Budget Smallegade Herning. Udarbejdet september Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013"

Transkript

1 Budget 2014 Smallegade Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

2 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og Bodil Jepsen, Fermaten 1. TILSKUD Tilskud fra kunststyrelsen er for 2014 beregnet med t.kr Fermaten - Regionalt spillested Tilskud i kr. Reducering Reducering Index Forhøjet tilskud i Tilskud Statens Kunstråd i % i kr. regulering forhold til 2012 Tilskud Statens Kunstråd Tilskud Statens Kunstråd , Ukendt Tilskud Statens Kunstråd , Ukendt Tilskud Statens Kunstråd , Ukendt Samlet forhøjelse uden indexregulering Garderobeindtægter Pris pr. gæst er kr. 16, og der budgetteres med gæster, der afleverer overtøj Medlemskontingent Der budgetteres i 2014 med ca. 575 medlemmer a kr. 150, svarende til aktive medlemmer pr. 31/ Sponsorindtægter Der er for 2014 budgetteret med et niveau på t.kr Specialkoncerter 2014 Vi modtager jævnligt tilbud fra større danske/udenlandske artister, som ikke umiddelbart er medtaget i vores normale bookingbudget. Der er i 2014 ikke medtaget beløb hertil. Entreindtægter Antal koncerter Realiseret omsætning t.kr Budgetteret omsætning t.kr Entreindtægter er en vurdering af sammentælling af estimeret antal solgte billetter, vurderet af spillestedslederen, en personale samt to frivillige medarbejdere. 2. ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT Honorarer mv. musikere Honorarbudgettet for musikere er budgetteret ud fra bookede koncerter i alt 125. Budgettet er budgetteret samlet for posterne honorarer, provision, forplejning, dørvagter og hotelomkostninger. Der er for året 2014 budgetteret med t.kr. 77 mindre end 2013, der svarer til nedgangen i tilskud fra Kunstrådet for Realiseret honorarudgift t.kr Budgetteret honorarudgift t.kr Markedsføringsomkostninger 2013 niveau fastholdes således, at der for året 2014 er budgetteret t.kr Autodrift Udgifter til autodrift består af driftsudgifter t.kr. 20 samt leasingudgifter med t.kr. 35. Leasingudgiften vedrører ny leaset bil medio Side 2 af 7

3 3. PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger Der er i budget 2014 budgetteret med generelle lønstigninger på 3%. Der afvikles hvert andet år ø-tur/kursustur for de frivillige på Fermaten. Der er afsat t.kr. 100 ekstra i Der er medio 2014 budgetteret med ansættelse af en eventteknikerelev, der uddannes på Fermaten og EUC Frederikshavn. Der er for året 2014 budgetteret med en udgift på t.kr. 40, der i 2015 vil udgøre t.kr. 80. Fermaten ønsker at medvirke til at uddanne og efteruddanne personale med henblik på høj faglig kompetence. 4. BARDRIFT Der er i bardriften for året 2014 budgetteret med en dækningsgrad på 62 %. Den realiserede avance for 1. halvår 2013 er 63% Realiseret omsætning t.kr Budgetteret omsætning t.kr Der er ikke i budget 2014 medtaget prisstigninger på bardriften. Baromsætningsniveau 2014 er forsigtigt sat til samme niveau som budget LOKALEOMKOSTNINGER Lokaleomkostninger Smallegade 4 - nyanskaffelser Fermaten forventer at investere i publikums-køleanlæg i 2014 med i alt t.kr Denne investering fordeles således: t.kr. Total budgetteret investering kølingsanlæg. 400 Henlagt til kølingsanlæg i regnskab Budgetteret restudgift i budget Øvrige nyanskaffelser Nyanskaffelser i alt Lokaleomkostninger Bethaniagade 17A,1. Der er for året 2014 budgetteret med en total udgift på lejligheden med t.kr Heri er medregnet ydelser til lån fra Heri er medherning Kommune med t.kr. 80. Anskaffelsessummen på lejligheden t.kr er i 2013 forsøgt belånt uden held. Herning Kommune har i foråret 2013 lånt Fermaten t.kr. 760 med en afvikling på 10 år. Det er besluttet at nedskrive lejligheden til 60% af anskaffelsessummen, idet denne vurderes at være den reele værdi. Nedskrivning sættes lig med de årlige afdrag frem til Dette betyder, at lejligheden i 2014 nedskrives med t.kr. 67. Denvil ultimo 2019 være nedskrevet til t.kr ADMINISTRATIONSOMK.: Omkostningerne er i 2014 budgetteret stort set uændret i forhold til Der er i 2014 budgetteret med en nyinvestering i website med t.kr Der vil i forbindelse med investering være mange administrative besparelse, idet der planlægges en integration mellem billetsalg og website. Disse besparelse i mandetimer forventes benytte på yderligere salgs- og PR-arbejde. 7. HENSÆTTELSESKONTO Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne. Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligeholdelse jf. vedligeholdelseplan og anlægskartotek på driftsmidlerne. Såfremt der i 2014 udskiftes driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet. De vil derimod belaste hensættelseskontoen. Side 3 af 7

4 Smallegade Herning RESULTATBUDGET FOR ÅRET 2014 Godkendt Budget Budget Regnskab Note nr. Tilskud Special koncerter (afd.regnsk.) Entreindtægter INDTÆGTER MUSIKDRIFT IALT Øvrige musikdriftsudgifter Personaleomkostninger UDGIFTER MUSIKDRIFT I ALT RESULTAT MUSIKDRIFT I ALT BARDRIFT,NETTO Lokaleomkostninger Smallegade Lokaleomk Bethaniagade 17A, Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Driftsresultat før renter Finansieringsomk.(nettoindtægt) Ekstraordinære poster 0-82 Hensættelser til musikdrift Reetablering af udstyr fra hensættelser Hensættelser til udstyr REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT Side 4 af 7

5 Godkendt Budget Budget Regnskab NOTER Note nr. TILSKUD: 1 Herning kommune Kunststyrelsen Medlemmer af Fermaten Sponsorer af Fermaten Anden tilskuds/underskudsgaranti Diverse indtægter/garderobeindtægter Tilskud i alt SPECIALKONCERTER Kim Larsen 132 Bardrift (netto) Venue Lab netto -14 Musikudgifter Specialkoncerter i alt ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT 2 Honorarer musikere Provision bookingbureauer Musikerforplejning Hoteludgift/taxa-tog-fly Dørvogtere SAMLET Udstyr/inventar musik - del prodomk Afgifter (KODA) Markedsføringsomkostninger Billetportal Autodrift Leasing 35 Afskrivning 0 0 Øvrige udgifter musikdrift i alt PERSONALEOMKOSTNINGER 3 Lønninger Leder Teknik Adm/salg Løn øvrig adm Eventteknikerelev 40 Løntilskud, fri tlf. - kørselsgodt Generel lønstigning 52 0 Pensioner SAMLET Personaleforplejning Personaletøj Efteruddannelse/studieture Sociale sikringer /forsikringer Regulering feriepengeforpligtelse Lønninger i alt Side 5 af 7

6 Godkendt Budget Budget Regnskab NOTER FORTSAT Note nr. BARDRIFT 4 Dækningsgrad Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Øvrige udgifter bardrift Resultat bardrift i alt LOKALEOMKOSTNINGER: 5 Smallegade 4 Ydelse pantebrev Forsikringer Forbrugsafgifter Renovation Rengøring Toiletpapir mv Vedligeholdelse/reparation Ejendomsskatter Alarmselskab Nyanskaffelser Udleje lokaler og udstyr Bethaniagade 17A, 1. Ydelse lån Fællesudg og forbrugsafg Ejendomsskat og forsikring Lokaleomkostninger i alt ADMINISTRATIONSOMK.: 6 Revision Repræsentation/leverandørpleje Kontorartikler/vedligeholdelse Kontingenter Inventaranskaffelser adm Aviser og tidsskrifter Forsikringer (ansvar og løsøre) Telefon og internet EDB Porto og gebyrer Leasing inventar (kopimaskine) Mødeudgifter Bestyrelsesseminar Nyt website 150 Diverse incl. Tab debitorer Administrationsudgifter i alt FINANSIERINGSOMK.: Renteindtægter netto Renter Banklån mv. 0 Renter /gebyrer 0 Finansieringsomk. i alt Side 6 af 7

7 HENSAT TIL UDSTYR/VEDLIGEH.: Hensat jf. driftsplan FM Hensat jf. genanskaffelsesplan Heraf årets afdrag prioritetsgæld Hensættelse udstyr Side 7 af 7

danmarks almene boliger

danmarks almene boliger 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen. 2 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014

Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Budget 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. november 2014 Indledning I henhold til vedtægternes 8, stk. 2 er det bestyrelsens ansvar, at der udarbejdes budget for Fordelingssekretariatet. Budgetudkastet

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse for 2005 2005 2004 Note kr. t.kr.

Resultatopgørelse for 2005 2005 2004 Note kr. t.kr. Silkeborg Tekniske Skole 24 Resultatopgørelse for 2005 Note kr. t.kr. Statstilskud... 1 86.889.644 84.520 Deltagerbetaling og andre indtægter... 2 13.001.119 14.841 Undervisningsministeriets Sp-St... 4.052.327

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere