Aarhus BRANDVÆSEN Årsberetning Aarhus Brandvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen"

Transkript

1 Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen

2 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald ikke, hvis man ser på de ydre linjer. Vi havde 2039 udrykninger i løbet af året, men slap heldigvis for de store skader. Indadtil blev 2010 til gengæld et år med mange forandringer. Vi fi k skiftet ud i toppen af organisationen med ny beredskabschef og viceberedskabschef og det betød ændringer i vores organisation. Vi blev også ramt af sparekniven noget som vi også kommer til at mærke i de kommende år. Heldigvis blev 2010 også et år med fester og sammenhold. Vi fejrede i januar Aarhus Brandvæsens og Aarhus Brandkorpsforenings 125 års jubilæum med en stor reception. Og vi kunne i slutningen af året forære kr til hospitalsklovnene penge som vi havde ønsket os i gave til jubilæet og øremærket til at hjælpe børn i Aarhus Kommune. Vi fi k også vedtaget en intern kommunikationspolitik, som skal foldes ud i starten af det nye år og som forhåbentlig kan gøre os endnu mere opmærksomme på hinanden og de arbejdsopgaver, som hver dag bliver løst i vores fælles brandvæsen blev også året, hvor vi fi k en masse nyt isenkram. De to store specialtendere til havnen blev endelig færdige, og vi fi k kraftige vandkanoner til havneberedskabet. I december kunne vi også hente en ny drejestige alt sammen noget, der har krævet træningstimer af vores brandfolk, der i forvejen har haft travlt med at øve sig i brand ombord på skibe. Men det er langt fra de eneste, der har haft travlt i I Tilsyn og Myndighed har man for eksempel været involveret i de mange store byggerier i byen. Antallet af byggesager i 2010 blev ikke mindre end året før til trods for den generelle afmatning i samfundet. Afdelingen fi k også afsluttet planlægningen for risikovirksomhederne på havnen og gået alle 1841 brandsyn til tiden. INDHOLDSFORTEGNELSE Beredskabschefens forord 2 Mission, vision og organisation i tal 5 Brand og Redning 6 Øvelser: Brand til søs 8 Tilsyn og Myndighed 10 Nye køretøjer 14 Kontrol og Overvågningscentret 16 I 2010 lærte vi også alle sammen et nyt ord, nemlig MEA en lille forkortelse, der har krævet meget arbejde, og som vi forhåbentlig også allerede kan begynde at se resultaterne af i form af et bedre miljø og arbejdsmiljø. I slutningen af januar godkendte byrådet en beredskabspolitik og en ny beredskabsplan for Aarhus Kommune, som fi k navnet Plan for Fortsat Drift. Den skal sikre, at kommunen altid - under alle forhold - kan opretholde servicen overfor borgerne. Udviklingen og implementeringen af planen har fyldt meget i og kommer også til at gøre det i Vores dygtige ansatte fuldtids, deltids og frivillige løste en masse andre opgaver i Dem kan du læse meget mere om på de næste mange sider. Rigtig god læselyst! Større begivenheder 18 Krise- og Støtteberedskabet 20 Planlægning og Analyse 23 Sekretariatet 24 Personalesiderne 26 MEA 30 Uddannelsescentret 32 Bygninger og Service 36 MISSION: Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. VISION: Aarhus Brandvæsen skal være: En udviklende virksomhed, der med klare mål og forventninger til medarbejdere og ledelse skal være Danmarks bedste beredskab. En lærende virksomhed, der i takt med samfundets udvikling bidrager med de rigtige løsninger til gavn for Aarhus kommunes borgere og virksomheder. En samlende virksomhed, der som én enhed skal være kommunens naturlige omdrejningspunkt og videncenter i relation til sikkerhed og beredskab. ORGANISATION 2011 Tilsyn & Myndighed Brand & Redning Sekretariat & Stab Bygninger- og Service Beredskabschef Operativ Ledelse Vice- Beredskabschef Udannelsescent. Kontrol- og Overvågningscent. Krise- og Støtteberedskab Forsidefoto: Bjarne Knudsen

3 i tal Nøgletal for 2010 Tallene inkluderer alle afdelinger af Aarhus Brandvæsen Udgifter Indtægter Nettoudgifter 83,1 mill. 22,8 mill. 60,3 mill. BEREDSKABSKOMMISSIONEN I 2010 Formand, Laura Hay (V) Byrådsmedlem Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid ÅRSREGNSKAB FOR 2010 Årets tal inkluderer tallene for alle afdelingerne i Aarhus Brandvæsen. Vi havde udgifter for i alt 83,1 million - her af er godt 47 millioner løn til medarbejderne. 14 af millionerne gik til entreprenøraftaler med Falck og Odder Brandvæsen. De resterende ca. 22 millioner til drift og vedligehold af bygninger, materiel, køretøjer mm. Aarhus Brandvæsen havde indtægter på knap 23 millioner kroner i Knap otte af millionerne stammer fra salg af kurser i Uddannelsescentret. Seks millioner stammer fra salg af ydelser i forbindelse med håndtering af alarmer i Kontrol- og Overvågningscentret. Knap tre millioner kommer fra Bygninger og Service, der servicerer brandmateriel og nøglebokse, udlejer lokaler - og sælger ydelser til Uddannelsescentret. Tre millioner stammer fra ydelser, som Brand og Redning sælger, og endelig er der refusionsindtægter fra Falck, tilskud fra staten til Krise- og Støtteberedskabet mm. - i alt ca. tre millioner kroner. Årets samlede resultat er et underskud på godt en million kroner - set i forhold til den økonomiske ramme, som byrådet har udstukket for Aarhus Brandvæsen. ANSATTE 89 fultidsansatte 65 deltidsansatte 117 frivillige UDRYKNINGER I 2010 Udrykninger i alt 2035 AED (hjertestarter) 261 BRANDSYN I 2010 Synede brandsynsobjekter 1841 UDANNELSE I 2010 Kursister på Udannelsescentret 5000

4 Brand og Redning Funktionsleder Anders Rathcke NYT PERSONEL OG NY ORGANISATION Vejrmæssigt blev året indledt med en lang og hård vinter. Det blev samtidig starten for en ny funktionsleder for Brand og Redning og en viceberedskabschef, der blev konstitueret beredskabschef. Således var 2010 skudt i gang. Den 1. februar 2010 faldt den nuværende organisering af opgaver og ansvarsfordeling i Brand og Redning på plads. Opgaverne var stort set de samme som hidtil, blot var ansvarsfordelingen ændret. Endvidere var de Vagthavende Beredskabsmestre organisatorisk flyttet tilbage til Brand og Redning, sådan som det længe havde været ønsket. En af de overordnede opgaver for den nye organisation var at sikre stabilitet og herefter dokumentere Brand og Rednings virke. En opgave, der fortsætter i 2011, og som danner grundlaget for tilpasninger i forhold til den Risikobaserede Dimensionering, der skal gælde fra Arbejdet med den kommende Risikobaserede Dimensionering er opstartet og bliver et stort og vigtigt projekt for Brand og Redning og for hele Aarhus Brandvæsen. Den 1. november 2010 tiltrådte Aarhus Brandvæsens nye viceberedskabschef, hvorefter ledelsen omkring Brand og Redning er intakt og klar til udfordringerne i ÅRS JUBILÆUM I februar måned kunne Brandkorpsforeningen ved Aarhus Brandvæsen fejre sit 125 års jubilæum. Det blev markeret med reception og stor fest for alle ansatte ved Aarhus Brandvæsen. Et arrangement, der forløb over al forventning. Det samme gjorde sig gældende om end i lidt mindre målestok da engagerede medarbejdere fi k planlagt og gennemført en oktoberfest for alle ansatte i Aarhus Brandvæsen. MILJØ-, ENERGI- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE (MEA) I kontrast til 125 år, sidemandsoplæring og mottoet sådan har vi altid gjort, står MEA. Aarhus Brandvæsen er en stolt gammel arbejdsplads, hvor det gode håndværk og den gode praksis er noget, der kommer med erfaringen. Det er vanskeligt at nedskrive og videregive til den næste. Det er en udfordring, når man skal certifi ceres inden for miljø- energi og arbejdsmiljøledelse. MEA var i starten et projekt, som kun de færreste kendte ret meget til, herunder bogstavernes betydning og omfanget for Brand og Redning. MEA har uden tvivl været et stort projekt, der har beslaglagt mange ressourcer i 2010 særligt i andet halvår. Forberedelserne til den fælles certifi cering for en række forvaltninger i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, har været ganske omfattende og trukket på ressourcer på alle niveauer. Nu er vi på den anden side af certifi ceringen, og nu tager vi fat på opfølgningen og driftsfasen, hvor vi forhåbentlig kan høste frugterne af det arbejde, der har været lagt i opstartsfasen. NYT OG OPSIGTSVÆKKEN- DE MATERIEL Materielmæssigt modtog Aarhus Brandvæsen de længe ventede og med tiden meget omtalte specialtendere i midten af november. På en kold og våd fredag i november, præcis kl. 14, kom de to specialtendere rullende ind på brandstationen i Ny Munkegade, hvor interesserede brandfolk og pressen stod klar. Efter et kort kig på de nye køretøjer, startede superbru- geruddannelsen den efterfølgende uge. Nu mangler kun uddannelsen af det øvrige mandskab. Der er tale om kraftige og yderst specialiserede køretøjer, der helt sikkert har forbedret Aarhus Brandvæsens chancer for at bekæmpe en brand på blandt andet oliehavnen. Den 10. december 2010 rullede Aarhus Brandvæsens nye stigevogn over grænsen til Danmark. Her er tale om et tiltrængt løft til den eksisterende vognpark. SINE SINE har været nævnt mange gange det forgange år. Både i medierne og fagmagasinerne, hvor man har kunnet følge debatten om den manglende udvikling af kontrolrumssoftware, og på brandstationerne, hvor debatten har gået på terminaler, navigationsudstyr, statusmeldinger m.m. Jeg håber og tror på, at SINE giver et tiltrængt løft til Aarhus Brandvæsens efterhånden udtjente kommunikationssystem. Men SINE er også et af de projekter, der kommer til at løbe langt ind i 2011, inden det kan betragtes som implementeret og afsluttet hvis man overhovedet kan tale om en afslutning. BEREDSKABET Selvom 2010 i perioder har været stille, rent udrykningsmæssigt, oplever jeg engagement og ildhu i alle dele af Brand og Redning, og alle står klar til at hjælpe, når der kommer en større hændelse. Og det er vigtigt, at dette engagement og denne lyst til at være med til at gøre en forskel, lever videre særligt i stille perioder. Hvis man da kan tale om stille perioder, når vi rundt om os oplever såvel utilsigtede som tilsigtede bombesprængninger og to færgebrande. Vi skal glæde FAKTA OM BRAND OG REDNING Fuldtidsstyrken i Ny Munkegade og deltidsstyrken i Lystrup og Ny Munkegade udgør Brand- og Redningsberedskabet. Brandmænd i fuldtidsstyrken: 36 Deltidsbrandmænd i Ny Munkegade: 36 Deltidsbrandmænd i Lystrup: 32 Falck Trindsøvej: 34 os over, at det ikke blev vores tur disse gange, og at ødelæggelserne gik udenom Aarhus Kommune, men samtidig være klar, hvis eller måske snarere når det sker udrykninger 261 AED-alarmer

5 8 Øvelser 2010 i slukning af brand til søs Hoist i forbindelse med stor øvelse i Frederica. Øvelse på finske FinCraf i Multiterminalen., Aarhus havn HOIST I FREDERICIA Tirsdag d. 7. september 2010 deltog Rode 2 i en stor øvelse i Fredericia. Scenariet var, at en eksplosion i tankrummet på et tankskib førte til brand og læk af svær fuelolie. Alarmen gik til de forskellige beredskaber - herunder til Aarhus Brandvæsens beredskab til søs. Rode 2 blev hentet på Skejby Sygehus af Eskadrille 722 i helikopter, hoistet til dæk i kraftig blæst og sejlet videre i gummibåd. Vel ombord på det brændende skib, gik røgdykkere i gang med eftersøgning og brandslukning. ANDRE ØVELSER I november blev der afholdt en stor øvelser i Grenaa med deltagelse af Rode 4. Årets lokalt tilrettelagte øvelser foregik i Aarhus Teaters rekvisithaller på Thorsøvej i Risskov. Scenariet var eftersøgning af personer i røgfyldte bygninger. Figuranter og røg blev udlagt. Øvelserne var for deltidsmandskabet og Falck. BRAND I MASKINRUM Torsdag d. 17. juni øvede Rode 4 sig i brand ombord på containerskib. Scenariet var en brand i maskinrummet og redning af én person. Brandfolkene blev sejlet ud til skibet i Aarhus Havns slæbebåd og øvede herfra entring fra båd til skib ad en lodslighter. Herefter eftersøgning af person i makskinrummet. Skibets hjælperøgdykkere assisterede. Øvelse på finske FinCraf i Multiterminalen, Aarhus havn 9

6 10 11 Tilsyn og Myndighed 2010 Funktionsleder Per Dyrvig Tilsyn og Myndigheds abejde i det forgangne år har endnu engang været præget af travlhed for de 13 engagerede medarbejdere i afdelingen - som nedenstående opsummering af afdelingens arbejdsopgaver giver et indblik i. BRANDSYN 1. januar 2010 overgik den administrative håndtering af brandsynene til vores nyudviklede brandsynsmodul i vores brandadministrationsprogram ; Belenus. Belenus er tænkt som et one bridges -system, hvor alle brandmæssige informationer på en adresse kan hentes frem ved en enkelt søgning. Programmet indeholder i forvejen et modul vedrørende automatisk brandalarmsanlæg og et scanningsmodul til elektronisk arkivering af relevante dokumenter og tegninger. Omfanget af indscanningen af vores skuffearkiv er efterhånden så omfangsrig, at vi nu foretager søgningen i Belenus, før vi kigger i arkivskufferne. Overgangen til brandsynsmodulet har dog ikke været uproblematisk, bl.a. fordi mange af delene i programmet ikke var færdigudviklede, ligesom det burde have været testet bedre før overgangen. I årets løb er flere af fejlene og uhensigtmæssighederne i modulet rettet, men der arbejdes stadig på at få det til at fungere optimalt brandsynsobjekter er synet i år Årets mål er nået med 100 %. 370 tilladelser til overnatninger 35, 100, 4 fyrværkeritilladelser til 35 afbrændinger, 100 salgssteder og 4 grossistfragthåndteringssteder 500 tilladelser til midlertidige arrangementer 1841 synede brandsynsobjekter 42 nye ABA-, ARS- og AVSanlæg i Aarhus HAVNEN OG RISIKOVIRK- SOMHEDER Et af årets store arbejds- og fokusområder har været byens risikovirksomheder og sikkerhed på havnen. I forbindelse med lokalplanlægning af de bynære havnearealer er Tilsyn og Myndighed blevet hørt med hensyn til hvorvidt arealerne kan blive påvirket i forbindelse med større uheld på risikovirksomheder på havnen for så vidt angår brand og eksplosion. Det har i den forbindelse været nødvendigt at udarbejde anbefalinger til acceptkriterier for varmestråling fra brand og overtryk fra eksplosioner, som arealerne maksimalt må udsættes for. I Aarhus Kommune er der 11 risikovirksomheder; 6 kolonne 3 virksomheder og 5 kolonne 2 virksomheder. Kolonne 2 virksomheder skal udarbejde et sikkerhedsdokument og kolonne 3 en sikkerhedsrapport (mere omfattende). Formålet med sikkerhedsrapporten er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden. Risikomyndighederne vurderer, i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Tilsyn og Myndighed har været involveret i sagsbehandling af risikovirksomheders sikkerhedsrapporter/- dokumenter, udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner, mødeplaner, inspektioner på risikovirksomheder samt afprøvning af de eksterne beredskabsplaner for kolonne 3 risikovirksomheder. Aarhus Brandvæsen er forpligtet til at udarbejde eksterne beredskabsplaner for byens 6 kolonne 3 virksomheder og Østjyllands Politi er forpligtet til at informere offentligheden om risikovirksomheder. Eksterne beredskabsplaner beskriver bl.a. indsatslederens opgaver, ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelse af de eksterne beredskabsplaner samt iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden. Informationen oplyser om risikovirksomheden, hvorledes borgere bliver varslet og hvorledes de skal reagere i forbindelse med et større uheld. Begge dele er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen. Planerne kan ses på Aarhus Brandvæsens hjemmeside - og informationen til borgere kan ses på Østjyllands Politis hjemmeside. De eksterne beredskabsplaner skal afprøves mindst hvert 3. år. I november blev planen for APM Terminals afprøvet i samarbejde med Beredskabscenter Midtjylland og virksomheden. Øvelsen blev gennemført som en dilemmaøvelse. HAVNEBEREDSKABET Tilsyn og Myndighed har i forbindelse med opgradering af materiel til taktisk indsats på havnen været ansvarlig for EN SIKKERHEDSRAPPORT SKAL INDEHOLDE FØLGEN- DE: Oplysninger om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og organisation med henblik på forebyg-gelse af større uheld. Redegørelse for virksomhedens omgivelser. Beskrivelse af virksomheden. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld. Et ikke-teknisk resumé af sikkerhedsrapporten. analysen af slukningskapaciteten til havnen, samt været repræsenteret i den tværfaglige gruppe med repræsentanter fra Brand og Redning og Krise- og Støtteberedskabet, som blev nedsat til indkøb af specialmateriel. Formålet var at tilsikre, at de krav, der blev stillet i analysen, også blev opfyldt. MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER I forbindelsen med brandsynene på skolerne, har vi på oversigtplaner udpeget, hvilke lokaler der kan godkendes til overnatning i henhold til de midlertidige overnatningsregler i Driftsmæssige forskrifter. Oversigtsplanerne er derefter blevet tegningsmæssigt færdigbearbejdet af Børn & Unges bygningsafdeling. Resultatet er: Udlejer og skolen har et overblik over, hvilke lokaler der kan bruges, samt hvor mange personer der kan overnatte i lokalerne. Overnatterne får en brandoversigtsplan til deres rådighed, og brandvæsnet kan nemt og hurtigt give overnatningstilladelsen. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til ca. 370 overnatninger i år.

7 12 13 Tilsyn og myndighed fortsat FYRVÆRKERI Vi gav tilladelse til salg af fyrværkeri fra 100 detailudsalgssteder i Aarhus Kommune. Og som noget nyt gav vi for første gang tilladelse til markedsplads for salg af fyrværkeri på Tangkrogen - en succes der videreføres til næste år. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til 35 afbrændinger, 100 salgssteder og 4 grossistfragthåndteringssteder i år. MIDLERTIDIGE ARRANGEMENTER I Aarhus kulturliv har der, set fra brandmæssigt perspektiv, heller ikke været nogen nedgang at spore i aktiviteterne. Tilsyn og Myndighed har givet tilladelser til ca. 500 arrangementer. Af større arrangementer kan nævnes: ADMINISTRATION AF AUTOMATISKE BRANDALARMSANLÆG Udover behandling af de almindelige og uproblematiske anlæg er behandlingen i forbindelse med de store og komplekse byggerier mere tidkrævende på grund af involvering i opbygning og godkendelse af byggeriernes brandcentraler. Formålet med brandcentralerne er, at indsatslederen hurtigt får et overblik over, hvor og hvilke aktive brandsikringsinstallationer, der er aktiverede, således at hans indsats nemt kan overskues, disponeres og kommunikeres videre til indsatsmandskabet. Antallet af automatiske brandalarmsanlæg er i 2010 øget med 42, (31 automatiske brandalarmeringsanlæg, et automatisk rumslukningsanlæg og 10 automatiske vandsprinklingsanlæg), således at det samlede antal i Aarhus nu er oppe på i alt 761. (Bemærk: Her er tale om antal anlæg, ikke antal alarmoverførsler). Vi Rocker i Tangkrogen Koncert med Infernal, Medina, Nik & Jay, TV-2 og Dizzy Mizz Lizzy. Classic Race Aarhus Ca. 150 historiske køretøjer kørte løb på lukket rundstrækning omkring Mindeparken. Moesgård Vikingetræf - Over overværede vikingernes drabelige slag. Grøn Koncert i Vestereng. Festugen. BYGGESAGSBEHANDLING Aarhus var i 2010 forsat præget af stor byggeaktivitet. Større og mindre byggeprojekter har involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover de mange sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler har bedt om at få gennemgået på det ugentlige konsulentbesøg, har 142 byggesager været fremsendt til behandling. Af større, brandmæssigt komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: FAKTA OM TILSYN OG MYNDIGHED Tilsyn og Myndighed er ansvarlig for løsning af de lovbundne myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, administration af fyrværkerilovgivning m.m. Derudover løser enheden en lang række højt specialiserede opgavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet. Godsbaneprojektet kvadratmeter Godsbanegård skal om- og tilbygges til et nyt stort produktionscenter for scenekunst, litteratur og billedkunst. Dansk Supermarkeds højlager I Årslev - 42 meter højt. Nyt Moesgård Museum Byggeri på kvadratmeter. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomstcenter, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet. Bygningen skal opføres på Pier 1. Navitas Park Offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser, Aarhus Maskinmesterskole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen. Byggeriet skal opføres på Pier etape af Light House projektet, som bl.a. indeholder Danmarks højeste bygning på 142 meter. Byggeriet skal opføres på Pier 4. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Byggeri på kvadratmeter der skal opføres på Pier 2. Isbjerget Boligbyggeri med 210 lejligheder og parkeringskælder. Bygninger på op til 10 etager der skal opføres på Pier 4. Krifas nye hovedkontor. Arla Foods nye hovedkvarter i Viby Byggeri på kvadratmeter. Arlas hovedkvarter i Viby Isbjerget på Pier 4 Antal faste medarbejdere: 13 TILSYN OG MYNDIGHED ER REPRÆSENTERET I FØLGENDE PROJEKT- OG ARBEJDSGRUPPER: SURR-gruppe (Sikkerhed, Udrykning, Redning og Rydning) nedsat i forbindelse med projektering af Marselisborgtunnelen og bestående af repræsentanter fra Østjyllands Politi, Aarhus Brandvæsenet og tunnelprojektets eksperter. Arbejdsgruppe om regulering af højlagre nedsat af Forsvarsministeriet. Tilsyn og Myndighed sidder som repræsentant for KL / FKB. Tema Forebyggelse i FKB s kreds 2. Bestseller på Pier 2

8 14 15 Nye køretøjer FAKTA OM SPECIALTENDERNE Længde: Højde: Vægt: HRET Stingerarm med vandkanon. Højde: Vandtank kapacitet: Ydelse - vandpumpe: Kastelængde: Skumtank kapacitet: Ydelse - skumpumpe NY DREJESTIGE Aarhus Brandvæsen fik den 10. december en ny 30 m drejestige. Stigen har knæk og udskud på 5 stigeløb (4,70m). Det betyder, at vi nu hurtigt og sikkert kan klare redninger fra kvistvinduer både på forsiden og på bagsiden af taget. Stigen kommer i udrykning d. 1. februar 2011 og hører hjemme på stationen i Ny Munkegade. 11,8 m 3,8 m kg (med fulde tanke) 16 m l l/min 85 m l 1500L/ min SPECIALTENDERE TIL HAVNEBEREDSKABET I november måned kom de længe ventede specialtendere, som efter nytår blandt andet skal indgå i beredskabet på havnen. De to store køretøjer er helt ens. De er opbygget i Østrig over et Scania 480HK chassis. På taget af hver bil er en Rosenbauer HRET (High Reach Extendable Turret) stingerarm placeret med en kastelængde på op til 65 meter. Bilerne har en vandkanon monteret med en kastelængde på 85 meter. Specialtenderne kommer i udrykning d. 1. februar Rosenbauer HRET slukningsbom

9 Kontrol- og Overvågningscentret Funktionsleder Lene Østergaard Hansen FOKUS PÅ KVALITET I 2010 har Kontrol- og Overvågningscentret haft fokus på at kvalitetssikre arbejdsgange. Vi har nedskrevet procedurer og interne arbejdsgange. Vi har skabt os et overblik over vores individuelle kompetencer, vi har fået belyst vores faglige styrker og svagheder. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at for at kunne yde en god service, er vi nødt til at vide præcis, hvad vi gør. Vi skal også altid gøre tingene ens, så det er ligegyldigt, hvem man som kunde møder hos KOC. SERVICE Vi har diskuteret begrebet service og forholdt os til, hvor vi ønsker at lægge vores serviceniveau overfor vores kunder. Vi arbejder efter en salgspyramide, hvor vi først får styr på interne arbejdsgange og procedurer. I løbet af 2010 har vi skabt os et solidt fundament og er nu klar til at udvide vores forretning. FORRETNINGS- UDVIKLING Med fundamentet i orden kommer 2011 til at stå i forretningsudviklingens tegn. Vi er så småt i gang med at afdække hvilke forretningsmuligheder, der er nærliggende for os at starte ud med. Vi har blandt andet igennem hele 2010 undersøgt og eksperimenteret med TV-overvågning, som vi tror på, er et stort fremtidigt marked. 450 overvågede ABA-anlæg 500 overvågede tyverialarmer 80 overvågede elevatoralamer SINE 2010 har også været et år præget at SINE. Vi har undersøgt og videreudviklet ideer, der bevirker, at vi i 2011 får et solidt samarbejde med andre beredskaber i Danmark om tilslutningen til SINE. Vi har ved udgangen af året taget SINE-terminaler i brug og har samtidig fået mulighed for i Kontrol- og Overvågningscentret at se, hvor vores brandstyrker er indsat via kort og GPS. FAKTA OM KOC Kontrol- og Overvågningscenteret er ansvarlig for håndtering af indgående alarmer, og fungerer som koordinator for kommunens samlede brand- og redningsberedskab. Sideløbende hermed løser Kontrol- og Overvågningscenteret en lang række øvrige alarmerings- og overvågningsopgaver. Antal faste medarbejdere: 9 Foto: Bjarne Knudsen: Aldi, Sønderskovvej i november 2010 (Lystrup, deltiden NM og Falck) KOC s salgspyramide SINE-terminal

10 18 19 Større begivenheder i 2010 UGE 40: BRANDFOREBYGGELSE I oktober havde Aarhus Brandvæsen besøg af 16 børnehaveklasser til et minikursus i brandforebyggelse og -slukning. Børnene skulle i løbet af to timer igennem fire små øvelser, og de fik både siddet i en brandbil, hørt en røgalarm og sprøjtet med vand og skum. Forebyggelse og Information stod for arrangementet og Rode 2 og 3 underviste. 125 ÅRS JUBILÆUM Aarhus Brandvæsen og Aarhus Brandkorpsforening kunne i januar 2010 fejre 125 års jubilæum. Det blev fejret med en stor reception i Ny Munkegade med gæster fra hele beredskabsverdenen og mange både nuværende og tidligere medarbejdere. I forbindelse med jubilæet lagde en arbejdsgruppe kræfter i at skrive en bog om de mange år. Bogen Springborgs Drenge indeholder bidrag fra en række forfattere nuværende som tidligere ansatte ved Aarhus Brandvæsen. Den indeholder også en DVD med gamle film og en lang række billeder af køretøjer og indsatser. Per Ryolf er redaktør på bogen. HOSPITALSKLOVNENE PÅ SKEJ- BY SYGEHUS FIK KR ,- Aarhus Brandvæsen ønskede sig penge til syge børn til vores 125 års jubilæum. Det blev til kr ,-, som brandmester Kent Winther her overrækker til hospitalsklovnen Angus. Bagefter bød børn og personale på afdeling A4 indenfor til kaffe. TILTRÆDELSESRECEPTION D. 8. oktober inviterede rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay og direktør for Teknik og Miljø Carl Nielsen til tiltrædelsesreception for Lars Hviid, som pr. 1. juli tiltrådte som ny beredskabschef for Aarhus Brandvæsen. Receptionen blev holdt på brandstationen i Ny Munkegade med deltagelse af Borgmester Nikolai Wammen, rådmand, direktør, gæster fra brandvæsener og beredskabsverdenen og selvfølgelig kolleger fra hele Aarhus Brandvæsen. Lars Hviid blev i 2009 ansat som viceberedskabschef og tiltrådte i januar 2010 som konstitueret beredskabschef, da tidligere beredskabschef Jakob Vedsted Hammer Andersen fratrådte stillingen. DHL 2010 Det blev en våd omgang, da Aarhus Brandvæsen stillede op til DHL 2010 i Mindeparken. Faktisk har det sjældent regnet så meget. Men det blev en god oplevelse alligevel. Den lille røde campingvogn var på plads og leverede grillmad og pita - og der var tørvejr inden for i kommunens fællestelt. Ved siden af grillmesteren blev de nye hjertestartere, som Aarhus Brandvæsen nu udlejer, demonstreret. Aarhus Brandvæsen stillede op med 8 hold.

11 20 21 Krise- og Støtteberedskabet 2010 Thorbjørn Jørgensen, leder af Krise- og Støtteberedskabet TRAVLHED TRODS FÅ INDSATSER 2010 har været et meget travlt år for Krise og Støtteberedskabet. Men også et meget blandet år. Vi har haft 13 indsatser, hvor frivillige har været involveret - det laveste antal siden mens aktivitetsniveauet på uddannelses- og vedligeholdelsessiden er det højeste siden 1988, hvor Århus Civilforsvar arrangerede landstævne for redningshunde. Indsatserne har været meget blandede - fra de traditionelle støttepunktsopgaver som lys, vand og luft til indsættelse af en redningshund og alarmeringer i forbindelse med kemikalieuheld. NYE GRUPPER Kompetencemæssigt har vi fået et kvalitetsløft ved at inddele de frivillige i specialiserede grupper efter deres interesser og kompetencer. Og der har været travlhed i grupperne: BEHANDLERPLADS- ASSISTENTGRUPPEN Gruppen kom godt i gang med implementeringen af Behandlerpladsudvalgets supplerende uddannelse. Uddannelsen er også blevet modtaget godt i andre kommuner - dels fordi Beredskabsforbundet har reklameret i andre kredse, og dels fordi vi samarbejder med Fredericia om uddannelse og hjælper dem med et årligt tilbagevendende samaritterarrangement. REDNINGSGRUPPEN Gruppen fi k startet op og medlemmerne har vist en god entusiasme ved enten at deltage i kurser i Tinglev, hvor to mand har været afsted - eller ved at hjælpe med at knytte forbindelser til personer og lokaliteter, som kan bidrage med enten viden eller øvelsesobjekter. DEFUSINGSGRUPPEN Gruppen arbejder med psykisk førstehjælp. Den har været samlet og planlagt sin vedligeholdelsestræning til næste år. REDNINGSHUNDE- FØRER Året igennem har vores hundefører deltaget i uddannelse i Randers, og det betød, at hans hund udførte en meget overbevisende personeftersøgning i et nedstyrtet hus ved en indsats d. 6. december. Hund FAKTA OM KRISE- OG STØTTEBERED- SKABET De frivillige i Støttepunktet udgør Krise- og Støtteberedskabet, som bl.a. støtter op omkring det øvrige beredskab - fuldtidsstyrken og deltidsstyrken - i forbindelse med ekstraordinære hændelser. Antal frivillige: 117 Antal fastansatte: 1 og redder er dermed et godt eksempel på, at vi løfter os kvalitetsmæssigt, hvis vi fi n- der de rigtige steder at hente viden. STORMFALDSGRUPPEN Gruppen har særlig viden om brug af motorsav m.v. og alarmeres til væltede træer i forbindelse med indsats/ stormfald. Gruppen fi k kun en enkelt indsats, men har lavet god vedligeholdelsestræning, som gruppen selv har stået for ved at fi nde svære træer at øve sig på, bl.a. på Beredskabscenteret. KOMMUNIKATIONS- TJENESTEN Den forholdsvis nye kommunikationstjeneste er kommet godt i gang med uddannelse og har været brugt i forbindelse med diverse vejrligsberedskaber. Eksempel på afstivning Frivillige på kursus 117 frivillige i Støttepunktet 15 indsatser, som Krise- og Støtteberedskabet har deltaget i i sager vedrørende sikringsrum og betondækningsgrave Redningshund i arbejde KURSUS I TEXAS Thorbjørn Jørgensen deltog i november på kurser i redning fra udgravninger, samt i afstivninger efter de internationale retningslinjer. Begge kurser foregik i Texas ved Teex College Station. Dette har medført, at Kriseog Støtteberedskabet nu laver langt bedre afstivninger end før, samt at der internt er lavet en dansk vejledning i afstivninger. Vejledningen er nu tilgængelig på vores intranet. Der er ligeledes lavet en dansk vejledning i redning fra udgravninger og produceret hensigtsmæssigt materiel til denne opgave. Desuden er stort set alle frivillige i Støttepunktsberedskabet blevet uddannet i brugen af materiellet. Redning fra udgravninger har trukket kursister fra Greve, Nord Sjællands Brandvæsen og Fredericia til. KURSER I AFSTIVNINGER Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter udbyder nu flere kurser inden for redning og afstivninger. Se mere om kurserne på: aarhusbrandvæsen.dk

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Notat Emne: Til: Ansættelse til viceberedskabschef Ansøger Den. 15. juli 2010 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen søger en ny kollega

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 16. august 2011 Referat fra Funktionsledermøde nr. 5-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Tirsdag, den 16. august 2011 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 4 2015 Mødedato: Mandag, den 16. november 2015 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015 Mødereferat Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. februar 2015 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 2. februar 2015 Mødetid:

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 23. 05. 2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 3 2014 Mødedato: Onsdag, den 21. Maj 2014 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids kontor

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Mødereferat. Logistikmøde nr TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune

Mødereferat. Logistikmøde nr TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune Mødereferat Logistikmøde nr. 5-2014 Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Kl. 10.30 12.00 Mødested: KIR, K1 Deltagere: Erik Rasmussen (ER) Flemming Frahm (FF) Hans Simonsen (HS) Henrik Christensen (HC) Henrik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. august 2008 Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere