ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer"

Transkript

1 ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder

2

3 EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C Colgate-Palmolive Company har kontinuerligt demonstreret en forpligtelse over for vores dybtfølte værdier og principper gennem mere end 200 år ved at drive virksomheden med integritet og hæderlighed, og vi har bragt vores værdier ud i livet med respekt. Jeg er stolt af at kunne præsentere 25-året for virksomhedens adfærdskodeks. Siden grundlæggelsen i 1987 har vores kodeks dannet grundlag for vores etiske adfærd med et sæt principper, der afspejler Colgate s værdier og etablerede standarder. For at holde trit med forandringerne i verden og på vores markeder gennemgår vi jævnligt vores adfærdskodeks og opdaterer og genudsender det for at sikre dets relevans og rummelighed. Begivenhederne i forretningsverden har aldrig været mere udfordrende eller komplekse, og de understreger, hvor vigtigt det er at drive virksomhed på en etisk, lovlydig og socialt ansvarlig måde. Som en international virksomhed, der virker i utallige lande i hele verden, må vi alle sørge for, at vores adfærd og beslutninger lever op til vores idealer og værdier, der er beskrevet i dette adfærdskodeks. Hver dag træffer vi alle beslutninger, der kan få økonomiske, menneskelige, samfundsmæssige eller etiske konsekvenser. Det er vigtigt, at du som medlem af Colgate-familien læser, forstår og til fulde overholder vores adfærdskodeks. Kodekset understreger det personlige ansvar, som vi hver især har for at handle med integritet og overholde de højeste etiske standarder. Men det er ikke nok at kende til vores adfærdskodeks. Som Colgate-medlemmer repræsenterer vi den etiske adfærd gennem både handling og tale. Vi tager ansvar for vores handlinger og beslutninger, og vi tager kampen op over for adfærd, der er i modstrid med vores adfærdskodeks og de øvrige Colgate-politikker. Vi har alle fået betroet Colgate's omdømme. På forhånd tak for jeres fortsatte vilje til at støtte vores fælles værdier og for jeres etiske ledelse, som er afgørende for vores fortsatte forretningssucces. Ian Cook Formand, direktør og CEO

4 Living Our Values Ved at efterleve vores Colgate-værdier såsom omsorg, globalt teamwork og kontinuerlig forbedring, skaber vi en kultur, hvor mennesker arbejder i teams og sammen om at nå et fælles mål. Colgate's tre fundamentale værdier er med i alt, hvad vi foretager os. Omsorg Virksomheden drager omsorg for mennesker: Colgate's medarbejdrere, kunder, aktionærer, forbrugere, leverandører og forretningspartnere. Colgate er forpligtet til at handle med indlevelse, integritet, hæderlighed og etik i alle situationer, lytte til andre med respekt og respektere forskelle. Virksomheden er også forpligtet til at beskytte det globale miljø, styrke de samfund, hvori Colgate's medarbejdere bor og arbejder og overholde alle love og regler. Globalt teamwork Alle Colgate's medarbejdere er medlemmer af et globalt team. De er forpligtede til at arbejde sammen på tværs af landegrænser og over hele verden. Kun ved at dele ideer, teknologier og talenter kan virksomheden opnå og opretholde en positiv vækst. Kontinuerlig forbedring Colgate's medarbejdere er forpligtede til at blive bedre hver dag i alt, hvad de gør, både som enkeltpersoner og som et team. Ved bedre at forstå forbrugeres og kunders forventninger og kontinuerligt arbejde for at forny og forbedre produkter, serviceydelser og processer kan Colgate 'blive de bedste'. På vores stadig mere konkurrenceprægede marked er Colgate-værdierne grundlaget for den enkeltes, teamets og virksomhedens succes. Kun ved at respektere andre og leve efter Colgate's værdier kan vi håbe på at opnå fremragende forretningsresultater. 2 ADFÆRDSKODEKS

5 Ledelse med respekt "Ledelse med respekt" er den måde, hvorpå Colgate's medarbejdere forvandler virksomhedens værdier til handling. Ved at lede med respekt skaber vi et miljø, hvor medarbejderne frit kan stille forslag, komme med ideer og på anden måde bidrage til organisationen. Ledelse med respekt skaber et miljø, hvor personalet virkelig interesserer sig for hinanden og arbejder godt sammen om at indfri deres fulde potentiale. Principperne for ledelse med respekt er: Kommunikér Udtryk dine ideer klart og enkelt, lyt til andre, skab et miljø, hvor alle tillidsfuldt kan udtrykke deres tanker, benyt et rettidigt og konstant informationsflow imellem jer. Giv og søg feedback Sørg for, at alle Colgate-medarbejdere udvikler sig ved at give og modtage konstruktiv, specifik feedback. Giv anvisninger og hjælp andre med at blive på sporet, motiver dem til at lave positive forandringer og inspirer dem til at yde et exceptionelt arbejde. Værdsæt unikke bidrag Værdsæt og anerkend andres bidrag og gode arbejde, respektér individualisme, inddrag andre, når du træffer beslutninger og foretager prioriteringer. Påskønnelse af medarbejderne for deres individuelle forskelle er nøglen til skabelse og bevarelse af succes i virksomheden nu og i fremtiden. Støt teamwork Skab engagement i fælles mål, løs konflikter på en positiv måde. Foregå andre med et godt eksempel Stå som et godt eksempel ved at lede virksomheden på en etisk måde, ved at holde stress nede og ved at skabe et behageligt og afbalanceret arbejdsmiljø. Colgate-Palmolive Company 3

6 COLGATE-PALMOLIVE-ADFÆRDSKODEKS INDHOLD Om adfærdskodekset... 5 Vores forhold til hinanden... 6 Vores forhold til virksomheden... 8 Vores forhold til vores bestyrelse Vores forhold til andre virksomheder Vores forhold til forbrugeren Vores forhold til regeringen og loven Vores forhold til samfundet Vores forhold til miljøet Vores forhold til aktionærerne Ansvar for overholdelse Søg råd og vejledning og gør opmærksom på bekymringer Emneopdelt indeks Hyppigt stillede spørgsmål... 31

7 ALT OM ADFÆRDSKODEKSET Vores Colgate-adfærdskodeks fungerer som en vejledning i vores daglige forretningshandlinger og afspejler vores standarder for korrekt adfærd og virksomhedens værdiholdninger. Adfærdskodekset gør det klart for alle, at den måde, hvorpå vi opnår vores forretningsresultater, er lige så vigtig som at opnå dem. Colgate-adfærdskodekset gælder for alle Colgate-medarbejdere, deriblandt direktører, ledere og alle virksomhedens medarbejdere og dens datterselskaber rundt om i verden. Udbydere og leverandører er også underlagt disse krav, da man skal følge kodekset for at kunne lave forretninger med Colgate. Mest vigtigt er det, at alle medarbejdere er ansvarlige for at udvise intergritet og lederskab ved at efterleve bestemmelserne i adfærdskodekset, vejledningen om global forretningsførelse, virksomhedens politikker og alle relevante love. Ved at inkludere etik og integritet fuldt ud i vores løbende forretningsforhold og beslutninger udviser vi en forpligtelse til at skabe en kultur, som fremmer de højeste etiske standarder. Det er nemmest at sikre overholdelse af adfærdskodekset ved at bruge sin sunde dømmekraft og søge vejledning, hvis der opstår tvivl. Vi er alle ansvarlige for de beslutninger, vi træffer og for overholdelse af kodekset. Hvis du er i tvivl, før du går i gang med en handling, bør du stille dig selv spørgsmålene: Har jeg tilladelse til at gøre dette? Står jeg som et godt eksempel? Er dette det rigtige at gøre? Er handlingen lovlig og i overensstemmelse med Colgate s værdier, principperne for ledelse med respekt, adfærdskodekset, virksomhedens retningslinjer for forretningspraksis og andre politikker? Ville jeg stolt kunne fortælle en, jeg respekterer, om handlingen? Vil handlingen fremme Colgates ry for at være en etisk virksomhed? Demonstrerer jeg de højeste etiske standarder? Hvis svaret et NEJ til et eller flere af disse spørgsmål, eller hvis du har spørgsmål eller er bekymret over, hvordan man fortolker eller anvender adfærdskodekset eller en anden relevant Colgate-standard, holdning eller procedure, bør du først drøfte situationen med din leder, HR, juridisk afdeling eller afdelingen for global etik og kravoverholdelse. Der følger ingen konsekvenser for nogen, som rejser en klage om rapportering af, deltagelse i eller hjælp til en undersøgelse af et formodet brud på adfærdskodekset, medmindre man med overlæg har videregivet falske oplysninger. I den udstrækning, det overhovedet er muligt, vil Colgate forsøge at hemmeligholde alle klager. Kodekset kan findes online og er blevet oversat til flere forskellige lokale sprog. Colgate forlanger, at alle Colgate-medarbejdere læser, forstår og overholder kodekset. Overholdelse sker dog ikke af sig selv. Det kræver engagement fra hver eneste af os. For at styrke dette engagement bliver der hvert år tilbudt indekskurser til Colgate-medarbejdere over hele verden. Colgate-Palmolive Company 5

8 VORES FORHOLD TIL HINANDEN Vi bør omgås hinanden med gensidig tillid og pligtfølelse. Vi har ansvar for at behandle hinanden med respekt og værdighed. Vi stræber på at skabe succesrige forretningsforhold. Hos Colgate er vi stolte af vores medarbejderes stærke personlige engagement og de fremragende resultater, som vi har opnået som følge at det engagement. Men dette samarbejdsniveau kan kun opnås i et miljø, som fremmer tillid, åbenhed, ærlig kommunikation og respekt. Al din omgang med dine kollegaer, dine underordnede og dine ledere bør behandles som et partnerskab, hvor den enkeltes adfærd drives af viljen til at handle etisk og vedligeholde Colgate's succes. I dit forhold til dem, du arbejder med, bør du se dig selv som en del af et vinderhold. Medarbejdere, som arbejder harmonisk sammen med fokus på deres fælles mål, er drivkraften bag vores forretning. For at få sådan en dynamisk holdsammensætning til at fungere, må alle parterne udføre det, som de hver især har ansvar for, og have tillid til, at andre gør det samme. Det betyder, at man giver den nødvendige støtte til hinanden på alle trin for at kunne fuldføre arbejdet. Intet individ og ingen afdeling har lov til at sætte sine egne prioriteter højere end virksomhedens. Forholdet til dem, du samarbejder med eller har ansvar for, bør fremme etik og kravoverholdelse ved at være et eksempel på anstændighed, retfærdighed og integritet i samarbejdet med andre. Som leder har du ansvar for klart at definere præstationsstandarder og for at skabe et miljø, der fremmer teamwork og etisk adfærd. Vi fremmer åben og ærlig kommunikation. Du skal opfordre til kreativ og innovativ tænkning, og hvis du er leder, skal du behandle dine underordnede som individer og giv dem den frihed, de har brug for, til at kunne udføre deres arbejde. Kom med forslag til, hvordan ydelserne kan forbedres. Forholdet til dine overordnede bør afspejle gensidig respekt og tillid. Du og dine overordnede er et team, som deler den målsætning, din afdeling har sat. Du er lige så ansvarlig som dine overordnede for at sikre, at kommunikationen mellem jer er åben og ærlig. Tag intiativet så tit som muligt. Vær innovativ, når problemer skal løses. Jeres samarbejde og kreativitet er nødvendig for at kunne nå din afdelings og virksomhedens målsætninger. Vi værdsætter Colgate-medarbejdere som vores største ressource. Colgates forpligtelse til at tage sig af mennesker viser sig på arbejdspladsen gennem forskellige programmer, der har til formål at fremme og belønne det, som både individer og team opnår. Du opfordres til at avancere så langt du kan, og til at yde et meningsfuldt bidrag til virksomhedens succes. I sidste ende er det vores talentfulde og dygtige medarbejderes anstrengelser verden rundt, som muliggør vores forretningssucces. Særligt hvad angår ansættelsesforhold har vi følgende politik: 6 ADFÆRDSKODEKS

9 Det er Colgate's politik, praksis og ønske at give beskæftigelsesmuligheder til alle kvalificerede medarbejdere på lige fod. Virksomheden vil ikke diskriminere nogen medarbejder eller stillingsansøger på grund af race, hudfarve, religion, køn, kønsidentitet, nationalitet, etnicitet, alder, seksualitet, handicap, ægtestand, veteranstatus eller nogen anden karakteristik, der er beskyttet af loven, i nogen af de ansættelsesmæssige betingelser eller forhold. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, rekruttering, ansættelse, kampagner, overflytning, kompensation, uddannelse, degradering eller fyring. Der må ikke benyttes børnearbejde. Børnearbejde defineres som ansættelse af en ifølge loven på det pågældende område mindreårig person til arbejde: Vi ansætter aldrig bevidst personer under 16 år. Vi opretholder et åbent arbejdsmiljø og opnår de højeste standarder ved at tiltrække og beholde medarbejdere med forskellige baggrunde i vores arbejdsstyrke. Vi giver medarbejderne mulighed for træning, undervisning og forfremmelse, som gør det muligt for alle Colgate-medarbejdere at udvikle og fremme deres karriere. Vi foretager præstationsbedømmelser, som giver ærlig og nøjagtig feedback. Disse processer opmuntrer til tovejs-kommentarer og diskutioner og en gennemgang af bedømmelserne, som foretages af medarbejdere i de højere ledelseslag. Vi betaler for ydelser og anerkender og belønner bidrag fra individer og team, som overgår de normale forventninger til jobbet, gennem programmer såsom formandens belønningsprogram Du kan gøre en forskel. Vi forhindrer, at Colgate-medarbejdere udsættes for sexchikane eller anden form for chikane fra kolleger på arbejdspladsen eller under udførelse af jobbet. Sp.: Sv.: En af mine kolleger mailede en upassende joke til mig og nogle andre kolleger. Jeg fandt den stødende, men er usikker på, om jeg burde gå til min kollega med min bekymring. Hos Colgate-Palmolive er vi forpligtede til at bevare et professionelt arbejdsmiljø, hvor alle Colgatemedarbejdere bliver behandlet med respekt og værdighed. Derfor er stødende og upassende adfærd ikke acceptabell. Hvis du føler, at det er ubehageligt at tale med din kollega direkte, kan du kontakte din leder, HR eller afdelingen for global etik og kravoverholdelse for at få hjælp. I overensstemmelse med virksomhedens politik og procedurer. Vi stræber efter at eliminere potentielle farer på arbejdspladsen og at opfylde alle gældende erhvervssikkerheds- og helbredslove og -standarder. Vi hjælper til med at vedligeholde et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for alle Colgatemedarbejdere og andre ved at: Forbyde besiddelse, brug, salg eller overdragelse af ulovlig narkotika eller narkotikaudstyr på virksomhedens ejendomme eller i arbejdstiden. Forbyde udførelse af virksomhedens drift under indflydelse af alkohol; Forbyde besiddelse eller brug af våben/skydevåben eller ammunition på virksomhedens ejendomme, eller mens man varetager virksomhedens interesser, i overensstemmelse med de lokale love. Besiddelse af våben kan tillades for sikkerhedsfolk, når det skønnes at være nødvendigt for kunne skabe sikkerhed for virksomhedens medarbejdere; og Forbyde handlinger, der kan opfattes som voldelige, truende, degraderende eller intimiderende, samt Kræve, at enhver forekomst af narkotika- eller alkoholmisbrug, vold eller ulovlig våbenbesiddelse øjeblikkeligt bliver indberettet til ledelsen. Colgate-Palmolive Company 7

10 VORES FORHOLD TIL VIRKSOMHEDEN Som Colgate-medarbejdere stræber vi efter at overholde Colgate's politik, mens vi samtidig forsøger at forbedre virksomhedens resultater. Vi anerkender den tillid og tiltro, som vi er blevet pålagt, og handler med integritet og ærlighed for at bevare den tillid og tiltro. Vi undgår interessekonflikter og andre situationer, som potentielt kan skade virksomheden. Vi undgår interessekonflikter. Din dømmekraft er et af dine mest værdifulde aktiver. Du bør undgå enhver aktivitet, interessegruppe eller sammenslutning, der er i modstrid med eller måske kan påvirke din evne til at træffe selvstændige beslutninger i virksomhedens interesse. Konflikter kan opstå i mange forskellige situationer. Det er umuligt at dække dem alle her, og det er ikke altid nemt at skelne mellem korrekte og ukorrekte aktiviteter. Hvis du er i tvivl, bør du gå til din leder, HR eller juridisk afdeling, før du går videre. Følgende retningslinjer gælder i de fleste almindelige konfliktsituationer: Investeringer Foretag ikke investeringer, som kan påvirke dine forretningsbeslutninger. Virksomhedens politik forbyder Colgate-medarbejdere at have aktier i eller ejendomsforhold til virksomheder, som er i konkurrence med eller laver forretninger med Colgate. Dette forbud gør sig ikke gældende, hvis man ejer en mindre del (generalt under 1 %) af aktierne i et aktieselskab, såfremt investeringen ikke er så stor, at det begynder at ligne en interessekonflikt. Hvis du måske har foretaget forbudte investeringer, inden du kom til Colgate, skal du henvende dig til juridisk afdeling. Familie Orientér din leder, og få tilladelse fra din afdeling eller din souschef og juridisk afdeling, inden du laver forretninger på vegne af Colgate med en virksomhed, som du eller et nært familiemedlem har interesse i, og hvor du på en eller anden måde kan drage nytte af dine egne eller deres handlinger. Andet arbejde Arbejd ikke for en konkurrent, mens du arbejder for Colgate, og hjælp eller arbejd ikke for en tredjepart (forhandler, kunde eller leverandør), som kan have negativ indflydelse på din præstation eller dømmekraft i forbindelse med jobbet. Brug ikke virksomhedens tid, faciliteter, materialer, brands eller logoer til arbejde, som ikke har forbindelse til dit arbejde hos Colgate, uden først at opnå tilladelse fra din afdeling eller souschef. Personale Selv om vi anerkender og respekterer Colgate-medarbejderes ret til frit at kunne associere sig med mennesker, de møder i deres arbejdsmiljø, må vi bruge vores sunde fornuft for at sikre, at disse forhold ikke har negativ indflydelse på jobpræstationen, evnen til at føre opsyn med andre eller arbejdsmiljøet. Enhver adfærd på arbejdspladsen, som er knyttet til et romantisk forhold eller et venskab de ansatte imellem, kan betragtes som upassende, hvis den skaber en ubehagelig stemning på arbejdspladsen. 8 ADFÆRDSKODEKS

11 Favorisering eller forretningsbeslutninger baseret på følelser, loyalitet eller venskaber i stedet for hvad der er bedst for virksomheden, er forbudt. Personer, som er i et personligt forhold eller har et venskab, bør udvise takt, god dømmekraft og forståelse. Vær opmærksom, hvis andre medlemmer af din husstand er ansat i en stilling, som kan skabe eller synes at skabe en interessekonflikt. Hvis sådan en situation opstår, bedes du tage kontakt til din leder eller din afdelings juridiske rådgiver for vejledning. Bestyrelser Få godkendelse fra CEO og den juridiske rådgiver, inden du vælger at blive medlem af bestyrelsen eller lignende udvalg uden for virksomheden i den offentlige såvel som den private sektor. Bestyrelsesposter i professionelle eller arbejdsrelevante non-profitorganisationer skal godkendes på forhånd af din afdeling eller souschef. Andre overvejelser Vi stræber efter at opretholde et positivt arbejdsmiljø, der afspejler virksomhedens værdier og understøtter et stærkt arbejdsfælledsskab. Mens interessekonflikter ofte opstår som følge af vores relationer til udefra kommende parter, kan konflikter eller næsten-konflikter også være et resultat af interne interaktioner. De af os, der leder andre, skal være yderst årvågne for at sikre, at der ikke skabes situationer, som af andre kan opfattes som favorisering eller potentielle interessekonflikter. Hvis du befinder dig i en reel eller potentiel interessekonflikt, skal du straks indberette den til din leder, så situationen kan blive ordentligt gennemgået og vurderet. Virksomheden vil samarbejde med dig om at tage fat på situationen og finde en passende løsning. Sp.: Sv.: Jeg har for nylig fået min chefs godkendelse til at tage et ekstra job som ejendomsmægler for at supplere min indkomst. Må jeg bruge min firmatelefon til at kontakte mine klienter eller bruge kopimaskinen til at kopiere oplysninger om ejendommene i arbejdstiden? Nej. Din påtænkte brug af virksomhedens ejendom er udelukkende til din personlige fordel. Den har ikke nogen forbindelse med virksomhedens drift og kan blive opfattet som en hindring for din evne til at udføre dine arbejdsopgaver. Selv om lejlighedsvis anvendelse af virksomhedens ejendom er tilladt, bør den begrænses, og den må ikke hindre dig i udførelse af dine arbejdsopgaver. Vi beskytter virksomhedens forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger. Colgates forretningshemmeligheder, anden fortrolig information og en stor del af virksomhedens interne data er vigtige aktiver. Beskyttelse af disse aktiver, inkl. deres hemmeligholdelse, spiller en vigtig rolle i vores fortsatte vækst og konkurrenceevne. En forretningshemmelighed er informationer, som bruges i forbindelse med Colgates forretninger, og som ikke er almindeligt kendte eller nemme at opdage, og som man har forsøgt at hemmeligholde. Der er dog anden type fortrolig information, som også skal beskyttes. Colgates forretningshemmeligheder og anden fortrolig information kan omfatte formularer, design, udstyr eller information, som bruges i vores forretninger, og som giver Colgate en fordel i forhold til vores konkurrenter. Colgates forretningshemmeligheder og anden fortrolig information er ikke kun altid af teknisk art. Det kan også være forretningsresearch, nye produktplaner, strategiske mål, alle former for marketing- eller salgsmateriale, ikke-offentliggjort finansiel eller prisrelateret information, lister over ansatte, kunder eller udbydere, og informationer omhandlende kundernes krav, præferencer, forretningsvaner eller planer. Selv om den ikke er komplet, så indeholder denne liste et bredt udvalg af Colgate-Palmolive Company 9

12 informationer, som skal beskyttes. Forretningshemmeligheder og anden fortrolig information behøver ikke at være noget, man kan tage patent på, men udgør information, der ikke er almindeligt kendt eller offentliggjort. Dine forpligtelser mht. Colgates forretningshemmeligheder og anden fortrolig information er: Ikke at afsløre disse oplysninger til andre Colgate-medarbejdere eller tredjeparter end dem, der nødvendigvis skal have oplysningerne, eller som skal bruge dem. I de tilfælde angives fortrolighedsoplysninger og andre databeskyttelsesmekanismer, f.eks. password eller kryptering, efter behov. Derudover ikke at afsløre sådanne oplysninger. Ikke at inddrage tredjeparter til at håndtere disse oplysninger uden en passende gennemgang af tredjepartens sikkerheds- og IT-kontrol. Ikke at opsætte eller drøfte disse oplysninger på offentligt tilgængelige websites eller på sociale medier. Informationerne må ikke bruges til egen fordel eller til fordel for personer uden for Colgate. At tage alle andre rimelige forholdsregler for at beskytte Colgate s handelshemmeligheder og fortrolige oplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne for virksomhedens forretningspraksis. Hvis du forlader Colgate, fortsætter din forpligtelse til at beskytte Colgate's forretningshemmeligheder og anden fortrolig information, indtil disse informationer bliver offentliggjort, eller indtil Colgate ikke længere betragter dem som forretningshemmeligheder eller fortrolige. Du bør også huske, at korrespondance, trykte materialer, elektroniske informationer, dokumenter eller registre af enhver art, specifik viden om processer, procedurer, specielle måder, Colgate gør ting på hvad enten det er hemmeligt eller ej er allesammen Colgate's ejendom og skal forblive hos Colgate. Dog er det naturligvis sådan, at personlige færdigheder, som man har tilegnet sig eller forbedret i løbet af ansættelsesforholdet, er et personligt aktiv, som tilhører den medarbejder, der forlader virksomheden. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt særlig information er fortrolig eller en forretningshemmelighed, bør du tage kontakt til juridisk afdeling. Vi beskytter personlige oplysninger Vi respekterer retten til privatliv hos vores medarbejdere, forbrugere, kunder, leverandører og andre personer, som Colgate har forbindelse med. Det er Colgate s politik udelukkende at indsamle, behandle, bruge og gemme de mest nødvendige personlige oplysninger om ansatte, forbrugere, kunder, leverandører og andre personer, og vi følger lovene i de lande, hvor vi gør forretninger, herunder love om indsamling og brug af personlige oplysninger om mindreårige. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte disse oplysninger. Som et led i ansættelsen hos Colgate videregiver medarbejderne visse personlige oplysninger til virksomheden såsom privatadresse, -adresse og familieoplysninger for at kunne modtage goder samt andre personlige oplysninger. Vi bruger kun sådanne oplysninger af de grunde, vi angav, da de blev videregivet til os, medmindre de ansatte giver tilladelse til anden anvendelse, samt efter behov til forretningsformål og lovgivningsmæssige formål. Ligeledes kan forbrugere, der er i forbindelse med Colgate, f.eks. via forespørgsler efter produktoplysninger eller deltagelse i virksomhedssponsorerede konkurrencer, angive personlige oplysninger såsom navne, adresser og -adresser til virksomheden. Vi bruger kun denne type oplysninger til de formål, der blev angivet, da vi fik oplysningerne, medmindre forbrugeren giver tilladelse til andre anvendelser, og kun i det omfang det er nødvendigt til vores arkiver. Det er vores politik ikke at videregive forbrugernes personlige oplysninger til tredjeparter, med mindre det er nødvendigt for at kunne yde service til vores forbrugere og kun, når det er i overensstemmelse med gældende love og regler. 10 ADFÆRDSKODEKS

13 Under forretningssamarbejde med Colgate kan kunder, leverandører og andre personer angive personlige oplysninger såsom navne, telefonnumre, faxnumre, adresser og -adresser til virksomheden. Vi bruger kun denne type oplysninger til de formål, der blev angivet, da vi fik oplysningerne, og kun i det omfang det er nødvendigt til vores arkiver. Det er vores politik ikke at videregive kunders, leverandørers og andre personers oplysninger til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med forretningsrelationen og kun, når det er i overensstemmelse med gældende love og regler. Love vedrørende forbrugeres privatliv bliver hyppigt udarbejdet og ændret. Vi er forpligtede til at holde øje med nye love om beskyttelse af personlige oplysninger og standarder og kan fra tid til anden udarbejde specifikke politikker til dette formål. Find yderligere information om beskyttelse af personlige oplysninger i den juridiske afdeling. Vi følger reglerne for presse- og medieforespørgsler. Forespørgsler fra medier, pressen, finansfolk eller offentligheden om finansielle eller forretningrelaterede informationer vedrørende Colgate bør rettes til vicedirektøren for kommunikation eller til vicedirektøren for investeringsforhold. Forespørgsler om information eller anden kontakt fra Securities and Exchange Commission, New Yorks fondsbørs eller andre myndigheder rundt om i verden skal henvises til juridisk afdeling. Det er vigtigt, at ingen ansatte svarer på sådanne forespørgsler, fordi ethvert upassende eller ukorrekt svar, selv en benægtelse eller afvisning, kan resultere i ugunstig omtale og kan på anden måde skade virksomhedens juridiske stilling. Denne regel gælder ikke for offentligt tilgængelig finansinformation såsom års- og kvartalsrapporter eller virksomhedens pr-aktiviteter. Forspørgsler om interviews med en Colgate-medarbejder omkring virksomheden, dens aktiviteter, virksomhedens pressemeddelelser og/eller meldinger skal gennemgås og godkendes af vicedirektøren for kommunikation eller af vicedirektøren for investeringsforhold. Interviews, som iværksættes på initiativ af virksomheden, skal ligeledes godkendes, inden der træffes aftale herom med medierne. For mere information om virksomhedens retningslinjer for tilbageholdelse af hemmelig information, se venligst Colgate-Palmolive's retningslinjer for handelshemmeligheder og fortrolighed og Colgate- Palmolive retningslinjer for opretholdelse af virksomhedens fortrolige oplysninger og respekt for andres, som er en del af virksomhedens retningslinjer for forretningspraksis. Vi vedligeholder troværdige optegnelser og rapporter. Virksomhedens finansielle position og resultaterne af dets forretningsaktiviteter skal registreres i henhold til gældende lovmæssige krav og almindeligt anerkendte revisionsprincipper (GAAP). Virksomhedens politik såvel som loven kræver, at Colgate vedligeholder regnskabsbøger, optegnelser og konti, som på korrekt og utvetydig vis afspejler forretningstransaktionernes art og dispositionen af virksomhedens aktiver. Integriteten af virksomhedens revision og finansielle optegnelser er baseret på, hvor præcise og komplette informationerne i virksomhedens regnskabsbøger er. Alle, som er involverede i at oprette, behandle og optegne sådanne informationer, har ansvar for integriteten i disse informationer. Enhver revisions- eller finansrelateret optegnelse bør reflektere præcis det, som er skrevet i de tilsvarende understøttende informationer. Ingen information må skjules for (eller af) ledelsen, virksomhedens interne revison eller uvildige revisorer. Ingen betaling på vegne af virksomheden kan godkendes eller foretages med det formål eller den forståelse, at en del af en sådan betaling kan bruges til andre formål end det, som fremgår af den Colgate-Palmolive Company 11

14 dokumentation, der følger med betalingen. Ingen falske eller misvisende indskrivninger må foretages i virksomhedens regnskabsbøger eller optegnelser, og ingen midler, aktiver eller konti tilhørende virksomheden må under nogen omstændigheder oprettes, erhverves eller vedligeholdes, medmindre sådanne midler, aktiver eller konti klart afspejles i virksomhedens regnskabsbøger og optegnelser. Ingen af virksomhedens midler eller aktiver må bruges til ulovlige eller uretmæssige formål. Ledere og andre med ansvar for forberedelse af finansinformationer bør sikre, at Colgates finanspolitikker følges. Indtægter og udgifter bør anerkendes korrekt og til tiden. Aktiver og ansvar bør registreres korrekt og bør vurderes hensigtsmæssigt. Derudover bør de personer, som er ansvarlige for, eller involverede i, Colgates rapportering til "Securities and Exchange Commission" og andre lovpåkrævede rapporteringer i forretnings- og finanssektoren, sikre at alle rapporteringer og al kommunikation indeholder informationer, som er fuldstændige, fair, korrekte, tidssvarende og forståelige. Hvis du bliver opmærksom på, at noget er blevet undladt, forfalsket eller er ukorrekt i regnskabet eller de finansielle indskrivninger i de data, som understøtter indskrivningerne, eller i Colgates rapporter til "Securities and Exchange Commission" eller anden kommunikation, eller i en inddeling af den interne kontrol, skal du rapportere sådanne sager til din leder eller din afdelings juridiske rådgivere. Du kan også kontakte virksomhedens afdeling for global etik og kravoverholdelse vedrørende sådanne sager på anonym og fortrolig basis. Sp.: Sv.: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver bedt om at udskyde stigningen i visse udgifter til næste regnskabsperiode? Hvis for eksempel en eller anden forklarer mig, at så længe vi får dem registreret i dette regnskabsår, så gør vi ikke noget forkert, er det sandt? Nej. Bevidst forsinkelse af stigninger i udgifterne er en misforstået, uacceptabel og måske endda ulovlig praksis. Enhver forretningsmæssig og økonomisk transaktion, selv om den er uvæsentlig, skal indberettes præcist og ærligt. Forfalskning af virksomhedens dokumenter eller arkiver er en alvorlig forbrydelse, der kan resultere i opsigelse. Vi beskytter Colgates aktiver. Virksomhedens aktiver, faciliteter eller tjenester må kun bruges til lovlige, anstændige og tilladte formål. Det er strengt forbudt at stjæle penge, ejendom eller tjenester. Colgates udstyr, systemer, faciliteter, virksomhedsejede kreditkort og forsyninger må kun bruges til Colgates forretningsdrift eller andre formål, der er godkendt af ledelsen. Du er ikke kun personligt ansvarlig for at beskytte den Colgateejendom, som du er blevet betroet, men også for at være med til at beskytte virksomhedens aktiver i al almindelighed. Du bør være opmærksom på de situationer eller hændelser, som kan føre til tab, misbrug eller tyveri af virksomhedens ejendom, og du skal rapportere alle sådanne situationer til din leder eller til virksomhedens sikkerhedsafdeling, så snart du bliver klar over dem. Kun visse funktionærer og andre ansatte med anciennitet har bemyndigelse til at træffe beslutninger, som kan påvirke virksomhedens aktiver. Du bør ikke træffe beslutninger, som kan påvirke virksomhedens aktiver, medmindre du har fået de rette beføjelser. Hvis du har brug for at klargøre dine eller en andens beføjelser til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne, bør du kontakte finansdirektøren i din afdeling eller division. Vi er ansvarlige i brugen af IT-ressourcer og sociale medier. Vi skal bruge Colgate s ansvarlighed i brugen af IT-ressourcer og sociale medier og gøre det på en måde, der er i overensstemmelse med kodekset og alle de andre af virksomhedsudstukkede retningslinjer, herunder virksomhedens retningslinjer for forretningspraksis og/eller retningslinjer for brugen af IT-ressourcer og sociale medier. 12 ADFÆRDSKODEKS

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder OMSORG GLOBALT TEAMWORK KONTINUERLIGE FORBEDRINGER

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder OMSORG GLOBALT TEAMWORK KONTINUERLIGE FORBEDRINGER 1 ADFÆRDSKODEKS Living Our Values OMSORG GLOBALT TEAMWORK KONTINUERLIGE FORBEDRINGER Opretholdelse af de højeste etiske standarder 2 EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere