NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand"

Transkript

1 Aktivt ejerskab

2 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig virksomhedsdrift skal suppleres med evnen til at vælge det rette tidspunkt. Bl.a. da NKT købte Fisker og Nielsen i 1989, og gjorde Nilfisk-Advance til en af de største på det globale marked for rengøringsmaskiner. Vi så det ved salget af Lexel i 1999 til Schneider-koncernen og ved Giga-salget i år Den 3. februar 2012 indgik vi aftale om salg af NKT Flexibles efter 12 års udvikling af virksomheden - til gavn for NKT Flexibles videre udvikling og til gavn for NKT. Vores strategi kom godt fra start og en række delmål er allerede nået. I 2012 ser vi frem til at fortsætte ekspansionsstrategien gennem vores aktive ejerskab af nu 3 forretningsområder, der alle opererer på de internationale markeder. NKT havde i 2011 en omsætning på 15,6 mia. kr. og et EBITDA resultat på lidt over en 1 mia. kr. - det er dog i underkanten af de oprindeligt forventede 1,2 mia. kr. Årsagen var blandt andet, at resultaterne fra NKT Cables fabrik i Køln først viste sig i 2. halvår. I 2011 steg koncernens omsætning til det hidtil højeste niveau. Flere forretningsområder nåede højere vækstrater end året før og en række vigtige strategiske delmål blev nået Omsætning NKTs omsætning i 2011 blev mio. kr. (2010: mio. kr.), og det svarer til en nominel vækst på 8%. Omsætningen var positivt påvirket af metalpriser, valutakursreguleringer og akkvisitioner i niveauet 4%. Dvs. at den organiske vækst udgjorde 4%. Resultat Koncernens operationelle indtjening, EBITDA, var på mio. kr. Det var en fremgang på 5% i forhold til året før og i niveau med de reviderede forventninger, som blev meddelt i november Årets resultat efter skat blev 127 mio. kr. (2010: 270 mio. kr.). 2 De positive resultater og strategiske landvindinger, som koncernens mange dedikerede medarbejdere skabte i 2011, er et godt udgangspunkt for et 2012, som makroøkonomisk kan vise sig at blive udfordrende. På kort sigt har vi fokus på at beskytte indtjeningen, og - om nødvendigt - at iværksætte planer for omkostnings- og kapacitetstilpasninger. Det får os dog ikke til at ændre den langsigtede kurs, for vores strategiske retning er understøttet af en række solide megatrends, som vil bestå, uanset periodevise, konjunkturmæssige udfordringer. Vi giver her et indblik i NKT koncernens aktiviteter og mål. God læselyst. Udvikling i aktiekurs og -omsætning Kr. pr. aktie NKT Jan. Feb. Mar. Apr. OMX C20 (omregnet) Maj Juni Stk. NKT-aktier handlet mio. stk Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. OMXC NKT H

3 Global arbejdsplads På kortet ses, hvor NKTs forretningsområder har produktion: NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT har aktiviteter i ca. 100 lande. 17% af medarbejderne arbejder i Danmark. NKT koncernen NKT er et industrikonglomerat med en 120 år lang historie. Koncernen består af energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance, der producerer professionelt rengøringsudstyr, Photonics Group, som arbejder indenfor industriel anvendelse af fiberoptik og det 51% ejede NKT Flexibles, som producerer fleksible rørsystemer til bl.a. olie- og gasindustrien. I løbet af 1. halvår 2012 overtager det amerikanske selskab, National Oilwell Varco, ejerskabet af NKT Flexibles, forudsat at relevante konkurrencemyndigheder godkender salget. Koncernen er et industrielt hjem for selskaberne og bygger på et aktivt ejerskab og et langsigtet industrielt tankesæt. Det sikrer et fast finansielt fokus på værdiskabelse. Forretningsområdernes forskellighed er samtidig konglomeratets styrke. Udbytte På generalforsamlingen den 29. marts 2012 vil NKTs bestyrelse foreslå et udbytte på 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en samlet udbyttebetaling på 47,5 mio. kr. og udgør 38% af resultatet efter skat for Sidste års udbyttebetaling var 2 kr. pr. aktie. Ejerne NKT havde aktionærer ved udgangen af Heraf var navnenoterede, og det svarer til ca. 80% af aktiekapitalen. ATP er eneste registrerede aktionær med en ejerandel over 5%. Danske og udenlandske aktionærer vurderes at eje 72% henholdsvis 28% af aktiekapitalen. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og har siden 2008 været i C20-indekset over de mest handlede aktier i Danmark. Aktien faldt i 2011 med 36% og sluttede året i kurs 190,8 (ultimo 2010: kurs 297,2). Aktiekapitalen er på 475 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier à 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes markedsværdi var 4,5 mia. kr. pr. 31. december Hoved- og nøgletal NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles** NKT koncernen Beløb i mio. kr Omsætning Omsætning, std. priser Organisk vækst 1% 16% 8% 7% 16% 14% 4% 12% Operationelt EBITDA Operationel EBITDA-margin 3,2%* 5,9%* 11,6% 10,7% 23,3% 18,7% 8,5%* 8,6%* Antal ansatte, ultimo *) Standard metalpriser **) Resultatandel indregnet i NKT Holding: 51% 3

4 Læs mere om NKTs strategi på Status på NKTs strategi NKTs strategi for hedder Powered by NKT. Den er funderet på et aktivt ejerskab og en række overordnede udviklingstendenser, såkaldte megatrends. Målet er at styrke forretningsområderne gennem opnåelse af en række økonomiske mål 2011 har været præget af uro på de finansielle markeder, men det har ikke ændret på de overordnede udviklingstendenser. Derfor fastholdes de definerede strategiske mål og allerede et år inde i strategiperioden er en række vigtige delmål nået. NKT Cables NKT Cables strategi er differentiering via intelligente løsninger, der optimerer energieffektiviteten for kunderne viste, at et fokusskift mod udbygning af energiinfrastrukturen var rigtigt. Ordreindgangen på højspændingskabler til on- og offshore markedet steg markant og flere væsentlige optimeringsprojekter i produktionsleddet er sat igang. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advances fokus er at være Kundernes foretrukne valg, og 5 strategiske indsatsområder skal lede frem til målet. I 2011 nåede selskabet delmål inden for dem alle. Gennem opkøb på både modne mar- keder og vækstmarkeder vandt Nilfisk-Advance markedsandele. Endelig blev leveringsevnen øget og produktsortmentet tilpasset. Photonics Group Photonics Groups mål er at blive globalt markedsledende på en række produktområder indenfor fiberlaserteknologi. I 2011 har investeringer i udvidelse af salgs- og distributionsnetværk samt en markant stigning i produktionseffektiviteten understøttet målsætningen. NKT Flexibles I 2011 udviklede markedet for olie- og gasudvinding sig positivt, og med rammeaftalen med det brasilianske olieselskab Petrobras til en værdi af op til 9,7 mia. kr. blev perspektiverne for selskabets strategiske udvikling styrket. Med den indgåede aftale om salg af NKT Flexibles til amerikanske National Oilwell Varco, som forventes afsluttet i 1. halvår 2012, vil selskabet stå endnu bedre rustet til at få yderligere andel af kommende års vækst.. 4 Strategiske mål NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT koncernen for NKT koncernen Mål Mål Mål Mål Mål Omsætning, mia. kr. 5,5* 5,6* 7,8* 5,7 6,3 7, ,2 1,6 2,5 14,5 15,6 i niv. 20 Gns. organisk vækst, CAGR 16% 1% 7-8% 7% 8% 6-7% 14% 16% 20% -9% 34% 15% 12% 4% 7-8% Operationel EBITDA-margin 5,9%* 3,2%* 13%* 10,7% 11,6% 14% neg. 0,5% 20% 18,7% 23,3% 20-25% 8,6%* 8,5%* 14-15%* * Standard metalpriser

5 Innovation Samfundsansvar Ansvarlighed har altid været en del af NKTs værdigrundlag og derfor centralt for den måde, koncernen drives på. Som en global koncern tager NKT del i opgaven med at skabe en bæredygtig verden Produktudviklingen har høj prioritet i NKT, og den sker oftest i tæt samspil med kunderne for at skabe de unikke løsninger I NKT Cables er udvikling af søkabler og høj- og mellemspændingsprodukter knyttet til et stigende behov for alternative energikilder. De er ofte placeret langt fra, hvor de anvendes, og kræver nye og ofte ikke-standardiserede kabel- og muffeløsninger. Det betyder igen udvikling af materialer, processer og afprøvning af nye designs. 3% af Nilfisk-Advances omsætning bruges til produktudvikling. Et af målene er at øge den værdi, maskinerne har for slutbrugerne mht. driftsikkerhed, miljø, brugervenlighed, service og personsikkerhed. Modning af teknologier og yderligere tilpasning til kundebehov er udgangspunktet for produktudviklingen i Photonics Group. NKT Flexibles forskning og udvikling er dels knyttet til aktuelle opgaver, hvor hvert enkelt projekt indebærer særlige tilpasninger og dels rettet mod kundernes fremtidige behov. For eksempel arbejder selskabet med at udvikle rør til 2,5 kilometers dybde, ligesom det udvikler bedre materialer og mere stabile og effektive processer. Et vigtigt led i NKTs arbejde med samfundsansvar er tilslutningen til UN Global Compact i NKT har siden arbejdet intensivt på at integrere de 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption i CSR-arbejdet. NKT rapporterer desuden CO 2 -forbruget til den internationale organisation Carbon Disclosure Project, CDP. Forretningsområderne har defineret en række konkrete mål for CSRindsatsen. Fokus og opnåede mål i 2011: 95,6% af NKT Cables råmaterialer udnyttes fuldt ud. Selskabet arbejder målrettet på at minimere skrotning af råmaterialer og maksimere mulighederne for genbrug. 0% øjenskader er registreret hos Photonics Group i Pga. arbejdet med høje lysintensiteter er risikoen for øjenskader tilstede og derfor tages en lang række forholdsregler. 60% af de nye produkter Nilfisk-Advance lancerede i 2011 indeholdt miljøforbedringer som mindre brug af vand, energi eller rengøringsmidler og miljørigtig bortskaffelse. 100% af NKT Flexibles leverandører efterlever UN Global Compacts 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption. En uddybende beskrivelse af forretningsområdernes fremskridt og fokusområder kan læses i NKTs fremskridtsrapport på under fanen CSR. 5

6 NKT Cables NKT Cables producerer og sælger energikabler; lige fra installationskabler i bygninger, ledningsnet i biler, køreledninger til højhastighedstog og søkabler, der transporterer strøm fra havvindmølleparker NKT Cables er blandt de førende producenter af energikabler til det europæiske marked og samtidig en virksomhed, der i mange år har haft fokus på genanvendelse af materialer og miljørigtige produkter. Selskabet har hovedkontor i Tyskland og produktion i Tyskland, Danmark, Tjekkiet, Polen, Norge og Kina. Produkterne sælges internationalt. Succesfuld ekspansion i Kina I januar 2010 købte NKT Cables en højspændingskabelfabrik i Cangzhou, 200 km. fra Beijing. Et investeringsprogram skulle udvide kapaciteten og implementere NKT Cables produktions- og kvalitetsstandarder. Produktion af 110 kv kabler startede i april 2010 og fabrikken blev ISO 9001/14001/18001 certificeret i september samme år. Fabrikken leverer nu kabler i Kina og til andre markeder. I slutningen af begyndelsen af 2013 forventes en fuld fabriksgodkendelse til produktion af 220 kv kabler. Opgradering af Londons strømforsyning Kablerne til en opgradering af strømforsyningen i London er designet, produceret og installeret af NKT Cables. 30 km 400 kv kabler er installeret i en 10 km lang tunnel mellem undergrundsstationerne Beddington og Rowdown i det sydøstlige London. Tunnellen ligger i 25 meters dybde, så inden selve installationen fandt sted, blev der bygget en model af den i fuld skala for at teste kabelføringen. Opgraderingen var færdig i juli Søkabler transporterer strøm fra havvindmøller NKT Cables søkabler leverer strøm fra Tysklands første kommercielle havvindmøllepark, Baltic 1, som ligger i Østersøen, til højspændingsnettet i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. I august 2011 fik NKT Cables ordren på højspændingssøkabler til Baltic 2 havvindmølleparken, der placeres 32 km nord for Rügen. Ca tyske husholdninger vil modtage strøm fra parken, som forventes at producere strøm i løbet af

7 Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance er en global producent af professionelt rengøringsudstyr. Selskabet fremstiller desuden støvsugere og højtryksrensere til private forbrugere Nilfisk-Advance er blandt verdens største leverandører til det professionelle rengøringssegment og lancerer årligt ca. 30 nye produkter. En mindre del markedsføres via grossister til det private marked. En stærk konkurrenceparameter er produkternes stadig bedre miljøprofil. Selskabet har hovedkontor i Danmark og har produktion i Europa, Nordog Sydamerika og Kina. Produkterne sælges overalt i verden. Miljøvenlig rengøring Miljøvenlig rengøring, eller Green Meets Clean, er overskriften for Nilfisk- Advances arbejde med miljøansvar. Virksomheden optimerer dels sine egne produktionsforhold mht. bl.a. energiforbrug, dels arbejder Nilfisk- Advance målrettet på også at gøre produkterne mere miljøvenlige. Målet er at bruge mindre vand, energi eller rengøringsmidler i alle nye produkter med samme eller forbedret rengøringseffektivitet som tidligere. Gevinsten er markante miljøbesparelser for kunderne. Nem at handle med Et af indsatsområderne i strategien Customers Preferred Choice, er at gøre produktsortiment og forretningsgange enklere for både kunder og virksomhed. De senere års opkøb og vækst har skabt behov for at nedbringe kompleksiteten i sortiment og organisation, og derfor er der igangsat en række arbejder for at forbedre bl.a. interne processer, produktudvikling og logistik. Skærpet fokus på Outdoor-markedet Med et nyt og skærpet fokus på Outdoor-markedet har Nilfisk-Advance udvidet produktsortimentet inden for udendørs feje- og rengøringsmaskiner. En ny Outdoor-division understøtter to vigtige mål i virksomhedens strategi: At sikre global vækst i både eksisterende og nye markeder samt at fastholde høj kundetilfredshed på markedet for udendørs rengøringsudstyr ved at have fokus på de specielle behov, som kunderne i dette segment har. 7

8 Photonics Group Photonics Group fremstiller avancerede produkter, der bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber, og som blandt meget andet gør det muligt at se det usynlige Photonics Group består af tre virksomheder; NKT Photonics, der producerer krystalfibre og lasere, Lios Technology, der leverer temperaturmåleudstyr, og Vytran, der fremstiller udstyr til at splejse, samle og forme optiske fibre. Photonics Group sælger sine produkter til primært laser-, medico-, energi-, fødevare- og forsvarsindustrierne overalt i verden. Selskaberne i Photonics Group har hovedsæde i Danmark (NKT Photonics), Tyskland (Lios Technology) og USA (Vytran). Hjælp til at bevare retningen Alle fly, raketter og avancerede køretøjer indeholder gyroskoper - udstyr som sikrer, at de bevæger sig stabilt og fastholder den ønskede retning. Ved hjælp af Vytrans fiberoptiske splidseudstyr er det nu muligt at fremstille små fiberoptiske gyroskoper, som er superfølsomme og derfor giver mere præcision i retningsbestemmelsen. Vytran samarbejder med førende flyproducenter for løbende at hjælpe dem til at forbedre de fiberoptiske gyroskoper. Lasere til kortlægning af olie Efter flere års tests oplever NKT Photonics et gennembrud for lasere, der bruges i systemer til at kortlægge, hvor olien befinder sig i oliefelter under havoverfladen. Laserne gør det muligt at måle små akustiske signaler over meget lange afstande. På den måde måles fordelingen af olie i oliefelterne, og hvordan felterne tømmes under selve olieudvindingen. I 2011 indgik NKT Photonics flere kontrakter med store olieeftersøgningsfirmaer og efterspørgslen forventes at vokse i de kommende år. Måleudstyr til at udvinde olien Når oliens placering i oliefelterne er kortlagt, er næste skridt at øge den mængde olie, i dag ca. 30%, der strømmer til brøndene. Det findes der en lang række metoder til, bl.a. opvarmning af de olieholdige lag og tilsætning af CO 2 under tryk. For alle metoder gælder, at den største effektivitet nås, når temperaturen ned gennem oliebrønden er kendt. Lios Technology leverer måleudstyr, der kan måle temperaturen over mange kilometer. Måleudstyret anvendes i stigende grad i olieindustrien. Photonics Group: NKT Photonics Lios Technology Vytran 8

9 I februar 2012 er der indgået aftale om salg af NKT Flexibles til National Oilwell Varco. NKT Flexibles De fleksible rør fra NKT Flexibles bruges offshore til transport af gas, olie, kemikalier og vand. Kunderne er primært private olie- og gasselskaber NKT Flexibles er en af kun tre virksomheder på verdensplan, som producerer rør, der kan modstå et indre tryk op til 600 bar, temperaturer op til 130 o C og som kan operere på både ekstremt lavt vand og på helt store vanddybder (42 m-2,5 km.). Selskabet har hovedkontor i Danmark, hvor også produktionen er placeret. Brasilien er det væsentligste marked, og her er en ny fabrik under opførsel. Fokus på aktiviteter i Brasilien I maj 2011 indgik NKT Flexibles sin anden rammeaftale med Brasiliens største olieselskab, Petrobras, om levering af fleksible rørsystemer i perioden Aftalen er den største i NKTs historie og ved fuld udnyttelse har den en værdi på op til 9,7 mia. kr. Det er et led i aftalen, at NKT Flexibles opfører en fabrik til produktion af fleksible rør i Brasilien. Den placeres ca. 225 km. nord for Rio i Superporto do Açu, som bliver den største havn af sin art i Latinamerika. Fabrikken skal være klar til produktion medio Bedste ejer Med sin nuværende markedsposition og Petrobras rammeaftalen har NKT Flexibles nået den målsætning, som blev sat i 1999, da selskabet blev skabt. De to ejere, NKT Holding og Subsea 7, satte i efteråret 2011 en proces i gang, som skulle undersøge, om de fortsat var de bedste ejere til at sikre den fremtidige udvikling af NKT Flexibles. Processen førte til en aftale om salg til det amerikanske selskab National Oilwell Varco for 3,8 mia. kr. Salget forventes afsluttet i første halvår 2012 og er betinget af godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder. Unik løsning på lavt vand Olie og gas hentes fra stadig større havdybder, men det er teknisk set lige så kompliceret at transportere fra områder med lavvande og med udfordrende vejrforhold. TGT-feltet ud for Vietnams kyst ligger i sådan et område. Derfor har NKT Flexibles ingeniørteam, i samarbejde med kunden, udarbejdet en løsning til de ekstreme forhold og har i et testcenter i Shanghai, Kina, bygget løsningen i 1:60 skala for at afprøve den før implementering. 9

10 Bestyrelse Jan Erik Jensen* Født Driftsassistent Nilfisk-Advance, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Christian Kjær Formand Født R 1.Kammerherre, hofjægermester, advokat, cand.jur Medlem og næstformand Formand Nomineringsudvalgsformand Vederlagsudvalgsformand Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: ). I bestyrelsen for: A/S Segalit af 1/4 1987, formand. Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S, formand. Skærbæk Plantage A/S, formand. Ejendomsselskabet D.F.K. A/S. Rudersdal Forsyning A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring på bestyrelsesniveau. Jens Due Olsen** Næstformand Født cand.polit Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand Revisionsudvalg og -formand Nomineringsudvalgsmedlem Vederlagsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: 1.500). I bestyrelsen for: Atchik Realtime A/S, formand. Kompan A/S, formand. Pierre.dk A/S, formand. Auriga Industries A/S, næstformand og revisionsudvalgsmedlem. EG A/S, revisionsudvalgsformand. Cryptomathic A/S. Industriens Pension A/S, investeringsudvalgsmedlem. Royal Unibrew A/S. Medlem af investeringskomiteen for LD Equity 2 K/S. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt internatinal erfaring fra forskellige brancher. Gunnar Karsten Jørgensen* Født Montør, NKT Flexibles I/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 50 (2010: 50). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i NKT Flexibles. Arne Dan Kjærulff* Født Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 994 (2010: 994). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Jens Maaløe** Født Adm. direktør, Terma A/S. Civilingeniør 1979, ph.d Medlem af bestyrelsen Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 515 (2010: 515). I bestyrelsen for: Topdanmark A/S. Grundfos Holding A/S. Poul Due Jensen s Fond. Ingeniørhøjskolen i Århus. Medlem af Eksportrådet. Særlige kompetencer: Teknologisk viden, erfaring med højteknologiske udviklingsaktiviteter. 10

11 Kurt Bligaard Pedersen** Født Koncerndirektør, Dong Energy A/S. Cand.scient.pol Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). I bestyrelsen for: BRF Holding A/S, næstformand. BRF Fonden. Københavns Zoologiske Have. Medlem af interesseorganisationen Eurogas. Særlige kompetencer: Erfaring inden for energiindustri, ledelse og økonomi samt finansiel og politisk administration. Født Cand.jur. 1987, cand.merc. uh Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 500 (2010: 500). I bestyrelsen for: Volvo Personvagnar AB, formand for revisionsudvalget. Aker Solution ASA, revisionsudvalgsmedlem. Svenska Handelsbanken AB, revisions- og risikoudvalgsmedlem. Vattenfall AB, revisionsudvalgsmedlem. Heidelberger Druckmaschinen AG. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor globalt orienterede industriaktiviteter. Jan Trøjborg** Lone Fønss Schrøder** Født Borgmester i Horsens. Ingeniør, Medlem af bestyrelsen Næstformand Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 796 (2010: 796). Formand for Kommunernes Landsforening, KL. Særlige kompetencer: Erhvervspolitisk og organisatorisk erfaring. * Medarbejdervalgt ** Uafhængigt medlem iflg. anbefalinger om god selskabsledelse afsnit 5. Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis. NKT 2011 årsrapport online NKTs årsrapport 2011 er tilgængelig på hvor vi i tekst, billeder og grafik præsenterer koncernen og dens udvikling. Online årsrapporten 2011 giver et overblik over nogle af de vigtige temaer, og viser uddrag af: Den finansielle målopfyldelse Status på koncernens strategi Forretningsområderne Forventninger til 2012 Al information præsenteres gennem korte tekster og interaktiv grafik. Hurtigt og ved hjælp af ganske få klik med musen kommer du rundt i hele NKT koncernen. Videoer Se NKTs direktion kommentere på en række af de aktuelle emner i korte videoklip. Du kan desuden høre forretningsområdernes direktører fortælle, hvad de har på agendaen for Download Har du brug for yderligere information, kan du downloade hele årsrapporten på dansk og engelsk, ligesom der er mulighed for download af specifikke, uddybende sider fra årsrapporten. Find meget mere information om NKT og årsrapporten 2011 på Vi glæder os til at byde dig velkommen i NKTs online univers. 11

12 9. maj Delårsrapport, 1. kvartal 1. marts Årsrapport 2011 januar * * 8. november Delårsrapport, 3. kvartal * * december 29. marts 24. august Generalforsamling Delårsrapport, 2. kvartal * Stilleperiode 3 uger før offentliggørelse af års- og delårsrapporter Sig din menin g! NKT øn sker hele tiden at kommu nikation forbedre med akti sin interess onærer enter. Kli o g k a n in dre d på ww scan kod w.nkt.dk en og sv eller ar på sp ørgsmåle NKTs in formatio ne om NKT træ nsmater kker lod ialer. støvsuge om i alt re eller tre Nilfi Nilfisk-A sk-adva nce lto højtr alle besv yksrense arelser m re bland odtaget Vin t inden d. derne få 2. april r d ir e kte besk offentlig gøres på ed og t.dk. 12 NKT Holding A/S Vibeholms allé Brøndby CVR No Copyright: NKT, marts 2012 Kailow Graphic A/S Finanskalender 2012

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Strategi 2011-2015. powered by nkt

Strategi 2011-2015. powered by nkt Dansk Strategi 2011-2015 powered by nkt NKT Holding A/S Strategi 2011-2015 Indhold 2 / 18 Indhold Strategi 2011-2015 - Powered by NKT Powered by NKT... 3 NKT Cables... 7 Nilfisk-Advance... 10 Photonics

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG NKT Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Læs mere

Strategi 2008-2012. Building Power

Strategi 2008-2012. Building Power Strategi 2008-2012 Building Power Indhold 2 3 4 4 5 6 6 7 8 10 13 16 18 20 Status medio 2007 Udbygning af den hidtidige strategi NKTs forretningsmæssige fundament Tankesæt Koncernstruktur Ejerstruktur

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og dækker

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2011

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2011 1/6 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2011 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 og dækker

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere