Tema: Seniorer i arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Seniorer i arbejde"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR JANUAR 2013 Tema: Seniorer i arbejde Side Universitet i eksil Magistre udsætter deres otium Alderen som ressource dm faktor 4

2 KONFERENCE Klasserumsledelse marts 2013 Den Sorte Diamant København ORGANISATIONEN KLASSEVÆRELSET Steen Hildebrandt, Professor, AU RELATIONER I KLASSERUMMET Dorte Ågård, Ph.D.-stipendiat fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU LÆRINGSLEDELSE HVILKET VIDENGRUNDLAG? Bent B. Andresen, Forskningsleder fra DPU, AU UDFORDRINGER I DEN DAGLIGE PRAKSIS OG MYTERNE OM DE DIGITALT INDFØDTE Arnt Vestergaard Louw, Ph.D.-stipendiat fra Center for Ungdomsforskning KREATIV LEDELSE Peter Langdal, instruktør og teaterdirektør på Betty Nansen Teatret MODERATOR Trine Sick journalist og tidligere tv-vært Yderligere oplysninger, priser og tilmelding på systimekurser.dk Kurser.dk

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 Seniorstyrken Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Peter Grods Hansen, DM Offentlig Line He-Gjerløff, DM Offentlig Derfor er det kun godt, at så mange af vores medlemmer har lyst til at fortsætte arbejdslivet også efter de 65 år. Og ledelserne bør se dem som en ressource, som det betaler sig at investere i. I løbet af 2012 har der været flere afskedigelsesrunder i stat og kommuner, og vi kan desværre forvente, at det vil fortsætte i Ved gennemgangen af fyringerne har DM såvel som andre faglige organisationer kunnet konstatere en temmelig nedslående statistik: Ældre medarbejdere er blevet uforholdsmæssig hårdt ramt af afskedigelserne. Det har ikke været muligt at pege på objektive og saglige grunde til denne overrepræsentation af seniorer. Afskedigelserne bunder tilsyneladende i en ureflekteret fordom om, at man er mindre produktiv og omstillingsparat, når man nærmer sig de 60. Den fordom skal der gøres op med, og her kan ledelserne med fordel nærlæse temaet i dette nummer af Magisterbladet. For her er der helt anderledes opmuntrende tal og beskrivelser af seniorernes arbejdsliv og muligheder for at bidrage aktivt til udvikling af vores samfund. Under debatten om efterlønsreformen gjorde DM opmærksom på, at en senere tilbagetrækningsalder allerede var godt på vej ad frivillighedens vej, og at mediernes fokus på de højtuddannede golfspillende efterlønnere var helt ude af trit med virkeligheden. Vi argumenterede dog forgæves imod behovet for forringelserne, selv om tal fra MP Pension ganske tydeligt viser, at vores medlemmer ikke behøver pisk for at blive længere på arbejdsmarkedet. De gør det af lyst, for arbejdet giver mening og identitet, og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er allerede steget betragteligt. Efterlønnen blev indført på et tidspunkt med tårnhøj ungdomsledighed, og en af begrundelserne for at indføre ordningen var, at den kunne bidrage til at få bugt med arbejdsløsheden ved at gøre det økonomisk muligt at trække sig tilbage flere år før pensionsalderen. Med den aktuelle høje ledighed blandt nyuddannede bliver argumentet om, at seniorerne bør vige pladsen for de unge, brugt igen. Men det er en kortsigtet og uhensigtsmæssig løsning, for der er brug for både erfarne medarbejdere og unge med frisk viden fra universiteterne på vores arbejdspladser. Derfor er det kun godt, at så mange af vores medlemmer har lyst til at fortsætte arbejdslivet også efter de 65 år. Og ledelserne bør se dem som en ressource, som det betaler sig at investere i. Det betyder, at også ansatte, der er tæt på eller over pensionsalderen, bør have reelle muligheder for efteruddannelse og for at skifte spor. DM har foreslået, at der skal være adgang til at tage efter- og videreuddannelsesorlov på dagpenge i op til 2 år for erfarne medarbejdere. Det giver mulighed for at tage flere unge ind, og det giver mulighed for, at seniorerne får flere muligheder for at blive på arbejdsmarkedet efter det 65. år. Som casehistorierne her i bladet viser, er overgangen fra arbejdsmarkedet til pensionisttilværelsen en stor ændring, der bør forberedes grundigt og med fordel ske gradvist. Det har der helt åbenlyst ikke været nok opmærksomhed på, hverken fra ledelserne på arbejdspladserne eller fra os i de faglige organisationer. Så samtidig med at vi vil fortsætte indsatsen for at forhindre aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, bør vi også i højere grad give vores medlemmer mulighed for at forberede tilværelsen efter arbejdslivet i regi af fagforeningsfællesskabet. Anders Chr. Rasmussen, DM Offentlig Frederik Dehlholm, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Bjarke Friborg, DM Privat Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Olav Wedege Bertelsen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Helle Kirstine Waagner, DM Forskning & Videregående Uddannelse Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Hanne Götzshe, DM Pensionist Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Katrine Kier Nielsen, DM Studerende Mette Thygesen, DM Studerende Læs temaet om seniorer i arbejde på siderne

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Hvilken tredje alder!? De fleste vil alt efter temperament og udsyn forbinde den tredje alder med alt lige fra efterløn og jordomrejser over golf og lokalhistoriske interesser til rollator, søbemad og en plads på plejehjemmet. I politisk-økonomiske kredse kategoriseres de 60+-årige også ofte som ældrebyrden. Disse fordomme har vi i vores tema i dette nummer af Magisterbladet om seniorer i arbejde forsøgt at imødegå. Med tal og statistik, med forskning og sidst, men ikke mindst med levende (!) eksempler på seniorer, der kan, der gør, der vil. Vi vil også gerne slå et slag for at afskaffe betegnelsen den tredje alder om dem, der har forladt arbejdsmarkedet og kun kan eksistere via hjælp fra omgivelserne. De er i den fjerde alder ifølge den afdøde britiske historiker Peter Laslett. Han skelnede mellem den tredje alder, hvor du er selvhjulpen ville man i øvrigt karakterisere en 30-årig som selvhjulpen? og uafhængig, og den fjerde alder med svigtende helbred og stigende afhængighed. Med den stærkt stigende levealder vil den tredje alder jo også i antal år overstige både den første og anden levealder tilsammen, altså. Så der er brug for en fjerde levealder også. Man taler om det grå guld ved festlige lejligheder, men når der skal skæres ned og fyres fx i det offentlige, er det ofte de ældre, der først står for skud. Man vil gerne fastholde de ældre på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre smides de ud af deres a-kasse, når de fylder 65. Hvem sagde ligebehandling uanset køn, alder osv.? Tal fra Magistrenes Pensionskasse fra 2008 frem til i dag viser, at på blot fem år er den gennemsnitlige pensionsalder steget fra 64 år og fire måneder til 65 år og fem måneder. Altså en stigning på 13 måneder. Hvorfor al den ståhej om efterløn? Magistre løser problemet af sig selv. Til sidst tre spørgsmål baseret på en undersøgelse af fagforeningen Lederne: 1) Hvem er de hurtigste, de mest produktive og de bedste til at håndtere flere opgaver samtidig? 2) Hvem er de mest kreative og engagerede? 3) Hvem er de mindst syge? Svarene finder du på side 37. Temaet kan med udbytte også læses af yngre medlemmer. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER Seniorstyrken 8 SIDEN SIDST 15 SIDEN SIDST 40 KRONIK Alderen som ressource 42 NYT OM NAVNE 53 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 60 MEDDELELSER 64 DM AKTUELT Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Lisbeth Ammitzbøll Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 NORDISK MILJØMÆRKNING MAGISTERBLADET 01 JANUAR 2013 INDHOLD 5 7 arbejde end deres ældre kolleger. ar Kun to ud af ti ledere oplever, at yngre er hurtigere til deres Faktisk er det lige omvendt, mener fire ud af ti ledere. ARTIKLER dm faktor 4 FRA DEN FIKSE IDÉ TIL EN LEVEVEJ 6 SU en bliver det store slag 10 Universitet i eksil 16 Fleksjobreform er en realitet 18 En tænkepause før seniortilværelsen 22 Seniorer i arbejde (1:4) 25 Magistre udsætter deres otium 26 Seniorer i arbejde (2:4) årige smides ud af a-kassen 28 Virksomheder køber kurser om seniorer 28 Farvel til 70-årsgrænse 30 Seniorer i arbejde (3:4) 33 Ældre står svagt i fyringssager 34 Seniorer i arbejde (4:4) 37 Fakta om seniorer 38 DM har fokus på +55-medarbejdere 38 Seniorerne vil være til nytte 42 Magistrenes Arbejdsløsheds kasse flytter ind i DM s nye lokaler på Frederiksberg Forsidefotos: Henrik Petit og Jesper Voldgaard Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Produktionsplan: Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 8. februar 28. januar 30. januar 30. januar Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 1. marts 18. februar 20. februar 20. februar Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 22. marts 11. marts 13. marts 13. marts Kontrolleret af TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 STUDERENDE af Liv Alfast Kretzschmer foto: Polfoto SU EN BLIVER DET STORE SLAG Jakob L. Ruggaard er ny formand for Danske Studerendes Fællesråd. Alt tyder på, at han får et travlt år, hvor især SUforringelser vil holde ham beskæftiget. Jakob L. Ruggaard, 23 år. Læser litteraturhistorie på Aarhus Universitet, men har et års orlov for at være formand for DSF. Har været formand for Humrådet på AU og næstformand for Studenterrådet. Begge forældre er cand.mag.er, og begge er mønsterbrydere. Hvor skal Danske Studerendes Fællesråd (DSF) især kæmpe i 2013? SU-reformen bliver den helt store opgave, hvor vi skal kæmpe for at få forringelserne taget af bordet. Derudover er der arbejdsløsheden, som fylder rigtig meget også for studerende, og et andet vigtigt punkt i 2013 er efterårets kommunalvalg, hvor vi i DSF skal minde lokalpolitikerne om, at studieliv i høj grad er en kommunal opgave. Det handler om, at der skal være ordentlige studieboliger, et levende og interessant kulturliv og i det hele taget rammer, der er gode for studerende. Vi kommer også til at sætte fokus på universiteternes finansiering. Når vi ser en stor vækst i antallet af studerende på mange fag, så skal det udløse flere undervisere og timer. Vi må sørge for, at der bliver arbejdet ordentligt videre med de indrømmelser, vi har fået. Tror du, det er en reel mulighed, at der bliver skåret markant i SU en i forbindelse med en reform? Jeg tror, der sker noget markant, for man vil finde to milliarder kroner i år, og det kan ikke undgå at gøre ondt på SU-systemet. Jeg forventer, at udspillet bliver en socialt uansvarlig og aggressiv reform, som kortsigtet skal finde penge. Det går fuldstændig imod et mere langsigtet perspektiv og er et frontalt angreb på hjørnestenen i den sociale mobilitet. Man taler tit om den høje danske SU, men man glemmer at få med, at det er en investering, og at samfundet får noget igen. Bølgerne går højt i SU-debatten for tiden, og for eksempel skrev Politikens analyseredaktør forleden, at de nuværende SUregler indiskutabelt er socialt skævvridende og er en overførselsindkomst, der gives til samfundets top. Han mener, at SU til kandidatstuderende bør sløjfes, fordi det er folk, der har høje lønninger inden for rækkevidde. Hvor står du? Det er en mærkelig logik, for hvis der ikke var SU på kandidatuddannelsen, så ville der heller ikke være ret mange kandidatstuderende. Det ville i den grad være socialt skævvridende, for det ville udelukke alle, der ikke har rige forældre, som kan finansiere studierne. Hvis man forestiller sig opbygningen af et hus, så er SU en fundamentet. Vi mangler at bygge konstruktionen ovenpå helt færdig, men det giver absolut ikke mening at begynde at rive fundamentet ned. SU til hjemmeboende står ofte for skud. Er det ikke nemmere bare at få den afskaffet? Social mobilitet er en helhedsindsats på alle niveauer. Mange gymnasieelever har udgifter, der gør SU en nødvendig. En del betaler husleje hjemme, og man skal heller ikke glemme, at der er en vis brugerbetaling på de gymnasiale uddannelser. Så jeg mener helt klart, at SU til hjemmeboende skal bestå. I Danmark er vi trods den høje SU længe om at gennemføre vores universitetsuddannelser. Er det ikke fint nok, at der bliver skubbet lidt mere på? Der kan være forskellige grunde til at blive forsinket. Jeg oplever mange studerende, som vil igennem deres uddannelse hurtigt, men som løber panden mod universitetsbureaukratiet. Det kan fx tage over et år at få godkendt merit, og de tunge processer kan koste store forsinkelser. Måden, man ser de studerende på, er afgørende. Vi tager vores uddannelse seriøst, og det handler ikke om at straffe os, men om at rydde de forhindringer på vejen, som forsinker. Dimittendledigheden er som du selv er inde på høj lige nu. Hvad vil I gøre? Det er altafgørende at gøre noget ved de eksploderende arbejdsløshedsprocenter blandt dimittender og få sat fokus på, hvordan man politisk får skabt job. Det giver ingen mening at blive uddannet til arbejdsløshed, og det er en stor stressfaktor for rigtig mange studerende, at de langtfra kan være sikre på at komme i arbejde efter studierne. Viden om, at der ikke er noget job til hver tredje, er et voldsomt pres. Men det skal ses i sammenhæng med ungdomsarbejdsløsheden generelt, for det er ikke kun et akademikerproblem, og derfor samarbejder vi bredt med blandt andet fagbevægelsen. Du er valgt som formand for et år. Hvad vil du gerne se tilbage på som en succes i slutningen af 2013? At der blev fremført en kortsigtet, usympatisk og kynisk SU-reform, men at vi med argumenter og protester fik fejet den af bordet, fik SU en fredet og var medvirkende til, at den blev alment accepteret som en fornuftig konstruktion.

7 Mulighed for enkeltfag Master i videregående uddannelse og forskning Målrettet administrative medarbejdere på universiteter og university colleges Med masteruddannelsen i videregående uddannelse og forskning får du et solidt kendskab til de politikker, love og institutioner, der styrer forskningsområdet og det videregående uddannelsesområde. Uddannelsen giver overblik over et område under hastig forandring. Du får viden og kompetencer til at analysere udviklingsprocesser, og du opbygger bl.a. færdigheder inden for processtyring og projektledelse. Informationsmøder Kom og hør om uddannelsen og få en smagsprøve med seniorforsker og studieleder Mads P. Sørensen og post. doc. Kaare Aagaards oplæg Universiteter og university colleges under forandring reformbølgen efter årtusindskiftet. Alle deltagere, der tilmelder sig på forhånd, får et gratis eksemplar af bogen Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet. Læs mere og tilmeld dig på Aarhus Torsdag 7. februar kl København Torsdag 7. marts kl

8 8 SIDEN SIDST af Thomas Bøttcher foto: Colourbox EU OG FAGBEVÆGELSEN PÅ KRIGSKURS EU s nye vækstrapport har sendt chokbølger igennem fagbevægelsen og får nu LO til at protestere direkte til regeringen, skriver A4. I den nye rapport flirter EU-Kommissionen med kontroversielle tanker om begrænsning af kollektive overenskomster og reducering af arbejdsløshedsunderstøttelse. Også af en anden netop udgivet EU-rapport, Arbejdsmarkedets udvikling i Europa 2012, fremgår det, at en positiv udvikling af arbejdsmarkedet kan ske ved at give virksomheder lov til at træde ud af kollektive overenskomster og dermed sikre en mere fleksibel løndannelse. RUC-kvinder vil opdrage landets køkkenchefer Konstante skideballer fra chefen, lange arbejdsdage og en luset løn. Sådan ser hverdagen ud for de fleste af landets kokke og kokkeelever. Det konkluderer tre tidligere kandidatstuderende fra RUC i en ny specialerapport. Som en løsning på problemerne peger RUC-kandidaterne bl.a. på, at der skal udarbejdes en lovpligtig uddannelse til køkkenchefer samt etableres ledernetværk. DELTAG I KÅRING AF ÅRETS HISTORISKE BOG 2012 Hvilken var den bedste historiske bog i 2012? Var det Hans Hertels biografi om PH, Jesper Clemmesens bog om Østersøen som flugtrute for DDR-borgere, Sofie Lene Baks bog om danske jøders hjemkomst efter besættelsen, Claus Bundgård Christensen og Martin Bo Nørregaards bog med 100 billeder fra første verdenskrig eller Ole Thyssens bog om de europæiske mestertænkere? Deltag i afstemningen på historie-online.dk senest 31. januar. NY REKTOR PÅ KU Rektor Ralf Hemmingsen har ikke meddelt, om han ønsker at forlænge sin kontrakt med Københavns Universitet, når den nuværende udløber den 1. november. Universitetsavisen har derfor ledt efter alternative kandidater og anfører prorektor Thomas Bjørnholm som det mest troværdige bud. Avisens gætterier omfatter desuden Lykke Friis, AUprorektor Nina Smith, historikeren Birgitte Possing, læge Arne Astrup og dna-forsker Eske Willerslev. Åbent brev til Erland Kolding Nielsen, Det Kgl. Bibliotek, underskrevet af 37 tyrkiske forskere og intellektuelle

9 9 Vidensfestival 2013 Lørdag 26. januar kl timers foredragsmaraton i Den Sorte Diamant med 20 oplægsholdere arrangeret af Nyhedsmagasinet RÆSON, DM (Dansk Magisterforening) og Det Kongelige Bibliotek. Mød blandt andre: Anja Dalgaard-Nielsen, terrorforsker, afdelingschef i PET Mette Østergaard, politisk redaktør, Politiken Katrine Wiedemann, teaterinstruktør Lone Frank, videnskabsjournalist Kristian Leth, forfatter og musiker Nina Smith, professor Uffe Østergaard, professor Peter Øvig Knudsen, forfatter Lars Bukdahl, digter og anmelder Anja C. Andersen, fysiker Peter Bastian, musiker og forfatter Ivar Gjørup, tegner og forfatter Jan Grarup, fotograf Clement Kjersgaard, tv-vært, udgiver af RÆSON (ordstyrer) Normalpris for hele dagen: 495 kr. Pris for medlemmer af DM: 250 kr. Pris for studentermedlemmer af DM: 100 kr. Se RÆSON: Tilmelding:

10 10 UNIVERSITETER tekst og foto af Karin Larsen Universitet i eksil Prorektor Darius Udrys: Vi er et normalt universitet i unormale omstændigheder og omgivelser. Plakaten bag ham viser en oversigt over landene, der støtter EHU. Da de hviderussiske myndigheder for otte år siden lukkede et universitet i Minsk, kom naboerne i Litauen til hjælp. Litauen tilbød universitetet husly i Vilnius, så nu drager unge hviderussere over grænsen for at få en uddannelse, der er fri af Lukashenkos favntag. EUROPEAN HUMANITIES UNIVERSITY (EHU) EHU støttes af en række lande. Først og fremmest af Litauen, der lægger hus til EHU, giver EHU universitetsstatus i Litauen, garanterer, at hviderussiske lærere og studerende får visum og opholdstilladelse til Litauen, og lægger desuden penge i fonden bag EHU. Nordisk Ministerråd administrerer en trust fond, der kanaliserer donationer videre til EHU. Nordisk Ministerråd støtter også økonomisk, men største donor er EU-Kommissionen. Dernæst støtter en række lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Spanien, Ungarn, Estland, Grækenland, Tyskland, Irland, Holland, Frankrig, Tjekkiet, Luxembourg, Storbritannien og USA. For tiden er der ca studerende på EHU. Omkring 90 % af de studerende er hviderussere, nogle bor i Litauen, mens andre er fjernstuderende og bor i Hviderusland. EHU tilbyder uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau. Og en ph.d. i filosofi. Læs mere på Vores lejemål blev opsagt, det er det samme som at blive lukket, siger Pavel Tereshkovich om dengang i 2004, da European Humanities University (EHU) i Minsk i Hviderusland måtte pakke sammen. Pavel Tereshkovich er professor på EHU. Han husker det pres, der var på EHU, før universitetet blev lukket i Han fortæller, at myndighederne kom på inspektioner på EHU. De forsøgte at fyre rektor, universitetets ansatte protesterede, og så endte det med, at lejemålet blev opsagt. Hvideruslands præsident og diktator, Aleksandr Lukashenko, sagde, at EHU ville uddanne en ny vestligorienteret elite, og det var der ingen grund til. EHU blev grundlagt som et privat universitet i Minsk i Bygget op af optimistiske idealister, der orienterede sig mod et vestligt uddannelsessystem. Målet var et frit universitet for humaniora og samfundsvidenskab, som havde det svært i sovjettiden, fortæller Pavel Tereshkovich, som har sin ph.d. i etnologi fra det hviderussiske Videnskabernes Akademi i Minsk. Men EHU blev en torn i øjet på Aleksandr Lukashenko, der satte sig i præsidentembedet i Hviderusland i Godt hjulpet på vej med fusk ved flere valg og et magtapparat i sin hule hånd sidder Lukashenko stadig i præsidentembedet. Lukashenkos styre er ikke til akademisk frihed, men til magt, kontrol og ideologisk ensretning, som Pavel Tereshkovich kort konstaterer. Han var ikke selv med fra begyndelsen i 1992, men var på EHU, da det flyttede til Vilnius i Flytningen Da Litauen blev bekendt med, at EHU blev lukket i 2004, gik der bud fra Litauen om, at universitetet kunne flytte til Vilnius. Pavel Tereshkovich fulgte med, ca. 80 % af lærerstaben på EHU er hviderussere. Nogle er flyttet til Vilnius, men hovedparten gør ligesom Pavel Tereshkovich: De bor i Hviderusland og pendler over grænsen til og fra arbejde. Det kan gøres på fire-fem timer med tog. Tereshkovich har undervist på Det Hviderussiske Statsuniversitet i

11 11 Minsk, samtidig med at han samarbejdede med EHU. I 2007 blev jeg kontaktet af KGB i Hviderusland, der sagde til mig, at jeg ikke kunne have med både Det Hviderussiske Statsuniversitet og EHU at gøre. For EHU er en fjende af Hviderusland, så jeg skulle tænke mig om. Det endte med, at jeg helt fravalgte Det Hviderussiske Statsuniversitet, siger han. Darius Udrys er prorektor for udvikling og kommunikation på EHU. Han fortæller, at universitetets ansatte får visum og opholdstilladelse i Litauen, men at nogle af dem, der pendler frem og tilbage over den litauiskhviderussiske grænse, oplever chikane fra hviderussisk side. Fx ved at blive stoppet, vente unødigt længe, bærbare computere kigges efter osv. Fire studerende, der deltog i en valgobservation ved parlamentsvalget i Hviderusland i september 2012, blev tilbageholdt på en politistation i flere timer. Drømmen om at komme hjem Men til trods for chikanerier lever EHU i dag i bedste velgående. I Hviderusland kontrolleres universiteterne af regeringen. Den akademiske frihed eksisterer ikke, men den har vi nu her i Litauen. Og jeg tolker akademisk frihed som en forlængelse af helt basale rettigheder som retten til at tænke og ytre sig. Det er absolut essentielt for de studerende, de skal kunne tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved alt især om det, som ikke er populært ellers taber vi som folk og samfund, siger Darius Udrys, der er litauer og dermed kommer fra et land, der kender udviklingen fra ufrihed til frihed. Og han under gerne Hviderusland samme udvikling. Han siger, EHU s ambition er at være et godt alternativ til studerende, der ønsker noget andet og mere, end de kan få på universiteter i Hviderusland. Vi er ikke et oppositionsuniversitet. Vi blev ikke oprettet som modstand mod noget, men vi blev forhindret i at være et normalt universitet. Vi insisterer på at være et normalt, frit universitet. Det er vi her i Litauen, et normalt universitet bare i meget unormale omstændigheder og omgivelser. Vi vil ikke tilbage til Hviderusland, før læreanstalternes akademiske frihed respekteres. Det ser desværre ikke ud til, at det nuværende system i Minsk har tænkt sig at ændre noget i nær fremtid, siger Darius Udrys. Pavel Tereshkovich, professor, EHU

12 12 UNIVERSITETER fortsat VI LÆRER AT DISKUTERE Åbenhed, nysgerrighed og en helt anderledes atmosfære og ånd. Det er det, der går igen, hvis man spørger studerende på EHU om, hvad de kan få på eksiluniversitetet i Vilnius sammenlignet med et universitet i Hviderusland. I Hviderusland har vi lært at være passive studerende. Vi var nærmest bange for nogle lærere. Her er atmosfæren helt anderledes, vi opmuntres til at sige det, vi har på hjerte. Det er det bedste her på EHU, siger Vadim Voronchykhin, der studerer visuel kultur på EHU. Vi har lært, vi skal være stille, lytte efter, svare på lærerens spørgsmål og så er den lektion færdig. Men her på EHU er diskussion og nysgerrighed meget vigtigt, siger Mariya Kotsupalova, der også læser visuel kultur. Det handler om selve mentaliteten og uddannelsessystemet. Jeg foretrækker systemet her, ingen siger til mig, at der er noget, jeg ikke kan sige eller tænke, siger Aleksandra Lazarenko, som læser visuel kultur. Mariya Kotsupalova, Aleksandra Lazarenko og Vadim Voronchykhin er tre af de førsteårsstuderende, der gerne giver deres besyv med om livet på EHU. De har sagt farvel til forældre i Hviderusland og bor nu på kollegium i Vilnius. Et vindue til verden Lizabeth Vavdichik studerer design, og hun mener, kreative fag har det svært i Hviderusland. Hviderusland er jo ret lukket for impulser udefra, så er det svært at få det input, der skal gøre en bedre. Her er den åbenhed Her er den åbenhed til omverdenen, der er så vigtig for ens studier. til omverdenen, der er så vigtig for ens studier, siger Lizabeth Vavdichik. Hun og hendes medstuderende fortæller, at hvis man læser sprog i Hviderusland, så har man de bedste muligheder for at komme ud at læse på et andet universitet i udlandet, fx Lizabeth Vavdichik, studerende, EHU Rusland. Men mulighederne er nu alligevel begrænsede, og som studerende ved EHU åbner en helt ny verden sig. Jeg drømmer om at læse videre efter en BA her. Holland, Tyskland kunne være interessant. Jeg mener, det er meget vigtigt at kunne studere i udlandet og hente viden og inspiration derfra, siger Nastya Lokouskaya, der læser journalistik. Og det er slet ikke umuligt, for EHU er anerkendt i Litauen, og Litauen deltager i Bologna-processen, der gør det meget nemmere for studerende at tage deres eksamener med til andre universiteter i hele Europa. Men lige præcis Hviderusland er ikke med i Bologna-processen. Vi kan også tage del i Erasmusprogrammet, det er et stort plus for os her på EHU. Det handler om åbenhed mod omverdenen. EHU er vores vindue til verden, siger Katerina Romanenko, der læser international jura. Og hvad vil de unge så, når de engang står med en BA eller MA i hånden? Det har de ikke helt overblik over endnu, men Vadim Voronchykhin siger: Måske kommer der forandringer til Hviderusland en dag, så vil det være godt at vende hjem og give en hånd med i en positiv udvikling. Mariya Kotsupalova, Katerina Romanenko, Vadim Voronchykhin, Nastya Lukouskaya, Lizabeth Vavdichik og Aleksandra Lazarenko har alle forladt Hviderusland for at studere på eksiluniversitetet i Litauen. De har fundet et universitet, hvor kulturen siger debat og nysgerrighed i stedet for passiv indlæring. EHU er for dem et vindue til verden. Et vindue, der er lukket i Hviderusland.

13 DIPLOM I KOMMUNIKATION Styrk dit arbejde, din karriere og din virksomhed med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse i kommunikation. Kurserne er målrettet professionelle kommunikatører og journalister, som vil opdateres på den nyeste viden om strategisk kommunikation. Du er sikret de allerbedste undervisere, og med den kompetencegivende diplomuddannelse får du et stykke papir, som formelt løfter dit CV. Lige nu kan du tilmelde dig: BRANDINGSTRATEGI OG KAMPAGNER På dette kursus får du forståelse for image- og brandingprocesser i bredeste forstand, i både teori og praksis. Det ruster dig til at udvikle strategier, og du lærer at arbejde med organisationens identitet og image i forhold til netværket af målgrupper og stakeholdere. København, start 18. marts Undervisere: Mie Femø, ph.d. og cand.mag. Lektor ved KU og rådgiver i strategisk kommunikation. Jesper Højberg, mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum og Advice A/S. KOMMUNIKATIONSLEDELSE Hvordan finder du tid til at være leder for de mennesker, som du skal skabe gode rammer for, samtidig med at du inspirerer og motiverer dem til nye, kreative løsninger? Dette kursus fokuserer både på selvledelse og på ledelse af kommunikationsafdelingen. København, start 11. marts Undervisere: Karin Sloth, journalist med egen virksomhed. Har haft en række ledende poster inden for medier og kommunikation. Jesper Thorneman Rasmussen, ledelseskonsulent og partner i Lederiet. KRISEKOMMUNIKATION I enhver krise bliver kommunikationen helt afgørende, når organisationen skal håndtere sagen rigtigt både i forhold til medarbejderne og omverdenen. På dette kursus gennemgår vi centrale modeller og teorier inden for krisekommunikation og vi ser på mediernes rolle i udviklingen af kriser. København, start 16. april Underviser: Anders Krarup, journalist. Har erfaring som kommunikationsrådgiver, kommunikationsdirektør og journalist. KOMMUNIKATION 2.0 Slip kontrollen, men bevar fatningen. Du arbejder med kommunikation i en virksomhed eller organisation og ser med stigende interesse på sociale medier. På dette kursus lærer du om mulighederne, udfordringerne og spillereglerne på de sociale medier og du lærer at koble dem bevidst til virksomhedens kommunikation. København, start 28. februar Underviser: Peter Svarre, strategisk rådgiver inden for digitale og sociale medier. Har arbejdet med Nike, Carslberg, Saxo Bank og Novo Nordisk. Læs mere om kurserne på dmjx.dk/kurser JOURNALISTHØJSKOLE

14 14

15 SIDEN SIDST af Thomas Bøttcher foto: Colourbox 15 ÅBNE KONTORMILJØER KOSTER MILLIARDER Støjende kontorlandskaber gør folk trætte og demotiverede. Ifølge ny svensk forskning i en sådan grad, at svenske virksomheder årligt taber over to mia. kr. på grund af nedsat effektivitet og koncentrationsevne. Ifølge undersøgelsen nedsættes effektiviteten med op mod ti pct., hvis arbejdsopgaverne fordrer, at medarbejderne lærer og husker ny information. STUDERENDE SKAL ANSÆTTE UNDERVISERE Fremover vil de studerende blive inviteret med i ansættelsesudvalgene, når der skal ansættes lektorer og professorer på Københavns Universitet. Det sker blandt andet på baggrund af de studerendes eget ønske. De studerende er i forvejen med til at ansætte den øverste ledelse på universitetet, dvs. rektor, prorektor og dekaner. Et universitet som CBS er ikke tvangsindlagt til at synge lovsange om kapitalismens velsignelser. CBS skal ikke, som en knærefleks, kræve mere vækst og gøre vækst til vejen til paradis. Sverre Raffnsøe, professor, og Ole Thyssen, professor, CBS, i Børsen. Prisopgave om kommunal ledelse Hvordan skal kommunerne ledes og styres i fremtiden? Kommunaldirektørforeningen i Danmark (KOMDIR) inviterer landets studerende, forskere og kommunale praktikere til at besvare en prisopgave, som har til formål at få et kvalificeret bud på de vigtigste udfordringer og løsninger i forhold til styring og ledelse i kommunerne. Læs mere om prisopgaven på GRATIS KURSER I OPHAVSRET Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Men hvad indebærer ophavsretten, og hvem har fx ophavsretten til værker skabt af ansatte? Disse og lignende spørgsmål vil blive behandlet i forbindelse med en række kurser, som UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde afholder i løbet af Kurserne er gratis.

De eksporterer dansk kultur. magisterbladet. Hun værner om Danmarks vilde planter. Praktik win-win eller udnyttelse

De eksporterer dansk kultur. magisterbladet. Hun værner om Danmarks vilde planter. Praktik win-win eller udnyttelse magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 12 17. AUGUST 2012 De eksporterer dansk kultur side 16-18 Fleksjobreform udhuler akademikeres løn Hun værner om Danmarks vilde planter Praktik win-win eller

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Læs side 6-7 og 32-35 dm natur Del din reformen! Håbet ligger i Opsang magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 1. MARTS 2013 Professor: Glem 22 tillids- 16 42 dm natur 47 Del din reformen! Håbet ligger i Opsang viden med andre en stærk minister. fra Uppsala & kultur

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

Kommunikation og formidling. magisterbladet. Kæft op erne løber med de bedste job. CBS strammer krav til forskeres formidling

Kommunikation og formidling. magisterbladet. Kæft op erne løber med de bedste job. CBS strammer krav til forskeres formidling magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 16 12. OKTOBER 2012 Tema: Kommunikation og formidling Klar kommunikation i høj kurs Den grå betons historiefortæller CBS strammer krav til forskeres formidling

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 10 30. AUGUST 2013 FORVRØVLET Læs side 10-11 og 26-29 Trivselsundersøgelse blandt 26.700 ansatte i Københavns Kommune er ubrugelig, siger eksperter Festivalfeber

Læs mere

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv.

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 02. SEPTEMBER 2011 Fællesskab for frie fugle side 30-33 Støjberg foretager kovending SF-plan i modvind De kan selv Fra biks til business Fleksible deltidsuddannelser

Læs mere

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 12 19. AUGUST 2011 Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister 7 skarpe til DI om humanister Charlotte Sahl- Madsen:

Læs mere

museum i Roskilde magisterbladet Humanistiske værdier er fremtidens råvare Ny master skal Fortid, nutid og fremtid dm professionshøjskoler side 8-11

museum i Roskilde magisterbladet Humanistiske værdier er fremtidens råvare Ny master skal Fortid, nutid og fremtid dm professionshøjskoler side 8-11 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 07 13. APRIL 2012 Rocken side 8-11 på museum i Roskilde Humanistiske værdier er fremtidens råvare Fortid, nutid og fremtid Ny master skal styrke de videregående

Læs mere

magisterbladet Søren Mørch: Fogh var skrupelløs opportunist DM s forskningspriser 2013 Studiegæld tynger højtuddannede Bureaukrati kvæler arbejdsglæde

magisterbladet Søren Mørch: Fogh var skrupelløs opportunist DM s forskningspriser 2013 Studiegæld tynger højtuddannede Bureaukrati kvæler arbejdsglæde magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 15 29. NOVEMBER 2013 Side 42-44 Søren Mørch: Fogh var skrupelløs opportunist DM s forskningspriser 2013 Bureaukrati kvæler arbejdsglæde Årets lønstatistikker

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. magisterbladet. dm natur & kultur. Det Akademiske Folkekøkken. Højtuddannede fravælger

Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. magisterbladet. dm natur & kultur. Det Akademiske Folkekøkken. Højtuddannede fravælger magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 01 14. JANUAR 2011 Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris Læs side 22-24 Højtuddannede fravælger efterlønnen Fagforeninger i kamp mod Anders Bruun Det

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

magisterbladet Vidensfestival - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Bjarne Corydon har bestået

magisterbladet Vidensfestival - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Bjarne Corydon har bestået magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 03 10. FEBRUAR 2012 Vidensfestival side 20-23 - en tradition er født Outsourcing giver højere løn Den kærlige fyring er en illusion Landet uden pause Bjarne

Læs mere

magisterbladet Stive skatteregler stopper videreuddannelse Dansk Fysisk Selskab af 1972 Forholdet til vejleder er knald eller fald

magisterbladet Stive skatteregler stopper videreuddannelse Dansk Fysisk Selskab af 1972 Forholdet til vejleder er knald eller fald magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 27. APRIL 2012 Jeg har taget nye initiativer og sat ting i gang, som giver mig mere akademisk udfordring. Derved har jeg skabt et helt nyt job, hvor jeg

Læs mere

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 23. APRIL 2011 Signalement af toppen side 22-31 En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser Forår i Sydvestjylland Plads til forbedringer Forsker og leder

Læs mere

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 nr. 9 15. maj 2009 magisterbladet Erhvervslivets grundstof side 20-27 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 Indvandrere giver danske kvinder bedre karrieremuligheder side 10-12 Fra Strindberg

Læs mere

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens

DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog. og semiotiker. magisterbladet. HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer rugekasse. Nye ledere i statens magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 18 12. NOVEMBER 2010 DM s forskningspriser 2010 til mikrobiolog Læs side 14-17 og semiotiker HB-valg: Et ud af fire DMmedlemmer stemte 0 0 rugekasse Nye ledere

Læs mere

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

magisterbladet Dramatisk videnskabsformidling dm offentlig i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind på universiteterne

magisterbladet Dramatisk videnskabsformidling dm offentlig i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind på universiteterne magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 07 24. MAJ 2013 Dramatisk videnskabsformidling side 25-27 Forsinkelser ofte uforskyldte Voldsom stigning i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind

Læs mere

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 02 27. JANUAR 2012 Dansk side 10-15 natur trængt Massefyringer i staten Fælles, fagligt og fornøjeligt Norge mangler akademikere dm professionshøjskoler JOURNALIST

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Fay Weldon i interview med Magisterbladet om ligestilling Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 nr. 12 1 19. 15. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Lærere: Haarder slingrer rundt side 6-7 DMU afviser skarpt angreb om citatfusk side 16-18 Sejr i sag om jobklausuler side 10-13 Public Diplomacy:

Læs mere

Viden på piller. magisterbladet. Arbejdsaktive. Undervisere. Skattesmæk. venter kulturambassadører. frygter digitale. fortsætte i a-kasse

Viden på piller. magisterbladet. Arbejdsaktive. Undervisere. Skattesmæk. venter kulturambassadører. frygter digitale. fortsætte i a-kasse magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R. 0 5 1 2. M A R T S 2 0 1 0 Viden på piller Vi bør hilse nye metoder til at forbedre hjernen velkommen. Læs side 6 og 14-17. Skattesmæk

Læs mere

Klemt. mellem to systemer. magisterbladet. Knald eller fald for nye overenskomster. Kunsten at. Studier skal stile mod arbejdslivet

Klemt. mellem to systemer. magisterbladet. Knald eller fald for nye overenskomster. Kunsten at. Studier skal stile mod arbejdslivet magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R. 0 7 1 6. A P R I L 2 0 1 0 Klemt 6 Knald eller fald for nye overenskomster mellem to systemer Jeg tror, jeg melder mig ud af a-kassen,

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Forskning & Formidling side 35-43 Timelærere har fået nok side 10-11 og 25

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Forskning & Formidling side 35-43 Timelærere har fået nok side 10-11 og 25 nr. 1 nr. 19. 10 jannuar 6. juni 2008 2007 magisterbladet Timelærere har fået nok side 10-11 og 25 Ligeløn: sympatisk eller umoderne side 22-23 Debat om MP Pension side 30-33 Valg af formand og hovedbestyrelse

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere