Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission ALM. SUND FORNUFT

2 Ny opjustering og kurs mod overskud i Pæne overskud i Skadeforsikring og Liv og Pension og lave nedskrivninger i 2011 giver tro på sorte tal på bundlinjen næste år. Men inklusive tab og nedskrivninger bliver resultatet for 2010 fortsat meget utilfredsstillende. F ørst blev forventningerne til koncernens helårsresultat opjusteret med 180 mio.kr. efter 1. halvår. Nu får forventningerne endnu et nøk opad med yderligere 100 mio.kr. Resultatet af indsatsen i 2010 forventes derfor at resultere i et plus på 300 mio.kr. før tab og nedskrivninger og før skat. Den fortsatte positive udvikling i koncernen giver samtidig ledelsen en fast tro på et samlet overskud i 2011 på mellem 340 og 400 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Efter tab og nedskrivninger forventer ledelsen et mindre men positivt overskud. Baggrunden for årets anden opjustering skyldes et positivt resultatet før tab og nedskrivninger i 3. kvartal på 103 mio.kr. Det er bedre end forventet. Efter tab og nedskrivninger sneg resultatet sig dog i minus. Det endte med et underskud før skat på 362 mio.kr. Det er bl.a. højere præmier, færre storskader, faldende skadefrekvens og stabiliserede gennemsnitsskader samt et positivt investeringsresultat, der trækker resultatet opad. Dårlig start indhentet Et nyt overskud i Skadeforsikring denne gang på 105 mio.kr. før skat er både tilfredsstillende og bedre end forventet. Dermed fortsætter selskabet den positive udvikling fra 2. kvartal og sender år-til-dato resultatet i et plus på 41 mio.kr. Isoleret set et flot resultat, men i det store hele skæmmet på utilfredsstillende vis af de store udgifter til vinterrelaterede skader først på året. Præmieforhøjelser har sendt væksten i bruttopræmieindtægterne i vejret med en stigning i kvartalet på 2,2 % sammenlignet med samme periode sidste år. År-til-dato er væksten på 1,4 %. Sammenlignet med 2009 noterede selskabet i 3. kvartal en faldende erstatningsprocent på bygnings- og løsøreforsikringer. Også udgifterne til såvel storskader som småskader faldt. Endelig blev der anmeldt færre autoskader og skader som følge af høstbrande. Også omkostningsprocenten fortsætter med at falde, og ender år-til-dato på 18,3 mod 19,2 % for samme periode i I modsat retning trækker august måneds mange skybrudsskader. Dertil kommer kursreguleringer og fortsat høje tab og nedskrivninger i de dele af bankens udlånsportefølje, der er under afvikling. Dermed kommer koncernen ud af de første ni måneder af 2010 med et samlet overskud på 255 mio.kr. før tab og nedskrivninger og et underskud på 496 mio.kr. efter tab og nedskrivninger. Afskedigelser satte sine spor Banken kom ud af 3. kvartal med et lille underskud på 23 mio.kr. før nedskrivninger og tab. Det skyldes for det første hensættelser på 18 mio.kr. til løn, pension mv. til de bankansatte, der blev fritstillet som følge af omstruktureringerne,og filiallukningerne ultimo august.

3 For det andet skyldes det et betydeligt urealiseret kurs-tab på bankens pantebreve på 41 mio.kr. Kurstabet er opstået som følge af en revurdering af sikkerheden i de enkelte pantebreve. Det er sket på baggrund af nye statistiske handelspriser og nye offentlige ejendomsvurderinger. Endvidere noterede banken tab og nedskrivninger i perioden på 465 mio.kr. Der er i betydeligt omfang tale om periodeforskydninger. Der er således ikke kommet flere nedskrivninger end forventet. De kommer bare tidligere end først antaget. Finanstilsynet har i oktober og november været på ordinær inspektion, hvor de gennemgik store dele af Alm. Brand Banks udlånsportefølje. Det gav anledning til, at dele af nedskrivningerne på visse udlån bliver taget lidt tidligere end forventet samtidig med, at forventningerne til de samlede nedskrivninger øges med 100 mio.kr. frem til Forøgelsen skyldes en mere forsigtig værdiansættelse. Der er derimod ikke tale om, at pantebrevenes tilstand har ændret sig som følge af f.eks. øgede restancer. Efter de første tre kvartaler kommer banken således ud med et overskud på 91 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Efter disse er resultatet et utilfredsstillende underskud på 660 mio.kr. Pensionsselskab i nyt plus Succesen fortsætter i Liv og Pension med endnu et positivt kvartalsresultat før skat. Denne gang kommer selskabet ud med et overskud på 30 mio.kr. Det sender årtil-dato resultatet op på 159 mio.kr., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Det positive resultat er særligt påvirket af, at selskabet i kvartalet leverede et investeringsafkast til sine kunder på 9,8 %, hvilket giver en forrentning på 13,1 % pro anno. Samtidig noterede selskabet en stigning i præmieindbetalingerne på 11 % i 3. kvartal. Dermed er den samlede vækst i bruttopræmierne i 2010 indtil videre 7 %. VIGTIGT AT VIDE (ÅR-TIL-DATO) VIGTIGE NØGLETAL (ÅR-TIL-DATO) Koncernunderskud: 496 mio.kr. Overskud i Skadeforsikring: 41 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: 660 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 159 mio.kr. Vækst i bruttopræmierne: 1,4 % Combined Ratio: 100,6 Fortsat faldende omkostningsprocent: 18,3 Tab og nedskrivninger i banken: 751 mio.kr. R I N G T I L A L M. B R A N D B A N K PÅ

4 Hvad sagde? analytikerne 3 4 Selvom en voksende optimisme præger stemningen i Alm. Brand koncernen oven på det netop aflagte 3. kvartalsregnskab, så ser den endnu ikke ud til at være smittet af på de aktieanalytikere, der følger Alm. Brand aktien. S pil ikke redningsmelodien endnu. Sådan lyder overskriften på Handelsbankens analyse oven på Alm. Brand A/S aflæggelse af regnskabet for 3. kvartal For selvom analytikerne roser de positive resultater fra både Skadeforsikring og Liv og Pension, så er de stadig ikke sikre på udfaldet i Alm. Brand Bank. Har vi set det sidste til tabene i banken? spørger Nordea således meget karakteristisk i sin analyseoverskrift. Hverken Nordea eller Handelsbanken tager de stigende tab og nedskrivninger i 3. kvartal som et udtryk for nye ubehagelige overraskelser, men for en fremrykning af allerede estimerede tab og nedskrivninger. Og at de kommer nu er heller ingen tilfældighed. Ifølge aktieanalytiker Jakob Brink fra Handelsbanken vil Finanstilsynet nemlig være sikre på, at have fået alt frem i lyset inden en eventuel forestående aktieemission. Ifølge aktieanalytiker Peter Fledelius fra Nordea er både forretningen i Skadeforsikring og i Liv og Pension på rette spor. Han understreger samtidig, at Alm. Brands operationelle strategi efter Nordeas mening er god. Også de øvrige analytikere noterer sig positivt, at Skadeforsikring via bl.a. præmiestigninger, opbremsning i skadesudgifter og fortsat reduktion af omkostningsprocenten nu har en positiv underliggende forretning med en fortsat faldende Combined Ratio. Inspektion giver øget troværdighed Alle analytikerne hæfter sig i deres analyser særligt ved, at Finanstilsynet i oktober og november har været på besøg og gennemgået en særdeles omfattende del af Alm. Brand Banks udlånsportefølje. Heller ikke Peter Fledelius fra Nordea ser forøgelsen af de samlede forventede tab og nedskrivninger i banken fra 1,3 mia.kr. til 1,4 mia.kr. frem til udgangen af 2012 oven på Finanstilsynets besøg som alarmerende. Tværtimod mener han, at Finanstilsynets inspektion tilføjer yderligere troværdighed til estimaterne for tab og nedskrivninger. Ikke alle analytikere er klar til at slå på tromme for Alm. Brand koncernen endnu men de er så småt begyndt at finde deres instrumenter frem.

5 Banken overtager pantebrevsselskab Mere end 90 % af aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S har takket ja til Alm. Brand Banks fremsatte købstilbud. Banken overtager nu kontrollen med selskabet og tvangsindløser de resterende aktier. A lm. Brand Bank har med erhvervelse af 93 % af den samlede aktiekapital i Alm. Brand Pantebreve A/S sikret sig den fulde kontrol med pantebrevsselskabet. eksempelvis ét procentpoint, ville det medføre en negativ kursregulering i niveauet 46 mio.kr. Det betyder, at banken i forhold til den nuværende ejerandel bliver yderligere påvirket med 24 % af denne altså med 11 mio.kr. Banken fremsatte den 12. oktober et købstilbud til alle aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S om at købe deres aktier til kurs 16,50. Det havde et stort flertal takket ja til, da tilbudsperioden udløb den 10. november. - Nu har vi mulighed for aktivt at arbejde med pantebrevskunderne via bankens ambulancetjeneste. Den har til formål at finde en optimal og holdbar løsning for såvel kunderne i pantebrevsselskabet som for banken. Vi forventer således at kunne vende problemkunder til overskudsgivende kunder og i alle fald begrænse bankens tab på pantebrevene, fortæller bankdirektør Bo Alberg. Opkøb belaster ikke banken Opkøbet af Alm. Brand Pantebreve A/S vil ikke belaste Alm. Brand A/S nævneværdigt. En fuldstændig overtagelse af pantebrevsselskabet vil påvirke bankens regnskab for 4. kvartal negativt med ca. 11 mio.kr. Selve overtagelsen forventes at koste i omegnen af 6 mio.kr., mens bankens minoritetsandel af Alm. Brand Pantebreve A/S forventede underskud i 4. kvartal 2010 på ca. 20 mio.kr. vil udgøre de resterende 5 mio.kr. Konkurs ville skade imaget Alm. Brand Bank A/S var før købstilbuddet majoritetsaktionær i pantebrevsselskabet. Men ifølge Bo Alberg har det ikke været på tale blot at lade Alm. Brand Pantebreve A/S gå konkurs. - Det mest ansvarlige at gøre i den situation, pantebrevsselskabet befinder sig i, er at tilbyde minoritetsaktionærerne at få en del af deres investering hjem igen. Endvidere ville en konkursbehandling sinke processen med at komme i gang med at konvertere pantebrevene til andre lånetyper. Og set i forhold til resten af Alm. Brand koncernens omdømme ville en konkurs fremadrettet heller ikke være den bedste løsning, understreger Bo Alberg. Afnotering fra Børsen Med mere end 90 % af såvel aktiekapitalen som antallet af stemmer i selskabet tager Alm. Brand Bank efterfølgende skridtet videre og søger om afnotering af pantebrevsselskabet fra NASDAQ OMX. De resterende aktier, svarende til 7 % af aktiekapitalen, vil samtidig blive tvangsindløst efter selskabslovens bestemmelser. Pantebrevsporteføljen i Alm. Brand Pantebreve A/S er meget rentefølsom. Hvis renten skulle stige i 2011 med L Æ S MR IEN RG E OT IM L A L M.. B R A N D BPÅ A NW K WPÅ W. 3A5 L4 M7 B4 R8 A4 N9 D. D K

6 Generalforsamling godkendte aktieemission 5 6 Banken skal ikke afleveres i Finansiel Stabilitet. Vi rydder op efter os selv. Det er det mest ansvarlige og fornuftige at gøre, konstaterede formanden for Alm. Brand A/S, inden aktionærerne gav grønt lys til en forestående kapitaludvidelse på op til 1,7 mia.kr. A lm. Brand A/S skal have flere muskler i form af ny en aktionær givet udtryk for, at Alm. Brand burde aflevere kapital. Muskler til at imødegå nye lovkrav både til banken i Finansiel Stabilitet og lade staten, skatteyderne forsikringsselskaber og til banker de såkaldte Solvens II og Basel III regler til at understøtte Alm. Brand Bank og til at betale lån tilbage til Alm. Brand af 1792 fmba. og de andre banker om at bære eventuelle yderligere tab i denne. Men den idé havde formanden ikke meget til overs for. Derfor havde Alm. Brand A/S indkaldt selskabets aktio-nærer til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. oktober i kantinen på Midtermolen i København. Vigtigste punkt på dagsordenen var en bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til 1,7 mia.kr. 95 aktionærer var mødt frem også pressen havde som følge af stor interesse i ugerne op til generalforsamlingen også fundet vej til Koncernens hovedsæde. I kølvandet på formandens tale, hvor han begrundede baggrunden for kapitaludvidelsen, fulgte en engageret debat og en efterfølgende afstemning om, hvorvidt bemyndigelsen skulle gives eller ej. Og med en tilkendegivelse på 96 % af de afgivne stemmer for forslaget kunne bestyrelsen konstatere, at der blandt aktionærerne er opbakning til en eventuel forestående aktieemission. Ansvar over for tillidsfulde bankkunder Som led i sin tale til generalforsamlingen adresserede Alm. Brand A/S formand Jørgen H. Mikkelsen en del af den kritik, der op til generalforsamlingen har været rejst i pressen af enkelte utilfredse aktionærer. Blandt andet havde - Vi mener fra bestyrelsens side ikke, at det er en ordentlig eller moralsk acceptabel løsning. Vi mener, at vi selv har ansvaret for at løse problemerne. Vi skal også huske på, at vi har et ansvar over for de bankkunder, der har vist os tillid og benytter Alm. Brand Bank som deres bankforbindelse, sagde Jørgen H. Mikkelsen. Han understregede, at så vidt han var orienteret, er det ikke hverken sjovt eller nemt at være kunde i en bank under Finansiel Stabilitet og det kan være meget svært for ellers gode og sunde kunder med et lånebehov at finde en ny bank i disse tider. - Endelig er jeg ikke i tvivl om, at hvis vi havde afleveret banken i Finansiel Stabilitet, ville koncernens image have lidt et uopretteligt knæk. Hvem vil dog have sit og sine kære forsikret i et selskab, der løber fra sine forpligtelser, når det bliver svært?, spurgte Jørgen H. Mikkelsen retorisk forsamlingen. Tre uvildige revideringer Formanden berørte også de mange tab og nedskrivninger Det sagde aktionærerne også... Jeg synes, det er underligt, at formanden og den administrerende direktør ikke har væsentlige aktieposter i selskabet. Det er for mig et udtryk for, at de ikke finder virksomheden værd at investere i, hvilket er et meget dårligt signal. (Erik Stensgård)...og det svarede Jørgen H. Mikkelsen Ledelsen ejer aktier, men Alm. Brand har ikke haft aktieoptionsprogrammer til ledelsen, hvilket har betydning for størrelsen af ledelsesmedlemmernes aktiebeholdninger.

7 i Alm. Brand Bank. Fra 1. januar 2010 frem til slutningen af 2012 forventes yderligere nedskrivninger i banken på 1,4 mia.kr. Og er vi så sikre på, at det ikke kan blive endnu mere?, spurgte Jørgen H. Mikkelsen sig selv i talen. - Nej, det er vi ikke. Nedskrivningerne i banken afhænger af den økonomiske udvikling i hele verden og i Danmark. De afhænger af arbejdsløsheden, af renten og af en række andre forhold. Hvis der kommer et såkaldt dobbelt-dip hvor økonomierne atter går ind i en økonomisk krise - vil nedskrivningerne formentlig blive større. Men vi har gjort flere ting for at sandsynliggøre, at de forventede nedskrivninger rent faktisk også er de mest sandsynlige nedskrivninger, sagde Jørgen H. Mikkelsen. Han henviste i den forbindelse til gennemsyn fra henholdsvis to revisionsfirmaer og en ekspert med stor erfaring i at kreditvurdere banker med nedskrivningsramte udlånsporteføljer. Alle har de været igennem bankens vurderinger af tab og nedskrivninger frem til udgangen af 2012, og alle har de ligget på linje med det, banken og koncernen har meldt ud. Repræsentanterne kontrollerer også Der var i pressen rejst spørgsmål om hvorvidt formanden - og de øvrige bestyrelsesmedlemmer med tilknytning til hovedaktionæren - kontrollerer sig selv. En kritik, der blev gentaget på den efterfølgende debat, men som formanden blankt afviste. - Det gør vi ikke. Ud over at vi står til ansvar over for denne generalforsamling, står vi også til ansvar over for hovedaktionærens repræsentantskab, som består af 93 medlemmer. Også herfra er der et stærkt ønske om at få genskabt koncernens styrke, understregede Jørgen H. Mikkelsen. Det sagde aktionærerne også... Er det hensigten at afvikle bankens landbrugsudlån? Det vil jo i givet fald kunne give bankens nuværende landbrugskunder problemer. (Andreas Bjerregaard)...og det svarede Jørgen H. Mikkelsen Det er korrekt, at banken har besluttet at gå ud af landbrugssegmentet. Der er imidlertid ikke tale om, at bankens nuværende landbrugskunder nu får opsagt deres lån. Afviklingen vil således komme til at foregå stille og roligt over en årrække.

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup UMM, ID. NR E-filial er fremtiden Kundekontakt direkte fra nettet til en medarbejder i røret har givet dundrende succes. juni blev almbrand.dk relanceret som e-filial med I 2,1 nyt design, nemmere navigation og let adgang til en medarbejder for dem, der besøger hjemmesiden. - Det har været en succes. På trods af at vi kun har været i gang i fem måneder, sælger vi godt, og vi kan se, hvor mange brugbare leads den nye hjemmeside skaber. Så satsningen på nettet er uden tvivl rigtig, siger driftschef Erik Stengaard-Pedersen, der er leder af det webteam, der er tilknyttet e-filialen. Forsikring i kaffepausen E-filialen på almbrand.dk er understøttet af et e-kundeservicecenter (eksc), hvor medarbejderne sikrer, at kunderne ikke skal hænge og vente i en telefonkø. Trykker kunden på ring mig op -knappen, er der en medarbejder i røret inden for fem minutter. dage gik der i gennemsnit tidligere, inden en kunde fik svar på en nethenvendelse. Nu går der maksimalt fem minutter. - Vi ringer, mens kunderne stadig kan huske, hvorfor de ville ringes op. Det er klart én af de væsentlige nøgler til succesen med e-filialen. Ventetid er stort set afskaffet. Det betyder, at kunderne uden problemer kan ordne forsikringsforretninger i kaffepausen, for de er sikre på at få et hurtigt svar, forklarer Erik Stengaard-Pedersen. Mulighederne er uendelige E-filial har allerede været en succes, men webteamet forventer et endnu større salg næste år. Men succesen behøver ikke at stoppe her. I webteamet ser man nemlig et meget større potentiale i kombinationen af handel på nettet og øjeblikkelig telefonisk kontakt. Salg fra dag ét Teknikken fungerede, da e-filial gik i luften på almbrand.dk og i eksc. Funktionerne på hjemmesiden har virket, og der har ikke været nedbrud, der har haft med de nye systemer at gøre. - Det har betydet, at vi med det samme har kunnet give kunderne den service, som vi lover på hjemmesiden, og dermed har vi kunnet sælge fra dag ét, lyder det fra Erik Stengaard-Pedersen. - Man kan sagtens forestille sig et set-up, hvor vi kan tilbyde flere produkter og mere salg fra e-filialen, siger Erik Stengaard-Pedersen. - Vi startede i juni, så vi lærer stadig og får nye oplevelser hver dag. Vi gør det hele tiden bedre, og med det potentiale vi ser, er jeg ikke i tvivl om, at e-filial er en vigtig del af fremtiden. Der er besøg på almbrand.dk om året ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere