Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer"

Transkript

1 Kursus i vinkemi 4 Vinens øvrige stoffer Af Jørgen Broe I de tre foregående artikler om vinkemi har emnerne været sulfit, syrer og sukker / alkohol, og om end emnerne har været ret afgrænsede, har der alligevel været tale om et valg m.h.t. hvad der er beskrevet. I denne foreløbigt sidste og afsluttende artikel, vil jeg samle op på alle de øvrige stoffer i vin. Her er der selvsagt i høj grad tale om et valg / udvalg. Vin indeholder, som tidligere omtalt, af størrelsesordenen 500 forskellige kemiske forbindelser. Disse kan sorteres i forskellige kasser, d.v.s. stofgrupper. De 3 stofgrupper, der allerede er beskrevet, optræder i vinen i forholdsvis store mængder, og har her igennem kvalitativ betydning for vinen. I det følgende vil nogle af de øvrige stofgrupper i vinen blive beskrevet. Disse optræder typisk i vinen i små til forsvindende mængder, men alligevel har mange af dem en ret stor kvalitativ betydning for vinen. På grund af den noget langhårede kemi, der ligger bag mange af disse stoffer, har jeg valgt helt at forbigå kemiske formler. Interesserede kan finde oplysning herom i de bøger, der er nævnt i litteraturlisten. Aldehyder og ketoner Aldehyder og ketoner dannes under alkoholgæringen af gæren og evt. tilstedeværende bakterier (f. eks. Oenococcus). Det vigtigste aldehyd i vin er acetaldehyd. Det dannes af mikroorganismerne ud fra ethanol, men kan i øvrigt også dannes ved spontan oxidation af ethanol med ilt (kan ske ved for voldsom flaskning - flaskesyge ). Små mængder af acetaldehyd påvirker vinens aroma / bouquet positivt ( nøddeagtig ), men hvis indholdet er for højt i alm. bordvine er der tale om en fejl. I vine af sherrytypen derimod er acetaldehyd en vigtig del af smagsprofilen (indhold op til 0,5 g/l ). Acetaldehyd har stor tilbøjelig til at binde sig til sulfit. Hexanal (~græs) er et aldehyd, der kan forekomme i umodne druer og dermed også i vin heraf. Furfural (~rugbrød) kan dannes hvis temperaturen under fermenteringen er for høj (40-50 C). Stoffet er en del af den særlige aroma ved madeira og cognac. Vanillin ( vaniljearoma ), et andet aldehyd, findes i rødvine der har været lagret på egetræsfade eller i kontakt med egespåner. Lignin ekstraheres fra træet af vinens ethanol og iltes herefter til vanillin. To ketoner er vigtige i vinsammenhæng, nemlig acetoin (3- hydroxy-2-butanon) og diacethyl (2,3-butadion). Disse to ketoner har særlig betydning i forbindelse med malolaktisk gæring, idet der netop herved kan dannes mærkbare mængder. Acetoin har en lidt ubehagelig smag/ lugt, men smagstærskelen er heldigvis højere end diacetyl, der har smøraroma (findes i smør og andre mælkeprodukter). I visse Chardonnay hvidvine, der er malolaktisk gæret, er denne smøraroma meget udtalt. Estere og lactoner Estere er forbindelser der opstår mellem vinens syrer / fedtsyrer og alkoholer. Mange af disse er flygtige og aromatiske med anstrøg af frugt og blomster og bidrager derfor i høj grad til vinens aroma / bouquet. Der er registeret ca. 300 forskellige estere i de forskellige vintyper, og derfor her blot nogle få eksempler. Med eddikesyre kan dannes en del estere: Ethylacetat (~ lim) dannet med ethanol, amylacetat (~pære) dannet med amylalkohol, isoamylacetat (~banan) dannet med isoamylalkohol, og phenyletylacetat (~rose) dannet med phenol og ethanol /2

2 Ethylbutyrat (~ananas) er dannet af ethanol og smørsyre og ethylhexanoat (~grønne æbler) dannet af ethanol og hexansyre er to andre estere. Med de højere syrer (fedtsyrer) dannes med ethanol estere med dufte i retning af sæbe og parfume. De kortkædede estere, der bidrager til vinens frugt og blomster-aroma, stammer dels fra druen og i høj grad fra mikroorganismernes omsætning under gæringen. De kaldes under tiden for gæraroma. De langkædede estere, der bidrager til vinens mere komplekse bouquet, dannes primært under lagringen / modningen ved rent kemisk estrificering. Lactoner er en speciel type estere hvor en hydroxylsyre danner en indre esterbinding. Sotolon (~valnød) er en lacton der kan dannes under vinifikationen, men ellers stammer det vigtigste bidrag fra lagring med egetræ, hvor de såkaldte egelactoner kan overføres til vinen. Terpener Terpener er kulbrinter, der består af isopren-enheder, og er hovedbestanddelen af det, der ofte kaldes flygtige olier. Terpener er meget udbredte hos planter, og i vin stammer de næsten udelukkende fra druen. Der findes et stort antal forskellige, og mange af dem er stærkt duftende, f. eks det velkendte menthol, som dog ikke normalt findes i vin. De simpleste kaldes monoterpener, heriblandt kan nævnes dels citronellol (~citron), dels linalol (~rose) og dels linalool (~lavendel). Disse er bl. a. med til at give flere alsaciske og tyske hvidvine deres muskat karakter. De mere komplekse kaldes højere terpener, og disse er ofte i forbindelse med vinens sukkerstoffer. Polyphenoler Polyphenoler er en gruppe stoffer der består af ret store og komplekse molekyler (aromatiske 1 polyhydroxy-forbindelser). De fleste er ikke flygtige, og har derfor ikke den store betydning duftmæssigt, men derimod tilfører de vinen bitterhed og sammensnerpethed og ikke mindst farve. Polyphenolerne tilføres vinen fra skallerne, kernerne og evt. fra stilke, og indholdet i vinen afhænger først og fremmest af, hvor længe der har været skal- og kernekontakt under macerationen, og hvor hårdt der presses efter macerationen. Indholdet af polyphenoler er typisk meget lavere i hvidvine end i rødvine. Den store gruppe af ret komplekse, og ret forskellige stoffer, opdeles ofte i to grupper: Non-flavonoide phenoler og flavonoide phenoler, og denne sidste opdeles så igen i anthocyaniner og komplekse polyphenoler (= tanniner). Most (g/100 ml) Vin (g/ 100 ml) Sukkerstoffer ,1 0,3 Glukose ,05 0,1 Fruktose ,05 0,1 Pentoser 0,08 0,2 0,08 0,2 Øvrige 0,03 0,1 0,03 0,05 Alkoholer 0 8,5 16,5 Ethanol 0 8,0 15,0 Methanol 0 0,01 0,02 Højere (fusel) 0 0,008 0,012 Glycerol 0 0,3 1,4 Aldehyder Spor 0,001 0,05 Acetaldehyd - 0,002 0,02 Organiske syrer 0,3 1,5 0,3 1,1 Vinsyre 0,2 1,0 0,1 0,6 Æblesyre O,1 0,8 0,0 0,6 Mælkesyre 0 0,1 0,5 Øvrige syrer 0,01 0,05 0,1 0,2 Polyphenoler 0,01 0,1 0,01 0,3 Proteiner m.v. 0,03 0,17 0,01 0,09 Tabel 1 - Vigtige komponenter i vin. Delvist efter M. A. Amerine. Anthocyaninerne er specielt interessante, idet de udgør farvestofferne i vinen. Anthocyaniner er almindelige i mange plantedele, f. eks. findes der store mængder anthocyaniner i hyldebær, solbær m.v. Drueskalsfarve (E-163) er en blanding af anthocyaniner, der bruges som tilsætningsstof i føde- og drikkevarer. Stofferne har farver i røde, violette og blå nuancer. Deres farvenuance er afhængig af en række faktorer: Tilstedeværelsen af visse metalioner (jern, aluminium), deres reaktion med andre stoffer i vinen (f. eks. sukkerstoffer), redox-potentialet, ved oxidation (f. eks. med sulfit) bleges de, og sidst men ikke mindst er farven afhængig af ph-værdien. Generelt er det sådan, at jo lavere ph er, des mere klart røde er anthocyaninerne. Tanniner er ret store molekyler, der er polymere af bl. a. gallussyre og sukkerstoffer. Nogle af tanninerne tilfører vinen bitterhed, idet de påvirker bitter-receptorerne på tungen, og andre tanniner virker 2003/2 37

3 sammensnerpende (adstringerende) ved at udtørre slimhinderne i mundhulen. Betegnelsen garvesyre er ofte blevet brugt om tanniner, fordi de anvendes i forbindelse med garvning af læder, men da disse stoffer ikke i traditionel kemisk forstand er syrer, er betegnelsen lidt misvisende. Tanniner tilføres også vinen ved lagring på egetræsfade, idet disse overføres fra træet til vinen. Tanniner og de øvrige polyphenoler ændrer sig ved lagring af vinen, idet der langsomt sker polymerisationer og reaktioner med bl. a. sukkerstoffer og protein. Det betyder, at nogle af polyphenolerne fælder ud, og derved bliver vinen blødere og mindre bitter og adstringerende. Farven ændrer sig også med tiden fra rød til mere brune nuancer som følge af kemiske ændringer i anthocyaninerne. Flere af polyphenolerne virker som antioxidanter, og giver herved vine med stort indhold et godt lagringspotentiale. Anthocyaniner, og polyphenoler i det hele taget, sættes ofte i forbindelse med de gunstige virkninger índtagelse af moderate rødvinsmængder menes at have på helbredet. Nitrogenforbindelser Nitrogenforbindelser kan forekomme i vinen i følgende former: Proteiner, polypeptider, aminosyrer, nitrat- og ammoniumioner. Ingen af disse forbindelser har den store betydning for vinens smags- og duftmæssige egenskaber. Derimod har forbindelserne betydning for gærens udvikling, og er der for lidt af disse forbindelser under fermenteringen, vil der opstå problemer. Endvidere har specielt proteinerne betydning, hvis de optræder i for store mængder, idet de i givet fald kan medføre klaringsproblemer og ustabilitet. Proteinnedbrydning under fermenteringen kan være årsag til dannelse af svovlforbindelser. Det er specielt aminosyrerne cystein, cystin og methionin, der bidrager. Nedbrydning af disse vil føre til svovlbrinte (~rådne æg) dannelse, hvilket selv sagt er meget uheldigt. Svovlbrinteudvikling kan skyldes mangel på assimilerbart (let optageligt) nitrogen, og kan bremses så snart svovlbrintelugten erkendes ved tilsætning af ammoniumioner (f. eks. ammoniumhydrogenfosfat / diammo-niumfosfat) 3. Sulfider Svovlbrinte Dimethylsulfid Dimethyldisulfid Thioler Methanthiol Ethanthiol Sulfoxider Dimethylsulfoxid Thioalkoholer Mercaptoethanol Thiomethylbutanol Duft karakter Rådne æg Skrald, majs på dåse Musling Gummi Løg, gummi, stinkdyr Plastik, gummislange Hønsemøg Hvidløg, purløg Tabel 2: Væsentlige svovlforbindelser der kan forekomme i vin (efter L. Bisson, University of California at Davis). Svovlforbindelser Svovlforbindelser i vin falder i følgende grupper: Sulfider (svovlbrinte / hydrogensulfid, disulfider), thioler (merkaptaner), sulfoxider og thioalkoholer. Mange af disse forbindelser er flygtige og har tilmed ofte en aromakarakter i ubehagelig retning. Følgende ord bruges ofte til beskrivelse af deres lugt: Gummi, løg, skrald, stinkdyragtig, petroleum m. v. (se tabel 2) - alt sammen duftelementer, der meget nemt helt kan spolere vinens aroma / bouquet. De dannes ved gærens omsætninger, og små mængder vil altid dannes under fermenteringen; men i visse situationer dannes mere end ellers. Som ovenfor nævnt er dannelsen afhængig af assimilerbart nitrogen, og kan forebygges, hvis der er mistanke om for lidt assimilerbart nitrogen i druerne, ved tilsætning af gærnæringssalt (indeholder ammoniumhydrogenfosfat). Endvidere vil en række andre forhold også påvirke dannelsen: Forskellige gærstammer kan have forskellig tilbøjelig til at danne svovlforbindelser, redoxpotentialet i vinen (svag iltning kan fjerne moderate mængder af svovlforbindelser), behandling af vinplanterne med svovlpulver for sent inden høst, og sidst men ikke mindst de fysisk / kemiske forhold under fermentationen (temperatur, ph m.v.). Mineraler Vinens mineraler består af uorganiske salte: Denne uorganiske del kan bestemmes samlet ved foraskning, og kaldes derfor for askeindholdet. Mineralerne stammer i ubehandlet vin udelukkende fra druerne, og mineralsammensætningen heri afspejler den jordbund, planterne har vokset i. Mineralerne består af dels positive ioner (kationer) og negative ioner (anioner). De vigtigste anioner er sulfat og fosfat. Nitrat og klorid forekommer normalt i forsvindende mængder. Den eneste af disse ioner, der har betydning, er fosfat, idet denne vil kunne forårsage udfældninger med bl. a. jernioner. De vigtigste kationer er kalium, natrium, calcium og jern. Normalt er der langt mest af kalium, men mange forhold spiller ind på fordelingen af kationer, f. eks. kan der forekomme forøgede mængder af kobber, hvis druer under væksten har været behandlet med kobbersulfat ( bordeaux væske ). Både jern og kobber har betydning, idet de kan føre til ustabilitet i vinen p.g.a. udfældninger med bl. a. proteiner. Dette kan ske længe efter, at vinen er flasket. Kobber fælder også effektivt med sulfid, og har været anvendt til fjernelse af svovlbrinte. Som ovenfor nævnt er det i høj grad jordbundens sammensætning, der betinger mineralindholdet, men også klaringsmidler, syrereduktionsmidler og andre tilsætninger under vinifikationen vil påvirke mineralsammensætningen i den færdige vin, idet disse ofte tilfører ioner /2

4 Diverse To stoffer der optræder i forbindelse med visse non-vinifera arter, nemlig 2-amino-acetophenon og methyl-anthranilat er i Nordamerika (bl. a. druesorten Concord) kendt for at kunne tilføre vinen foxy karakter (tungt duft som kan give mindelser om dyrepels). Måske de også kan dannes i nogle af de nonvinifera sorter, vi bruger Danmark? Propsmag er et velkendt fænomen der kan optræde i visse proppede vinflasker og ikke i andre. Fænomenet skyldes primært to forskellige stoffer nemlig trikloranisol (~muggen) og guajacol (~røget / medicinsk). Trikloranisol kan stamme fra en evt. klorbehandling af propperne eller kan være dannet af skimmelvækst på korkbarken, ligesom også guajacol er et resultat af skimmelvækst. Måling Alle de ovenfor nævnte stoffer kan måles ved brug af den rigtige målemetode, men i alle tilfælde gælder, at der er tale om forholdsvis komplicerede målinger, der kræver måleudstyr, der normalt kun findes i egentlige laboratorier. Derfor finder jeg ikke disse målemetoder relevante her, interesserede kan finde oplysning om dette hos både B.W. Zoecklein og P. Iland (se litteraturlisten). Afslutningsvis vil jeg her give en oversigt over de målinger, der kan være relevante i forbindelse med vinifikationen, og som er enkle og ikke så udstyrskrævende. Målemetoderne er omtalt i de 3 foregående artikler. Vinstabilitet / Stabilitetstest Til sidst her lige et par ord om vinstabilitet. Stabiliteten er et udtryk for hvorledes vinen vil opføre sig ved lagring, specielt efter flaskning. En ustabil vin kan blive uklar og/ eller danne bundfald med tiden, og herved udvikle sig uhensigtsmæssigt. Vinstabilitets-test har til formål at forudsige nogle af de ændringer, der vil ske med vinen ved lagring. Forudsiger testen problemer kan disse forebygges ved forskellige klarings- og stabiliseringsbehandlinger, der ikke vil blive nærmere beskrevet her. Der er 4 typer test man kan foretage: Protein stabilitet Undersøges ved varmetest (se nedenfor) Tartrat stabilitet Undersøges ved kuldetest (se nedenfor) Farve- og oxidations stabilitet Undersøges bl.a. ved laccase test (bruning) (ikke simpel at udføre 2 ) Metal stabilitet Undersøgelse også kompliceret Varmestabilitets test Filtrer hvis vinen er uklar Lad ca. 50 ml vin stå i 24 timer ved 60 C Herefter stilles vinen 6 timer i køleskab Endelig akklimatiseres vinen til stuetemperatur Iagttag om der dannes bundfald (sammenlign evt. med ubehandlet vin) Dannes bundfald er det tegn på varme-ustabilitet Kuldestabilitets test Lad ca. 50 ml vin stå i dybfryser til det er frosset Tø derefter op til stuetemperatur Iagttag om der dannes bundfald / krystaller (af vinsten / bitartrat) Krystaldannelse tyder på kulde-ustabilitet Noter og litteraturliste til denne artikel findes på side /2 39

5 Kvalitet Hvis kommerciel vinavl skal slå an i Danmark, er det vigtigt, at Foreningen af Danske Vinavlere har overblik over hvilke vingårde, der efterhånden opnår godkendelse. Kommercielle avlere bør derfor melde sig til den kommercielle ERFA-gruppe hos undertegnede. Dansk vin bør endvidere kun sendes på markedet, hvis den opnår en høj kvalitet - her er frivillig selvjustits vigtigt. Dansk vin skal forblive en ædel vare og må ikke få ry som mastesmør eller bedre madeddike Dansk Vin som begreb får hos mange kun én chance. Her er foreningens årlige vinskue vigtigt. Foreningen af Danske Vinavlere er i samarbejde med Dansk Sommelierforening blevet godkendt af EU til at varetage en dansk vinkonkurrence, hvor der uddeles point og medaljer efter et objektivt blindsmagnings-system. Kun vine, som er blevet godkendt ved denne konkurrence må bære foreningens logo. Dette skal sikre kvaliteten, og gøre forbrugervalget mere enkelt. Sidste år fik de 2 første kommercielle danske vingårde i alt 5 medaljer. Det var en god start for det danske vineventyr. Noter og litteraturliste til Kursus i vinkemi 4: Vinens øvrige stoffer på side Noter: 1 I kemisk henseende er en aromatisk stof et, der består af en eller flere benzen ringe, og altså ikke nødvendigvis et aromatisk i betydningen duftende stof. 3 Se f. eks. Margalit 2 Se f. eks. Iland Litteraturliste: Amerine, M.A. & al.: Wine and Must Analysis Iland, P. & al : Techniques for Chemical Analysis and Quality Monitoring during Winemaking (litt. 2) Margalit, Yair: Concepts in Wine Chemistry (litt. 3) Mønster Petersen, J.: Fra vand til vin - Gyldendals Vinbøger Nielsen, O.F. & al.: Bacchus, en temabog om vin - Systime Ribéreau-Gayon, P. & al.: Handbook of Enology, Volume 2 Zoecklien, B.w. & al.: Wine Analysis and Production (litt. 1) Konsulentbistand i vinavl Dræning og grubning af vinmarker Etablering af godkendte produktionslokaler Kontakt Leon Hansen, tlf FDV medlem nr Formand for Hedeland Vinlaug /2

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale ØLLETS BIOLOGI Undervisningsmateriale Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse FREMSTILLING AF ØL...3 1. Byg / korn...3 2. Vand...4 3. Humle...5 4. Gær...5 MALTNING FRA BYG TIL BYGMALT...7 BRYGNING (URTFREMSTILLING)...9

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING Introduktion til Kend din øl Lærer- og øvelsesvejledning til praktisk øvelse i ølbrygning

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT?

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI OG KEMI, KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Antioxidanter og helbred

Antioxidanter og helbred Antioxidanter og helbred Antioxidanter og helbred En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Leif H. Skibsted Lars O. Dragsted Jørn Dyerberg Harald S. Hansen Bente Kiens Lars Ovesen Anne Tjønneland Antioxidanter

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid!

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid! Det ioniserede alkaline vand 6. udgave af ingeniør, videnskabsmand og opfinder, Sang Whang. Oversat og kommenteret af: Poul-Erik Nielsen, Sc.D. Vi har øje for din sundhed GRATIS UDGAVE! Videnskabelig afhandling

Læs mere

Basal Almen Kemi for Biologer

Basal Almen Kemi for Biologer Basal Almen Kemi for Biologer Forord Jørgen Christoffersen intro-04005 Forord Disse kapitler og afsnit er skrevet til en kommende bog: Basal Almen Kemi for Biologer Vægten lægges på grundlæggende, almene

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS RÅVARER SIDE 1 AF 11 RÅVARER Fire råvarer er nødvendige for at brygge øl: Malt, humle, gær og vand. Byg er hovedråvaren til ølbrygning. Inden byggen kan anvendes til ølbrygning, skal den omdannes til malt.

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni.

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Om deklarationer på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Indhold: Varefakta på fødevarer Sådan bruger du Varefakta Varedeklarationer og Varefakta Hvad står der i Varefakta Næringsindhold Energifordeling

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere