Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark."

Transkript

1 Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark. Udarbejdet af arbejdsgruppen: Lars Hagerman/Niels Frees/Sven Moesgaard/Jean Becker/Søren Hartvig Jensen fra DANSKE VINGAARDE Interesseorganisation for vinavlere og vinproducenter i Danmark. (De første udkast var udarbejdet i regi af Foreningen af Danske Vinavlere.) Side 1

2 Indhold 1. HACCP HACCP-planlægning Risiko-analyser (HA) og kritiske kontrolpunkter (CCP) HACCP-oversigtsskema for input til vinproduktion (identificering af CCP) HACCP-oversigtsskema for vinifikationsprocesser (identificering af CCP) CCP beskrivelse (grænseværdier, forebyggende og korrigerende handling, dokumentation) Gode arbejdsgange (indirekte betydning for fødevaresikkerheden) Rengøring af lokaler og udstyr Vedligeholdelse af lokaler og udstyr Skadedyrssikring Personlig hygiejne Egenkontrolprogram Kort beskrivelse af virksomheden Personer i virksomheden Uddannelse Lokaler Varemodtagelse (af varer med indvirkning på fødevaresikkerheden) Risikoanalyse og HACCP plan Ønologiske metoder diverse Materialer og genstande i kontakt med fødevaren Sporbarhed Tilbagetrækning af sundhedsskadelig vin Dokumentation Årlig kontrol og revision Vejledninger, bekendtgørelser og forordninger Procesdiagrammer Bilag 1. Procesdiagram for Hvidvinsfremstilling Bilag 2. Procesdiagram for Rødvinsfremstilling Side 2

3 Formål For at sikre fødevaresikkerhed og god hygiejne har interesseorganisationen Danske Vingaarde udarbejdet en branchekode for god hygiejnepraksis. Branchekoden følger HACCP principperne (HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point) og skal fungere som en skabelon til udarbejdelse af egenkontrol og egenkontrolprogram for den enkelte erhvervsvinavler. Branchekoden følger Fødevarestyrelsens Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Branchekoden skal ses som et værktøj til at minimere og eliminere sundhedsrisici afledt af produktionen, fx patogene mikroorganismer, allergener, kemiske stoffer etc.. Danske vinproducenter er små og med kun nogle få personer, oftest kun én person i virksomheden. Dette indebærer en vis forenkling da håndtering, kontrol og dokumentation er koncentreret til en person og omfanget af procedurer bør ses proportionalt med branchens størrelse og fokusere på de essentielle risikomomenter. Side 3

4 1. HACCP. HACCP er en forkortelse af Hazard Analysis and Critical Control Point, som betyder risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Det er et koncept for at kontrollere hvert trin i levnedsmiddelproduktion, som er kritisk for at sikre et fødevaresikkert produkt; i dette tilfælde dansk vin. Eventuelle kritiske kontrolpunkter, CCP, udpeges for produktionstrin der er målbare og kan reguleres, og hvor det er vigtigt at have produktionen under kontrol for at forebygge eller fjerne en sundhedsmæssig risiko eller reducere den til et acceptabelt niveau. Risici i produktionen kan være mikrobiologiske, kemiske, fysiske eller allergene. I risikoanalysen skal risici og håndteringen af risici beskrives HACCP-planlægning. Hver vingård skal udarbejde et egenkontrolprogram, der er en beskrivelse af de procedurer, som virksomheden følger og dokumenterer for at sikre fødevaresikkerheden, og som er baseret på HACCP principperne, der omfatter: Risiko-analyse Udpegning af kritiske kontrolpunkter, CCP Grænseværdier og overvågningsprocedurer for CCP Korrigende handlinger for CCP Dokumentation Revision af procedurer 1.2. Risiko-analyser (HA) og kritiske kontrolpunkter (CCP). Risikofaktorer vurderes ud fra sandsynligheden for en skade og hvor alvorlig den er. Hverken Fødevarestyrelsens eller EU's vejledninger er specifikke med hensyn til vurdering af sandsynlighed eller alvor. I denne branchekode inddeles sandsynlighed og alvor i lille, middel og stor jfr. nedenstående figur: Alvor stor middel lille lille middel stor Sandsynlighed Dette giver ni mulige kombinationer af størrelsen af en risiko. I denne branchekode fortolkes, at stor sandsynlighed og stor alvor betyder at mindst én af faktorerne må nedbringes ved ændring af Side 4

5 produktionen. Stor alvor og middel sandsynlighed eller stor sandsynlighed og middel alvor giver et kritisk kontrolpunkt, der indebærer en korrigerende handling for at nedbringe mindst en af faktorerne. De øvrige kombinationer håndteres ved hjælp af forbyggende foranstaltninger og gode arbejdsgange. Herunder er en generel beskrivelse af nogle af de vigtigste potentielle risikofaktorer ved vinfremstilling. Gennemgående gælder: God rengøring og hygiejne for at minimere risici for kontaminering. Alle momenter journalføres. Analyser gennemføres løbende og journalføres. Råvare (vindruer): Må kun komme fra autoriserede vinmarker. Der kan forekomme kontamineringer af vindruer. Af disse skal især iagttages mug, da store mængder mugne druer eventuelt kan resultere i ochratoksin i vinen. God druekvalitet sikres gennem at kun bruge sunde, modne druer. Selektiv høst og omhyggelig sortering sikrer råvarens kvalitet. Instruktion til drueplukkere vigtig. Råvaren vejes. (Ikke CCP) Sprøjtemiddelrester: Hvis der er brugt plantebeskyttelsesmidler, så er det et krav at sprøjtefrister (karenstider) overholdes. (Ikke CCP) Tilsætningsstoffer m.m.: For hvert anvendt tilsætningsstof (f.eks. kaliummetabisulfit) eller behandlingsstof (f.eks. klaringsmiddel) skal produkt-datablad forefindes og være godkendt til fødevarer. Tilsætningsstoffer skal opfylde renhedskriterierne. (Ikke CCP) Enzymer: Enzymer skal være godkendt af Fødevarestyrelsen til anvendelse i fremstilling af vin. (Ikke CCP) Gær og bakteriekulturer: Anvendte gær skal optræde på fødevarestyrelsens Liste over anmeldte mikrobielle kulturer. (Ikke CCP) Sulfit: Under vinfremstilling og som konservering i den færdige vin, bruges sulfit til at eliminere/minimere bakterie problemer samt oxidation, også kaldet svovlning. Sulfit er defineret som et allergen, med grænseværdier for totalt indhold i den færdige vin, og kræver derfor omhu og journalføring ved dosering. Man kan ofte dosere en mindre mængde sulfit end grænseværdien tillader ved at tilpasse doseringen til det nødvendige indhold af fri sulfit, der måles. Evt. foretages der en måling af det totale sulfitindhold inden slutjustering før tapning. Grænseværdierne er fastsat i EU- ønologi -forordning 606/2009, bilag 1b. Hvis det totale sulfitindholdet overstiger de tilladte grænser, kan vinen blandes med anden vin, der indeholder mindre sulfit eller kasseres. Se nærmere om sulfittilsætning i afsnit (ikke CCP) Sukker: Til evt. chaptalisering under vinifikationen, kan kun bruges bestemte sukkerprodukter: saccharose, koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost. Skal være fødevaregodkendt. Tilsætninger skal overholde fastlagte grænser i diverse forordninger. (Ikke CCP) Vand: Alt vand som bruges skal være af drikkevandskvalitet. Følg med i meddelelser fra det lokale vandværk om eventuel forurening af drikkevandet. (Ikke CCP) Afstilkning/knusning: Adgang for insekter og kontaminering. Arbejd hurtigt og helst inden døre. (Ikke CCP) Side 5

6 Maceration: Også kaldet udblødning, hvor de knuste druer ligger på skallerne nogle timer før presning til rosé- eller hvidvin. Uønsket gæring og mikrobiologisk kontaminering undgås ved at bruge sunde druer og foretage en let svovlning (Ikke CCP). Presning: Vinen er udsat for luftens oxygen og lufbåren mikrobiologisk kontaminering under presningen. Undgå unødig lang procestid og pres rødvin mens den er beskyttet af CO 2 fra gæringen (Ikke CCP) Forklaring: Korrekt tilsætning af evt. bentonit og andre midler og evt. sulfit baseret på mostvolumen. (Ikke CCP) Syrereduktion: Korrekt tilsætning af reduktionsmiddel efter leverandørens anvisninger (ikke CCP) Massegæring, skalkontakt (rødvin): Her findes flere metoder, men fælles er at druemassen gærer med skaller spontant eller med tilsat gær i et antal dage. Risici er: mikrobiologisk kontamination gennem infektion (f.eks. eddikefluer) af hatten, CO 2 udvikling kan medføre personskade. Massegæringskaret skal overdækkes og der skal udluftes/ventileres. (Ikke CCP) Gæring: Korrekt tilsætning af gær, kontrol af gærforløb, temperaturkontrol. Kritisk er risici for fejlgæring og mikrobiologisk kontamination. Kritisk er også CO 2 - udvikling og kræver udluftning. (Ikke CCP) Omstikning: Risici for oxidation. Korrekt beregning af svovltilsætning og evt. klaringsmidler. (Ikke CCP) For mousserende vin tilkommer flere risikoanalyse punkter, end her beskrevet. Analyser af forskellige parametre i vinen og stabilitetstest er særlig vigtigt før flaskepåfyldning! Flaskepåfyldning: Hygiejne særligt væsentlig: alt materiel (slanger, pumper, tappemaskine), som kommer i kontakt med vin, skal være rent. Nye flasker og genbrugsflasker er normalt rene, men det anbefales at de skylles i svovlvand og stilles til afdrypning såfremt emballagen har været anbrudt eller flaskerne har stået længe på lager. Lugt evt. om flaskerne lugter af pap eller jordslået. Brugte flasker skal rengøres, skylles med svovlvand og stilles til afdrypning. Risiko for snavs i flasker, risiko for svovlrester i flasker: visuel inspektion af alle flasker før påfyldning. Risiko for at flasker kan knuses/revne ved i-trykning af prop. Ved automatiske påfyldningsanlæg er der risiko for at en flaske kan komme skævt og halsen beskadiges. Forsigtighed påkrævet, visuel kontrol af hver flaske efter propning. (Ikke CCP) Mærkning/etikettering: Risiko for sammenblanding hvis ikke flasker etiketteres direkte efter flaskepåfyldning. Kasser, reoler etc. mærkes tydeligt med batch-betegnelse, druesort, vinmark, årgang, alt som behøves for korrekt identifikation. Udstyr og emballage i kontakt med vin: For materialer i kontakt med vin, er det vigtigt, at sikre en høj renlighed, samt at materialerne er egnet til at komme i kontakt med fødevarer. Fyldte flasker lagres liggende og beskyttes mod skarpt lys. Der skal mærkes for allergener så som sulfit. (Ikke CCP) Side 6

7 1.3. HACCP-oversigtsskema for input til vinproduktion (identificering af CCP) Input Potentiel risikofaktor Alvor Sandsyn- lighed Forebyggende handling CCP Druer Sprøjterester middel lille Overholde sprøjtefrister. Sundhed, især mht. mug middel lille Instruere plukkere. Visuel kontrol. Kontaminering, fx fra snavsede transportbeholder lille lille Brug af rimeligt rene transportbeholdere. Vand Bakterievækst i rør og slanger middel lille Drikkevandskvalitet. Lad vandet løbe lidt inden brug. Sukker Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. Gær Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring Tilsætningsstoffer (gærnæring, enzymer) Kontaminering, evt. tekniske kvaliteter. lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. Sulfit Allergen. Overdosering ved forkert udregning/vejning. Kan skabe allergisk eller astmatisk reaktion hos nogle personer. middel middel Fødevaregodkendt. Se 3.7. mht. dosering i vin. Malolaktisk bakteriekultur Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. CO 2-gas Kontaminering, kvalitet til teknisk brug. lille lille Fødevareegnet kvalitet. Fade Mikrobiologisk kontamineret lille lille Dufte kasseres hvis eddikelugt. Skylles inden brug. Nye flasker og rengjorte genbrugsflasker Insekter og mikrobiologisk kontaminering lille lille Fødevaregodkendt. Intakt emballage. Visuel kontrol. Passende rensning hvis emballage har været anbrudt Brugte flasker (Bruges sjældent) Glasskår. Fremmedlegemer. Insekter. Mikrobiologisk kontamineret middel middel Visuel kontrol. Passende rensning Propper Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Opbevares tørt i lukket pose. Skruelåg Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Opbevares tørt i lukket pose. Side 7

8 1.4. HACCP-oversigtsskema for vinifikationsprocesser (identificering af CCP) Procestrin Potentiel risikofaktor Alvor Sandsyn- lighed Forebyggende handling CCP Alle Adgang for skadedyr (insekter, mus, rotter) middel middel Opsætte insektfanger. Lukke indtil produktionslokalet. Afdæk åbne beholdere med låg. Rottesikring af afløb. Alle Utilstrækkelig rengøring. lille lille Korrekt dosering af rengøringsmiddel. Alle flader, hjørner og hulrum rengøres. Anvend damp hvis muligt. Alle Kontaminering fra rengøringsmiddel lille lille Omhyggelig skylning efter rengøring (ikke nødvendigt ved brug af svovlvand ). Anvend damp hvis muligt. Afstilkning Kontaminering lille lille Undgå unødig lang procestid. Knuste druer afskærmes mod insekter og anden kontaminering. Maceration Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering middel middel Brug af sunde druer. Evt. let svovling Presning Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering. Oxidering. lille lille Undgå unødig lang pressetid. Pres rødvin mens den stadig er CO 2 mættet. For-klaring Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering middel lille Brug af sunde druer. Syrereduktion Fejldosering af reduktionsmiddel lille lille Følg leverandørens anvisninger. Gæring Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering lille lille Brug af kendt gærkultur sikrer kontrolleret gæring og undertrykker bakterievækst. Malolaktisk fermentering Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Modning Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Klaring Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Filtrering Mikrobiologisk kontaminering lille lille Gennemskyl filtre. Pasteuriser sterilfiltre. Sulfit, dosering Overdosering af sulfit (allergen) middel middel Omhyggelig udregning/vejning. Evt. måling af indhold. Tilsætninger journalføres. Kan duftes/smages ved væsentlig overdosering. Lagring i beholdere Mikrobiologisk kontaminering, oxidering og insekter i vinen ved ukorrekt anvendelse af tanke. middel lille Jævnlig tilsyn med tryk i tætningsslange og placering af låg ved flydelågstanke. Fast kapacitet beholdere holdes helt fyldte. Lukning med gærlås eller prop/dæksel. Lagring på fade Mikrobiologisk kontaminering lille lille Efterfyld jævnlig - undgå overfladebakterier. Tilstrækkelig konservering med sulfit. Tapning og lukning Mikrobiologisk kontaminering lille lille Undgå unødig lang procestid. Tilstrækkelig konservering med sulfit. Etikettering Glemmer at angive allergener middel lille Omhyggelig med allergen mærkning. Pakning Revnede/beskadiget flasker hvis tabes middel lille Visuel kontrol. Beskadigede flasker kasseres. Side 8

9 1.5. CCP beskrivelse (grænseværdier, forebyggende og korrigerende handling, dokumentation) Risikoanalysen konkluderer, at der ikke er nogen kritiske kontrolpunkter (CCP) for vinfremstilling, dvs. at alle risici har en sandsynlighed og grad af alvorlighed der kan håndteres ved forbyggende foranstaltninger og gode arbejdsgange. Side 9

10 2. Gode arbejdsgange (indirekte betydning for fødevaresikkerheden) Gode arbejdsgange er de områder, der har indirekte betydning for fødevaresikkerheden. Formålet med disse er at indføre arbejdsgange for at grundlæggende områder som rengøring, vedligeholdelse, personlig hygiejne m.m. er i orden. Der er ikke direkte krav til skriftlig dokumentation af disse områder i egenkontrolprogrammet, men det kan være en fordel at nedskrive sine overvejelser alligevel, især hvis der er flere medarbejdere. De gode arbejdsgange skal evt. således mundtligt kunne forklares til fødevarekontrollanten. Krav til skriftlig dokumentation vedrørende de gode arbejdsgange kan blive et forlangende Rengøring af lokaler og udstyr Lokaler og udstyr skal holdes rengjort, hvilket er en forudsætning for, at hygiejnen kan være i orden. Rengøring af lokale og udstyr dokumenteres på et skema, hvori også planlagt frekvens noteres. Til rengøring af udstyr skal benyttes et rengøringsmiddel, der er godkendt til fødevareproduktion, eller damp Vedligeholdelse af lokaler og udstyr Lokaler og udstyr skal vedligeholdes, så de ikke udgøre nogen sundhedsrisiko. Nødvendige sundhedsrelateret vedligeholdelse af lokaler og udstyr foretages løbende. Vedligeholdelse er også en del af den årlige kontrol og revision Skadedyrssikring Skadedyr må ikke forekomme i lokaler for fødevareproduktion og lager og der skal træffes foranstaltninger, der forhindrer at skadedyr kan komme indenfor, f.eks. gennem ventilationskanaler, afløb, døre, etc. Hvis rotter påtræffes i lokalerne skal kommune og Fødevareregion umiddelbart kontaktes. Gift må ikke bruges i lokaler hvor vin produceres eller findes. Kæledyr må ikke opholde sig i lokalerne Personlig hygiejne God hygiejne hos alle som arbejder med vinproduktion er en selvfølgelig forudsætning. Der skal bruges rent arbejdstøj. Hænder vaskes før arbejdets begyndelse, ved toiletbesøg og ellers efter behov. Der må ikke ryges i lokaler hvor der produceres/opbevares vin. Syge personer (sår, diarré, infektionssygdomme) må ikke arbejde i produktionsprocessen. Side 10

11 3. Egenkontrolprogram 3.1. Kort beskrivelse af virksomheden Så kort og enkel som muligt; adresse, registreringsnr., størrelse, produkter, evt. ideologi m.m Personer i virksomheden Her beskrives arbejdsopgaver for evt. ansatte. Hvis der kun er en person beskæftiget så opridses kort hans/hendes arbejdsfunktioner Uddannelse Alle personer i virksomheden som kan påvirke fødevaresikkerheden skal have kendskab til god hygiejne. Denne kendskab erhverves gennem godkendt deltagelse i de hygiejnekurser for levnedsmiddelproducenter som flere erhvervsskoler, AMU-centre etc. regelmæssigt tilbyder. Anden relevant godkendelse kan erstatte hygiejnekursus. Den ansvarlige indehaver skal være bekendt med relevante regler og vejledninger jfr. ovenstående oversigt 3.4. Lokaler Lokaler for vinfremstilling skal planlægges jfr. bekendtgørelse med henblik på fødevaresikkerhed og optimalt flow. Lokalerne udføres med passende rengøringsvenlige og slidstærke overflader, så rengøring let kan gennemføres. F.eks. gulvbelægning i slidstærk maling eller fliser og vægge/lofter i vaskbare overflader. Der skal findes håndvask med koldt og varmt vand, beholder med flydende sæbe og papirhåndklæder samt passende affaldsbeholdere i vinifikationslokalet. Afløb udføres efter gældende regulativer for at forhindre skadedyrsindtrængen og diverse kontamination af lokaler. Toilet skal findes men må ikke være i direkte forbindelse med lokalet, hvor vin produceres. Vinifikationsprocessen kan udvikle store mængder af den relative tunge luftart kuldioxid, hvorfor der bør indrettes tilstrækkelig ventilation i gulvhøjde Varemodtagelse (af varer med indvirkning på fødevaresikkerheden) Ved modtagelse af varer, der kan have indvirkning på fødevaresikkerheden, udformes en tjekliste, som kan have følgende indhold: Er levering korrekt ifølge ordre? Er emballage intakt? Er mærkning af varen i orden? Er varen og holdbarheden i orden? Side 11

12 Er varen fødevaregodkendt? Anskaffelse af produktdatablad. Der foretages journalføring af disse varer Risikoanalyse og HACCP plan Det tjekkes, om virksomhedens produktion er dækket af HACCP beskrivelsen i kapitel 1 og herunder de beskrevne risikofaktorer i afsnit 1.2 og oversigtsskemaerne i afsnit 1.3 og 1.4. Har virksomheden aktiviteter, der kan indebærer en potentiel sundhedsrisiko, og som ikke er dækket af kapitel 1, må virksomheden selv foretage risikovurdering og tage stilling til kritiske kontrolpunkter for disse aktiviteter jfr. metoden beskrevet i afsnit Ønologiske metoder diverse Druernes behandling efter ankomst til vineri følger EU-forordning 606/2009 over tilladte ønologiske metoder og de dertil knyttede danske regler. Det er tilladt at forhøje potentiel alkoholindhold gennem tilsætning af sukker, koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost indenfor visse af EU fastlagte grænser. Kun et af de tre sukkertilsætningsmidler må bruges. Reglerne er ændret i den ny vinforordning gældende fra efteråret 2009 og i den danske bekendtgørelse 385 fra 2010 om tilvirkning af vin. Tilsætning og tidspunkt for denne skal anmeldes til Fødevareregionen før tilsætning. Eventuel afsyring med calciumkarbonat, dikaliumkarbonat eller dobbeltsalt er tilladt ifølge EUreglerne. Afsyring skal også anmeldes til Fødevareregionen. Såvel før som efter gæring kan svovldioxid tilsættes som konserveringsmiddel og oxidationsbeskyttelse. Svovldioxid må kun tilføres i en vis mængde. Svovldioxid kan fx tilføres som pulver af kaliumdisulfit eller kaliummetabisulfit. 1 g tilsat pulver indeholder ca. 0,5 g svovldioxid. I rødvin er grænseværdien for totalsvovl 0,15 g/l og i hvidvin 0,2 g/l, og der kan således teoretisk doseres henholdsvis 0,3 gram pulver per liter rødvin og 0,4 g/l i hvidvin, i praksis måske lidt mere, men det kræver måling af det aktuelle indhold af totalsvovl ved slutdosering. Man kan styre doseringen efter indholdet af fri sulfit, der måles. Denne bør ligge mellem 30 mg/l (rødvin) og 50 mg/l (hvidvin), i søde vine evt. højere. Doseres sulfittilsætningen efter indholdet af fri sulfit er det ofte ikke nødvendigt at gå op til grænseværdien for total svovl. Hvis en vinproducent køber ønologiske hjælpemidler i udlandet, skal han registreres som importør Materialer og genstande i kontakt med fødevaren Alt udstyr, inkl. slanger, pakninger etc. skal være godkendt til at bruges ved produktion af levnedsmidler (EU-forordning 1935/2004 og DK-bekendtgørelse nr af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer). Ifølge EU-regler, kan man forlange en overenstemmelseserklæring fra leverandører af emballager, maskiner der kommer i kontakt med fødevarer Sporbarhed Sporbarhed indebærer at produkt med fejl skal kunne findes og trækkes tilbage. Dette gælder også for varer som er indkøbte til brug i vinproduktionen, f.eks. gær, enzymer, etc., altså varer hvor Side 12

13 leverandøren skal kunne trække sine varer tilbage. Som minimum skal sporbarheden omfatte et trin frem og et trin tilbage: hvem har man solgt til, hvor har man købt fra. Sporbarhed kan bedst ske gennem dokumentation over køb og salg. Mærkning i form af batchkoder eller betegnelser letter sporbarhed. Alle beholdere i vineriet skal være klart mærket med indhold så forveksling eller kontaminering ikke sker. Tilsætningsstoffer, f.eks. sulfit, skal have sin egen dokumentation med tilgang og forbrug, for bl.a. at sikre en gennemskuelighed mht. sporbarhed. Tilsætninger indskrives ligeså i produktionens vinifikationsjournal. Al færdig vin skal registreres i til- og afgangsbøger, samt følges med et ledsagedokument, pga. afgiftsystemer, under transport. Dette er også med til at sikre en nemmere sporbarhed af den færdige vin Tilbagetrækning af sundhedsskadelig vin Der skal forefindes en skriftlig aktionsplan for en evt. tilbagetrækning af varer med sundhedsskadelige fejl. Aktionsplan kan evt. have følgende elementer: Fødevarekontrollen bliver omgående underrettet. Kendte modtager af den pågældende vare, vil blive underrettet (fjerne og tilbagelevere varer). Er fejlen grundet fejlbehæftede vare fra vinproducentens leverandør, underrettes denne. Hvis videresalg er sket fra andre detailforretninger, vil disse blive bedt om at opspore kunder. I særlige tilfælde kan der foretages annoncering i diverse medier. Efter en tilbagetrækning, dokumenteres det samlede forløb til fødevarekontrollen. Se også: Fødevarestyrelsen har udarbejdet en instruks om tilbagetrækning Dokumentation. Korrekt dokumentation er nødvendig for al fødevaresikkerhed. Herved er også en eventuel revision af en proces nemmere at gennemføre, samt sporbarhed gøres overskuelig. Dokumentation skal omfatte følgende: - Skriftlig arbejdsbeskrivelse hvor flowet kan følges. - Operationel skema(-er) også kaldet vinifikationsjournal udformes med de typiske arbejdsmomenter i et produktionsforløb samt oprindelsesidentitet, for at sikre en entydig nem produktionsstyring samt sporbarhed. - Vinificeringsjournal udfyldes med produktionsidentitet, alle udførte arbejdsprocesser, tilsætninger med evt. udregninger, udførte løbende målinger samt evt. løbende kommentarer til produktionsforløbet. Der skal journalføres for hver produktionsbatch eller beholder. Side 13

14 - Opstår der fejl i produktionen, skal dette dokumenteres fyldestgørende. Dokumentation for produktion og analyser skal minimum opbevares så længe lager af pågældende produktions- lot haves, dog maks. 5 år Årlig kontrol og revision Hvert år skal HACCP-planen gennemgås, alle processer analyseres og evt. justeres. Alle justeringer/ændringer rettes til i HACCP-planen. Side 14

15 4. Vejledninger, bekendtgørelser og forordninger. Der henvises til nedenstående lovreguleringer gældende ultimo 2011 eller til den til enhver tid gældende nyeste revision/version: Vejledning om vinproduktion i Danmark (fra juni 2008, Direktoratet for FødevareErhverv). Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder (fra juni 2009, Direktoratet for FødevareErhverv). BEK nr. 708 af 18/7/2000: Bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr. 778 af 4/9/2003: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr af 5/9/2007: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr. 385 af 09/04/2010: Bekendtgørelse om tilvirkning af vin. BEK nr. 83 af 02/2/2011: Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. BEK nr af 13/11/2009: Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. BEK nr. 123 af 15/2/2008: Bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne. BEK nr af 15/12/2009: Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. BEK nr. 93 af 04/02/2011: Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer. BEK nr af 14/12/2005: Bekendtgørelse om mærkning mv. af fødevarer. BEK nr. 33 af 23/1/2009: Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter. BEK nr. 947 af 28/07/2010: Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer. EU-parlamentets og rådets forordning 852/2004 om fødevarehygiejne. EU-parlamentets og rådets forordning nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin. Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26 maj 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlinger af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren. Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10 juli 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed. Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16/12/2008 om fødevaretilsætningsstoffer. Kommissionens direktiv 2008/84/EF af 27/8/2008 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer. Side 15

16 5. Procesdiagrammer Procesdiagrammer for hvidvins- og rødvinsproduktion er vedlagte som eksempler i bilag 1 og 2. Tilsvarende diagrammer for f.eks. produktion af mousserende vin, sød vin eller hedvin skal udarbejdes af den respektive vingård. Bilag 1. Procesdiagram for hvidvin Bilag 2. Procesdiagram for rødvin Side 16

17 Bilag 1. Procesdiagram for Hvidvinsfremstilling: Drueklaser Råvaremodtagelse Afstilkning, Knusning Stilke Evt. Enzyme, Sulfit Evt. Forbehandling Presning Kerner, Skind, lidt Frugtkød m.m. F.eks. Bentonit Evt. Forklaring Bundfald Kridt eller Dobbeltsalt Evt. Syrereduktion Syreudfældning Gær (Evt. Næringsstoffer, Enzymer, Sukker, Sulfit) Gæring CO 2 Omstikninger Bundfald Evt. Malolaktisk gæring Malolaktisk bakterie CO 2 Evt. Grovfiltrering Evt. Klaringsmidler Omstikninger Bundfald Evt. Kulde- /Proteinstabilisering Sulfit Svovljustering Evt. Sterilfiltrering Flasker og Propper (Skruelåg) Flaskepåfyldning Etiketering Side 17

18 Bilag 2. Procesdiagram for Rødvinsfremstilling: Drueklaser Råvaremodtagelse Afstilkning Stilke Kridt eller Dobbeltsalt Gær (Evt. Næringsstoffer, Enzymer, Sukker, Sulfit) Evt. Syrereduktion Gæring Syreudfældning CO 2 Presning Kerner, Skaller m.m. Malolaktisk bakterie Evt. Sulfit Evt. Malolaktisk Gæring fermentering Klaring CO 2 Bundfald Modning på fade eller stålbeholder Bundfald Klaring Bundfald Evt. Sulfit Evt. Filtrering Flasker og Propper (Skruelåg) Flaskepåfyldning Etikettering Fortsat modning Side 18

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin

Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Ansøger Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12, Dons DK-6051 Almind (CVR 18542870) Side 1 af 12 Produktspecifikation

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Interview med Rémi Jobard

Interview med Rémi Jobard Interview med Rémi Jobard En af vores nye Bourgogne-producenter Rémi Jobard i Meursault - var på besøg i Danmark for nyligt, og i denne forbindelse stillede vi ham et par spørgsmål om Meursault generelt

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011.

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011. Frederiksborg Vin Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2011 Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2011: 247 andelshavere. Den 31. december 2011: 235 andelshavere. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering ansvar og krav til leverandører

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere