FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart"

Transkript

1 vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 Forord Et godt og effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen er vigtigt for et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdsmiljørådet for Luftfart og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros håber med denne pjece at give idéer til arbejdet i sikkerhedsorganisationer inden for luftfarten og dermed bidrage til et større fokus på arbejdsmiljøet. Vejledningen gennemgår regler for APV og sikkerhedsorganisationen samt sikkerhedsorganisationens arbejde med forebyggelse af nedslidning og ulykker samt sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvert afsnit er bygget op med historier fra virkeligheden, forslag til drøftelse og en opsummering af den aktuelle lovgivning. De gode råd kan bruges i sikkerhedsorganisationen i både store og små virksomheder og til medarbejdere, der overvejer at stille op til valg som sikkerhedsrepræsentant. Vejledningen beskriver de grundlæggende elementer i arbejdsmiljøarbejdet. Disse vil være uændrede, selvom ny lovgivning i 2010 forventes at ændre ordene sikkerhedsorganisation og sikkerhedsrepræsentant til arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentant. Samtidig kan det forventes, at reglerne om opbygning af sikkerhedsorganisation og afholdelse af møder bliver mere fleksible og giver større mulighed for at lave lokalt tilrettede aftaler i den enkelte virksomhed. I resten af vejledningen er brugt ordene arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation. Vejledning for luftfart 1 Indhold Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøet i luften... 2 ArbejdsPladsVurdering (APV)... 3 I lære som arbejdsmiljørepræsentant... 7 Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøorganisationen... 8 Personer i arbejdsmiljøorganisationen... 9 Instruktion og oplæring Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Psykisk arbejdsmiljø Ulykker... 15

4 2 Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøsarbejdet i luften Et eksempel fra hverdagen måned. Det giver den fordel, at vi sikrer en god kontinuitet af arbejdsmiljøarbejdet. Selv om vi har haft I forbindelse med at vores virksomhed har gennemgået en stor udvikling fra et par ansatte til nu mange punkter på programmet, har vi pt. kun to ansatte, har vi oplevet et stigende behov for at få åbenstående punkter. systematiseret virksomhedens arbejde herunder arbejdsmiljøarbejdet. Med en god ledelsesmæssig opbakning har vi kunnet præsentere resultater. Vi oplever derfor også Fordelingen af ansvaret for denne systematisering den effekt, at problemerne kommer hurtigere på foregik meget åbent, og de ansvarlige var derfor bordet, således at de ikke vokser sig så store, at nu interesserede i opgaven. Involveringen i arbejdsmiljøarbejdet tiltalte mig, da jeg fra tidligere job skal der altså ske noget. havde erfaring med arbejdsmiljøarbejde på jorden. Ikke alle problemer er lige lette at løse, f.eks. har Arbejdsmiljøuddannelsen for luftfart gav mig den vi haft udfordringer omkring farligt gods og formel viden, jeg skulle bruge for også at tackle arbejdet i uddannelse af tankningspersonale. Vi har i denne luften. sammenhæng oplevet et konstruktivt samarbejde med myndighederne, og vi er ikke sikre på, at Statens Luftfartsvæsen havde haft samme lydhørhed Vi har sat vores arbejdsmiljøarbejde i system, således at arbejdsmiljøorganisationen samles før overfor vores argumenter, hvis vi var blevet taget vores operationsmøder, der afholdes hver anden med bukserne nede.

5 ArbejdsPladsVurdering (APV) Et eksempel fra hverdagen målretter sig mod piloter, kabinepersonale og vores Arbejdet omkring flysikkerheden fylder meget i personale på landjorden. Det betyder, at mine kolleger nu kan genkende sig selv i de spørgsmål, der branchen. Derfor kommer arbejdsmiljøet af og til i 2. række ikke mindst, da der nogle gange er et vist bliver stillet, og interessen for at deltage i arbejdet er overlap. I vores virksomhed betød det, at arbejdet blevet markant større. med arbejdspladsvurderingerne ikke var struktureret, og værktøjerne ikke relateret til de jobfunktioner, Når medarbejderne, eksempelvis kabinepersonalet, som kollegerne havde. har svaret på spørgsmålene og afleveret svarene til deres arbejdsmiljørepræsentant, mødes jeg med På et tidspunkt fik jeg til opgave at tage mig af deres arbejdsmiljøgruppe, og vi udarbejder i fællesskab en oversigt over svarene og udformer dernæst arbejdsmiljøet i vores organisation. Jeg så det som en udfordring og startede med at sætte struktur på en APV-handlingsplan. Oversigten og handlingsplanskemaet har vi lagt på Intranettet, hvor vi har vores arbejdsmiljøudvalgsmøder, som vi afholder to gange om året. Efter kort tid var der en positiv samlet al information om arbejdsmiljø og sikkerhed. stemning omkring vores møder og tilfredshed med, at der nu var dagsorden og styring af mødet. På Forbedret kommunikation har også gjort en reel samme tid har vi fået styr på vores APV, hvor vi har forskel på engagementet fra alle involverede parter. fået udarbejdet forskellige sæt spørgeskemaer, der Dette er opnået ved blandt andet at få alle arbejds- Vejledning for luftfart 3

6 4 miljøgrupper med, formidle resultater og beslutninger til alle i arbejdsmiljøudvalget, give feedback til både medarbejdere og topledelse og give hurtig tilbagemelding på spørgsmål. Formålet med at gennemføre APV-processen hos os har været, at det skal være godt at være ansat i firmaet, og som leder har jeg den filosofi, at hvis der er god trivsel på arbejdet, så er vi også mere effektive. For at fastholde interessen for APV-arbejdet rådgiver jeg arbejdsmiljøgrupperne til i første omgang i handlingsplanen at prioritere områder, som er til at løse, og som mange har interesse i at få løst. Som eksempel på et emne fra vores handlingsplan kan jeg nævne et problem med støj ombord, hvor alle besætningsmedlemmer har fået tilbudt personligt formede ørepropper som høreværn, og i cockpittet bruger man også støjdæmpende headset. Overvej dette For at komme i gang med APV-arbejdet er det vigtigt, at der er én ansvarlig, som brænder for arbejdsmiljøarbejdet, og som holder processen i gang. Udarbejd så tidligt som det er muligt en plan for, hvordan APV-arbejdet skal foregå. Vil I anvende skemaer, interview, møder eller andet? Hvilke spørgsmål vil I stille? Overvej også i næste fase, hvordan kvaliteten af besvarelserne er, og hvordan I vil bearbejde dataene efterfølgende. Det er en god idé med en køreplan for, hvornår kortlægningen og handlingsplanen skal være færdig. Så har alle de samme forventninger til processen. Punkterne på side 5 kan være en hjælp til at skabe en god proces, hvor alle i organisationen har mulighed for at deltage aktivt og være med i processen:

7 5 Kendes spillereglerne for APV-arbejdet af alle? Er APV-emnerne genkendelige for den personalegruppe, som den omhandler? Tilrettelægges APV-kortlægningen i forhold til, om det er piloter eller kabinepersonale, der skal spørges? Løsninger på arbejdsmiljøproblemer kan medføre samarbejde med andre arbejdsmiljøudvalg. Koordineres APV for flybesætning, f.eks. med APV for personel på landjorden? Det er ikke et krav, at alle medarbejderne spørges, men alle skal have lejlighed til at melde ind til APV en. Hvis ikke alle, der er blevet spurgt, vender tilbage, er det så OK at gå videre med processen, når svarfristen er overskredet? Vil I have besvarelserne anonymt eller med medarbejderens navn på? Anonyme svar kan være svære at følge op på, og svar med navn på kan betyde, at nogle måske afholder sig fra at svare ærligt. Gennemgå jeres flytyper for at se, om der er forskellige arbejdsmiljøproblemer, der skal tages højde for. Tilbagemelding til deltagerne i APV-arbejdet er vigtigt, når handlingsplanen er færdig. Hurtige resultater skaber opbakning til APV-arbejdet. Husk også tilbagemelding på problemer, hvor der ikke umiddelbart findes en løsning, så forventningerne bliver afstemt. Overvej, hvordan I vil opdatere jeres APV, når arbejdsforholdene ændrer sig. Det kan ske ved løbende opdatering af enkeltområder suppleret med en samlet revision af APV en eksempelvis hvert 3. år. Lovgivning APV skal foreligge skriftlig, men der er metodefrihed. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at APV-arbejdet gennemføres og bestemmer, på hvilken måde det gøres.

8 6 APV-arbejdet består af fire processer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning. Det anbefales, at følgende områder bliver behandlet i APV en: Ergonomiske arbejdsmiljøforhold Psykiske arbejdsmiljøforhold Fysiske arbejdsmiljøforhold Ulykkesrisici Arbejdsrelateret sygefravær Kemiske arbejdsmiljøforhold, herunder walkaround og påfyldning af flybrændstof Biologiske arbejdsmiljøforhold, eks. smitteveje i forhold til syge passagerer. APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, metoder, processer, ved implementering af nye fly, eller hvis organisationen ændrer sig dog minimum hvert 3. år.

9 I lære som arbejdsmiljørepræsentant Vejledning for luftfart 7 Et eksempel fra hverdagen Som det er tilfældet inden for mange andre brancher, kan det også inden for luftfart være vanskeligt for enkelte virksomheder at få arbejdsmiljøarbejdet i luften. Dette kan sågar medføre, at der ikke vælges nogen arbejdsmiljørepræsentant. Min karriere som arbejdsmiljørepræsentant startede, da min overordnede og gode ven for nogle år siden spurgte, om jeg kunne hjælpe ham. Svaret var ja, jeg troede jo, det drejede sig om hjælp til noget praktisk som eksempelvis at hænge billeder op. Det viste sig imidlertid, at han havde brug for en arbejdsmiljørepræsentant. I starten var jeg meget usikker på min rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøkurset, som jeg deltog i, efter at jeg var blevet valgt, var derfor meget lærerigt for mig. På kurset fik jeg kontakt til andre fra vores branche, og vi har siden været hinanden til stor gensidig hjælp. Kurset var også med til at få mig i gang med arbejdsmiljøarbejdet og få struktureret mine opgaver og ansvarsområder som arbejdsmiljørepræsentant. Jeg fik lært, at jeg som arbejdsmiljørepræsentant ikke bliver politirepræsentant. Det har siden været en meget stor erkendelse for mig ikke at fungere som arbejdsmiljøpoliti, men som sparringspartner for mine kolleger. Kontrollen med mig og kollegerne er min overordnedes opgave, og jeg går til ham, hvis der er noget, jeg vurderer, der skal handles på. At få arbejdsmiljøarbejdet i luften har for mig været en hård nød at knække. Blandt andet har det været svært, at få ledelsen engageret i det daglige praktiske arbejde med arbejdsmiljøet. Kollegernes anerkendelse er derfor det, der holder mig i gang, og som gør, at jeg synes arbejdet med arbejdsmiljø giver mening for mig. Jeg har haft en god livline til Statens Luftfartsvæsen, som har været gode til at motivere og hjælpe med skemaer samt andre konkrete værktøjer og løsninger.

10 8 Nu hvor arbejdsmiljøarbejdet ikke mere er helt nyt, er udfordringen fortsat samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Når arbejdsmiljørepræsentanten er meget aktiv, kommer spørgsmålet om ledelsesret og kompetencer til at fylde mere og mere. Opbakningen fra kollegerne motiverer til at finde løsninger på mere komplekse arbejdsmiljøudfordringer. Som arbejdsmiljørepræsentant er det en balancegang at holde sig indenfor sit kompetenceområde og samtidig skabe fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet. Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Overvej dette Er virksomhedens holdning og mål for arbejdsmiljøet i virksomheden kendt? Det er hensigtsmæssigt at skrive det ned eventuelt i en arbejdsmiljøpolitik. Hvordan får I solgt arbejdsmiljøarbejdet i organisationen? Hurtige resultater i starten, som hovedparten af de ansatte kan se en mening i, kan være en metode til at komme godt i luften. Bliver arbejdsmiljøorganisationen inddraget ved ændring af arbejdsopgaver, indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi? Hvem i din egen organisation og i dit netværk kan give dig opbakning? Husker du at fejre de små succeser? Husk, at arbejdsmiljøarbejde tager tid. Motivation eller kontrol? Husk på, at det oftest er menneskers holdninger, der sætter standarden for arbejdsmiljøet. Hvordan forankres arbejdsmiljøforbedringer i virksomhedens ledelses- og beslutningsstruktur? Hvordan skal samarbejdet mellem arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant foregå i praksis? Aftal f.eks. regelmæssige møder, således at I får mulighed for at sparre omkring udfordringer i arbejdsmiljøet. Overvej muligheden for at etablere jævnlige møder med ledelsesrepræsentanterne, så der kan ske sparring omkring arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Lovgivning Arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der udarbejdes en APV, og at arbejdsmiljøorganisationen deltager i udarbejdelse af denne. Arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Skal arbejdsmiljøorganisationen for de flyvende afholde møder med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden? Hvad er arbejdsmiljøorganisationens rolle i forhold til et eventuelt samarbejdsudvalg? Hvordan sikrer vi, at vores møder bliver afholdt på en god og struktureret måde? Foreligger der en klar aftale om, hvordan samarbejdet mellem arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg skal finde sted? Hvordan fastholder arbejdsmiljøorganisationen fremdrift og fokus på opgaverne?

11 Lovgivning Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøarbejdet bliver organiseret. I virksomheder med op til 4 ansatte skal ledelse og ansatte samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. Loven kræver ikke, at der etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med under 5 ansatte. I virksomheder med 5 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for hver luftfartøjstype eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Arbejdsmiljøudvalget består typisk af højest 4 arbejdsmiljørepræsentanter og et tilsvarende antal arbejdsledere, der mødes minimum 1 gang årligt. Dog er der den mulighed, at arbejdsmiljøudvalget kan bestemme en anden sammensætning. Flyvebesætningsmedlemmer og kabinebesætningsmedlemmer skal hver vælge en arbejdsmiljørepræsentant for hver type af luftfartøj eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Parterne i arbejdsmiljøorganisationen skal sammen finde løsninger på de arbejdsmiljøudfordringer, der er i virksomheden. Vejledning for luftfart 9

12 10 Statens Luftfartsvæsen er myndighed på området. De vejleder og kontrollerer virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål ombord. Personer i arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Hvilke kvaliteter vil I sætte pris på, at jeres arbejdsmiljørepræsentant har? Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i arbejdsmiljøarbejdet, men ikke fungere som politi eller ejer af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Er der behov for efteruddannelse? Er dine kompetencer som arbejdsmiljørepræsentant afklaret med ledelsen? Det kan være en god idé at skrive aftalen ned. Hvordan vil I sørge for, at der afsættes tilstrækkeligt med tid til arbejdsmiljøarbejdet? Lovgivning Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af sine kolleger, normalt for 2 år ad gangen. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant samt arbejdsmiljøudvalgets medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for de flyvende. Arbejdsmiljørepræsentanten skal ligeledes gennemføre arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest 4 uger efter, valget har fundet sted. Arbejdsmiljørepræsentanten skal have rimelig tid i arbejdstiden til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse ligesom en tillidsmand/kvinde i forhold til arbejdsmiljølovens område.

13 Instruktion og oplæring Et eksempel fra hverdagen Når vi får nye folk, fokuserer oplæringen primært på flysikkerheden og servicerutinerne. Det skyldes primært, at vi af omverdenen bliver vurderet på flysikkerheden, og hvordan kunderne oplever rejser med firmaet. Arbejdsmiljøorganisationen er derfor en vigtig spiller, når det drejer sig om at få arbejdsmiljøet på banen i forbindelse med oplæringen, dels ved at give input til hvilke emner, der skal inddrages, dels ved at være synlige i dagligdagen. Overvej dette Når I skal indarbejde arbejdsmiljøet i virksomhedens instruktioner, er det en god idé at overveje følgende: Tag udgangspunkt i de procedurer, som virksomheden allerede har. Når man kikker dem efter, rummer de typisk også elementer af arbejdsmiljømæssig karakter, selv om de kaldes noget andet. Tag udgangspunkt i APV en for at se, om der er problemstillinger, der kan løses ved en forbedret instruktion. Overvej, hvilken form instruktionen skal have, da nogle instruktioner virker bedst som øvelser, f.eks. brandøvelser, mens andre kræver en mere papirpræget tilgang f.eks. checklister ved gennemgang af udstyr. Overvej, om instruktionen er en engangsforestilling, eller om den skal planlægges gennemført med faste intervaller. I forbindelse med ændringer i virksomheden (nye fly, nyt udstyr, ændrede arbejdsrutiner) overvej da, hvilke arbejdsmiljømæssige ændringer dette medfører, således at disse kan medtages i instruktionen af både nye og gamle medarbejdere. Træning af instruktører. En god oplæring er vigtig kombineret med en tilbagevendende løbende opdatering af instruktører. Planlæg instruktionen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes viden og erfaring. Lovgivning Alle besætningsmedlemmer skal være instrueret, således at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Besætningsmedlemmerne skal have oplysning om eventuelle ulykkes- og sundhedsfarer forbundet med deres arbejde. Besætningsmedlemmerne skal orienteres om de arbejdsmedicinske undersøgelser, de har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med: - Ansættelse - Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver - Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr - Indførelse af ny teknologi, herunder nye flytyper. Vejledning for luftfart 11

14 12 Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Et eksempel fra hverdagen disse sig væsentligt fra ulykkerne ved, at generne I forbindelse med preflightrutinerne foretages en typisk ikke optræder hurtigt, men kommer snigende udvendig rundering omkring flyet. Ofte er der meget over uger, måneder eller år. Derfor kan der være en støjende omkring flyet, men alligevel er det vanskeligt at få kollegerne til at bruge høreværn under som problematiske i hverdagen, da de ikke oplever tendens til, at kollegerne ikke oplever forholdene disse inspektioner. Som arbejdsmiljørepræsentant gener. er det i sådanne situationer svært ikke at komme til at optræde som politibetjent overfor kollegerne. Typiske arbejdsbetingede lidelser for flybesætninger er: Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med Ryg- og skulderproblemer ved arbejde i akavede arbejdsbetingede lidelser/nedslidning, adskiller og/eller fastlåste arbejdsstillinger

15 13 Kulde og trækgener fra døre/vinduer Rygproblemer som følge af træk og skub af f.eks. cateringvogne eller stillesiddende arbejde Høreskadende støj Psykisk arbejdsmiljø Kosmisk stråling. Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med at forebygge lidelser på grund af arbejdet, kan I vælge blandt flere indfaldsvikler. Nedenfor er angivet nogle forslag til, hvordan I får hul på problemerne: andre hjul på cateringvogne ved indkøb end at skulle skifte efterfølgende. Sæt fokus på vedligehold af udstyr, f.eks. cateringvogne. Nogle problemer opstår på grund af manglende viden om korrekt arbejdsmetode eller forkert holdning til problemet. Her kan løsningen blandt andet være kurser, informationskampagner eller holdningsbearbejdning, men husk, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke skal være arbejdsmiljøpoliti. Anvend arbejdspladsvurderingen til at få fokus på potentielle problemområder. Sygefraværsstatistikker kan også anvendes til at spotte, om der er forskel i sygefraværet imellem flytyper mm. Tænk på arbejdsmiljøet ved indkøb af nyt udstyr mm. Det er langt billigere at tage højde for f.eks. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Ergonomi indgår i APV.

16 14 Psykisk arbejdsmiljø Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med arbejdet med vores Safety Management System blev vi meget hurtigt opmærksomme på, at topledelsen er central i denne proces. Vores første prioritet var derfor at få topledelsen engageret i arbejdet. Som noget af det første har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse. Af svarene kunne vi se, at der var behov for at sætte fokus på to punkter: En bedre forklaring af begrebet retfærdig kultur ( just culture ), der er nævnt i vores Safety Management System i forbindelse med rapportering og en forbedring af kommunikationen omkring Safety Management Systemet. I erkendelsen af at ændringer på disse områder kommer oppefra i virksomheden, har der været afholdt et ledelsesseminar omkring emnerne. På baggrund af dette seminar har vi igangsat tre tiltag, som gerne skulle give forbedringer: - Fokus i den daglige ledelse med henblik på at systemerne og kulturerne hænger sammen - Udarbejdelse af et ekstrakt af Safety Management Systemet til medarbejderne - Afholdelse af møder omkring systemet. Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kan problemerne groft taget deles op i to grupper, gruppe- og individuelle problemer. Gør dig følgende overvejelser: For at vurdere hvordan problemstillingen skal tackles, bør du være opmærksom på følgende: Vær sikker på, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer er en del af løsningen og ikke en del af problemet? Afdæk problemstillingerne, da flere personers symptomer godt kan være de samme, men årsagerne forskellige. Hvis du bliver kontaktet af en kollega med et problem i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, er det afgørende, at I aftaler, hvad der videre skal ske i forhold til problemet - så du ikke selv sidder tilbage som ejer af problemet uden handlemuligheder. Det individuelle problem kan være det første synlige tegn på et gruppeproblem. Overvej, om der skal laves retningslinjer, inden problemerne opstår, således at det ikke bliver en diskussion om den eller de enkelte personer. Eksempler på retningslinjer er kriseberedskabsplan og værktøjer til stresshåndtering. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Psykisk arbejdsmiljø indgår i APV. Er det et problem, der omfatter flere personer (gruppeproblem)? Er det et individuelt problem?

17 Ulykker Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med lastning og losning af vores type fragtfly er det nødvendigt at åbne kabinedøren for check, inden lastlugen åbnes. I visse lufthavne er lastfolkene hurtigt til stede, medens trappen typisk lader vente på sig. Det resulterer i, at lastfolkene bliver utålmodige og i visse tilfælde har haft held til at få styrmanden til at åbne kabinedøren, inden stigen var på plads, hvilket medfører en alvorlig ulykkesfare. Vi løste problemet ved, at der mellem alle piloterne blev enighed om, at meldingen altid var den samme Ingen stige? Så bliver lastlugen ikke åbnet. Det har bevirket, at vi har fjernet en ulykkesrisiko, og som bonus er nogle af lufthavnene blevet hurtigere til at komme med trappen. Overvej dette For at forebygge ulykker i forbindelse med arbejde i fly er det vigtigt ikke kun at kikke på de ulykker, som medfører fravær fra arbejdet, men også på situationer, hvor det næsten gik galt (nærved-ulykker). Samtidigt er det vigtigt, at man sikrer sig, at alle ulykker bliver meldt ind til arbejdsmiljøorganisationen. Vejledning for luftfart 15

18 16 Overvej derfor, hvilke af følgende tiltag der er behov for i jeres selskab: Information til de ansatte om, hvordan og hvilke ulykker der skal anmeldes for at undgå, at ulykker forbliver skjulte på grund af uvidenhed om anmeldelse. Udarbejde procedurer for, hvordan ulykker undersøges i virksomheden. Muligheden for, at arbejdsmiljøudvalget gennemgår en periodes ulykker for at finde fællestræk. Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden i forbindelse med ulykker, hvor flybesætninger og jordansatte skaber farlige situationer for hinanden. Lave indsatser f.eks.: - Registrere nærved-ulykker i en periode for at kortlægge problemets omfang - Igangsætte kampagner mod typiske ulykker. Lovgivning Arbejdsgiver skal føre en liste over alle arbejdsulykker, som har medført uarbejdsdygtighed i mere end en dag. Arbejdsgiver skal anmelde ovenstående ulykker inden 9 dage. Ulykker om bord på flyet anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, mens ulykker på jorden anmeldes til Arbejdstilsynet (blanketterne er forskellige). Ulykker på landjorden i udlandet skal kun anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringselskab. Arbejdsmiljøorganisationen skal have adgang til ovenstående lister og anmeldelser. Ved ulykker på landjorden skal arbejdsmiljøorganisationen desuden inddrages i ulykkeanalysen.

19 Adresser Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller downloades på Vejledning for luftfart Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2010 ISBN nummer Vare nr

20

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere