lederen af Kirsten Hermansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lederen af Kirsten Hermansen"

Transkript

1 Toveshøj fejrede 40 års jubilæum - side 3 Repræsentantskabsmøde side 4 Civil anholdelse i Madrid - side 11 Ordinære afd. møder efteråret side 15 t nr. 6 juli 2012 skræppebladet

2 kolofon skræppebladet t ISSN X Dortesvej 35A., 8220 Brabrand E-post: Hjemmeside: Åbent på deadlinedagen kl Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5400 eksemplarer. Abonnement 175 kr. pr. år, bestil på: Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. Redaktion: Kirsten Hermansen (ansvh. redaktør) Tlf (afd. II) Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf (afd. II) Elsebeth Frederiksen (suppleant) Tlf (afd. IV) Sean Ryan Bjerremand Tlf (afd. IV) Helle Hansen Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Abdulmalik Farah Tlf (afd. V) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Jette Bundgaard (suppleant) Tlf (afd. VI) Vibeke Jessen Jensen Tlf (afd. VIII) Ulrik Ricco Hansen Tlf (afd. XI) John Steen Wandbæk Tlf (afd. XII) Kurt Bülow Kempel Tlf (afd. XVI) Lise Hansen Tlf (afd. XIX) Hans Esmann Eriksen Tlf (afd. XXII) Lone Nielsen Tlf (afd. XXIII) Hans Nikolajsen (suppleant) Tlf (afd. XXIII) Dorit Strandgaard Tlf (afd XXX) Redaktionssekretær: Martin Ljung Krabbe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Ulrik Ricco Hansen, tlf Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sine Neuchs Thomsen, tlf Tryk: Uni Tryk A/S lederen BEBOERDEMOKRATI - ER DET BEBOERNE DER BESTEMMER? af Kirsten Hermansen Beboerdemokratiet er et af de vigtigste kendetegn for den almene sektor, og det findes ikke i en tilsvarende form udenfor Danmark. Lovgivningen bestemmer, hvilke beboerdemokratiske organer, der kan bestemme hvad. Beboerdemokratiet fungerer imidlertid kun, hvis beboerne engagerer sig i organisationen og er med til at træffe de nødvendige beslutninger. Det er derfor boligorganisationens øverste lags fornemmeste pligt at sikre, at alle de beboerdemokratiske beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag, og at der gives plads til alle. Beboerne er jo, via beboerdemokratiet, i fællesskab deres egen udlejer. I forbindelse med de store renoveringer i de gamle afdelinger vil der være mange ting, som beboerdemokratiet skal tage stilling til, og der skal afholdes mange afstemninger om de indstillinger på renoveringer, som både eksperterne i boligforeningen og som interessegrupperne er kommet frem til. De renoveringsforslag, der bliver lagt frem, har normalt et indhold, der er selvskrevne og nødvendigt. Men ofte også en del, som afdelingen har været interesseret i at udvide renoveringen med, når den alligevel skal i gang med store ændringer. Det skal alle beboerne være enige i. Derfor kan det være en god ide, at der er alternative forslag, som afdelingsmødet kan vælge imellem. Det behøver ikke være et enten/eller forslag, som for eksempel at skulle vedtage et udvalgs forslag eller lade være med at vedtage det. Der er tale om meget vigtige ting, der har betydning for alle beboere i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at alle får en fornemmelse af, at en beboerdemokratisk afstemning er foregået på den helt rigtige måde. At der er tale om et ægte beboerdemokrati. Indlæg sendes til eller afleveres til et redaktionsmedlem. Sidste frist for aflevering af stof til september-nummeret er: torsdag den 16. august kl Husk at sidste frist for huslejebetalinger er onsdag den 4. juli og fredag den 3. august Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig inkasso efter 3 dage. Forsiden: Skt Hans i Søvangen Foto af Kirsten Hermansen

3 Toveshøj fejrede 40-års jubilæum med leg og fest Fest for børn og familier om eftermiddagen. Om aftenen fejrede de voksne jubilæet i Laden af Abdulmalik Farah. Foto af Bo Sigismund Toveshøj 40 års fødselsdag blev lørdag den 16. juni fejret på pladsen foran Laden, hvor der om eftermiddagen var masser af lege, sportsaktiviteter og konkurrencer for børn og deres forældre. Fritidspatruljen var på pletten og lavede Vandstafet, og her blev publikum (forældre) hurtigt også inddraget i legen, hvor spandene i hvid og rød flere gang blev fyldt op med vand. Beboerne var meget glade for vejret og dagens aktiviteter. Vi klager ikke over noget i dag, siger en glad Maryam fra Lenesvej, der havde taget sine døtre med til 40-års jubilæet. Det mærkes tydeligt, at alle føler en stolthed over at bo på Toveshøj. Og mange beboere havde en god hukommelsen om mange af de ting, der er foregået gennem årene. Og bestyrelsens medlemmer var glade for, at beboerne tog imod invitationen om at komme ud i lyset med deres børn og deltage 40-års jubilæet. Dagen var begyndt med fælles morgenmad for alle. Og aftenen blev jubilæet fejret for de voksne, som alle var inviteret Åbent hus med spisning og musik og underholdning i Laden. 4 Repræsentantskabsmødet 5 Skræppebladet søger medhjælper... 6 Lykken er at være økonomichef 7 En smule opdateringer fra sydvest 8 Gellerupparkens Retshjælp 10 Spanienstur i billeder 11 Civil anholdelse i Madrid 12 Magasinet Gellerup.nu og her 12 Planeternes lillebror 13 Klummen 14 Foreningen 16 Kommentaren 19 Afdelingerne 21 Aktiviteter Skræppebladet juli

4 Repræsentantskabsmødet Bestyrelsens skriftlige beretning i nyt format blev udsat for kritik og beskyldt for at være usammenhængende tekst og foto af Bo Sigismund På repræsentantskabsmødet i maj 2012 var der mødt 86 ud af 110 stemmeberettigede. Edwin Juhl havde posten som dirigent, og der var ingen dramatiske begivenheder. Så må man selv finde ud af, om det skyldes overbevisende tilfredshed eller -? Den skriftlige beretning blev anmeldt i sidste nummer. Jesper Pedersen leverede den mundtlige del, og omtalte succeserne interesse for åbent husarrangemet i Tranbjerg, at der er skrevet 500 interesserede op til Havnehusene (hvor man tidligst kan få byggekvote i 2014), og at der nu kun resterer 3 ud af de 24 grunde i Tranbjerg, som endnu ikke er solgt. Desuden orienterede Jesper om Helhedsplanen for afdeling 4 og 5 og den forestående renovering af afdeling 1 og 2, hvor især afdeling 2 synes at have brug for fortsat drøftelse og større afklaring. Flere kritiske indlæg Debatten blev imidlertid interessant. Inger Bloch, afdeling 1 fandt det underligt, at et tidligere nedstemt forslag om flere boliger (i garagegården) figurerede i beretningen. Dette er i strid med hvad afdeling 1 har besluttet, og Inger finder det i det hele taget betænkeligt, at man kun kan stemme om det samlede projekt. Et afstemningstema er en vigtig del af den demokratiske proces, og hvis der er alternative ønsker, bør der kunne stemmes om dem. Edwin Juhl havde selv flere kommentarer. Flere indlæg fra foreningsbestyrelsen er i indbyrdes modstrid. Råderet er lov og ikke indført efter beboerdemokratisk beslutning. Administrationen er flyttet helt uden at repræsentantskabet har haft noget at skulle have sagt. Megen debat synes at forsvinde. Og at udnævne os selv til at være i 1. division er ikke noget at være stolte af målet må være superligaen. enkelte indlæg. Der er stor forskellighed, men det er beklageligt, at ingen drøfter fremtid. Vagn Eriksen, afd. 3, fandt også beretningen usammenhængende og ujævn. Vagn kunne være enig med den politiske del, men savner forslag og dynamik. Blandt andet kan foreningen ikke kaldes grøn, den rigtige beskrivelse er energibevidst, og grønt betyder andet end besparelser. Foreningens holdning til byggesagshonorarer er åbenbart ændret uden repræsentantskabets vidende og der er uenighed med flere afdelinger mht. holdningen til at ansætte personale i afdelingerne. Vagn fandt, at det ville være positivt med mere tillid til afdelingsbestyrelserne, og kom også ind på problemet med aldersfordelingen blandt medarbejderne, hvor rettidig omhu er en nødvendighed for at bevare foreningens kultur og identitet. Jesper Fræer fra samme afdeling slog fast, at social indsats ikke er en opgave for en boligforening, og at Landsbyggefonden er til for byggeri og vedligehold. Der er mange afdelinger der vil få problemer i de kommende år. Begge fandt visse afsnit postulerende og udokumenterede. Kritikerne: her Vagn Eriksen, Tanja Bergstrøm, Jesper Fræer og Helle Hansen 4 - Skræppebladet juli 2012 Herman Nielsen konstaterede, at foreningsbestyrelsen består af enkeltindivider, hvad der giver sig udtryk i de Nødvendig viden er vigtig Helle Hansen og Tanja Bergstrøm fra afdeling 4 var begge inde på, at orienteringen fra oven var utilfredsstillende, og at afdeling 4 selv har måttet gøre sig store anstrengelser for at få nødvendig information. At blive orienteret er ikke det samme som at deltage, hvilket Ole Odgård, afd. 2, var enig i. Freddy fra afd. 23 og Jan fra afd. 24 gjorde opmærksom på problemer med byggeskader i nye afdelinger.

5 Jan fandt, at en henholdende stilling er utilfredsstillende. Forskellige svar Fra foreningsbestyrelsen svarede Herman, Keld og Jesper. Jesper ønskede at forbedre beboerdemokratiet, at fremme åbenhed og var stadig åben for forhandlinger med afdeling 1. Desuden vil foreningsbestyrelsen fortsat være opmærksom på ansættelsesprocedurer. Keld er talsmand for de pragmatiske løsninger. Herman konstaterede, at den eneste vej frem er at slås for sine synspunkter. Ellers sker der intet. Efter denne debat kunne beretningen godkendes med 69 stemmer for, 3 imod, og 8 der undlod. Tiden var gået så vidt, at der skulle holdes valg, og økonomipunkterne måtte udskydes. Genvalg Til foreningsbestyrelsen blev Keld, René og Troels genvalgt med hhv. 78, 69 og 55 stemmer. Hans Esmann fik 50 stemmer, men blev genvalgt som 1. suppleant med 49 stemmer. 2. og 3. suppleant blev Per Bo Ravnå og Michael Jørgensen, begge fra afdeling 2, med 26 hhv. 5 stemmer. Revisionsinstituttet var indstillet som revisor og valgtes uden stemmer imod. De genvalgte: René, Keld, Troels og Hans Esmann For lidt tid Endelig måtte direktør Torben Overgård begrænse gennemgangen af foreningens økonomi og nøgletal. Der var et grundigt forberedt materiale, men det var ikke muligt at nå 36 plancher trods de mange væsentlige analyser, og det må beklages, at der ikke var bedre tid. Det var vigtigt at se afdelingerne sammenlignet på en række områder, og der vil være mulighed for at få materialet at se for de interesserede. Budget og byggeregnskab godkendtes uden stemmer imod, og mødet kunne da (først) slutte klokken 23.25, hvorefter Jesper takkede forsamlingen. Skræppebladet søger medhjælper til bladproduktion Korrekturlæser Som hjælp til den frivillige redaktion søges stabil deltidsansat med ca. ti timer pr. nummer. Stillingen er velegnet for person, der ønsker eller har erfaring med magasinproduktion, og som gerne også har interesse for den almene boligsektor. Arbejdsområder og kvalifikationsønsker er: Korrekturlæser Gennemføre 1. korrektur og 2. korrektur af bladets indhold i samarbejde med redaktør og layouter i en 14-dagesperiode mellem deadline(medio i måneden) og trykstart Erfaring med korrektur og korrekturmetoder God til skriftlig dansk Gerne være velbevandret i brug af Mac-systemer og Adobe InDesign. Stillinge er honorarlønnet og der vil være mulighed for efteruddannelse. Skræppebladet stiller computere og kontorfaciliteter til rådighed, men der er også mulighed for at arbejde hjemmefra. Ansøgningsfrist torsdag den 31. juli 2012 Ansøgning sendes pr e-post til: skraeppebladet.dk Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Bladet skrives af folkevalgte og frivillige skribenter fra boligforeningen og udkommer 10 gange om året (ikke januar og august) i et oplag på Skræppebladet der er udkommet i mere end 40 år kan ses i netudgaven på Oplysninger om stillingerne: Hans Esmann Eriksen tlf Skræppebladet juli

6 Lykken er at være økonomichef 1. juni havde jeg to-måneders jubilæum som selvstændig virksomhedsejer. Det lyder ikke af meget for de fleste, men når visitkortet ikke er prydet af andet end en skaldet titel som studerende, er det en fryd at kunne tilføje titlen som virksomhedejer. af Sine Neuchs Thomsen. Tegning af Jesper Ankjær Hvorfor jeg ud af det blå skulle have en virksomhed, ligger der en fin lille historie bag. En historie, der startede for lige knap et år siden, og som slutter ved udgangen af denne måned. Hermed den korte version, som samtidig skal være et symbol på min taknemmelighed for den måde, jeg er blevet behandlet på af de mennesker, jeg har mødt på Skræppebladet. Stavenørd På et redaktionsmøde hos Birger på gellerup.nu-redaktionen for snart et år siden, prikkede Hans Esman Eriksen til mig og spurgte, om ikke jeg skulle søge stillingen som korrekturlæser på Skræppebladet. Måske var det tilfældigt, men det var i hvert fald også heldigt, at Hans spurgte mig, for han kunne ikke vide, at jeg har et 6 - Skræppebladet juli 2012 blødt punkt for retstavning og sprogkorrekthed. Han kunne ikke vide, at jeg er en af de typer, hvis tilgang til bogstaver og kommaer er fanatisk for ikke at sige kværulantisk. For mig var der ingen tvivl. Jeg søgte stillingen, og jeg fik den. Ja, ja, sagde jeg til jobsamtalen, da de fortalte mig, at jeg var nødt til at oprette et CVR-nummer, så jeg kunne få løn. Og så tænkte jeg ellers ikke mere over, at jeg skulle være virksomhedsejer, før brevet med bekræftelsen på oprettelsen fra Erhvervsstyrelsen dumpede ind ad brevsprækken. KommaKonen Forinden var der gået en del tid og morskab til med at finde ud af, hvad virksomheden skulle hedde. Mine venner og jeg brugte mange frokostpauser på at komme frem til forslag som KommaKonen, Stave-slaven og Korrekturknuseren. Sjov og alliterationer var der nok af, og det kan nok undre nogen, at jeg endte med det upersonlige og farveløse Sine Neuchs Thomsen Korrektur, men det er en anden historie. Det væsentlige er, at det først for alvor gik op for mig, at jeg var blevet selvstændig, da det føromtalte brev fra Erhvervsstyrelsen dumpede ind ad døren, og jeg fik mulighed for, ikke alene at udnævne mig selv som ejer af virksomheden, men også som økonomichef, regnskabsansvarlig, pr-chef, hr-chef, og som om det ikke var nok, kunne jeg også kalde mig selv adminstrerende direktør. Snyd er fristende At jeg så let som ingenting kunne sole mig i skæret fra de glinsende titler på mit eget nyopstartede korrekturcirkus satte pludselig en masse tanker i gang. Som datter af to offentligt ansatte har erhvervslivets dimensioner altid været forbundet mere med styg kapitalisme end med muligheden for at tjene penge til dagen og vejen. Men efter at have udråbt mig selv som økonomichef for Sine Neuchs Thomsen Korrektur blev verden pludselig en lille smule mindre. Forståelsen for de store kanoner, der bærer de samme titler, som dem jeg har givet mig selv, blev større. Nu gav det mening, hvorfor nogle af dem snyder i skat og vælger smutvejene i systemet. Nu har jeg nemlig selv siddet med regnskabet naturligvis i en kraftigt forenklet udgave, eftersom jeg kun har én fast månedlig indtægt og tænkt, man kunne jo bare. Jeg har følt mig fristet til at snyde, så jeg

7 kunne nyde godt af hver eneste øre, jeg havde tjent. Jeg har endda forsøgt at fifle mig frem til en måde, hvorpå jeg kunne retfærdiggøre et momsfrit køb af en ny dyr iphone. Som jeg sad der og ræssonnerede mig frem til den ene gode idé efter den anden, begyndte fortiden og mine forældres eviggyldige prædikener om lighed og fællesskab at hjemsøge mig. Jeg behøvede ikke engang at ringe til min far for at forestille mig, hvordan hans toneleje alene ville kunne få mig til at skifte mening. Inden jeg vidste af det, havde jeg lydigt taget de penge til side, der skal sendes videre til skattevæsnet næste år. Men titlen som økonomichef kunne ingen tage fra mig. Ingen glorie at pudse Det her skal ikke være historien om Sine Den Hellige, der altid overholder reglerne og fremhæver dem, der ikke gør. Det skal være historien om, hvordan det er at blive klogere på, hvordan andre mennesker handler i situationer, man aldrig selv er i. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var den slags lærdom, jeg skulle tage med mig fra et lille uskyldigt bijob som korrekturlæser på et beboerblad. Hvad jeg heller ikke havde forestillet mig var, at jeg skulle lære nogle så karakteristiske og herlige mennesker at kende, som dem der er på Skræppebladet. At savne er et stort ord, men jeg vil i hvert fald altid mindes de lettere kaotiske deadlinevagter, hvor Kirsten trofast har sørget for lækre kager til kaffen, hvor Helle altid er kommet strygende ind ad døren forpustet med sidste nyt fra et beboermøde, og hvordan Hans har stået for selskabelig hjemtransport, når vinteren blev for hård til cykleturen. Jeg vil opfordre alle, der har bare den mindste smule lyst til at være en del af en redaktion, til at søge stillingen, som nu bliver ledig. Det kræver flair for ord og bogstaver, men ikke mere end, at det altid er Retskrivningsbogen, der har det sidste ord at skulle have sagt. Jeg vil gerne takke for god behandling fra alle kanter. Nu er det på tide, at jeg kommer til København og forhåbentlig skaffer mig endnu en titel til visitkortet. Denne gang går jeg efter at blive journalist. Med håbet om alt det bedste, Sine. En smule opdateringer fra sydvest Flot udsigt fra nyt byggeri på Kildegagervænget tekst og foto af Bo Sigismund I Hasselager sker der noget et sted og mindre et andet sted. Afdeling 26 på Kildeagervænget tager form, og det bliver fine rækkehuse, hvor udsigt og beliggenhed i naturen er et skridt foran mange andre nye byggerier, hvor det er udnyttelsen af grunden, der åbenbart har været mere vigtig. Hasselager ligger jo højt til vejrs. Afdeling 21 afventer godkendelse af projektet om de nye ældreboliger, og økonomien skal også på plads, men det bliver næppe før til efteråret, der sker noget synligt. Inde i de eksisterende 17 huse venter beboerne spændt på den renovering, der har været så hårdt savnet. Rettelse I forrige nummer viste jeg et billede fra afd. 24/Skovhøj, hvor der stod storskrald udenfor på pladsen. Hvad jeg ikke vidste var, at det var sat ud til afhentning og derfor er der ingen grund til at antyde, at indsamlingshuset ikke fungerer, som det skal. Alt er i bedste orden. Undskyld til afd. 24. Skræppebladet juli

8 GELLERUPPARKENS RETSHJÆLP Finder vej for dig gennem lovens mange paragraffer Tekst og foto af Kirsten Hermansen Selv om Gellerupparkens Retshjælp har til huse i en stuelejlighed på Dortesvej i Gellerupparkens afdeling 4, har man i de sidste 37 år hjulpet adskillige tusinde mennesker både i og udenfor Gellerupområdet. Retshjælpen er en privat institution, der drives økonomisk gennem støtte over Finansloven. Formålet med de private retshjælpsinstitutioner er at sikre, at mennesker Organisationen og dens økonomi Den daglige ledelse varetages af to fast ansatte jurister, Hanne Marstal og Mona Matten, der i en flad ledelsesstruktur har organiseret sig på den måde, at den mest erfarne fungerer som daglig leder og den anden som souschef. Det øverste ansvar varetages af en bestyrelse. En nødvendig måde at indrette sig på, da der gennem organisationen siver en jævn strøm af jurastuderende, der her bliver ansat i kortere tid, samtidig med at de får noget praktisk erfaring. Sammen med deres boglige juridiske viden får de her nogle kompetencer ved at afprøve tingene i praktiks. Altså fra abstrakt plan til konkret læring. De studerende har alle et fast ugentlig timetal i praktiktiden. Der er derudover nogle få andre timelønnede jurister tilknyttet stedet. Da stedet drives med støtte via finansloven og på lige fod med andre retshjælpsinstitutioner, skal der hvert år forhandles om midler. De bliver bevilget blandt andet ud fra det antal sager, man har. Da man først kender budgettet hvert år fra maj måned, er det budgetmæssigt en svær balance at planlægge medarbejderstaben. Souchef og daglig leder Mona Matten og Hanne Marstal er begge uddannede jurister. altid har mulighed for juridisk rådgivning og eventuel sagsbehandling.. Mennesker, der er blevet krænket i deres retsopfattelse, har her en mulighed for at få deres sag gennemgået af jurister og at få støtte til eventuelt at gå videre. 8 - Skræppebladet juli 2012 På besøg hos Retshjælpen Da denne institution har ligget der i så mange år, syntes Skræppebladets redaktion, at det nu er på tide at fortælle lidt om, hvem de er og fornemme lidt om deres arbejde. Når man træder indenfor i Gellerupparkens Retshjælp kommer man ind i nogle lokaler, der tidligere også rummede en beboerrådgivning. Denne er for længst flyttet til Gudrunsvej. Retshjælpens sagsantal og medarbejderstab er i årenes løb øget så meget, at man nu sagtens selv kan gøre brug af hele lejemålet, og derfor har man nu indrettet sig i hele lejligheden, og det på en både hyggelig og professionel måde. Kvalitetssikring er et af stedets varemærker I det daglige arbejde er det væsentligt med en kvalitetssikring, også set ud fra, at der er så mange forskellige personer tilknyttet stedet. Al post ud af huset gennemgås hellere en gang for meget end en gang for lidt, og det er medvirkende til at holde en kvalitet i arbejdet, man kan være stolte af. Det er også en kvalitet at udvikle de studerende medarbejderes kompeten-

9 cer i forhold til den menneskelige tilgang til juraen at få folk til at føle, at de er i gode hænder. I det hele taget at lære de studerende, hvordan man omgås mennesker. Udvikle sociale og kommunikationsmæssige kompetencer. At følge den enkelte studerende under deres arbejdsforløb og at sætte vedkommende i fokus. Den største tilfredshed i arbejdet opnås, når man kan få folk til at forstå, hvordan deres problem hænger sammen i forhold til de juridiske aspekter. Således at de kan gå hjem afklaret og glade. Specialviden er et andet varemærke I tidens løb er det blevet sådan, at de faste medarbejdere ligger inde med særlig specialviden på de mest brugbare områder af det juridiske rådgivningsarbejde. På stedet her er det specielt udlændingeret, socialret og familieret samt lejeret. På nogle områder er grænsen mellem socialrådgivning og juridisk rådgivning lidt af en gråzone, hvor man med de juridiske værktøjer har mulighed for at løsne op for nogle problemstillinger. Er retshjælpen advokaternes forkontor? Svaret er både ja og nej. På nogle området henviser man videre til advokater og på andre områder, hvor Retshjælpen har spidskompetencer, går det den anden vej. Siden advokatvagten ikke mere fungerer, så er Retshjælpen også blevet et sted, der yder førstehjælp i flere sager. Forskellen mellem en advokat og retshjælpen er jo, at det kun er advokaterne, der har retten til at gå til domstole, og det giver i sig selv forskellige platforme. Derfor er retshjælpens primære område i større sager, hvor der er mulighed for fri proces, at give rådgivning og også en beslutning om, hvorvidt man kan råde til, om det er klogt at gå videre med en sag. Af de sagstyper, som Retshjælpen tager sig af, er rigtig mange udlændingeretslige og socialretslige sager, men der er også sager om familieret, lejeret og forbrugerret. MR Hvis du har brug for hjælp? Retshjælpen mangler ikke noget at lave, da de i det forgangne år har haft cirka 5000 henvendelser halvdelen telefoniske. Så for ikke at drukne i egen succes, har de også nogle ønsker til dig som bruger af retshjælpen. Kom hellere for tidligt i et sagsforløb end for sent, og tag alle relevante papirer med. Har du været hos Retshjælpen, får du et lille gråt kort gem det, hvis du får brug for hjælp senere. Det vil spare medarbejderne for meget arbejde ikke at skulle lede efter en tidligere sag. Efter at have afsluttet mit besøg hos Gellerupparkens Retshjælp, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er et sted, hvor jeg ikke ville være bange for at søge hjælp, hvis det blev nødvendigt. Jeg fik en helt klar fornemmelse af, at her var man i gode og kompetente hænder. Retshjælpens indgang i en lejlighed i bebyggelsen Retshjælpens åbningstider og telefontider: Mandag og Onsdag Torsdag og Der er ingen tidsbestilling, og åbningstiden bliver overholdt, således at der er lukket uden for de nævnte tidspunkter og en telefonsvarer sat på. Se mere på Gellerupparkens Retshjælps hjemmeside Faktaboks Retshjælpen giver rådgivning på 3 trin: Trin 1. Mundtlig rådgivning. Om juridiske spørgsmål samt praktiske og økonomiske muligheder forbundet hermed. Det er en anonym og gratis rådgivning. Trin 2 og 3 yderligere rådgivning og egentlig sagsbehandling. Ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager samt indgivelse af klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse. Trin 2 og 3-rådgivning gives som udgangspunkt kun, hvis man opfylder de økonomiske betingelser herfor. Betingelser kan ses på Civilstyrelsens hjemmeside. Retshjælpen er ikke behjælpelig med at oprette dokumenter som testamente, bodelingsoverenskomster m.m., og man hjælper heller ikke med at udfylde boopgørelser og selvangivelser. Man udfærdiger ikke dokumenter ved køb og salg af fast ejendom. Skræppebladet juli

10 Spanienstur i billeder foreningsbestyrelsen havde et travlt program på inspirationstur af Hans Esmann Eriksen Foreningsbestyrelsen var i juni måned på studietur til Madrid og Barcelona for at studere byggeri, pladser i byrummet og helhedsplaner for nye byområder. Arkitekt Rie Øhlenschlæger havde planlagt turen og deltog som rejseleder. Der var planlagt et hårdt program med punkter pr. dag. For at give et indtryk af rejsen, er her en række billeder. Farverigt hus med solafskærmning mod vest Farver og træer i gadebilledet Området 6 år gammelt butikker og liv ikke flyttet ind endnu Et marked i det indre Madrid En flytbar markedsbod. Skal vi have den slags boder på pladserne i helhedsplanen? LÆSERBREVE TIL SKRÆPPEBLADET Læserbreve optages ucensurerede, såfremt de ikke indeholder injurier. Redaktionen har dog ret til at forkorte læserbreve på mere end 500 ord/1200 enheder. Læserbreve skal være skrevet på dansk eller være forsynet med dansk oversættelse. Send dit læserbrev til Skræppebladet, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand eller pr. mail til 10 - Skræppebladet juli 2012

11 Civil anholdelse i Madrid De kan være hurtige i foreningsbestyrelsen Tekst of foto af Hans Esmann Eriksen Under foreningsbestyrelsens besøg i Madrid beviste bestyrelse og direktør, at de kan være hurtige, når det gælder. Der er nogen, der ser hvad der sker På vejen hjem mod hotellet fra dagens udflugter var selskabet delt op i to grupper. De to grupper vandrede på hver sin side af en meget bred boulevard i det centrale Madrid. Marianne Stenberg, der gik i den ene gruppe, ser, at en kvindelig roma går bag ved Lene Olm på den anden side af den ca. 80 meter brede boulevard. Kvinden har hånden dybt nede i Lenes taske og fisker Lenes pung op. DET ER DOG FOR GALT, udbryder Marianne og gør Lars Bro, Troels Bo Knudsen og Torben Overgård opmærksomme på, hvad der foregår. Der er nogen, der får ting til at ske Torben forsøger med et højt pift, at gøre Lene og hendes selskab opmærksomme på, hvad der er på færde. Men de kan ikke høre noget, fordi der er for langt. Nu går det stærkt. Troels, Lars og Torben begynder at spurte over den stærkt befærdede brede vej med seks vognbaner. Tyven, der har Lenes pung, springer ind i en taxi for at flygte med byttet. Troels spurter så sandalerne er ved at smutte. Sammen med Torben finder han taxien, der er standset for rødt ved næste lyskryds han river døren til bilen op og får taxien standset. Lars Bro kommer til viser sit danske politiskilt og anholder tyven civilt. Der er nogen, der ikke forstår, hvad der sker Tililende spaniere er meget fortørnede over, at nogle udlændinge river en spanier ud af en taxi. Spanierne forstår først, hvad der foregår, da Troels viser dem Lenes billede fra den pung, han har taget fra den kvindelige roma. Spanierne tilkalder politiet, og på 2-3 minutter er der 6-8 politimænd fremme. Den kvindelige tyv anklager Troels, Torben og Lars for det værste, men da Lars viser sit danske politiskilt til de ankomne betjente, får tonen pludselig en helt anden lyd. Der bliver hilst hjerteligt på den danske kollega og tyven bliver hastigt ført væk, mens Lars og Lene bliver bedt om at følge med til politistationen for at afgive forklaring. Bestyrelsen på en bænk i Madrid Lars og Lene blev gift Efter en hæsblæsende tur i salatfad til politistationen afgiver Lars og Lene forklaring. Politiet var meget venlige overfor deres danske kollega og skrev omhyggeligt det hele ned. Forklaringen blev printet ud og omhyggeligt stemplet. Da Lars og Lene læste forklaringen kunne de se, at de spanske politi havde beskrevet dem som ægtefæller. Lars nænnede ikke, at rette denne fejlagtige detalje, fordi det ville tage yderligere tid. Det blev der grint meget af den aften. Skræppebladet juli

12 Gellerup.nu og her SOMALIERE I GELLERUP VIL MÅSKE FØRE SAG MOD STATEN, SOM IKKE ANERKENDER SOMALISKE DOKUMENTER af Birger Agergaard En retssag mod den danske regering kan være på vej fra somaliere i Gellerup. Advokaterne Vest kalder det diskriminerende mod en befolkningsgruppe, at ingen dokumenter udstedt i Somalia kan godkendes af staten. Konsekvensen er, at der ikke kan laves sammenføringer med somaliske familiemedlemmer, som end ikke kan besøge familien i Danmark. Derfor vil advokatfirmaet på vegne af herboende somaliere anlægge en sag. Det fortæller vi om i indstikket Gellerup.nu, som beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får sammen med Skræppebladet. Alle andre kan også læse indstikket via siden blad.skraeppebladet.dk Forleden blev Gellerups første bydelsmødre uddannet og fik diplomer. Vi nåede lige at få billedet med, inden bladet gik i trykken. Vi har også talt med to af bydelsmødrene - men den historie handler nu mest om mad! Vi skriver kort om Foreningernes Hus, som nu lukker og slukker på den nuværende adresse. Her i sommerferien flytter alle foreningerne op på Gården - hvor Brabrand Boligforening tidligere havde administration. Adressen er: Gudrunsvej 10A. Bydelsportalen gellerup.nu flytter i øvrigt også ind på Gården. Andre historier: Trist farvel til Gellerupscenen. Få et mikrolån og bliv selvstændig. Reportager fra Nydansk Grundlovsdag og fra sundhedsugen for mænd. Juli er den måned, hvor børn og unge i Gellerup ikke kan komme langt med at sige, at de keder sig: der er et væld af sommerferieaktiviteter. Planeternes lillebror Merkur passerer også sommetider solskiven Af Jens Skriver Efter at de senest opdagede planeter ikke længere må kaldes planeter, er Merkur igen solsystemets mindste planet, som den har været siden oldtiden. Den er ikke mere end omkring 25 % større end Jordens måne. To af solsystemets måner, Jupiters største måne Ganymedes og Saturns største måne Titan, er større. Merkur er den planet som er tættest på Solen. Den ses derfor kun i solopgangen eller solnedgangen, hvor den viser sig som en stor stjerne, hvis man er så heldig at få øje på den. Mange 12 - Skræppebladet juli 2012 astronomer har faktisk ikke set den. Den har navn efter gudernes sendebud, som også var gud for handel og lommetyve. Den kommer og går meget hurtigt. Med få måneders mellemrum optræder den enten som morgen eller aftenstjerne. Merkurs bane Merkur er dannet af klipper ligesom Venus, Jorden og Mars, men det antages, den er meget mere kompakt. Merkur bruger 88 døgn til at kredse omkring Solen. Til gengæld drejer den om sin akse på 58½ døgn, så det er i vid udstrækning den samme side, som vender mod Solen. På den side er det brandvarmt; på den anden temmelig koldt. Merkur formørker og passerer solskiven ligesom Venus, og det gør den hyppigere. Som regel 13 gange på et århundrede. Næste gang en Merkurpassage kan ses i Danmark er i Men det forudsætter, at man har et skarpt syn og kan se den gennem beskyttelsesbriller eller har en astronomisk kikkert med solfilter.

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere