Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Bjarne Funch Skipper Erhvervsarbejde/stilling Lektor/Ph.D. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet / Technology Engineer, PR Electronics Uddannelse Civilingeniør, Ph.D. Electronic engineering Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Formand for Torrild Idræts- og Borgerforening Formand for Torrild Menighedsråd Formand for LAG Odder Formand for Venstrevælgerforeninger Formand for OIGF Volleyball afdeling Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere - Indsigt i det danske landbrug arbejdsmetoder og teknikker - Indsigt i danske og europæiske støtteordninger indenfor forskning og udvikling - Erhverv Foreninger Borger Offentlig udpeget

9 CV - Bestyrelsesmedlem LAG Hedensted & Odder Navn Uddannelse Videre uddannelse - aktuelt Torkild Kjeldager Sørensen Socialrådgiver Iværksætteruddannelse Skriv Journalistik /Strategisk Kommunikation - Arbejde NU Iværksætter /Bureau Best Of Network : Fundraising-Kommunikation- Strategi Jobsøgende Arbejde før Temaer /arbejdsområder Socialrådgiver Mellemleder- Faglig konsulent samlet 22 år Fundraising,personalesager, forhandlinger,innovation,entrepreneurship Frivilligt arbejde Nu og før Medieudvalg OIGF Fodbold ( 5 år) B&U udvalg OIGF Fodbold (14 år) Advisory Board, AGF Talentfodbold (6 år) Børnehave bestyrelse (3år) Træneropgaver ( 15 år) Mellemfolkeligt Samvirke ( 8 år) Erhverv du kan repræsentere Erhverv + Borger + Foreninger + 1

10 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Uddannelse Helle Jensen Møller selvstendig HR-konsulent. Pædagog, HR proces og udviklings konsulent. Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted medlem af frivilligcenter korpset i Odder. Erfaring inden for: Mikro firma. start/vækst./netværk. Grøn vækst inden for bolig og teknik. Kommunikation og organisations strategi. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv x Foreninger Borger X Offentlig udpeget

11

12 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Margriet de Noord Pædagog i Café Pakhuset / Odder Kommune Faglærer Mellemfolkeligt Samvirke, bestyrelsesarbejde foreninger, institutioner, friskole, kontakt psykisk syge, flygtninge. Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Mit liv handler om det aktive medborgerskab med fokus på at alle kan være med Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repræsentere Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

13 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Marianne Saxtoft Selvstændig/udviklingskonsulent Uddannelse Socialrådgiver Master i kommunikation Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Formand for Red Barnet Hedensted Projekt Skatehal/ungeinddragelse et lokalsamfundsprojekt Tillidshverv Formand Red Barnet Hedensted Medlem af KL Social- og sundhedsudvalg Beskikket medlem i Ankestyrelsen Fmd. Favrskov Produktionsskole Medlem af kommunalbestyrelsen Favrskov Kommune suppleant til Folketinget, Århus Amt, Kommunalbestyrelsen Hammel Kommune Økonomiudvalgsmedlem - Formand for Voksen- og kulturudvalget - Formand for det særlige børne- og ungeudvalg - Viceborgmester Medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Aarhus Amt, Medlem af EU - Socialfondsudvalg i Aarhus Amt, Næstformand i socialpolitisk udvalg, Radikale Venstre, Næstformand i Det fælles Koordinationsudvalg for Silkeborg, Them, Ry, Galten, Gjern og Hammel Kommuner, Formand for Hammel Kommunes Hovedsikkerhedsudvalg, Bestyrelsesposter hos bl.a. Frit Oplysningsforbund og Langkær Gymnasium Eksempler på projekt- og ledelseserfaring

14 Evaluering projekt Indsats i Udkanten, KFUM Soc. Arbejde. Projektet er målrettet jobskabelse gennem aktivitetsudvikling og øget omsætning i 8 af organisationens sociale cafeer(socialøkonomisk virksomhed) Fokus på socialøkonomiske virksomheder en kortlægning af kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Evaluator på projekt UJJU uddannelse til job/ job til uddannelse. Et partnerskabsprojekt mellem jobcentre, UU, produktionsskoler, erhvervsskoler m.m. i Mors, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Evalueringen gennemføres som procesevaluering med interessentperspektiv og bidrager til udvikling af partnerskaberne Projektleder, proceskonsulent og formidler på Lokale Ungepartnerskaber, som gennemføres i samarbejde med Produktionsskoleforeningen. Der udvikles modeller for partnerskaber i Randers, Roskilde, Lolland og Guldborgsund. Partnerskaberne omfatter produktionsskole, UU og jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, som skal arbejde med udvikling af længerevarende sammenhængende ungeforløb. Erfaringer fra modelarbejdet formidles nu til 40 potentielt nye partnerskaber fordelt i hele landet gennem praktikbesøg i de 4 partnerskaber Projektleder, proceskonsulent og formidler i Fra Sport til Job, som integrerer unge nydanskere i uddannelse og arbejde gennem partnerskaber mellem sportsklubber, virksomheder i Ålborg, Lolland og Københavns kommuner evaluator på Kafe Kolind (socialøkonomisk virksomhed)et partnerskabsprojekt med deltagelse af Syddjurs Kommune, KFUM s sociale cafe og lokale virksomheder og næringsdrivende. Formålet var at skabe jobs til ledige med svage jobforudsætninger evaluator på Projekt Give Atletklub. Formålet med projektet var integration af unge og andre personer med svage forudsætninger for uddannelse og job via bokseklubbens netværk af sponsorvirksomheder i Give Kommune evaluator på Projekt Mentor,

15 Randers Bo- og erhvervstræning(socialøkonomisk virksomhed). Formålet med projektet var, at overføre pædagogisk viden og erfaring fra arbejdet med unge med særlige behov til mentorer i virksomhederne. Projektet skete i samarbejde med Randers og Aarhus Kommuner projektleder, projektdesign og formidler på formidlingsprojekt CABI Jobskabelse. Projektet opsamlede og formidlede erfaringer i et landsdækkende perspektiv, og bidrog til jobskabelse for langvarigt ledige med problemer ud over ledighed og andre med svage jobforudsætninger. Herunder fokus på særlige virksomhedskonstruktioner(socialøkonomiske virksomheder) evaluator på Evaluering af KFUM projektet: Tilbage til Arbejdsmarkedet (socialøkonomisk virksomhed). Projektet var målrettet de svageste grupper i forhold til arbejdsmarkedet, som gennem deres tilknytning til den frivillige organisations sociale cafeer deltog i afklaring og opkvalificering i forhold til en efterfølgende udplacering på arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem cafe og lokale virksomheder i Aarhus, Vejle, Kolding, Haderslev, Billund og Grindsted kommuner aktionsforsker på aktionsforskningsprojekt, som havde til formål at engagere en gruppe unge drenge i et lokalsamfundsprojekt Projekt Skatehal. Mit initiativ skete på frivillig basis og resulterede i opførelse af multihal for unge i Hammel Kommune. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv X Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

16 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Per Heller Medlem af byrådet i Hedensted Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Nationaløkonom Bestyrelsesmedlem i Hjortsvang Museum, Uldum Kær Naturlaug, DOMEA Hedensted-Tørring, TUCjob, Aale- Hjortsvang-Hammer Lokalråd, Linnerup menighedsråd.lag Hedensted 25 års ansættelse ved EU Kommissionen Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv Foreninger Borger Offentlig udpeget X

17 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Steen Rågård Selvstændig erhvervsdrivende / direktør m.v. Reklamebureau med byggefaglig profil. Uddannelse Arkitekt MAA Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Nuværende: Bestyrelsesmedlem i LAG Odder og LAG OH, Formand for foreningen bag Økologiens Have, bestyrelsesmedlem i Plant et Træ, næstformand i Radikale Venstre i Odder, bestyrelsesmedlem i Odder Kommunes Kunstudvalg, næstformand i Teatersalens Venner. Er desuden engageret i udviklingen af fire sammenhængende skulpturparker i Odder samt afviklingen af det årlige Kunsthåndværkermarked i Odder. Tidligere: Næstformand i Stjernehuset Villa Carina (foreningen er nu nedlagt), bestyrelsesmedlem i Danish Baseball Federation, formand for Odder Baseball Klub (nu nedlagt), stifter af netværket E- COoperation (portal for samarbejde omkring en grøn bæredygtig udvikling (nu nedlagt), bestyrelsesmedlem i Kultur- & Miljølisten samt deltager i lokale tænketanke omkring Odder Kommunes IT-udvikling samt Odder bys forskønnelse. Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Har god erfaring med at formulere og formidle projektideer m.v. Er helhedsorienteret og har blandt meget andet en del viden omkring grøn og bæredygtig udvikling. Har lokalpolitisk erfaring, indsigt og kontaktflade samt stor interesse for byudvikling, kulturarbejde og iværksætteri. Erhverv x Foreninger x Borger x Offentlig udpeget

18 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Tanja Møgeltoft Vestergaard Projektmedarbejder, Ungdomsskolen Hedensted Uddannelse Cand. Pæd. Ant. Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Foruden LAG, Nuværende: Home Start, Hedensted + Bråskov Beboerforening. Tidligere: Bestyrelsen, Vejle Krisecenter + Spejderleder Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Netværkskendskab i Hedensted Kommune, særligt i forhold til unge + professionelle, som arbejder på ungeområdet. Derudover er jeg bosiddende i en lille landsby og gennem beboerforeningsarbejde fået erfaring med udvikling af en landsby. Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

19 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Torsten Sonne Petersen Pensionist/Byrådsmedlem Uddannelse Læreruddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Formand for koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn. Medredaktør på hornsyld.dk Medlem af kløverstigruppen i Hornsyld og bråskov Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Bestyrelsesarbejde i idrætsforening Bestyrelsesmedlem Kalø Økologiske Landbrugsskole Bestyrelsesmedlem Hedensted Spildevand Bestyrelsen Det Fælles Landdiastriktsråd, Hedensted Bestyrelsen LAG Hedensted Byrådsmedlem Juelsminde og Hedensted kommuner Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

20 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Vagn Mørch Sørensen Mentor i Silkeborg Kommune Konfliktrådsmægler ved Østjyllands Politi Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Arkitekt, Navigatør, Vejleder Annas Kærester Laug af Frivillige søfolk på Ålekvasen Anna i Hou Planlægning, konflikthåndtering, vejledning, grafik, formidling, udviklingsprocesser, nyttiggjort opfindsomhed oma. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

21 navn adresse postnummer og by mailadresse telefonnummerkommune Funktion kategori Vagn Mørch Sørensen Havnegade 14, Hou 8300 Odder Odder Margriet de Noord Vandværksvej 2, Torrild 8300 Odder Odder Bent Sørensen Herredsvej Løsning bent Hedensted Formand Torsten Sonne Petersen Bøgeskovvejen Juelsminde Hedensted Per Heller Firhøjvej 5, Linnerup Hedensted Kommunalt udpeget Hedensted Tanja Møgeltoft Vestergaard Lystrupvej 5, Stenderup Stenderup Hedensted Kirsten Screiber Østergade Tørring Hedensted Marianne Saxtoft Vemmelund Nørrehedevej Løsning Hedensted Steen Raagaard Rørthvej Odder Odder Helle Møller Dyngbyvej 25, Saksild 8300 Odder Odder Bjarne Skipper Krogstrupvej 1, Torrild 8300 Odder Odder Lone Jakobi Sørensen Balshavevej 1, Randlev 8300 Odder Odder Kommunalt udpeget Hedensted?? Regionalt udpeget Suppleanter: Bodil Bodholdt Palleshøj Stenderup Hedensted 1. suppleant Hedensted Torkild Kjeldager Sørensen Salopakken Odder Odder 1. suppleant Odder Torben Lindskjold Venusvej Løsning Hedensted 2. suppleant Hedensted Loke Emil Petersen Lille Torpvej Hundslund Odder 2. suppleant Odder

22

23

24

25

26

27

28

29 Pressemeddelelse: Dato: Til: Kontakt: Odder Avis, Hedensted Avis, Tørring folkeblad, Horsens Folkeblad og Århus Stiftstidende LAG-Hedensted, Bent Sørensen, M: , LAG-Odder, Vagn Mørch Sørensen, M: , LAG for lægmænd! - Bedre tider for LAG en LAG-ordningen undergår i disse måneder en genskabelse forhåbentligt til det bedre. Frem til sommerferien er det muligt for alle, der måtte have lyst til at være den lokale aktionsgruppe at stifte en forening til godkendelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De geografiske områder, der er udpeget til godkendelse, bliver større og her på egnen opstår der en ny mulighed, idet de gamle LAG-Odder og LAG-Hedensted bliver lagt sammen. På den baggrund holdt de to afgående LAG-bestyrelser onsdag den 14. maj et fællesmøde for at drøfte mulighederne i et fremtidigt samarbejde. Det tegner positivt. Vi har måske ikke erfaring fra et tidligere samarbejde, men det virker til, at vi har en hel del til fælles, siger Bent Sørensen, Kragelund, formand for LAG-Hedensted. Vi har besluttet os for at stifte den nye LAG-OdderHedensted. På mødet blev der udvekslet erfaringer med udgangspunkt i de tidligere strategier og gennemførte projekter. Der blev også så småt taget hul på en visioneringsfase, hvor det afsløredes, at der er mange lighedspunkter og fælles værdier i de to grupper. F.eks. har begge LAG er tidligere arbejdet med energi-, kultur- og restaureringsprojekter. Fremadrettet kunne disse værdier sagtens repræsenteres i den nye LAG. Samarbejdsprojekter på tværs af sektorer og brancher ligger også i den nye forordning samt ønsket om udvikling af mikro- og småvirksomheder. Det er dog først til efteråret, at den egentlige strategifase skal gennemføres. Generelt er der fokus på vores lange flotte kyst og vores små krogede veje i de to områder. En udnyttelse af disse to natur-muligheder er oplagt. Der var også ideer om at skabe en forbindelse eller måske opretholde den vi allerede har eller havde; cykelfærgen mellem Alrø og Snaptun. Det er endnu uvist om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udmønter en tilsvarende ordning for kyst- og fiskeriområderne; kendt som FLAG. Sker dette, som i sidste periode, vil vi forsøge at integrere denne ordning i den nye LAG-OdderHedensted, under forudsætning af, at man fra centralt hold ønsker denne administrationsform. Lige nu gælder det mobilisering og etablering af LAG. Vores plan er at afholde et informationsmøde efterfulgt af stiftende generalforsamling den 26. juni i et sted i Odder. Herefter håber vi på godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Så vidt er vi nu i gang med en hurtig etableringsproces i det frivillige ben af den nye LAG. Vi håber meget på og opfordrer til, at de to kommuner; Hedensted og Odder vil lege med, som de gjorde i sidste periode. Tingene går hurtigt lige nu og vi forsøger at informere medlemmer, projektholdere og både private og offentlige samarbejdspartnere. Vi er opmærksomme på, at det hidtil har været meget bureaukratisk tungt at søge LAG-midler. Vi vil lave LAG for lægmænd! i form af god sparring med koordinatoren udtaler Vagn Mørch Sørensen, Hou. Følg med på

30

31

32

33 Referat af Bestyrelsesmøde den Til stede: Bestyrelse: Vagn Mørch Sørensen, Margriet de Noord, Bent Sørensen, Torsten Sonne Petersen, Per Heller, Tanja Møgeltoft Vestergaard, Marianne Saxtoft Vemmelund, Steen Raagaard, Helle Møller, Bjarne Skipper, Lone Jakobi Sørensen Suppleanter: Loke Emil Petersen, Torkild Kjeldager Sørensen Koordinatorer: Susanne Ernst, Fritz Kristiansen (ref.) Fraværende: Kirsten Screiber, Dagsorden: 1. Præsentation af bestyrelsen og gennemgang af cv 2. Gennemgang af driftsbekendtgørelsen 3. Deltagelse af suppleanter- fremadrettet? 4. Konstituering der vælges; næstformand evt. kasserer 5. Udfærdige oplæg til ansøgning ud fra 10 i driftsbekendtgørelsen 6. Arbejdsopgaver fordeles 7. Tilrettelæggelse sekretariatsbistand 8. PR plan 9. Næste møder planlægges tidsplan for arbejdet frem til aflevering af strategi. Datoer for bestyrelsesmøder og medlemsmøder 10. Eventuelt Referat: Ad 1 Vagn Mørch Sørensen Margriet De Noord Bent Sørensen Torsten Sonne Petersen Hou, Havn, Søfolk, lokalhistorie, havet og den nære kyst Tilflytter til Torrild, hollandske rødder, flygtninge og svagere borgere, socioøkonomi v/pakhuset, Sondrup jolleklub J Kragelund, landsbyaktiv i mange år i landsbyråd, Hornsyld, økologisk fritidslandmand, landdistriktsudvikler, byrådsmedlem; fritids og fællesskab Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

34 Per Heller Hjortsvang vestermark, langt til forbrugj, børn i Sydeuropa, 25 års erfaring i Europa- kommissionen, byrådsmedlem for Venstre, lokalaktiv, menighedsråd, museum Tanja Møgeltoft Vestergaard Tilflytter, antropolog, projektmedarb. Vedr. ungeinddragelse, brænder for det sjove og skæve Marianne Saxtoft Tilflytter til Krollerup fra Hammel, byrådserfaring med landsbypolitik, kultur- og fritid samt social- området. Nærpolitisk i fællesskabsfremmende interesser. Socioøkonomisk udvikling. Steen Rågård Bor i Odder, driver reklamebureau, Økologiens Have (formand), erfa. Med LAG- projekter, stor interesse i bæredygtighed, projektmand gerne i lokalkulturen /- historie. Helle Møller Saksild. Barnefødt i OdderJ. Driver landbrug med sin mand. Selvstændig coach og vejleder. Frivillig i flere foreninger. Politisk aktiv; fagligt og partipolitisk, SF Bjarne Skipper fra Torrild. Tilflytter for 25 år siden. Formand LAG- Odder. Formand for Torrild borgerforening. Brænder fra sammenhængskraft i landsbyen. Menighedsråd. Lone Jakobi Randlev. 270 borgere. Politisk udpeget fra Socialdemokraterne. Bestyrelsesformand Randlev Friskole. Torkild K. Sørensen Odder. Innovation, iværksætter og projekter. Fundraiser. Hvordan kommer vi på forkant med lokaludviklingen og dermed økonomiske donationer. Glad for det lokale samfund god familieerfaring. Kendskab til den lokale struktur. Loke Emil Petersen Deltog som helt ung ved udvikling af Rockens hus i Aalborg. Tidl. lærer ved Juelsminde skole og Antropolog. Job- og virksomhedskonsulent. Teambuilding- erfaring. Bor i Hundslund. Særlig interesse i natur og lokal- kultur. Ad 2 De fleste er tilflyttere. Relativt mange virker som iværksættere og mange med sociologisk indsigt. Vi er underrepræsenterede af det traditionelle erhvervsliv, handlen og industrien. Vi er lidt skæve. Fokus på 10. Der kan spørges ind til særlige punkter, hvis der er behov herfor. Ad 3 Deltagelse af suppleanter ved strategien? Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

35 - Ja tak Deltagelse af suppleanter ved efterfølgende bestyrelsesmøder? - Ja tak, men uden stemmeret Ad 4 Næstformand: Steen Rågård - Opgaven er at kunne træde til, i tilfælde af formandens forfald. - Helst én af formand og næstformand skal deltage ved møderne. Kasserer: Per Heller - Der er pt. ingen penge. - At samle trådene sammen med sekretariatet senere i forløbet. Ad 5 Oplæg til ansøgning, jfr. omdelt ansøgningsskema fra MBBL. Input fra Odder og Hedensted findes i mappen. Deltagerne fra hver kommune læser sit materiale og vælger input ud til et sammenskriv i sekretariatet. Skemaet rundsendes og forventes godkendt på næste møde den 22. sep. i Odder. AD 6 Fordeling af arbejdsopgaver. - Vi som LAG, skal sikkert selv i gang med at inspirere og motivere projekter. o Større projekter o PR, der refereres til LAG- Odders tidligere initiativ til at lave en film, der kunne forklare og synliggøre muligheden o Helhedsorienteret PR- strategi efterlyses - Vi skal ud og sælge budskabet. - Bestyrelsens arbejde: o Detaljeret hjælp til projektholdere Ratiolasering ved kurser. o Projektforslag; hvordan skaber vi samarbejde i kommunerne? - Princip for projekternes størrelse? o Kommer fra centralt hold lidt senere - Småøernes LAG, vil gerne i samarbejde. Formanden vil gerne associeres i bestyrelsessamarbejdet. Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

36 o Det prøver vi og mærker efter effekterne. AD 7 - AD AD Ad Koordinator: ja tak o Gerne delt på to personer; en fra hver kommune for at bevare sammenhænge. o Det blev luftet, at Susanne Ernst og Fritz Kristiansen begge er interesserede i at fortsætte i et samarbejde. PR plan eller kommunikationsplan udsættes til efter ansøgningen er indsendt. Torkild Sørensen bringer et lille oplæg. 22. sep. kl. 19 i Vokseværket, Vitavej 71, Odder, (tidligere adresse, Asylgade 31B) o Tilmelding til Fritz eller Susanne o Endelig godkendelse af ansøgningen. o Udvælgelse af strategiske overordnede temaer, der forberedes som små mundtlige oplæg på medlemsmødet den 6. oktober. Her fremlægger bestyrelsen disse for fremmødte medlemmer med opfordring til abstrakt tænkning og efterfølgende gule- lapper- proces for hvert tema. 6. oktober kl. 19 i Hedensted. Nærmere placering er på vej. o Medlemsmøde med gule lapper, brainstorming og strategiforslag. o I tilfælde af bemærkninger til strategien fra Høringen, gives formand, næstformand og koordinatorerne mandat eller alternativt skrives der ud til alle vedr. evt. implementering af disse kommentarer. Forslag om, at der kan være brug for et forretningsudvalg med mandat til hurtige ekspeditioner. Forslaget ønsket behandlet på næste møde. Hedensted folkeuniversitet: o Jørgen Møller kommer 7. okt. o Borgerengagement og borgerinddragelse den 30. okt. Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN

REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN REFERAT, INFORMATIONSMØDE, LAG NORDVESTFYN Tid Onsdag d. 10.9.2014 kl. 18.30 Sted Ejbys gamle rådhus, Anlægsvej, 5292 Ejby Referent Dorthe Toudal Simonsen Informationsmøde 1) Valg af dirigent Kurt Sorknæs

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere