Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg."

Transkript

1 Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg / Prisen er 90 pr. rs e S ener. Trsdag ' /. sløiet fisk, 2025 øre fr rund fisk, 2 8 januar F d L::'d:! øre pr. liter lever g 80 S øre pr. liter rgn. TRSLDFSKET har i uken været Fra Lften meldes 8. ds. at faa drevet med usvækket kraft. Veiret Til Titran ndbragtes mal, bater. er ankmmet Der har kun har ikke lagt hindring i veien. sm frdeler Slg paa ca. 230 fartøler. været utført ubetydelige frsøk, hvr Gjennemsnitsfangsten pr. tur har dg Prisen var 27 kr. maalet. under man fik ptil 60 stk. fisk i været mindre end i frrige uke, men V ærdien av ukens.fangst anslaaes Vestlften. deltagelsen større. Det mest bemer til ca. 90 krner. kelsesværdige ved ukens fiske er den 0stlandsfisket har været mislyk Veiret: Meterlgiske bsermstændighet at silden er paatruffet ket hele uken. Dette skyldes delvis va t ri um beretter: i større mængder søndenfr de felter veiret; men fangsterne har gsaa været Østenvinden blæste temmelig sterk sm der hittil er fisket paa denne ubetydelige, naar der har været anled paa Sydkysten i den første halvdel av sæsn. nsdag indkm l mtr til ning til at drive. Fra Kristiansand uken. Trsdag løiet den nget g gik Aalesund med 25 maal sm var fisket meldes at utsigterne er slette. senere nrdstlig g nrdlig. nv. av. Strhlmen. rrrsdag indkm Av vinterfetsild fiskes fremdeles gsaapaasydvestkysten hersket sterk mtrer med maal fisket endel i nderøen. sidste uke ptges østenvind eller sydst. Frnemmelig utfr Nrdøerne (Lepsø m. fl). Fre 22 maal, hvrav 4 maal smaa var dette tilfældet nsdag g likeledes dag indkm 5 mtrer til Rmsdals sild, sm gik til sildljefabrik, resten trsdag frmiddag, da vindstyrken var værene fra nahavet med tilsammen isedes. ppe i strm. Fredag g lørdag var 0 maal, til.aalesund 65 mtrer fra Br i s l ing fi s k e t i Ryfylkefjrdene derimt østenvinden temmelig svak. strælmingen SvinøStrhlmenna ligger fremdeles nede, g snurpent Ved Bergen g nrdenfr har man med maal g til Søndre lagene sta ar i begrep med at reise hele uken hat frhldsvis rlig veir; søndmør 20 mtrer med 8: hjem. rril Stavanger bragtes i første kun nsdag g trsdag var vinden 38 maal fisket nv. av Svinø. gsaa halvdel av januar kun ca. 30 skjep nget friskere. søndenfr Stat er silden paatruffet, idet per brisling, sm betaltes med 3 kr. Hele kysten nrdenfr Stat likep l mtr indkm til Mldøen med 30 skjeppen. Av smaasild tilførtes ca. til Finmarken har hat en meget rlig maal fisket v. av Kraakenes. Lørdag 23 0 skjepper. Prisen fr denne uke, hvad veirfrhldene angaar. Sønindkm til Rmsdalsværene 4 mt var l u d. enfr Lften har svake østlige været rer med gj ennemsnitlig 8 maal, til S kre i fis k e t. Finmarken fiskes det almindelige. Nrdenfr har vind Aalesund 3 dampskibe g mtrer der mindstvestligst. Fr Akkerfjrd retningen variert en ael. Den var fr med gjennemtmitlig 27 maal, til Søn i Hjelmsø er det bedre, ptil 30, det meste sydlig først i uken, derefter dresøndmør 63 mtrer med gjennem likesaa fr Kj llefjrd g Finkng vestlig, g de t sid ste dage blæste snitlig 55 maal g til Mldøen 4 m kjeilen. Fra Gryllefjrd g Mefjrd ialfald paa Finmarkskysten nrdlige trer med gjennernsnitlig 8 maal. Der vær i Trmsø meldes gdt fiske. vinde. indbragtes ialt søndenfr Kristiansund Dverberg, Øksnes, Bø, Gimsøy Mens det sydlige Nrge har hat litt ca. 97 maal. g Brge er pfisket ca stk. kjølig veir saaledes har termmetret Hvedfisket fregik imidlertid paa Fisket er smaat i Brge g Gimsøy, paa Vestkysten i regelen vist kuldegrader strækningen GripSmølenTitran bedre i Bø, hvr der flere steder er har derimt temperaturen i det Sulen, g fangsterne bragtes til Kri fisket fra 2 til 250 stk. paa garn nrdlige hldt sig adskillig ver det stiansund g Titran. Nedenstaaende eller line. Øksnes er der fisket p nrmale; enkelte dage er termmetret tabel gir en versigt ver tilførsler til til 4 stk. av strskøiter. Dver kmmet ver frysepunktet paa Fing priser i Kristiansund: berg el' der siden nytaar fisket 2540 markskysten. Fredag g lørdag sank. D/s M/f Gj.snit alt Pris stk. trsk fruten anden fisk. Det dg temperaturen adskillig paa sid stmaal maal kr. meste er hittil saltet. stk. fisk nævnte sted. Søndag / 28 / 2. k fi k Mandag / 2 7 / 2 veier st. is

2 26 UKENTLGE MEDDELELSElt Flt NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 22 januar 93 Strsildfisket. Telegrammer. pslag 5. 4/ : Strsildfisket. Kristiansund: dag fra GripTitranhavet 6 mil av land 60 dampere 50 mtrer maal. Størrelse Pris 57. Gdveir. Driverne ute. Titran: dag' 2 mil vest Sulen, 3 mil vest Titran 47 drivere 908 maa. Pris 4 / 2 7. Gdveir. Utseiling. pslag 5. 5/ : Strsildfisket idag. Aalesund: mtr / 2 mil nrdvest Strhlmen 25 maa. Størrelse 550. Kristiansund: Fra GripSmølenbavet / 2 6 mil av land 47 dampere, 60 mtrer 0353 maal. Størrelse Pris Gdveir. Driverne ute. Titran 64 drivere 2 mil vest Sulen g 3 mil vest Titran maal. Pris 4.G6. Gdveir. Tilstede 70 drivere, 60 kjøpefartøier, 5 landkjøpere. pslag 5. 6ft: Strsildfisket idag. Aalesund: mtrbaater utfra N rdøerne maa; pris 7. Kristiansund: Fra Grip Sulenhavet / 2 6 mil av land, 56 dampere, 47 mtrer Størrelse 55565, pris 562G. Gdveir, utreise. Titran: 42 drivere 2902 maaj, pris 46, bedst 23 mil VNV Sulen. pslag 5. 7/ : Strsildfisket idag: Søndre Søndmør: 20 mtrrbaater 2 mil nrdvest av Svinø 838 maal, størrelse , pris 35, faa deltagere, faa kjøpere, gdveir. Aalesund: 65 mtrbaater fm SvinøhavetStrhlmenna maal, størrelse 5606, pris lf53. Kristiansund: Fra GripSulenhavet / 2 6 mil av land, 76 dampere, mtrer 5246 m8al, størrelse 55n65, pris 52. Guveir, driverne ute. Rmsdalsværene : 5 mtrer fra nahavet, ialt 0 maal, pris 53, gdvt'ir. Mldøen mtrbaat ca. 30 maal vest av Kraakenes. pslag 46. Stenkjær 2 / : Sidste ukefisket nderøen 22 maal, hvrav 4 maal smaasild slgt sildlj bfabrik, resten 8 maal 56 streks iset, pris 4.50 maalet. alt fisket i distriktet maal, derav saltet M g slgt sildljefabrik 4 maal, resten iset. Plitimesteren. Skreifisket. pslag 29. Bdø 8/ : Yttersiden: pfisket , hvrav saltet 3326, hængt 35, resten iset, damptran 326, lever 538, rgn 237 hl., priser fisk 2025, lever 02, rgn 8. Fiskevegt level'hldighet 56, fetprc8nt Fisket begyndt fr de fleste vær, fisket ujevnt, bedst liner. SaltenHelgeland: 'Tilflytning fregaar til samtlige vær, hvr drift endnu ikke begyndt. Amtmanden. pslag 32. Vadsø.': Jppen 80360, Gammelvær 40, Hasvik, Vaagai', Ta brshavn, Meltefjrd 50, Breivik, Breivikbtn 24, Sørvær 8, Medfjrd smaabaater 2, skøiter 48, Akkerfjrd baater 3 4, Gjæsvær 702, Maasø 60, Havøsnnd 6 95, Akkerfjrd i Hjelmsø 50, Tnfjru 38 pslag 5. 8h: Strsildfisket. Titran: 2, Kistrand 50450, Hnningsvaagene gaar 3 dampere, 25 mtrer, 5 seilskøiter, 3, Helnes g Kamøhavet 825, 2040 maal, pris 25. Kjøllefjrd 030, Gamvik 40 pslag 5. 9/ : Strsildfitlket. Titran: 9 Finkngkjeilen 020, Hasvik 2275, fartøier maal, pris 2. Uke Dyfjrd 26, Kvitnes 25, Bedekvantum 7750 maal, hvrav iset 2, saltet 'vaag 7]4, Bugønes 3. Alt trsk i Søndre Søndmør: 63 mtrer fra Svinø Amtmanden. havet 8'55 maal, størrelse , pslag 34. Trmsø 6h: Gryllefjrd: Frepris 02, tildels reclskapstap sildetyngde. dag, lørdag 450, mandag, tirsdag, ns Gdveir. Ukekvantum 4460 maa, derav iset dag 3063 tal. Kilpris sløiet 0/3,, saltet 43. Rmsdalsværene : Fra na lever 0/2. Mefjrdvær: Skøiter denne uke havet 4 mtrer 0308 maal, størrelse 0 halingen' gjennemsnitlig, smaabaater 550, pris 2. Aalesund: 3 dampskibe, \ mand8g jevnt lasu t, tirsdag, nsdag litt min mtrer 3 mil ut fra Svinøen Strhlmen dre dg gdt fiske. Stiftamtmanden maal, pris 3. Ukekvantum 48 psag 36. Gimsøysmd 8 : GimFløy: Fimaal, herav iset 28, saltet 9. Kristian sket hittil smaat. Samlet pfisket kvantum sund: Fra GripSulenhavet /26 mil av land saltet, iset. 'Tilstede 4 mtrbaater, 80 dampere, 90 mtrer 5463 maal, 22 baater, 38 mand. Lensmanden. størrelse 56062J), pris 4::;. U.kekvanum pslag 36. Bøstad 8i: Brge: Fisket 470 maa], derv. saltet? 5, set l?. begyndt med ca. 80 gal'lbaater g 5 mtr Mldøen 4 mtrel 3 ml vest av Kraake skøiter. pfisket ca trsk, alt hængt. nes 328 maa. Samlet ukekvantum F' k t. d t' d l' l h'. t 3869 t t S e gjennemgaaen e smaa, a mm elg ' maa, elav se.. sa e '. 80 r trækn'n' Ttalfangst maal, herav iset 27447, P. l g. Lensmanden. saltet 39092, hjemmebrukt 230', mt i pslag 5. 20ft: Strsildfisket igaar Kristiansund: Vanlige felt 4 dampere, mtrer 053 maal. Pris 0 / 2 l/ 2 Gdveir, mange utreist. Bjørnsund : 3 mtrer fra nahavet 5725 maal. Størrelse 580. Pris 2. Rmsdalsværene : 20 mtrer ialt ca. 2 maal. Aalesund: Fra Griphavet 3, fra Svinøhavet 9 drivere 0 35 maal. Størrelse 560. Pris 3. Søndre Søndmør: Betydelig mindre fangst. pslag 7. 7/ : Østlandsfisket. Krbtiansand: Endel baater ptil 2 maa], frøvrig hyse, alt iset, 90 brsme, saltet, 50 hvrav iset, resten saltet, 6 kg vendereise, uveir. uer, iset. 6 sei, saltet, 40 pslag 7. 2 / : 0stlandsfisket: Ukefangst kveite, iset 5 hl. lever g 60 hl. rgn. 6 maal Kristiansand, Priser: Trsk 0, hyse 5, brsme 6, uer, pslag 8. Trndhjem 20/: psynsbetjenten sei 8, kveite 30 øre pl'., lever 0 g rgn Titran telegraferer: Ukeparti 7750 maal, 8 pr. liter, av leveren dampet 20 hl dampmedicintran, leverbldighet 5 pr. hl. Fiske derav sendt fersk 2 maal, resten saltpt 26, pris 27. alt pfirket vegt 250 pr. trsk. maal, saltet Tilstede 45 kjøpefartøier, 5 landkjøpere, 5 drivfartøier. pslag 36. Tunstad 8/ : Øksnes: Belæg Lensmanden. 83 baater, hvrav 85 mtrbaater med 78 dryer, 84 mand, 26 kjøpere, 9 damperier. Parti: 3742 trsk, hvrav Fetsildfisket. saltet, hængt, iset, 47 kveite, smaafisk, 76 hl. damptran, 29 rgn, hvrav 43 iset, 6lJ udampet lever. Fiskevegt 250, fettprcent 3540, leverhldighet 6. Priser: Trsk 90, lever 0 2, rgn 0, kveite Ellevte til yt pslag 36. Bø i Vesteraalen 8/ : Denne uke Hvden garn 3025, liner Nykvaag liner 264. Aasandfjrd garn Straumsjøen garn 42. Skaarvaagen li,ler , garn Svinøy 2 nætters garn Skagen liner 4 2. Værøy garn Liner pfisket parti 82 5 stk, hvrav saltet Damptran 03 hl., tranprcent Rgn 60 hl. Fiskevegt Leverpris 02, fiskepris 90, rund Belæg 06 mtrbaater, 54 smaabaater, 0 mand. 3 kjøpefartøier. Agnmangel. Lensmanden. psag 36. Dverberg 8/ : Dverberg: Til pslag 7. 5/ : Østlandsfisket. Strm, snetykke hindret drift. pslag 7. 6h: Østlandsfisket. KrisHansand : gaar driver 3 maal utfr ksø, størrelse 6, pris 24. Strm, snedrev. da' vinterfisket ankmmet 88 linebaater mtrbaater, 7 garnbaater, 55 mand, 3 kjøpere. strm landligge. Fredl'iksværn: gaar uveir,, tilstede 6 mtrskøiter, andkjøper. Siden nytaar er pfisket stk. trsk, tende 6 sjøveirsdage. Fisket til g med femtende stadig økende ptil 4 tal paa strskøiter, trsdag gjennemsnitlig strskøiter Nyksund 8 tal. gaar liner litt mindre, men garn bedre ptil 4 tal Vestbygcen. Lensmancen. Utenlandske fiskeriere Uken 28 januar 93. Sildefisket l Bhuslen gav uken et utbytte av hl., hvri er indbefattet hl. fisket lørdag ds. Prisen har i uken været fra 7 til 2 kr. hl. Hamburg g Hull pnaar silden mtrent samme priser sm vr strsild. alt i denne sæsn pfisket hl. mt hl. ifjr. Der er intet saltet i uken. Fra Nrges fiskeriagent i England, dat. Hull 7 januar. Beretning fr uken endt 7 januar 93. Paa grund av frrykende snestrme har de britiske fiskere i frrige g delvis i denne uke været nødt til at ligge uvirksmme, hvilket særlig fr det sktske sildefiskes vedkmmende har girt et strt avbræk, da det rapprtertes at tætte g utstrakte sildestimer std paa kysten. Frrige ukes fangst ved Strnway utgjrde saaledes kun 53 erans, sm bringer ttalfangsten p til 6 3 erans, g ved Mallaig utgjør ttalfangsten erans. Prisen fra 2/30/ pr. eran. Ved Wiek vilde fangsten været betydelig, hvis veiret ikke hadde været fr vldsmt, idet fiskerne paa Sutherlandshirekysten hadde lkalisert svære g utstrakte stimer. de sid ste par dage har fisket været jevnt gdt, med priser fra 20/22/ pr. eran.

3 22 januar 93 UKENTLGE MEDDELEÆER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 Tilførslen av brisling, smaasild g blanding til Stavanger i 92. (Sammendrag av de ukentlige pgavel'). Brisling skj i 90..., Smaasild ski Blanding skj. med JJb. 80 pr. kasse, g 6474 kasser strsild, sm betaltes med Jff,;. 84 pr. kasse. Hull pnaaddes mtrent samme priser. Tilførslen til HamburgAltna av' ferskfisk var livligere denne uke. Der msattes ver 9 kasser nrsk fisk, sm pnaadde gde priser. Kveite betaltes med 665 pf. pr. pund, hyse 2433, trsk 423, sei 7 / 2 20 /z. Hvrfra 92: Stavanger amt..., Søndre Bergenhus amt... : l 520 Fra Nrges fiskeriagent i England, Nrdre Bergenhus amt dat. Hull 7 januar 93. Lister g Mandals amt Sil d em ar k edet. Hertil er tilført i uken 593 kasser strsild, 60 kasser østlandssild g 095 kasser svensk Anvendelse i 92: sild. Røkt, nedlagt i tmat Snestrmen bragte str frstyrrelse Krydret,...,... '...' paa vrt marked derved at byen paa Ylarinert , 3 0 det nærmeste var islert fra utenverdenen, idet telegraffrbindelsen med Saltet Trvført indlandet var avbrutt, g av den grund set fremkm ingen rdres paa sild. Der Fdermelfabrikker Værdi kr. 569\:7 kr kr Mt ' Pr. skjeppe a kr kr..36 kr..4 a r, fl, Samlet vær di kr l Telegramm er. Sildefisket i Bhuslen. Markedsberetninger m. V Cl Uken 28 januar. pslag 4. 5/ : Sildefisket Bhuslen: gaal' \ smaat fiske Marstrand. Pris pslag 4. 5/ : Sildefisket Bhuslen: gaal' Markedet fr den saltede strsild var meget gdt fiske Marstrand, pris 68. kke ifl. fiskeriagent,vestergaarcs telegram sm pgit smaat. pslag 4. 6/ : Sildefisket Bhuslen: gaar av 4 ds. fastere. Der betaltes Jfb. 45 intet sildefiske. Baard vind. fr de største merker ned til Jf{g. 30 pslag 4. 7/ : Sildensket Bhuslen: gaar fr størrelsen 5/ ds. var priserne mtrent de samme. Fr sktsk intet 'sildefiske. Silden antages gaat tilhavs. pslag 4. 8/ : Sildefisket Bhuslen: gaar intet sildefiske. behandlet 6/7 betaltes Jlh. 33. Av pslag 4. 20/ : Sildefisket Bhuslen. dagens parti 7 tønder var endel Smaat fiske lørdag VingaSkagen. Pris 2. Ukefangst hl. Ttalfangst uslgt. 20 ds. ntertes gsaa samme hl., mt i!h2, i priser. Kønigsberg var dg strsild 9, ttalsaltning tønder mt i 92, 7439 i 9. fferert til J&. 29 eif, g fra Stettin pslag 4. 2/ : Sildefisket Bhuslen: gaar rapprteres slæpende salg. Fiskeriagenten anbefaler fremdeles eifsalg g smaat fiske sydligst. Pris 2. Strømhindring. pslag 4. 2/ : Sildefisket Bhuslen: ntet fiske idag. Snestrm. fraraader knsignatiner. Fersksildmarkederne i Hamburg g Sardinfisket. Hun mttar saavel nrsk sm svensk sild, g priserne er mtrent de samme Til Bergens børs telegraferes: Bilba 2l/ Sardinfisket Vig daarlig. Santancler intet. Mangler beretning Gijn. fr begge srter. Hamburg mttk kasser, svensksilc, sm betaltes var 2 baater inde i løpet av mandagen fra strsildfeltet, hvrav fra den først ankmne 34 kasser blev slgt til 8/, men ved ankmsten av den anden baat blev prisen 5/6, g rester ne sm verhldtes til den følgende dag blev slgt ut fr 4/6/6. Av østlandssild frekm 60 kasser sm gik til6/6/6. Ruieskibet fra Vestnrge bragte tiltrvs paa trsdag 7 kasser strsild sm gsaa pnaadde en pris av 5/ 5/6, g en strsildlast idag gik ut til 4/6, En anden baat fra strsildfeltet uteblev idag, hvilket spaar ilde fr salget imrgen, ukens daarligste salgsdag. Den svenske sild, sm hvedsagelig gaar til gatesalg paa indlandet markeder, slgtes paa mandag th 7/ 8/3. nsdag 3/66/6, trsdag 2/4/ g idag 4/. Av 3 dampskibe sm hitkm inflt er 2 berdret til kntinentale havne, g den 3elje venter paa rdre, da det befrygtes at markedet herstecs_vilde faldt sammen med yderligere tilførsel av sild utjenlig fr røkeribedriften g sm beflkningen har faat avsmak fr. Kunstig fisketørring. Med den tiltagende interesse frhaanden fr dette emne henvises til en artikkel m behandlingsmaaten i Fiskets Gang g til tegninger av vne g)'ammer i N rsk Fiskeritidende'. Begge dele kan let fm'arbeides i Nrge, men fr dem sm ønsker vne herfra kan disse

4 28 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 januar 93 erhldes til priser fra 2 til 3 Klipfiskmarkedet. stykket. pslag 5. 2/ : Generalknsulen Bilba telegraferer: Bilba: Salg 22 nrsk. 3 færøisk. Behldning 48 nrsk. Priser nrsk 49 til 52, færøisk Santander : Telegrammer. Salg 625, behldning 465, ufrandret pris. Paris 06.80, Lndn Saltsi d marked et. pslag. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Mira: Castr 2350 slsld, markedet fastere. Dagspris 3/350 45, ;:;50/4 mangler, 4/450 36, 450/5 33, 5; pslag. 7/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Hereules 7 tønd... r slsild 4/ , 450/5 3235, 5/fl , 6/7 sktskbehandlet 33. Endel uslgt. pslag. 2 /: Fiskeriagerit Westergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: 88 tønder svensksild, 'spents 20, largespents 2 eif. hllandsk. Yarmuthsild ufrandret. Sl sild fferres 29 eif. Stettin: 3080 nrsk, 94 svensk, 360 Yarmuth, KKK, KK rømmet 4542, K 4042, MK 332, M 2022, sælges tøndevis. Uganet sl sil 4/6 utbydes Slæpende salg. Behvet freløbig dækket. Sktsk behandlet 6/7, 7/8 imøtesees med interesse. Skjæresild, va ar sild rømmet; sktsk, engelsk ufrandret. Hamburg: 3494 uganet slsild. Priserne ufrandret, endel uslgt. Knsignatiner bør undgaaes, anbefaler cifsalg. Knsulatberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 3/: mprt g msætning av klipfisk fra 6/_/ 93, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg 5 nrsk, færøisk. Behldning pr. / 50 nrsk, 3 færøisk. Fersksildmarkedet. følge indberetnilg fra vieekn pslag 2. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: 38 kas sulatet i Vig var sardinfisket der slet ser svensksild 68. Castr, Mira 28 str under frrige uke. sild 67.. pslag 2. Rgnmarkedet var sm følge derav 4i: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 40 strsild, 58, uten nævneværdig msætning. svensksild 78. Viceknsulatet i Gijn meddeler, at pslag 2. 6/ 3 : Fiskeriagenterne telegraferer: HamburgAltna: 43 kasser svensksild 74, blandet Kristian viceknsulen i S.antander pgir, at sardinfisket der var ganske gdt, mens sundssild 86. Hull: 25 kasser svensksild 36. der praktisk talt intet var fisket av pslag 2. 7/ : Fiskeriagent Jhnsen tele sardiner. graferer : Hull: 5 kasser strsild 4/6, 30 svensksild 4. pslag 2. 8i: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burgaltna : gaar N ()rrøna, Nidelven 2250 kasser Kristiansundssild, pris 74, igaar idag 0 svensk:sild l3. pslag 2. 2 /: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: Uketilførsel kasser svensk sild 80, 6474 strsild 84, 423 smaasild 27, 98 engelsk. pslag 2. 2i: ]iskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: 46 kasser svensksild 5 / 2, 550 strsild 6. pslag 2. 2: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 53 strsild 45, 23 svensk 4/6. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 7 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna igaar: Hereules) 78 kasser fisk, hyse 2430, sei 7 / 2 8 / 4, trsk 622, kveite pslag 3. 8/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: Nrrøna 2 kasser fisk, hyse 2429, trsk 423, kveite 70. pslag 2. 8/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: HamburgAltna: Nidelven 340 kasser fisk, hyse 2633, trsk 2, sei 20 / 2, flyndre 4050, kveite 665. Fra generalknsulatet i Genua, dat. 2 januar. Siden min sidste indberetning av 2 desember er der til Genua indført fra Nrge med tt Thresens linje 980 baller 62 5 stkfisk. mprtørernes engrspriser stiller sig nu saaledes: Stkfisk: Bergen: ma tynd vestre... d. fyldig Finmarken : ma 2 gr. 27 Klipfisk: Labradr..., Labradr st yle.... slandsk.... Pris pr. ufrtldet. Lire / Kun ubetydelige smaasalg finder sted, g priserne maa nærmest betegnes sm nminelle. Lagrene er velfrsynte, særlig av stkfisk. aaret 92 er der til Genua tilsammen indført fra Nrge stkfisk g klipfisk mt stkfisk g klipfisk i 9. Økningen i stkfisk imprten gj ælder væsentlig finmarksfisk. ndberetning fra legatinen i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, dat. 22 desember 92: tidsrummet 5 desember indførtes til Ri de Janeir følgende partier ldipfisk: Via Bremen 32 hele g Prisen fr ste srt pgaves ntert 4350 halve klli. til ptas. 50 a 53 fr nrsk g ptas. Hamburg 2280 hele 56 a 60 fr færøisk. Liverpl 450 g Santander. Salg 575 nrsk Behldning pr. / 090 nrsk. New Yrk 2780 hele g 5 halve Prisen fr ste srt pgaves ntert 750 halve til ptas. 54 a 55 fr nrsk. ndførselen via New Yrk mfatter Paa Madrids børs ntertes /: sm vanlig kun tønder, ikke kasser. Pesetas pr. fre. a/v l/paris. Den nrske fisk begynder nu fr ngen l Æ a/v ljlndn. del at kmme i tønder. Fr første gang ser jeg nu en prisntering fr nrsk tøndefisk i Ri de Janeir. Detaljpriser har været følgende: 42:43 milreis pr. kasse fr nrsk fisk fat 442 kasse sktsk 3839 fat peixeling. Behldningen anslaaes til ca. 3 0 klli. ndberetning fra generalknsulatet i Bilba til Utenriksdepartementet, dat. 9 januar 93. Man tillater sig herved at meddele det ærede utenriksdepartement, hvad generalknsulatet gjennem plysninger indhentet her paa pladsen g fra de frskjellige viceknsuler har erfaret med hensyn til rgn behldninger ved aarsskiftet samt de sidste priser paa rgn i distriktet. Bilba blev rgn behldningen ved utgangen av desember 92 anslaat til ca. 2 tønder av nrsk prindelse. De pnaadde priser fr første srt rgn utgjrde 60 ptas. pr. tønde. Fr anden g tredj e srt har det ikke været mulig at erhlde nget nøiagtig prispgivende, idet prisen skal rette sig efter de behldninger hver enkelt kjøbmand sitter inde med. \en der eksisterer altid en prisfrskjei paa 0 til 5 ptas. mellem hver klasse. Fruten det venanførte kvantum nrsk rgn fandtes der desuten i Bil

5 22 januar 93 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 ba et mindre parti engelsk rgn paa ca. 50 tønder. Viceknsulen i Santander p]yser, at det er vanskelig at faa nøiagtig pgave ver rgnbehldningen i distriktet; denne antages at utgjøre ca. 2 tønder, der frmentlig alt er av nrsk prindelse eller ialfald imprtert fra Nrge. Priserne hadde i aarets løp fluktuert adskillig, idet der fr prima aars trskergn blev betalt ildtil ptas. 65 pr. tønde, mens underrdnede srter blev slgt like ned til ptas. 25 pr. Viceknsulen i Cruna kalkulerer rgn behldningen ved aarsskiftet til 80 gammel vare 595 ny Rgnmarkedet blev fr tiden karaktisert sm meget rlig. De sidst erhldte priser utgjrde fr gammel vare 25 a 35 ptas. g fr ny ca. ptas. Fra viceknsulatet i Vig meddeles, at rgnbehldningen ved aarsskiftet anslges til ca. 5, alt av nrsk prindelse. De sidst erhldte priser utgjrde: Fr klassen ekstra 65 ptas pr. primera 55 Pasajes var rglbehldnilgen meget ubetydelig efter viceknsulatets indberetning, da knsumenterne er faa g frsyning skaffes andetsteds fra, sm f. eks. Bilba. Rgnbehldningen er av nrsk prindelse g de sidst erhldte priser utgjrde fr ste klasse ptas pr. tønde. Viceknsulen i Gijn har.plyst, at rgnbehldningel dersteds skulde ut gjøre fra 45 tønder med prisen varierende fra 020 ptas. pr. td. ; markedet var dg en del trykket utvilsmt sm følge av det daarlige sardinfiske. følge de venfr meddelte plysninger kan saaledes behldningen av rgn i Bilbas knsulatdistrikt ved aarsskiftet 92/3 anslaaes til tils. ca tønder mt henhldsvis ca. 4 g 45 ved aarsskiftet 9/ g 90/. Fra vicekmulatet i Altna, dat. januar. J eg tillater mig herved at indberette, at den 8 ds. ankm dis Espana fra Kristiansund mej en ladning 264 kasser fersk strsild, hvrfr der pnaaddes en pris av 6 til 8.0. fr kassen. Pakningen var gd med ca. 320 stk. sild 2 i kassen. Sildens kvalitet var gjennemgaaende gd, dg ikke av bedste kvalitet, fr hvilket tilfælde man hadde 2 pnaad fr denne ladning indtil 2 Jb. mer fr kassen. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 8 januar. følge indhentede plysninger skal ttalindførselen av klipfisk til nedennævnte havne i N rdspanien ha været følgende i nvember 92: Cl) cq t t t,..., r,..., e. Cl) t 0 G'q,..., e. 0 0,... e. G'\,...,... :::' r,..., 0 ') 0 L Cl) ') e. r G'\ ') L Cl) 0 e. G'\ G'\ G'\ G'\ t t,...,,... G'\ G'\ ') lci :::' 'i ') :,..., Cl) <ti 0 '<:l ') t G'\ e. <ti t e <ti r ') Cl) e... 0,..., r G'\ Q.) Q.) 'S.. S Q.) 8 Q.) l'> e. >=l en aj. Q.) e<el D >=l UJ '>. sa... h zw 8 Sm nævnt utviser venstaaende tal ttalindførselell g indeslutter saale;des gsaa den i transit til incllandet ankmne fisk, der fr Bilbas vedkmmende utgjrde kvinaler nrsk fisk. Fra knsulatet i Messina, dat. 0 januar. mprt av stkfisk til Messina fra til 3 desember 92. nrsk damper fra Bergen 342 l tysk Hamburg engelske. Hull belgisk l Antwerp italiensk )) Neapel 74 østerrigsk Genua 20 tlsammen kg mprt av klipfisk til Messina fra l til 3 desember 92. engelsk damper fra New Yrk østerrigske dampere, fra Genua Neapel... '28 0 italienske dampere, fra Catania Neapel tilsammen 95 5 M ess i n a s gr s sis ter s s a l g s p l' ise l' fb. lv ess i n a, t d bet a t. St k fi s k: Lire. hllænder lste kval. garantert 6 str, prima...,. 4 vestre fin rundfisk, prima italiensk lste kvalitet hyse, str, blank..., 70 westre, 8te kvalitet i baller paa 25 kg Klipfis k: St. Jhn, ny.... Gaspe.... St. Pierre... ' Fra viceknsulatet i Altna, dat. 7 januar. den henrundne uke var msætningen ved Altna fiskema'.'ked atter ganske livlig. Tilførselen fra fiskedamperne var bedre end i den frrige uke, g tilbragte de markedet varer av særlig gd kvalitet. Efterspørselen paa alle fiskesrter var meget str, hvrfr der fr næsten alle srter pnaaddes meget gde priser ved auktinen. Saaledes betaltes der fr str klje indtil 52 pf. pr. $, middelsstr 35 /2 pf. g smaa klje indtil 30 pf. pr. %; fr str flyndre indtil 70 pf. pr. $, rødtunge inctil Jl0..6 pr. CjJ), fr laks indtil Jlh g fr aal indtil.0..0 pl'. $. Da fiskefrbruket i indlandet er steget betydelig, g da man i den nærmeste fremtid ikke venter ngen større tilførsel til fiskemarkedet, er det at anta, at priserne ved markedet i længere tid vil hlde sig ngenlunde i denne høide. fiskedampere bragte til auktins 24 0 Cf[; fersk fisk. Videre blev ved auktinen msat i ukens løp kasser aal, 242 kasser fersk østersjøsild,_ 6 5 Cf[; flyndre fra Esbjerg g 2 0 $ andre indsendte fiskevarer. Alle varer blev ved auktinen hurtig msat, g var fiskekvantumet ikke paa langt nær strt nk verfl'efterspørselen. Tilførselen av fersk sild ver Altna

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 januar 93 De engelske g walesske fiskerier. (Ved Nrges fiskeriagent i Strbritannien g rland). Desember 92 2 naaneder 92 wts.,g wts. pgave ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 9/ til 5/ 93. Til nrske statiner bl'. utenlandske d. 5 0,: Tils bl'. Fr alle srter tils Specifisert fr følgende srter: Sild G g l Brisling Brisling etc. Makrel...,... l 78 l Tilførsel til Stavanger i tidsrummet Trsk..., l januar 93. Lange t Sei Bris Pris Smaa Pris Hyse ] 972 6b Hvrfra ling pr. sild pr. Flyndre..., l skj. skj. skj. skj. Kveite a... ) l \ Ttal fr Stavanger amt S. B. amt..., ,.25. Lister g Man De irske fiskerier. dals amt.. \ 4.25 (Ved Nrges fiskeriagent i Strbritannien g rland) \ Desember 92 Desember 9 wts. wts. Fr alle srter tils _ J Specifisert fr følgende srter: l Sild...,...,..., l Brisling...,... 3 Makrei...,..., l Trsk..., '.,.,, Lange...,....,.,., Hyse... ; Flyndre..., l l Røkt...\2685 \46 Tmat.., ' Krydret _.._._. 0 _ = Desuten Blanding 4 skj. a.50, røkt, fra Stavanger amt. V ærdi 'brisling kr. smaasild blanding kr sildekai var i ukens løp større end i den fregaaeride uke. Saaledes ankm den ds. en nrsk damper fra Damptran, kldkl. Lfts Kalfsund med en ladning paa l 77 Raamedicintran kasser fersk sild, hvrfr der betaltes Blank trsketran... 7 til 8 Jf,;. fr kassen. Den 3 ds. Brunblank d..., ankm 3 sildeladninger med kas Blank industriel..,.... ser svensk sild, hvrfr der pnaaddes Brunblank d til l 7 Jb. pr. kasse. Den 4 an Brun levertran.... km en svensk sildeladning med 2 43 Sæltran, lys.,.,...,.. kasser, g den 5 ds. en ladning paa D. brunblank kasser, g betaltes der fr de D. brun...,... t sidste ladninger 4 til 5 Jf,;. pr. Silderan, lys.,._ '.... kasse. Den samlede direkte ukeimprt D., brunblank.... av fersk sild fra Kalfsund var saaledes D., brun,., ladninger med samlet kasser Hvaltran, uraffinert nr. svensk sild. D.,,, l D., 2 D., 3 D., ' 4 Markedsberetning m. tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 7 januar 93. Medicinale transrter g bnmtran fastere. Jeg nterer: Bruttsalgspriser. Jb. 67/68 54/55 'l 48/50 45/46 37/39 33/34. 33/34 39/40 35/36 28/29,,33/34 29/30 26/ /37 3/32 28/29 Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekl etær). Bergen, 8 januar 93. Tranmarkedet har vecvarelde en fastere tne. Kldklaret clamptran har saaledes senest pnaadd kr. 59 li 60. Bruntran har været betalt med kr. 28 paa fat g kr. 29 paa tønder. Rundfiskmarkedet er rlig med ubetydelig msætning. Senest er betalt fr fyldig vestrefisk kr. 9, fr almindelig hllænder kr. 3 g fr samfængt kr. 7. Paa sildemarkedet er strsild senest handlet til kr. 4 fr rundsaltet vare.

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / til / 93, Fetsild Nrdsjø slands Klipfisk, Klipf., is Rt Hyse, Anden.m. Vaarsild g skaa Strsild m Brisling Rundfisk Sei Rgn Tldsteder sild sild nrsk landsk etc. skjær ret sild rund tørfisk tran Kristiania Sandefjrd.. Kristiansand. 602 Flekkefjrd. Stavanger... Kpervik... Haugesund.. Bergen Flrø... ' Aalesund B30 Kristiansund Trndhjem Bdø... ;.. Svlvær..., Narvik... Trmsø... Hammerfest Vardø... Vadsø... Andre alt , U 79 uken Hval Sæl Bttle Makrei, Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Makrei, laks, levende Anden Fisk, saltet Tldsteder tran tran nsetran Hummer fisk, saltet saltet fersk fersk aal fersk fisk i fartøi ks. stk. i Kristiania Sandefjrd... Krisiansand Flekkefjrd Stavanger Kpervik... Haugesund... 3 Bergen Flrø Aalesund... Kristiansund Trndhjem... Bdø... Svlvær..., Narvik... Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø.... Andre ' alt uken = ==== Sildemel R.m. Brun Haa Blank Brun tran blank kjærr. tek fiskeguan l Sælskind Hermetik l>:; l '. :;>:> t:: ;:,:> c Li p:i tt t::; t:t tt tt t<l pj j Z p:i j H p:i t<l ttj t>;j t:t 3 j p. j H p::: t: 3 t>;j,...

8 32 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT }RA. FSKElDREKrrøREN 22 januar 93 fra den kmmunale fiskeauktin. meget str; fra nrdlige distrikter an Ved T. AnfindRp,n. km gsaa en mængde iset fisk, g Altna fiskemarked. H. Kser.. 93 B gik priserne yderligere ned paa denne ergen, 3 Januar. (Meddelt av fiskeriagent WesteJ'gaaJ'd). vare. Tilførslen av ferskfisk, hveclsagelig A v sa t e t fi s k k m d er gsaa fl ere msætningen idesbl'. maaned 9) 2: nyfisket sei g trsk., var meget str større parter. nrdenfra ; fisken fandt Pd. JfftJ. i slutten.. av frrige uke fra nærmeste.. g d avsæ t nmg,. men. t'l ave prser. m t Damptrawlere kystdstrkter grundet. pludsehg md h va d d er t'dl' l t b t t Sjøevere l gere. lar være e a. truffet kulde med gdvelr. M'l k.... El bfiskere an V neppe unne gjøre regnmg gsaa idag tilførtes markedet en paa mer en d 20 f r perse t rs k g 6 ndsendt indl str del sei g trsk, hvilket bevirket k'l ' øre pr. l lr b rsme nu fr'emve' utenl endel prisfald paa den isede fisk fra t'd handl i en. nrdlige distrikter. Fr senest ankmne partier kan Der pnaaddes idag følgende priser: nteres: Fra nrdlige distrikter : Nrdenfra : Øre pr. kil Fersk kveite, midd smaa rødfisk (uer).... hyse.... trsk, hdeløs.... brsme, d. Nysaltet trsk i kasser brsme Fra kystdistrikter ne : :B'ersk trsk, rund... pr. stk sei,,, 4550 strsild... pr. ks. kr. 56 Saltfiskpriserne vil antagelig falde yderligere ved lignende str tilførsel av ferskfisk. Bergen, 20 januar 93. gsaa frrige uke var tilførslen av ferskfisk fra nærmeste kystdistrikter Øre pr. kil. Fersk kveite, med hde d. smaa rødfisk'(uer) hyse, prima trsk, hdeløs brsme, d. 02 Nysaltet trsk i ks. 202 Fersk brsme... sei, rund, fra Kristiansund.. pr. stk. sild, uiset fra Kristiansund.. pr. ks. Fra kystdistrikterne : Fersk trsk, rund, pr. stk. sei, fien:!=:. :'.mne an:'m:r:lk k:ee Pf u:ss:::) stk. makrel, 2584 kasser sild, 2 stk. stør, 49 stk. østers. Desuten slgte 45 kuttere, 95 fldevere g 80 jller sin fangst ved bryg gen. Den utenlandske fisk var fra: Sverige: J/;{g. Fisk pd Sild kb England: Fisk pd Danmark: Fisk , pd Sild.... l 62 ks Hlland: Fisk pd Stør.... st. 2. Nrge: Fisk pd Sild ks J/;{g f/v::!9lm3til kva til (Quantities reprted t late t. be included in the reprt fr this week :re added t ttals fr next week.),; A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces)? Dampmedicintran (Cd liver il) hl.? Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl.? 'B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vam'sildefisket (Spring Herring), februarmars maal il 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a)l)r vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn... maal il 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d maal il 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Ameriea) 8/ 93 l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scand.inavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang ani es sm kilde ???

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor UJ{entlige meddelelser for norsk fiske.ribed rift 2. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 18 januar 1911 Nr. 3 stiansand var 18 kr. maalet. gsaa Likeledes fiskes noget i Søndhordland. Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere