3D COACHING NÅR COACHING MØDER DESIGN. Trine Paludan, Niels-Henrik Sørensen. 10 marts 2014 KU, Coaching forelæsningsrække

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3D COACHING NÅR COACHING MØDER DESIGN. Trine Paludan, Niels-Henrik Sørensen. 10 marts 2014 KU, Coaching forelæsningsrække"

Transkript

1 3D COACHING NÅR COACHING MØDER DESIGN 10 marts 2014 KU, Coaching forelæsningsrække Trine Paludan, Niels-Henrik Sørensen

2 Når coaching møder design Fra CO-DESIGN til COACHING. Inspiration fra design: formgivning, Co-Design/SAMSKABELSE 3D Coachings muligheder- CASES og TEORI Ansat. Projeklederen i tvivl med sig selv. Relationel synliggørelse og eksternalisering (Simone case) Ansat. Sandhedens stemme. Synliggørelse af selvnedgørelseskredsløb. Teoretiske udbygninger Gruppesnak og spørgsmål Leder coaching. Kompleksitet, krydspres og lederens unikke landskab Gruppesnak og spørgsmål

3 Hvem vi er i den formelle version Trine Paludan; antropolog; ph.d. i organisation og ledelse (IOA, CBS), o EMCC certificeret systemisk coach o Indehaver af 3D COACHING&INNOVATION o Ledelsescoach i Sundheds-og Omsorgsforvaltning, KBH, o Ekstern lektor og konsulent v. Danmarks Designskole o Associeret partner, COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Niels-Henrik Sørensen; Cand. Psych. Aut. Int. Cert. ICC Coach, Certificeret Systemisk Coach. Post Grad International Narrative Therapy and Community Work Multiteoretisk kompleksitetsfunderet organisationspsykolog (KOK4) Selvstændig psykolog, coach, organisations- og ledelseskonsulent med praksis i København k Ekstern lektor, CBS i forandringsledelses, Cand Merc. Psyk chefkonsulent hos Attractor, Rambøll Manegement.

4 Tænk hvis coachingsamtaler lod sig inspirere fra designeres måde at arbejde på? Tænk hvis mentale mønstre, tanker og følelsesmæssige tilstande hos fokuspersonen fik fysisk og visuel form og blev håndgribelige i rummet mellem coachen og fokuspersonen?

5 Inspiration til 3D coaching fra design: FORMGIVNING CO-DESIGN / SAMSKABELSE

6 FORMGIVNING Designerens iterative processer..

7 CO-DESIGN / SAMSKABELSE Co-design: når forskellige aktører m deres forskellige perspektiver og fagligheder, sættes sammen - og i fællesskab: - udforsker forhold af fælles betydning - designer løsningsforslag og visioner for fælles problemer Vha simple materialer samskabes ET FÆLLES TREJDE, hvor man bl.a. kan undersøges: 1. Nuværende udfordringer 2. Ønske -tilstanden 3. Veje dertil

8 CO-CREATION Personalegruppe bygger deres fremtidsvision af det ideelle plejecenter: teambuilding og fælles udforskning af drømme. Trine Paludan

9 Velfærdsteknologisk seminar, Århus nov Hver kommune laver sit eget kommunale Landskab som viser de vigtigste positioner, relation og udfordringer/barriere i indførelsen af bestemte velfærdsteknologier. Bagefter besøger kommunerne hinandens landskaber reflekterer, udfordrer og inspirere.

10 COK Seminar for Velfærdsteknologi, nov Århus : sundhedskonsulenter udforsker barriere, positioner og vigtige relationer i indførelse af løftekraner i Horsens kommune

11 Ønske: en jordmodertaske til systemiske og narrative coaching samtaler

12 Et narrativt coaching kit skal kunne indfri (B)likket rettes mod hele systemet, mod den cirkulære måde, [individer], organisationer eller familier skaber og vedligeholder problemer på. Væk fra individet som ejer af problemer og hen imod relationer som opretholder af meningsfulde, men muligvis problemfyldte samspil (Jacob Mosgaard s. 10 i den danske indledning til Uærbødighed og fordomme, Ceechin, Lane og Ray, 2012).

13 Et narrativt coaching kit skal kunne indfri eksternalisering (White og Epston 1990) Ønsket til jordmodertasken var helt konkret at kunne foretage eksternaliseringer i en coaching samtale; selve begrebet eksternalisering synes jo at kalde på visualisering og formgivning

14 COACHING KIT: INDHOLD COACHENS JORDMODERTASKE: Træ dukker i forskellige farver 3 hvide skumplader Tuscher i forsk. farver Post-it notes i forsk. farver og størrelser

15 ET COACHING KITs STADIGE UDVIKLING PROTOTYPER NYT DESIGN

16 COACHING KIT ets MULIGHEDER CASE. Perspektivet fra en ansat: Projeklederen i tvivl med sig selv.

17 CASE SIMONES KAMPE T. : - Hvis jeg var en flue som svævede heroppe (holder hånden ovenover pladen), hvad ville jeg så ikke kunne undgå at ligge mærke til fra Jeres sidste møde? S.: - Ja, det er et godt spørgsmål! hun tænker længe og udbryder: - Jeg står jo overfor en flok løver! Hun reflekterer fascineret over denne indsigt, og vender tilbage til scenariet igen: - Det går pludselig op for mig, at de har jo også tvivl og indbyrdes konkurrence! Nu begynder Simone selv at interagere med coaching kittet. Hun lægger pile ind mellem de hvide ekspert-dukker, for at tydeliggøre deres delvist indbyrdes konkurrence. Noget går op for hende: - Det er derfor de skal vise sig, når de er sammen! Hun udbryder lettet: - Det her handler jo ikke kun om mig! Scenarie 1. SIMONE og EKSPERTGRUPPEN

18 CASE SIMONES KAMPE Simone tager den grønne Simonedukke, løfter den, bevæger den op og ned så den vakler usikkert i luften. - - Jeg vil gerne blive bedre til at stå fast i stormvejr, beholde benene på jorden, ikke være så vaklende T. : - Hvad er det, som gør dig vaklende? Simone svarer med tårer i øjnene: - Jeg er jo i tvivl om, at det jeg gør, er godt nok. T. - Og hvis vi nu, på denne her nye plade, skulle tage en figur som er den stemme som siger, at du ikke gør det godt nok, hvad skulle den så hedde? S. : (tænker) - Jamen den skulle simpelthen hedde Tvivlen. Simone vælger en hvid dukke-figur som vi på den nye plade sætter en lille post-it på med navnet Tvivlen Scenarie 2. Simone og Tvivlen

19 EN SAMTIDIGHED AF INDRE og YDRE RELATIONER at have både scenarie 1 og 2 synlige på bordet samtidig, gør det muligt med en særlig lethed at forholde sig til både den ydre og den indre situation; både Simones dialog med eksperterne og hendes indre dialog med Tvivlen. Materialerne i Coaching KITet forstærker muligheden for at arbejde med en samtidighed af indre og ydre relationer. Ved sådan at se hele situationen opstår en stærkt bemyndigende position for fokuspersonen i fht til sin egen situation..

20 Eksternalisering: en praksisfunderet begrebsudvidelse eksternalisering (White og Epston 1990) navngivning af problemer; fra tillægsord (jeg er usikker) til navneord (usikkerheden har fat i mig) personen er personen/problemet er problemet/personen er ikke problemet multiple eksternaliseringer (White s dobbelteksternalisering) eksternalisering af flere problemer/ temaer/problemalliancer i samtalens forløb

21 modal dobbelt- eksternalisering Art Fischer; i tale og på skrift på tavle Coaching-KIT; samtidighed af sproglig, skriftlig, fysisk, kinæstetisk - håndterlig eksternalisering af indre og ydre problemer Coaching-KIT; eksternalisering i mange modi multimodale eksternaliserede koblingspunkter for forandring og læring

22 teoretisk udbygning (1) Vi foreslår, at reservere begrebet dobbelt-eksternalisering til denne, og i særlig grad den praksis som coaching KIT et indstifter, idet de eksternaliserede temaer både navngives sprogligt (syntaktisk), og skriftligt (på post it) og yderligere ved at få sin egen flytbare krop (håndgribelig) samt en fysiske plads i rummet(rumligt). fra artiklen Håndgribelige Samtaler. En introduktion til et systemisknarrativt coaching Kit, Paludan og Sørensen 2013

23 teoretisk udbygning(2) dobbelt kontingens i samtaler Med dobbelt kontingens forstår vi den mangedobbelthed af mulige modale indgange til læring og forandring, som fokuspersonen tilbydes i kraft af samtidigheden af tale- og tankemæssige, visuelle, auditive, kinæstetiske, rumlige og refleksive koblingspunkter. Disse tilbydes som mulige baner eller stier for erkendelsens bevægelse, som fokuspersonen kan gribe til, alt efter hvilken retning, tempo og stemning der opstår. Ligeledes kan coachen løbende gøre sig strategiske overvejelser over, hvad coachen med fordel kan bringe i spil med blik for fokuspersonens fortsatte bevægelse. fra artiklen Håndgribelige Samtaler. En introduktion til et systemisk-narrativt coaching Kit, Paludan og Sørensen 2013

24 effekten af dobbelt kontingens Og i samtidigheden af disse forskellige modi, opstår den dobbelt kontingens overskuddet af mulige indgange til problemløsningen Hvor sproget er lineært organiseret (man kan kun sige én ting af gangen), forholder det sig oplevelsesmæssigt anderledes med både syn og følesans man kan sagtens både se og føle flere ting samtidig - samtidig med at man taler sine tanker og refleksioner i retning af nye erkendelser af selv og andre. fra artiklen Håndgribelige Samtaler. En introduktion til et systemisk-narrativt coaching Kit, Paludan og Sørensen 2013

25 Det indre og ydre dobbelt pres Når folk går ned, er det ofte nogle ydre omstændigheder som fodrer en indre destruktivitet og det er presset fra det indre som får dem til at knække sammen. 3D materialet synliggør det destruktive kredsløb mellem ydre forhold og indre (dis-)positioner

26 PERSPEKTIVERING- Det her handler jo ikke kun om mig! Muligheder i stresssamtaler? Klassiske fælder i stresssamtaler: Simone jobrelateret fænomen - sig op! (stimulus-funderet) individuelt fænomen - mand dig op! (responsfunderet) Coaching-KIT synliggør samtidigheden af indre og ydre forhold og faciliterer potentielt stresssamtaler hvilende på en forståelse af stress som et transaktionelt (relationelt), narrativt og meningscentreret fænomen (stimulus organismerespons funderet) (Lazarus 2006)

27 Hvad tænker I nu? Tag en snak m dine to sidemænd m/k: hvilke overvejelser og tanker afstedkommer dét jeg har hørt indtil nu? Evt. hvilke spørgsmål sidder jeg med? Lidt spørgsmål fra salen

28 LEDER COACHING Kompleksitet og mestring af krydspres

29 Centerchefen og den opsplittede mellemledergruppe

30 MAGTENS RØDE CIRKLER I Systemet af positioner og relationer mellem forvaltning, centerchef, mellemledere, personale, borgere

31 COACHING KIT et som VÆRKTØJ TIL LEDELSESCOACHING - Coaching kittet er oplagt i forholdt til mestring af krydspres og håndtering af kompleksitet og relationelle udfordringer. For eksempel ledelse gennem ledere og af ledere. Blandt andet fordi coaching kittet gør relationelle systemiske dynamikker synlige og konkrete, og fokuspersonen tildeles et blik 'ovenfra' på sin egen situation; - et refleksionspunkt, som skabes allerede i samtalens begyndelse.

32 PERSPEKTIVERINGkompleksitets- og paradoksledelse: fra dilemma til paradoks Muligheder i kompleksitets- og paradoksledelse? at synliggøre og stå i kompleksiteten ved potentielt at facilitere samtaler hvilende på en transformationslogik: at bevare kontakten med det hele (paradokset) indtil noget viser sig muligt at handle på (modsat dilemmaet) (Majgaard 2013, Stacey 2009)

33 Overlevering. Post-it notes På post-it notes opsummerer jeg (og som regel i farvekoder): væsentlige træk v situationen værdier nøgle ord Intentioner ønsker ord og sætninger fra eksternaliserede positioner Fp tager post-it notes med sig efter coaching samtalen.

34 Overlevering. Fotos Coaching samtalen danner konkrete billede. Fp, særlig ledere, tager ofte fotos af samtalens scenarier på bordet med deres mobiltelefoner Så kan jeg huske det. Fotos bliver også coachens hukommelse, og empiriske opsamling til brug for senere artikelskrivning.

35 UÆRBØDIGHED Arbejdet med COACHING KITet fordrer en konstant opmærksomhed og fornyet aktualitet af det systemiske princip om uærbødighed. Analogt til den systemiske coach s uærbødighed overfor egne hypoteser, tjener uærbødighed overfor selvfremstillede coaching materialer til den kontinuerlige refleksion over, hvordan coachen kan bruge materialerne i den tilpasse forstyrrelses tjeneste. Både hypoteser (og materialer) kan, hvis de anvendes ureflekteret, vise sig uegnede for skabelsen af bevægelse og brugbar meningsdannelse for fokuspersonen (Tomm 1992).

36 Så er det Jeres tur! Snak i grupper af tre om dét I finder mest interessant, mærkeligt, oprørende, eller inspirerende v. oplægget - Vi er naturligvis nysgerrige efter at vide: - Hvilke erfaringer har I selv med visualiseringer og evt. 3D former i Jeres coaching praksis? - Hvilke muligheder ser I 3D coaching teknikker? (muligheder vi måske ikke har set..) - Hvad tager I med Jer herfra? Spørgsmål fra salen!

37 TAK! Kærlig hilsen Trine og Niels-Henrik Link til artiklen 3D COACHING. Introduktion til et systemisk-narrativt coaching kit

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere