Aarhus BRANDVÆSEN Årsberetning Aarhus Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen"

Transkript

1 Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen

2 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald ikke, hvis man ser på de ydre linjer. Vi havde 2039 udrykninger i løbet af året, men slap heldigvis for de store skader. Indadtil blev 2010 til gengæld et år med mange forandringer. Vi fi k skiftet ud i toppen af organisationen med ny beredskabschef og viceberedskabschef og det betød ændringer i vores organisation. Vi blev også ramt af sparekniven noget som vi også kommer til at mærke i de kommende år. Heldigvis blev 2010 også et år med fester og sammenhold. Vi fejrede i januar Aarhus Brandvæsens og Aarhus Brandkorpsforenings 125 års jubilæum med en stor reception. Og vi kunne i slutningen af året forære kr til hospitalsklovnene penge som vi havde ønsket os i gave til jubilæet og øremærket til at hjælpe børn i Aarhus Kommune. Vi fi k også vedtaget en intern kommunikationspolitik, som skal foldes ud i starten af det nye år og som forhåbentlig kan gøre os endnu mere opmærksomme på hinanden og de arbejdsopgaver, som hver dag bliver løst i vores fælles brandvæsen blev også året, hvor vi fi k en masse nyt isenkram. De to store specialtendere til havnen blev endelig færdige, og vi fi k kraftige vandkanoner til havneberedskabet. I december kunne vi også hente en ny drejestige alt sammen noget, der har krævet træningstimer af vores brandfolk, der i forvejen har haft travlt med at øve sig i brand ombord på skibe. Men det er langt fra de eneste, der har haft travlt i I Tilsyn og Myndighed har man for eksempel været involveret i de mange store byggerier i byen. Antallet af byggesager i 2010 blev ikke mindre end året før til trods for den generelle afmatning i samfundet. Afdelingen fi k også afsluttet planlægningen for risikovirksomhederne på havnen og gået alle 1841 brandsyn til tiden. INDHOLDSFORTEGNELSE Beredskabschefens forord 2 Mission, vision og organisation i tal 5 Brand og Redning 6 Øvelser: Brand til søs 8 Tilsyn og Myndighed 10 Nye køretøjer 14 Kontrol og Overvågningscentret 16 I 2010 lærte vi også alle sammen et nyt ord, nemlig MEA en lille forkortelse, der har krævet meget arbejde, og som vi forhåbentlig også allerede kan begynde at se resultaterne af i form af et bedre miljø og arbejdsmiljø. I slutningen af januar godkendte byrådet en beredskabspolitik og en ny beredskabsplan for Aarhus Kommune, som fi k navnet Plan for Fortsat Drift. Den skal sikre, at kommunen altid - under alle forhold - kan opretholde servicen overfor borgerne. Udviklingen og implementeringen af planen har fyldt meget i og kommer også til at gøre det i Vores dygtige ansatte fuldtids, deltids og frivillige løste en masse andre opgaver i Dem kan du læse meget mere om på de næste mange sider. Rigtig god læselyst! Større begivenheder 18 Krise- og Støtteberedskabet 20 Planlægning og Analyse 23 Sekretariatet 24 Personalesiderne 26 MEA 30 Uddannelsescentret 32 Bygninger og Service 36 MISSION: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. VISION: Aarhus Brandvæsen skal være: En udviklende virksomhed, der med klare mål og forventninger til medarbejdere og ledelse skal være Danmarks bedste beredskab. En lærende virksomhed, der i takt med samfundets udvikling bidrager med de rigtige løsninger til gavn for Aarhus kommunes borgere og virksomheder. En samlende virksomhed, der som én enhed skal være kommunens naturlige omdrejningspunkt og videncenter i relation til sikkerhed og beredskab. ORGANISATION 2011 Tilsyn & Myndighed Brand & Redning Sekretariat & Stab Bygninger- og Service Beredskabschef Operativ Ledelse Vice- Beredskabschef Udannelsescent. Kontrol- og Overvågningscent. Krise- og Støtteberedskab Forsidefoto: Bjarne Knudsen

3 i tal Nøgletal for 2010 Tallene inkluderer alle afdelinger af Aarhus Brandvæsen Udgifter Indtægter Nettoudgifter 83,1 mill. 22,8 mill. 60,3 mill. BEREDSKABSKOMMISSIONEN I 2010 Formand, Laura Hay (V) Byrådsmedlem Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid ÅRSREGNSKAB FOR 2010 Årets tal inkluderer tallene for alle afdelingerne i Aarhus Brandvæsen. Vi havde udgifter for i alt 83,1 million - her af er godt 47 millioner løn til medarbejderne. 14 af millionerne gik til entreprenøraftaler med Falck og Odder Brandvæsen. De resterende ca. 22 millioner til drift og vedligehold af bygninger, materiel, køretøjer mm. Aarhus Brandvæsen havde indtægter på knap 23 millioner kroner i Knap otte af millionerne stammer fra salg af kurser i Uddannelsescentret. Seks millioner stammer fra salg af ydelser i forbindelse med håndtering af alarmer i Kontrol- og Overvågningscentret. Knap tre millioner kommer fra Bygninger og Service, der servicerer brandmateriel og nøglebokse, udlejer lokaler - og sælger ydelser til Uddannelsescentret. Tre millioner stammer fra ydelser, som Brand og Redning sælger, og endelig er der refusionsindtægter fra Falck, tilskud fra staten til Krise- og Støtteberedskabet mm. - i alt ca. tre millioner kroner. Årets samlede resultat er et underskud på godt en million kroner - set i forhold til den økonomiske ramme, som byrådet har udstukket for Aarhus Brandvæsen. ANSATTE 89 fultidsansatte 65 deltidsansatte 117 frivillige UDRYKNINGER I 2010 Udrykninger i alt 2035 AED (hjertestarter) 261 BRANDSYN I 2010 Synede brandsynsobjekter 1841 UDANNELSE I 2010 Kursister på Udannelsescentret 5000

4 Brand og Redning Funktionsleder Anders Rathcke NYT PERSONEL OG NY ORGANISATION Vejrmæssigt blev året indledt med en lang og hård vinter. Det blev samtidig starten for en ny funktionsleder for Brand og Redning og en viceberedskabschef, der blev konstitueret beredskabschef. Således var 2010 skudt i gang. Den 1. februar 2010 faldt den nuværende organisering af opgaver og ansvarsfordeling i Brand og Redning på plads. Opgaverne var stort set de samme som hidtil, blot var ansvarsfordelingen ændret. Endvidere var de Vagthavende Beredskabsmestre organisatorisk flyttet tilbage til Brand og Redning, sådan som det længe havde været ønsket. En af de overordnede opgaver for den nye organisation var at sikre stabilitet og herefter dokumentere Brand og Rednings virke. En opgave, der fortsætter i 2011, og som danner grundlaget for tilpasninger i forhold til den Risikobaserede Dimensionering, der skal gælde fra Arbejdet med den kommende Risikobaserede Dimensionering er opstartet og bliver et stort og vigtigt projekt for Brand og Redning og for hele Aarhus Brandvæsen. Den 1. november 2010 tiltrådte Aarhus Brandvæsens nye viceberedskabschef, hvorefter ledelsen omkring Brand og Redning er intakt og klar til udfordringerne i ÅRS JUBILÆUM I februar måned kunne Brandkorpsforeningen ved Aarhus Brandvæsen fejre sit 125 års jubilæum. Det blev markeret med reception og stor fest for alle ansatte ved Aarhus Brandvæsen. Et arrangement, der forløb over al forventning. Det samme gjorde sig gældende om end i lidt mindre målestok da engagerede medarbejdere fi k planlagt og gennemført en oktoberfest for alle ansatte i Aarhus Brandvæsen. MILJØ-, ENERGI- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE (MEA) I kontrast til 125 år, sidemandsoplæring og mottoet sådan har vi altid gjort, står MEA. Aarhus Brandvæsen er en stolt gammel arbejdsplads, hvor det gode håndværk og den gode praksis er noget, der kommer med erfaringen. Det er vanskeligt at nedskrive og videregive til den næste. Det er en udfordring, når man skal certifi ceres inden for miljø- energi og arbejdsmiljøledelse. MEA var i starten et projekt, som kun de færreste kendte ret meget til, herunder bogstavernes betydning og omfanget for Brand og Redning. MEA har uden tvivl været et stort projekt, der har beslaglagt mange ressourcer i 2010 særligt i andet halvår. Forberedelserne til den fælles certifi cering for en række forvaltninger i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, har været ganske omfattende og trukket på ressourcer på alle niveauer. Nu er vi på den anden side af certifi ceringen, og nu tager vi fat på opfølgningen og driftsfasen, hvor vi forhåbentlig kan høste frugterne af det arbejde, der har været lagt i opstartsfasen. NYT OG OPSIGTSVÆKKEN- DE MATERIEL Materielmæssigt modtog Aarhus Brandvæsen de længe ventede og med tiden meget omtalte specialtendere i midten af november. På en kold og våd fredag i november, præcis kl. 14, kom de to specialtendere rullende ind på brandstationen i Ny Munkegade, hvor interesserede brandfolk og pressen stod klar. Efter et kort kig på de nye køretøjer, startede superbru- geruddannelsen den efterfølgende uge. Nu mangler kun uddannelsen af det øvrige mandskab. Der er tale om kraftige og yderst specialiserede køretøjer, der helt sikkert har forbedret Aarhus Brandvæsens chancer for at bekæmpe en brand på blandt andet oliehavnen. Den 10. december 2010 rullede Aarhus Brandvæsens nye stigevogn over grænsen til Danmark. Her er tale om et tiltrængt løft til den eksisterende vognpark. SINE SINE har været nævnt mange gange det forgange år. Både i medierne og fagmagasinerne, hvor man har kunnet følge debatten om den manglende udvikling af kontrolrumssoftware, og på brandstationerne, hvor debatten har gået på terminaler, navigationsudstyr, statusmeldinger m.m. Jeg håber og tror på, at SINE giver et tiltrængt løft til Aarhus Brandvæsens efterhånden udtjente kommunikationssystem. Men SINE er også et af de projekter, der kommer til at løbe langt ind i 2011, inden det kan betragtes som implementeret og afsluttet hvis man overhovedet kan tale om en afslutning. BEREDSKABET Selvom 2010 i perioder har været stille, rent udrykningsmæssigt, oplever jeg engagement og ildhu i alle dele af Brand og Redning, og alle står klar til at hjælpe, når der kommer en større hændelse. Og det er vigtigt, at dette engagement og denne lyst til at være med til at gøre en forskel, lever videre særligt i stille perioder. Hvis man da kan tale om stille perioder, når vi rundt om os oplever såvel utilsigtede som tilsigtede bombesprængninger og to færgebrande. Vi skal glæde FAKTA OM BRAND OG REDNING Fuldtidsstyrken i Ny Munkegade og deltidsstyrken i Lystrup og Ny Munkegade udgør Brand- og Redningsberedskabet. Brandmænd i fuldtidsstyrken: 36 Deltidsbrandmænd i Ny Munkegade: 36 Deltidsbrandmænd i Lystrup: 32 Falck Trindsøvej: 34 os over, at det ikke blev vores tur disse gange, og at ødelæggelserne gik udenom Aarhus Kommune, men samtidig være klar, hvis eller måske snarere når det sker udrykninger 261 AED-alarmer

5 8 Øvelser 2010 i slukning af brand til søs Hoist i forbindelse med stor øvelse i Frederica. Øvelse på finske FinCraf i Multiterminalen., Aarhus havn HOIST I FREDERICIA Tirsdag d. 7. september 2010 deltog Rode 2 i en stor øvelse i Fredericia. Scenariet var, at en eksplosion i tankrummet på et tankskib førte til brand og læk af svær fuelolie. Alarmen gik til de forskellige beredskaber - herunder til Aarhus Brandvæsens beredskab til søs. Rode 2 blev hentet på Skejby Sygehus af Eskadrille 722 i helikopter, hoistet til dæk i kraftig blæst og sejlet videre i gummibåd. Vel ombord på det brændende skib, gik røgdykkere i gang med eftersøgning og brandslukning. ANDRE ØVELSER I november blev der afholdt en stor øvelser i Grenaa med deltagelse af Rode 4. Årets lokalt tilrettelagte øvelser foregik i Aarhus Teaters rekvisithaller på Thorsøvej i Risskov. Scenariet var eftersøgning af personer i røgfyldte bygninger. Figuranter og røg blev udlagt. Øvelserne var for deltidsmandskabet og Falck. BRAND I MASKINRUM Torsdag d. 17. juni øvede Rode 4 sig i brand ombord på containerskib. Scenariet var en brand i maskinrummet og redning af én person. Brandfolkene blev sejlet ud til skibet i Aarhus Havns slæbebåd og øvede herfra entring fra båd til skib ad en lodslighter. Herefter eftersøgning af person i makskinrummet. Skibets hjælperøgdykkere assisterede. Øvelse på finske FinCraf i Multiterminalen, Aarhus havn 9

6 10 11 Tilsyn og Myndighed 2010 Funktionsleder Per Dyrvig Tilsyn og Myndigheds abejde i det forgangne år har endnu engang været præget af travlhed for de 13 engagerede medarbejdere i afdelingen - som nedenstående opsummering af afdelingens arbejdsopgaver giver et indblik i. BRANDSYN 1. januar 2010 overgik den administrative håndtering af brandsynene til vores nyudviklede brandsynsmodul i vores brandadministrationsprogram ; Belenus. Belenus er tænkt som et one bridges -system, hvor alle brandmæssige informationer på en adresse kan hentes frem ved en enkelt søgning. Programmet indeholder i forvejen et modul vedrørende automatisk brandalarmsanlæg og et scanningsmodul til elektronisk arkivering af relevante dokumenter og tegninger. Omfanget af indscanningen af vores skuffearkiv er efterhånden så omfangsrig, at vi nu foretager søgningen i Belenus, før vi kigger i arkivskufferne. Overgangen til brandsynsmodulet har dog ikke været uproblematisk, bl.a. fordi mange af delene i programmet ikke var færdigudviklede, ligesom det burde have været testet bedre før overgangen. I årets løb er flere af fejlene og uhensigtmæssighederne i modulet rettet, men der arbejdes stadig på at få det til at fungere optimalt brandsynsobjekter er synet i år Årets mål er nået med 100 %. 370 tilladelser til overnatninger 35, 100, 4 fyrværkeritilladelser til 35 afbrændinger, 100 salgssteder og 4 grossistfragthåndteringssteder 500 tilladelser til midlertidige arrangementer 1841 synede brandsynsobjekter 42 nye ABA-, ARS- og AVSanlæg i Aarhus HAVNEN OG RISIKOVIRK- SOMHEDER Et af årets store arbejds- og fokusområder har været byens risikovirksomheder og sikkerhed på havnen. I forbindelse med lokalplanlægning af de bynære havnearealer er Tilsyn og Myndighed blevet hørt med hensyn til hvorvidt arealerne kan blive påvirket i forbindelse med større uheld på risikovirksomheder på havnen for så vidt angår brand og eksplosion. Det har i den forbindelse været nødvendigt at udarbejde anbefalinger til acceptkriterier for varmestråling fra brand og overtryk fra eksplosioner, som arealerne maksimalt må udsættes for. I Aarhus Kommune er der 11 risikovirksomheder; 6 kolonne 3 virksomheder og 5 kolonne 2 virksomheder. Kolonne 2 virksomheder skal udarbejde et sikkerhedsdokument og kolonne 3 en sikkerhedsrapport (mere omfattende). Formålet med sikkerhedsrapporten er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden. Risikomyndighederne vurderer, i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Tilsyn og Myndighed har været involveret i sagsbehandling af risikovirksomheders sikkerhedsrapporter/- dokumenter, udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner, mødeplaner, inspektioner på risikovirksomheder samt afprøvning af de eksterne beredskabsplaner for kolonne 3 risikovirksomheder. Aarhus Brandvæsen er forpligtet til at udarbejde eksterne beredskabsplaner for byens 6 kolonne 3 virksomheder og Østjyllands Politi er forpligtet til at informere offentligheden om risikovirksomheder. Eksterne beredskabsplaner beskriver bl.a. indsatslederens opgaver, ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelse af de eksterne beredskabsplaner samt iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden. Informationen oplyser om risikovirksomheden, hvorledes borgere bliver varslet og hvorledes de skal reagere i forbindelse med et større uheld. Begge dele er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen. Planerne kan ses på Aarhus Brandvæsens hjemmeside - og informationen til borgere kan ses på Østjyllands Politis hjemmeside. De eksterne beredskabsplaner skal afprøves mindst hvert 3. år. I november blev planen for APM Terminals afprøvet i samarbejde med Beredskabscenter Midtjylland og virksomheden. Øvelsen blev gennemført som en dilemmaøvelse. HAVNEBEREDSKABET Tilsyn og Myndighed har i forbindelse med opgradering af materiel til taktisk indsats på havnen været ansvarlig for EN SIKKERHEDSRAPPORT SKAL INDEHOLDE FØLGEN- DE: Oplysninger om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyg-gelse af større uheld. Redegørelse for virksomhedens omgivelser. Beskrivelse af virksomheden. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld. Et ikke-teknisk resumé af sikkerhedsrapporten. analysen af slukningskapaciteten til havnen, samt været repræsenteret i den tværfaglige gruppe med repræsentanter fra Brand og Redning og Krise- og Støtteberedskabet, som blev nedsat til indkøb af specialmateriel. Formålet var at tilsikre, at de krav, der blev stillet i analysen, også blev opfyldt. MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER I forbindelsen med brandsynene på skolerne, har vi på oversigtplaner udpeget, hvilke lokaler der kan godkendes til overnatning i henhold til de midlertidige overnatningsregler i Driftsmæssige forskrifter. Oversigtsplanerne er derefter blevet tegningsmæssigt færdigbearbejdet af Børn & Unges bygningsafdeling. Resultatet er: Udlejer og skolen har et overblik over, hvilke lokaler der kan bruges, samt hvor mange personer der kan overnatte i lokalerne. Overnatterne får en brandoversigtsplan til deres rådighed, og brandvæsnet kan nemt og hurtigt give overnatningstilladelsen. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til ca. 370 overnatninger i år.

7 12 13 Tilsyn og myndighed fortsat FYRVÆRKERI Vi gav tilladelse til salg af fyrværkeri fra 100 detailudsalgssteder i Aarhus Kommune. Og som noget nyt gav vi for første gang tilladelse til markedsplads for salg af fyrværkeri på Tangkrogen - en succes der videreføres til næste år. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til 35 afbrændinger, 100 salgssteder og 4 grossistfragthåndteringssteder i år. MIDLERTIDIGE ARRANGEMENTER I Aarhus kulturliv har der, set fra brandmæssigt perspektiv, heller ikke været nogen nedgang at spore i aktiviteterne. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til ca. 500 arrangementer. Af større arrangementer kan nævnes: ADMINISTRATION AF AUTOMATISKE BRANDALARMSANLÆG Udover behandling af de almindelige og uproblematiske anlæg er behandlingen i forbindelse med de store og komplekse byggerier mere tidkrævende på grund af involvering i opbygning og godkendelse af byggeriernes brandcentraler. Formålet med brandcentralerne er, at indsatslederen hurtigt får et overblik over, hvor og hvilke aktive brandsikringsinstallationer, der er aktiverede, således at hans indsats nemt kan overskues, disponeres og kommunikeres videre til indsatsmandskabet. Antallet af automatiske brandalarmsanlæg er i 2010 øget med 42, (31 automatiske brandalarmeringsanlæg, et automatisk rumslukningsanlæg og 10 automatiske vandsprinklingsanlæg), således at det samlede antal i Aarhus nu er oppe på i alt 761. (Bemærk: Her er tale om antal anlæg, ikke antal alarmoverførsler). Vi Rocker i Tangkrogen Koncert med Infernal, Medina, Nik & Jay, TV-2 og Dizzy Mizz Lizzy. Classic Race Aarhus Ca. 150 historiske køretøjer kørte løb på lukket rundstrækning omkring Mindeparken. Moesgård Vikingetræf - Over overværede vikingernes drabelige slag. Grøn Koncert i Vestereng. Festugen. BYGGESAGSBEHANDLING Aarhus var i 2010 forsat præget af stor byggeaktivitet. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået på det ugentlige konsulentbesøg, har 142 byggesager været fremsendt til behandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: FAKTA OM TILSYN OG MYNDIGHED Tilsyn og Myndighed er ansvarlig for løsning af de lovbundne myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning m.m. Derudover løser enheden en lang række højt specialiserede opgavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet. Godsbaneprojektet kvadratmeter Godsbanegård skal om- og tilbygges til et nyt stort produktionscenter for scenekunst, litteratur og billedkunst. Dansk Supermarkeds højlager I Årslev - 42 meter højt. Nyt Moesgård Museum Byggeri på kvadratmeter. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomstcenter, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet. Bygningen skal opføres på Pier 1. Navitas Park Offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser, Aarhus Maskinmesterskole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen. Byggeriet skal opføres på Pier etape af Light House projektet, som bl.a. indeholder Danmarks højeste bygning på 142 meter. Byggeriet skal opføres på Pier 4. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Byggeri på kvadratmeter der skal opføres på Pier 2. Isbjerget Boligbyggeri med 210 lejligheder og parkeringskælder. Bygninger på op til 10 etager der skal opføres på Pier 4. Krifas nye hovedkontor. Arla Foods nye hovedkvarter i Viby Byggeri på kvadratmeter. Arlas hovedkvarter i Viby Isbjerget på Pier 4 Antal faste medarbejdere: 13 TILSYN OG MYNDIGHED ER REPRÆSENTERET I FØLGENDE PROJEKT- OG ARBEJDSGRUPPER: SURR-gruppe (Sikkerhed, Udrykning, Redning og Rydning) nedsat i forbindelse med projektering af Marselisborgtunnelen og bestående af repræsentanter fra Østjyllands Politi, Aarhus Brandvæsenet og tunnelprojektets eksperter. Arbejdsgruppe om regulering af højlagre nedsat af Forsvarsministeriet. Tilsyn og Myndighed sidder som repræsentant for KL / FKB. Tema Forebyggelse i FKB s kreds 2. Bestseller på Pier 2

8 14 15 Nye køretøjer FAKTA OM SPECIALTENDERNE Længde: Højde: Vægt: HRET Stingerarm med vandkanon. Højde: Vandtank kapacitet: Ydelse - vandpumpe: Kastelængde: Skumtank kapacitet: Ydelse - skumpumpe NY DREJESTIGE Aarhus Brandvæsen fik den 10. december en ny 30 m drejestige. Stigen har knæk og udskud på 5 stigeløb (4,70m). Det betyder, at vi nu hurtigt og sikkert kan klare redninger fra kvistvinduer både på forsiden og på bagsiden af taget. Stigen kommer i udrykning d. 1. februar 2011 og hører hjemme på stationen i Ny Munkegade. 11,8 m 3,8 m kg (med fulde tanke) 16 m l l/min 85 m l 1500L/ min SPECIALTENDERE TIL HAVNEBEREDSKABET I november måned kom de længe ventede specialtendere, som efter nytår blandt andet skal indgå i beredskabet på havnen. De to store køretøjer er helt ens. De er opbygget i Østrig over et Scania 480HK chassis. På taget af hver bil er en Rosenbauer HRET (High Reach Extendable Turret) stingerarm placeret med en kastelængde på op til 65 meter. Bilerne har en vandkanon monteret med en kastelængde på 85 meter. Specialtenderne kommer i udrykning d. 1. februar Rosenbauer HRET slukningsbom

9 Kontrol- og Overvågningscentret Funktionsleder Lene Østergaard Hansen FOKUS PÅ KVALITET I 2010 har Kontrol- og Overvågningscentret haft fokus på at kvalitetssikre arbejdsgange. Vi har nedskrevet procedurer og interne arbejdsgange. Vi har skabt os et overblik over vores individuelle kompetencer, vi har fået belyst vores faglige styrker og svagheder. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at for at kunne yde en god service, er vi nødt til at vide præcis, hvad vi gør. Vi skal også altid gøre tingene ens, så det er ligegyldigt, hvem man som kunde møder hos KOC. SERVICE Vi har diskuteret begrebet service og forholdt os til, hvor vi ønsker at lægge vores serviceniveau overfor vores kunder. Vi arbejder efter en salgspyramide, hvor vi først får styr på interne arbejdsgange og procedurer. I løbet af 2010 har vi skabt os et solidt fundament og er nu klar til at udvide vores forretning. FORRETNINGS- UDVIKLING Med fundamentet i orden kommer 2011 til at stå i forretningsudviklingens tegn. Vi er så småt i gang med at afdække hvilke forretningsmuligheder, der er nærliggende for os at starte ud med. Vi har blandt andet igennem hele 2010 undersøgt og eksperimenteret med TV-overvågning, som vi tror på, er et stort fremtidigt marked. 450 overvågede ABA-anlæg 500 overvågede tyverialarmer 80 overvågede elevatoralamer SINE 2010 har også været et år præget at SINE. Vi har undersøgt og videreudviklet ideer, der bevirker, at vi i 2011 får et solidt samarbejde med andre beredskaber i Danmark om tilslutningen til SINE. Vi har ved udgangen af året taget SINE-terminaler i brug og har samtidig fået mulighed for i Kontrol- og Overvågningscentret at se, hvor vores brandstyrker er indsat via kort og GPS. FAKTA OM KOC Kontrol- og Overvågningscenteret er ansvarlig for håndtering af indgående alarmer, og fungerer som koordinator for kommunens samlede brand- og redningsberedskab. Sideløbende hermed løser Kontrol- og Overvågningscenteret en lang række øvrige alarmerings- og overvågningsopgaver. Antal faste medarbejdere: 9 Foto: Bjarne Knudsen: Aldi, Sønderskovvej i november 2010 (Lystrup, deltiden NM og Falck) KOC s salgspyramide SINE-terminal

10 18 19 Større begivenheder i 2010 UGE 40: BRANDFOREBYGGELSE I oktober havde Aarhus Brandvæsen besøg af 16 børnehaveklasser til et minikursus i brandforebyggelse og -slukning. Børnene skulle i løbet af to timer igennem fire små øvelser, og de fik både siddet i en brandbil, hørt en røgalarm og sprøjtet med vand og skum. Forebyggelse og Information stod for arrangementet og Rode 2 og 3 underviste. 125 ÅRS JUBILÆUM Aarhus Brandvæsen og Aarhus Brandkorpsforening kunne i januar 2010 fejre 125 års jubilæum. Det blev fejret med en stor reception i Ny Munkegade med gæster fra hele beredskabsverdenen og mange både nuværende og tidligere medarbejdere. I forbindelse med jubilæet lagde en arbejdsgruppe kræfter i at skrive en bog om de mange år. Bogen Springborgs Drenge indeholder bidrag fra en række forfattere nuværende som tidligere ansatte ved Aarhus Brandvæsen. Den indeholder også en DVD med gamle film og en lang række billeder af køretøjer og indsatser. Per Ryolf er redaktør på bogen. HOSPITALSKLOVNENE PÅ SKEJ- BY SYGEHUS FIK KR ,- Aarhus Brandvæsen ønskede sig penge til syge børn til vores 125 års jubilæum. Det blev til kr ,-, som brandmester Kent Winther her overrækker til hospitalsklovnen Angus. Bagefter bød børn og personale på afdeling A4 indenfor til kaffe. TILTRÆDELSESRECEPTION D. 8. oktober inviterede rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay og direktør for Teknik og Miljø Carl Nielsen til tiltrædelsesreception for Lars Hviid, som pr. 1. juli tiltrådte som ny beredskabschef for Aarhus Brandvæsen. Receptionen blev holdt på brandstationen i Ny Munkegade med deltagelse af Borgmester Nikolai Wammen, rådmand, direktør, gæster fra brandvæsener og beredskabsverdenen og selvfølgelig kolleger fra hele Aarhus Brandvæsen. Lars Hviid blev i 2009 ansat som viceberedskabschef og tiltrådte i januar 2010 som konstitueret beredskabschef, da tidligere beredskabschef Jakob Vedsted Hammer Andersen fratrådte stillingen. DHL 2010 Det blev en våd omgang, da Aarhus Brandvæsen stillede op til DHL 2010 i Mindeparken. Faktisk har det sjældent regnet så meget. Men det blev en god oplevelse alligevel. Den lille røde campingvogn var på plads og leverede grillmad og pita - og der var tørvejr inden for i kommunens fællestelt. Ved siden af grillmesteren blev de nye hjertestartere, som Aarhus Brandvæsen nu udlejer, demonstreret. Aarhus Brandvæsen stillede op med 8 hold.

11 20 21 Krise- og Støtteberedskabet 2010 Thorbjørn Jørgensen, leder af Krise- og Støtteberedskabet TRAVLHED TRODS FÅ INDSATSER 2010 har været et meget travlt år for Krise og Støtteberedskabet. Men også et meget blandet år. Vi har haft 13 indsatser, hvor frivillige har været involveret - det laveste antal siden mens aktivitetsniveauet på uddannelses- og vedligeholdelsessiden er det højeste siden 1988, hvor Århus Civilforsvar arrangerede landstævne for redningshunde. Indsatserne har været meget blandede - fra de traditionelle støttepunktsopgaver som lys, vand og luft til indsættelse af en redningshund og alarmeringer i forbindelse med kemikalieuheld. NYE GRUPPER Kompetencemæssigt har vi fået et kvalitetsløft ved at inddele de frivillige i specialiserede grupper efter deres interesser og kompetencer. Og der har været travlhed i grupperne: BEHANDLERPLADS- ASSISTENTGRUPPEN Gruppen kom godt i gang med implementeringen af Behandlerpladsudvalgets supplerende uddannelse. Uddannelsen er også blevet modtaget godt i andre kommuner - dels fordi Beredskabsforbundet har reklameret i andre kredse, og dels fordi vi samarbejder med Fredericia om uddannelse og hjælper dem med et årligt tilbagevendende samaritterarrangement. REDNINGSGRUPPEN Gruppen fi k startet op og medlemmerne har vist en god entusiasme ved enten at deltage i kurser i Tinglev, hvor to mand har været afsted - eller ved at hjælpe med at knytte forbindelser til personer og lokaliteter, som kan bidrage med enten viden eller øvelsesobjekter. DEFUSINGSGRUPPEN Gruppen arbejder med psykisk førstehjælp. Den har været samlet og planlagt sin vedligeholdelsestræning til næste år. REDNINGSHUNDE- FØRER Året igennem har vores hundefører deltaget i uddannelse i Randers, og det betød, at hans hund udførte en meget overbevisende personeftersøgning i et nedstyrtet hus ved en indsats d. 6. december. Hund FAKTA OM KRISE- OG STØTTEBERED- SKABET De frivillige i Støttepunktet udgør Krise- og Støtteberedskabet, som bl.a. støtter op omkring det øvrige beredskab - fuldtidsstyrken og deltidsstyrken - i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Antal frivillige: 117 Antal fastansatte: 1 og redder er dermed et godt eksempel på, at vi løfter os kvalitetsmæssigt, hvis vi fi n- der de rigtige steder at hente viden. STORMFALDSGRUPPEN Gruppen har særlig viden om brug af motorsav m.v. og alarmeres til væltede træer i forbindelse med indsats/ stormfald. Gruppen fi k kun en enkelt indsats, men har lavet god vedligeholdelsestræning, som gruppen selv har stået for ved at fi nde svære træer at øve sig på, bl.a. på Beredskabscenteret. KOMMUNIKATIONS- TJENESTEN Den forholdsvis nye kommunikationstjeneste er kommet godt i gang med uddannelse og har været brugt i forbindelse med diverse vejrligsberedskaber. Eksempel på afstivning Frivillige på kursus 117 frivillige i Støttepunktet 15 indsatser, som Krise- og Støtteberedskabet har deltaget i i sager vedrørende sikringsrum og betondækningsgrave Redningshund i arbejde KURSUS I TEXAS Thorbjørn Jørgensen deltog i november på kurser i redning fra udgravninger, samt i afstivninger efter de internationale retningslinjer. Begge kurser foregik i Texas ved Teex College Station. Dette har medført, at Kriseog Støtteberedskabet nu laver langt bedre afstivninger end før, samt at der internt er lavet en dansk vejledning i afstivninger. Vejledningen er nu tilgængelig på vores intranet. Der er ligeledes lavet en dansk vejledning i redning fra udgravninger og produceret hensigtsmæssigt materiel til denne opgave. Desuden er stort set alle frivillige i Støttepunktsberedskabet blevet uddannet i brugen af materiellet. Redning fra udgravninger har trukket kursister fra Greve, Nord Sjællands Brandvæsen og Fredericia til. KURSER I AFSTIVNINGER Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter udbyder nu flere kurser inden for redning og afstivninger. Se mere om kurserne på: aarhusbrandvæsen.dk

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation 4 2013 i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser 2013 9 Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

januar 2007 2 8 9 10 11 12 13 14 3 15 16 17 18 19 20 21 4 22 23 24 25 26 27 28 5 29 30 31

januar 2007 2 8 9 10 11 12 13 14 3 15 16 17 18 19 20 21 4 22 23 24 25 26 27 28 5 29 30 31 januar 0 januar 0 1 1 2 3 4 5 6 2 10 11 12 13 3 15 16 1 1 1 21 4 22 23 24 25 2 5 2 30 31 februar 0 5 1 2 3 4 6 5 6 10 11 12 13 15 16 1 1 1 21 22 23 24 25 2 1. januar 0 2 3 4 5 6 0:00 16:00 Have Casino

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere