Potentialer for vinproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialer for vinproduktion"

Transkript

1 København. 10. juni 2010 Sommerhilsen Selvom det har blæst og regnet, som var det oktober, så ér det jo midsommer med alt hvad dertil hører af glæde og højt humør. Jeg håber, at du får en god lang sommer med masser af varme, fornøjelse og gode oplevelser! Efter ni år som konsulent er jeg efterhånden fuldbefaren. Det har bl.a. ført til, at jeg har ændret firmanavn til Eskild Hansen Strategibureau. Potentialer for vinproduktion Det indebærer selvsagt, at det er strategier, vi arbejder med hvorfor og ikke mindst hvordan man kommer fra A til B. Erhvervsøkonomisk Det indebærer også, analyse at vi er specialister af vinproducenter yder i rådgivning Region Sjælland med faglig dybde og professionel indsigt. Vi rådgiver om udvikling og udnyttelse af de samfundsbestemte rammer for erhvervsudvikling til gavn for både erhvervslivet og det fælles bedste. Vi rådgiver om hårde områder som globalisering, teknologi, iværksætteri, ledelse og kapital, og bløde områder som identitet og kultur. Fra kerneområdet vokser nye sidegrene. Aktuelt drejer det sig især om tre områder: Strategier for museer og kulturinstitutioner, destinations- og byudvikling samt accelerationsprogrammer for iværksættere. Her ønsker vi særligt at styrke os med nye erfaringer, referencer og samarbejdspartnere. Samtidig slipper vi naturligvis ikke det, vi allerede har bygget op. Hvis du er interesseret i at høre nærmere eller har en ide eller et projekt i tankerne, er du altid velkommen til at tage kontakt. Godsommer! Med venlig hilsen Eskild Hansen, Direktør / Region Sjælland / august 2011 / EskildHansenStrategibureau / Tryggevældevej 117, 2700 Brønshøj, / ehsb.dk /

2 Indhold Potentialer for vinproduktion...1 Indledning...3 Observationer...4 Vurderinger De 14 vinproducenter Degnemosegaard Vinlaug, Feerslev/Skibby Dyrehøjgaard, Røsnæs/Kalundborg Frederiksdal Kirsebærvin, Harpelunde/Lolland Galsgaard Vin, Riserup/Nørre Alslev Glim Vinmarker, Glim/Roskilde Kongsbak Vin, Røsnæs/Kalundborg Lilleø Vin, Lilleø, Maribo Rosenbæk Vin, Herfølge Vester Ulslev Vingaard, Øster Ulslev, Lolland Vinavler Arne Høegh, Kettinge Vinperlen, Gislinge Øllingesøe Gods Ørnberg Vin, Sjællands Odde Østergaard, Stokkemarke

3 Indledning I de seneste 10 år har der været erhvervsmæssig produktion af vin i Danmark. Produktionen startede som pionerarbejde. Siden er produktionen vokset og der er så småt kommet nye kommercielle interesser ind i branchen. Den nylige etablering af brancheforeningen Danske Vingårde med de ca. 40 største danske vinproducenter markerer dette. I Region Sjælland indgår regional vinproduktion i sammenhæng med turisme, oplevelser og udvikling af erhverv også som en del af den regionale fødevaresatsning. Med den nye regionale turismestrategi prioriteres udvikling af lokale kvalitetsfødevarer som et oplevelsesfyrtårn for regionen. Region Sjælland inviterede på denne baggrund regionale vinproducenter til et dialogmøde i maj I forlængelse af mødet har Region Sjælland besluttet fremover at give regionale vingaver. Desuden blev det besluttet at gennemføre en nærmere undersøgelse af potentialerne for regional vinproduktion med udgangspunkt i erfaringer og behov hos de enkelte producenter. Som grundlag for dette arbejde fastlagde Region Sjælland følgende undersøgelsesspørgsmål: 1. Hvad ser den enkelte avler som potentialerne for regional vinproduktion? 2. Hvad er avlernes ambitionsniveau? 3. Hvilke udfordringer står avlerne overfor? Er det fx muligt at få (mere) forretning ud af de mange besøgende? 4. Hvordan ser den enkelte avler regionens rolle (hvordan) kan regionen bistå avlerne i den ønskede udvikling? Efter aftale med Region Sjælland har EHSB forestået undersøgelsen og udarbejdet nærværende rapport. Ud af regionens 17 erhvervsavlere har 14 medvirket. For hver af de 14 producenter er der udarbejdet en kortfattet skriftlig profil med fakta, erfaringer og vurderinger. Inden da gives der i rapporten først en redegørelse for de vigtigste konklusioner og observationer fra undersøgelsen og dernæst en vurdering og diskussion af de fremadrettede potentialer og perspektiver. God læselyst! Direktør Eskild Hansen, EHSB 3

4 Observationer De vigtigste observationer fra undersøgelsen er på de følgende sider sammenfattet under følgende overskrifter: Smagen og oplevelsen skal bære prisen Tre segmenter af regional vin Gode muligheder for vindyrkning i regionen Vanskelig adgang til egnede marker Danmark bedst egnet til hvidvin Voksende volumen men lille markedsandel Afsætning er den afgørende udfordring Lave adgangsbarrierer og mange nye producenter Professionelle landbrug går ind i vinproduktion Partnerskaber med smagsdommere og professionelle aftagere Generøst branchefællesskab Adgang til international viden Besøgsforretningen kan udvikles men kræver investeringer Vinproduktion som bierhverv er ikke lønsomt Nordisk vinregion Smagen og oplevelsen skal bære prisen: Det er dyrt at producere vin i Danmark og danske producenter vil aldrig kunne konkurrere på pris i forhold til det massive udbud af god udenlandsk vin. Blandt producenterne fremhæves følgende faktorer som differentierende og merprisbærende for dansk vin: Nyhedens interesse: For mange forbrugere er det stadig nyt og anderledes at drikke dansk vin. Flere nævner dog, at nyhedens interesse er ved at være overstået. Hjemlighed: En betydelig del af den regionale vinproduktion afsættes lokalt til forbrugere, der bruger den lokale vin til at markere egen identitet og fejre dét sted, man kommer fra. Mange giver gerne lokal vin som gave. Økologi/biodynamik: Nogle af de mindre producenter er økologiske hhv. under omlægning til økologi og ser det som en fordel. De større avlere synes det er for risikabelt ikke at kunne anvende bekæmpelsesmidler og vurderer samtidig, at økologi ikke er en parameter i højpris vinmarkedet. Smag: Udsøgt og distinkt smag er en afgørende parameter, hvis man vil konkurrere inden for højpris vin. Det kræver førsteklasses råvarer, professionelt vineri og anerkendt vinmager. Smag og kvalitet blåstemples bl.a. via test på tyske laboratorier (obligatorisk for alle medlemmer i Danske Vingårde), branchens egne smagninger med tilhørende præmiering, andre typer af smagninger og anmeldelser, afsætning via anerkendte vinhandlere og restauranter m.v. Branding: Herudover er hele itale- og iscenesættelsen af vin en afgørende faktor. Vigtige virkemidler er her fx vingårdens lokalisering, navn, fortælling og fremtrædelse, kundebetjening og kundeevents, emballagen, kobling til kendte brands og berømte mennesker ( kendiseffekt ), omtaler i livsstilsmedier m.v. En producent arbejder på at opnå anerkendelse som beskyttet geografisk be- 4

5 tegnelse, BGM (som fx Esrom, Danablu og Lammefjordsgulerødder tidligere har opnået). Tre segmenter af regional vin: Blandt producenterne er der tydelig forskel i vægtningen af ovennævnte differentieringsfaktorer. Der er fundet tre segmenter: 100 kr. gruppen ( dagligvare ): Små, lokalt funderede; prisforsigtige og/eller med lav/urealiseret hjemligheds- og smagsfaktor. 200 kr. gruppen ( luksusvare ): Små, lokalt funderede; prisoptimistiske og/eller med høj/realiseret hjemligheds- og smagsfaktor. Der er også en større producent i denne gruppe. 300 kr. gruppen ( gourmetvare ): Et par større højt profileret producenter. Producenterne gør sig naturligvis mange overvejelser om deres markedspositionering. Det nævnes, at 100 kr. niveauet i vinmarkedet betragtes som et skarpt hjørne over 100 kr. taber man rigtig mange potentielle kunder. Det forudsiges, at vi i de kommende år vil se meget dansk vin under 100 kr. Samtidig er det en udbredt vurdering, at hvis det på sigt skal være interessant at lave dansk vin, så skal prisen over 200 kr. Her ligger en klar udfordring for branchen hvordan sikrer producenterne sig, at de kan opretholde et passende højt prisniveau og ikke positionerer/konkurrerer dansk vin ned i et uattraktivt dagligvare-segment? Gode muligheder for vindyrkning i regionen: I Region Sjælland er der særligt gunstige dyrkningsvilkår på kystnære sydvestvendte skråninger med begrænset nedbør (bl.a. Asnæs, Røsnæs og Sjællands Odde) og på lavtliggende kystnære områder og øer (bl.a. Smålandshavet), bl.a. fordi lyset her reflekteres i det omkringliggende hav. Der dyrkes dog også vin inde i landet. Her er der oftere problemer med nattefrost. Det nævnes, at de bedste dyrkningssteder i regionen klimatisk er fuldt på højde med gode dyrkningssteder fx i Sydtyskland. I hvert fald i de gode år. Vanskelig adgang til egnede marker: Vingårde er mindre arealer, der etableres på steder, hvor jordbund, klima og lysforhold er ideelle. Det nævnes som en historisk betinget barriere for vinproduktion i Danmark, at gårdene er struktureret til anden anvendelse end vinproduktion. Det giver særlige udfordringer i fht. at fiske egnede marker ud af eksisterende landbrug til vinproduktion (det er ikke lønsomt at købe en hel gård med avlsbygninger m.v. blot for at få adgang til egnede vinmarker). Forpagtningsaftaler rejser særlige problemstillinger i relation til vinproduktion, idet der er behov for et lang investeringshorisont (forpagtningsaftaler i Danmark er typisk af kortere varighed). Arealkravene ved svineproduktion bremser også muligheden for at opnå adgang til egnede vinmarker. Danmark bedst egnet til hvidvin: Blandt avlerne er der afgjort elementer af religionskrig, når det gælder valget af druer herunder valget mellem røde og hvide druer. Mange avlere mener ikke, at Danmark er egnet til dyrkning af rødvin. Nogle taler om at rødvinskvaliteten er løftet markant i de senere år. Andre anerkender, at Danmark klimatisk ligger lige på kan- 5

6 ten i fht. rødvin. Der er bred enighed om, at hvidvin fint kan dyrkes i Danmark. Voksende volumen men lille markedsandel: I 2010 drak vi i Danmark i alt 192 mio. liter vin. Forbruget vokser med ca. 1,5% p.a. 1 Den danske vinproduktion vokser med over 50% p.a., men udgør i dag beskedne 0,05% af det samlede danske forbrug. Det er imidlertid ikke så relevant at vurdere dansk vins markedsandel i fht. totalmarkedet. Dagbladenes vinsmagninger deles typisk i tre prisintervaller: Under 50 kr., kr. og over 80 kr. Dansk vin ligger entydigt i sidstnævnte interval. Der findes ikke umiddelbart statistik om fordelingen af det samlede vinsalg på prisintervaller. Hvis det fx antages (hvilket nok er højt sat), at 10% af det samlede vinforbrug købes i prisintervallet over 80 kr. pr. flaske, så udgør dansk vins aktuelle markedsandel 0,5%. Når der samtidig er udsigt til en 2-3 dobling af volumen i den danske vinproduktion i de kommende år bliver det klart, at den danske vinbranche banker på som en seriøs spiller på det danske marked for højpris vin. Dansk vin vil ikke længere blot være et koriosum. Afsætning er den afgørende udfordring: Afsætningssituationen blandt de forskellige producenter er meget forskellig. Nogle producenter er slet ikke aktive med at udvikle afsætning, da hele produktionen let sælges gennem få etablerede kanaler. Andre sætter prisen ned, fordi de efter finanskrisen oplever mindre betalingsvilje i markedet. Atter andre dumper nærmest prisen for at slippe af med et stort lager. Når afsætning kan betegnes som en afgørende udfordring for branchen, skyldes det først og fremmest, at det nu ér dokumenteret, at man godt kan lave god vin i Danmark og at der også ér en interesse for dansk vin. Udfordringen er nu at fastholde og styrke markedspositionen. Endvidere er afsætningsspørgsmålet centralt i fht. det spring i produktionsmængden af dansk vin, vi nu står midt i. Der er kommet nye større spillere på banen og blandt en del af de mindre producenter er der en frygt for stigende konkurrence og endnu mere vigende priser, end vi allerede har set. Når det gælder afsætningskanaler er der betydelige forskelle mellem producenterne. Nogle beror på lokal, personlig afsætning (fra eget vineri, lokale fødevaremarkeder, nærliggende gårdbutikker m.v.) i nogle tilfælde suppleret med sporadisk afsætning til detailhandel og restauranter. Andre lever næsten udelukkende af afsætning til gourmetrestauranter og - grossister. Atter andre har en bred afsætning i detailleddet, hvilket kræver en betydelig salgsindsats, butiksmateriale, butikssmagninger m.v. Det er klart, at afsætning til gourmet-kanaler spiller positivt tilbage på afsætningen til andre kanaler ( blåstempler ). Men det er også helt klart, at de små producenter har vanskeligt ved at oparbejde en tydelig position i detailleddet. Det kræver både volumen og salgsmæssig styrke. En af producenterne nævnte, at man nu har engageret to selvstændige sælgere, der har opbygget et sortiment af danske og udenlandske kvalitetsfødevarer m.v. Der er altså også et privat marked for denne type salgsydelser. 1 Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 290, juni

7 Lave adgangsbarrierer og mange nye producenter: Det er kendetegnende, at man kan være aktiv i vinbranchen i Danmark på meget forskellige økonomiske niveauer. Adgangsinvesteringen til branchen ligger i etablering og vedligeholdelse af en vinmark. Der går typisk 3-4 år før en ny vinmark er i produktion. En del af de nystartede producenter lejer sig ind i vinerier i ind- og udland, så etablering af eget vineri er ikke en forudsætning for etablering. Man kan således godt komme i gang med vinproduktion med en initialinvestering på under kr. Og så en masse arbejdstimer. De lave adgangsbarrierer er også én af forklaringerne på at antallet af vinavlere i Danmark er øget ret betydeligt over årene (i de seneste år er på landsplan nye producenter hvert år startet op, markant flere end i tidligere år). Investeringsmæssigt er etableringen af vineri en tærskel. Her ligger en investering i størrelsesorden 0,2-3 mio. kr. I undersøgelsen er der ikke fundet eksempler på fællesejede vinerier, men flere producenter nævner, at der her ligger en oplagt mulighed for omkostnings- og risikodeling. Undersøgelsen giver til gengæld flere eksempler på vinerier, der enten udfører kontraktproduktion for andre vinproducenter og/eller udlejer vineri til andre vinmagere. På den måde sker der omkostningsdeling. Professionelle landbrug går ind i vinproduktion: I vinbranchens pionerfase i Danmark var det i høj grad (men ikke udelukkende) fritidslandmænd uden landbrugsfaglig baggrund, der etablerede vinproduktion. I de senere år er der kommet flere professionelle landbrug ind i branchen. Enten i form af landmænd, der har lagt produktionen om. Eller landmænd, der supplerer etablerede driftsgrene (dyr og/eller planter) med vinproduktion. Her ligger flere fordele. Investeringsmæssigt kan eksisterende aktiver som jord, maskiner og bygninger overføres til vinproduktion. Videnmæssigt er der betydelige overlap især mellem produktion af kernefrugt og vin. Sæsonmæssigt er vin også et godt supplement til anden planteproduktion (roer, korn m.v.), når der er travlt i vinmarken passer de andre afgrøder sig selv og omvendt. Skattemæssigt er det også en fordel at være en virksomhed i drift. Det tager typisk 3-5 år, før der er skattemæssigt overskud i vinproduktion og da skattereglerne for erhvervsmæssig virksomhed fordrer overskud inden 3 år, er det ikke muligt at fradrage erhvervsmæssige omkostninger, hvis man driver vinproduktion isoleret. Partnerskaber med smagsdommere og professionelle aftagere: Undersøgelsen har afdækket et par spændende eksempler på partnerskabsmodeller i vinbranchen. Partnerskaber er bl.a. udbredt i rådgivningsbrancherne (advokater, managementkonsulenter, arkitekter, designere m.v.), hvor en virksomhed ligeværdigt beror på flere personer med forskellige spidskompetencer. Det kan således være en god måde at få en bredere palet af kompetencer ind i en virksomhed. I de to tilfælde fra undersøgelsen er det både det landbrugsfaglige (dyrkning), det vinfaglige (smag) og det kommunikationsmæssige (branding), der indgår i partnerskabet. I det ene tilfælde er partnerskabet en udbygning af et tidligere etableret partnerskab om frugtproduktion. I det andet tilfælde er det et nyt partnerskab, der har bragt landmanden ind i en ny selvforståelse fra landbrugsingeniør til smags- og naturingeniør (fra det kvantitative til det kvalitative). Landmanden i førstnævnte partnerskab udtrykker det på følgende vis: Hvis du ikke kan smage det, kan du ikke dyrke det. 7

8 Generøst branchefællesskab: Foreningen af Danske Vinavlere, der hidtil har samlet branchen, synes klart præget af pionerånd, gensidig interesse og betydelig åbenhed i fht. at dele viden, erfaringer, tips m.v. Åbenheden bidrager også til at reducere adgangsbarrierer for nye vinproducenter. Det er svært at blive en rigtig dygtig vinproducent, men man kan forholdsvis let komme i gang bl.a. ved at trække på viden fra etablerede kolleger. Måske vil etableringen af Danske Vingårde markere omstilling til en mere professionel og konkurrencepræget branchekultur. En af respondenterne nævnte, at der ofte er for meget kaffeklub over branchemøderne. En anden nævnte, at kulturen og samspillet i branchen hidtil næsten udelukkende har været præget af processen i vinproduktion, mens det forretningsmæssige har haft lav prioritet. Fx har man stort set ikke beskæftiget sig med salg og afsætning. Det er et af målene med den nye brancheforening, at styrke indsatsen bl.a. på dette område. Det er helt naturligt og parallelt til udviklingen i andre brancher, at der i overgangsfaser fra ét markedsbillede til et andet sker omlægning af de institutionelle rammer for branchesamspillet. Nye interesser skaber behov for nye strukturer. Adgang til international viden: Danmark har ét af verdens bedste landbrugsfaglige rådgivningssystemer, men det er en entydig vurdering, at rådgivningssystemet ikke har noget at byde på, når det gælder vinproduktion. Til gengæld trækker branchen i vid udstrækning på udenlandsk ekspertise, ikke mindst tysk ekspertise. Måske vil der på sigt kunne opbygges mere rådgivningsekspertise i Danmark, men det virker omvendt som om rådgivningen fra udenlandske kilder og samspillet med udenlandske partnere fungerer ret smertefrit. Det tager naturligvis tid at finde rigtige i udlandet partnere, men det gør det jo som regel også at finde danske rådgivere og partnere. Og der er ubetinget en fordel i at komme direkte til den stærkeste kilde, når det gælder rådgivning, test, køb af vinstokke, udstyr til vinerier, vinmageri m.v. Besøgsforretningen kan udvikles men kræver investeringer: Udvikling af vingårde og vinerier som oplevelsesattraktioner og besøgsmål er klart et område, producenterne har blik for. Og der er også for flere producenters vedkommende ret betydelige volumener i besøgsaktiviteten. For nogle producenter er besøgsaktiviteten vigtig, fordi den trækker en stor del af den lokale/direkte afsætning. For andre er det mere de professionelle relationer fra besøgsaktiviteten, der lægges vægt på. Det er dog kendetegnende, at besøgsforretningen i sig selv ikke har stor økonomisk betydning. En enkelt producent har sat forretningen mere i system og har udover gårdbutik investeret i et professionelt mødelokale, som forventes at kunne generere en vis omsætning. Endvidere samarbejdes med lokale overnatningssteder om salg af vinpakker til turister. Det overvejes også at gå ind i større arrangementer (fester, bryllupper m.v.), men det erkendes samtidig, at det er en helt anden forretning (værelser, køkken m.v.). Overordnet er der ingen tvivl om at producenternes fokus ligger på at få vinforretningen op at flyve på et passende højt niveau. Når dét er realiseret kan vi forvente at se investeringer og produktudvidelser i relation til 8

9 besøgsforretning. Men det er sandsynligvis først i næste fase af branchens udvikling. Det skal også nævnes, at en del producenter, der har medvirket i markeder, temaevents m.v. omkring lokale fødevarer har oplevet problemer i den forbindelse. Enten fordi de ikke har tilstrækkeligt store volumen af vin at kunne sælge. Eller fordi begivenhederne i for høj grad går op i en masse gratis smagsprøver og for lidt konkret salg. Det er ikke den brede danske befolkning, der køber dansk vin. For hovedparten af producenterne er det åbenbart, at det er i forudbestilte gruppe-arrangementer, der ligger et vækstpotentiale. Producenterne kan ikke præstere generel åbningstid, og derfor er generelle, detailorienterede ruter og lignende ikke en realistisk mulighed. Hertil kommer, at gode oplevelser kræver forplejning, personlig tilstedeværelse m.v., hvilket kun kan leveres i fbm. arrangementer. Arrangementssalg til firmaer, hoteller, eventbureauer og lignende er imidlertid også en klar barriere for de små producenter. Vinproduktion som bierhverv er ikke lønsomt: Fra de mindre producenter, der har vinproduktion som bierhverv, lyder det ret samstemmende, at vinproduktion langt fra er en guldrandet forretning. Hvis man indregner eget tidsforbrug står afkastet slet ikke mål med investeringen. Man skal opleve det som en god hobby, for at det kan løbe rundt i et bredere regnestykke. Nordisk vinregion: I EU-sammenhæng er Danmark placeret i en særlig nordisk vinregion. Det indebærer bl.a., at sprøjtemidler m.v. skal godkendes særskilt i et nordisk land før det kan anvendes her. Danske producenter kan således ikke umiddelbart anvende de midler, der er godkendt i fx Tyskland og Frankrig. Flere producenter nævner dette som en ulempe. 9

10 Vurderinger I forlængelse af de direkte konklusioner og observationer vil EHSB for helt egen regning på de følgende sider præsentere nogle videre vurderinger omkring de fremadrettede potentialer og perspektiver for vinproduktion i Region Sjælland. Vurderingerne er sammenfattet i følgende overskrifter: En seriøs branche En polariseret branche Vækst og lønsomhed via lang hale af produkter og ydelser Internationalisering Et fyrtårn for Region Sjælland En seriøs branche: Undersøgelsen dokumenterer, at vinproduktion i Danmark både markedsmæssigt og økonomisk er på vej til at blive en mere moden branche. Målt på produktionsvolumen, markedsandel og professionalisme er vi midt i et skift, der gør, at vi nu kan tale om en seriøs dansk vinbranche. En polariseret branche: Branchen vil bestå af en stor gruppe mindre lokale producenter (typisk bierhverv eller sidegrene til andet erhverv) i 100 og 200 kr. gruppen samt en mindre gruppe nationalt og i et vist omfang internationalt orienterede producenter i 200 og 300 kr. gruppen. Forskellen mellem A-, B- og C-holdet vil blive tydeligere. Kvalitet og smagen bliver sammen med evnen til at udfolde hjemlighedsfaktoren og få solgt vinoplevelsen på markedet for gruppe-arrangementer bliver dét, der gør forskellen på 100 og 200 kr. gruppen. Tilsvarende bliver det i høj grad branding og gourmetfaktor, der kommer til at skille producenterne i hhv. 200 og 300 kr. gruppen. Sandsynligvis vil vi i de kommende år se flere nye spillere gå ind i vinbranchen. Fx feriecentre der går ind i branchen for at kunne tilbyde spændende oplevelser til familiens voksne - især mændene (ligesom man har taget welness ind i forskellige folkeudgaver ). I Danmark har vi endnu ikke set eksempler herpå. Men i Sverige er der etableret en enkelt meget stor vingård og Æblets hus i Kivik i Österlen er eksempel på en virksomhed, der kombinerer oplevelsesattraktion og ciderproduktion. Det er også muligt at flere gourmetrestauranter, bo-og-spis-koncepter, konferencehoteller m.v. kunne være tiltalt af at gå ind i vinproduktion. Vækst og lønsomhed via lang hale af produkter og ydelser: Det er næppe muligt at skabe en international blockbuster vin i Danmark. Dansk vin vil fortsat være et specialiseret niche-produkt. Forretningsmæssigt ligger der en vej til forretningsmæssig vækst og lønsomhed i udvikling af en vifte af relaterede produkter (frugtvin, cider, gele o.m.a.) og ydelser (medejerskab, smagninger, vinskole, besøg, firmamøder, fester o.m.a.). Vinproduktion kan være løftestang for udvikling af en række relaterede forretninger. Samtidig ligger der også et potentiale i øget international afsætning. Internationalisering: For markedslederne i Danmark vil det være afgørende at skabe en international position. Både når det gælder kompeten- 10

11 cer/processer og når det gælder anerkendelse/afsætning. Danmark vil stadig være hovedmarkedet men vækst forudsætter internationalisering. Dansk vin skal kunne købes i Hamburg, London og Stockholm. Et fyrtårn for Region Sjælland: I Danmark har Region Sjælland langt fra monopol på vinproduktion. Men regionen kunne godt gå efter en position som Danmarks vincentrum. Og vin kan godt sammen med kvalitetsprodukter inden for frugt, grønt, urter, mejeriprodukter, kødprodukter m.v. være en del af regionens profil. Hvad kan der gøres? For at lykkes kræves der først og fremmest at flere professionelle og ambitiøse producenter kommer ind i et tættere og mere forpligtende samspil med de bedste aftagere, vinmagere, smagsdommere m.v. i både ind- og udland. For at fremme en sådan udvikling kunne der i samarbejde med internationale partnere (anerkendte udenlandske vinmager-events) samt Danske Vingårde, vin-handlere, vin-medier, restauranter m.v. tages initiativ til etablering af en årligt tilbagevendende professionel vinskole i regionen. Begivenheden kunne også have et publikumsprogram, men kernen skulle være en professionel begivenhed på højt og gerne internationalt niveau. Begivenheden kunne også understøttes/suppleres af en professionel vinuddannelse tilrettelagt og gennemført i tæt samspil med branchen. En sådan national/nordisk uddannelsesinstitution kunne godt etableres i Region Sjælland. 11

12 De 14 vinproducenter I undersøgelsen har følgende vinproducenter venligt medvirket: 1. Degnemosegaard Vinlaug v/kirsten og Gorm Poulsen 2. Dyrehøjgaard v/bettina og Tom Christensen 3. Frederiksdal Kirsebærvin v/harald Krabbe 4. Galsgaard Vin/Hanne og Niels Galsgaard Madsen 5. Glim Vinmarker v/torben B.B. Hansen 6. Kongsbak Vin v/tue Kongsbak 7. Lilleø Vin v/hans Lund Hansen 8. Rosenbæk Vin v/kurt Lundkvist 9. Vinavler Arne Høegh 10. Vester Ulslev Vingaard v/preben Jørgensen 11. Vinperlen v/bjarne Tougård Kristensen 12. Øllingesøe Gods v/helge greve af Danneskiold-Samsøe 13. Ørnberg Vin v/anders og Niels Ørnberg 14. Østergaard v/henrik Plough De følgende sider indeholder en kortfattet profil-beskrivelse for hver af de 14 producenter. 12

13 Degnemosegaard Vinlaug, Feerslev/Skibby Etableret 2002 Vineri 2005 (over 1 mio. kr., kun egen vin) Driftsform Bierhverv, A/S Afsætning 50% selv, 50% andre Størrelse stokke Besøg Varierende omfang, understøtter vinsalg Vinfokus Hvidvin, rødvin/rose, gelé/saft Partnere - Prisniveau Mellem (185 kr. for dyreste flaske, men også ½-liter til 75 kr.) Andet Med i den Nordsjællandske Vinvej 2 Om egen vækst og udvikling: Kunne med nuværende vineri øge volumen til stokke. Arbejdskraft til pasning af vingård er den vigtigste flaskehals; for få planter til mekanisering; tror på bedre kvalitet via håndpasning. Omlagde i 2009 driften til vinlaug, der nu lejer vingård/vineri m.v. af ejer. Udbød 100 aktier á kr. Indtil nu solgt 50. Aktionærer skal bl.a. give 5 dages arbejde pr. år. Aktionærer kan købe 3 flasker vin pr. arbejdsdag til halv pris. Kan herudover købe vin uden begrænsning med 30% rabat (en gros pris). Modellen med vinlaug er fortsat under indkøring; kræver øvelse og opbygning af fælles kultur. Om muligheder for at løfte forretningen: Afsætning er den afgørende udfordring. Ér placeret i relevante kanaler bl.a. 6 supermarkeder og restauranter. Har som noget nyt lagt vin til salg hos to sælgere, der hver især har samlet eget sortiment af kvalitetsfødevarer. Har deltaget i SmartBox fra starten og havde sidste år ca. 270 gæster alene herfra (ca. 80 kr. i indtægt pr. gæst; hertil vinkøb i størrelsesorden 100 kr. pr. gæst; i alt ca kr. excl. moms). Koncentrerer så vidt muligt besøg lørdage kl og onsdage Om vinbranchen: I de senere år er der hvert år kommet nye erhvervsavlere til; markant flere end i tidligere år. Forventer store prisfald i de kommende år (måske fra nuværende 185 til 100 kr.). Der kommer større mængder på markedet, nyhedens interesse er overstået og det er dårlige tider/folk er sparsommelige. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Behov for at tale/arbejde mere sammen i branchen. Fx omkring etablering af fælles/kooperative vinerier med tilknyttet ekspertise. Men også omkring styrket afsætning. 2 Se vinvej.dk. Vinvejene på Sjælland er opdelt på tre områder: Nordsjælland, Midtsjælland og Sydsjælland. 13

14 Dyrehøjgaard, Røsnæs/Kalundborg Etableret 2008 Vineri Etableret (også micro-destilleri, over 3 mio. kr., ¾ mio. kr. fra LAK). Driftsform Del af landbrug/maskinstation Afsætning Hidtil primært lokalt (bl.a. landliggere). Skal nu bredere ud i restauranter og kvalitetsvinhandlere. Laver også vin/vingårde for andre producenter. Størrelse stokke (størst i Danmark) Besøg Målet er besøgende i 2011 (ved standardpris 175 kr. pr. deltager omsætning på kr.). Professionelt mødelokale under etablering. Har også sal til 75 pax (selskaber m.v.). Samarbejder med lokale overnatningssteder om vinpakker og med restauranter om bespisning. Vinfokus Hvid, mousserende, rød, destilleri Partnere Har etableret gårdbestyrelse med lokale ressourcepersoner. Har ansat Stefan Laible, en af landets dygtigste viningeniører. Prisniveau Mellem (215 kr.) Andet Forventer at bære min. 3 årsværk Om egen vækst og udvikling: Ambitionen er at levere en vin, som er lavet korrekt af fagfolk samt at skabe en position blandt Danmarks største og bedste vinproducenter. Vin er hovedområde, men også æbletræer og kirsebærtræer. Har også etableret landets første kommercielle spisedrueproduktion. Vil måske tage produktion ad cider op på et senere tidspunkt. Tager i år et syvmileskridt og høster på over 3 gange så mange stokke som sidste år. Har under etablering trukket på professionel tysk rådgivning (WBI i Freiburg hovedforsøgsstation i Baden). Om mulighederne for at løfte forretningen: Hvis salget i år opfylder de høje forventninger, så måske yderligere udvidelser i de kommende år. På turistsiden kræver det rigtig meget at komme videre (værelser, køkken m.v.). Overvejer fx i fremtiden at kunne holde bryllupper, men vil kræve store investeringer. Har etableret en gårdbestyrelse og har som grundfilosofi, at man skal ud og finde ideer og viden i stedet for selv at prøve at regne alt ud. Om vinbranchen: Behov for styrket samarbejde om fælles indkøb, afsætning m.v. (Danske Vingårde). Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Er i EU-regi i region med Sverige, så anvendelse af visse beskyttelsesmidler kræver særlig godkendelse her. I Danmark burde man umiddelbart (uden regional godkendelse) kunne anvende samme midler som i Tyskland. 14

15 Frederiksdal Kirsebærvin, Harpelunde/Lolland Etableret 2006 første årgang Vineri Opbygget siden 2006 (over 2 mio. kr., 0,4 mio. kr. fra LAK) Driftsform PS (etableret 2010) 3 partnere Afsætning Over 100 vinhandlere, gårdbutikker, supermarkeder m.v. i hele landet (bl.a. SuperBest) Størrelse 22 hektar kirsebær (danske kirsebær er blandt de bedste i verden); ca liter vin p.a. (i 2010 dog kun ca liter) Besøg Under udvikling. Bl.a. planer om besøgscenter og samarbejde om gastronomisk herregårdstur (Knuthenlund o.a.). Vinfokus Ambitionen er et ultimativt kvalitetsprodukt på linje med god portvin og de sydfranske dessertvine. Hertil også en kirsebærbrændevin (Kirsch). Partnere Godsejer Harald Krabbe, kok Jan Friis-Mikkelsen, journalist og vinskribent Morten Brink Iversen Prisniveau Mellem-høj (139 kr. for Dansk Kirsebærvin, 350 kr. for Solera) Andet Endvidere professionel bestyrelse, hvor Mikael Vest, Vinderstrategi er formand Om egen vækst og udvikling: Afgørende vendepunkt at få forbundet traditionel kirsebærproduktion med passion for smagsoplevelse gourmetniveau. Sket via partnerskabet med kok og vinskribent (ligger ikke i traditionel landbrugsfaglighed). Fundamentalt skift i selvforståelse fra landbrugsingeniør til smags- og naturingeniør (fra det kvantitative til det kvalitative). Også afgørende at få opbygget system/kompetence i forretningsudvikling og dermed blive i stand til at går ud over egen ramme og bryde det kendte mønster (forretningsplan oprindeligt udviklet i samarbejde med Grønt Center, professionel bestyrelse m.v.). Anvender i dag kun ca. 10% af kirsebærproduktion til vin, så produktionen kan opskaleres uden problemer. Største faglige udfordring/ambition er vinificering. Har tilknyttet både en fransk og en tysk vinmager, men har taget tid at finde den rigtige ekspertise og de rigtige personer. Biodynamik også under udvikling. Er i færd med at få godkendelse af kirsebærvin som beskyttet geografisk betegnelse, BGB (som Esrom, Danablu og Lammefjordsgulerod). Om mulighederne for at løfte forretningen: Hovedudfordringen er at udvikle markedet til et helt nyt produkt (kvalitetsprodukt i modsætning til traditionel kirsebærvin). Har ansat egen sælger. Har påbegyndt markedsbearbejdning i Sverige. Web butik er under etablering. Om vinbranchen: Domineret af folk, der brænder for processen i vinproduktion frem for det kommercielle. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Afgørende at få løftet det professionelle og kommercielle niveau i branchen. Etableringen af Danske Vingårde et skridt i den retning. Vigtigt at tænke ud over Danmarks grænser både på kompetence- og afsætningssiden. Vigtigt 15

16 med brede/introducerende tilbud fx omkring etablering af eksport til Tyskland (Grønt Center) m.v. Galsgaard Vin, Riserup/Nørre Alslev Etableret 1999/2004 Vineri Etableret 2003 (0,2 mio. kr.) Driftsform Del af eksisterende landbrug Afsætning Primært eget salg (private, venner/bekendte, naboer), men også restauranter, vinhandlere, supermarkeder i mindre omfang. Størrelse stokke Besøg En del grupper, op til 70 pax, 500 kr. pr. gruppe + 15 kr. pr. smagning Vinfokus Hvidvin Partnere - Prisniveau Lav (ned til 40 kr. ved køb af 6 flasker) Andet - Om egen vækst og udvikling: Ideen fra starten, at salget primært skulle ske fra gården. Har nu flasker på lager, som det er vanskeligt at få afsat. Vil ikke umiddelbart udvide. Forudsætter vækst i salget. Kunne sætte stokke mere. Nuværende størrelse kan overskues og passer sæsonmæssigt godt ind i øvrig landbrugsdrift (korn, roer). Overvejer at producere eddiker, geleer m.v. Overvejer også mousserende vin (succes i Storbritannien). Om mulighederne for at løfte forretningen: Supermarkeder vil kun betale kr. pr. flaske. Restauranter kun en anelse mere. Har åbent hus et par gange om året. Overvejer at lave fast ugentlig åbningstid (lørdag formiddag) med smagning, bespisning m.v. Kommunen burde give lokal vin som gaver. Om vinbranchen: Er gået med i Danske Vingårde. Godt med yderligere dygtiggørelse. Landboforeningerne ved intet om vin. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Kunne have stor glæde af en ung, udenlandsk vinmager (praktikant, år). Kunne godt dele praktikant med andre vinproducenter. En lokal vinrute ville også være en god ting. 16

17 Glim Vinmarker, Glim/Roskilde Etableret 2001 Vineri Etableret 2004 lidt midlertidigt (i alt investeret ca. 0,6 mio. kr. indtil nu, nyt vineri på tegnebrættet, men vil koste min. ½ mio. kr., p.t. ikke realistisk) Driftsform Bibeskæftigelse Afsætning Primært privat Størrelse stokke Besøg Ca besøgende p.a. 50 kr. pr. person dog min. 200 kr. Vinfokus Rødvin, hvidvin Partnere - Prisniveau Lav-mellem (100 kr. for ½ liter rødvin) Andet Medlem af lokal turistforening Om egen vækst og udvikling: Havde tidligere også vingård på to andre lokaliteter, men det blev for tidskrævende. Tid, afsætning og skatteregler (se nedenfor) er de vigtigste flaskehalse. Om mulighederne for at løfte forretningen: Driver anden erhvervsvirksomhed parallelt og har derfor ikke tidsmæssig mulighed for at vækste vinproduktionen. Har meldt sig ind i lokalt turistarbejde og det giver lidt besøgende, men koster også mange penge ( kr. p.a.). Om vinbranchen: Totalmarkedet for vin er stort, og danske producenter har kun en forsvindende andel (under 1%). Men tilgangen er stor, årligt importeres over nye vinstokke og jo flere avlere, jo sværere bliver det at holde prisen. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Fødevarekontrollen burde administreres lidt mere situationsbestemt. Fx krav om særskilt udeskab ved ejendommen, hvor smiley-rapport kan ophænges. Virker ikke rimeligt. Skattereglerne indebærer, at man efter tre år med regnskabsmæssigt underskud ikke kan opretholde status som erhvervsdrivende og dermed ikke har mulighed for at fradrage omkostninger, udligne indkomst mellem år m.v. Reglerne passer ikke til etablering af vinproduktion, der typisk først giver indtægt efter 3-5 år, når vinstokke er i produktion og vinproduktion oparbejdet. 17

18 Kongsbak Vin, Røsnæs/Kalundborg Etableret 2009 Vineri Nej Driftsform Bierhverv Afsætning Endnu ingen Størrelse Besøg Endnu ingen Vinfokus Mousserende vin, hvidvin (men endnu ingen produktion) Partnere - Prisniveau Mellem-høj (ambition) Andet - Om egen vækst og udvikling: Har etableret vingård på forældres jord mellem Jelling og Tørring. Vejrliget i 2010 var meget hårdt ved marken, så mange stokke er gået til. Målet er foreløbigt at få de stokke til at fungere. Det er ikke ambitionen at skulle leve af vinproduktion. Bor ellers på Røsnæs, der er ideel til vindyrkning. Men kan ikke forpagte nærliggende mark ejet af lokale svineproducent, der skal bruge jord for at opfylde arealkrav. Om mulighederne for at løfte forretningen: Vil satse på mousserende vin. Det giver Danmark gode forudsætninger for og det kan man sandsynligvis opnå en bedre pris for. Flere andre danske producenter er med succes gået den vej. Om vinbranchen: De mindre rødvinsbønder vil blive sat af. Kun produkter med høj kvalitet og oplevelse vil kunne klare sig. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Bedre adgang til egnede marker ville være en fordel. 18

19 Lilleø Vin, Lilleø, Maribo Etableret 2006 (første vin frigivet 2009) Vineri Eksternt (Sydtyskland) Driftsform ApS Afsætning Primært partnernes restauranter (Noma, Fiskebaren, Meyers Deli) Størrelse stokke Besøg Mange grupper, op til 150 pax, ikke overskudsgivende aktivitet men giver mange kontakter Vinfokus Kun hvid Partnere Anders Selmer (Kødbyens Fiskebar), Claus Meyer (Noma, Meyers Deli m.v.) og frugtavler Hans Lund Hansen Prisniveau Høj (295 kr.) Andet - Om egen vækst og udvikling: Optimalt vinområde (nærhed til hav giver lunt klima, lys reflekteres i lavvandet hav omkring øen). Samme klima som Franken i Sydtyskland, men kan sætte højere sukkerindhold end i Sydtyskland grundet bedre lys. Sammenligner den danske vinproduktion med Alsace (højt restsukkerindhold). Lilleø Vin etableret i naturlig forlængelse af Frugt fra Lilleø (etableret 2001). 1 person nu fast beskæftiget i vinmarken (håndarbejde; kræver ca. 1 årsværk pr. hektar). Hertil maskintid, løbende overvågning m.v. Bruger maskiner og dyrkningserfaring fra kernefrugtavl i vinproduktionen (direkte synergi). Gøder ikke, men bruger beskyttelsesmidler. Økologi er ikke en parameter i det prioriterede markedssegment. Vin produceres i eget regi (Anders Selmer er vinmager) på lejet, professionelt vineri i Sydtyskland (8 timers transport i kølebil fra Lilleø). Bruger tyske rådgivere/tysk ekspertise. Vil sætte yderligere stokke. Vil inden for 2-3 år etablere eget vineri (forventet investering ca. 2,5 mio. kr.). Om mulighederne for at løfte forretningen: Noma aftager i dag 50% af produktionen. Fiskebaren aftager lige under 20%. Siger nej til flere interesserede vinhandlere grundet manglende volumen. Vurderer ikke, at afsætning bliver en flaskehals heller ikke ved øget volumen. Etablering af eget vineri vil åbne muligheder for en række specialprodukter fra Calvados til æblevin o.m.a. Vil på sigt etablere landsdækkende afsætning og evt. eksport. Om vinbranchen: Vurderer generelt, at der er god plads i markedet til dansk vinproduktion (danskerne drikker rigtig meget vin). Men klart en forudsætning, at lægge højt niveau på kvalitet og smag og dermed sikre en høj pris (dansk vin kan ikke konkurrere på pris). 19

20 Også en forudsætning, at skabe effektiv drift bl.a. via anvendelse af maskiner m.v. Her understreges det, at viden og processer fra produktion af kernefrugt let kan overføres til vinproduktion. Om udfordringer, hindringer og behov for bedre rammer: Klart en udfordring fra branchen, at komme væk fra hobby-image. Skal være et professionelt, lokalt forankret kvalitetsprodukt på højt niveau. Det går fx ikke an, at blande ekstra sukker i mosten, hvis sukkerindholdet er for lavt. Eller at undersælge dansk vin, selvom man ligger inden med lager (prisen skal holdes). Måske bliver der på et tidspunkt grundlag for en stærkere dansk rådgivningstjeneste på vinområdet. Men let og rigtigt, at trække direkte på tysk vinekspertise i stedet for at opbygge en særskilt dansk ekspertise. Evt. behov for højere standarder omkring dansk vinproduktion, men gerne etableret i brancheregi (kriterier ér styrket med etablering af ny forening af danske erhvervsavlere). 20

I N V I TAT I O N BlIV medejer Af en Af skandinaviens ældste VINgårde g l e N h O l m V I N g å r d s I d e N 1 9 9 3

I N V I TAT I O N BlIV medejer Af en Af skandinaviens ældste VINgårde g l e N h O l m V I N g å r d s I d e N 1 9 9 3 INVITATION Bliv medejer af en af skandinaviens ældste vingårde Glenholm Vingård siden 1993 Anparter Vi udbyder anparter i Glenholm Vingård ApS til en bred kreds i hele Skandinavien og håber, at du har

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Château De Valcombe Herning Vin Center Herning Vin Center Er en lille familie drevet virksomhed Vi er et af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011.

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011. Frederiksborg Vin Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2011 Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2011: 247 andelshavere. Den 31. december 2011: 235 andelshavere. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus En bred kreds af partnere skaber i 2012 en festival for alle de mennesker, kokke, producenter, udviklere og avlere, der forbedrer og udvikler den danske

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det er nu 6 måneder siden de første Serbiske vine ankom til Danmark og vi har allerede oplevet mange spændende mennesker og situationer.

Det er nu 6 måneder siden de første Serbiske vine ankom til Danmark og vi har allerede oplevet mange spændende mennesker og situationer. Kære Vin Ven Det er nu 6 måneder siden de første Serbiske vine ankom til Danmark og vi har allerede oplevet mange spændende mennesker og situationer. Vi har mødt mange inspirerende og modige personer,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere