Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin"

Transkript

1 Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Ansøger Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12, Dons DK-6051 Almind (CVR ) Side 1 af 12

2 Produktspecifikation Antal sider 7 samt bilag på 4 sider, i alt 11 sider. a) Betegnelse for vinen DONS b) Vinens dokumenterede analytiske og organoleptiske kendetegn Mousserende vine gennem et decennium fra Dons, region Syddanmark, der er udvalgt efter det kriterium, at de har modtaget medaljer, er analyseret kemisk, og er fundet at ligge indenfor et smalt spektrum af parametre. Særligt syrespejlet karakteriserer disse vine, som alle stammer fra et mindre og klart defineret oprindelsesområde. De analytiske parametre ligner dem, der findes i klassiske mousserende vine, men adskiller sig ved højere indhold af mælkesyre - som stammer fra et højt indhold af æblesyre, der dannes under de nordlige dyrkningsforhold og som under vinfremstillingsprocessen konverteres til mælkesyre. Denne særlige syreprofil forklarer den nordiske vinstils karakteristika. DONS mousserende kvalitetsvin er organoleptisk karakteriseret ved en særlig lys syreprofil. De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprøde syrer fra oprindeligt højt æblesyreindhold konverteret til mælkesyre. I næsen er der præg af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med god smagslængde, der ender syrefast. Visuelt fremstår vinen transparent i farvetonerne hvid til pink/rosé/lys rød med fine, små vedvarende bobler. c) Ønologisk fremgangsmåde, samt restriktioner for fremstilling af DONS Fremstillet ved følgende specifikation: Alle druer skal stamme fra området. Høsten foretages med håndplukning før fuld fysiologisk modenhed for bevarelse af højt syreindhold, særligt æblesyre. Drueklaser håndsorteres efter vejledning. Al presning foregår ved nænsom presning af de hele drueklaser ved et maksimalt pres på 1,6 bar. Al produktion skal udføres i området. Gæring: Cuvéen skal efter førstegæringen have et totalt alkoholindhold på min 9 %. Cuvéen skal gennemgå malolaktisk gæring før anden gæring for omdannelse af æblesyre til mælkesyre. Side 2 af 12

3 Det fremstillede produkt er gjort mousserende ved anden alkoholisk gæring på flaske. Fremstillingsprocessens varighed, herunder lagringen, beregnet fra det tidspunkt, hvor cuvéen er hensat til gæring med henblik på at gøre den mousserende, er mindst ni måneder. Gæringen med henblik for at gøre cuvéen mousserende og cuvéens lagring på bærmen i flasken har varet i mindst 180 dage. Det fremstillede produkt er skilt fra bærmen efter flaskegæring ved degorgering 1. Degorgering og tilsætning af ekspeditionslikør foretages håndværksmæssigt af særligt trænede medarbejdere efter vinområdets traditionelle metoder. Acceptkriterier for DONS Generelle acceptkriterier for mousserende kvalitetsvin EU Virkeligt 10,0 % 9,0 % 3 minimumsalkoholindhold (% vol.) Totalt syreindhold >4,5 g/l TA >4,0 g/l TA Indhold af flygtige syrer < 16,66 milliækvivalenter/l < 18 milliækvivalenter/l 4 Indhold af æblesyre <0,3 g/l Totalt svovldioxidindhold < 150 mg/l som SO 2 < Kuldioxidindholdet > 4 bar overtryk ved 20 C > 3,5 bar 6 Analysemetoderne er valideret. d) Afgrænsning af det geografiske område Afgrænset område: Landsbyen Dons ved Kolding, Danmark, nærmere bestemt tunneldalens smeltevandsgrus- og smeltevandssands-aflejringer indenfor Ejerlav Dons By, Almind. Ejerlav Dons By har været entydigt afgrænset ved præcise matrikelkort siden 1821 og har et areal på 853 Ha. Området er vist i bilag 1, figur 1, 2 og 3. Sedimentkortet bilag 1, figur 3 afgrænser yderligere området, således at kun de ca. 500 Ha, som tilhører selve tunneldalen med aflejringer af smeltevandsgrus og sand, (men ikke morænelerarealerne i den østlige tunneldals sletteområde, der er markeret ved brun signatur på kortet) er inkluderet i området. Bilag 1: Oversigt, Ejerlav Dons By, jordbund, nuværende vingårdsjorde. 1 jf. Kommissionens forordning (EF) n r. 607/2009 af 14. juli 2009, art 66 2 jf. Kommissionens forordning (EF) n r. 607/2009 af 14. juli 2009, art 26 a 3 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), bilag XIb, 5, d) 4 Kommissionens forordning (EF) n r. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, bilag I C 5 Kommissionens forordning (EF) n r. 606/2009 af 10. juli 2009, bilag I B, C, 1, a) 6 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007, bilag XI, 5, c) Side 3 af 12

4 Vinmarkerne er beliggende ved landsbyen Dons i en højde af m over havets overflade i en kystnær afstand fra Kolding Fjord på ca. 7 km (se bilag 1). Området er en istidsformet tunneldal, med søer (Skærsø og Nørresø) dannet som dødishul med kuperede skrænter og de øvre dele som næringsfattig hede på sandaflejringer. Jorden i det afgrænsede område, som indgår i ansøgningen, er præget af sedimentsand og grus med stor afstand til grundvandslagene. Jorden er næringsfattig. En boring udført i januar 2000 midt i området viser et tyndt muldlag (20 cm) efterfulgt af et sandlag til en dybde af 15,6 m efterfulgt af et lerlag. Der er fra 1998 anlagt 5,2 Ha vinmarker på arealet, bestående af to vinmarker: 1 mark horisontalt beliggende, men med fuldt læ fra alle sider samt 1 vinmark sydvendt direkte ned mod Skærsø. e) Maksimale udbytter pr. hektar Der må maksimalt høstes 5 ton druer pr hektar til produktet. Der må maximalt fremstilles 30 hl per hektar af det færdige produkt. f) Anvendte druesorter Tilhørende Vitis Vinifera: Grønne: Madeleine Angevine, Orion, Solaris, Zalas Perle. Blå: Cabernet Cortis, Pinot Noir, Regent, Rondo. g) Geografisk miljø og menneskelige faktorer Geografisk miljø De næringsfattige jorder er et afgrænset område bestemt af istidsaflejringer. De syd- og vestvendte skråninger sikrer at jorden bliver opvarmet hurtigere og tidligere end de tungere morænelerjorde, som er udpræget i det omkringliggende landskab. Områdets sandaflejrede jorde er kendt for kartoffelavl, juletræs-dyrkning, skovdrift og grusgravning. Den næringsfattige jord giver mindre udbytte, en mere koncentreret most og dermed en mere ekstraktrig vin. Menneskelige faktorer Landsbyen Dons er beliggende 8 km nord for Kolding, og Ejerlavet har et samlet areal af 853 Ha. Oprindelig 1000 år før Kristus antages Kolding fjord at have nået ind i Dons-dalen. Landsbyen er nævnt i skriftlige kilder siden Landsbyfællesskabet er stærkt og opbygget med centrum omkring et af Danmarks første forsamlingshuse Dons Forsamlingshus fra Side 4 af 12

5 1882. Vingården Skærsøgaard, med dens nuværende jordtillæggende af 42 Ha omkring Skærsø, har været etableret siden Det har fra Skærsøgaard s første ordinære høst i 2001 primært været Donsingboerne, som er blevet oplært og ved håndplukning høster og sorterer Skærsøgaard s druer, som anvendes til vinfremstillingen. Danmark blev vinproducerende land fra 1. august 2000, og 2001 blev den første danske vinårgang. Skærsøgaard var den første vingård, der blev registreret og har hvert år siden årgang 2001 produceret mousserende vin. Omdømme Alle vintyper er siden 2001 produceret i Dons hvert år, og vingården har hvert år opnået præmieringer for dens vine ved godkendte konkurrencer. Mest kendt og bedst præmieret er imidlertid den mousserende vin som siden 2001 er produceret på samme måde og solgt under navnet DON s. I klassen Mousserende Vin er DON s 10 år i træk vurderet af den godkendte danske vinkonkurrence som årgangens bedste mousserende vin. Der har indtil videre kun været få andre producenter af mousserende vin i Danmark. Først i 2008 begyndte andre vinproducenter at lave mousserende vin, og i dag (2011) er der fem producenter. Både i Danmark og i udlandet er DON s den vin, som for alvor har sat Danmark på vinlandkortet bl. a. ved nu 5 år i træk at vinde sølvmedalje ved den største internationale specialkonkurrence for mousserende vine: Effervescents du Monde, Lyon for årgangene 2006, 2007, 2008, 2009 og Longitudinalt er der resultater fra smagskonkurrencer, der for perioden (årgangene) inkl. viser, at DON s har opnået 23 medaljer, heraf 5 guld, 12 sølv og 6 bronze (14 danske og 9 internationale) for årgangene 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, og 2010 Dommerpanelerne har for de sensoriske egenskaber især fremhævet smagen som en særlig lys syrefasthed. Grundlæggeren af Skærsøgaard i vinområdet DONS, Sven Moesgaard, blev i 2010 af det danske fagtidsskrift Vinbladet kåret som Årets Vinbonde, Den første danske vinbonde nogensinde, der kommer i selskab med verdens ypperste vinproducenter for sine sprøde danske og internationale bobler. Karakteristika En longitudinal kemisk undersøgelse af referencevine er gennemført på alle bevarede medaljerede referencevine. Dette er dokumenteret i særskilt rapport. De analytiske parametrene ligner dem, der findes i klassiske mousserende vine, men adskiller sig ved højere indhold af mælkesyre - som stammer fra et højt indhold af æblesyre under de nordlige dyrkningsforhold - som under vinfremstillingsprocessen er konverteret til særligt 7 Poul Lindholm: Landsbyen Dons, en historisk fremstilling, Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding Side 5 af 12

6 højt indhold af mælkesyre. Denne særlige syreprofil forklarer den særlige nordiske vinstils karakteristika. Sammenhæng mellem kvaliteten af DONS og de naturgivne og menneskelige faktorer De naturgivne og menneskelige faktorer, som bidrager til DONS Mousserende Kvalitetsvin s særlige profil og især syreprofilen tilskrives: (1) dels lokalitetens geografiske forhold, hvor den høje nordlige men kystnære beliggenhed giver en kort, men intens vækstsæson. Den relativt korte frostfrie vækstsæson er særligt velegnet til udvikling af det syrespejl i druerne, der er karakteristisk for DONS, og som man også kender fra frugtproduktion i marginale områder. De lyse nordlige sommernætter giver samtidigt et vækstbidrag i sommertiden og det lange efterår med store temperaturforskelle mellem dag og nat giver en karakteristisk aromaudvikling. Dagslængden i lokaliteten er ved Sct. Hans 17 timer og 32 minutter, hvor den tilsvarende dagslængde i Lissabon er 14:52 timer og i Paris 16:10 timer (2) dels lokalitetens særlige terroir, med næringsfattig sedimentgrus og dybe sandlag, hvor der er langt til vandspejlet, og deraf følgende store planterodnet. Læforholdene med veludviklede skov-læhegn især mod vestenvinden og den søskabte vandspejling. Udbyttet bliver lille og koncentrationen derfor stor. (3) dels det særlige sortsvalg af relativt hårdføre druetyper, som er gennemprøvet for at give den specifikke kvalitet og dyrkningssikkerhed. Druevalget har, jævnfør de analytiske rapporter, vist sig at bidrage med et højt syreindhold, som medfører de særlige organoleptiske kvaliteter af lys syrefasthed. (4) dels de særlige menneskegivne forhold med stor medieinteresse, gourmetopmærksomhed og dedikation samt lang tids produktionserfaring af DON s. Dette har forfinet produktionsprocessen over 10 år, især hvad angår høstteknik og tidspunkt, sortering, lempelige helklasepres og cuvéeudvikling. Den håndværksmæssige produktionsmetode er med stor deltagelse af folk fra lokalsamfundet, som har ladet sig oplære i håndhøst og kendskabsudbredelse. Konklusion: De geografiske og geologiske forhold kombineret med det særlige plantevalg og klimatiske påvirkninger betyder samlet, at druerne udvikler usædvanlig høj æblesyrekoncentration, hvilket med den erhvervede produktionserfaring omdannes til den karakteristiske syreprofil med høj mælkesyrekoncentration, som organoleptisk giver den karakteristiske lyse syrefasthed i DONS. De mousserende vine er lette og elegante, blanke til rosé, domineret af sprøde syrer. I næsen er der præg af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med en god smagslængde, der ender syrefast. Side 6 af 12

7 h) Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning Aftapning: Produktet skal ifølge produktspecifikationens afsnit c) dyrkes, fremstilles og tappes på flaske indenfor det afgrænsede område, da dette har vist sig historisk at udvise de særlige kvaliteter ved produktet, og idet de særlige produktionsmetoder i forbindelse med lagring, degorgering og modning kan være påvirket af transport udenfor området og kan udgøre en kvalitetsforringelse, som ikke er kontrolleret. Der er ikke vinproduktion i tilgrænsende områder til det ansøgte. Mærkning: Årgang: Mærkningen skal angive årgangen for så vidt produktet udelukkende er fremstillet af én årgangs høst. Hvis produktet er fremstillet med en cuvée af høst fra flere årgange angives ingen årgang. Druesort: Produktet skal angive druesort, som det er fremstillet af, for så vidt der kun er anvendt en druetype. Hvis produktbasen er en cuvée af flere druesorter indenfor produktspecifikationen, kan det vælges enten at angive samtlige druesorter i faldende orden, eller ikke at angive druesorter. Indikation af sukkerindhold: Skal angives ud fra analyse som foreskrevet med de fastsatte angivelser, jf. bilag XIV til KFO 607/2009. Indikation af EU symbol: Henvisning til Beskyttet Oprindelses Betegnelse skal angives ved mærkning med EU-symbol/logo. Reference til produktionsmetode: Mærkningen skal angive ved tekst enten gæring på flaske eller gæring på flaske efter den traditionelle metode som relevant og dokumenteret i forhold til bærmekontakttiden. i) Kontrolmyndighed Kontrolorganer, jf. artikel 25, stk. i KFO 607/2009: Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt bortset fra kontrol i marken (Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007). Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 DK Glostrup Kontrollen omfatter: Side 7 af 12

8 Tilsyn med lokaler for at fastslå, om de erhvervsdrivende rent faktisk er i stand til at overholde betingelserne i produktspecifikationen Kontrol af, at produkterne på et ethvert produktionsstadium opfylder produktspecifikationen Kontrol af, at betingelserne f.s.v.a. i produktspecifikationen er opfyldt f.s.v.a. fra kontrol i dyrkningsforhold og druesorter (Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007), NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Kontrollen omfatter kontrollen i vinmarken Kemisk analyse og organoleptisk test (Jf. artikel 25, 1, a) i KFO (EF) 607/2007) Teknologisk Institut Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK Århus C Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt vedr. kemisk analyse jf. de analytiske krav i nærværende produktspecifikations afsnit c) samt organoleptisk test af samtlige vine / batches før disse kan mærkes med betegnelsen BOB. Prøveudtagningen foretages af Teknologisk Institut. Kontrollen omfatter en eller flere årlige stikprøveudtag. Metoder til de ovennævnte tests er beskrevet i Teknologisk Instituts interne metodebeskrivelser. Bilag 1 Kort over Dons Ejerlav og Skærsøgaard Side 8 af 12

9 Dons Ejerlav Figur 1 Dons Ejerlav i det sydlige Jylland Side 9 af 12

10 Figur 2 Luftfoto af Dons Ejerlav. Grænsen er markeret med sort streg Side 10 af 12

11 Figur 3 Jordforhold i Dons Ejerlav. Rød farve indenfor Dons Ejerlav markerer de jord områder af smeltevandssand og smeltevandsgrus, som ifølge produktspecifikationen kan bruges til vindyrkning Side 11 af 12

12 Figur 4 Skærsøgaards jorde, hvor vinen DON s oprinder og dyrkes og produceres i dag Side 12 af 12

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet:

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet: Vor Vin Vordingborg Vinklub Medlemsblad til vinens venner Nr. 47 April 2014 Formanden har ordet: Et spændende vin år er allerede godt i gang. Det bliver i år 2014 et år lidt ud over de øvrige vin år i

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

KATALOG VIN AUKTION Torsdag den 5. sep. 2013

KATALOG VIN AUKTION Torsdag den 5. sep. 2013 KATALOG VIN AUKTION Torsdag den 5. sep. 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Generel information Betingelser Introduktion Kort Cá Viola Cá Viola Decugnano dei barbi Decugnano dei barbi Decugnano dei barbi Cantine

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Mostvægt - den søde genvej

Mostvægt - den søde genvej Dato 1. December 2005 Årgang 1, nummer 4 vinum-bonum.dk Nyhedsbrev Mostvægt - den søde genvej Mindst mostvægt: Kvalitetsvin 51-72 Hochgewächs 60-70 Kabinet 67-82 Spätlese 76-90 Auslese 83-100 Eiswein/Beerenauslese

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Byron Vinimport. Lidt om os og vores vinleverandører.

Byron Vinimport. Lidt om os og vores vinleverandører. Vinkatalog Byron Vinimport Lidt om os og vores vinleverandører. Byron Vinimport er et familieforetagende, som har det mål at importere italiensk kvalitetsvin og sælge dette videre til fornuftige priser,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET 20. oktober 2008 Sagsnr: 2008-0194 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Limfjorden: Kort over områder, der er anvendelige eller med forbehold anvendelige

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere