Til nytte. Rapport om anvendelse af forsvarets kapaciteter til internationale beredskabsindsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til nytte. Rapport om anvendelse af forsvarets kapaciteter til internationale beredskabsindsatser"

Transkript

1 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til nytte Rapport om anvendelse af forsvarets kapaciteter til internationale beredskabsindsatser Lars Bangert Struwe Esben Salling Larsen Henrik Ø. Breitenbauch Januar 2012

2 Denne rapport er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet. Formålet med rapporten er at belyse, hvilke muligheder og fordele der vil kunne opnås ved at kombinere beredskabsfaglige og militære kapaciteter i internationale indsatser med humanitært formål. Rapporten viser, at man på baggrund af de eksisterende internationale retningslinjer i langt højere grad end i dag vil kunne indsætte forsvaret sammen med Beredskabsstyrelsen i internationale operationer. Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og forsvarspolitik samt militær strategi, og centrets arbejde danner grundlaget for forskningsbaseret myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Denne rapport er et analysearbejde baseret på forskningsmæssig metode og alene udtryk for forfatternes holdning. Rapportens konklusioner kan således ikke fortolkes som udtryk for holdninger hos den danske regering, det danske forsvar eller andre myndigheder. Læs mere om centret og dets aktiviteter på: Forfatterne: Forsker, ph.d. Lars Bangert Struwe, Center for Militære Studier Major Esben Salling Larsen, Center for Militære Studier Seniorforsker, ph.d. Henrik Ø. Breitenbauch, Center for Militære Studier Struwe er rapportens hovedforfatter. ISBN:

3 Abstract Over several years, Danish Defence and the Danish Emergency Management Agency have acquired extensive experience respectively deploying to conflict zones and disasters. Therefore we can naturally consider if Danish Defence and the Danish Emergency Management Agency can work in a complementary fashion. This report suggests that when considering the use of armed forces in an emergency you should consider the following four points: 1) Is it demanded: Internationally, e.g. by the UN and the state that has experienced the disaster, and/or by developments in Danish domestic politics? 2) Timeliness of the deployment. 3) Is the deployment modular, for instance, in the form of: a) Personnel; b) equipment; c) management? 4) The nature of interaction. Could increased jointery and interoperability possibly be ensured through frequent exercises, and the creation of a fixed overall management team? In an disaster a professional approach is required. The military must therefore be used for what they are specialized in doing. The military does not need to develop new capabilities, but the current capabilities can be better used to support the Danish Emergency Management Agency. This will require a small joint management and planning unit. Overall the report raises five mutually independent propositions: Pragmatism - in emergencies there is a need for improvisation and pragmatism, therefore one must be careful not to be overwhelmed or constrained by comprehensive legal regulation. Transport and mobility - there is an absolute need for agility of movement during an emergency, and the military can provide this capability on land, sea and air. Use of the The Absalon-class support ships: They were originally developed in the 1990s to include amongst their roles support to UN operations in disaster zones, as a platform for staff, and the ships can transport materiel and up to 200 men. ISR - Intelligence, Surveillance & Reconnaissance. There is a great need for ISR support when the Danish Emergency Management Agency is deployed. The military has a wide range of ISR 3

4 platforms and capabilities that should be exploited to a much greater degree for the purpose of supporting DEMA. Security the military can protect itself, and establish the necessary security for both organisations personnel, materiel, and for emergency relief. Since complex emergencies often happen in relation to wars, the 3 of the Danish Emergency Law (beredskabsloven) should be changed, so that the words "in peacetime" are removed. 4

5 Dansk resumé Det danske forsvar og Beredskabsstyrelsen har igennem en årrække opbygget en meget stor erfaring med udsendelse til henholdsvis konfliktramte områder og katastrofer. Det er derfor naturligt at overveje, om forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan supplere hinanden. Dette er der ikke juridisk noget til hinder for. Ved overvejelser om brug af forsvaret i en katastrofesituation skal man overveje følgende fire punkter: 1) Er det efterspurgt udenrigspolitisk (FN og katastroferamt stat) og indenrigspolitisk? 2) Rettidig indsættelse 3) Modulbaseret indsættelse i form af a) personel, b) materiel og c) ledelse 4) Samtænkning. Kunne evt. sikres gennem hyppige øvelser og en fast overordnet ledelsesstab Mange vil ved katastrofer gerne træde hjælpende til, men der er behov for en professionel tilgang, og derfor kan man bruge forsvaret til det, de er specialister i. Der skal ikke udvikles nye kapaciteter, men de nuværende skal også kunne bruges til støtte for Beredskabsstyrelsen. Dette vil kræve en fælles styrings- og planlægningsenhed. Samlet peger rapporten herudover på fem af hinanden uafhængige forslag: Pragmatisme der er i nødsituationer behov for improvisation og ikke mindst pragmatisme, og derfor skal man passe på med at lade sig lokke ind i omfattende juridisk regulering. Transport og mobilitet er der et absolut behov for i en nødsituation, og forsvaret kan levere denne kapacitet til lands, til vands og i luften, hvorfor man bør etablere et samarbejde på dette område. Absalon-klassen støtteskibene blev oprindeligt udviklet i 1990 erne til bl.a. at støtte FNoperationer ved katastrofer som platform for stabe, og skibene kan transportere såvel materiel som op mod 200 mand. ISR Intelligence, Surveillance & Reconnaissance er der et meget stort behov for under Beredskabsstyrelsens indsættelse. Til dette har forsvaret en lang række platforme og kompetencer, som kan udnyttes i langt højere grad end hidtil. 5

6 Sikkerhed Beredskabsstyrelsens medarbejdere såvel som dens materiel og nødhjælp indsættes i områder, hvor sikkerhed ikke nødvendigvis eksisterer. Her kan forsvaret etablere den nødvendige sikkerhed for såvel personel som materiel og nødhjælp. Dette betyder også, at man bør skrive beredskabsloven om og fjerne i fredstid fra 3, da man ellers har svært ved at indsætte Beredskabsstyrelsen i komplekse katastrofer. 6

7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 8 METODE Workshoppen Mulige støttefunktioner ANALYSE Synlighed et politisk ønske Overordnede problemer ved indsættelsen af Forsvaret sammen med Beredskabsstyrelsen Er det juridisk muligt? Paragraf Økonomi Specialisering Jutlandia-model Reaktionstid Transport Logistik Sikkerhed Føring (C2)/føringsstøtte Absalonklassen: KONKLUSION FORSLAG BILAG Bilag 1. FMN s opgave til CMS Bilag 3. Deltagerliste Bilag 4. Scenarier Bilag 5. Forsvarsforlig Planlægningskapacitet til blandt andet FN LITTERATURLISTE NOTER

8 Indledning Center for Militære Studier har påtaget sig opgaven at belyse mulighederne for, at forsvaret kan støtte Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer. Rapporten kommer frem til følgende af hinanden uafhængige anbefalinger: Pragmatisme der er i nødsituationer behov for improvisation og ikke mindst pragmatisme, og derfor skal man passe på med at lade sig lokke ind i omfattende juridisk regulering. Transport og mobilitet er der et absolut behov for i en nødsituation, og forsvaret kan levere denne kapacitet til lands, til vands og i luften, hvorfor man bør etablere et samarbejde på dette område. Absalon-klassen støtteskibene blev oprindeligt udviklet i 1990 erne til bl.a. at støtte FNoperationer ved katastrofer som platform for stabe, og skibene kan transportere såvel materiel som op mod 200 mand. ISR Intelligence, Surveillance & Reconnaissance er der et meget stort behov for under Beredskabsstyrelsens indsættelse. Til dette har forsvaret en lang række platforme og kompetencer, som kan udnyttes i langt højere grad end hidtil. Sikkerhed Beredskabsstyrelsens medarbejdere såvel som dens materiel og nødhjælp indsættes i områder, hvor sikkerhed ikke nødvendigvis eksisterer. Her kan forsvaret etablere den nødvendige sikkerhed for såvel personel som materiel og nødhjælp. Disse anbefalinger vil blive uddybet i slutningen af rapporten. De bygger på konklusionen, at man bør bruge de militære kapaciteter men samtidig træne dem til en beredskabsopgave, idet: Mange ved katastrofer gerne vil træde hjælpende til, men der er behov for en professionel tilgang, og derfor kan man bruge forsvaret til det, de er specialister i. Der skal ikke udvikles nye kapaciteter, men de nuværende skal også kunne bruges til støtte for Beredskabsstyrelsen. Det ved fælles missioner er vigtigt med en fælles styrings- og planlægningsenhed. Denne skal ikke være særlig stor. Ved overvejelser om brug af forsvaret i en katastrofesituation skal man overveje følgende fire punkter: 8

9 1) Er det efterspurgt udenrigspolitisk (FN og katastroferamt stat) og indenrigspolitisk? 2) Rettidig indsættelse 3) Modulbaseret indsættelse i form af a) personel, b) materiel og c) ledelse 4) Samtænkning. Kunne evt. sikres gennem hyppige øvelser og en fast overordnet ledelsesstab Igennem de sidste 15 til 20 år har forsvaret opbygget en meget stor erfaring med udsendelse til konfliktramte områder. Samtidig har Beredskabsstyrelsen på lignende vis været udsendt til en stribe af borgerkrigsramte områder og katastrofer. Det er derfor naturligt at overveje, om forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan supplere hinanden. Et vist samarbejde er allerede etableret, f.eks. har Beredskabsstyrelsen leveret brandberedskab til forsvarets UNIFIL-indsats i Libanon. 1 I det videre arbejde ville en samtænkning med f.eks. en mindre fælles stab eller planlægningsorgan, der kan identificere mulige samarbejde ville derfor være nyttig. Rapporten er en afrapportering på baggrund af en workshop, som Center for Militære Studier afholdt den 10. oktober 2011 om emnet, samt centerets generelle forskning i Global Governance kombineret med den viden, som de ansatte ved centeret har fra egne udsendelser og egen uddannelse. Rapporten har været gennem såvel internt som eksternt review og er blevet fremlagt for deltagerne i workshoppen. Denne rapport har en række begrænsninger. Den fokuserer på, hvordan forsvaret kan levere hjælp til Beredskabsstyrelsen, og indeholder ikke nogen overvejelser om samarbejdet den anden vej rundt. Dette skyldes, at workshoppen, som rapporten baserer sig på, udviklede sig til en diskussion af, hvad forsvaret kunne hjælpe Beredskabsstyrelsen med og ikke omvendt. Ligeledes skelner den ikke imellem, om styrkerne er bevæbnede eller ikke-bevæbnede. Kernepunktet er, om det er militært eller civilt personel, der bruges ved en katastrofe. Dispositionen for resten af rapporten er et afsnit om metoden, en kort gennemgang af workshoppens forløb, en analyse og en diskussion heraf samt endelig en konklusion og en række forslag. Endelig er der en række bilag i form af de på workshoppen benyttede scenarier, invitationsbrevet samt en deltagerliste. Deltagerne i workshoppen og peer revieweren skal her takkes for mange gode og vigtige input og forslag undervejs. Konklusionerne i rapporten står forfatterne alene til ansvar for. 9

10 Metode Scenarier er et af de vigtige elementer i risikosamfundet. Den enkelte person eller organisation er i stand til at foretage en række valg baseret på mulige udfald af en række hændelser. I dag er udviklingen af scenarier blevet en del af hverdagen i større organisationer. Udviklingen har taget lang tid, og i efterretningskredse har man reelt set arbejdet med dette i et århundrede, mens dele af erhvervslivet har været meget længere om det. 2 Fordelen ved scenarier er, som Paul J.H. Schoemaker skriver: Above all, however, scenarios are aimed at challenging the prevailing mind-set. Videre hedder det hos Schoemaker: But perhaps most beneficial is its use in corporate-wide strategic planning and vision building. 3 På baggrund af denne tilgang til scenarier kan man kortlægge tre ting: 1. Hvad man ved, man ved. 2. Ting man ved, man ikke ved. 3. Ting vi ikke ved, at vi ikke ved. 4 Dertil kan føjes, at man ved scenarier kan erkende det kendte. Dette kommer bl.a. til udtryk, når forskellige fagligheder mødes, for så kan man i langt højere grad erkende egen faglighed og viden. Et godt eksempel herpå var diskussionen om brugen af droner undervejs i workshoppen. De fleste deltagere troede, at Beredskabsstyrelsens adgang til elektronisk kortmateriale fra FN var tilstrækkelig, men da man undervejs diskuterede, hvordan Beredskabsstyrelsen blev indsat i et område, erkendte alle, at informationer fra droner ville være et rigtigt godt supplement til de satellitbaserede ikke-realtidskort, som FN-systemet kan sende til Beredskabsstyrelsen i et katastroferamt område via satellitlink. Denne rapport bygger på en workshop afholdt den 10. oktober 2011 på Københavns Universitet med deltagere fra Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, forsvaret og Københavns Universitet. Workshoppen er valgt som metode, idet man derved kan få mange faglige input bragt i spil. Når forskellige fagligheder møder hinanden, vil de i den ideelle verden udvikle hinanden, så man i fællesskab kan finde nye løsninger. Et eksempel herpå var, da personel fra Beredskabsstyrelsen under workshoppen berettede om deres udfordringer med at finde rundt i det område, de skulle dække. Beredskabsstyrelsen kan modtage kort fra FN, der er under 24 timer gamle, men det viste sig, at man i en række tilfælde havde behov for langt hurtigere adgang til kortmateriale eller til viden om en given situations udvikling på jorden. Den militære faglighed 10

11 kunne her meget hurtigt pege på flere løsninger. Man kunne f.eks. bruge Challenger-fly til at etablere det fornødne overblik. En anden mulighed ville være brug af droner. Ligeledes pegede man på, at katastrofeområder ofte har en begrænset størrelse, hvorfor helikoptere med observationsudstyr også med fordel kan indsættes. De har ligeledes en fordel i at kunne flyve lavt og langsomt, ligesom de har evnen til at flyve i bjergrigt terræn. Man kunne også bruge de faciliteter, som findes flere steder i forsvaret, til selv at tegne kort og levere dem meget hurtigt på basis af egen indsamling af informationer. Tværfagligheden i workshoppen blev derved en grundsten i arbejdet. Hvis dette skal fungere, skal man imidlertid have den fornødne faglighed. Ellers giver denne metode ikke mening. Workshoppen som metode har også den styrke, at den ikke alene repræsenterer deltagernes generelle faglige baggrund, men også at deltagerne qua deres indsigt i faktuelle forhold kan pege på konkrete og aktuelle problemstillinger, som hermed kan identificeres og adresseres. At indbyde personer til at deltage i en workshop er imidlertid ingen garanti for, at de rent faktisk kan svare på de udfordringer, de bliver stillet. Deres faglighed skal bringes i spil, de skal selv synes, det er interessant, og der skal opstå et samspil imellem deltagerne og dem, der styrer workshoppen. For at bringe deltagernes faglighed i spil udarbejdes der en række af scenarier, der kan fremprovokere en diskussion. Scenarierne skal være lettere provokerende og skal derfor balancere på kanten af det realistiske. Et eksempel på den diskussion, der opstår, er, at Udenrigsministeriet påpegede en række problemer med så hurtig en indsættelse som den, der blev foreslået, at man typisk ikke ville iværksætte den type af evakuering, der nævnes i scenarierne, og at der ville være en længere varsling. Imidlertid kunne man efter denne indvending komme hurtigt videre til, hvad man så kunne gøre, i en frugtbar diskussion, hvor rammerne nu blev ophævet for, hvad man kunne, efter at alle var gjort bekendt med de virkelige rammer. Ligegyldigt hvilket magtbegreb man bruger, om det er Steven Lukes 5, Anthony Giddens 6 eller Michel Foucaults 7, så bygger en workshop med militære (og civile) deltagere på en række magtrelationer. Deltagerne er ikke helt frie i deres handlinger, men vil være underlagt såvel den udsendende organisations idealer og interesser som det magthierarki, der er i form af deres rang i det militære system, og deres organisations indplacering i det militære system. Deltagerne kan komme med mere eller mindre bundne mandater fra deres organisation. Dette er uomgængeligt, men kan til en vis grad blødes op. Workshoppen er indkaldt af Center for Militære Studier og ikke 11

12 af Forsvarsministeriet. Herved er det ikke direkte Forsvarsministeriet, der sidder for bordenden. Det er den enkelte deltagers faglige kompetence, der skal bruges i workshoppen, og det er endda muligt, at man vil yde mere under denne form for pres. Det kan ikke undgås, at deltagerne repræsenterer både deres egen faglige kompetence og deres organisations egeninteresse. En fordomsfri debat inspireret af Jürgen Habermas er derfor ikke helt mulig. Her træder workshopledelsen ind og skal styre debatten, så den bibeholder det faglige niveau og ikke ender i en kamp for egen eller egen organisations interesser. Samtidig kan workshopledelsen til en vis grad nulstille hierarkiet og magtrelationerne ved at splitte deltagerne op, så de ikke sidder samlet, men opdeles efter deres kompetencer og position. Ud fra disse betragtninger blev deltagerne inddelt i fire grupper: Ministeriegruppe Beredskabsgruppe Enablers Kapacitetsgruppe Disse grupper blev sammensat ud fra de enkelte deltageres viden og faglighed. Det betød, at f.eks. ministeriegruppen bestod af deltagere ikke kun fra ministerier, men også fra andre organisationer. I en workshop eller på en konference bliver faciliteringen ganske afgørende. Man skal få deltagerne til at indgå i et samspil. 8 Ledelsen af workshoppen var lagt i hænderne på militæranalytiker Esben Salling Larsen, der har erfaring med både at arbejde i og at lede denne type af workshopper fra udviklingsarbejde i forsvaret. Workshoppen Workshoppen om beredskabets internationale indsats og dets mulige samarbejde med militæret fandt sted den 10. oktober på Københavns Universitet. Workshoppen er kildegrundlaget for denne rapport. Undervejs blev der fra CMS side taget notater, ligesom deltagerne skrev deres iagttagelser og konklusioner ned på flipovere. Kilderne til denne rapport er derved den diskussion, der udspandt sig, det skriftlige materiale, som deltagerne selv skabte, samt kortfattede referater af debatten. 12

13 Figur 1. Eksempel på kildemateriale til denne rapport. Workshoppen samlede praktikere fra bl.a. Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og forsvaret og forskere fra Københavns Universitet til en målrettet diskussion om udvikling af Beredskabsstyrelsens internationale operationer og et muligt samvirke med militæret herom. En samlet liste over deltagende organisationer fremgår af bilagene til rapporten. På workshoppen fik deltagerne to oplæg til inspiration til arbejdet med scenarierne. Professor Mikkel Vedby Rasmussen holdt et oplæg om scenarier og risiko. 9 Dette gav en teoretisk baggrund for arbejdet med scenarierne. De juridiske udfordringer blev belyst af ph.d.-stipendiat Kristian Lauta, der i december 2011 indleverer en ph.d.-afhandling om emnet. Workshoppen baserede sig på fire scenarier. Scenarierne omhandlede: 1. Indsættelse i konfliktområder 2. Evakuering af danskere 3. Oversvømmelser 4. MEDEVAC Scenariene er vedlagt som bilag. 13

14 Et meget vigtigt aspekt ved hele forløbet var, at der blev set bort fra normale begrænsninger og restriktioner for indsættelse af militære kapaciteter og Beredskabsstyrelsens kapaciteter. Dette gav en friere debat. Workshoppen var organiseret, som det fremgår af nedenstående. Undervejs blev der flyttet rundt på deltagerne, så man fik et så effektivt og udviklingsbaseret forløb som muligt. Grupperne besøgte også hinanden, så man kunne afklare forhold, udvikle tanker og ikke mindst opnå en gensidig forståelse af behov og normer. I løbet af dagen var der et par opsamlinger, hvor alle mødtes, så man fik præsenteret delkonklusioner og resultater. Ideerne på seminaret viste sig at være gode og for hovedpartens vedkommende meget realistiske. Denne rapport har valgt at forholde sig til de positive input. Der er således sket en bevidst sortering af indlæggene. Dette er et prærogativ, som Center for Militære Studier har forbeholdt sig retten til. Mulige støttefunktioner Workshopdeltagerne kom meget hurtigt med en yderst brugbar model for, hvordan man kunne kategorisere forsvarets forskellige kapaciteter. Denne inddeling fremgår af dette skema: Figur 2. Flipover fra seminaret. Denne flipover viser den figur, der skulle vise sig at blive gennemgående på hele seminaret. I renskrevet form ser figuren ud som følger: 14

15 Transport Sø-ARK LARK Luft-ARK EH-101/C-130 Eindhoven Kommerciel luft/sø Søværnets enheder Tung transport (landevej) Sikkerhed MP Egen sikkerhed Beskyttelse af andre Logistik Aerial Port Service (APS) (laste/losse) Lufthavne (drift) Havne (drift) Kommunikation Sanitetstjeneste Føring ISR efterretning, overvågning, rekognoscering Værnfælles planlægningsog føringskapacitet Mobile Air Control Centre (MACC) (luftkontrol) Føringsplatforme Air Operations Coordination Center (AOCC)/Air Task Group (ATG) Dette skema er udgangspunktet for det videre arbejde i rapporten, idet det dannede grundlaget for de strukturerede diskussioner. 15

16 Analyse Analysen er inddelt i en række kortere eller længere afsnit. Disse repræsenterer hver for sig en række problemer, der blev behandlet undervejs i workshoppen. Problemerne er her samlet tematisk og ikke behandlet i den rækkefølge, de fremkom i under selve workshoppen. Dette gøres for at etablere en vis læsbarhed. På workshoppen forløb debatten af naturlige årsager ikke nødvendigvis helt så struktureret. Man skulle også vente på at få oplysninger. F.eks. kontaktede man undervejs flyvevåbnet for at finde ud af eventuelle udfordringer i forbindelse med deployeringen af helikoptere (herunder mindre helikoptere med transportfly) til katastrofeområdet. Særligt diplomatic clearences til gennemflyvning af andre suveræne staters luftrum har historisk vist sig at kunne give udfordringer. Man havde således en ide om, at det var muligt at bruge mindre helikoptere end EH-101 til transport af mindre last i udsatte områder. Der gik nogen tid, inden oplysningen forelå, men inden den forelå, var ideen blevet brugt i det videre forløb. På denne måde udviklede workshoppen sig undervejs, så en lineær beskrivelse af workshoppen vil ikke give mening. Synlighed et politisk ønske Indsættelsen i katastrofesituationer sker typisk, efter at de berørte stater anmoder om assistance fra enten Beredskabsstyrelsen eller Udenrigsministeriets humanitære kontor. I enkelte tilfælde retter den danske stat henvendelse til den berørte stat om, hvorvidt den har brug for hjælp. En række stater har en langt mere opsøgende adfærd på dette punkt end Danmark, f.eks. Sverige og Tyskland. Alligevel sker den danske indsats bl.a. ud fra et politisk hensyn. Dette gør, at der kan være et større eller mindre ønske om synlighed, samtidig med at man skal tage en række politiske og gensidige hensyn impression management som en workshopdeltager benævnte det. Kravet om politisk synlighed har således betydning for selve udførelsen af opgaven, valget af indsatte kapaciteter og aktører mv. Dette er en udfordring, der har været kendt internationalt i lang tid. 10 Derfor er det vigtigt at afklare, om den danske indsats er velkommen på et givent indsættelsessted, og om typen af indsættelse er velkommen. Dette skal matches med danske politiske hensyn. Helt principielt er dette ikke en opgave for embedsmænd eller forsvar at afklare. Man skal opstille en række muligheder, som politikerne så kan vælge imellem. Her er brugen af de militære kapaciteter i et samarbejde med Beredskabsstyrelsen en mulighed, der hidtil næsten ikke har været brugt. Ud over eller som en del af de politiske overvejelser er der også en række juridiske overvejelser, som man må gøre sig. Samlet står man med fem overvejelser: 1. Hvad kan Danmark indsætte? 2. 16

17 Hvad er der behov for? 3. Hvad ønsker de lokale? 4. De politiske implikationer og 5. Er det juridisk muligt? Overordnede problemer ved indsættelsen af Forsvaret sammen med Beredskabsstyrelsen Allerede inden workshoppen blev afviklet, stod det klart, at der var nogle overordnede problemer med såvel indsættelsen af Beredskabsstyrelsen generelt i nødsituationer som indsættelsen af Beredskabsstyrelsen sammen med forsvaret. Disse tre overordnede problemer ved indsættelsen af militær som en støttefunktion for Beredskabsstyrelsen er: 1. Der er en række retningslinjer, der gør det problematisk at indsætte militære styrker til at støtte civilsamfundet i en anden stat. 2. Der er bekymring nationalt såvel som internationalt i ngo er og institutioner som Beredskabsstyrelsen over indsættelsen af militær i en civil nødsituation. 3. Paragraf 3 i beredskabsloven, der tolkes således, at man ikke kan indsætte Beredskabsstyrelsen i krigsramte områder. 11 Retningslinjer Retningslinjerne skelner mellem naturkatastrofer og komplekse katastrofer (complex emergencies). Naturkatastrofer dækkes af Guidelines On The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets In Disaster Relief 12, ofte blot benævnt Oslo Guidelines. Disse retningslinjer stammer tilbage fra og blev revideret i 2006/7 på baggrund af bl.a. de amerikanske erfaringer med orkanen Katarina. Komplekse katastrofer dækkes af Guidelines On The Use of Military and Civil Defence Assets To Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies (MCDA guidelines) 13, Inter-Agency Standing Committee (IASC guidelines) og Sphere handbook. 14 Det skal bemærkes, at man har at gøre med retningslinjer og ikke konventioner. Det betyder, at man kan agere anderledes, end som retningslinjerne udstikker, men derved risikerer man problemer ved indsættelsen af styrken. Det skel, der er imellem naturkatastrofer og komplekse katastrofer, kunne bruges til at skelne mellem, hvad en regering uden problemer kan sende sit beredskab ud til, og hvad den ikke kan sende sit beredskab ud til. Komplekse katastrofer er altid konfliktgenererede i modsætning til naturkatastrofer. Professor David Keen formulerer det på følgende vis: 17

18 The term is employed here in accordance with common usage in the aid world, which is to say that complex emergencies are humanitarian crises that are linked with largescale violent conflict civil war, ethnic cleansing and genocide. 15 Komplekse katastrofer vil derfor være menneske- og konfliktgenererede katastrofer. Der vil derfor altid være et eller andet politisk element i en kompleks katastrofe. Ud fra de forskellige retningslinjers diskussion af brugen af militær kapacitet i et katastrofeområde kan det kort konkluderes, at det udgør den sidste udvej the last resort. FN s principper for en humanitær indsats bygger på følgende principper fra 1991: 2. Humanitarian assistance must be provided in accordance with the principles of humanity, neutrality and impartiality. 3. The sovereignty, territorial integrity and national unity of States must be fully respected in accordance with the Charter of the United Nations. In this context, humanitarian assistance should be provided with the consent of the affected country and in principle on the basis of an appeal by the affected country. 16 På baggrund af folkemordene i 1990 erne har man siden etableret dogmet om responsibility to protect, ofte forkortet R2P. I 2000 blev dette lanceret, efter at rapporten Report of the Panel on United Nations Peace Operations, også kendt som The Millennium Report eller Brahimi-rapporten, havde vist, at FN drastisk måtte ændre sine fredsoperationer. 17 Dette blev fulgt op af International Commission on Intervention and State Sovereigntys rapport The Responsibility to Protect. 18 Heri fastslog man tre principper for ansvar: ansvaret for at forebygge, ansvaret for at reagere og ansvaret for at genopbygge. Dette mundede ud i, at FN i 2005 på sit World Summit erklærede følgende: Responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage 18

19 and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out. 19 Responsibility to protect (R2P) som beskrevet herover er interessant i forbindelse med Beredskabsstyrelsens indsats, idet denne vil kunne blive indsat i en kompleks katastrofe, der ofte er koblet til situationer, hvor R2P vil være aktiveret f.eks. under en borgerkrig. Herved er der et setup, hvor man har en række retningslinjer, der fortæller, at militær indsats i et katastrofeområde er allersidste mulighed, samtidig med at FN fremhæver behovet for og ansvaret for at gribe ind i komplekse katastrofer. Denne dobbelthed kommer til udtryk i retningslinjerne for brugen af eskorte til konvojer, hvor FN har lavet følgende ikke-bindende regler: General rule As a general rule, humanitarian convoys will not use armed or military escorts. 19

20 Exceptions (criteria) Exceptions to the general rule will be considered, as a last resort, and only when all of the following criteria have been met: i. Sovereignty. The sovereign power or local controlling authority ( the local authorities ) is unwilling or unable to provide a secure environment without the use of military or armed escorts. ii. Need. The level of humanitarian need is such that the lack of humanitarian assistance would lead to unacceptable human suffering, yet assistance cannot be delivered without the use of military or armed escorts. iii. Safety. Armed or military escorts can be provided in a way which would provide the credible deterrent needed to enhance the safety of humanitarian personnel and the capacity to provide assistance to intended beneficiaries without compromising the security of beneficiaries and other local populations. iv. Sustainability. The use of an armed or military escort would not compromise the longer-term capacity of the organization safely and effectively to fulfill its mandate. 20 I FN har man således den holdning, at man i en humanitær krise skal undgå militær indsættelse, og samtidig vil man ikke afvise den. Bekymringen for militær indsats Der er blandt såvel nationale som internationale ngo er en skepsis over for en militær indsats i et katastrofeområde. Dette har givet anledning til en lang og fortsat pågående debat, særligt blandt en række humanitære organisationer. 21 Den samme skepsis ses til dels i Beredskabsstyrelsen. Dette skyldes, at Beredskabsstyrelsen ofte indsættes sammen med ngo er i en FN-sammenhæng. Derfor er der restriktioner for, hvad dens samarbejdspartnere kan og vil. I forbindelse med den afsluttende debat på workshoppen blev det formuleret på følgende vis: Det er et problem for Beredskabsstyrelsen at blive associeret med uniformerede styrker. Man kunne kalde dette for et Røde Kors-argument, hvor alle tilstræber en neutral og upartisk tilgang, som den bl.a. findes beskrevet i FN s principper for en humanitær indsats. Dette forklares meget klart i en af britisk Røde Kors bestilt rapport: 20

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Totalforsvar på tværs af landegrænser

Totalforsvar på tværs af landegrænser DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Totalforsvar på tværs af landegrænser Kristoffer Astrup Oktober 2006 Dette

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2013:09 DIIS REPORT DIIS REPORT DEN SIDSTE UDVEJ? BEREDSKABSSTYRELSEN OG BRUGEN AF MILITÆRE KAPACITETER I HUMANITÆRE INDSATSER Finn Stepputat og Katja Lindskov Jacobsen DIIS REPORT 2013:09 DIIS. DANISH

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere