NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand"

Transkript

1 Aktivt ejerskab

2 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig virksomhedsdrift skal suppleres med evnen til at vælge det rette tidspunkt. Bl.a. da NKT købte Fisker og Nielsen i 1989, og gjorde Nilfisk-Advance til en af de største på det globale marked for rengøringsmaskiner. Vi så det ved salget af Lexel i 1999 til Schneider-koncernen og ved Giga-salget i år Den 3. februar 2012 indgik vi aftale om salg af NKT Flexibles efter 12 års udvikling af virksomheden - til gavn for NKT Flexibles videre udvikling og til gavn for NKT. Vores strategi kom godt fra start og en række delmål er allerede nået. I 2012 ser vi frem til at fortsætte ekspansionsstrategien gennem vores aktive ejerskab af nu 3 forretningsområder, der alle opererer på de internationale markeder. NKT havde i 2011 en omsætning på 15,6 mia. kr. og et EBITDA resultat på lidt over en 1 mia. kr. - det er dog i underkanten af de oprindeligt forventede 1,2 mia. kr. Årsagen var blandt andet, at resultaterne fra NKT Cables fabrik i Køln først viste sig i 2. halvår. I 2011 steg koncernens omsætning til det hidtil højeste niveau. Flere forretningsområder nåede højere vækstrater end året før og en række vigtige strategiske delmål blev nået Omsætning NKTs omsætning i 2011 blev mio. kr. (2010: mio. kr.), og det svarer til en nominel vækst på 8%. Omsætningen var positivt påvirket af metalpriser, valutakursreguleringer og akkvisitioner i niveauet 4%. Dvs. at den organiske vækst udgjorde 4%. Resultat Koncernens operationelle indtjening, EBITDA, var på mio. kr. Det var en fremgang på 5% i forhold til året før og i niveau med de reviderede forventninger, som blev meddelt i november Årets resultat efter skat blev 127 mio. kr. (2010: 270 mio. kr.). 2 De positive resultater og strategiske landvindinger, som koncernens mange dedikerede medarbejdere skabte i 2011, er et godt udgangspunkt for et 2012, som makroøkonomisk kan vise sig at blive udfordrende. På kort sigt har vi fokus på at beskytte indtjeningen, og - om nødvendigt - at iværksætte planer for omkostnings- og kapacitetstilpasninger. Det får os dog ikke til at ændre den langsigtede kurs, for vores strategiske retning er understøttet af en række solide megatrends, som vil bestå, uanset periodevise, konjunkturmæssige udfordringer. Vi giver her et indblik i NKT koncernens aktiviteter og mål. God læselyst. Udvikling i aktiekurs og -omsætning Kr. pr. aktie NKT Jan. Feb. Mar. Apr. OMX C20 (omregnet) Maj Juni Stk. NKT-aktier handlet mio. stk Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. OMXC NKT H

3 Global arbejdsplads På kortet ses, hvor NKTs forretningsområder har produktion: NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT har aktiviteter i ca. 100 lande. 17% af medarbejderne arbejder i Danmark. NKT koncernen NKT er et industrikonglomerat med en 120 år lang historie. Koncernen består af energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance, der producerer professionelt rengøringsudstyr, Photonics Group, som arbejder indenfor industriel anvendelse af fiberoptik og det 51% ejede NKT Flexibles, som producerer fleksible rørsystemer til bl.a. olie- og gasindustrien. I løbet af 1. halvår 2012 overtager det amerikanske selskab, National Oilwell Varco, ejerskabet af NKT Flexibles, forudsat at relevante konkurrencemyndigheder godkender salget. Koncernen er et industrielt hjem for selskaberne og bygger på et aktivt ejerskab og et langsigtet industrielt tankesæt. Det sikrer et fast finansielt fokus på værdiskabelse. Forretningsområdernes forskellighed er samtidig konglomeratets styrke. Udbytte På generalforsamlingen den 29. marts 2012 vil NKTs bestyrelse foreslå et udbytte på 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en samlet udbyttebetaling på 47,5 mio. kr. og udgør 38% af resultatet efter skat for Sidste års udbyttebetaling var 2 kr. pr. aktie. Ejerne NKT havde aktionærer ved udgangen af Heraf var navnenoterede, og det svarer til ca. 80% af aktiekapitalen. ATP er eneste registrerede aktionær med en ejerandel over 5%. Danske og udenlandske aktionærer vurderes at eje 72% henholdsvis 28% af aktiekapitalen. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og har siden 2008 været i C20-indekset over de mest handlede aktier i Danmark. Aktien faldt i 2011 med 36% og sluttede året i kurs 190,8 (ultimo 2010: kurs 297,2). Aktiekapitalen er på 475 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier à 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes markedsværdi var 4,5 mia. kr. pr. 31. december Hoved- og nøgletal NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles** NKT koncernen Beløb i mio. kr Omsætning Omsætning, std. priser Organisk vækst 1% 16% 8% 7% 16% 14% 4% 12% Operationelt EBITDA Operationel EBITDA-margin 3,2%* 5,9%* 11,6% 10,7% 23,3% 18,7% 8,5%* 8,6%* Antal ansatte, ultimo *) Standard metalpriser **) Resultatandel indregnet i NKT Holding: 51% 3

4 Læs mere om NKTs strategi på Status på NKTs strategi NKTs strategi for hedder Powered by NKT. Den er funderet på et aktivt ejerskab og en række overordnede udviklingstendenser, såkaldte megatrends. Målet er at styrke forretningsområderne gennem opnåelse af en række økonomiske mål 2011 har været præget af uro på de finansielle markeder, men det har ikke ændret på de overordnede udviklingstendenser. Derfor fastholdes de definerede strategiske mål og allerede et år inde i strategiperioden er en række vigtige delmål nået. NKT Cables NKT Cables strategi er differentiering via intelligente løsninger, der optimerer energieffektiviteten for kunderne viste, at et fokusskift mod udbygning af energiinfrastrukturen var rigtigt. Ordreindgangen på højspændingskabler til on- og offshore markedet steg markant og flere væsentlige optimeringsprojekter i produktionsleddet er sat igang. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advances fokus er at være Kundernes foretrukne valg, og 5 strategiske indsatsområder skal lede frem til målet. I 2011 nåede selskabet delmål inden for dem alle. Gennem opkøb på både modne mar- keder og vækstmarkeder vandt Nilfisk-Advance markedsandele. Endelig blev leveringsevnen øget og produktsortmentet tilpasset. Photonics Group Photonics Groups mål er at blive globalt markedsledende på en række produktområder indenfor fiberlaserteknologi. I 2011 har investeringer i udvidelse af salgs- og distributionsnetværk samt en markant stigning i produktionseffektiviteten understøttet målsætningen. NKT Flexibles I 2011 udviklede markedet for olie- og gasudvinding sig positivt, og med rammeaftalen med det brasilianske olieselskab Petrobras til en værdi af op til 9,7 mia. kr. blev perspektiverne for selskabets strategiske udvikling styrket. Med den indgåede aftale om salg af NKT Flexibles til amerikanske National Oilwell Varco, som forventes afsluttet i 1. halvår 2012, vil selskabet stå endnu bedre rustet til at få yderligere andel af kommende års vækst.. 4 Strategiske mål NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT koncernen for NKT koncernen Mål Mål Mål Mål Mål Omsætning, mia. kr. 5,5* 5,6* 7,8* 5,7 6,3 7, ,2 1,6 2,5 14,5 15,6 i niv. 20 Gns. organisk vækst, CAGR 16% 1% 7-8% 7% 8% 6-7% 14% 16% 20% -9% 34% 15% 12% 4% 7-8% Operationel EBITDA-margin 5,9%* 3,2%* 13%* 10,7% 11,6% 14% neg. 0,5% 20% 18,7% 23,3% 20-25% 8,6%* 8,5%* 14-15%* * Standard metalpriser

5 Innovation Samfundsansvar Ansvarlighed har altid været en del af NKTs værdigrundlag og derfor centralt for den måde, koncernen drives på. Som en global koncern tager NKT del i opgaven med at skabe en bæredygtig verden Produktudviklingen har høj prioritet i NKT, og den sker oftest i tæt samspil med kunderne for at skabe de unikke løsninger I NKT Cables er udvikling af søkabler og høj- og mellemspændingsprodukter knyttet til et stigende behov for alternative energikilder. De er ofte placeret langt fra, hvor de anvendes, og kræver nye og ofte ikke-standardiserede kabel- og muffeløsninger. Det betyder igen udvikling af materialer, processer og afprøvning af nye designs. 3% af Nilfisk-Advances omsætning bruges til produktudvikling. Et af målene er at øge den værdi, maskinerne har for slutbrugerne mht. driftsikkerhed, miljø, brugervenlighed, service og personsikkerhed. Modning af teknologier og yderligere tilpasning til kundebehov er udgangspunktet for produktudviklingen i Photonics Group. NKT Flexibles forskning og udvikling er dels knyttet til aktuelle opgaver, hvor hvert enkelt projekt indebærer særlige tilpasninger og dels rettet mod kundernes fremtidige behov. For eksempel arbejder selskabet med at udvikle rør til 2,5 kilometers dybde, ligesom det udvikler bedre materialer og mere stabile og effektive processer. Et vigtigt led i NKTs arbejde med samfundsansvar er tilslutningen til UN Global Compact i NKT har siden arbejdet intensivt på at integrere de 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption i CSR-arbejdet. NKT rapporterer desuden CO 2 -forbruget til den internationale organisation Carbon Disclosure Project, CDP. Forretningsområderne har defineret en række konkrete mål for CSRindsatsen. Fokus og opnåede mål i 2011: 95,6% af NKT Cables råmaterialer udnyttes fuldt ud. Selskabet arbejder målrettet på at minimere skrotning af råmaterialer og maksimere mulighederne for genbrug. 0% øjenskader er registreret hos Photonics Group i Pga. arbejdet med høje lysintensiteter er risikoen for øjenskader tilstede og derfor tages en lang række forholdsregler. 60% af de nye produkter Nilfisk-Advance lancerede i 2011 indeholdt miljøforbedringer som mindre brug af vand, energi eller rengøringsmidler og miljørigtig bortskaffelse. 100% af NKT Flexibles leverandører efterlever UN Global Compacts 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption. En uddybende beskrivelse af forretningsområdernes fremskridt og fokusområder kan læses i NKTs fremskridtsrapport på under fanen CSR. 5

6 NKT Cables NKT Cables producerer og sælger energikabler; lige fra installationskabler i bygninger, ledningsnet i biler, køreledninger til højhastighedstog og søkabler, der transporterer strøm fra havvindmølleparker NKT Cables er blandt de førende producenter af energikabler til det europæiske marked og samtidig en virksomhed, der i mange år har haft fokus på genanvendelse af materialer og miljørigtige produkter. Selskabet har hovedkontor i Tyskland og produktion i Tyskland, Danmark, Tjekkiet, Polen, Norge og Kina. Produkterne sælges internationalt. Succesfuld ekspansion i Kina I januar 2010 købte NKT Cables en højspændingskabelfabrik i Cangzhou, 200 km. fra Beijing. Et investeringsprogram skulle udvide kapaciteten og implementere NKT Cables produktions- og kvalitetsstandarder. Produktion af 110 kv kabler startede i april 2010 og fabrikken blev ISO 9001/14001/18001 certificeret i september samme år. Fabrikken leverer nu kabler i Kina og til andre markeder. I slutningen af begyndelsen af 2013 forventes en fuld fabriksgodkendelse til produktion af 220 kv kabler. Opgradering af Londons strømforsyning Kablerne til en opgradering af strømforsyningen i London er designet, produceret og installeret af NKT Cables. 30 km 400 kv kabler er installeret i en 10 km lang tunnel mellem undergrundsstationerne Beddington og Rowdown i det sydøstlige London. Tunnellen ligger i 25 meters dybde, så inden selve installationen fandt sted, blev der bygget en model af den i fuld skala for at teste kabelføringen. Opgraderingen var færdig i juli Søkabler transporterer strøm fra havvindmøller NKT Cables søkabler leverer strøm fra Tysklands første kommercielle havvindmøllepark, Baltic 1, som ligger i Østersøen, til højspændingsnettet i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. I august 2011 fik NKT Cables ordren på højspændingssøkabler til Baltic 2 havvindmølleparken, der placeres 32 km nord for Rügen. Ca tyske husholdninger vil modtage strøm fra parken, som forventes at producere strøm i løbet af

7 Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance er en global producent af professionelt rengøringsudstyr. Selskabet fremstiller desuden støvsugere og højtryksrensere til private forbrugere Nilfisk-Advance er blandt verdens største leverandører til det professionelle rengøringssegment og lancerer årligt ca. 30 nye produkter. En mindre del markedsføres via grossister til det private marked. En stærk konkurrenceparameter er produkternes stadig bedre miljøprofil. Selskabet har hovedkontor i Danmark og har produktion i Europa, Nordog Sydamerika og Kina. Produkterne sælges overalt i verden. Miljøvenlig rengøring Miljøvenlig rengøring, eller Green Meets Clean, er overskriften for Nilfisk- Advances arbejde med miljøansvar. Virksomheden optimerer dels sine egne produktionsforhold mht. bl.a. energiforbrug, dels arbejder Nilfisk- Advance målrettet på også at gøre produkterne mere miljøvenlige. Målet er at bruge mindre vand, energi eller rengøringsmidler i alle nye produkter med samme eller forbedret rengøringseffektivitet som tidligere. Gevinsten er markante miljøbesparelser for kunderne. Nem at handle med Et af indsatsområderne i strategien Customers Preferred Choice, er at gøre produktsortiment og forretningsgange enklere for både kunder og virksomhed. De senere års opkøb og vækst har skabt behov for at nedbringe kompleksiteten i sortiment og organisation, og derfor er der igangsat en række arbejder for at forbedre bl.a. interne processer, produktudvikling og logistik. Skærpet fokus på Outdoor-markedet Med et nyt og skærpet fokus på Outdoor-markedet har Nilfisk-Advance udvidet produktsortimentet inden for udendørs feje- og rengøringsmaskiner. En ny Outdoor-division understøtter to vigtige mål i virksomhedens strategi: At sikre global vækst i både eksisterende og nye markeder samt at fastholde høj kundetilfredshed på markedet for udendørs rengøringsudstyr ved at have fokus på de specielle behov, som kunderne i dette segment har. 7

8 Photonics Group Photonics Group fremstiller avancerede produkter, der bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber, og som blandt meget andet gør det muligt at se det usynlige Photonics Group består af tre virksomheder; NKT Photonics, der producerer krystalfibre og lasere, Lios Technology, der leverer temperaturmåleudstyr, og Vytran, der fremstiller udstyr til at splejse, samle og forme optiske fibre. Photonics Group sælger sine produkter til primært laser-, medico-, energi-, fødevare- og forsvarsindustrierne overalt i verden. Selskaberne i Photonics Group har hovedsæde i Danmark (NKT Photonics), Tyskland (Lios Technology) og USA (Vytran). Hjælp til at bevare retningen Alle fly, raketter og avancerede køretøjer indeholder gyroskoper - udstyr som sikrer, at de bevæger sig stabilt og fastholder den ønskede retning. Ved hjælp af Vytrans fiberoptiske splidseudstyr er det nu muligt at fremstille små fiberoptiske gyroskoper, som er superfølsomme og derfor giver mere præcision i retningsbestemmelsen. Vytran samarbejder med førende flyproducenter for løbende at hjælpe dem til at forbedre de fiberoptiske gyroskoper. Lasere til kortlægning af olie Efter flere års tests oplever NKT Photonics et gennembrud for lasere, der bruges i systemer til at kortlægge, hvor olien befinder sig i oliefelter under havoverfladen. Laserne gør det muligt at måle små akustiske signaler over meget lange afstande. På den måde måles fordelingen af olie i oliefelterne, og hvordan felterne tømmes under selve olieudvindingen. I 2011 indgik NKT Photonics flere kontrakter med store olieeftersøgningsfirmaer og efterspørgslen forventes at vokse i de kommende år. Måleudstyr til at udvinde olien Når oliens placering i oliefelterne er kortlagt, er næste skridt at øge den mængde olie, i dag ca. 30%, der strømmer til brøndene. Det findes der en lang række metoder til, bl.a. opvarmning af de olieholdige lag og tilsætning af CO 2 under tryk. For alle metoder gælder, at den største effektivitet nås, når temperaturen ned gennem oliebrønden er kendt. Lios Technology leverer måleudstyr, der kan måle temperaturen over mange kilometer. Måleudstyret anvendes i stigende grad i olieindustrien. Photonics Group: NKT Photonics Lios Technology Vytran 8

9 I februar 2012 er der indgået aftale om salg af NKT Flexibles til National Oilwell Varco. NKT Flexibles De fleksible rør fra NKT Flexibles bruges offshore til transport af gas, olie, kemikalier og vand. Kunderne er primært private olie- og gasselskaber NKT Flexibles er en af kun tre virksomheder på verdensplan, som producerer rør, der kan modstå et indre tryk op til 600 bar, temperaturer op til 130 o C og som kan operere på både ekstremt lavt vand og på helt store vanddybder (42 m-2,5 km.). Selskabet har hovedkontor i Danmark, hvor også produktionen er placeret. Brasilien er det væsentligste marked, og her er en ny fabrik under opførsel. Fokus på aktiviteter i Brasilien I maj 2011 indgik NKT Flexibles sin anden rammeaftale med Brasiliens største olieselskab, Petrobras, om levering af fleksible rørsystemer i perioden Aftalen er den største i NKTs historie og ved fuld udnyttelse har den en værdi på op til 9,7 mia. kr. Det er et led i aftalen, at NKT Flexibles opfører en fabrik til produktion af fleksible rør i Brasilien. Den placeres ca. 225 km. nord for Rio i Superporto do Açu, som bliver den største havn af sin art i Latinamerika. Fabrikken skal være klar til produktion medio Bedste ejer Med sin nuværende markedsposition og Petrobras rammeaftalen har NKT Flexibles nået den målsætning, som blev sat i 1999, da selskabet blev skabt. De to ejere, NKT Holding og Subsea 7, satte i efteråret 2011 en proces i gang, som skulle undersøge, om de fortsat var de bedste ejere til at sikre den fremtidige udvikling af NKT Flexibles. Processen førte til en aftale om salg til det amerikanske selskab National Oilwell Varco for 3,8 mia. kr. Salget forventes afsluttet i første halvår 2012 og er betinget af godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder. Unik løsning på lavt vand Olie og gas hentes fra stadig større havdybder, men det er teknisk set lige så kompliceret at transportere fra områder med lavvande og med udfordrende vejrforhold. TGT-feltet ud for Vietnams kyst ligger i sådan et område. Derfor har NKT Flexibles ingeniørteam, i samarbejde med kunden, udarbejdet en løsning til de ekstreme forhold og har i et testcenter i Shanghai, Kina, bygget løsningen i 1:60 skala for at afprøve den før implementering. 9

10 Bestyrelse Jan Erik Jensen* Født Driftsassistent Nilfisk-Advance, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Christian Kjær Formand Født R 1.Kammerherre, hofjægermester, advokat, cand.jur Medlem og næstformand Formand Nomineringsudvalgsformand Vederlagsudvalgsformand Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: ). I bestyrelsen for: A/S Segalit af 1/4 1987, formand. Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S, formand. Skærbæk Plantage A/S, formand. Ejendomsselskabet D.F.K. A/S. Rudersdal Forsyning A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring på bestyrelsesniveau. Jens Due Olsen** Næstformand Født cand.polit Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand Revisionsudvalg og -formand Nomineringsudvalgsmedlem Vederlagsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: 1.500). I bestyrelsen for: Atchik Realtime A/S, formand. Kompan A/S, formand. Pierre.dk A/S, formand. Auriga Industries A/S, næstformand og revisionsudvalgsmedlem. EG A/S, revisionsudvalgsformand. Cryptomathic A/S. Industriens Pension A/S, investeringsudvalgsmedlem. Royal Unibrew A/S. Medlem af investeringskomiteen for LD Equity 2 K/S. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt internatinal erfaring fra forskellige brancher. Gunnar Karsten Jørgensen* Født Montør, NKT Flexibles I/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 50 (2010: 50). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i NKT Flexibles. Arne Dan Kjærulff* Født Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 994 (2010: 994). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Jens Maaløe** Født Adm. direktør, Terma A/S. Civilingeniør 1979, ph.d Medlem af bestyrelsen Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 515 (2010: 515). I bestyrelsen for: Topdanmark A/S. Grundfos Holding A/S. Poul Due Jensen s Fond. Ingeniørhøjskolen i Århus. Medlem af Eksportrådet. Særlige kompetencer: Teknologisk viden, erfaring med højteknologiske udviklingsaktiviteter. 10

11 Kurt Bligaard Pedersen** Født Koncerndirektør, Dong Energy A/S. Cand.scient.pol Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). I bestyrelsen for: BRF Holding A/S, næstformand. BRF Fonden. Københavns Zoologiske Have. Medlem af interesseorganisationen Eurogas. Særlige kompetencer: Erfaring inden for energiindustri, ledelse og økonomi samt finansiel og politisk administration. Født Cand.jur. 1987, cand.merc. uh Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 500 (2010: 500). I bestyrelsen for: Volvo Personvagnar AB, formand for revisionsudvalget. Aker Solution ASA, revisionsudvalgsmedlem. Svenska Handelsbanken AB, revisions- og risikoudvalgsmedlem. Vattenfall AB, revisionsudvalgsmedlem. Heidelberger Druckmaschinen AG. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor globalt orienterede industriaktiviteter. Jan Trøjborg** Lone Fønss Schrøder** Født Borgmester i Horsens. Ingeniør, Medlem af bestyrelsen Næstformand Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 796 (2010: 796). Formand for Kommunernes Landsforening, KL. Særlige kompetencer: Erhvervspolitisk og organisatorisk erfaring. * Medarbejdervalgt ** Uafhængigt medlem iflg. anbefalinger om god selskabsledelse afsnit 5. Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis. NKT 2011 årsrapport online NKTs årsrapport 2011 er tilgængelig på hvor vi i tekst, billeder og grafik præsenterer koncernen og dens udvikling. Online årsrapporten 2011 giver et overblik over nogle af de vigtige temaer, og viser uddrag af: Den finansielle målopfyldelse Status på koncernens strategi Forretningsområderne Forventninger til 2012 Al information præsenteres gennem korte tekster og interaktiv grafik. Hurtigt og ved hjælp af ganske få klik med musen kommer du rundt i hele NKT koncernen. Videoer Se NKTs direktion kommentere på en række af de aktuelle emner i korte videoklip. Du kan desuden høre forretningsområdernes direktører fortælle, hvad de har på agendaen for Download Har du brug for yderligere information, kan du downloade hele årsrapporten på dansk og engelsk, ligesom der er mulighed for download af specifikke, uddybende sider fra årsrapporten. Find meget mere information om NKT og årsrapporten 2011 på Vi glæder os til at byde dig velkommen i NKTs online univers. 11

12 9. maj Delårsrapport, 1. kvartal 1. marts Årsrapport 2011 januar * * 8. november Delårsrapport, 3. kvartal * * december 29. marts 24. august Generalforsamling Delårsrapport, 2. kvartal * Stilleperiode 3 uger før offentliggørelse af års- og delårsrapporter Sig din menin g! NKT øn sker hele tiden at kommu nikation forbedre med akti sin interess onærer enter. Kli o g k a n in dre d på ww scan kod w.nkt.dk en og sv eller ar på sp ørgsmåle NKTs in formatio ne om NKT træ nsmater kker lod ialer. støvsuge om i alt re eller tre Nilfi Nilfisk-A sk-adva nce lto højtr alle besv yksrense arelser m re bland odtaget Vin t inden d. derne få 2. april r d ir e kte besk offentlig gøres på ed og t.dk. 12 NKT Holding A/S Vibeholms allé Brøndby CVR No Copyright: NKT, marts 2012 Kailow Graphic A/S Finanskalender 2012

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere