NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand"

Transkript

1 Aktivt ejerskab

2 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig virksomhedsdrift skal suppleres med evnen til at vælge det rette tidspunkt. Bl.a. da NKT købte Fisker og Nielsen i 1989, og gjorde Nilfisk-Advance til en af de største på det globale marked for rengøringsmaskiner. Vi så det ved salget af Lexel i 1999 til Schneider-koncernen og ved Giga-salget i år Den 3. februar 2012 indgik vi aftale om salg af NKT Flexibles efter 12 års udvikling af virksomheden - til gavn for NKT Flexibles videre udvikling og til gavn for NKT. Vores strategi kom godt fra start og en række delmål er allerede nået. I 2012 ser vi frem til at fortsætte ekspansionsstrategien gennem vores aktive ejerskab af nu 3 forretningsområder, der alle opererer på de internationale markeder. NKT havde i 2011 en omsætning på 15,6 mia. kr. og et EBITDA resultat på lidt over en 1 mia. kr. - det er dog i underkanten af de oprindeligt forventede 1,2 mia. kr. Årsagen var blandt andet, at resultaterne fra NKT Cables fabrik i Køln først viste sig i 2. halvår. I 2011 steg koncernens omsætning til det hidtil højeste niveau. Flere forretningsområder nåede højere vækstrater end året før og en række vigtige strategiske delmål blev nået Omsætning NKTs omsætning i 2011 blev mio. kr. (2010: mio. kr.), og det svarer til en nominel vækst på 8%. Omsætningen var positivt påvirket af metalpriser, valutakursreguleringer og akkvisitioner i niveauet 4%. Dvs. at den organiske vækst udgjorde 4%. Resultat Koncernens operationelle indtjening, EBITDA, var på mio. kr. Det var en fremgang på 5% i forhold til året før og i niveau med de reviderede forventninger, som blev meddelt i november Årets resultat efter skat blev 127 mio. kr. (2010: 270 mio. kr.). 2 De positive resultater og strategiske landvindinger, som koncernens mange dedikerede medarbejdere skabte i 2011, er et godt udgangspunkt for et 2012, som makroøkonomisk kan vise sig at blive udfordrende. På kort sigt har vi fokus på at beskytte indtjeningen, og - om nødvendigt - at iværksætte planer for omkostnings- og kapacitetstilpasninger. Det får os dog ikke til at ændre den langsigtede kurs, for vores strategiske retning er understøttet af en række solide megatrends, som vil bestå, uanset periodevise, konjunkturmæssige udfordringer. Vi giver her et indblik i NKT koncernens aktiviteter og mål. God læselyst. Udvikling i aktiekurs og -omsætning Kr. pr. aktie NKT Jan. Feb. Mar. Apr. OMX C20 (omregnet) Maj Juni Stk. NKT-aktier handlet mio. stk Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. OMXC NKT H

3 Global arbejdsplads På kortet ses, hvor NKTs forretningsområder har produktion: NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT har aktiviteter i ca. 100 lande. 17% af medarbejderne arbejder i Danmark. NKT koncernen NKT er et industrikonglomerat med en 120 år lang historie. Koncernen består af energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance, der producerer professionelt rengøringsudstyr, Photonics Group, som arbejder indenfor industriel anvendelse af fiberoptik og det 51% ejede NKT Flexibles, som producerer fleksible rørsystemer til bl.a. olie- og gasindustrien. I løbet af 1. halvår 2012 overtager det amerikanske selskab, National Oilwell Varco, ejerskabet af NKT Flexibles, forudsat at relevante konkurrencemyndigheder godkender salget. Koncernen er et industrielt hjem for selskaberne og bygger på et aktivt ejerskab og et langsigtet industrielt tankesæt. Det sikrer et fast finansielt fokus på værdiskabelse. Forretningsområdernes forskellighed er samtidig konglomeratets styrke. Udbytte På generalforsamlingen den 29. marts 2012 vil NKTs bestyrelse foreslå et udbytte på 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en samlet udbyttebetaling på 47,5 mio. kr. og udgør 38% af resultatet efter skat for Sidste års udbyttebetaling var 2 kr. pr. aktie. Ejerne NKT havde aktionærer ved udgangen af Heraf var navnenoterede, og det svarer til ca. 80% af aktiekapitalen. ATP er eneste registrerede aktionær med en ejerandel over 5%. Danske og udenlandske aktionærer vurderes at eje 72% henholdsvis 28% af aktiekapitalen. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og har siden 2008 været i C20-indekset over de mest handlede aktier i Danmark. Aktien faldt i 2011 med 36% og sluttede året i kurs 190,8 (ultimo 2010: kurs 297,2). Aktiekapitalen er på 475 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier à 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes markedsværdi var 4,5 mia. kr. pr. 31. december Hoved- og nøgletal NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles** NKT koncernen Beløb i mio. kr Omsætning Omsætning, std. priser Organisk vækst 1% 16% 8% 7% 16% 14% 4% 12% Operationelt EBITDA Operationel EBITDA-margin 3,2%* 5,9%* 11,6% 10,7% 23,3% 18,7% 8,5%* 8,6%* Antal ansatte, ultimo *) Standard metalpriser **) Resultatandel indregnet i NKT Holding: 51% 3

4 Læs mere om NKTs strategi på Status på NKTs strategi NKTs strategi for hedder Powered by NKT. Den er funderet på et aktivt ejerskab og en række overordnede udviklingstendenser, såkaldte megatrends. Målet er at styrke forretningsområderne gennem opnåelse af en række økonomiske mål 2011 har været præget af uro på de finansielle markeder, men det har ikke ændret på de overordnede udviklingstendenser. Derfor fastholdes de definerede strategiske mål og allerede et år inde i strategiperioden er en række vigtige delmål nået. NKT Cables NKT Cables strategi er differentiering via intelligente løsninger, der optimerer energieffektiviteten for kunderne viste, at et fokusskift mod udbygning af energiinfrastrukturen var rigtigt. Ordreindgangen på højspændingskabler til on- og offshore markedet steg markant og flere væsentlige optimeringsprojekter i produktionsleddet er sat igang. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advances fokus er at være Kundernes foretrukne valg, og 5 strategiske indsatsområder skal lede frem til målet. I 2011 nåede selskabet delmål inden for dem alle. Gennem opkøb på både modne mar- keder og vækstmarkeder vandt Nilfisk-Advance markedsandele. Endelig blev leveringsevnen øget og produktsortmentet tilpasset. Photonics Group Photonics Groups mål er at blive globalt markedsledende på en række produktområder indenfor fiberlaserteknologi. I 2011 har investeringer i udvidelse af salgs- og distributionsnetværk samt en markant stigning i produktionseffektiviteten understøttet målsætningen. NKT Flexibles I 2011 udviklede markedet for olie- og gasudvinding sig positivt, og med rammeaftalen med det brasilianske olieselskab Petrobras til en værdi af op til 9,7 mia. kr. blev perspektiverne for selskabets strategiske udvikling styrket. Med den indgåede aftale om salg af NKT Flexibles til amerikanske National Oilwell Varco, som forventes afsluttet i 1. halvår 2012, vil selskabet stå endnu bedre rustet til at få yderligere andel af kommende års vækst.. 4 Strategiske mål NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT koncernen for NKT koncernen Mål Mål Mål Mål Mål Omsætning, mia. kr. 5,5* 5,6* 7,8* 5,7 6,3 7, ,2 1,6 2,5 14,5 15,6 i niv. 20 Gns. organisk vækst, CAGR 16% 1% 7-8% 7% 8% 6-7% 14% 16% 20% -9% 34% 15% 12% 4% 7-8% Operationel EBITDA-margin 5,9%* 3,2%* 13%* 10,7% 11,6% 14% neg. 0,5% 20% 18,7% 23,3% 20-25% 8,6%* 8,5%* 14-15%* * Standard metalpriser

5 Innovation Samfundsansvar Ansvarlighed har altid været en del af NKTs værdigrundlag og derfor centralt for den måde, koncernen drives på. Som en global koncern tager NKT del i opgaven med at skabe en bæredygtig verden Produktudviklingen har høj prioritet i NKT, og den sker oftest i tæt samspil med kunderne for at skabe de unikke løsninger I NKT Cables er udvikling af søkabler og høj- og mellemspændingsprodukter knyttet til et stigende behov for alternative energikilder. De er ofte placeret langt fra, hvor de anvendes, og kræver nye og ofte ikke-standardiserede kabel- og muffeløsninger. Det betyder igen udvikling af materialer, processer og afprøvning af nye designs. 3% af Nilfisk-Advances omsætning bruges til produktudvikling. Et af målene er at øge den værdi, maskinerne har for slutbrugerne mht. driftsikkerhed, miljø, brugervenlighed, service og personsikkerhed. Modning af teknologier og yderligere tilpasning til kundebehov er udgangspunktet for produktudviklingen i Photonics Group. NKT Flexibles forskning og udvikling er dels knyttet til aktuelle opgaver, hvor hvert enkelt projekt indebærer særlige tilpasninger og dels rettet mod kundernes fremtidige behov. For eksempel arbejder selskabet med at udvikle rør til 2,5 kilometers dybde, ligesom det udvikler bedre materialer og mere stabile og effektive processer. Et vigtigt led i NKTs arbejde med samfundsansvar er tilslutningen til UN Global Compact i NKT har siden arbejdet intensivt på at integrere de 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption i CSR-arbejdet. NKT rapporterer desuden CO 2 -forbruget til den internationale organisation Carbon Disclosure Project, CDP. Forretningsområderne har defineret en række konkrete mål for CSRindsatsen. Fokus og opnåede mål i 2011: 95,6% af NKT Cables råmaterialer udnyttes fuldt ud. Selskabet arbejder målrettet på at minimere skrotning af råmaterialer og maksimere mulighederne for genbrug. 0% øjenskader er registreret hos Photonics Group i Pga. arbejdet med høje lysintensiteter er risikoen for øjenskader tilstede og derfor tages en lang række forholdsregler. 60% af de nye produkter Nilfisk-Advance lancerede i 2011 indeholdt miljøforbedringer som mindre brug af vand, energi eller rengøringsmidler og miljørigtig bortskaffelse. 100% af NKT Flexibles leverandører efterlever UN Global Compacts 10 principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption. En uddybende beskrivelse af forretningsområdernes fremskridt og fokusområder kan læses i NKTs fremskridtsrapport på under fanen CSR. 5

6 NKT Cables NKT Cables producerer og sælger energikabler; lige fra installationskabler i bygninger, ledningsnet i biler, køreledninger til højhastighedstog og søkabler, der transporterer strøm fra havvindmølleparker NKT Cables er blandt de førende producenter af energikabler til det europæiske marked og samtidig en virksomhed, der i mange år har haft fokus på genanvendelse af materialer og miljørigtige produkter. Selskabet har hovedkontor i Tyskland og produktion i Tyskland, Danmark, Tjekkiet, Polen, Norge og Kina. Produkterne sælges internationalt. Succesfuld ekspansion i Kina I januar 2010 købte NKT Cables en højspændingskabelfabrik i Cangzhou, 200 km. fra Beijing. Et investeringsprogram skulle udvide kapaciteten og implementere NKT Cables produktions- og kvalitetsstandarder. Produktion af 110 kv kabler startede i april 2010 og fabrikken blev ISO 9001/14001/18001 certificeret i september samme år. Fabrikken leverer nu kabler i Kina og til andre markeder. I slutningen af begyndelsen af 2013 forventes en fuld fabriksgodkendelse til produktion af 220 kv kabler. Opgradering af Londons strømforsyning Kablerne til en opgradering af strømforsyningen i London er designet, produceret og installeret af NKT Cables. 30 km 400 kv kabler er installeret i en 10 km lang tunnel mellem undergrundsstationerne Beddington og Rowdown i det sydøstlige London. Tunnellen ligger i 25 meters dybde, så inden selve installationen fandt sted, blev der bygget en model af den i fuld skala for at teste kabelføringen. Opgraderingen var færdig i juli Søkabler transporterer strøm fra havvindmøller NKT Cables søkabler leverer strøm fra Tysklands første kommercielle havvindmøllepark, Baltic 1, som ligger i Østersøen, til højspændingsnettet i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. I august 2011 fik NKT Cables ordren på højspændingssøkabler til Baltic 2 havvindmølleparken, der placeres 32 km nord for Rügen. Ca tyske husholdninger vil modtage strøm fra parken, som forventes at producere strøm i løbet af

7 Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance er en global producent af professionelt rengøringsudstyr. Selskabet fremstiller desuden støvsugere og højtryksrensere til private forbrugere Nilfisk-Advance er blandt verdens største leverandører til det professionelle rengøringssegment og lancerer årligt ca. 30 nye produkter. En mindre del markedsføres via grossister til det private marked. En stærk konkurrenceparameter er produkternes stadig bedre miljøprofil. Selskabet har hovedkontor i Danmark og har produktion i Europa, Nordog Sydamerika og Kina. Produkterne sælges overalt i verden. Miljøvenlig rengøring Miljøvenlig rengøring, eller Green Meets Clean, er overskriften for Nilfisk- Advances arbejde med miljøansvar. Virksomheden optimerer dels sine egne produktionsforhold mht. bl.a. energiforbrug, dels arbejder Nilfisk- Advance målrettet på også at gøre produkterne mere miljøvenlige. Målet er at bruge mindre vand, energi eller rengøringsmidler i alle nye produkter med samme eller forbedret rengøringseffektivitet som tidligere. Gevinsten er markante miljøbesparelser for kunderne. Nem at handle med Et af indsatsområderne i strategien Customers Preferred Choice, er at gøre produktsortiment og forretningsgange enklere for både kunder og virksomhed. De senere års opkøb og vækst har skabt behov for at nedbringe kompleksiteten i sortiment og organisation, og derfor er der igangsat en række arbejder for at forbedre bl.a. interne processer, produktudvikling og logistik. Skærpet fokus på Outdoor-markedet Med et nyt og skærpet fokus på Outdoor-markedet har Nilfisk-Advance udvidet produktsortimentet inden for udendørs feje- og rengøringsmaskiner. En ny Outdoor-division understøtter to vigtige mål i virksomhedens strategi: At sikre global vækst i både eksisterende og nye markeder samt at fastholde høj kundetilfredshed på markedet for udendørs rengøringsudstyr ved at have fokus på de specielle behov, som kunderne i dette segment har. 7

8 Photonics Group Photonics Group fremstiller avancerede produkter, der bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber, og som blandt meget andet gør det muligt at se det usynlige Photonics Group består af tre virksomheder; NKT Photonics, der producerer krystalfibre og lasere, Lios Technology, der leverer temperaturmåleudstyr, og Vytran, der fremstiller udstyr til at splejse, samle og forme optiske fibre. Photonics Group sælger sine produkter til primært laser-, medico-, energi-, fødevare- og forsvarsindustrierne overalt i verden. Selskaberne i Photonics Group har hovedsæde i Danmark (NKT Photonics), Tyskland (Lios Technology) og USA (Vytran). Hjælp til at bevare retningen Alle fly, raketter og avancerede køretøjer indeholder gyroskoper - udstyr som sikrer, at de bevæger sig stabilt og fastholder den ønskede retning. Ved hjælp af Vytrans fiberoptiske splidseudstyr er det nu muligt at fremstille små fiberoptiske gyroskoper, som er superfølsomme og derfor giver mere præcision i retningsbestemmelsen. Vytran samarbejder med førende flyproducenter for løbende at hjælpe dem til at forbedre de fiberoptiske gyroskoper. Lasere til kortlægning af olie Efter flere års tests oplever NKT Photonics et gennembrud for lasere, der bruges i systemer til at kortlægge, hvor olien befinder sig i oliefelter under havoverfladen. Laserne gør det muligt at måle små akustiske signaler over meget lange afstande. På den måde måles fordelingen af olie i oliefelterne, og hvordan felterne tømmes under selve olieudvindingen. I 2011 indgik NKT Photonics flere kontrakter med store olieeftersøgningsfirmaer og efterspørgslen forventes at vokse i de kommende år. Måleudstyr til at udvinde olien Når oliens placering i oliefelterne er kortlagt, er næste skridt at øge den mængde olie, i dag ca. 30%, der strømmer til brøndene. Det findes der en lang række metoder til, bl.a. opvarmning af de olieholdige lag og tilsætning af CO 2 under tryk. For alle metoder gælder, at den største effektivitet nås, når temperaturen ned gennem oliebrønden er kendt. Lios Technology leverer måleudstyr, der kan måle temperaturen over mange kilometer. Måleudstyret anvendes i stigende grad i olieindustrien. Photonics Group: NKT Photonics Lios Technology Vytran 8

9 I februar 2012 er der indgået aftale om salg af NKT Flexibles til National Oilwell Varco. NKT Flexibles De fleksible rør fra NKT Flexibles bruges offshore til transport af gas, olie, kemikalier og vand. Kunderne er primært private olie- og gasselskaber NKT Flexibles er en af kun tre virksomheder på verdensplan, som producerer rør, der kan modstå et indre tryk op til 600 bar, temperaturer op til 130 o C og som kan operere på både ekstremt lavt vand og på helt store vanddybder (42 m-2,5 km.). Selskabet har hovedkontor i Danmark, hvor også produktionen er placeret. Brasilien er det væsentligste marked, og her er en ny fabrik under opførsel. Fokus på aktiviteter i Brasilien I maj 2011 indgik NKT Flexibles sin anden rammeaftale med Brasiliens største olieselskab, Petrobras, om levering af fleksible rørsystemer i perioden Aftalen er den største i NKTs historie og ved fuld udnyttelse har den en værdi på op til 9,7 mia. kr. Det er et led i aftalen, at NKT Flexibles opfører en fabrik til produktion af fleksible rør i Brasilien. Den placeres ca. 225 km. nord for Rio i Superporto do Açu, som bliver den største havn af sin art i Latinamerika. Fabrikken skal være klar til produktion medio Bedste ejer Med sin nuværende markedsposition og Petrobras rammeaftalen har NKT Flexibles nået den målsætning, som blev sat i 1999, da selskabet blev skabt. De to ejere, NKT Holding og Subsea 7, satte i efteråret 2011 en proces i gang, som skulle undersøge, om de fortsat var de bedste ejere til at sikre den fremtidige udvikling af NKT Flexibles. Processen førte til en aftale om salg til det amerikanske selskab National Oilwell Varco for 3,8 mia. kr. Salget forventes afsluttet i første halvår 2012 og er betinget af godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder. Unik løsning på lavt vand Olie og gas hentes fra stadig større havdybder, men det er teknisk set lige så kompliceret at transportere fra områder med lavvande og med udfordrende vejrforhold. TGT-feltet ud for Vietnams kyst ligger i sådan et område. Derfor har NKT Flexibles ingeniørteam, i samarbejde med kunden, udarbejdet en løsning til de ekstreme forhold og har i et testcenter i Shanghai, Kina, bygget løsningen i 1:60 skala for at afprøve den før implementering. 9

10 Bestyrelse Jan Erik Jensen* Født Driftsassistent Nilfisk-Advance, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Christian Kjær Formand Født R 1.Kammerherre, hofjægermester, advokat, cand.jur Medlem og næstformand Formand Nomineringsudvalgsformand Vederlagsudvalgsformand Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: ). I bestyrelsen for: A/S Segalit af 1/4 1987, formand. Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S, formand. Skærbæk Plantage A/S, formand. Ejendomsselskabet D.F.K. A/S. Rudersdal Forsyning A/S. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring på bestyrelsesniveau. Jens Due Olsen** Næstformand Født cand.polit Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand Revisionsudvalg og -formand Nomineringsudvalgsmedlem Vederlagsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: (2010: 1.500). I bestyrelsen for: Atchik Realtime A/S, formand. Kompan A/S, formand. Pierre.dk A/S, formand. Auriga Industries A/S, næstformand og revisionsudvalgsmedlem. EG A/S, revisionsudvalgsformand. Cryptomathic A/S. Industriens Pension A/S, investeringsudvalgsmedlem. Royal Unibrew A/S. Medlem af investeringskomiteen for LD Equity 2 K/S. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt internatinal erfaring fra forskellige brancher. Gunnar Karsten Jørgensen* Født Montør, NKT Flexibles I/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 50 (2010: 50). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i NKT Flexibles. Arne Dan Kjærulff* Født Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat Medlem af bestyrelsen Valgt for en fireårig periode, der udløber i Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 994 (2010: 994). Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance. Jens Maaløe** Født Adm. direktør, Terma A/S. Civilingeniør 1979, ph.d Medlem af bestyrelsen Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 515 (2010: 515). I bestyrelsen for: Topdanmark A/S. Grundfos Holding A/S. Poul Due Jensen s Fond. Ingeniørhøjskolen i Århus. Medlem af Eksportrådet. Særlige kompetencer: Teknologisk viden, erfaring med højteknologiske udviklingsaktiviteter. 10

11 Kurt Bligaard Pedersen** Født Koncerndirektør, Dong Energy A/S. Cand.scient.pol Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 0 (2010: 0). I bestyrelsen for: BRF Holding A/S, næstformand. BRF Fonden. Københavns Zoologiske Have. Medlem af interesseorganisationen Eurogas. Særlige kompetencer: Erfaring inden for energiindustri, ledelse og økonomi samt finansiel og politisk administration. Født Cand.jur. 1987, cand.merc. uh Medlem af bestyrelsen Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 500 (2010: 500). I bestyrelsen for: Volvo Personvagnar AB, formand for revisionsudvalget. Aker Solution ASA, revisionsudvalgsmedlem. Svenska Handelsbanken AB, revisions- og risikoudvalgsmedlem. Vattenfall AB, revisionsudvalgsmedlem. Heidelberger Druckmaschinen AG. Særlige kompetencer: Erfaring indenfor globalt orienterede industriaktiviteter. Jan Trøjborg** Lone Fønss Schrøder** Født Borgmester i Horsens. Ingeniør, Medlem af bestyrelsen Næstformand Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2011 i NKT: 796 (2010: 796). Formand for Kommunernes Landsforening, KL. Særlige kompetencer: Erhvervspolitisk og organisatorisk erfaring. * Medarbejdervalgt ** Uafhængigt medlem iflg. anbefalinger om god selskabsledelse afsnit 5. Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis. NKT 2011 årsrapport online NKTs årsrapport 2011 er tilgængelig på hvor vi i tekst, billeder og grafik præsenterer koncernen og dens udvikling. Online årsrapporten 2011 giver et overblik over nogle af de vigtige temaer, og viser uddrag af: Den finansielle målopfyldelse Status på koncernens strategi Forretningsområderne Forventninger til 2012 Al information præsenteres gennem korte tekster og interaktiv grafik. Hurtigt og ved hjælp af ganske få klik med musen kommer du rundt i hele NKT koncernen. Videoer Se NKTs direktion kommentere på en række af de aktuelle emner i korte videoklip. Du kan desuden høre forretningsområdernes direktører fortælle, hvad de har på agendaen for Download Har du brug for yderligere information, kan du downloade hele årsrapporten på dansk og engelsk, ligesom der er mulighed for download af specifikke, uddybende sider fra årsrapporten. Find meget mere information om NKT og årsrapporten 2011 på Vi glæder os til at byde dig velkommen i NKTs online univers. 11

12 9. maj Delårsrapport, 1. kvartal 1. marts Årsrapport 2011 januar * * 8. november Delårsrapport, 3. kvartal * * december 29. marts 24. august Generalforsamling Delårsrapport, 2. kvartal * Stilleperiode 3 uger før offentliggørelse af års- og delårsrapporter Sig din menin g! NKT øn sker hele tiden at kommu nikation forbedre med akti sin interess onærer enter. Kli o g k a n in dre d på ww scan kod w.nkt.dk en og sv eller ar på sp ørgsmåle NKTs in formatio ne om NKT træ nsmater kker lod ialer. støvsuge om i alt re eller tre Nilfi Nilfisk-A sk-adva nce lto højtr alle besv yksrense arelser m re bland odtaget Vin t inden d. derne få 2. april r d ir e kte besk offentlig gøres på ed og t.dk. 12 NKT Holding A/S Vibeholms allé Brøndby CVR No Copyright: NKT, marts 2012 Kailow Graphic A/S Finanskalender 2012

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr Et stærkere NKT NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden Globale forandringer 1 NKT har været tilbageholdende med gældsætning og det drager vi fordel af nu Vi bruger krisen til noget positivt og forbereder os på at

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 NKT Holding A/S 11. maj 2011 Meddelelse nr. 8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 / 19 INDHOLD...SIDE Resumé... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning... 3 Forventninger til 2011... 6

Læs mere

Forventningen til hhv. omsætning og operationel

Forventningen til hhv. omsætning og operationel Delårsrapport 2. kvartal 2010 NKT Holding A/S 24. august 2010, meddelelse nr. 18 Med en koncernomsætning i 2. kvartal på 3.635 mdkk svarende til en organisk vækst på 5% fortsatte den positive udvikling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 31/ 113 NKTs aktiebog administreres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Alle NKTs navnenoterede investorer

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 21. marts 2013 I 2 Solid nedbringelse af gæld Nettorentebærende gæld 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q1-09 Q2-09 Q3-09

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 Bestyrelsesformand Christian Kjær Velkommen til NKT's generalforsamling, både til dem, der er aktionærer, og dem som er inviteret med aktionærerne og dem, som ikke

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 8. november 2012 Meddelelse nr. 20 1/18 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 3. kvartal 2012 vil foregå som audiocast, inkl. telekonference, og kan følges på www.nkt.dk.

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber Selskabsmeddelelse 18. september 2017 Meddelelse nr. 19 NKT A/S Vibeholms Allé 25 DK-2605 Brøndby Denmark T: +45 43 48 20 00 www.nkt.com CVR 62725214 NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen.

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. FORMANDENS BERETNING [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. [NKT-aktiens udvikling i 2016] 2016 har været et godt år for NKT-aktien. For helåret steg aktien med 40%, og inklusive

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

Strategi 2011-2015. powered by nkt

Strategi 2011-2015. powered by nkt Dansk Strategi 2011-2015 powered by nkt NKT Holding A/S Strategi 2011-2015 Indhold 2 / 18 Indhold Strategi 2011-2015 - Powered by NKT Powered by NKT... 3 NKT Cables... 7 Nilfisk-Advance... 10 Photonics

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016 Velkommen NNIT s generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Brandgaard 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard

Læs mere

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009 3. kvartal 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 3. november 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 3. kvartal Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere