Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %"

Transkript

1 Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse i % : <Intet filter> : 6 - Afdelingsbalance : : : Nej : Nej : Ja : Nej : - : : : Realiseret : : Rest : : Afvigelse i kr : 1+2 : Budgetteret : : Budget 2012 : Afvigelse i kr : : 4-3 : Afvigelse i % : : 4-3 Ny gruppe Afdelingsregnskab Resultatopgørelse Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Prioritetsafdrag, nominallån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Prioritetsrenter, nominallån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Terminsydelser til fordeling ,08 0, ,08 0, ,08-100,00 Prioritetsydelser i alt ,08 0, , , ,92 39,97

2 Side: Ydelser vedr. afviklede prioritetslån, d 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ydelser vedr. afviklede prioritetslån, L 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Nettokapitaludgifter i alt ,08 0, , , ,92 45,15 Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Ejendomsskatter ,77 0, , , ,23 50,15 Ejendomsskatter i alt ,77 0, , , ,23 50,15 Renovation Renovation ,95 0, , , ,05 91, Containere 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Renovation i alt ,95 0, , , ,05 91,59 Forsikringer Bygningsforsikringer ,00 0, , , ,00-0, Motorkøretøjsforsikring ,25 0, , , ,75 12, Falck abonnement 4.227,79 0, , ,00-227,79-5, Erhvervsforsikring 4.033,47 0, , , ,53 55, Andre forsikringer ,71 0, ,71 100, , ,71 Forsikringer i alt ,22 0, , , ,22-1,88 Afdelingens energiforbrug El, fællesarealer ,13 0, , , ,87 56, Kommunal andel, stibelysning ,78 0, , ,00 849,78 9,44 Afdelingens energiforbrug i alt 9.517,35 0, , , ,65 73,56 Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag til boligorganisat 0,00 0,00 0, , ,00 100, Dispositionsfondsbidrag 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Bidrag til boligorganisationen i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Offentlige og andre faste udgifter i alt ,29 0, , , ,71 62,48 Variable udgifter Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Driftspersonale løn ,03 0, , , ,97 72, Driftpersonale funktionsløn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Driftspersonale variable tillæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00

3 Side: Lønninger, overarbejde ,73 0, , , ,27 56, Pension ,11 0, ,11 0, ,11-100, Øvrige personaleomkostninger 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kursusudgifter - incl bøger & ophold 1.238,75 0, , , ,25 95, Bidrag, ATP 2.040,42 0, ,42 0, ,42-100, AER, AES, FI-bidrag ,00 0, , , ,00 125, Ferietillæg 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kilometergodtgørelse 1.413,33 0, , , ,67 87, Forsikring - arbejdsskade ,86 0, , , ,86-22, Pension 0,00 0,00 0, , ,00 100, Bidrag, ATP 0,00 0,00 0, , ,00 100, Bidrag, barselsfond 0,00 0,00 0, , ,00 100, Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr , , , , ,81 66, Kaffe, møder, madordning mv 5.787,70 0, , , ,30 71, Tillægsydelser BO-VEST 0,00 0,00 0, , ,00 100, Regulering af feriepengeforpligtelse 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning i , , , , ,88 76,39 Anden renholdelse Rengøringsmidler 1.845,00 650, ,00 0, ,00-100, Skadedyrsbekæmpelse 3.018, , , , ,24 79, Udgifter til snerydning incl. materialer 598,95 0,00 598, , ,05 98, Arbejdsseddel medarbejdere 1,00 0,00 1,00 0,00-1,00-100, Arbejdsseddel medarbejder x -1,00 0,00-1,00 0,00 1,00 100, Ejendomskontor, rengøring/firma 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ejendomskontor, leje + el + varme 1.968,41 0, , , ,59 97, Ejendomskontor, inventar 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontorarikler, frimærker med mere 4.244,00 0, , , ,00 78, Fotokopiering 5.620,00 0, , , ,00 43, Telefon fastnet 100,00 0,00 100, , ,00 99, Telefon mobil 4.290,01 0, , , ,99 80, Driftsudgifter EDB, ADSL 2.703,34 0, , , ,66 90, Drift materialegård/mandskabsrum 5.302, , , , ,84 45, Benzin og olie -390,14 0,00-390, , ,14 101,22

4 Side: Vægtafgift 0,00 0,00 0, , ,00 100, Småværktøj 7.372,48 600, , , ,52 68, Tilkaldeabonnement, Alarmfirma 3.033,13 0, , , ,87 56,67 Anden renholdelse i alt , , , , ,90 85,62 Renholdelse i alt , , , , ,78 77,75 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Betonfacader 0, , ,00 0, ,00-100, Lette facader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Fundamenter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Inderægge kælder 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Primære bygningsdele i alt 0, , , , ,00 83,71 Kompletterende bygningsdele Andre vinduer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Døre i facade 1.200, , , , ,00 73, Vinduer og døre i facade 2.650, , , , ,00 55, Døre i indervægge 771,88 0,00 771, , ,12 84, Ovenlys/røglemme 1.175, , , , ,00 71, Baldakiner 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Kompletterende bygningsdele i alt 5.796, , , , ,12 72,05 Overflader, belægning og beklædning Overfladebehandling - selvrisiko 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ydervægge overflader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Døroverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Vinduesoverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægge overflader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Vægge i vådrum 0,00 0,00 0, , ,00 100, Gulve , , , , ,50-171, Lofter indvendige 0, , , , ,00 55, Tagbeklædning 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Overflade, belægning og beklædning ialt , , , , ,50 41,77 Vvs-anlæg

5 Side: Kloak i terræn 2.461, , , , ,25-53, Fjernvarme i terræn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afløb 750,00 0,00 750, , ,00 92, Faldstammer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Sanitet 0,00 0,00 0, , ,00 100, Nedløb/tagrender 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beholdere 3.114, , , , ,62 73, Vandinstallationer 1.770, , , , ,69 67, Vandarmaturer 249,80 0,00 249, , ,20 99, Varmeinstallationer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Radiatorer 771,88 0,00 771, , ,12 95, Mekanisk udluftning bad 597,50 0,00 597, , ,50 85, Emhætter, riste m.v. 874,38 0,00 874, , ,62 78,14 Vvs-anlæg i alt , , , , ,50 81,53 El-anlæg El i terræn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Belysning fællesarealer 0, , , , ,00 75, Elcentaler/tavler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afbryder/kontakter 0, , , , ,00 85, Elinstallationner 2.582,31 0, , , ,69 87,09 El-anlæg i alt 2.582, , , , ,69 89,84 Inventar og udstyr Køle/fryseskabe 2.493,75 0, , , ,25 87, Komfurer 752, , , , ,81 66, Køkkeninventar 4.675, , , , ,06 56,12 Inventar og udstyr i alt 7.921, , , , ,12 70,76 Øvrige bygningsdele og anlæg Redskaber/maskiner/traktorer 937,50 0,00 937, , ,50 97, Udhuse/skure 0,00 0,00 0, , ,00 100, Hegn/mure 0,00 0,00 0, , ,00 100, Låger/porte 0,00 0,00 0, , ,00 100, P-pladsbelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Stibelægning 0, , , , ,00 50,00

6 Side: Havebænke/borde 0,00 0,00 0, , ,00 100, Skilte 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beplantning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Affaldsordning/anlæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Øvrige bygningsdele og anlæg i alt 937, , , , ,50 96,38 Almindelig vedligeholdelse i alt , , , , ,43 78,47 Planlagt og perio. vedligeh. og forb. Primære bygningsdele Lette facader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Fundamenter 0, , , , ,00 93, Indervægge, kælder 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Primære bygningsdele i alt 0, , , , ,00 96,90 Kompletterende bygningsdele Døre i facade , , , , ,25 75, Vinduer i facade 4.646,82 0, , , ,18 95, Døre i indervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ovenlys/røglemme 0,00 0,00 0, , ,00 100, Taghætter 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Kompletterende bygningsdele i alt , , , , ,43 93,25 Overflade, belægning og beklædning Ydervægge overflader , , , , ,00 129, Vinduesoverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægsbeklædning 6.777,85 0, , , ,15 97, Vægge i vådrum 0, , , , ,00 91, Gulve 0, , , , ,00 90, Gulve i vådrum 0,00 0,00 0, , ,00 100, Tagbelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Overflade, belægning og beklædning i alt , , , , ,15 99,57 VVS-anlæg Kloak i terræn , , , , ,37 60, Afløb 5.671,88 0, , , ,12 90, Faldstammer 6.000,00 0, ,00 0, ,00-100, Sanitet , , , , ,00 66,13

7 Side: Nedløb/tagrender 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beholdere , , , , ,50 48, Vandinstallationer ,00 0, , , ,00 43, Vandarmaturer 9.456,25 0, , , ,75 89, Radiatorer ,00 650, , , ,00 75, Mekanisk udluftning bad 1.503,14 0, , , ,86 95, Emhætter, riste m.v. 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 VVS-anlæg i alt , , , , ,60 70,31 EL-anlæg Belysning fællesarealer ,75 0, , , ,25 83, Afbrydere/kontakter 3.156,64 700, , , ,36 83, El-installationer 1.537,50 0, , , ,50 95,20 EL-anlæg i alt ,89 700, , , ,11 86,64 Inventar og udstyr Køle/fryseskabe , , , , ,00 62, Komfurer , , , , ,00 68, Køkkeninventar ,50 0, , , ,50 71,80 Inventar og udstyr i alt , , , , ,50 66,45 Øvrige bygningsdele og anlæg Redskaber/maskiner/traktorer ,31 0, , , ,31-92, Udhuse/skure 8.389, , , , ,08 92, Hegn/mure , , , , ,85 87, Stibelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beplantning ,26 0, , , ,74 89, Affaldsordning - anlæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Øvrige bygningsdele og anlæg i alt , , , , ,36 80,19 Planlagt, perio. vedligeh. og forb. ialt , , , , ,15 83, Overført fra henlæggelser til planl. og ,74 0, , , ,26-85,99 Istandsættelse v. fraflytning m.v Istandsættelse ved fraflytning, A ordnin ,31 0, , , ,69 89, Overført fra henlæggelser, A-ordning ,31 0, , , ,69-89,25 Istandsættelse v. fraflytning m.v. i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Særlige aktiviteter

8 Side: 8 Andel fællesfaciliteters drift Andel i fællesfaciliteternes drift 0,00 0,00 0, , ,00 100, Andet 0,00 0,00 0, , ,00 100, Drift fællesfaciliteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Drift fællesfaciliteter 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Andel fællesfaciliteters drift i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Selskabslokaler Rengøring af møde og selskabslokaler 1.835,00 0, , , ,00 81, Husleje i møde- og selskabslokaler ,00 0, ,00 0, ,00-100, Vandforbrug i møde- og selskabslokaler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Elforbrug i møde- og selskabslokaler 572,03 0,00 572, , ,97 90, Varmeforbrug i møde- og selskabslokaler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Inventar og service - møde- og selskabsl 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontorartikler, telefon, licens m.v ,25 0, , , ,75 92,01 Selskabslokaler i alt ,28 0, , , ,72 74,03 Særlige aktiviteter i alt ,28 0, , , ,72 82,11 Diverse udgifter Diverse udgifter excl. uforudsete udg Kontingent incl. beboerbladet til Landsf ,60 0, , ,00 600,40 2, Tillægsydelser BO-VEST 0,00 0,00 0,00 304,00 304,00 100, Kontorartikler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Udgifter til fotokopiering mv. 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontormaskiner og EDB udstyr 0,00 0,00 0, , ,00 100, Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelse 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kurser / Konferencer ,00 0, , ,00 900,00 3, Repræsentation og gaver m.v. 0,00 0,00 0, , ,00 100, Mødeudgifter 600,00 0,00 600, , ,00 92, Transportudgifter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Omkostninger for afdelingsbestyrelsen 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afdelings-/beboerfester 1.953,75 0, , , ,25 93, Afdelingsmøder 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beboerblad, uddeling - løn 2.250,00 0, , , ,00 75, Beboerblad, diverse omkostninger 0,00 0,00 0, , ,00 100,00

9 Side: Omkostninger ved beboeraktiviteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Omkostninger ved beboeraktiviteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Udvalg 0,00 0,00 0, , ,00 100, Pensionistklub 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Div. udgifter excl. uforudsete udg. ialt ,35 0, , , ,65 78,12 Diverse udg. incl. uforudsete udg. ialt ,35 0, , , ,65 78,12 Variable udgifter i alt , , , , ,47 74,83 Henlæggelser Henlæggelse til planlagt og pero.vedl. o 0,00 0,00 0, , ,00 100, Henlæggelse til istandsæt.fraflyt. A-ord 0,00 0,00 0, , ,00 100, Henlæggelse til tab ved lejeledighed og 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Henlæggelser i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ordinære udgifter i alt , , , , ,10 75,62 Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsarb. m.v Afdrag, forbedringslån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Renter, forbedringslån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til forbed.arb. mv ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til bygningsskader( Afdrag, byggeskadelån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Renter, byggeskadelån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til byg.skade(303) ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til ombygninger Afdrag, ombygningslån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til ombygninger i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Tab ved lejeledighed m.v Tab ved lejeledighed m.v ,99 0, ,99 0, ,99-100, Overført fra henlæggelser til tab ved le ,99 0, ,99 0, ,99 100,00 Tab ved lejeledighed m.v. i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger ,50 0, , , ,50-708, Overført fra henlæggelser til tab ved fr ,50 0, , , ,50 708,30 Tab ved fraflytninger i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10 Side: 10 Afvikling af underskud/underfinansiering Afvikling af underskud fra tidligere år 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Afvikling af underskud/underfinans. ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion vedr. afsatte rekvisitioner ,62 0, ,62 0, ,62-100,00 Korrektion vedr. tidligere år i alt ,62 0, ,62 0, ,62-100,00 Ekstraordinære udgifter i alt ,62 0, , , ,38 97,89 Udgifter i alt , , , , ,48 79,90 Udgifter og overskud i alt , , , , ,48 79,90 Resultatopgørelse i alt , , , , ,48 79,90 Afdelingsregnskab i alt , , , , ,48 79,90 Ny gruppe i alt , , , , ,48 79,90

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1 LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere