Date File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12"

Transkript

1 Date File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12

2 1. Resumé Nøgleord Landbrug og fødevarer Markedsevaluering Landbrug Fiskeri Fødevareindustrien Distribution Økologi Danmarks eksport til Frankrig...11 Danmarks Ambassade, Paris Side 2 af 12

3 Kort introduktion til den franske fødevare- og landbrugssektor, herunder hvorledes den er struktureret, hvordan efterspørgslen fordeler sig, og hvordan markedssituationen er. Landbruget er en strategisk vigtig sektor i Frankrig, selv om dens økonomiske betydning også her er svindende. Landbruget står over for stigende miljø- og sundhedsmæssige krav fra myndighedernes side, som udgør en stærk markedsdriver, og sektoren har i 2012 haft et godt år, så den har store landbrug med høj købekraft. Inden for udvalgte produkter er der også muligheder for økologiske produkter man skal dog være opmærksom på, at man som dansk virksomhed skal kunne differentiere sig, da udgangspunktet i Frankrig er, at man gerne sourcer så tæt på som muligt. Frankrig, ambassade, landbrug, fødevarer, fiskeri, fødevareindustri, distribution. Frankrig har et indbyggertal på omkring 66 millioner (inkl. oversøiske områder), og det samlede forbrug af fødevarer skønnes at være på omkring 145 mia. EUR. 15 % af det samlede forbrug pr. husstand går til fødevarer, hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige andel i EU27. Kød, frugt og grøntsager står for 36 % af det samlede fødevareforbrug i Frankrig. Fødevarer spiller en væsentlig rolle i Frankrig, hvor næsten hver region har sin egen fødevareidentitet, jf. nedenstående kort. Danmarks Ambassade, Paris Side 3 af 12

4 Af samme årsag spiller landbrug og fødevarer også en væsentlig rolle i den franske økonomi. Landbrugets del af BNP har, som i så mange andre lande, også i Frankrig været faldende over de sidste mange år, men til gengæld har fødevareproduktionen været stigende. Tilsammen udgør de to i dag 3,5 % af det franske BNP og 5,6 % af beskæftigelsen (2012). Generelt må den franske fødevare- og landbrugssektor siges at være konkurrencedygtig. Sektoren er den næststørste overskudsgiver på betalingsbalancen efter transportmateriel landbrugsvarer, udgør 1/3 af overskuddet på 12 mia. EUR, forarbejdede fødevarer de resterende 2/3. Der er dog ingen tvivl om, at sektoren vil møde skærpede miljøkrav over de næste par år, og vil være nødt til at øge sine miljøinvesteringer. Dette skete allerede under den tidligere regering, som lancerede Objectif Terre 2020, en plan som forsøger at give en samlet løsning på udfordringen mellem miljø og landbrug. I denne nye model for grønvækst opfattes miljøet ikke som en hindring, men som en mulighed for at øge produktiviteten og innovationen samt kunne indfri forbrugernes ønsker. Planen lægger vægt på fem områder/udfordringer. Disse fem er: 1) Bedre udnyttelse af vandressourcer, som bliver mindre, 2) bidrage til oprettelsen af en bedre vandtilstand, 3) bidrage til udviklingen af en biologisk mangfoldighed og af landskaber, 4) beskytte landbrugsjorden, 5) en bedre udnyttelse af energi og en kamp mod den globale opvarmning. Desuden har den nuværende socialistiske fødevare- og landbrugsminister, Stéphane Le Foll, lanceret sin plan om et mere agro-økologisk landbrug. Dette er en plan for at gøre landbrugssektoren mere bæredygtig. Målet er, at mindst 50 % af alle franske landbrug skal være mere agro-økologiske i Fem områder medtages, når det skal vurderes, om et landbrug er blevet mere agro-økologisk : Reduktion af brugen af plantebeskyttelses-/kvælstofholdige produkter, øget biodiversitet, øget brug af alternativ energi, stigning i andelen af organiske materialer/forbedring af jordens mikrobiologi samt en bevarelse eller stigning i ydeevne. Målsætninger inden for disse områder vil blive offentliggjort januar På det franske marked har enkelte produktgrupper problemer. Inden for svineproduktion har den manglende konsolidering og manglende investeringer gjort, at de franske svineproducenter mister markedsandele internationalt. Det samme gør sig gældende for mælkeproducenterne. For så vidt angår fødevareproduktionen er den karakteriseret ved en lille gruppe af store og meget professionelle virksomheder, mange med internationale aktiviteter og så rigtig mange små virksomheder. Mange af de små virksomheder har det meget svært, og sektoren ser flere og flere konkurser. Inden for landbrugssektoren ser ambassaden muligheder for danske virksomheder bredt inden for teknologier, der kan hjælpe franske landmænd med at imødekomme de stigende effektivitets- og miljøkrav. Det er ambassadens vurdering, at mange danske løsninger er konkurrencedygtige på det franske marked idet de danske krav længe har været skrappere end de franske. Ambassaden har planer om at afholde et seminar på SPACE omkring effektiv svineproduktion og de teknologier og management årsager, som gør, at danske svineproducenter opnår så flotte resultater. Danmarks Ambassade, Paris Side 4 af 12

5 Danmark har også en stærk historie i vores jord til bord -traditions fokus på kvalitet i alle led. Danske virksomheder som kan bidrage til at sikre fødevaresikkerheden, øge hygiejnen og reducere risikoen for smitte har gode muligheder i den kvalitetsfokuserede franske fødevareindustri. Ambassaden planlægger et seminar inden for dette område i 2. halvdel af Franskmænd er forholdsvis konservative, når det gælder nye madtendenser. De kan med rette sige hvorfor prøve noget nyt, når det, man allerede har, er godt. Det betyder dog ikke, at de nye tendenser ikke bliver adopteret af franskmændene, det tager bare lidt længere tid. Sundhedsbølgen, hvor der er fokus på økologi, ernæringsrigtighed, kulhydrater, etc., begynder derfor også nu at vise sig i Paris, og danske virksomheder med innovative produkter inden for dette univers vil finde interesse i Frankrig. Derudover er innovative kvalitetsprodukter også en niche, som kan være interessant. Konkurrencen inden for mainstream varer til de store supermarkedskæder er meget høj, og det kan være en lang og ressourcekrævende proces at blive godkendt som leverandør. Har man et differentieret produkt eller konkurrencedygtige private label løsninger, er der dog muligheder. Den stigende internationale opmærksomhed, som de danske gastronomiske restauranter er genstand for, gør sig også gældende i Frankrig. Specielt blandt fagfolk vises der mere og mere interesse for det, der sker i Norden, og mange journalister skriver om de nye danske stjernekokke. Dette er endnu ikke nået bredt ud i befolkningen, men den gratis PR baner vejen for, at det nordiske køkken, herunder danske fødevarer, også hos den almindelige forbruger vil begynde at finde interesse. Frankrig er derfor et marked, hvor der, til trods for den hårde konkurrence, er store muligheder for danske virksomheder inden for både landbrugssektoren og fødevaresektoren. Værdien af den franske landbrugsproduktion var i 2011 ca. 76 mia. EUR, hvilket svarer til 18,6 % af den totale landbrugsproduktion i EU. Det franske landbrug dækker i alt 29 mio. hektar. Siden 1950 er der i gennemsnit blevet hektar landbrugsjord mindre hvert år, svarende til et departement pr. tiende år. Den største del af den udnyttede landbrugsjord ligger i Nord- og Nordvestfrankrig, mens Sydfrankrigs andel er mindre - det er også i Sydfrankrig, at faldet i udnyttet landbrugsjord har været størst. Den franske landbrugssektor er væsentligt mere fragmenteret end den danske, både i form af antal landbrug og i form af antal kooperativer, interesseorganisationer, etc. Der findes i alt ca mellemstore og store landbrug i Frankrig. Der bliver færre, men større landbrug, idet en konsolidering finder sted, hvor de større Danmarks Ambassade, Paris Side 5 af 12

6 landbrug opkøber de mindre. Fordelingen pr. størrelse og produktion fremgår af nedenstående diagram: Fransk landbrug fordelt på størrelse, % af total (2010) ha ha Mindre end 10 ha Andel af landbrugsjord Andel af landbrug Gennemsnitsalderen inden for landbrugssektoren er stigende, og mere end en fjerdel er 55 år eller ældre. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at de mindre landbrug ikke kan finde købere blandt de unge, og de bliver således opkøbt af større landbrug. Derfor forventes det, at kurven på et tidspunkt knækker, og at man begynder at se en faldende gennemsnitsalder. Størstedelen af den franske landbrugsproduktion var i 2010 vegetabilske produkter med 38 mia. EUR. Dette gør Frankrig til den største landbrugsproducent i EU blandt de 27 medlemslande. Bortset fra mælke- og svineproduktion, hvor Tyskland er størst, er Frankrig den største producent i EU inden for alle de større landbrugsgrupper, og Frankrig modtager 18 % af EU's landbrugsstøtte. I EU står Frankrig for 24 % af kornproduktionen, 26 % af kvægproduktionen og 17 % af fjerkræproduktionen. Kødkvæg og malkekvæg udgør tilsammen 65 % af den franske animalske produktion. Svine- og fjerkræsproduktionen står for hver 13 %. Størstedelen af kødkvægsproduktionen finder sted i det centrale Frankrig, malkekvæg er primært i Bretagne, gedelandbrug er hovedsageligt i Sydfrankrig, Bretagne står for langt hovedparten af svinekødsproduktionen og sammen med Loire-dalen også for fjerkræsproduktionen. Den vegetabilske produktion i Frankrig var i 2010 på 38 mia. EUR. Korn alene udgør 28 % af denne produktion og vin 21 %. Planteproduktionen (korn, frø, rodfrugter) dækker cirka 40 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig og har et omfang på 12 mio. hektar. Hvedearealerne ligger spredt over hele Frankrig, disse udgjorde 4,9 mio. hektar i Bygarealet ligger hovedsageligt i den nordlige 1 Agreste Recensement agricole 2010 Danmarks Ambassade, Paris Side 6 af 12

7 halvdel af Frankrig og udgjorde 1,9 mio. hektar. I 2010 var der en produktion på 5,2 mio. tons grøntsager. Frugtavl repræsenterede en produktion på 2,8 mio. tons var et godt år for landmændene - det gennemsnitlige resultat før skat pr. bedrift var i EUR. Der er en forholdsvis stor variation mellem de forskellige typer specialiseringer. Således var det gennemsnitlige resultat før skat på EUR hos blomsterproducenter, EUR hos frugtavlere, EUR hos svineproducenter, EUR hos kornproducenter og EUR hos vinproducenter. Gennemsnitsgælden var i %, hvilket er et let fald ift. 2009, men udgør en stigning på 6 % over de sidste 15 år. Det er svine- og fjerkræsektoren, som er hårdest ramt den gennemsnitlige gæld pr. svineproducent er EUR. Som ovenfor nævnt var det franske overskud på betalingsbalancen på 12 mia. EUR i Den største eksportkategori er vin, drikke og alkohol, som omsatte for 13,9 mia. EUR i udlandet i 2012 (24 % af den samlede fødevare- og landbrugseksport) efterfulgt af korn og mel (7 mia. EUR, 12 %) og mælkeprodukter (6 mia. EUR). De største Franske eksportmarkeder er Tyskland, Belgien og Italien. Frankrigs største importmarkeder er Holland, Spanien og Belgien. Franskmændene købte i 2011 for 7 mia. EUR fisk og skaldyrsprodukter. Hver franskmand spiser i gennemsnit 26,5 kg. fisk og 10,3 kg. skaldyr om året. De foretrukne fisk er laks, ørred, tun, torsk og sardiner. Frankrig er kun den 4. største fiskeproducent i EU og har et væsentligt handelsbalanceunderskud inden for denne varekategori i 2012 importerede man for 3,35 mia. EUR mere, end man eksporterede for. Husholdningernes forbrug af fisk fordeler sig som følger: Forbrug af fisk og skaldyr, % af total Friske 34% Konserves 14% Frosne 21% Behandlede 31% Danmarks Ambassade, Paris Side 7 af 12

8 Den franske fødevareindustri omsatte i 2011 for 160 mia. EUR. Der er selskaber inden for industrien, men tæt på 75 % af dem har mindre en 20 ansatte og en omsætning, der er under 5 mio. EUR. Omkring selskaber med mere end 20 ansatte står for 94 % af omsætningen og 92 % af værdiskabelsen i industrien. Fordelingen pr. produktområde for selskaber med mere end 20 ansatte fremgår af nedenstående diagram: Selskaber med mindre end 20 ansatte står for 4 % af den samlede omsætning inden for fødevareindustrien, og er hovedsageligt beskæftiget inden for bearbejdning af korn, drikkevarer, fisk og bageri. Ud af de ca kooperativer, som eksisterer i Frankrig, er halvdelen aktive i fødevareindustrien, hvor de beskæftiger personer. Andelsforeningerne er specielt aktive inden for de områder, som er tæt forbundet med landbrugsproduktionen så som vin- og champagneproduktion samt foderstof- og mælkeproduktion. De store og mellemstore fødevareproducenter er meget fokuserede på sporbarhed, og der stilles store krav til hygiejnen. På detailsiden er distributionen meget koncentreret. Syv koncerner står for næsten 90 % af markedet. Disse er Carrefour, ITM (bl.a. Intermarché), Système U, Auchan /inkl. Simply Market), Galec (Leclerc) og Lidl. Carrefour, EMC og Auchan er børsnoterede, mens de resterende kæder består af uafhængige købmænd, som har slået sig sammen i foreninger for at kunne opnå de stordriftsfordele, som størrelse giver. Desuden har mange af koncernerne forskellige kæder, som henvender sig til forskellige segmenter i markedet. Således har Carrefour-koncernen syv forskellige kæder (Carrefour, Carrefour Market, 8 à Huit, Marché Plus, Proxi, Shopi og ED HD Alimentaire). Danmarks Ambassade, Paris Side 8 af 12

9 Carrefour er den største kæde, men specielt Leclerc, som kører en forholdsvis decentral strategi, hvor så mange beslutninger som muligt bliver lagt ud til de enkelte købmænd, har vind i sejlene og vinder markedsandele. Se nedenstående. Markedsandele i %, 2012 De seneste tal viser, at Carrefour, efter mange års tilbagegang, nu ser ud til at have vendt tendensen, og deres markedsandel er steget til 20,8 i slutningen af Leclerc, som er en meget prisfokuseret kæde med et stort antal private label produkter, fortsætter den fremgang, kæden har haft de sidste par år og har i slutningen af 2013 en markedsandel tæt på de 20 %. Indkøb af fødevarer via internettet har eksisteret i Frankrig i mange år, men det er først inden for de seneste par år, at fænomenet begynder at tage fart. Flere af de franske kæder har introduceret to versioner af internet handel: Den ene er den traditionelle, hvor man bestiller varerne på nettet og derefter får dem leveret kunden vil ofte betale for levering af varerne. Den anden er en version, som søger at undgå de dyre distributionsomkostninger, som hjemmelevering medfører. Det er den såkaldte drive version, hvor kunden bestiller varerne på nettet og derefter selv kommer og henter dem på et aftalt tidspunkt. Flere af de store kæder har introduceret denne drive-version, som indtil videre har vist sig at være populær. Markedsandelen lå på 4 % i slutningen af 2013 og forventes at stige til 8 % i Der var drives i Frankrig i september Det bør sluttelig nævnes, at 20 % af de franske landmænd faktisk afsætter deres varer via de såkaldte korte kredsløb, dvs. lokalt. I slutningen af 2012 var der i Frankrig økologiske landbrug svarende til 4,7 % af franske landbrug. Dette svarer til en stigning på 6 % fra 2011 til I perioden 1. januar til 30. juni 2013 er yderligere producenter blevet registreret. Danmarks Ambassade, Paris Side 9 af 12

10 De økologiske landbrug havde en samlet areal størrelse på hektar, hvilket svarer til ca. 4 % af den samlede landbrugsjord i Frankrig. Frankrig havde oprindeligt et erklæret mål om, at 6 % af det totale landbrugsareal skulle være økologisk slut 2012, så det nåede man desværre ikke. Inden for tre områder har man dog nået målet: 13,6 % af arealer, hvor der dyrkes planter til parfume, aromatiske produkter og medicin, er økologiske. Tilsvarende tal for frugt er 12,7 % og vin 8,2 %. Økologiske produkter udgør 2,4 % af det samlede fødevaremarked i Frankrig, hvilket svarede til en omsætning på omkring 4 mia. EUR i Markedet steg med 6 % i 2012 en lettere opbremsning ift. tidligere år, uden tvivl grundet den fortsatte økonomiske krise i Frankrig, som har konsekvenser for privatforbruget. Den stigende økologiske produktion betyder, at Frankrig i dag stort set er selvforsynende inden for produktområder som okse- og svinekød, fjerkræ, æg og vin. På mælk har man 93 % selvforsyning og på mælkeprodukter 91 %. Inden for produktgrupper som søde og salte specialiteter og frosne varer er selvforsyningsgraden væsentligt mindre, og inden for fisk og juice er den helt nede på 20 %. 84 % af de franske forbrugere siger, at de spiser økologisk frugt og grøntsager, 72 % økologiske mælkeprodukter, 44 % økologiske drikkevarer og 43 % økologisk kød. De store supermarkeder har stadig den største markedsandel, men de specialiserede økologiske supermarkeder vandt markedsandele i 2012, og sidder i dag på 27 % af markedet, hvilket svarer til deres markedsandel i Under krisen har mange af de store supermarkeder skåret ned på deres økologiske engagement, både i sortiment og i deres kommunikation. Distribution af økologiske produkter Store supermarkeder 47% Direkte salg 12% Småhandlende 5% Økosupermarkeder, uafhængige 9% Økosupermarkeder, del af netværk 27% Danmarks Ambassade, Paris Side 10 af 12

11 I Frankrig eksisterer der en lang række lokale og private økologimærker, hvortil der skal opfyldes særlige kriterier. I Frankrig hedder det statslige økologimærke AB, en pendant til det danske Ø-mærke. AB mærket er stadigvæk det altdominerende mærke i de franske forbrugeres bevidsthed i forhold til det Europæiske økologimærke. 89 % af franskemændene kender det økologiske AB-mærke, hvorimod kun 31 % kender det gamle Europæiske økologimærke og kun 13 % kender til det nye. Tidligere var der særlige krav til AB-mærket, men de er nu bortfaldet, og såfremt de økologiske produkter overholder EUs krav, så kan man også påføre sig det franske AB mærke. Danske varer med Ø-mærket kan påføres AB-mærket. Danmarks eksport af landbrugsvarer og fisk var i 2012 på 3,1 mia. DKK. Dette er et let fald i forhold til 2011, hvor eksporten udgjorde 3,1 mia. DKK. Den danske eksport af landbrugsvarer (herunder fødevarer) og fisk er størst indenfor 1) svinekød, 2) fisk og fiskeprodukter, 3) foderstoffer, 4) blomster og planter, 5) okseog kalvekød og 6) ost Svineeksporten steg med 10 % i 2012 til 346 mio. DKK og er steget med over 50 % siden Fiskeeksporten, den næststørste varekategori, viser den modsatte tendens og er faldet siden I 2012 udgjorde den 271 mio. DKK. For yderligere oplysninger kontakt venligst eksportrådgiver Tina Schou på den danske ambassade i Paris. Danmarks Ambassade, Paris Side 11 af 12

12 The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Danmarks Ambassade, Paris 77 Avenue Marceau Paris Tel: Fax:

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref.

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. zs Frankrig, Eksportrådet Paris, Møbler, Design, Markedsindikatorer, Markedstrends, Messer, Gaveartikler, Dekoration, Bolig Denne sektor rapport

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder #dkeksportdag VEJEN TIL EKSPORT En eksportsucces kan nås ad flere veje. Dansk Eksportdag er en konference og et netværksmøde for små og mellemstore virksomheder, der sætter fokus på vækstmuligheder gennem

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles Årsrapport 2003 Luxembourg Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Den samfundsøkonomiske udvikling i Luxembourg Luxembourg har 441000 indbyggere på et areal

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2004 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2003 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Andelen af økologisk produktion i Belgien og Luxembourg

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser

Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser. Globale tendenser Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser Efterårskonference 216 23. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Økologi i Italien. Statskonsulent Søren Skafte, Rom. Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011. Kgl. Danske Ambassade Rom

Økologi i Italien. Statskonsulent Søren Skafte, Rom. Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011. Kgl. Danske Ambassade Rom rea oto. are 2*1 cm) Økologi i Italien Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011 n in ers, into fits h of ords Statskonsulent Søren Skafte, Rom Kgl. Danske Ambassade Rom Italien 20 regioner 2 autonome

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2003 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2002 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Økologi både som fødevarer, andre produkter og som diskussionsemne

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Temadag Vækst i Fødevaresektoren

Temadag Vækst i Fødevaresektoren 215 Temadag Vækst i Fødevaresektoren CHRJE Bornholms Regionskommune 4-5-215 Bornholm et fødevaredemografisk overblik Fødevarer og Bornholm er nærmest to uadskillelige ord. Som alle andre samfund før industrialiseringen

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi.

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi. Kort præsentation Afsætning af økologi Tredje generation fra Løgismose Teori og praksis Bæredygtighed og økologi Løgismose Gods Overblikket Efterspørgselskurven Realpris >< optimalpris To mulige veje Pris

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

27-10-2009. Scenarier for strukturudviklingen i Danmark. Hovedbudskaber (I) Hovedbudskaber (II) Hvad er strukturudvikling?

27-10-2009. Scenarier for strukturudviklingen i Danmark. Hovedbudskaber (I) Hovedbudskaber (II) Hvad er strukturudvikling? 27-1-29 Min egen baggrund... Scenarier for strukturudviklingen i Danmark Dansk Byplan Laboratorium Mandag den 26. oktober 29 Agronom, Ph.D. m.m. Landbrugsraadet 1986-23 DLG 23-27 27- KU-LIFE, Fødevareøkonomisk

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons) Tons Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År madtrends

Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År madtrends Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År 2025 10 madtrends Innocoast Trendseminar om mad og turisme Gudhjem 25. April 2017 Jon Sundbo Roskilde Universitet Fødevare scenarier 2025 Hvad vi gjorde Forskergruppen

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Nøgletal Hektar jord øko hektar i alt hektar Sjællands ha (inkl Bornholm) 605.000 25.000 Lejre ha 15.160 1.796 Bornholms ha 33.000 1.392 Samlet Lejre og

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

Motiver for økologisk drift i Danmark

Motiver for økologisk drift i Danmark Motiver for økologisk drift i Danmark Niels Heine Kristensen Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse Innovation & Bæredygtighed Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere

Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere Karen Hamann IFAU Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling ApS 26. Maj

Læs mere

Date Our ref. Monica Prats

Date Our ref. Monica Prats Date 07-06-2017 Our ref. Monica Prats 1. Nøgleord... 3 2. Resumé... 3 3. Landbrug i Spanien... 3 4. Markedet... 4 5. Tendenser... 6 6. Fiskeri... 8 Spanien, Barcelona, Madrid, landbrug, husdyr, svin, fjerkræ,

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1 NOTAT 8 Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov Scenarie 2 By og land - Fokus 1 04. september 2014 1 Hvad er bynære behov En erkendelse af de negative konsekvenser ved det industrialiserede landbrug

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Mærker Max Havelaar/ Fair trade

Mærker Max Havelaar/ Fair trade Sagsnr. 40.08-02-1198 Ref. LES/jca Den 17. februar 2003 PnOJUXSSH0DWULF6&5 2YHUVLJWRYHUVWDQGDUGHUPnOJUXSSHDNWXHOOHGHOWDJHUHVWDNHKROGHU 0nOJUXSSH 'HOWDJHUH 6WDNHKROGHU Mærker Max Havelaar/ Fair trade FSC

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

En stærk platform for Økologi i L&F

En stærk platform for Økologi i L&F En stærk platform for Økologi i L&F VIDEN/RÅDGIVNING, DLBR POLITIK AXELBORG Regionale rådgivningscentre under Forum for Økologi Videncentret ØKOLOGI DLBR Økologisektion Afdeling Økologi Virksomhedsforum

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg SEKTORANALYSE Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg Udarbejdet af: Danmarks Handelskontor i Hamborg Dato April 2014 Journal nr. 66.DAN.Tyskland.107.HAM. Vor ref. HSL Sagsnr. 1. Nøgleord... 3 2. Resumé... 3

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen?

Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? Landbrugets fremtid hvor går udviklingen hen? På mange områder er landbrugets udvikling forudbestemt! Landbruget følger nogle udviklingstendenser, som er globale, eller som er sikre historiske og vedvarende.

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Oktober 2016

PRESSEMEDDELELSE Oktober 2016 PRESSEMEDDELELSE Oktober 2016 Det internationale økologiske markedet registrerer stabile stigninger På verdensplan mere end 80 milliarder US-dollar økologisk omsætning US-markedet giver stærke vækstimpulser

Læs mere