Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D"

Transkript

1 Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes resultater fra målt i forhold til hinanden. Bedste resultat får altid indeks 1. Derved er det for andre resultater hurtigt at se forskellen til bedste praksis. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 1-skalaen, er indekskriterium gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for hvert undersøgelsesår angiver, hvor langt årets resultater procentuelt ligger fra det undersøgelsesår, hvor der er opnået bedste resultat. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der i det pågældende år var færre, der opfyldte indekskriteriet end i året med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) det pågældende år. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 1 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det er altid bedst at få så højt indekstal som muligt. Totalkolonnen og basen Total viser det gennemsnitlige resultat for alle seks undersøgelser på Fredericia Gymnasium. Det kan være nyttigt at sammenligne sig med både bedste praksis samt gennemsnittet. Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. 215 ASPEKT R&D Side 2 af 24

3 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Besvarelsesprocenter 21 Der har deltaget i alt 2 elever ud af 1 mulige - samlet svarprocent,6. STX: 647 ud af 721 mulige, HF: 125 ud af 15 mulige, 211 Der har deltaget i alt 6 elever ud af 6 - samlet svarprocent 9,8. STX: 731 ud af 7 mulige, HF: 155 ud af 178 mulige, 212 Der har deltaget i alt 4 elever ud af samlet svarprocent,. STX: 758 ud af 1 mulige, HF: 116 ud af 153 mulige 75, 213 Der har deltaget i alt 8 elever ud af 8 - samlet svarprocent 9,1. STX: 759 ud af 846 mulige, HF: 14 ud af 152 mulige, 214 Der har deltaget i alt 842 elever ud af 3 - samlet svarprocent,3. STX: 6 ud af 7 mulige, HF: 15 ud af 17 mulige, 215 Der har deltaget i alt 1 elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent,4. STX: 72 ud af 7 mulige, HF: 149 ud af 169 mulige, 215 ASPEKT R&D Side 3 af 24

4 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Overordnede vurderinger Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er dårligst og 1 er bedst) Base Skolen som helhed 7,9 Elevernes egen indsats i undervisningen 6,9 Elevernes motivation til at lære nyt Lærernes faglige dygtighed 8,1 Lærernes engagement i undervisningen 7,9 Lærernes evne til at formidle stoffet 7,1 Undervisningen 7,7 Variationen i undervisningsformer 6,5 Skolens sociale miljø 8,2 Klassens sammenhold Lectio 7,7 Rektor, vicerektor og uddannelsesledere 7,9 Uddannelsens studievejledning Skolens fysiske undervisningsforhold 7,7 Skolens rengøring 8,6 Skolens indretning og udseende 8,6 6,7 8,1 7, 7,7 6,3 8,2 7,9, 8,3 8,4 7,7 6,8 7,9 7,7 6,9 6,4 8, 7, 9 8,5 8,1 8, 7,1 8,1 7,9 7,1 1 6,7 8,3 7,7 7,7 8,3 1 8, 8,8 8,6 8,2 1 6,9 8,2 7,9 7,2 1 6,5 8,4 1 8, 8,2 1 8,8 8,9 1 8,1 6,8 8,2 8, 7,2 1 6,5 8,4 1 7,9 8,2 1 8,9 1 8,9 1 8,1 7, 8,3 1 8, 7,2 1 6,6 8,2 7,1 9 8,3 1 8, 7,3 8, 8,7 8,9 7,2 6,8 7,9 7,7 7, 6,2 7,7 7,3 7,1, 7,3 8, 9 7,1 6,6 7,2 7,9 7, 6,1 7,9 1 7,1 6,8 6,7 8,1 7,2 7, , 1 6,9 1 6,8 9 7,7 7,1 8,2 8,3 6,8 7,3 7,1 6,5 7,7 6, ,2 8,4 8,5 7,3 6,6 6,9 6,9 7,2 6,2 9 5,9 75 7,3 9 6,8 8,2 8,3 6,8 7,3 8,2 8,1 1 7,3 6,5 6,8 8,2 7,7 7,7 1 6,5 8,3 8,2 215 ASPEKT R&D Side 4 af 24

5 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Indfriede forventninger I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "slet ikke" og 1 er "fuldt ud") Base Uddannelsen lever op til forventningerne 7,7 7,7 7,9 1 7,9 1 7,9 7,1 9 7,3 7, Anbefaling af skolen I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 1 er "kan fuldt ud anbefale") Base Anbefaler skolen til andre 8,5 8,5 8,4 8,8 1 8,8 1 8,7 8,7 8,1 8, 9 8, 8,1 215 ASPEKT R&D Side 5 af 24

6 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Elevernes motivation og indsats Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og,1 notater med til timerne Jeg kommer til tiden,6 Jeg afleverer mine opgaver til tiden,3 Jeg overholder aftaler med lærerne,4,1 1,,9,7,8,9,4,,6,9,4,1,6 1,7,1, 1,6,6,5,1,7, 1, 1,1 1,4,8,6,9,,3,2,4 1,8,,2,4 1,5,4,2,4,2,9,7,9,9,9,3, Jeg er med til at skabe arbejdsro,8,2 84,3,6,4 1,5,,2,6,,7,8,2 Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Ikke indekseret Base Antal timer (gennemsnit) 9,4 7, 9,62 9, 1,42 1,43 1,32 5,36 7,7 7,21 8,26 7, 7, ASPEKT R&D Side 6 af 24

7 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Lærere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Lærerne virker godt forberedte,9 Lærerne virker opdaterede på deres fag,5 Lærerne anvender opdaterede materialer,1 Lærerne inddrager it og elektroniske medier i undervisningen,2 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Lærerne overholder aftaler,7 Lærerne kommer til tiden,1 Lærerne giver plads til humor i undervisningen,6 Lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen 8,9,,,3 1, 69,3,, 1,5,,3,,8, 65,9,9 9,4,7 1,,6,,9, 66,8 81,4 9,9,7 1,,1,3 1,7,6 74,1,,6 9,3,4 1,5,6 9,5,4 7,3,3,8, 1,7,4,7 9,3,3 1 76,1,1,1,7 78,9,2,,8, 62,4 75,2 84,,2,,4,,6, 66,5 8,5,2,4 9,,4,,4, 63,8,7 78,4 8,2,,6 1,,1,8 78,3,6 1 74,1 78, 9,7,9,5,1 9,5, 1,8 81,1 78,4 81,1,3,2,,5 73,6,2 72, , ,1 215 ASPEKT R&D Side 7 af 24

8 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Undervisning Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 81,2 Vi har indflydelse på undervisningen 64,2 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse,4 Der er tilstrækkeligt arbejdsro i undervisningen 6 84 Undervisningen forbereder mig til at læse videre,1 8,8 67,3 8,7 61,4 76,5 78,9 63,3 78,8 63,3,6 81,5 66,1 81,9 68,1,5, 65,6 8,3 74,4,3 1 81,8 66,8 8,7 8,5 1,6 78,5 56,8,4 1 73,5,1,4 68,8 73,6 51,2 64,1,2 6, 71, 4 59,4,8 1 69,3 1 8,2 49, ,9,9 9 66,9 73,4 5, ,3 8,3 9 58, , , ,3,9 6,8 68, 63,9,1 Andel som svarer "altid" og "ofte" Base Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger Google Drev i forbindelse med undervisningen 62, 59,6 76, 65,9 64,7 51,9 57 6, ,4,5 9 62,3 58,6,7 58, ,4 65,3 71 6, ,9,2 55, ,9,5 1 8,5 1 67, , ,5, 84 72,2 9 6,3 9 81, 74,6 65,4 29, , 6,7 9 7,1 64,6 8 5, ASPEKT R&D Side 8 af 24

9 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Uddannelses sværhedsgrad Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Base Passende sværhedsgrad 49,7 41, , ,9 49,7 5,1 52,9 56, 5 59,5 64,7 1 52, ,1 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Ikke indekseret For svært 13 Svært, men jeg klarer mig 233 Passende 2534 For let ASPEKT R&D Side 9 af 24

10 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Skriftlige opgaver Når jeg arbejder med mine skriftlige opgaver på skolen, hvor læreren kan hjælpe, lærer jeg mere end hvis jeg skrev dem derhjemme. Ikke indekseret Helt uenig 1 Delvis uenig Hverken eller 1 2 Delvis enig Helt enig Ved ikke 42 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ASPEKT R&D Side 1 af 24

11 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Fravær Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Base Nej, slet ikke pjækket 56,4 51,8 6,8 5 54,2 61,7 65,9 1 44, 67 31, , 71 48, , ,6 69 Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Ikke indekseret Nej, slet ikke 29 5 Ja, nogle få timer 12 3 Ja, 1-3 dage 21 Ja, 4 dage eller mere ASPEKT R&D Side 11 af 24

12 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Frafald Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen?" svarer "nej" Base Nej, har ikke overvejet at "droppe ud" af skolen,1,2,1,5,9 1 9,1,1 1 8,6,,1,1 76,9 8,8 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen? Ikke indekseret Ja Nej 4539 % % % 64 6 % 61 6 % % % % % % ASPEKT R&D Side 12 af 24

13 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Socialt miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Skolen er et rart sted at være,2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt 9,7 tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse,3 Stemningen i min klasse er præget af forståelse og 78,6 respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater,3 Skolen laver gode arrangementer fx fester, café,,8 frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 8,2,3 1,,5 1 8,8 9,6 1,3,4 1,2,6,1 8,4 9,8 1 9,2 8,2,2 1,,1 8,6 9,4 1,8,9,5 1,3 1,6,4 1,1,6 1,2 1,6, 1,,8 9,,6,,1 1,9,2 75,3 9,9, 78,9,5,5,7 76,6,5,1,8,7 84,3 9,2 8,,1 8, 72,3,6 1,2 9,4 6 81,1 9,4 75, 9 9,4,3,7 59, ,6 84,8 8,4,8,8,6 9 51, ,5,4 7,7,1,1,4 74,1 84,4 9,5 71,2 215 ASPEKT R&D Side 13 af 24

14 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Base Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater?,4 Har du været med til at mobbe andre elever?,4 Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere?,5 Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere?,7,,,,,,,,,,,,,,,,,7 1,3,7,9 9,8,2 1,2 1,4 1,,,,,,,,,,,,,,,,,7,1,8,8,8,5,1,2 215 ASPEKT R&D Side 14 af 24

15 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Organisering og kommunikation Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 84, Jeg får god information om aflysninger og ændringer 76,2 af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god 66,3 tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne 81, seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 65,4 9 81,6 6 78,,7 6,8 72,9 64,7 9,8 68,5,4,1 68,8,7 62,3,,2 84,4 1 61,7,9 1 78,3 64,2 81,5 68,1,8 78,5 63,3 8,9 62,9,2 65,3 76, 74,2 61,8 84,4 72, , 72,1 72,7 1, 78,3 74,3 66,1,2,2 1 72,2 1 8,1 65,2 9,8 69, , , 69,9 84,2 78,8 63, 7,1 66, It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens it-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine it-problemer,6 76,6,5,,9,,,,5 1 81,9 1,7 72,2,8 74,6,1,,4,,8, 81,2 75,7 8,8 7, 78,6 215 ASPEKT R&D Side 15 af 24

16 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Aldrig 3 Sjældent Ofte 19 3 Altid underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Aldrig 1 Sjældent Ofte Altid ASPEKT R&D Side 16 af 24

17 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... informationssøgning? Aldrig 1 Sjældent 412 Ofte 24 5 Altid % % individuelt arbejde? Aldrig 123 Sjældent 423 Ofte Altid % % ASPEKT R&D Side 17 af 24

18 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... gruppearbejde? Aldrig Sjældent 357 Ofte Altid % % ASPEKT R&D Side 18 af 24

19 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Skolevalg - ikke indekseret, rangeret Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen... (kun 1. års elever) Der er gode muligheder for videreuddannelse , Skolen har ry for at have et godt socialt miljø , Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i 521 fremtiden 52, Skolens udbud af linjer/studieretninger , Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 35 35, Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit 347 hjem 34, Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 2 29, Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen , Brobygningskurser 1 18, Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium , Mine forældre anbefalede mig skolen , Andet 1 1,% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 8, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig 8 skolen 8,% Skolens hjemmeside 28 2, Introduktionskurser 1 1,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% , , , , 15 39, 32, 32, 71 26, 45 16, 45 16, 28 1, 19 7, 36 13, 2 7, 5 1, 3 1, , , , 141 6, 36, 35,% 59 25, 64 27, 52 22, 35 15,% 34 14, 15 6, 18 7, 27 11, 7 3,% 2, , , ,% , 1 38,% 35, 75 28, 64 24, 52 19, 39 14, 28 1, 19 7, 26 9, 12 4, 1 3, 2,,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 49 62, 32 41,% 4 51, 7 9,% 25 32, 26 33, 25 32, 24 3, 15 19, 8 1, 7 9,% 1 12, 3 3, 11 14, 2 2, 2 2, 48 59, 36 44, 39 48, 15 18, 16 19, 26 32, 24 29, 18 22, 7 8, 6 7, 8 9, 2 24,,% 8 9, 3 3, 1 1, 4 54, 41 55, 38 51, 11 14, 18 24, 32 43, 22 29, 31 41, 14 18, 5 6, 7 9, 17 23,% 2 2, 2 2, 1 1,,% 215 ASPEKT R&D Side 19 af 24

20 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Fysisk miljø Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold 6, Stole og borde 56,5 Udstyr 73,7 Lysforhold 72,4 Indeklima generelt 42,8 71 Støj 56,7 9 Skolens netværk 4,,,,,,, 52,7 55,6 74, 73,7 35, ,1, 53,6 51,8 8 72,2 7,9 44, ,1, 66,1 61,8 74,5 9 67,2 49,7 56,7 9 45,6 9 66,4 65,1 1 74,2 9 75,4 41, ,9 47,9 63,1 6,5 73,2 75,4 38, ,3 1 48,9,,,,,,, 48, , 6 67,7 68,8 9 38, ,5 67, 62,6 52,2 8 65,8 57, 53,9, 68,1 1 5, 8,4 6,6 1 47, ,5 5, ,7 61,8 1 76,6 1 43, ,8 46,2 65,1 41, ,1 76,6 1 43, ,9 5,7 1 Skolens printere 34,6 73 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler,4 Områder til gruppearbejde 63,5 9 Bibliotek/videnscenter 84,2 Oprydning 49, Rengøring 81,3,,,,,,, 68, ,7 7 81,5 9 41, ,9, 84,3 64,8 81,6 9 44, ,7 3, 63,4 1,2 51,2,7 33, 69 9,7 1 7,7 1,4 55,1 1, 1 38,1 8,4 67,2 9,6 1 53,8 8,8,,,,,,, 58, , ,2 43,5 72,1 84, 71, , ,7 26, ,2 9 63, ,7 44,4,6 6,3,5 5, 74,5 4 1,6 64,1 81,5 9 54,1 215 ASPEKT R&D Side 2 af 24

21 Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Undervisningslokalerne er indrettet så de virker 58,8 inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i,6 Der er mange hyggekroge på skolen,3 Skolen er flot udsmykket,6 Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 71, 43, ,1 55,4 63,4 6, 75 5, ,7 69,8 81,5 8, 1 59,2 84,4,7,5 73,6 65,5,7 1,3,4 73,9 65,9,7 1, 1, 1 68,5 68,4 1,8,8,7 73,5 44, ,3 62, ,4 8 62, 52,9 69,9 63, , ,3 62,8 76,3 72,8 81,4 69,3 64,5 7,6,1 66,7 53,8 84,1 8,,4 59, 74 64,8,6,4,7 66,7 215 ASPEKT R&D Side 21 af 24

22 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Klasseskift: Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Ja 4462 % Nej % % % % % % % % % Køn Kvinde Mand ASPEKT R&D Side 22 af 24

23 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Selvoplevet dygtighed Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Jeg er en af de bedste 73 1 Der er nogle få, der er bedre end mig 26 5 Der er mange, der er bedre end mig Stx studieretninger Total Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig 12 Sproglig Andet 168 Ved ikke/endnu ikke valgt STX ASPEKT R&D Side 23 af 24

24 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Fritids-/erhvervsarbejde Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Base Antal timer den seneste uge (gennemsnit) 6,32 5,63 6,58 5, 6,51 6,81 6,7 7, 7,2 8,27 5,55 5,48 5, Forældres uddannelsesmæssige baggrund Grundskole/folkeskole 32 Faglig uddannelse fx tømrer, social- og 2 1 sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, hhx Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke ASPEKT R&D Side 24 af 24

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HTX Skjern 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? Svarmuligheder svar Procent 1årgang 2.årgang 3.årgang Dårligst 1 0 0% 2 0 0% 3 2 1% 4 3

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole HG

Svendborg Erhvervsskole HG Benchmarkingrapport Svendborg Erhvervsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Svendborg Erhvervsskole - HG elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere