Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!"

Transkript

1 lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

2 BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: Beboelsesbygninger Stk. 1. I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmede etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over komfur. Stk. 2. Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig eller mekanisk ventilation. For enfamiliehuse med mekanisk ventilation gælder stk. 3. Stk. 3. Boligenhedens grundluftskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, tilluft i beboelsesrummene og fraluft i, wc-rum, køkken og bryggers. Stk. 4. Der kan benyttes behovsstyret ventilation under forudsætning af, at luftskiftet herved ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m 2. Stk 5. Herudover skal luftskiftet i køkken, erum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: I køkken skal der kunne udsuges en volumenstrøm på 20 l/s. Fra erum skal der udsuges mindst 15 l/s. I særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum udsuges en volumenstrøm på 10 l/s. Oversigt over dimensionerede luftmængder for forskellige typer af boliger Grundventilation (m 3 /h) Køkken (m 3 /h) Bad (m 3 /h) Toilet (m 3 /h) Bryggers (m 3 /h) Dim. luftmængde (m 3 /h) 1. Kollegie 30 m 2 m. køkken og / 144* / 198* 2. Lejlighed 65 m 2 m. køkken og / 144* / 198* 3. Rækkehus 120 m 2 m. køkken, og toilet / 144* / 234* 4. Rækkehus 170 m 2 m. køkken,, toilet og bryggers / 144* / 270* 5. Rækkehus 200 m 2 m. køkken, 2 x og bryggers / 144* / 288* 6. Rækkehus 230 m 2 m. køkken, 2 x, bryggers og toilet / 144* / 324* 7. Rækkehus 250 m 2 m. køkken, 2 x, bryggers og toilet / 144* / 324* * Udsugning i køkken via en emhætte: Der kalkuleres med en luftmængde på 144 m 3 /h under forceret drift. Luftmængderne i skemaet er beregnet med udgangspunkt i BR10. Bygningsreglementet stiller krav til ventilationsaggregatet med hensyn til temperaturvirkningsgrad og det specifikke elforbrug. 8.3 Ventilationssystemer Stk. 8. Ventilationsanlæg til forsyning af en bolig skal udføres med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80 %. Stk. 10. For ventilationsanlæg med konstant eller variabel luftydelse og varmegenvinding, der forsyner en bolig, må elforbruget til lufttransport ikke overstige 1000 J/m 3 for driftsformen med maksimalt tryktab. Anlægget skal forsynes via forbindelse, så elforbruget kan måles. Bygningsreglementet omtaler allerede nu kravene til temperaturvirkningsgrad og specifikt elforbrug for bygningsklasse Bygningsklasse 2020 Stk. 8. Ventilationsanlæg skal udføres med tør temperaturvirkningsgrad på mindst 75 %. Anlæg, der forsyner en bolig, skal forsynes med varmegenvinding med en tør virkningsgrad på mindst 85 %. Stk. 9. Specifikt elforbrug til ventilation må ikke overstige 1500 J/m 3. For anlæg, der kun forsyner en bolig, er grænsen dog 800 J/m 3.

3 Fremtidens krav nutidens løsning Kravene til reduktion af energiforbrug og forbedring af varmegenvinding er skrappere end nogensinde. Og vi ved, at de bliver skærpet yderligere i de kommende år. Det gælder både for nye boliger og for renovering af eksisterende byggeri. Vi kender kravene, og vi udvikler hele tiden vores løsninger, så rådgivere, bygherrer, entreprenører m.fl. kan integrere den nødvendige ventilation i projekterne. Din bedste mulighed for enkel, effektiv og elegant integration af ventilation i dit byggeri lejligheder, rækkehuse og andre større byggerier med flere separate enheder er Lindab Decentral Boligventilation. Kravene til ventilation af både nye og eksisterende boliger bliver kun skrappere. Lindab har løsningerne også til byggerier med flere enheder. Tre løsninger samme resultat Når du arbejder med decentral boligventilation, vil du opleve, at projekterne sjældent ligner hinanden. Derfor kan Lindab også tilbyde flere systemløsninger, når vi taler decentral boligventilation: Lindab Safe Lindab InCapsa Lindab InDomo Fælles for alle tre systemer er, at de lever op til nutidens strenge krav til tæthed og dermed energiforbrug. Forenklet projektering Projektering af decentrale anlæg er som regel mere enkel. Her er tale om relativt små aggregater og kanalsystemer, der kræver mindre plads sammenlignet med større systemer. Når man har det første anlæg på plads, er der ofte tale om blot at kopiere det til de øvrige bolig enheder. Hvis ikke der anvendes fælles indtag og afkast, sparer man også brandspjæld, som kan blive en ganske dyr løsning både i instal lation, løbende kontrol og vedligehold. Forenklet indregulering og vedligehold Indreguleringen af et decentralt system er som regel enklere end ved et centralt styret system. Det skyldes færre luftarmaturer, som er indbyrdes afhængige med hensyn til justering af luftmængder. Ved decentrale anlæg er vedligeholdelsesopgaverne nemmere at gå til, idet arbejdet kun berører én enhed ad gangen. Skal et komplet anlæg udskiftes eller ændres, kan det også gøres uden at påvirke de øvrige enheder i bygningen. Forbedret komfort Lindab Decentral Boligventilation øger også komforten for den enkelte bruger. Man kan således styre hvert enkelt anlæg efter de individuelle behov, der måtte være. Derudover er der mindre risiko for crosstalk mellem de enkelte boliger, idet hvert anlæg er et selvstændigt system, og derfor transporteres støjen ikke rundt på tværs af boligerne.

4 Flere løsninger frit valg Lindab Safe Med Lindab Safe er du sikret, at din løsning lever op til markedets højeste tæthedskrav. Lindabs svar på morgendagens energikrav. Lindab Safe er et komplet program i cirkulære spiralfalsede rør og faconstykker til industri-, komfort- og boligventilation. Leveres i dimensionerne ø63 ø1250 mm. Overholder højeste tæthedsklasse D. Lindab Safe har bl.a. disse egenskaber og fordele: Dimensioner i henhold til DS/EN 1506 Fabriksmonteret tætningsliste Hurtig montage uden brug af tætningsmasse Kan drejes og finjusteres uden at tætheden påvirkes Tætningslisten kan klare undertryk på 5000 Pa og overtryk på 3000 Pa uden at tætheden forringes Lindab InCapsa Lindab InCapsa er en effektiv og æstetisk løsning, der gør det lettere at montere og inddække ventilationskanaler i bestående bygninger. Lindab InCapsa er et system, der gør det lettere at montere og inddække ventilationskanaler i bestående bygninger. Lindab InCapsa består af få produkter, der er lette at samle i forskellige kombinationer, så de passer i de fleste rum. Lindab InCapsa har bl.a. disse egenskaber og fordele: Det hele samles og færdiggøres på én gang Alt arbejdet kan udføres i én entreprise Sparer både tid og penge Systemet er nemt at montere og demontere Anvendes med Lindab Safe system Er forberedt til også at kunne skjule ledninger m.m. Lindab InDomo Lindab InDomo er et komplet system, som er designet til integration i boligens konstruktion. Lindab InDomo er et komplet kanalsystem bestående af fordeler bokse, ventilbokse, gulvbokse og slanger/rør i dimension ø63 mm. Anvendes både til tilluft og fraluft. Lindab InDomo har bl.a. disse egenskaber og fordele: Kompakt system til montering i enten gulv, væg eller loft Fleksible slanger der kan bøjes i 90 grader Bokstilslutningerne med Lindab Safe for optimal tæthed Slangerne monteres nemt og sikres med Lindabs Smart lock Frit valg mellem enten slanger eller spiralfalsede rør

5

6 Kollegier BR10-krav Grundventilation (m 3 /h) Køkken (m 3 /h) Bad (m 3 /h) Toilet (m 3 /h) Bryggers (m 3 /h) Dim. luftmængde (m 3 /h) 30 m 2 m. køkken og / 144* / 198* * Udsugning i køkken via en emhætte: Der kalkuleres med en luftmængde på 144 m 3 /h under forceret drift. Lindab Safe Eksempel på kollegie på 30 m 2 med køkken og. garderobe entre Lindab InCapsa Eksempel på kollegie på 30 m 2 med køkken og. garderobe entre Lindab InDomo Eksempel på kollegie på 30 m 2 med køkken og. garderobe entre

7 Her kan du se, hvilke komponenter der indgår i de forskellige løsninger til kollegier og tilsvarende boliger. Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Lyddæmpere SLU Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Lyddæmpere SLU/LRCEC Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Konsoller, montageskinner, paneler og diverse montagebeslag Lyddæmpere SLU Rør og bøjninger Fordelerbokse type MLU / MRU / MCU Fleksslange LFPE eller rør type SR PVWU vægbokse til ventiler Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Ret til ændringer forbeholdes.

8 Lejligheder BR10-krav Grundventilation (m 3 /h) Køkken (m 3 /h) Bad (m 3 /h) Toilet (m 3 /h) Bryggers (m 3 /h) Dim. luftmængde (m 3 /h) 65 m 2 m. køkken og / 144* / 198* * Udsugning i køkken via en emhætte: Der kalkuleres med en luftmængde på 144 m 3 /h under forceret drift. Lindab Safe Eksempel på lejlighed på 65 m 2 med køkken og. køkken entre stue Lindab InCapsa Eksempel på lejlighed på 65 m 2 med køkken og. køkken entre stue Lindab InDomo Eksempel på lejlighed på 65 m 2 med køkken og. køkken entre stue

9 Her kan du se, hvilke komponenter der indgår i de forskellige løsninger til lejligheder og tilsvarende boliger. Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Lyddæmpere SLU Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Lyddæmpere SLU/LRCEC Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Konsoller, montageskinner, paneler og diverse montagebeslag Lyddæmpere SLU Rør og bøjninger Fordelerbokse type MLU / MRU / MCU Fleksslange LFPE eller rør type SR PVWU vægbokse til ventiler Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Ret til ændringer forbeholdes.

10 Rækkehuse BR10-krav Grundventilation (m 3 /h) Køkken (m 3 /h) Bad (m 3 /h) Toilet (m 3 /h) Bryggers (m 3 /h) Dim. luftmængde (m 3 /h) 120 m 2 m. køkken og / 144* / 234* * Udsugning i køkken via en emhætte: Der kalkuleres med en luftmængde på 144 m 3 /h under forceret drift. Lindab Safe STUE Eksempel på rækkehus på 120 m 2 med køkken og. gang køkken Lindab InCapsa STUE Eksempel på rækkehus på 120 m 2 med køkken og. gang køkken Lindab InDomo STUE Eksempel på rækkehus på 120 m 2 med køkken og. gang køkken

11 Her kan du se, hvilke komponenter der indgår i de forskellige løsninger til rækkehuse og tilsvarende boliger. Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Lyddæmpere SLU Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Lyddæmpere SLU/LRCEC Kanalpakke bestående af rør, bøjninger, reduktioner, T-stykker, nipler m.m. Konsoller, montageskinner, paneler og diverse montagebeslag Lyddæmpere SLU Rør og bøjninger Fordelerbokse type MLU / MRU / MCU Fleksslange LFPE eller rør type SR PVWU vægbokse til ventiler Ophæng bestående af montagebøjler, stropjern, vægbeslag m.m. Ret til ændringer forbeholdes.

12 En god løsning kan ikke gentages for ofte Det gælder især i den type byggerier, hvor den samme udfordring går igen fra bolig til bolig og fra rum til rum. Behovet for frisk luft og et godt indeklima er det samme, og der findes én løsning, som er oplagt ikke mindst til byggerier, hvor en del af indretningen er copy-paste. Med Lindab Decentral Boligventilation vil du opdage, at en tro kopi er en god kopi. Det er egentlig historien om den dybe tallerken om igen. Hvis den er opfundet, og den virker, så er der både god økonomi og sund fornuft i at kopiere den. Det er både enkelt og effektivt. Med Lindabs løsning bliver det endda ekstra nemt, fordi du kan få både aggregatet og kanalsystemer og dermed den komplette pakkeløsning ét sted. Vi har udvalget, der forenkler valget. Og med Lindabs omfattende dokumentation og løsningsbeskrivelse er valget tilmed både trygt, sikkert og nemt at installere. Det kan heller ikke gentages for ofte. Vi kalder det viden. Lindab Ventilation A/S Tlf.:

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere