Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015."

Transkript

1 Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer, søge markedsinformation, abonnere på realtidskurser. Yderligere information om Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du finde på henholdsvis Nordea.dk/onlineinvestering eller Nordea.dk/nordeainvestor. 2 Vilkår for online værdipapirhandel Disse regler er gældende, når du handler værdipapirer online via Online Investering eller Nordea Investor som er bankens elektroniske Når du handler Værdipapirer via Nordeas elektroniske handelsplatforme gælder følgende regler i øvrigt: Generelle vilkår for privatkunder, Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder, Depotbestemmelser i Nordea, Nordeas retningslinjer for udførelse af ordrer, Bankens Politik for interessekonflikter. De seneste versioner af reglerne kan du til enhver tid finde på nordea.dk/mifid. 3 Hvordan logger du på de elektroniske handelsplatforme Online Investering kan kun benyttes fra en PC. Du skal benytte NemID når du logger på, se pkt Nordea Investor kan benyttes på alle enheder der understøtter en HTML5 browser, herunder PC, MAC, samt de fleste smartphones og tablets. Du skal benytte NemID når du logger på Nordea Investor. 3.1 Brug af NemID Du skal have et NemID for at bruge de elektroniske Har du allerede adgang til Netbank med NemID, vil denne adgang også gælde for de elektroniske NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/en nøgleviser, som angiver de koder (nøgler), du skal taste ind sammen med dit bruger-id og din adgangskode. Reglerne vedrørende brug af NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/en nøgleviser, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du kan finde på 3.2 Midlertidig adgangskode Har du ikke allerede adgang til Netbank med NemID, modtager du en midlertidig adgangskode med posten eller i en sms, som du skal bruge, første gang du skal logge på den elektroniske handelsplatform. Har du fået den midlertidige adgangskode med posten, skal den bruges inden 30 dage. Har du fået den midlertidige adgangskode i en sms, skal den bruges inden otte timer, hvis det er første gang, du skal logge på de elektroniske Det er kun dig, som må kende den midlertidige adgangskode. Ser kuverten ud til at have været åbnet, skal du kontakte din filial eller Nordeas Telefonbank i stedet, og bestille en ny. Det samme gælder, hvis du ikke har modtaget brevet med koden senest 10 dage efter, at du har underskrevet og returneret din Online Aftale. Ud over den midlertidige adgangskode skal du bruge dit NemID-nummer, som fremgår af brevet med nøglekortet. Den midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Når du har brugt den, kan du smide den ud. 3.3 Selvvalgt adgangskode til NemID Når du har brugt den midlertidige adgangskode, skal du oprette en selvvalgt adgangskode til NemID. Din adgangskode skal du bruge sammen med dit bruger-id og nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, når du fremover skal logge på de elektroniske Din adgangskode skal være en kombination af tal og bogstaver (fra A til Z). Adgangskoden skal være på mindst 6 og højst 40 tal og bogstaver. Det fremgår af logon skærmbillederne, hvilke krav der gælder for valg af adgangskode. Lær din adgangskode til NemID udenad, og oplys den ikke til andre. Får du mistanke om, at andre kender din adgangskode, men ikke har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks ændre adgangskoden. Er du i tvivl om andre har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks spærre adgangen til de elektroniske handelsplatforme, se pkt Det fremgår af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu.

2 4 Generelt om online handel med værdipapirer Inden du handler via Nordeas elektroniske handelsplatforme, bør du orientere dig om investering i værdipapirer og gøre dig fortrolig med den elektroniske handelsplatform og reglerne for handel. Du skal være opmærksom på, at det kan være strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der mærkbart kan have betydning for kursen. Endvidere kan det være strafbart at udsprede urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller i det hele taget på nogen måde forsøge, at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler. Når du handler værdipapirer via en elektronisk handelsplatform, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt handler uden personlig investeringsrådgivning (execution only). Du bør altid undersøge, hvilke konsekvenser, herunder skattemæssige, som den enkelte handel kan få for dig. Salgs- og købskurserne på danske værdipapirer mv. kommer fra NASDAQ OMX København (herefter Nasdaq OMX ). Kurser på udenlandske værdipapirer leveres via Thomson Reuters Limited fra de respektive udenlandske børser. Kurserne er som udgangspunkt minimum 15 minutter forsinket. 5 Risici Du skal være opmærksom på, at køb og salg af værdipapirer er forbundet med en risiko, idet kursen på værdipapirer afhænger af udsving på kapitalmarkederne m.v. Investering i værdipapirer kan derfor medføre tab. Alle værdipapirer er risikomærket grøn, gul eller rød. Læs mere på nordea.dk/risikomærkning. For investeringsforeningsbeviser i afdelinger som banken rådgiver om kan du også finde information om risici i dokumentet Central Investorinformation, som findes for hver enkelt afdeling. Du finder link til dokumentet i handelsbilledet. 6 Handelsgrænser Når du får adgang til bankens elektroniske handelsplatforme, fastsætter banken grænser for, hvor meget du dagligt kan købe og sælge værdipapirer for. Ønsker du højere eller lavere grænser, skal du kontakte banken. I Online Investering finder du informationen under menupunktet Personligt, Opsætning, Brugeroplysninger. I Nordea Investor finder du informationen under min profil. Første gang du logger på en af de elektroniske handelsplatforme, eller når du har aftalt en anden handelsgrænse, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med handelsgrænsens størrelse. Hvis handelsgrænsen overskrides, bliver ordren afvist. 7 Bekræftelser Straks efter gennemførelse af en ordre kan du se din bekræftelse online. Du har adgang til dine elektroniske handelsbekræftelser via de elektroniske Du kan ved afgivelse af en ordre bestille en handelsbekræftelse som vil blive tilsendt med post. Prisen for dette fremgår i handelsplatformen. Du bør altid kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte. Har du spørgsmål til handelsbekræftelsen, eller mener du, at der er fejl i den, skal du straks kontakte din filial. 8 Afvikling af handler Når du handler værdipapirer, registreres købet eller salget i dit depot på afviklingsdagen - som udgangspunkt 2 eller 3 børsdage efter handlens udførelse, afhængig af hvilken børs du handler værdipapiret på. Afregningsbeløbet hæves eller indsættes på din konto på afviklingsdagen. Du har dog råderet over værdipapirerne straks efter gennemførelse af et køb. Du må kun sælge værdipapirer, der ligger eller lægges i det opgivne depot senest på afviklingsdagen. Sælger du obligationer, hvoraf nogle offentliggøres til udtrækning inden afviklingsdagen, bliver handlen gennemført for de ikke-udtrukne obligationer, der ligger i depotet. Banken foretager et erstatningskøb svarende til de udtrukne obligationer til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto. Til sikkerhed for betalingen i forbindelse med køb af værdipapirer tager banken pant i de værdipapirer, du køber. Er der ikke penge nok på den tilknyttede konto på afviklingsdagen, kan banken vælge at realisere værdipapirerne. En eventuel difference bliver hævet på din konto. Du må kun købe værdipapirer, hvis der er dækning på den tilknyttede konto på afviklingsdagen. Såfremt der opstår overtræk på den tilknyttede konto er dette misligholdelse og banken er berettiget til at ophæve aftale om Online Investering/Nordea Investor uden varsel, se pkt.21 9 Ordretyper 9.1 Handel med danske værdipapirer Du kan vælge mellem følgende ordretyper, når du handler via bankens elektroniske handelsplatforme: Børshandel, strakshandel, eller gennemsnitshandel. Nogle ordretyper er kun tilgængelige for nogle typer værdipapirer og/eller for nogle markedspladser.

3 Når du vælger ordretyperne strakshandel eller gennemsnitshandel er din modpart Nordea Bank Danmark A/S. Handler af ordretypen børshandel sker direkte på NASDAQ OMX København ( Nasdaq OMX ), i dennes åbningstid, med en af NASDAQ OMX godkendt værdipapirhandler som modpart. Når du handler værdipapirer på NASDAQ OMX, som er mindre likvide, skal du være opmærksom på, at den senest handlede kurs og det aktuelle bud eller udbud ikke nødvendigvis er et retvisende billede af værdipapirets værdi ved ordreafgivelsen. Du kan læse om de enkelte ordretyper, herunder fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper, i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.2 Særlig for strakshandel Når du handler strakshandel skal du være opmærksom på at handlen først er endelig, når banken har modtaget og accepteret din ordre. Hvis kursen ændrer sig, før banken har modtaget og accepteret ordren, vil handlen blive gennemført til den nye kurs, såfremt ændringen har positiv indflydelse på dit køb eller salg. Medfører ændringen derimod, at et køb bliver dyrere for dig, eller provenuet ved salg bliver lavere for dig, gennemføres handlen ikke uden din forudgående accept. Der er et maksimum beløb, for de værdipapirer, hvori der tilbydes strakshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. Hvis du har handlet for maksimum beløbet, kan du ikke gennemføre en ny tilsvarende handel i samme fondskode (uanset beløbets størrelse), før der er gået 5 minutter, som tæller fra tidspunktet fra din sidste gennemførte strakshandel i fondskoden. Du kan godt strakshandle flere gange uden at skulle vente, så længe handlerne ikke samlet overskrider handelsgrænsen for fondskoden. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommissionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.3 Særligt for Gennemsnitshandel Der er et maksimum beløb for de værdipapirer, hvori der tilbydes gennemsnitshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. En gennemsnitshandel gennemføres kun på børsdage. Hvis du afgiver ordren inden kl , gennemføres handlen som regel samme dag til et volumenvægtet gennemsnit af de kurser, der har været handlet til på NASDAQ OMX i løbet af dagen indtil kl , samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Hvis ordren afgives efter kl , gennemføres handlen først børsdagen efter til denne dags gennemsnitskurs samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Banken forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitsordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på NASDAQ OMX den pågældende dag. Hvis banken ikke kan tilbyde en gennemsnitshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommisionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.4 Særligt for handel med udenlandske aktier Du kan købe og sælge udenlandske aktier via de elektroniske handelsplatforme på udvalgte udenlandske børser i deres respektive åbningstid - som hovedregel dog tidligst fra kl og senest til kl dansk tid. De børser du kan handle aktier på og deres åbningstid fremgår på nordea.dk/ Til beregning af kursen i danske kroner benyttes den valutakurs, der er gældende i banken på det tidspunkt, hvor ordren gennemføres. Valutakurserne kan ses på den relevante elektroniske handelsplatform. Derudover beregnes evt. et valutaterminstillæg/-fradrag. Udenlandske aktiehandler kan blive delafregnet. Du kan derfor ikke være sikker på, at hele din ordre handles. Den del af ordren, som eventuelt ikke er blevet handlet, vil stadig stå som bestilt i ordrestatus, indtil den eventuelt måtte blive handlet eller - hvis der er tale om en limiteret ordre - blive annulleret, når limiteringen udløber. Afgiver du en købs- eller salgsordre på en udenlandsk aktie, som ændrer stykstørrelse, vil din ordre normalt blive udført i overensstemmelse med de i ordren angivne oplysninger om antal styk og eventuel limiteringskurs, uden korrigering af styk og limiteringskurs. Medfører et salg, at der bliver solgt mere, end du har rådighed over, vil banken foretage et erstatningskøb til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto.

4 9.5 Udenlandsk aktiehandel uden limitering Hvis du ønsker at handle udenlandske aktier til aktuel markedskurs, kan du afgive din ordre som udenlandsk aktiehandel. Dette gælder dog ikke for ordrer på børserne i Stockholm, Oslo og Helsinki, hvor ordren skal afgives i overensstemmelse med punkt 9.6. Ordren vil blive gennemført hurtigst muligt til den aktuelle markedskurs.. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 9.6 Udenlandsk aktiehandel med limitering Hvis du ønsker at sætte en maksimumskurs på dit aktiekøb eller en minimumskurs på dit salg, skal du angive en limiteringskurs på din ordre, og en periode hvori kursen skal være gældende. Herefter gennemføres ordren kun, hvis aktien kan handles inden for den fastsatte limiteringskurs. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 10 Fortrydelse Kapitel 4 om fortrydelsesret ved fjernsalg i Lov om visse forbrugeraftaler finder ikke anvendelse på handel med værdipapirer. Du kan derfor ikke fortryde en handel med værdipapirer. 11 Annullering af ordrer En strakshandel kan ikke annulleres. Ved andre ordretyper er der en vis mulighed men ingen sikkerhed - for at få ordren annulleret. Dette kan gøres under menupunktet ordrestatus. Særligt for gennemsnitshandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt hele weekenden og på danske helligdage. Mellem kl og kl på børsdage kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. Særligt for udenlandske aktiehandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden og helligdage på det lokale marked hvor børsen er hjemhørende. Mellem kl og kl kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. 12 Ansvar ved misbrug 12.1 Misbrug med NemID Hvis en anden har misbrugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme og brugt din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis en anden har misbrugt din adgang til de elektronske handelsplatforme og brugt din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, og: du har undladt at underrette os snarest muligt, efter at du har opdaget, at en anden er blevet bekendt med adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren du har oplyst adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren til den, der har misbrugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du hæfter for hele tabet, hvis misbruget af de elektroniske handelsplatforme er foretaget af den, som du har oplyst din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser til under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du hæfter endvidere for hele tabet, hvis du har handlet svigagtigt, med forsæt eller ved grov forsømmelse har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, se punkt 3.1, eller til at spærre din adgang til den elektroniske handelsplatform, se punkt Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at du har spærret din adgang til de elektroniske For at du kan blive gjort ansvarlig, er det en forudsætning, at banken har registreret og bogført bevægelserne korrekt. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i 62 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge Bankens ansvar Banken er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Banken er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: at informationer ikke kan ses, eller at en handel ikke kan indgås som følge af programfejl og driftsforstyrrelser, der hindrer eller afbryder brugen af de elektroniske handelsplatforme, fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited, nyheder fra Ritzau Finans eller i de øvrige markedskommentarer og analyser, du har adgang til på de elektroniske fejl i kurser fra NASDAQ OMX, udenlandske børser eller multilaterale handelsfaciliteter(mft). 13 Priser Når du handler værdipapirer, betaler du kurtage til banken. Herudover skal du betale eventuel udenlandsk børsafgift, omsætningsafgift eller skat. Du kan se oplysninger om beregningsgrundlag, aktuelle priser, kurtagesatser, depotomkostninger og

5 øvrige omkostninger i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder som du finder på nordea.dk/mifid. Du kan også få disse oplysninger i din filial Supplerende serviceydelser (gælder kun Online Investering) Når du har adgang til Online Investering, kan du i Online Investering abonnere på supplerende serviceydelser. Du betaler særskilt for hver supplerende serviceydelse, du tilmelder dig i Online Investering. Priserne fremgår af en særskilt prisoversigt, som du kan finde på nordea.dk/onlineinvestering under priser og vilkår. Du kan også få priserne oplyst i din filial. Betalingen bliver hævet løbende på din konto indtil abonnementet opsiges. Du kan fortryde dit køb af en supplerende serviceydelse indtil 14 dage efter købet. Meddelelse herom sendes til Nordea, Online Investering, Strandgade 3, 1401 København K. Hvis du begynder at bruge den supplerende serviceydelse inden fristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten De supplerende service ydelser som du har købt i Online Investering, vil også være gældende for Nordea Investor, så længe du ikke kan købe supplerende serviceydelser i Nordea Investor. Banken kan med 2 måneders varsel ændre prisen for supplerende serviceydelser og ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. 14 Kryptering Alle personlige informationer, som sendes mellem banken og din elektroniske enhed bliver krypteret, så ingen andre har mulighed for at læse informationerne. 15 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg Banken registrerer oplysninger om de ordrer og handler, du foretager. Det drejer sig om dit bruger-id, konto- og depotnumre, dato og tidspunkt, beløb, kurser samt værdipapirtype og -mængde. Banken registrerer også de oplysninger, den får fra dig om adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og de værdipapirer, du har interesse i. Banken indsamler i øvrigt data i forbindelse med din brug af de elektroniske Det gælder data om din færden på de elektroniske handelsplatforme, bl.a. din brug af kurslister, depotoversigt, grafik, analyser og kommentarer. De indsamlede oplysninger behandles fortroligt og bruges til at forbedre den service og sikkerhed, som er på den elektroniske handelsplatform, til statistiske formål samt i forbindelse med tilbud om finansielle ydelser. Videregivelse af oplysninger kan inden for rammerne af lovgivningen ske til andre selskaber i Nordea koncernen til samme brug. I øvrigt videregives oplysninger kun til brug for afviklingen af handler, hvis værdipapirer skal opbevares hos andre end banken, eller hvis lovgivningen eller børsreglerne kræver det. 16 Software og Teknik 16.1 Ophavsret Alle immaterielle rettigheder til den software, der benyttes på den elektroniske handelsplatform, tilhører banken. Softwaren må ikke kopieres, ændres, overdrages, videregives eller stilles til rådighed for andre. Du må heller ikke dekompliere, foretage reverse engineering, afsløre eller bryde softwaren. Banken har ophavsretten til analyserne på den elektroniske handelsplatform. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller give analyserne videre. Du må heller ikke vise analyserne eller gengive dele af dem på Internettet. Banken og NASDAQ OMX har ophavsretten til de kursinformationer mv. på danske værdipapirer, som du får oplyst, når du bruger de elektroniske Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller videregive kurser eller anden information. Du må heller ikke vise kurser eller gengive dele af dem på Internettet. De enkelte børser har ophavsretten til de kursinformationer på udenlandske værdipapirer, der leveres via Thomson Reuters Limited. Thomson Reuters Limited har ophavsretten til Thomson Reuters nyheder. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive kurser eller Thomson Reuters nyheder mv. Thomson Reuters Limited fraskriver sig ansvaret for fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited. Eksterne leverandører, der måtte levere informationer til de elektroniske handelsplatforme, har ophavsretten til disse informationer. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive informationer fra eksterne leverandører Tekniske krav til dit udstyr De tekniske krav til din elektroniske enhed og internetadgang står på vores hjemmeside på nordea.dk/tekniskekrav. Vi anbefaler, at du løbende opdaterer dit antivirusprogram og styresystem. 17 Spærring og driftsforstyrrelser 17.1 Automatisk spærring Taster du din NemID adgangskode forkert 5 gange, bliver dit NemID spærret. Du kan få åbnet dit NemID igen ved at kontakte din filial.

6 17.2 Din pligt til at spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du skal snarest muligt spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme, hvis du får mistanke om: at en anden kender din adgangskode til NemID at en anden kender nøglerne fra dit NemID nøglekort/din NemID nøgleviser at en anden uberettiget har brugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du kan spærre dine adgange ved at spærre dit NemId og dette kan du gøre på følgende måder: kontakte din filial ringe til Nordeas Telefonbank på Du får en bekræftelse på, hvornår spærringen er registreret Din pligt til at spærre dit NemID Det fremgår i øvrigt af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu Driftsforstyrrelser Når du logger på den elektroniske handelsplatform, får du, så vidt det er muligt, meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser. 18 Spørgsmål om den elektroniske handelsplatform Har du spørgsmål om brugen af den elektroniske handelsplatform, kan du ringe til Hotline på Sprog Online aftalen samt aftaler om abonnementer på realtidskurser, realtidsnyheder, analyser, informationer etc. indgået via den elektroniske handelsplatform er alle på dansk. Dog er visse informationer og serviceydelser, herunder dem du kan abonnere på, skrevet på engelsk, fx visse aktieanalyser. 21 Opsigelse Du kan til enhver tid opsige din Online aftale uden varsel. Hvis du har indgået handler på opsigelsestidspunktet, vil disse blive gennemført. Banken kan opsige Online aftalen med to måneders varsel. Hvis du misligholder Online aftalen eller gør uberettiget brug af Online Investering/Nordea Investor, er banken berettiget til at ophæve aftalen straks. Banken er ligeledes berettiget til at ophæve aftalen straks, såfremt du er eller senere bliver bosiddende i USA eller andre lande eller territorier, hvor banken af juridiske årsager ikke må give dig adgang til en elektronisk handelsplatform. Banken kan uden varsel og uden begrundelse afbryde muligheden for at afgive ordrer som børshandel. 22 Klager Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til din tilfredshed, kan du kontakte bankens kundeservicechef, som er klageansvarlig i banken. Kundeservicechefen er din garanti for, at klagen bliver behandlet på den rigtige måde. Henvendelse sker til Nordea, Kundeservicechefen, Postboks 850, 0900 København C. Klager over banken kan af privatkunder indbringes for Pengeinstitutankenævnet. Klageskemaer kan rekvireres Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, , postboks 9029, København K. Se endvidere Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Se endvidere datatilsynet.dk. 23 Dansk ret Retlige tvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. 20 Ændring af reglerne Ændring af reglerne til ugunst for dig kan ske med 2 måneders varsel. Ændring til gunst for dig kan træde i kraft uden varsel. Ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. En varslet ændring af reglerne vil blive anset for godkendt af dig, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil din Online aftale blive anset for ophørt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere