Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin"

Transkript

1 Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Ansøger Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12, Dons DK-6051 Almind (CVR ) Side 1 af 12

2 Produktspecifikation Antal sider 7 samt bilag på 4 sider, i alt 11 sider. a) Betegnelse for vinen DONS b) Vinens dokumenterede analytiske og organoleptiske kendetegn Mousserende vine gennem et decennium fra Dons, region Syddanmark, der er udvalgt efter det kriterium, at de har modtaget medaljer, er analyseret kemisk, og er fundet at ligge indenfor et smalt spektrum af parametre. Særligt syrespejlet karakteriserer disse vine, som alle stammer fra et mindre og klart defineret oprindelsesområde. De analytiske parametre ligner dem, der findes i klassiske mousserende vine, men adskiller sig ved højere indhold af mælkesyre - som stammer fra et højt indhold af æblesyre, der dannes under de nordlige dyrkningsforhold og som under vinfremstillingsprocessen konverteres til mælkesyre. Denne særlige syreprofil forklarer den nordiske vinstils karakteristika. DONS mousserende kvalitetsvin er organoleptisk karakteriseret ved en særlig lys syreprofil. De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprøde syrer fra oprindeligt højt æblesyreindhold konverteret til mælkesyre. I næsen er der præg af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med god smagslængde, der ender syrefast. Visuelt fremstår vinen transparent i farvetonerne hvid til pink/rosé/lys rød med fine, små vedvarende bobler. c) Ønologisk fremgangsmåde, samt restriktioner for fremstilling af DONS Fremstillet ved følgende specifikation: Alle druer skal stamme fra området. Høsten foretages med håndplukning før fuld fysiologisk modenhed for bevarelse af højt syreindhold, særligt æblesyre. Drueklaser håndsorteres efter vejledning. Al presning foregår ved nænsom presning af de hele drueklaser ved et maksimalt pres på 1,6 bar. Al produktion skal udføres i området. Gæring: Cuvéen skal efter førstegæringen have et totalt alkoholindhold på min 9 %. Cuvéen skal gennemgå malolaktisk gæring før anden gæring for omdannelse af æblesyre til mælkesyre. Side 2 af 12

3 Det fremstillede produkt er gjort mousserende ved anden alkoholisk gæring på flaske. Fremstillingsprocessens varighed, herunder lagringen, beregnet fra det tidspunkt, hvor cuvéen er hensat til gæring med henblik på at gøre den mousserende, er mindst ni måneder. Gæringen med henblik for at gøre cuvéen mousserende og cuvéens lagring på bærmen i flasken har varet i mindst 180 dage. Det fremstillede produkt er skilt fra bærmen efter flaskegæring ved degorgering 1. Degorgering og tilsætning af ekspeditionslikør foretages håndværksmæssigt af særligt trænede medarbejdere efter vinområdets traditionelle metoder. Acceptkriterier for DONS Generelle acceptkriterier for mousserende kvalitetsvin EU Virkeligt 10,0 % 9,0 % 3 minimumsalkoholindhold (% vol.) Totalt syreindhold >4,5 g/l TA >4,0 g/l TA Indhold af flygtige syrer < 16,66 milliækvivalenter/l < 18 milliækvivalenter/l 4 Indhold af æblesyre <0,3 g/l Totalt svovldioxidindhold < 150 mg/l som SO 2 < Kuldioxidindholdet > 4 bar overtryk ved 20 C > 3,5 bar 6 Analysemetoderne er valideret. d) Afgrænsning af det geografiske område Afgrænset område: Landsbyen Dons ved Kolding, Danmark, nærmere bestemt tunneldalens smeltevandsgrus- og smeltevandssands-aflejringer indenfor Ejerlav Dons By, Almind. Ejerlav Dons By har været entydigt afgrænset ved præcise matrikelkort siden 1821 og har et areal på 853 Ha. Området er vist i bilag 1, figur 1, 2 og 3. Sedimentkortet bilag 1, figur 3 afgrænser yderligere området, således at kun de ca. 500 Ha, som tilhører selve tunneldalen med aflejringer af smeltevandsgrus og sand, (men ikke morænelerarealerne i den østlige tunneldals sletteområde, der er markeret ved brun signatur på kortet) er inkluderet i området. Bilag 1: Oversigt, Ejerlav Dons By, jordbund, nuværende vingårdsjorde. 1 jf. Kommissionens forordning (EF) n r. 607/2009 af 14. juli 2009, art 66 2 jf. Kommissionens forordning (EF) n r. 607/2009 af 14. juli 2009, art 26 a 3 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), bilag XIb, 5, d) 4 Kommissionens forordning (EF) n r. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, bilag I C 5 Kommissionens forordning (EF) n r. 606/2009 af 10. juli 2009, bilag I B, C, 1, a) 6 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007, bilag XI, 5, c) Side 3 af 12

4 Vinmarkerne er beliggende ved landsbyen Dons i en højde af m over havets overflade i en kystnær afstand fra Kolding Fjord på ca. 7 km (se bilag 1). Området er en istidsformet tunneldal, med søer (Skærsø og Nørresø) dannet som dødishul med kuperede skrænter og de øvre dele som næringsfattig hede på sandaflejringer. Jorden i det afgrænsede område, som indgår i ansøgningen, er præget af sedimentsand og grus med stor afstand til grundvandslagene. Jorden er næringsfattig. En boring udført i januar 2000 midt i området viser et tyndt muldlag (20 cm) efterfulgt af et sandlag til en dybde af 15,6 m efterfulgt af et lerlag. Der er fra 1998 anlagt 5,2 Ha vinmarker på arealet, bestående af to vinmarker: 1 mark horisontalt beliggende, men med fuldt læ fra alle sider samt 1 vinmark sydvendt direkte ned mod Skærsø. e) Maksimale udbytter pr. hektar Der må maksimalt høstes 5 ton druer pr hektar til produktet. Der må maximalt fremstilles 30 hl per hektar af det færdige produkt. f) Anvendte druesorter Tilhørende Vitis Vinifera: Grønne: Madeleine Angevine, Orion, Solaris, Zalas Perle. Blå: Cabernet Cortis, Pinot Noir, Regent, Rondo. g) Geografisk miljø og menneskelige faktorer Geografisk miljø De næringsfattige jorder er et afgrænset område bestemt af istidsaflejringer. De syd- og vestvendte skråninger sikrer at jorden bliver opvarmet hurtigere og tidligere end de tungere morænelerjorde, som er udpræget i det omkringliggende landskab. Områdets sandaflejrede jorde er kendt for kartoffelavl, juletræs-dyrkning, skovdrift og grusgravning. Den næringsfattige jord giver mindre udbytte, en mere koncentreret most og dermed en mere ekstraktrig vin. Menneskelige faktorer Landsbyen Dons er beliggende 8 km nord for Kolding, og Ejerlavet har et samlet areal af 853 Ha. Oprindelig 1000 år før Kristus antages Kolding fjord at have nået ind i Dons-dalen. Landsbyen er nævnt i skriftlige kilder siden Landsbyfællesskabet er stærkt og opbygget med centrum omkring et af Danmarks første forsamlingshuse Dons Forsamlingshus fra Side 4 af 12

5 1882. Vingården Skærsøgaard, med dens nuværende jordtillæggende af 42 Ha omkring Skærsø, har været etableret siden Det har fra Skærsøgaard s første ordinære høst i 2001 primært været Donsingboerne, som er blevet oplært og ved håndplukning høster og sorterer Skærsøgaard s druer, som anvendes til vinfremstillingen. Danmark blev vinproducerende land fra 1. august 2000, og 2001 blev den første danske vinårgang. Skærsøgaard var den første vingård, der blev registreret og har hvert år siden årgang 2001 produceret mousserende vin. Omdømme Alle vintyper er siden 2001 produceret i Dons hvert år, og vingården har hvert år opnået præmieringer for dens vine ved godkendte konkurrencer. Mest kendt og bedst præmieret er imidlertid den mousserende vin som siden 2001 er produceret på samme måde og solgt under navnet DON s. I klassen Mousserende Vin er DON s 10 år i træk vurderet af den godkendte danske vinkonkurrence som årgangens bedste mousserende vin. Der har indtil videre kun været få andre producenter af mousserende vin i Danmark. Først i 2008 begyndte andre vinproducenter at lave mousserende vin, og i dag (2011) er der fem producenter. Både i Danmark og i udlandet er DON s den vin, som for alvor har sat Danmark på vinlandkortet bl. a. ved nu 5 år i træk at vinde sølvmedalje ved den største internationale specialkonkurrence for mousserende vine: Effervescents du Monde, Lyon for årgangene 2006, 2007, 2008, 2009 og Longitudinalt er der resultater fra smagskonkurrencer, der for perioden (årgangene) inkl. viser, at DON s har opnået 23 medaljer, heraf 5 guld, 12 sølv og 6 bronze (14 danske og 9 internationale) for årgangene 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, og 2010 Dommerpanelerne har for de sensoriske egenskaber især fremhævet smagen som en særlig lys syrefasthed. Grundlæggeren af Skærsøgaard i vinområdet DONS, Sven Moesgaard, blev i 2010 af det danske fagtidsskrift Vinbladet kåret som Årets Vinbonde, Den første danske vinbonde nogensinde, der kommer i selskab med verdens ypperste vinproducenter for sine sprøde danske og internationale bobler. Karakteristika En longitudinal kemisk undersøgelse af referencevine er gennemført på alle bevarede medaljerede referencevine. Dette er dokumenteret i særskilt rapport. De analytiske parametrene ligner dem, der findes i klassiske mousserende vine, men adskiller sig ved højere indhold af mælkesyre - som stammer fra et højt indhold af æblesyre under de nordlige dyrkningsforhold - som under vinfremstillingsprocessen er konverteret til særligt 7 Poul Lindholm: Landsbyen Dons, en historisk fremstilling, Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding Side 5 af 12

6 højt indhold af mælkesyre. Denne særlige syreprofil forklarer den særlige nordiske vinstils karakteristika. Sammenhæng mellem kvaliteten af DONS og de naturgivne og menneskelige faktorer De naturgivne og menneskelige faktorer, som bidrager til DONS Mousserende Kvalitetsvin s særlige profil og især syreprofilen tilskrives: (1) dels lokalitetens geografiske forhold, hvor den høje nordlige men kystnære beliggenhed giver en kort, men intens vækstsæson. Den relativt korte frostfrie vækstsæson er særligt velegnet til udvikling af det syrespejl i druerne, der er karakteristisk for DONS, og som man også kender fra frugtproduktion i marginale områder. De lyse nordlige sommernætter giver samtidigt et vækstbidrag i sommertiden og det lange efterår med store temperaturforskelle mellem dag og nat giver en karakteristisk aromaudvikling. Dagslængden i lokaliteten er ved Sct. Hans 17 timer og 32 minutter, hvor den tilsvarende dagslængde i Lissabon er 14:52 timer og i Paris 16:10 timer (2) dels lokalitetens særlige terroir, med næringsfattig sedimentgrus og dybe sandlag, hvor der er langt til vandspejlet, og deraf følgende store planterodnet. Læforholdene med veludviklede skov-læhegn især mod vestenvinden og den søskabte vandspejling. Udbyttet bliver lille og koncentrationen derfor stor. (3) dels det særlige sortsvalg af relativt hårdføre druetyper, som er gennemprøvet for at give den specifikke kvalitet og dyrkningssikkerhed. Druevalget har, jævnfør de analytiske rapporter, vist sig at bidrage med et højt syreindhold, som medfører de særlige organoleptiske kvaliteter af lys syrefasthed. (4) dels de særlige menneskegivne forhold med stor medieinteresse, gourmetopmærksomhed og dedikation samt lang tids produktionserfaring af DON s. Dette har forfinet produktionsprocessen over 10 år, især hvad angår høstteknik og tidspunkt, sortering, lempelige helklasepres og cuvéeudvikling. Den håndværksmæssige produktionsmetode er med stor deltagelse af folk fra lokalsamfundet, som har ladet sig oplære i håndhøst og kendskabsudbredelse. Konklusion: De geografiske og geologiske forhold kombineret med det særlige plantevalg og klimatiske påvirkninger betyder samlet, at druerne udvikler usædvanlig høj æblesyrekoncentration, hvilket med den erhvervede produktionserfaring omdannes til den karakteristiske syreprofil med høj mælkesyrekoncentration, som organoleptisk giver den karakteristiske lyse syrefasthed i DONS. De mousserende vine er lette og elegante, blanke til rosé, domineret af sprøde syrer. I næsen er der præg af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med en god smagslængde, der ender syrefast. Side 6 af 12

7 h) Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning Aftapning: Produktet skal ifølge produktspecifikationens afsnit c) dyrkes, fremstilles og tappes på flaske indenfor det afgrænsede område, da dette har vist sig historisk at udvise de særlige kvaliteter ved produktet, og idet de særlige produktionsmetoder i forbindelse med lagring, degorgering og modning kan være påvirket af transport udenfor området og kan udgøre en kvalitetsforringelse, som ikke er kontrolleret. Der er ikke vinproduktion i tilgrænsende områder til det ansøgte. Mærkning: Årgang: Mærkningen skal angive årgangen for så vidt produktet udelukkende er fremstillet af én årgangs høst. Hvis produktet er fremstillet med en cuvée af høst fra flere årgange angives ingen årgang. Druesort: Produktet skal angive druesort, som det er fremstillet af, for så vidt der kun er anvendt en druetype. Hvis produktbasen er en cuvée af flere druesorter indenfor produktspecifikationen, kan det vælges enten at angive samtlige druesorter i faldende orden, eller ikke at angive druesorter. Indikation af sukkerindhold: Skal angives ud fra analyse som foreskrevet med de fastsatte angivelser, jf. bilag XIV til KFO 607/2009. Indikation af EU symbol: Henvisning til Beskyttet Oprindelses Betegnelse skal angives ved mærkning med EU-symbol/logo. Reference til produktionsmetode: Mærkningen skal angive ved tekst enten gæring på flaske eller gæring på flaske efter den traditionelle metode som relevant og dokumenteret i forhold til bærmekontakttiden. i) Kontrolmyndighed Kontrolorganer, jf. artikel 25, stk. i KFO 607/2009: Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt bortset fra kontrol i marken (Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007). Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 DK Glostrup Kontrollen omfatter: Side 7 af 12

8 Tilsyn med lokaler for at fastslå, om de erhvervsdrivende rent faktisk er i stand til at overholde betingelserne i produktspecifikationen Kontrol af, at produkterne på et ethvert produktionsstadium opfylder produktspecifikationen Kontrol af, at betingelserne f.s.v.a. i produktspecifikationen er opfyldt f.s.v.a. fra kontrol i dyrkningsforhold og druesorter (Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007), NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Kontrollen omfatter kontrollen i vinmarken Kemisk analyse og organoleptisk test (Jf. artikel 25, 1, a) i KFO (EF) 607/2007) Teknologisk Institut Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK Århus C Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt vedr. kemisk analyse jf. de analytiske krav i nærværende produktspecifikations afsnit c) samt organoleptisk test af samtlige vine / batches før disse kan mærkes med betegnelsen BOB. Prøveudtagningen foretages af Teknologisk Institut. Kontrollen omfatter en eller flere årlige stikprøveudtag. Metoder til de ovennævnte tests er beskrevet i Teknologisk Instituts interne metodebeskrivelser. Bilag 1 Kort over Dons Ejerlav og Skærsøgaard Side 8 af 12

9 Dons Ejerlav Figur 1 Dons Ejerlav i det sydlige Jylland Side 9 af 12

10 Figur 2 Luftfoto af Dons Ejerlav. Grænsen er markeret med sort streg Side 10 af 12

11 Figur 3 Jordforhold i Dons Ejerlav. Rød farve indenfor Dons Ejerlav markerer de jord områder af smeltevandssand og smeltevandsgrus, som ifølge produktspecifikationen kan bruges til vindyrkning Side 11 af 12

12 Figur 4 Skærsøgaards jorde, hvor vinen DON s oprinder og dyrkes og produceres i dag Side 12 af 12

Denne publikation er frembragt i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Denne publikation er frembragt i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation. DON s mousserende vin i perioden 21 21. En longitudinel undersøgelse af kemiske parametre i danske mousserende vine, der organoleptisk er vurderet som medaljevine. Af Sven Moesgaard, Skærsøgaard Vin, Dons.

Læs mere

Research Sven Moesgaard Skærsøgaard vin

Research Sven Moesgaard Skærsøgaard vin Research Sven Moesgaard Skærsøgaard vin 1) Mail fra Sven til Café Hack Sendt den 9. Marts 2012 2) Om Vingården Kilde:www.dansk-vin.dk 3) Info Skærsøgaard vin 4) Artikel: Boblende Dansk Succes Politiken,

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om dansk vinproduktion 1)

Bekendtgørelse om dansk vinproduktion 1) BEK nr 49 af 08/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-800-000130 Senere ændringer

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om vinproduktion i Danmark

Vejledning om vinproduktion i Danmark Vejledning om vinproduktion i Danmark 19. Juni 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om vinproduktion i Danmark 19. Juni 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Weingut Domtalhof "Wein vom Roten Hang"

Weingut Domtalhof Wein vom Roten Hang Vin er livslyst Vin er sansefuldt Vin skal opleves Vin er harmoni med naturen Vores mål er at producere høj kvalitet fine frugtagtige vine med en karakteristisk terroir. Intensivt arbejde i vingården og

Læs mere

Appendiks A Beskrivelse af de mest udbredte vinsorter i Danmark

Appendiks A Beskrivelse af de mest udbredte vinsorter i Danmark Appendiks A Beskrivelse af de mest udbredte vinsorter i Danmark Rondo Oprindelse Rondo stammer oprindeligt fra Tjekkoslovakiet, som en krydsning lavet af Professor Kraus i 1964. Han havde imidlertid ikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.12.2003 KOM(2003) 838 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om brugen af artskrydsede vinsorter til fremstilling

Læs mere

Regler for Dansk Vinskue 2015

Regler for Dansk Vinskue 2015 Regler for Dansk Vinskue 2015 Betingelser for deltagelse Vinskuet er åbent for alle danske vine som er fremstillet af druer dyrket i Danmark. Vinavlere fra Norden kan tilmelde vin og deltage som gæster

Læs mere

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 54 September 2016

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 54 September 2016 Vor Vin Vordingborg Vinklub Medlemsblad til vinens venner Nr. 54 September 2016 Formanden har ordet: Sommeren har sluppet sit tag, selv om vi stadig har sommervejr. Jeg håber, at alle har haft en god sommer

Læs mere

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon. Alkohol 13.0% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon. Alkohol 13.0% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER Producent Finca las Moras Land Argentina Område Tulum Valley Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon Lagring 5 år Alkohol 13.0% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Rødt kød Svinekød KUN 79,00 SMAGSVARIANTER

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Resultat af bedømmelser. Kategori. Dansk Vinskue - Faaborg den 14. juni 2014. Side 2 af 9. Hvidvin

Resultat af bedømmelser. Kategori. Dansk Vinskue - Faaborg den 14. juni 2014. Side 2 af 9. Hvidvin Foreningen af DANSKE VINAVLERE Dansk Vinskue 2014 Resultat af bedømmelser Clairet Antal vine i kategori Clairet - 2 vine 1083 Vingården Vesterled Hobbyavler 4052 2013 RONDO CLARET 12,00 Udseende 2,50 Næse

Læs mere

Skrevet af Lars Holt, redaktør af fagligt stof Fredag, 10. januar :10 - Senest opdateret Søndag, 08. november :57

Skrevet af Lars Holt, redaktør af fagligt stof Fredag, 10. januar :10 - Senest opdateret Søndag, 08. november :57 Lav din første vin Det at lave vin af druer (vinificering) er en naturlig proces, der blot skal styres lidt. (Læs mere under litteratur, f.eks. Vinavl i Danmark). Denne side er tænkt som et supplement

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay. Alkohol 12.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning.

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay. Alkohol 12.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning. Producent Finca las Moras Land Argentina Område Tulum Valley Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay Lagring 2 år Alkohol 12.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Fed fisk Fjerkræ, kylling Pastaretter KUN 79,00

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011.

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011. Frederiksborg Vin Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2011 Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2011: 247 andelshavere. Den 31. december 2011: 235 andelshavere. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder

Læs mere

VINPRODUKTION I DANMARK

VINPRODUKTION I DANMARK VINPRODUKTION I DANMARK Vejledning og registreringsskema August 2000 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INTRODUKTION...2 EU S VINMARKEDSORDNING...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Biologien i Vinen. Optakt til studietur i Toscana. 2c September 13, 2011. Morten Moldrup, Sorø Akademi Biologien i Vinen, Side 1

Biologien i Vinen. Optakt til studietur i Toscana. 2c September 13, 2011. Morten Moldrup, Sorø Akademi Biologien i Vinen, Side 1 Biologien i Vinen Optakt til studietur i Toscana 2c September 13, 2011 Morten Moldrup, Sorø Akademi Biologien i Vinen, Side 1 Forord I dette kompendium kan du finde det materiale som dækker biologiundervisningen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

Historie. Indhold. 1. 1 Historik 2. 2 Vinlove 3. 3 Druesorter 4. 4 Vinregioner - 4.1 Piemonte - 4.2 Veneto - 4.3 Toscana - 4.4 Det det sydlige Italien

Historie. Indhold. 1. 1 Historik 2. 2 Vinlove 3. 3 Druesorter 4. 4 Vinregioner - 4.1 Piemonte - 4.2 Veneto - 4.3 Toscana - 4.4 Det det sydlige Italien Historie Italien er verdens største vinproducent med ca. 5900 millioner l vin pr. år. Der produceres mest enkle bordvine, men andelen af højkvalitetsvine er øget betydeligt de senere år. Alle vintyper

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. August 2012 Sagsnummer 12-5551-000001 jáåáëíéêáéíñçêc ÇÉî~êÉêIi~åÇÄêìÖçÖcáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå Kolofon Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 71/42 Den Europæiske Unions Tidende 9.3.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets

Læs mere

Château Minuty...måske verdens mest elegante rosévine

Château Minuty...måske verdens mest elegante rosévine Château Minuty...måske verdens mest elegante rosévine Det er os en meget stor glæde at kunne byde velkommen til vores nye vinhus Château Minuty, som er beliggende på halvøen Saint Tropez i Provence. Château

Læs mere

PERE VENTURA CLOS AMADOR SEMI SECO - 50G Uden årgang

PERE VENTURA CLOS AMADOR SEMI SECO - 50G Uden årgang Producent Pere Ventura Land Spanien Område Upper penedes Årgang Uden årgang Druetype(r) Macabeo, Parellada, Xarel-lo Lagring 1 år Alkohol 11.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Nydes alene Selskabelige lejligheder

Læs mere

Hermed forslag til julegaveidéer. Har du specielle ønsker til gaverne, er vi gerne behjælpelige med at finde det rigtige indhold.

Hermed forslag til julegaveidéer. Har du specielle ønsker til gaverne, er vi gerne behjælpelige med at finde det rigtige indhold. Julegaveidéer HUSK! Det er os der forhandler ESE-BRYG Hermed forslag til julegaveidéer. Har du specielle ønsker til gaverne, er vi gerne behjælpelige med at finde det rigtige indhold. Helgolandsgade 26

Læs mere

Vin- & Spirituskort. Hvidvine. Beauvignac Chardonnay. Denne Chardonnay er perfekt til at ledsage fisk og skaldyr, kalvekød og andre lyse kødretter.

Vin- & Spirituskort. Hvidvine. Beauvignac Chardonnay. Denne Chardonnay er perfekt til at ledsage fisk og skaldyr, kalvekød og andre lyse kødretter. Vin- & Spirituskort Hvidvine Beauvignac Chardonnay Denne vin har modtaget et væld af udmærkelser i de seneste mange årgange. Farven er lys strågul, aromaen; intens frugt- og blomsteragtig. Simpelthen et

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Campo Reale Herning Vin Center Herning Vin Center Er en lille familie drevet virksomhed Vi er et af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet

Læs mere

2010 Pink Mousser, Skovgaarde, Fyn Danmark - kr. 699,- Vinene er et samarbejde mellem Skovgaarde og Skærsøgaard Vin, ved Kolding

2010 Pink Mousser, Skovgaarde, Fyn Danmark - kr. 699,- Vinene er et samarbejde mellem Skovgaarde og Skærsøgaard Vin, ved Kolding Kælderkort Kældervinene er også at finde på vores vinkort, dette er en beskrivelse af de enkelte vine. mousserende 1/1 2010 Pink Mousser, Skovgaarde, Fyn Danmark - kr. 699,- Mousserende rosé fra Hempler

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013

Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013 Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013 Så nærmer vi os igen den dejlige højtid, med hygge i familiens og venners gode selskab, efterfulgt af dejlig Julemad,hvortil jeg har fundet nogle Vine/hedvine og lækre

Læs mere

TÖRLEY. Skønne mousserende vine fra. Charmant Doux. Populære mousserende vine fra Ungarn.

TÖRLEY. Skønne mousserende vine fra. Charmant Doux. Populære mousserende vine fra Ungarn. Skønne mousserende vine fra TÖRLEY Charmant Doux Populære mousserende vine fra Ungarn. Elegant udseende, typisk champagne farve, intensiv mousserende. Dens bouquet og smag minder om sukkersøde frugter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Weingut Meyer-Näkel Spitzenklasse

Weingut Meyer-Näkel Spitzenklasse Der har været dyrket vin i Ahr dalen siden Romertiden. Meyer-Näkel familien har dyrket vin i Ahr dalen siden 1950 hvor ægteparret aula Meyer og Willibald Näkel startede med at dyrke vin på beskedne 1,5

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Quinta do Judeu Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på

Læs mere

PERE VENTURA TRESOR RESERVA - BRUT Uden årgang

PERE VENTURA TRESOR RESERVA - BRUT Uden årgang Producent Pere Ventura Land Spanien Område Upper penedes Årgang Uden årgang Druetype(r) Macabeo, Parellada, Xarel-lo Lagring 18 år Alkohol 11.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Nydes alene Lys fersk fisk

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. September 2016 Sagsnummer 12-5551-000001 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Kontrol

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Baron Kirmann Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten,

Læs mere

PERE VENTURA TRESOR ROSé Uden årgang

PERE VENTURA TRESOR ROSé Uden årgang Producent Pere Ventura Land Spanien Område Penedes Årgang Uden årgang Druetype(r) Trepat Lagring 18 år Alkohol 11.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Selskabelige lejligheder Grillet fisk Krydrede pølser

Læs mere

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet:

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet: Vor Vin Vordingborg Vinklub Medlemsblad til vinens venner Nr. 47 April 2014 Formanden har ordet: Et spændende vin år er allerede godt i gang. Det bliver i år 2014 et år lidt ud over de øvrige vin år i

Læs mere

Dansk Vinskue 2017 Præmierede rødvine

Dansk Vinskue 2017 Præmierede rødvine Dansk Vinskue 2017 Præmierede rødvine Bedømmelse Klasse Vinnr. Årgang Betegnelse og sammensætning Producent 17,7 - Guld Unge vine 2106 2016 Fælleseje Rødvin 2016 (100% Rondo) 3333, Jesper Rye Jensen, Vesterhavegaarden

Læs mere

Interview med Wendy Cameron (Brown Brothers, Australien) RB: Er der noget nyt i den australsk vinlovgivning?

Interview med Wendy Cameron (Brown Brothers, Australien) RB: Er der noget nyt i den australsk vinlovgivning? Interview med Wendy Cameron (Brown Brothers, Australien) RB: Er der noget nyt i den australsk vinlovgivning? Wendy Cameron: I Australien har vi ikke haft strenge krav omkring appellationer, druer, teknikker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Château Dereszla, Tokaj

Château Dereszla, Tokaj Château Dereszla, Tokaj Præsentation Château Dereszla ligger i Bodrogkeresztúr, ved foden af Dereszla-skråningen. Slottets historiske kældre blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 2004. Landsbyen Bodrogkeresztúr

Læs mere

Dansk Vinskue - Helsingør den 28. august 2010

Dansk Vinskue - Helsingør den 28. august 2010 FDV nr: 1004 Domain Aalsgaard Avler: Lars Hagerman Erhvervsavler Hvidvin 1046 Ortega 2009 100 % Ortega Tilmeldte vin/vine for medlem 1004 Domain Aalsgaard - 1 vin FDV nr: 1023 Vinperlen Avler: Bjarne Thougård

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Vejledning om mærkning af vin og spiritus

Vejledning om mærkning af vin og spiritus Vejledning om mærkning af vin og spiritus Udkast marts 2017 1 Indhold FORORD 4 1. MÆRKNING AF VIN 5 1.1. REGLERNE OM MÆRKNING AF VIN 5 1.1.1. OBLIGATORISKE MÆRKNINGSOPLYSNINGER FOR VIN 8 1.1.1.a. Vinkategori

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Tradition for at hædre helte

Tradition for at hædre helte Tradition for at hædre helte paula Jaraquemada skjulte 120 patrioter i santa ritas vinkældre, hvor de søgte tilflugt efter et hårdt slag for chiles uafhængighed. Vinserien 120 er navngivet til ære for

Læs mere

Fremstilling af rødvin med kulsyreudblødning (kulsyre-maceration, maceration carbonique MC, carbonic maceration)

Fremstilling af rødvin med kulsyreudblødning (kulsyre-maceration, maceration carbonique MC, carbonic maceration) Fremstilling af rødvin med kulsyreudblødning (kulsyre-maceration, maceration carbonique MC, carbonic maceration) Ved denne metode ønsker man at skabe en frugtsmagende og let rødvin med mange primære og

Læs mere

Seminar Hotel- & Restaurantskolen

Seminar Hotel- & Restaurantskolen Seminar Hotel- & Restaurantskolen 19. November 2013 Malene Smidt Hertz Ét land mange smage Frankrig - verdens største vineksportør 13 vinregioner Alsace Beaujolais Bordeaux Bourgogne Champagne Charente

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Interview med Rémi Jobard

Interview med Rémi Jobard Interview med Rémi Jobard En af vores nye Bourgogne-producenter Rémi Jobard i Meursault - var på besøg i Danmark for nyligt, og i denne forbindelse stillede vi ham et par spørgsmål om Meursault generelt

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 VINSMAGNING Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 Vintner s Reserve Riesling Kendall-Jackson Vintner s Reserve serien repræsenterer Kendall- Jacksons engagement og dedikation til Jackson Estate vinene.

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2011 KOM(2011) 530 endelig 2011/0231 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse

Læs mere

PIEMONDO Piemonte DOC Rosso 2015

PIEMONDO Piemonte DOC Rosso 2015 PIEMONDO Piemonte DOC Rosso 2015 Piemondo er en dejlig saftig og fyldig rødvin fra Piemonte i Norditalien. Vinen er produceret af 60% Barbera, 20% Nebbiolo og 20% Dolcetto. Vinmarkerne er beliggende omkring

Læs mere

Weingut St. Antony Spitzenklasse

Weingut St. Antony Spitzenklasse På St. Antony kan vi se tilbage på omkring 250 år begivenhedsrig historie med vin. Det hele startede i 1758 i Ruhr-området, hvor det første jernværk er opkaldt efter skytshelgen St. Antony. Her var der

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten,

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf / M SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten,

Læs mere

Velkommen til Amarone-smagning på Restaurant Fælleden. Dagens vinprogram

Velkommen til Amarone-smagning på Restaurant Fælleden. Dagens vinprogram Velkommen til Amarone-smagning på Restaurant Fælleden Dagens vinprogram s hovedkvarter og kældre er beliggende i Pedemonte tæt ved Verona i. Pedemonte er en af de smukkest beliggende og mildeste zoner

Læs mere

Producent El Porvenir. Alkohol 14.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning. Kork

Producent El Porvenir. Alkohol 14.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning. Kork Producent El Porvenir Land Argentina Område Cafayate Årgang 2012 Druetype(r) Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah Lagring 15 år Alkohol 14.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL And, gås, fasan Lam Rødt kød KUN

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

70- Hacienda Araucano 95- 150 KR. 2008 cabernet sauvignon, Chile. pr. FL. v/6 FL. www.holtevinlager.dk SPAR

70- Hacienda Araucano 95- 150 KR. 2008 cabernet sauvignon, Chile. pr. FL. v/6 FL. www.holtevinlager.dk SPAR T0531453 Hacienda Araucano 2008 cabernet sauvignon, Chile Den berømte Lurton-familie fra Bordeaux, som ejer flere Grand Cru Classé slotte, er for nogle år siden begyndt at dyrke vin rundt om i verden.

Læs mere

Beskyttet Geografisk Betegnelse

Beskyttet Geografisk Betegnelse Beskyttet Geografisk Betegnelse sven ålborg 01.12.2010 Hvad er Beskyttet Geografisk Betegnelse? - kvalitetsmærke for unikke landbrugsprodukter i EU BOB: Oprindelse i området Geografisk miljø Fremstillet,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Dansk Vinskue på Hotel Svendborg den 27. august 2011. Oversigt over avlere og vine der deltager i vinskuet

Dansk Vinskue på Hotel Svendborg den 27. august 2011. Oversigt over avlere og vine der deltager i vinskuet Dansk Vinskue på Hotel Svendborg den 27. august 2011 Oversigt over avlere og vine der deltager i vinskuet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Avler Side Avler 1 1023 Vinperlen v/bjarne Thougård Kristensen deltager

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Quinta de Cottas Portugal på vej frem

Quinta de Cottas Portugal på vej frem Portugal på vej frem Passion Enestående vine Familieejet I 2006 følte Isabel Koch og Pedro Carmo sig tiltrukket af en vinmark, der engang havde tilhørt en stor og kendt vingård. På grund af deres store

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård.

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. 1. Formål Idéen bag projektet er at der gennem produktion af Årø Vinen på en nyetableret vingård, vil kunne skabes aktiviteter og arbejdspladser forbundet med

Læs mere

kup Forårs Prisfald! fra Bernard Magrez Solgt i tidligere årgange for op til 490,-

kup Forårs Prisfald! fra Bernard Magrez Solgt i tidligere årgange for op til 490,- Forårs kup 1 2010 Herencia del Padri Priorat, Bernard Magrez Bernard Magrez egen yndlingsvin og det siger ikke så lidt, når man ved hvilke vine, han ellers har adgang til i det daglige! 2 2010 Paciencia

Læs mere

Castra Rubra er et latinsk navn som bogstaveligt betyder rød fæstning. Denne fæstning er blevet opdaget af bulgarske arkæologer i 2007.

Castra Rubra er et latinsk navn som bogstaveligt betyder rød fæstning. Denne fæstning er blevet opdaget af bulgarske arkæologer i 2007. KOSHER VIN I 2006 startede opførelsen af Castra Rubra Winery, som er en arkitektonisk juvel, udstyret med de nyeste teknologier og udstyr, for kunne opfylde vores standarder indenfor kvalitet og minimal

Læs mere

Vi indbyder hermed til sydafrikansk vinaften med Plaisir de Merle winemaker Niel Bester samt tilhørende lækker menu Tirsdag d. 27/ kl. 18.

Vi indbyder hermed til sydafrikansk vinaften med Plaisir de Merle winemaker Niel Bester samt tilhørende lækker menu Tirsdag d. 27/ kl. 18. Indbydelse til fantastisk sydafrikansk vinaften Vi indbyder hermed til sydafrikansk vinaften med Plaisir de Merle winemaker Niel Bester samt tilhørende lækker menu Tirsdag d. 27/9-2016 kl. 18.00 Denne

Læs mere

Dansk Vinskue Foreningen af DANSKE VINAVLERE. Rangering pr. kategori. Dansk Vinskue - Helsingør den 28. august Avlertype: Hobbyavler

Dansk Vinskue Foreningen af DANSKE VINAVLERE. Rangering pr. kategori. Dansk Vinskue - Helsingør den 28. august Avlertype: Hobbyavler Foreningen af DANSKE VINAVLERE Dansk Vinskue 2010 Rangering pr. kategori Clairet FDV nr: 2079 Vingård: Fjordgård Avler: Ib Skjærlund 4001 Clairet F03 2,00 2,00 5,33 9,33 60% Rondo - 20% Leon MIllot - 20%

Læs mere

FORORDNINGER. 6.6.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 148/1

FORORDNINGER. 6.6.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 148/1 6.6.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 148/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere