FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart"

Transkript

1 vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 Forord Et godt og effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen er vigtigt for et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdsmiljørådet for Luftfart og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros håber med denne pjece at give idéer til arbejdet i sikkerhedsorganisationer inden for luftfarten og dermed bidrage til et større fokus på arbejdsmiljøet. Vejledningen gennemgår regler for APV og sikkerhedsorganisationen samt sikkerhedsorganisationens arbejde med forebyggelse af nedslidning og ulykker samt sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvert afsnit er bygget op med historier fra virkeligheden, forslag til drøftelse og en opsummering af den aktuelle lovgivning. De gode råd kan bruges i sikkerhedsorganisationen i både store og små virksomheder og til medarbejdere, der overvejer at stille op til valg som sikkerhedsrepræsentant. Vejledningen beskriver de grundlæggende elementer i arbejdsmiljøarbejdet. Disse vil være uændrede, selvom ny lovgivning i 2010 forventes at ændre ordene sikkerhedsorganisation og sikkerhedsrepræsentant til arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentant. Samtidig kan det forventes, at reglerne om opbygning af sikkerhedsorganisation og afholdelse af møder bliver mere fleksible og giver større mulighed for at lave lokalt tilrettede aftaler i den enkelte virksomhed. I resten af vejledningen er brugt ordene arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation. Vejledning for luftfart 1 Indhold Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøet i luften... 2 ArbejdsPladsVurdering (APV)... 3 I lære som arbejdsmiljørepræsentant... 7 Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøorganisationen... 8 Personer i arbejdsmiljøorganisationen... 9 Instruktion og oplæring Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Psykisk arbejdsmiljø Ulykker... 15

4 2 Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøsarbejdet i luften Et eksempel fra hverdagen måned. Det giver den fordel, at vi sikrer en god kontinuitet af arbejdsmiljøarbejdet. Selv om vi har haft I forbindelse med at vores virksomhed har gennemgået en stor udvikling fra et par ansatte til nu mange punkter på programmet, har vi pt. kun to ansatte, har vi oplevet et stigende behov for at få åbenstående punkter. systematiseret virksomhedens arbejde herunder arbejdsmiljøarbejdet. Med en god ledelsesmæssig opbakning har vi kunnet præsentere resultater. Vi oplever derfor også Fordelingen af ansvaret for denne systematisering den effekt, at problemerne kommer hurtigere på foregik meget åbent, og de ansvarlige var derfor bordet, således at de ikke vokser sig så store, at nu interesserede i opgaven. Involveringen i arbejdsmiljøarbejdet tiltalte mig, da jeg fra tidligere job skal der altså ske noget. havde erfaring med arbejdsmiljøarbejde på jorden. Ikke alle problemer er lige lette at løse, f.eks. har Arbejdsmiljøuddannelsen for luftfart gav mig den vi haft udfordringer omkring farligt gods og formel viden, jeg skulle bruge for også at tackle arbejdet i uddannelse af tankningspersonale. Vi har i denne luften. sammenhæng oplevet et konstruktivt samarbejde med myndighederne, og vi er ikke sikre på, at Statens Luftfartsvæsen havde haft samme lydhørhed Vi har sat vores arbejdsmiljøarbejde i system, således at arbejdsmiljøorganisationen samles før overfor vores argumenter, hvis vi var blevet taget vores operationsmøder, der afholdes hver anden med bukserne nede.

5 ArbejdsPladsVurdering (APV) Et eksempel fra hverdagen målretter sig mod piloter, kabinepersonale og vores Arbejdet omkring flysikkerheden fylder meget i personale på landjorden. Det betyder, at mine kolleger nu kan genkende sig selv i de spørgsmål, der branchen. Derfor kommer arbejdsmiljøet af og til i 2. række ikke mindst, da der nogle gange er et vist bliver stillet, og interessen for at deltage i arbejdet er overlap. I vores virksomhed betød det, at arbejdet blevet markant større. med arbejdspladsvurderingerne ikke var struktureret, og værktøjerne ikke relateret til de jobfunktioner, Når medarbejderne, eksempelvis kabinepersonalet, som kollegerne havde. har svaret på spørgsmålene og afleveret svarene til deres arbejdsmiljørepræsentant, mødes jeg med På et tidspunkt fik jeg til opgave at tage mig af deres arbejdsmiljøgruppe, og vi udarbejder i fællesskab en oversigt over svarene og udformer dernæst arbejdsmiljøet i vores organisation. Jeg så det som en udfordring og startede med at sætte struktur på en APV-handlingsplan. Oversigten og handlingsplanskemaet har vi lagt på Intranettet, hvor vi har vores arbejdsmiljøudvalgsmøder, som vi afholder to gange om året. Efter kort tid var der en positiv samlet al information om arbejdsmiljø og sikkerhed. stemning omkring vores møder og tilfredshed med, at der nu var dagsorden og styring af mødet. På Forbedret kommunikation har også gjort en reel samme tid har vi fået styr på vores APV, hvor vi har forskel på engagementet fra alle involverede parter. fået udarbejdet forskellige sæt spørgeskemaer, der Dette er opnået ved blandt andet at få alle arbejds- Vejledning for luftfart 3

6 4 miljøgrupper med, formidle resultater og beslutninger til alle i arbejdsmiljøudvalget, give feedback til både medarbejdere og topledelse og give hurtig tilbagemelding på spørgsmål. Formålet med at gennemføre APV-processen hos os har været, at det skal være godt at være ansat i firmaet, og som leder har jeg den filosofi, at hvis der er god trivsel på arbejdet, så er vi også mere effektive. For at fastholde interessen for APV-arbejdet rådgiver jeg arbejdsmiljøgrupperne til i første omgang i handlingsplanen at prioritere områder, som er til at løse, og som mange har interesse i at få løst. Som eksempel på et emne fra vores handlingsplan kan jeg nævne et problem med støj ombord, hvor alle besætningsmedlemmer har fået tilbudt personligt formede ørepropper som høreværn, og i cockpittet bruger man også støjdæmpende headset. Overvej dette For at komme i gang med APV-arbejdet er det vigtigt, at der er én ansvarlig, som brænder for arbejdsmiljøarbejdet, og som holder processen i gang. Udarbejd så tidligt som det er muligt en plan for, hvordan APV-arbejdet skal foregå. Vil I anvende skemaer, interview, møder eller andet? Hvilke spørgsmål vil I stille? Overvej også i næste fase, hvordan kvaliteten af besvarelserne er, og hvordan I vil bearbejde dataene efterfølgende. Det er en god idé med en køreplan for, hvornår kortlægningen og handlingsplanen skal være færdig. Så har alle de samme forventninger til processen. Punkterne på side 5 kan være en hjælp til at skabe en god proces, hvor alle i organisationen har mulighed for at deltage aktivt og være med i processen:

7 5 Kendes spillereglerne for APV-arbejdet af alle? Er APV-emnerne genkendelige for den personalegruppe, som den omhandler? Tilrettelægges APV-kortlægningen i forhold til, om det er piloter eller kabinepersonale, der skal spørges? Løsninger på arbejdsmiljøproblemer kan medføre samarbejde med andre arbejdsmiljøudvalg. Koordineres APV for flybesætning, f.eks. med APV for personel på landjorden? Det er ikke et krav, at alle medarbejderne spørges, men alle skal have lejlighed til at melde ind til APV en. Hvis ikke alle, der er blevet spurgt, vender tilbage, er det så OK at gå videre med processen, når svarfristen er overskredet? Vil I have besvarelserne anonymt eller med medarbejderens navn på? Anonyme svar kan være svære at følge op på, og svar med navn på kan betyde, at nogle måske afholder sig fra at svare ærligt. Gennemgå jeres flytyper for at se, om der er forskellige arbejdsmiljøproblemer, der skal tages højde for. Tilbagemelding til deltagerne i APV-arbejdet er vigtigt, når handlingsplanen er færdig. Hurtige resultater skaber opbakning til APV-arbejdet. Husk også tilbagemelding på problemer, hvor der ikke umiddelbart findes en løsning, så forventningerne bliver afstemt. Overvej, hvordan I vil opdatere jeres APV, når arbejdsforholdene ændrer sig. Det kan ske ved løbende opdatering af enkeltområder suppleret med en samlet revision af APV en eksempelvis hvert 3. år. Lovgivning APV skal foreligge skriftlig, men der er metodefrihed. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at APV-arbejdet gennemføres og bestemmer, på hvilken måde det gøres.

8 6 APV-arbejdet består af fire processer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning. Det anbefales, at følgende områder bliver behandlet i APV en: Ergonomiske arbejdsmiljøforhold Psykiske arbejdsmiljøforhold Fysiske arbejdsmiljøforhold Ulykkesrisici Arbejdsrelateret sygefravær Kemiske arbejdsmiljøforhold, herunder walkaround og påfyldning af flybrændstof Biologiske arbejdsmiljøforhold, eks. smitteveje i forhold til syge passagerer. APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, metoder, processer, ved implementering af nye fly, eller hvis organisationen ændrer sig dog minimum hvert 3. år.

9 I lære som arbejdsmiljørepræsentant Vejledning for luftfart 7 Et eksempel fra hverdagen Som det er tilfældet inden for mange andre brancher, kan det også inden for luftfart være vanskeligt for enkelte virksomheder at få arbejdsmiljøarbejdet i luften. Dette kan sågar medføre, at der ikke vælges nogen arbejdsmiljørepræsentant. Min karriere som arbejdsmiljørepræsentant startede, da min overordnede og gode ven for nogle år siden spurgte, om jeg kunne hjælpe ham. Svaret var ja, jeg troede jo, det drejede sig om hjælp til noget praktisk som eksempelvis at hænge billeder op. Det viste sig imidlertid, at han havde brug for en arbejdsmiljørepræsentant. I starten var jeg meget usikker på min rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøkurset, som jeg deltog i, efter at jeg var blevet valgt, var derfor meget lærerigt for mig. På kurset fik jeg kontakt til andre fra vores branche, og vi har siden været hinanden til stor gensidig hjælp. Kurset var også med til at få mig i gang med arbejdsmiljøarbejdet og få struktureret mine opgaver og ansvarsområder som arbejdsmiljørepræsentant. Jeg fik lært, at jeg som arbejdsmiljørepræsentant ikke bliver politirepræsentant. Det har siden været en meget stor erkendelse for mig ikke at fungere som arbejdsmiljøpoliti, men som sparringspartner for mine kolleger. Kontrollen med mig og kollegerne er min overordnedes opgave, og jeg går til ham, hvis der er noget, jeg vurderer, der skal handles på. At få arbejdsmiljøarbejdet i luften har for mig været en hård nød at knække. Blandt andet har det været svært, at få ledelsen engageret i det daglige praktiske arbejde med arbejdsmiljøet. Kollegernes anerkendelse er derfor det, der holder mig i gang, og som gør, at jeg synes arbejdet med arbejdsmiljø giver mening for mig. Jeg har haft en god livline til Statens Luftfartsvæsen, som har været gode til at motivere og hjælpe med skemaer samt andre konkrete værktøjer og løsninger.

10 8 Nu hvor arbejdsmiljøarbejdet ikke mere er helt nyt, er udfordringen fortsat samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Når arbejdsmiljørepræsentanten er meget aktiv, kommer spørgsmålet om ledelsesret og kompetencer til at fylde mere og mere. Opbakningen fra kollegerne motiverer til at finde løsninger på mere komplekse arbejdsmiljøudfordringer. Som arbejdsmiljørepræsentant er det en balancegang at holde sig indenfor sit kompetenceområde og samtidig skabe fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet. Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Overvej dette Er virksomhedens holdning og mål for arbejdsmiljøet i virksomheden kendt? Det er hensigtsmæssigt at skrive det ned eventuelt i en arbejdsmiljøpolitik. Hvordan får I solgt arbejdsmiljøarbejdet i organisationen? Hurtige resultater i starten, som hovedparten af de ansatte kan se en mening i, kan være en metode til at komme godt i luften. Bliver arbejdsmiljøorganisationen inddraget ved ændring af arbejdsopgaver, indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi? Hvem i din egen organisation og i dit netværk kan give dig opbakning? Husker du at fejre de små succeser? Husk, at arbejdsmiljøarbejde tager tid. Motivation eller kontrol? Husk på, at det oftest er menneskers holdninger, der sætter standarden for arbejdsmiljøet. Hvordan forankres arbejdsmiljøforbedringer i virksomhedens ledelses- og beslutningsstruktur? Hvordan skal samarbejdet mellem arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant foregå i praksis? Aftal f.eks. regelmæssige møder, således at I får mulighed for at sparre omkring udfordringer i arbejdsmiljøet. Overvej muligheden for at etablere jævnlige møder med ledelsesrepræsentanterne, så der kan ske sparring omkring arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Lovgivning Arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der udarbejdes en APV, og at arbejdsmiljøorganisationen deltager i udarbejdelse af denne. Arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Skal arbejdsmiljøorganisationen for de flyvende afholde møder med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden? Hvad er arbejdsmiljøorganisationens rolle i forhold til et eventuelt samarbejdsudvalg? Hvordan sikrer vi, at vores møder bliver afholdt på en god og struktureret måde? Foreligger der en klar aftale om, hvordan samarbejdet mellem arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg skal finde sted? Hvordan fastholder arbejdsmiljøorganisationen fremdrift og fokus på opgaverne?

11 Lovgivning Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøarbejdet bliver organiseret. I virksomheder med op til 4 ansatte skal ledelse og ansatte samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. Loven kræver ikke, at der etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med under 5 ansatte. I virksomheder med 5 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for hver luftfartøjstype eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Arbejdsmiljøudvalget består typisk af højest 4 arbejdsmiljørepræsentanter og et tilsvarende antal arbejdsledere, der mødes minimum 1 gang årligt. Dog er der den mulighed, at arbejdsmiljøudvalget kan bestemme en anden sammensætning. Flyvebesætningsmedlemmer og kabinebesætningsmedlemmer skal hver vælge en arbejdsmiljørepræsentant for hver type af luftfartøj eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Parterne i arbejdsmiljøorganisationen skal sammen finde løsninger på de arbejdsmiljøudfordringer, der er i virksomheden. Vejledning for luftfart 9

12 10 Statens Luftfartsvæsen er myndighed på området. De vejleder og kontrollerer virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål ombord. Personer i arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Hvilke kvaliteter vil I sætte pris på, at jeres arbejdsmiljørepræsentant har? Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i arbejdsmiljøarbejdet, men ikke fungere som politi eller ejer af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Er der behov for efteruddannelse? Er dine kompetencer som arbejdsmiljørepræsentant afklaret med ledelsen? Det kan være en god idé at skrive aftalen ned. Hvordan vil I sørge for, at der afsættes tilstrækkeligt med tid til arbejdsmiljøarbejdet? Lovgivning Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af sine kolleger, normalt for 2 år ad gangen. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant samt arbejdsmiljøudvalgets medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for de flyvende. Arbejdsmiljørepræsentanten skal ligeledes gennemføre arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest 4 uger efter, valget har fundet sted. Arbejdsmiljørepræsentanten skal have rimelig tid i arbejdstiden til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse ligesom en tillidsmand/kvinde i forhold til arbejdsmiljølovens område.

13 Instruktion og oplæring Et eksempel fra hverdagen Når vi får nye folk, fokuserer oplæringen primært på flysikkerheden og servicerutinerne. Det skyldes primært, at vi af omverdenen bliver vurderet på flysikkerheden, og hvordan kunderne oplever rejser med firmaet. Arbejdsmiljøorganisationen er derfor en vigtig spiller, når det drejer sig om at få arbejdsmiljøet på banen i forbindelse med oplæringen, dels ved at give input til hvilke emner, der skal inddrages, dels ved at være synlige i dagligdagen. Overvej dette Når I skal indarbejde arbejdsmiljøet i virksomhedens instruktioner, er det en god idé at overveje følgende: Tag udgangspunkt i de procedurer, som virksomheden allerede har. Når man kikker dem efter, rummer de typisk også elementer af arbejdsmiljømæssig karakter, selv om de kaldes noget andet. Tag udgangspunkt i APV en for at se, om der er problemstillinger, der kan løses ved en forbedret instruktion. Overvej, hvilken form instruktionen skal have, da nogle instruktioner virker bedst som øvelser, f.eks. brandøvelser, mens andre kræver en mere papirpræget tilgang f.eks. checklister ved gennemgang af udstyr. Overvej, om instruktionen er en engangsforestilling, eller om den skal planlægges gennemført med faste intervaller. I forbindelse med ændringer i virksomheden (nye fly, nyt udstyr, ændrede arbejdsrutiner) overvej da, hvilke arbejdsmiljømæssige ændringer dette medfører, således at disse kan medtages i instruktionen af både nye og gamle medarbejdere. Træning af instruktører. En god oplæring er vigtig kombineret med en tilbagevendende løbende opdatering af instruktører. Planlæg instruktionen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes viden og erfaring. Lovgivning Alle besætningsmedlemmer skal være instrueret, således at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Besætningsmedlemmerne skal have oplysning om eventuelle ulykkes- og sundhedsfarer forbundet med deres arbejde. Besætningsmedlemmerne skal orienteres om de arbejdsmedicinske undersøgelser, de har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med: - Ansættelse - Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver - Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr - Indførelse af ny teknologi, herunder nye flytyper. Vejledning for luftfart 11

14 12 Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Et eksempel fra hverdagen disse sig væsentligt fra ulykkerne ved, at generne I forbindelse med preflightrutinerne foretages en typisk ikke optræder hurtigt, men kommer snigende udvendig rundering omkring flyet. Ofte er der meget over uger, måneder eller år. Derfor kan der være en støjende omkring flyet, men alligevel er det vanskeligt at få kollegerne til at bruge høreværn under som problematiske i hverdagen, da de ikke oplever tendens til, at kollegerne ikke oplever forholdene disse inspektioner. Som arbejdsmiljørepræsentant gener. er det i sådanne situationer svært ikke at komme til at optræde som politibetjent overfor kollegerne. Typiske arbejdsbetingede lidelser for flybesætninger er: Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med Ryg- og skulderproblemer ved arbejde i akavede arbejdsbetingede lidelser/nedslidning, adskiller og/eller fastlåste arbejdsstillinger

15 13 Kulde og trækgener fra døre/vinduer Rygproblemer som følge af træk og skub af f.eks. cateringvogne eller stillesiddende arbejde Høreskadende støj Psykisk arbejdsmiljø Kosmisk stråling. Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med at forebygge lidelser på grund af arbejdet, kan I vælge blandt flere indfaldsvikler. Nedenfor er angivet nogle forslag til, hvordan I får hul på problemerne: andre hjul på cateringvogne ved indkøb end at skulle skifte efterfølgende. Sæt fokus på vedligehold af udstyr, f.eks. cateringvogne. Nogle problemer opstår på grund af manglende viden om korrekt arbejdsmetode eller forkert holdning til problemet. Her kan løsningen blandt andet være kurser, informationskampagner eller holdningsbearbejdning, men husk, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke skal være arbejdsmiljøpoliti. Anvend arbejdspladsvurderingen til at få fokus på potentielle problemområder. Sygefraværsstatistikker kan også anvendes til at spotte, om der er forskel i sygefraværet imellem flytyper mm. Tænk på arbejdsmiljøet ved indkøb af nyt udstyr mm. Det er langt billigere at tage højde for f.eks. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Ergonomi indgår i APV.

16 14 Psykisk arbejdsmiljø Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med arbejdet med vores Safety Management System blev vi meget hurtigt opmærksomme på, at topledelsen er central i denne proces. Vores første prioritet var derfor at få topledelsen engageret i arbejdet. Som noget af det første har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse. Af svarene kunne vi se, at der var behov for at sætte fokus på to punkter: En bedre forklaring af begrebet retfærdig kultur ( just culture ), der er nævnt i vores Safety Management System i forbindelse med rapportering og en forbedring af kommunikationen omkring Safety Management Systemet. I erkendelsen af at ændringer på disse områder kommer oppefra i virksomheden, har der været afholdt et ledelsesseminar omkring emnerne. På baggrund af dette seminar har vi igangsat tre tiltag, som gerne skulle give forbedringer: - Fokus i den daglige ledelse med henblik på at systemerne og kulturerne hænger sammen - Udarbejdelse af et ekstrakt af Safety Management Systemet til medarbejderne - Afholdelse af møder omkring systemet. Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kan problemerne groft taget deles op i to grupper, gruppe- og individuelle problemer. Gør dig følgende overvejelser: For at vurdere hvordan problemstillingen skal tackles, bør du være opmærksom på følgende: Vær sikker på, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer er en del af løsningen og ikke en del af problemet? Afdæk problemstillingerne, da flere personers symptomer godt kan være de samme, men årsagerne forskellige. Hvis du bliver kontaktet af en kollega med et problem i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, er det afgørende, at I aftaler, hvad der videre skal ske i forhold til problemet - så du ikke selv sidder tilbage som ejer af problemet uden handlemuligheder. Det individuelle problem kan være det første synlige tegn på et gruppeproblem. Overvej, om der skal laves retningslinjer, inden problemerne opstår, således at det ikke bliver en diskussion om den eller de enkelte personer. Eksempler på retningslinjer er kriseberedskabsplan og værktøjer til stresshåndtering. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Psykisk arbejdsmiljø indgår i APV. Er det et problem, der omfatter flere personer (gruppeproblem)? Er det et individuelt problem?

17 Ulykker Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med lastning og losning af vores type fragtfly er det nødvendigt at åbne kabinedøren for check, inden lastlugen åbnes. I visse lufthavne er lastfolkene hurtigt til stede, medens trappen typisk lader vente på sig. Det resulterer i, at lastfolkene bliver utålmodige og i visse tilfælde har haft held til at få styrmanden til at åbne kabinedøren, inden stigen var på plads, hvilket medfører en alvorlig ulykkesfare. Vi løste problemet ved, at der mellem alle piloterne blev enighed om, at meldingen altid var den samme Ingen stige? Så bliver lastlugen ikke åbnet. Det har bevirket, at vi har fjernet en ulykkesrisiko, og som bonus er nogle af lufthavnene blevet hurtigere til at komme med trappen. Overvej dette For at forebygge ulykker i forbindelse med arbejde i fly er det vigtigt ikke kun at kikke på de ulykker, som medfører fravær fra arbejdet, men også på situationer, hvor det næsten gik galt (nærved-ulykker). Samtidigt er det vigtigt, at man sikrer sig, at alle ulykker bliver meldt ind til arbejdsmiljøorganisationen. Vejledning for luftfart 15

18 16 Overvej derfor, hvilke af følgende tiltag der er behov for i jeres selskab: Information til de ansatte om, hvordan og hvilke ulykker der skal anmeldes for at undgå, at ulykker forbliver skjulte på grund af uvidenhed om anmeldelse. Udarbejde procedurer for, hvordan ulykker undersøges i virksomheden. Muligheden for, at arbejdsmiljøudvalget gennemgår en periodes ulykker for at finde fællestræk. Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden i forbindelse med ulykker, hvor flybesætninger og jordansatte skaber farlige situationer for hinanden. Lave indsatser f.eks.: - Registrere nærved-ulykker i en periode for at kortlægge problemets omfang - Igangsætte kampagner mod typiske ulykker. Lovgivning Arbejdsgiver skal føre en liste over alle arbejdsulykker, som har medført uarbejdsdygtighed i mere end en dag. Arbejdsgiver skal anmelde ovenstående ulykker inden 9 dage. Ulykker om bord på flyet anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, mens ulykker på jorden anmeldes til Arbejdstilsynet (blanketterne er forskellige). Ulykker på landjorden i udlandet skal kun anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringselskab. Arbejdsmiljøorganisationen skal have adgang til ovenstående lister og anmeldelser. Ved ulykker på landjorden skal arbejdsmiljøorganisationen desuden inddrages i ulykkeanalysen.

19 Adresser Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller downloades på Vejledning for luftfart Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2010 ISBN nummer Vare nr

20

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere