået i 3. kvartal steg mobilbredbånds-rgu er med 22,0%. 2,0% færre internet-rgu er hovedsageligt pga. et fald i xdsl, der er karakteriseret af intens konkurrence. Ikkebredbånd-RGU'er (internetforbindelse gennem modem) bidrog negativt. Udviklingen blev delvist opvejet af stærke resultater for bredbånd-rgu er i Fullrate og YouSee og en mindre stigning i Wholesale 2,9% flere tv-rgu er som følge af HomeTrios 5 fortsatte succes og fortsat vækst for YouSee Plus. I TDC Nordic steg antallet af RGU er med 13,1%, hvilket skyldtes tocifret vækst inden for både fastnettelefoni og mobiltjenester. 5 Som følge af succesen med TDC HomeDuo og TDC HomeTrio steg dual play- og triple play-kombinationsprodukterne med henholdsvis 26,4% og 17,6%. RGU-base ( ultimo perioden) 30. sep. 30. jun. 30. sep Ændring i % 3K vs. 3K 2010 Ændring i % 3K vs. 2K Danske RGU'er, detail- og engrossalg: Fastnet (tale) (8,3) (1,9) Mobil (tale)¹ ,9 1,1 Telemetri ,6 0,2 Mobilbredbånd ,5 7,0 Internet, fastnet (2,0) (0,4) Andre netværks- og dataforbindelser (8,8) 1,6 Tv i alt ,9 0,5 Danske RGU'er i alt ,2 0,3 Dual play-bundles ,4 5,5 Triple play-bundles ,7 1,6 TDC Nordic Fastnet ,3 6,8 Mobil ,8 4,9 Internet, fastnet (1,1) TDC Nordic RGU'er i alt ,1 3,3 TDC koncernen, RGU'er i alt ,5 0,4 ¹ Inklusiv Telmore/M1, og fra 2K Onfone. Side 5 af 34

6 Totalindkomst Totalindkomsten i alt udgjorde DKK 1,259m mod DKK 1.630m i kvartal Faldet på DKK 371m omfattede en stigning i periodens resultat (DKK 540m), som blev mere end opvejet af den negative udvikling i anden totalindkomst fra DKK 66m i kvartal 2010 til et tab på DKK 845m i kvartal. Udviklingen i anden totalindkomst kan hovedsageligt henføres til betydelige gunstige valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder i kvartal 2010, mens TDC s pensionstilsagnsordninger var årsag til aktuarmæssige tab i begge år. og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. De aktuarmæssige tab på DKK 1.104m i kvartal skyldtes primært korrigerede dødelighedsforudsætninger samt utilfredsstillende afkast på pensionskassens aktiver forårsaget af de nuværende vilkår på de finansielle markeder. De aktuarmæssige tab på DKK 1,664m i 1. til 3. kvartal 2010 kan primært henføres til en faldende diskonteringsfaktor 6. Forventninger til TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. TDC fastholder sine forventninger til efter erhvervelsen af Onfone den 18. maj : omsætningen for vil stige med 0-1% sammenlignet med 2010 EBITDA for vil stige med ca. 2% sammenlignet med 2010 TDC forventer, at anlægsinvesteringer/omsætning vil være ca. 13% Udbytte For regnskabsåret forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 blev udloddet den 10. august, og resten vil blive udloddet i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, 6 Diskonteringsfaktoren, der var gældende for TDC s danske ydelsesbaserede pensionsordninger faldt fra 5,00% pr. 31. september 2009 til 3,97% pr. 30. september Side 6 af 34

7 Regnskabsberetning for forretningsenhederne TDC Koncernen 2010 Ændring i % Omsætning ,3 Privat (2,6) TDC Erhverv (3,7) TDC Nordic ,7 Wholesale (2,6) YouSee ,8 Operations & hovedkontoret (7,4) Elimineringer (1.044) (1.041) (0,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.207) (5.005) (4,0) Bruttoavance (1,0) Privat (6,3) TDC Erhverv ,4 TDC Nordic ,4 Wholesale (0,8) YouSee ,9 Operations & hovedkontoret (11,0) Elimineringer (8,6) Eksterne omkostninger (3.198) (3.384) 5,5 Personaleomkostninger (3.186) (3.260) 2,3 Andre indtægter og omkostninger ,7 EBITDA ,5 Privat (7,2) TDC Erhverv ,8 TDC Nordic ,8 Wholesale ,4 YouSee ,8 Operations & hovedkontoret ,1 Elimineringer 5 (1) - Bruttomargin (%) 73,5 74,4 - EBITDA-margin (%) 41,6 41,1 - Korrigeret omsætning¹ (0,3) Korrigeret EBITDA¹ ,5 ¹ Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulatoriske justeringer. Side 7 af 34

8 Privat I 3. kvartal lancerede Privat opgraderinger til Home entertainment-universet i form af nye tv-apps, der giver kunderne adgang til nyheder, indhold og musikfiler fra TDC Play på deres tv. Disse populære nye features har allerede bidraget positivt til TDC TV's salg. Brugen af Video on Demand fortsætter med at vokse, specielt efter kampagnen "100 gratis film". Kunderne har taget godt imod TDC Rate og den nye mobilportefølje, og attraktive afbetalingskontrakter med væsentligt lavere kundeakkvisitionsomkostninger understøtter den fortsat øgede udbredelse af smartphones. Pr. 19. september var migreringen af Onfones kunder til TDC's net gennemført med succes. Onfone har fortsat udnyttet sit stærke momentum i markedet til at få flere kunder, og har øget sin kundebase med ca RGU'er i 3. kvartal. Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 179m eller 2,6% til DKK 6.695m i kvartal. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 255m eller 14,8%. Antallet af RGU'er faldt med 9,1% pga. PSTN/ISDN som følge af migrering fra fastnet til udelukkende mobiltelefoni og blev kun delvist modsvaret af flere VoIP-RGU'er. PSTN-ARPU faldt 1,6% til DKK 179 pr. måned. Ligeledes faldt VoIP-ARPU. Omsætningen fra mobiltjenester faldt med DKK 124m eller 3,8% pga. et fald i ÅTD ARPU ekskl. ankommende trafik og taletidskort som følge af intens priskonkurrence på privatmarkedet. Omsætningen blev endvidere negativt påvirket af regulering af roaming og MTR (inkl. SMS). Faldet i omsætningen blev delvist opvejet af vækst i M1 og den gunstige indvirkning af erhvervelsen af Onfone. En stigning i antallet af mobiltale-rgu er på 1,2% og en 20,5% stigning i mobilbredbånds-rgu er (begge eksklusive Onfone) havde en gunstig indvirkning på udviklingen. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 37m eller 3,1%. Udviklingen kan henføres til et fald i både RGU er og ARPU i TDC-brandet pga. intens konkurrence, som dog blev delvist opvejet af en fortsat stigning i RGU er i Fullrate-brandet. Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) steg med DKK 170m eller 83,7% hovedsageligt pga. salg af smartphones uden kundeakkvisitionsomkostninger. Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 81m eller 27,0% hovedsageligt pga. en betydelig stigning i RGU er og højere ARPU fra DKK 331 til DKK 340 pr. måned, hvilket primært kan henføres til øget efterspørgsel efter supplerende tv-produkter. Udvalgte hovedtal Privat Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (2,6) Fastnettelefoni (14,8) Mobiltjenester (3,8) Internet og netværk (3,1) Terminaler, installationer mv ,7 Servicetelefonitjenester (15,7) Tv ,0 Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.226) (2.103) (5,8) Bruttoavance (6,3) Eksterne omkostninger (1.161) (1.249) 7,0 Personaleomkostninger (599) (607) 1,3 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (7,2) Bruttomargin % 66,8 69,4 - EBITDA-margin % 40,5 42,4 - Korrigeret omsætning² (3,3) Korrigeret EBITDA² (7,1) ¹Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske justeringer. Bruttoavance Bruttoavancen i kvartal i Privat udgjorde DKK 4.469m, hvilket er et fald på DKK 302m eller 6,3%. Bruttomarginen faldt i til 66,8% sammenlignet med 69,4% i Faldet i fastnettelefoni, internet og nettjenester samt mobiltjenester havde en stor indvirkning på bruttoavancen og blev kun delvist opvejet idet indvirkningen fra reguleringer ikke havde nogen indvirkning på bruttoavancen. Terminaludstyr har en lav overskudsgrad, og den store stigning i omsætningen havde kun en lille positiv afsmittende effekt på bruttoavancen. Privats bruttoavance blev positivt påvirket af færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA EBITDA i kvartal udgjorde DKK 2.709m, hvilket er et fald på DKK 209m eller 7,2% og EBITDA-marginen faldt fra 42,4% i 2010 til 40,5% i. Faldet i bruttoavancen blev delvist opvejet af færre omkostninger til kundeakkvisitioner pga. TDC Rate og færre it-omkostninger. Øgede markedsføringsomkostninger pga. intens priskonkurrence i begyndelsen af havde en ugunstig indvirkning. Side 8 af 34

9 TDC Erhverv Erhvervsmarkedet har været præget af hård konkurrence i, især inden for internet- og mobiltjenester. Trods dette er det lykkedes TDC Erhverv at øge EBITDA gennem en højere bruttomargin og effektivitetsforbedringer. En væsentlig del af TDC Erhvervs aktiviteter omfatter langtidskontrakter, der med regelmæssige mellemrum (2-4 år) udbydes i licitation. I 3. kvartal fortsatte TDC Erhverv med at vinde en række store kontrakter, der implementeres i de kommende måneder. Rammeaftalen med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) udvikler sig som forventet, og forretningsenheden er på rette kurs til at fastholde sin førende position i den offentlige sektor. Generelt har operatørforretningen med succes forsvaret sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og er fortsat i fremdrift inden for bl.a. mobilbredbånd. Endvidere har TDC Erhverv fortsat succes med VoIP-konvergensløsningen Scale, der klarer sig godt. NetDesign blev påvirket af vigende markeder, men der er udpeget en ny administrerende direktør, som skal tackle de nuværende udfordringer. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning (3,7) Fastnettelefoni (8,3) Mobiltjenester ,8 Internet og netværk (6,8) Terminaler, installationer mv (0,3) Øvrige¹ ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.578) (1.808) 12,7 Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (513) (545) 5,9 Personaleomkostninger (611) (643) 5,0 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,8 Bruttomargin % 72,1 69,2 - EBITDA-margin % 52,2 48,9 - Korrigeret omsætning² (2,6) Korrigeret EBITDA² ,8 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for indvirkningen af regulatoriske justeringer. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 214m eller 3,7% til DKK 5.648m. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 112m eller 8,3% som følge af et fald i antallet af PSTN/ISDN- RGU er på 12,6%, som kun delvist blev opvejet af en stigning på 35,3% i VoIP-RGU'er. Faldet afspejler den fortsatte migrering fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, og blev kun delvist kompenseret af en 0,6% stigning i månedlig PSTN/ISDN-ARPU. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 15m eller 0,8% hovedsageligt pga. en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m), som blev indregnet i 1. kvartal. Omsætningen blev påvirket negativt af regulering, hvilket blev modsvaret af en stigning inden for mobilbredbånd som følge af flere RGU'er. I det konkurrenceprægede mobilmarked lykkedes det TDC Erhverv at øge ARPU for mobiltale (ekskl. ankommende trafik) samt mobiltale- og, telemetri-rgu'er. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 121m eller 6,8%, hvilket primært kan henføres til et fald i salg af bredbåndsprodukter resulterende i et fald i xdsl- RGU'er på 5,1% samt et fald i xdsl-arpu på 7,3% pga. prisudhuling på et meget konkurrencepræget marked. Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 16m til DKK 4.070m. Bruttomarginen steg fra 69,2% i 2010 til 72,1% i. Den gunstige udvikling for bruttoavancen afspejlede, at indvirkningerne fra regulering ikke havde nogen indvirkning på bruttoavancen, samt derudover færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. Disse indvirkninger bidrog til den store stigning i bruttomarginen. EBITDA I kvartal udgjorde TDC Erhvervs EBITDA DKK 2.946m, hvilket var en stigning på DKK 80m eller 2,8%. EBITDA-marginen steg fra 48,9% i 2010 til 52,2% i pga. den øgede bruttomargin og omkostningsbesparelser. EBITDA steg pga. den højere bruttoavance og besparelser på kundeakkvisitionsomkostninger, IT samt personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 9 af 34

10 TDC Nordic I 3. kvartal fastholdt TDC Nordic en stærk organisk vækst i såvel omsætning som EBITDA. Væksten blev opnået ved en fortsat stor ordretilgang, hovedsageligt i den offentlige sektor og inden for IP-VPN og terminalsalg samt Communication As A Service (CAAS - kommunikation som en serviceydelse). I 3. kvartal erhvervede TDC Nordic endvidere nogle store kunder såsom Logica/Region Syd inden for hostingområdet, samt Stockholm läns landsting, der valgte at udvide deres samarbejde med TDC Sverige. Det potentielle kundegrundlag er fortsat stærkt især i den offentlige sektor og specielt i Finland. De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar Omsætning Omsætningen i TDC Nordic i kvartal steg med DKK 316m eller 10,7% til DKK 3.282m, hvoraf DKK 136m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Ses der bort fra denne udvikling og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i TDC Nordic 5,1%. I TDC Sverige steg omsætningen med 8,3% opgjort i lokal valuta. Væksten er fordelt over alle forretningsområder især inden for direkte salg, og TDC Sverige har stor vækst i den offentlige sektor. Opgjort i lokal valuta var TDC Norges omsætning relativt uændret pga. lavere termineringspriser, hvorimod mobiltale og IP-VPN fortsatte med at vokse. TDC Finlands omsætning steg med 3,5% i lokal valuta hovedsageligt pga. vækst inden for datarelaterede produkter genereret af nye kundekontrakter. Erhvervelsen af AinaCom i februar 2010 bidrog ligeledes positivt til omsætningsvæksten. I TDC Hosting steg omsætningen med DKK 37m eller 14,2%. Øget fokusering på forretningsområdet managed hosting med en stor ordretilgang var den primære årsag til væksten sammen med et positivt bidrag til omsætningen fra erhvervelsen af DIR A/S fra og med marts. Udvalgte hovedtal TDC Nordic Eksklusive særlige poster Ændring 2010 i % Omsætning ,7 TDC Sverige ,5 TDC Norge ,6 TDC Finland ,6 TDC Hosting ,2 Øvrige, inkl. elimineringer (104) (97) (7,2) Fastnettelefoni ,6 Mobiltjenester ,6 Internet og netværk ,7 Terminaler, installationer mv ,6 Øvrige¹ (0,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.898) (1.735) (9,4) Bruttoavance ,4 Eksterne omkostninger (234) (203) (15,3) Personaleomkostninger (666) (619) (7,6) Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA ,8 Bruttomargin % 42,2 41,5 - EBITDA-margin % 15,0 14,0 - Korrigeret omsætning² ,1 Korrigeret EBITDA² ,8 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver. Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 153m eller 12,4% til DKK 1.384m. Bruttomarginen steg fra 41,5% i kvartal 2010 til 42,2% i kvartal. Den primære årsag til øget bruttoavance i TDC Norge og TDC Finland var optimering af infrastruktur. Især TDC Norge har iværksat en teknologiændring fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret transport for DSLbitstream access og har dermed reduceret omkostningerne. EBITDA EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 78m eller 18,8% til DKK 492m, hvoraf DKK 18m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg TDC Nordics EBITDA med 11,8% som følge af den stærke GP vækst og at de eksterne omkostninger blev holdt nede. EBITDAmarginen steg fra 14,0% i kvartal 2010 til 15,0% i kvartal. Side 10 af 34

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Koncernårsrapport 2014

Koncernårsrapport 2014 Koncernårsrapport 2014 Introduktion Introduction Koncernårsrapport Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC Group en koncernårsrapport, som ikke indeholder

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere