Patienterne og deres forældre har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne og deres forældre har ordet"

Transkript

1 Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne landsdækkende rapport er der til hver region udarbejdet to rapporter med de lokale resultater for henholdsvis patient- og forældreundersøgelsen i de enkelte afsnit. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 91,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 DEL I. HOVEDRESULTATER Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark DEL II. PATIENTUNDERSØGELSEN Resultater fra patientundersøgelsen Patienters svar opdelt på baggrundsvariable Patientundersøgelsens datagrundlag Multivariate analyser af patientundersøgelsens data Patienternes skriftlige kommentarer Registreringsskema for patienter Spørgeskema i patientundersøgelsen DEL III. FORÆLDREUNDERSØGELSEN Resultater fra forældreundersøgelsen Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable Forældreundersøgelsens datagrundlag Multivariate analyser af forældreundersøgelsens data Forældrenes skriftlige kommentarer Spørgeskemaet i forældreundersøgelsen DEL IV. ORGANISERING OG METODE Deltagende dag- og døgnafsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel...287

8

9 1. Indledning De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters og deres forældres oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit. For patienter har undersøgelsen omfattet patienter fra 15 år og opefter. For forældre har undersøgelsen omfattet alle forældre til patienter på de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit uanset patientens alder. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august Der er udarbejdet to lokale rapporter til hver region med resultaterne af henholdsvis patient- og forældreundersøgelsen. I disse præsenteres resultaterne opdelt på lokale dag- og døgnafsnit. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og forældre opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Koordination og tilbud i det sociale og psykiatriske system som helhed Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patient- og forældreoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes og forældrenes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Patienterne og deres forældre har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

10 Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Del 1 indeholder hovedresultaterne fra patient- og forældreundersøgelsen. Del 2 indeholder resultaterne fra patientundersøgelsen. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne på regionalt niveau. Patientundersøgelsernes datagrundlag fremstilles i form af svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Dernæst er der lavet multivariate analyser af resultaterne. Analyserne vises hver baggrundsvariabels indflydelse på tilfredsheden efter kontrol for de øvrige baggrundsvariable. Til sidst er der et lille udpluk af de skriftlige kommentarer fra patienterne. Del 3 indeholder resultaterne fra forældreundersøgelsen efter samme model som for patientundersøgelsen ovenfor. Del 4 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de dag- og døgnafsnit, der indgår i undersøgelserne. Desuden beskrives undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 DEL I. HOVEDRESULTATER 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik patienter fra 17 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 739 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 69. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (6) 162 (78%) 42 (20%) 4 (2%) % Region Midtjylland (3) 240 (68%) 100 (28%) 12 (3%) % Region Nordjylland (1) 47 (81%) 10 (17%) 1 (2%) 41 71% Region Sjælland (3) 110 (84%) 14 (11%) 7 (5%) % Region Syddanmark (4) 265 (82%) 52 (16%) 6 (2%) % Hele landet (17) 824 (77%) 218 (20%) 30 (3%) % Region Hovedstaden og Region Sjælland har hver især et afsnit med en svarprocent på over 100. Fratrækkes disse to afsnit i beregningen af svarprocenten, er svarprocenten i Region Hovedstaden 58, svarprocenten i Region Sjælland ændres til 73, mens svarprocenten for hele landet er 63. Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 30 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne og deres forældre har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Patientens bopæl før indlæggelsen Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Procent Dreng/mand 27 Pige/kvinde 71 Uoplyst Uoplyst 4 Dansk 91 Ikke dansk 5 Uoplyst 4 Bor hjemme hos forældre 59 Bor ikke hjemme hos forældre 37 Uoplyst 4 F F F F F F F Øvrige 5 Uoplyst 30 Under 15 dage dage til 2 måneder 4 2 måneder til et halvt år 1 Uoplyst 17 Under 15 dage dage til 2 måneder 38 2 måneder til et halvt år 25 Mere end et halvt år 21 Uoplyst 12 Ja 60 Nej 17 Ved ikke/husker ikke 19 Uoplyst 4 Ja 25 Nej 66 Ved ikke/husker ikke 5 Uoplyst 3 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Side 4 Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 viser patienternes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=696) Hele landet (n=450) 44% 50% 56% 50% Region Hovedstaden (n=152) Region Hovedstaden (n=91) 38% 51% 62% 49% Region Midtjylland (n=174) Region Midtjylland (n=154) 43% 41% 57% 59% Region Nordjylland (n=38) Region Nordjylland (n=34) 37% 53% 63% 47% Region Sjælland (n=108) Region Sjælland (n=67) 48% 48% 52% 52% Region Syddanmark (n=224) Region Syddanmark (n=104) 50% 58% 50% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse på landsplan er en smule bedre i end i På regionsniveau er der i Region Midtjylland og Region Sjælland ikke nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og I Region Hovedstaden og Region Syddanmark er patienternes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. På afsnitsniveau er der ligeledes variation i patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 64 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 34 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af afsnittet er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af afsnittet, således at drenge er mere tilfredse end piger, Patienterne og deres forældre har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

14 og patienter over 18 år er mere tilfredse end patienter under 18 år. Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 1. Tilfredshed med modtagelse (n=718) 1. Tilfredshed med modtagelse (n=463) 2. Adgang til behandlerne (n=722) 2. Adgang til behandlerne (n=472) 89% 89% 89% 91% 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=499) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=346) 3. Uforstyrret samtale (n=719) 3. Uforstyrret samtale (n=472) 88% 84% 88% 90% 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=563) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=349) 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=675) 88% 88% 86% 16. Tryg på afsnittet (n=716) 16. Tryg på afsnittet (n=467) 15. Atmosfære på afsnittet (n=709) 15. Atmosfære på afsnittet (n=464) 85% 84% 84% 86% 6. Tilfreds med kontaktperson (n=706) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=454) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=720) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=471) 84% 85% 83% 84% 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=715) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=470) 19. Hjælp til at løse problemer (n=707) 19. Hjælp til at løse problemer (n=456) 72% 68% 82% 86% 12. Indflydelse på behandling (n=656) 12. Indflydelse på behandling (n=439) 20. Bedring efter indlæggelse (n=707) 20. Bedring efter indlæggelse (n=456) 72% 69% 71% 72% 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=681) 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=443) 71% 66% 8. Info om behandlingen (n=679) 8. Info om behandlingen (n=448) 7. Info om problemer (n=667) 7. Info om problemer (n=451) 70% 67% 69% 65% 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=511) 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=350) 64% 68% 11. Info om livsstil (n=651) 9. Tilstrækkelig skriftlig info (n=631) 58% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Patienterne og deres forældre har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

16 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål forholdsvis stor forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse patienter og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse patienter 11. Info om livsstil 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter 9. Tilstrækkelig skriftlig info 14. Tilfreds med fysiske rammer 8. Info om behandlingen 6. Tilfreds med kontaktperson 12. Indflydelse på behandling 20. Bedring efter indlæggelse 4. Forberedelse til vigtige samtaler 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede 5. Hensyn og respekt fra personalet 2. Adgang til behandlerne 10. Info om medicin og evt. bivirkninger 3. Uforstyrret samtale 19. Hjælp til at løse problemer 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt 15. Atmosfære på afsnittet 7. Info om problemer 16. Tryg på afsnittet 1. Tilfredshed med modtagelse % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse patienter og det afsnit med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være sandsynligvis større. Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under indlæggelsen. 22 % af patienterne svarer bekræftende, 62 % har ikke oplevet fejl, mens 16 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 53 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 41 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 6 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om afsnittet har anbefalet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 85 % af patienterne bekræftende, mens 15 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 63 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 38 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familie 88 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt afsnittet havde kontakt med patientens familie. 12 % af patienterne svarer nej til, at afsnittet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien. 29 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien, mens 71 % af patienterne kun i mindre eller slet ikke har ønsket dette. Patienternes kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelses og kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Et udpluk af kommentarerne kan læses af kapitel 8. Patienterne og deres forældre har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

18 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik 1583 forældre til børn og unge i 32 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 898 forældre besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 57. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (12) 362 (79%) 94 (21%) 0 (0%) % Region Midtjylland (9) 0 (0%) 495 (100%) 1 (0%) % Region Nordjylland (2) 120 (83%) 22 (15%) 2 (1%) % Region Sjælland (3) 120 (81%) 27 (18%) 2 (1%) % Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) % Hele landet (32) 849 (54%) 727 (46%) 7 (0%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 13 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 25 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne og deres børn har følgende baggrund: Patienterne og deres forældre har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

20 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Besvaret af Forældrenes antal kontakter Procent Dreng/mand 45 Pige/kvinde 52 Uoplyst år år år og derover 49 Uoplyst 1 F F F F F F F Øvrige 4 Uoplyst 25 Under 15 dage dage til 2 måneder 18 2 måneder til et halvt år 10 Mere end et halvt år 4 Uoplyst 15 Under 15 dage 8 15 dage til 2 måneder 19 2 måneder til et halvt år 33 Mere end et halvt år 35 Uoplyst 8 Ja 54 Nej 35 Ved ikke/husker ikke 8 Uoplyst 3 Ja 18 Nej 74 Ved ikke/husker ikke 3 Uoplyst 5 Mor alene har svaret 57 Far alene har svaret 11 Mor og far i fællesskab 29 Uoplyst Over Uoplyst 23 Diagnoserne beskrives i kapitel 12 Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Samlet vurdering Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser forældrenes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=865) Hele landet (n=634) 71% 70% 29% 30% Region Hovedstaden (n=285) Region Hovedstaden (n=226) 76% 75% 24% 25% Region Midtjylland (n=196) Region Midtjylland (n=174) 65% 70% 30% 35% Region Nordjylland (n=101) Region Nordjylland (n=73) 81% 90% 19% 10% Region Sjælland (n=98) Region Sjælland (n=38) 42% 57% 58% 43% Region Syddanmark (n=185) Region Syddanmark (n=123) 67% 65% 33% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at der på landsplan ikke er nævneværdig forskel på forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen i og På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden og Region Syddanmark. I Region Midtjylland og Region Sjælland er forældrenes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen dog stadigvæk bedre end i de øvrige regioner. På afsnitsniveau er der endnu større variation i forældrenes samlede indtryk af indlæggelsen. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse forældre, giver 99 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 46 % af forældrene 5 eller 4 stjerner. Patienterne og deres forældre har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

22 Forskel mellem forældregrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af indlæggelsen er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Forældrenes kontakt med personalet på afsnittet Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af indlæggelsen, således at forældre til drenge er mere tilfredse end piger og forældre til 0-7-årige er mere tilfredse end forældre til børn over 7 år. Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes tilfredshed. Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed 2. Uforstyrret samtale (n=855) 2. Uforstyrret samtale (n=632) 94% 94% 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=888) 1. Barnets tryghed på afsnittet (n=649) 93% 93% 3. Forberedelse til vigtige samtaler (n=855) 92% 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=873) 13. Tilfreds med fysiske rammer (n=643) 90% 91% 4. Personalets interesse i din erfaring (n=878) 4. Personalets interesse i din erfaring (n=647) 89% 90% 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler (n=608) 88% 6. Planlægning af forløb (n=833) 85% 10. Støtte og opbakning fra personale (n=875) 10. Støtte og opbakning fra personale (n=634) 84% 85% 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=879) 7. Info om vanskeligheder/problemer (n=643) 83% 84% 12. Tilfreds med netværksmøder (n=613) 12. Tilfreds med netværksmøder (n=500) 83% 86% 5. Medinddragelse i forløb (n=860) 5. Medinddragelse i forløb (n=634) 83% 83% 19. Bedring efter indlæggelse (n=820) 19. Bedring efter indlæggelse (n=621) 76% 74% 16. Inddragelse af institution/skole (n=560) 16. Inddragelse af institution/skole (n=413) 72% 75% 15. Inddragelse af familie (n=466) 15. Inddragelse af familie (n=337) 71% 73% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=535) 9. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=378) 66% 70% 17. Hjælp til dagligdag (n=788) 17. Hjælp til dagligdag (n=595) 65% 68% 8. Tilstrækkelig skriftlig info (n=820) 62% 11. Info om barnets/den unges livsstil (n=745) 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Patienterne og deres forældre har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

24 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse forældre er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 3.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 16. Inddragelse af institution/skole 8. Tilstrækkelig skriftlig info 11. Info om barnets/den unges livsstil 17. Hjælp til dagligdag 15. Inddragelse af familie 7. Info om vanskeligheder/problemer 5. Medinddragelse i forløb 6. Planlægning af forløb 10. Støtte og opbakning fra personale 12. Tilfreds med netværksmøder 4. Personalets interesse i din erfaring 13. Tilfreds med fysiske rammer 19. Bedring efter indlæggelse 18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 3. Forberedelse til vigtige samtaler 2. Uforstyrret samtale 1. Barnets tryghed på afsnittet % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse forældre og det afsnit med relativt færrest tilfredse forældre, ville variationen være sandsynligvis større. Aftaler om tiden efter udskrivelsen Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. Hertil svarer 79 % af forældrene bekræftende, mens 21 % af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning. 87 % af forældrene svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 13 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Fejl Side 16 Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under barnets/den unges indlæggelse. 20 % af forældrene svarer bekræftende, 69 % har ikke oplevet fejl, mens 11 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 55 %, at Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 37 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 8 % af forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Forældrenes vurdering af det sociale og psykiatriske system Figur 3.4 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i slutningen af del 3. Figur 3.4: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=810) 22.Samarbejde mellem offentlige steder (n=600) 57% 55% 23. Tilbud fra det sociale system (n=779) 23. Tilbud fra det sociale system (n=557) 44% 41% 24. Tilbud til familien (n=779) 24. Tilbud til familien (n=547) 41% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Forældrenes kommentarer Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen og kommentarer om sociale og psykiatriske system som helhed. Et udpluk af kommentarerne kan læses af kapitel 15. Patienterne og deres forældre har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

26 Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 DEL II. PATIENTUNDERSØGELSEN 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen. Først fremstilles patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte regioner med mulighed for sammenligning regionerne imellem og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens del 4 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser resultaterne fra de fem regioner Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i slutningen af denne del af rapporten. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte regioner med mulighed for sammenligning med landsresultatet. I tredje sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er ikke tal til alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at afsnittet i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Patienterne og deres forældre har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

28 De detaljerede opgørelser over resultaterne i kan findes i de regionale rapporter, som kan downloades på Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i søjlediagrammerne og tabellerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Patienternes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning under indlæggelsen, og om de har kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Der er udvalgt 200 tilfældige patientkommentarer, som fremstilles i kapitel 8. De øvrige kommentarer kan læses i de regionale patientrapporter. Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Patienterne og deres forældre har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

30 Figur 4.1: Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (718) 48% 42% 8% Region Hovedstaden (158) 53% 34% 11% Region Midtjylland (183) 46% 44% 8% Region Nordjylland (40) 35% 50% 13% Region Sjælland (111) 49% 41% 5% 5% Region Syddanmark (226) 47% 43% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? Hele landet, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

32 Figur 4.2: Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (722) 46% 43% 10% Region Hovedstaden (160) 53% 41% 5% Region Midtjylland (184) 36% 50% 14% Region Nordjylland (41) 51% 34% 10% 5% Region Sjælland (110) 33% 49% 15% Region Syddanmark (227) 54% 37% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? Hele landet, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

34 Figur 4.3: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (719) 46% 41% 10% Region Hovedstaden (158) 51% 39% 7% Region Midtjylland (181) 31% 55% 12% Region Nordjylland (39) 54% 36% 10% Region Sjælland (110) 46% 36% 13% 5% Region Syddanmark (231) 54% 35% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Hele landet, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

36 Figur 4.4: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (675) 38% 48% 12% Region Hovedstaden (151) 37% 51% 10% Region Midtjylland (173) 34% 45% 18% Region Nordjylland (33) 39% 48% 12% Region Sjælland (103) 30% 51% 11% 8% Region Syddanmark (215) 46% 46% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Hele landet, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

38 Figur 4.5: Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (720) 48% 35% 13% Region Hovedstaden (154) 49% 34% 14% Region Midtjylland (183) 49% 31% 16% Region Nordjylland (40) 43% 40% 13% 5% Region Sjælland (110) 39% 40% 11% 10% Region Syddanmark (233) 53% 35% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Hele landet, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

40 Figur 4.6: Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (706) 51% 33% 13% Region Hovedstaden (152) 54% 30% 13% Region Midtjylland (179) 42% 39% 15% Region Nordjylland (40) 58% 25% 18% Region Sjælland (111) 46% 33% 14% 7% Region Syddanmark (224) 56% 31% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? Hele landet, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

42 Figur 4.7: Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (667) 27% 42% 22% 9% Region Hovedstaden (147) 31% 44% 16% 10% Region Midtjylland (162) 22% 46% 25% 7% Region Nordjylland (38) 32% 42% 18% 8% Region Sjælland (102) 25% 36% 25% 14% Region Syddanmark (218) 28% 40% 22% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Hele landet, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

44 Figur 4.8: Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (679) 26% 44% 22% 9% Region Hovedstaden (154) 28% 42% 22% 8% Region Midtjylland (169) 22% 49% 19% 10% Region Nordjylland (37) 32% 41% 19% 8% Region Sjælland (103) 19% 41% 26% 14% Region Syddanmark (216) 30% 43% 21% 6% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? Hele landet, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

46 Figur 4.9: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (631) 25% 30% 24% 20% Region Hovedstaden (142) 25% 27% 25% 23% Region Midtjylland (156) 21% 34% 26% 20% Region Nordjylland (34) 24% 24% 26% 26% Region Sjælland (95) 20% 28% 22% 29% Region Syddanmark (204) 31% 32% 22% 14% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? Hele landet, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

48 Figur 4.10: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (511) 34% 30% 23% 13% Region Hovedstaden (130) 38% 25% 24% 13% Region Midtjylland (115) 32% 30% 23% 14% Region Nordjylland (27) 26% 44% 19% 11% Region Sjælland (77) 27% 29% 25% 19% Region Syddanmark (162) 36% 32% 23% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Hele landet, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

50 Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (651) 27% 31% 18% 24% Region Hovedstaden (145) 21% 28% 23% 27% Region Midtjylland (166) 36% 28% 17% 19% Region Nordjylland (36) 19% 44% 17% 19% Region Sjælland (96) 20% 25% 20% 35% Region Syddanmark (208) 28% 35% 15% 22% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Hele landet, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

52 Figur 4.12: Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (656) 27% 45% 18% 10% Region Hovedstaden (149) 21% 50% 16% 13% Region Midtjylland (158) 24% 41% 23% 11% Region Nordjylland (36) 28% 47% 17% 8% Region Sjælland (104) 26% 47% 14% 13% Region Syddanmark (209) 33% 44% 16% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

53 Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? Hele landet, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 45 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

54 Figur 4.13: Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (681) 27% 45% 20% 9% Region Hovedstaden (151) 22% 41% 22% 15% Region Midtjylland (169) 24% 46% 22% 8% Region Nordjylland (35) 20% 40% 34% 6% Region Sjælland (108) 30% 46% 17% 7% Region Syddanmark (218) 31% 46% 16% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

55 Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? Hele landet, Spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Patienterne og deres forældre har ordet Side 47 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

56 Figur 4.14: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (715) 44% 38% 12% 5% Region Hovedstaden (159) 33% 36% 19% 11% Region Midtjylland (180) 40% 39% 16% 5% Region Nordjylland (39) 36% 38% 21% 5% Region Sjælland (106) 47% 43% 6% Region Syddanmark (231) 54% 37% 7% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 LUP Psykiatri 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere