Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler""

Transkript

1 Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg !! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard:

2 DemensCentrum Aarhus (1) n Stab af specialister på demensområdet, som giver råd, vejledning og støtte til n mennesker med demens og de personer, der er i berøring med mennesker med demens. n Demenskoordinatorer; Demenstrænere; Psykolog; Udgående team; Pårørendeundervisning

3 DemensCentrum Aarhus (2) n DagCenter for rehabilitering n dagtilbud for mennesker med demens eller demenslignende symptomer, som ikke bor i plejebolig. n Demens Caféen: et åbent tilbud til mennesker med en demenssygdom, hvor sygdommen er i den tidlige fase n DemensHjørne: yngre demensramte i tidlige fase

4 DemensCentrum Aarhus (3) n Specialboligafsnit til mennesker med demens, der har et særligt behov for en målrettet demensfaglig indsats. n 3 afdelinger; 74 boliger

5 DemensCentrum Aarhus (4) n Personcentreret tilgang n Tom Kitwood n Anerkendende tilgang n Praksisuniversitet n Vidensdeling

6 Musikterapeut i Specialplejeboligerne n Tværfagligt samarbejde med n Ergoterapeuter og fysioterapeut n Plejepersonale; hverdagslivsmedarbejder n Udredning/afdækning af borgerens ressourcer og behov

7 Musikterapeut i Specialboligerne (2) n Træning efter 86 i Serviceloven n Gruppetræninger n Individuelle forløb n Vejledning i brugen af musik/musikalsk tilgang ifm. ADL-situationer n Musikalske interventioner til følelsesmæssig eller adfærdsmæssig regulering

8 Musikterapi med demensramte n A: Eksempel på træning: n DanseCafé; Sangkor; Mandagsmusik; Fredagsmatiné n Individuel Træningsforløb: Bevægelighed Stemningsleje Evne til at finde ro Evne til at have kontakt Kommunikation

9 Musikterapi med demensramte (2) n B: Eksempel på musikalsk intervention n Musikterapi med demensramte med agiteret adfærd n Individuel Træning Stemningsleje Evne til at finde ro Evne til at have kontakt Kommunikation

10 : DanseCafé: - behøver træning at være surt? n Musikalsk ramme til træning og vedligeholdelse af: n Fysiske funktioner Stå- og Gangfunktion, balanceevne.. Bevægelighed n Kognitive funktioner Arousal, opmærksomhed, hukommelse... n Sociale funktioner Kontakt og samvær med andre kommunikation

11 DanseCafé: Musikalsk ramme n Musik n Live n Tilrettelagt efter behov n Løbende tilpasset behovet n Genkendelighed!! n I situationen n I musikvalget

12 DanseCafé: resultater n Gustav (87. Alzheimers demens) n Arousal n Vedligeholdelse af bevægelighed n Blodomløb i arme og hænder n Ingrid (91. Vaskulær demens m skade på frontallap) n genoptræning af bevægelighed i arm efter brud n Stå- og gangfunktion

13 DanseCafé: resultater (2) n Asta (84. Alzheimers demens med frontale præg) n Positivt socialt adfærd n Jens (69. Alzheimers demens) n Fin koordination på tromme på trods af apraksi n Kommunikation - både nonverbal og verbal n Identitet - at føle sig hel n Minna (75. Alzheimers demens) n Kontakt og kommunikation: At finde ro og deltage aktivt

14 Musik og perception Rytme = Mønster Puls Tempo Feel = følelse Periode => Gentagelse => Genkendelighed Perception = skabe mønstre Sætte i relation med hinanden = skabe sammenhæng = genkendelighed = Give mening

15 Musik (1) n Rytme: n Puls+tempo+mønster+periode+ feel n Melodi: n Bevægelse fra A => B: kontur n Følelse n Harmonier: n Arkitektur; bevægelse i rum n Stemning

16 Musik (2) n Klang n Stemme? Instrument? n Varmt/koldt; hårdt/blidt; rundt/markant n Dynamik: bevægelse n Volumen: svagt/højt n Hastighed: hurtig/langsomt n Form: n Fx: vers => omkvæd n Gentagelse/bearbejdning af tema n Følelsesmæssigt forløb

17 Musik (3) n Rytme n Melodi n Harmonier n Klang n Dynamik n Form Struktureret og genkendeligt tidsligt forløb! baseret på sansning og følelse!

18 Musik (4) Struktureret og genkendeligt tidsligt forløb baseret på sansning og følelse: Ø Mening i øjeblikket i tid Ø Motivation til at deltage aktivt, fx bevæge sig Ø Entrainment : fysiologisk synkroniseringsproces

19 Musik (5): nogle nøglebegreber n Musik i kommunikation: n Tempo n Timing n Præverbal n Følelsesmæssig afstemning: attunement n Det talte sprog er ikke i centrum

20 : Musik og agiteret adfærd (1) n Hvorfor bliver man agiteret? n Demens => forstyrret opfattelse af virkeligheden: n Musik Svært ved at forstå, hvad der sker Svært ved at aflæse andre Utryghed => frygt => kæmp eller flygt! n Strukturerer tid og rum => skaber trygt rum n Følelsesmæssig afstemning/regulering

21 Musik og agiteret adfærd (2) n Kurt (81. Ikke udredt. Svær demens. Epilepsi) n Skabe trygt rum n Regulere anspændthed n Brug af musikterapeut som brandslukker n Margrethe (79. Alzheimers demens. KOL. Slidgigt) n Skabe trygt rum n Regulere frygtreaktioner

22 Musik og agiteret adfærd (3) n Ilse (86. Alzheimers. Depression) n Skabe et trygt rum n Stimulere samarbejde i ADL-situationer n Plejepersonalet overtager de musikalske interventioner.

23 Musikterapi derudover n Musikterapi med døende n Skabe et trygt rum n Arousal: Stimulere til ro eller til vågenhed n Tilbyde mulighed for kontakt og samvær Fx med pårørende.

24 Hvorfor en musikterapeut?? (1) n En musikterapeut er uddannet til at bruge musik, ikke som et mål i sig selv, men som medie til at: n Skabe kontakt og kommunikation med personer med demens => et møde i musik/musikken i mødet n Løbende at kunne afdække behov => analysere de musikalske elementer i kropsbevægelse og nonverbal kommunikation

25 Hvorfor en musikterapeut?? (2) n Musikken tilrettelægges/moduleres løbende, så den passer til behovet

26 Hvorfor en musikterapeut?? (3) n Indgå i tværfagligt samarbejde på højt fagligt niveau n Dokumentation n Musik i Teambuilding

27 Udfordringer (1) n Musikterapi kan være sjov men det er ikke underholdning n Der er altid et formål! n Kræver forståelse for, hvad musik (og lyd i det hele taget) gør og kan => hvad musikterapeuten gør

28 Udfordringer (2) n Gruppetræninger kræver plejepersonalets deltagelse. Dette kræver: n Forståelse for, hvad musik kan og gør n Planlægning n Prioritering af opgaverne - også set fra ledelsens side

29 Udfordringer (3) n Overgang n Fra den ene aktivitet til den næste n Musik i overgangsfasen n Demensramte har brug for, at andre STRUKTURER tidsforløbet for sig

30 Udfordringer (4): Jamen Jeg kan ikke synge. n Plejepersonalets deltagelse i træning og brug af musik i ADL situationer kræver: n At man tør bruge sig selv på en kreativ måde legende tilgang n At man tør komme tæt på borgeren på en anden måde.

31 Litteratur n Bonde, Lars Ole; Pedersen, Inge Nygaard & Wigram, Tony (2001): Musikterapi: Når ord ikke slår til en håndbog i musikterapis teori og praksis i Danmark, Klim n Friis, Synnøve (1987): Musik i ældreplejen, Munksgaard n Jacobsen, Astrid Faaborg (2006): Musikterapi, demens og agiteret adfærd i tidsskriftet Dansk Musikterapi 2006, 3 (2) s n Hyldgaard Larsen, Aase (2010): Musikterapeutisk pleje kan forebygge magtanvendelse, i tidsskriftet Sygeplejersken 14/2010, s n Hyldgaard Larsen, Aase (2011): Musikterapi og demens forebyggelse af magtanvendelse og arbejdsskader, kandidatspeciale i musikterapi, Aalborg Universitet Musikterapi_og_demens_forebyggelse_af_magtanvendelse_og_arbejdsskade r_ pdf

32 Litteratur (2) n n n Kitwood, Tom (2006): En revurdering af demens personen i første række, Munksgaard Danmark Levitin, David J. (2006): This is your brain on music the science of a human obsession, Penguin Groupe (USA/Canada/GB/ Australia/NZ) Lykkegaard, Chris (2013): Praksiseksempel: Musik og dans med demensramte: DanseCafé i DemensCentrum Aarhus, Socialstyrelsens Vidensportal for Demens n Ridder, Hanne Mette Ochsner (2005): Musik & Demens Musikaktiviter og musikterapi med demensramte, Klim

33 Litteratur (3) n Schneck, Daniel J. & Berger, Dorita S (2006): The Music Effect, Music Physiology and Clinical Applications, Jessica Kingsley Pbl. London & Philadelphia n Lykkegaard, Chris (2006): Musik i kroppen - om musik, krop og bevægelse i musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade, speciale i musikterapi, Aalborg Universitet (gennemgang på dansk af ovenstående bog) Musikterapeut Chris Lykkegaard:

musikterapi Kombinationen af havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse

musikterapi Kombinationen af havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse side 18 fysioterapeuten nr. 13 / september 2011 børn Kombinationen af musikterapi ogcastillo Moral havde god effekt til barn med udviklingsforstyrrelse AF: TINA RUDEBECK HOLM OG HANNE HALSKOV INSTITUT

Læs mere

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi Maja Frommelt

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi Maja Frommelt Indhold Forord Redaktionen Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi Maja Frommelt En musikterapeuts hverdag i Canada Nynne Collins Relation og vibration ny tværfaglig indsats Tina Rudebeck Holm

Læs mere

Demens. Med fokus på det relationelle møde

Demens. Med fokus på det relationelle møde Demens Med fokus på det relationelle møde Undervisning Under Bøgen 24.august 2011 Demens nøgletal Program Betydningen af faglig refleksion og viden på området Opsporing mistanke om demens Hvad er demens

Læs mere

\Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger"

\Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger \Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger" { reeksioner over et tvrfagligt samarbejde omkring et barn, der skal d. Ingrid Irgens-Møller Cand. Phil. i musikterapi, ansat som musikterapeut i Region Midt

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM)

Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE. v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Praksisbeskrivelse Skabende Udtryksformer. MUSIK & PSYKE v/ Ellen Thomasen Ergo- og musikterapeut (GIM) Vor Frue Stræde 4, 3. 9000 Aalborg 86 19 10 51 60 75 91 30 www.mindandmusic.dk Baggrund: 1966 Musiksproglig

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Forord... 11 Læservejledning... 13

Forord... 11 Læservejledning... 13 Indhold Forord..................................... 11 Læservejledning.............................. 13 1. Del MUSIKKEN OG DET KREATIVT MUSISKE Kapitel 1 ELSEBETH KIRK: Musik og pædagogik i historisk perspektiv..

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag!

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag! NYHEDSBREV 3 16. årgang Oktober 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Stigmatisering og optisk bedrag! Årskursus 2012 er vel overstået og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at

Læs mere

Musikterapi med demensramte: hukommelse, identitet og musikreminiscens

Musikterapi med demensramte: hukommelse, identitet og musikreminiscens Musikterapi med demensramte: hukommelse, identitet og musikreminiscens Hanne Mette Ridder Indledning Efter mange års praktisk musikterapiarbejde med demensramte, som senere blev erstattet af en årrække

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Master i Sundhedsantropologi Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Indhold

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere