Date File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12"

Transkript

1 Date File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12

2 1. Resumé Nøgleord Landbrug og fødevarer Markedsevaluering Landbrug Fiskeri Fødevareindustrien Distribution Økologi Danmarks eksport til Frankrig...11 Danmarks Ambassade, Paris Side 2 af 12

3 Kort introduktion til den franske fødevare- og landbrugssektor, herunder hvorledes den er struktureret, hvordan efterspørgslen fordeler sig, og hvordan markedssituationen er. Landbruget er en strategisk vigtig sektor i Frankrig, selv om dens økonomiske betydning også her er svindende. Landbruget står over for stigende miljø- og sundhedsmæssige krav fra myndighedernes side, som udgør en stærk markedsdriver, og sektoren har i 2012 haft et godt år, så den har store landbrug med høj købekraft. Inden for udvalgte produkter er der også muligheder for økologiske produkter man skal dog være opmærksom på, at man som dansk virksomhed skal kunne differentiere sig, da udgangspunktet i Frankrig er, at man gerne sourcer så tæt på som muligt. Frankrig, ambassade, landbrug, fødevarer, fiskeri, fødevareindustri, distribution. Frankrig har et indbyggertal på omkring 66 millioner (inkl. oversøiske områder), og det samlede forbrug af fødevarer skønnes at være på omkring 145 mia. EUR. 15 % af det samlede forbrug pr. husstand går til fødevarer, hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige andel i EU27. Kød, frugt og grøntsager står for 36 % af det samlede fødevareforbrug i Frankrig. Fødevarer spiller en væsentlig rolle i Frankrig, hvor næsten hver region har sin egen fødevareidentitet, jf. nedenstående kort. Danmarks Ambassade, Paris Side 3 af 12

4 Af samme årsag spiller landbrug og fødevarer også en væsentlig rolle i den franske økonomi. Landbrugets del af BNP har, som i så mange andre lande, også i Frankrig været faldende over de sidste mange år, men til gengæld har fødevareproduktionen været stigende. Tilsammen udgør de to i dag 3,5 % af det franske BNP og 5,6 % af beskæftigelsen (2012). Generelt må den franske fødevare- og landbrugssektor siges at være konkurrencedygtig. Sektoren er den næststørste overskudsgiver på betalingsbalancen efter transportmateriel landbrugsvarer, udgør 1/3 af overskuddet på 12 mia. EUR, forarbejdede fødevarer de resterende 2/3. Der er dog ingen tvivl om, at sektoren vil møde skærpede miljøkrav over de næste par år, og vil være nødt til at øge sine miljøinvesteringer. Dette skete allerede under den tidligere regering, som lancerede Objectif Terre 2020, en plan som forsøger at give en samlet løsning på udfordringen mellem miljø og landbrug. I denne nye model for grønvækst opfattes miljøet ikke som en hindring, men som en mulighed for at øge produktiviteten og innovationen samt kunne indfri forbrugernes ønsker. Planen lægger vægt på fem områder/udfordringer. Disse fem er: 1) Bedre udnyttelse af vandressourcer, som bliver mindre, 2) bidrage til oprettelsen af en bedre vandtilstand, 3) bidrage til udviklingen af en biologisk mangfoldighed og af landskaber, 4) beskytte landbrugsjorden, 5) en bedre udnyttelse af energi og en kamp mod den globale opvarmning. Desuden har den nuværende socialistiske fødevare- og landbrugsminister, Stéphane Le Foll, lanceret sin plan om et mere agro-økologisk landbrug. Dette er en plan for at gøre landbrugssektoren mere bæredygtig. Målet er, at mindst 50 % af alle franske landbrug skal være mere agro-økologiske i Fem områder medtages, når det skal vurderes, om et landbrug er blevet mere agro-økologisk : Reduktion af brugen af plantebeskyttelses-/kvælstofholdige produkter, øget biodiversitet, øget brug af alternativ energi, stigning i andelen af organiske materialer/forbedring af jordens mikrobiologi samt en bevarelse eller stigning i ydeevne. Målsætninger inden for disse områder vil blive offentliggjort januar På det franske marked har enkelte produktgrupper problemer. Inden for svineproduktion har den manglende konsolidering og manglende investeringer gjort, at de franske svineproducenter mister markedsandele internationalt. Det samme gør sig gældende for mælkeproducenterne. For så vidt angår fødevareproduktionen er den karakteriseret ved en lille gruppe af store og meget professionelle virksomheder, mange med internationale aktiviteter og så rigtig mange små virksomheder. Mange af de små virksomheder har det meget svært, og sektoren ser flere og flere konkurser. Inden for landbrugssektoren ser ambassaden muligheder for danske virksomheder bredt inden for teknologier, der kan hjælpe franske landmænd med at imødekomme de stigende effektivitets- og miljøkrav. Det er ambassadens vurdering, at mange danske løsninger er konkurrencedygtige på det franske marked idet de danske krav længe har været skrappere end de franske. Ambassaden har planer om at afholde et seminar på SPACE omkring effektiv svineproduktion og de teknologier og management årsager, som gør, at danske svineproducenter opnår så flotte resultater. Danmarks Ambassade, Paris Side 4 af 12

5 Danmark har også en stærk historie i vores jord til bord -traditions fokus på kvalitet i alle led. Danske virksomheder som kan bidrage til at sikre fødevaresikkerheden, øge hygiejnen og reducere risikoen for smitte har gode muligheder i den kvalitetsfokuserede franske fødevareindustri. Ambassaden planlægger et seminar inden for dette område i 2. halvdel af Franskmænd er forholdsvis konservative, når det gælder nye madtendenser. De kan med rette sige hvorfor prøve noget nyt, når det, man allerede har, er godt. Det betyder dog ikke, at de nye tendenser ikke bliver adopteret af franskmændene, det tager bare lidt længere tid. Sundhedsbølgen, hvor der er fokus på økologi, ernæringsrigtighed, kulhydrater, etc., begynder derfor også nu at vise sig i Paris, og danske virksomheder med innovative produkter inden for dette univers vil finde interesse i Frankrig. Derudover er innovative kvalitetsprodukter også en niche, som kan være interessant. Konkurrencen inden for mainstream varer til de store supermarkedskæder er meget høj, og det kan være en lang og ressourcekrævende proces at blive godkendt som leverandør. Har man et differentieret produkt eller konkurrencedygtige private label løsninger, er der dog muligheder. Den stigende internationale opmærksomhed, som de danske gastronomiske restauranter er genstand for, gør sig også gældende i Frankrig. Specielt blandt fagfolk vises der mere og mere interesse for det, der sker i Norden, og mange journalister skriver om de nye danske stjernekokke. Dette er endnu ikke nået bredt ud i befolkningen, men den gratis PR baner vejen for, at det nordiske køkken, herunder danske fødevarer, også hos den almindelige forbruger vil begynde at finde interesse. Frankrig er derfor et marked, hvor der, til trods for den hårde konkurrence, er store muligheder for danske virksomheder inden for både landbrugssektoren og fødevaresektoren. Værdien af den franske landbrugsproduktion var i 2011 ca. 76 mia. EUR, hvilket svarer til 18,6 % af den totale landbrugsproduktion i EU. Det franske landbrug dækker i alt 29 mio. hektar. Siden 1950 er der i gennemsnit blevet hektar landbrugsjord mindre hvert år, svarende til et departement pr. tiende år. Den største del af den udnyttede landbrugsjord ligger i Nord- og Nordvestfrankrig, mens Sydfrankrigs andel er mindre - det er også i Sydfrankrig, at faldet i udnyttet landbrugsjord har været størst. Den franske landbrugssektor er væsentligt mere fragmenteret end den danske, både i form af antal landbrug og i form af antal kooperativer, interesseorganisationer, etc. Der findes i alt ca mellemstore og store landbrug i Frankrig. Der bliver færre, men større landbrug, idet en konsolidering finder sted, hvor de større Danmarks Ambassade, Paris Side 5 af 12

6 landbrug opkøber de mindre. Fordelingen pr. størrelse og produktion fremgår af nedenstående diagram: Fransk landbrug fordelt på størrelse, % af total (2010) ha ha Mindre end 10 ha Andel af landbrugsjord Andel af landbrug Gennemsnitsalderen inden for landbrugssektoren er stigende, og mere end en fjerdel er 55 år eller ældre. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at de mindre landbrug ikke kan finde købere blandt de unge, og de bliver således opkøbt af større landbrug. Derfor forventes det, at kurven på et tidspunkt knækker, og at man begynder at se en faldende gennemsnitsalder. Størstedelen af den franske landbrugsproduktion var i 2010 vegetabilske produkter med 38 mia. EUR. Dette gør Frankrig til den største landbrugsproducent i EU blandt de 27 medlemslande. Bortset fra mælke- og svineproduktion, hvor Tyskland er størst, er Frankrig den største producent i EU inden for alle de større landbrugsgrupper, og Frankrig modtager 18 % af EU's landbrugsstøtte. I EU står Frankrig for 24 % af kornproduktionen, 26 % af kvægproduktionen og 17 % af fjerkræproduktionen. Kødkvæg og malkekvæg udgør tilsammen 65 % af den franske animalske produktion. Svine- og fjerkræsproduktionen står for hver 13 %. Størstedelen af kødkvægsproduktionen finder sted i det centrale Frankrig, malkekvæg er primært i Bretagne, gedelandbrug er hovedsageligt i Sydfrankrig, Bretagne står for langt hovedparten af svinekødsproduktionen og sammen med Loire-dalen også for fjerkræsproduktionen. Den vegetabilske produktion i Frankrig var i 2010 på 38 mia. EUR. Korn alene udgør 28 % af denne produktion og vin 21 %. Planteproduktionen (korn, frø, rodfrugter) dækker cirka 40 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig og har et omfang på 12 mio. hektar. Hvedearealerne ligger spredt over hele Frankrig, disse udgjorde 4,9 mio. hektar i Bygarealet ligger hovedsageligt i den nordlige 1 Agreste Recensement agricole 2010 Danmarks Ambassade, Paris Side 6 af 12

7 halvdel af Frankrig og udgjorde 1,9 mio. hektar. I 2010 var der en produktion på 5,2 mio. tons grøntsager. Frugtavl repræsenterede en produktion på 2,8 mio. tons var et godt år for landmændene - det gennemsnitlige resultat før skat pr. bedrift var i EUR. Der er en forholdsvis stor variation mellem de forskellige typer specialiseringer. Således var det gennemsnitlige resultat før skat på EUR hos blomsterproducenter, EUR hos frugtavlere, EUR hos svineproducenter, EUR hos kornproducenter og EUR hos vinproducenter. Gennemsnitsgælden var i %, hvilket er et let fald ift. 2009, men udgør en stigning på 6 % over de sidste 15 år. Det er svine- og fjerkræsektoren, som er hårdest ramt den gennemsnitlige gæld pr. svineproducent er EUR. Som ovenfor nævnt var det franske overskud på betalingsbalancen på 12 mia. EUR i Den største eksportkategori er vin, drikke og alkohol, som omsatte for 13,9 mia. EUR i udlandet i 2012 (24 % af den samlede fødevare- og landbrugseksport) efterfulgt af korn og mel (7 mia. EUR, 12 %) og mælkeprodukter (6 mia. EUR). De største Franske eksportmarkeder er Tyskland, Belgien og Italien. Frankrigs største importmarkeder er Holland, Spanien og Belgien. Franskmændene købte i 2011 for 7 mia. EUR fisk og skaldyrsprodukter. Hver franskmand spiser i gennemsnit 26,5 kg. fisk og 10,3 kg. skaldyr om året. De foretrukne fisk er laks, ørred, tun, torsk og sardiner. Frankrig er kun den 4. største fiskeproducent i EU og har et væsentligt handelsbalanceunderskud inden for denne varekategori i 2012 importerede man for 3,35 mia. EUR mere, end man eksporterede for. Husholdningernes forbrug af fisk fordeler sig som følger: Forbrug af fisk og skaldyr, % af total Friske 34% Konserves 14% Frosne 21% Behandlede 31% Danmarks Ambassade, Paris Side 7 af 12

8 Den franske fødevareindustri omsatte i 2011 for 160 mia. EUR. Der er selskaber inden for industrien, men tæt på 75 % af dem har mindre en 20 ansatte og en omsætning, der er under 5 mio. EUR. Omkring selskaber med mere end 20 ansatte står for 94 % af omsætningen og 92 % af værdiskabelsen i industrien. Fordelingen pr. produktområde for selskaber med mere end 20 ansatte fremgår af nedenstående diagram: Selskaber med mindre end 20 ansatte står for 4 % af den samlede omsætning inden for fødevareindustrien, og er hovedsageligt beskæftiget inden for bearbejdning af korn, drikkevarer, fisk og bageri. Ud af de ca kooperativer, som eksisterer i Frankrig, er halvdelen aktive i fødevareindustrien, hvor de beskæftiger personer. Andelsforeningerne er specielt aktive inden for de områder, som er tæt forbundet med landbrugsproduktionen så som vin- og champagneproduktion samt foderstof- og mælkeproduktion. De store og mellemstore fødevareproducenter er meget fokuserede på sporbarhed, og der stilles store krav til hygiejnen. På detailsiden er distributionen meget koncentreret. Syv koncerner står for næsten 90 % af markedet. Disse er Carrefour, ITM (bl.a. Intermarché), Système U, Auchan /inkl. Simply Market), Galec (Leclerc) og Lidl. Carrefour, EMC og Auchan er børsnoterede, mens de resterende kæder består af uafhængige købmænd, som har slået sig sammen i foreninger for at kunne opnå de stordriftsfordele, som størrelse giver. Desuden har mange af koncernerne forskellige kæder, som henvender sig til forskellige segmenter i markedet. Således har Carrefour-koncernen syv forskellige kæder (Carrefour, Carrefour Market, 8 à Huit, Marché Plus, Proxi, Shopi og ED HD Alimentaire). Danmarks Ambassade, Paris Side 8 af 12

9 Carrefour er den største kæde, men specielt Leclerc, som kører en forholdsvis decentral strategi, hvor så mange beslutninger som muligt bliver lagt ud til de enkelte købmænd, har vind i sejlene og vinder markedsandele. Se nedenstående. Markedsandele i %, 2012 De seneste tal viser, at Carrefour, efter mange års tilbagegang, nu ser ud til at have vendt tendensen, og deres markedsandel er steget til 20,8 i slutningen af Leclerc, som er en meget prisfokuseret kæde med et stort antal private label produkter, fortsætter den fremgang, kæden har haft de sidste par år og har i slutningen af 2013 en markedsandel tæt på de 20 %. Indkøb af fødevarer via internettet har eksisteret i Frankrig i mange år, men det er først inden for de seneste par år, at fænomenet begynder at tage fart. Flere af de franske kæder har introduceret to versioner af internet handel: Den ene er den traditionelle, hvor man bestiller varerne på nettet og derefter får dem leveret kunden vil ofte betale for levering af varerne. Den anden er en version, som søger at undgå de dyre distributionsomkostninger, som hjemmelevering medfører. Det er den såkaldte drive version, hvor kunden bestiller varerne på nettet og derefter selv kommer og henter dem på et aftalt tidspunkt. Flere af de store kæder har introduceret denne drive-version, som indtil videre har vist sig at være populær. Markedsandelen lå på 4 % i slutningen af 2013 og forventes at stige til 8 % i Der var drives i Frankrig i september Det bør sluttelig nævnes, at 20 % af de franske landmænd faktisk afsætter deres varer via de såkaldte korte kredsløb, dvs. lokalt. I slutningen af 2012 var der i Frankrig økologiske landbrug svarende til 4,7 % af franske landbrug. Dette svarer til en stigning på 6 % fra 2011 til I perioden 1. januar til 30. juni 2013 er yderligere producenter blevet registreret. Danmarks Ambassade, Paris Side 9 af 12

10 De økologiske landbrug havde en samlet areal størrelse på hektar, hvilket svarer til ca. 4 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig. Frankrig havde oprindeligt et erklæret mål om, at 6 % af det totale landbrugsareal skulle være økologisk slut 2012, så det nåede man desværre ikke. Inden for tre områder har man dog nået målet: 13,6 % af arealer, hvor der dyrkes planter til parfume, aromatiske produkter og medicin, er økologiske. Tilsvarende tal for frugt er 12,7 % og vin 8,2 %. Økologiske produkter udgør 2,4 % af det samlede fødevaremarked i Frankrig, hvilket svarede til en omsætning på omkring 4 mia. EUR i Markedet steg med 6 % i 2012 en lettere opbremsning ift. tidligere år, uden tvivl grundet den fortsatte økonomiske krise i Frankrig, som har konsekvenser for privatforbruget. Den stigende økologiske produktion betyder, at Frankrig i dag stort set er selvforsynende inden for produktområder som okse- og svinekød, fjerkræ, æg og vin. På mælk har man 93 % selvforsyning og på mælkeprodukter 91 %. Inden for produktgrupper som søde og salte specialiteter og frosne varer er selvforsyningsgraden væsentligt mindre, og inden for fisk og juice er den helt nede på 20 %. 84 % af de franske forbrugere siger, at de spiser økologisk frugt og grøntsager, 72 % økologiske mælkeprodukter, 44 % økologiske drikkevarer og 43 % økologisk kød. De store supermarkeder har stadig den største markedsandel, men de specialiserede økologiske supermarkeder vandt markedsandele i 2012, og sidder i dag på 27 % af markedet, hvilket svarer til deres markedsandel i Under krisen har mange af de store supermarkeder skåret ned på deres økologiske engagement, både i sortiment og i deres kommunikation. Distribution af økologiske produkter Store supermarkeder 47% Direkte salg 12% Småhandlende 5% Økosupermarkeder, uafhængige 9% Økosupermarkeder, del af netværk 27% Danmarks Ambassade, Paris Side 10 af 12

11 I Frankrig eksisterer der en lang række lokale og private økologimærker, hvortil der skal opfyldes særlige kriterier. I Frankrig hedder det statslige økologimærke AB, en pendant til det danske Ø-mærke. AB mærket er stadigvæk det altdominerende mærke i de franske forbrugeres bevidsthed i forhold til det Europæiske økologimærke. 89 % af franskemændene kender det økologiske AB-mærke, hvorimod kun 31 % kender det gamle Europæiske økologimærke og kun 13 % kender til det nye. Tidligere var der særlige krav til AB-mærket, men de er nu bortfaldet, og såfremt de økologiske produkter overholder EUs krav, så kan man også påføre sig det franske AB mærke. Danske varer med Ø-mærket kan påføres AB-mærket. Danmarks eksport af landbrugsvarer og fisk var i 2012 på 3,1 mia. DKK. Dette er et let fald i forhold til 2011, hvor eksporten udgjorde 3,1 mia. DKK. Den danske eksport af landbrugsvarer (herunder fødevarer) og fisk er størst indenfor 1) svinekød, 2) fisk og fiskeprodukter, 3) foderstoffer, 4) blomster og planter, 5) okseog kalvekød og 6) ost Svineeksporten steg med 10 % i 2012 til 346 mio. DKK og er steget med over 50 % siden Fiskeeksporten, den næststørste varekategori, viser den modsatte tendens og er faldet siden I 2012 udgjorde den 271 mio. DKK. For yderligere oplysninger kontakt venligst eksportrådgiver Tina Schou på den danske ambassade i Paris. Danmarks Ambassade, Paris Side 11 af 12

12 The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks Ambassade, Paris 77 Avenue Marceau Paris Tel: Fax:

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009

RAPPORT. Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Udarbejdet marts 2009 RAPPORT Green Building i USA Hvor bevæger markedet sig hen? Dato 16-03-2009 Udarbejdet marts 2009 Pelle Bournonville, Senior Commercial Officer Tanya Jacobsen, Assistant Commercial Officer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Mexico et landbrugsland med muligheder

Mexico et landbrugsland med muligheder Økonomisk analyse 15. april 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mexico et landbrugsland med muligheder Mexico er et land med muligheder.

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35

Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298. 1 af 35 Date: 25-05-2012 File No. Our ref. 69.Norge.7-125.OSL. Malthe Slemming Case No: 125298 1 af 35 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og Baggrund... 3 Metode og Fremgangsmåde... 3 Rapportens Struktur... 3 2.

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled

Madspild i fødevareproduktionen fra primærproduktion til detailled Lisbeth Mogensen, John Hermansen, Marie Trydeman Knudsen Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 14. marts 2011 Notat vedrørende: Madspild i

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 213 Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Jørgen Dejgård Jensen, Lizzie Melby Jespersen, Niels Tvedegaard

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Trash2Cash Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Udført af AquaMind for Trash2cash Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kina Markedsundersøgelse... 1... 1... 1 Konklusioner og anbefalinger... 3 Baggrund...

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte university of copenhagen Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 24. marts

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Henning Otte Hansen 2012 / 4 FOI Udredning 2012 / 4 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere