lederen af Kirsten Hermansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lederen af Kirsten Hermansen"

Transkript

1 Toveshøj fejrede 40 års jubilæum - side 3 Repræsentantskabsmøde side 4 Civil anholdelse i Madrid - side 11 Ordinære afd. møder efteråret side 15 t nr. 6 juli 2012 skræppebladet

2 kolofon skræppebladet t ISSN X Dortesvej 35A., 8220 Brabrand E-post: Hjemmeside: Åbent på deadlinedagen kl Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5400 eksemplarer. Abonnement 175 kr. pr. år, bestil på: Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. Redaktion: Kirsten Hermansen (ansvh. redaktør) Tlf (afd. II) Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf (afd. II) Elsebeth Frederiksen (suppleant) Tlf (afd. IV) Sean Ryan Bjerremand Tlf (afd. IV) Helle Hansen Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Abdulmalik Farah Tlf (afd. V) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Jette Bundgaard (suppleant) Tlf (afd. VI) Vibeke Jessen Jensen Tlf (afd. VIII) Ulrik Ricco Hansen Tlf (afd. XI) John Steen Wandbæk Tlf (afd. XII) Kurt Bülow Kempel Tlf (afd. XVI) Lise Hansen Tlf (afd. XIX) Hans Esmann Eriksen Tlf (afd. XXII) Lone Nielsen Tlf (afd. XXIII) Hans Nikolajsen (suppleant) Tlf (afd. XXIII) Dorit Strandgaard Tlf (afd XXX) Redaktionssekretær: Martin Ljung Krabbe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Ulrik Ricco Hansen, tlf Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sine Neuchs Thomsen, tlf Tryk: Uni Tryk A/S lederen BEBOERDEMOKRATI - ER DET BEBOERNE DER BESTEMMER? af Kirsten Hermansen Beboerdemokratiet er et af de vigtigste kendetegn for den almene sektor, og det findes ikke i en tilsvarende form udenfor Danmark. Lovgivningen bestemmer, hvilke beboerdemokratiske organer, der kan bestemme hvad. Beboerdemokratiet fungerer imidlertid kun, hvis beboerne engagerer sig i organisationen og er med til at træffe de nødvendige beslutninger. Det er derfor boligorganisationens øverste lags fornemmeste pligt at sikre, at alle de beboerdemokratiske beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag, og at der gives plads til alle. Beboerne er jo, via beboerdemokratiet, i fællesskab deres egen udlejer. I forbindelse med de store renoveringer i de gamle afdelinger vil der være mange ting, som beboerdemokratiet skal tage stilling til, og der skal afholdes mange afstemninger om de indstillinger på renoveringer, som både eksperterne i boligforeningen og som interessegrupperne er kommet frem til. De renoveringsforslag, der bliver lagt frem, har normalt et indhold, der er selvskrevne og nødvendigt. Men ofte også en del, som afdelingen har været interesseret i at udvide renoveringen med, når den alligevel skal i gang med store ændringer. Det skal alle beboerne være enige i. Derfor kan det være en god ide, at der er alternative forslag, som afdelingsmødet kan vælge imellem. Det behøver ikke være et enten/eller forslag, som for eksempel at skulle vedtage et udvalgs forslag eller lade være med at vedtage det. Der er tale om meget vigtige ting, der har betydning for alle beboere i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at alle får en fornemmelse af, at en beboerdemokratisk afstemning er foregået på den helt rigtige måde. At der er tale om et ægte beboerdemokrati. Indlæg sendes til eller afleveres til et redaktionsmedlem. Sidste frist for aflevering af stof til september-nummeret er: torsdag den 16. august kl Husk at sidste frist for huslejebetalinger er onsdag den 4. juli og fredag den 3. august Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig inkasso efter 3 dage. Forsiden: Skt Hans i Søvangen Foto af Kirsten Hermansen

3 Toveshøj fejrede 40-års jubilæum med leg og fest Fest for børn og familier om eftermiddagen. Om aftenen fejrede de voksne jubilæet i Laden af Abdulmalik Farah. Foto af Bo Sigismund Toveshøj 40 års fødselsdag blev lørdag den 16. juni fejret på pladsen foran Laden, hvor der om eftermiddagen var masser af lege, sportsaktiviteter og konkurrencer for børn og deres forældre. Fritidspatruljen var på pletten og lavede Vandstafet, og her blev publikum (forældre) hurtigt også inddraget i legen, hvor spandene i hvid og rød flere gang blev fyldt op med vand. Beboerne var meget glade for vejret og dagens aktiviteter. Vi klager ikke over noget i dag, siger en glad Maryam fra Lenesvej, der havde taget sine døtre med til 40-års jubilæet. Det mærkes tydeligt, at alle føler en stolthed over at bo på Toveshøj. Og mange beboere havde en god hukommelsen om mange af de ting, der er foregået gennem årene. Og bestyrelsens medlemmer var glade for, at beboerne tog imod invitationen om at komme ud i lyset med deres børn og deltage 40-års jubilæet. Dagen var begyndt med fælles morgenmad for alle. Og aftenen blev jubilæet fejret for de voksne, som alle var inviteret Åbent hus med spisning og musik og underholdning i Laden. 4 Repræsentantskabsmødet 5 Skræppebladet søger medhjælper... 6 Lykken er at være økonomichef 7 En smule opdateringer fra sydvest 8 Gellerupparkens Retshjælp 10 Spanienstur i billeder 11 Civil anholdelse i Madrid 12 Magasinet Gellerup.nu og her 12 Planeternes lillebror 13 Klummen 14 Foreningen 16 Kommentaren 19 Afdelingerne 21 Aktiviteter Skræppebladet juli

4 Repræsentantskabsmødet Bestyrelsens skriftlige beretning i nyt format blev udsat for kritik og beskyldt for at være usammenhængende tekst og foto af Bo Sigismund På repræsentantskabsmødet i maj 2012 var der mødt 86 ud af 110 stemmeberettigede. Edwin Juhl havde posten som dirigent, og der var ingen dramatiske begivenheder. Så må man selv finde ud af, om det skyldes overbevisende tilfredshed eller -? Den skriftlige beretning blev anmeldt i sidste nummer. Jesper Pedersen leverede den mundtlige del, og omtalte succeserne interesse for åbent husarrangemet i Tranbjerg, at der er skrevet 500 interesserede op til Havnehusene (hvor man tidligst kan få byggekvote i 2014), og at der nu kun resterer 3 ud af de 24 grunde i Tranbjerg, som endnu ikke er solgt. Desuden orienterede Jesper om Helhedsplanen for afdeling 4 og 5 og den forestående renovering af afdeling 1 og 2, hvor især afdeling 2 synes at have brug for fortsat drøftelse og større afklaring. Flere kritiske indlæg Debatten blev imidlertid interessant. Inger Bloch, afdeling 1 fandt det underligt, at et tidligere nedstemt forslag om flere boliger (i garagegården) figurerede i beretningen. Dette er i strid med hvad afdeling 1 har besluttet, og Inger finder det i det hele taget betænkeligt, at man kun kan stemme om det samlede projekt. Et afstemningstema er en vigtig del af den demokratiske proces, og hvis der er alternative ønsker, bør der kunne stemmes om dem. Edwin Juhl havde selv flere kommentarer. Flere indlæg fra foreningsbestyrelsen er i indbyrdes modstrid. Råderet er lov og ikke indført efter beboerdemokratisk beslutning. Administrationen er flyttet helt uden at repræsentantskabet har haft noget at skulle have sagt. Megen debat synes at forsvinde. Og at udnævne os selv til at være i 1. division er ikke noget at være stolte af målet må være superligaen. enkelte indlæg. Der er stor forskellighed, men det er beklageligt, at ingen drøfter fremtid. Vagn Eriksen, afd. 3, fandt også beretningen usammenhængende og ujævn. Vagn kunne være enig med den politiske del, men savner forslag og dynamik. Blandt andet kan foreningen ikke kaldes grøn, den rigtige beskrivelse er energibevidst, og grønt betyder andet end besparelser. Foreningens holdning til byggesagshonorarer er åbenbart ændret uden repræsentantskabets vidende og der er uenighed med flere afdelinger mht. holdningen til at ansætte personale i afdelingerne. Vagn fandt, at det ville være positivt med mere tillid til afdelingsbestyrelserne, og kom også ind på problemet med aldersfordelingen blandt medarbejderne, hvor rettidig omhu er en nødvendighed for at bevare foreningens kultur og identitet. Jesper Fræer fra samme afdeling slog fast, at social indsats ikke er en opgave for en boligforening, og at Landsbyggefonden er til for byggeri og vedligehold. Der er mange afdelinger der vil få problemer i de kommende år. Begge fandt visse afsnit postulerende og udokumenterede. Kritikerne: her Vagn Eriksen, Tanja Bergstrøm, Jesper Fræer og Helle Hansen 4 - Skræppebladet juli 2012 Herman Nielsen konstaterede, at foreningsbestyrelsen består af enkeltindivider, hvad der giver sig udtryk i de Nødvendig viden er vigtig Helle Hansen og Tanja Bergstrøm fra afdeling 4 var begge inde på, at orienteringen fra oven var utilfredsstillende, og at afdeling 4 selv har måttet gøre sig store anstrengelser for at få nødvendig information. At blive orienteret er ikke det samme som at deltage, hvilket Ole Odgård, afd. 2, var enig i. Freddy fra afd. 23 og Jan fra afd. 24 gjorde opmærksom på problemer med byggeskader i nye afdelinger.

5 Jan fandt, at en henholdende stilling er utilfredsstillende. Forskellige svar Fra foreningsbestyrelsen svarede Herman, Keld og Jesper. Jesper ønskede at forbedre beboerdemokratiet, at fremme åbenhed og var stadig åben for forhandlinger med afdeling 1. Desuden vil foreningsbestyrelsen fortsat være opmærksom på ansættelsesprocedurer. Keld er talsmand for de pragmatiske løsninger. Herman konstaterede, at den eneste vej frem er at slås for sine synspunkter. Ellers sker der intet. Efter denne debat kunne beretningen godkendes med 69 stemmer for, 3 imod, og 8 der undlod. Tiden var gået så vidt, at der skulle holdes valg, og økonomipunkterne måtte udskydes. Genvalg Til foreningsbestyrelsen blev Keld, René og Troels genvalgt med hhv. 78, 69 og 55 stemmer. Hans Esmann fik 50 stemmer, men blev genvalgt som 1. suppleant med 49 stemmer. 2. og 3. suppleant blev Per Bo Ravnå og Michael Jørgensen, begge fra afdeling 2, med 26 hhv. 5 stemmer. Revisionsinstituttet var indstillet som revisor og valgtes uden stemmer imod. De genvalgte: René, Keld, Troels og Hans Esmann For lidt tid Endelig måtte direktør Torben Overgård begrænse gennemgangen af foreningens økonomi og nøgletal. Der var et grundigt forberedt materiale, men det var ikke muligt at nå 36 plancher trods de mange væsentlige analyser, og det må beklages, at der ikke var bedre tid. Det var vigtigt at se afdelingerne sammenlignet på en række områder, og der vil være mulighed for at få materialet at se for de interesserede. Budget og byggeregnskab godkendtes uden stemmer imod, og mødet kunne da (først) slutte klokken 23.25, hvorefter Jesper takkede forsamlingen. Skræppebladet søger medhjælper til bladproduktion Korrekturlæser Som hjælp til den frivillige redaktion søges stabil deltidsansat med ca. ti timer pr. nummer. Stillingen er velegnet for person, der ønsker eller har erfaring med magasinproduktion, og som gerne også har interesse for den almene boligsektor. Arbejdsområder og kvalifikationsønsker er: Korrekturlæser Gennemføre 1. korrektur og 2. korrektur af bladets indhold i samarbejde med redaktør og layouter i en 14-dagesperiode mellem deadline(medio i måneden) og trykstart Erfaring med korrektur og korrekturmetoder God til skriftlig dansk Gerne være velbevandret i brug af Mac-systemer og Adobe InDesign. Stillinge er honorarlønnet og der vil være mulighed for efteruddannelse. Skræppebladet stiller computere og kontorfaciliteter til rådighed, men der er også mulighed for at arbejde hjemmefra. Ansøgningsfrist torsdag den 31. juli 2012 Ansøgning sendes pr e-post til: skraeppebladet.dk Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Bladet skrives af folkevalgte og frivillige skribenter fra boligforeningen og udkommer 10 gange om året (ikke januar og august) i et oplag på Skræppebladet der er udkommet i mere end 40 år kan ses i netudgaven på Oplysninger om stillingerne: Hans Esmann Eriksen tlf Skræppebladet juli

6 Lykken er at være økonomichef 1. juni havde jeg to-måneders jubilæum som selvstændig virksomhedsejer. Det lyder ikke af meget for de fleste, men når visitkortet ikke er prydet af andet end en skaldet titel som studerende, er det en fryd at kunne tilføje titlen som virksomhedejer. af Sine Neuchs Thomsen. Tegning af Jesper Ankjær Hvorfor jeg ud af det blå skulle have en virksomhed, ligger der en fin lille historie bag. En historie, der startede for lige knap et år siden, og som slutter ved udgangen af denne måned. Hermed den korte version, som samtidig skal være et symbol på min taknemmelighed for den måde, jeg er blevet behandlet på af de mennesker, jeg har mødt på Skræppebladet. Stavenørd På et redaktionsmøde hos Birger på gellerup.nu-redaktionen for snart et år siden, prikkede Hans Esman Eriksen til mig og spurgte, om ikke jeg skulle søge stillingen som korrekturlæser på Skræppebladet. Måske var det tilfældigt, men det var i hvert fald også heldigt, at Hans spurgte mig, for han kunne ikke vide, at jeg har et 6 - Skræppebladet juli 2012 blødt punkt for retstavning og sprogkorrekthed. Han kunne ikke vide, at jeg er en af de typer, hvis tilgang til bogstaver og kommaer er fanatisk for ikke at sige kværulantisk. For mig var der ingen tvivl. Jeg søgte stillingen, og jeg fik den. Ja, ja, sagde jeg til jobsamtalen, da de fortalte mig, at jeg var nødt til at oprette et CVR-nummer, så jeg kunne få løn. Og så tænkte jeg ellers ikke mere over, at jeg skulle være virksomhedsejer, før brevet med bekræftelsen på oprettelsen fra Erhvervsstyrelsen dumpede ind ad brevsprækken. KommaKonen Forinden var der gået en del tid og morskab til med at finde ud af, hvad virksomheden skulle hedde. Mine venner og jeg brugte mange frokostpauser på at komme frem til forslag som KommaKonen, Stave-slaven og Korrekturknuseren. Sjov og alliterationer var der nok af, og det kan nok undre nogen, at jeg endte med det upersonlige og farveløse Sine Neuchs Thomsen Korrektur, men det er en anden historie. Det væsentlige er, at det først for alvor gik op for mig, at jeg var blevet selvstændig, da det føromtalte brev fra Erhvervsstyrelsen dumpede ind ad døren, og jeg fik mulighed for, ikke alene at udnævne mig selv som ejer af virksomheden, men også som økonomichef, regnskabsansvarlig, pr-chef, hr-chef, og som om det ikke var nok, kunne jeg også kalde mig selv adminstrerende direktør. Snyd er fristende At jeg så let som ingenting kunne sole mig i skæret fra de glinsende titler på mit eget nyopstartede korrekturcirkus satte pludselig en masse tanker i gang. Som datter af to offentligt ansatte har erhvervslivets dimensioner altid været forbundet mere med styg kapitalisme end med muligheden for at tjene penge til dagen og vejen. Men efter at have udråbt mig selv som økonomichef for Sine Neuchs Thomsen Korrektur blev verden pludselig en lille smule mindre. Forståelsen for de store kanoner, der bærer de samme titler, som dem jeg har givet mig selv, blev større. Nu gav det mening, hvorfor nogle af dem snyder i skat og vælger smutvejene i systemet. Nu har jeg nemlig selv siddet med regnskabet naturligvis i en kraftigt forenklet udgave, eftersom jeg kun har én fast månedlig indtægt og tænkt, man kunne jo bare. Jeg har følt mig fristet til at snyde, så jeg

7 kunne nyde godt af hver eneste øre, jeg havde tjent. Jeg har endda forsøgt at fifle mig frem til en måde, hvorpå jeg kunne retfærdiggøre et momsfrit køb af en ny dyr iphone. Som jeg sad der og ræssonnerede mig frem til den ene gode idé efter den anden, begyndte fortiden og mine forældres eviggyldige prædikener om lighed og fællesskab at hjemsøge mig. Jeg behøvede ikke engang at ringe til min far for at forestille mig, hvordan hans toneleje alene ville kunne få mig til at skifte mening. Inden jeg vidste af det, havde jeg lydigt taget de penge til side, der skal sendes videre til skattevæsnet næste år. Men titlen som økonomichef kunne ingen tage fra mig. Ingen glorie at pudse Det her skal ikke være historien om Sine Den Hellige, der altid overholder reglerne og fremhæver dem, der ikke gør. Det skal være historien om, hvordan det er at blive klogere på, hvordan andre mennesker handler i situationer, man aldrig selv er i. Jeg havde ikke forestillet mig, at det var den slags lærdom, jeg skulle tage med mig fra et lille uskyldigt bijob som korrekturlæser på et beboerblad. Hvad jeg heller ikke havde forestillet mig var, at jeg skulle lære nogle så karakteristiske og herlige mennesker at kende, som dem der er på Skræppebladet. At savne er et stort ord, men jeg vil i hvert fald altid mindes de lettere kaotiske deadlinevagter, hvor Kirsten trofast har sørget for lækre kager til kaffen, hvor Helle altid er kommet strygende ind ad døren forpustet med sidste nyt fra et beboermøde, og hvordan Hans har stået for selskabelig hjemtransport, når vinteren blev for hård til cykleturen. Jeg vil opfordre alle, der har bare den mindste smule lyst til at være en del af en redaktion, til at søge stillingen, som nu bliver ledig. Det kræver flair for ord og bogstaver, men ikke mere end, at det altid er Retskrivningsbogen, der har det sidste ord at skulle have sagt. Jeg vil gerne takke for god behandling fra alle kanter. Nu er det på tide, at jeg kommer til København og forhåbentlig skaffer mig endnu en titel til visitkortet. Denne gang går jeg efter at blive journalist. Med håbet om alt det bedste, Sine. En smule opdateringer fra sydvest Flot udsigt fra nyt byggeri på Kildegagervænget tekst og foto af Bo Sigismund I Hasselager sker der noget et sted og mindre et andet sted. Afdeling 26 på Kildeagervænget tager form, og det bliver fine rækkehuse, hvor udsigt og beliggenhed i naturen er et skridt foran mange andre nye byggerier, hvor det er udnyttelsen af grunden, der åbenbart har været mere vigtig. Hasselager ligger jo højt til vejrs. Afdeling 21 afventer godkendelse af projektet om de nye ældreboliger, og økonomien skal også på plads, men det bliver næppe før til efteråret, der sker noget synligt. Inde i de eksisterende 17 huse venter beboerne spændt på den renovering, der har været så hårdt savnet. Rettelse I forrige nummer viste jeg et billede fra afd. 24/Skovhøj, hvor der stod storskrald udenfor på pladsen. Hvad jeg ikke vidste var, at det var sat ud til afhentning og derfor er der ingen grund til at antyde, at indsamlingshuset ikke fungerer, som det skal. Alt er i bedste orden. Undskyld til afd. 24. Skræppebladet juli

8 GELLERUPPARKENS RETSHJÆLP Finder vej for dig gennem lovens mange paragraffer Tekst og foto af Kirsten Hermansen Selv om Gellerupparkens Retshjælp har til huse i en stuelejlighed på Dortesvej i Gellerupparkens afdeling 4, har man i de sidste 37 år hjulpet adskillige tusinde mennesker både i og udenfor Gellerupområdet. Retshjælpen er en privat institution, der drives økonomisk gennem støtte over Finansloven. Formålet med de private retshjælpsinstitutioner er at sikre, at mennesker Organisationen og dens økonomi Den daglige ledelse varetages af to fast ansatte jurister, Hanne Marstal og Mona Matten, der i en flad ledelsesstruktur har organiseret sig på den måde, at den mest erfarne fungerer som daglig leder og den anden som souschef. Det øverste ansvar varetages af en bestyrelse. En nødvendig måde at indrette sig på, da der gennem organisationen siver en jævn strøm af jurastuderende, der her bliver ansat i kortere tid, samtidig med at de får noget praktisk erfaring. Sammen med deres boglige juridiske viden får de her nogle kompetencer ved at afprøve tingene i praktiks. Altså fra abstrakt plan til konkret læring. De studerende har alle et fast ugentlig timetal i praktiktiden. Der er derudover nogle få andre timelønnede jurister tilknyttet stedet. Da stedet drives med støtte via finansloven og på lige fod med andre retshjælpsinstitutioner, skal der hvert år forhandles om midler. De bliver bevilget blandt andet ud fra det antal sager, man har. Da man først kender budgettet hvert år fra maj måned, er det budgetmæssigt en svær balance at planlægge medarbejderstaben. Souchef og daglig leder Mona Matten og Hanne Marstal er begge uddannede jurister. altid har mulighed for juridisk rådgivning og eventuel sagsbehandling.. Mennesker, der er blevet krænket i deres retsopfattelse, har her en mulighed for at få deres sag gennemgået af jurister og at få støtte til eventuelt at gå videre. 8 - Skræppebladet juli 2012 På besøg hos Retshjælpen Da denne institution har ligget der i så mange år, syntes Skræppebladets redaktion, at det nu er på tide at fortælle lidt om, hvem de er og fornemme lidt om deres arbejde. Når man træder indenfor i Gellerupparkens Retshjælp kommer man ind i nogle lokaler, der tidligere også rummede en beboerrådgivning. Denne er for længst flyttet til Gudrunsvej. Retshjælpens sagsantal og medarbejderstab er i årenes løb øget så meget, at man nu sagtens selv kan gøre brug af hele lejemålet, og derfor har man nu indrettet sig i hele lejligheden, og det på en både hyggelig og professionel måde. Kvalitetssikring er et af stedets varemærker I det daglige arbejde er det væsentligt med en kvalitetssikring, også set ud fra, at der er så mange forskellige personer tilknyttet stedet. Al post ud af huset gennemgås hellere en gang for meget end en gang for lidt, og det er medvirkende til at holde en kvalitet i arbejdet, man kan være stolte af. Det er også en kvalitet at udvikle de studerende medarbejderes kompeten-

9 cer i forhold til den menneskelige tilgang til juraen at få folk til at føle, at de er i gode hænder. I det hele taget at lære de studerende, hvordan man omgås mennesker. Udvikle sociale og kommunikationsmæssige kompetencer. At følge den enkelte studerende under deres arbejdsforløb og at sætte vedkommende i fokus. Den største tilfredshed i arbejdet opnås, når man kan få folk til at forstå, hvordan deres problem hænger sammen i forhold til de juridiske aspekter. Således at de kan gå hjem afklaret og glade. Specialviden er et andet varemærke I tidens løb er det blevet sådan, at de faste medarbejdere ligger inde med særlig specialviden på de mest brugbare områder af det juridiske rådgivningsarbejde. På stedet her er det specielt udlændingeret, socialret og familieret samt lejeret. På nogle områder er grænsen mellem socialrådgivning og juridisk rådgivning lidt af en gråzone, hvor man med de juridiske værktøjer har mulighed for at løsne op for nogle problemstillinger. Er retshjælpen advokaternes forkontor? Svaret er både ja og nej. På nogle området henviser man videre til advokater og på andre områder, hvor Retshjælpen har spidskompetencer, går det den anden vej. Siden advokatvagten ikke mere fungerer, så er Retshjælpen også blevet et sted, der yder førstehjælp i flere sager. Forskellen mellem en advokat og retshjælpen er jo, at det kun er advokaterne, der har retten til at gå til domstole, og det giver i sig selv forskellige platforme. Derfor er retshjælpens primære område i større sager, hvor der er mulighed for fri proces, at give rådgivning og også en beslutning om, hvorvidt man kan råde til, om det er klogt at gå videre med en sag. Af de sagstyper, som Retshjælpen tager sig af, er rigtig mange udlændingeretslige og socialretslige sager, men der er også sager om familieret, lejeret og forbrugerret. MR Hvis du har brug for hjælp? Retshjælpen mangler ikke noget at lave, da de i det forgangne år har haft cirka 5000 henvendelser halvdelen telefoniske. Så for ikke at drukne i egen succes, har de også nogle ønsker til dig som bruger af retshjælpen. Kom hellere for tidligt i et sagsforløb end for sent, og tag alle relevante papirer med. Har du været hos Retshjælpen, får du et lille gråt kort gem det, hvis du får brug for hjælp senere. Det vil spare medarbejderne for meget arbejde ikke at skulle lede efter en tidligere sag. Efter at have afsluttet mit besøg hos Gellerupparkens Retshjælp, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er et sted, hvor jeg ikke ville være bange for at søge hjælp, hvis det blev nødvendigt. Jeg fik en helt klar fornemmelse af, at her var man i gode og kompetente hænder. Retshjælpens indgang i en lejlighed i bebyggelsen Retshjælpens åbningstider og telefontider: Mandag og Onsdag Torsdag og Der er ingen tidsbestilling, og åbningstiden bliver overholdt, således at der er lukket uden for de nævnte tidspunkter og en telefonsvarer sat på. Se mere på Gellerupparkens Retshjælps hjemmeside Faktaboks Retshjælpen giver rådgivning på 3 trin: Trin 1. Mundtlig rådgivning. Om juridiske spørgsmål samt praktiske og økonomiske muligheder forbundet hermed. Det er en anonym og gratis rådgivning. Trin 2 og 3 yderligere rådgivning og egentlig sagsbehandling. Ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager samt indgivelse af klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse. Trin 2 og 3-rådgivning gives som udgangspunkt kun, hvis man opfylder de økonomiske betingelser herfor. Betingelser kan ses på Civilstyrelsens hjemmeside. Retshjælpen er ikke behjælpelig med at oprette dokumenter som testamente, bodelingsoverenskomster m.m., og man hjælper heller ikke med at udfylde boopgørelser og selvangivelser. Man udfærdiger ikke dokumenter ved køb og salg af fast ejendom. Skræppebladet juli

10 Spanienstur i billeder foreningsbestyrelsen havde et travlt program på inspirationstur af Hans Esmann Eriksen Foreningsbestyrelsen var i juni måned på studietur til Madrid og Barcelona for at studere byggeri, pladser i byrummet og helhedsplaner for nye byområder. Arkitekt Rie Øhlenschlæger havde planlagt turen og deltog som rejseleder. Der var planlagt et hårdt program med punkter pr. dag. For at give et indtryk af rejsen, er her en række billeder. Farverigt hus med solafskærmning mod vest Farver og træer i gadebilledet Området 6 år gammelt butikker og liv ikke flyttet ind endnu Et marked i det indre Madrid En flytbar markedsbod. Skal vi have den slags boder på pladserne i helhedsplanen? LÆSERBREVE TIL SKRÆPPEBLADET Læserbreve optages ucensurerede, såfremt de ikke indeholder injurier. Redaktionen har dog ret til at forkorte læserbreve på mere end 500 ord/1200 enheder. Læserbreve skal være skrevet på dansk eller være forsynet med dansk oversættelse. Send dit læserbrev til Skræppebladet, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand eller pr. mail til 10 - Skræppebladet juli 2012

11 Civil anholdelse i Madrid De kan være hurtige i foreningsbestyrelsen Tekst of foto af Hans Esmann Eriksen Under foreningsbestyrelsens besøg i Madrid beviste bestyrelse og direktør, at de kan være hurtige, når det gælder. Der er nogen, der ser hvad der sker På vejen hjem mod hotellet fra dagens udflugter var selskabet delt op i to grupper. De to grupper vandrede på hver sin side af en meget bred boulevard i det centrale Madrid. Marianne Stenberg, der gik i den ene gruppe, ser, at en kvindelig roma går bag ved Lene Olm på den anden side af den ca. 80 meter brede boulevard. Kvinden har hånden dybt nede i Lenes taske og fisker Lenes pung op. DET ER DOG FOR GALT, udbryder Marianne og gør Lars Bro, Troels Bo Knudsen og Torben Overgård opmærksomme på, hvad der foregår. Der er nogen, der får ting til at ske Torben forsøger med et højt pift, at gøre Lene og hendes selskab opmærksomme på, hvad der er på færde. Men de kan ikke høre noget, fordi der er for langt. Nu går det stærkt. Troels, Lars og Torben begynder at spurte over den stærkt befærdede brede vej med seks vognbaner. Tyven, der har Lenes pung, springer ind i en taxi for at flygte med byttet. Troels spurter så sandalerne er ved at smutte. Sammen med Torben finder han taxien, der er standset for rødt ved næste lyskryds han river døren til bilen op og får taxien standset. Lars Bro kommer til viser sit danske politiskilt og anholder tyven civilt. Der er nogen, der ikke forstår, hvad der sker Tililende spaniere er meget fortørnede over, at nogle udlændinge river en spanier ud af en taxi. Spanierne forstår først, hvad der foregår, da Troels viser dem Lenes billede fra den pung, han har taget fra den kvindelige roma. Spanierne tilkalder politiet, og på 2-3 minutter er der 6-8 politimænd fremme. Den kvindelige tyv anklager Troels, Torben og Lars for det værste, men da Lars viser sit danske politiskilt til de ankomne betjente, får tonen pludselig en helt anden lyd. Der bliver hilst hjerteligt på den danske kollega og tyven bliver hastigt ført væk, mens Lars og Lene bliver bedt om at følge med til politistationen for at afgive forklaring. Bestyrelsen på en bænk i Madrid Lars og Lene blev gift Efter en hæsblæsende tur i salatfad til politistationen afgiver Lars og Lene forklaring. Politiet var meget venlige overfor deres danske kollega og skrev omhyggeligt det hele ned. Forklaringen blev printet ud og omhyggeligt stemplet. Da Lars og Lene læste forklaringen kunne de se, at de spanske politi havde beskrevet dem som ægtefæller. Lars nænnede ikke, at rette denne fejlagtige detalje, fordi det ville tage yderligere tid. Det blev der grint meget af den aften. Skræppebladet juli

12 Gellerup.nu og her SOMALIERE I GELLERUP VIL MÅSKE FØRE SAG MOD STATEN, SOM IKKE ANERKENDER SOMALISKE DOKUMENTER af Birger Agergaard En retssag mod den danske regering kan være på vej fra somaliere i Gellerup. Advokaterne Vest kalder det diskriminerende mod en befolkningsgruppe, at ingen dokumenter udstedt i Somalia kan godkendes af staten. Konsekvensen er, at der ikke kan laves sammenføringer med somaliske familiemedlemmer, som end ikke kan besøge familien i Danmark. Derfor vil advokatfirmaet på vegne af herboende somaliere anlægge en sag. Det fortæller vi om i indstikket Gellerup.nu, som beboerne i Gellerupparken og Toveshøj får sammen med Skræppebladet. Alle andre kan også læse indstikket via siden blad.skraeppebladet.dk Forleden blev Gellerups første bydelsmødre uddannet og fik diplomer. Vi nåede lige at få billedet med, inden bladet gik i trykken. Vi har også talt med to af bydelsmødrene - men den historie handler nu mest om mad! Vi skriver kort om Foreningernes Hus, som nu lukker og slukker på den nuværende adresse. Her i sommerferien flytter alle foreningerne op på Gården - hvor Brabrand Boligforening tidligere havde administration. Adressen er: Gudrunsvej 10A. Bydelsportalen gellerup.nu flytter i øvrigt også ind på Gården. Andre historier: Trist farvel til Gellerupscenen. Få et mikrolån og bliv selvstændig. Reportager fra Nydansk Grundlovsdag og fra sundhedsugen for mænd. Juli er den måned, hvor børn og unge i Gellerup ikke kan komme langt med at sige, at de keder sig: der er et væld af sommerferieaktiviteter. Planeternes lillebror Merkur passerer også sommetider solskiven Af Jens Skriver Efter at de senest opdagede planeter ikke længere må kaldes planeter, er Merkur igen solsystemets mindste planet, som den har været siden oldtiden. Den er ikke mere end omkring 25 % større end Jordens måne. To af solsystemets måner, Jupiters største måne Ganymedes og Saturns største måne Titan, er større. Merkur er den planet som er tættest på Solen. Den ses derfor kun i solopgangen eller solnedgangen, hvor den viser sig som en stor stjerne, hvis man er så heldig at få øje på den. Mange 12 - Skræppebladet juli 2012 astronomer har faktisk ikke set den. Den har navn efter gudernes sendebud, som også var gud for handel og lommetyve. Den kommer og går meget hurtigt. Med få måneders mellemrum optræder den enten som morgen eller aftenstjerne. Merkurs bane Merkur er dannet af klipper ligesom Venus, Jorden og Mars, men det antages, den er meget mere kompakt. Merkur bruger 88 døgn til at kredse omkring Solen. Til gengæld drejer den om sin akse på 58½ døgn, så det er i vid udstrækning den samme side, som vender mod Solen. På den side er det brandvarmt; på den anden temmelig koldt. Merkur formørker og passerer solskiven ligesom Venus, og det gør den hyppigere. Som regel 13 gange på et århundrede. Næste gang en Merkurpassage kan ses i Danmark er i Men det forudsætter, at man har et skarpt syn og kan se den gennem beskyttelsesbriller eller har en astronomisk kikkert med solfilter.

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere