INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret modelportefølje overgik i januar såvel markedet som Konservativ og Risikovillig portefølje Analyser: BoConcept Holding Ringkjøbing Landbobank Coloplast Royal Unibrew Formuepleje Optimum Silkeborg IF Invest Greentech Energy Syst. Smartguy Group Jensen & Møller Invest Solar Brd. Klee SPEAS Luxor Tower Group Monberg & Thorsen Udviklingss. af Nordea Bank Vestjysk Bank Prime Office Victor International

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.2 FEBRUAR 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold 2013 er for aktiemarkederne begyndt forrygende. Årets første måned bød på fremgang for det danske C20indeks på 7,98 pct. og for totalindekset var fremgangen 7,09 pct. De danske aktier har faktisk klaret sig bedre end de globale indeks, hvor MSCI All Country s World Index kun steg 4,76 pct. og MSCI Europe 4,87 pct. De amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P500 steg hhv. 6,14 pct. og 5,04 pct., og det amerikanske blue chips indeks Dow Jones Industrial Avarage kom over for første gang siden side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, Tryg, Ringkjøbing Landbobank, Vestas og FLSmidth & Co... side 5 Indeksbaseret modelportefølje overgik i januar såvel markedet som Konservativ og Risikovillig portefølje Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje kom gennem januar måned med et afkast på 7,22 pct. mod sammenligningsindeksets 7,09 pct., mens modelporteføljerne for den konservative investor og for den mere risikovillige investor lå hhv. 0,15 pct. point og 0,14 pct. point efter OMXC GI, nemlig med afkast på hhv. 6,54 pct. og 6,53 pct....side 8 ANALYSER BoConcept Holding 2520D.BOCO Ringkjøbing Landbobank 4010C.RINL Coloplast 3510A.COLO Royal Unibrew 3020D.ROYA Formuepleje Optimum 4020D.FPOP Silkeborg IF Invest 2530D.SIFB Greentech Energy Syst. 5510D.GREE Smartguy Group 4510D.SMAR Jensen & Møller Invest 4040D.JENS Solar 2010C.SOLA Brd. Klee 2010D.KLEE SPEAS 4020D.SPEA Luxor 4020D.LUXO Tower Group 4040D.TOWE Monberg & Thorsen 2010C.MONB Udviklingss. af D.UDVI Nordea Bank 4010A.NORE Vestjysk Bank 4010C.VEST Prime Office 4040D.PROF Victor International 4040D.VIIN

4 MARKEDSKOMMENTAR GLOBAL AKTIEEUFORI TRUKKET AF MANGE FORHOLD 2013 er for aktiemarkederne begyndt forrygende. Årets første måned bød på fremgang for det danske C20indeks på 7,98 pct. og for totalindekset var fremgangen 7,09 pct. De danske aktier har faktisk klaret sig bedre end de globale indeks, hvor MSCI All Country s World Index kun steg 4,76 pct. og MSCI Europe 4,87 pct. De amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P500 steg hhv. 6,14 pct. og 5,04 pct., og det amerikanske blue chips indeks Dow Jones Industrial Avarage kom over for første gang siden 2007 Løsningen af den amerikanske budgetklemme, The Fiscal Cliff, var blot katalysatoren, som satte gang i optimismen på ikke blot det amerikanske aktiemarked men de fleste markeder verden over. De rekordlave renter, som centralbankernes stimulipakker til økonomierne via det finansielle system, har for alvor fået massive investeringer roteret bort fra de lave afkast på obligationsmarkederne og over mod aktiemarkederne. Til forskel fra tidligere postcrisisrallies fremhæves netop de massive flowoffonds i det nuværende kurshop, og selv om aktiemarkederne generelt set ikke ligefrem kan karakteriseres som billige det cyklisk justerede gennemsnitlige P/Eniveau ligger aktuelt på 22,6 mod et historisk gennemsnit på 16,5 er det især den lave rente på alternative fastforrentede placeringsmuligheder, som gør reale aktiver som aktier attraktive i et relativt perspektiv. Men stigningerne har også fået medvind af en række andre forhold, som er faldet positivt ud, og selv om der stadig er stor usikkerhed om den globale økonomiske vækst og især udviklingen i Europa, hvor gældskrisen er meget langt fra en løsning, er aktiemarkederne i høj grad et relativt spil også i tidsperspektivet, hvor udsigten til forbedringer i forhold til den aktuelle situation kan drive kursstigninger. De økonomiske indikatorer for industriens efterspørgsel og industriens aktivitet udviste i januar den største stigning i 10 måneder, og selv om der stadig var negativ vækst i eurozonen var faldet aftagende. Især USA trækker væksten frem, men også i Kina viste manufacturing purchasing managers index den største aktivitetsudvidelse i 2 år. Der er dog traditionelt vanskeligheder med de kinesiske data, og regeringsskiftet kan have påvirket. Generelt er der dog lettelse over, at Kinas økonomi synes at være sikret en blød landing. Netop opbremsningen i Kinas tidligere meget høje økonomiske vækstrater har været medvirkende til svagere udvikling i flere udviklingslande, idet disse emerging markets pga. deres råvarerigdom har været særligt begunstiget af Kinas enorme efterspørgsel efter primære råvarer. Ud over at mængderne, som Kina har aftaget, er faldet, har råvarepriserne generelt udvist vigende tendenser. For mange industrier er det umiddelbart et sundhedstegn, da råvarerne er væsentlige input og dermed omkostningskomponenter. Også de amerikanske arbejdsmarkedstal var opløftende for kapitalmarkederne, og bestyrkende for troen på, at der for alvor er ved at komme gang i USA som vækstlokomotiv. Ganske vist var arbejdsløsheden stigende til 7,9 pct. i januar, men der blev skabt nye jobs, ligesom tallene for november og december blev revideret væsentligt op. Det fjernede frygten for, at faldet i det amerikanske bruttonationalprodukt mod årets slutning var andet end et kortvarigt blip. Endelig kunne de tre store amerikanske bilproducenter melde om stærk udvikling i januar 3

5 måneds bilsalg, som er en væsentlig indikator for optimismen i de private husholdninger. General Motors og Chrysler kunne begge melde om 16 pct. stigning i salget af nye biler på det amerikanske hjemmemarked, mens Ford oplevede en salgsfremgang på hele 22 pct. På det danske aktiemarked var det ikke mindst den altdominerende Novo Nordiskaktie, som med en stigning på 11,11 pct. alene i januar var den afgørende bidragsyder til, at det danske C20 og totalindekset steg hhv. 7,98 pct. og 7,09 pct. Begejstringen over såvel 2012regnskabet og fremdrift i godkendelsesprocessen for de nye insuliner Tresiba og Ryzodeb på flere markeder drev kursen, så skuffelsen var tilsvarende stor, da de amerikanske myndigheder FDA krævede yderligere hjerte/karstudier før en godkendelse i USA kan færdigbehandles. Det sætter godkendelsesprocessen alvorligt tilbage og påfører koncernen væsentlige meromkostninger til de supplerende studier samt en uhensigtsmæssig udnyttelse af den forberedte salgskapacitet, ligesom det stiller konkurrenterne bedre. Umiddelbart blev aktiekursen også sat ned til, hvor den startede året, hvilket selvsagt også havde en mærkbar negativ effekt på de danske indeks. I øvrigt har regnskabssæsonen budt på blandede meldinger. Hvis det er muligt at skuffe de hårdt prøvede Vestasaktionærer, må 2012rapporten kategoriseres som blandt de skuffende af slagsen, da der ud over det annoncerede nedjusterede resultat blev foretaget nedskrivninger, som yderligere belastede såvel 2012resultatet som egenkapitalen vil blive endnu mere udfordrende ikke mindst på basis af et kraftigt fald i ordreindgangen. Aktien er blandt de mest shortede på det danske marked, og den umiddelbare positive kursreaktion kan forklares netop ved et betydeligt shortsalg, som skulle dækkes ind. Forinden havde B&O i sin halvårsrapport for det skæve 2012/13regnskab også skuffende måttet udsætte det forventede tidspunkt for opnåelse af ledelsens langsigtede finansielle mål. Vi er i forvejen skeptiske og fastholder anbefalingen af Undervægt i aktien. Også Lundbeck s direktion måtte skuffe markedet og sænke de ganske ambitiøse økonomiske målsætninger for overgangsfasen i forbindelse med patentudløbene. Vi har hele tiden vurderet, at risikoen for at det ikke lykkes at fylde hullet efter den tabte indtjening fra Cipralex/Lexapro tilstrækkeligt hurtigt, var stor, og fastholder derfor vores anbefaling af aktien på Undervægt. Coloplast er på et helt andet plan velkørende, og særligt håndterer man de solide pengestrømme forbilledligt i aktionærernes interesse. Men selv de bedste kan opleve udfordringer, og Coloplast mærker da også midlertidig lavvækst på flere markeder. Det er dog ikke noget, der bekymrer, og vi fastholder den positive vurdering af potentialet, om end aktien er blevet noget dyrere. De to ingrediensvirksomheder Chr. Hansen (Q1rapport) og Novozymes fremviser fortsat pæn vækst, om end ikke i den meget høje ende. Men begge er solidt forankrede og ganske robuste i deres forretningsmodel, og begge står nu over for at skulle have ny ledelse, hvilket kan give lidt turbulens. Især Novozymes ny internt rekrutterede CEO står over for en opgave med at drive væksten op i et højere gear. Vi fastholder dog ind til videre Overvægtsanbefaling på begge. Generelt er bankerne kommet pænt gennem 2012, hvilket ikke mindst hænger sammen med, at hele eksercitsen i øjeblikket går ud på at polstre kapitalgrundlaget, hvilket sker ved højere rentemarginal og almindelig accept af mere aggressive gebyrer. Vi forventer også i resten af regnskabssæsonen en vis spredning i kvaliteten af de offentliggjorte årsrapporter, men samlet set med en overvægt af ganske pæne resultater efter de senere års gennemførte tiltag. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, Tryg, Ringkjøbing Landbobank, Vestas og FLSmidth & Co. Ny mand ved roret skal løfte toplinievæksten i Novozymes Novozymes, som rent kursmæssigt ikke har fulgt markedet op i 2012, skød regnskabssæsonen i gang med et resultat, der oversteg forventningerne. Ganske vist har toplinien være noget under pres, og den organiske vækst var beskedne 4 pct., men den afgående CEO, Steen Riisgaard, leverede stafetten videre til den internt rekrutterede Peder Holk Nielsen med en indtjening, som oversteg forventningerne. Den ny direktørs fornemste opgave bliver at løfte væksten op til den langsigtede målsætning på 10 pct. organisk, som dog først ventes nået i Vi fastholder vores anbefaling af aktien på Overvægt/Køb. Koncernens omsætning steg som rapporteret 7% til mio. kr. mod vores estimat på mio. kr. og konsensus på mio. kr. EBIT gik 17% frem til mio. kr. mod vores estimat på mio. kr. og konsensusestimatet på mio. kr. Ligeledes var nettoresultatets vækst på 1 til mio. kr. bedre end estimeret (hhv /1.946 mio. kr.). Frie pengestrømme før opkøb steg fra mio. kr. til mio. kr. og forventes at blive mio. kr. i 2013, hvor omsætningen ventes at stige 58%, og EBITmagin ventes fastholdt på det høje niveau på ca. 24%, så resultatet af primær drift ventes forbedret 47%. Væksten vil som i 2012 især komme fra vaskemiddelenzymer, mens det stagnerende salg til bioethanolproduktion i 2012 igen ventes øget i De langsigtede finansielle mål er blevet løftet en tand. Overskudsgraden skal over 24% og ROIC over 22% under organisk vækst på over 1. Aktien handler til P/Eniveau 27 og K/I 6,1 ikke billigt og vil derfor være ganske følsom over for afvigelser i udmeldte forventninger og mål, men vi finder niveauet retfærdiggjort og vores DCFvaluation indikerer en fair værdi på 220 kr. pr. aktie. Det er især et løft i toplinien ved fastholdt overskudsgrad, der kan stimulere kursdannelsen. Tryg godt på vej mod de finansielle mål Tryg godt på vej mod de finansielle mål Trygs regnskabstal afveg ikke væsentligt fra forventningerne, men meddelelsen indeholdt alligevel flere positive elementer, herunder et kraftigt forøget udbytte og et ekstraordinært tilbagekøbsprogram på 800 mio. kr. Forsikringsdriften var i 2012 begunstiget af markant færre vejrskader end i de to forgående år, men ledelsens fokus på reduktion af erstatningsudgifter og omkostningsniveau begynder også at give resultat. Det samme gælder udviklingen i Erhverv. Salget af den finske forretning, opsigelsen af distributionsaftalen med Nordea i Sverige og den pressede markedssituation i Danmark begrænser dog vækstmulighederne. Vores anbefaling er dermed uændret Neutral vægt, men i lyset af det øgede og vellykkede fokus på udgiftssiden ændres risikovurderingen til Lav. Præmieindtægterne på mio. kr. var stort set uændrede ift 2011trods væsentlige præmieforhøjelser, idet sanering af ulønsomme kunder og en lavere gennemsnitspræmie for bilforsikringer trak i modsat retning. Erstatningsudgifterne faldt markant pga færre vejrskader. Også færre storskader og et bedre indkøbssystem medvirkede. Skadeforløbet, der inkluderer effekt af genforsikring, faldt næsten 5 pct.point til 71,8, mens omkostningsprocenten faldt 0,2 pct.point til 16,4. Combined ratio endte dermed på 88,2 mod 93,2 i Efter overførsel til 5

7 forsikringsteknisk rente og nedskrivning på domicilejendomme på 350 mio.kr. blev investeringsafkastet 585 mio.kr. Resultatet på mio.kr. efter skat svarede til konsensus før regnskabet. Ledelsen giver ikke konkret guidance for 2013, men målene om en combined ratio under 90, en omkostningsprocent under 15 og en egenkapitalforrentning på 2 efter skat virker nu realistiske. Nøgletallene for aktien afviger ikke væsentligt fra Topdanmarks, bortset fra det direkte afkast, idet Top ikke betaler udbytte. Vinteren er ikke slut og en større storm vil som altid kunne påvirke resultatet. Nyt rekordresultat for Ringkjøbing Landbobank Regnskabsmeddelelsen understregede endnu en gang at Landbobanken er en af landets mest veldrevne banker og dermed en relativt sikker havn i en sektor præget af usikkerhed. Anbefalingen er uædret Overvægt. Nettorenteindtægterne steg kun svagt i forhold til 2011, mens der til gengæld var god vækst indenfor formueforvaltning og pension. Basisindtjeningen steg dermed 7% til 823 mio.kr. Omkostningerne steg 6%, hvoraf halvdelen dog kan tilskrives den nye faste præmie til Indskydergarantifonden. Omkostningsprocenten på 32,2 er fortsat sektorens bedste og blev endda forbedret med 0,2 pct.point. Nedskrivninger på udlån steg 25% til 157 mio. kr., et niveau der af banken selv betegnes som acceptabelt. Også hvad angår den samlede nedskrivningskonto klarer Landbobanken sig markant bedre end konkurrenterne, idet denne konto ultimo 2012 svarede til hele 5,1% af de samlede udlån og garantier. Basisresultatet blev 401 mio. kr. dvs lige over det udmeldte interval. Investeringsbeholdningen, som hovedsageligt består af stats og realkreditobligationer, gav et afkast på 49 mio.kr. Resultat efter skat steg dermed 15% til 328 mio. kr. For 2013 ventes et basisresultat på mio.kr. før afkast af fondsbeholdningen. Opkøbsprogrammet fortsættes og ventes at beløbe sig til ca 105 mio.kr. i Den solide drift i forhold til mange andre danske banker afspejler sig i nøgletallene (P/E 11, K/IV 1,4 og et direkte afkast på 2%) som alle er i den dyre ende. De afgørende kurstriggere er udviklingen i den danske samfundsøkonomi samt hvorvidt det lykkes at øge kundegrundlaget i kraft af nye kunder fra nødlidende konkurrerende banker. Aktiviteterne vil dog fortsat være koncentreret i kerneområdet Midt og Vestjylland samt i nicherne finansiering af vindmøller, lægepraksiser og velhavende kunder.. Halvering af ordreindgangen tegner ikke lyst for fremtiden for Vestas Vestas kom langt værre ud af 2012 end forventet, om end det er søgt præsenteret mindre dramatisk ved at foretage en massiv nedskrivning. Det er vores vurdering, at den umiddelbart positive reaktion i markedet primært kan forklares ved inddækning af shortpositioner fra hedgefonde, og vi er fortsat ikke i tvivl om vores anbefaling af Undervægt med en Høj risikovurdering. Koncernens omsætning var med EUR 7.216m rekordhøj og også højere en konsensusestimatet på EUR 6.990m, mens EBIT før engangsposter lige nåede på den positive side med EUR 4m mod konsensusestimatets EUR 35,5m. Årets nettoresultat på EUR 963m skuffede mildt sagt forventningerne i markedet, som kun lå på et underskud på EUR 204m. Ordreindgangen er faldet 49% til 3.738MW, så oven på det katastrofale 2012 er udsigterne for 2013 og frem også dystre. Kapaciteten er ganske vist tilpasset noget, men man har også været tvunget til stort set at standse alle investeringer i udvikling, og den nye aftale med bankerne giver næppe stort råderum for negative afvigelser i de optimistiske forventninger om et beskedent driftsoverskud i 2013 (før særlige poster). En kapitaltilførsel synes påkrævet eller evt. 6

8 en hel eller delvis overtagelse fra en kapitalstærk partner. Vurdering ud fra P/E er yderst usikker pga. den negative/lave indtjening, og indre værdi kan tydeligvis også variere meget afhængigt af, om man skal afvikle mere af virksomheden end de allerede besluttede dele. Vores DCFvaluation indikerer en fair værdi på ca. 25 kr. pr. aktie men er forbundet med stor usikkerhed. Et tilbud fra en industriel aktør kan være en kurstrigger, om end det efterhånden synes mindre sandsynligt. Høje ambitioner møder den ny CEO Selv om FLS har udfordringer inden for Material Handling, hvor der skal rettes op på de negative indtjeningsmarginaler, og CEO Jørgen Huno Rasmussen overlader stafetten til den i Danmark mindre kendte tysker Thomas Schultz på et tidspunkt, hvor der er flere usikkerhedsmomenter, vælger vi alligevel at fastholde vores anbefaling af FLSaktien på Overvægt pga. det langsigtede stærke potentiale og den velkontrollerede eksponering mod emerging markets. FLSkoncernens omsætning steg 21% til mio. kr., lidt mindre end markedets forventning på mio. kr., mens resultatet af koncernens primære drift, EBIT, faldt 6% til mio. kr. ligeledes marginalt svagere end konsensusestimatet på mio. kr., hvilket tillige var tilfældet for årets nettoresultat, som faldt 9% til mio. kr. mod forventet mio. kr. Når 2012rapporten alligevel blev modtaget pænt kan det nok tilskrives en relativ optimistisk udmelding for 2013 om en koncernomsætning på 2730 mia. kr., hvor markedets forventning lå i den lave ende. EBITAmargin ventes på 81, hvor markedet havde ventet 9,7%. Det er især den utilfredsstillende negative indtjening i Material Handling, som den nye ledelse skal løfte, og der forventes i 2013 en positiv EBITAmargin. Generelt er 2013 dedikeret til konsolidering og eksekvering, og virksomhedsopkøb vil ske i et langsommere tempo. De globale markeder vil stadig være præget af usikkerhed, så fokus vil i høj grad være på at opretholde ordreindgangen for at sikre den længeresigtede vækst. Aktien handler ved et P/Eniveau på 11 og K/I 2,3 ganske billigt, og vores DCFvaluation understøtter en værdi på om mod 500 kr. pr. aktie, om end usikkerheden om de globale vækstudsigter herunder særligt i emerging markets må reduceres, før potentialet kan udløses. I første omgang vil en løsning af indtjeningsproblemerne i Material Handling kunne løfte kursen mærkbart. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 34,22% 3 år 95,65% (frem til og med den 31. januar 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 3,1% 17,3% 11/2005 Brødrene Hartmann % 0,5% 16,3% 10/2011 Carlsberg % 6,2% 72,8% 06/2009 Coloplast % 4,9% 127,5% 09/2010 G4S % 2,3% 39,7% 12/2008 Novo Nordisk % 11,1% 345,1% 07/2004 Ringkjøbing % 7,8% 22, 04/2011 Landbobank Rockwool International % 3,1% 65, 07/2005 Topdanmark % 0,4% 85, 05/2010 UP % 10,7% 353,2% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Vores modelportefølje for den konservative investor leverede i januar måned et afkast på 6,54 pct. mod sammenligningsindeksets 7,09 pct. på trods af porteføljens tunge vægt i Novo Nordisk, som opnåede et afkast på hele 11,1 pct., ligesom også den relativt tunge vægt i United Plantations gav et tocifret afkastbidrag på 10,7 pct., og Ringkjøbing Landbobank 7,8 pct. Men alle andre positioner trak ned i forhold til det samlede markeds voldsomme stigning. To aktier opnåede direkte faldende afkast, nemlig Brødrene Hartmann med 0,5 pct. og Topdanmark med 0,4 pct., mens G4S kun steg 2,3 pct. og A.P. Møller Mærsk og Rockwool International begge steg 3,1 pct. Endelig steg Coloplast 4,9 pct., men selv så pæne månedsafkast er altså ikke nok til at trække op. Vi er dog fortsat tilfredse med porteføljens sammensætning, idet vi stadig vil holde et vågent øje med udviklingen i Brødrene Hartmann samt finde et egnet tidspunkt for rebalancering af den tunge post i Novo Nordisk. DAA Konservativ vs. OMXC GI (29/ /012013) Portefølje 95,65% OMXC 41,79% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 5,58% 3 år 18,0 (frem til og med den 31. januar 2012) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 7,2% 62,9% 11/2006 Ambu % 1,1% 115,3% 12/2008 Arkil Holding % 1,5% 39,3% 04/2009 Auriga % 23,9% 16, 03/2008 BoConcept % 0,5% 16,3% 03/2012 FLSmidth & Co % 4,3% 303,7% 12/2004 Flügger % 6, 16,4% 01/2010 Novozymes % 13,3% 256,7% 02/2005 SimCorp % 4,1% 166,7% 07/2005 SP Group ,4% 41,6% 12/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor har klaret sig rimeligt gennem januar måned et afkast på 6,53 pct. eller 0,15 pct. point svagere end sammenligningsindekset, hvilket i lyset af fraværet af indekstunge Novo Nordisk, som alene steg 11,1 pct. er imponerende. Væsentligste bidragsydere var Auriga Industries og Novozymes, som leverede tocifrede afkast på hhv. 23,9 pct. og 13,3 pct., ligesom også ALKAbello trak op med et afkast på 7,8 pct. Ambu faldt 1,1 pct. tilbage, ligesom porteføljens køb i januar, Roblon, ligeledes faldt tilbage med 1,1 pct. Flügger, FLSmidth & Co. og SimCorp leverede pæne afkast på hhv. 6,0 pct., 4,3 pct. og 4,0 pct., men med den stærke udvikling i markedet trak det altså ned i performance. Vi finder stadig porteføljens sammensætning fornuftig, hvor især FLSmidth & Co. og ALK Abello efter vores vurdering er blevet rigeligt hårdt sat ned pga. markedets risikoaversion og usikkerheden om hhv. FLS konjunkturfølsomhed og potentialet for ALKAbello s tabletbaserede allergivacciner DAA Risikovillig vs. OMXC GI (29/ /012013) Portefølje 18,0 OMXC 41,79% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 32,29% Afkast 3 år 88,1 (frem til og med den 31. januar 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 3,1% 10,1% 07/2004 Arkil Holding % 1,5% 38,8% 04/2009 Brødrene Hartmann % 0,5% 16,3% 10/2011 Carlsberg % 6,2% 37,6% 03/2010 Coloplast % 4,9% 127,6% 09/2010 FLSmidth & Co % 4,3% 306,3% 12/2004 G4S % 2,3% 3,3% 03/2010 Novo Nordisk % 11,1% 629,2% 07/2004 Novozymes % 13,3% 246,5% 07/2004 Ringkjøbing % 7,8% 22, 04/2011 Landbobank Rockwool International % 3,1% 33,8% 03/2007 SimCorp % 4,1% 176,3% 07/2005 Topdanmark ,4% 85, 05/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje klarede sig lidt bedre end markedet i januar med et afkast på 7,22 pct. mod OMXC GI s afkast på 7,09 pct. Det er ikke mindst den tunge vægt i Novo Nordisk, som steg 11,1 pct., ligesom Novozymes leverede 13,3 pct., men i øvrigt var det kun Ringkjøbing Landbobank, som trak op, mens resten af porteføljen lå under det stærke sammenligningsindeks i januar. Brødrene Hartmann, som vi har under særlig overvågning ifm. overdragelsen af den bestemmende aktiepost, vil vi overveje, ligesom vi overvejer et passende tidspunkt for rebalancering af den tunge eksponering i Novo Nordisk. Skuffelsen i februar over FDA s krav om yderligere hjerte/karstudier for at færdigbehandle godkendelsen af de nye insuliner Tresiba og Ryzodeb var stor, og aktien blev sat tilbage til niveauet ved årets start. Umiddelbart synes straffen på aktiekursen voldsom, og efterfølgende er det vores vurdering, at investorerne vil være mere nådige i bedømmelsen af potentialet, som vi fortsat vurderer er større end udtrykt i værdiansættelsen DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (29/ /012013) , Portefølje 88,1 OMXC 41,79% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 64,5 3,6% 2,6% 11/2011 BoConcept Holding 105,5 0,5% 11,6% 06/2009 Danionics 0,9 5,2% 52,2% 07/2004 DLH 3,3 13,9% 59,4% 09/2009 Intermail 17,9 12,7% 25,2% 06/2009 Netop Solutions 8,3 7,5% 6,6% 06/2009 Neurosearch 3,5 0,7% 83,1% 10/2009 Pandora 135,7 8,7% 148,4% 11/2011 Sanistål 58,0 3,2% 37,6% 06/2009 Sjælsø Gruppen 2,4 1,3% 64,2% 09/2009 Vestas 33,2 2,4% 62, 11/2011 High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Asgaard Group 5,86 5,56% BRD. KLEE 5,75 2,7 Sparekassen Faaborg 4,88 30,5 Alm. Brand Formue 4,78 6,38% Comendo 4,75 1,33% Vordingborg Bank 4,16 9,52% Jensen & Møller Invest 3,58 % Kreditbanken 3,50 3,39% Nordfyns Bank 3,25 14,86% Østasiatiske Kompagni 2,96 17,9 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 8. Januar Chr. Hansen Holding reducerer med virkning fra den 8. januar deres aktiekapital med aktier og ændrer således de stk. á 10 kr. til stk. á 10 kr. og aktiekapitalen ændres dermed til kr. 15. Januar Coloplast reducerer med virkning fra den 15. januar deres aktiekapital med B aktier á 1 kr. og ændrer således de stk. B aktier á 1 kr. til stk. á 1 kr. og aktiekapitalen inkl. Aaktier ændres dermed til kr. 25. Januar SSBVRovsing forhøjer med virkning fra den 25. januar aktiekapitalen som følge af konvertering af gæld samt optagelse til handel og officiel notering af tegningsretter som følge af fortegningsemission. Aktierne forhøjes med stk á 0,05 kr. og der er således stk. aktier á 0,05 kr. efter ændringen som samlet tegner en aktiekapital på ,60 kr. 28. Januar Sparekassen Lolland bliver med virkning fra den 29. januar slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen, eftersom banken afgav konkursdekret. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Februar 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 9/ C.ALKB ALM. BRAND 10/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AMBU 9/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 7/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 8/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 9/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 7/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 6/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 1/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 12/ A.CARL CBRAIN 1/ D.CBRA CHEMOMETEC 11/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 12/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANIONICS 6/ D.DACA DANSKE BANK 11/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ D.DANM DELTAQ 12/ D.DELT DFDS 1/ C.DFDS DIBA BANK 3/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 6/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 11/ A.DSVB EGETÆPPER B 5/ D.EGET ERRIA 6/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 11/ D.EURO EXIQON 12/ D.EXIQ EXPEDIT B 7/ D.EXPE FIRSTFARMS 10/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 6/ A.FLSB FLÜGGER B 9/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 11/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 6/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 5/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 11/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 7/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 7/ D.GABR GENMAB 11/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 7/ D.GLUN GN STORE NORD 12/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 9/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 5/ C.GRØN GYLDENDAL B 10/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 1/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 4/ D.JENS JEUDAN 8/ C.JEUD

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2013 Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. Artikel om certifikater er skrevet af Senior Analyst, Peter Kijne, Nordea Markets.

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere