FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

2 INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed i det fri 8 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER Efterårsoplevelser i Fælledparken 10 Indholdsfortegnelse Plant træer 12 Blomstereng i Lersøparken 14 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER Valbyparkens skovhave 16 Rosenklipning i Valbyparken 18 Blomster på Husum Torv 20 Istandsættelse af hornminen i Churchilparken 22 Jord under neglene i Københavns skolehaver 24 Frivillige finder flagermus 26 Leslåning på Damhusengen i Vanløse 28 KONCEPT 3 PARTNERSKABER Bordtennis i det fri 30 Mink i Utterslev Mose 32 Får i Utterslev Mose 34 ANDRE EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGE INITIATIVER Tendenser inden for frivillighed 36 Ren By Århus 38 Ny Familiesundhedsplads i Eskildstrup 40 Giv naturen en hånd 42 By & Havn 44 Lokale grønne partnerskaber 46 Hvordan kommer jeg i gang med frivillighed i det fri? 47

3 VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE PRÆG PÅ KØBENHAVN? Der er mange måder at være aktiv på i samfundet. En af dem er at være frivillig. Frivilligheden har rigtig mange interessante perspektiver i forhold til vores arbejde i kommunen. For selv om Københavns Kommune er fyldt med engagerede medarbejdere, kan københavnerne bare noget, kommunen ikke kan. EU Kommissionen har udnævnt 2011 til at være europæisk frivillighedsår. Det vil vi gerne støtte aktivt op om, og derfor inviterer vi københavnere til at sætte grønne, frivillige aftryk i København. Frivillige københavnere kan komme med nye idéer til arrangementer og måder at bruge byens parker på. Nye måder, der virkelig taler til dem, der skal bruge parkerne, som jo i sidste ende er københavnerne selv. Jeg tror på, at der sker noget særligt, når folk får rum og mulighed for at tage initiativer og ansvar. Frivillige kan bidrage med idéer og engagement, der ikke kun supplerer det vi allerede gør, men tilfører vores by noget helt særligt. Samtidig skal vi holde fast i, at de frivillige er frivillige. De er ikke en erstatning, så vi kan spare lidt ekstra på de kommunale budgetter eller en anledning for os politikere til at løbe fra vores ansvar ved at afgive det til andre. Det første skridt på vejen Når det kommer til parker, må vi erkende, at vi er nybegyndere omkring frivillighed i København. Vi ved, at vi har meget at lære. På de næste sider kan du læse de tanker, som kommunens medarbejdere gør sig om frivillighed i det fri. Derefter kan du læse en række konkrete eksempler på frivillighedsprojekter, der er ført ud i livet. Måske kan du finde inspiration til dit eget eller jeres frivillighedsprojekt i Københavns grønne rum. Sidst i kataloget kan du se, hvor du skal rette henvendelse, hvis du går med idéer til frivillighedsarrangementer, og du gerne vil se, dem blive til virkelighed. God læselyst! Bo Asmus Kjeldgaard Teknik- og miljøborgmester En god by at leve i er en grøn by Parker og træer, haver og vand er den direkte vej til mere livskvalitet, og gennem frivilligt arbejde kan folk med grønne fingre få nye og særlige oplevelser. I det hele taget synes jeg, at det er vigtigt at give københavnerne mulighed for at deltage mere i parkernes liv og bruge deres fritid på en sund måde. Vi vil i Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde målrettet på at få de frivilliges gode initiativer og engagement til at spille sammen ved at skabe endnu bedre grønne områder i København. Oplevelsen ved at bruge en park kan også være, at være med til at forme den og hjælpe med at holde den ren og pæn. Parkerne er ikke kommunens parker, men nogle store, ja, meget store haver, som vi københavnere ejer i fællesskab. Der er mange måder at være frivillig på. Nogle frivillige har måske mest lyst til at deltage i enkeltstående arrangementer, andre vil måske deltage i mere forpligtende samarbejde. Nogle vil måske indgå i politisk arbejde, andre vil måske helst gøre noget praktisk. Frivillige er forskellige. Pointen er, at vi skal give plads til alle former. 3

4 FRIVILLIGHED I FOKUS I samfundet er der generelt fokus på frivillighed, også i relation til parker og naturområder. Når vi ser omkring i verden, er der frivillige, der planter og dyrker grøntsager gennem organisationer, der bygger på principper om samvær gennem havearbejde det såkaldte Community Gardening. Ligeledes får mange en ekstra dimension på oplevelserne i det grønne, når de deltager i plantning, fjerner skrald eller strigler politiets heste i Central Park i New York, hvor der er lang tradition for frivillighed. Også i Danmark er frivillighed ved at vinde frem indenfor parker, naturområder, skove, strande og havne. Center for Park og Natur arrangerede i november 2010 konferencen "Frivillighed i det fri", der både bød på erfaringer med og idéer til nye projekter for frivillige. Både kommuner, organisationer og private har taget initiativer til frivillighed, der løfter lokalområder og gør byer, parker og naturområder til skønnere steder at være. Vi oplever, at stadigt flere tager initiativ til frivillighed i det fri. Det kan være lokale ildsjæle, der brænder for projekter, som kan være med til at løfte et område. Eller sociale arrangementer, hvor folk planter blomster i en park, og hvor det lige så meget handler om at hilse på naboen, som det handler om at plante. Det kan være at påtage sig et lokalt ansvar for at indsamle skrald i naturområder. Eller det kan være firmaer, der gerne vil lave teambuilding med at vedligeholde en legeplads i den lokale park. Center for Park og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen hilser alle disse initiativer velkommen. Vi ønsker mere frivillighed i det fri, og da flere henvender sig for at gøre en indsats, og være med til at holde vores grønne og blå områder attraktive, vil vi gerne skabe rammerne for, at det bliver lettere at være frivillig i det fri. Nye perspektiver på frivillighed På konferencen Frivillighed i det fri kom det frem, at de frivillige godt kunne tænke sig, at kommunen i højere grad understøtter frivillighedsprojekter. Nogle københavnere oplever, at de har gode idéer, men de har svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig for at føre dem ud i livet. Der er også flere, der giver udtryk for, at de savner en afklaring af, om kommunen kan gå aktivt ind i frivillighedsprojekter på den ene eller anden måde. Med de mange ønsker og erfaringer som udgangspunkt har Center for Park og Natur udviklet tre koncepter, der favner de tendenser til frivillighedsprojekter, vi ser i øjeblikket. Koncepterne skal understøtte konkrete initiativer til projekter, så man som frivillig får en direkte indgang til den rette person, når man har fået sin idé. Det vil også gøre det lettere for os i Center for Park og Natur at håndtere henvendelser fra frivillige, så alle får en god oplevelse, og indsatsen sker dér, hvor der er brug for den. VI OPLEVER, AT STADIGT FLERE TAGER INITIATIV TIL FRIVILLIG- HED I DET FRI. DET KAN VÆRE LOKALE ILDSJÆLE, DER BRÆNDER FOR PROJEKTER, SOM KAN VÆRE MED TIL AT LØFTE ET OM- RÅDE. ELLER SOCIALE ARRANGEMENTER, HVOR FOLK PLANTER BLOMSTER I EN PARK, OG HVOR DET LIGE SÅ MEGET HANDLER OM AT HILSE PÅ NABOEN, SOM DET HANDLER OM AT PLANTE. 4

5 Center for Park og Natur samarbejder med Københavns Universitet, LIFE, hvor der er igangsat et studie af borgerinddragelse i relation til kommunal drift. Projektet opridser muligheder og begrænsninger i relation til frivillighed, ligesom der er fokus på at afklare fordele og ulemper ved forskellige frivillighedsinitiativer. Projektet fokuserer også på de frivilliges motivation. For hvad er det, der driver frivillige, og hvad får de ud af deres indsats? Frivillige i parker og naturområder I dag er der allerede en række københavnere, der yder en frivillig indsats. Mange deltager i områdeløft, er aktive i lokaludvalg eller parkbrugerråd, der nedsættes, når der laves udviklingsplaner for byens fredede parker og naturområder. De yder alle en stor indsats i at repræsentere borgernes stemme, så udviklingen af det grønne sker i samklang med københavnernes ønsker og behov. Der er også frivillige, der yder en meget konkret indsats. Det er mennesker, der henvender sig og gerne vil løse en opgave, som de enten har særlige kompetencer til at udføre eller bare energi og gejst til at gøre en ekstra indsats. Det kan være den pensionerede håndværker, der henvender sig for at få lov at sætte et monument i stand, eller folk der har en passion for rosendyrkning og involverer sig i Valbyparkens temahave. Det kan også være hende, der gerne vil bruge sin weekend på at male bænke, eller dem, der ser det som noget helt særligt selv at plante træer og blomster i deres nærområde. 5

6 KONCEPTER FOR FRIVILLIGHED KONCEPT 1 ARRANGEMENTER Arrangementer afholdes med det formål at skabe opmærksomhed omkring en sag eller et område i byen. Det kan være Center for Park og Natur, der står for arrangementet, særligt hvis fokus er at fortælle borgerne om vores daglige arbejde. Initiativet kan også komme fra lokalt engagerede eller borgergrupper. På den måde får arrangementet karakter af et samarbejdsprojekt mellem kommunen og lokale kræfter. Temaet for et arrangement kan være at igangsætte en udviklingsplan for en park, eller en mulighed for at vise, at man kan bruge parker eller naturområder på nye måder. Det kan være en dag, hvor der indsamles skrald og sættes fokus på, hvor meget skrald, der efterlades i parker og naturområder. Det kan være et arrangement, hvor der plantes blomster eller træer, eller hvor man er sammen om at bygge et kunstværk eller istandsætte et bygningsværk. Arrangementer afholdes på en enkelt dag, og det kræver sjældent forudsætninger for borgerne at deltage. Arrangementer kræver derimod en stor indsats fra dem, der skal planlægge og arrangere. Det er kommunens håb, at arrangementer kan igangsætte andre lokale frivillighedstiltag. KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER Interesserede borgere løser en opgave, som de på en eller anden måde har særlige kompetencer til at løfte eller blot har en særlig interesse i. Det kan være, at man er aktiv i et park brugerråd, at man hjælper med at beskære roser i Valbyparken, at man er med til at registrere flagermus i parkerne eller istandsætter monumenter i sin fritid. Ofte kræver de afgrænsede opgaver særlige kompetencer hos borgerne, men det kan også være opgaver som den frivillige løser efter oplæring fra andre frivillige eller en koordinator fra Center for Park og Natur. KONCEPT 3 PARTNERSKABER Interessegrupper, lokaludvalg, borgergrupper eller enkeltpersoner kan have en idé om et større frivillighedsprojekt, de gerne vil igangsætte. Det kan være ønske om at starte et græsningslaug, etablering af lokale petanquebaner eller projekter, der på den ene eller anden måde ændrer eksisterende arealer. Projektet vil kræve ressourcer, fx penge, råderet over grund eller lignende. Partnerskabsprojekter kan medføre ejerskab og glæde ved oplevelser, der ligger ud over de muligheder, vi ellers tilbyder i grønne og blå områder. I nogle typer projekter kan kommunens deltagelse virke som en fødselshjælper. I andre projekter kan kommunen aktivt understøtte frivillighedsinitiativet, medvirke ved planlægning eller udformning, hjælpe til udformning af ansøgning om midler eller andet, så initiativet understøttes. Et partnerskabsprojekt kræver en projektbeskrivelse, der tager stilling til planlægning, økonomi, drift og æstetik. Projektbeskrivelsen udarbejdes af de frivillige, naturligvis efter sparring med Center for Park og Natur. Herefter udarbejdes en partnerskabsaftale, der redegører for de involverede parters roller og ansvar. Projekterne vil ofte være tidsbegrænsede, og kommunens indsats er oftest begrænset. Der kan være behov for økonomisk bidrag til indkøb af materialer, men ellers er de afgrænsede opgaver primært løst ved brug af tid og knofedt. Derfor er det væsentligt at påpege, at denne type opgaver ofte kræver en større indsats fra den frivillige. Til gengæld er gevinsten umiddelbar, fordi det typisk er en meget konkret og synlig opgave, som bliver løst. 6

7 DE TRE KONCEPTER FAVNER IKKE ALLE INITIATIVER TIL FRI- VILLIGHED. (...) IMIDLERTID ER DET VORES HÅB, AT DER INDKOMMER PROJEKTER FRA FRIVILLIGE, DER UDFORDRER VORES KONCEPTER, SÅ VI PÅ SIGT MÅ RAFFINERE DEM ELLER FÅR BRUG FOR AT UDVIKLE NYE. Tre nye muligheder i det fri De tre koncepter favner de tiltag til frivillighed, vi ser i øjeblikket i København. Koncepterne supplerer hinanden og favner frivillighed fra tre forskellige vinkler. Den, der gerne vil være frivillig for en enkelt dag, kan møde op til et arrangement. Med de afgrænsede opgaver findes mulig heder for den, der har særlige kompetencer og gerne vil yde en indsats indenfor et specifikt område. Og med partnerskaber findes muligheder for de personer eller grupper, der har idéer til større projekter, de ønsker at organisere i samspil med kommunen. De tre koncepter favner ikke alle initiativer til frivillighed. Eksempelvis findes frivillige, der udøver såkaldt Guerilla Gardening, hvor frivillige i nattens mulm og mørke anlægger parker og planter vejrabatter til med solsikker. På samme måde understøtter koncepterne ikke initiativer, hvor ejerskabet til kommunale arealer overgår til private. Det er imidlertid vores håb, at der kommer projekter ind fra frivillige, der udfordrer vores koncepter, så vi på sigt må raffinere dem eller får brug for at udvikle nye. Nu er startskuddet lydt over københavnsk frivillighed i det fri, og vi glæder os til at høre om dine idéer. Se hvordan på side 47. 7

8 IDÉER OG FORSLAG FRA KONFERENCEN OM FRIVILLIGHED I DET FRI I november 2010 havde Center for Park og Natur inviteret til en konference om frivillighed i det fri. Vi ønskede at få hjælp til at besvare nogle spørgsmål om københavnernes frivillige engagement i de grønne og blå områder i København. Vi mener, at frivillighed i det fri kan give nye oplevelser og medvirke til, at flere får mere ud af de mange rekreative områder, som Københavns Kommune og dermed københavnerne råder over. Vi efterspurgte derfor input fra lokaludvalg, miljøpunkter, interesseorganisationer og borgere med en særlig interesse for frivilligheden. Der var stor opbakning til konferencen, hvor ca. 70 københavnere brugte aftenen på at lytte til oplæg fra Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard og en række oplægsholdere, der havde konkrete erfaringer med frivillighedstiltag i det fri. Vi søgte viden og indspark fra deltagerne på konferencen og i løbet af aftenen spurgte vi: Hvad er frivillighed i det fri for dig? Hvordan får vi københavnere til at blive mere frivillige? Alle idéer fra konferencen er indsamlet og har givet os en bedre indsigt i de muligheder, der er for frivillighed i det fri i København. Her er et lille udpluk af de mange svar. HVORDAN FÅR VI KØBENHAVNERE TIL AT BLIVE MERE FRIVILLIGE? Folk skal have noget med hjem i form af oplevelser, noget socialt eller ny viden. Der skal være plads til alle. Folk skal have en oplevelse, af at de er velkomne. Mere medbestemmelse i planlægningen af små og store projekter. Tilbud om hjælp til frivillighed skal være mere synlige. Belønning til de frivillige. Tilmelding centralt sted i kommunen, som tager imod nye interesserede. Fastholdelseshjælp er mindst lige så vigtig som starthjælp. Vis respekt for dem, som har lavet det lønnede arbejde og lyt til dem, så viderebringer de noget positivt til borgerne, fordi de selv føler sig værdsat. 8

9 HVAD ER FRIVILLIGHED I DET FRI FOR DIG? Styrkelse af civilsamfundet / borgerne bliver spurgt. Lokalområdet er vigtig for den enkelte. Der er mange måder at være frivillig på. Tomme byggegrunde Lommeparker eller midlertidig brug. Det man savner fx at have adgang/ansvar for dyr, socialt samvær, et (lokalt) tilhørsforhold. Frivillig noget man brænder for. Nøgleordene for frivillighed i det fri er: at frivillighed giver nye udfordringer for den enkelte en højere meningsfuldhed læring og nye kompetencer for den enkelte frivillige ansvarsfølelse og ejerskab til projektet stolthed over at være frivillig Gør det nemt for de frivillige, det må ikke være en trædemølle med papirarbejde. Motivér find og anerkend folks lyst og fokusér på det nære miljø. Fokus på læring og uddannelse af frivillige efter behov fx om forvaltning, beskæring osv. Sæt opgaver fri, sæt rammer og giv plads til initiativer under ansvar, både i planlægning og drift. 9

10 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER EFTERÅRSOPLEVELSER I FÆLLEDPARKEN I Fælledparken var der mulighed for at lave flagermuskasser, plante stauder og fiske blade op af søen, da Københavns Kommune inviterede efterårsramte borgere til grønt frivillighedsarrangement i De københavnske parker skal gøres endnu bedre at være i. Derfor inviterede Center for Park og Natur alle københavnere til at hjælpe en dag i Fælledparken i efterårsferien Med initiativet ønskede kommunen at skabe et større lokalt ejerskab til parken. Det skulle ske ved at københavnerne selv deltog aktivt i arbejdet med at passe og pleje Fælledparken. Arrangementet var første skud på stammen i en større frivillighedssatsning. Forvaltningen har efterfølgende brugt erfaringerne fra dagen til at undersøge mulighederne for at lave frivilligt arbejde i de københavnske parker. I 2010 blev der afholdt yderligere to frivillighedsarrangementer på Damhusengen og i Lersøparken. Byg en fuglekasse eller plant en blomst På dagen i Fælledparken kunne man hjælpe med forskellige sjove og praktiske opgaver som at bygge flagermus- og fuglekasser og hænge dem op, plante stauder i Sansehaven, fiske affald op fra søen, samle skrald og feje blade på Dansepladsen. Hvis du går en tur i Fælledparken og kigger op i træerne, kan du se de fuglekasser og flagermuskasser, der blev sat op på frivillighedsdagen. På trods af koldt efterårsvejr deltog ca. 50 glade københavnere i alle aldersgrupper i arrangementet. Alle var godt tilfredse med kommunens initiativ til en aktiv dag i det fri. HVIS DU GÅR EN TUR I FÆLLEDPARKEN OG KIGGER OP I TRÆERNE, KAN DU SE DE FUGLEKASSER OG FLAGERMUSKASSER, DER BLEV SAT OP PÅ FRIVILLIGHEDSDAGEN. 10

11 11

12 12

13 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER PLANT TRÆER Københavns Kommunes Center for Park og Natur planter træer, både langs veje og i parker. Det er kommunens klare mål, at københavnerne kommer oftere i parkerne, og derfor ønsker vi, at fortælle om, hvad vi bruger vores dagligdag på. Vi inviterer gerne borgere med til at plante træer ved de lejligheder, hvor det er muligt at deltage, og hvor vi har ressourcerne til at formidle indsatsen. Ejerskabsfølelse Vi ønsker, at københavnerne føler ejerskab til vores fælles parker og naturområder, og vi har en forståelse for, at følelsen af ejerskab opstår, når man føler, at noget er vedkommende. Ejerskabsfølelsen skal få københavnerne til at komme oftere og til at glædes over vores fælles områder. Samtidig handler ejerskabsfølelsen også om at passe godt på områderne og eksempelvis ikke udøve hærværk eller efterlade skrald. Når folk er med til at plante træer, er det et naturligt led i strategien om at fremme ejerskabsfølelsen. Når folk på en helt konkret måde er med til at ændre deres fysiske omgivelser, opstår der også et incitament til at passe godt på dem. Og alene dét at følge et træ, man selv har plantet, kan være grund til at besøge parken for at se, hvordan træet vokser og trives. Skolebørn med skovle og vandkander I foråret 2010 blev 50 skolebørn fra Randersgade Skole inviteret i Fælledparken for at plante træer. Fem små bøgetræer blev losset fra en mindre bil, og fyldte vandkander og skovle stod klar til indsatsen. Træerne blev plantet i et område, hvor der tidligere er fældet træer, og på dagen blev noget af det fældede træ vist frem. Flere træer var angrebet af svamp, og en stub fra ét af træerne blev studeret, mens det blev beskrevet, hvordan svampe kan nedbryde træ til mindre bestanddele, der i sidste ende bliver til jord igen. Børnene fandt spirede bog under bladdækket og stod mellem store bøgetræer, mens træernes krav til voksested blev forklaret. Mange børn var overraskede over, at sådan en lille spire kan blive et stort træ, der kan leve i flere hundrede år. Børnene fattede skovle og træer, og inddelt i grupper på 10 plantede hver gruppe et træ med hjælp fra kommunens gartnere. Træet skulle stå lige, det skulle plantes i den rigtige højde, og der skulle etableres en vold af jord omkring træet, der kunne holde på vandet. Herefter blev træerne vandet og pudset til, så alt fremstod pænt og indbydende. Til sidst bankede kommunens gartnere stokke i jorden, der fungerer som opbinding, indtil træerne har sat nye rødder. På denne måde var børnene med til at gøre en helt konkret og synlig indsats for et grønnere København. EJERSKABSFØLELSEN SKAL FÅ KØBENHAVNERNE TIL AT KOMME OFTERE OG TIL AT GLÆDES OVER VORES FÆLLES OMRÅDER. SAMTIDIG HANDLER EJERSKABSFØLELSEN OGSÅ OM AT PASSE GODT PÅ OMRÅDERNE OG EKSEMPELVIS IKKE UDØVE HÆRVÆRK ELLER EFTERLADE SKRALD. 13

14 KONCEPT 1 ARRANGEMENTER BLOMSTERENG I LERSØPARKEN I sommeren 2010 inviterede Center for Park og Natur til frivillighedsdag i Lersøparken. Målet med dagen var at gøre arealerne med højt græs attraktive og smukke ved at lægge løg og så frø, samtidig med at de frivillige kunne prøve leslåning som værktøj til at holde parkens arealer med højt græs. Lersøparken er på sin vis meget klassisk. Den består af åbne græsarealer, blandt andet til boldspil, og er omkranset af større træer og buske, der afskærmer parken fra byen og giver den besøgende fornemmelse af pusterum og ro. En eng med blomster vil give den besøgende en helt ny oplevelse på en måde, der ikke kræver de store udgifter. En varieret blomstereng er flot og farverig og ændrer udtryk i løbet af året. Engen er desuden en god måde at få et stykke vild natur ind i parken. På frivillighedsdagen mødte ca. 30 mennesker op. Kommunens folk havde købt løg og blomsterfrø, og skolehaverne, der ligger i kanten af parken, havde udlånt spader og vandkander til arbejdet. Således bevæbnet gik alle i gang og gravede løg ned under græstørvene, mens mindre felter med græs blev ryddet til blomsterfrø. Kommunen havde allieret sig med eksperten Niels Åmand, der underviser i leslåning. De frivillige kunne prøve den gamle driftsform på et stykke med højt græs. Miljøpunkt Bispebjerg deltog også i arrangementet og havde taget deres æblepresse med, så i løbet af dagen blev der serveret æblejuice af dem, der deltog fra de nærliggende kolonihaver. Det krævede ingen forudsætninger for de frivillige at deltage på dagen. Det eneste de skulle gøre var at gå i krig med spade og le. PÅ FRIVILLIGHEDSDAGEN MØDTE CA. 30 MENNESKER OP. KOMMUNENS FOLK HAVDE KØBT LØG OG BLOMSTERFRØ, OG SKOLEHAVERNE, DER LIGGER I KANTEN AF PARKEN, HAVDE UDLÅNT SPADER OG VANDKANDER TIL ARBEJDET. SÅLEDES BEVÆBNET GIK ALLE I GANG OG GRAVEDE LØG NED UNDER GRÆSTØRVENE, MENS MINDRE FELTER MED GRÆS BLEV RYDDET TIL BLOMSTERFRØ. 14

15 15

16 16 SELV OM DE IKKE ER SÅ MANGE, DER ARBEJDER I HAVEN, SÅ ER DET EN GOD OG TILFREDSSTILLENDE OPLEVELSE AT SE DE FORANDRINGER, DER ER SKET, EFTER AT DE ER GÅET I GANG MED AT PASSE DEN. NOGLE AF DE BESØGENDE I PARKEN LÆSER SKILTET OG SYNES, AT DET LYDER SPÆNDENDE. ANDRE RYSTER PÅ HOVEDET OG SYNES, AT HAVEN SER RODET UD, MEN DET ER DER OGSÅ KOMMET MANGE GODE DISKUSSIONER UD AF.

17 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER VALBYPARKENS SKOVHAVE Signe Hermansen fortæller at skovhaven er anlagt i 1996 med fokus på temaet den bæredygtige have. I starten blev haven plejet efter bæredygtige perma-principper, men over tid er haven vokset til og har mere fået karakter af en skovhave. En kærlig hånd til en tilgroet have For et par år siden begyndte Signe og en veninde at arbejde på at genetablere haven, der var meget tilgroet. En del planter var forsvundet fra den oprindelige have, så de gik sammen med andre frivillige i gang med at beskære og skaffe mere lys i haven. Signe er initiativtager til, at der i dag er en lille gruppe på tre til fem mennesker, som mødes ca. hver 14. dag og arbejder i haven. Fælles for de frivillige er en interesse for havedyrkning efter bæredygtige og økologiske principper. Gode diskussioner over hækken Selv om de ikke er så mange, der arbejder i haven, så er det en god og tilfredsstillende oplevelse at se de forandringer, der er sket, efter at de er gået i gang med at passe den. Nogle af de besøgende i parken læser skiltet og synes, at det lyder spændende. Andre ryster på hovedet og synes, at haven ser rodet ud, men det er der også kommet mange gode diskussioner ud af. Generelt oplever folk det som meget spændende med de tanker, der ligger bag haven. Grønt arbejde trækker Signe er involveret i mange forskellige former for frivilligt (grønt) arbejde, så hun overvejer at skære ned på det rent tidsmæssigt, da det efterhånden næsten er for meget. Udover skovhaven, er hun også aktivt involveret i Byhaverne på Enghave Plads og naturgenopretningsprojektet på Tippen. Det har vist sig, at netværket i det ene projekt hurtigt giver kontakt til andre lignende netværk og projekter, hvilket også betyder, at der personmæssigt er en del overlap fra det ene grønne projekt til det andet. Signe og de andre frivillige har en fin kontakt med den parkforvalter, der er ansvarlig for Valbyparken. De planlægger selv arbejdet og udfører det også, så både deres og havens ressourcer bruges og genbruges på stedet. Hvis det er nødvendigt, kan de få hjælp til det tunge arbejde eller til nye planter. Signe oplever, at der er en god dialog og en positiv interesse for det arbejde, de laver i skovhaven. 17

18 18

19 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER ROSENKLIPNING I VALBYPARKEN De sidste fem år er en række rosenelskere mødt op i rosenhaven i Valby. De mødes weekenden inden den årlige rosenkåring for at klippe de visne blomsterhoveder af rosenhavens roser, så kan de tage sig ud på smukkeste vis til næste weekends kåring af årets rose. Susannne Friis Pedersen er en af de frivillige, der klipper roserne i Valbyparken. Frivillig ved en tilfældighed Susanne Friis Pedersen har i et par år været med til at klippe roser. Det var lidt af en tilfældighed, at hun blev en af de frivillige, der kommer og klipper de mange roser. Landskabsarkitekt Helle Nebelong, der står for arrangementet med de frivillige, havde sendt en invitation til rosenklipning ud til et netværk, som de begge var medlem af. Og hvis man holder af roser, som Susanne Friis Pedersen gør, takker man ikke nej. Det første år kom Susanne Friis Pedersen alene, men året efter havde hun en veninde med. For rosenklipning er en dejlig og lidt speciel oplevelse, som er god at dele med andre. Der er mange gengangere fra år til år, især fra den nærliggende haveforening Ellebakken. En farvestrålende oplevelse Det er, når roserne står i fuldt flor, en helt særlig oplevelse at gå mellem de mange duftende og farvestrålende roser og klippe de visne blomster af. Det er et dejlig konkret stykke arbejde, hvor man som frivillig kan se resultatet af indsatsen med det samme. Ved starten af arrangementet giver rosengartner Gitte Lykke Larsen, der til daglig passer roserne, de fremmødte et lille introduktionskursus. Så klippes der roser i et par timer og som tak for hjælpen inviterer Københavns Kommune bagefter de frivillige på kaffe og kage i Café Rosenhaven. DET ER, NÅR ROSERNE STÅR I FULDT FLOR, EN HELT SÆRLIG OPLEVELSE AT GÅ MELLEM DE MANGE DUFTENDE OG FARVESTRÅLENDE ROSER OG KLIPPE DE VISNE BLOMSTER AF. DET ER ET DEJLIG KONKRET STYKKE ARBEJDE, HVOR MAN SOM FRIVILLIG KAN SE RESULTATET AF INDSATSEN MED DET SAMME. 19

20 KONCEPT 2 AFGRÆNSEDE OPGAVER BLOMSTER PÅ HUSUM TORV Lis Søkvist er en travl og engageret dame på over 80 år, der siden 2004 har været ansvarlig for pasningen af blomsterkrukkerne på Husum Torv. Efter renoveringen af Husum Torv, syntes Lis Søkvist, der manglede blomster og farver på torvet. Hun søgte derfor foreningen Opzoomers om penge til at opstille blomsterkrukker, og de valgte at støtte projektet med ¾ af udgifterne. Den sidste del af beløbet fik Lis Søkvist lokale virksomheder i Husum til at donere. De seks indkøbte blomsterkrukker var så store og tunge, at kommunen måtte hjælpe med at få dem sat op på torvet efter arkitektens anvisninger. I dag er krukkerne plantet til med et lille træ, lidt roser og nogle blomster, der bliver udskiftet efter årstiden. Tidskrævende men sjovt Det er en tidskrævende opgave at passe og vande de store blomsterkrukker, der i varme perioder skal vandes 1-2 gange om ugen. Det er også et større arbejde, i takt med årstiderne, at udskifte nogle af blomsterne i de forskellige krukker. I 2008 var der en episode, hvor krukkerne blev væltet og udsat for hærværk. Lis Søkvist søgte lokaludvalget om penge til at udskifte jorden og de planter, der var blevet ødelagt. En lille gruppe, der plejer at holde til på torvet, hjalp med at få rejst de væltede krukker op igen, og en gartner kom og hjalp med at skifte jorden og plante de nye planter. Lis Søkvist fortæller, at de forbipasserende er glade for blomsterne og synes, at det pynter på torvet. Hun har dog også oplevet at få skældud, når hun går og ordner krukkerne, fordi folk tror, at hun er ved at ødelægge blomsterne. Mange af de forbipasserende bliver overraskede over at opdage, at det er en privat person, der er ansvarlig for pasning af blomsterne på torvet, men netop frivillighedsperspektivet er en del af den oprindelige aftale om blomsterkrukkerne på torvet. I starten blev alle krukkerne vandet med vandkande, hvilket var tungt og besværligt. Men for nogle år siden blev der opstillet en ny toiletbygning, og i den forbindelse sørgede kommunen for, at der kom en udendørs vandhane op, hvilket har lettet arbejdet med at vande de store krukker. Frivillighed på forskellige tider i livet Lis Søkvist har altid lavet en eller anden form for frivilligt arbejde, men som hun siger, så skifter det frivillige arbejde alt efter, hvor man er i livet. I gennem årene har hun blandt andet været aktiv i Lottekorpset lige efter krigen, deltaget i skolenævn, menighedsråd og i en politisk forening. Derudover har hun i mange år siddet i Brønshøj-Husum lokalråd indtil det blev nedlagt. Nu er hun aktiv i Brønshøj-Husum lokaludvalg. Så der har altid været mange meningsfulde projekter at bruge fritiden på. MANGE AF DE FORBIPASSERENDE BLIVER OVERRASKEDE OVER AT OPDAGE, AT DET ER EN PRIVAT PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR PASNING AF BLOMSTERNE PÅ TORVET, MEN NETOP FRIVILLIGHEDS- PERSPEKTIVET ER EN DEL AF DEN OPRINDELIGE AFTALE OM BLOMSTER- KRUKKERNE PÅ TORVET. 20

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Sangergården den spiselige afdeling

Sangergården den spiselige afdeling Sangergården den spiselige afdeling SIDE 1 Kære læser, Det er med stor glæde, at vi her præsenterer resultatet af projekt Sangergården den spiselige afdeling. Projektet udsprang i sommeren 2012 af et behov

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Information om at være kaninejer på Skolemarken.

Information om at være kaninejer på Skolemarken. Information om at være kaninejer på Skolemarken. Velkommen til Skolemarken - natur & dyreliv. Hvis du ønsker at have en kanin, er der nogle ting som du og din familie skal vide. LÆS DISSE INFORMATIONER

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni.

MANDAG 14.FEBRUAR TIRSDAG 15.FEBRUAR. Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. MANDAG 14.FEBRUAR Det er nu ved at blive hverdag. Anne Marie smutter på Uni. Min dagsopgave lyder på at skaffe kakerlaklokkedåser. Vi har mødt to i køkkenet så nu starter 3.verdenskrig. Anne Marie kan

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

anlæg og pasning af gravsted

anlæg og pasning af gravsted anlæg og pasning af gravsted Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen anlæg og pasning af gravsted Når du har valgt et gravsted, skal du tage stilling til, hvordan anlægget skal se ud. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole 1. Velkomst Mogens Gade Mogens Gade kvitterede i sin velkomst for de modtagne udviklingsplaner og for det store arbejde som er lagt i arbejdet

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere