Det nye Sæby Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye Sæby Fritidscenter"

Transkript

1 Sæby, den Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at opføre en ny hal i tilknytning til de øvrige lokaliteter i Fritidscentret. Nedenfor at vi lavet en beskrivelse af vore planer. Vi forventer at kunne afholde licitation ultimo 2014 og igangsætte byggeriet i januar 2015 så det kan ibrugtages fra august Økonomiske konsekvenser for Kommunen: Et forøget driftstilskud på kr ,- / år. Og da vi forventer en merudlejning på hvad der svarer til haltimer, må der påregnes lokale-refusioner til foreningerne på ca. kr ,- til ,- alt afhængig af alderssammensætningen. Det nye Sæby Fritidscenter Sæby Fritidscenter blev bygget i 1977 og fremstår i dag som et utidssvarende og noget slidt idrætscenter. Vi ønsker et tidssvarende idrætscenter som passer til brugeres behov, og derfor er der afholdt to informationsmøder med brugere og borgere. Vi er nu så langt i processen, at vi ønsker at præsentere kommunen, interesseorganisationer og byens borgere for vores planer. Det primære mål med moderniseringen og nybygningen er at etablere unikke idrætsfaciliteter for kommunens børn, unge og voksne. Det nye Sæby Fritidscenters foyer: Sæby Fritidscenter skal danne rammerne for et samlingssted for børn, unge og voksne. Foyeren skal være mødestedet for centrets brugere, og skal summe af liv og aktivitet. Foyeren skal indrettes med små nicher og cafeborde, hvor der er mulighed for at holde spillermøder, lave lektier og hygge. Foyeren skal fremstå lys og åben, og det er her vi har samlet forskellige aktivitetsmuligheder for brugerne og vandrehjemmets gæster. Centrets reception flyttes til en central plads i foyeren og receptionen kombineres med en sportscafe. Ved ankomst til Det nye Sæby Fritidscenter skal idrætten være synlig. Derfor udskiftes døre til hal A til døre med glas og der åbnes op til gymnastiksalen. Ny gulvbelægning i foyer og gange, med farvede markeringsstriber på gulvet, skal gøre centret mere overskueligt.

2 Billederne til venstre stammer fra Tornhøjhallen som netop har gennemgået en renovering hvor hallen er åbnet op, og hvor der er indrettet cafe og små nicher. Sæby Fritidscenter består i dag af: Hal A som er en traditionel idrætshal med plads til 800 tilskuere til håndboldkampe, basket, badminton, vollyball og atletik Hal B som er en kasse-håndboldhal med begrænset tilskuerfaciliteter og ribbe væg. Hallen kan opdeles med foldevæg til 2 mindre haller, og der er en springgrav og en trampolin under klapper i gulvet. Traditionel gymnastiksal på 10x20 m 15- m salon skydebane til riffel og pistol Aktivitets- og værested med motionscenter, lokale til holdtræning og billard Cafeteria og Danhostel Diverse møde- og klublokaler. Udendørs arealer til fodbold, beachvolley og minigolf. Ny gymnastik- og motorikhal (hal C) I 2005 byggede vi hal B, og etablerede en springgrav i den ene ende af hallen. Det var dengang revolutionerende for gymnastikken i Sæby. Sæby blev førende for gymnastikken i Nordjylland og faciliteterne har medvirket til at udvikle talenter og gymnaster på alle niveauer. 3 af Sæbys gymnaster er i dag på landsholdet i Teamgym og vi oplever at begge Sæbys gymnastikforeninger har stor efterspørgsel til deres børnegymnastikhold. 10 års slitage og øgede krav har betydet, at Sæby Fritidscenters gymnastik faciliteter er blevet forældet, og vi oplever at vores brugere efterspørger faciliteter på et nutidigt og fremtidigt niveau. At omdanne en håndboldhal til en gymnastikhal medfører, at foreningerne i dag anvender mange timer på at slæbe

3 redskaber ud og ind af redskabsrum, det slider på redskaberne, kræver meget forældrehjælp og gør at en del af træningstiden går med at slæbe tunge redskaber. Sæby Fritidscenter ønsker at bygge en ny gymnastik- og motorikhal. Hallen skal målrettet de forskellige gymnastikformer som rytmisk-, redskabs- og springgymnastik for børn og unge samt bløde bevægelsesformer som dans, yoga, zumba, gymfit, aerobic m.m. for både børn, unge og ældre. Målet er at etablere unikke idrætsfaciliteter som kan danne rammen for de frivillige foreningers idrætstilbud. Når den nye gymnastik- og motorikhal er bygget, vil hal B være ledig til andre formål. Hal C udstyres med: 15 meter Fast Track 1 st. 4,5 x 7 m springgrav 1 stk. 6,35 x 6 m springgrav 1 stk. 4 x 6 m løsskumsgrav grav 3 Stortrampoliner Der etableres længdespringsgrav og tilløbsbane der kan anvendes til pigsko (atletik). Danse/rytmesal med glasvæg Brugergrupperne: Traditionelle foreningshold for børn Udsatte børn og børn med specielle behov (der er tale om faciliteter som også kan give overvægtige, handicappede og andre motorisk dårligt udviklede børn gode oplevelser) Skoler og daginstitutioner (ved indførelsen af heldagsskolen forventes Sæbygaardskolen, yderligere at skulle anvende idræts faciliteter i ca. 13 t. ugentlig.) Private f.eks. udleje til fødselsdage, teambuilding mv. DGI og DGF som kursussted Den nye hal ønskes placeret i forlængelse af hal A, langs hal B og med vinduespartier mod skoven, så hallen fremstår åben, indbydende og motiverer til bevægelse. Der bygges i 2 etager. Stueetagen skal indeholde en gang mellem hal A og den nye hal på 8 x 20 m = 160 m2. og på 1. sal 4 x 20 m = 80 m2. Hal C dimensioneres 40 x 20 m = 800 m2. På 1. sal indrettes rytme/danse sal med spejlvægge på 16 x 20 m= 320 m2. Totalt: m2. Rytmesalen vil være ideel til rytmegymnastik, zumba, motionshold, yoga, dans m.v. For at muliggør passage til hallen inddrages ca. halvdelen af depot 1 (i dag SGFs depot rum). Da der ikke er behov for 8 m frihøjde i hele hal C længde, kan rytme/danse salen placeres som et indskudt dæk. Hallerne indrettes uden tilskuerpladser i gulvhøjde. Der etableres balkon hvorfra der er udsyn til gymnastikog motorikhallen.

4 . Billederne stammer fra Århus springcenter som har skabt en helt fantastisk gymnastik- og motorikhal. Gymnastiksal og motionsrum: Sæby Fritidscenters gymnastiksal er en traditionel sal på 10x20 meter med parketgulv, ribber, tove og bom. I forlængelse af gymnastiksalen og mellem hal A og foyer er der et mindre motionsrum. Motionsrummet ved siden af den lille gymnastiksal nedlægges, og et stort vinduesparti ind til hal A skaber åbenhed. Motionsrummets vægge ud mod foyeren fjernes, og niveauforskellen udnyttes til trappe/siddepladser. Der laves bevægelsesfaciliteter for de mindste børn i det tidligere motionsrum og nichen indrettes med cafeborde, med fint udsyn til hal A. Det skal vurderes om gymnastiksalen skal bestå i sin nuværende form, eller om der skal åbnes op med udsyn ud mod foyer og ind mod hal A. Brugerne høres om deres ønsker og behov.

5 Hal A: Hal A er fra Hal A s parketgulv blev ved årsskiftet udskiftet til Pulastic sportsgulv, som bl.a. er lettere at vedligeholde og rengøre. Lysforholdene er forbedret ved at udskifte lysarmaturerne i loftet i hal A og gymnastiksalen med mere energirigtige armaturer. Døre og karme er udskiftet til hvide døre med glas. Hal A åbnes op mod omgivelserne med vinduespartier fra gymnastiksal, og med åbning til ny forbindelsesgang til den nye hal C. Der åbnes op med vinduer fra Hal A til spillergang, så der er udsyn. Spillergangen vil så virke mere imødekommende og åbenhed vil forhindre tyverier fra omklædningsrummene. Vinduerne sættes så højt, så de eksisterende siddepladser i hal A består. Sæby HK s klublokale: Sæby HK har i dag klublokale ud mod parkeringspladsen. Sæby HK s klublokale flyttes. Omklædningsrum: Omklædningsrummene til hal A er ikke tidssvarende. De ønskes på sigt renoveres og saunaer fjernes. Mødefaciliteter: Sæby Fritidscenter vil renovere eksisterende lokaler til konference/møde faciliteter, så centret kan fremstå som virksomhedernes naturlige samarbejdspartner ved møder, konferencer og teambuilding arrangementer. Udendørsarealer: I Sæbygaard skoven er der på nuværende tidspunkt anlagt MTB spor, løberuter og tennisbaner. Som et ekstra aktivitetsmulighed, er en oplagt mulighed at anlægge en skov forhindringsbane. Sæby Fritidscenter påtænker at købe Forsvars depot- bygning. Huset kan anvendes som støttepunkt for udendørs idræt til omklædning og toiletter samt til vask og reparation af cykler. Derudover kan bygningen anvendes til depot, værksted og garage. Udenoms arealerne er planlagt til P-pladser. Gårdrummet, vandrerhjemmet og hal B (som er markeret med grønt) skal indrettes til gårdhave.

6 Danhostel vandrehjem: Danhostel Vandrerhjem har 37 værelser og 6 hytter. Vandrehjemmets køkken er meget lille og nedslidt, og flyttes til den nuværende reception. Det nuværende køkken indrettes i stedet til mødelokale med moderne faciliteter. Vedlagte bilag: 1. Tegninger og overslagspris af de ønskede udvidelser fra Bygningskontoret Nord a/s. 2. Anlægs- og driftsbudget fra Revisorfirmaet, Honum & Dyg. Vi ser frem til en positiv behandling af vores ansøgning. Med venlig hilsen Tommy Thomsen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN Indledning Samling af idræts- og kulturfaciliteter i Egernsund I Egernsund er der taget skridt til en samling

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Facilitets- og udviklingsplan

Facilitets- og udviklingsplan Facilitets- og udviklingsplan Facilitetsundersøgelse - Beskrivelse og vurdering af idræts- og kulturfaciliteterne Bilag 2 for Næstved Kommune 2009 Næstved Museum Boderne Sct. Peders Kirkeplads 8-12 DK

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter.

Formandens forord. Forhåbentlig kan de alle inspirere nye ildsjæle til at planlægge nye faciliteter, som kan akkumulere nye aktiviteter. ÅRSBERETNING 2007 02 Formandens forord Nye faciliteter kan skabe nye aktiviteter. Dette er en vigtig grundsætning for Lokale- og Anlægsfondens arbejde, selv om den kan lyde som en næsten banal selvfølgelighed:

Læs mere

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 31.01.2012 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Beder Malling Idrætsforening - Arbejdsgruppen Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund - Marts 2008 Forord Visioner til Idræts- og Kulturcenter

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Projektgruppen Projektbeksrivelse Arkitekt MAA Søren Yde ApS 27.06.12 Ansøgning om midler

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

SG-HUSET En del af Svendborg Idrætscenter Svendborg juni 2011

SG-HUSET En del af Svendborg Idrætscenter Svendborg juni 2011 SGHUSET En del af Svendborg Idrætscenter Svendborg juni 2011 Sag nr. 116853 Kultur og Fritidsafdelingen Indhold: Indledende overvejelser MidtByhallen Johs. Jørgensensvej Interessenter og ejerforhold Matrikulære

Læs mere