3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen."

Transkript

1 Kapitel 7. Enkelt-arrangementer gennem årene. Jeg nævner ikke årsmøderne med valg til lokalkomiteen, og tæller dem ikke med alle de år, hvor jeg kun nævner antallet af enkeltarrangementer. Det var medlemmer af lokalkomiteen, der stod for de fleste arrangementer. Måned og år angiver bladet, jeg fandt oplysningerne i. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet) I referat af komitemøde i februar 1989 læste jeg, at komitemedlemmerne talte om en udflugt til Fredensborg Slot. 6-8 tilmeldte sig, men jeg kunne i et senere referat læse, at der havde deltaget i alt 30. Der var kaffebord på højskolen i Fredensborg. Det var flot fremmøde på et tidspunkt, hvor der var så få medlemmer. Et andet referat omtaler et fællesmøde i Hørsholm, arrangeret af komiteerne i Hørsholm, Karlebo og Fredensborg-Humlebæk med foredrag af læge Esther Møller, København, der var meget kendt på det tidspunkt. Der var også kaffebord. Trods et deltagerantal på 25 gav arrangementet underskud februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen. 19. april samme år forsøgte man med endnu et foredrag af en læge. Der var 4 deltagere Lokalkomiteen havde en aktivitetsgruppe, under ledelse af Preben Nielsen. De arrangerede salg af lodsedler (jeg husker, at Ældre Sagens sekretariat i København bagefter meddelte, at det kun var landsforeningen, der måtte sælge lodsedler, ikke lokalafdelingerne!). Salg af lodsedler startede ved et arrangement på Græstedgård i Kokkedal, men jeg husker også, at de frivillige blev sendt rundt at stemme dørklokker. Det var jeg ikke så glad for! (jeg var lige begyndt som besøgsven på det tidspunkt). I efteråret afholdtes et arrangement i Laden ved Karlebo Kirke som afslutning på salget. Hvis jeg husker rigtigt, var der lidt musikalsk underholdning. August 1991 Fra denne dato har jeg oplysninger om arrangementer fra de lokale medlemsblade, hvor det første nr. udkom i august Her kan man læse, at lotteriet gav ,- kr. i overskud (hårdt tiltrængte penge for den lokale afdeling). Et nyt arrangement averteres: Grøn Mad med Winie Hersted, der uddelte opskrifter og hjalp os, så alle deltagere deltog i madlavningen og spiste den lækre, sunde mad sammen bagefter. Jeg benytter stadig opskrifter fra alle disse Grøn Mad-dage (de fortsatte i mange år 1-2 gange årlig.). Forår 1992 Grøn Mad.

2 August arrangementer: Fritidsmarked. Ældre Sagen deltog for første gang i foreningernes Fritidsmarked på en af skolerne i Kokkedal, som havde eksisteret nogle år. Vi fik en stand, hvor vi hængte vores den gang sparsomme materialer op på vægge, nogle få plakater, nogle fotos, jeg havde taget fra Ældre Sagens få aktiviteter. Det kan have været fra traveturene. Vi havde også foldere om besøgsvenner. Vores stand var ikke det store tilløbsstykke, for alle voksne styrede efter de sportsforeninger m.m., hvor deres børn deltog! Ældredag i Holmegårdscentret og i Nivå Center (blev averteret i august-bladet, selv om det først blev afholdt i 1993). I anledning af EFs ældreår i 1993 opfordrede ÆSs landsforening de lokale afdelinger til at afholde en ældredag. Det samme skete i mange byer på samme dato i få år, bl.a. også i ÆS i Fredensborg- Humlebæk, men vi blev ved her i Karlebo-afdelingen i rigtig mange år. Dog kun én gang til i begge centre, da det var meget vanskeligt i Kokkedal at slæbe udstillingsvægge fra skolen til centret på den anden side af vejen. I Nivå Center havde vi god hjælp fra biblioteket med lån af stole, bord, udstillingsvægge. Jeg tror, det allerede var året efter, hvor jeg havde mange fotos af aktiviteter, at Nivå Foto tilbød at sponsere flotte forstørrelser, der var bedre blikfang. Grøn Mad igen. Februar arrangementstyper: Grøn Mad. Søndagskomsammen, 3 gange. Mange havde bedt os arrangere noget om søndagen, da nogle følte sig ensomme netop denne ugedag. Vi fik samlet en masse frivillige, der var villige til at deltage, og jeg lavede et skema, så alle vidste, hvilken søndag de havde vagten. Vi annoncerede, at 1. søndag i måneden ville der være underholdning, og de øvrige søndage kunne man spille kort, strikke eller andet og i øvrigt snakke og hygge sig. Alle søndage servering af kaffe og kage. Der kom kun nogle den første søndag hver måned! Efter 3 måneder gav vi op. August 1993 Kun én arrangementstype: Ældredag i begge centre. Februar arrangementer: Dukketeater for børn og voksne, forældre og bedsteforældre, ved Knud Erik Forsberg Ovesen på Nivå Centralskole (den nuværende skole Nivå Syd). Modeopvisning i Mariehøj-bebyggelsen i Nivå (frivillige gik mannequin). Foredrag om Namibia med lysbilleder.

3 Legedag for 3 generationer, på Niverødgårdskolen (nu Nivå Skole Nord), hvor vi legede både inde og ude, efter at vi først havde spist vores medbragte mad. Deltagere var bedsteforældre med børnebørn og for de flestes vedkommende jo også med børnenes forældre. Vi legede lege fra alle 3 generationers barndom. Arrangeret af May Snarberg. August arrangementer: Modeopvisning i Mariehøj. Europas sikkerhed, foredrag ved Ole Wæver på Sundhedscenter Mergeltoften (nu Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften). Bikubens Seniorrådgivning i Sognegården. Kina før og nu, foredrag med lysbilleder ved en rejseleder. Dukketeater for børn og voksne igen. Travetur for kørestolsbrugere og gående med frivillige til at skubbe kørestole. Det var på opfordring af en kørestolsbruger, men ingen meldte sig, heller ikke damen, der havde opfordret til turen. Heller ikke da vi forsøgte det en gang senere. Men vi havde på forhånd aftalt med et par besøgsvenner, at de ville deltage med deres besøgssvært, der var i kørestol, for at der kunne være nogle at tale med undervejs. Hvordan husker vi? på Mergeltoften i samarbejde med kommunens socialforvaltning, Røde Kors, Alzheimerforeningen og menighedsplejen. Syng sammen på Mergeltoften. Ældredag nu og hvert år indtil 2004 kun i Nivå Center. Februar arrangementer: Møde ang. start af ny aktivitetsgruppe: Gruppen til gensidig hjælp, som kom til at hedde Noget for Noget. Orienteringsmøde om den telefonkæde, vi ville starte. Foredrag om testamente på Nivå Centralskole (jeg mener, det var ved en jurist fra ÆSs sekretariat). Historisk byvandring i København. Tur til Dragør med medbragt mad, med besøg på museet. August arrangementer: Fra 1995 til 1998 arrangerede en udflugtsgruppe bestående af Inger Marie Jensen, Poul Jensen og Karin Kongerslev i alt 20 ture til forskellige museer og udstillinger, 4-7 gange årlig. Modeopvisning.

4 Ældres hudpleje. Foredrag og demonstration på en frivillig forsøgsperson. Nivå Centralskole. En menneskealder i dansk og international pelshandel ved Kjeld Klitgaard. Byvandring i København. Tur til Storm P. museet. Tur til kriminalhistorisk museum. Januar arrangementer og en 4-dages rejse: Legedag for 3 generationer ved May Snarberg. Modeopvisning. Forestilling på Nivå Amatørteater. Foredrag om bofællesskaber. Byvandring i København. Besøg i Medicinsk-historisk Samling og Davids Samling. Tur til botanisk have og Mineralogisk Museum. Rejse: 4-dages bustur til Vesterhavet, Heden og Limfjordens vande i samarbejde med Ældre Sagen i Hørsholm og Fredensborg-Humlebæk. Tilmelding til Kirsten Vedum, der efterfølgende arrangerede rejser i indog udland i rigtig mange år. Rejsen blev doubleret i august. Fremover nævnes kun antallet af arrangementer uden at nævne arten, dog nævnes juleaften, borgermøder før kommunalvalgene og den første udenlandsrejse samt en helt speciel rejse, nemlig til Japan. Antal arrangementer er derfor incl. rejser. August enkeltarrangementer og omtale af vores første udlandsrejse, som ville finde sted i 1997, 8-10 dage. Det blev en rigtig dejlig tur til Norge, som gav Kirsten Vedum lyst til at fortsætte som kontaktperson for rejser. Det var i starten et samarbejde mellem Ældre Sagen i Helsingør, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm, men efter få år blev det kun planlagt af Ældre Sagen i Karlebo, selv om vi fortsatte med at have en del medlemmer med, der var bosiddende i Hørsholm eller Fredensborg-Humlebæk kommuner, og de var naturligvis også velkomne. I årene fremover vekslede rejserne mellem korte ture i Danmark og Nordtyskland og længere rejser til bl.a. Frankrig og Irland var året, hvor vi kastede os ud i at invitere til Juleaften for alle interesserede i kommunen. Bodil og Ove Frederiksen var initiativtagere, og jeg var med i forarbejdet og deltog selve aftenen (da min familie var

5 i udlandet det år). Det foregik i det dejlige mødelokale ved Egedalskirken i Kokkedal, hvor gæsterne først var til gudstjeneste i kirken og derefter samledes i mødelokalet. Der er et stort moderne køkken, og vi fik maden færdig fra plejehjemmet Brønsholmsdal i Kokkedal. En besøgsvens datter, Lone Guldbrandsen og Ove påtog sig hvervet at varme maden og servere den. Vi fik et stort juletræ af Egedalskirken. Pynten til træet var udlånt af et ægtepar, som vi desværre ikke husker navnet på. Vi købte nødder og dadler, og May Snarberg leverede konfekten, og jeg er sikker på, at Bodil havde bagt julesmåkager. Husker desværre ikke deltagerantallet, men der var rimeligt fremmøde, og det gik udmærket. Der var også ikke-pensionister, der havde meldt sig. Kirken tilbød transport. Bodil og Ove købte en pæn gave til hver på Ældre Sagens regning, og alle deltagere havde desuden én gave med. Januar arrangementer. August arrangementer, bl.a.: Borgermøde på Græstedgård i Kokkedal i anledning af det forestående valg. Politikere fra alle partier var inviteret og blevet bedt om at svare på tilsendte spørgsmål ang. ældrepolitik. Så stor tilslutning, at vi måtte sige nej til de sidst tilmeldte. Igen juleaften (hvor jeg ikke deltog). Der var 14 deltagere. Januar arrangementer. August arrangementer. Januar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August 2001

6 10 arrangementer. Et af arrangementerne var et borgermøde i anledning af det forestående kommunalvalg. Der var nu så mange medlemmer, at vi denne gang afholdt det i Rådhuskælderen på Rådhuset i Kokkedal. Februar arrangementer. Et af arrangementerne var Åbent hus i Bøgen. Vi havde udarbejdet en lille folder for at beskrive alle de aktiviteter, vi havde fået mulighed for at tilbyde medlemmerne, efter at lederen af børneinstitutionen Bøgen 1½ år tidligere ringede til mig og tilbød, at vi kunne låne en masse lokaler, egnede til meget forskellige aktiviteter fra gymnastik til snedkerværksted og datastue m.m.m. hver onsdag formiddag, hvor institutionen stod tom. Se nærmere i kapitel 6, august 2000, om aktivitetsgrupper. Det blev et hyggeligt arrangement, hvor interesserede frivillige og andre medlemmer kom og så sig omkring. August arrangementer. Februar arrangementer og et højskoleophold: Højskoleophold på Sundhedshøjskolen Diget, en uge. Programmet aftalt mellem Ældre Sagen og Diget. August arrangementer, bl.a. Kvinder i Japan, foredrag på Græstedgård, Kokkedal, af Takako Bundgaard (læs om Takako længere fremme under forår 2009). Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Et af dem var et borgermøde i september på Humlebæk Bibliotek i anledning af det forestående kommunalvalg (i forbindelse med kommunesammenlægningen, der skulle finde sted i 2007). Mødet var arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk. Som altid havde vi inviteret en politiker fra hver af kommunens partier og sendt nogle spørgsmål til dem alle i forvejen. Det blev et meget velbesøgt møde.

7 Februar arrangementer, bl.a. en bustur rundt i hele den kommende nye kommune: Fredensborg kommune, aftalt i 2005 med ÆSs lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk. Turen blev planlagt for at give borgerne i de to hidtidige kommuner lejlighed til at se den anden del af den fremtidige kommune. Ernst Thursøe fra det lokalhistoriske arkiv i Fredensborg og Merete Carstens fra det lokalhistoriske arkiv i Kokkedal var vores kompetente turledere. På 1. tur deltog 58 borgere, og der var venteliste, så der blev arrangeret 2 ture mere. Såvidt jeg husker, havde vi bestilt sandwich i Rådhuskælderen i Kokkedal. Arrangementet blev i en af de lokale aviser omtalt med overskriften: Ældre Sagen binder kommunerne sammen. Det kunne vi da godt være lidt stolte af! August arrangementer. Forår arrangementer. Se kapitel 3 om sammenlægning af lokalkomiteer forår 2007 hvor alle arrangementer er nævnt, og nedenfor i dette kapitel om Lokalkomiteen i Fredensborg efterår 2007, hvor alle arrangementer også er nævnt + navne på de frivillige. Ældre Sagens lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk kommune. Under Ældre Sagen i Karlebo kommune har jeg kun nævnt titlen på de enkelte foredrag og udflugter indtil 1996, da det ville blive alt for omfangsrigt at fortsætte alle årene. Efter 1996 har jeg kun nævnt antal, og det samme efterfølgende under Ældre Sagen i Fredensborg kommune, kun antal. Men da der er så sparsomt med materiale fra Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk kommune i arkivet, vil jeg nævne alt, hvad jeg har fundet i medlemsbladene og lidt fra avisudklip herunder også titler på alle enkeltarrangementer. Det var faktisk en komite, der gennem alle årene lige fra starten har haft mange enkeltarrangementer, hvorimod Karlebokomiteen gennem årene satsede mere på mange forskellige soc.hum. tilbud og mange aktivitetsgrupper Nivaagaard Malerisamling. Operaforedrag. Operatur til Det Kgl. Teater. Foredrag om sundhed. Foredrag om alderens sygdomme. Foredrag om pressens rolle i samfundet. Tur til Roskilde Domkirke.

8 Søndagscafe, 1 x mdl. i Fredensborg og 1 x mdl. i Humlebæk. Forår 1993 Besøg på Wibroes Bryggeri. Foredrag om katolicismen i Danmark. Fællessang-aften med Sletten Sang- og Danseforening. Foredrag og film om Svalbard. Foredrag på Krogerup Højskole om skolens betydning for lokalområdet. Foredrag om amtets sygehus- og sundhedsprojekt. Information om bilistkursus. Forestilling på Folketeatret. Askov Højskole, en uges ophold. Foredrag om senil-demens. Bustur til Dalby Kirke og Lund Domkirke. Bustur til Møn. Nattergaletur. Efterår 1993 Ældredag i Humlebæk og i Fredensborg (stand med PR om Ældre Sagen). I anledning af EF s ældreår opfordrede Landsforeningen Ældre Sagen alle lokalkomiteer i landet til at foretage sig noget specielt. Åbent hus i Fredensborg Bio og Humlebæk Bibliotek bl.a. stand med PR om Ældre Sagen samt musik, korsang og folkedans. Rundvisning på Folketeatret. Svampetur. Musikforedrag. Offentligt møde før kommunalvalget i henholdsvis Fredensborg og Humlebæk. Besøg på biogasanlæg. Besøg i Coloplast. Operaforedrag. Rundvisning i Asminderød Kirke. Foredrag om Grønland. Forestilling på Gladsaxe Teater.

9 Søndagscafe 1 x mdl. Oktober 1995 Fra avisudklip: Temaaften med Fokus på seniorpolitik i virksomheder. I det avisudklip, hvor jeg fandt omtalen, nævnes ældre medarbejdere kan være et aktiv og mulighed for fortsat beskæftigelse er ønskelig. Juni 1998 Fra avisudklip: Debatmøde i anledning af nedskæring i hjemmehjælp fra hver uge til hver anden uge, med deltagelse af specialudvalgsformanden, socialchefen og lederen af ældre/handicapafdelingen. 40 deltagere. Efterår 1998 og Forår 1999 Sejltur på Esrum Sø. Musikforedrag. Besøg hos Geo Art i Asserbo. Foredrag: I Dronning Ingrids tjeneste. Rundvisning på Det Kgl. Teater. Fællessang fra Højskolesangbog. Maskebal på Asminderød Kro. Borgermøde om trafik- og boligforhold (ifølge avisudklip). 1.april 2000 til 31.marts 2001 Søndagscafe. Besøg på rådhuset i Fredensborg. Tur i Fredensborg Slotshave. Guidet tur til Dronningens Gobeliner. Besøg i Den Sorte Diamant. Tur over den nye Øresundsbro. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Besøg på Post- og Telemuseum. Restaurant Bakkehuset, Humlebæk, julebuffet, og Luciaaften i Maria Kyrkan i Helsingborg.

10 Tur til Københavns Politigård. Foredrag om modstandsbevægelsen. 2 rejser arrangeret af Ældre Sagen i Hørsholm: Berlin, 3 dage og Jylland, 4 dage. 1.april 2001 til 31.marts 2002 Dagstur til Sydfyn og Troense. Dagstur til Kullen. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Tur til Repræsentationslokalerne og Dronningens Gobeliner på Christiansborg Slot. Tur til Helsingør Rådhus. Søndagscafe. 1.april marts 2006 Assistens Kirkegård. Golfspiller for en dag. Karen Blixen Museet. Dagstur til Malmø. Musikforedrag. Foredrag om økonomi ved ejendomssalg og ang. testamente. Dansk-Jødisk museum. Nivaagaard Malerisamling. Asminderød Kirkegård Omvisning på Ordrupgaard. Ølseminar på Carlsberg. Er golf noget for dig? Lær din nye kommune at kende. Bustur rundt i den kommende sammenlagte kommune: Fredensborg kommune, i samarbejde med ÆS i Karlebo kommune (se under Karlebo i nærværende kapitel).

11 Tur til Louis Poulsen Lighting A/S Showroom. Foredrag om Mozart. Naverhulen I Helsingør. Omvisning på Ny Carlsberg Glyptotek. 1 rejse: 5 dages bustur til Frankfurt an der Oder med sviptur til Polen og Berlin. Arrangør Ældre Sagen i Karlebo. Ældre Sagen i den nye sammenlagte komite i Fredensborg kommune. Efterår arrangementer. En arrangementsgruppe bestående af frivillige fra den tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune og fra den tidligere Karlebo kommune. Gruppen planlægger og gennemfører enkeltarrangementer. Gruppen bestod i 2007 af Inger Gerlack, Hilmar Sørensen, Kirsten Holck, Marianne Jørgensen og Solveig Simonsen. Der har kun været lidt udskiftning i gruppen siden da. Køge Skitsesamling og Sct. Nicolai Kirke. Fredensborg Slot. Arbejdermuseet. Jesuskirken. Frellsen Chokolade (turen blev doubleret). Dansk Jødisk Museum. Bakkehusmuseet. Førstehjælpskursus. En anden gruppe arrangerer trave-oplevelsesture 4 gange årlig. Gruppen bestod i 2007 af Tove og Mogens Juhl, Merete og Hans Erik Jensen. Tur til Tokkekøb Hegn. Tur til Krogerupskoven. Rejser, kontaktperson Kirsten Vedum, der i samarbejde med et rejsebureau forberedte og medvirkede til rejser, først i Ældre Sagen i Karlebo fra , og i Ældre Sagen i Fredensborg fra Informationsmøde om rejse til Sicilien og Syditalien. Dagstur til julemarked i Lübeck, Tyskland.

12 Rundrejse Sicilien, 8 dage. Forår arrangementer. Efterår arrangementer Forår arrangementer og 2 rejser. Den ene af rejserne var så usædvanlig for Ældre Sagen, at den nævnes her: Tur til Japan, 12 dage. Kontaktperson Kirsten Vedum. Rådgiver for rejsen Takako Bundgaard, som under besøget også mødtes med gruppen i Akutsu. Takako Bundgaard er japansk født og bosiddende i Danmark. I Ældre Sagen i Karlebo havde vi i rigtig mange år kontakt med Takako, som havde henvendt sig til ÆSs sekretariat i København og bedt om kontakt til en passende lokalkomite, og sekretariatet foreslog Karlebo. Derefter har Takako utallige gange besøgt os med et større eller mindre hold japane-re på studietur i Danmark: læger og andet sundhedspersonale der ville se, hvordan ældreplejen i Danmark var. De besøgte hospitaler og plejehjem og var desuden meget interesseret i vores forening. Karlebo ÆS og Ældreråd er i øvrigt omtalt i et japanask tidsskrift! De første år fortalte vi bare om vores arbejde, men efter at vi startede på vores senior-idræt, deltog de mange gange på vores gymnastikhold i Kokkedal. Én gang demonstrerede vi en motionsven i arbejde. Nogle gange var der morsom kulturudveksling, når danskere og japanere sang for hinanden, gjorde gymnastik sammen, dansede dansk seniordans, og enkelte gange optrådte vores japanske gæster iført fine dragter med dans, som vi (ikke særlig vellykket) forsøgte at deltage i efterfølgende. Besøgene fortsætter stadig nu i Læs evt. mere i kapitel 11. Efterår arrangementer, bl.a. et borgermøde i anledning af det kommende kommunalvalg. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Seniorrådet. Emnerne var: budget 2010, hjemmehjælp, genoptræning, infrastruktur (især busserne mellem kommunens byer), kommunal mad, ældreboliger og pensionisttilskud til aftenskolerne. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer.

13 Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Ligesom de foregående år blev mange af arrangementerne doubleret. Et af arrangementerne var et borgermøde i samarbejde med Seniorrådet i anledning af det kommende kommunalvalg. Emnerne var: nedsættelse af et forebyggelsesudvalg, udbedring af flisebelægninger på gangstier, digitalisering, forbedret hjemmehjælp og etablering af en svømmehal i kommunen.

De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling af medlemsblade.

De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling af medlemsblade. Kapitel 4. Organisation, medlemstal, frivillige, formænd og næstformænd. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). De fleste af følgende oplysninger stammer fra den komplette samling

Læs mere

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt.

Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Kapitel 9. Udviklingen i lay-out og omfang af de lokale medlemsblade, om redaktører og om PR iøvrigt. Den hurtige udvikling i Ældre Sagens barndom er naturligvis mest interessant, men nu jeg var begyndt,

Læs mere

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner. Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). 1991 Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg.

Læs mere

Kapitel 8. Det ældrepolitiske arbejde i Ældre Sagen og lidt om Ældrerådene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet).

Kapitel 8. Det ældrepolitiske arbejde i Ældre Sagen og lidt om Ældrerådene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Kapitel 8. Det ældrepolitiske arbejde i Ældre Sagen og lidt om Ældrerådene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Ældre Sagens landsforening opfordrer lokalkomiteerne til at arbejde

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991.

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991. Kapitel 6. Aktivitetsgrupper gennem årene. Grupper, der mødtes 1 gang ugentlig, hver anden uge eller 1 gang månedligt. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Oplysningerne fandt

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Greve Lærerforening 1

Greve Lærerforening 1 Greve Lærerforening 1 År 2016 Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for medlemmer af fraktion 4, evt. spisning

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang.

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang. Årsmøde 2012 for Ældre Sagen Maribo-Holeby-Rødby. Aftenens program: Hjertelig velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2012. Det glæder bestyrelsen at se, at så mange møder op. Årsmødet forestiller vi os vil

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Referat af Årsmøde 2016 Tirsdag 8. marts 2016 i Rådhuskælderen

Referat af Årsmøde 2016 Tirsdag 8. marts 2016 i Rådhuskælderen i Fredensborg Referat af Årsmøde 2016 Tirsdag 8. marts 2016 i Rådhuskælderen Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Beretning om Lokalbestyrelsens virksomhed i 2015 til godkendelse. 3. Forelæggelse

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Karlebo Lokalhistoriske Forening Generalforsamling 2016 Bestyrelsens beretning for 2015 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2015 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 orienteringer

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus ønsker alle et godt efterår Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus køkken 73 76 84 67 Mogens Thrane, Formand for Brugerrådet 22

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Aktivitetsoversigt Side 4 Bestyrelsens medlemmer Side 24 Besøg på Sønderborg Slot Side 11 Bisidder Side 6 Bridge Side 5 Busture og udflugter Side

Aktivitetsoversigt Side 4 Bestyrelsens medlemmer Side 24 Besøg på Sønderborg Slot Side 11 Bisidder Side 6 Bridge Side 5 Busture og udflugter Side 1 til Ældre Sagen Nordals nye program Vi håber, du finder noget af interesse blandt vore tilbud, såsom søndage på Langesøgården med foredrag og underholdning, samt en- og flerdagsture m.m. Alle fastlagte

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Dagsorden: Efterretningssager: Orientering fra formanden. 27. August 2013 25. Referat fra Menighedsrådsmøde i Halskov Kirke 27. August 2013 kl. 19.

Dagsorden: Efterretningssager: Orientering fra formanden. 27. August 2013 25. Referat fra Menighedsrådsmøde i Halskov Kirke 27. August 2013 kl. 19. Dato og år: Blad nr. 27. August 2013 25 Referat fra Menighedsrådsmøde i Halskov Kirke 27. August 2013 kl. 19.00 Afbud: Marianne Lauridsen Dorthe Nyvang Dagsorden: Efterretningssager: Orientering fra formanden

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015 1 BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT Velkommen til vores Årsmøde i år. DEN 16. MARTS 2015 Det er dejligt at se, så mange der kommer år for år, det giver energi til bestyrelsen til at fortsætte med opgaverne.

Læs mere

Bliv frivillig - vi har brug for dig

Bliv frivillig - vi har brug for dig Bliv frivillig - vi har brug for dig Brug dine evner og tid til gavn for andre Det er rart at føle, at der er brug for en Du får sjove oplevelser med de ældre Du er med til at give ældre ekstra oplevelser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild.

Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Generalforsamling i Rougsø Lokalhistoriske Forening, onsdag den 9. april 2013 kl. 19:00 i festsalen på Langhøjskolen, Vivild. Formandens beretning: Også i år vil jeg indlede med et tilbageblik på de arrangementer

Læs mere

Velkommen. Årsberetning 2011-12

Velkommen. Årsberetning 2011-12 Velkommen Årsberetning 2011-12 Skive Spøttrup - Sundsøre 22-10-2013 1 Skive-Spøttrup-Sundsøre Årsmøde mandag den 12. marts 2012 Beretning Landsforeningen Ældre Sagen Distrikt 2 i Ældre Sagen Koordinationsudvalget

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Marts 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 En stor tak til alle de foreninger og frivillige som var med til at gøre til en stor succes. Jytte Bjørn - modtageren af frivilligprisen 2014 Åbent hus i foreningerne

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere