Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet..."

Transkript

1 Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet...9 Indsamling klimadata og data til brug i egne kort...10 Udarbejdelse af kort (meso og makro)...12 Interviews og spørgeskema...13 Udarbejdelse af spørgeskemaet...14 Spørgeskemaets bearbejdning og anvendelse i projektet...15 Methodology in the tourism part...16 The wine industry...17 The tourism industry...17 Jordbunds- og topografiskedata...18 Mikroniveau...20 Mikroklima...20 Pasning af vinplanter...21 Den ideelle vinmark...21 Vinplantens krav til Jordtypen...23 Vandforhold omkring vinplanten...23 Vinplanten temperaturafhængighed...24 Vinplanters vindfølsomhed...26 Lysets effekt på vinplanten...26 Vinmarkens beliggenhed...27 Mesoniveau...29 Danmarks Topografi...29 Danmarks Jordbund...30 Jorddannende processer...31 Makroniveauet...33 Solskin...33 Solskinstimer...34 Global stråling...35 Nedbør...39 Temperatur...39 Officielle systemer der afgør om områder er egnet til vinavl...40 Graddage-systemet...40 Latitude Temperature Index (LTI)...41 Konklusion - Klimatiske argumenter...42 Analyse af kort...43 Optimale områder på Fyn...45 Optimalt område i Vestsjælland...45 Optimalt område i Sydsjælland...45 Vinproduktion i Danmark...47 Perspective in Danish wine production...49 Introduction...49 The wine tourism system in Denmark...49 The wine industry...51 Industry resources...51 Institutional arrangements...52 Potential for wine tourism in Denmark?...52 Wine production facilities...54

2 Human Resources in tourism...54 Konklusion...57 Litteraturliste...58 Appendiks A...I Appendiks B...VIII Appendiks C...XI Appendiks D... XV Appendiks E...XVII Forord I gruppen har vi været så heldige at have en ERASMUS- studerende. Derfor er en del af projektet skrevet på engelsk for at imødekomme, den svære opgave at skulle indgå i et dansk gruppearbejde på alle niveauer. Vi har undervejs haft kontakt med Uffe Winter og Jim Hansen fra vingården i Stege, Møn samt Jens Michael Gundersen fra Nordlund i Avedøre, som har været behjælpelige med at finde det rigtige fokus, vi håber at projektets resultat (kortet) vil kunne bruges fremover. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 2

3 Vin i Danmark En række Danske stednavne fra middelalderen er, blevet inspireret af druer, vin eller vingårde som for eksempel Drueeholm, vingårdsstræde, Vingodset, og wiingaarden (www.krak.dk). Hvert af disse navne kan tænkes, at have haft, en forbindelse med drueavl eller produktion af vin. Det formodes, at den viden det kræver at dyrke og producere vin, kom til Danmark sammen med kristendommens udbredelse i Norden. Antagelsen bygger på, at de munke der kom til Danmark, havde mange ny planter og ager teknikker med (Christensen, 1977:122). I pavebrevene nævnes vingårde ofte i forbindelse med opførelsen af klostre rundt om i Danmark, blandt andet ved opførelsen af Cistercienserklosteret i Sorø (1228), Cistercienserklosteret i Esrum (1228), Cistercienserklosteret i Roskilde (1256) nævnes opførelsen af vingårde/vinmarker (www.dsl.dk) Figur 1.1. Foto af et kalkmaleri fra Sdr. Nærå kirke på Fyn. Billedet viser en vinbonde, som i fordums tid høster druer med et segl. Det virker naturligt at vindyrkningen kom med cistercienserne, siden munkeordenen kom fra Clairvaux i Frankrig, et område der i middelalderen var kendt som stedet der producerede bedste vin. I 1500-tallet begyndte vinproduktionen at dale, som en konsekvens af reformationen og svindet i antallet af klostre. Vinproduktionen forsvandt ikke helt, siden den blev holdt i live af folk med penge på lommen, som oftes adelsmænd, men også det danske kongehus udviste en interesse for vinproduktion. På baggrund af notater fra arkiverne i vindistriktet Sachsen vides det, at det Danske kongehus købte vinplanter, først i 1560 og igen i 1581 (Gensbøl og Gundersen, 2002:25) En anden og tungtvejende grund til at vindproduktionen synede hen de følgende 350 år, var at transporten af vare og goder på tværs af grænserne blev nemmere, så man må formode, at vin af Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 3

4 højere kvalitet end man kunne producere i Danmark, blev tilgængeligt og dermed udkonkurrerede den danske vinproduktion. Ikke før efter Første Verdenskrig hvor fødevaremanglen i Europa slog igennem, blev det rentabelt igen at producere vin i Danmark (Christensen, 1977). Den første fuldtids vinbonde i Danmark, var Niels Vilhelm Nielsen, han anlagde i 1936 sin vingård ved Furesø, hvor han havde ca stokke, under navnet Furesødal. Figur 1.2. billede fra Furesødal (www.danskebilleder.dk/) (www.landogfritid.dk) Den sidste flaske vin fra Furesødal blev produceret i 1955, hvorefter vinstokkene blev trukket op. Men det var blevet bevist, at man kunne producere kvalitets vin på friland i Danmark, og at vinstokkene kunne overleve de ekstreme frostgrader helt ned til -30ºC (www.dmi.dk), der havde været under Anden Verdenskrig. I 1980 kom der ny inspiration til vin produktion i Danmark, en artikel i bladet Haven, omhandlende nye druesorter i Danmark (Gensbøl og Gundersen, 2002:31). Artikel fik antallet af små vinmarker og vingårde til, at blomstre op rundt om i Danmark. I 1993 blev foreningen af Danske vinavlere stiftet, i dag har foreningen mere en 1000 medlemmer, hvilket er en indikator på, at interessen for vindyrkning er på vej frem. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 4

5 Problemfelt og problemformulering Vindyrkning i Danmark tages ikke alvorligt, men er alligevel en realitet siden 2000, hvor Danmark blev godkendt som vinproducerende land af EU. Industrien er i vækst, men der er mange forhindringer, inden der kan blive tale om Danmark som et egentligt vinland. Selvom kvalitet af vin er subjektiv, kan dansk vin generelt, ikke måle sig med vin fra traditionelle vinlande, alligevel skal potentialet ikke undervurderes. Produktion og dyrkning af vin adskiller sig fra det almindelige landbrug på mange områder. Netop derfor er det interessant, at behandle denne del af landbruget separat. I modsætning til traditionelt landbrug, der primært er volumen fokuseret, er vindyrkning kvalitets orienteret. Da vinens smag er subjektiv og ikke målbar, bliver udgangspunktet for bedømmelsen af vinens kvalitet, i dette projekt, sukkerindholdet. I dansk druer ønskes sukkerindholdet så højt som muligt, hvilket vil blive uddybet i afsnittet Mikroniveau. Kompleksiteten og sammenhængen mellem de faktorer der indvirker på vinens karakter og kvalitet, beskrives med begrebet Terroir: The influence of soil on style and quality is incaptulated by the french term Terroir. Allthough the concept of terroir is controvertial it is essentially a combination of soil with all its various qualities, local topography (altitude, slope, aspect) and the local climate. (Grainger & Tattersall, 2005:23) Forståelsen af begrebet Terroir bliver klarer med nedenstående figur. Plante dyrkning Territoriet Terroir Marketing Identitet Figur 2.1. Terroir er et samspil mellem mange aspekter (Vaudour, 2002:119). Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 5

6 Det fremgår, at begrebet strækker sig ind over både sociale, økonomiske, kulturelle og økologiske fagområder. Hvert især er de vel undersøgt, mens sammenhængene er mindre belyst, hvilket kan skyldes kompleksiteten og de mange præferencer... there is less knowlegde on how to identify the specific geographical situations which favour the quality of the grapes (Vaudour, 2002:117). Citatet lægger godt op til dette projekt, hvor tværfaglige discipliner vil blive taget i brug, for at opnå en forståelse af vinavl i Danmark. Projektet favner over mange aspekter og krydser mange faggrænser, hvilket vil blive uddybet efter præsentationen af problemformuleringen: Hvor i Danmark er det optimalt at dyrke vin? Den naturgeografiske konklusion sættes i relation til vinavls potentiale indenfor turisme. Projektets hovedformål er ud fra klimatiske, topografiske og jordbundsmæssige faktorer at generere et kort over de optimale lokaliteter for vinavl i Danmark, dette i samspil med den nuværende vinproduktion og viden om vinavl. Udpegning af disse lokaliteter har relevans for en fremtidig vinturisme. Til trods for at alle naturlige faktorer der har indflydelse på vinavl hænger sammen, vil projektet behandle dem separat. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 6

7 Metode Genereringen af kort bygger på en simplificering af virkeligheden. Intentionen med denne simplificering er, at argumentationen for udvalgte kortparamtre bliver systematisk og velfunderet. I naturvitenskapen er det et ideal at beskrivelsen skal være så enkelt som muligt. Med enkel mener man ikke at den nødvendigvis skal være så lett å forstå, men at de forutsetninger eller antakelser man bygger på skal være så få og så grunnleggende som muligt (Sjøberg, 1999: 60). Faktorerne er grundlæggende for en forståelse af, hvordan vinavl i Danmark kan optimeres. I projektet inddrages kun fremmende faktorer for vinavl, mens de hæmmende faktorer fravælges. Når der i projektet henvises til faktorer, er dette ensbetydende med fremmende forhold. Processen frem til identificering af faktorerne vil foregå ved kun, at inkludere forhold der påvirker vinstokken positivt. Projektets skala Bredden på de faktorer der inkluderes i projektet er stor, derfor er det afgørende, at opdele skalaen i mindre og mere overskuelige dele. Det er klart, at vi kan studere naturgeografiske fænomener på forskellige niveauer som det lokale, regionale, overregionale og globale (Hansen & Simonsen, 2004:98). Dette argumenterer for en opdeling af skalaen, hvorpå projektet arbejder. Vi vælger at opdele projektets teoretiske og argumentatoriske del i mikroniveauet, mesoniveauet og makroniveauet, disse er med henvisning til ovenstående teori funderet i geografisk teori. Opdelingen har foruden en praktisk funktion i forhold til kortlægningen og forståelse af niveauernes forskellighed. Eksempelvis er muligheden for menneskelig indgriben, højest på mikroniveauet og vil være ikke eksisterende på makroniveauet, se figur 2.1. Projektets Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 7

8 Figur 3.1. Niveauernes påvirkelighed. resultat skal findes indenfor Danmarks grænser (mesoniveauet) men under hensyntagen til både vinplantens økologi (mikroniveauet) samt det globale klima (makroniveauet). Mikroniveauet Afsnittet skal skabe en forståelse af det særlige ved vinplanter og de krav de stiller til deres miljø. De faktorer som vil blive diskuteret i dette afsnit er: Plantens miljø og klima Plantens pleje Afsnittet arbejder mod at separerer menneskelige påvirkelige faktorer og faktorer som er umulige at påvirke. De sidstnævnte, er de faktorer der ville blive bearbejdet på meso- og makroniveau. Projektets fokus vil ikke ligge på mikroniveau, men afsnittet er en rettesnor for, hvilke faktorer der i de næste 2 niveauer, vil blive sat fokus på. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 8

9 Mesoniveauet Dette afsnit beskæftiger sig med jordbund og topografi. Disse kan hensigtsmæssigt skitseres som kort, da en tekstuel gennemgang ikke skaber tilstrækkelige overskuelighed. Argumenter for kortets opbygning er hentet i en teoretisk gennemgang. Projektet resultat vil ligeledes ligge på mesoniveau og være udformet som et kort. Makroniveauet Afsnittet vil omhandle faktorer i det danske klima, der indvirker på vinavl. Gennem en teoretisk diskussion af de enkelte dele vil nogle faktorer stå som vigtigere end andre. Disse vil understøtte faktorerne på mesoniveauet og i samspil verificere udvælgelsen af optimale områder for vinavl i Danmark. Vi har valgt, at påbegynde det eksplorative arbejde mod en forståelse af vinavl i Danmark på mikroniveau. Denne tager udgangspunkt i interviews, spørgeskema og erfaringsindsamling. Indgangsvinkelen giver mulighed for at være sporet ind på det rigtige emneområde og fokus, fra starten. Ved at være undersøgende før teoretiske, vil faktorerne på meso- og makroniveau senere hen forekomme naturlige. Systematisering af metoden, er inspireret af Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode (Brandt & Rasmussen, 1988,18-19). En humanøkologisk regionalbeskrivelse bør [i forlængelse heraf] være indrettet på en systematisk beskrivelse af det geografiske miljø som betingelse for samfundsmæssige arbejdsprocesser (Brandt, 1979:15). Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode er beregnet som et analyseredskab, der identificerer potentialer indenfor landbrugsproduktionens delområder. Denne fremgangsmåde kan umiddelbart relateres til projektets målsætning, som er at lokalisere optimale områder for vinval i Danmark. I Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode arbejdes der på tre niveauer; makro- og mikroplan samt et plan i og omkring den enkelte plante (Ibid.). Denne metode understøtter projektets egen inddeling i mikro-, meso- og makroniveau. Projektet adskiller sig fra Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode, ved at mikroniveauet omhandler den enkelte plante og vinmark. Makroniveauet vil omfatte sammen faktorer bortset fra jordtyper, som bliver placeret på Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 9

10 mesoniveau sammen Danmarks topografi. En yderligere argumentation for overensstemmelse mellem projektets niveauer og planerne i Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode er givet herunder. Den naturgeografiske del af dette projekt bevæger sig indenfor Det stofligt-energetiske grundlag (Ibid.). Ved anvendelsen af metoden, bliver argumentationen på det enkelte niveau naturligt bestemmende for det næste niveaus fokus. Niveauerne er hhv. Naturmæssige betingelser (Klima og relief). Dette er omskrevet til Makroniveauet og dækker over klimatiske faktorer. Projektet vil ikke anvende relief, som en argumentation for valg af faktorer på meso og makroniveau, da dette ikke vil give projektet den samme naturlige bestemmelse af valg af faktorer, på de næste niveauer. Naturmæssige og sociale betingelser (Jordbund, planter, dyr, befolkning, kulturlandskab). Dette er omskrevet til Mesoniveauet, og projektet vil kun behandle jordbund og topografi, hvor den sociale side af produktion delvis vil blive diskuteret i afsnittet omkring turisme. Teoretisk økologisk potentiale (Ibid.). Dette er omskrevet til Mikroniveauet, og behandler fotosyntesen, vinplantens sukkerproduktion, plantens temperaturfølsomhed, plantens vandafhængighed, sygdomsbekæmpelse, beskæring og modning af druerne Hvor Den Humanøkologiske Beskrivelsesmetode tager et mere pragmatisk udgangspunkt, er dette projekt rettet mod at identificere endnu ikke eksisterende produktionspotentialer for vinavl. Indsamling klimadata og data til brug i egne kort Projektet vil foruden identificering af optimale topografiske og jordbundsmæssige faktorer, bearbejde klimatiske faktorer. Der er ikke tidligere produceret et digitalt kort, der lokalisere områder i Danmark, der er mest egnede for vinavl. Derfor er det nødvendigt at indhente og bearbejde data. Klimadataene kan findes på lokalt, regionalt og nationalt plan, eller som omtalt i dette projekt: mikro-, meso- og markoniveau. De klimatiske data indsamles og bearbejdes på makroniveau. Foruden egen dataindsamlinger bliver der i projektet henvist til og hentet argumenter fra forskellige data, herunder: Bearbejdede data, fx allerede bearbejdede og digitaliserede kort Historiske data, der viser udviklingen af klimaet historisk Gennemsnitlige data, tendens data der er lavet på baggrund af historiske data Prognose data, forudsigende data og beregninger Momentærer data, vejret lige nu. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 10

11 Denne forudgående overvejelse er vigtig, siden data kan have mange udfald afhængig af bearbejdning. De data vi leder efter, repræsenterer historisk data indhentet konsekvent på regionalt plan. Det er vigtigt at de makroklimatiske tendenser fremgår klart. DMI indsamler konsekvent data, og organiserer dem ved hjælp af Agri Meteorological Informantion System (AMIS), der inddeler Danmark i områder af 10x10 km, også navngivet et Grid. Inden for hver Grid måles nedenstående: Lufttemperatur i 2 m i C, lufttemperatur i 20 cm højde over kort græs i C, relativ luftfugtighed i 2 m i %, nedbør i 1,5 m i mm, overfladefugt i 1 m i minutter, vindretning i 10 m i grader, vindhastighed i 10 m i m/s, jordtemperatur i 10 cm dybde under kort græs i C, jordtemperatur i 30 cm dybde under kort græs i C og globalstråling i W/m² (www.djfgeodata.dk). Desuden bliver der sporadisk foretaget lokalrelevante målinger. Samme Grid-teknik bliver brugt af Dansk Jordbrugsforskning (DJF) dog i større målestok. Det er optimalt hvis data kan fås i denne form, da bearbejdning i GIS, se afsnit om udarbejdelse af kort, kan give pænere og mere præcise kort, ved interpolering af data for hvert enkel Grid. Figur 3.2.(www.djfgeodata.dk) Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 11

12 I dette projekt er det nødvendigt at have data der beskriver: Lufttemperatur (i 2 m, C), Nedbør (1,5m over jorden, mm) og Globalindstråling (W/m 2 ) (www.dmi.dk). Målinger af klima bliver betragtet som kommercielle data, der er kostbare at erhverve. Dette har besværliggjort adgangen til det optimale datasæt uden større økonomiske omkostninger. Det er som udgangspunkt kun muligt at få bearbejdet data, så kreativitet i indhentningen af data er nødvendig, derfor de mange kilder. Dette afsnit har til formål, at beskrive hvor alternativt data er indsamlet, og hvilke besværligheder dataenes kommercielle værdi har skabt i udarbejdelsen af Danmarks Vinkort. Danmarks Jordbrugsforskning og Dansk Landbrugsrådgivning, administrere portalerne og hvor nogle af de relevante klimatiske data kan hentes. Kun en del af dataerne er herigennem tilgængelige. Nedbørsdata kan hentes daglig, indenfor hver Grid, fem år tilbage, temperaturdata kan hentes momentært for hver Grid. Ønskes kontinuerlige målinger bliver antallet af målelokaliteter kraftigt reduceret. Det må overvejes, hvad et begrænset antal målestationer vil betyde for det klimatiske billede projektet tegner, i forhold til hvis et stort antal var tilgængelige. Danmark dækker et lille og relativt homogent areal set udfra temperaturforskellighed. Nedbør og globalindstråling har større regionale variationer, derfor er et omfangsrigt datasæt nødvendigt indenfor disse, se afsnittene Global stråling, Nedbør og Temperatur. For 8 målestationer, se appendiks B, er det muligt at få adgang til data. Dette repræsenterer overordnede makroklimatiske forskelligheder indenfor Danmark, og det vil derfor stadig kunne udgøre en valid datamænge, men til vores formål er det ikke præcist nok, fx er der ingen målestation der repræsentere Lolland, Falster og Møn. Tilsammen vil ovenstående indsamling af data og inkludering af allerede bearbejdede kort, beskrive klimatiske tendenser og understøtte de kort, der bliver produceret til projektet. Adgangen til data vil have afgørende effekt, på projektet muligheder for at udarbejde de bedste kort. Udarbejdelse af kort (meso og makro) Det fysiske landskab omfatter topografikse forhold samt jordbundsforhold. Ovenstående faktorer vil blive behandlet med Geographical Information Systems (GIS), der muliggør en sammenfletning af mange faktorer i et kort. Med GIS kan geografiske data manipuleres og genereres (Bernhardsen, 1999:4). Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 12

13 Den mest hensigtsmæssige måde at vise, hvor vin mest optimalt 1 kan dyrkes er ved katografiske analyser, til dette har vi valgt at bruge Geographical information Systems (GIS) herunder ArcMap, ArcCatalog og ArcView. Som tidlligere begrundet har vi valg at fokusere på to hovedområder; fysiske og klimatiske forhold. De to vil blive behandlet separat. Det to forhold dækker over følgende: På mesoniveau: Jorbundstyper Landskabets naturlige hældninger Adgang til vand (Søer, Vandløb og Hav) Altitude På makroniveau: Nedbør Temeratur Solintensitet (Vind) Data er hentet dels fra arkiver på Institut for Geografi på Roskilde Universitetscenter (RUC), Dansk JordbrugsForskning (DJF) og Miljø samt Dansk Meteorologiske Institut (DMI). Undervejs i processen har problemerne omfattet, Udefinerede og inkonsitstente datasæt/- registering samt beskyttelse af sætligt meteorologiske data, der betragtes som værdifulde kommercielle data. Af samme grund har vi måtte være være kreative i udarbejdelsen af kortene, men det vil blive kommenteret undervejs i præsentationen af kortene. Interviews og spørgeskema Vinproduktionen i Danmark er i sin startfase, dvs. at overgangen fra hobbybrug til kommercielt brug, for flere producenter, er en forestående proces, der skal skabes overblik over. For at få fornemmelse af ambitionerne og udviklingen indenfor vinavl, har vi valgt at opsøge registrerede vinproducenter. Ved registrering menes vinproducenter der er registreret ved enten Direktoratet for FødevareErhverv (www.dffe.dk) eller Told og Skat (www.skat.dk) som vinproducenter. Der er ingen konsekvent orden i registreringen dels grundet branchens ringe størrelse, og dels grundet de 1 Se afsnit om definering af betingelser for vindyrkning. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 13

14 forskellige veje til en registrering. For eksempel kan vinproducenterne have et andet landbrugsmæssigt hovederhverv og derfor være registeret indenfor dette. Hos Told og Skat er en vinproducent registreret under kategorien plante- og frugtavl. Derfor må disse sammenholdes med oplysninger fra Direktoratet for Fødevare Erhverv, hvor kommercielle producenter har registreringspligt. En registrering lader sig også gøre for ikke kommercielle vinproducenter, hvilket derfor ikke giver os oplysninger om hvem der er vinproducenter, og hvem der er hobby vinavlere. For at finde adresser samt bestemme graden virksomhedsseriøsitet er de offentlige registreringer sammenholdt med oplysninger fra Dansk vinavler forening. I denne proces har vi fundet frem til 24 registrerede vinproducenter. Det vil senere hen være nødvendigt at begrænse disse til officielle momsregistrerede vinproducenter, da vi i denne del af projektet har valgt, kun at henvise til producenter med tilladelse til at sælge vin. Informationsindsamlingen har taget form af et spørgeskema, og er blevet sendt til de 24 vinavlere/- producenter, efter forudgående aftale per telefon. Vi valgte telefonisk, at kontakte alle vinarvlere/- producenter i et forsøg på at skabe opmærksomhed og opbakning omkring projektet samt, at sikre adgang til deres viden indenfor vindyrkning i Danmark. Telefonkontakten har ydermere haft til formål, at skabe et tillidsforhold og en uofficiel lovning på samarbejde. Dette skulle gerne højne respondencen på spørgeskemaerne. Udarbejdelse af spørgeskemaet Spørgeskemaet er tiltænkt som ekspertundersøgelse, således får vi klarlagt informationer om dyrkede druesorter, produktionens størrelse, salg af vin etc. I udarbejdelsen af spørgeskemaet har det været en udfordring, at skabe en referenceramme, der rettede sig til såvel kommercielle vinproducenter som hobby vinavlere (Fisker, 2002:35) Informationsindsamlingens formål og form er udarbejdet umiddelbart efter projektstart i samarbejde med vejleder. Teknikker brugt i spørgeskemaet Spørgeteknikken anvendt dækker over såvel undersøgelses og baggrundsspørgsmål (Fisker et al, 2002: 32-35). Alle spørgsmål søger, forud for udarbejdelsen af kortene, at belyse omfanget og størrelse af vinproduktionen i Danmark, samt ambitionerne for udvidelse. Undersøgelsesspørgsmålene bruges til at indsamle informationer om klima, produktion og salg, hvilket er det direkte formål med undersøgelsen. Baggrundsspørgsmålene søger at afklare Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 14

15 diversiteten indenfor Danmarks vinproduktion, dette kunne være geografisk beliggenhed, størrelse af produktion etc. For at gøre bearbejdelsen af spørgeskemaets svar enkle, anvender vi primært lukkede spørgsmål i skemaet, hvor det fortrinsvist kun er muligt at besvarer med; ja, nej eller den information der spørgers til (Fisker et al, 2002: 32-35). Åbne spørgsmål er designet til at give respondenten mere frie hænder, dette kan medfører at det bliver sværere at føre spørgeskemaet i et bestemt retning. Dette kan i visse tilfælde være en fordel, specielt i en hermeneutisk sammenhæng. Lige såvel som spørgeskemaet skal indsamle konkrete oplysninger, ønskes også oplysning om udvikling, ambitioner og muligheder indenfor vinavl, der primært har relevans for projektets turismedel. Den brede fremgangsmåde brugt i udarbejdelsen af spørgeskemaet, er et resultat af at skulle indsamle mangeartede informationer hos en divers gruppe af respondenter. Spørgeskemaet er opdelt i fire dele. Den første del afklarer vinavlere/-producentens lokalitet, matrikler og anden beskæftigelse. Den anden del berører vindyrkning. Herunder antal stokke, sorter og placering. Hertil kommer spørgsmål om klimatiske forhold. Den tredje del indsamler informationer om vinproduktion og salg, herunder årligt produceret mængde mv. Den fjerde del er løst struktureret og spørger ind til deres ambitioner indenfor vinproduktion. Spørgeskemaets bearbejdning og anvendelse i projektet Med henvisning til ovenstående opdeling, opsummeres herunder hvorfor og hvordan de enkelte dele er interessante i forhold til projektet. I første del klarlægges lokaliteterne af producenter samt deres vindyrkning og om der måtte være klynger af vinavlere rundt om i landet. Anden del søger pragmatisk at støtte op om teorien mht. Hvilke vinsorter der kan dyrkes i Danmark og hvilke der giver det største udbytte. Også ønskes det afklaret hvordan klimatiske, dyrkningsmæssige og geografiske forhold spiller ind på udbyttet. Tredje del afklarer omfanget af den kommercielle vinproduktion i Danmark. Fjerde del afsøger interessen om, der blandt vinavlere er en interesse og tro på at Danmark har en fremtid indenfor vindyrkning/turisme. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 15

16 Telefon interviews I det omfang det er nødvendigt, vil spørgeskemaet blive efterfulgt, af telefoninterviews der er tiltænkt som en udvidet ekspertinterview (Olsen & Pedersen, 2003:239). Denne form for interviews er velegnet, til at skabe et overblik over et felt, eller at gennem eksperter at opnå konkrete informationer om et spørgsmål. Desuden vil der foretaget telefoninterviews med Visit Denmark, lokale turistselskaber for at få et overblik over eventuelle strategier for vinturismen i Danmark. Methodology in the tourism part The aim of this part will be to analyse the potential for wine tourism in Denmark. The framework will be The wine tourism system (Hall, 2000: 5). The system is divided into two parts: The demand side for wine tourism experiences (upper part) and the supply side with wine tourism experiences (bottom part). Respectively the emphasis will lie on the supply side in Denmark, by analysing on the one hand the wine-industry and on the other the tourism industry. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 16

17 An analysis of the demand side corresponding to who the typical wine tourist coming to Denmark, is out of the scope of this project. Probably the demand for wine tourism could be measured in a few years assuming a positive development in the wine industry. Hence, we will focus our analysis on the supply side with Industry resources, Human resources and Institutional arrangements for both the wine and the tourism industry. Hall argue that the wine tourism product can only be successful if the two industries cooperate. This leads to the main of this part: What are the preconditions for cooperation between the wine industry and the tourism industry in Denmark? The wine industry The nine commercial wine-producers are considered as the wine-industry in Denmark. The hobby wine-producers will not be included in the analysis, since they are not allowed to sell their wine. Obligatory for participating in wine tourism is: The product wine itself has to be available and purchasable for potential wine tourists. Information about Human resources, Industry resources and Institutional resources of this industry will be acquired through the questionnaire, phone interviews and information through the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. The following data are partly collected from the questionnaire and partly by phone interviews. Name, address and contact data of the commercial wine-producers have been acquired on the official website from the association of the Danish wine-makers Questions: amount of winesorts? total number of producing winestocks? size of the vineyard in hectare? litre wine produced per year (average)? own winery (production facilities) yes/no? distribution of the product wine? Touristical activities (yes/no) and if yes, which? earlier contact to tourist offices? (more) tourists desirable? The tourism industry Concerning the Danish tourism industry the human resources will not be analysed. A phone interview with the national tourist board will give evidence, if wine tourism is included as a part of the national tourism strategy. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 17

18 Questions: Is wine-tourism something that has ever been considered in your institution? (yes/no) If yes, in which marketing field would you include wine tourism? If no, why don't you think there is a potential for wine tourism in Denmark? Following a region in Denmark where most of the commercial wine-producers are situated and where the natural conditions are advantageous will be selected from map 1 (Kort 1). This is crucial, since we need to analyse a region where there is a supply with wine and where there is also a potential for a future development of the wine-production. Afterwards the region's brochures etc. as well as internet publications will be analysed. The aim is to find themes or topics which the wine industry could become a part of. Hence a phone interview with the regional tourist board will be conducted with the following questions: Is wine-tourism something that has ever been considered about in your organisation? (yes/no) If yes, in which marketing field would you include wine tourism? If no, why don't you think there is a potential for wine tourism in Denmark? Has there been contacts with wine-producers in the region? (yes/no) If yes, who was the initiator of the contact? (your organisation/ a wine-producer) Obviously a conclusion cannot give satisfying results about the whole wine tourism market in Denmark, since the demand side has not been taken into consideration. Anyhow the intention was to find out if there is a potential for wine tourism by pointing out the preconditions on both the wine industry and the tourism industry side. Jordbunds- og topografiskedata De jordbundsdata vi anvender, har vi hentet gennem Dette blev fremstillet efter et dekret fra Landbrugsministeriet fra Det blev bestemt at jordbundsundersøgelse skulle tage maksimum 3 år, hvor selve klassificeringen af de prøver (en fra hver hektar), var en del af denne tidsramme. Prøverne blev taget i en dybde af 0-20cm. Kortet der blev produceret ud fra prøverne, skulle digitaliseres og være grundlag for en national standardisering af de enkelte jordtyper (Greve, 2004:9-11). Prøverne blev opdelt i 12 grupper ud fra deres tekstur, dette bliver kaldt [JB1;JB12](Ibid.). Raster datasættet repræsentere et satellitkort, disse er hentet fra Databasen (k:\national_data\danmark\topographic\top10dk\aarhus\grid) på Institut for Geografi, RUC. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 18

19 Gennem ArcMap er der blevet genereret lag med hhv. sydvendte skråninger (175 aspect 185), Hældning på med end 5º (slope 5) og frasortering af vådområder (hillshade 1). Dataerne blive konverteret til vektor-data. Sidst importeres jordbundsdata. Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 19

20 Mikroniveau Med udgangspunkt i en enkelt vinplante (Vitis vinifera), har forskning og udvikling ført til flere tusinde af nye arter og sorter, som hver især har deres egen unikke karakter (Grainger & Tattersall, 2005:5). Markens karakteristika akkumuleres i vindruen under modningsprocessen, dette sammen med sukke-/syreindholdet kendetegner vinens kvalitet (Goode, 2005:6). Projektet tager sit udgangspunkt i vinproduktion i Danmark, med fokus på de betingelser, der kan være med til at højne kvaliteten af vinen. Derfor er det altafgørende at have kendskab til vinplanten og de krav den stiller. Den nordlige placering har i mange år afskåret os fra at dyrke vin, men med udviklingen af nye og mere hårdfør sorter/hybrider, samt øget fokus på optimering af mark- og dyrkningsforhold har vin produktionen blomstret i Danmark de sidste tyve år. Figur 4.1. Illustration af de bælter hvori vinavl almindeligvis ligger Mikroklima Mikroklimaet omhandler klimatiske processer der foregår omkring den enkelte vinplante, såsom temperatur, lys, luftfugtighed, nedbør mm. Mikroklimaet er essentielt for vinplantens trivsel (Jackson & Schuster, 1994:55). Danmarks beliggenhed taget i betragtning, vigtiggør fokusering på mikroklimatiske processer der kan optimere klimaet omkring den enkelte plante og vinmark (Gustafsson & Mårtensson, 2005:87). Særligt kan en opmærksomhed på hvordan de bedste temperatur- og lysforhold opnås, resultere i en markant forbedring af vinen (Gustafsson & Mårtensson, 2005:87). En temperaturstigning på ganske få grader kan fremskynde modningen af druerne. Sammen med en øget lysmængde kan vindruen udvikle en højere sukkerkoncentration og en mindre syrepromille, elementer der er afgørende for vinens kvalitet (Gensbøl og Gundersen, 2002:70). Maike Rochou, Anders Rothi, Kenneth Mollerup & Christina Lohfert 20

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet:

Medlemsblad til vinens venner. Nr. 47 April 2014. Formanden har ordet: Vor Vin Vordingborg Vinklub Medlemsblad til vinens venner Nr. 47 April 2014 Formanden har ordet: Et spændende vin år er allerede godt i gang. Det bliver i år 2014 et år lidt ud over de øvrige vin år i

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.12.2003 KOM(2003) 838 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om brugen af artskrydsede vinsorter til fremstilling

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011.

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011. Frederiksborg Vin Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2011 Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2011: 247 andelshavere. Den 31. december 2011: 235 andelshavere. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Nattefrost natten mellem 3 og 4 maj 2014 test af FrosTect.

Nattefrost natten mellem 3 og 4 maj 2014 test af FrosTect. Nattefrost natten mellem 3 og 4 maj 2014 test af FrosTect. Af Jens Madsen 1108. Jeg havde ikke overskud til at se min druehøst forsvinde i kun arbejde med frostskader, der var resultatet af vækstsæsonerne

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER 16. JANUAR 2013 UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER DANSKE PLANTESKOLERS VINTERMØDE 2013 POST DOC MAJKEN PAGTER, AARHUS Oversigt Frosthårdførhed i planter Hvad kræver succesfuld overvintring

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin

Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Produktspecifikation for DONS Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB) for en mousserende kvalitetsvin Ansøger Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12, Dons DK-6051 Almind (CVR 18542870) Side 1 af 12 Produktspecifikation

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vinhistorie i særklasse

Vinhistorie i særklasse Vinhistorie i særklasse Peter Sisseck er navnet på den 43-årige danske vinmager, som i løbet af kun 10 år er blevet verdenskendt for vinen Pingus. En vin, der i dag har opnået kultagtig status. På vingården

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere