Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium"

Transkript

1 Studiehåndbog 2015/16 EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

2 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fællesoplevelser. I skal på introtur, studietur, skitur, fælles arrangementer og projekter mm. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar for din egen skolegang, og at du er nysgerrig efter at lære en masse nyt. Uddannelsens formål Formålet med EUX-uddannelsen er at forberede dig til et arbejde i erhvervslivet eller en videregående uddannelse og sikre, at du tilegner dig almen dannelse, viden og kompetencer gennem faglig bredde og dybde samt via fagligt samspil. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik for ca. hvert ½ år. Uddannelsen skal som helhed forberede til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver, og det studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med de almene fag. Et vigtigt element er uddannelsens studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne Studiehåndbogen kan hjælpe dig og dine forældre med at orientere jer om dagligdagen og reglerne på Viborg Tekniske Gymnasium, og vi vil opfordre dig til, at du og dine for- ældre læser studiehåndbogen igennem. Med venlig hilsen Bo Lykke Fredsgaard Rektor 2

3 Indholdsfortegnelse Kære elev... 2 Ledelsen på Mercantec... 4 Ledelsen på Byggetek... 4 Undervisere på EUX... 4 Studiehåndbogens indhold... 6 Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium... 6 Lectio - skolens undervisningsportal... 6 Sygdom... 7 Mediateket... 7 Fællesmøder... 7 Facebookgrupper... 8 Forældresamtaler... 9 Kontaktlærerne... 9 Studievejlederne... 9 Bedsteforældre, elevcoach og psykolog Karakterer Økonomi under uddannelsen - SU Undervisningsmaterialer Nøgledepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordring for elever uden uddannelsesaftale Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Lære- og praktikpladskontoret H.C. Andersen kollegiet Legater Pligt til at deltage i undervisningen Anvendelse af IT Oprydning Regler om ekskursioner og studietur Forsømmelse Bestået grundforløb Skriftligt fravær Studielørdage Snyd Sanktioner Overførsel til særlige vilkår... 20

4 Ledelsen på Mercantec Kirsten Holmgaard Direktør Mette Selchau Vicedirektør Ledelsen på Byggetek Bo Lykke Fredsgaard Rektor Leif Rye Hauerslev Uddannelsesleder Undervisere på EUX Eva Lynggaard Martin Bækgaard Jette Majland Nicki Egelund Marianne Daugaard Niels Jensen 4

5 Øvrige medarbejdere: Tina Strøm Pedersen Uddannelsessekretær Palle Frederiksen Bedsteforældre Kasper Flyvholm Andersen Driftsassistent Erik Lund Johansen Bedsteforældre Karin Høi Larsen Bibliotekar Tina Heden Mortensen Psykolog 5

6 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning osv. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge disse regler. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du som elev ikke følger reglerne. Studiehåndbogen kan også downloades fra vores hjemmeside: Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium Skema Den daglige undervisning er mellem 8.00 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i Lectio. Modultider Lectio - skolens undervisningsportal Lectio udgør gymnasiets webbaserede kommunikationsplatform, som benyttes af alle lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I Lectio finder du dit skema og skemaændringer og kan se lektier og skriftlige afleve- ringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i Lectio. Planlagte ændringer i dit skema registreres senest kl dagen før - med undtagelse af pludselig opstået lærerfravær. 6

7 Sygdom Du har pligt til at meddele fraværsårsag på Lectio. Hvis du på grund af sygdom er fraværende i flere dage, skal du give besked til din klasselærer via Lectio. Hvis skolen finder det nødvendigt, f.eks. ved længere tids sygdom, kan en lægeerklæring forlanges. Du skal selv rekvirere og betale lægeerklæringen. Er du ansat i en virksomhed, skal du også sygemelde dig der. Bliver du bare væk, betragter vi det som ulovligt fravær. Har du et lærested, vil firmaet blive trukket i lønrefusion. Mediateket Der er et Mediatek på H.C. Andersens Vej og på Vinkelvej. Her vil du møde bibliotekaren Karin Høi Larsen, som er parat til at hjælpe dig med informationssøgning samt med at finde bøger, tidsskrifter, aviser, cd er m.m., som du kan benytte og låne på almindelige betingelser. Det er også Mediateket, der sørger for at udlåne dine skolebøger. Du skal bruge dit studiekort eller sundhedskort til at låne bøger. Du er personlig ansvarlig, hvis du skulle miste en bog, og det bortkomne materiale skal erstattes. Fællesmøder Hver 14. dag holdes der fællesmøde på samlingstrappen i studieområdet. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd m.v. Ved starten af hvert skoleår vælges en elevrådsrepræsentant og suppleant fra hver klasse. Der holdes elevrådsmøde en gang om måneden med uddannelsesledelsen, eller en ansvarlig underviser. En af elevrådsrepræsentanterne deltager også i Mercantecs fælles elevråd. Festudvalget står for at arrangere skolens fester, bl.a. den årlige gallafest i november samt LAN-party og fredagsbar for alle skolens elever løbende henover året. Alle kan melde sig til festudvalget, som også har indflydelse på den sociale kalender, der udarbejdes årligt i samarbejde med klasseteams. Vi opfordrer til at melde sig til festudvalget, så vi kan få så mange sociale aktiviteter og fester som muligt på programmet. 7

8 Facebookgrupper Allerede før studiestart inviteres alle kommende elever til venskab med Viborg Tekniske Gymnaisum på Facebook. På den måde kan du allerede før studiestart møde nogle af dine kommende studiekammerater. Viborg Tekniske Gymnasium blander sig principielt ikke i, hvad eleverne skriver derinde, men har du spørgsmål til f.eks. datoer for fredagsbar, eksamener eller ferier mv. kan man altid kontakte administratoren. 8

9 Forældresamtaler I november måned indbydes 1.g elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra både gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Kontaktlærerne Hver klasse har på gymnasiet tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om f.eks. fravær, mentorordning, lektie- café, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. Studievejlederne På grundforløbet varetages studievejledningen af Eva Lynggaard. På hovedforløbene har hver indgang sin egen studievejleder, som du er velkommen til at henvende dig til. Studievejlederne hjælper dig med svare på spørgsmål, der vedrører uddannelsen og dine muligheder i den forbindelse. Studievejlederne Morten Simonsen Byggetek og MetalCraft Per Tegtmeier AutoTeknisk Center Lars Miltner Jensen House of Technology Inger Philipsen Hotel- & Restaurantskolen 9

10 bedsteforældre, elevcoach og psykolog På Viborg Tekniske Gymnasium har vi ansat to bedsteforældre, en elevcoach og en psykolog. Du kan gå til en af dem, uanset hvad problemet handler om. Hvis de ikke selv kan hjælpe med at løse problematikken, kan de sørge for, at du kan hjælpes af andre. Palle Frederiksen bedsteforælder Kim Munksgaard Mobil: Erik Lund Johansen bedsteforælder Tina Heden Mortensen psykolog Du er meget velkommen til at kontakte disse personer. Det kan være på et tidspunkt i dit skoleforløb, hvor du synes, at nogle personlige og/eller skolemæssige problemer virker uoverskuelige. De har alle tavshedspligt. Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Lectio. Din kontaktlærer følger med i din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem kontaktlæreren, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har du under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddan- nelseslederen eller kontaktlæreren indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. For elever med praktikpladsaftale vil virksomheden kunne følge med i såvel karakterer som fraværd via Elevplan. 10

11 Økonomi under uddannelsen - SU Når du fylder 18 år, er du berettiget til SU. Du søger SU på Ved spørgsmål kan du kontakte skolen sekretær. Spørgsmål vedrørende dispensation rettes dog til skolens studievejleder. Undervisningsmaterialer Mht. bøger til undervisningen, udlånes de af skolen, men du skal selv anskaffe dig evt. ordbøger, pc, software-licenser, papir, mapper osv. Undervisningsmaterialer Mht. bøger til undervisningen, udlånes de af skolen, men du skal selv anskaffe dig evt. ordbøger, pc, software-licenser, papir, mapper osv. Undervisningsmaterialer og print Ved skoleårets start vil du få udleveret en chip samt en kode. Chippen benyttes i forbin- delse med betaling af prints og kopier på skolens kopimaskiner. Du er selv ansvarlig for at indsætte beløb på chippen. Prisen er for prints og kopiering er: Sort/hvid A4 kr...0,25 Sort/hvid A3. kr...0,50 Farve A4.k r....0,75 Farve A3. kr...1,25 Nøgledepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til elevskab. Du skal betale 50,- pr. år for skabet, som går til elevrådet, der administrerer skabene. Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: 3.000,- til studieturen. 400,- til introugerne i august. 50,- pr. år til elevskab. Herudover skal du påregne udgifter til tøj og udstyr alt afhængig af uddannelsen. 11

12 Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbej- der/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af ma- skiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsik- ring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af undervi- ser/kundeservicesekretær og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen. dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter. Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på 12

13 Lære- og praktikpladskontoret Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, når du starter på Mercantec, kan du henvende dig til en af vores praktikpladskonsulenter. Her kan du få hjælp til at finde virksomheder inden for dit fagområde, ligesom du kan få rådgivning om praktikpladssøgning, mulighederne for skolepraktik m.m. Der er indført praktikpladsgaranti gennem skolepraktik på PraktikCenter Viborg. Du kan læse mere om PraktikCenter Viborg og finde kontaktoplysninger til praktikpladskonsulenterne her: H.C. Andersen kollegiet H.C Andersen kollegiet er et skolehjem, hvor elever der gennemfører en erhvervsud- dannelse på Mercantec, bor og spiser. Eleverne bor 2 på hvert værelse, der også har eget bad og toilet. Der bor ca. 130 elever på kollegiet, så der er stor aktivitet i fritiden, hvor der er mulighed for at benytte kollegiets faciliteter som f.eks. bordtennis, fodboldspil, motionsrum, musikrum og billard. Der gennemføres jævnligt arrangementer for kollegiets beboere. For at kunne bo på kollegiet skal man være berettiget. Du kan få oplyst i internt salg, om du er berettiget hertil. Prisen for kost og logi på kollegiet er pt. 495,- kr. pr. uge for alle elever som har en uddannelsesaftale og for alle elever over 18 år. For elever der er under 18 år og uden en uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis. Afdelingsleder på kollegiet er Steen Møller Henriksen. Legater En gang årligt indstiller lærerne dygtige elever til et mindre gavelegat. Kriterierne for at blive indstillet er bl.a. gode faglige resultater og sociale indsatser til at fremme et godt studiemiljø. 13

14 Regler og almindelig orden og samvær Vi har nogle enkle, men vigtige ordensregler på gymnasiet. 1. Du skal behandle elever og ansatte på skolen med respekt. Det gælder både ansigt til ansigt og virtuelt, fx på Lectio, Facebook og i Blå Bog. Det er til enhver tid skolen der afgør, hvilken adfærd vi ser som acceptabel. 2. Du skal behandle skolens lokaler og udstyr med respekt. Hvis du anretter skade kan du blive holdt skadesansvarlig og skal betale for reparation eller anskaffelse af nyt udstyr. 3. Det er til enhver tid forbudt at medbringe og indtage alle former for rusmidler på skolen og i alle aktiviteter forbundet med skolen, undtagen når skolen giver til- ladelse til at drikke alkohol, fx ved fester. Vi forventer yderligere, at du kan bruge alkohol fornuftigt og ikke bliver til gene for dig selv eller andre. 4. Der er rygeforbud overalt på skolen. Forbuddet gælder også e-cigaretter. 5. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner og studietur skal overholdes (jf. afsnittet om ekskursioner og studieture) 6. Brug af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens IT-regler (jf. afsnittet om it-regler) 7. Computeren skal bruges til undervisningsrelevante aktiviteter - dvs. anvendes den til spil, Facebook og lignende har læreren ret til at bede eleven forlade undervis- ningen. 8. Mobiltelefoner, computere og lign. skal slukkes, hvis læreren beder om det. 9. Skolens oprydningsregler skal følges (jf. afsnittet om skolens oprydningsregler) 10. Du har pligt til at holde dig orienteret via Lectio. 11. Du skal færdes på ansvarlig vis i laboratorierne og værkstederne ellers risikerer du at blive bortvist. 12. Sikkerhedssko er påkrævet, når du arbejder i værkstederne. 13. Du skal generelt følge personalets anvisninger. 14

15 Pligt til at deltage i undervisningen Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til al undervisning 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende 4. Deltagelse i ekskursioner 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen. Anvendelse af IT På Mercantec indgår IT som et integreret og uundværligt arbejdsredskab i hverdagen for rigtig mange mennesker. Vi vil derfor opfordre dig til først og fremmest at bruge computere, internet m.m. på Mercantec til dit primære formål, nemlig at uddanne dig. På denne måde er du med til at sikre, at alle har adgang til de bedste og hurtigste arbejdsforhold samtidig. Når du benytter vores trådløse netværk, anbefaler vi, at du sikrer din egen computer med et antivirus program og sørger for at installere opdateringer til din computer, så du kan mindske risikoen for virus m.m. Det er dit eget ansvar at sørge for dette. I undervisningen er det din underviser, der til enhver tid afgør, hvad der er tilladt for dig og dine studiekammerater. Du er naturligvis velkommen til at downloade materiale, der skal anvendes i undervisningen. Vær dog opmærksom på at du ikke benytter diverse torrent programmer, da de sluger al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for andre. Vi forventer naturligvis, at du sørger for at overholde den eksisterede lovgivning i Danmark. Det er derfor ikke tilladt f.eks. at tiltvinge sig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller fortage ulovlige handlinger på internettet. Til din information foretager Mercantec logning, dvs. at vi registrerer din færden og brug af IT-udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere 15

16 inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning. Overtrædelse af skolens IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net. Gentagne overtrædelser kan medføre en skriftlig advarsel, bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. Det bedste råd, vi kan give dig er, at du bruger din sunde fornuft i hverdagen. Spørg endelig, hvis du er i tvivl. Oprydning Vi ønsker at undervisningen på skolen skal foregå i et rent og behageligt miljø til gavn for både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Derfor har vi en række simple opryd- ningsregler. I alle undervisningslokaler skal eleverne inden lokalet forlades, efter et undervisningsmodul: rydde op på borde og gulv smide al affald i skraldespanden lukke vinduer. Efter sidste undervisningsmodul i klasselokalet, stoles der op på udvalgte dage. Hvilke dage vil fremgå af opslag i hvert enkelt lokale. Læreren skal godkende oprydningen. Herefter låser læreren til lokalet. Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder gymna- siets almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor del- tagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. Lena Smed I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige Mobil: regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, Mail: hjemkomst osv. Der er forbud mod at ind- tage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumenta- tion for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. 16

17 Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: 1. du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten 2. du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare 3. du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. Forsømmelse Fravær fra undervisningen Læreren fører fravær fra undervisningen ved begyndelsen af hvert modul. Elever, der kommer for sent, kan føres fraværende efter lærerens vurdering. Alle former for fravær registreres med 100 % uanset årsagen. Hvis skolen vurderer, at dit fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekven- ser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, at du overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Ønsker du af forskellige årsager fri på dage med undervisning, registreres fraværet uanset årsagen. Ved længere tids planlagt fravær orienteres kontaktlæreren på forhånd. Bestået grundforløb Alle fag på EUX-grundforløbet skal være bestået, for at du kan fortsætte med hovedforløbet. 17

18 Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på Lectio, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på Lectio. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Studielørdage Skolen følger op på skriftligt fravær, og en gang hvert kvartal afholder skolen studie- lørdag for de elever, der har skriftligt fravær. Hvis du har skriftligt fravær, vil du blive indkaldt med obligatorisk fremmøde. Udebliver du fra en indkaldelse til studielørdag, vil du modtage en advarsel. Skolen fastlægger datoerne for studielørdage for et skoleår ad gangen og offentliggør dem på Lectio. Hvis skolen vurderer, at dit skriftlige fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekvenser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Snyd Hvis du gengiver andres arbejde, som om det var dit eget, er det plagiering, og pla- giering er snyd. Kopierer du derfor helt eller delvist en anden elevs opgave, eller kopierer du fra nettet uden at angive kilde, er der tale om plagiering. Skolen tager plagiering alvorligt, og hvis din lærer har mistanke om snyd, bringes sa- gen videre til skolens uddannelsesleder, og der arrangeres en samtale. Åbenlyst snyd kan efterfølgende udløse en advarsel. Ved gentagelse overføres du til særlige vilkår. I særligt graverende tilfælde kan du bortvises. 18

19 Opgaver, der er hentet på nettet eller er afskrift, tæller ikke som afleverede, men betragtes som forsømmelse, og vil ikke blive registret som afleveret i Lectio. Ved snyd til eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve. Sanktioner Skolen kan efter uddannelseslederens afgørelse iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne: 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 3. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin. Prøven skal aflægges i det efterfølgende skoleår, hvis skolens uddannelsesleder beslutter, at eleven kan deltage i undervisningen på ny. Ellers er det elevens eget ansvar at bestå faget. 4. Fortabelse af retten til at gå til eksamen, hvis dele af eksamensgrundlaget mangler. Det kan f.eks. dreje sig om synopsis i engelsk B og eksamensprojekter i kommunikation/it C, teknikfag A og teknologi B/A. Selvom man er indstillet til eksamen i disse fag, kan man ikke gå til eksamen, hvis eksamensgrundlaget ikke er afleveret. 5. Udmeldelse i særligt alvorlige tilfælde. Sanktionerne iværksættes kun efter forudgående skriftlig advarsel. Undtagelse herfra sker kun, når der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde. 19

20 Overførsel til særlige vilkår: Hvis du tilsidesætter skolens forsømmelsesregler, kan du blive overført til særlige vilkår. Det betyder, at du efter uddannelseslederens vurdering kan fortabe retten til at gå til prøve i et eller flere fag og/eller bortvises fra skolen. Overførsel til særlige vilkår forudsætter, at du gennem en periode har haft mulighed for at rette op. Derfor har skolen en procedure i forbindelse med overtrædelse af for- sømmelsesreglerne, som træder i kraft, før du evt. overføres til særlige vilkår: 1. Skolen sender dig en første advarsel, hvor du bliver gjort opmærksom på din forsømmelse og får en rimelig frist til at rette op på den. I forbindelse med denne advarsel vil du blive opfordret til at kontakte en af skolens studievejledere 2. Hvis du over en længere periode eller flere gange overtræder forsømmelses- reglerne, vil du modtage en sidste advarsel. I denne vil du blive gjort opmærksom på, hvilke konsekvenser, din forsømmelse kan få for dig. 3. Skriftlige advarsler sendes til dine forældre eller din værge, hvis du er under 18 år. 4. I nogle tilfælde vurderer uddannelseslederen i samarbejde med fraværsteamet, at du skal opfylde en individuelt udarbejdet skriftlig kontrakt. Kontrakten har til hensigt at hjælpe dig med at leve op til skolens forsømmelsesregler, så du kan gennemføre din gymnasieuddannelse. 20

21 FRA LØGSTØR FRA SKIVE 26 FRA AALBORG NordreRingvej Vognmagervej 13 VestreRingvej Fabriksvej Nørremøllevej 16 FRA RANDERS Håndværkervej IndreRingvej Gl. Skivevej Rødevej H.C.Andersens Vej Gl. Aalborgvej NFS Grundtvigs Vej NØRRESØ Houlkærvej Skaldehøjvej FRA RANDERS FRA HOLSTEBRO Vesterbrogade Banegård Skottenborg Jernbanegade Sct.IbsGade Randersvej Vinkelvej 16 Søndre Ringvej SØNDERSØ FRA VEJLE / HERNING 13 Koldingvej 26 FRA ÅRHUS H.C. Andersens vej Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center Håndværkervej Byggetek Skaldehøjvej Medieskolerne Vinkelvej Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag,

Læs mere

Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse.

Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse. Studentersvendebrev Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse. Med eux kan du søge direkte ud i erhvervslivet eller læse videre til fx ingeniør, arkitekt eller maskinmester. På Mercantec kan du

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Byggetek

Studiehåndbog 2015/16. Byggetek Studiehåndbog 2015/16 Byggetek 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet og

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog. Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14

Studiehåndbog. Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14 Studiehåndbog Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14 Velkommen på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studiehåndbog 2016/17

Studiehåndbog 2016/17 Studiehåndbog 2016/17 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på gymnasiet føle, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag. Gymnasietiden byder

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology Studiehåndbog 2014/15 House of Technology Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på gymnasiet føle, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag. Gymnasietiden byder

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studiehåndbog 2016/17

Studiehåndbog 2016/17 Studiehåndbog 2016/17 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere