Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Bjarne Funch Skipper Erhvervsarbejde/stilling Lektor/Ph.D. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet / Technology Engineer, PR Electronics Uddannelse Civilingeniør, Ph.D. Electronic engineering Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Formand for Torrild Idræts- og Borgerforening Formand for Torrild Menighedsråd Formand for LAG Odder Formand for Venstrevælgerforeninger Formand for OIGF Volleyball afdeling Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere - Indsigt i det danske landbrug arbejdsmetoder og teknikker - Indsigt i danske og europæiske støtteordninger indenfor forskning og udvikling - Erhverv Foreninger Borger Offentlig udpeget

9 CV - Bestyrelsesmedlem LAG Hedensted & Odder Navn Uddannelse Videre uddannelse - aktuelt Torkild Kjeldager Sørensen Socialrådgiver Iværksætteruddannelse Skriv Journalistik /Strategisk Kommunikation - Arbejde NU Iværksætter /Bureau Best Of Network : Fundraising-Kommunikation- Strategi Jobsøgende Arbejde før Temaer /arbejdsområder Socialrådgiver Mellemleder- Faglig konsulent samlet 22 år Fundraising,personalesager, forhandlinger,innovation,entrepreneurship Frivilligt arbejde Nu og før Medieudvalg OIGF Fodbold ( 5 år) B&U udvalg OIGF Fodbold (14 år) Advisory Board, AGF Talentfodbold (6 år) Børnehave bestyrelse (3år) Træneropgaver ( 15 år) Mellemfolkeligt Samvirke ( 8 år) Erhverv du kan repræsentere Erhverv + Borger + Foreninger + 1

10 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Uddannelse Helle Jensen Møller selvstendig HR-konsulent. Pædagog, HR proces og udviklings konsulent. Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted medlem af frivilligcenter korpset i Odder. Erfaring inden for: Mikro firma. start/vækst./netværk. Grøn vækst inden for bolig og teknik. Kommunikation og organisations strategi. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv x Foreninger Borger X Offentlig udpeget

11

12 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Margriet de Noord Pædagog i Café Pakhuset / Odder Kommune Faglærer Mellemfolkeligt Samvirke, bestyrelsesarbejde foreninger, institutioner, friskole, kontakt psykisk syge, flygtninge. Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Mit liv handler om det aktive medborgerskab med fokus på at alle kan være med Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repræsentere Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

13 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Marianne Saxtoft Selvstændig/udviklingskonsulent Uddannelse Socialrådgiver Master i kommunikation Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Formand for Red Barnet Hedensted Projekt Skatehal/ungeinddragelse et lokalsamfundsprojekt Tillidshverv Formand Red Barnet Hedensted Medlem af KL Social- og sundhedsudvalg Beskikket medlem i Ankestyrelsen Fmd. Favrskov Produktionsskole Medlem af kommunalbestyrelsen Favrskov Kommune suppleant til Folketinget, Århus Amt, Kommunalbestyrelsen Hammel Kommune Økonomiudvalgsmedlem - Formand for Voksen- og kulturudvalget - Formand for det særlige børne- og ungeudvalg - Viceborgmester Medlem af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Aarhus Amt, Medlem af EU - Socialfondsudvalg i Aarhus Amt, Næstformand i socialpolitisk udvalg, Radikale Venstre, Næstformand i Det fælles Koordinationsudvalg for Silkeborg, Them, Ry, Galten, Gjern og Hammel Kommuner, Formand for Hammel Kommunes Hovedsikkerhedsudvalg, Bestyrelsesposter hos bl.a. Frit Oplysningsforbund og Langkær Gymnasium Eksempler på projekt- og ledelseserfaring

14 Evaluering projekt Indsats i Udkanten, KFUM Soc. Arbejde. Projektet er målrettet jobskabelse gennem aktivitetsudvikling og øget omsætning i 8 af organisationens sociale cafeer(socialøkonomisk virksomhed) Fokus på socialøkonomiske virksomheder en kortlægning af kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Evaluator på projekt UJJU uddannelse til job/ job til uddannelse. Et partnerskabsprojekt mellem jobcentre, UU, produktionsskoler, erhvervsskoler m.m. i Mors, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Evalueringen gennemføres som procesevaluering med interessentperspektiv og bidrager til udvikling af partnerskaberne Projektleder, proceskonsulent og formidler på Lokale Ungepartnerskaber, som gennemføres i samarbejde med Produktionsskoleforeningen. Der udvikles modeller for partnerskaber i Randers, Roskilde, Lolland og Guldborgsund. Partnerskaberne omfatter produktionsskole, UU og jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, som skal arbejde med udvikling af længerevarende sammenhængende ungeforløb. Erfaringer fra modelarbejdet formidles nu til 40 potentielt nye partnerskaber fordelt i hele landet gennem praktikbesøg i de 4 partnerskaber Projektleder, proceskonsulent og formidler i Fra Sport til Job, som integrerer unge nydanskere i uddannelse og arbejde gennem partnerskaber mellem sportsklubber, virksomheder i Ålborg, Lolland og Københavns kommuner evaluator på Kafe Kolind (socialøkonomisk virksomhed)et partnerskabsprojekt med deltagelse af Syddjurs Kommune, KFUM s sociale cafe og lokale virksomheder og næringsdrivende. Formålet var at skabe jobs til ledige med svage jobforudsætninger evaluator på Projekt Give Atletklub. Formålet med projektet var integration af unge og andre personer med svage forudsætninger for uddannelse og job via bokseklubbens netværk af sponsorvirksomheder i Give Kommune evaluator på Projekt Mentor,

15 Randers Bo- og erhvervstræning(socialøkonomisk virksomhed). Formålet med projektet var, at overføre pædagogisk viden og erfaring fra arbejdet med unge med særlige behov til mentorer i virksomhederne. Projektet skete i samarbejde med Randers og Aarhus Kommuner projektleder, projektdesign og formidler på formidlingsprojekt CABI Jobskabelse. Projektet opsamlede og formidlede erfaringer i et landsdækkende perspektiv, og bidrog til jobskabelse for langvarigt ledige med problemer ud over ledighed og andre med svage jobforudsætninger. Herunder fokus på særlige virksomhedskonstruktioner(socialøkonomiske virksomheder) evaluator på Evaluering af KFUM projektet: Tilbage til Arbejdsmarkedet (socialøkonomisk virksomhed). Projektet var målrettet de svageste grupper i forhold til arbejdsmarkedet, som gennem deres tilknytning til den frivillige organisations sociale cafeer deltog i afklaring og opkvalificering i forhold til en efterfølgende udplacering på arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem cafe og lokale virksomheder i Aarhus, Vejle, Kolding, Haderslev, Billund og Grindsted kommuner aktionsforsker på aktionsforskningsprojekt, som havde til formål at engagere en gruppe unge drenge i et lokalsamfundsprojekt Projekt Skatehal. Mit initiativ skete på frivillig basis og resulterede i opførelse af multihal for unge i Hammel Kommune. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv X Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

16 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Per Heller Medlem af byrådet i Hedensted Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Nationaløkonom Bestyrelsesmedlem i Hjortsvang Museum, Uldum Kær Naturlaug, DOMEA Hedensted-Tørring, TUCjob, Aale- Hjortsvang-Hammer Lokalråd, Linnerup menighedsråd.lag Hedensted 25 års ansættelse ved EU Kommissionen Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv Foreninger Borger Offentlig udpeget X

17 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Steen Rågård Selvstændig erhvervsdrivende / direktør m.v. Reklamebureau med byggefaglig profil. Uddannelse Arkitekt MAA Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Nuværende: Bestyrelsesmedlem i LAG Odder og LAG OH, Formand for foreningen bag Økologiens Have, bestyrelsesmedlem i Plant et Træ, næstformand i Radikale Venstre i Odder, bestyrelsesmedlem i Odder Kommunes Kunstudvalg, næstformand i Teatersalens Venner. Er desuden engageret i udviklingen af fire sammenhængende skulpturparker i Odder samt afviklingen af det årlige Kunsthåndværkermarked i Odder. Tidligere: Næstformand i Stjernehuset Villa Carina (foreningen er nu nedlagt), bestyrelsesmedlem i Danish Baseball Federation, formand for Odder Baseball Klub (nu nedlagt), stifter af netværket E- COoperation (portal for samarbejde omkring en grøn bæredygtig udvikling (nu nedlagt), bestyrelsesmedlem i Kultur- & Miljølisten samt deltager i lokale tænketanke omkring Odder Kommunes IT-udvikling samt Odder bys forskønnelse. Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Har god erfaring med at formulere og formidle projektideer m.v. Er helhedsorienteret og har blandt meget andet en del viden omkring grøn og bæredygtig udvikling. Har lokalpolitisk erfaring, indsigt og kontaktflade samt stor interesse for byudvikling, kulturarbejde og iværksætteri. Erhverv x Foreninger x Borger x Offentlig udpeget

18 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Tanja Møgeltoft Vestergaard Projektmedarbejder, Ungdomsskolen Hedensted Uddannelse Cand. Pæd. Ant. Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Foruden LAG, Nuværende: Home Start, Hedensted + Bråskov Beboerforening. Tidligere: Bestyrelsen, Vejle Krisecenter + Spejderleder Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Netværkskendskab i Hedensted Kommune, særligt i forhold til unge + professionelle, som arbejder på ungeområdet. Derudover er jeg bosiddende i en lille landsby og gennem beboerforeningsarbejde fået erfaring med udvikling af en landsby. Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

19 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Torsten Sonne Petersen Pensionist/Byrådsmedlem Uddannelse Læreruddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Formand for koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn. Medredaktør på hornsyld.dk Medlem af kløverstigruppen i Hornsyld og bråskov Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Bestyrelsesarbejde i idrætsforening Bestyrelsesmedlem Kalø Økologiske Landbrugsskole Bestyrelsesmedlem Hedensted Spildevand Bestyrelsen Det Fælles Landdiastriktsråd, Hedensted Bestyrelsen LAG Hedensted Byrådsmedlem Juelsminde og Hedensted kommuner Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

20 CV for bestyrelsesmedlem i LAG Odder-Hedensted Navn Erhvervsarbejde/stilling Vagn Mørch Sørensen Mentor i Silkeborg Kommune Konfliktrådsmægler ved Østjyllands Politi Uddannelse Nuværende/tidligere frivilligt arbejde Øvrig viden/erfaring der kan bidrage til arbejdet i LAG Odder-Hedensted Arkitekt, Navigatør, Vejleder Annas Kærester Laug af Frivillige søfolk på Ålekvasen Anna i Hou Planlægning, konflikthåndtering, vejledning, grafik, formidling, udviklingsprocesser, nyttiggjort opfindsomhed oma. Socioøkonomisk gruppe/grupper Sæt kryds på de grupper som du mener du kan repæsentere Erhverv Foreninger X Borger X Offentlig udpeget

21 navn adresse postnummer og by mailadresse telefonnummerkommune Funktion kategori Vagn Mørch Sørensen Havnegade 14, Hou 8300 Odder Odder Margriet de Noord Vandværksvej 2, Torrild 8300 Odder Odder Bent Sørensen Herredsvej Løsning bent Hedensted Formand Torsten Sonne Petersen Bøgeskovvejen Juelsminde Hedensted Per Heller Firhøjvej 5, Linnerup Hedensted Kommunalt udpeget Hedensted Tanja Møgeltoft Vestergaard Lystrupvej 5, Stenderup Stenderup Hedensted Kirsten Screiber Østergade Tørring Hedensted Marianne Saxtoft Vemmelund Nørrehedevej Løsning Hedensted Steen Raagaard Rørthvej Odder Odder Helle Møller Dyngbyvej 25, Saksild 8300 Odder Odder Bjarne Skipper Krogstrupvej 1, Torrild 8300 Odder Odder Lone Jakobi Sørensen Balshavevej 1, Randlev 8300 Odder Odder Kommunalt udpeget Hedensted?? Regionalt udpeget Suppleanter: Bodil Bodholdt Palleshøj Stenderup Hedensted 1. suppleant Hedensted Torkild Kjeldager Sørensen Salopakken Odder Odder 1. suppleant Odder Torben Lindskjold Venusvej Løsning Hedensted 2. suppleant Hedensted Loke Emil Petersen Lille Torpvej Hundslund Odder 2. suppleant Odder

22

23

24

25

26

27

28

29 Pressemeddelelse: Dato: Til: Kontakt: Odder Avis, Hedensted Avis, Tørring folkeblad, Horsens Folkeblad og Århus Stiftstidende LAG-Hedensted, Bent Sørensen, M: , LAG-Odder, Vagn Mørch Sørensen, M: , LAG for lægmænd! - Bedre tider for LAG en LAG-ordningen undergår i disse måneder en genskabelse forhåbentligt til det bedre. Frem til sommerferien er det muligt for alle, der måtte have lyst til at være den lokale aktionsgruppe at stifte en forening til godkendelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De geografiske områder, der er udpeget til godkendelse, bliver større og her på egnen opstår der en ny mulighed, idet de gamle LAG-Odder og LAG-Hedensted bliver lagt sammen. På den baggrund holdt de to afgående LAG-bestyrelser onsdag den 14. maj et fællesmøde for at drøfte mulighederne i et fremtidigt samarbejde. Det tegner positivt. Vi har måske ikke erfaring fra et tidligere samarbejde, men det virker til, at vi har en hel del til fælles, siger Bent Sørensen, Kragelund, formand for LAG-Hedensted. Vi har besluttet os for at stifte den nye LAG-OdderHedensted. På mødet blev der udvekslet erfaringer med udgangspunkt i de tidligere strategier og gennemførte projekter. Der blev også så småt taget hul på en visioneringsfase, hvor det afsløredes, at der er mange lighedspunkter og fælles værdier i de to grupper. F.eks. har begge LAG er tidligere arbejdet med energi-, kultur- og restaureringsprojekter. Fremadrettet kunne disse værdier sagtens repræsenteres i den nye LAG. Samarbejdsprojekter på tværs af sektorer og brancher ligger også i den nye forordning samt ønsket om udvikling af mikro- og småvirksomheder. Det er dog først til efteråret, at den egentlige strategifase skal gennemføres. Generelt er der fokus på vores lange flotte kyst og vores små krogede veje i de to områder. En udnyttelse af disse to natur-muligheder er oplagt. Der var også ideer om at skabe en forbindelse eller måske opretholde den vi allerede har eller havde; cykelfærgen mellem Alrø og Snaptun. Det er endnu uvist om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udmønter en tilsvarende ordning for kyst- og fiskeriområderne; kendt som FLAG. Sker dette, som i sidste periode, vil vi forsøge at integrere denne ordning i den nye LAG-OdderHedensted, under forudsætning af, at man fra centralt hold ønsker denne administrationsform. Lige nu gælder det mobilisering og etablering af LAG. Vores plan er at afholde et informationsmøde efterfulgt af stiftende generalforsamling den 26. juni i et sted i Odder. Herefter håber vi på godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Så vidt er vi nu i gang med en hurtig etableringsproces i det frivillige ben af den nye LAG. Vi håber meget på og opfordrer til, at de to kommuner; Hedensted og Odder vil lege med, som de gjorde i sidste periode. Tingene går hurtigt lige nu og vi forsøger at informere medlemmer, projektholdere og både private og offentlige samarbejdspartnere. Vi er opmærksomme på, at det hidtil har været meget bureaukratisk tungt at søge LAG-midler. Vi vil lave LAG for lægmænd! i form af god sparring med koordinatoren udtaler Vagn Mørch Sørensen, Hou. Følg med på

30

31

32

33 Referat af Bestyrelsesmøde den Til stede: Bestyrelse: Vagn Mørch Sørensen, Margriet de Noord, Bent Sørensen, Torsten Sonne Petersen, Per Heller, Tanja Møgeltoft Vestergaard, Marianne Saxtoft Vemmelund, Steen Raagaard, Helle Møller, Bjarne Skipper, Lone Jakobi Sørensen Suppleanter: Loke Emil Petersen, Torkild Kjeldager Sørensen Koordinatorer: Susanne Ernst, Fritz Kristiansen (ref.) Fraværende: Kirsten Screiber, Dagsorden: 1. Præsentation af bestyrelsen og gennemgang af cv 2. Gennemgang af driftsbekendtgørelsen 3. Deltagelse af suppleanter- fremadrettet? 4. Konstituering der vælges; næstformand evt. kasserer 5. Udfærdige oplæg til ansøgning ud fra 10 i driftsbekendtgørelsen 6. Arbejdsopgaver fordeles 7. Tilrettelæggelse sekretariatsbistand 8. PR plan 9. Næste møder planlægges tidsplan for arbejdet frem til aflevering af strategi. Datoer for bestyrelsesmøder og medlemsmøder 10. Eventuelt Referat: Ad 1 Vagn Mørch Sørensen Margriet De Noord Bent Sørensen Torsten Sonne Petersen Hou, Havn, Søfolk, lokalhistorie, havet og den nære kyst Tilflytter til Torrild, hollandske rødder, flygtninge og svagere borgere, socioøkonomi v/pakhuset, Sondrup jolleklub J Kragelund, landsbyaktiv i mange år i landsbyråd, Hornsyld, økologisk fritidslandmand, landdistriktsudvikler, byrådsmedlem; fritids og fællesskab Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

34 Per Heller Hjortsvang vestermark, langt til forbrugj, børn i Sydeuropa, 25 års erfaring i Europa- kommissionen, byrådsmedlem for Venstre, lokalaktiv, menighedsråd, museum Tanja Møgeltoft Vestergaard Tilflytter, antropolog, projektmedarb. Vedr. ungeinddragelse, brænder for det sjove og skæve Marianne Saxtoft Tilflytter til Krollerup fra Hammel, byrådserfaring med landsbypolitik, kultur- og fritid samt social- området. Nærpolitisk i fællesskabsfremmende interesser. Socioøkonomisk udvikling. Steen Rågård Bor i Odder, driver reklamebureau, Økologiens Have (formand), erfa. Med LAG- projekter, stor interesse i bæredygtighed, projektmand gerne i lokalkulturen /- historie. Helle Møller Saksild. Barnefødt i OdderJ. Driver landbrug med sin mand. Selvstændig coach og vejleder. Frivillig i flere foreninger. Politisk aktiv; fagligt og partipolitisk, SF Bjarne Skipper fra Torrild. Tilflytter for 25 år siden. Formand LAG- Odder. Formand for Torrild borgerforening. Brænder fra sammenhængskraft i landsbyen. Menighedsråd. Lone Jakobi Randlev. 270 borgere. Politisk udpeget fra Socialdemokraterne. Bestyrelsesformand Randlev Friskole. Torkild K. Sørensen Odder. Innovation, iværksætter og projekter. Fundraiser. Hvordan kommer vi på forkant med lokaludviklingen og dermed økonomiske donationer. Glad for det lokale samfund god familieerfaring. Kendskab til den lokale struktur. Loke Emil Petersen Deltog som helt ung ved udvikling af Rockens hus i Aalborg. Tidl. lærer ved Juelsminde skole og Antropolog. Job- og virksomhedskonsulent. Teambuilding- erfaring. Bor i Hundslund. Særlig interesse i natur og lokal- kultur. Ad 2 De fleste er tilflyttere. Relativt mange virker som iværksættere og mange med sociologisk indsigt. Vi er underrepræsenterede af det traditionelle erhvervsliv, handlen og industrien. Vi er lidt skæve. Fokus på 10. Der kan spørges ind til særlige punkter, hvis der er behov herfor. Ad 3 Deltagelse af suppleanter ved strategien? Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

35 - Ja tak Deltagelse af suppleanter ved efterfølgende bestyrelsesmøder? - Ja tak, men uden stemmeret Ad 4 Næstformand: Steen Rågård - Opgaven er at kunne træde til, i tilfælde af formandens forfald. - Helst én af formand og næstformand skal deltage ved møderne. Kasserer: Per Heller - Der er pt. ingen penge. - At samle trådene sammen med sekretariatet senere i forløbet. Ad 5 Oplæg til ansøgning, jfr. omdelt ansøgningsskema fra MBBL. Input fra Odder og Hedensted findes i mappen. Deltagerne fra hver kommune læser sit materiale og vælger input ud til et sammenskriv i sekretariatet. Skemaet rundsendes og forventes godkendt på næste møde den 22. sep. i Odder. AD 6 Fordeling af arbejdsopgaver. - Vi som LAG, skal sikkert selv i gang med at inspirere og motivere projekter. o Større projekter o PR, der refereres til LAG- Odders tidligere initiativ til at lave en film, der kunne forklare og synliggøre muligheden o Helhedsorienteret PR- strategi efterlyses - Vi skal ud og sælge budskabet. - Bestyrelsens arbejde: o Detaljeret hjælp til projektholdere Ratiolasering ved kurser. o Projektforslag; hvordan skaber vi samarbejde i kommunerne? - Princip for projekternes størrelse? o Kommer fra centralt hold lidt senere - Småøernes LAG, vil gerne i samarbejde. Formanden vil gerne associeres i bestyrelsessamarbejdet. Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

36 o Det prøver vi og mærker efter effekterne. AD 7 - AD AD Ad Koordinator: ja tak o Gerne delt på to personer; en fra hver kommune for at bevare sammenhænge. o Det blev luftet, at Susanne Ernst og Fritz Kristiansen begge er interesserede i at fortsætte i et samarbejde. PR plan eller kommunikationsplan udsættes til efter ansøgningen er indsendt. Torkild Sørensen bringer et lille oplæg. 22. sep. kl. 19 i Vokseværket, Vitavej 71, Odder, (tidligere adresse, Asylgade 31B) o Tilmelding til Fritz eller Susanne o Endelig godkendelse af ansøgningen. o Udvælgelse af strategiske overordnede temaer, der forberedes som små mundtlige oplæg på medlemsmødet den 6. oktober. Her fremlægger bestyrelsen disse for fremmødte medlemmer med opfordring til abstrakt tænkning og efterfølgende gule- lapper- proces for hvert tema. 6. oktober kl. 19 i Hedensted. Nærmere placering er på vej. o Medlemsmøde med gule lapper, brainstorming og strategiforslag. o I tilfælde af bemærkninger til strategien fra Høringen, gives formand, næstformand og koordinatorerne mandat eller alternativt skrives der ud til alle vedr. evt. implementering af disse kommentarer. Forslag om, at der kan være brug for et forretningsudvalg med mandat til hurtige ekspeditioner. Forslaget ønsket behandlet på næste møde. Hedensted folkeuniversitet: o Jørgen Møller kommer 7. okt. o Borgerengagement og borgerinddragelse den 30. okt. Macintosh HD:Users:susannemerete:Dropbox:Kommende LAG:LAG Odder-Hedensted bestyrelse: Bestyrelsesmøde: Referat.docx

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard.

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl , Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 30. maj kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A Fraværende er: Bo Abildgaard. 1. Bemærkninger til referat den 2. maj 2016? Nej 2. Andre punkter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Midtvejskonference i Fra Sport til Job

Midtvejskonference i Fra Sport til Job Invitation Midtvejskonference i Fra Sport til Job Partnerskaber mellem kommuner og sportsklubber viser nye veje til job og uddannelse for unge nydanskere Dato: Tirsdag den 23. november kl. 14.00 18.00

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn Referat bestyrelsesmøde nr. 12 Tid Torsdag d. 26.11.2015 kl. 16.00 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent Skaarupøre Vingaard, Skårupørevej 28, 5881 Skårup Kurt Sorknæs, Kim Kølerfeldt, Inger Mechlenburg,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 4. Februar 2010 kl. 19.30 Sted: Årre, Årre kro Deltagere: Fraværende: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens Christian Sørensen Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen Jens Peter Christensen,

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 16-12-2016. Fremlagt til underskrift. 3. spunkt: Forretningsorden for forretningsudvalget 4.

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Aarhus 2017 status før målstregen

Aarhus 2017 status før målstregen Til byrådsmedlemmerne i de 19 kommuner i Region Midtjylland samt Regionsrådets medlemmer Aarhus 2017 status før målstregen Den 29. maj 2012 Rådhuset 8000 Aarhus C Om godt to uger afleverer vi ansøgning

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere