DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: Afs. CVR-nr.: NaturErhvervstyrelsen har i mail af 6. januar bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om et notat vedrørende udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark herunder gerne lidt om forventninger til udviklingen i fremtiden. Notatet skal bruges i forbindelse med opdatering af hjemmesiden klimatilpasning.dk s landbrugsdel. Notatet herunder er udarbejdet af professor og temakoordinator for klima og naturressourcer Jørgen E. Olesen og akademisk medarbejder Inge T. Kristensen, begge Institut for Agroøkologi. Side 1/5 Med venlig hilsen Susanne Elmholt Seniorforsker, koordinator for DCA s myndighedsrådgivning DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé 2 Postboks Tjele Tlf.: Fax:

2 Side 2/5 Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Forudsætningen for vindyrkning er at der kan produceres vin i både tilstrækkelig mængde og kvalitet. Kvaliteten af vin bestemmes af en lang række forhold såsom druesort, grundstamme, jordtype, klima og dyrkningsteknik. Kombinationen af jordbund og klima har traditionelt været bestemmende for dyrkning af vin i Europa, og tilsammen danner det grundlag for begrebet "terroir", som karakteriserer evnen til på et givent sted at producere en vin af en given kvalitet. Men mens jord giver en konstant baggrund for vindyrkning, så varierer vejret fra år til år, og det fører til variation i mængden og kvaliteten af de producerede vine. Vinproduktion er begrænset til områder, hvor klimaet er befordrende for voksende druer med en afbalanceret sammensætning af sukker og syre, som både afspejler regionen og den pågældende druesort. Der er tre primære klimatiske betingelser for produktion af vin af høj kvalitet: 1) lav risiko for frostskader, 2) ophobning af tilstrækkelig varme om sommeren, og 3) fravær af ekstrem varme. Vinstokke er resistente over for sommertørke, forudsat jorden giver mulighed for tilstrækkelig dyb rodudvikling, og tørt vejr under høsten er en fordel for at sikre en sukkerkoncentration og undgå sygdomme. Vinens følsomhed for klima Opvarmningen som følge af klimaforandringer har i løbet af de seneste årtier generelt ført til forbedringer af vinens kvalitet i hele Europa. Det har mest været en konsekvens af stigende temperaturer i løbet af vækstsæsonen, der påvirker druernes kvalitet på flere måder. I foråret starter væksten i druerne, når temperaturer i en periode har været over 1 C. Desto tidligere og varmere forår, desto længere bliver druernes vækstperiode, og dermed øges mængden og kvaliteten af vinen. I modningsperioden fører høj temperatur til dannelse af tanniner, sukker og smagsstoffer i druerne, som også forbedrer vinens kvalitet i kølige klimaområder. I Alsace har de varmere temperaturer i løbet af de seneste år har ført til højere sukkerindhold i druerne, hvilket resulterer i et højere alkoholindhold. Alkoholindholdet i vin fra Riesling-druer i Alsace er steget fra omkring 9 vol-% i 197 til 11 vol-% i 25. Der er imidlertid også negative virkninger af højere temperaturer. Således kan ekstrem varme under blomstring og under af væksten af druerne forårsage tab af druer, manglende smag og dårlig eller for tidlig afmodning. Forskellige druesorter har forskellige optimale temperaturer. I det kølige klima i Alsace-regionen fås den bedste kvalitet generelt i hvide druesorter. Det

3 Side 3/5 skyldes at klima i vækstsæsonen generelt ligger med gennemsnitstemperaturer omkring 14 C. I varmere områder som f.eks. i Barolo regionen i Italien dyrkes røde druer, der kræver gennemsnitlige temperaturer på omkring 18,5 C. En klimatisk opvarmning vil derfor flytte de optimale områder for dyrkning af bestemte druesorter nordpå i Europa. En af de virkninger ville være, at det i de nuværende vindyrkningsområder vil være vanskeligt at opretholde kvaliteten af de traditionelle druer, hvilket har store konsekvenser for de nuværende regionale regler i Europa, som er opbygget for at sikre vinens kvalitet. Udvikling i det danske areal med vindruer I Danmark dyrkes kun druesorter, der kan tåle kolde vintre og som kan klare sig med en forholdsvis kort og kølig sommer. Den klimatiske opvarmning har dog gjort det muligt også at dyrke vindruer med rimeligt udbytte og kvalitet i Danmark. Arealet med vindruer er steget jævnt i perioden fra 25 til 21 med godt 5 ha om året (figur 1). Antallet af bedrifter, der dyrker vin er steget fra 33 til 67. Det gennemsnitlige areal pr. bedrift er på under 1 ha. Bedriften med det største areal havde i ha. I 25 havde kun 4 bedrifter et samlet areal med vindruer på over 1 ha. I 21 var antallet af disse bedrifter steget til 13. I 25 var 88 % af arealet med vindruer placeret i de tre sydligste regioner (Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland) med hovedvægten på Sjælland (figur 2). Midtjylland og Nordjylland udgjorde kun 12 % af arealet. I 21 var denne andel steget til 28 %. Stigningen er primært sket i Midtjylland. Størstedelen af vinmarkerne (65 %) er under 3 år gamle (figur 3). Den lave alder hænger især sammen med den voldsomme vækst i arealet med vindyrkning. Med den forventede opvarmning må arealet med vindyrkning forventes fortsat at vokse og dermed vil der formentlig fortsat være en forholdsvis ung bestand af vinstokke i Danmark. Vindyrkning i Danmark i et fremtidigt varmere klima Ved Aarhus Universitet er det undersøgt, hvordan dyrkningsforholdene for Chardonnay druer vil udvikle sig i Europa fra i dag frem til 24. De klimatiske krav til dyrkning af afgrøder sammenfattes i temperaturindeks i form af et antal varmeenheder, som dyrkningssæsonen skal opnå, for at afgrøden kan nå at modnes. Det såkaldte Huglin temperaturindeks bruges til at angive dyrkningsegnetheden for vin. Beregningerne bygger på fremskrivninger af klimaet, gældende for år 22 og 24, foretaget med seks forskellige klimamodeller.

4 Side 4/5 Dyrkningsområdet for Chardonnay-druen rykker nordpå i Europa (figur 4), men ifølge beregningerne vil disse druer ikke vil være dyrkningsegnede i Danmark inden for tidshorisonten. Der er her valgt at fokusere på Chardonnay druer, som har et relativt lavt varmekrav (17 Huglin enheder). En vindrue som Syrah har et højere varmekrav på 21 varmeenheder og vil derfor være vanskeligere at dyrke. Det må dog understreges, at alle beregningerne i figur 4 er foretaget ved hjælp af et gennemsnitklima for forholdsvis store områder. Det betyder, at der for alle afgrøder være mange lokalområder inden for kvadraterne (sydvendte skråninger og lignende lune hjørner), hvor vindruerne med fordel kan dyrkes Høstår Antal bedrifter Areal med vindruer i ha. Figur 1. Udvikling i arealet med vindruer Areal 25 Areal Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Figur 2. Areal i ha med vindruer i 25 og 21, opdelt på regioner.

5 Areal i ha. DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Side 5/ Nyetableret 1 år 2 år 3 år 4 år eller ældre Markernes alder i 21 Figur 3. Areal med vindruer fordelt på markernes alder i 21. Figur 4. Grænser for dyrkningsegnethed i år 22 og 24 for vin (Chardonnay druen). Kortene er baseret på klimascenarier frembragt af seks forskellige klimamodeller. Grøn: Områder der er dyrkningsegnede i dag (baseline scenarium). Gul: Områder der entydigt er dyrkningsegnede under klimaændringer. Rød: områder hvor de 6 modellers forudsigelser ikke er entydige.

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet:

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet: Vor Vin Vordingborg Vinklub Medlemsblad til vinens venner Nr. 47 April 2014 Formanden har ordet: Et spændende vin år er allerede godt i gang. Det bliver i år 2014 et år lidt ud over de øvrige vin år i

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Behov for vand i Region Midtjylland

Behov for vand i Region Midtjylland Behov for vand i Region Midtjylland Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Anders Hedetoft, CRT *Brian Lyngby Sørensen, GEUS *Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere