Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere efter optagelsens 1. runde og antal ledige pladser efter optagelsens 2. runde. Ændringsbilag til besvarelse af spørgsmål 216 (Alm. del) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 12. august Besvarelsen er oversendt til Videnskabsudvalget den 29. november Bilaget indeholder en korrektion til tabel 7: Antal ledige pladser på universiteterne efter optaget i anden runde 1. oktober 2010 og til tabel 8: Antal ledige pladser fordelt på universitet og hovedområde på AU/naturvidenskab. Ændringen er ønsket af Aarhus Universitet, hvor antallet af ledige pladser på naturvidenskab er reduceret fra 392 til 141 pladser. Det samlede antal ledige pladser på universiteterne pr. 1. oktober 2010 reduceres hermed fra pladser til pladser. Ændringen får ikke afgørende indflydelse på analysens konklusioner. Resume: Optagelsen på universiteterne i 2010 endte sådan, at efter optagelsens 1. runde (30. juli) var blev tilbudt optag mens af de ansøgere, der havde en universitetsuddannelse som 1. prioritet, ikke blev optaget på nogle af de uddannelser, de havde søgt. 3. december 2010 Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsnr Dok nr Side 1/2 Af de ikke optagne var de (37 pct.) blevet afmeldt, fordi de ikke opfyldte adgangskravene, og således ikke ville være blevet optaget, ligegyldigt om der havde været ledige pladser. De (63 pct.) var blevet afvist, fordi deres adgangsgivende eksamen ikke havde et tilstrækkeligt højt gennemsnit. Andel afviste i forhold til ansøgere var højt i 2009 og 2010, men endnu højere i Antal afviste var i 2010 lavere end i Næsten halvdelen af de afviste (43 pct.), svarende til 2.026, havde kun søgt om optagelse på én uddannelse. 15 pct., svarende til 713, af de afviste, var i forvejen indskrevet på en universitetsuddannelse. De mest søgte uddannelser blandt de afviste, er medicin, psykologi og jura. 44 pct. af de afviste, havde søgt én af disse uddannelser som 1. prioritet. Næsten hver fjerde afviste (24 pct.), havde søgt om optagelse på medicin som 1. prioritet. 18 pct. af de afviste, svarende til 868 personer blev optaget i 2. optagelsesrunde.

2 Universiteterne har oplyst, at der er ledige pladser på universiteternes bacheloruddannelser efter optagets 2. runde. Særligt Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har mange ledige pladser. Målt i hoveder har universiteterne i København og omegn generelt færre ledige pladser end de øvrige universiteter. Mere end halvdelen af de ledige pladser findes inden for naturvidenskab og teknisk videnskab. Optagelsesprocedure (optagelsens første og anden runde) Første runde af optagelsen afsluttes 30. juli. Her modtager de optagne ansøgere et brev med tilbud om optagelse, mens de ansøgere, der ikke er blevet optaget på nogle af de uddannelser, de har søgt optagelse på (man kan søge om optagelse på op til otte uddannelser), får et afslagsbrev. Optagelsens anden runde løber fra 30. juli og frem til en frist, som det enkelte universitet sætter. På nogle uddannelser optages ansøgere helt frem til studiestart. Resultat af optagelsens anden runde opgøres normalt 1. oktober. Opgørelsen tager højde for, at nogle ansøgere takker nej til de studiepladser, de har fået tilbudt 30. juli, mens andre søger og optages på de uddannelser, der har ledige pladser. Alle kan søge i anden runde, også personer, der ikke søgte i første runde. Fastlæggelse af studiepladser Antallet af studiepladser på universiteternes bacheloruddannelser fastsættes på langt de fleste af uddannelserne af universiteterne selv. Antallet af studiepladser skal fastlægges under hensyn til to forhold: Universitetet skal give forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere, her indgår også hensyn til bygningskapacitet. Optaget skal være i overensstemmelse med samfundets behov for uddannet arbejdskraft med den pågældende uddannelse. Der er seks uddannelser, hvor universiteterne ikke selv fastsætter antallet af studiepladser. Det er medicin, tandlæge, dyrlæge, folkesundhed, humanbiologi og biomekanik. Antallet af studiepladser på disse uddannelser fastsættes af Videnskabsministeren og fremgår af finansloven. Analyse af ikke optagne ansøgere Ved optagelsens første runde 2010 var ansøgere med en universitetsuddannelse som 1. prioritet ikke blevet optaget. Det svarer til 23 pct. af det antal ansøgere, som havde en universitetsuddannelse som 1. prioritet. Andelen er lidt lavere i 2010 end i 2009 (- 2 procentpoint). I var andelen af ansøgere, der ikke blev optaget, højere end i 2009 og 2010, se figur 1.

3 Figur 1. Ikke optagne som procent af antal ansøgere (opgjort efter første optagelsesrunde) Afviste som % af 1. prioritetsansøgere Kilde: Universitets og Bygningsstyrelsens beregninger på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmeldings Af de ansøgere, der ikke blev optaget i 2010, var der ansøgere, der opfyldte adgangskravene, svarende til 63 pct., se tabel 1. De sidste 2.878, svarende til 37 pct., opfyldte ikke adgangskravene og ville ikke være blevet optaget uanset antallet af ledige pladser på universiteterne. Tabel 1. Antal ikke optagne ansøgere ved universiteternes bacheloruddannelser, fordelt på afviste og afmeldte ansøgere, 30. juli 2010 Antal Procent Ikke optagne (i alt) % Afviste (opfylder adgangskravene) % Afmeldte (opfylder ikke adgangskravene) % Faktaboks: Ikke optagne ansøgere (afviste ansøgere + afmeldte ansøgere) De ikke optagne ansøgere kan deles op i to grupper. Den første gruppe består af ansøgere, som opfylder adgangskravene for optagelse, men som afvises, da de udelukkende har søgt uddannelser med en grænsekvotient, der er højere end ansøgerens adgangsgivende gennemsnit. En uddannelse har en grænsekvotient, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser. Grænsekvotienten sikrer, at ansøgere med den bedste adgangsgivende eksamen optages. De afviste ansøgere ville blive optaget, hvis der var flere uddannelsespladser. Den anden gruppe er de afmeldte ansøgere. Disse ansøgere opfylder ikke adgangskravene. Det kan skyldes, at de har trukket deres ansøgning tilbage, at de har indleveret en så ufuldstændig ansøgning, at den ikke kan behandles, eller slet og ret, at de ikke har en adgangsgivende eksamen. En del af de afviste pr. 30. juli 2010 var allerede i gang med en uddannelse. Således var 713 af de afviste, svarende til ca. 15 pct. indskrevet på en universitetsuddannelse 1. oktober 2009, og ønskede derfor antageligt at foretage et studieskifte. 31 pct. af de ansøgere, som blev afvist på medicin, var i forvejen indskrevet på en

4 anden universitetsuddannelse. Den tilsvarende andel for psykologi og jura er henholdsvis 16 pct. og 8 pct., se tabel 2. Tabel 2. Andel afviste 30. juli 2010, som var indskrevet på en universitetsuddannelse pr. 1. oktober 2009, fordelt på afvist uddannelse Afvist uddannelse Andel Medicin 31% Psykologi 15% Jura 8% De afvistes alder og alder på adgangsgivende eksamen Alderen på de afviste ansøgere, var på ansøgningstidspunktet 23 år i gennemsnit. Alderen på de ansøgere, der blev optaget, var 22 år i gennemsnit. Ligeledes er alderen på den adgangsgivende eksamen for de ansøgere, der blev afvist, gennemsnitligt ældre (3,3 år) end for de ansøgere, der blev optaget (2,0 år), se tabel 3. Andelen af ansøgere med en adgangsgivende eksamen på mere end to år er større for de afviste end for de ansøgere, der er optaget. Der er således 38 pct. af de afviste ansøgere med en adgangsgivende eksamen, der er mere end to år, mens den tilsvarende andel er 19 pct. for de ansøgere, der blev optaget. En ansøger kan gange sit gennemsnit med 1,08, hvis man søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter færdiggørelse af den adgangsgivende eksamen. Tabel 3. Alder på adgangsgivende eksamen fordelte på afviste og optagne, 30. juli 2010 Afviste Optagne Alder på adgangsgivende eksamen Antal Procent Antal Procent 0 år % % 1 år % % 2 år % % Mere end 2 år % % Uoplyst 173 4% 430 2% I alt % % Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Medtaget er alene ansøgere, der er hhv. afvist og optaget på en uddannelse under Videnskabsministeriets ressort som 1. prioritet. Hvilke uddannelser har de afviste søgt? Tabel 4. viser, hvilke uddannelser de afviste, der opfylder adgangskravene, har søgt som første prioritet. Flest har søgt medicin (24 pct.), psykologi (11 pct.) og jura (9 pct.). Tilsammen havde 44 pct. af de afviste ansøgere, som opfyldte adgangskravene, én af disse tre uddannelser som første prioritet.

5 Tabel 4. De afvistes 1. prioritetsansøgninger, 30. juli prioritet Uddannelse Antal Procent Medicin % Psykologi % Jura 417 9% Tandlæge 148 3% Almen Erhvervsøkonomi 146 3% Idræt 142 3% HUM-BAS 134 3% Film- og Medievidenskab 127 3% Veterinærmedicin 120 3% Statskundskab/samfundsfag 112 2% Historie 85 2% Filosofi 72 2% Interkulturel Markedskommunikation 72 2% Antropologi 70 2% Andet % I alt % Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Bliver de afviste optaget i anden runde? 868 af de ansøgere, der blev afvist i første optagelsesrunde, er blevet optaget i anden runde. Det svarer til 18 pct. af de afviste. Afviste, der optages i anden runde, optages hyppigst inden for samme hovedområde eller et beslægtet hovedområde. Tabel 5. viser, på hvilket hovedområde de 18 pct. af de afviste, der blev optaget i anden runde, blev afvist fra i første runde, og hvilket hovedområde de blev optaget på i anden runde. På naturvidenskab og humaniora er de fleste afviste, der er blevet optaget i anden runde, blevet optaget på en anden uddannelse inden for samme hovedområde. Således er 72 pct. af de afviste på naturvidenskab og 65 pct. af de afviste på humaniora blevet optaget på en anden uddannelse inden for samme hovedområde. De afviste på samfundsvidenskab har i lidt højere grad søgt andre veje og er blandt andet i anden runde blevet optaget på humaniora og øvrige uddannelser, der ligger uden for Videnskabsministeriets ressort. Næsten halvdelen (45 pct.) af de ansøgere, der blev afvist på sundhedsvidenskab og optaget i anden runde, er blevet optaget på naturvidenskab. De afviste på teknisk videnskab, der er optaget i anden runde, er enten optaget på en anden uddannelse på teknisk videnskab, naturvidenskab eller på en uddannelse uden for Videnskabsministeriets ressort.

6 Tabel 5. Afviste 30. juli 2010, som er optaget i anden runde, fordelt på hovedområde Optaget på hovedområde Hum Nat Samf Sund Tek Teo Øvrige I alt Antal Hum 65% 6% 3% 1% 6% 21% 100% 393 Nat 3% 72% 6% 19% 100% 72 Samf 15% 6% 48% 1% 1% 2% 27% 100% 263 Sund 45% 7% 22% 15% 12% 100% 107 Tek 18% 3% 42% 36% 100% 33 I alt 34% 16% 17% 3% 4% 3% 22% 100% 868 Afvist De afviste, der bliver optaget i anden runde, bliver ikke alene ofte optaget på samme hovedområde, de bliver også ofte optaget på samme universitet, som afviste dem i første optagelsesrunde. Tabel 6. viser, hvilken institution de 18 pct. afviste, der blev optaget i anden runde, blev afvist fra og hvilken institution de blev optaget på i anden runde. Afviste fra Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet er i høj grad blevet optaget på det samme universitet på ledige studiepladser. Afviste fra Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitet er dog i højere grad blevet optaget på en anden institution (særligt Syddansk Universitet). Ikke alle afviste søger nødvendigvis ind på en universitetsuddannelse igen. Således er 39 pct. af de afviste fra Danmarks Tekniske Universitet blevet optaget på en uddannelse, der ikke hører under Videnskabsministeriets ressort - eksempelvis diplomingeniøruddannelserne. Tabel 6. Afviste 30. juli 2010, som er optaget i anden runde, fordelt på institution Optaget på institution AAU AU HHK DTU ITU KU RUC SDU Øvrige I alt Antal AAU 77% 3% 3% 6% 10% 100% 31 AU 19% 52% 12% 16% 100% 221 HHK 7% 2% 20% 2% 4% 1% 45% 19% 100% 119 DTU 7% 29% 18% 7% 39% 100% 28 ITU 13% 25% 63% 100% 8 KU 10% 4% 2% 2% 1% 31% 2% 24% 23% 100% 324 RUC 6% 2% 2% 3% 8% 48% 32% 100% 66 SDU 6% 1% 8% 62% 23% 100% 71 I alt 14% 15% 4% 2% 1% 14% 2% 28% 21% 100% 868 Afvist Ledige pladser på universiteterne efter anden optagelsesrunde Dette afsnit beskriver, hvor mange ledige pladser der er tilbage på universiteterne efter anden optagelsesrunde (dvs. pr. 1. oktober). Universiteterne har oplyst, at der er ledige pladser på universiteternes bacheloruddannelser efter optaget i anden runde, se tabel 7.

7 Tabel 7. Antal ledige pladser på universiteterne efter optaget i anden runde, 1. oktober 2010 HHK ITU DTU KU RUC AU AAU SDU I alt Ledige Pladser Optag Ledig kapacitet 0% 5% 3% 2% 13% 5% 27% 23% 11% Kilde: Opgørelser fra universiteterne. De ledige pladser på AAU udtrykker den kapacitet, som AAU har vilje og mulighed for at udbygge til, da AAU ønsker at optage alle, der opfylder de faglige adgangskrav. Note: Ledig kapacitet er beregnet ved at sætte ledige pladser i forhold til optag + ledige pladser. Note: Alene uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Stor forskel i antal ledige pladser blandt universiteter Der er stor forskel i antal ledige pladser blandt de forskellige universiteter. Syddansk Universitet og Aalborg Universitet er med henholdsvis og ledige pladser de universiteter med flest ledige pladser efter optaget i anden runde. Handelshøjskolen i København (0), IT-Universitetet i København (10) og Danmarks Tekniske Universitet (28) har færrest ledige pladser efter optaget i anden runde. Der er stor forskel på, om universiteterne har fået udnyttet deres kapacitet fuldt ud. Aalborg Universitet og Syddansk Universitet er med henholdsvis 27 pct. og 23 pct. de to universiteter, der i 2010 ville have været i stand til at øge optaget mest, hvis der havde været flere kvalificerede ansøgere. Geografi Der er en sammenhæng mellem universiteternes geografiske placering og antallet af ledige pladser. Målt i hoveder er universiteterne i og tæt på København, dvs. Handelshøjskolen i København, Københavns Universitet, IT-Universitetet i København, Roskilde Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet således de universiteter med færrest ledige pladser. Hovedområde Antallet af ledige pladser er særligt koncentreret inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, som sammen udgør mere end halvdelen af de ledige pladser, se figur 2. Også humaniora har med 22 pct. en stor del af de ledige pladser.

8 Figur 2. Antal ledige pladser på universiteterne efter optaget i anden runde, fordelt på hovedområder, Teologi Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora Teknisk videnskab Naturvidenskab Kilde: Opgørelser fra universiteterne. Det er dog ikke på alle universiteter, at størstedelen af ledige pladser findes inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, se tabel 8. Syddansk Universitet har flest pladser inden for humaniora, og Aalborg Universitet har flere ledige pladser på samfundsvidenskab end på naturvidenskab. Tabel 8. Antal ledige pladser fordelt på universitet og hovedområde, 1/ HHK ITU DTU KU RUC AU AAU SDU I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teologi I alt Kilde: Opgørelser fra universiteterne.

9 Bilag til redegørelse for ikke optagne ansøgere efter optagelsens 1. runde, og antal ledige pladser efter optagelsens 2. runde. Udvikling i afviste ansøgere Antallet af ansøgere, der ikke blev optaget, steg med 129 personer fra 2009 til 2010, se tabel 9. Denne vækst dækker over 304 flere afmeldte og 175 færre afviste, se tabel 9. Tabel 9. Antal ikke-optagne fordelt på afviste og afmeldte og hovedområde ved universiteternes bacheloruddannelser, 30. juli 2010 Ændring antal Pct. Humaniora I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Naturvidenskab I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Samfundsvidenskab I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Sundhedsvidenskab I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Teknisk Videnskab I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Teologi I alt ikke optagne Heraf afviste * * * Heraf afmeldte I alt I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf afmeldte Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Anm: Antal mindre end 3 er anonymiseret ved en * Antallet af afmeldte ansøgere steg 12 pct. fra 2009 til Det svarer cirka til væksten i antal første prioritetsansøger til universiteterne, som var på 10 pct.

10 Figur 3. Antal ikke optagne ansøgere fordelt på afviste og afmeldte ansøgere, 30. juli Afviste Afmeldte Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Afviste ansøgere fordelt på hovedområde Ser man på hovedområde fordeler de afviste ansøgere sig primært på samfundsvidenskab (35 pct.), sundhedsvidenskab (28 pct.) og humaniora (28 pct.), se figur 4. Dette afspejler nogenlunde disse hovedområders fordeling i forhold til andele af optaget, bortset fra sundhedsvidenskab. 28 pct. af de afviste havde søgt en sundhedsvidenskabelig uddannelse som første prioritet, selvom sundhedsvidenskab kun optager 9 pct. af det samlede optag. Det er også på sundhedsvidenskab de fleste dimensionerede uddannelser findes (f.eks. medicin). Figur 4. Afviste fordelt på hovedområde (1. prioritet), 30. juli 2010 Teknisk videnskab; 1% Naturvidenskab; 7% Teologi; 0% Samfundsvidenskab; 35% Humaniora; 28% Sundhedsvidenskab; 28% Anm: Tallene dækker udelukkende uddannelser under Videnskabsministeriets ressort.

11 Fra 2009 til 2010 steg antallet af afviste med 181 inden for sundhedsvidenskab (en stigning på 15 pct.), med 153 inden for humaniora (en stigning på 13 pct.) og med 55 inden for naturvidenskab (en stigning på 20 pct.), mens det faldt med 520 inden for samfundsvidenskab (et fald på 23 pct.) og med 42 inden for teknisk videnskab (et fald på 39 pct.). Afviste fordelt på universiteter Tabel 10 viser antallet af ikke optagne fordelt på universitet i perioden Tabel 10. Ikke optagne fordelt på afviste og afmeldte og universitet ved universiteternes bacheloruddannelser, 30. juli 2010 Ændring Antal Pct. Aarhus Universitet I alt ikke optagne Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København Heraf afviste Heraf afmeldte I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte IT Universitetet I alt ikke optagne Heraf afviste * * Heraf ikke afmeldte Københavns Universitet I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte Roskilde Universitet I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte Syddansk Universitet I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte Aalborg Universitet I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte I alt I alt ikke optagne Heraf afviste Heraf ikke afmeldte Tallene dækker udelukkende uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Anm: Antal mindre end 3 er anonymiseret ved en *

12 Ca. to tredjedele af alle afviste i 2010 havde som 1. prioritet søgt en uddannelse på Københavns Universitet (2.301) eller Aarhus Universitet (912), mens der var relativt få afviste på IT Universitet i København (34) og Danmarks Tekniske Universitet (54). Afvistes og optagnes prioritering Mange afviste ansøgere har kun søgt én uddannelse (42 pct.), se tabel 11. Ved kun at søge om optagelse på én adgangsbegrænset uddannelse, kan man risikere ikke at blive optaget, selvom man er kvalificeret, hvis flere har søgt, end der er pladser til. Tabel 11. Antal for de afviste, 30. juli 2010 Antal prioriteter Antal afviste Procent % % % % % % % % Uoplyst 58 1% I alt % Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Afmeldte ansøgeres oprindelsesland Mens ikke-danske ansøgere udgør ca. 9 pct. af de optagne, udgør ikke-danske ansøgere hele 40 pct. af de afmeldte ansøgere, se tabel 12. Tabel 12. Antal afmeldte fordelt på lande, 30. juli 2010 Afmeldt opfylder ikke adgangskrav Optaget Antal Procent Antal Procent Danmark % % Norge 252 9% 360 2% Sverige 223 8% 332 1% Island 46 2% 103 0% Tyskland 53 2% 214 1% Bulgarien 36 1% 57 0% Polen 38 1% 50 0% Rumænien 33 1% 36 0% Letland 35 1% 34 0% Litauen 117 4% 114 1% Cameroun 25 1% 3 0% Andre lande % 626 3% I alt % % Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Alene ansøgere og optagne med en uddannelse under videnskabsministeriet som 1. prioritet er inkluderet i beregningerne. Anm: Antal mindre end 3 er anonymiseret ved en *

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Ansøgere er for kræsne

Ansøgere er for kræsne 22 www.metroxpress.dk uddannelse Tirsdag 30. november 2010 Siderne er redigeret af Louise Poulsen Ansøgere er for kræsne MORTEN PEDERSEN/ARKIV 43 procent af de afviste ansøgere til universiteterne havde

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 17. marts 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt:

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt: Det bedste match Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild Kontakt: mcv@sdu.dk Projekt: SDU Modellen for Testbaseret Bacheloroptag Januar 2015 Oktober

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens?

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 2: Om hvad de studerende laver inden de begynder universitetsuddannelse Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Det er

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1

Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om danske unges tidsforbrug til uddannelse 1 Det ekstra

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora

Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora 9. oktober 2009 Til videnskabsministeren og medlemmerne af Udvalget for Videnskab og Teknologi Vedr.: Stigning af taxametre på samfundsvidenskab og humaniora I forlængelse af aftalen fra november 2008

Læs mere

Karen Gerstrøm Et spørgsmål om prioritering?

Karen Gerstrøm Et spørgsmål om prioritering? Karen Gerstrøm Et spørgsmål om prioritering? Et sociologisk speciale om søgemønstre til universiteternes bacheloruddannelser i 2010 I samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Notat. Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående

Notat. Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående Notat Justeringer i modellen til øget brug af dimensionering på de videregående uddannelser Initiativet om øget brug af dimensionering på de videregående uddannelser indgik i regeringens vækstudspil Danmark

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt

Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Det Politisk-Økonomiske Udvalg Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet 2000 1.3.2 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 Ad 2, dekaner... 1 Ad 3, institutledere... 2 Overenskomstansattes

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Universiteterne har i de anvendte opgørelser indberettet tal for følgende to indikatorer:

Universiteterne har i de anvendte opgørelser indberettet tal for følgende to indikatorer: Notat Opgørelse af taxameterforhøjelsen til humaniora og samfundsvidenskab 13. december 1. Indledning Partierne bag globaliseringsaftalen af 5. november 2009 besluttede at gennemføre en forhøjelse af taxameteret

Læs mere