3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen."

Transkript

1 Kapitel 7. Enkelt-arrangementer gennem årene. Jeg nævner ikke årsmøderne med valg til lokalkomiteen, og tæller dem ikke med alle de år, hvor jeg kun nævner antallet af enkeltarrangementer. Det var medlemmer af lokalkomiteen, der stod for de fleste arrangementer. Måned og år angiver bladet, jeg fandt oplysningerne i. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet) I referat af komitemøde i februar 1989 læste jeg, at komitemedlemmerne talte om en udflugt til Fredensborg Slot. 6-8 tilmeldte sig, men jeg kunne i et senere referat læse, at der havde deltaget i alt 30. Der var kaffebord på højskolen i Fredensborg. Det var flot fremmøde på et tidspunkt, hvor der var så få medlemmer. Et andet referat omtaler et fællesmøde i Hørsholm, arrangeret af komiteerne i Hørsholm, Karlebo og Fredensborg-Humlebæk med foredrag af læge Esther Møller, København, der var meget kendt på det tidspunkt. Der var også kaffebord. Trods et deltagerantal på 25 gav arrangementet underskud februar 1990 foredrag af en tandlæge. Eet Ældre sags-medlem mødte op + 5 medlemmer af lokalkomiteen. 19. april samme år forsøgte man med endnu et foredrag af en læge. Der var 4 deltagere Lokalkomiteen havde en aktivitetsgruppe, under ledelse af Preben Nielsen. De arrangerede salg af lodsedler (jeg husker, at Ældre Sagens sekretariat i København bagefter meddelte, at det kun var landsforeningen, der måtte sælge lodsedler, ikke lokalafdelingerne!). Salg af lodsedler startede ved et arrangement på Græstedgård i Kokkedal, men jeg husker også, at de frivillige blev sendt rundt at stemme dørklokker. Det var jeg ikke så glad for! (jeg var lige begyndt som besøgsven på det tidspunkt). I efteråret afholdtes et arrangement i Laden ved Karlebo Kirke som afslutning på salget. Hvis jeg husker rigtigt, var der lidt musikalsk underholdning. August 1991 Fra denne dato har jeg oplysninger om arrangementer fra de lokale medlemsblade, hvor det første nr. udkom i august Her kan man læse, at lotteriet gav ,- kr. i overskud (hårdt tiltrængte penge for den lokale afdeling). Et nyt arrangement averteres: Grøn Mad med Winie Hersted, der uddelte opskrifter og hjalp os, så alle deltagere deltog i madlavningen og spiste den lækre, sunde mad sammen bagefter. Jeg benytter stadig opskrifter fra alle disse Grøn Mad-dage (de fortsatte i mange år 1-2 gange årlig.). Forår 1992 Grøn Mad.

2 August arrangementer: Fritidsmarked. Ældre Sagen deltog for første gang i foreningernes Fritidsmarked på en af skolerne i Kokkedal, som havde eksisteret nogle år. Vi fik en stand, hvor vi hængte vores den gang sparsomme materialer op på vægge, nogle få plakater, nogle fotos, jeg havde taget fra Ældre Sagens få aktiviteter. Det kan have været fra traveturene. Vi havde også foldere om besøgsvenner. Vores stand var ikke det store tilløbsstykke, for alle voksne styrede efter de sportsforeninger m.m., hvor deres børn deltog! Ældredag i Holmegårdscentret og i Nivå Center (blev averteret i august-bladet, selv om det først blev afholdt i 1993). I anledning af EFs ældreår i 1993 opfordrede ÆSs landsforening de lokale afdelinger til at afholde en ældredag. Det samme skete i mange byer på samme dato i få år, bl.a. også i ÆS i Fredensborg- Humlebæk, men vi blev ved her i Karlebo-afdelingen i rigtig mange år. Dog kun én gang til i begge centre, da det var meget vanskeligt i Kokkedal at slæbe udstillingsvægge fra skolen til centret på den anden side af vejen. I Nivå Center havde vi god hjælp fra biblioteket med lån af stole, bord, udstillingsvægge. Jeg tror, det allerede var året efter, hvor jeg havde mange fotos af aktiviteter, at Nivå Foto tilbød at sponsere flotte forstørrelser, der var bedre blikfang. Grøn Mad igen. Februar arrangementstyper: Grøn Mad. Søndagskomsammen, 3 gange. Mange havde bedt os arrangere noget om søndagen, da nogle følte sig ensomme netop denne ugedag. Vi fik samlet en masse frivillige, der var villige til at deltage, og jeg lavede et skema, så alle vidste, hvilken søndag de havde vagten. Vi annoncerede, at 1. søndag i måneden ville der være underholdning, og de øvrige søndage kunne man spille kort, strikke eller andet og i øvrigt snakke og hygge sig. Alle søndage servering af kaffe og kage. Der kom kun nogle den første søndag hver måned! Efter 3 måneder gav vi op. August 1993 Kun én arrangementstype: Ældredag i begge centre. Februar arrangementer: Dukketeater for børn og voksne, forældre og bedsteforældre, ved Knud Erik Forsberg Ovesen på Nivå Centralskole (den nuværende skole Nivå Syd). Modeopvisning i Mariehøj-bebyggelsen i Nivå (frivillige gik mannequin). Foredrag om Namibia med lysbilleder.

3 Legedag for 3 generationer, på Niverødgårdskolen (nu Nivå Skole Nord), hvor vi legede både inde og ude, efter at vi først havde spist vores medbragte mad. Deltagere var bedsteforældre med børnebørn og for de flestes vedkommende jo også med børnenes forældre. Vi legede lege fra alle 3 generationers barndom. Arrangeret af May Snarberg. August arrangementer: Modeopvisning i Mariehøj. Europas sikkerhed, foredrag ved Ole Wæver på Sundhedscenter Mergeltoften (nu Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften). Bikubens Seniorrådgivning i Sognegården. Kina før og nu, foredrag med lysbilleder ved en rejseleder. Dukketeater for børn og voksne igen. Travetur for kørestolsbrugere og gående med frivillige til at skubbe kørestole. Det var på opfordring af en kørestolsbruger, men ingen meldte sig, heller ikke damen, der havde opfordret til turen. Heller ikke da vi forsøgte det en gang senere. Men vi havde på forhånd aftalt med et par besøgsvenner, at de ville deltage med deres besøgssvært, der var i kørestol, for at der kunne være nogle at tale med undervejs. Hvordan husker vi? på Mergeltoften i samarbejde med kommunens socialforvaltning, Røde Kors, Alzheimerforeningen og menighedsplejen. Syng sammen på Mergeltoften. Ældredag nu og hvert år indtil 2004 kun i Nivå Center. Februar arrangementer: Møde ang. start af ny aktivitetsgruppe: Gruppen til gensidig hjælp, som kom til at hedde Noget for Noget. Orienteringsmøde om den telefonkæde, vi ville starte. Foredrag om testamente på Nivå Centralskole (jeg mener, det var ved en jurist fra ÆSs sekretariat). Historisk byvandring i København. Tur til Dragør med medbragt mad, med besøg på museet. August arrangementer: Fra 1995 til 1998 arrangerede en udflugtsgruppe bestående af Inger Marie Jensen, Poul Jensen og Karin Kongerslev i alt 20 ture til forskellige museer og udstillinger, 4-7 gange årlig. Modeopvisning.

4 Ældres hudpleje. Foredrag og demonstration på en frivillig forsøgsperson. Nivå Centralskole. En menneskealder i dansk og international pelshandel ved Kjeld Klitgaard. Byvandring i København. Tur til Storm P. museet. Tur til kriminalhistorisk museum. Januar arrangementer og en 4-dages rejse: Legedag for 3 generationer ved May Snarberg. Modeopvisning. Forestilling på Nivå Amatørteater. Foredrag om bofællesskaber. Byvandring i København. Besøg i Medicinsk-historisk Samling og Davids Samling. Tur til botanisk have og Mineralogisk Museum. Rejse: 4-dages bustur til Vesterhavet, Heden og Limfjordens vande i samarbejde med Ældre Sagen i Hørsholm og Fredensborg-Humlebæk. Tilmelding til Kirsten Vedum, der efterfølgende arrangerede rejser i indog udland i rigtig mange år. Rejsen blev doubleret i august. Fremover nævnes kun antallet af arrangementer uden at nævne arten, dog nævnes juleaften, borgermøder før kommunalvalgene og den første udenlandsrejse samt en helt speciel rejse, nemlig til Japan. Antal arrangementer er derfor incl. rejser. August enkeltarrangementer og omtale af vores første udlandsrejse, som ville finde sted i 1997, 8-10 dage. Det blev en rigtig dejlig tur til Norge, som gav Kirsten Vedum lyst til at fortsætte som kontaktperson for rejser. Det var i starten et samarbejde mellem Ældre Sagen i Helsingør, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm, men efter få år blev det kun planlagt af Ældre Sagen i Karlebo, selv om vi fortsatte med at have en del medlemmer med, der var bosiddende i Hørsholm eller Fredensborg-Humlebæk kommuner, og de var naturligvis også velkomne. I årene fremover vekslede rejserne mellem korte ture i Danmark og Nordtyskland og længere rejser til bl.a. Frankrig og Irland var året, hvor vi kastede os ud i at invitere til Juleaften for alle interesserede i kommunen. Bodil og Ove Frederiksen var initiativtagere, og jeg var med i forarbejdet og deltog selve aftenen (da min familie var

5 i udlandet det år). Det foregik i det dejlige mødelokale ved Egedalskirken i Kokkedal, hvor gæsterne først var til gudstjeneste i kirken og derefter samledes i mødelokalet. Der er et stort moderne køkken, og vi fik maden færdig fra plejehjemmet Brønsholmsdal i Kokkedal. En besøgsvens datter, Lone Guldbrandsen og Ove påtog sig hvervet at varme maden og servere den. Vi fik et stort juletræ af Egedalskirken. Pynten til træet var udlånt af et ægtepar, som vi desværre ikke husker navnet på. Vi købte nødder og dadler, og May Snarberg leverede konfekten, og jeg er sikker på, at Bodil havde bagt julesmåkager. Husker desværre ikke deltagerantallet, men der var rimeligt fremmøde, og det gik udmærket. Der var også ikke-pensionister, der havde meldt sig. Kirken tilbød transport. Bodil og Ove købte en pæn gave til hver på Ældre Sagens regning, og alle deltagere havde desuden én gave med. Januar arrangementer. August arrangementer, bl.a.: Borgermøde på Græstedgård i Kokkedal i anledning af det forestående valg. Politikere fra alle partier var inviteret og blevet bedt om at svare på tilsendte spørgsmål ang. ældrepolitik. Så stor tilslutning, at vi måtte sige nej til de sidst tilmeldte. Igen juleaften (hvor jeg ikke deltog). Der var 14 deltagere. Januar arrangementer. August arrangementer. Januar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August 2001

6 10 arrangementer. Et af arrangementerne var et borgermøde i anledning af det forestående kommunalvalg. Der var nu så mange medlemmer, at vi denne gang afholdt det i Rådhuskælderen på Rådhuset i Kokkedal. Februar arrangementer. Et af arrangementerne var Åbent hus i Bøgen. Vi havde udarbejdet en lille folder for at beskrive alle de aktiviteter, vi havde fået mulighed for at tilbyde medlemmerne, efter at lederen af børneinstitutionen Bøgen 1½ år tidligere ringede til mig og tilbød, at vi kunne låne en masse lokaler, egnede til meget forskellige aktiviteter fra gymnastik til snedkerværksted og datastue m.m.m. hver onsdag formiddag, hvor institutionen stod tom. Se nærmere i kapitel 6, august 2000, om aktivitetsgrupper. Det blev et hyggeligt arrangement, hvor interesserede frivillige og andre medlemmer kom og så sig omkring. August arrangementer. Februar arrangementer og et højskoleophold: Højskoleophold på Sundhedshøjskolen Diget, en uge. Programmet aftalt mellem Ældre Sagen og Diget. August arrangementer, bl.a. Kvinder i Japan, foredrag på Græstedgård, Kokkedal, af Takako Bundgaard (læs om Takako længere fremme under forår 2009). Februar arrangementer. August arrangementer. Februar arrangementer. August arrangementer. Et af dem var et borgermøde i september på Humlebæk Bibliotek i anledning af det forestående kommunalvalg (i forbindelse med kommunesammenlægningen, der skulle finde sted i 2007). Mødet var arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk. Som altid havde vi inviteret en politiker fra hver af kommunens partier og sendt nogle spørgsmål til dem alle i forvejen. Det blev et meget velbesøgt møde.

7 Februar arrangementer, bl.a. en bustur rundt i hele den kommende nye kommune: Fredensborg kommune, aftalt i 2005 med ÆSs lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk. Turen blev planlagt for at give borgerne i de to hidtidige kommuner lejlighed til at se den anden del af den fremtidige kommune. Ernst Thursøe fra det lokalhistoriske arkiv i Fredensborg og Merete Carstens fra det lokalhistoriske arkiv i Kokkedal var vores kompetente turledere. På 1. tur deltog 58 borgere, og der var venteliste, så der blev arrangeret 2 ture mere. Såvidt jeg husker, havde vi bestilt sandwich i Rådhuskælderen i Kokkedal. Arrangementet blev i en af de lokale aviser omtalt med overskriften: Ældre Sagen binder kommunerne sammen. Det kunne vi da godt være lidt stolte af! August arrangementer. Forår arrangementer. Se kapitel 3 om sammenlægning af lokalkomiteer forår 2007 hvor alle arrangementer er nævnt, og nedenfor i dette kapitel om Lokalkomiteen i Fredensborg efterår 2007, hvor alle arrangementer også er nævnt + navne på de frivillige. Ældre Sagens lokalkomite for Fredensborg-Humlebæk kommune. Under Ældre Sagen i Karlebo kommune har jeg kun nævnt titlen på de enkelte foredrag og udflugter indtil 1996, da det ville blive alt for omfangsrigt at fortsætte alle årene. Efter 1996 har jeg kun nævnt antal, og det samme efterfølgende under Ældre Sagen i Fredensborg kommune, kun antal. Men da der er så sparsomt med materiale fra Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk kommune i arkivet, vil jeg nævne alt, hvad jeg har fundet i medlemsbladene og lidt fra avisudklip herunder også titler på alle enkeltarrangementer. Det var faktisk en komite, der gennem alle årene lige fra starten har haft mange enkeltarrangementer, hvorimod Karlebokomiteen gennem årene satsede mere på mange forskellige soc.hum. tilbud og mange aktivitetsgrupper Nivaagaard Malerisamling. Operaforedrag. Operatur til Det Kgl. Teater. Foredrag om sundhed. Foredrag om alderens sygdomme. Foredrag om pressens rolle i samfundet. Tur til Roskilde Domkirke.

8 Søndagscafe, 1 x mdl. i Fredensborg og 1 x mdl. i Humlebæk. Forår 1993 Besøg på Wibroes Bryggeri. Foredrag om katolicismen i Danmark. Fællessang-aften med Sletten Sang- og Danseforening. Foredrag og film om Svalbard. Foredrag på Krogerup Højskole om skolens betydning for lokalområdet. Foredrag om amtets sygehus- og sundhedsprojekt. Information om bilistkursus. Forestilling på Folketeatret. Askov Højskole, en uges ophold. Foredrag om senil-demens. Bustur til Dalby Kirke og Lund Domkirke. Bustur til Møn. Nattergaletur. Efterår 1993 Ældredag i Humlebæk og i Fredensborg (stand med PR om Ældre Sagen). I anledning af EF s ældreår opfordrede Landsforeningen Ældre Sagen alle lokalkomiteer i landet til at foretage sig noget specielt. Åbent hus i Fredensborg Bio og Humlebæk Bibliotek bl.a. stand med PR om Ældre Sagen samt musik, korsang og folkedans. Rundvisning på Folketeatret. Svampetur. Musikforedrag. Offentligt møde før kommunalvalget i henholdsvis Fredensborg og Humlebæk. Besøg på biogasanlæg. Besøg i Coloplast. Operaforedrag. Rundvisning i Asminderød Kirke. Foredrag om Grønland. Forestilling på Gladsaxe Teater.

9 Søndagscafe 1 x mdl. Oktober 1995 Fra avisudklip: Temaaften med Fokus på seniorpolitik i virksomheder. I det avisudklip, hvor jeg fandt omtalen, nævnes ældre medarbejdere kan være et aktiv og mulighed for fortsat beskæftigelse er ønskelig. Juni 1998 Fra avisudklip: Debatmøde i anledning af nedskæring i hjemmehjælp fra hver uge til hver anden uge, med deltagelse af specialudvalgsformanden, socialchefen og lederen af ældre/handicapafdelingen. 40 deltagere. Efterår 1998 og Forår 1999 Sejltur på Esrum Sø. Musikforedrag. Besøg hos Geo Art i Asserbo. Foredrag: I Dronning Ingrids tjeneste. Rundvisning på Det Kgl. Teater. Fællessang fra Højskolesangbog. Maskebal på Asminderød Kro. Borgermøde om trafik- og boligforhold (ifølge avisudklip). 1.april 2000 til 31.marts 2001 Søndagscafe. Besøg på rådhuset i Fredensborg. Tur i Fredensborg Slotshave. Guidet tur til Dronningens Gobeliner. Besøg i Den Sorte Diamant. Tur over den nye Øresundsbro. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Besøg på Post- og Telemuseum. Restaurant Bakkehuset, Humlebæk, julebuffet, og Luciaaften i Maria Kyrkan i Helsingborg.

10 Tur til Københavns Politigård. Foredrag om modstandsbevægelsen. 2 rejser arrangeret af Ældre Sagen i Hørsholm: Berlin, 3 dage og Jylland, 4 dage. 1.april 2001 til 31.marts 2002 Dagstur til Sydfyn og Troense. Dagstur til Kullen. Musikforedrag. Foredrag om Arv og Testamente. Tur til Repræsentationslokalerne og Dronningens Gobeliner på Christiansborg Slot. Tur til Helsingør Rådhus. Søndagscafe. 1.april marts 2006 Assistens Kirkegård. Golfspiller for en dag. Karen Blixen Museet. Dagstur til Malmø. Musikforedrag. Foredrag om økonomi ved ejendomssalg og ang. testamente. Dansk-Jødisk museum. Nivaagaard Malerisamling. Asminderød Kirkegård Omvisning på Ordrupgaard. Ølseminar på Carlsberg. Er golf noget for dig? Lær din nye kommune at kende. Bustur rundt i den kommende sammenlagte kommune: Fredensborg kommune, i samarbejde med ÆS i Karlebo kommune (se under Karlebo i nærværende kapitel).

11 Tur til Louis Poulsen Lighting A/S Showroom. Foredrag om Mozart. Naverhulen I Helsingør. Omvisning på Ny Carlsberg Glyptotek. 1 rejse: 5 dages bustur til Frankfurt an der Oder med sviptur til Polen og Berlin. Arrangør Ældre Sagen i Karlebo. Ældre Sagen i den nye sammenlagte komite i Fredensborg kommune. Efterår arrangementer. En arrangementsgruppe bestående af frivillige fra den tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune og fra den tidligere Karlebo kommune. Gruppen planlægger og gennemfører enkeltarrangementer. Gruppen bestod i 2007 af Inger Gerlack, Hilmar Sørensen, Kirsten Holck, Marianne Jørgensen og Solveig Simonsen. Der har kun været lidt udskiftning i gruppen siden da. Køge Skitsesamling og Sct. Nicolai Kirke. Fredensborg Slot. Arbejdermuseet. Jesuskirken. Frellsen Chokolade (turen blev doubleret). Dansk Jødisk Museum. Bakkehusmuseet. Førstehjælpskursus. En anden gruppe arrangerer trave-oplevelsesture 4 gange årlig. Gruppen bestod i 2007 af Tove og Mogens Juhl, Merete og Hans Erik Jensen. Tur til Tokkekøb Hegn. Tur til Krogerupskoven. Rejser, kontaktperson Kirsten Vedum, der i samarbejde med et rejsebureau forberedte og medvirkede til rejser, først i Ældre Sagen i Karlebo fra , og i Ældre Sagen i Fredensborg fra Informationsmøde om rejse til Sicilien og Syditalien. Dagstur til julemarked i Lübeck, Tyskland.

12 Rundrejse Sicilien, 8 dage. Forår arrangementer. Efterår arrangementer Forår arrangementer og 2 rejser. Den ene af rejserne var så usædvanlig for Ældre Sagen, at den nævnes her: Tur til Japan, 12 dage. Kontaktperson Kirsten Vedum. Rådgiver for rejsen Takako Bundgaard, som under besøget også mødtes med gruppen i Akutsu. Takako Bundgaard er japansk født og bosiddende i Danmark. I Ældre Sagen i Karlebo havde vi i rigtig mange år kontakt med Takako, som havde henvendt sig til ÆSs sekretariat i København og bedt om kontakt til en passende lokalkomite, og sekretariatet foreslog Karlebo. Derefter har Takako utallige gange besøgt os med et større eller mindre hold japane-re på studietur i Danmark: læger og andet sundhedspersonale der ville se, hvordan ældreplejen i Danmark var. De besøgte hospitaler og plejehjem og var desuden meget interesseret i vores forening. Karlebo ÆS og Ældreråd er i øvrigt omtalt i et japanask tidsskrift! De første år fortalte vi bare om vores arbejde, men efter at vi startede på vores senior-idræt, deltog de mange gange på vores gymnastikhold i Kokkedal. Én gang demonstrerede vi en motionsven i arbejde. Nogle gange var der morsom kulturudveksling, når danskere og japanere sang for hinanden, gjorde gymnastik sammen, dansede dansk seniordans, og enkelte gange optrådte vores japanske gæster iført fine dragter med dans, som vi (ikke særlig vellykket) forsøgte at deltage i efterfølgende. Besøgene fortsætter stadig nu i Læs evt. mere i kapitel 11. Efterår arrangementer, bl.a. et borgermøde i anledning af det kommende kommunalvalg. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Seniorrådet. Emnerne var: budget 2010, hjemmehjælp, genoptræning, infrastruktur (især busserne mellem kommunens byer), kommunal mad, ældreboliger og pensionisttilskud til aftenskolerne. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer.

13 Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Forår arrangementer. Efterår arrangementer. Ligesom de foregående år blev mange af arrangementerne doubleret. Et af arrangementerne var et borgermøde i samarbejde med Seniorrådet i anledning af det kommende kommunalvalg. Emnerne var: nedsættelse af et forebyggelsesudvalg, udbedring af flisebelægninger på gangstier, digitalisering, forbedret hjemmehjælp og etablering af en svømmehal i kommunen.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner. Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). 1991 Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå

Læs mere

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991.

Ægteparret Antvorskov startede lokalkomiteens første aktivitetsgruppe, nemlig bridge. Af en eller anden grund stoppede den igen i 1990 eller 1991. Kapitel 6. Aktivitetsgrupper gennem årene. Grupper, der mødtes 1 gang ugentlig, hver anden uge eller 1 gang månedligt. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Oplysningerne fandt

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Bliv frivillig - vi har brug for dig

Bliv frivillig - vi har brug for dig Bliv frivillig - vi har brug for dig Brug dine evner og tid til gavn for andre Det er rart at føle, at der er brug for en Du får sjove oplevelser med de ældre Du er med til at give ældre ekstra oplevelser

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret.

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret. Middelfart Lokalafdeling 1 Følgende konstituering har været gældende: Beretning vedr. 2013 Lone Ebbesen Thorkild Damm Børge Kortsen Bente Jørgensen Tove Rousing Esther Henriksen Grete Lindegaard Lars Kamp

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Onsdag 23. januar kl. 14.00: Lysbilledforedrag ved Bjarne Thorndal om Pensionister til fods over Hardangervidaen, i Sæby Kulturhus,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere