Tema: Seniorer i arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Seniorer i arbejde"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR JANUAR 2013 Tema: Seniorer i arbejde Side Universitet i eksil Magistre udsætter deres otium Alderen som ressource dm faktor 4

2 KONFERENCE Klasserumsledelse marts 2013 Den Sorte Diamant København ORGANISATIONEN KLASSEVÆRELSET Steen Hildebrandt, Professor, AU RELATIONER I KLASSERUMMET Dorte Ågård, Ph.D.-stipendiat fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU LÆRINGSLEDELSE HVILKET VIDENGRUNDLAG? Bent B. Andresen, Forskningsleder fra DPU, AU UDFORDRINGER I DEN DAGLIGE PRAKSIS OG MYTERNE OM DE DIGITALT INDFØDTE Arnt Vestergaard Louw, Ph.D.-stipendiat fra Center for Ungdomsforskning KREATIV LEDELSE Peter Langdal, instruktør og teaterdirektør på Betty Nansen Teatret MODERATOR Trine Sick journalist og tidligere tv-vært Yderligere oplysninger, priser og tilmelding på systimekurser.dk Kurser.dk

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 Seniorstyrken Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Peter Grods Hansen, DM Offentlig Line He-Gjerløff, DM Offentlig Derfor er det kun godt, at så mange af vores medlemmer har lyst til at fortsætte arbejdslivet også efter de 65 år. Og ledelserne bør se dem som en ressource, som det betaler sig at investere i. I løbet af 2012 har der været flere afskedigelsesrunder i stat og kommuner, og vi kan desværre forvente, at det vil fortsætte i Ved gennemgangen af fyringerne har DM såvel som andre faglige organisationer kunnet konstatere en temmelig nedslående statistik: Ældre medarbejdere er blevet uforholdsmæssig hårdt ramt af afskedigelserne. Det har ikke været muligt at pege på objektive og saglige grunde til denne overrepræsentation af seniorer. Afskedigelserne bunder tilsyneladende i en ureflekteret fordom om, at man er mindre produktiv og omstillingsparat, når man nærmer sig de 60. Den fordom skal der gøres op med, og her kan ledelserne med fordel nærlæse temaet i dette nummer af Magisterbladet. For her er der helt anderledes opmuntrende tal og beskrivelser af seniorernes arbejdsliv og muligheder for at bidrage aktivt til udvikling af vores samfund. Under debatten om efterlønsreformen gjorde DM opmærksom på, at en senere tilbagetrækningsalder allerede var godt på vej ad frivillighedens vej, og at mediernes fokus på de højtuddannede golfspillende efterlønnere var helt ude af trit med virkeligheden. Vi argumenterede dog forgæves imod behovet for forringelserne, selv om tal fra MP Pension ganske tydeligt viser, at vores medlemmer ikke behøver pisk for at blive længere på arbejdsmarkedet. De gør det af lyst, for arbejdet giver mening og identitet, og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er allerede steget betragteligt. Efterlønnen blev indført på et tidspunkt med tårnhøj ungdomsledighed, og en af begrundelserne for at indføre ordningen var, at den kunne bidrage til at få bugt med arbejdsløsheden ved at gøre det økonomisk muligt at trække sig tilbage flere år før pensionsalderen. Med den aktuelle høje ledighed blandt nyuddannede bliver argumentet om, at seniorerne bør vige pladsen for de unge, brugt igen. Men det er en kortsigtet og uhensigtsmæssig løsning, for der er brug for både erfarne medarbejdere og unge med frisk viden fra universiteterne på vores arbejdspladser. Derfor er det kun godt, at så mange af vores medlemmer har lyst til at fortsætte arbejdslivet også efter de 65 år. Og ledelserne bør se dem som en ressource, som det betaler sig at investere i. Det betyder, at også ansatte, der er tæt på eller over pensionsalderen, bør have reelle muligheder for efteruddannelse og for at skifte spor. DM har foreslået, at der skal være adgang til at tage efter- og videreuddannelsesorlov på dagpenge i op til 2 år for erfarne medarbejdere. Det giver mulighed for at tage flere unge ind, og det giver mulighed for, at seniorerne får flere muligheder for at blive på arbejdsmarkedet efter det 65. år. Som casehistorierne her i bladet viser, er overgangen fra arbejdsmarkedet til pensionisttilværelsen en stor ændring, der bør forberedes grundigt og med fordel ske gradvist. Det har der helt åbenlyst ikke været nok opmærksomhed på, hverken fra ledelserne på arbejdspladserne eller fra os i de faglige organisationer. Så samtidig med at vi vil fortsætte indsatsen for at forhindre aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, bør vi også i højere grad give vores medlemmer mulighed for at forberede tilværelsen efter arbejdslivet i regi af fagforeningsfællesskabet. Anders Chr. Rasmussen, DM Offentlig Frederik Dehlholm, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Bjarke Friborg, DM Privat Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Olav Wedege Bertelsen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Helle Kirstine Waagner, DM Forskning & Videregående Uddannelse Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Hanne Götzshe, DM Pensionist Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Katrine Kier Nielsen, DM Studerende Mette Thygesen, DM Studerende Læs temaet om seniorer i arbejde på siderne

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Hvilken tredje alder!? De fleste vil alt efter temperament og udsyn forbinde den tredje alder med alt lige fra efterløn og jordomrejser over golf og lokalhistoriske interesser til rollator, søbemad og en plads på plejehjemmet. I politisk-økonomiske kredse kategoriseres de 60+-årige også ofte som ældrebyrden. Disse fordomme har vi i vores tema i dette nummer af Magisterbladet om seniorer i arbejde forsøgt at imødegå. Med tal og statistik, med forskning og sidst, men ikke mindst med levende (!) eksempler på seniorer, der kan, der gør, der vil. Vi vil også gerne slå et slag for at afskaffe betegnelsen den tredje alder om dem, der har forladt arbejdsmarkedet og kun kan eksistere via hjælp fra omgivelserne. De er i den fjerde alder ifølge den afdøde britiske historiker Peter Laslett. Han skelnede mellem den tredje alder, hvor du er selvhjulpen ville man i øvrigt karakterisere en 30-årig som selvhjulpen? og uafhængig, og den fjerde alder med svigtende helbred og stigende afhængighed. Med den stærkt stigende levealder vil den tredje alder jo også i antal år overstige både den første og anden levealder tilsammen, altså. Så der er brug for en fjerde levealder også. Man taler om det grå guld ved festlige lejligheder, men når der skal skæres ned og fyres fx i det offentlige, er det ofte de ældre, der først står for skud. Man vil gerne fastholde de ældre på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre smides de ud af deres a-kasse, når de fylder 65. Hvem sagde ligebehandling uanset køn, alder osv.? Tal fra Magistrenes Pensionskasse fra 2008 frem til i dag viser, at på blot fem år er den gennemsnitlige pensionsalder steget fra 64 år og fire måneder til 65 år og fem måneder. Altså en stigning på 13 måneder. Hvorfor al den ståhej om efterløn? Magistre løser problemet af sig selv. Til sidst tre spørgsmål baseret på en undersøgelse af fagforeningen Lederne: 1) Hvem er de hurtigste, de mest produktive og de bedste til at håndtere flere opgaver samtidig? 2) Hvem er de mest kreative og engagerede? 3) Hvem er de mindst syge? Svarene finder du på side 37. Temaet kan med udbytte også læses af yngre medlemmer. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER Seniorstyrken 8 SIDEN SIDST 15 SIDEN SIDST 40 KRONIK Alderen som ressource 42 NYT OM NAVNE 53 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 60 MEDDELELSER 64 DM AKTUELT Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Lisbeth Ammitzbøll Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 NORDISK MILJØMÆRKNING MAGISTERBLADET 01 JANUAR 2013 INDHOLD 5 7 arbejde end deres ældre kolleger. ar Kun to ud af ti ledere oplever, at yngre er hurtigere til deres Faktisk er det lige omvendt, mener fire ud af ti ledere. ARTIKLER dm faktor 4 FRA DEN FIKSE IDÉ TIL EN LEVEVEJ 6 SU en bliver det store slag 10 Universitet i eksil 16 Fleksjobreform er en realitet 18 En tænkepause før seniortilværelsen 22 Seniorer i arbejde (1:4) 25 Magistre udsætter deres otium 26 Seniorer i arbejde (2:4) årige smides ud af a-kassen 28 Virksomheder køber kurser om seniorer 28 Farvel til 70-årsgrænse 30 Seniorer i arbejde (3:4) 33 Ældre står svagt i fyringssager 34 Seniorer i arbejde (4:4) 37 Fakta om seniorer 38 DM har fokus på +55-medarbejdere 38 Seniorerne vil være til nytte 42 Magistrenes Arbejdsløsheds kasse flytter ind i DM s nye lokaler på Frederiksberg Forsidefotos: Henrik Petit og Jesper Voldgaard Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Produktionsplan: Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 8. februar 28. januar 30. januar 30. januar Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 1. marts 18. februar 20. februar 20. februar Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 22. marts 11. marts 13. marts 13. marts Kontrolleret af TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 STUDERENDE af Liv Alfast Kretzschmer foto: Polfoto SU EN BLIVER DET STORE SLAG Jakob L. Ruggaard er ny formand for Danske Studerendes Fællesråd. Alt tyder på, at han får et travlt år, hvor især SUforringelser vil holde ham beskæftiget. Jakob L. Ruggaard, 23 år. Læser litteraturhistorie på Aarhus Universitet, men har et års orlov for at være formand for DSF. Har været formand for Humrådet på AU og næstformand for Studenterrådet. Begge forældre er cand.mag.er, og begge er mønsterbrydere. Hvor skal Danske Studerendes Fællesråd (DSF) især kæmpe i 2013? SU-reformen bliver den helt store opgave, hvor vi skal kæmpe for at få forringelserne taget af bordet. Derudover er der arbejdsløsheden, som fylder rigtig meget også for studerende, og et andet vigtigt punkt i 2013 er efterårets kommunalvalg, hvor vi i DSF skal minde lokalpolitikerne om, at studieliv i høj grad er en kommunal opgave. Det handler om, at der skal være ordentlige studieboliger, et levende og interessant kulturliv og i det hele taget rammer, der er gode for studerende. Vi kommer også til at sætte fokus på universiteternes finansiering. Når vi ser en stor vækst i antallet af studerende på mange fag, så skal det udløse flere undervisere og timer. Vi må sørge for, at der bliver arbejdet ordentligt videre med de indrømmelser, vi har fået. Tror du, det er en reel mulighed, at der bliver skåret markant i SU en i forbindelse med en reform? Jeg tror, der sker noget markant, for man vil finde to milliarder kroner i år, og det kan ikke undgå at gøre ondt på SU-systemet. Jeg forventer, at udspillet bliver en socialt uansvarlig og aggressiv reform, som kortsigtet skal finde penge. Det går fuldstændig imod et mere langsigtet perspektiv og er et frontalt angreb på hjørnestenen i den sociale mobilitet. Man taler tit om den høje danske SU, men man glemmer at få med, at det er en investering, og at samfundet får noget igen. Bølgerne går højt i SU-debatten for tiden, og for eksempel skrev Politikens analyseredaktør forleden, at de nuværende SUregler indiskutabelt er socialt skævvridende og er en overførselsindkomst, der gives til samfundets top. Han mener, at SU til kandidatstuderende bør sløjfes, fordi det er folk, der har høje lønninger inden for rækkevidde. Hvor står du? Det er en mærkelig logik, for hvis der ikke var SU på kandidatuddannelsen, så ville der heller ikke være ret mange kandidatstuderende. Det ville i den grad være socialt skævvridende, for det ville udelukke alle, der ikke har rige forældre, som kan finansiere studierne. Hvis man forestiller sig opbygningen af et hus, så er SU en fundamentet. Vi mangler at bygge konstruktionen ovenpå helt færdig, men det giver absolut ikke mening at begynde at rive fundamentet ned. SU til hjemmeboende står ofte for skud. Er det ikke nemmere bare at få den afskaffet? Social mobilitet er en helhedsindsats på alle niveauer. Mange gymnasieelever har udgifter, der gør SU en nødvendig. En del betaler husleje hjemme, og man skal heller ikke glemme, at der er en vis brugerbetaling på de gymnasiale uddannelser. Så jeg mener helt klart, at SU til hjemmeboende skal bestå. I Danmark er vi trods den høje SU længe om at gennemføre vores universitetsuddannelser. Er det ikke fint nok, at der bliver skubbet lidt mere på? Der kan være forskellige grunde til at blive forsinket. Jeg oplever mange studerende, som vil igennem deres uddannelse hurtigt, men som løber panden mod universitetsbureaukratiet. Det kan fx tage over et år at få godkendt merit, og de tunge processer kan koste store forsinkelser. Måden, man ser de studerende på, er afgørende. Vi tager vores uddannelse seriøst, og det handler ikke om at straffe os, men om at rydde de forhindringer på vejen, som forsinker. Dimittendledigheden er som du selv er inde på høj lige nu. Hvad vil I gøre? Det er altafgørende at gøre noget ved de eksploderende arbejdsløshedsprocenter blandt dimittender og få sat fokus på, hvordan man politisk får skabt job. Det giver ingen mening at blive uddannet til arbejdsløshed, og det er en stor stressfaktor for rigtig mange studerende, at de langtfra kan være sikre på at komme i arbejde efter studierne. Viden om, at der ikke er noget job til hver tredje, er et voldsomt pres. Men det skal ses i sammenhæng med ungdomsarbejdsløsheden generelt, for det er ikke kun et akademikerproblem, og derfor samarbejder vi bredt med blandt andet fagbevægelsen. Du er valgt som formand for et år. Hvad vil du gerne se tilbage på som en succes i slutningen af 2013? At der blev fremført en kortsigtet, usympatisk og kynisk SU-reform, men at vi med argumenter og protester fik fejet den af bordet, fik SU en fredet og var medvirkende til, at den blev alment accepteret som en fornuftig konstruktion.

7 Mulighed for enkeltfag Master i videregående uddannelse og forskning Målrettet administrative medarbejdere på universiteter og university colleges Med masteruddannelsen i videregående uddannelse og forskning får du et solidt kendskab til de politikker, love og institutioner, der styrer forskningsområdet og det videregående uddannelsesområde. Uddannelsen giver overblik over et område under hastig forandring. Du får viden og kompetencer til at analysere udviklingsprocesser, og du opbygger bl.a. færdigheder inden for processtyring og projektledelse. Informationsmøder Kom og hør om uddannelsen og få en smagsprøve med seniorforsker og studieleder Mads P. Sørensen og post. doc. Kaare Aagaards oplæg Universiteter og university colleges under forandring reformbølgen efter årtusindskiftet. Alle deltagere, der tilmelder sig på forhånd, får et gratis eksemplar af bogen Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet. Læs mere og tilmeld dig på Aarhus Torsdag 7. februar kl København Torsdag 7. marts kl

8 8 SIDEN SIDST af Thomas Bøttcher foto: Colourbox EU OG FAGBEVÆGELSEN PÅ KRIGSKURS EU s nye vækstrapport har sendt chokbølger igennem fagbevægelsen og får nu LO til at protestere direkte til regeringen, skriver A4. I den nye rapport flirter EU-Kommissionen med kontroversielle tanker om begrænsning af kollektive overenskomster og reducering af arbejdsløshedsunderstøttelse. Også af en anden netop udgivet EU-rapport, Arbejdsmarkedets udvikling i Europa 2012, fremgår det, at en positiv udvikling af arbejdsmarkedet kan ske ved at give virksomheder lov til at træde ud af kollektive overenskomster og dermed sikre en mere fleksibel løndannelse. RUC-kvinder vil opdrage landets køkkenchefer Konstante skideballer fra chefen, lange arbejdsdage og en luset løn. Sådan ser hverdagen ud for de fleste af landets kokke og kokkeelever. Det konkluderer tre tidligere kandidatstuderende fra RUC i en ny specialerapport. Som en løsning på problemerne peger RUC-kandidaterne bl.a. på, at der skal udarbejdes en lovpligtig uddannelse til køkkenchefer samt etableres ledernetværk. DELTAG I KÅRING AF ÅRETS HISTORISKE BOG 2012 Hvilken var den bedste historiske bog i 2012? Var det Hans Hertels biografi om PH, Jesper Clemmesens bog om Østersøen som flugtrute for DDR-borgere, Sofie Lene Baks bog om danske jøders hjemkomst efter besættelsen, Claus Bundgård Christensen og Martin Bo Nørregaards bog med 100 billeder fra første verdenskrig eller Ole Thyssens bog om de europæiske mestertænkere? Deltag i afstemningen på historie-online.dk senest 31. januar. NY REKTOR PÅ KU Rektor Ralf Hemmingsen har ikke meddelt, om han ønsker at forlænge sin kontrakt med Københavns Universitet, når den nuværende udløber den 1. november. Universitetsavisen har derfor ledt efter alternative kandidater og anfører prorektor Thomas Bjørnholm som det mest troværdige bud. Avisens gætterier omfatter desuden Lykke Friis, AUprorektor Nina Smith, historikeren Birgitte Possing, læge Arne Astrup og dna-forsker Eske Willerslev. Åbent brev til Erland Kolding Nielsen, Det Kgl. Bibliotek, underskrevet af 37 tyrkiske forskere og intellektuelle

9 9 Vidensfestival 2013 Lørdag 26. januar kl timers foredragsmaraton i Den Sorte Diamant med 20 oplægsholdere arrangeret af Nyhedsmagasinet RÆSON, DM (Dansk Magisterforening) og Det Kongelige Bibliotek. Mød blandt andre: Anja Dalgaard-Nielsen, terrorforsker, afdelingschef i PET Mette Østergaard, politisk redaktør, Politiken Katrine Wiedemann, teaterinstruktør Lone Frank, videnskabsjournalist Kristian Leth, forfatter og musiker Nina Smith, professor Uffe Østergaard, professor Peter Øvig Knudsen, forfatter Lars Bukdahl, digter og anmelder Anja C. Andersen, fysiker Peter Bastian, musiker og forfatter Ivar Gjørup, tegner og forfatter Jan Grarup, fotograf Clement Kjersgaard, tv-vært, udgiver af RÆSON (ordstyrer) Normalpris for hele dagen: 495 kr. Pris for medlemmer af DM: 250 kr. Pris for studentermedlemmer af DM: 100 kr. Se RÆSON: Tilmelding:

10 10 UNIVERSITETER tekst og foto af Karin Larsen Universitet i eksil Prorektor Darius Udrys: Vi er et normalt universitet i unormale omstændigheder og omgivelser. Plakaten bag ham viser en oversigt over landene, der støtter EHU. Da de hviderussiske myndigheder for otte år siden lukkede et universitet i Minsk, kom naboerne i Litauen til hjælp. Litauen tilbød universitetet husly i Vilnius, så nu drager unge hviderussere over grænsen for at få en uddannelse, der er fri af Lukashenkos favntag. EUROPEAN HUMANITIES UNIVERSITY (EHU) EHU støttes af en række lande. Først og fremmest af Litauen, der lægger hus til EHU, giver EHU universitetsstatus i Litauen, garanterer, at hviderussiske lærere og studerende får visum og opholdstilladelse til Litauen, og lægger desuden penge i fonden bag EHU. Nordisk Ministerråd administrerer en trust fond, der kanaliserer donationer videre til EHU. Nordisk Ministerråd støtter også økonomisk, men største donor er EU-Kommissionen. Dernæst støtter en række lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Spanien, Ungarn, Estland, Grækenland, Tyskland, Irland, Holland, Frankrig, Tjekkiet, Luxembourg, Storbritannien og USA. For tiden er der ca studerende på EHU. Omkring 90 % af de studerende er hviderussere, nogle bor i Litauen, mens andre er fjernstuderende og bor i Hviderusland. EHU tilbyder uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau. Og en ph.d. i filosofi. Læs mere på Vores lejemål blev opsagt, det er det samme som at blive lukket, siger Pavel Tereshkovich om dengang i 2004, da European Humanities University (EHU) i Minsk i Hviderusland måtte pakke sammen. Pavel Tereshkovich er professor på EHU. Han husker det pres, der var på EHU, før universitetet blev lukket i Han fortæller, at myndighederne kom på inspektioner på EHU. De forsøgte at fyre rektor, universitetets ansatte protesterede, og så endte det med, at lejemålet blev opsagt. Hvideruslands præsident og diktator, Aleksandr Lukashenko, sagde, at EHU ville uddanne en ny vestligorienteret elite, og det var der ingen grund til. EHU blev grundlagt som et privat universitet i Minsk i Bygget op af optimistiske idealister, der orienterede sig mod et vestligt uddannelsessystem. Målet var et frit universitet for humaniora og samfundsvidenskab, som havde det svært i sovjettiden, fortæller Pavel Tereshkovich, som har sin ph.d. i etnologi fra det hviderussiske Videnskabernes Akademi i Minsk. Men EHU blev en torn i øjet på Aleksandr Lukashenko, der satte sig i præsidentembedet i Hviderusland i Godt hjulpet på vej med fusk ved flere valg og et magtapparat i sin hule hånd sidder Lukashenko stadig i præsidentembedet. Lukashenkos styre er ikke til akademisk frihed, men til magt, kontrol og ideologisk ensretning, som Pavel Tereshkovich kort konstaterer. Han var ikke selv med fra begyndelsen i 1992, men var på EHU, da det flyttede til Vilnius i Flytningen Da Litauen blev bekendt med, at EHU blev lukket i 2004, gik der bud fra Litauen om, at universitetet kunne flytte til Vilnius. Pavel Tereshkovich fulgte med, ca. 80 % af lærerstaben på EHU er hviderussere. Nogle er flyttet til Vilnius, men hovedparten gør ligesom Pavel Tereshkovich: De bor i Hviderusland og pendler over grænsen til og fra arbejde. Det kan gøres på fire-fem timer med tog. Tereshkovich har undervist på Det Hviderussiske Statsuniversitet i

11 11 Minsk, samtidig med at han samarbejdede med EHU. I 2007 blev jeg kontaktet af KGB i Hviderusland, der sagde til mig, at jeg ikke kunne have med både Det Hviderussiske Statsuniversitet og EHU at gøre. For EHU er en fjende af Hviderusland, så jeg skulle tænke mig om. Det endte med, at jeg helt fravalgte Det Hviderussiske Statsuniversitet, siger han. Darius Udrys er prorektor for udvikling og kommunikation på EHU. Han fortæller, at universitetets ansatte får visum og opholdstilladelse i Litauen, men at nogle af dem, der pendler frem og tilbage over den litauiskhviderussiske grænse, oplever chikane fra hviderussisk side. Fx ved at blive stoppet, vente unødigt længe, bærbare computere kigges efter osv. Fire studerende, der deltog i en valgobservation ved parlamentsvalget i Hviderusland i september 2012, blev tilbageholdt på en politistation i flere timer. Drømmen om at komme hjem Men til trods for chikanerier lever EHU i dag i bedste velgående. I Hviderusland kontrolleres universiteterne af regeringen. Den akademiske frihed eksisterer ikke, men den har vi nu her i Litauen. Og jeg tolker akademisk frihed som en forlængelse af helt basale rettigheder som retten til at tænke og ytre sig. Det er absolut essentielt for de studerende, de skal kunne tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved alt især om det, som ikke er populært ellers taber vi som folk og samfund, siger Darius Udrys, der er litauer og dermed kommer fra et land, der kender udviklingen fra ufrihed til frihed. Og han under gerne Hviderusland samme udvikling. Han siger, EHU s ambition er at være et godt alternativ til studerende, der ønsker noget andet og mere, end de kan få på universiteter i Hviderusland. Vi er ikke et oppositionsuniversitet. Vi blev ikke oprettet som modstand mod noget, men vi blev forhindret i at være et normalt universitet. Vi insisterer på at være et normalt, frit universitet. Det er vi her i Litauen, et normalt universitet bare i meget unormale omstændigheder og omgivelser. Vi vil ikke tilbage til Hviderusland, før læreanstalternes akademiske frihed respekteres. Det ser desværre ikke ud til, at det nuværende system i Minsk har tænkt sig at ændre noget i nær fremtid, siger Darius Udrys. Pavel Tereshkovich, professor, EHU

12 12 UNIVERSITETER fortsat VI LÆRER AT DISKUTERE Åbenhed, nysgerrighed og en helt anderledes atmosfære og ånd. Det er det, der går igen, hvis man spørger studerende på EHU om, hvad de kan få på eksiluniversitetet i Vilnius sammenlignet med et universitet i Hviderusland. I Hviderusland har vi lært at være passive studerende. Vi var nærmest bange for nogle lærere. Her er atmosfæren helt anderledes, vi opmuntres til at sige det, vi har på hjerte. Det er det bedste her på EHU, siger Vadim Voronchykhin, der studerer visuel kultur på EHU. Vi har lært, vi skal være stille, lytte efter, svare på lærerens spørgsmål og så er den lektion færdig. Men her på EHU er diskussion og nysgerrighed meget vigtigt, siger Mariya Kotsupalova, der også læser visuel kultur. Det handler om selve mentaliteten og uddannelsessystemet. Jeg foretrækker systemet her, ingen siger til mig, at der er noget, jeg ikke kan sige eller tænke, siger Aleksandra Lazarenko, som læser visuel kultur. Mariya Kotsupalova, Aleksandra Lazarenko og Vadim Voronchykhin er tre af de førsteårsstuderende, der gerne giver deres besyv med om livet på EHU. De har sagt farvel til forældre i Hviderusland og bor nu på kollegium i Vilnius. Et vindue til verden Lizabeth Vavdichik studerer design, og hun mener, kreative fag har det svært i Hviderusland. Hviderusland er jo ret lukket for impulser udefra, så er det svært at få det input, der skal gøre en bedre. Her er den åbenhed Her er den åbenhed til omverdenen, der er så vigtig for ens studier. til omverdenen, der er så vigtig for ens studier, siger Lizabeth Vavdichik. Hun og hendes medstuderende fortæller, at hvis man læser sprog i Hviderusland, så har man de bedste muligheder for at komme ud at læse på et andet universitet i udlandet, fx Lizabeth Vavdichik, studerende, EHU Rusland. Men mulighederne er nu alligevel begrænsede, og som studerende ved EHU åbner en helt ny verden sig. Jeg drømmer om at læse videre efter en BA her. Holland, Tyskland kunne være interessant. Jeg mener, det er meget vigtigt at kunne studere i udlandet og hente viden og inspiration derfra, siger Nastya Lokouskaya, der læser journalistik. Og det er slet ikke umuligt, for EHU er anerkendt i Litauen, og Litauen deltager i Bologna-processen, der gør det meget nemmere for studerende at tage deres eksamener med til andre universiteter i hele Europa. Men lige præcis Hviderusland er ikke med i Bologna-processen. Vi kan også tage del i Erasmusprogrammet, det er et stort plus for os her på EHU. Det handler om åbenhed mod omverdenen. EHU er vores vindue til verden, siger Katerina Romanenko, der læser international jura. Og hvad vil de unge så, når de engang står med en BA eller MA i hånden? Det har de ikke helt overblik over endnu, men Vadim Voronchykhin siger: Måske kommer der forandringer til Hviderusland en dag, så vil det være godt at vende hjem og give en hånd med i en positiv udvikling. Mariya Kotsupalova, Katerina Romanenko, Vadim Voronchykhin, Nastya Lukouskaya, Lizabeth Vavdichik og Aleksandra Lazarenko har alle forladt Hviderusland for at studere på eksiluniversitetet i Litauen. De har fundet et universitet, hvor kulturen siger debat og nysgerrighed i stedet for passiv indlæring. EHU er for dem et vindue til verden. Et vindue, der er lukket i Hviderusland.

13 DIPLOM I KOMMUNIKATION Styrk dit arbejde, din karriere og din virksomhed med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse i kommunikation. Kurserne er målrettet professionelle kommunikatører og journalister, som vil opdateres på den nyeste viden om strategisk kommunikation. Du er sikret de allerbedste undervisere, og med den kompetencegivende diplomuddannelse får du et stykke papir, som formelt løfter dit CV. Lige nu kan du tilmelde dig: BRANDINGSTRATEGI OG KAMPAGNER På dette kursus får du forståelse for image- og brandingprocesser i bredeste forstand, i både teori og praksis. Det ruster dig til at udvikle strategier, og du lærer at arbejde med organisationens identitet og image i forhold til netværket af målgrupper og stakeholdere. København, start 18. marts Undervisere: Mie Femø, ph.d. og cand.mag. Lektor ved KU og rådgiver i strategisk kommunikation. Jesper Højberg, mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum og Advice A/S. KOMMUNIKATIONSLEDELSE Hvordan finder du tid til at være leder for de mennesker, som du skal skabe gode rammer for, samtidig med at du inspirerer og motiverer dem til nye, kreative løsninger? Dette kursus fokuserer både på selvledelse og på ledelse af kommunikationsafdelingen. København, start 11. marts Undervisere: Karin Sloth, journalist med egen virksomhed. Har haft en række ledende poster inden for medier og kommunikation. Jesper Thorneman Rasmussen, ledelseskonsulent og partner i Lederiet. KRISEKOMMUNIKATION I enhver krise bliver kommunikationen helt afgørende, når organisationen skal håndtere sagen rigtigt både i forhold til medarbejderne og omverdenen. På dette kursus gennemgår vi centrale modeller og teorier inden for krisekommunikation og vi ser på mediernes rolle i udviklingen af kriser. København, start 16. april Underviser: Anders Krarup, journalist. Har erfaring som kommunikationsrådgiver, kommunikationsdirektør og journalist. KOMMUNIKATION 2.0 Slip kontrollen, men bevar fatningen. Du arbejder med kommunikation i en virksomhed eller organisation og ser med stigende interesse på sociale medier. På dette kursus lærer du om mulighederne, udfordringerne og spillereglerne på de sociale medier og du lærer at koble dem bevidst til virksomhedens kommunikation. København, start 28. februar Underviser: Peter Svarre, strategisk rådgiver inden for digitale og sociale medier. Har arbejdet med Nike, Carslberg, Saxo Bank og Novo Nordisk. Læs mere om kurserne på dmjx.dk/kurser JOURNALISTHØJSKOLE

14 14

15 SIDEN SIDST af Thomas Bøttcher foto: Colourbox 15 ÅBNE KONTORMILJØER KOSTER MILLIARDER Støjende kontorlandskaber gør folk trætte og demotiverede. Ifølge ny svensk forskning i en sådan grad, at svenske virksomheder årligt taber over to mia. kr. på grund af nedsat effektivitet og koncentrationsevne. Ifølge undersøgelsen nedsættes effektiviteten med op mod ti pct., hvis arbejdsopgaverne fordrer, at medarbejderne lærer og husker ny information. STUDERENDE SKAL ANSÆTTE UNDERVISERE Fremover vil de studerende blive inviteret med i ansættelsesudvalgene, når der skal ansættes lektorer og professorer på Københavns Universitet. Det sker blandt andet på baggrund af de studerendes eget ønske. De studerende er i forvejen med til at ansætte den øverste ledelse på universitetet, dvs. rektor, prorektor og dekaner. Et universitet som CBS er ikke tvangsindlagt til at synge lovsange om kapitalismens velsignelser. CBS skal ikke, som en knærefleks, kræve mere vækst og gøre vækst til vejen til paradis. Sverre Raffnsøe, professor, og Ole Thyssen, professor, CBS, i Børsen. Prisopgave om kommunal ledelse Hvordan skal kommunerne ledes og styres i fremtiden? Kommunaldirektørforeningen i Danmark (KOMDIR) inviterer landets studerende, forskere og kommunale praktikere til at besvare en prisopgave, som har til formål at få et kvalificeret bud på de vigtigste udfordringer og løsninger i forhold til styring og ledelse i kommunerne. Læs mere om prisopgaven på GRATIS KURSER I OPHAVSRET Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Men hvad indebærer ophavsretten, og hvem har fx ophavsretten til værker skabt af ansatte? Disse og lignende spørgsmål vil blive behandlet i forbindelse med en række kurser, som UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde afholder i løbet af Kurserne er gratis.

16 16 Fleksjobreform en realitet På trods af højlydte protester fra talrige handicap- og faglige organisationer valgte regeringen kort før jul at gennemføre fleksjobreformen. Reformen, som blev vedtaget sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance, skal give en besparelse på førtidspension og fleksjob på 1,9 milliarder kroner. De nye regler trådte i kraft ved årets begyndelse og betyder, at arbejdsgivere fremover ikke får tilskud til at betale løn til fleksjobbere, men at de udelukkende skal betale løn for den arbejdsindsats, som fleksjobberen yder. Reformen betyder, at mange fleksjobbere vil føle sig stavnsbundet til deres nuværende arbejde. Et jobskifte kan således koste akademikere i fleksjob helt op til mellem tabte kroner om måneden, som beskrevet i Magisterbladet tilbage i august måned. DM s formand, Ingrid Stage, har også kritiseret reformen for at stavnsbinde fleksjobbere. Det bliver mere bekosteligt fremover at ansætte medarbejdere med det højeste vidensniveau i fleksjob. Der er udsigt til et enormt vidensspild som følge af reformen, siger hun. Arbejdsgiverne skal fremover ansætte en fleksjobber på et præcist timeantal, og ændrer dette sig undervejs, skal aftalen genforhandles, og tilskuddet vil stige eller falde. Det kan betyde en masse administrativt bøvl og at mange arbejdsgivere fremover helt fravælger ordningen, påpeger DM s socialrådgiver, Marianne Knudsen, som det seneste år dagligt har været i kontakt med bekymrede fleksjobbere. Fremover aftrappes tilskuddet til fleksjobberes løn med en modregningssats på 30 procent op til en løngrænse på kroner inklusive pension om måneden. Når lønnen overstiger denne grænse, forhøjes modregningssatsen til 55 procent. Det er jobcentret i den enkeltes kommune, der skal fastlægge fleksjobberens arbejdsevne og fastlægge, hvor mange timer den enkelte kan arbejde. Denne vurdering vil herefter danne grundlag for fastsættelsen af løn og timeantal. En person kan desuden først ansættes i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, når personen har arbejdet der i mindst 12 måneder. me DO IT IN ENGLISH, BUT DO IT RIGHT! Amerikansk ph.d. med alsidig samfundsvidenskabelig baggrund tilbyder oversættelse fra dansk til engelsk og redigering/finpudsning af engelske tekster. Også omskrivning af alle slags manuskripter. Bøger, ph.d. afhandlinger, artikler, universitetsspecialer, rapporter, projektbeskrivelser, webtekster, ansøgninger, TORs, summaries, mm. Hurtig service, højeste kvalitet, rimelige priser. Mange kan oversætte. Jeg kan skrive. Steven Sampson Tlf.: Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg Støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning Ansøgningsfrister: Hoveduddelingen: Fredag den 15. februar 2013 kl Ansøgningstyper: Projektstøtte, herunder postdocstipendier Andre uddelinger: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november kl Ansøgningstyper: Skolarstipendier og rejser under og over 1 måneds varighed (ekskl. løn) Ansøgningsskema: Elektronisk ansøgningsskema samt Information om støttemuligheder og formkrav finder du på vores hjemmeside under Forskning Støtte til forskning. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christina Koefoed-Hansen på eller Kræftens Bekæmpelse Bevillingssektionen

17 17 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING en del af LB Forsikring VI SÆNKER PRISEN PÅ BILFORSIKRING Færre skader - billigere bilforsikring Medlemmerne i Lærerstandens Brandforsikring har passet rigtig godt på deres biler, og det har givet færre skader. Derfor sænker vi prisen på alle bilforsikringer med et samlet beløb på 100 mio. kr. i Se hvad din bilforsikring kommer til at koste på under Mit LB Bestil et tilbud Er du blevet nysgerrig på, om du kan få en attraktiv bil - forsikring hos Lærerstandens Brandforsikring? Kontakt os på eller beregn selv din pris og bestil tilbud på Ny elitebilistordning for dig over 30 år Er du over 30 år, bliver du automatisk elitebilist i Lærerstandens Brandforsikring, hvis du opfylder vores krav. Læs mere om ordningen på

18 18 SENIORER I ARBEJDE af Pernille Siegumfeldt foto: EU POUL ERIK TINDBÆK Poul Erik Tindbæk er 66 år, gift og far til fire og har en ph.d. i voksenuddannelse. I de sidste 25 år ansat som projektleder i Aarhus Kommune, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med brobyggeri mellem ledige akademikere og erhvervsliv, internationalt arbejde, integration af indvandrere og senest udviklingen af workshops for seniorer, der nærmer sig den sidste arbejdsdag. For sidstnævnte modtog han for nylig en EU-pris inden for kategorien Social Entrepreneurship. Der var engang, for måske bare en generation siden, hvor mange stillede cyklen i skuret som 60-årige, fordi de var blevet for gamle til den slags. Og hvor mange ligeledes følte, at både intellektet og helbredet begyndte at svigte, omtrent samtidig med at de forlod arbejdsmarkedet. Rollatoren, søbemaden og en plads på plejehjemmet ventede lige om hjørnet. Sådan er det ikke længere. Det var den nu afdøde britiske historiker Peter Laslett, der midt i 90 erne i bogen A Fresh Map of Life første gang skelnede mellem den tredje alder, hvor du er selvhjulpen og uafhængig, og den fjerde alder med svigtende helbred og stigende afhængighed. Peter Laslett beskrev i bogen den tredje alder som kulminationen i livet. Den store erfaring og livsklogskab topper på mange måder i netop de år, hvor flest mennesker holder op med at arbejde. For samfundets og den enkeltes skyld burde vi blive langt bedre til at udnytte de enorme ressourcer, som findes blandt seniorer i den tredje alder, der aldrig har været så raske og veluddannede som nu, mente Laslett. Det er blandt andet Lasletts tanker, som Poul-Erik Tindbæk bygger på i de workshops, han siden 2008 har udviklet i regi af Aarhus Kommune. Forløb, der skal hjælpe tømrere, sosu-assistenter, undervisere og akademikere fra både private virksomheder og offentlige institutioner til at tackle udfordringerne i den tredje alder. I dag, 400 kursister senere, kan han konstatere, at afklaringsforløb for medarbejdere på vej mod den sidste arbejdsdag ofte giver nogle overraskende udfald. 38 procent af mine kursister beslutter at blive længere tid i jobbet, måske på nedsat tid eller med andre opgaver. Alene det at få luftet sine tanker og diskuteret sin mulige tilbagetrækning giver mange et mere nuanceret billede af, hvad de egentlig ønsker og, ikke mindst, hvordan de oplever deres

19 19 En tænkepause før seniortilværelsen Overgangen fra arbejdsliv til otium er den sværeste i mange menneskers liv, selv om den mentale og fysiske svækkelse oftest først kommer langt senere. Men man kan gøre meget for at forberede sig, mener projektleder i Aarhus Kommune Poul-Erik Tindbæk. Han har indtil nu haft 400 seniorer med kurs mod sidste arbejdsdag på kursus i Den tredje karriere. EU-kommissær László Andor (th.) overrækker EU-prisen inden for kategorien Social Entrepreneurship til Poul-Erik Tindbæk, projektleder i Aarhus Kommune. egen aldringsproces. En tænkepause på et par dage kan betyde, at deres planer ændrer sig fuldstændigt, blot fordi de får en chance for at lette låget med en samtale, der ikke har været plads til før, forklarer Poul-Erik Tindbæk. Kurs mod plejehjemmet Mange starter på kurset En tredje karriere med et billede på nethinden af, at de nærmest har direkte kurs mod plejehjemmet. Selv om den opfattelse, ikke mindst blandt de højtuddannede, som nævnt er under ganske langsom forandring, så ligger der hos mange en mere eller mindre ubevidst opfattelse af, at de er svækkede, alene fordi de har nået en vis alder, har Poul-Erik Tindbæk erfaret. Og den opfattelse har stor indflydelse på vores beslutning om, hvornår vi bør trække os tilbage. Derfor er det en rigtig god idé at indføre en grundig tænkepause for folk på vej mod det, de forventer skal være deres sidste arbejdsdag, mener Poul-Erik Tindbæk. Mange, og det gælder både p-vagter, akademikere og direktører, ændrer simpelthen beslutning, hvis de får lejlighed til at tænke sig om og diskutere deres muligheder. Det kan føre til et gennembrud i deres oplevelse af, hvordan de egentlig har det fysisk og mentalt, og det er selvfølgelig for alle parter en fordel, hvis det er de rette motiver, der ligger bag den beslutning, folk træffer, både hvis det ender med en tilbagetrækning, eller man snupper nogle ekstra år på arbejdspladsen. I november måned modtog Poul- Erik Tindbæk en pris for sit arbejde med det, der i EU-jargon hedder aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det var en undren, der satte den aarhusianske projektmager i gang med at udvikle de kurser for seniorer, der kastede prisen af sig. I takt med at jeg selv nærmede mig de 60, gik det op for mig, at ingen hverken arbejdspladserne eller fagfor- Alene det at få luftet sine tanker og diskuteret sin mulige tilbagetrækning giver mange et mere nuanceret billede af, hvad de egentlig ønsker og, ikke mindst, hvordan de oplever deres egen aldringsproces.

20 20 SENIORER I ARBEJDE fortsat Når den første forelskelse over den nyvundne frihed har lagt sig, er tilværelsen uden job et chok for mange seniorer, fordi de ikke har brugt tid på at overveje, hvad der betyder noget for dem, og hvordan tilværelsen efter arbejdslivet skal udfolde sig. eningerne eller det offentlige laver afklaringsforløb forud for en af de vanskeligste og største udfordringer i vores liv, nemlig et farvel til arbejdslivet, forklarer han. Når den første forelskelse over den nyvundne frihed har lagt sig, er tilværelsen uden job et chok for mange seniorer, fordi de ikke har brugt tid på at overveje, hvad der betyder noget for dem, og hvordan tilværelsen efter arbejdslivet skal udfolde sig. Som nævnt ligger der for rigtig mange en ganske lang årrække foran dem, hvor de mentalt og erfaringsmæssigt er på toppen. Den periode forlænges hele tiden, og især akademikere har dyrket motion, fået sund kost og ført en fornuftig livsstil i en grad, så de udsætter deres fysiske og mentale svækkelse betydeligt, siger Poul-Erik Tindbæk. Vær forberedt I USA har man længe opereret med begrebet encore careers, altså en tredje karriere efter arbejdslivet, og det er heller ikke så ualmindeligt som herhjemme, at folk over 50 går i gang med en helt ny uddannelse. Den høje arbejdsløshed betyder, at mange seniorer føler, at de bør overlade scenen til de unge arbejdsløse, selv om de føler sig fuldstændigt friske. Men adskillige undersøgelser, som også bygger på danske data, viser, at der kun er konkurrence mellem unge og ældre på arbejdsmarkedet om 10 procent af de job, der bliver slået op. Den tredje karriere behøver imidlertid heller ikke nødvendigvis at være et lønnet job dér, hvor man hele tiden har arbejdet. Det kan også være, at man gør noget nyt eller stiller sig til rådighed for frivilligsektoren. Det har 44 procent af mine kursister fx valgt at gøre, pointerer den aarhusianske projektleder. Uanset om det er dage med børnebørnene, en tjans som lektiehjælp eller besøgsven eller et arbejdsliv, der rækker nogle ekstra år ud i fremtiden, så er pointen, at man skal være forberedt på det, der kommer. Min generation har en fået en livsbonus på i gennemsnit år. Den livsbonus vil vokse for de kommende generationer. Og når næsten 80 procent af alle danskere samtidig oplever, at deres arbejde giver livet mening, så er det på tide, og desuden samfundsøkonomisk bydende nødvendigt, at den tredje alder ikke bliver en dvaletilstand for dem, der endnu har masser at byde på, pointerer Poul-Erik Tindbæk. Hvad skal du overveje, før du siger farvel til jobbet? SKAF DIG ET NYT NETVÆRK Få et netværk til afløsning for det netværk, du havde på din arbejdsplads. Det nye netværk kan være af social karakter, ligge i frivilligsektoren eller i familien. Det vigtigste er, at meningen med livet defineres på ny. Undersøgelser viser, at det kan gå ud over din sundhed, hvis du ikke finder en erstatning for din mistede arbejdsidentitet, især hvis du er en mand. LAV EN LISTE OVER 10 TING, DU HAR GJORT OG HAFT DET GODT MED Hvad er du god til? Hvad vil du bruge dine kompetencer til? Hvilke 10 ting har du gjort i dit liv, som du havde det bedst med, og hvor du glemte tid og sted? Tænk dig om, lav en liste, du kan blive inspireret af i udformningen af din egen tredje karriere. TAL MED NOGEN Arbejdspladserne tager sjældent ansvar for at guide de seniorer videre, som er på vej ud af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at du selv opsøger personer, du kan tale med. Ikke primært bankmænd eller pensionseksperter, men nogen, der kan coache, når det gælder nye muligheder, forandringsprocesser og indhold. HOLD DIG FRISK Svækkelse kommer ikke automatisk med alder, den kommer af dårlig form. Og bevægelsesfriheden er måske den vigtigste frihed, du har. Kilde: Poul Erik Tindbæk

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter

29-09-2014. En tredje karriere. Seniorer. Ledere. Tillidsrepr. En tredje karriere De næste år på jobbet - og de mange år derefter En 3. karriere en karriere i den tredje alder Brydningstid - nye veje i overgangen fra jobbet Fortsat med i kampen - fremfor se på fra sidelinien Et paradigmeskifte Fra fritid > Mere mening På vej mod

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere