Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015."

Transkript

1 Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer, søge markedsinformation, abonnere på realtidskurser. Yderligere information om Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du finde på henholdsvis Nordea.dk/onlineinvestering eller Nordea.dk/nordeainvestor. 2 Vilkår for online værdipapirhandel Disse regler er gældende, når du handler værdipapirer online via Online Investering eller Nordea Investor som er bankens elektroniske Når du handler Værdipapirer via Nordeas elektroniske handelsplatforme gælder følgende regler i øvrigt: Generelle vilkår for privatkunder, Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder, Depotbestemmelser i Nordea, Nordeas retningslinjer for udførelse af ordrer, Bankens Politik for interessekonflikter. De seneste versioner af reglerne kan du til enhver tid finde på nordea.dk/mifid. 3 Hvordan logger du på de elektroniske handelsplatforme Online Investering kan kun benyttes fra en PC. Du skal benytte NemID når du logger på, se pkt Nordea Investor kan benyttes på alle enheder der understøtter en HTML5 browser, herunder PC, MAC, samt de fleste smartphones og tablets. Du skal benytte NemID når du logger på Nordea Investor. 3.1 Brug af NemID Du skal have et NemID for at bruge de elektroniske Har du allerede adgang til Netbank med NemID, vil denne adgang også gælde for de elektroniske NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/en nøgleviser, som angiver de koder (nøgler), du skal taste ind sammen med dit bruger-id og din adgangskode. Reglerne vedrørende brug af NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/en nøgleviser, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du kan finde på 3.2 Midlertidig adgangskode Har du ikke allerede adgang til Netbank med NemID, modtager du en midlertidig adgangskode med posten eller i en sms, som du skal bruge, første gang du skal logge på den elektroniske handelsplatform. Har du fået den midlertidige adgangskode med posten, skal den bruges inden 30 dage. Har du fået den midlertidige adgangskode i en sms, skal den bruges inden otte timer, hvis det er første gang, du skal logge på de elektroniske Det er kun dig, som må kende den midlertidige adgangskode. Ser kuverten ud til at have været åbnet, skal du kontakte din filial eller Nordeas Telefonbank i stedet, og bestille en ny. Det samme gælder, hvis du ikke har modtaget brevet med koden senest 10 dage efter, at du har underskrevet og returneret din Online Aftale. Ud over den midlertidige adgangskode skal du bruge dit NemID-nummer, som fremgår af brevet med nøglekortet. Den midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Når du har brugt den, kan du smide den ud. 3.3 Selvvalgt adgangskode til NemID Når du har brugt den midlertidige adgangskode, skal du oprette en selvvalgt adgangskode til NemID. Din adgangskode skal du bruge sammen med dit bruger-id og nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, når du fremover skal logge på de elektroniske Din adgangskode skal være en kombination af tal og bogstaver (fra A til Z). Adgangskoden skal være på mindst 6 og højst 40 tal og bogstaver. Det fremgår af logon skærmbillederne, hvilke krav der gælder for valg af adgangskode. Lær din adgangskode til NemID udenad, og oplys den ikke til andre. Får du mistanke om, at andre kender din adgangskode, men ikke har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks ændre adgangskoden. Er du i tvivl om andre har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks spærre adgangen til de elektroniske handelsplatforme, se pkt Det fremgår af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu.

2 4 Generelt om online handel med værdipapirer Inden du handler via Nordeas elektroniske handelsplatforme, bør du orientere dig om investering i værdipapirer og gøre dig fortrolig med den elektroniske handelsplatform og reglerne for handel. Du skal være opmærksom på, at det kan være strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der mærkbart kan have betydning for kursen. Endvidere kan det være strafbart at udsprede urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller i det hele taget på nogen måde forsøge, at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler. Når du handler værdipapirer via en elektronisk handelsplatform, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt handler uden personlig investeringsrådgivning (execution only). Du bør altid undersøge, hvilke konsekvenser, herunder skattemæssige, som den enkelte handel kan få for dig. Salgs- og købskurserne på danske værdipapirer mv. kommer fra NASDAQ OMX København (herefter Nasdaq OMX ). Kurser på udenlandske værdipapirer leveres via Thomson Reuters Limited fra de respektive udenlandske børser. Kurserne er som udgangspunkt minimum 15 minutter forsinket. 5 Risici Du skal være opmærksom på, at køb og salg af værdipapirer er forbundet med en risiko, idet kursen på værdipapirer afhænger af udsving på kapitalmarkederne m.v. Investering i værdipapirer kan derfor medføre tab. Alle værdipapirer er risikomærket grøn, gul eller rød. Læs mere på nordea.dk/risikomærkning. For investeringsforeningsbeviser i afdelinger som banken rådgiver om kan du også finde information om risici i dokumentet Central Investorinformation, som findes for hver enkelt afdeling. Du finder link til dokumentet i handelsbilledet. 6 Handelsgrænser Når du får adgang til bankens elektroniske handelsplatforme, fastsætter banken grænser for, hvor meget du dagligt kan købe og sælge værdipapirer for. Ønsker du højere eller lavere grænser, skal du kontakte banken. I Online Investering finder du informationen under menupunktet Personligt, Opsætning, Brugeroplysninger. I Nordea Investor finder du informationen under min profil. Første gang du logger på en af de elektroniske handelsplatforme, eller når du har aftalt en anden handelsgrænse, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med handelsgrænsens størrelse. Hvis handelsgrænsen overskrides, bliver ordren afvist. 7 Bekræftelser Straks efter gennemførelse af en ordre kan du se din bekræftelse online. Du har adgang til dine elektroniske handelsbekræftelser via de elektroniske Du kan ved afgivelse af en ordre bestille en handelsbekræftelse som vil blive tilsendt med post. Prisen for dette fremgår i handelsplatformen. Du bør altid kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte. Har du spørgsmål til handelsbekræftelsen, eller mener du, at der er fejl i den, skal du straks kontakte din filial. 8 Afvikling af handler Når du handler værdipapirer, registreres købet eller salget i dit depot på afviklingsdagen - som udgangspunkt 2 eller 3 børsdage efter handlens udførelse, afhængig af hvilken børs du handler værdipapiret på. Afregningsbeløbet hæves eller indsættes på din konto på afviklingsdagen. Du har dog råderet over værdipapirerne straks efter gennemførelse af et køb. Du må kun sælge værdipapirer, der ligger eller lægges i det opgivne depot senest på afviklingsdagen. Sælger du obligationer, hvoraf nogle offentliggøres til udtrækning inden afviklingsdagen, bliver handlen gennemført for de ikke-udtrukne obligationer, der ligger i depotet. Banken foretager et erstatningskøb svarende til de udtrukne obligationer til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto. Til sikkerhed for betalingen i forbindelse med køb af værdipapirer tager banken pant i de værdipapirer, du køber. Er der ikke penge nok på den tilknyttede konto på afviklingsdagen, kan banken vælge at realisere værdipapirerne. En eventuel difference bliver hævet på din konto. Du må kun købe værdipapirer, hvis der er dækning på den tilknyttede konto på afviklingsdagen. Såfremt der opstår overtræk på den tilknyttede konto er dette misligholdelse og banken er berettiget til at ophæve aftale om Online Investering/Nordea Investor uden varsel, se pkt.21 9 Ordretyper 9.1 Handel med danske værdipapirer Du kan vælge mellem følgende ordretyper, når du handler via bankens elektroniske handelsplatforme: Børshandel, strakshandel, eller gennemsnitshandel. Nogle ordretyper er kun tilgængelige for nogle typer værdipapirer og/eller for nogle markedspladser.

3 Når du vælger ordretyperne strakshandel eller gennemsnitshandel er din modpart Nordea Bank Danmark A/S. Handler af ordretypen børshandel sker direkte på NASDAQ OMX København ( Nasdaq OMX ), i dennes åbningstid, med en af NASDAQ OMX godkendt værdipapirhandler som modpart. Når du handler værdipapirer på NASDAQ OMX, som er mindre likvide, skal du være opmærksom på, at den senest handlede kurs og det aktuelle bud eller udbud ikke nødvendigvis er et retvisende billede af værdipapirets værdi ved ordreafgivelsen. Du kan læse om de enkelte ordretyper, herunder fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper, i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.2 Særlig for strakshandel Når du handler strakshandel skal du være opmærksom på at handlen først er endelig, når banken har modtaget og accepteret din ordre. Hvis kursen ændrer sig, før banken har modtaget og accepteret ordren, vil handlen blive gennemført til den nye kurs, såfremt ændringen har positiv indflydelse på dit køb eller salg. Medfører ændringen derimod, at et køb bliver dyrere for dig, eller provenuet ved salg bliver lavere for dig, gennemføres handlen ikke uden din forudgående accept. Der er et maksimum beløb, for de værdipapirer, hvori der tilbydes strakshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. Hvis du har handlet for maksimum beløbet, kan du ikke gennemføre en ny tilsvarende handel i samme fondskode (uanset beløbets størrelse), før der er gået 5 minutter, som tæller fra tidspunktet fra din sidste gennemførte strakshandel i fondskoden. Du kan godt strakshandle flere gange uden at skulle vente, så længe handlerne ikke samlet overskrider handelsgrænsen for fondskoden. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommissionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.3 Særligt for Gennemsnitshandel Der er et maksimum beløb for de værdipapirer, hvori der tilbydes gennemsnitshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. En gennemsnitshandel gennemføres kun på børsdage. Hvis du afgiver ordren inden kl , gennemføres handlen som regel samme dag til et volumenvægtet gennemsnit af de kurser, der har været handlet til på NASDAQ OMX i løbet af dagen indtil kl , samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Hvis ordren afgives efter kl , gennemføres handlen først børsdagen efter til denne dags gennemsnitskurs samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Banken forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitsordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på NASDAQ OMX den pågældende dag. Hvis banken ikke kan tilbyde en gennemsnitshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommisionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.4 Særligt for handel med udenlandske aktier Du kan købe og sælge udenlandske aktier via de elektroniske handelsplatforme på udvalgte udenlandske børser i deres respektive åbningstid - som hovedregel dog tidligst fra kl og senest til kl dansk tid. De børser du kan handle aktier på og deres åbningstid fremgår på nordea.dk/ Til beregning af kursen i danske kroner benyttes den valutakurs, der er gældende i banken på det tidspunkt, hvor ordren gennemføres. Valutakurserne kan ses på den relevante elektroniske handelsplatform. Derudover beregnes evt. et valutaterminstillæg/-fradrag. Udenlandske aktiehandler kan blive delafregnet. Du kan derfor ikke være sikker på, at hele din ordre handles. Den del af ordren, som eventuelt ikke er blevet handlet, vil stadig stå som bestilt i ordrestatus, indtil den eventuelt måtte blive handlet eller - hvis der er tale om en limiteret ordre - blive annulleret, når limiteringen udløber. Afgiver du en købs- eller salgsordre på en udenlandsk aktie, som ændrer stykstørrelse, vil din ordre normalt blive udført i overensstemmelse med de i ordren angivne oplysninger om antal styk og eventuel limiteringskurs, uden korrigering af styk og limiteringskurs. Medfører et salg, at der bliver solgt mere, end du har rådighed over, vil banken foretage et erstatningskøb til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto.

4 9.5 Udenlandsk aktiehandel uden limitering Hvis du ønsker at handle udenlandske aktier til aktuel markedskurs, kan du afgive din ordre som udenlandsk aktiehandel. Dette gælder dog ikke for ordrer på børserne i Stockholm, Oslo og Helsinki, hvor ordren skal afgives i overensstemmelse med punkt 9.6. Ordren vil blive gennemført hurtigst muligt til den aktuelle markedskurs.. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 9.6 Udenlandsk aktiehandel med limitering Hvis du ønsker at sætte en maksimumskurs på dit aktiekøb eller en minimumskurs på dit salg, skal du angive en limiteringskurs på din ordre, og en periode hvori kursen skal være gældende. Herefter gennemføres ordren kun, hvis aktien kan handles inden for den fastsatte limiteringskurs. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 10 Fortrydelse Kapitel 4 om fortrydelsesret ved fjernsalg i Lov om visse forbrugeraftaler finder ikke anvendelse på handel med værdipapirer. Du kan derfor ikke fortryde en handel med værdipapirer. 11 Annullering af ordrer En strakshandel kan ikke annulleres. Ved andre ordretyper er der en vis mulighed men ingen sikkerhed - for at få ordren annulleret. Dette kan gøres under menupunktet ordrestatus. Særligt for gennemsnitshandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt hele weekenden og på danske helligdage. Mellem kl og kl på børsdage kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. Særligt for udenlandske aktiehandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden og helligdage på det lokale marked hvor børsen er hjemhørende. Mellem kl og kl kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. 12 Ansvar ved misbrug 12.1 Misbrug med NemID Hvis en anden har misbrugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme og brugt din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, skal du dække tab op til kr. (selvrisiko). Du skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis en anden har misbrugt din adgang til de elektronske handelsplatforme og brugt din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, og: du har undladt at underrette os snarest muligt, efter at du har opdaget, at en anden er blevet bekendt med adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren du har oplyst adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren til den, der har misbrugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du hæfter for hele tabet, hvis misbruget af de elektroniske handelsplatforme er foretaget af den, som du har oplyst din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser til under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du hæfter endvidere for hele tabet, hvis du har handlet svigagtigt, med forsæt eller ved grov forsømmelse har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, se punkt 3.1, eller til at spærre din adgang til den elektroniske handelsplatform, se punkt Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at du har spærret din adgang til de elektroniske For at du kan blive gjort ansvarlig, er det en forudsætning, at banken har registreret og bogført bevægelserne korrekt. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i 62 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge Bankens ansvar Banken er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Banken er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: at informationer ikke kan ses, eller at en handel ikke kan indgås som følge af programfejl og driftsforstyrrelser, der hindrer eller afbryder brugen af de elektroniske handelsplatforme, fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited, nyheder fra Ritzau Finans eller i de øvrige markedskommentarer og analyser, du har adgang til på de elektroniske fejl i kurser fra NASDAQ OMX, udenlandske børser eller multilaterale handelsfaciliteter(mft). 13 Priser Når du handler værdipapirer, betaler du kurtage til banken. Herudover skal du betale eventuel udenlandsk børsafgift, omsætningsafgift eller skat. Du kan se oplysninger om beregningsgrundlag, aktuelle priser, kurtagesatser, depotomkostninger og

5 øvrige omkostninger i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder som du finder på nordea.dk/mifid. Du kan også få disse oplysninger i din filial Supplerende serviceydelser (gælder kun Online Investering) Når du har adgang til Online Investering, kan du i Online Investering abonnere på supplerende serviceydelser. Du betaler særskilt for hver supplerende serviceydelse, du tilmelder dig i Online Investering. Priserne fremgår af en særskilt prisoversigt, som du kan finde på nordea.dk/onlineinvestering under priser og vilkår. Du kan også få priserne oplyst i din filial. Betalingen bliver hævet løbende på din konto indtil abonnementet opsiges. Du kan fortryde dit køb af en supplerende serviceydelse indtil 14 dage efter købet. Meddelelse herom sendes til Nordea, Online Investering, Strandgade 3, 1401 København K. Hvis du begynder at bruge den supplerende serviceydelse inden fristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten De supplerende service ydelser som du har købt i Online Investering, vil også være gældende for Nordea Investor, så længe du ikke kan købe supplerende serviceydelser i Nordea Investor. Banken kan med 2 måneders varsel ændre prisen for supplerende serviceydelser og ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. 14 Kryptering Alle personlige informationer, som sendes mellem banken og din elektroniske enhed bliver krypteret, så ingen andre har mulighed for at læse informationerne. 15 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg Banken registrerer oplysninger om de ordrer og handler, du foretager. Det drejer sig om dit bruger-id, konto- og depotnumre, dato og tidspunkt, beløb, kurser samt værdipapirtype og -mængde. Banken registrerer også de oplysninger, den får fra dig om adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og de værdipapirer, du har interesse i. Banken indsamler i øvrigt data i forbindelse med din brug af de elektroniske Det gælder data om din færden på de elektroniske handelsplatforme, bl.a. din brug af kurslister, depotoversigt, grafik, analyser og kommentarer. De indsamlede oplysninger behandles fortroligt og bruges til at forbedre den service og sikkerhed, som er på den elektroniske handelsplatform, til statistiske formål samt i forbindelse med tilbud om finansielle ydelser. Videregivelse af oplysninger kan inden for rammerne af lovgivningen ske til andre selskaber i Nordea koncernen til samme brug. I øvrigt videregives oplysninger kun til brug for afviklingen af handler, hvis værdipapirer skal opbevares hos andre end banken, eller hvis lovgivningen eller børsreglerne kræver det. 16 Software og Teknik 16.1 Ophavsret Alle immaterielle rettigheder til den software, der benyttes på den elektroniske handelsplatform, tilhører banken. Softwaren må ikke kopieres, ændres, overdrages, videregives eller stilles til rådighed for andre. Du må heller ikke dekompliere, foretage reverse engineering, afsløre eller bryde softwaren. Banken har ophavsretten til analyserne på den elektroniske handelsplatform. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller give analyserne videre. Du må heller ikke vise analyserne eller gengive dele af dem på Internettet. Banken og NASDAQ OMX har ophavsretten til de kursinformationer mv. på danske værdipapirer, som du får oplyst, når du bruger de elektroniske Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller videregive kurser eller anden information. Du må heller ikke vise kurser eller gengive dele af dem på Internettet. De enkelte børser har ophavsretten til de kursinformationer på udenlandske værdipapirer, der leveres via Thomson Reuters Limited. Thomson Reuters Limited har ophavsretten til Thomson Reuters nyheder. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive kurser eller Thomson Reuters nyheder mv. Thomson Reuters Limited fraskriver sig ansvaret for fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited. Eksterne leverandører, der måtte levere informationer til de elektroniske handelsplatforme, har ophavsretten til disse informationer. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive informationer fra eksterne leverandører Tekniske krav til dit udstyr De tekniske krav til din elektroniske enhed og internetadgang står på vores hjemmeside på nordea.dk/tekniskekrav. Vi anbefaler, at du løbende opdaterer dit antivirusprogram og styresystem. 17 Spærring og driftsforstyrrelser 17.1 Automatisk spærring Taster du din NemID adgangskode forkert 5 gange, bliver dit NemID spærret. Du kan få åbnet dit NemID igen ved at kontakte din filial.

6 17.2 Din pligt til at spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du skal snarest muligt spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme, hvis du får mistanke om: at en anden kender din adgangskode til NemID at en anden kender nøglerne fra dit NemID nøglekort/din NemID nøgleviser at en anden uberettiget har brugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du kan spærre dine adgange ved at spærre dit NemId og dette kan du gøre på følgende måder: kontakte din filial ringe til Nordeas Telefonbank på Du får en bekræftelse på, hvornår spærringen er registreret Din pligt til at spærre dit NemID Det fremgår i øvrigt af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu Driftsforstyrrelser Når du logger på den elektroniske handelsplatform, får du, så vidt det er muligt, meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser. 18 Spørgsmål om den elektroniske handelsplatform Har du spørgsmål om brugen af den elektroniske handelsplatform, kan du ringe til Hotline på Sprog Online aftalen samt aftaler om abonnementer på realtidskurser, realtidsnyheder, analyser, informationer etc. indgået via den elektroniske handelsplatform er alle på dansk. Dog er visse informationer og serviceydelser, herunder dem du kan abonnere på, skrevet på engelsk, fx visse aktieanalyser. 21 Opsigelse Du kan til enhver tid opsige din Online aftale uden varsel. Hvis du har indgået handler på opsigelsestidspunktet, vil disse blive gennemført. Banken kan opsige Online aftalen med to måneders varsel. Hvis du misligholder Online aftalen eller gør uberettiget brug af Online Investering/Nordea Investor, er banken berettiget til at ophæve aftalen straks. Banken er ligeledes berettiget til at ophæve aftalen straks, såfremt du er eller senere bliver bosiddende i USA eller andre lande eller territorier, hvor banken af juridiske årsager ikke må give dig adgang til en elektronisk handelsplatform. Banken kan uden varsel og uden begrundelse afbryde muligheden for at afgive ordrer som børshandel. 22 Klager Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til din tilfredshed, kan du kontakte bankens kundeservicechef, som er klageansvarlig i banken. Kundeservicechefen er din garanti for, at klagen bliver behandlet på den rigtige måde. Henvendelse sker til Nordea, Kundeservicechefen, Postboks 850, 0900 København C. Klager over banken kan af privatkunder indbringes for Pengeinstitutankenævnet. Klageskemaer kan rekvireres Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, , postboks 9029, København K. Se endvidere Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Se endvidere datatilsynet.dk. 23 Dansk ret Retlige tvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. 20 Ændring af reglerne Ændring af reglerne til ugunst for dig kan ske med 2 måneders varsel. Ændring til gunst for dig kan træde i kraft uden varsel. Ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. En varslet ændring af reglerne vil blive anset for godkendt af dig, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil din Online aftale blive anset for ophørt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015

Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Regler for Nordea Pay Gælder fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm. forretningsbetingelser

Læs mere