Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark."

Transkript

1 Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark. Udarbejdet af arbejdsgruppen: Lars Hagerman/Niels Frees/Sven Moesgaard/Jean Becker/Søren Hartvig Jensen fra DANSKE VINGAARDE Interesseorganisation for vinavlere og vinproducenter i Danmark. (De første udkast var udarbejdet i regi af Foreningen af Danske Vinavlere.) Side 1

2 Indhold 1. HACCP HACCP-planlægning Risiko-analyser (HA) og kritiske kontrolpunkter (CCP) HACCP-oversigtsskema for input til vinproduktion (identificering af CCP) HACCP-oversigtsskema for vinifikationsprocesser (identificering af CCP) CCP beskrivelse (grænseværdier, forebyggende og korrigerende handling, dokumentation) Gode arbejdsgange (indirekte betydning for fødevaresikkerheden) Rengøring af lokaler og udstyr Vedligeholdelse af lokaler og udstyr Skadedyrssikring Personlig hygiejne Egenkontrolprogram Kort beskrivelse af virksomheden Personer i virksomheden Uddannelse Lokaler Varemodtagelse (af varer med indvirkning på fødevaresikkerheden) Risikoanalyse og HACCP plan Ønologiske metoder diverse Materialer og genstande i kontakt med fødevaren Sporbarhed Tilbagetrækning af sundhedsskadelig vin Dokumentation Årlig kontrol og revision Vejledninger, bekendtgørelser og forordninger Procesdiagrammer Bilag 1. Procesdiagram for Hvidvinsfremstilling Bilag 2. Procesdiagram for Rødvinsfremstilling Side 2

3 Formål For at sikre fødevaresikkerhed og god hygiejne har interesseorganisationen Danske Vingaarde udarbejdet en branchekode for god hygiejnepraksis. Branchekoden følger HACCP principperne (HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point) og skal fungere som en skabelon til udarbejdelse af egenkontrol og egenkontrolprogram for den enkelte erhvervsvinavler. Branchekoden følger Fødevarestyrelsens Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Branchekoden skal ses som et værktøj til at minimere og eliminere sundhedsrisici afledt af produktionen, fx patogene mikroorganismer, allergener, kemiske stoffer etc.. Danske vinproducenter er små og med kun nogle få personer, oftest kun én person i virksomheden. Dette indebærer en vis forenkling da håndtering, kontrol og dokumentation er koncentreret til en person og omfanget af procedurer bør ses proportionalt med branchens størrelse og fokusere på de essentielle risikomomenter. Side 3

4 1. HACCP. HACCP er en forkortelse af Hazard Analysis and Critical Control Point, som betyder risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Det er et koncept for at kontrollere hvert trin i levnedsmiddelproduktion, som er kritisk for at sikre et fødevaresikkert produkt; i dette tilfælde dansk vin. Eventuelle kritiske kontrolpunkter, CCP, udpeges for produktionstrin der er målbare og kan reguleres, og hvor det er vigtigt at have produktionen under kontrol for at forebygge eller fjerne en sundhedsmæssig risiko eller reducere den til et acceptabelt niveau. Risici i produktionen kan være mikrobiologiske, kemiske, fysiske eller allergene. I risikoanalysen skal risici og håndteringen af risici beskrives HACCP-planlægning. Hver vingård skal udarbejde et egenkontrolprogram, der er en beskrivelse af de procedurer, som virksomheden følger og dokumenterer for at sikre fødevaresikkerheden, og som er baseret på HACCP principperne, der omfatter: Risiko-analyse Udpegning af kritiske kontrolpunkter, CCP Grænseværdier og overvågningsprocedurer for CCP Korrigende handlinger for CCP Dokumentation Revision af procedurer 1.2. Risiko-analyser (HA) og kritiske kontrolpunkter (CCP). Risikofaktorer vurderes ud fra sandsynligheden for en skade og hvor alvorlig den er. Hverken Fødevarestyrelsens eller EU's vejledninger er specifikke med hensyn til vurdering af sandsynlighed eller alvor. I denne branchekode inddeles sandsynlighed og alvor i lille, middel og stor jfr. nedenstående figur: Alvor stor middel lille lille middel stor Sandsynlighed Dette giver ni mulige kombinationer af størrelsen af en risiko. I denne branchekode fortolkes, at stor sandsynlighed og stor alvor betyder at mindst én af faktorerne må nedbringes ved ændring af Side 4

5 produktionen. Stor alvor og middel sandsynlighed eller stor sandsynlighed og middel alvor giver et kritisk kontrolpunkt, der indebærer en korrigerende handling for at nedbringe mindst en af faktorerne. De øvrige kombinationer håndteres ved hjælp af forbyggende foranstaltninger og gode arbejdsgange. Herunder er en generel beskrivelse af nogle af de vigtigste potentielle risikofaktorer ved vinfremstilling. Gennemgående gælder: God rengøring og hygiejne for at minimere risici for kontaminering. Alle momenter journalføres. Analyser gennemføres løbende og journalføres. Råvare (vindruer): Må kun komme fra autoriserede vinmarker. Der kan forekomme kontamineringer af vindruer. Af disse skal især iagttages mug, da store mængder mugne druer eventuelt kan resultere i ochratoksin i vinen. God druekvalitet sikres gennem at kun bruge sunde, modne druer. Selektiv høst og omhyggelig sortering sikrer råvarens kvalitet. Instruktion til drueplukkere vigtig. Råvaren vejes. (Ikke CCP) Sprøjtemiddelrester: Hvis der er brugt plantebeskyttelsesmidler, så er det et krav at sprøjtefrister (karenstider) overholdes. (Ikke CCP) Tilsætningsstoffer m.m.: For hvert anvendt tilsætningsstof (f.eks. kaliummetabisulfit) eller behandlingsstof (f.eks. klaringsmiddel) skal produkt-datablad forefindes og være godkendt til fødevarer. Tilsætningsstoffer skal opfylde renhedskriterierne. (Ikke CCP) Enzymer: Enzymer skal være godkendt af Fødevarestyrelsen til anvendelse i fremstilling af vin. (Ikke CCP) Gær og bakteriekulturer: Anvendte gær skal optræde på fødevarestyrelsens Liste over anmeldte mikrobielle kulturer. (Ikke CCP) Sulfit: Under vinfremstilling og som konservering i den færdige vin, bruges sulfit til at eliminere/minimere bakterie problemer samt oxidation, også kaldet svovlning. Sulfit er defineret som et allergen, med grænseværdier for totalt indhold i den færdige vin, og kræver derfor omhu og journalføring ved dosering. Man kan ofte dosere en mindre mængde sulfit end grænseværdien tillader ved at tilpasse doseringen til det nødvendige indhold af fri sulfit, der måles. Evt. foretages der en måling af det totale sulfitindhold inden slutjustering før tapning. Grænseværdierne er fastsat i EU- ønologi -forordning 606/2009, bilag 1b. Hvis det totale sulfitindholdet overstiger de tilladte grænser, kan vinen blandes med anden vin, der indeholder mindre sulfit eller kasseres. Se nærmere om sulfittilsætning i afsnit (ikke CCP) Sukker: Til evt. chaptalisering under vinifikationen, kan kun bruges bestemte sukkerprodukter: saccharose, koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost. Skal være fødevaregodkendt. Tilsætninger skal overholde fastlagte grænser i diverse forordninger. (Ikke CCP) Vand: Alt vand som bruges skal være af drikkevandskvalitet. Følg med i meddelelser fra det lokale vandværk om eventuel forurening af drikkevandet. (Ikke CCP) Afstilkning/knusning: Adgang for insekter og kontaminering. Arbejd hurtigt og helst inden døre. (Ikke CCP) Side 5

6 Maceration: Også kaldet udblødning, hvor de knuste druer ligger på skallerne nogle timer før presning til rosé- eller hvidvin. Uønsket gæring og mikrobiologisk kontaminering undgås ved at bruge sunde druer og foretage en let svovlning (Ikke CCP). Presning: Vinen er udsat for luftens oxygen og lufbåren mikrobiologisk kontaminering under presningen. Undgå unødig lang procestid og pres rødvin mens den er beskyttet af CO 2 fra gæringen (Ikke CCP) Forklaring: Korrekt tilsætning af evt. bentonit og andre midler og evt. sulfit baseret på mostvolumen. (Ikke CCP) Syrereduktion: Korrekt tilsætning af reduktionsmiddel efter leverandørens anvisninger (ikke CCP) Massegæring, skalkontakt (rødvin): Her findes flere metoder, men fælles er at druemassen gærer med skaller spontant eller med tilsat gær i et antal dage. Risici er: mikrobiologisk kontamination gennem infektion (f.eks. eddikefluer) af hatten, CO 2 udvikling kan medføre personskade. Massegæringskaret skal overdækkes og der skal udluftes/ventileres. (Ikke CCP) Gæring: Korrekt tilsætning af gær, kontrol af gærforløb, temperaturkontrol. Kritisk er risici for fejlgæring og mikrobiologisk kontamination. Kritisk er også CO 2 - udvikling og kræver udluftning. (Ikke CCP) Omstikning: Risici for oxidation. Korrekt beregning af svovltilsætning og evt. klaringsmidler. (Ikke CCP) For mousserende vin tilkommer flere risikoanalyse punkter, end her beskrevet. Analyser af forskellige parametre i vinen og stabilitetstest er særlig vigtigt før flaskepåfyldning! Flaskepåfyldning: Hygiejne særligt væsentlig: alt materiel (slanger, pumper, tappemaskine), som kommer i kontakt med vin, skal være rent. Nye flasker og genbrugsflasker er normalt rene, men det anbefales at de skylles i svovlvand og stilles til afdrypning såfremt emballagen har været anbrudt eller flaskerne har stået længe på lager. Lugt evt. om flaskerne lugter af pap eller jordslået. Brugte flasker skal rengøres, skylles med svovlvand og stilles til afdrypning. Risiko for snavs i flasker, risiko for svovlrester i flasker: visuel inspektion af alle flasker før påfyldning. Risiko for at flasker kan knuses/revne ved i-trykning af prop. Ved automatiske påfyldningsanlæg er der risiko for at en flaske kan komme skævt og halsen beskadiges. Forsigtighed påkrævet, visuel kontrol af hver flaske efter propning. (Ikke CCP) Mærkning/etikettering: Risiko for sammenblanding hvis ikke flasker etiketteres direkte efter flaskepåfyldning. Kasser, reoler etc. mærkes tydeligt med batch-betegnelse, druesort, vinmark, årgang, alt som behøves for korrekt identifikation. Udstyr og emballage i kontakt med vin: For materialer i kontakt med vin, er det vigtigt, at sikre en høj renlighed, samt at materialerne er egnet til at komme i kontakt med fødevarer. Fyldte flasker lagres liggende og beskyttes mod skarpt lys. Der skal mærkes for allergener så som sulfit. (Ikke CCP) Side 6

7 1.3. HACCP-oversigtsskema for input til vinproduktion (identificering af CCP) Input Potentiel risikofaktor Alvor Sandsyn- lighed Forebyggende handling CCP Druer Sprøjterester middel lille Overholde sprøjtefrister. Sundhed, især mht. mug middel lille Instruere plukkere. Visuel kontrol. Kontaminering, fx fra snavsede transportbeholder lille lille Brug af rimeligt rene transportbeholdere. Vand Bakterievækst i rør og slanger middel lille Drikkevandskvalitet. Lad vandet løbe lidt inden brug. Sukker Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. Gær Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring Tilsætningsstoffer (gærnæring, enzymer) Kontaminering, evt. tekniske kvaliteter. lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. Sulfit Allergen. Overdosering ved forkert udregning/vejning. Kan skabe allergisk eller astmatisk reaktion hos nogle personer. middel middel Fødevaregodkendt. Se 3.7. mht. dosering i vin. Malolaktisk bakteriekultur Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Forskriftsmæssigt opbevaring. CO 2-gas Kontaminering, kvalitet til teknisk brug. lille lille Fødevareegnet kvalitet. Fade Mikrobiologisk kontamineret lille lille Dufte kasseres hvis eddikelugt. Skylles inden brug. Nye flasker og rengjorte genbrugsflasker Insekter og mikrobiologisk kontaminering lille lille Fødevaregodkendt. Intakt emballage. Visuel kontrol. Passende rensning hvis emballage har været anbrudt Brugte flasker (Bruges sjældent) Glasskår. Fremmedlegemer. Insekter. Mikrobiologisk kontamineret middel middel Visuel kontrol. Passende rensning Propper Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Opbevares tørt i lukket pose. Skruelåg Mikrobiologisk kontamineret lille lille Fødevaregodkendt. Opbevares tørt i lukket pose. Side 7

8 1.4. HACCP-oversigtsskema for vinifikationsprocesser (identificering af CCP) Procestrin Potentiel risikofaktor Alvor Sandsyn- lighed Forebyggende handling CCP Alle Adgang for skadedyr (insekter, mus, rotter) middel middel Opsætte insektfanger. Lukke indtil produktionslokalet. Afdæk åbne beholdere med låg. Rottesikring af afløb. Alle Utilstrækkelig rengøring. lille lille Korrekt dosering af rengøringsmiddel. Alle flader, hjørner og hulrum rengøres. Anvend damp hvis muligt. Alle Kontaminering fra rengøringsmiddel lille lille Omhyggelig skylning efter rengøring (ikke nødvendigt ved brug af svovlvand ). Anvend damp hvis muligt. Afstilkning Kontaminering lille lille Undgå unødig lang procestid. Knuste druer afskærmes mod insekter og anden kontaminering. Maceration Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering middel middel Brug af sunde druer. Evt. let svovling Presning Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering. Oxidering. lille lille Undgå unødig lang pressetid. Pres rødvin mens den stadig er CO 2 mættet. For-klaring Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering middel lille Brug af sunde druer. Syrereduktion Fejldosering af reduktionsmiddel lille lille Følg leverandørens anvisninger. Gæring Uønsket gær og mikrobiologisk kontaminering lille lille Brug af kendt gærkultur sikrer kontrolleret gæring og undertrykker bakterievækst. Malolaktisk fermentering Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Modning Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Klaring Mikrobiologisk kontaminering middel lille Sikre lukkede beholder. Evt. brug af CO 2. Evt. let svovling. Filtrering Mikrobiologisk kontaminering lille lille Gennemskyl filtre. Pasteuriser sterilfiltre. Sulfit, dosering Overdosering af sulfit (allergen) middel middel Omhyggelig udregning/vejning. Evt. måling af indhold. Tilsætninger journalføres. Kan duftes/smages ved væsentlig overdosering. Lagring i beholdere Mikrobiologisk kontaminering, oxidering og insekter i vinen ved ukorrekt anvendelse af tanke. middel lille Jævnlig tilsyn med tryk i tætningsslange og placering af låg ved flydelågstanke. Fast kapacitet beholdere holdes helt fyldte. Lukning med gærlås eller prop/dæksel. Lagring på fade Mikrobiologisk kontaminering lille lille Efterfyld jævnlig - undgå overfladebakterier. Tilstrækkelig konservering med sulfit. Tapning og lukning Mikrobiologisk kontaminering lille lille Undgå unødig lang procestid. Tilstrækkelig konservering med sulfit. Etikettering Glemmer at angive allergener middel lille Omhyggelig med allergen mærkning. Pakning Revnede/beskadiget flasker hvis tabes middel lille Visuel kontrol. Beskadigede flasker kasseres. Side 8

9 1.5. CCP beskrivelse (grænseværdier, forebyggende og korrigerende handling, dokumentation) Risikoanalysen konkluderer, at der ikke er nogen kritiske kontrolpunkter (CCP) for vinfremstilling, dvs. at alle risici har en sandsynlighed og grad af alvorlighed der kan håndteres ved forbyggende foranstaltninger og gode arbejdsgange. Side 9

10 2. Gode arbejdsgange (indirekte betydning for fødevaresikkerheden) Gode arbejdsgange er de områder, der har indirekte betydning for fødevaresikkerheden. Formålet med disse er at indføre arbejdsgange for at grundlæggende områder som rengøring, vedligeholdelse, personlig hygiejne m.m. er i orden. Der er ikke direkte krav til skriftlig dokumentation af disse områder i egenkontrolprogrammet, men det kan være en fordel at nedskrive sine overvejelser alligevel, især hvis der er flere medarbejdere. De gode arbejdsgange skal evt. således mundtligt kunne forklares til fødevarekontrollanten. Krav til skriftlig dokumentation vedrørende de gode arbejdsgange kan blive et forlangende Rengøring af lokaler og udstyr Lokaler og udstyr skal holdes rengjort, hvilket er en forudsætning for, at hygiejnen kan være i orden. Rengøring af lokale og udstyr dokumenteres på et skema, hvori også planlagt frekvens noteres. Til rengøring af udstyr skal benyttes et rengøringsmiddel, der er godkendt til fødevareproduktion, eller damp Vedligeholdelse af lokaler og udstyr Lokaler og udstyr skal vedligeholdes, så de ikke udgøre nogen sundhedsrisiko. Nødvendige sundhedsrelateret vedligeholdelse af lokaler og udstyr foretages løbende. Vedligeholdelse er også en del af den årlige kontrol og revision Skadedyrssikring Skadedyr må ikke forekomme i lokaler for fødevareproduktion og lager og der skal træffes foranstaltninger, der forhindrer at skadedyr kan komme indenfor, f.eks. gennem ventilationskanaler, afløb, døre, etc. Hvis rotter påtræffes i lokalerne skal kommune og Fødevareregion umiddelbart kontaktes. Gift må ikke bruges i lokaler hvor vin produceres eller findes. Kæledyr må ikke opholde sig i lokalerne Personlig hygiejne God hygiejne hos alle som arbejder med vinproduktion er en selvfølgelig forudsætning. Der skal bruges rent arbejdstøj. Hænder vaskes før arbejdets begyndelse, ved toiletbesøg og ellers efter behov. Der må ikke ryges i lokaler hvor der produceres/opbevares vin. Syge personer (sår, diarré, infektionssygdomme) må ikke arbejde i produktionsprocessen. Side 10

11 3. Egenkontrolprogram 3.1. Kort beskrivelse af virksomheden Så kort og enkel som muligt; adresse, registreringsnr., størrelse, produkter, evt. ideologi m.m Personer i virksomheden Her beskrives arbejdsopgaver for evt. ansatte. Hvis der kun er en person beskæftiget så opridses kort hans/hendes arbejdsfunktioner Uddannelse Alle personer i virksomheden som kan påvirke fødevaresikkerheden skal have kendskab til god hygiejne. Denne kendskab erhverves gennem godkendt deltagelse i de hygiejnekurser for levnedsmiddelproducenter som flere erhvervsskoler, AMU-centre etc. regelmæssigt tilbyder. Anden relevant godkendelse kan erstatte hygiejnekursus. Den ansvarlige indehaver skal være bekendt med relevante regler og vejledninger jfr. ovenstående oversigt 3.4. Lokaler Lokaler for vinfremstilling skal planlægges jfr. bekendtgørelse med henblik på fødevaresikkerhed og optimalt flow. Lokalerne udføres med passende rengøringsvenlige og slidstærke overflader, så rengøring let kan gennemføres. F.eks. gulvbelægning i slidstærk maling eller fliser og vægge/lofter i vaskbare overflader. Der skal findes håndvask med koldt og varmt vand, beholder med flydende sæbe og papirhåndklæder samt passende affaldsbeholdere i vinifikationslokalet. Afløb udføres efter gældende regulativer for at forhindre skadedyrsindtrængen og diverse kontamination af lokaler. Toilet skal findes men må ikke være i direkte forbindelse med lokalet, hvor vin produceres. Vinifikationsprocessen kan udvikle store mængder af den relative tunge luftart kuldioxid, hvorfor der bør indrettes tilstrækkelig ventilation i gulvhøjde Varemodtagelse (af varer med indvirkning på fødevaresikkerheden) Ved modtagelse af varer, der kan have indvirkning på fødevaresikkerheden, udformes en tjekliste, som kan have følgende indhold: Er levering korrekt ifølge ordre? Er emballage intakt? Er mærkning af varen i orden? Er varen og holdbarheden i orden? Side 11

12 Er varen fødevaregodkendt? Anskaffelse af produktdatablad. Der foretages journalføring af disse varer Risikoanalyse og HACCP plan Det tjekkes, om virksomhedens produktion er dækket af HACCP beskrivelsen i kapitel 1 og herunder de beskrevne risikofaktorer i afsnit 1.2 og oversigtsskemaerne i afsnit 1.3 og 1.4. Har virksomheden aktiviteter, der kan indebærer en potentiel sundhedsrisiko, og som ikke er dækket af kapitel 1, må virksomheden selv foretage risikovurdering og tage stilling til kritiske kontrolpunkter for disse aktiviteter jfr. metoden beskrevet i afsnit Ønologiske metoder diverse Druernes behandling efter ankomst til vineri følger EU-forordning 606/2009 over tilladte ønologiske metoder og de dertil knyttede danske regler. Det er tilladt at forhøje potentiel alkoholindhold gennem tilsætning af sukker, koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost indenfor visse af EU fastlagte grænser. Kun et af de tre sukkertilsætningsmidler må bruges. Reglerne er ændret i den ny vinforordning gældende fra efteråret 2009 og i den danske bekendtgørelse 385 fra 2010 om tilvirkning af vin. Tilsætning og tidspunkt for denne skal anmeldes til Fødevareregionen før tilsætning. Eventuel afsyring med calciumkarbonat, dikaliumkarbonat eller dobbeltsalt er tilladt ifølge EUreglerne. Afsyring skal også anmeldes til Fødevareregionen. Såvel før som efter gæring kan svovldioxid tilsættes som konserveringsmiddel og oxidationsbeskyttelse. Svovldioxid må kun tilføres i en vis mængde. Svovldioxid kan fx tilføres som pulver af kaliumdisulfit eller kaliummetabisulfit. 1 g tilsat pulver indeholder ca. 0,5 g svovldioxid. I rødvin er grænseværdien for totalsvovl 0,15 g/l og i hvidvin 0,2 g/l, og der kan således teoretisk doseres henholdsvis 0,3 gram pulver per liter rødvin og 0,4 g/l i hvidvin, i praksis måske lidt mere, men det kræver måling af det aktuelle indhold af totalsvovl ved slutdosering. Man kan styre doseringen efter indholdet af fri sulfit, der måles. Denne bør ligge mellem 30 mg/l (rødvin) og 50 mg/l (hvidvin), i søde vine evt. højere. Doseres sulfittilsætningen efter indholdet af fri sulfit er det ofte ikke nødvendigt at gå op til grænseværdien for total svovl. Hvis en vinproducent køber ønologiske hjælpemidler i udlandet, skal han registreres som importør Materialer og genstande i kontakt med fødevaren Alt udstyr, inkl. slanger, pakninger etc. skal være godkendt til at bruges ved produktion af levnedsmidler (EU-forordning 1935/2004 og DK-bekendtgørelse nr af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer). Ifølge EU-regler, kan man forlange en overenstemmelseserklæring fra leverandører af emballager, maskiner der kommer i kontakt med fødevarer Sporbarhed Sporbarhed indebærer at produkt med fejl skal kunne findes og trækkes tilbage. Dette gælder også for varer som er indkøbte til brug i vinproduktionen, f.eks. gær, enzymer, etc., altså varer hvor Side 12

13 leverandøren skal kunne trække sine varer tilbage. Som minimum skal sporbarheden omfatte et trin frem og et trin tilbage: hvem har man solgt til, hvor har man købt fra. Sporbarhed kan bedst ske gennem dokumentation over køb og salg. Mærkning i form af batchkoder eller betegnelser letter sporbarhed. Alle beholdere i vineriet skal være klart mærket med indhold så forveksling eller kontaminering ikke sker. Tilsætningsstoffer, f.eks. sulfit, skal have sin egen dokumentation med tilgang og forbrug, for bl.a. at sikre en gennemskuelighed mht. sporbarhed. Tilsætninger indskrives ligeså i produktionens vinifikationsjournal. Al færdig vin skal registreres i til- og afgangsbøger, samt følges med et ledsagedokument, pga. afgiftsystemer, under transport. Dette er også med til at sikre en nemmere sporbarhed af den færdige vin Tilbagetrækning af sundhedsskadelig vin Der skal forefindes en skriftlig aktionsplan for en evt. tilbagetrækning af varer med sundhedsskadelige fejl. Aktionsplan kan evt. have følgende elementer: Fødevarekontrollen bliver omgående underrettet. Kendte modtager af den pågældende vare, vil blive underrettet (fjerne og tilbagelevere varer). Er fejlen grundet fejlbehæftede vare fra vinproducentens leverandør, underrettes denne. Hvis videresalg er sket fra andre detailforretninger, vil disse blive bedt om at opspore kunder. I særlige tilfælde kan der foretages annoncering i diverse medier. Efter en tilbagetrækning, dokumenteres det samlede forløb til fødevarekontrollen. Se også: Fødevarestyrelsen har udarbejdet en instruks om tilbagetrækning Dokumentation. Korrekt dokumentation er nødvendig for al fødevaresikkerhed. Herved er også en eventuel revision af en proces nemmere at gennemføre, samt sporbarhed gøres overskuelig. Dokumentation skal omfatte følgende: - Skriftlig arbejdsbeskrivelse hvor flowet kan følges. - Operationel skema(-er) også kaldet vinifikationsjournal udformes med de typiske arbejdsmomenter i et produktionsforløb samt oprindelsesidentitet, for at sikre en entydig nem produktionsstyring samt sporbarhed. - Vinificeringsjournal udfyldes med produktionsidentitet, alle udførte arbejdsprocesser, tilsætninger med evt. udregninger, udførte løbende målinger samt evt. løbende kommentarer til produktionsforløbet. Der skal journalføres for hver produktionsbatch eller beholder. Side 13

14 - Opstår der fejl i produktionen, skal dette dokumenteres fyldestgørende. Dokumentation for produktion og analyser skal minimum opbevares så længe lager af pågældende produktions- lot haves, dog maks. 5 år Årlig kontrol og revision Hvert år skal HACCP-planen gennemgås, alle processer analyseres og evt. justeres. Alle justeringer/ændringer rettes til i HACCP-planen. Side 14

15 4. Vejledninger, bekendtgørelser og forordninger. Der henvises til nedenstående lovreguleringer gældende ultimo 2011 eller til den til enhver tid gældende nyeste revision/version: Vejledning om vinproduktion i Danmark (fra juni 2008, Direktoratet for FødevareErhverv). Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder (fra juni 2009, Direktoratet for FødevareErhverv). BEK nr. 708 af 18/7/2000: Bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr. 778 af 4/9/2003: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr af 5/9/2007: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dansk vinproduktion. BEK nr. 385 af 09/04/2010: Bekendtgørelse om tilvirkning af vin. BEK nr. 83 af 02/2/2011: Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. BEK nr af 13/11/2009: Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. BEK nr. 123 af 15/2/2008: Bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne. BEK nr af 15/12/2009: Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. BEK nr. 93 af 04/02/2011: Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer. BEK nr af 14/12/2005: Bekendtgørelse om mærkning mv. af fødevarer. BEK nr. 33 af 23/1/2009: Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter. BEK nr. 947 af 28/07/2010: Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer. EU-parlamentets og rådets forordning 852/2004 om fødevarehygiejne. EU-parlamentets og rådets forordning nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin. Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26 maj 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlinger af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren. Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10 juli 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed. Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16/12/2008 om fødevaretilsætningsstoffer. Kommissionens direktiv 2008/84/EF af 27/8/2008 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer. Side 15

16 5. Procesdiagrammer Procesdiagrammer for hvidvins- og rødvinsproduktion er vedlagte som eksempler i bilag 1 og 2. Tilsvarende diagrammer for f.eks. produktion af mousserende vin, sød vin eller hedvin skal udarbejdes af den respektive vingård. Bilag 1. Procesdiagram for hvidvin Bilag 2. Procesdiagram for rødvin Side 16

17 Bilag 1. Procesdiagram for Hvidvinsfremstilling: Drueklaser Råvaremodtagelse Afstilkning, Knusning Stilke Evt. Enzyme, Sulfit Evt. Forbehandling Presning Kerner, Skind, lidt Frugtkød m.m. F.eks. Bentonit Evt. Forklaring Bundfald Kridt eller Dobbeltsalt Evt. Syrereduktion Syreudfældning Gær (Evt. Næringsstoffer, Enzymer, Sukker, Sulfit) Gæring CO 2 Omstikninger Bundfald Evt. Malolaktisk gæring Malolaktisk bakterie CO 2 Evt. Grovfiltrering Evt. Klaringsmidler Omstikninger Bundfald Evt. Kulde- /Proteinstabilisering Sulfit Svovljustering Evt. Sterilfiltrering Flasker og Propper (Skruelåg) Flaskepåfyldning Etiketering Side 17

18 Bilag 2. Procesdiagram for Rødvinsfremstilling: Drueklaser Råvaremodtagelse Afstilkning Stilke Kridt eller Dobbeltsalt Gær (Evt. Næringsstoffer, Enzymer, Sukker, Sulfit) Evt. Syrereduktion Gæring Syreudfældning CO 2 Presning Kerner, Skaller m.m. Malolaktisk bakterie Evt. Sulfit Evt. Malolaktisk Gæring fermentering Klaring CO 2 Bundfald Modning på fade eller stålbeholder Bundfald Klaring Bundfald Evt. Sulfit Evt. Filtrering Flasker og Propper (Skruelåg) Flaskepåfyldning Etikettering Fortsat modning Side 18

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Skrevet af Lars Holt, redaktør af fagligt stof Fredag, 10. januar :10 - Senest opdateret Søndag, 08. november :57

Skrevet af Lars Holt, redaktør af fagligt stof Fredag, 10. januar :10 - Senest opdateret Søndag, 08. november :57 Lav din første vin Det at lave vin af druer (vinificering) er en naturlig proces, der blot skal styres lidt. (Læs mere under litteratur, f.eks. Vinavl i Danmark). Denne side er tænkt som et supplement

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 19 TAPNING I FLASKE 19.1 Procesidentifikation Tapning i flaske har til formål at overføre bulk øl til en beholder (flaske) der kan distribueres til kunder og sluttelig forbrugeren. Tapningen skal ske med

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier HACCP og egenkontrol i mikrobryggerier

Kvalitetsordning for mikrobryggerier HACCP og egenkontrol i mikrobryggerier INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 1 2 FØDEVARESTYRELSENS ORGANISATION OG KONTROL... 3 2.1 Bryggeriets ansvar og rettigheder... 3 2.2 Organisering af fødevarekontrollen... 3 2.2.1 Fødevareafdelinger...

Læs mere

Risikovurdering I praksis

Risikovurdering I praksis Risikovurdering I praksis 02-03-2016 Lone Hansen Fakta om Bureau Veritas Bureau Veritas blev etableret i 1828 Verdensledende inden for test, inspektion og certificering. Specialister inden for kvalitet,

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

KEND KRAVENE TIL EGEN-

KEND KRAVENE TIL EGEN- KEND KRAVENE TIL EGEN- KONTROL Ledere af fødevarevirksomheder skal ifølge Hygiejneforordningen indføre, iværksætte og følge en fast procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter marts 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af virksomheden. 2. Råvarer. (dyrket her / indkøbt) 3. Produktion. 4.

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Æbletræer og de rette sorter. Plukkeudstyr og stiger. Kasser osv. Vaskeudstyr i form af kar og gulvskrubbe

Æbletræer og de rette sorter. Plukkeudstyr og stiger. Kasser osv. Vaskeudstyr i form af kar og gulvskrubbe Oversigt over fremgangsmåden til fremstilling af en ægte, smagfuld og perlende cider med tilføjelser om anvendelse af champagnemetoden og om fremstilling af æblevin. v. Per Kølster, Rødding, den 27. april,

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Arbejdsgruppe om sporbarhed

Arbejdsgruppe om sporbarhed Baggrund Start: 17/1-2011 Deltagere: Leif Rahr, Carnitech Heinrich Pfeffer, Gram Equipment Jon Kold, Stålcentrum Ivan Sørensen, WCB Ice Cream Kravet om sporbarhed for FKM har været gældende siden d. 27.

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 16 GÆRING OG LAGRING 16.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler gæring og lagring af øl i konventionelle tanke og i cylindrokoniske tanke (CCTer). 16.2 Teknologi- og designbeskrivelse 16.2.1 Formål

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016 Høj fødevaresikkerhed er meget vigtigt for Coop. I dette dokument beskrives derfor, hvilke forventninger og krav, der stilles til aktørerne, som håndterer eller tilvirker/fremstiller fødevarer under aktiviteten.

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge Hygiejnefolder Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge www.svinningevand.dk Driftsansvarlig Kurt Petersen, mobil: 22 64 74 53, e-mail: driftleder@svinningevand.dk

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S Egenkontrol Fødevarer, den 10-01-2017 Bruun & Nielsen A/S Virksomheden transporterer: Emballeret Ikke-emballeret Temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Ikke-temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Bruun & Nielsen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Side 1 af 7 Hvad er HACCP HACCP er en engelsk forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, som på dansk er blevet til Risikofaktoranalyse

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder 27. april 2009J. nr. 2009-20-29-02647 ZADI Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 2 Indledning 2 Ikrafttræden 3 Definitioner 3 Afsnit II 4 Branchekoder 4 Udarbejdelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 71/42 Den Europæiske Unions Tidende 9.3.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene?

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Af Carsten Gydahl-Jensen, M.Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre for at

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen

Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen Væsentlige ændringer Vejledning til risikobekendtgørelsen [Serietype og nummer] [Måned og År] Version 0.0 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen Erhverv Oplag: [xxx] ISBN:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV106 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere