Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares."

Transkript

1 Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a Tirsdag den 31. maj 2011 kl

2 Opgave 1 Osteproduktion I osteproduktion bruges enzymet chymosin, som stammer fra celler i koens mavevæg. Chymosin katalyserer spaltning af bindingen mellem aminosyrerne phenylalanin og methionin i mælkeproteinet casein, se figur 1. Det bevirker, at mælkeproteinerne koagulerer 1, og derved dannes ost. Figur 1. Spaltningen af mælkeprotein katalyseret af chymosin. 1. Angiv hvilken enzymtype chymosin tilhører. 2. Giv forslag til en eksperimentel metode, hvor et enzyms aktivitet kan bestemmes. 1 Klumper sammen 2

3 Figur 2 viser resultatet af en laboratorieundersøgelse af spaltningen af mælkeprotein, katalyseret af chymosin. Begyndelseshastigheden (V 0 ) er bestemt ved forsøg med forskellige substratkoncentrationer [S]. Temperatur, ph og koncentrationen af chymosin er den samme i alle forsøg. Figur 2. a) Samhørende værdier for substratkoncentration og begyndelseshastigheden V 0 for chymosin og b) begyndelseshastigheden V 0 for chymosin som funktion af substratkoncentration. 3. Bestem V max og K m for chymosin ved hjælp af figur 2. Vedlagte bilag 1 kan benyttes. Opgaven fortsætter næste side. 3

4 Forskere har fundet et tilsvarende enzym i celler fra kamelens mavevæg, der ligeledes kan bruges i osteproduktion. Ved brug af kamel-chymosin får man mere ost ud af hver liter mælk. Produktionen af enzymet sker ved hjælp af genteknologi. mrna isoleres fra celler i kamelens mavevæg. Ved hjælp af cdna-metoden og gensplejsning er genet for kamel-chymosin blevet indsat i skimmelsvampen Aspergillus niger, se figur 3. Skimmelsvampen kan nu fremstille kamelchymosin. Figur 3. Isolering af mrna, oversættelse til cdna, indsættelse i plasmid og transformation af Aspergillus niger med plasmid. 4. Forklar funktionen af enzymet revers transkriptase i cdna-metoden, vist på figur 3. Genet for kamel-chymosin overføres til skimmelsvampen vha. et plasmid. For at skimmelsvampen kan udtrykke genet, er det nødvendige at indsætte flere DNA-sekvenser sammen med selve genet. Genet og de ekstra gensekvenser kaldes tilsammen et ekspressionssystem. 5. Redegør for hvilke øvrige gensekvenser der er behov for at indsætte i plasmidet sammen med chymosingenet. 4

5 Opgave 2 Vin, et bioteknologisk produkt Vinproduktion er en af de ældste bioteknologiske processer man kender. Nutidens vinproduktion er en nøje kontrolleret højteknologisk proces, som involverer flere forskellige typer mikroorganismer. Figur 1 viser en oversigt over nogle af vinproduktionens faser. Figur 1. Uddrag af vinproduktionens processer. 1. Angiv væsentlige forskelle mellem bakterier og gærceller. 2. Redegør for gæringsprocessen, der foregår i figur 1, punkt 2. Opgaven fortsætter næste side. 5

6 Ved produktion af rødvin dannes der foruden ethanol også forskellige organiske syrer. Nogle af disse syrer er uønskede fx. æblesyre (2-hydroxybutandisyre). For at omdanne æblesyre, og dermed højne kvaliteten af vinen, tilsættes mælkesyrebakterier, se figur 1, punkt 3. Bakterierne står for den malolaktiske gæring og omdanner æblesyre til mælkesyre (2-hydroxypropansyre), se figur 2. Figur 2. Udvalgte organiske syrer i vin. 3. Opskriv reaktionsskemaet, hvor æblesyre omdannes til mælkesyre. Ved en titrering af 25,0 ml mælkesyre med 0,100 M NaOH fås nedenstående titrerkurve, se figur 3. Figur 3. Titrering af 25,0 ml mælkesyreopløsning med 0,100 M NaOH. 4. Vis, at den formelle koncentration af mælkesyre er 0,08 M før tilsætningen af natriumhydroxid. Vedlagte bilag 2 kan benyttes. 5. Beregn ph i mælkesyreopløsningen før tilsætning af natriumhydroxid. 6

7 Ved forskning i den malolaktiske gæring, se figur 1, punkt 3, har man udviklet bakteriestammer, der kan vokse ved koncentrationer af ethanol, der er højere end 10 vol.%. Figur 3 viser målinger fra en vinproduktion, hvor man har anvendt de nye stammer af mælkesyrebakterier. Figur 4. Udviklingen i indholdet af ethanol, æblesyre, bakterier og gærceller under vinproduktionen. 6. Diskuter de forbedringer af vinproduktionen de nye mælkesyrestammer har medført. Inddrag figur 4. 7

8 Opgave 3 Lipider og carnitin transport defekt Lipider er livsnødvendige som næringsstoffer og indgår blandt andet i opbygning af cellemembraner. Triglycerider er hovedsageligt energigivende. Figur 1 viser et udsnit af fedtfordøjelsen i tarmen. 1. Forklar processerne a) og b) i figur 1. Figur 1. Udsnit af fedtfordøjelsen i tarmkanalen. Når celler nedbryder fedtsyrer, medvirker stoffet carnitin, se figur 2. Cellerne optager carnitin fra blodet. Carnitin transporteres gennem cellemembranen af særlige carnitintransportører. Figur 2. Carnitin. 2. Argumenter for at carnitin findes i to stereoisomere former. 3. Forklar hvorfor carnitin skal transporteres gennem cellemembranen vha. en transportør. Inddrag figur 2. Personer med mangel på carnitintransportører i cellemembranerne har nedsat evne til at producere energi ved fedtforbrænding. Sygdommen kaldes Carnitin Transport Defekt (CTD). 8

9 Personer med CTD udskiller carnitin gennem nyrerne, og har derfor et lavt indhold af carnitin i blodet. Man kan diagnosticere CTD ved at måle indholdet af carnitin i serum 2 fra en blodprøve. Carnitin danner ved tilsætning af et reagens en farvet forbindelse, der absorberer lys ved 412 nm. For at kunne bestemme koncentrationen af carnitin i en blodprøve udarbejdes først en standardkurve. Figur 3. Samhørende værdier for carnitinkoncentration og absorbans ved 412 nm. Kuvettebredde 1 cm. Normalværdierne for carnitin i blodet ligger mellem μmol/l og hvis indholdet af carnitin i blodet er under 11 μmol/l, har man CTD. Man har taget en blodprøve på en patient. Prøvens serum testes for carnitin og viser en absorbans på 0, Bestem koncentrationen af carnitin i blodprøven. Begrund på baggrund heraf om patienten er rask eller har CTD. Opgaven fortsætter næste side. 2 Blodserum er den flydende del af koaguleret blod 9

10 Sygdommen er arvelig og kan være dødelig. På Færøerne har 1 ud af 1300 personer CTD. I andre populationer er det 1 ud af , der har sygdommen. I en færøsk familie bestemmes blodets indhold af carnitin. Resultaterne vises i figur 4. Numrene henviser til personerne i figur 5. Figur 4. Målinger af blodets indhold af Carnitin fra en færøsk familie. Numrene I-2, II-4, III-4, III-5, IV-2 og IV-4 henviser til personerne i figur 5. Figur 5. Stamtræ for familie hvor sygdommen CTD optræder. 5. Redegør for mulige arvegange for Carnitin Transport Defekt med udgangspunkt i figur 4 og 5, idet du angiver mulige genotyper for I-1, I-2, II-3, IV-3 og IV-4. 10

11 Opgave 4 Bionedbrydelig emballage I industrien bruges kartofler til fremstilling af emballager som kan nedbrydes i naturen. Stivelsesbaseret emballage kan erstatte traditionelle emballager af plastik, som er fremstillet på grundlag af olie. Phosphoryleret stivelse udvinder man blandt andet fra kartofler og majs. Jo større mængde phosphat, der er bundet til stivelsen, des mere anvendelig er den til fremstilling af bionedbrydeligt emballage. Figur 2 viser et udsnit af et phosphoryleret stivelsesmolekyle. Figur 1. Kartofler. Figur 2. Udsnit af phosphoryleret stivelses-molekyle. 1. Beskriv den kemiske opbygning af phosphoryleret stivelse. Inddrag figur 2. Opgaven fortsætter næste side. 11

12 Stivelse fra kartofler har en relativ høj phosphoryleringsgrad 3. Det viser sig, at kartoffelplanten indeholder enzymet GWD, Glucan Water Dikinase, der katalyserer phosphoryleringen. Man har isoleret GWD-enzymet. For at bestemme aminosyrerækkefølgen af GWD, er det nødvendigt at nedbryde GWD til kortere peptidkæder ved hjælp af en specifik protease. Man har bestemt længden af disse peptidkæder ved hjælp af en såkaldt SDS-gelelektroforese Resultatet kan ses i figur Figur 3. SDS-gelelektroforese. Bane 1: Størrelsesmarkør, Bane 2-5: Prøver af GWD-opløsningen 0, 5, 15 og 60 minutter efter tilsætning af protease. Størrelsen af peptiderne er angivet i enheden kda (kilodalton). 1 Dalton = 1 unit (atommasseenhed) 2. Forklar hvorfor det er nødvendigt at behandle peptidkæderne med SDS for at kunne adskille dem efter størrelse. 3. Analyser resultaterne vist i figur 3. 3 Mængde af phosphat bundet til et stivelsesmolekyle 4 Det særlige ved SDS-gelelektroforese er, at man inden elektroforesen denaturerer peptiderne ved hjælp af et sæbelignende stof SDS. Det negativt ladede SDS binder sig regelmæssigt langs med det udfoldede peptid. Peptiderne kan derefter adskilles efter størrelse og sammenlignes med en størrelsesmarkør. 12

13 Efterfølgende analyse af aminosyresekvensen har vist rækkefølgen af de første syv aminosyrer i den stivelsesbindende del af enzymet. Figur 4. De 7 første aminosyrer af den stivelsesbindende del af GWD. 4. Angiv en mulig RNA-sekvens for aminosyrerækkefølgen vist i figur 4. For at kunne fremstille bioemballage ud fra planter med en lavere phosphoryleringsgrad end kartofler, benyttes en kemisk phosphoryleringsproces. Denne proces er meget energikrævende og ikke særlig miljøvenlig. Der forskes derfor i følgende bioteknologiske muligheder: a) Enzymatisk phosphorylering af stivelsen ved hjælp af GWD oprenset fra kartofler. b) Enzymatisk phosphorylering af stivelsen ved hjælp af kartoffel-gwd produceret af gensplejsede mikroorganismer. c) Transformation af andre plantearter med GWD-gen fra kartoffel. 5. Diskuter hvilken af de tre nævnte bioteknologiske metoder der vil være mest velegnet til at få produceret stivelse med en høj phosphoryleringsgrad. 13

14 Kilder: Opgave 1: Opgave 2: figur 5 Omtegnet efter Prahl Biolab A/S, Opgave 3: Opgave 4: Biochemical Journal 385/2005, s Foto: Per Schriver. 14

15

16 Undervisningsministeriet

17 Studentereksamen 2011 Bioteknologi A 31. maj 2011 Bilag 1 Ark nr. af i alt ark. Navn: Klasse: Skole: a) Samhørende værdier for substratkoncentration og begyndelseshastigheden V 0 for chymosin og b) begyndelseshastigheden V 0 for chymosin som funktion af substratkoncentration.

18 Studentereksamen 2011 Bioteknologi A 31. maj 2011 Bilag 2 Ark nr. af i alt ark. Navn: Klasse: Skole: Titrering af 25,0 ml mælkesyreopløsning med 0,100 M NaOH.

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Indledende runde på egen skole

Indledende runde på egen skole BIOLOGIOLYMPIADE 2009-2010 Indledende runde på egen skole Onsdag den 28. oktober 2009 Varighed: 90 minutter. Hjælpemidler: Kun lommeregner, lineal og kladdepapir Opgaverne 1-40 giver 1 point hver. Anfør

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik

Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik Stivelse er det vigtigste energidepot i planter og udgør også den største energikilde i menneskers kost. Ny viden om de enzymer, som danner og reorganiserer

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Bioteknologi. Temahæfte 2010. Indhold. Biologi-bioteknologi. med fremtidens muligheder i hænderne. Bacheloruddannelse

Bioteknologi. Temahæfte 2010. Indhold. Biologi-bioteknologi. med fremtidens muligheder i hænderne. Bacheloruddannelse ISBN 978-87-991224-6-2 Temahæfte 2010 Indhold Biologi-bioteknologi Bacheloruddannelse Uddannelsen i biologi-bioteknologi er en anvendelsesorienteret, forskningsbaseret og tværdisciplinær uddannelse, hvor

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

Nye gensplejsede planter til nye formål

Nye gensplejsede planter til nye formål Nye gensplejsede planter til nye formål >

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu.

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra www.emu.dk Indledning... 3 1. Mål... 3 1.1 Pædagogiske mål... 3 1.2 Kompetencer... 4 1.3 Organisering... 5 1.4 Anvendelse af it...

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost

Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost Specialeprojekt i Levnedsmiddelmikrobiologi af Kenneth Højgaard B0963 Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost Fremstillet af rå- og pasteuriseret mælk Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere