3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen."

Transkript

1 Kapitel 7. Enkelt-arrangementer gennem årene. Jeg nævner ikke årsmøderne med valg til lokalkomiteen, og tæller dem ikke med alle de år, hvor jeg kun nævner antallet af enkeltarrangementer. Det var medlemmer af lokalkomiteen, der stod for de fleste arrangementer. Måned og år angiver bladet, jeg fandt oplysningerne i. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet) I referat af komitemøde i februar 1989 læste jeg, at komitemedlemmerne talte om en udflugt til Fredensborg Slot. 6-8 tilmeldte sig, men jeg kunne i et senere referat læse, at der havde deltaget i alt 30. Der var kaffebord på højskolen i Fredensborg. Det var flot fremmøde på et tidspunkt, hvor der var så få medlemmer. Et andet referat omtaler et fællesmøde i Hørsholm, arrangeret af komiteerne i Hørsholm, Karlebo og Fredensborg-Humlebæk med foredrag af læge Esther Møller, København, der var meget kendt på det tidspunkt. Der var også kaffebord. Trods et deltagerantal på 25 gav arrangementet underskud februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen. 19. april samme år forsøgte man med endnu et foredrag af en læge. Der var 4 deltagere Lokalkomiteen havde en aktivitetsgruppe, under ledelse af Preben Nielsen. De arrangerede salg af lodsedler (jeg husker, at Ældre Sagens sekretariat i København bagefter meddelte, at det kun var landsforeningen, der måtte sælge lodsedler, ikke lokalafdelingerne!). Salg af lodsedler startede ved et arrangement på Græstedgård i Kokkedal, men jeg husker også, at de frivillige blev sendt rundt at stemme dørklokker. Det var jeg ikke så glad for! (jeg var lige begyndt som besøgsven på det tidspunkt). I efteråret afholdtes et arrangement i Laden ved Karlebo Kirke som afslutning på salget. Hvis jeg husker rigtigt, var der lidt musikalsk underholdning. August 1991 Fra denne dato har jeg oplysninger om arrangementer fra de lokale medlemsblade, hvor det første nr. udkom i august Her kan man læse, at lotteriet gav ,- kr. i overskud (hårdt tiltrængte penge for den lokale afdeling). Et nyt arrangement averteres: Grøn Mad med Winie Hersted, der uddelte opskrifter og hjalp os, så alle deltagere deltog i madlavningen og spiste den lækre, sunde mad sammen bagefter. Jeg benytter stadig opskrifter fra alle disse Grøn Mad-dage (de fortsatte i mange år 1-2 gange årlig.). Forår 1992 Grøn Mad.

2 August arrangementer: Fritidsmarked. Ældre Sagen deltog for første gang i foreningernes Fritidsmarked på en af skolerne i Kokkedal, som havde eksisteret nogle år. Vi fik en stand, hvor vi hængte vores den gang sparsomme materialer op på vægge, nogle få plakater, nogle fotos, jeg havde taget fra Ældre Sagens få aktiviteter. Det kan have været fra traveturene. Vi havde også foldere om besøgsvenner. Vores stand var ikke det store tilløbsstykke, for alle voksne styrede efter de sportsforeninger m.m., hvor deres børn deltog! Ældredag i Holmegårdscentret og i Nivå Center (blev averteret i august-bladet, selv om det først blev afholdt i 1993). I anledning af EFs ældreår i 1993 opfordrede ÆSs landsforening de lokale afdelinger til at afholde en ældredag. Det samme skete i mange byer på samme dato i få år, bl.a. også i ÆS i Fredensborg- Humlebæk, men vi blev ved her i Karlebo-afdelingen i rigtig mange år. Dog kun én gang til i begge centre, da det var meget vanskeligt i Kokkedal at slæbe udstillingsvægge fra skolen til centret på den anden side af vejen. I Nivå Center havde vi god hjælp fra biblioteket med lån af stole, bord, udstillingsvægge. Jeg tror, det allerede var året efter, hvor jeg havde mange fotos af aktiviteter, at Nivå Foto tilbød at sponsere flotte forstørrelser, der var bedre blikfang. Grøn Mad igen. Februar arrangementstyper: Grøn Mad. Søndagskomsammen, 3 gange. Mange havde bedt os arrangere noget om søndagen, da nogle følte sig ensomme netop denne ugedag. Vi fik samlet en masse frivillige, der var villige til at deltage, og jeg lavede et skema, så alle vidste, hvilken søndag de havde vagten. Vi annoncerede, at 1. søndag i måneden ville der være underholdning, og de øvrige søndage kunne man spille kort, strikke eller andet og i øvrigt snakke og hygge sig. Alle søndage servering af kaffe og kage. Der kom kun nogle den første søndag hver måned! Efter 3 måneder gav vi op. August 1993 Kun én arrangementstype: Ældredag i begge centre. Februar arrangementer: Dukketeater for børn og voksne, forældre og bedsteforældre, ved Knud Erik Forsberg Ovesen på Nivå Centralskole (den nuværende skole Nivå Syd). Modeopvisning i Mariehøj-bebyggelsen i Nivå (frivillige gik mannequin). Foredrag om Namibia med lysbilleder.

3 Legedag for 3 generationer, på Niverødgårdskolen (nu Nivå Skole Nord), hvor vi legede både inde og ude, efter at vi først havde spist vores medbragte mad. Deltagere var bedsteforældre med børnebørn og for de flestes vedkommende jo også med børnenes forældre. Vi legede lege fra alle 3 generationers barndom. Arrangeret af May Snarberg. August arrangementer: Modeopvisning i Mariehøj. Europas sikkerhed, foredrag ved Ole Wæver på Sundhedscenter Mergeltoften (nu Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften). Bikubens Seniorrådgivning i Sognegården. Kina før og nu, foredrag med lysbilleder ved en rejseleder. Dukketeater for børn og voksne igen. Travetur for kørestolsbrugere og gående med frivillige til at skubbe kørestole. Det var på opfordring af en kørestolsbruger, men ingen meldte sig, heller ikke damen, der havde opfordret til turen. Heller ikke da vi forsøgte det en gang senere. Men vi havde på forhånd aftalt med et par besøgsvenner, at de ville deltage med deres besøgssvært, der var i kørestol, for at der kunne være nogle at tale med undervejs. Hvordan husker vi? på Mergeltoften i samarbejde med kommunens socialforvaltning, Røde Kors, Alzheimerforeningen og menighedsplejen. Syng sammen på Mergeltoften. Ældredag nu og hvert år indtil 2004 kun i Nivå Center. Februar arrangementer: Møde ang. start af ny aktivitetsgruppe: Gruppen til gensidig hjælp, som kom til at hedde Noget for Noget. Orienteringsmøde om den telefonkæde, vi ville starte. Foredrag om testamente på Nivå Centralskole (jeg mener, det var ved en jurist fra ÆSs sekretariat). Historisk byvandring i København. Tur til Dragør med medbragt mad, med besøg på museet. August arrangementer: Fra 1995 til 1998 arrangerede en udflugtsgruppe bestående af Inger Marie Jensen, Poul Jensen og Karin Kongerslev i alt 20 ture til forskellige museer og udstillinger, 4-7 gange årlig. Modeopvisning.

4 Ældres hudpleje. Foredrag og demonstration på en frivillig forsøgsperson. Nivå Centralskole. En menneskealder i dansk og international pelshandel ved Kjeld Klitgaard. Byvandring i København. Tur til Storm P. museet. Tur til kriminalhistorisk museum. Januar arrangementer og en 4-dages rejse: Legedag for 3 generationer ved May Snarberg. Modeopvisning. Forestilling på Nivå Amatørteater. Foredrag om bofællesskaber. Byvandring i København. Besøg i Medicinsk-historisk Samling og Davids Samling. Tur til botanisk have og Mineralogisk Museum. Rejse: 4-dages bustur til Vesterhavet, Heden og Limfjordens vande i samarbejde med Ældre Sagen i Hørsholm og Fredensborg-Humlebæk. Tilmelding til Kirsten Vedum, der efterfølgende arrangerede rejser i indog udland i rigtig mange år. Rejsen blev doubleret i august. Fremover nævnes kun antallet af arrangementer uden at nævne arten, dog nævnes juleaften, borgermøder før kommunalvalgene og den første udenlandsrejse samt en helt speciel rejse, nemlig til Japan. Antal arrangementer er derfor incl. rejser. August enkeltarrangementer og omtale af vores første udlandsrejse, som ville finde sted i 1997, 8-10 dage. Det blev en rigtig dejlig tur til Norge, som gav Kirsten Vedum lyst til at fortsætte som kontaktperson for rejser. Det var i starten et samarbejde mellem Ældre Sagen i Helsingør, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm, men efter få år blev det kun planlagt af Ældre Sagen i Karlebo, selv om vi fortsatte med at have en del medlemmer med, der var bosiddende i Hørsholm eller Fredensborg-Humlebæk kommuner, og de var naturligvis også velkomne. I årene fremover vekslede rejserne mellem korte ture i Danmark og Nordtyskland og længere rejser til bl.a. Frankrig og Irland var året, hvor vi kastede os ud i at invitere til Juleaften for alle interesserede i kommunen. Bodil og Ove Frederiksen var initiativtagere, og jeg var med i forarbejdet og deltog selve aftenen (da min familie var

5 i udlandet det år). Det foregik i det dejlige mødelokale ved Egedalskirken i Kokkedal, hvor gæsterne først var til gudstjeneste i kirken og derefter samledes i mødelokalet. Der er et stort moderne køkken, og vi fik maden færdig fra plejehjemmet Brønsholmsdal i Kokkedal. En besøgsvens datter, Lone Guldbrandsen og Ove påtog sig hvervet at varme maden og servere den. Vi fik et stort juletræ af Egedalskirken. Pynten til træet var udlånt af et ægtepar, som vi desværre ikke husker navnet på. Vi købte nødder og dadler, og May Snarberg leverede konfekten, og jeg er sikker på, at Bodil havde bagt julesmåkager. Husker desværre ikke deltagerantallet, men der var rimeligt fremmøde, og det gik udmærket. Der var også ikke-pensionister, der havde meldt sig. Kirken tilbød transport. Bodil og Ove købte en pæn gave til hver på Ældre Sagens regning, og alle deltagere havde desuden én gave med. Januar arrangementer. August arrangementer, bl.a.: Borgermøde på Græstedgård i Kokkedal i anledning af det forestående valg. Politikere fra alle partier var inviteret og blevet bedt om at svare på tilsendte spørgsmål ang. ældrepolitik. Så stor tilslutning, at vi måtte sige nej til de sidst tilmeldte. Igen juleaften (hvor jeg ikke deltog). Der var 14 deltagere. Januar arrangementer. August arrangementer. Januar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August 2001

6 10 arrangementer. Et af arrangementerne var et borgermøde i anledning af det forestående kommunalvalg. Der var nu så mange medlemmer, at vi denne gang afholdt det i Rådhuskælderen på Rådhuset i Kokkedal. Februar arrangementer. Et af arrangementerne var Åbent hus i Bøgen. Vi havde udarbejdet en lille folder for at beskrive alle de aktiviteter, vi havde fået mulighed for at tilbyde medlemmerne, efter at lederen af børneinstitutionen Bøgen 1½ år tidligere ringede til mig og tilbød, at vi kunne låne en masse lokaler, egnede til meget forskellige aktiviteter fra gymnastik til snedkerværksted og datastue m.m.m. hver onsdag formiddag, hvor institutionen stod tom. Se nærmere i kapitel 6, august 2000, om aktivitetsgrupper. Det blev et hyggeligt arrangement, hvor interesserede frivillige og andre medlemmer kom og så sig omkring. August arrangementer. Februar arrangementer og et højskoleophold: Højskoleophold på Sundhedshøjskolen Diget, en uge. Programmet aftalt mellem Ældre Sagen og Diget. August arrangementer, bl.a. Kvinder i Japan, foredrag på Græstedgård, Kokkedal, af Takako Bundgaard (læs om Takako længere fremme under forår 2009). Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Et af dem var et borgermøde i september på Humlebæk Bibliotek i anledning af det forestående kommunalvalg (i forbindelse med kommunesammenlægningen, der skulle finde sted i 2007). Mødet var arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk. Som altid havde vi inviteret en politiker fra hver af kommunens partier og sendt nogle spørgsmål til dem alle i forvejen. Det blev et meget velbesøgt møde.

7 Februar arrangementer, bl.a. en bustur rundt i hele den kommende nye kommune: Fredensborg kommune, aftalt i 2005 med ÆSs lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk. Turen blev planlagt for at give borgerne i de to hidtidige kommuner lejlighed til at se den anden del af den fremtidige kommune. Ernst Thursøe fra det lokalhistoriske arkiv i Fredensborg og Merete Carstens fra det lokalhistoriske arkiv i Kokkedal var vores kompetente turledere. På 1. tur deltog 58 borgere, og der var venteliste, så der blev arrangeret 2 ture mere. Såvidt jeg husker, havde vi bestilt sandwich i Rådhuskælderen i Kokkedal. Arrangementet blev i en af de lokale aviser omtalt med overskriften: Ældre Sagen binder kommunerne sammen. Det kunne vi da godt være lidt stolte af! August arrangementer. Forår arrangementer. Se kapitel 3 om sammenlægning af lokalkomiteer forår 2007 hvor alle arrangementer er nævnt, og nedenfor i dette kapitel om Lokalkomiteen i Fredensborg efterår 2007, hvor alle arrangementer også er nævnt + navne på de frivillige. Ældre Sagens lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk kommune. Under Ældre Sagen i Karlebo kommune har jeg kun nævnt titlen på de enkelte foredrag og udflugter indtil 1996, da det ville blive alt for omfangsrigt at fortsætte alle årene. Efter 1996 har jeg kun nævnt antal, og det samme efterfølgende under Ældre Sagen i Fredensborg kommune, kun antal. Men da der er så sparsomt med materiale fra Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk kommune i arkivet, vil jeg nævne alt, hvad jeg har fundet i medlemsbladene og lidt fra avisudklip herunder også titler på alle enkeltarrangementer. Det var faktisk en komite, der gennem alle årene lige fra starten har haft mange enkeltarrangementer, hvorimod Karlebokomiteen gennem årene satsede mere på mange forskellige soc.hum. tilbud og mange aktivitetsgrupper Nivaagaard Malerisamling. Operaforedrag. Operatur til Det Kgl. Teater. Foredrag om sundhed. Foredrag om alderens sygdomme. Foredrag om pressens rolle i samfundet. Tur til Roskilde Domkirke.

8 Søndagscafe, 1 x mdl. i Fredensborg og 1 x mdl. i Humlebæk. Forår 1993 Besøg på Wibroes Bryggeri. Foredrag om katolicismen i Danmark. Fællessang-aften med Sletten Sang- og Danseforening. Foredrag og film om Svalbard. Foredrag på Krogerup Højskole om skolens betydning for lokalområdet. Foredrag om amtets sygehus- og sundhedsprojekt. Information om bilistkursus. Forestilling på Folketeatret. Askov Højskole, en uges ophold. Foredrag om senil-demens. Bustur til Dalby Kirke og Lund Domkirke. Bustur til Møn. Nattergaletur. Efterår 1993 Ældredag i Humlebæk og i Fredensborg (stand med PR om Ældre Sagen). I anledning af EF s ældreår opfordrede Landsforeningen Ældre Sagen alle lokalkomiteer i landet til at foretage sig noget specielt. Åbent hus i Fredensborg Bio og Humlebæk Bibliotek bl.a. stand med PR om Ældre Sagen samt musik, korsang og folkedans. Rundvisning på Folketeatret. Svampetur. Musikforedrag. Offentligt møde før kommunalvalget i henholdsvis Fredensborg og Humlebæk. Besøg på biogasanlæg. Besøg i Coloplast. Operaforedrag. Rundvisning i Asminderød Kirke. Foredrag om Grønland. Forestilling på Gladsaxe Teater.

9 Søndagscafe 1 x mdl. Oktober 1995 Fra avisudklip: Temaaften med Fokus på seniorpolitik i virksomheder. I det avisudklip, hvor jeg fandt omtalen, nævnes ældre medarbejdere kan være et aktiv og mulighed for fortsat beskæftigelse er ønskelig. Juni 1998 Fra avisudklip: Debatmøde i anledning af nedskæring i hjemmehjælp fra hver uge til hver anden uge, med deltagelse af specialudvalgsformanden, socialchefen og lederen af ældre/handicapafdelingen. 40 deltagere. Efterår 1998 og Forår 1999 Sejltur på Esrum Sø. Musikforedrag. Besøg hos Geo Art i Asserbo. Foredrag: I Dronning Ingrids tjeneste. Rundvisning på Det Kgl. Teater. Fællessang fra Højskolesangbog. Maskebal på Asminderød Kro. Borgermøde om trafik- og boligforhold (ifølge avisudklip). 1.april 2000 til 31.marts 2001 Søndagscafe. Besøg på rådhuset i Fredensborg. Tur i Fredensborg Slotshave. Guidet tur til Dronningens Gobeliner. Besøg i Den Sorte Diamant. Tur over den nye Øresundsbro. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Besøg på Post- og Telemuseum. Restaurant Bakkehuset, Humlebæk, julebuffet, og Luciaaften i Maria Kyrkan i Helsingborg.

10 Tur til Københavns Politigård. Foredrag om modstandsbevægelsen. 2 rejser arrangeret af Ældre Sagen i Hørsholm: Berlin, 3 dage og Jylland, 4 dage. 1.april 2001 til 31.marts 2002 Dagstur til Sydfyn og Troense. Dagstur til Kullen. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Tur til Repræsentationslokalerne og Dronningens Gobeliner på Christiansborg Slot. Tur til Helsingør Rådhus. Søndagscafe. 1.april marts 2006 Assistens Kirkegård. Golfspiller for en dag. Karen Blixen Museet. Dagstur til Malmø. Musikforedrag. Foredrag om økonomi ved ejendomssalg og ang. testamente. Dansk-Jødisk museum. Nivaagaard Malerisamling. Asminderød Kirkegård Omvisning på Ordrupgaard. Ølseminar på Carlsberg. Er golf noget for dig? Lær din nye kommune at kende. Bustur rundt i den kommende sammenlagte kommune: Fredensborg kommune, i samarbejde med ÆS i Karlebo kommune (se under Karlebo i nærværende kapitel).

11 Tur til Louis Poulsen Lighting A/S Showroom. Foredrag om Mozart. Naverhulen I Helsingør. Omvisning på Ny Carlsberg Glyptotek. 1 rejse: 5 dages bustur til Frankfurt an der Oder med sviptur til Polen og Berlin. Arrangør Ældre Sagen i Karlebo. Ældre Sagen i den nye sammenlagte komite i Fredensborg kommune. Efterår arrangementer. En arrangementsgruppe bestående af frivillige fra den tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune og fra den tidligere Karlebo kommune. Gruppen planlægger og gennemfører enkeltarrangementer. Gruppen bestod i 2007 af Inger Gerlack, Hilmar Sørensen, Kirsten Holck, Marianne Jørgensen og Solveig Simonsen. Der har kun været lidt udskiftning i gruppen siden da. Køge Skitsesamling og Sct. Nicolai Kirke. Fredensborg Slot. Arbejdermuseet. Jesuskirken. Frellsen Chokolade (turen blev doubleret). Dansk Jødisk Museum. Bakkehusmuseet. Førstehjælpskursus. En anden gruppe arrangerer trave-oplevelsesture 4 gange årlig. Gruppen bestod i 2007 af Tove og Mogens Juhl, Merete og Hans Erik Jensen. Tur til Tokkekøb Hegn. Tur til Krogerupskoven. Rejser, kontaktperson Kirsten Vedum, der i samarbejde med et rejsebureau forberedte og medvirkede til rejser, først i Ældre Sagen i Karlebo fra , og i Ældre Sagen i Fredensborg fra Informationsmøde om rejse til Sicilien og Syditalien. Dagstur til julemarked i Lübeck, Tyskland.

12 Rundrejse Sicilien, 8 dage. Forår arrangementer. Efterår arrangementer Forår arrangementer og 2 rejser. Den ene af rejserne var så usædvanlig for Ældre Sagen, at den nævnes her: Tur til Japan, 12 dage. Kontaktperson Kirsten Vedum. Rådgiver for rejsen Takako Bundgaard, som under besøget også mødtes med gruppen i Akutsu. Takako Bundgaard er japansk født og bosiddende i Danmark. I Ældre Sagen i Karlebo havde vi i rigtig mange år kontakt med Takako, som havde henvendt sig til ÆSs sekretariat i København og bedt om kontakt til en passende lokalkomite, og sekretariatet foreslog Karlebo. Derefter har Takako utallige gange besøgt os med et større eller mindre hold japane-re på studietur i Danmark: læger og andet sundhedspersonale der ville se, hvordan ældreplejen i Danmark var. De besøgte hospitaler og plejehjem og var desuden meget interesseret i vores forening. Karlebo ÆS og Ældreråd er i øvrigt omtalt i et japanask tidsskrift! De første år fortalte vi bare om vores arbejde, men efter at vi startede på vores senior-idræt, deltog de mange gange på vores gymnastikhold i Kokkedal. Én gang demonstrerede vi en motionsven i arbejde. Nogle gange var der morsom kulturudveksling, når danskere og japanere sang for hinanden, gjorde gymnastik sammen, dansede dansk seniordans, og enkelte gange optrådte vores japanske gæster iført fine dragter med dans, som vi (ikke særlig vellykket) forsøgte at deltage i efterfølgende. Besøgene fortsætter stadig nu i Læs evt. mere i kapitel 11. Efterår arrangementer, bl.a. et borgermøde i anledning af det kommende kommunalvalg. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Seniorrådet. Emnerne var: budget 2010, hjemmehjælp, genoptræning, infrastruktur (især busserne mellem kommunens byer), kommunal mad, ældreboliger og pensionisttilskud til aftenskolerne. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer.

13 Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Ligesom de foregående år blev mange af arrangementerne doubleret. Et af arrangementerne var et borgermøde i samarbejde med Seniorrådet i anledning af det kommende kommunalvalg. Emnerne var: nedsættelse af et forebyggelsesudvalg, udbedring af flisebelægninger på gangstier, digitalisering, forbedret hjemmehjælp og etablering af en svømmehal i kommunen.

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Årsprogram 2014/15 Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig. Dit Blad nr. 2 2015 Aalborg Kommune Tema: Foreningsliv Læs også: Information fra kommunen Ny have lokker demente udenfor Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Læs mere

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv gladsaxe.dk Gladsaxe Byarkiv Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe på musiklandkortet... 3 En vidtrækkende samtale... 3 Den uvurderlige reklame... 4 Forudsætningen for at komme ind i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, 2013.

Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, 2013. Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, 2013. Formål Formålet med projektet, som er en del af et større projekt om mangfoldighed og unges identitet, var i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

KENDER DU COPA? Stomiforeningen COPA, 2003. INDHOLD: HVORFOR MIG?

KENDER DU COPA? Stomiforeningen COPA, 2003. INDHOLD: HVORFOR MIG? KENDER DU COPA? HVORFOR MIG? Når vi får at vide, at vi skal have en stomi, siger vi alle: Hvorfor mig? - Jeg har levet sundt, dyrket motion etc. Forældre kan få en ubehagelig skyldfølelse over for et spædbarn,

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere