Date File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12"

Transkript

1 Date File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12

2 1. Resumé Nøgleord Landbrug og fødevarer Markedsevaluering Landbrug Fiskeri Fødevareindustrien Distribution Økologi Danmarks eksport til Frankrig...11 Danmarks Ambassade, Paris Side 2 af 12

3 Kort introduktion til den franske fødevare- og landbrugssektor, herunder hvorledes den er struktureret, hvordan efterspørgslen fordeler sig, og hvordan markedssituationen er. Landbruget er en strategisk vigtig sektor i Frankrig, selv om dens økonomiske betydning også her er svindende. Landbruget står over for stigende miljø- og sundhedsmæssige krav fra myndighedernes side, som udgør en stærk markedsdriver, og sektoren har i 2012 haft et godt år, så den har store landbrug med høj købekraft. Inden for udvalgte produkter er der også muligheder for økologiske produkter man skal dog være opmærksom på, at man som dansk virksomhed skal kunne differentiere sig, da udgangspunktet i Frankrig er, at man gerne sourcer så tæt på som muligt. Frankrig, ambassade, landbrug, fødevarer, fiskeri, fødevareindustri, distribution. Frankrig har et indbyggertal på omkring 66 millioner (inkl. oversøiske områder), og det samlede forbrug af fødevarer skønnes at være på omkring 145 mia. EUR. 15 % af det samlede forbrug pr. husstand går til fødevarer, hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige andel i EU27. Kød, frugt og grøntsager står for 36 % af det samlede fødevareforbrug i Frankrig. Fødevarer spiller en væsentlig rolle i Frankrig, hvor næsten hver region har sin egen fødevareidentitet, jf. nedenstående kort. Danmarks Ambassade, Paris Side 3 af 12

4 Af samme årsag spiller landbrug og fødevarer også en væsentlig rolle i den franske økonomi. Landbrugets del af BNP har, som i så mange andre lande, også i Frankrig været faldende over de sidste mange år, men til gengæld har fødevareproduktionen været stigende. Tilsammen udgør de to i dag 3,5 % af det franske BNP og 5,6 % af beskæftigelsen (2012). Generelt må den franske fødevare- og landbrugssektor siges at være konkurrencedygtig. Sektoren er den næststørste overskudsgiver på betalingsbalancen efter transportmateriel landbrugsvarer, udgør 1/3 af overskuddet på 12 mia. EUR, forarbejdede fødevarer de resterende 2/3. Der er dog ingen tvivl om, at sektoren vil møde skærpede miljøkrav over de næste par år, og vil være nødt til at øge sine miljøinvesteringer. Dette skete allerede under den tidligere regering, som lancerede Objectif Terre 2020, en plan som forsøger at give en samlet løsning på udfordringen mellem miljø og landbrug. I denne nye model for grønvækst opfattes miljøet ikke som en hindring, men som en mulighed for at øge produktiviteten og innovationen samt kunne indfri forbrugernes ønsker. Planen lægger vægt på fem områder/udfordringer. Disse fem er: 1) Bedre udnyttelse af vandressourcer, som bliver mindre, 2) bidrage til oprettelsen af en bedre vandtilstand, 3) bidrage til udviklingen af en biologisk mangfoldighed og af landskaber, 4) beskytte landbrugsjorden, 5) en bedre udnyttelse af energi og en kamp mod den globale opvarmning. Desuden har den nuværende socialistiske fødevare- og landbrugsminister, Stéphane Le Foll, lanceret sin plan om et mere agro-økologisk landbrug. Dette er en plan for at gøre landbrugssektoren mere bæredygtig. Målet er, at mindst 50 % af alle franske landbrug skal være mere agro-økologiske i Fem områder medtages, når det skal vurderes, om et landbrug er blevet mere agro-økologisk : Reduktion af brugen af plantebeskyttelses-/kvælstofholdige produkter, øget biodiversitet, øget brug af alternativ energi, stigning i andelen af organiske materialer/forbedring af jordens mikrobiologi samt en bevarelse eller stigning i ydeevne. Målsætninger inden for disse områder vil blive offentliggjort januar På det franske marked har enkelte produktgrupper problemer. Inden for svineproduktion har den manglende konsolidering og manglende investeringer gjort, at de franske svineproducenter mister markedsandele internationalt. Det samme gør sig gældende for mælkeproducenterne. For så vidt angår fødevareproduktionen er den karakteriseret ved en lille gruppe af store og meget professionelle virksomheder, mange med internationale aktiviteter og så rigtig mange små virksomheder. Mange af de små virksomheder har det meget svært, og sektoren ser flere og flere konkurser. Inden for landbrugssektoren ser ambassaden muligheder for danske virksomheder bredt inden for teknologier, der kan hjælpe franske landmænd med at imødekomme de stigende effektivitets- og miljøkrav. Det er ambassadens vurdering, at mange danske løsninger er konkurrencedygtige på det franske marked idet de danske krav længe har været skrappere end de franske. Ambassaden har planer om at afholde et seminar på SPACE omkring effektiv svineproduktion og de teknologier og management årsager, som gør, at danske svineproducenter opnår så flotte resultater. Danmarks Ambassade, Paris Side 4 af 12

5 Danmark har også en stærk historie i vores jord til bord -traditions fokus på kvalitet i alle led. Danske virksomheder som kan bidrage til at sikre fødevaresikkerheden, øge hygiejnen og reducere risikoen for smitte har gode muligheder i den kvalitetsfokuserede franske fødevareindustri. Ambassaden planlægger et seminar inden for dette område i 2. halvdel af Franskmænd er forholdsvis konservative, når det gælder nye madtendenser. De kan med rette sige hvorfor prøve noget nyt, når det, man allerede har, er godt. Det betyder dog ikke, at de nye tendenser ikke bliver adopteret af franskmændene, det tager bare lidt længere tid. Sundhedsbølgen, hvor der er fokus på økologi, ernæringsrigtighed, kulhydrater, etc., begynder derfor også nu at vise sig i Paris, og danske virksomheder med innovative produkter inden for dette univers vil finde interesse i Frankrig. Derudover er innovative kvalitetsprodukter også en niche, som kan være interessant. Konkurrencen inden for mainstream varer til de store supermarkedskæder er meget høj, og det kan være en lang og ressourcekrævende proces at blive godkendt som leverandør. Har man et differentieret produkt eller konkurrencedygtige private label løsninger, er der dog muligheder. Den stigende internationale opmærksomhed, som de danske gastronomiske restauranter er genstand for, gør sig også gældende i Frankrig. Specielt blandt fagfolk vises der mere og mere interesse for det, der sker i Norden, og mange journalister skriver om de nye danske stjernekokke. Dette er endnu ikke nået bredt ud i befolkningen, men den gratis PR baner vejen for, at det nordiske køkken, herunder danske fødevarer, også hos den almindelige forbruger vil begynde at finde interesse. Frankrig er derfor et marked, hvor der, til trods for den hårde konkurrence, er store muligheder for danske virksomheder inden for både landbrugssektoren og fødevaresektoren. Værdien af den franske landbrugsproduktion var i 2011 ca. 76 mia. EUR, hvilket svarer til 18,6 % af den totale landbrugsproduktion i EU. Det franske landbrug dækker i alt 29 mio. hektar. Siden 1950 er der i gennemsnit blevet hektar landbrugsjord mindre hvert år, svarende til et departement pr. tiende år. Den største del af den udnyttede landbrugsjord ligger i Nord- og Nordvestfrankrig, mens Sydfrankrigs andel er mindre - det er også i Sydfrankrig, at faldet i udnyttet landbrugsjord har været størst. Den franske landbrugssektor er væsentligt mere fragmenteret end den danske, både i form af antal landbrug og i form af antal kooperativer, interesseorganisationer, etc. Der findes i alt ca mellemstore og store landbrug i Frankrig. Der bliver færre, men større landbrug, idet en konsolidering finder sted, hvor de større Danmarks Ambassade, Paris Side 5 af 12

6 landbrug opkøber de mindre. Fordelingen pr. størrelse og produktion fremgår af nedenstående diagram: Fransk landbrug fordelt på størrelse, % af total (2010) ha ha Mindre end 10 ha Andel af landbrugsjord Andel af landbrug Gennemsnitsalderen inden for landbrugssektoren er stigende, og mere end en fjerdel er 55 år eller ældre. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at de mindre landbrug ikke kan finde købere blandt de unge, og de bliver således opkøbt af større landbrug. Derfor forventes det, at kurven på et tidspunkt knækker, og at man begynder at se en faldende gennemsnitsalder. Størstedelen af den franske landbrugsproduktion var i 2010 vegetabilske produkter med 38 mia. EUR. Dette gør Frankrig til den største landbrugsproducent i EU blandt de 27 medlemslande. Bortset fra mælke- og svineproduktion, hvor Tyskland er størst, er Frankrig den største producent i EU inden for alle de større landbrugsgrupper, og Frankrig modtager 18 % af EU's landbrugsstøtte. I EU står Frankrig for 24 % af kornproduktionen, 26 % af kvægproduktionen og 17 % af fjerkræproduktionen. Kødkvæg og malkekvæg udgør tilsammen 65 % af den franske animalske produktion. Svine- og fjerkræsproduktionen står for hver 13 %. Størstedelen af kødkvægsproduktionen finder sted i det centrale Frankrig, malkekvæg er primært i Bretagne, gedelandbrug er hovedsageligt i Sydfrankrig, Bretagne står for langt hovedparten af svinekødsproduktionen og sammen med Loire-dalen også for fjerkræsproduktionen. Den vegetabilske produktion i Frankrig var i 2010 på 38 mia. EUR. Korn alene udgør 28 % af denne produktion og vin 21 %. Planteproduktionen (korn, frø, rodfrugter) dækker cirka 40 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig og har et omfang på 12 mio. hektar. Hvedearealerne ligger spredt over hele Frankrig, disse udgjorde 4,9 mio. hektar i Bygarealet ligger hovedsageligt i den nordlige 1 Agreste Recensement agricole 2010 Danmarks Ambassade, Paris Side 6 af 12

7 halvdel af Frankrig og udgjorde 1,9 mio. hektar. I 2010 var der en produktion på 5,2 mio. tons grøntsager. Frugtavl repræsenterede en produktion på 2,8 mio. tons var et godt år for landmændene - det gennemsnitlige resultat før skat pr. bedrift var i EUR. Der er en forholdsvis stor variation mellem de forskellige typer specialiseringer. Således var det gennemsnitlige resultat før skat på EUR hos blomsterproducenter, EUR hos frugtavlere, EUR hos svineproducenter, EUR hos kornproducenter og EUR hos vinproducenter. Gennemsnitsgælden var i %, hvilket er et let fald ift. 2009, men udgør en stigning på 6 % over de sidste 15 år. Det er svine- og fjerkræsektoren, som er hårdest ramt den gennemsnitlige gæld pr. svineproducent er EUR. Som ovenfor nævnt var det franske overskud på betalingsbalancen på 12 mia. EUR i Den største eksportkategori er vin, drikke og alkohol, som omsatte for 13,9 mia. EUR i udlandet i 2012 (24 % af den samlede fødevare- og landbrugseksport) efterfulgt af korn og mel (7 mia. EUR, 12 %) og mælkeprodukter (6 mia. EUR). De største Franske eksportmarkeder er Tyskland, Belgien og Italien. Frankrigs største importmarkeder er Holland, Spanien og Belgien. Franskmændene købte i 2011 for 7 mia. EUR fisk og skaldyrsprodukter. Hver franskmand spiser i gennemsnit 26,5 kg. fisk og 10,3 kg. skaldyr om året. De foretrukne fisk er laks, ørred, tun, torsk og sardiner. Frankrig er kun den 4. største fiskeproducent i EU og har et væsentligt handelsbalanceunderskud inden for denne varekategori i 2012 importerede man for 3,35 mia. EUR mere, end man eksporterede for. Husholdningernes forbrug af fisk fordeler sig som følger: Forbrug af fisk og skaldyr, % af total Friske 34% Konserves 14% Frosne 21% Behandlede 31% Danmarks Ambassade, Paris Side 7 af 12

8 Den franske fødevareindustri omsatte i 2011 for 160 mia. EUR. Der er selskaber inden for industrien, men tæt på 75 % af dem har mindre en 20 ansatte og en omsætning, der er under 5 mio. EUR. Omkring selskaber med mere end 20 ansatte står for 94 % af omsætningen og 92 % af værdiskabelsen i industrien. Fordelingen pr. produktområde for selskaber med mere end 20 ansatte fremgår af nedenstående diagram: Selskaber med mindre end 20 ansatte står for 4 % af den samlede omsætning inden for fødevareindustrien, og er hovedsageligt beskæftiget inden for bearbejdning af korn, drikkevarer, fisk og bageri. Ud af de ca kooperativer, som eksisterer i Frankrig, er halvdelen aktive i fødevareindustrien, hvor de beskæftiger personer. Andelsforeningerne er specielt aktive inden for de områder, som er tæt forbundet med landbrugsproduktionen så som vin- og champagneproduktion samt foderstof- og mælkeproduktion. De store og mellemstore fødevareproducenter er meget fokuserede på sporbarhed, og der stilles store krav til hygiejnen. På detailsiden er distributionen meget koncentreret. Syv koncerner står for næsten 90 % af markedet. Disse er Carrefour, ITM (bl.a. Intermarché), Système U, Auchan /inkl. Simply Market), Galec (Leclerc) og Lidl. Carrefour, EMC og Auchan er børsnoterede, mens de resterende kæder består af uafhængige købmænd, som har slået sig sammen i foreninger for at kunne opnå de stordriftsfordele, som størrelse giver. Desuden har mange af koncernerne forskellige kæder, som henvender sig til forskellige segmenter i markedet. Således har Carrefour-koncernen syv forskellige kæder (Carrefour, Carrefour Market, 8 à Huit, Marché Plus, Proxi, Shopi og ED HD Alimentaire). Danmarks Ambassade, Paris Side 8 af 12

9 Carrefour er den største kæde, men specielt Leclerc, som kører en forholdsvis decentral strategi, hvor så mange beslutninger som muligt bliver lagt ud til de enkelte købmænd, har vind i sejlene og vinder markedsandele. Se nedenstående. Markedsandele i %, 2012 De seneste tal viser, at Carrefour, efter mange års tilbagegang, nu ser ud til at have vendt tendensen, og deres markedsandel er steget til 20,8 i slutningen af Leclerc, som er en meget prisfokuseret kæde med et stort antal private label produkter, fortsætter den fremgang, kæden har haft de sidste par år og har i slutningen af 2013 en markedsandel tæt på de 20 %. Indkøb af fødevarer via internettet har eksisteret i Frankrig i mange år, men det er først inden for de seneste par år, at fænomenet begynder at tage fart. Flere af de franske kæder har introduceret to versioner af internet handel: Den ene er den traditionelle, hvor man bestiller varerne på nettet og derefter får dem leveret kunden vil ofte betale for levering af varerne. Den anden er en version, som søger at undgå de dyre distributionsomkostninger, som hjemmelevering medfører. Det er den såkaldte drive version, hvor kunden bestiller varerne på nettet og derefter selv kommer og henter dem på et aftalt tidspunkt. Flere af de store kæder har introduceret denne drive-version, som indtil videre har vist sig at være populær. Markedsandelen lå på 4 % i slutningen af 2013 og forventes at stige til 8 % i Der var drives i Frankrig i september Det bør sluttelig nævnes, at 20 % af de franske landmænd faktisk afsætter deres varer via de såkaldte korte kredsløb, dvs. lokalt. I slutningen af 2012 var der i Frankrig økologiske landbrug svarende til 4,7 % af franske landbrug. Dette svarer til en stigning på 6 % fra 2011 til I perioden 1. januar til 30. juni 2013 er yderligere producenter blevet registreret. Danmarks Ambassade, Paris Side 9 af 12

10 De økologiske landbrug havde en samlet areal størrelse på hektar, hvilket svarer til ca. 4 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig. Frankrig havde oprindeligt et erklæret mål om, at 6 % af det totale landbrugsareal skulle være økologisk slut 2012, så det nåede man desværre ikke. Inden for tre områder har man dog nået målet: 13,6 % af arealer, hvor der dyrkes planter til parfume, aromatiske produkter og medicin, er økologiske. Tilsvarende tal for frugt er 12,7 % og vin 8,2 %. Økologiske produkter udgør 2,4 % af det samlede fødevaremarked i Frankrig, hvilket svarede til en omsætning på omkring 4 mia. EUR i Markedet steg med 6 % i 2012 en lettere opbremsning ift. tidligere år, uden tvivl grundet den fortsatte økonomiske krise i Frankrig, som har konsekvenser for privatforbruget. Den stigende økologiske produktion betyder, at Frankrig i dag stort set er selvforsynende inden for produktområder som okse- og svinekød, fjerkræ, æg og vin. På mælk har man 93 % selvforsyning og på mælkeprodukter 91 %. Inden for produktgrupper som søde og salte specialiteter og frosne varer er selvforsyningsgraden væsentligt mindre, og inden for fisk og juice er den helt nede på 20 %. 84 % af de franske forbrugere siger, at de spiser økologisk frugt og grøntsager, 72 % økologiske mælkeprodukter, 44 % økologiske drikkevarer og 43 % økologisk kød. De store supermarkeder har stadig den største markedsandel, men de specialiserede økologiske supermarkeder vandt markedsandele i 2012, og sidder i dag på 27 % af markedet, hvilket svarer til deres markedsandel i Under krisen har mange af de store supermarkeder skåret ned på deres økologiske engagement, både i sortiment og i deres kommunikation. Distribution af økologiske produkter Store supermarkeder 47% Direkte salg 12% Småhandlende 5% Økosupermarkeder, uafhængige 9% Økosupermarkeder, del af netværk 27% Danmarks Ambassade, Paris Side 10 af 12

11 I Frankrig eksisterer der en lang række lokale og private økologimærker, hvortil der skal opfyldes særlige kriterier. I Frankrig hedder det statslige økologimærke AB, en pendant til det danske Ø-mærke. AB mærket er stadigvæk det altdominerende mærke i de franske forbrugeres bevidsthed i forhold til det Europæiske økologimærke. 89 % af franskemændene kender det økologiske AB-mærke, hvorimod kun 31 % kender det gamle Europæiske økologimærke og kun 13 % kender til det nye. Tidligere var der særlige krav til AB-mærket, men de er nu bortfaldet, og såfremt de økologiske produkter overholder EUs krav, så kan man også påføre sig det franske AB mærke. Danske varer med Ø-mærket kan påføres AB-mærket. Danmarks eksport af landbrugsvarer og fisk var i 2012 på 3,1 mia. DKK. Dette er et let fald i forhold til 2011, hvor eksporten udgjorde 3,1 mia. DKK. Den danske eksport af landbrugsvarer (herunder fødevarer) og fisk er størst indenfor 1) svinekød, 2) fisk og fiskeprodukter, 3) foderstoffer, 4) blomster og planter, 5) okseog kalvekød og 6) ost Svineeksporten steg med 10 % i 2012 til 346 mio. DKK og er steget med over 50 % siden Fiskeeksporten, den næststørste varekategori, viser den modsatte tendens og er faldet siden I 2012 udgjorde den 271 mio. DKK. For yderligere oplysninger kontakt venligst eksportrådgiver Tina Schou på den danske ambassade i Paris. Danmarks Ambassade, Paris Side 11 af 12

12 The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks Ambassade, Paris 77 Avenue Marceau Paris Tel: Fax:

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Elke og Hermann Lorenzen

Elke og Hermann Lorenzen Naturmælk Elke og Hermann Lorenzen En gård i Lundsgaarde Om gården: 1985 startede Elke og Hermann på Lundsgaard, de overtog gården efter Hermanns far. Gården har en historie der går helt tilbage til 1400-tallet.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Social farming / Green care

Social farming / Green care Social farming / Green care En ny bro mellem by og land Erfaringer fra Europa An investigation of potentials and barriers Ole Hjorth Caspersen LIFE. Skov & Landskab, Københavns Universitet Baggrund Globaliserings

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Dagsorden for workshop Seges scenarieudvikling 14. april 2015

Dagsorden for workshop Seges scenarieudvikling 14. april 2015 Dagsorden for workshop Seges scenarieudvikling 14. april 2015 9: 00 Introduktion til dagen hvad skal vi nå og hvordan arbejder vi 9:15 Scenarier i den praktiske anvendelse et mindre oplæg om de forskellige

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk.

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk. Økofarmen Virksomhedsprofil En onlineshop der sælger økologiske og specialvarer. En økologisk gård hvor der bliver dyrket frugt og grønt. Til gården hører et lager, hvor de langtidsholdbare varer opbevares.

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

21-03-2014. Danish Crowns overskud. Arla Foods overskud. Indhold. Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling

21-03-2014. Danish Crowns overskud. Arla Foods overskud. Indhold. Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling 21-3-214 Indhold Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling Agro- og fødevareindustriens indtjening 213 Egenkapital og formue i andelsselskaberne Globalisering - betydning og udvikling? 2. marts

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere