Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildepakke industrialiseringen i Fredericia"

Transkript

1 Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt en række materialer, som sammenligner Fæstningsbryggeriet Fredericia med Carlsberg-bryggeriet begge grundlagt Fæstningsbryggeriets ejere opretter et interessentselskab i 1879, og bryggeriet bliver i 1898 opkøbt af Østjydske Bryggeriers Aktieselskab. Samme år indkøbes der nye maskiner og anlægges eget vand- og elværk. Bryggeriets salg var baseret på lokal afsætning, men oplandet var for lille pga. byens beliggenhed. Fæstningsbryggeriet får desuden aldrig gjort brug af jernbanen, der kommer til byen i I modsætning til Fæstningsbryggeriet var Carlsberg et moderne bryggeri med global eksport med teknologisk fremsyn. Således blev Carlsberg grundlagt ved Valby Bakke, fordi jernbanenettet anlægges der, hvilket bryggeriet gør målrettet brug af (se annonce i billedkilder). Bryggeriet eksporterer sin første tønde øl i 1868 og opretter eget laboratorium i I denne kildesamling belyses lukning af Fæstningsbryggeriet med en række materialer. Det bør her nævnes at det ikke har været muligt at skaffe regnskabsbøger fra Fæstningsbryggeriet, da disse sjældent eller kun tilfældigt blev gemt fra virksomheder, der lukkede. Materialer: 1. Fredericia Avis, 5. maj lukning af Fæstningsbryggeriet med begrundelser fra ejeren og på sammen opslag reklame for Carlsberg, der viser udvidelser via jernbanen (2 ns) 2. Fredericia Dagblad, 5. maj lukning af Fæstningsbryggeriet med begrundelser fra ejeren og på sammen opslag reklame for Carlsberg, der viser udvidelser via jernbanen. (2,5 ns) 3. Fredericia Social-demokrat, 6. maj lukning af Fæstningsbryggeriet med begrundelser fra ejeren samt avisens betænkeligheder i forhold til arbejderne. (2,5 ns) 4. De originale sideopslag (1,5 ns) 5. Carlsberg-annonce, Fredericia Dagblad, 5. maj, Billeder i forbindelse med fæstningsbryggeriet 7. Diverse billeder fra Carlsberg i samme periode moderne bryghal samt laboratorium 8. Kort over Fredericia, 1901 Fæstningsbryggeriet er markeret

2 Anbefalet litteratur til bryggerierne og industrialiseringen: 1. S i Fredericia (Om Fæstningsbryggeriet) 2. Fæstningsbryggeriet Fra Årsskrift 1993 s udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn (se PDF) 3.http://www.fredericiahistorie.dk/side/industrialisering-og-transport Kort gennemgang af industrialiseringen og transport i Fredericia 4. Kulturstyrelsens side om Carlsberg med generelle baggrundsoplysninger, bl.a. om årsag til placering. Her er også forslag til videre læsning om Carlsberg 5. Meget omfattende side med billed-, lyd- og filmkilder omkring Carlsbergs historie. I forhold til perioden og teknologisk udvikling kan der læses følgende undersider: 6. Om produktionsproces - se artiklerne Aftapningsanstalt, Den engelske og tyske påvirkning samt Laboratorium 7. Om teknologisk udvikling se artiklen: Dampkraft på Carlsberg og evt. Heste og hestevogne 8. (Film om Tuborg, 1915) 9.http://www.copenhagen.dk/dk/besog_museet/undervisning/fra_diesel_til_dasel/carlsberg_industri kultur_gennem_150_ar (Undervisningsforløb om Carlsberg rettet mod ungdomsuddannelserne) Generelt om industrialiseringen Ebbe Kühle: Danmark * Historie * Samfund, Gyldendal 1989, s Aviser i Fredericia 1898 til 1914 Tidligere var det således, at de danske aviser var nært forbundet med et politisk parti. Dette var også tilfældet i Fredericia, hvor der fra 1898 blev udgivet tre forskellige aviser. Fredericia Avis var Højre-avisen. Det vil sige dens læsere, og journalister, stemte konservativt. Avisens fokus er derfor på de emner, som var interessante for borgerskabet. Fredericia Dagblad var Venstre-avisen. Læserne af dagbladet stemte på Venstre, og avisens fokus rettede sig hen mod dette partis mærkesager og holdninger. Fredericia Social-Demokrat var den socialdemokratiske avis. Den blev læst og holdt af arbejderklassen, og den har et stort fokus på arbejdernes vilkår

3 1. Bryggeriet Fredericia indstiller virksomheden fra den 1. Juni d. A. (Fredericia Avis, 5. maj, 1914) 5 Bestyrelsen for Østjyske Bryggerier A/S har besluttet fra 1. Juni i Aar at nedlægge Bryggeriet Fredericia og har tilsendt os en motiveret Redegørelse for dette for mange Familier her i Byen saa alvorlige Skridt. I Redegørelsen hedder det bl.a.: Driften af Bryggeriet Fredericia har i adskillige Aar bragt Aktieselskabet Tab. Anlægget af Mineralvandsfabrikken mindskede vel dette Tab noget, men ikke nær tilstrækkeligt, idet Byens samlede Ølforbrug Aar for Aar er dalet meget betydeligt, medens der samtidigt er indført nye Ølsorter på Pladsen. Fredericia har med Rette Ord for at være en patriotisk By, men stærkt lokalpatriotisk har den ikke vist sig overfor Bryggeriet. Skylden herfor ligger sikkert ikke hos Byens Næringsdrivende, men i den Ejendommelighed ved Fredericia i Modsætning til andre Byer at den har en stærkt vekslende befolkning. For vor Virksomhed i Fredericia har dette Forhold vist sig ødelæggende, idet Bryggeriet i ikke ringe Grad har maattet savne den Interesse og Støtte, som ethvert Bryggeri nødvendigvis maa have fra den By, det er beliggende i. Det er med oprigtigt Beklagelse, at vi standser Bryggeriets Drift; thi der er fra Aktieselskabets Side intet sparet for at indrette Bryggeriet saa moderne, at det altid har været i Stand til at levere et godt Produkt. Ethvert Haab om at faa Bryggeriets Driftsregnskab til at balancere, endsige til at vise Overskud, er imidlertid saa absolut udelukket, at det vilde være uforsvarligt overfor Aktionærerne at fortsætte Bryggerivirksomheden. Derimod fortsætter Aktieselskabet Driften af Mineralvandsfabrikken Frederikskilde, idet forbruget af Mineralvand i Modsætning til Forbruget af Bajersk øl er i stadig Stigning. Til Fabrikken vil der blive knyttet et Depot af Øl fra Selskabets øvrige Bryggeriet, og vil der til denne Virksomhed vil der først og fremmest blive antaget Folk af Bryggeriets nuværende Personale, ligesom Aktieselskabet vil tilbyde en Del af de Arbejdere, der bliver ledige, Ansættelse ved sine øvrige Bryggerier; dem alle kan Selskabet desværre ikke finde plads til. Vi haaber, at vor Indsats i Fredericia Handels- og Industriliv ikke har været helt forgæves, og at den Virksomhed, vi nu begynder, maa finde saa megen Støtte og Sympati hos Fredericianerne, at den kan vise sig levedygtig og bestaa gennem Tiderne. 35 Vi beklager, ligesom Bestyrelsen, at den haarde Konkurrence i Forbindelse med Fredericianernes aabenbare Hylden den kendte Sætning: fremmed Produkt smager bedst, har bevirket, at en Virksomhed, der gennem mange Aar har givet ikke faa Familier det daglige Udkomme, maa nedlægges.

4 2. Bryggeriet Fredericia nedlægges! (Fredericia Dagblad, 5. maj, 1914) Driften ophører 1. Juni Aktieselskabet Østjydske Bryggerier har, efter hvad vi erfarer, besluttet fra 1. Juni d. A. at nedlægge Bryggeriet Fredericia En Begrundelse Direktører for Bryggerierne, Dir. O. s. c. Møller, Aarhus har overfor os fremsat følgende Begrundelse af denne opsigtsvækkende Beslutning: Der er i Virkeligheden mindre Grund til at undres over, at Beslutningen er taget, end over, at det først er sket nu; thi Driften af Bryggeriet har i adskillige Aar bragt Aktieselskabet Tab. Anlægget af Mineralvandsfabrikken mindskede dette Tab noget, men ikke nær tilstrækkeligt, idet Byens samlede Ølforbrug Aar for Aar er dalet meget betydeligt, medens der samtidigt er indført nye Ølsorter paa Pladsen. Fredericia har med Rette Ord for at være en patriotisk By, men stærkt lokalpatriotisk har den ikke vist sig overfor Bryggeriet. Skylden herfor ligger sikkert ikke hos Byens Næringsdrivende, men i den Ejendommelighed ved Fredericia i Modsætning til andre Byer at den har en stærkt vekslende befolkning. For vor Virksomhed i Fredericia har dette Forhold vist sig ødelæggende, idet Bryggeriet i ikke ringe Grad har maattet savne den Interesse og Støtte, som ethvert Bryggeri nødvendigvis maa have fra den By, det er beliggende i. Det er med oprigtigt Beklagelse, at vi standser Bryggeriets Drift; thi der er fra Aktieselskabets Side intet sparet for at indrette Bryggeriet, at det altid har været i Stand til at levere et godt Produkt. Ethvert Haab om at faa Bryggeriets Driftsregnskab til at balancere, endsige til at vise Overskud, er imidlertid saa absolut udelukket, at det vilde være uforsvarligt overfor Aktionærerne at fortsætte Bryggerivirksomheden. 30 Mineralvandsfabrikken fortsætter Derimod fortsætter Aktieselskabet Driften af Mineralvandsfabrikken Frederikskilde, idet forbruget af Mineralvand i Modsætning til Forbruget af Bajersk øl er i stadig Stigning. Til Fabrikken vil der blive knyttet et Depot af Øl fra Selskabets øvrige Bryggeriet; til denne Virksomhed vil der først og fremmest blive antaget Folk af Bryggeriets nuværende Personale, ligesom Aktieselskabet vil tilbyde en Del af de Arbejdere, der bliver ledige, Ansættelse ved sine øvrige Bryggerier; dem alle kan Selskabet desværre ikke finde plads til. 35 Vi haaber, at vor Indsats i Fredericia Handels- og Industriliv ikke har været helt forgæves, og at den Virksomhed, vi nu begynder, maa finde saa megen Støtte og Sympati hos Fredericianerne, at den kan vise sig levedygtig og bestaa gennem Tiderne.

5 Lidt historie Bryggeriet, der nu skal nedlægges, er Provinsens ældste Bajerskøl-Bryggeri, idet det blev grundlagt at gamle Ahlmann i 1847, altsaa for 67 Aar siden, omtrent samtidigt med, at Brygger Jacobsen anlagde Carlsberg-Bryggeriet. Af det oprindelige Bryggeri er dog kun tre Lagerkældre tilbage Den største forandring, Bryggeriet er undergaaet, skete i 1898, da Aktieselskabet Østjydske Bryggerier overtog det og lod det fuldstændigt omdanne, saa det fremtraadte i en fuldt ud moderne Skikkelse. Bryggeriets herværende Leder, Hr. Brygmester Frandsen er kendt som en dygtig Fagmand. Efter i flere Aar at have Ansættelse i Flensborg, var han 15 Aar ved Bryggeriet i Horsens, og siden 1898 altsaa i 16 Aar har han ledet Bryggeriet her. Blandt Bryggeriets Arbejdere er der flere, der har fejret 25-Aars Jubilæum.

6 3. Bryggeriet Fredericia (Fredericia Social-Demokrat, 6. maj, 1914) Som meddelt i Gaar nedlægger Bryggeriet Fredericia sin Drift fra 1. Juni. I den anledning har Direktør Møller på Aktieselskabets vegne sendt os følgende Redegørelse: Der er i Virkeligheden mindre Grund til at undres over, at Beslutningen er taget, end over, at det først er sket nu; thi Driften af Bryggeriet har i adskillige Aar bragt Aktieselskabet Tab. Anlæget af Mineralvandsfabrikken mindskede dette Tab noget, men ikke nær tilstrækkeligt, idet Byens samlede Ølforbrug Aar for Aar er dalet meget betydeligt, medens der samtidigt er indført nye Ølsorter paa Pladsen. Fredericia har med Rette Ord for at være en patriotisk By, men stærkt lokalpatriotisk har den ikke vist sig overfor Bryggeriet. Skylden herfor ligger sikkert ikke hos Byens Næringsdrivende, men i den Ejendommelighed ved Fredericia i Modsætning til andre Byer at den har en stærkt vekslende befolkning. For vor Virksomhed i Fredericia har dette Forhold vist sig ødelæggende, idet Bryggeriet i ikke ringe Grad har maattet savne den Interesse og Støtte, som ethvert Bryggeri nødvendigvis maa have fra den By, det er beliggende i. Det er med oprigtigt Beklagelse, at vi standser Bryggeriets Drift; thi der er fra Aktieselskabets Side intet sparet for at indrette Bryggeriet, at det altid har været i Stand til at levere et godt Produkt. Ethvert Haab om at faa Bryggeriets Driftsregnskab til at balancere, endsige til at vise Overskud, er imidlertid saa absolut udelukket, at det vilde være uforsvarligt overfor Aktionærerne at fortsætte Bryggerivirksomheden. Derimod fortsætter Aktieselskabet Driften af Mineralvandsfabrikken Frederikskilde, idet forbruget af Mineralvand i Modsætning til Forbruget af Bajerskøl er i stadig Stigning. Til Fabrikken vil der blive knyttet et Depot af Øl fra Selskabets øvrige Bryggeriet; til denne Virksomhed vil der først og fremmest blive antaget Folk af Bryggeriets nuværende Personale, ligesom Aktieselskabet vil tilbyde en Del af de Arbejdere, der bliver ledige, Ansættelse ved sine øvrige Bryggerier; dem alle kan Selskabet desværre ikke finde plads til. Haabende, at vor Indsats i Fredericia Handels- og Industriliv ikke har været helt forgæves, og at den Virksomhed, vi nu begynder, maa finde saa megen Støtte og Sympati hos Fredericianerne, at den kan vise sig levedygtig og bestaa gennem tiderne. 35 Bryggeriet, der nu skal nedlægges, er Provinsens ældste Bajerskøl-Bryggeri. Det blev grundlagt sammen med Brændevinsbrænderiet af Ahlmann, Herredsfoged A.s Faber, i Aaret 1847, omtrent samtidigt med, at Brygger Jacobsen anlagde Carlsberg-Bryggeriet i Valby. Af det gamle Bryggeri er der dog kun tre Lagerkældre tilbage.

7 Da Bryggeriet i 1898 overtoges af de Østjydske Bryggerier, blev det fuldstændigt ombygget, og blev helt moderne indrettet, men dette til Trods har det maattet ligge under i Konkurrencen med de store Københavnske Bryggerier Aarsagen hertil dertil troer vi først og fremmest maa søges i den Konflikt, der opstod med de smaa Øltappere, da Bryggeriet indførte sin egen Aftapning og direkte Salg, disse henvistes da til at handle med fremmede Ølsorter, som derved atter fik Indpas i Byen og til sidst voksede Bryggeriets Produkt over Hovedet. Det er beklageligt, at Bryggeriet skal nedlægges, særligt for de mange Arbejdere, af hvilke flere har været knyttet til Bryggeriet i mere end 25 Aar, og som ældre Folk måske vanskeligt kan skaffe sig Beskæftigelse andre Steder. Om deres skæbne forhørte vi os allerførst, idet vi forespurgte Direktøren, om der var eller blev sørget for dem fra det kapitalstærke Selskabs side. Idet Direktøren henviste til Redegørelsen, oplyste han endvidere, at det var af den Grund, at man holdt op med Driften til 1. Juni. Ved Sommertider kunde Arbejderne da bedre finde Beskæftigelse. En Del vilde jo blive beskæftiget på Bryggeriet, idet Fabrikationen af Mineralvand og Øldepotet bibeholdes, og Kørselen af Barerne i Byen vil fremdeles kunne beskæftige nogle Folk. Men endelig Bestemmelse er endnu ikke truffen.

8 4. De originale sideopslag (Sideopslag, Fredericia Avis, 5. maj, 1914) Sideopslag, Fredericia Dagblad, 5. maj, 1914

9 Omtale af lukning, Fredericia Dagblad, 5. maj, 1914

10 5. Carlsberg-annonce, Fredericia Dagblad, 5. maj, 1914

11 6. Billeder i forbindelse med fæstningsbryggeriet Billede fra Fæstningsbryggeriets sidste dag, (Etiketter, Fæstningsbryggeriet, slutningen af 1800-tallet)

12 7. Diverse billeder fra Carlsberg i samme periode moderne bryghal samt laboratorium a. Ny Carlsberg Bryghus, b. Laboratorium, Carlsberg, 1905

13 c. Indenfor Bryghuset Carlsberg, 1910

14 8. Kort over Fredericia, 1901 Fæstningsbryggeriet er markeret

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ind i fabrikken. Af Lars K. Christensen

Ind i fabrikken. Af Lars K. Christensen Ind i fabrikken Af Lars K. Christensen Omkring 1890 arbejdede der en drejer hos maskinfabrikant Drost på Amager. En dag hvor mester gik sin daglige runde på værkstedet, standsede han op ud for drejeren

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere